Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor životního prostředí a dopravy - Ostatní informace


<< zpět na seznam článků
ikonka13.11.2012

Zpráva ze semináře o územním plánování a ochraně přírody a krajiny

Zajímavý celodenní seminář na téma ochrany přírody a krajiny z pohledu územního plánování proběhl dne 25.9.2012 v hlavním sále budovy magistrátu na Mariánském náměstí. Uspořádalo ho oddělení přírody a krajiny odboru životního prostředí MHMP ve spolupráci s občanským sdružením Ekocentrum Koniklec. Přednášky lektorovali odborníci z pořádajícího odboru, pražských vysokých škol ČVUT a ČZU, ale také z útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Jak se navzájem ovlivňuje ochrana přírody a územní plánovaní se tedy účastníci dozvídali od každého přednášejícího vždy v jiném světle. Seminář byl určen zejména pracovníkům stavebních úřadů pražských městských částí či magistrátu hl.m. Prahy.  Zúčastnili se ale i projektanti, pracovníci ekologických organizací a zástupci veřejnosti. Všechny příspěvky se zaměřovaly na území Prahy, takže byly posluchačům velmi blízké.

Ing. arch. Jaroslav Novák se zaměřil na historii územního plánování Prahy a referoval o tom, co bylo nenapravitelně zanedbáno, ale také co dobrého nám staré územní plány Prahy přinesly.

Mnohé účastníky možná překvapila tendence součastného územního plánování, o které mluvila Ing. arch. Kateřina Szentesiová. Je prováděno nespočet změn v územním plánu, kdy se z nezastavitelného území stává území zastavitelné. Přitom velké množství ploch, jež jsou územním plánem určeny pro rozvoj města (tedy jsou zastavitelné), zůstává nevyužito.

Velmi zajímavé bylo také praktické sdělení Mgr. Martina Fejfara, jak je do územního plánu zapracováván tzv. ÚSES (územní systém ekologické stability) a s čím se musí projektant tohoto systému potýkat.

Mgr. Petr Karlík posluchačům připomněl výčet zajímavých chráněných území v Praze a způsoby, jak bychom je měli ochraňovat, aby jejich hodnota zůstala zachována.O ochraně ložisek nerostných surovin na území Prahy hovořil RNDr. Karel Seidl.  Na početné fotodokumentaci demonstroval, jak významným a často krásným krajinotvorným prvkem jsou staré lomy. Připomněl, že už během těžby se musí myslet na to, co po sobě lom v krajině zanechá.

Tolik jen několik příkladů z příspěvků přednesených na semináři, který si kladl za cíl zejména vzbudit diskusi na téma územního plánování v Praze. Kompletní příspěvky řečníků obohacené o poznámky účastníků semináře budou zveřejněny ke stažení na webu MHMP a pražských ekoporaden (www.ekoporadnypraha.cz)


Marie Vaculíková,
Ekocentrum Koniklec 

vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 01/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý