Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor správy majetku a investic - Činnost odboru

ikonka10.06.2011

Odbor správy majetku a investic a jeho úkoly

Spravuje movitý a nemovitý majetek svěřený MČ a eviduje jej. Zabezpečuje všechny úkony spojené s jeho pořízením, údržbou, funkcí, vyřazením a likvidací.
Zajišťuje podklady pro nabytí, zcizení či pronájem nemovitostí. Vede evidenci žádostí o prodej či pronájem.
Na základě provedených majetkoprávních úkonů dává podklady EO k proúčtování a inkasu.
Spolupracuje a připravuje materiály pro uskutečnění výběrových řízení tak, aby byl naplněn zákon č.40/2004Sb., o veřejných zakázkách.
Spolupracuje při správním řízení dle zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve věci udělení souhlasu s nájmem prostor stavebně určených k provozování obchodu a služeb a při správním řízení o výši nájemného nebytových prostor.
Zabezpečuje předprojektovou a projektovou přípravu staveb MČ.
Připravuje podklady k územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu řízení investičních staveb MČ.
Na základě plné moci starosty MČ se účastní a vyjadřuje k územnímu řízení staveb na území MČ.
Plní a koordinuje práce spojené se zajištěním energetického auditu a průkazů energetické náročnosti budov.
Zajišťuje koordinaci přípravy investičních akcí liniových staveb - prováděných na místních komunikacích jinými investory.
Spolupracuje na pořizování, změnách a úpravách územně plánovací dokumentace MČ.
Provádí kontrolu a přejímku staveb MČ.
Zajišťuje provoz budovy Klubu Junior, k.ú.Písnice, ul. Na Okruhu, č.p.395
Zajišťuje veškerou agendu spojenou s připraveností MČ na mimořádné a krizové situace.
Zajišťuje a vede agendu spojenou s činností „Komise k projednání přestupků MČ Praha-Libuš"
Pečuje o budovy školských zařízení a o byty MČ, včetně všech úkonů s tím spojených.
Eviduje a vyřizuje oznámení o konání veřejných shromáždění.
Vede agendu přehlídek a výstav užitkových domácích zvířat.
Registruje nadace na území MČ.
Plní a koordinuje úkoly spojené s přípravou a provedením voleb do zákonodárného sboru a zastupitelstev v obci.
Realizuje zájmové veřejné akce.

vymezovací obrázek

infoservis

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

 
Právní poradna

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Asociace pro interkulturní práci

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 11/2016

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý