Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 
Zadavatel Název veřejné zakázky Konec lhůty pro podání nabídek Zveřejněno na "Profilu zadavatele" Zveřejněno na věštníku VZ
MČ Praha-Libuš „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha-Libuš, I a II etapa“ 14.06.2016 ANO NE
MČ Praha-Libuš Výměna a zatepelní střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu klubu Junior 13.05.2016 ANO NE
MČ Praha - Libuš, Libušská 35/200,142 00 Praha 4 - LIbuš Výstavba nové hasičské zbrojnice pro SDH Písnice - veřejná zakázka číslo - 20160411 31.12.2016 ANO ANO
MC Praha-Libuš Rekonstrukce hygienického zázemí v Základní škole s RVJ v Praze 4-Písnici 22.04.2016 ANO NE
MČ Praha-Libuš „ Dodávka, montáž a uvedení do provozu nového plynového kotle a demontáž a likvidace stávajícího plynového kotle v kotelně ZŠ Meteorologická č.p. 181 v Praze 4 - Libuš“ 05.01.2016 ANO NE
MČ Praha-Libuš „Pronájem parkoviště v ulici Na Okruhu, Praha 4“ 29.10.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami! – část kompostéry pro domácnosti na biologicky rozložitelný odpad“ - č. veř. zak. 20150717-02 - ZADAVATEL UKONČIL VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PODPISEM SMLOUVY 03.08.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317 - veř.zak. č. 20150717-01 - ZADAVATEL UKONČIL VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PODPISEM SMLOUVY 03.08.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš ÚPrava vnějšího chodníku v areálu MŠ Mezi Domy, č.p.373, Praha 4-Písnice 03.08.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš „Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami! - část štěpkovač“ - veř. zak. č. 20150630 - ZADAVATEL UKONČIL VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UZAVŘENÍM SMLOUVY 16.07.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš, Libušká 35, 142 00 Praha 4 - Libuš „Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami! - část svozový vůz včetně velkoobjemových kontejnerů“ - číslo veř. zak. 20150623 - ZADAVATEL UKONČIL VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UZAVŘENÍM SMLOUVY 09.07.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš „Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních rozvodů elektro ve všech pavilonech ZŠ Meteorologická 181, Libuš, Praha 4“ 03.07.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš Dodávka, montáž a uvedení do provozu schodišťového výtahu na točité schodiště do školní jídelny Základní školy s RVL v Praze 4 Písnici 10.06.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš Dodávka a montáž 2 ks automatických závor do garáží ulice Dobronická 694, Praha 4-Libuš 10.06.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš Oprava podlah garáže Dobronická č.p. 694/2, Praha 4-Libuš 01.06.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš „Výměna a zateplení střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu MŠMezi Domy “, 02.06.2015 NE NE
MČ Praha-Libuš „Výměna a zateplení střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu MŠ K Lukám “, 02.06.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš Tisk 22 čísel měsíčníku časopisu U nás městské části Praha-Libuš 18.03.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu parkovacího domu ul. Dobronická č.p.694/2, Praha 4-Libuš, “ 18.03.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš Údržba zeleně v Městské části Praha-Libuš - veřejná zakázka č. 20150203 05.03.2015 ANO NE
MČ Praha-Libuš „Rozvod plynu a ústřední vytápění v zázemí údržby v objektu Dobronická č.p. 694-garážový dům, Praha 4-Libuš“ 09.12.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš, Libušká 35, 142 00 Praha 4 - Libuš „Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č. p. 81“ - veř. zak. č. 20141024-02 - UKONČENO PODPISEM SMLOUVY 20.11.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš, Libušká 35, 142 00 Praha 4 - Libuš „Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka – část zateplení - UKONČENO PODPISEM SMLOUVY 20.11.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4-Libuš Oprava betonových podlah garáže Dobornická č.p. 694/2, Praha 4-libuš 01.09.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš „Výuka češtiny pro cizince hovořící vietnamsky v roce 2014 v úrovni nula - 2. část“ v rámci projektu „Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 2014“ - veř. z. č. 20140714-02 21.07.2014 NE NE
MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš „ Zateplení mateřské školy Lojovická – část zateplení, bez výměny osvětlení “ - veř. zak. č. 20140714 - UKONČENO PODPISEM SMLOUVY 28.07.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš „Výuka češtiny pro cizince hovořící vietnamsky v roce 2014 v úrovni nula“ v rámci projektu „Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 2014“ - veř. z. č. 20140625-02 30.06.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti ...20140625-01 02.07.2014 NE ANO
MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš „Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka – část záměna zdroje vytápění - Rekonstrukce plynové kotelny a otopného systému v ZŠ Písnice“ - č. veř. z. 20140603 19.06.2014 ANO NE
Městská část Praha-Libuš Úprava zařízení ve školní jídelně včetně souvisejících stavebních úprav 05.06.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš ZAKÁZKA PŘIDĚLANA NA ZÁKLADĚ VÝJIMKY Z VNITŘNÍ SMĚRNICE O ZMR - „Inspekci účinnosti sanace při odstraňování azbestové zátěže a veškerých stavebních úprav v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš“ - zakázka č. 20140327 - PODEPSÁNA SMLOUVA 29.03.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš NEVEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKU - „Odstranění azbestové zátěže v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš“ - veřejná zakázka č. 20140213 - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY 29.03.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš „Stavební úpravy v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš“ - veř. z. č. 20140304 - UKONČENO PODPISEM SMLOUVY 18.03.2014 ANO NE
Městská část Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš Údržba zeleně v Městské části Praha-Libuš 05.03.2014 ANO NE
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Stavební úpravy s odstraněním azbestové zátěže v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš - veř. z. č. 20140103 - ZRUŠENO 20.01.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš Klub Junior-havarijní oprava rozvodů TUV a studené vody 06.12.2013 ANO NE
MČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4-Libuš „Garáže Dobronická – Mílová, čp. 694 – oprava a odstranění nalezených závad výtahu po Odborné zkoušce“ 06.01.2014 ANO NE
MČ Praha-Libuš „MŠ K Lukám 664 – výměna střešního pláště (havarijní stav) včetně klempířských prvků a zateplení střechy“ 17.09.2013 ANO NE
Městská část Praha - Libuš Dodávka odborných překladatelských služeb v rámci projektu Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců městské části Praha-Libuš na trh práce - veřejná zakázka číslo 20130715 30.07.2013 ANO NE
Městská část Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 -Libuš Pořízením zametacího vozu k čistému vzduchu v Libuši - veřejná zakázka číslo 20130701 16.07.2013 ANO NE
MČ Praha-Libuš ZŠ Ladislava Coňka-rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí a 1.patře a úpravy rozvodů ÚT 15.07.2013 ANO NE
MČ Praha-Libuš ZŠ Meteorologická-havarijní oprava podlahy zásobovací chodby školní kuchyně včetně výměny vstupních venkovních dveří - VZ č. 20130626-3 15.07.2013 ANO NE
MC Praha-Libuš ZŠ Meteorologická-havarijní oprava podlahy zásobovací chodby školní kuchyně včetně výměny vstupních venkovních dveří - VZ č. 20130408-2 21.06.2013 ANO NE
MČ Praha-Libuš „Snižování spotřeby energie v MŠ Lojovická MČ Praha-Libuš: zpracování energetického auditu - VZ č. 20130517-2 - UKONČENA ZRUŠENÍM VŘ (NEÚČAST UCHAZEČŮ) 17.05.2013 ANO NE
Městská část Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš Oprava místních komunikací metodou ITHR na území městské části Praha-Libuš 11.06.2013 ANO NE
MČ Praha-Libuš ZŠ Ladislava Coňka - rekonstrukce elektrorozvodů a datové sítě objektu základní školy 13.06.2013 ANO NE
MČ Praha Libuš Stavební úpravy spojené se změnou užívání na keramickou dílnu v Základní škole Ladislava Coňka Praha4-Písnice 17.05.2013 ANO NE
MČ Praha-Libuš Zpracování průkazů energetické náročnosti budov 30.04.2013 ANO NE
MČ Praha-Libuš ZŠ Meteorologická - výměna 344 ks osvětlovacích těles VZ č. 20130408-3 22.05.2013 ANO NE
M%C Praha-Libuš ZŠ Meteorologická-havarijní oprava podlahy zásobovací chodby školní kuchyně včetně výměny vstupních venkovních dveří - VZ č. 20130408-2 23.05.2013 ANO NE
MČ Praha - Libuš Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš – výměnou ústředního vytápění včetně zdroje tepla za současné výměny rozvodů vody - veřejná zakázka č. 20130408 - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 06.05.2013 ANO NE
MČ Praha-Libuš Snižování spotřeby energie v MŠ Lojovická MČ Praha-Libuš: – zpracování prováděcí projektové dokumentace (část A), – energetického auditu (část B) a – žádosti o dotaci OPŽP (část C), výzva č. 20130405-1 - UKONČENA ZRUŠENÍM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 22.04.2013 ANO NE
Městská část Praha-Libuš Údržba zeleně v Městské části Praha-Libuš 11.03.2013 ANO NE
Městská část Praha-Libuš Administrace zadávacího zařízení akce MŠ Ke kašně - změna otopného systému a rozvodů sítí - ZRUŠENA 04.01.2013 ANO NE
MČ Praha-Libuš, vyřizuje - OSMI „ZŠ Meteorologická – výměna 37 kusů oken 15.10.2012 ANO NE
MČ Praha-Libuš, vyřizuje - OSMI „ZŠ Meteorologická – havarijní oprava střešní krytiny pavilonu „C“ a souvisících klempířských prvků“ UKONČENA 16.10.2012 ANO NE
Městská část Praha-Libuš ZŠ Meteorologická – oprava havarijního stavu prostranství před ZŠ a požárního vodovodu - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM V Č. A 20.07.2012 ANO NE
Městská část Praha-Libuš „TDS stavební práce MŠ Ke Kašně“ - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 18.06.2012 ANO NE
Městská část Praha - Libuš „Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš – výměnou ústředního vytápění včetně zdroje tepla za současné výměny rozvodů vody“ - ZRUŠENÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 21.06.2012 ANO ANO
Městská část Praha - Libuš „Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš – zateplením objektů a výměnou oken“ - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 21.06.2012 ANO ANO
MČ Praha-Libuš, OSMI Tisk 22 čísel měsíčníku-informačního časopisu Městské části Praha-Libuš U NÁS - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 30.04.2012 ANO NE
Městská část Praha-Libuš TDS – Revitalizace parku „U Zahrádkářské kolonie“ - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 23.02.2012 ANO NE
MČ Praha-Libuš, vyřizuje OSMI Stavební úpravy a opravy bytového objektu v areálu MŠ Ke Kašně - 3.etapa - 2011-2012 - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 28.11.2011 NE NE
MČ Praha-Libuš Výměna oken v ZŠ Meteorologická 181 - etapa 2011- UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 11.11.2011 NE NE
Městská část Praha - Libuš Revitalizace parku „U Zahrádkářské kolonie“ - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 20.10.2011 ANO NE
MČ Praha - Libuš, vyřizuje OSMI Výměna oken v tělocvičnách ZŠ Meteorologická 181 - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZRUŠENO 19.09.2011 NE NE
Městská část Praha-Libuš Revitalizace hřiště nad Modřanskou roklí II. - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 29.08.2011 NE NE
Mětská část Praha-Libuš, vyřizuje: Odbor majetku a investic (OSMI) Stavební úpravy a opravy bytového objektu v areálu MŠ Ke Kašně - 3. etapa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZRUŠENO 29.08.2011 NE NE
Městská část Praha-Libuš, vyřizuje: Odbor majetku a investic (OSMI) Oprava střech ZŠ Meteorologická 181 - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 18.07.2011 NE NE
Městská část Praha-Libuš, vyřizuje: Odbor majetku a investic (OSMI) Rekonstrukce a oprava povrchu venkovního sportoviště a dětského hřiště při Základní škole, Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 12.08.2011 NE NE
Městská část Praha-Libuš Rekonstrukce hřiště nad Modřanskou roklí II. - ZRUŠENO 04.07.2011 NE NE
vymezovací obrázek

infoservis

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

 
Právní poradna

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Asociace pro interkulturní práci

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 10/2016

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý