Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Vietnamská komunita v MČ Praha Libuš - Výbor pro multikulturní soužití ZMČ


<< zpět na seznam článků
ikonka21.08.2009

Diskuze ČOI a Saparia a.s. na 1. zasedání Výboru pro multikulturní soužití ZMČ Praha-Libuš

Dne 6. 8. 2009 se uskutečnilo první zasedání Výboru pro multikulturní soužití ZMČ Praha-Libuš. Hlavním bodem zasedání bylo pokračování diskuze mezi ČOI a Saparia a.s. z první veřejné debaty na téma „Vietnamská komunita v MČ Praha-Libuš“, konané dne 6. 6. 2009 v Klubu Junior.

Za ČOI se zasedání zúčastnila ústřední ředitelka, RNDr. Jana Příhodová, a ředitelka organizační sekce Ústředního inspektorátu v Praze, Bc. Marie Paděrová; za Saparia a.s. předseda představenstva, Ing. Nguyen Thai Ngoc, místopředseda představenstva, Ing. Hoang Dinh Thang, člen představenstva, Ing. Do Hong Son, předseda dozorčí rady, RNDr. Tran Nhuan Tam, a technický ředitel, Ing. František Sekerka. Na zasedání byli přítomni i ředitel služby Cizinecké policie, plk. Mgr. Vladislav Husák, ředitel krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, plk. Mgr. Martin Červíček, a zástupci MHMP a Městské policie hl. m. Prahy.

Převážná část diskuze se týkala prodeje padělků zboží v areálu Sapa. Paní Příhodová znovu upozornila představitele Saparia a.s., že jako pronajímatelé musí dbát na to, aby jejich nájemci dodržovali české zákony. Paní Paděrová doplnila, že v areálu Sapa se při kontrolách stává, že nájemce stánek opustí a nikdo se k zabavenému zboží nehlásí. Pan Thang zdůraznil, že společnost Saparia má zájem o spolupráci se státními orgány při řešení těchto problémů. Všude na stáncích je napsáno, že se nesmí prodávat padělky, a všichni nájemci mají na stáncích vyvěšeno obchodní jméno, IČ a další předepsané náležitosti. Zároveň však uznává, že se stánkaři problémy jsou. Pokud tyto problémy budou přetrvávat, Saparia a.s. s nimi bude ukončovat nájemní smlouvy. Saparia a.s. se snaží průběžně areál Sapa kultivovat a zlepšovat kvalitu prodeje. Paní Příhodová apelovala na zástupce Saparia a.s., aby si nastavila účinný kontrolní systém, který odhalí padělky určené k prodeji.

V návaznosti na tuto diskuzi pan Husák navrhl následující postup:

1. vzájemně si nastavit (ČOI x Saparia a.s.) postup při řešení situace, kdy kontrolní orgány zjistí, že nájemce porušuje zákony

2. navrhuje při zjištění porušování zákonů u nájemce ukončit s ním nájemní smlouvu

3. řešit problémy s nájemci pronajímatelem důrazně

4. nabízí vzájemnou spolupráci ve formě poradenství ČOI x Saparia x Cizinecká policie

Paní Jedličková poděkovala panu Husákovi za výzvu k ustanovení pravidel a nabízí pomoc s koordinací z pozice zastupitelky MČ Praha-Libuš a předsedkyně Výboru pro multikulturní soužití, která byla ZMČ zplnomocněna a pověřena vyjednáváním se státní a veřejnou správou a dalšími organizacemi a institucemi ve věci vietnamské komunity v MČ Praha-Libuš. Zástupci Saparia a.s. návrh pana Husáka a doplňující návrh paní Jedličkové uvítali.

Pan Husák vnímá, že zástupci Saparia, a.s. chtějí stav napravit. Doporučuje, že když bude probíhat ze strany ČOI a Cizinecké policie kontrola v areálu Sapa, oznámí tuto skutečnost vztyčné osobě určené vedením Saparia, a.s. (jméno, telefonní číslo). Očekává, že výsledek kontrol se bude zlepšovat, protože zatím to tak nevypadá. Dále navrhuje, aby byla koncem roku provedena kontrola ze strany Cizinecké policie stejného rozsahu jako po listopadovém požáru 2008. Na základě srovnání výsledků těchto dvou kontrol se může zkonstatovat, zda dochází ke kvalitativnímu posunu.

___________________________________________________________________________

V další diskuzi se ředitel Odboru krizového řízení MHMP, pan Ing. Petr Beran, zástupců Saparia, a.s. zeptal, zda již odstranili protipožární závady a opatření, které byly zjištěny po podzimním rozsáhlém požáru v objektu Sapa. Pan Sekerka informoval, že závady jsou odstraněny. Hydranty jsou zkontrolovány, všech 20 je již zprovozněno, revize v bývalém masokombinátu a Xaverova jsou v pořádku. ZHS Praha 4 provedl rozsáhlou kontrolu v celém areálu. Saparia, a.s. má uzavřenu smlouvu se spol. Algiz, která má na starosti bezpečností oblast, komunikuje s hasiči.V součinnosti s požárním technikem Saparia, a.s. a ZHS Praha 4 je snaha o zlepšení bezpečnosti. V areálu probíhá rozsáhlá kontrola, revize, je zakoupen požární vůz, bude se zakládat hasičská jednotka areálu Sapa. Do konce roku 2009 by měla být zmapována bezpečnostní oblast.

Paní Jedličková informovala, že od července probíhá na území MČ Praha-Libuš ze strany pražské policie bezpečnostně monitorovací akce. Pan Červíček seznámil přítomné s intenzivní spoluprací s naší MČ z důvodu zajištění většího bezpečí místních obyvatel (doprava, udržení veřejného pořádku apod.). O tuto spolupráci požádala přímo MČ Praha-Libuš. Pan Červíček informoval, že pražská policie se v současné době na MČ Praha-Libuš zaměřuje a že akce budou v různých obměnách pokračovat.

Paní Jedličková sdělila, že MČ Praha-Libuš se stala příjemcem státní dotace v rámci emergentního projektu MV ČR na integraci dětí cizinců na školách zřizovaných MČ Praha-Libuš. Tento projekt byl zahájen v červenci a bude probíhat do konce roku 2009. Do projektu se zapojily tři školy zřizované MČ Praha-Libuš (2 ZŠ, 1 MŠ),  které od září realizují celou řadu zajímavých aktivit včetně speciální výuky češtiny, české kultury a historie pro vietnamské žáky, logopedie, pomoci ze strany vietnamské asistentky či společných poznávacích výletů pro české a vietnamské žáky. Aktivity v rámci projektu již realizuje i samotná MČ Praha-Libuš. Jedná se například o kurzy češtiny jako cizího jazyka pro rodiče vietnamských žáků a pro mladé Vietnamce do 25 let. Poděkovala Saparii a.s. za propagaci těchto kurzů ve vietnamském tisku a sdělila, že o těchto kurzech se v Sapě mezi vietnamskými spoluobčany hodně mluví a bude o ně velký zájem. MČ Praha-Libuš v rámci emergentního projektu uspořádá na podzim veřejnou diskuzi.

Paní Jedličková rovněž informovala o navázání spolupráce se Svazem vietnamských studentů a mládeže. S panem Son Tungem a jeho kolegy nyní připravuje besídku/posezení/debatu určenou primárně pro občany MČ s cílem představit Vietnam, jeho kulturu, zvyky, historii, obyvatele, mentalitu apod. Akci plánují v průběhu září.

Paní Jedličková uvedla, že Vietnamci kupují pozemky, byty a domy v MČ. Občané pak upozorňují, že bez stavebního povolení zahajují práce v těchto objektech. Sousedi se ale s Vietnamci mnohdy nemohou domluvit a zbytečně to přináší nevraživost. Někteří občané se dokonce obracejí s podněty na státní dozor stavebního odboru Prahy 12. Paní Jedličková zdůrazňuje, že z jejího pohledu se jedná o zbytečné problémy, které lze vyřešit vzájemnou komunikací a vysvětlováním. Průměrný český občan se také nevyzná ve stavebním zákoně a potřebuje odbornou radu a informace, jak postupovat. Na straně vietnamské komunity se k tomu ještě přidružuje značná jazyková bariéra. Nabízí proto uspořádání odborné diskuze pro vietnamské spoluobčany, jak postupovat ze stavebního hlediska, když koupí byt či dům. Zástupci Saparia a.s. tuto nabídku přivítali.

Ing. Jaroslav Hastík, správce bytového fondu stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy na sídlišti v Písnici a člen Výboru pro multikulturní soužití ZMČ Praha-Libuš, uvedl, že BD zajišťuje čtyři bytové panelové domy (300 bytů, 30 garáží). Byty jsou v osobním vlastnictví a občané je převážně prodávají občanům Vietnamu, Číny. Z pohledu správce vidí problémy v tom, že obyvatelé domů si byty stavěli svépomocí, proto k nim mají bližší vztah. Z tohoto důvodu je trápí spolužití s cizinci, vzhled okolí domů, je potřeba větší vzájemná komunikace. Zástupcům Saparia, a.s. předal dopis s příspěvkem, ve kterém rozepisuje problémy, které vnímají majitelé bytů ve správě BD v rámci soužití s cizinci. Rád by navázal bližší kontakt s představiteli Saparia, a.s.. Upozorňuje, že při kontrolách v Sapě cizinci „přesouvají" zboží do bytů v panelových domech a může tím být ohrožena bezpečnost dalších občanů. Pavla Jedličková ocenila, že pan Hastík je   z a t í m  jeden z mála občanů MČ Praha-Libuš, který ve věci vietnamské komunity zaujal naprosto racionální, konstruktivní postoj, a panu Hastíkovi poděkovala.

vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 01/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý