Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor správy majetku a investic - Činnost odboru

ikonka10.06.2011

Odbor správy majetku a investic a jeho úkoly

Spravuje movitý a nemovitý majetek svěřený MČ a eviduje jej. Zabezpečuje všechny úkony spojené s jeho pořízením, údržbou, funkcí, vyřazením a likvidací.
Zajišťuje podklady pro nabytí, zcizení či pronájem nemovitostí. Vede evidenci žádostí o prodej či pronájem.
Na základě provedených majetkoprávních úkonů dává podklady EO k proúčtování a inkasu.
Spolupracuje a připravuje materiály pro uskutečnění výběrových řízení tak, aby byl naplněn zákon č.40/2004Sb., o veřejných zakázkách.
Spolupracuje při správním řízení dle zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve věci udělení souhlasu s nájmem prostor stavebně určených k provozování obchodu a služeb a při správním řízení o výši nájemného nebytových prostor.
Zabezpečuje předprojektovou a projektovou přípravu staveb MČ.
Připravuje podklady k územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu řízení investičních staveb MČ.
Na základě plné moci starosty MČ se účastní a vyjadřuje k územnímu řízení staveb na území MČ.
Plní a koordinuje práce spojené se zajištěním energetického auditu a průkazů energetické náročnosti budov.
Zajišťuje koordinaci přípravy investičních akcí liniových staveb - prováděných na místních komunikacích jinými investory.
Spolupracuje na pořizování, změnách a úpravách územně plánovací dokumentace MČ.
Provádí kontrolu a přejímku staveb MČ.
Zajišťuje provoz budovy Klubu Junior, k.ú.Písnice, ul. Na Okruhu, č.p.395
Zajišťuje veškerou agendu spojenou s připraveností MČ na mimořádné a krizové situace.
Zajišťuje a vede agendu spojenou s činností „Komise k projednání přestupků MČ Praha-Libuš"
Pečuje o budovy školských zařízení a o byty MČ, včetně všech úkonů s tím spojených.
Eviduje a vyřizuje oznámení o konání veřejných shromáždění.
Vede agendu přehlídek a výstav užitkových domácích zvířat.
Registruje nadace na území MČ.
Plní a koordinuje úkoly spojené s přípravou a provedením voleb do zákonodárného sboru a zastupitelstev v obci.
Realizuje zájmové veřejné akce.

vymezovací obrázek

infoservis

 
Mikulášské oslavy 2015

 
Rozsvícení vánočního stromu Libuš 2015

 
Rozsvícení vánočního stromu Písnice 2015

 
Kompostéry 2015

Kompostování

Kompostování

Jablokobraní 2015

Jablokobraní 2015

 
Rezervace sportoviště Klokotská

 
Facebook MČ

Soutěž

 
Fotosoutěž

Soutěž

soutěž MČ - Rozkvetlé okno, balkón, okolí domu

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 11/2015

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý