Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor životního prostředí a dopravy - Ostatní informace


<< zpět na seznam článků
ikonka02.01.2008

Zelené organizace

1) ZO ČSOP Koniklec.
Sdružení Koniklec je součástí nevládní neziskové organizace Českého svazu ochránců přírody, která vedle provozu dětského oddílu rozšířila aktivity na realizaci projektu ochrany přírody. V roce 1998 bylo založeno Ekocentrum Koniklec se zaměřením na ekologickou výchovu a organizaci akcí pro veřejnost.

2) Ústav pro ekopolitiku,o.p.s.(ÚEP).
Posláním ÚEP je prosazovat v České republice udržitelný rozvoj, který staví na uvědomění si souvislosti mezi lidskými potřebami a přírodními zdroji. ÚEP působí od roku 1992. Projekty ústavu jsou často postaveny na spolupráci s veřejnou správou a na představování nových témat v oblasti udržitelného rozvoje.

3) Arnika.
Arnika je občanské sdružení založené v roce 2001. Činnost této celostátní organizace s centrální kanceláří v Praze a místními pobočkami je zaměřena na tři tématické oblasti: Toxické látky a odpady, Ochrana přírody a Centrum pro podporu občanů.

ZO ČSOP Koniklec

Kontaktní informace
Chelčického 12, 130 00 Praha 3
adresa terénní základny
Dolní Vidim 78, okres Mělník
tel/fax: 222 712 189 (kancelář)
            777 156 537 (Hynek Jebavý)
            777 819 782 (Zdeněk Tolde)
csop@koniklec.cz

Hlavní okruhy činnosti sdružení:
-
Ekologická výchova a práce s dětmi a mládeží.
- Realizace projektů ochrany životního prostředí (MČ Praha 3, MČ Praha 12, MČ Praha 2, NP Šumava, CHKO Kokořínsko a další oblasti).
- Poradenská a informační kancelář v oblasti životního prostředí a ekologické výchovy a kontaktní a informační místo SFŽP ČR, účast při veřejném projednávání EIA.
- Správa terénní základny v CHKO Kokořínsko.
- Místní Agenda 21 pro Prahu a komunitní spolupráce.  

Více najdete na http://csop.koniklec.cz


Ústav pro ekopolitiku,o.p.s.

Kontaktní informace
Kateřinská 26, 120 00 Praha 2
tel/fax: 224 826 593

Posláním ÚEP:
Podporovat a uplatňovat koncept udržitelného rozvoje.
Podporovat zásadu sdílené odpovědnosti za kvalitu života současných a budoucích generací.
 
Přispívat k integraci požadavků ochrany životního prostředí do všech oblastí sociálního a ekonomického rozvoje společnosti.

Více najdete na www.ekopolitika.cz


Arnika

Kontaktní informace
Arnika (centrum)
Chlumova 17, 130 00 Praha 3
tel/fax: 222 781 471, 222 782 808
mobil (kancelář): 774 406 825
tiskový mluvčí: Marek Jehlička, mobil: 606 727 942
arnika@arnika.org

Hlavní kampaň programu Toxické látky a odpady je kampaň "Nehrajme si s PVC" (http://pvc.arnika.org). Cílem je omezit nebo zcela zrušit používání PVC tam, kde hrozí uvolňování nebezpečných látek ohrožujících zdraví a životní prostředí. K takovým oblastem patří např.: hračky a předměty pro děti, zdravotnictví a obaly na potraviny.
Program Ochrana přírody se zaměřuje na ochranu druhově nejbohatších ekosystémů střední Evropy - vodních toků a mokřadů. Kampaní "Živé Labe" (http://labe.arnika.org) se sdružení snaží zabránit stavbě jezů, které by mohly nenávratně poškodit přírodu Dolního Labe.

Více najdete na http://www.arnika.org
 

vymezovací obrázek

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 12/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý