Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 03/2007Kronika

ikonka AKCE ROKU 2007 V LIBUŠI A PÍSNICI

Městská část Praha-Libuš pořádá v roce 2007 tyto společensko-kulturní akce:

 • Nové malé občánky přivítá dne 29. 3. od 14 hod. starosta MČ pan Petr Mráz vprostorách zasedací místnosti ÚMČ Praha-Libuš, KLukám 664.
 • Pro naše seniory pořádáme dne 5. 4. autobusový zájezd do Litoměřic a okolí na Zahradu Čech (přihlášky asi až od 2. poloviny března).
 • Vtýdnu od 16. 4. do 22. 4. již tradičně podpoříme ekologickou kampaň Den Země svýzvou Ukliďme si své okolí.
 • MČ pořádá již 2. ročník hudebně-sportovně-kulturní akce pod názvem Libušské kuřátko dne 19. 5. od 13 hod. vprostorách fotbalového hřiště při ul. Meteorologická a při ul. Skalská. Pro všechny občany se budeme snažit připravit příjemné odpoledne.
 • Dětský den se koná 2. 6. od 13 hod. na fotbalovém hřišti vPísnici při ul. Švihovská.
 • Již 3. ročník Písnické drakiády se koná dne 6. 10. od 13 hod. na fotbalovém hřišti vPísnici při ul. Švihovská, na kterém oslaví svátek draci a dračice.
 • Ve dnech 4. 10. až 17. 10. budou probíhat Dny zdraví. Jejich smyslem je osvěta péče o své zdraví.
 • Občané mají již druhou možnost ovlivnit příští rozvoj MČ na veřejném projednávání komunitního Plánu zdraví a kvality života Libuš a Písnice dne 17. 10. od 17 hod. vprostorách školní jídelny ZŠ Meteorologická.
 • Senioři z naší MČ se mohou dne 18. 10. zúčastnit dalšího zájezdu nejspíše do Českého Krumlova.
 • Narozené malé občánky přivítá dne 15. 11. od 14 hod. starosta MČ pan Petr Mráz opět v prostorách zasedací místnosti ÚMČ Praha-Libuš, KLukám 664.
 • Celý rok uzavřeme již tradičním předvánočním posezením seniorů dne 13. 12. svolenými zástupci MČ vKolibě na Karlštějně.

Všechny akce zajišťují pracovnice humanitního odboru ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664, Praha 4 - Libuš, tel. 261 910 145, 244 401 646, e-mail humanitni@praha-libus.cz, webová stránka: http://www.praha-libus.cz/

Iva Hájková, ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka MILIARDA STROMŮ PRO PLANETU ZEMI

OSN vyhlásila v listopadu 2006 celosvětovou kampaň na ochranu klimatu. Zapojit se může každý z nás - úsporami energie, výběrem českých výrobků, volbou hromadné dopravy nebo jízdního kola přednostně před automobilem a také osobní účasti na akci Miliarda stromů pro planetu Zemi. Jejím cílem je během roku 2007 vysadit na celém světě nejméně miliardu stromů. Pro všechny, kdo chtějí tuto kampaň podpořit, ale nemohou strom zasadit, nabízí Nadace Partnerství možnost adoptovat si strom nebo přispět na výsadby dárcovskou SMS ve tvaru DMS STROM na číslo 8 7777. Do kampaně se přihlaste, ať už budete sázet jeden nebo stovky stromů. Nezapomeňte připojit informace o sobě, své organizaci či škole a o počtu stromů, které chcete vysadit, na internetovou stránku (http://www.unep.org/billiontreecampaign), která proto vznikla. Koordinátorem akce je Program OSN na ochranu životního prostředí (UNEP, http://www.unep.org/), více informací můžete získat v Informačním centru OSN v Praze (http://www.osn.cz/).

Anna Rusiňáková, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Jako vždy bych vás nejprve rád pozdravil, milí čtenáři našeho časopisu, a seznámil vás s několika událostmi z minulého měsíce.

Středa 17. leden. Slavnostní převzetí ceny Ministerstva vnitra. Ministerstvo vyhlásilo soutěž ve zvyšování kvality veřejných služeb. Měl jsem velkou radost, že naše městská část jednu z cen získala a bylo mi ctí, že jsem ji mohl osobně převzít od náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka a hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana v historické budově Severočeského muzea v Liberci. Úřad městské části Praha-Libuš získal Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu v územní veřejné správě za rok 2006, a to za komunitní plánování rozvoje města.

Sobota 20. leden. Valná hromada našich písnických hasičů. Byl jsem na ni pozván, konala se v restauraci U Vokouna v Písnici. Rád bych touto cestou za pozvání poděkoval. Dále musím hasičům poděkovat za pomoc při likvidaci škod, které vznikly při orkánu Kyrill. Hasiči měli velkou příležitost vyzkoušet novou techniku - zásahové vozidlo. Vzhledem k této výbavě měli spoustu výjezdů. Jako dobrovolní hasiči si touto činností ukrojili velký krajíc ze svého volného času, aby pomohli nejen občanům naší městské části, ale díky systému, do kterého jsou začleněni, i v celé Praze. A za to jim velké díky.

Středa 31. leden. První zastupitelstvo městské části Praha-Libuš v roce 2007. Jednou z interpelací občanů byly dotazy pana Kameníka na přetížení obce dopravou, hlavně nákladní. Na tyto dotazy jsem podal informaci o součinnosti správy městské části s Městskou policií a dopravním inspektorátem. Při opakovaných osobních schůzkách se zástupci těchto orgánů i písemnou formou jsme žádali o pomoc v podobě častých kontrol dodržování dopravního značení. Několikrát jsme jednali i s firmou, která zavážela hlínou bývalou skládku komunálního odpadu při ulici generála Šišky. Řidiči nákladních vozidel měli přikázanou trasu po Vídeňské ulici k Thomayerově nemocnici, odtud směrem na Novodvorskou a po ní na ulici generála Šišky, čili mimo naši městskou část. Po osobních intervencích u vedení této firmy nám bylo sděleno, že někteří řidiči si cestu zkracují přes naši obec, za což vedení firmy nenese odpovědnost. Zástupce firmy připustili možnou neposlušnost některých řidičů a jako jedinou možnost řešení navrhli zvýšený dohled policie. Na závěr mohu pouze konstatovat, že vzhledem k omezeným možnostem učinila městská část a její úřad maximum, aby zamezila průjezdu těžké dopravy přes Libuš. Bohužel nejsme schopni ovlivnit neukázněné řidiče. Zastupitelstvo 31. ledna bylo velmi rušné a zdlouhavé. Trvalo od 18 skoro do 23 hodin.  Vzhledem k průběhu několika posledních zasedání zastupitelstva, která se zpravidla protáhla do pozdních nočních hodin, zvažuji možnost přesunout termín zasedání zastupitelstva na čtvrtek od 14 hodin, aby jednání zastupitelstva nebyla omezena návštěvními hodinami občanů na úřadě. Zároveň by jistě tato hodina přispěla k lepšímu soustředění všech zúčastněných při - v mnoha případech nelehkém - rozhodování.

Středa 7. únor. Schůzka s náměstkyní primátora hl. m. Prahy paní Hanou Žižkovou. Tématem byla školní a předškolní zařízení, současný počet dětí, které navštěvují tato naše zařízení, a jejich potřeby. Paní náměstkyni jsem informoval o stavu budov a o nutnosti investic do rekonstrukcí a oprav. Dále jsem paní náměstkyni požádal o její osobní návštěvu a prohlídku našich školských zařízení. Myslím, že tato prohlídka názorně ukáže, jak nutné je financovat naše školská zařízení, a podpoří naše žádosti o finanční prostředky od pražského Magistrátu.

Středa 14. únor. Schůzku s ředitelem obvodního ředitelství Městské policie v Praze 12 JUDr. Karlem Radíkem. Na schůzce jsem žádal o asistenci Městské policie na přechodech pro chodce u Sokolovny a při ulici Provozní, kde nám přechází mnoho dětí cestou do škol a školek. Tím jsem chtěl podpořit stejnou písemnou žádost, kterou jsme posílali začátkem roku 2007. Dalším bodem jednání byla žádost o kontrolu dopravního značení a průjezdu nákladních automobilů. K této otázce mi pan Radík sdělil, že z deseti kontrolovaných nákladních vozidel jich devět většinou jede z firem nebo do firem, které mají sídlo v naší městské části. Při této příležitosti jsem panu řediteli poděkoval za součinnost při některých akcích, které proběhly v loňském roce, a za shovívavost při kontrolách projíždějících vozidel během rekonstrukce Libušské ulice.

Středa 14. únor. Navštívil mě pan Jan Češka, který by rád po panu Novotném pokračoval jako kronikář naší městské části.

V současné době pokračuje třetí etapa rekonstrukce Libušské ulice. Vznikly nám nové objízdné trasy jak pro automobily, tak pro autobusy. Vím, že to lidem zkomplikuje život mnoha různými způsoby, ale prosím o trpělivost. Rekonstrukce bude bohužel trvat až do začátku léta, jelikož se bude pokládat kanalizace do poměrně velké hloubky. Rád bych touto cestou odpověděl i na mnoho dotazů, které chodí v poslední době, a to, proč se tato část rekonstrukce neudělala současně s druhou etapou rekonstrukce Libušské. Prvním důvodem je, že v případě uzavření Libušské ulice v úseku od křižovatky Dobronická - Libušská po křižovatku Chýnovská - Libušská by téměř celou tuto oblast nebyla možné obsloužit náhradními trasami a všem obyvatelům a firmám sídlícím v tomto místě by vznikly prakticky nepřekonatelné potíže se zásobováním apod. Druhým důvodem je, že v této části Libušské ulice stále ještě chybí kanalizace a vodovod, které se musejí před rekonstrukcí vlastní vozovky vybudovat. Na vysvětlenou uvádím, že nově budovaná kanalizace a vodovod mají vlastní stavební povolení a jsou hrazeny z jiných prostředků (technická vybavenost města) než vlastní rekonstrukce vozovky, která je hrazena z fondů Evropské unie.

V měsíci, kdy se k vám dostává toto číslo časopisu, bude již delší den a doufám, že i daleko více slunce, které jistě všem chybí. Pokud ne, tak doufám, že i náš časopis přispěje ke zlepšení vaší nálady.

Petr Mráz, starosta městské části Praha-Libuš, 15. února 2007


<< nahoru

ikonka SDH PÍSNICE - ORKÁN, HROMNICE A VALNÁ HROMADA

Výroční valná hromada
V sobotu 20. ledna proběhla v sálu hospůdky U Vokouna výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Písnice. Byla zhodnocena činnost sboru a jednotky v minulém roce. Ačkoliv členové jednotky byli vyčerpáni z nasazení na součinnostních akcích s HZS Praha v souvislosti s orkánem Kyrill, zúčastnili se v hojném počtu. Z naší městské části se na výroční valnou hromadu dostavil i starosta p. Petr Mráz, který poděkoval za práci a nasazení dobrovolných hasičů. Nechyběl ani zástupce Městského sdružení hasičů města Prahy pan Krtek a zástupci okolních sborů z Cholupic a Dolních Břežan.

Orkán Kyrill
Ve dnech 18. a 19. ledna, byla jednotka povolána celkem k devíti událostem s orkánem Kyrill. Většinou se jednalo o vyvrácené stromy na komunikacích, obytných budovách. To, že jednotka zasahovala nejen na území naší městské části, ale i na Praze 4 a následující den na Praze 3, svědčí o jejím dobrém jménu a připravenosti plnit náročné technické zásahy ve spolupráci z Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy. Více o zásazích je na webových stránkách http://sdhpisnice.cz/ nejen v textu ale i ve fotogalerii. Dne 21. 1. 2007 jednotka ve večerních hodinách zasahovala už jen na území naší obce, na přímé zavolání a žádosti občanů. Jednalo se o uvolněné oplechování střešního okna a likvidaci částečného vývratu smrku, jenž ohrožoval obytnou budovu.

PoHrom 2007
A nyní k veselejším záležitostem. Tradiční pochod PoHrom je každoročně pořádán naším sborem první víkend po Hromnicích. Jedná se o protažení těla po vánočních svátcích a procházku přírodou. Letošní ročník byl bohužel poznamenán nedávným větrným počasím, proto musela být tradiční trasa pochodu změněna z důvodu nebezpečí pádu vyvrácených nebo zlomených stromů zavěšených v okolním porostu. Na trase plnili účastníci různé úkoly, jako je hod granátem na cíl a přechod po laně. Na malé i velké čekaly odměny za splnění disciplín. Účast byla jako každý rok velmi hojná a všem přišlo vhod občerstvení na Točné a v hasičské zbrojnici v Písnici. Mezi startujícími letos nechyběli ani zástupci hasičského sdružení. Rád bych uvedl starostu Svazu hasičů Čech Moravy a Slezska pana Ing. Karla Richtera s náměstkem Lubomírem Janebou a v neposlední řadě pana Ing. Antonína Maděru, starostu městského sdružení hasičů hl. m. Prahy. Pokud máte nějaké fotografie z pochodu, rádi je uveřejníme na našich webových stránkách.

Poděkování
Rádi bych závěrem poděkovali všem, kteří zajišťovali nejen pochod PoHrom, ale i členům SDH Libuš, kteří s naší jednotkou začali spolupracovat a zúčastnili se i výjezdů. I jejich pomoc byla vítána a rádi je v našich řadách opět přivítáme.

Za SDH Písnice Martin Volkán a Jan Češka
administrator@sdhpisnice.cz
http://sdhpisnice.cz/

<< nahoru

ikonka ...14,5 KILOMETRU OD VYŠEHRADU

Zločin a trest v českých dějinách
Koncem prosince 2006 se na naší škole opět uskutečnila Dějepisná olympiáda, tentokrát zaměřená na zločin a trest v českých dějinách. Této akce se zúčastnilo celkem 20 žáků z druhého stupně. Ve školním kole byly testy zadány jako samostatná domácí práce. Maximálně mohl soutěžící získat 53 bodů. Zvítězily  Jana Petrovičová a Eliška Bartošová z 9.B se 48 body, dále Eliška Němcová z 8.A se 47 body a jako náhradník Alena Klčová z 8.A se 45 body. Postoupily tak do okresního kola.
Okresní kolo se konalo 22. ledna 2007 v Domě dětí a mládeže Jižní Město. Jako učitelský doprovod šel pan učitel Martin Farkaš, který měl celou akci na starost. Olympiáda byla poměrně těžká, nemohly se používat žádné pomůcky (atlasy apod.) a vše se muselo řešit pod dohledem soutěžní komise. Z našich soutěžících se nejlépe umístila Jana Petrovičová na 21. místě s 32 body (celkem 40 žáků, maximum bodů 90).

Eliška Němcová, 8.A

Na Vyšehrad po svých
Pan učitel třídní nám navrhl výlet - abychom se podívali, jak nádherně září osvícený Vyšehrad. 12. ledna jsme se ve 14 hodin sešli u školy a vydali se pěšky přes Modřany, Modřanské nádraží, podél toku Vltavy až na Vyšehrad. Zde jsme krokoměrem naměřili 14,5 km. Již se stmívalo, prohlédli jsme si osvětlený Vyšehrad a udělali několik snímků na památku. Protože nás strašně bolely nohy, domů jsme jeli tramvají a autobusem. U školy jsme se rozloučili. Už se těšíme na další výlet.

Za 7.A  Martin Korbel

Školní kolo olympiády z anglického jazyka
Dne 24.ledna 2007 u nás proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka. Letos poprvé žáci soutěžili v obou vypsaných kategoriích, tedy kategorii IA - 6. a 7. ročník a IIA - 8.a 9. ročník. V mladší kategorii mezi sebou bojovalo deset žáků, ve starší pak sedm žáků. V obou těchto kategoriích absolvovali žáci nejdříve poslechovou a pak konverzační část soutěže, kdy mladší děti povídaly o své osobě a popisovaly předložený obrázek a starší si navíc vylosovaly téma, na které hovořily. Úroveň výkonů byla různá, ale všechny žáky je třeba pochválit za snahu a odvahu. Vítězky obou kategorií, tedy Valentýna Janů z VI.A a Aneta Čamová z IX.A, postupují do obvodního kola, které se bude konat 22. února 2007 v Základní škole s rozšířenou výukou jazyků Filosofská. Oběma děvčatům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen v angličtině!

Za sekci cizích jazyků Alena Stehlíková

Sedm divů světa
Dne  30. ledan šly třídy 6.A a 6.B do Kulturního centra 12 v Modřanech na pořad Sedm divů   světa. Z divů nás asi nejvíce zaujala velká pyramida v Gíze a maják na ostrově Faru. Na závěr nás čekala soutěž, ve které jsme mohli vyhrát i nějakou cenu. Po představení jsme měli i možnost si něco koupit. Ve škole jsme se pak ještě jednu hodinu učili. Pořad byl pěkný, poučný a nám se velmi líbil.

Michaela Peclinovská, Karel Tran, 6.A

Pravidla lži
Dne 31. 1. 2007 žáci 8. a 9. tříd shlédli film Pravidla lži v kině Ládví. Děj se odehrává  v protidrogové léčebně. Je to příběh dvanácti lidí snažících se odpoutat od své minulosti a závislosti na drogách. Každý den mají besedy, při kterých probírají svou minulost, přítomnost, ale i svou budoucnost. Někteří se ze své závislosti vyléčili, jiní nebyli schopni bez drogy žít a spadli do toho znova. Film byl obsahově velmi poutavý. Zaujal nás, poučil i pobavil!

L. Jeřábková, P. Smetanová,  9.B


<< nahoru

Radnice

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení zasedání Zastupitelstva městské části  (ZMČ) Praha-Libuš ze 31. 1. 2007:

č. 1/2007: ZMČ Praha-Libuš stanovuje výši měsíčních odměn pro zástupce starosty, předsedy výborů, předsedy komisí, členy výborů, členy komisí, nebo členy zvláštního orgánu a ostatní členy zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2007 ve výši uvedené v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 2/2007: ZMČ Praha-Libuš ukládá starostovi odeslání dopisu žadateli podaného podnětu na změnu Územního plánu - jižně od ul. Gen. Šišky - změna využití z SVO, VVX, ZN, celé na SVO (posunutí SVO a VVX západním směrem a upravení hranic plochSVO - smíšené obchodu a služeb, VVX - Veřejné vybavení bez bližší specifikace, ZN - nelesní zeleň). Zastupitelstvo požaduje řešit tak, aby nebyla nutná úprava hranic ochranného pásma zvlášť chráněného území (údolí Modřanského potoka) včetně všech připomínek vznesených na zasedání Zastupitelstva. U navržené přeložky VTL plynovodu požaduje Zastupitelstvo MČ projednání s vlastníkem (správcem) zařízení. Po předložení upraveného podnětu bude znovu předloženo na jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.

č. 3/2007: ZMČ Praha-Libuš souhlasí s dodatkem č. 2 ke „Smlouvě o zániku nájmu objektu s jeho uvolněním" (objekt hromadných garáží Dobronická 694), který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 4/2007: ZMČ Praha-Libuš souhlasí s vypsáním výběrového řízení na provozovatele objektu hromadných garáží Dobronická 694, které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 5/2007: ZMČ Praha-Libuš souhlasí s vyplacením finančního daru výboru Klubu Senior, v souladu s §89 odst.1 zák. č. 131/2000 Sb.

<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady MČ Praha-Libuš v období od 10. 1.  do 23. 1. 2007. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. (Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou v omezené podobě veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.)

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Souhlasí s platovými výměry od 1. 1. 2007 ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš.
 • Souhlasí s tím, aby poskytovatelem sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byla Agentura domácí péče Dolní Břežany.
 • Schvalujeuzavření Smlouvy o nájmu bytu na pronájem bytu 2+1, I.kategorie vMŠ Lojovická spanem Františkem Sedlákem.
 • Souhlasí svybudováním dvou zpomalovacích prahů vulici Lojovická a jednoho zpomalovacího prahu vulici KHájovně na náklady městské části Praha-Libuš.
 • Schvaluje uzavření Dohody o plné moci se Základní školou Meteorologická aMateřskou školou Montessori, Meteorologická 181, zdůvodu správy nebytových prostor pronajatých Soukromému gymnáziu Altis, s. r. o., KLibuši 57, Praha 4 - Kunratice.
 • Bere na vědomí, že aktuální počet obyvatel v městské části Praha-Libuš k 1. 1. 2007 je 8034. Z tohoto počtu se vychází při stanovení příplatku k odměnám za výkon funkce členům zastupitelstva. Navrhuje zastupitelstvu stanovit výši odměn pro zástupce starosty, předsedy výborů a komisí, členy výborů a komisí a ostatní členy zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2007.
 • Schvaluje platové výměry vedoucích pracovníků - vedoucích odborů Úřadu MČ Praha-Libuš, platné od 1. 1. 2007.
 • Schvaluje kupní smlouvu na odprodej nákladního automobilu skříňového Mazda SR E 2000 VAN-DC, SPZ: ALC 19-17 za cenu 15 000 Kč, mezi MČ Praha-Libuš jako prodávajícím a panem Oldřichem Černým jako kupujícím.
 • Nemá připomínek kpředložené projektové dokumentaci pro stavební povolení „novostavby činžovní vily" - na parc. č. 557/60, k.ú. Libuš
 • Souhlasí se zněním stanoviska kdokumentaci rekonstrukce komunikací Libuš III - stavba č. 0088 - Dipro, s. r. o., z 6/2006. Vdalší etapě bude dopracován úsek ulice VKoutě, který bude rovněž předložen kposouzení MČ Praha-Libuš.
 • Souhlasí spřevzetím staveb komunikací na území MČ od investora, tj. MHMP. Jedná se o komunikace KMejtu, Betáňská, Mirotická, Provozní, Opařanská, Lojovická a KHájovně. Pověřuje starostu MČ podepsáním předávacích, resp. přejímacích protokolů.
 • Souhlasí snávrhem rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2007, který je nedílnou součástí tohoto usnesení a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš jeho odsouhlasení.
 • souhlasí s výší nenárokové složky platu - osobního příplatku, ředitelům základních škol zřizovaných MČ Praha - Libuš dle přílohy, která není součástí tohoto usnesení.
 • Nesouhlasí se změnou užívání garáže na pozemku p. č.37/2, k.ú. Libuš, na autodílnu dle rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 12, a proto ukládá vedoucímu odboru správy majetku a investic (OSMI) zajistit odvolání proti tomuto rozhodnutí.
 • Bere na vědomí žádost Družstva VRohu z15. 1. 2007 o vybudování příjezdové komunikace kobjektům č. p. 720 až 725, k.ú. Libuš. Protože není ve finančníchmožnostech MČ a MČ ani není správcem uvedených pozemků, ukládá vedoucímu OSMI postoupit tuto žádost vlastníkovi přilehlého pozemku, tj. Magistrátu HMP.
 • Souhlasí snapojením budoucích staveb rodinných domů na pozemku p. č. 391/9 přes pozemek p. č. 391/10 na komunikaci Na Močále (parc. č. 1141/1), vše k.ú. Libuš, za těchto podmínek: Provedení případných úprav (zpevnění) zajistí stavebník na svoje náklady. Bude uzavřena úplatná smlouva s MČ o věcném břemeni práva cesty (chůze a jízdy) na dobu dočasnou - do doby konečné úpravy komunikace Na Močále. Náklady spojené suzavřením smlouvy hradí stavebník.
 • Souhlasí spřevzetím staveb komunikací na území MČ od investora, tj. MHMP. Jedná se o komunikace VBambouskách, Ohrobecká a Na Musilech. Pověřuje starostu MČ podepsáním předávacích, resp. přejímacích protokolů.
 • Souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 895/9, k.ú. Libuš, ulice Lojovická, uvedený na LV 849 pro obec Praha, k.ú. Libuš, ve vlastnictví hl.m. Praha, svěřeno MČ Praha-Libuš za účelem výstavby vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektro přípojky, kpozemku p. č. 1020/2 k.ú. Libuš, uvedenému na LV 1631 pro obec Praha, k.ú. Libuš, ve vlastnictví Jany Waltersteinové za podmínky: Povrch komunikace bude po výstavbě přípojek uveden do původního stavu. Tento souhlas nenahrazuje dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR) a povolení kzáboru komunikace. Před započetím stavby požádá stavebník (případně budoucí vlastník) ouzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu ve věci uložení přípojky plynu a elektro do pozemku 895/9 (ulice Lojovická) vk.ú. Libuš, svlastnickým právem hl. m. Praha - svěřeno MČ Praha - Libuš. Souhlas se uděluje pro potřeby územního a stavebního řízení.
 • Souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 1141/1 a 391/10, vše k. ú. Libuš, ulice Na Močále, uvedené na LV 849 pro obec Praha, k.ú. Libuš, ve vlastnictví hl. m. Praha, svěřeno MČ Praha - Libuš, za účelem výstavby vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektro přípojky kpozemku p. č. 391/9, k. ú. Libuš, uvedenému na LV 426 pro obec Praha, k. ú. Libuš, ve vlastnictví SJM Lukas Azilinon a Simona Azilinonová, za podmínky: Povrch komunikace bude po výstavbě přípojek uveden do původního stavu. Tento souhlas nenahrazuje DIR a povolení kzáboru komunikace. Před započetím stavby požádá stavebník (případně budoucí vlastník) o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu ve věci uložení přípojky plynu a elektro do pozemku 1141/1, 391/10 (ulice Na Močále) všek.ú. Libuš, svlastnickým právem hl. m. Praha - svěřeno MČ Praha - Libuš. Souhlas se uděluje pro potřeby územního a stavebního řízení.
 • Nemá námitek kúplatnému převodu částí pozemku parc. č. 428/1 k.ú. Libuš, uvedeného na LV 461 pro obec Praha, k.ú. Libuš, ve vlastnictví hl. m. Prahy, dle GP č. 1138-63/2006 jako parc. č. 428/26,428/27, 428/28, 428/29 za účelem sloučení vjeden funkční celek.
 • Schvaluje smlouvu o převodu správy majetku požárního vozu Liaz CAS 25 SPZ AO 33-95 z MČ Praha-Lipence na MČ Praha-Libuš za účelem dalšího využití místní jednotkou Sboru dobrovolných hasičů - JSDH Písnice. Pověřuje starostu MČ Praha - Libuš podpisem smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí se změnou názvu městské části Praha-Libuš na městská část Praha - Libuš-Písnice.
 • Schvaluje výpověď znájemní smlouvy snájemcem News Outdoor Czech Republic, s.r.o., uzavřené dne 25. 8. 2004 za účelem umístění reklamního zařízení o velikosti 5,1 x 2,4 m na štítu garáží vulici Dobronická čp. 694, k. ú. Libuš, svýpovědní lhůtou 3 měsíce. Ukládá starostovi MČ Praha-Libuš zaslat výše uvedenému nájemci dopis s výpovědní lhůtou.
 • Schvaluje výpověď znájemní smlouvy snájemcem News Outdoor Czech Republic, s.r.o., uzavřené dne 22. 6. 2004 za účelem umístění reklamního zařízení o velikosti 6x3 m na části pozemku parc. č. 164, 1138/3, k.ú. Libuš, a parc. č. 910/69, k. ú. Písnice, svýpovědní lhůtou 3 měsíce. Ukládá starostovi MČ Praha - Libuš zaslat výše uvedenému nájemci dopis s výpovědní lhůtou.
 • Souhlasí s těmito požadavky na dotace HMP - 2007 - 1. kolo: ZŠ Meteorologická - výměna oken - druhá etapa - požadavek 3 000 000 Kč, ZŠ Meteorologická - výměna podlahových krytin - požadavek 800 000 Kč, sportovní hala u ZŠ L. Coňka - 1. etapa -  požadavek 1 500 000 Kč, sportoviště Klokotská - 2. etapa - požadavek 1 000 000 Kč,  MŠ Ke Kašně - hospodářský pavilon - výměna oken a dveří - požadavek  400 000 Kč. Pověřuje starostu zasláním těchto požadavků na MHMP.
 • Souhlasí snavrženým programem zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
K tisku připravili TH, PJ, HK

<< nahoru

ikonka NOVÉ ULICE V PÍSNICI

Novou výstavbou rodinných domů v lokalitě Klenovická - Na Losách v katastrálním území Písnice v městské části Praha-Libuš vznikly tři nové ulice. Ulice jsou pojmenovány podle měst a obcí okresů na jihu Čech. Toto názvosloví se traduje k pojmenování většiny ulic v Písnici. Ulice se nazývají:
Ostruženská (obec Ostružno - okr. Klatovy) vychází severním směrem z ulice Na Losách, východně od Libušské a slepě končí.
Lužská (obec Luh - okr. Klatovy) tvoří příčku mezi ulicemi Klenovickou a Na Losách, východně od Ostruženské.
Javorenská (obec Javorná - okr. Klatovy) tvoří příčku  mezi ulicemi Klenovickou a Na Losách, východně od  ulice Lužské.

V souvislosti s  tímto pojmenováním nových  ulic sdělujeme dotčeným občanům z Písnice, že název na cedulích - k.ú. Libuš - nebyla chyba Úřadu městské část Praha-Libuš, ale OOA MHMP, který uliční cedule zadává do smaltovny. Katastrální území je již na uličních  cedulích opraveno.

Eva Fortinová, odbor správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Jarní úklid

V měsících duben - květen 2007 organizuje městská část Praha-Libuš sběr velkoobjemového odpadu. Kontejnery na objemný odpad budou přistavovány od pátečního odpoledne výměnným způsobem (přistaveny od 16.00 hod. prvního dne a po naplnění zajistí dodavatel prací jejich výměnu za prázdné, maximálně však tři kontejnery na stanoviště).

 

Datum přistavení                                     Stanoviště        

6. - 8. 4. 2007                                            Zbudovská
                                                                  Ke Kašně
                                                                  
Betáňská
                                                                  
Na Okruhu
                                                                  
Šátalská (K Novému sídlišti)

20. - 22. 4. 2007                                        Hoštická (u ul. Olšovické)
                                                                  
V Rohu
                                                                  
U Bazénu
                                                                  
Ohrobecká
                                                                  
Na Konečné                                                             

4. - 6. 5. 2007                                            K Vrtilce
                                                                  
K Lukám (parkoviště)
                                                                  
Na Močále
                                                                  
K Jezírku
                                                                  
U Zahrádkářské kolonie

25. - 27. 5. 2007                                        Mašovická (K Novému sídlišti)
                                                                  
Zahrádecká
                                                                  
Drůbežářská
                                                                  
Lojovická - Ke Lhoteckému lesu
                                                                  
Na Domovině

 

Pravidelné přistavování kontejnerů
Kromě tohoto jarního úklidu proběhne v uvedených měsících i pravidelné přistavování kontejnerů. Ty budou přistaveny v ranních hodinách a po naplnění odvezeny, a to:

10. 4. 2007          Ohrobecká , K Vrtilce, Na Močále, Výletní, Ke Kurtům
15. 5. 2007          Ohrobecká, K Novému sídlišti, Hoštická, V Koutě
5. 6. 2007          Ohrobecká, K Vrtilce, Výletní, K Lukám, Mílová

Prosíme občany, aby do kontejnerů neodkládali lednice, mrazáky, autobaterie a jiný nebezpečný odpad.

Jana Drobílková, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka NOVÉ STANOVIŠTĚ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Naší městské části se podařilo získat další, již dvaatřicáté, stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Toto stanoviště bylo umístěno u křižovatky ulic Třebějická a Paběnická a slouží především obyvatelům ulic Třebějická, Na Močále, Na Jezerách a Paběnická, kteří v minulosti museli docházet s tříděným odpadem až na stanoviště v ulici Předposlední nebo využívat stanoviště v Lukešově ulici zřízené Úřadem městské části Praha 4.

Jana Drobílková, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka DERATIZACE

Vzhledem k tomu, že v letošním roce nebyla z prostředků hlavního města Prahy uvolněna finanční částka k provedení celoplošné deratizace celého území Prahy, bude probíhat pouze tzv. ohnisková deratizace. To znamená, že nástrahy se budou umísťovat pouze na vytypovaná místa, která se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy nebo městské části Praha-Libuš. Deratizace proběhne pravděpodobně v dubnu 2007. Vlastníci soukromých pozemků a objektů si musí zajistit deratizaci na vlastní náklady.

Jana Drobílková, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

Téma

ikonka KAUZA - ZPUSTLÝ DOMEK V HOŠTICKÉ

Na začátku Hoštické ulice, hned vedle „Kalibány", stojí domek. Kdysi, ještě před několika málo lety, to byl docela hezký, malebný baráček, v němž přebývala stařenka. Jmenovala se Valová.
Městská část projevila o tento objekt a pozemek kolem něho zájem s tím, že na něm postaví dům s pečovatelskou službou. S paní Valovou se domluvila na směně, kdy jí byl nabídnut domek na Libušské ulici č. 49. (Jedná se o objekt mezi ulicemi Vltavická a konečnou autobusu 113.) Došlo ke smlouvě a krátce po přestěhování paní Valová, bohužel, zemřela.
Dědicové stařenky po její smrti vznesli námitky a vše se dostalo k soudu. Mezitím domek po paní Valové zchátral natolik, až se proměnil v ruiny, které se staly přechodným domovem bezdomovců, narkomanů a mezi tím se prohánějí vypasení potkani. Plot je rozlámaný a zahrada je ve zpustošeném stavu. Vše působí bezútěšně a smutně.
Jaká je situace kolem domku, zda už byl vynesen pravomocný rozsudek, jenž přiřkl tento domek nějaké straně - úřadu nebo dědicům - a jaká bude budoucnost těchto ruin a zahrady, na to jsem se zeptal tajemníka Úřadu městské části Praha-Libuš Tomáše Hejzlara.
Z jeho odpovědí jsem se dozvěděl, že tato několikaletá soudní pře stále není u konce. Přestože byl již vynesen rozsudek, podle něhož se vlastníkem domku a pozemku v Hoštické ulici stává městská část, dědicové se odvolali a vše se dostalo na začátek. Úřad se i tak domnívá, že smlouva platí, a měl by ji tudíž i odvolací soud potvrdit.
Vzhledem k tomu, že se na ulici Generála Šišky staví vedle Základní školy Meteorologická dům s pečovatelskou službou, je v současné době předčasné předjímat, jak se naloží s pozemkem po paní Valové, jenž leží v těsné blízkosti u chráněné Modřanské rokle.

Martin Zikeš


<< nahoru

ikonka DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ (2)

Ve druhém dílu seriálu o digitálním vysílání (například rozhlasu a televize) vám představím systém pozemního vysílání DVB-T.

Co to je?
Pokud zkratku rozepíšeme, objeví se čtyři anglická slova Digital Video Broadcasting - Terrestrial. Přesně přeloženo to zní česky zvláštně - digitální obrazové vysílání pozemní. Již z názvu vyplývá, že toto vysílání je šířeno z klasických vysílačů, jaké znáte ze současného vysílání, jenom se vysílá jiným systémem. To už jsem ale psal minule. Vysílání pracuje v pásmu 500 - 800 MHz a přijímá se na normální anténu.

Na normální anténu!
Ano, je to tak. Pro příjem vám postačí anténa, kterou máte nyní na svém domě, případně lepší pokojová anténa. Nevěřte fámám, které už před nástupem DVB-T říkaly, že se toto vysílání bude přijímat na „kus drátu". Ale pozor! Pokud máte ve vašem domě kabelovou televizi, či společnou anténu, nepočítejte s tím, že k vám těmito rozvody signál DVB-T „proleze". Vaše současná televize vám však stačit nebude. Pro příjem DVB-T potřebujete takzvaný:

Set-Top-Box
Starším z vás možná mohu připomenout konvertor, který vám kdysi umožňoval příjem druhého programu Československé televize, tedy příjem od 21. kanálu výše. Teď však tuto přídavnou krabičku nepotřebujete pro převod mezi vyšším a nižším pásmem, ale mezi digitálním a analogovým vysíláním. Přesněji řečeno: Set-Top-Box přijme signál např. Multiplexu A 25. kanál (506 MHz), kde vysílá pět televizních a sedm rozhlasových programů, a převede signál na vaši televizi. Pokud máte doma rádio nebo hi-fi věž s externím vstupem, můžete si zvukovou stopu poslouchat samostatně - kvůli rádiu tedy nemusíte mít zapnutou televizi. A teď se nám objevilo další nové slovo:

Multiplex
Raději se budu držet při zdi a nebudu přesně technicky vysvětlovat jeho funkci. Zjednodušeně jde o určitý tok dat MPEG2, který může obsahovat několik různých programů (rozhlasových nebo televizních) a další data. Další data jsou třeba programový průvodce EPG, teletext, nebo například Počasí ČT24.

Co se vysílá?
Již zmíněný Multiplex A vysílají České radiokomunikace na 25. kanálu a obsahuje TV programy ČT1, ČT2, ČT4 Sport, ČT24 a Nova. Dále rozhlasové programy Českého rozhlasu - Radiožurnál, Praha, Vltava, Leonardo, D-dur, Rádio Česko a Rádio Wave. Jistě jste si všimli, že Český rozhlas v digitálu vysílá programy, které na VKV vysílačích nenaladíte.
Multiplex B vysílá Czech Digital Group na 46. kanálu a šíří TV Prima, Óčko, Top TV, 24cz, Noe TV a rozhlasy Proglas, Evropa 2, Classic FM .
Multiplex C vysílá Telefónica O2 na 64. kanálu a v této době obsahuje pouze zkušební vysílání. Podle některých informací chce Telefónica zkoušet vysílání ve formátu MPEG4 - pro něj však není na našem trhu dostatek přijímačů.

Případné dotazy posílejte poštou i e-mailem na adresu redakce.

Karel Zajíc


<< nahoru

Salón

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ PRO ŠKOLÁČKY

Tak, že prý je čas zápisů do škol a do školiček, kde se děti učí poznávat čísla, písmenka, listovat knihami a vůbec číst, psát, počítat a tak. Dobré školy a školky jsou knížek plné - nehledě na naše neosobně mailové rozhovory, je tištěné slovo stále základním zdrojem a vlastně i archivem informací. Myslím, že tuto svou  moc knihy a periodika (snad) hned tak neztratí a ve virtuálním knihkupeckém skladu mám nejen knihy pro školáčky, ale i pro jejich o něco starší sourozence...

První hádanky-Zvířátka. Přel.Vaňková, Hana, Il. Lahann-Reuter, Ute. Praha: Portál, 2007. 32 s. ISBN: 978-80-7367-243-0
Zvířátka (Bobřík, Pruhánek, Číča, Méďa a jiní) si celé dny hrají, občas ale něco popletou, a tak potřebují, aby jim děti poradily: Třeba, která cesta dovede malého pejska domů nebo které zvířátko dnes nemá náladu na hraní, a taky, co si Pejsek a Číča sbalí na prázdniny. A děti jim mohou pomoci s řešením problémů a dokreslit, co zvířátka potřebují. Vyzkoušejí si přitom své hlavičky a vyzkoušejí dovednosti při používání pastelky. S rodiči a prarodiči si mohou o obrázcích povídat a vymýšlet nové příběhy.

První hádanky-Rytíři na hradě. Přel. Vaňková, Hana, il. Eisenbarth, Pia.Praha: Portál, 2007. 32 s. ISBN: 978-80-7367-242-3
Druhý svazek Prvních hádanek je koncipován podobně jako ten předchozí - odvážný rytíř Jan potřebuje získat barevný prapor, zavést koně Grošíka do správné stáje, najít si vhodnou helmu, kuchtíkovi pomoci najít cestu ze sklepa a zajistit vše na rytířský turnaj. A děti, které vše vyluští a dokreslí tak, aby turnaj proběhl bez chyby, nejen princi pomohou, ale  navíc si procvičí své logické dovednosti, jemnou motoriku a zase si mohou o obrázcích povídat s rodiči, prarodiči nebo i učitelkami...

František z kaštanu, Anežka ze slunečnic. /Malý, Radek. Il. Miklínková, Gabriela.  Praha: Meander, 2006. 64 s. ISBN: 80-86283-48-8
Lyrická podzimní pohádka o dvou bezdomovcích z holých polí - Františkovi vyloupnutém z kaštanu a Anežce ze slunečnic - je vlastně podobenstvím o životním putování a o tom, že někdy se musíme rozejít, abychom se zase mohli setkat. Básnický svět Radka Malého je barevný, jeho nápady svěží a neotřelé. Jeho tvorba má svůj nezaměnitelný styl. Rozvíjí poetická témata, která jsou dětem zdrojem poetické hry, v níž jim básníkův pohled ukazuje svět tak, jak jej v dnešní konzumní době často ani vidět nemohou...

Krtčí výlety. Hlaváč, Jan. Il. Jitka Petrová. Praha: Baobab, 2006. 70 s. ISBN: 80-87022-05-X.
Vaše děti se tu dozví, jak to dopadne, když  krtek Hloubal slaví narozeniny a pobaví se příhodami jeho pěti povedených a popletených bratranců. V přiložené počítačové hře budou pak děti se svými hrdiny sestavovat velkou vzducholoď... Lehkost a vtipná jednoduchost vyprávění psaných příběhů připomínají to nejlepší ze světové literatury pro děti, interaktivní hra dětem otevírá originální, humorný a výtvarně inspirativní svět, plný skrytých tajemství a veselých překvapení.

jbx


<< nahoru

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci březnu 2007 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 85 let, 87 let a 90 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

Marie Sedláčková
Bedřich Štefanits
Jiřina Vránová
Josef Janouch
Vlasta Koucká
Eva Jacková
Miroslav Mareček
Hana Kvapilová
Josef Janovský
Jaroslav Lehovec
Marta Bímová
František Rychnavský
Václav Lisec
Věra Polanská
Josef Peterka
Lumír Lešek
Marie Haladová
Zdenka Arnoštová
Miloslava Vlasáková
Jana Houdková

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů,  jubilea svých blízkých adresně zveřejnit  včetně fotografie v našich místních novinách U nás,  je nutné se domluvit  na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou - tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení.


<< nahoru

Zveme

ikonka ZÁJEZD PRO SENIORY DO ČESKÉHO STŘE-DOHOŘÍ

Městská část Praha - Libuš pořádá pro seniory naší městské části zájezd.

Zájezd je určen občanům, kteří věkově splnili podmínky starobního důchodu a jsou trvale hlášeni v naší městské části.

Kam pojedeme?
Letošní zájezd nás zavede  do Českého středohoří. Navštívíme barokní zámek v Ploskovicích a královské město Litoměřice, kde je mnoho zajímavostí. Je to třeba náměstí, které rozlohou patří k největším v Čechách, historická sklepení, hrad, kostely a městské hradby. Dále si v Litoměřicích projdeme Zahradu Čech, kde bude probíhat jarní akce pro zahradníky, zahrádkáře a milovníky přírody.

Cena zájezdu?
Všem zúčastněným bude ÚMČ Praha-Libuš  hradit autobusovou dopravu, vstup na zámek v Ploskovicích a vstup na výstaviště v Litoměřicích. Oběd si zajišťuje každý účastník sám.

Kdy pojedeme?
Ve čtvrtek 5. dubna 2007. Ráno vyjedeme v 7.30 hodin. Sraz bude v 7.15 hod. v ulici  K  Lukám 664/1, Praha 4 - Libuš (před Úřadem MČ Praha-Libuš). Návrat se předpokládá kolem 18. hodiny.

Přihlašovat se můžete od 5. 3. 2007 na humanitním odboru ÚMČ Praha-Libuš, telefon  261 910 145.

Eva Cochová, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR

Klub Junior volnočasových aktivit dětí a mládeže zřízený MČ Praha-Libuš zabezpečuje letos již osmým rokem kvalitní a smysluplnou náplň prožitých odpolední a to zábavnou formou při zajištění vysoké úrovně výuky odborných lektorů ve všech 13 zájmových kroužcích. Lektoři jednotlivých oborů jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé ve věku do 30 let s praxí v oboru práce s dětmi, mnozí navíc s vysokoškolským vzděláním v oblasti psychologie dětského kolektivu. Cílem naší práce s dětmi a mládeží je rozvíjení jejich osobnosti, radost, ale také péče a snaha o zajištění osobnostního růstu každého z nich společně s probouzením touhy po poznání a vzdělání. O náplni jednotlivých oborů, ať již hudebních (klavír, kytara, keybord, flétna, sborový a sólový zpěv), humanitních (výtvarná tvorba, anglický jazyk) či sportovních (judo, aerobik, florbal, míčové hry, jóga) se více dozvíte na webových stránkách www.webpark.cz/kjunior

Ing. Lenka Koudelková, 604273968, kjunior@centrum.cz

JÓGA TAKÉ PRO DĚTI!

S přicházející zimou a především na základě četných žádostí rodičů byl otevřen v Klubu Junior kurz jógy  pro děti. Pravidelně každé úterní odpoledne se tělocvična zaplní dětmi a po nich - v podvečer - nejen jejich maminkami. Stále ještě platí, že kdo chce a čas si najde, může přijít v úterý mezi nás!
Cílem jógových cvičení je udržovat organismus v rovnováze, případně ho do ní navracet. Jedná se o rovnováhu fyzickou ale též psychickou. Pro děti je jóga velice vhodnou cvičební metodou, neboť má široké pozitivní účinky na celý organismus a to také ve smyslu koncentrace a uvolnění. Jóga zejména:

 • stimuluje zdravý vývin organismu dětí a zabezpečuje správné držení těla
 • zlepšuje činnost vnitřních orgánů a rozvíjí hluboké dýchání
 • napomáhá udržet mentální rovnováhu a schopnost uvolnit se
 • rozvíjí schopnost koncentrace a efektivity učení
 • podporuje radost ze života a potěšení z pohybu

Jóga je vhodná pro každé dítě a začít s cvičením lze v kterémkoliv věku (je vhodná i pro předškolní věk).

Těším se na setkání s vámi i s vašimi dětmi!
Adéla Bergrová, lektorka, tel. 608 153 428

VÝUKA ANGLIČTINY

V pondělí a ve středu vždy v odpoledních a podvečerních hodinách si přijdou na své v Klubu Junior nejen děti školního věku, ale i mnozí dospělí. Pro ně pokračuje výuka angličtiny v druhém pololetí již s novou lektorkou. Ke skupinám organizovaným začátkem školního roku se mohou stále bez obav připojit i noví zájemci. Výuka je zaměřena především na zlepšení schopností komunikace v každodenních situacích, umění posluchačů rychle reagovat na dotazy a vyjadřovat svá přání. Žákům základních škol by měla výuka pomoci i ve zdokonalení pochopení gramatických jevů probíraných ve škole, dospělým v  použití jazykových znalostí při zaměstnání.

Těším se na shledanou při hodinách výuky angličtiny v prostorách KJ, ul. Mezi Domy 373.
Mgr. Nina  Ludvíková


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM KLUBU NA BŘEZEN 2007

Vážení senioři a seniorky, přijměte pozvání na měsíc březen do klubu na tento program:

6. 3. 2007 Příjemné odpoledne s hudbou.
13. 3. 2007 Na toto jarní odpoledne srdečně zveme na kávu a čaj při volné zábavě.
20. 3. 2007 Setkání s místní historií Libuše - Písnice, opět ze zachované kroniky.
27. 3. 2007 Další pokračování zdravotní přednášky s panem doktorem Jaroslavem Henzlem, místním internistou. Budeme si tentokráte povídat o léčbě vysokého krevního tlaku, prevenci této rozšířené nemoci s dotazy a s možným přeměřením dle časových možností.

Srdečně zveme všechny zájemce mezi nás!
Také srdečně zve své stálé, ale i nové čtenáře do místní knihovny náš knihovník pan Nosek. Klub Senior spolu s místní knihovnou jsou přístupné každé úterý od 14.00 do 18.00 hodin v budově Úřadu městské části Praha-Libuš, K Lukám 644.

Telefonické spojení do místní klubovny KS je 261 910 142, linka 24. Volejte pokud možno před druhou hodinou.

Těšíme se na vás!
Za organizační výbor KS
Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka MC KUŘÁTKO

Mateřské centrum Kuřátko najdete v areálu Klubu Junior, Mezi Domy 373, Praha 4 - Libuš.
Otevřeno:
pondělí až čtvrtek 9.30 - 12 hod.
Stálý program (není-li uvedeno jinak):
pondělí, středa - rytmika  pro nejmenší, 1-4 roky,
středa - konverzace v anglickém jazyce       
úterý, čtvrtek - výtvarné a ruční práce pro děti, pro maminky
Pobytné na dopoledne (není-li uvedeno jinak):     
jednorázové 20 Kč, předplatné 150 Kč/10 návštěv, děti aktivních maminek zdarma

Herna je zpřístupněna pro děti ve věku 0-4 roky a jejich doprovod. Program, který nabízíme, je doprovodný a aktivní účast maminek a dětí na něm dobrovolná. K dispozici je též drobné občerstvení (káva, čaj, džusy,sušenky aj.).

NOVÉ: každou středu - konverzace pro maminky  v anglickém jazyce

Vzhledem k zájmu, který projevily některé maminky o výuku - konverzaci v anglickém jazyce, nabízí MC Kuřátko maminkám od března nad rámec běžného programu za příplatek 20 Kč / hodinu možnost aktivní anglické konverzace v prostorách MC. Konverzace je vedena pro mírné až střední začátečníky (9.30-10.30) a pokročilé (10.30-11.30). Vstup volný, bližší informace přímo v MC (Nina).

Napište nám své náměty, dotazy, pochvaly a připomínky na: kuratkomc@seznam.cz. Slouží nám ke zlepšení a zpestření programu pro vás, návštěvníky MC.

Program: BŘEZEN 2007

1. 3.      Kamínková decoupage.
6. 3.      Burza dětského oblečení.
8. 3.      Klub dvojčat a vícečat.
12. 3.    Prevence -  zubní hygiena u dětí.
13. 3.    Papírové květiny.
14. 3.    Narozeninová party.
15. 3.    Malování na sklo.
19. 3.    Divadélko.
20. 3.    Malujeme nití křížem krážem.
21. 3.    Zápis do mateřské školky.
26. 3.    Hodina orientálního tance II.
27. 3.    Jarní osení a Papírová vajíčka.
29. 3.    čtvrtek Origami II.

Příští setkání členů a příznivců MC proběhne ve středu 7. 3. a následně 4. 4. ve 20 hodin v prostorách MC.

Za MC Kuřátko Katka Tomešová


<< nahoru

ikonka PROTEBE

Nabídka akcí pro rok 2007
Naše akce vznikají za podpory Humanitárního sdružení Protebe, JUŠ Praha 4, V Pevnosti 2. Cílem tohoto projektu je integrace dětí a mládeže (i se zdravotním či sociálním postižením) a aktivní využití volného času. Naše aktivity přinášejí již třináct let dětem a mládeži  radost, zábavu a nové poznatky. Více informací na http://www.protebe-hs.wz.cz/  a na telefonu 777603883 nebo 261910532 (zde je nutné se, vždy předem na akci přihlásit).
V Praze-Libuši spolupracujeme s Klubem Junior.
3. - 4. 3. 2007 - Letem světem
Úplná novinka.
Navštívili jste už někdy originál japonskou čajovnu, pravou večeři kanibalů? Víte, jak se zdraví indiáni, Australané, Thajci, Rusové, eskymáci a další národy? Zavítali jste někdo do kasina v Las Vegas? Že ne? Pojeďte s námi na dva dny a prožijete tohle všechno a mnohem víc - Letem světem! Jak a kde se spí - ZŠ Býchory u Kolína, ve třídách na karimatkách. Kolik by vám mělo být? 7-15 let. Kolik to všechno musí stát? 400 Kč (cena zahrnuje jízdné, ubytování, plnou penzi a pitný režim, programové, personální a materiálně technické zabezpečení, profesionální zdravotnické zajištění).
Dále připravujeme

 • Velikonoční pobyt 6. - 9. 4. 2007 (lanové centrum, sportovní hala a koleda)
 • Májové veselice 5. - 8. 5. 2007 (skály, turistika)
 • Příprava na tábor 22. - 24. 6. 2007 (lodě, koupání, táboření)

Letní tábor od 5. 8. do 19. 8. 2007
Čistá u Rakovníka (chatičkový tábor, koupání, lesy,hřiště, hry, táboráky, dobrodružství, internetové zpravodajství  každý den a návštěvní den pro rodiče).
Táborová hra. Motto: Letíme do ráje - vítejte na palubě. Mezi světovou turistickou veřejností začíná být Costabrava Beach opravdovým pojmem. Toto, nedávno ještě zcela neznámé, letovisko kdesi na venezuelském pobřeží, zažívá raketový turistický boom a objevuje se na plakátcích stále více turistických kanceláří a cestovních agentur nejen v Evropě a Americe, ale nyní již i v Asii, Austrálii a dokonce i v Africe. Jiskřivě bílé písečné pláže a průzračné moře s bohatým podmořským životem... Charterové lety do této lokality jsou výhradní doménou letecké společnosti United Dreams Fly, z Evropy s mezipřistáním v Mexico City.

Zdena Kapicová


<< nahoru

Místní kapsář

ikonka MATEŘSKÉ ŠKOLY v Libuši a Písnici

V Libuši a Písnici máme pět mateřských škol na dobré úrovni. I když jsme z ekonomických důvodů před pár lety přemýšleli o zrušení jedné školky, nakonec se ukázalo, že by to asi byla škoda. Ony totiž fungují - samozřejmě díky ředitelům - velmi dobře. Jejich inspekční zprávy a hodnocení ředitelů jsou velmi dobré. Městská část v každé školce něco udělala pro její zkrášlení. Teď se dokončuje rekonstrukce v MŠ Mezi Domy. Mně osobně se také líbí, že paní ředitelky - a nyní nově i jeden pan ředitel - se starají o školky, jako by byly jejich vlastní. Prostě k nim mají správný vztah a bojují za ně.
Doufám, že i základním školám se pod vedením nových ředitelů povede dobře. Všem bych to moc přála, hlavně dětem, aby se ve školách a školkách líbilo.
Ivana Fendrychová, místostarostka MČ Praha-Libuš s kompetencí pro školství
 
MŠ KE KAŠNĚ
 
„Společnou hrou poznáváme krok za krokem život a svět kolem nás"
(Motto našeho školního vzdělávacího programu)
 
MŠ Ke Kašně - mateřská škola pro život
 
Přiblížila se doba zápisů do mateřských škol, a tak vám otevíráme dveře, abyste společně s námi nahlédli do naší mateřské školy. Najdete nás v klidném prostředí zástavby rodinných domků v tzv. staré Písnici. Poloha na okraji Prahy předurčuje velké množství možností, jak využívat celoročně inspirujících vycházek (lesy, louky, rybník, báječně vybavené veřejné dětské hřiště). Zároveň máme prostornou zahradu s členitým terénem, a tak např. v zimě využíváme kopec k bobování a zimním radovánkám. Na prostorné zahradě je mnoho nových herních a sportovních prvků, máme nově vybudované sportovní hřiště s pevným bezpečnostním povrchem (dopravní, míčové a sportovní hry). Naše pískoviště jsou z hygienických důvodů krytá sítí a zároveň i pergolou proti slunci.
Zajišťujeme celodenní péči od 6.30 do 17 hodin. Pokud rodiče potřebují, vycházíme vstříc i jejich individuálním požadavkům po předchozí domluvě. Jsme dvoutřídní MŠ pro děti od 3 do 6 (7) let. Ve třídě Želviček jsou ty nejmladší děti 3 - 4 (5) leté, hlavní důraz se klade na citlivou a plynulou adaptaci dítěte, které si zvyká na nové prostředí. Třída Slůňat je speciálně předškolní, pro děti 5 - 6 (7) leté, kde se věnuje značná pozornost přípravě dětí na vstup do první třídy základní školy. Máme dlouhodobě dobrou zkušenost ve spolupráci s klinickým logopedem a pedagogicko-psychologickou poradnou.
Kolektiv všech zaměstnanců vychází vstříc potřebám dětí, mají k dětem vlídný a laskavý vztah. V mateřské škole pracují kvalifikované učitelky, které využívají Rámcového vzdělávacího programu (závazný dokument pro předškolní vzdělávání). Při tvorbě vlastních třídních programů učitelky dbaly na věkové zvláštnosti dětí, volí si různé prostředky a metody a volně se rozhodují, jakou cestou se vydají ke společnému cíli. Témata se střídají po týdnu, námětově na sebe navazují, doplňují se a sledují gradaci od jednoduchého ke složitějšímu. Učitelky mají možnost aktuálně reagovat na dětské podněty a potřeby a společně se nad nimi s dětmi zamýšlet. Osvědčila se nám práce v menších skupinkách, tím se dá lépe poznávat individualita a osobnost dítěte. Učitelky si uvědomují, jak je důležité neponechávat děti v pasivní roli, jak je důležité podněcovat jejich touhu po poznání, posilovat zdravé sebevědomí a navazovat nové vztahy.
Při tvorbě školního programu jsme vycházely z toho, že nejpřirozenější činností dítěte v tomto období je hra. Při ní vnímavý pedagog pozná stupeň rozvoje osobnosti dítěte. Každá hra má motivaci, pravidla a splňuje určitý záměr. Poznáváme, jak dalece je dítě schopné se soustředit, být pozorné, tvořivé a nápadité, jak řeší neúspěch či prohru. Motivujeme děti k tomu, aby poznávaly okolní svět, kamarády a samy sebe. Pomáháme dětem rozvíjet řeč, učíme je naslouchat druhým a komunikovat s nimi, ptát se, chápat okolní svět. Je důležité učit děti uvědomovat si vlastní emoce a umět je pojmenovávat. Pomocí tvořivých her si zdokonalují jemnou a hrubou motoriku, pohybové dovednosti, smyslové vnímání, logické myšlení i výtvarné schopnosti. Podněcujeme je, aby při tvořivé činnosti projevovaly vlastní fantazii a nápady.
Každodenním posláním učitelek je vlastní tvořivá práce s dětmi. Přesto našim dětem nabízíme pro zpestření různé aktivity, které jsou oblíbené, jako např. celoroční předplavecký výcvik v Axe (fyzická zdatnost, otužování, samostatnost), výuku anglického jazyka pod vedením odborné lektorky, která dbá na věkové zvláštnosti dětí (ukázkové hodiny pro rodiče), kroužek hudebně pohybové výchovy (dobře motivovaná pohybová aktivita, děti se pravidelně zúčastňují se svou lektorkou celopražské soutěže Mateřinka). Mnoho dalších aktivit se uskutečňuje v průběhu školního roku: pobyt dětí na škole v přírodě na horách (je-li zájem, umíme zorganizovat a zabezpečit i pobyt u moře), divadelní představení v MŠ, ale vyjíždíme i do divadel (Minor, U Hasičů), zveme do školy kouzelníka, cirkus, ornitology s dravými ptáky, účastníme se výcviku policejních psů, vyjíždíme na školní výlety (zajímavá místa v okolí Prahy, farmy, ekologická centra, skanzeny), oslavujeme společně s rodiči Vánoce, svátek Matek, Den dětí a loučíme se se školáky. Děti se účastní výtvarných soutěží a společně s rodiči se zapojily do celoroční pražské soutěže ve sběru papíru. V rámci ekologické výchovy s dětmi třídíme odpad.
Jsme si vědomy toho, že vychovat šťastné a spokojené dítě je dlouhá a náročná cesta. Na začátku stojí rodina a mateřská škola se přidává hned jako první pomocník. Spolupráce mezi rodinou a mateřskou školou je nesmírně důležitá a těší nás, že v naší mateřské škole je tradičně dobrá.
Sami se můžete přesvědčit, jak se nám toto vše daří. Rádi vás i vaše děti přivítáme u zápisu. V době vyzvedávání přihlášek od 26. 3. 2007 do 20. 4. 2007 si můžete prohlédnout prostory a prostředí v MŠ a paní učitelky vám rády odpoví na vaše dotazy.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontaktní adresa: MŠ Ke Kašně 334, Praha 4 - Písnice
Ředitelka školy: Jana Vosátková
Tel.: 261 911 449
Internetové stránky:  www.mskekasne.cz 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MŠ K LUKÁM
 
 
Barevná spirála naznačuje pestrost a rozmanitost vývoje dítěte v každém okamžiku předškolního věku, jako klíčového období, jako období utváření budoucí osobnosti.
Spirála znázorňuje vývoj bez potlačování přirozených potřeb a zájmů.
Barevné otisky kolem spirály naznačují naši snahu vytvořit stimulující „barevné" prostředí, které bude podporovat zdravý psychický, fyzický, sociální, estetický a citový vývoj dítěte v celé jeho rozmanitosti.
Předškolní období dává šance, které se již ve spirále dalších vývojových období nebudou opakovat.
 
 

Výchovně vzdělávací program
Přijímáme děti od 3 do 6 roků
Mateřská škola zajišťuje celodenní péči o děti od 6.30 do 17.00 hod.
Nabízíme rozmanitý výchovně vzdělávací program vycházející z požadavků Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a osobnostně orientovaného modelu.
V rámci programu zajišťujeme:

 • kvalitní přípravu na ZŠ s ohledem na specifické individuální potřeby dětí
 • příjemné klima po stránce psychosociální, hygienické a podnětné prostředí pro činnosti dětí
 • pestrý program výchovně vzdělávacích činností s využitím kvalitních didaktických materiálů, zaměřený na celkový rozvoj osobnosti dítěte s respektováním individuality
 • podporujeme vlastní tvořivost dětí a jejich tvořivé myšlení
 • pozornost věnujeme také fyzickému rozvoji, hygienickým a společenským návykům
 • celodenní stravu založenou na zásadách racionální dětské výživy, pitný režim celý den

Zaměření  školy
Péče mateřské školy o děti se dlouhodobě zaměřuje na péči o přiměřené dorozumívání (mluvní projevu)  především v těchto oblastech: 

 • prevence vad mluvního projevu
 • cílené rozvíjení drobné motoriky a grafomotoriky jako součást orientace MŠ
 • dětem s poruchami ve vývoji mluvního projevu je věnována speciální péče formou individuálního přístupu i v přítomnosti rodičů
 • cílené využívání psychomotorických, smyslových, pohybových a dramatických her, her se zpěvem a říkadly, výtvarných a pracovních činností pro všestranný rozvoj dětí
 • dle možnosti integrujeme děti se speciálními potřebami, a to převážně voblasti mluvního projevu (i LMD), poruchami učení
 • Zájmové aktivity  
                            
  kroužek hry na flétnu (učitelka MŠ) pro rozvíjení správného dýchání, hudebního cítění
 • kurs anglického jazyka
 • plavecký kurs a sauna
 • taneční kroužek Rytmik
 • kroužek keramiky

Akce pořádané pro všechny děti

 • cvičení v místní sokolovně pro získání optimální fyzické zdatnosti a obratnosti dětí
 • kulturní - divadla, kouzelnická vystoupení, koncerty přímo v MŠ, besídky (vánoční, jarní), Mikuláš, vánoční slavnosti, tematické výlety, ozdravné pobyty - školy v přírodě (dle zájmu rodičů)
 • den dětí s karnevalem, slavnostní rozloučení se školáky,
 • spolupráce s místním úřadem - vítání občánků (vystoupení dětí), výstavky dětských prací, účast na dalších akcích pořádaných městskou částí Praha-Libuš

Formy spolupráce s rodinou

 • každodenní styk s rodiči, třídní schůzky s odbornými přednáškami nebo přímou ukázkou práce s předškolními dětmi
 • průběžné výstavky dětských prací
 • individuální konzultace, individuální logopedická práce i v přítomnosti rodičů
 • možná pomoc rodičů při oslavách dne dětí, společná setkání - práce děti a rodiče
 • koncert nebo divadelní představení pro děti i jejich rodiče, vánoční slavnost a také společné rozloučení předškoláků s MŠ na konci školního roku ¨
 • možnost zapůjčení odborné literatury rodičům dětí.
 • logopedické a výchovné poradenství přímo v mateřské škole 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa: K Lukám 664/1a, 142 00 Praha 4 - Libuš
Tel.: 261 910 135
E-mail: msklukam@seznam.cz
Internetové stránky: www.sweb.cz/msklukam
Ředitelka: PaedDr. Miroslava Majerová (specializace: předškolní pedagogika VŠ, speciální pedagog VŠ - logoped, somatoped) 
Učitelky: PaedDr. Jarmila Kadeřábková (předškolní pedagogika VŠ, Hv, Vv, dramatika), Hana Rutová (předškolní pedagogika SpŠ, Tv), Eva Janouchová (předškolní pedagogika SpŠ, flétna, Pv)
Provozní doba: pondělí až pátek 6.30-17.00 hod.
Výše školného: 500 Kč za 1 měsíc
Výše stravného: 25 Kč na celý den
Povolená kapacita školy: 56 dětí, dvě třídy
Počet volných míst pro rok 2007/08: 17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MŠ LOJOVICKÁ
 
Naše mateřská škola se nachází v klidné, zelení obklopené lokalitě mezi rodinnými domky u Kamýckého lesa. Mimo to se naše škola pyšní krásnou zahradou s pískovišti, mlhovištěm, koloběžkovou dráhou a ostatním vybavením. Součástí je i ohniště s lavicemi pro každoroční podzimní táborák. Tato akce se těší stále větší oblibě a my máme radost, že se zde pravidelně schází naši současní i bývalí žáčci se svými rodiči.
Děti jsou ve třech třídách věkově smíšených (3 - 6 let). Třídy byly za spolupráce a pochopení městské části Praha-Libuš stavebně upraveny a zmodernizovány. Vznikl lepší prostor a podmínky pro výchovně vzdělávací práci s dětmi a jejich bezpečnost. Ve všech třídách jsou moderně zrekonstruované dětské umývárny, nový nábytek a vesele vymalováno. Máme nová lehátka a antialergické peřinky a polštáře, v každé třídě je čistička a zvlhčovač vzduchu. Celý objekt byl osazen plastovými okny, máme novou vlastní plynovou kotelnu.
Výchovná filozofie je zaměřena na osobnostní orientaci, která respektuje každého jednotlivce a snaží se o jeho co nejlepší všestranný rozvoj, kdy převažuje trpělivost a důvěra k možnostem, které každé jednotlivé dítě má. Uplatňují se projevy uznání a celkově pozitivní motivace. Úzká je zde spolupráce s rodinou. V zájmu co nejlepší přípravy dětí na vstup do základní školy spolupracujeme se ZŠ a odborníky. Založili jsme Klub předškoláka, kde paní učitelky dětem nabízí promyšlené a prožitkové seznamování s ekologií, poznávání Prahy, netradiční výtvarnou techniku a sportování v tělocvičně. Pyšnit se můžeme přímou prací paní učitelky ze ZŠ s dětmi. Obrovskou devizou je její celoživotní praxe na prvním stupni. Zde jsou cíleně a záměrně rozvíjeny schopnosti a dovednosti dítěte tak, aby přechod z MŠ do ZŠ byl pro dítě méně obtížný. Také pedagogicko-psychologická a logopedická poradna v okolí s námi velmi dobře spolupracují, takže můžeme ještě lépe připravit děti na vstup do školy, odstranit za spolupráce s rodiči případné nedostatky. 
Mimo to je v jednotlivých třídách zvýrazněna: ve tř. kytička výtvarná a pracovní výchova, ve tř. sluníčko tělesná výchova, ve tř. čtyřlístek hudební výchova. Rodiče mají již při zápisu možnost zvolit, kterou z variant by si pro dítě přáli. Dalšími možnými aktivitami jsou kroužky - angličtiny, plavání, bruslení, hra na flétnu, hudební kroužek a výtvarný kroužek. Samozřejmostí, kterou organizujeme ve spolupráci s rodiči, jsou výlety, návštěvy divadel a koncertů, táborák, oslavy Mikuláše, Vánoc, Dne matek, Dne dětí, koncert Hudebního kroužku, ukázkové hodiny bruslení a plavání, pořádání školy v přírodě, lyžařský výcvik. Díky spolupráci s rodiči máme vlastní časopis Kaštánek.
Pokud budete mít zájem, zveme všechny rodiče a jejich děti na prohlídku školky při akci Hrací dopoledne, které se koná 3. a 17. dubna od 9 do 11 hodin, nebo při Dni otevřených dveří 27. 3. 2007. Těšíme se na vás.
Více informací najdete na http://www.mslojovicka.cz/
 


          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa: Mateřská škola Lojovická 557, Praha 4 - Libuš
Tel., fax: 241 471 378
Internetové stránky: http://www.mslojovicka.cz/
Zápis do MŠ Lojovická se koná od 26.3.2007 do 20.4.2007
Den otevřených dveří: 27. 3. 2007 od 8.00 do 10.00 a od 15.00 do 17.00
Hrací dopoledne: 3. 4. a 17. 4. 2007 od 9.00 do 11.00
Aktivity a kroužky: Sportovní třída - plavání, bruslení,pobyt na horách s výukou lyžování, školka v přírodě. Výtvarná třída - keramika,výtvarný kroužek, účast ve výtvarných soutěžích.
Hudební třída - flétna, hudební kroužek, účast na  hudebních vystoupeních. Dále nabízíme kvalitní výuku angličtiny. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MŠ MEZI DOMY
 
Celý náš výchovný systém je orientován na maximální péči o zdraví dětí v tom nejširším smyslu slova. Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé děti cestou přirozené výchovy, na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Důraz je kladen na rozvoj zdravých životních návyků a postojů, na rozvoj osobních a citových vlastností.
 
Rodiče jsou s učitelkou v těsném kontaktu, děti vodí až do třídy a dle domluvy mají možnost zapojit se do jejich činností. Každá třída má svůj denní organizační řád (program, uspořádání dne), který je ale natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či změněné potřeby dětí. Zohledňuje náladu skupiny, začleňování různých akcí. Dodržován je čas svačin a obědů, napít se mohou děti kdykoli během dne. Doba pro pobyt venku je stejně plánována jako jiné činnosti, jeho délka je přizpůsobena stavu ovzduší a rozptylovým podmínkám v naší oblasti.
V každém oddělení pracují dvě paní učitelky. Prostorné třídy jsou velmi dobře vybavené, vkusně a esteticky upravené pro hry dětí i výchovně vzdělávací práci.  Děti i pedagogické pracovnice mají k dispozici širokou nabídku didaktických pomůcek, hraček, pracovních listů i námětů pro tvořivou práci.
Ve třídě Sluníčka ( p. uč. Fiedlerová, Herdová) jsou děti mladší, ve věku 3 - 5 let. Zde je především kladen důraz na citlivou a plynulou adaptaci dítěte na nové neznámé prostředí. Výchovná práce vychází z přirozených potřeb a zájmů dítěte, a to je hra, která je i základní metodou vzdělávání dítěte předškolního věku. Při ní se dítě učí, kompenzuje si náročnost současného života, aktivizuje se, modeluje životní situace, cvičí základní dovednosti, rozvíjí vyjadřování, hudební i výtvarné vlohy atd. Děti jsou nenásilně vedeny k samostatnosti, ohleduplnosti, toleranci, respektování druhých a  vzájemné pomoci. Při vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně adaptační režim. Rodiče se mohou s ředitelkou školy a třídními učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu adaptace svého dítěte. 
Ve třídě Berušky (p. uč. Pellechová, Procházková) jsou převážně děti předškolní, u kterých se snažíme již více rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné k učení, aby jim byl co nejlépe zajištěn úspěšný vstup do 1. třídy ZŠ. K dispozici máme množství nejnovějších pomůcek, které jsou doporučovány pro práci s předškoláky a získaly ocenění Správná hračka.
„Bábovky"  mezi námi nenajdete! Již několik let naše MŠ úspěšně rozšiřuje program výchovné práce právě o různé sportovní aktivity a specifické činnosti, související s tělesnou výchovou a celkovým rozvojem pohybových dovedností. U šestiletých dětí je motorická vyspělost i jedním z dominantních kritérií školní zralosti! Denně děti provádí zdravotní cviky, tolik důležité ke správnému držení těla. Tam, kde se dítě projevuje pasivněji nebo nerozhodněji, snažíme se jej nenásilnou formou k pohybu přimět. Skákat na trampolíně, cvičit na kruzích, švédské bedně i hrazdě, odrážet se na můstku, přeskakovat koně, chodit po kladině nebo lézt po žebřinách není zanedlouho již pro většinu našich dětí žádný problém. Každý čtvrtek totiž chodíme cvičit do sokolovny TJ Libuš. Kdo bude mít zájem, může se na naši veřejnou ukázkovou cvičební hodinu přijít ve středu 21. března 2007 od 16.00 hod. podívat.  A protože ke zdravému životnímu stylu patří i otužování, v pátek nás můžete potkat při výcviku plavání nebo při otužování v sauně, ale i na různých výletech a delších vycházkách. Pro zájemce pořádáme v jarních měsíčních ozdravné pobyty mimo Prahu. Úspěšně také zvládáme jízdu na tříkolkách a koloběžkách. Schopnější děti dokonce na kolech i do vzdálenějšího okolí MŠ. Pochlubit se mohou svým cyklistickým vybavením, tělesnou zdatností a šikovností, ale i dodržováním bezpečnostních pravidel a kázní. To jsou základní podmínky pro organizování specifických činností v naší mateřské škole, které souvisí se zajištěním absolutní bezpečnosti dětí.         
Během celého školního roku je zajišťován dostatek kulturních akcí - divadla (která umí zahrát i naše p. učitelky), koncerty, profesionální varietní a kouzelnická představení, besedy s příslušníky policie, návštěvy Planetária, Muzea. Samozřejmostí jsou velmi oblíbené oslavy Mikuláše s nadílkou, hledání pokladu na školní zahradě ponořené do tmy, ohňostroj a přespání ve školce  bez maminky a tatínka, MDD...Ve spolupráci s rodiči oslavujeme Vánoce i Den matek a vy máte možnost se ještě na chvíli vrátit do období bezstarostného dětství a prožít si společně s dítětem několik krásných nezapomenutelných chvilek v prostředí vybaveném hračkami a pomůckami, které doma určitě nemáte.
Dalšími aktivitami, které dětem nabízíme, jsou odpolední placené zájmové kroužky - keramika hrou, angličtina, hra na zobcovou flétničku.
Snažíme se o to, aby MŠ nebyla posuzována jako místo, kam se děti dávají na „ohlídání", ale aby si zde prožívaly plnohodnotně svůj dětský věk, aby všechny děti prošly naší mateřskou školou v psychické pohodě a prožily si své dětství svobodně a radostně. 
 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa: Mateřská škola Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 - Písnice     
Ředitelka školy: Irena Procházková 
Telefon: 261 910 122
E-mail:  p.irena@volny.cz
Internetové stránky:  http://www.skolka.nalibusi.cz/
Kapacita: 50 dětí (2 třídy / 25 dětí)
Provoz: 6.45 - 17.00 hod. Provoz mateřské školy bývá přerušený zpravidla v měsíci prosinci, červenci a srpnu.
Předpokládaná volná místa k zápisu: 11
O zařazení dítěte do MŠ  rozhoduje na základě Z 561/2004 Sb. ředitel školy dle stanovených kriterií.
Školné: 500 Kč měsíčně (pro cizince z nečlenských států EU 5000 Kč). Stanovená částka se za dobu nepřítomnosti dítěte v MŠ nesnižuje! Osvobozeny od platby jsou děti předškolní a ti, kdo pobírají dávku SSP nebo dávky pěstounské.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
MŠ MONTESSORI
 
Dětství prožíváme jen jednou a vzdělání Montessori je cestou, aby ho vaše dítě prožilo co nejlépe.
 
Máme jednu věkově smíšenou třídu  Montessori, je zde 28  dětí ve věku od tří do šesti let. Ve společnosti dětí různého věku se děti učí jedno od druhého a navzájem se inspirují. Mladší děti pozorují starší a starší děti mají naopak příležitost upevnit své vědomosti tím, že se o ně podělí s mladšími. Učí se tak vycházet s dětmi různého věku a různých schopností a respektovat práci a prostor ostatních. V pečujícím společenství, ve kterém jsou uspokojovány individuální vývojové potřeby dítěte prostřednictvím pomůcek Montessori, získává dítě pocit sounáležitosti. Pracuje svým tempem, osvobozené od časové tísně. Získává tak nezávislost, sebeúctu i úctu k ostatním.
Prostor ve třídě je rozdělen do pěti oblastí. Velmi oblíbený je koutek praktického života, ve kterém se děti učí činnostem, jako je přelévání, přesypávání, ale také mletí kávy, zametání  apod. Už i zde můžeme vysledovat nejen přípravu na činnosti denního života, ale i na čtení a psaní, propojení levé a pravé hemisféry. Další částí třídy jsou pomůcky pro rozvoj smyslů. Materiál, který najdeme stejný ve všech mateřských školách Montessori po celém světě,   pomáhá dětem objasnit a osvojit si pojmy jako velikost, tvar, barva, chuť a zvuk, a všemi smysly tak vnímat svět kolem nás. V koutku matematiky a jazyka si každé dítě najde právě takovou pomůcku, která mu pomůže rozvíjet se v tomto oboru. Není výjimkou čtyřleté dítě, které zná některá písmena a umí počítat. Pomůcky Montessori a přístup pedagoga ho v tomto směru nenásilnou formou vybízí k dalšímu rozvoji jeho schopností. V posledním koutku tzv. kosmické výchovy se skrývají pomůcky, které dětem pomáhají objasnit otázky týkající se zeměpisu, historie, biologie atd.
Děti se se stejnými nebo podobnými pomůckami setkávají i v Základní škole Montessori, takže přechod do základní školy je jen malým krůčkem k dalšímu poznávání. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název MŠ: Základní a mateřská škola Montessori, Meteorologická 181, Praha 4
Adresa MŠ: Mezi Domy 373, 14200 Praha 4 - Písnice
Telefon: 732 503 887
E-mail: reditel@zsmeteo.cz
Internetové stránky:  www.zsmeteo.cz
Ředitel: Mgr. Zdeněk Bělecký
Učitelky: Jana Štefancová, Lenka Koukalová (obě absolvovaly II. akreditovaný kurs Montessori v roce 2001 a od školního roku 2000/2001 jsou učitelkami v této třídě)
Zaměření MŠ: Mateřská škola Montessori
Návaznost na ZŠ: Základní škola Montessori, Meteorologická 181, Praha 4
Další aktivity: 1 hodina týdně angličtiny s rodilým mluvčím, 1x týdně pobyt v sokolovně, 1x měsíčně návštěva divadelního představení nebo jiné kulturní akce, 4x ročně návštěva Toulcova dvora. Na přelomu května a června jezdíme na jeden týden na školku v přírodě. Oslavy Vánoc, Velikonoc, MDD, Dne matek apod.  - nemáme běžné besídky, ale snažíme se zapojit do příprav rodiče, abychom všichni procítili ty neopakovatelné chvíle strávené s dětmi a poznali prostředí, ve kterém děti tráví tolik času.
Doba provozu: podnělí až pátek 7.30 - 16.00 hodin
Školné: 500,- Kč měsíčně, předškolní děti mají vzdělání bezplatné
Kapacita: 28 dětí ve věku od tří do šesti, resp. sedmi let
Volná místa pro školní rok 2007/2008: 10 dětí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA-LIBUŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008
 
V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávaní, se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.  Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě kritérií jím vydaných a zveřejněných na veřejně přístupném místě. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem na území MČ Praha-Libuš. Tyto děti mají předškolní vzdělávání bezplatné. Ostatní děti hradí měsíční úplatu nejvýše do 50 % neinvestičních měsíčních nákladů konkrétní mateřské škole za uplynulý kalendářní rok. O výši úplaty rozhoduje ředitel. Pokud je k předškolnímu vzdělávání přijato dítě na čtyři hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, úplata je stanovena ve výši dvou třetin úplaty pro celodenní provoz.
Po dohodě se zřizovatele (MČ Praha-Libuš) ředitelé stanovili tyto termíny pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2007/2008:
 
26. 3. až 20. 4. 2007  -  výdej žádostí v mateřských školách
23. 4. a 24. 4. 2007 - příjem žádostí v době od  13.00 do 17.00 hodin v ředitelství mateřských škol
14. 5. až 18. 5. 2007 - výdej rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání
 
Název MŠ
Adresa
Ředitel/ka
Telefon
E-mail
Webové stránky
MŠ Ke Kašně
Ke Kašně 334, Písnice
Jana Vosátková
261911 449
email 

www 

MŠ K Lukám
K Lukám 664, Libuš
PaedDr. Miroslava Majerová
261910 135
email 

www 

MŠ Lojovická
Lojovická 557, Libuš
Ivana Sýkorová
241 471 378
email 

www 

MŠ Mezi Domy
Mezi Domy 373, Písnice
Irena Procházková
261910 122

email 

www

MŠ Montessori
Mezi Domy 373, Písnice
Mgr. Zdeněk Bělecký
241716 255

email 

www 

Iva Hájková, vedoucí humanitního odboru ÚMČ Praha-Libuš
 
JAK SE ŽIJE VE ŠKOLCE
 
HLAVNĚ NESMÍ BÝTI SMUTNO...!
I v letoším roce v naší Mateřské školce Lojovická pokračuje činnost hudebního kroužku, a i letos jsou zpěváčci díky vysokému počtu zájemců rozděleni do dvou skupin. Rozdělení se však loni osvědčilo i z hlediska věku, a to hlavně z toho důvodu, že tří- a čtyřleté děti by starším nestačily a mohlo by to vést k jejich vyřazení. Takhle absolvují jakousi přípravku, a jak se letos jednoznačně ukázalo, pokud se rozhodnou pokračovat ve starší skupině, jsou ideálně připraveny. Nejen že si mohly ujasnit, zda je zpívání a hudební činnosti vůbec baví, naučily se zatím rozlišovat základní pojmy jako rytmus, pomlka, předehra atd. Mohly si vyzkoušet doprovodnou hru na jednoduchých hudebních nástrojích, a také se po roční zkušenosti rozkoukaly a oprostily se od zbytečné trémy. Ale i v době přípravky se mladší děti stihnou naučit pár „kousků" a ty pak stojí za to! Starší zpěváčci jsou snad již schopni kultivovanějšího projevu, ale bezprostřednost těch nejmladších je někdy až dojemná a chvílemi i legrační - samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu.
O tom, jak děti ve starší skupině zpívání baví a jak se ti nejmladší pokusí předvést na svém možná prvním „koncertě", se mohli přesvědčit všichni návštěvníci našeho vystoupení, které se konalo 24. ledna v naší školce. A naše motto? Hlavně nesmí býti smutno...!
Juránková, MŠ Lojovická
 
MALOVÁNÍ NA KAMENÍ
V rámci Klubu předškoláka již třetím rokem probíhá v Mateřské škole Lojovická výtvarný kroužek. V letošním školním roce ho navštěvuje 33 předškolních dětí. V kroužku děti pracují různými technikami malování i kresby. Využívají různé materiály: papíry, fólii, alobal, přírodniny, sypací barevné drtě, plastové i duhové barvy na sklo i textil apod. Co vše jsme dělali? Tak např. děti malovaly na kámen, vytvářely podzimní koláže z přírodnin do podkladu z modelíny, vytvářely přáníčka PF 2007 z papíru, lepidla, sypací barevné drtě a plastových barev, modelovaly obrázky na alobal z barev a saponátu.
Každý měsíc se děti těší, co nového zase budou vytvářet a z výsledků mají radost nejen děti, ale i paní učitelky a rodiče.
L. Likavčanová, učitelka MŠ Lojovická
Foto L. Martinová
 
LOVCI MAMUTŮ
Jedním z mnoha výletů starších dětí z naší Mateřské školy Mezi Domy je v zimním období návštěva Národního muzea. Při letošní exkurzi nás hned u vchodu přivítalo mládě mamuta, které ztratilo maminku, a děti měly za úkol ji hledat. Nebylo to ale vůbec těžké! Na výstavě je krom jiného možné shlédnout repliky pracovních nástrojů a obydlí, život v pravěké vesnici a dokonce modely lidí a zvířat v životní velikosti. Proto velkého mamuta nemohl nikdo přehlédnout! Rovněž zajímavý byl instruktážní film o stavbě tohoto modelu.
Chcete i vy vstoupit do pravěku? Jděte do Národního muzea! Výstava byla prodloužena.
I. Procházková, H. Pellechová, MŠ Mezi Domy
 
EKOLOGIE VE ŠKOLCE
V naší Mateřské škole Lojovická ekologie nebolí. Stejně jako vloni chodíme s předškoláky na ekologicky zaměřené vycházky. Již jsme si stihli od září zajezdit na starokladrubských koních v hřebčíně Favory Benice, podívat se na koně i v Praze na závodišti ve Velké Chuchli, které slavilo 100. výročí vzniku. Před Vánoci jsme mohli navštívit krásnou výstavu betlémů v pražském ekocentru Toulcův Dvůr a v lednu jsme se zanořili do Mořského světa na holešovickém Výstavišti. Viděli jsme zblízka pěkného žraloka, ale všichni jsme byli rádi, že je mezi námi silné sklo. Ale nejen žralok stojí za shlédnutí. Samotná cesta tramvají byla pro některé děti zážitkem nad zážitky. Do konce školního roku plánujeme ještě např. návštěvu  letiště v Letňanech, vítání jara s vynášením Morany (a za všechny doufám, že nám vyjde i exkurze do Českého hydrometeorologického ústavu v Komořanech a opět ježdění na koních v Praze-Písnici). 
Katka Holmanová, MŠ Lojovická
 
RADOST Z KERAMIKY
Jak je tomu pravidlem, i tento školní rok nabízela MŠ Lojovická velký výběr zájmových kroužků a k populárním patří bezesporu keramický kroužek, který letos navštěvuje 20 dětí. Vzhledem k několikaleté spolupráci a hlavně k naší spokojenosti  dojíždíme městskou hromadnou dopravou jednou v měsíci do KD Klubka v Praze 4 - Chodov, kde se dětem věnují dvě zkušené učitelky (keramičky). Děti zde mají možnost seznámit se s keramickou hlínou a učit se, jak s ní pracovat. Výroba různých výrobků totiž znamená pro děti velmi příjemný zážitek a účinné uvolnění, ale i seberealizaci. Kroužek je velmi kvalitní, neboť zhotovené výrobky, které si děti domů odnášejí, jsou nejen krásné, ale též praktické. Děti i rodiče z nich mají radost a pro tento školní rok si domů už odnesly ozdobené srdíčko pro maminku, podzimní list, vánočního kapříka, rukavičku....
Přejeme dětem, aby je i nadále ztvárňování hlíny bavilo a měly radost ze zhotovených výrobků.
L. Martinová, učitelka MŠ Lojovická
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mateřské školy v Libuši a Písnici. Edice Místní kapsář, sešit 6. Příloha časopisu U nás - Libuš a Písnice 3/2007. Z podkladů dodaných mateřskými školami zpracovaly Hana Kolářová a Iva Hájková. Spolupráce Jaroslava Klemešová. Korektury Helena Pilátová. Grafická úprava Petr Kutáček. Tisk OffsetpressModřany. Náklad 3 400 výtisků. Redakční uzávěrka 15. 2. 2007.


<< nahoru
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 01/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý