Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uvěřejněny zakázky malého rozsahu. 

Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele v ISVZ US, jsou uveřejňovány na ISVZ US v sekci Profil zadavatele pod písmenem M.
 
„Adresa profilu zadavatele: https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS
Evidenční číslo profilu zadavatele: 60065635 (přiděleného Věštníkem VZ)
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
Informační systém o veřejných zakázkách (IS VZ): http://www.isvz.cz/ISVZ/Podpora/ISVZ_uverejnovani_informaci.aspx
 
Zadavatel Název veřejné zakázky Konec lhůty pro podání nabídek Zveřejněno na "Profilu zadavatele" Zveřejněno na "ISVZ US"
MČ Praha-Libuš „Pronájem parkoviště v ulici Na Okruhu, Praha 4“ 29.10.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami! – část kompostéry pro domácnosti na biologicky rozložitelný odpad“ - č. veř. zak. 20150717-02 - ZADAVATEL UKONČIL VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PODPISEM SMLOUVY 03.08.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317 - veř.zak. č. 20150717-01 - ZADAVATEL UKONČIL VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PODPISEM SMLOUVY 03.08.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš ÚPrava vnějšího chodníku v areálu MŠ Mezi Domy, č.p.373, Praha 4-Písnice 03.08.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš „Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami! - část štěpkovač“ - veř. zak. č. 20150630 - ZADAVATEL UKONČIL VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UZAVŘENÍM SMLOUVY 16.07.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš, Libušká 35, 142 00 Praha 4 - Libuš „Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami! - část svozový vůz včetně velkoobjemových kontejnerů“ - číslo veř. zak. 20150623 - ZADAVATEL UKONČIL VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UZAVŘENÍM SMLOUVY 09.07.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš „Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních rozvodů elektro ve všech pavilonech ZŠ Meteorologická 181, Libuš, Praha 4“ 03.07.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš Dodávka, montáž a uvedení do provozu schodišťového výtahu na točité schodiště do školní jídelny Základní školy s RVL v Praze 4 Písnici 10.06.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš Dodávka a montáž 2 ks automatických závor do garáží ulice Dobronická 694, Praha 4-Libuš 10.06.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš Oprava podlah garáže Dobronická č.p. 694/2, Praha 4-Libuš 01.06.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš „Výměna a zateplení střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu MŠMezi Domy “, 02.06.2015 NE NE
MČ Praha-Libuš „Výměna a zateplení střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu MŠ K Lukám “, 02.06.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš Tisk 22 čísel měsíčníku časopisu U nás městské části Praha-Libuš 18.03.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu parkovacího domu ul. Dobronická č.p.694/2, Praha 4-Libuš, “ 18.03.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš Údržba zeleně v Městské části Praha-Libuš - veřejná zakázka č. 20150203 05.03.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš „Rozvod plynu a ústřední vytápění v zázemí údržby v objektu Dobronická č.p. 694-garážový dům, Praha 4-Libuš“ 09.12.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš, Libušká 35, 142 00 Praha 4 - Libuš „Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č. p. 81“ - veř. zak. č. 20141024-02 - UKONČENO PODPISEM SMLOUVY 20.11.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš, Libušká 35, 142 00 Praha 4 - Libuš „Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka – část zateplení - UKONČENO PODPISEM SMLOUVY 20.11.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4-Libuš Oprava betonových podlah garáže Dobornická č.p. 694/2, Praha 4-libuš 01.09.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš „Výuka češtiny pro cizince hovořící vietnamsky v roce 2014 v úrovni nula - 2. část“ v rámci projektu „Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 2014“ - veř. z. č. 20140714-02 21.07.2014 NE NE
MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš „ Zateplení mateřské školy Lojovická – část zateplení, bez výměny osvětlení “ - veř. zak. č. 20140714 - UKONČENO PODPISEM SMLOUVY 28.07.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš „Výuka češtiny pro cizince hovořící vietnamsky v roce 2014 v úrovni nula“ v rámci projektu „Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 2014“ - veř. z. č. 20140625-02 30.06.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti ...20140625-01 02.07.2014 NE ANO
MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš „Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka – část záměna zdroje vytápění - Rekonstrukce plynové kotelny a otopného systému v ZŠ Písnice“ - č. veř. z. 20140603 19.06.2014 ANO NE
Městská část Praha-Libuš Úprava zařízení ve školní jídelně včetně souvisejících stavebních úprav 05.06.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš ZAKÁZKA PŘIDĚLANA NA ZÁKLADĚ VÝJIMKY Z VNITŘNÍ SMĚRNICE O ZMR - „Inspekci účinnosti sanace při odstraňování azbestové zátěže a veškerých stavebních úprav v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš“ - zakázka č. 20140327 - PODEPSÁNA SMLOUVA 29.03.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš NEVEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKU - „Odstranění azbestové zátěže v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš“ - veřejná zakázka č. 20140213 - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY 29.03.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš „Stavební úpravy v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš“ - veř. z. č. 20140304 - UKONČENO PODPISEM SMLOUVY 18.03.2014 ANO NE
Městská část Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš Údržba zeleně v Městské části Praha-Libuš 05.03.2014 ANO NE
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Stavební úpravy s odstraněním azbestové zátěže v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš - veř. z. č. 20140103 - ZRUŠENO 20.01.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš Klub Junior-havarijní oprava rozvodů TUV a studené vody 06.12.2013 ANO NE
MČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4-Libuš „Garáže Dobronická – Mílová, čp. 694 – oprava a odstranění nalezených závad výtahu po Odborné zkoušce“ 06.01.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš „MŠ K Lukám 664 – výměna střešního pláště (havarijní stav) včetně klempířských prvků a zateplení střechy“ 17.09.2013 ANO NE
Městská část Praha - Libuš Dodávka odborných překladatelských služeb v rámci projektu Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců městské části Praha-Libuš na trh práce - veřejná zakázka číslo 20130715 30.07.2013 ANO NE
Městská část Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 -Libuš Pořízením zametacího vozu k čistému vzduchu v Libuši - veřejná zakázka číslo 20130701 16.07.2013 ANO NE
MČ Praha-Libuš ZŠ Ladislava Coňka-rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí a 1.patře a úpravy rozvodů ÚT 15.07.2013 ANO NE
MČ Praha-Libuš ZŠ Meteorologická-havarijní oprava podlahy zásobovací chodby školní kuchyně včetně výměny vstupních venkovních dveří - VZ č. 20130626-3 15.07.2013 ANO NE
MC Praha-Libuš ZŠ Meteorologická-havarijní oprava podlahy zásobovací chodby školní kuchyně včetně výměny vstupních venkovních dveří - VZ č. 20130408-2 21.06.2013 ANO NE
MČ Praha-Libuš „Snižování spotřeby energie v MŠ Lojovická MČ Praha-Libuš: zpracování energetického auditu - VZ č. 20130517-2 - UKONČENA ZRUŠENÍM VŘ (NEÚČAST UCHAZEČŮ) 17.05.2013 ANO NE
Městská část Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš Oprava místních komunikací metodou ITHR na území městské části Praha-Libuš 11.06.2013 ANO NE
MČ Praha-Libuš ZŠ Ladislava Coňka - rekonstrukce elektrorozvodů a datové sítě objektu základní školy 13.06.2013 ANO NE
MČ Praha Libuš Stavební úpravy spojené se změnou užívání na keramickou dílnu v Základní škole Ladislava Coňka Praha4-Písnice 17.05.2013 ANO NE
MČ Praha-Libuš Zpracování průkazů energetické náročnosti budov 30.04.2013 ANO NE
MČ Praha-Libuš ZŠ Meteorologická - výměna 344 ks osvětlovacích těles VZ č. 20130408-3 22.05.2013 ANO NE
M%C Praha-Libuš ZŠ Meteorologická-havarijní oprava podlahy zásobovací chodby školní kuchyně včetně výměny vstupních venkovních dveří - VZ č. 20130408-2 23.05.2013 ANO NE
MČ Praha - Libuš Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš – výměnou ústředního vytápění včetně zdroje tepla za současné výměny rozvodů vody - veřejná zakázka č. 20130408 - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 06.05.2013 ANO NE
MČ Praha-Libuš Snižování spotřeby energie v MŠ Lojovická MČ Praha-Libuš: – zpracování prováděcí projektové dokumentace (část A), – energetického auditu (část B) a – žádosti o dotaci OPŽP (část C), výzva č. 20130405-1 - UKONČENA ZRUŠENÍM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 22.04.2013 ANO NE
Městská část Praha-Libuš Údržba zeleně v Městské části Praha-Libuš 11.03.2013 ANO NE
Městská část Praha-Libuš Administrace zadávacího zařízení akce MŠ Ke kašně - změna otopného systému a rozvodů sítí - ZRUŠENA 04.01.2013 ANO NE
MČ Praha-Libuš, vyřizuje - OSMI „ZŠ Meteorologická – výměna 37 kusů oken 15.10.2012 ANO NE
MČ Praha-Libuš, vyřizuje - OSMI „ZŠ Meteorologická – havarijní oprava střešní krytiny pavilonu „C“ a souvisících klempířských prvků“ UKONČENA 16.10.2012 ANO NE
Městská část Praha-Libuš ZŠ Meteorologická – oprava havarijního stavu prostranství před ZŠ a požárního vodovodu - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM V Č. A 20.07.2012 ANO NE
Městská část Praha-Libuš „TDS stavební práce MŠ Ke Kašně“ - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 18.06.2012 ANO NE
Městská část Praha - Libuš „Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš – výměnou ústředního vytápění včetně zdroje tepla za současné výměny rozvodů vody“ - ZRUŠENÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 21.06.2012 ANO ANO
Městská část Praha - Libuš „Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš – zateplením objektů a výměnou oken“ - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 21.06.2012 ANO ANO
MČ Praha-Libuš, OSMI Tisk 22 čísel měsíčníku-informačního časopisu Městské části Praha-Libuš U NÁS - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 30.04.2012 ANO NE
Městská část Praha-Libuš TDS – Revitalizace parku „U Zahrádkářské kolonie“ - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 23.02.2012 ANO NE
MČ Praha-Libuš, vyřizuje OSMI Stavební úpravy a opravy bytového objektu v areálu MŠ Ke Kašně - 3.etapa - 2011-2012 - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 28.11.2011 NE NE
MČ Praha-Libuš Výměna oken v ZŠ Meteorologická 181 - etapa 2011- UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 11.11.2011 NE NE
Městská část Praha - Libuš Revitalizace parku „U Zahrádkářské kolonie“ - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 20.10.2011 ANO NE
MČ Praha - Libuš, vyřizuje OSMI Výměna oken v tělocvičnách ZŠ Meteorologická 181 - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZRUŠENO 19.09.2011 NE NE
Městská část Praha-Libuš Revitalizace hřiště nad Modřanskou roklí II. - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 29.08.2011 NE NE
Mětská část Praha-Libuš, vyřizuje: Odbor majetku a investic (OSMI) Stavební úpravy a opravy bytového objektu v areálu MŠ Ke Kašně - 3. etapa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZRUŠENO 29.08.2011 NE NE
Městská část Praha-Libuš, vyřizuje: Odbor majetku a investic (OSMI) Oprava střech ZŠ Meteorologická 181 - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 18.07.2011 NE NE
Městská část Praha-Libuš, vyřizuje: Odbor majetku a investic (OSMI) Rekonstrukce a oprava povrchu venkovního sportoviště a dětského hřiště při Základní škole, Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 12.08.2011 NE NE
Městská část Praha-Libuš Rekonstrukce hřiště nad Modřanskou roklí II. - ZRUŠENO 04.07.2011 NE NE
vymezovací obrázek

infoservis

 
Mikulášské oslavy 2015

 
Rozsvícení vánočního stromu Libuš 2015

 
Rozsvícení vánočního stromu Písnice 2015

 
Kompostéry 2015

Kompostování

Kompostování

Jablokobraní 2015

Jablokobraní 2015

 
Rezervace sportoviště Klokotská

 
Facebook MČ

Soutěž

 
Fotosoutěž

Soutěž

soutěž MČ - Rozkvetlé okno, balkón, okolí domu

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 11/2015

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý