Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

SOCIÁLNÍ TÉMA - AKTUALITY


<< zpět na seznam článků
ikonka20.02.2017

SENIOR AKADEMIE

V roce 2016 se do projektu prevence kriminality Městské policie hl. m. Prahy s názvem „Senior akademie" zapojily také MČ Praha 12 a MČ Praha Libuš. Během tří 3 měsíců (od 1. listopadu 2016 do 31. ledna 2017) se v reprezentativních prostorách Viničního domku v Modřanech realizoval cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality zaměřený na ochranu života, zdraví a majetku před kriminalitou.
Projekt byl určen zejména pro občany seniorského věku. Přednášky byly koncipovány ve 12 setkáních po dvouhodinových blocích a to moderní alternativní metodou na principu univerzity třetího věku. V rámci programu se senioři blíže seznámili s problematikou prevence osobního bezpečí, zabezpečení majetku, bezpečnosti seniorů v provozu metropole, se základy právního vědomí, nutné obrany a krajní nouze, kriminalistikou, mimořádnými událostmi, první pomocí, požární ochranou, domácím násilím, finanční gramotností, s problematikou tzv. „šmejdů" a jiných podvodníků, ale také i s pravidly chovu psů na území hl. m. Prahy. Součástí Senior akademie byly exkurze do Muzea Policie České republiky, Psího domova v Troji a Centrálního operačního střediska MP hl. m. Prahy.
Do projektu se přihlásilo celkem 32 seniorů, všichni účastníci měli vynikající docházku a dokonce 22 seniorů absolvovalo s vyznamenáním tzn., že měli 100% účast. Všichni absolventi obdrželi pamětní list a dárky s bezpečnostní tématikou (osobní alarm nebo zarážku za dveře s alarmem), brožuru Senior akademie se shrnutím k jednotlivým tématům a další drobné předměty s preventivními prvky, letáčky a samolepky.
Všem absolventům Senior akademie byla nabídnuta účast na dalším vzdělávacím programu Městské policie hl. m. Prahy s názvem „Týdny se seniory". Jedná se o týdenní vzdělávací pobyt ve školícím a rekreačním zařízení MP hl. m. Prahy, který navazuje na Senior akademii a dále ji rozšiřuje o informace k ochraně života, zdraví a majetku. Tento projekt je plně hrazen z prostředků určených hlavním městem Prahou na prevenci kriminality.
Cílem Senior akademie bylo naučit seniory a zdravotně a tělesně postižené občany předcházet trestné činnosti, jak se chovat v krizových situacích a jak přivolat pomoc, když se něco stane. Doufáme, že všichni absolventi Senior akademie využijí získané informace k ochraně svého osobního bezpečí před kriminalitou, a to nejen toho svého, ale i svých blízkých, přátel a sousedů.

Lenka Hofmanová
Oddělení prevence
Městská policie hl. m. Prahy

 

ikonka foto  (135.55 Kb)
1
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 01/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý