Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Úřední deska

Událost Ke stažení
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Opatření k nápravě chyb a nedostatků z konečného přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (341.898 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (3894.068 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Vedlejší hospodářská činnost

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (85.151 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Organizační složky

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (290.689 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Příspěvkové organizace

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (267.452 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Inventarizace

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (1015.348 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Pohledávky

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (99.081 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Závazky

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (149.753 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Přehled o pohybu dlouhodobého majetku

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (121.849 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Peněžní fondy

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (110.746 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Účelová neinvestiční dotace z obdrženého odvodu VHP a JTHZ

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (303.618 Kb)
ikonka (138.037 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Investice

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (132.492 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Finanční vypořádání

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (793.507 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - financování

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (113.213 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - výdaje

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (1589.256 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - příjmy

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (288.616 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Bilance příjmů a výdajů rozpočtu

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (262.844 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN 2 - 12 M

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (1212.001 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (417.005 Kb)
ikonka (357.386 Kb)
ikonka (958.813 Kb)
ikonka (192.825 Kb)
ikonka (159.137 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová opatření 20/2017 a 33/2017.

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (2064.318 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtové opatření č. 20/2017 až č. 33/2017.

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (197.533 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, prodloužení platnosti stavebního povolení, stavba č. 41207 - Hasičské zbrojnice Písnice.

Vyvěšeno: 13.07.2017 Svěšeno: 31.07.2017

ikonka (229.698 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Vrtilce, Libušská, Předenická a Miřetická v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 04.07.2017 Svěšeno: 20.07.2017

ikonka (895.967 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, Referent územního rozvoje - Odbor majetku, rozvoje a investic.

Vyvěšeno: 04.07.2017 Svěšeno: 24.07.2017

ikonka (487.648 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, vedoucí Odboru správy majetku a investic (OSMI) Úřadu městské části Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 04.07.2017 Svěšeno: 24.07.2017

ikonka (673.196 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Přehled investic do komunikací (nové komunikace, opravy komunikací) v MČ Praha-Libuš v letech 2006 - 2016

Vyvěšeno: 22.06.2017 Svěšeno: 30.12.2017

ikonka (554.561 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Lysolaje, obec Praha.

Vyvěšeno: 21.06.2017 Svěšeno: 20.07.2017

ikonka (177.751 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Třeboratice, obec Praha.

Vyvěšeno: 21.06.2017 Svěšeno: 20.07.2017

ikonka (180.814 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrovém řízení, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 20.06.2017 Svěšeno: 21.07.2017

ikonka (691.011 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová opatření č. 15/2017 až č. 19/2017

Vyvěšeno: 13.06.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (252.596 Kb)
Úřední deska

JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor - Dražební vyhláška - Thi Thanh Huong Luong

Vyvěšeno: 09.06.2017 Svěšeno: 28.07.2017

ikonka (1969.344 Kb)
Úřední deska

JUDr. Vladimír Plášil, soudní exekutor - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 01.06.2017 Svěšeno: 21.07.2017

ikonka (703.423 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Změny rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová opatření č. 8/2017 až 14/2017.

Vyvěšeno: 23.05.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (1083.853 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Změny rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce2017, rozpočtová opatření č. 1/2017 až 7/2017.

Vyvěšeno: 27.04.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (425.123 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu, rozpočtu, plánu výnosů a nákladů VHČ a změn rozpočtu a rozpočtových opatření

Vyvěšeno: 13.04.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (458.372 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022

Vyvěšeno: 13.04.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (228.964 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočet městské části Praha-Libuš na rok 2017

Vyvěšeno: 13.04.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (1966.829 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti

Vyvěšeno: 13.04.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (188.136 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oficiální kontaktní údaje MČ Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 14.11.2013 Svěšeno: 11.11.2020

ikonka (197.929 Kb)
vymezovací obrázek

infoservis

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

 
Právní poradna

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Asociace pro interkulturní práci

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 7/8/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý