Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 06/2007Kronika

ikonka DEN ZEMĚ NA LIBUŠI A V PÍSNICI

Oslavy ke Dni Země začaly již začátkem dubna zapojením škol a školek do celosvětové kampaně vyhlášené OSN s názvem Miliarda stromů pro planetu Zemi. Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha-Libuš zajistil deset stromů, které děti společně s firmou pana Loukoty zasadily na zahrady svých škol. Nyní se děti o ně starají hlavně častým zaléváním.
Vlastní oslavy ekologického svátku probíhaly od 16. 4. do 24. 4. 2007. Do kampaně se přihlásili: jezdecký oddíl TJ Tempo Praha, MC Kuřátko, ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Písnici, ZŠ Meteorologická a MŠ Montessori, MŠ Lojovická, MŠ K Lukám, MŠ Mezi Domy, MŠ Ke Kašně, MČ Praha-Libuš ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy.
V Mateřské škole Mezi Domy děti nosily během celého týdne do školky noviny i jiný papír, plasty, různá víčka, staniol od sýrů a čokolád, hliníkové vaničky od potravin apod. a učily se odpad třídit a následně ho využívat.

V Mateřské škole Lojovická se děti zapojily se skřítkem Zvídálkem do ekoher: na stanovištích třídily odpad, v hospodářství hledaly dvojice zvířat ve slámě, závodilo se na "koních", poznávaly se stromy a keře na zahradě školky, každý si vybarvil omalovánku skřítka Zvídálka a kreslilo se na dráze pro koloběžky křídami s využitím odpadového materiálu.
V Mateřské škole Ke Kašně se uklízelo, sázely se květiny. Děti se zapojily do soutěžení při návštěvě akce v ZŠ Meteorologická a v ZŠ s RVJ v Písnici.
V Mateřské škole K Lukám se třídil veškerý odpad, aby děti lépe pochopily, co naší planetě prospívá. Plastový, papírový a ostatní odpadový materiál děti využily při výtvarných a konstrukčních činnostech.Výsledky jejich tvoření byly soustředěny na společné výstavce celé školy, která potěšila děti i rodiče a mnohé inspirovala k dalším tvořivým činnostem s těmito materiály i mimo školní budovu.
Maminky z Mateřského centra Kuřátko se i přes deštivé počasí snažily svým nejmenším připravit zábavné dopoledne zaměřené na ekologii.
V sobotu a neděli 21. a 22. dubna provedli členové Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha v rámci akcí pořádaných ke Dni Země úklid Zátoňské ulice a úklid koryta Písnického potoka před rybníkem ve Staré Písnici. V průběhu úklidu bylo vyvezeno mnoho koleček s naplaveným odpadem, větvemi a kusy hlíny, které zanesly břeh i koryto potoka. Vše bylo shromážděno do velkoobjemové kontejneru zajištěného odborem životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha-Libuš.
V Základní škole L. Coňka se rodiče společně s dětmi zapojili do úklidu okolí školy. Pozvání k soutěžení přijaly děti z MŠ Ke Kašně, a tak si všichni zábavnou formou připomněli, že je kvalitní životní prostředí nutno chránit. Na závěr byla vyhodnocena výtvarná soutěž s ekologickým zaměřením.
V Základní škole Meteorologická se pořádal Den Země v pátek 20. dubna. Třídy a školní družina uspořádaly různé hry a soutěže zaměřené na odpadový materiál a jeho třídění v rozlehlém areálu školy. Den byl zahájen pohádkou O dvanácti měsíčkách pro děti z mateřských škol, které pak využily možnost zasoutěžit si a tím poznat něco nového. Magistrát hl. města Prahy zaměřil svůj ekologický stánek na třídění odpadu a jeho svoz. Byl předveden i svozový vůz, kontejnery na třídění odpadu, rozdávaly se osvětové propagační materiály.
Městská část Praha-Libuš zajistila přistavení velkoobjemových kontejnerů a drobné předměty do soutěží. Pan Volkán předvedl nový čisticí stroj zakoupený naší městskou částí.

Všechny aktivity ke kampani Den Země byly převážně zaměřeny na využití odpadového materiálu, úklid a poznávání přírody. Smyslem Dne Země a aktivit s ním spojených je, abychom si uvědomili, že bychom měli všichni chránit životní prostředí, a to i pro další generace.

Iva Hájková, ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka RYBÁŘSKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ

Dne 1. 5. 2007 se již pošesté  konala na Obecňáku v Písnici rybářská soutěž hasičů - seniorů pod záštitou výboru SDH Písnice. Soutěže se od 8 do 12 hodin účastnilo asi 18 hasičů starších 40 let. Vítěznou cenu si odnesl Miloslav Coňk.

Jan Češka


<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR - DRUHÝ ROČNÍK SOUTĚŽE LIBHUSH

Dne 13. dubna se konal v Libuši-Písnici již 2. ročník soutěžního hudebního klání Libhush alias libušská hudební show, kterou pod záštitou MČ Praha-Libuš uspořádal opět po roce Klub Junior volnočasových aktivit dětí a mládeže. V tomto nedělním odpoledni poměřily děti své síly ve čtyřech hudebních oborech - sólový zpěv, flétna, kytara, klavír a klávesové nástroje, v nichž vedle klasických skladeb a písní zazněly i rytmy jazzové, ragtime i gospel. Porota neměla své rozhodování v jednotlivých soutěžích vůbec lehké - některé kategorie byly velmi silně obsazeny a bylo třeba pečlivě vážit každý přidělený bod. Absolutními vítězi celé soutěže, resp. jejího již druhého ročníku se stali:

V oboru sólový zpěv      Kateg. 0-6 let Jolana Vašínová
                                       Kateg. 7-10 let Veronika Vlková
                                       Kateg. 11-15 let Eliška Frühaufová

V oboru flétna            Kateg.  7-10 let Michaela Horká
                                   Kateg. 11-15 let Tereza Koukalová

V oboru kytara                Kateg.  7-10 let Ota Vydra

V oboru klavír a klávesové nástroje

                                   Kateg.  0-6 let Sára Osičková
                                   Kateg.  7-10 let Klára Osičková
                                   Kateg.  11-15 let Tereza Koukalová
                                   Kateg.  nad 16 let Vojtěch Poštulka

Letošní ročník nabídl posluchačům skutečný zážitek ze stále vzrůstající úrovně hudebního projevu mladých talentů, vlastním soutěžícím dal možnost poměřit své síly v konkurenci s ostatními svými kolegy.

Lenka Koudelková


<< nahoru

ikonka MŠ K LUKÁM - ŠŤASTNÝ TÝDEN V HRABĚTICÍCH

Každý den teplo a sluníčko, horské louky plné podbělů, blatouchů a pampelišek, zelené pastviny s koňmi a kravičkami... A také zajímavé hry v přírodě, zdolávání kopců, válení sudů po sjezdovkách, šplhání na rozhlednu, stopování neznámého, nová dobrodružství... k tomu ještě skotačení v hotelovém bazénu, vyjížďky do terénu na koních, táborák a prima parta s kytarou a spoustou písniček.
Bylo štěstím takový báječný týden mezi dětmi koncem dubna v Hraběticích prožít.

Jarmila Kadeřábková, učitelka MŠ K Lukám


<< nahoru

ikonka MŠ LOJOVICKÁ - NEJSME Z CUKRU, ZE SOLI

Jarní táborák s čarodějnou hudbou  

Letošní jarní táborák spojený s pálením čarodějnic se konal 26. 4. na zahradě naší mateřské školy. Krásně připravený oheň vzplál po sedmnácté hodině a všichni se svorně vydali opékat buřtíky, které rozdávaly paní učitelky. Hrála k tomu Čarodějná hudba, při které děti zpívaly a tancovaly. Poté přišly čarodějnice (zamaskované paní učitelky) a přinesly v  „kotli" omáčku ve které plavaly krom brouků, stonožek a další havěti i bonbóny, pro které si statečně děti mohly sáhnout. Nakonec se odvážily i malé děti a vítězně si odnášely své trofeje. Na závěr děti symbolicky upálily namalované papírové čarodějnice na špejli, které si sami vyrobily.

Po celou dobu vládla skvělá nálada a všichni se dobře bavili. Těšíme se na příště!
 
P. Kovářová, MŠ Lojovická
Foto L. Martinová
 
Loutí
Začátkem května jsme (již tradičně) vyrazili na ozdravný pobyt, neboli školu v přírodě do Loutí u Slapské přehrady. Počasí nás zpočátku lehce potrápilo, ale my nejsme z cukru, ze soli a déšť, ten nás nebolí. Prostě jsme si dokázali užívat i bez sluníčka. Pobytu se zúčastnilo 27 dětí a dovolím si za všechny děti i dospělé tvrdit, že to bylo fajn. O tom, co jsme dělali, jsem složila písničku:
 
Je jedno údolí s velkou přehradou,
hodně zvířat je v okolí,
jde cesta necesta, která nás sem přinesla,
právě sem - na školku do Loutí.
 
Holinky, pláštěnky a hned hurá ven,
někdy i slunko vyleze,
přes potok skáčeme, v blátě se nezmažeme,
tam ať si nějaká žába zaleze.
 
Ježdění na koních, sportovní soutěže,
daleká cesta k pokladu,
výlety, karneval a kdo by se nenadál
- najednou jedem zpátky na Prahu.
 
Za děti a paní učitelky Katka Holmanová


<< nahoru

ikonka MŠ MEZI DOMY - CO JE DŮLEŽITÉ...

Fond Sidus
Již druhým rokem se MŠ Mezi Domy zúčastnila veřejné sbírky Fondu Sidus a obdržela od předsedy správní rady certifikát. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji a vybavení pro dětské pacienty, aby lépe snášeli pobyt v nemocnici. Děkuji všem, kteří se této akce zúčastnili.
Na dopravním hřišti
Jízdu po silnici na kolech nebo koloběžkách si měly možnost vyzkoušet děti z Mateřské školy Mezi Domy na dopravním hřišti Muzea České republiky v Praze 2. Přesvědčily se, jak je důležité dodržovat jízdu po pravé straně a jezdit jenom na zelenou barvu semaforu. Nebylo to vůbec jednoduché, a tak přece jenom k nějakým drobným srážkám docházelo.
 
I. Procházková, MŠ Mezi Domy

<< nahoru

ikonka HUMANITÁRNÍ SDRUŽENÍ PROTEBE - VE ZBRASLAVICÍCH NA ZEMI I NA LANECH

Do Zbraslavic se dá z Prahy pohodlně dojet vlakem, dokonce bez přestupů. Nebyla by to však Zdenička, kdyby se nám opět něco nepřihodilo. Tentokrát, na začátku velikonočního výletu 6. - 9. dubna, se jí i se čtyřiceti dětmi podařilo vystoupit v Kolíně z přímého vlaku v utkvělé představě, že bez přestupů to prostě nejde. Ještě štěstí, že za hodinu jel další. Již podruhé naše řady posílili naši kamarádi z dětského domova v Kralupech nad Vltavou a protože někteří další přijeli i po vlastní ose (dvě děvčata dokonce už o den dříve), bylo nás nakonec celičkých čtyřiapadesát.
Rekreační areál Zbraslavice naleznete nedaleko Zruče nad Sázavou, ale ještě mnohem blíž než ona  Zruč je jakési sportovní letiště. Zrovna v těchto dnech zde panoval čilý ruch a vzletový koridor vedl zrovinka  přes naše hlavy. No potěš! Když něco letělo, nebylo slyšet vlastního slova a kdybychom náš program dokázali opatřit titulky, přišel by na řadu nápis „komerční přestávka".
Rozlehlý areál rekreačního střediska na břehu rybníka ke hrám jen vybízel. Stačilo se jen rozhlédnout a už se nápady líhly v hlavách. Pohybu se tentokrát nikdo nebránil, protože páni meteorologové se ve své víkendové předpovědi sekli minimálně tak o 15 ºC. Kraťasy a tílka, těch jsme měli přehršle, marně jsme však v batůžkách pátrali po větrovkách, kulichách či rukavicích. Brrr, to byla kosa! A tak jsme horlivě sportovali, pobíhali a závodili od rána do večera. Balancovali jsme na pařezech, bojovali na kládě a zahráli jsme si i hodně netradiční „košíkovou".  Nechyběla ani překážková dráha a dostih Velká Pardubická. Her bylo tolik, že jsme je ani nakonec nestačili vyhodnotit a vyhlásit celkového vítěze. Nikdo si však nestěžoval, protože všichni oprávněně tušili, že jako odměny máme zase jen náš skořicový tic-tac, který štědře rozdáváme díky velkorysému sponzorovi již od podzimu.
Dominantou nedělního odpoledne bylo lanové centrum, kde nám dobrodružství na vysokých lanech zpřístupnila lezecká skupina Odyssey. Po zevrubné instruktáži si každý mohl užít své vteřiny strachu při balancování ve výšce a závěrečném nevyhnutelném pádu. Večerní program zahájil Martin výukou pletení pomlázek, ale zkřehlé ruce nás tentokrát moc neposlouchaly. Následoval náš první letošní táborový oheň s opékáním vuřtíků, kterými pro nás personál střediska rozhodně nešetřil. Škoda jen, že takový přístup neprojevoval i při výdeji běžné stravy! U hřejícího ohně jsme při zpěvu a kytaře vydrželi neobvykle dlouho. Kytarista Zdenda se překonával a poťouchlíci marně listovali v jeho tlustých zpěvnících ve snaze nalézt text či melodii, kterou by neznal.
Na Velikonoční pondělí jsme se rozdělili do malých skupinek a vyrazili do nedalekých Zbraslavic zkusit štěstí s koledou. Trochu jsme se v základním táboře obávali, že se nám koledníci samým nadšením někde zapomenou a nestihnou oběd (byl řízek) a možná ani odjezd našeho zpátečního vlaku.
Ale vše dobře dopadlo, všichni se vrátili spokojení a v čas, jen jeden z vedoucích okusil toho štěstí při koledě přece jen příliš a kdo ví jak dlouho teď bude nosit z ostudy kabát, než mu ho my ostatní dovolíme sundat.

Jindra Kapic


<< nahoru

ikonka SDH PÍSNICE - CVIČENÍ, ČARODĚJNICE A VÝJEZDY...

Konec měsíce dubna a začátek května byl pro naši hasičskou jednotku plný událostí.
V sobotu 28.dubna jsme se zúčastnili velkého cvičení v dálkové dopravě vody z Komořan na letiště Točná. Úkolem cvičení, které prověřilo připravenost a spolupráci dobrovolných hasičů, bylo dopravit vodu na vzdálenost 2543 metrů s převýšením 113 metrů za pomoci motorových čerpadel PS-12. Do cvičení se zapojilo celkem 17 jednotek se 116 členy. Ve druhém stupni byla voda dopravována cisternami a bylo použito 15 cisteren a obsluhu tvořilo 49 členů. Na letišti Točná, bylo provedeno vyhodnocení cvičení a proběhly ukázky hašení za pomoci vrtulníku Armády ČR a doplňování vaku na vodu. Cvičení bylo hodnoceno jako zdařilé.
Dále jednotka asistovala při pálení čarodějnic. Dopoledne byl prostor, kde se mělo pálit, prolit vodou z přehrady, aby se zamezilo požáru okolního porostu. Ve večerních hodinách jednotka uhasila několik nepovolených ohňů v okolí, vesměs v blízkosti lesa. Jeden výjezd byl i na nezvládnutý oheň pod bývalou libušskou skládkou, který byl uhašen. Jednotka byla v pohotovosti do časných ranních hodin a tři členové zůstali s cisternou jako dozor v bývalém lomu.
Dne 3. 5. 2007 ve  13:02 jednotky HZS hl. m. Prahy HS-4 a HS-6 likvidovaly za pomoci několika C proudů, vysokotlaku a ženijního nářadí v dýchací technice rozsáhlý požár stavebních buněk v ulici V Lužích. Naše jednotka povolána nebyla z důvodu doby, kdy požár vznikl.
Dne 13. 5. 2007 v 17:26 jednotka v počtu 1+8 čerpala vodu v ulici Nad lesním divadlem, kde došlo k poruše vodojemu.
Co nás čeká a nemine v tomto měsíci? Jednak je to dětský den na hřišti Sokola Písnice dne 2. 6 od 13 hodin, kde bude předvedena technika, a pak ještě další návštěvy ve školách v okolí.

Za SDH Písnice Martin Volkán, http://www.sdhpisnice.cz


<< nahoru

ikonka SPORT: SOKOL LIBUŠ - SOUTĚŽ SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI

Ve dnech 20. - 22. dubna se konala Soutěž sokolské všestrannosti pro rok 2007 pražských sokolských žup. Závodilo se v těchto disciplínách - plavání, gymnastice, šplhu a atletice. V žákovských kategoriích naši jednotu reprezentovali tři chlapci a pět děvčat.

Všem závodníkům děkujeme za účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům. Výsledky ke stažení zde

<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Zdravím čtenáře časopisu U nás a jako vždy mi dovolte, abych vás seznámil s několika postřehy z minulého měsíce.
 
Středa 9. květen 2007. Schůzka se starostkou Kunratic Ivanou Kabelovou na téma, jak jsme spokojeni s nově zakoupeným čisticím strojem. Paní starostka mne požádala o jeho předvedení. Dalším tématem byl generel Kunratického potoka. Na základě generelu dojde k rekonstrukci Kunratického potoka a posléze i k rekonstrukci retenční nádrže při Kunratické spojce. Do nádrže je možné odvést povrchové vody z lokality V Zákopech a Ke Kašně, kde se při větších deštích tvoří vodní plochy, ze kterých je nutno přebytečnou vodu odvést gravitací. Paní starostka situaci chápe a přislíbila součinnosti při řešení tohoto problému. Dalším tématem byla potřeba vybudování tranzitní komunikace mezi Libuší a Kunraticemi, která je dle našeho názoru nezbytně nutná a rozhodně by odlehčila dopravu jak v Kunraticích, tak na Libuši. Domluvili jsme se o vzájemné podpoře a postupu při jednáních s patřičnými orgány Magistrátu hl. m. Prahy.
Čtvrtek 10. květen 2007. Přátelská návštěva starosty Sokola Libuš JUDr. Karla Krůfy. Na schůzku též byli přizváni místostarostka Lenka Koudelková a vedoucí humanitního odboru Iva Hájková. Na setkání se jednalo o možnostech využití budovy Sokolovny pro aktivity ve volném čase našich nejmladších i dospělých a o vzájemné výpomoci.
Pondělí 14. květen 2007. Tradiční setkání lékařů, kteří provozují praxi v naší městské části, se zástupci úřadu. Kromě mne se za volené zastupitele zúčastnila ještě MUDr. Daniela Horčíková. Nejvíce mne zaujala debata, při které si lékaři, kteří mají umístěny ordinace v areálu Vodních staveb, stýskali, že areál bývalých Vodních staveb, kde mají pronajaty ordinace, je v současné době v konkurzu, a tak nevědí, jestli jim bude prodloužena nájemní smlouva, a mají obavy o budoucnost své zdejší praxe. Pokud jim pronájem nebude prodloužen, v současné době zde není prostora, která by mohla sloužit k tomuto účelu. Všichni se shodli na představě mít ordinace co nejblíže centru obce vzhledem k dostupnosti převážně pro starší a hendikepované občany a lepší možnosti při vzájemném zastupování a možnosti využití lékařského technického zázemí, které je v dnešní době nutností a je velmi drahé. Pokusím se za městskou část kontaktovat správce konkurzní podstaty, který v současné době má na starost bývalé Vodní stavby, a nějakým způsobem podpořit naše lékaře.
Středa 16. květen 2007. Proběhlo Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš. Představili se na něm také zástupci dětského parlamentu, který vznikl v Základní škole Meteorologická, a zároveň se přišli podívat, jak  funguje zastupitelstvo ve skutečnosti.
Závěrem mi dovolte, abych vás pozval na tradiční Dětský den, který pořádá naše městská část v sobotu 2. června od 13 hodin v prostorách fotbalového hřiště Sokola Písnice. Také bych vás rád pozval na Jezdecký den, který se koná 9. června ve staré Písnici v jezdeckém areálu v Zátoňské ulici pořádá Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha. Jako tradičně je pořádán ve spolupráci s městskou částí.
Na závěr si nemohu odpustit popřát všem školákům krásné vysvědčení, se kterým budete spokojeni nejen vy, ale i vaši rodiče. A rodiče bych tímto požádal, aby při hodnocení výsledků svých potomků byli tolerantní a zavzpomínali na své školní začátky.
 
Petr Mráz, starosta městské části Praha-Libuš, 17. května 2007

<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ - VZDĚLÁVÁNÍ, SOUTĚŽE, CHARITA I BÝČÍ ŘEV

SRDÍČKOVÝ DEN
V prvních dubnových dnech na naší škole proběhl další Srdíčkový den. Výtěžek tohoto Srdíčkového dne šel na pomoc dětským oddělením pražských nemocnic. Zároveň koupí reflexního pásku chráníme i sebe, neboť tyto pásky nás zviditelní při sportu, hrách a vycházkách.
Na naší škole bylo prodáno 174 reflexních pásků a vybráno 6090 Kč. Všem děkujeme.
J. Malíková
  
TANCOVÁNÍ
Dne 19. 4. se třídy 7.A, 6.B a 6.A vydaly na pořad o tanci. Po první hodině výuky jsme vyrazili od školy. Jeli jsme autobusem a tramvají až do Duncan centre v Bráníku na Praze 4. Když jsme dorazili na místo, usadili jsme se a čekali na začátek. Po chvíli na scénu přišli studenti Duncan centre, kteří nás pořadem provázeli. Předváděli různé tance - od starých až po moderní a o každém tanci něco řekli. Nám se nejvíce líbil Break dance. Po skončení jsme se rozdělili na dvě skupiny, které se prostřídaly. Jedna skupina si povídala s účinkujícími a druhá se šla podívat na výuku. Tímto program skončil a všichni jsme nasedli na tramvaj, kterou jsme jeli zpět do školy. Vraceli jsme se obohaceni novými dojmy a poznatky.
Stejného pořadu se zúčastnili také 8.a 9. ročníky a 4.a 5. třídy.      
Veronika Málková a Simona Doleželová, 7.A

 

DEN ZEMĚ
Dne 20. dubna se na naší škole konal Den Země. Děti z vyšších tříd přesazovaly květiny, někteří žáci se starali o děti z prvního stupně a jiní hráli pohádku O dvanácti měsíčkách. Venku se konaly také různé hry (například hod míčkem do dálky) a děti plnily úkoly na louce, za to pak dostávaly různé sladkosti. Děti si mohly vyrobit různé věci, například papírové kočičky.
Den nato se konal Den Země na letišti Točná. Tam se také hrály hry, účastníci obcházeli stanoviště a mohli si zakoupit i občerstvení.
Doufám, že i vy jste byli sbírat odpadky a že jste přírodu neznečišťovali. Příští rok se budeme zase na Den Země těšit.
Barbora Pichová 6.A
  
NA FIDLOVČCE ANEB MALOVANÉ NA SKLE
Dne 25.dubna se celý 2. stupeň ZŠ Meteorologická vydali do známého Divadla Na Fidlovačce na zpěvohru Malované na skle. Celé představení trvalo více než dvě hodiny.
Toto divadlo je známo svými herci, které známe z různých současných televizních seriálů, například Tereza Bebarová v roli Smrti (seriál Ulice), Yvetta Blanarovičová v roli Anděla
(Pojišťovna štěstí), Daniel Rous v roli velitele četníků, Adéla Gondíková v roli Jeníkovy matky (Rady ptáka Loskutáka) a v neposlední řadě Jan Zadražil v roli Zbojníka (Rodinná pouta, dnes „VKV").
Celé toto představení přebásnil Jaromír Nohavica a zrežíroval Juraj Deák. Podle ohlasu se tato zpěvohra všem velmi líbila a určitě to nebyla naše poslední návštěva tohoto divadla. I přes „povinné" slušivé obleky a šaty se zřejmě toto představení líbilo i starším žákům 2. stupně.
L. Čermáková, Z. Křehlíková, R. Chudáčková                
  
AUSTRALSKÝ VÝLET
Ve středu 2. května navštívil celý druhý stupeň naší školy pořad o Austrálii. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí, například něco o původních obyvatelích Austrálie (aboriginové), o velmi rozmanité přírodě a zvycích, nechybělo ani něco o životě pod vodou. Pořad uváděli dva moderátoři a projímali nám fotky a krátká videa. Pořad si všichni užili a pro každého se našlo něco, co ho opravdu zajímalo. Pořad připravila agentura Media Pro. Po pořadu jsme se vrátili do školy.
Alena Klčová, 8.A
 
TOMÁŠ GARIGUE MASARYK V KC12
Dne 10. května jsme navštívili v KC12 pořad o T. G. Masarykovi. Bylo to velice zajímavé. Pořad měl jistou atraktivitu díky tomu, že nám dovolil nahlédnout do soukromého života T.G. Masaryka (dětství, mládí i stáří). Pořad byl uváděn dvěma autory a prokládán hudebními prvky s  doprovodem kytary. Vyprávění trvalo asi 45 minut. Z naší školy se pořadu zúčastnily oba deváté ročníky.
Bára Jindráčková, 9.A
 
FOTBALOVÝ TURNAJ
Naše škola ZŠ Meteorologická se 3. května zúčastnila fotbalového turnaje Coca-Cola cup.Turnaj se konal na Strahovském stadionu. Našimi soupeři byli: ZŠ Na Líše, ZŠ Nad Vodovodem a ZŠ Jánošíkova. Za naši školu se zúčastnili tito hráči: Tomáš Režný, Milan Větrovec, Hoang Dinh, Le Duy Phuong, Adam Rezek, Tomáš Procházka, Jan Vendiš, Václav Kalina, Josef Jodas, Jan Frank, Patrik Kranát, David Grüner a Jaroslav Korbela. Sice jsme se neumístili tak dobře jako minulý rok, ale snažili jsme se podat co nejlepší výkon.
Jan Frank
  
SKOTSKO
Ve dnech 12. - 15. května se někteří žáci 8. tříd účastní studijního zájezdu do Skotska.
Zájezd je zaměřen jednak na poznání přírodních krás a historických památek této části
Velké Británie, jednak na rozvoj komunikačních schopností. Žáci jsou ubytováni v hostitelských rodinách - poznají život v běžné britské rodině a jsou nuceni konverzovat. Kromě Skotska je jeden den věnován prohlídce Londýna a jeho nejzajímavějších pamětihodností.
Dana Kafková, učitelka
 
CO SE DĚJE V V.B

 • V úterý 17. dubna jsme se vydali na letos poslední pořad do K12. Tentokrát nás čekalo 7 biblických příběhů. Slovo Bible znamená kniha a my jsme z ní „přečetli" zajímavé informace. Pozorně jsme poslouchali. Kontrolní otázky pokládané herci proto skoro všichni snadno zodpověděli. Někteří přemýšleli, co hezkého namalují, aby se zase na výstavním světelném panelu v K12 blýskli svým uměním.
  Cestu do školy jsme zvládli pěšky - bylo krásně. A vy se můžete na našich www stránkách podívat, jak taky může vypadat cesta z divadla. Stihli jsme i přírodovědná pozorování a ověřování zákonů fyziky v praxi.
   
 • V úterý 17. dubna odpoledne se pět žáků pátých tříd zúčastnilo jubilejního 20. ročníku matematické soutěže Ukaž, co umíš pořádané Základní školou Uhelný trh. František, Tomáš, Víťa, Adam a Tony se potýkali se zadáním deseti úloh, na které měli 45 minut. Zkuste si třeba tuto:V bedně je 6 bedniček, v každé bedničce 5 krabic, v každé krabici 4 krabičky, v každé krabičce 3 balíčky, v každém balíčku 2 autíčka.
  Kolik autíček je v bedně?
  Kolik obalů musíme rozbalit, abychom vybalili všechna autíčka z bedny?
  Na vyhlášení výsledků jsme si museli počkat do 10. května. A ejhle - všichni kluci  se stali úspěšnými řešiteli. Z max. možných 28 bodů získali všichni okolo 20 bodů. A i když nestáli na stupních vítězů, zaslouží si náš obdiv.
 • Návštěva na taneční konzervatoři. Dne 24. 4., den po náročných zkouškách na gymnázia, kterých se účastnili někteří páťáci, jsme navštívili taneční konzervatoř Duncan centre, která sídlí v Braníku. Takovou školu jsme ještě neviděli! Hlavní předmět tancování, matematikou se tam netrápí. Maturanti nám předvedli moc hezké představení O tanci od pravěku až k dnešku. Podívali jsme se i do výuky a povídali jsme si s tanečníky a tanečnicemi. Dobře jsme se pobavili a zase jsme se něco nového dozvěděli.
 • Hudební dílna s I. Vrbou. Ve čtvrtek 10. 5. zněla naší školou „domorodá" hudba. Od osmi do jedenácti hodin se ve sloupové síni vystřídaly děti od první do šesté třídy. Ani páťáci nemohli chybět. S chutí jsme si poslechli zajímavosti o vzniku některých hudebních nástrojů, a pak jsme se pustili do muzicírování. A že to byl občas pořádný randál! Pro většinu z nás byl novinkou takzvaný býčí řev, což je vlastně prkýnko na provázku. A protože jsme jeden od pana Vrby dostali, hned jsme ho zkoušeli rozezvučet. Podařilo se. Kristýnku to inspirovalo a odpoledne si doma taky jeden vyrobila. Že se dobře bavili malí i velké, je vidět z fotek.
 
Z webových stránek třídy 5.B  vybrala a fotografovala Mgr. H. Mašková, třídní učitelka
 
PLAVÁNÍ I PRO PRVNÍ A DRUHÉ TŘÍDY
Stalo se již tradicí, že se žáci třetích a čtvrtých tříd ZŠ Meteorologická v rámci výuky tělesné výchovy účastní kurzu plavání v bazénu na Zeleném pruhu. Letos poprvé se nám podařilo zajistit účast v plaveckém kurzu také pro žáky prvních a druhých tříd, takže některé děti tak navazují na plavecké zkušenosti již z mateřských školek. Děti se na takovýto tělocvik samozřejmě těší, prima je nejen plavání, ale i ohřívací pobyt v sauně a potkávání kamarádů a paní učitelek ze školek. Na konci školního roku je tak čeká dvojí vysvědčení - to ze školy a navíc ještě jedno mokré.
Alena Dušková
 
PŘIPRAVUJEME
 • 16. 5. se uskuteční již tradiční Májový šplh pro žáky od 4. tříd
 • 30. 5. se 1.- 4. třídy vypraví do divadla U hasičů na pohádku
Monika Exnerová

<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE - NEJENOM PROMÉTHEŮV ČIN...

Den Země: úklid a znalosti
Ráno nás přivítalo pěkné počasí, a tak se žáci, učitelky i někteří rodiče pustili do úklidu školního pozemku. Jejich práci si přišly prohlédnout i děti z mateřské školy Ke Kašně.
Po úklidu si žáci při svačině odpočinuli a vyrazili ve smíšených družstvech k rybníku Kalibárna. S touhou zvítězit se zapojili do orientační soutěže, kde uplatnili své znalosti o přírodě, ekologii, ale také svou zručnost.Jejich znalosti nás překvapily, a tak výsledky byly velmi těsné.
Na závěr byla vyhlášena nejúspěšnější družstva a vítězi výtvarné soutěže ke Dni Země.
Iva Šídlová
  
Dramata a pravidla
Děti z dramatického kroužku naší školy se 30. května představily budoucím prvňáčkům dvěma představeními. Děti ze současné první třídy si připravily dramatizaci pohádky O veliké řepě. Žáci třetí a čtvrté třídy se představily v dramatizaci Prométheův čin. Svým vystoupení se rovněž představila děvčata ze zájmového kroužku aerobiku. Všechna vystoupení sklidila velký ohlas, doufáme tedy, že se všem líbila.
Pravidla silničního provozu jsme si připomněli 11. května s dětmi třetích a čtvrtých tříd na dopravním hřišti na Praze 4.
 
Mgr. M. Pažoutová

<< nahoru

Radnice

ikonka PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ ULIC

Z důvodu velkého množství parkujících aut v ulicích na sídlištích byly stanoveny přesné termíny čištění těchto komunikací. Prosíme proto všechny majitele automobilů, aby v uvedených dnech přeparkovali svá vozidla, a umožnili tak důkladné čištění.

Zuzana Kuryviálová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ NA OBJEMNÝ ODPAD

II. pololetí 2007  
  
  
10.   7. 2007          Ohrobecká, K Novému sídlišti, Hoštická, Na Močále, Ke Kurtům
 
14.   8. 2007          Ohrobecká, Výletní, K Vrtilce, V Koutě, Mílová
 
11.   9. 2007          Ohrobecká, K Novému sídlišti, Hoštická, K Lukám, Ke Kurtům
 
16. 10. 2007          Ohrobecká, Výletní, K Vrtilce, Na Močále, Mílová
 
13. 11. 2007          Ohrobecká, K Novému sídlišti, Hoštická, V Koutě, Ke Kurtům
 
11. 12. 2007          Ohrobecká, Výletní, K Vrtilce, K Lukám, Mílová
 
 
Kontejnery budou přistaveny v ranních hodinách a po naplnění odvezeny.
 
Hana Kučerová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 4. 4.  do 2. 5. 2007. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. (Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou v omezené podobě veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.)
  
Rada městské části Praha-Libuš:
  
 • Schvaluje výši odměn za práci vredakční radě měsíčníku U nás v 1. čtvrtletí 2007 dle přílohy, která není součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí sprovedením opravy, tj. s odvodněním ulice Kolektivní (křižovatka sulicí Na Šejdru). Stavební práce bude realizovat firma Pragis, a. s., Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 - Satalice. Pověřuje starostu Petra Mráze podpisem smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Souhlasí s převzetím staveb komunikací, resp. jejich obnovu po pokládce sítí na území městské části od investora, tj. Magistrátu hl. m. Praha. Jedná se o komunikace Hvězdonická, Klokotská, U Libušské sokolovny (vše části východně od ulice Libušská). Pověřuje starostu městské části podepsáním předávacích, resp. přejímacích protokolů.

Vydává stanovisko k dokumentaci ke stavebnímu i vodoprávnímu řízení na akci „Písnické zahrady: dostavba lokality U Vrtilky, Praha 4 - Písnice", zpracované firmou UAS, s.r.o. v prosinci roku 2006:
1. Upozorňuje stavebníka a stavební úřad na skutečnost, že proti územnímu rozhodnutí na uvedenou akci č.j. VYST/4797/04/Bk ze dne 11. 8. 2005 vydaném Odborem výstavby Úřadu městské části Praha 12 byla podána žaloba u Městského soudu v Praze (pracoviště Hybernská, Hybernská 18, P.O.BOX 803, 112 21 Praha 1), a to žalobcem Ateliér pro životní prostředí, Ve svahu 1, 147 00 Praha 4 - Podolí, a žalobcem Sdružení pro životní prostředí Stromy, K Vrtilce 87/17, Praha 4 - Písnice.
2. Konstatuje, že v dokumentaci není uvedeno, že plánovaná akce na západě bezprostředně sousedí s lokálním biokoridorem ÚSES L4/276, na který jsou Odborem výstavby Úřadu městské části Praha 12 vydána Rozhodnutí o využití území a dělení pozemků č.j. VYST/22882/Št/2004 ze dne 15. 3. 2005 a č.j. VYST/22141/Št/2003 ze dne 27. 7. 2004. Z dokumentace tak není zřejmé, zda je tato v souladu s vydanými rozhodnutími.
3. Konstatuje, že v dokumentaci je opakovaně uvedeno, že stávající komunikace ulice K Vrtilce je obousměrná. Ve skutečnosti je v místě napojení plánované akce jednosměrná ve směru sever-jih, a to z praktického důvodu: dvě auta vedle sebe se do ní nevejdou. Tato komunikace je také součástí lokálního biokoridoru ÚSES L4/276. Tato zcela nevyhovující komunikace je dle dokumentace jedinou příjezdovou komunikací k bytovému domu a pěti stavebním pozemkům.
4.  Požaduje splnění následujících podmínek:

 • Stavba el. vedení v části ulice Zátoňská bude v zeleném pásu mimo upravený povrch komunikace s výjimkou kolmých přechodů. Zde stavebník převezme záruku za zhotovenou komunikaci.
 • Stavba vyhýbacích zálivů vulici KVrtilce bude konzultována sprojektanty rekonstrukce ulice KVrtilce.
 • Při stavbě sítí bude zachován přístup kobjektům sousedících skomunikací.
 • Povrchy komunikací budou upraveny do asfaltového povrchu.
 • Před započetím prací stavebník (nebo budoucí uživatel) uzavře směstskou částí smlouvu osmlouvě budoucí o věcném břemeni pro uložení vedení elektro a plynu dopozemků ve vlastnictví obce svěřené MČ Praha-Libuš.
 • Před započetím prací stavebník požádá o výkopové povolení a zábor komunikace.
 • Dopravní obslužnost stavby bude od jihu zulice Libušská, a to oběma směry.
Doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš schválit odprodej části pozemku parc. č. 53/19 k.ú. Písnice, obec Praha, označený v geometrickém plánu číslo 1007-172/1997 jako pozemek parc. č. 53/34 k.ú. Písnice, obec Praha, o výměře 34 m2 (v ul. K Vrtilce, vedle křižovatky s ul. Velká Lada). Nedoporučuje Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš schválit odprodej části pozemku parc. č. 53/19 k.ú. Písnice, obec Praha, označený v geometrickém plánu číslo 1007-172/1997 jako pozemek parc. č. 53/35 k.ú. Písnice obec Praha, o výměře 31 m2 manželům Ing.V. Partlovi a Mgr. D. Partlové. Pozemek parc. č. 53/19 k.ú. Písnice obec Praha je veden na Listu vlastnictví 530 pro obec Praha, k.ú. Písnice ve vlastnictví hl. m. Prahy - svěřená správa městské části Praha-Libuš, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, celková výměra 462 m2.
Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch paní Ivy Hríbové k pozemku parc.č. 558/1 k.ú. Písnice, obec Praha - vjezdu ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 549 k.ú. Písnice, obec Praha. Cena věcného břemene bude stanovena ve smlouvě o zřízení věcného břemene a bude vypočtena podle §18 odst.1 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění. Žadatel o věcné břemeno nechá zhotovit na své náklady geometrický plán s vyznačením vjezdu k předmětné stavbě. Žadatel o zřízení věcného břemene zajistí případné zpevnění povrchu - vjezdu ke stavbě garáže na svůj náklad tak, jak je uvedeno ve stanovisku městské části Praha 12, odboru životního prostředí a dopravy ze dne 21. 10. 2003, č.j. OŽPD/3609/03/Ba. Pověřuje starostu Petra Mráze podpisem smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Souhlasí s předloženým programem na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Odvolává na základě zákona č. 131/2000 Sb., písm.c), odst.2, §94 vedoucí odboru sekretariát paní Věru Dvořákovou ke dni 30. 4. 2007.
 • Schvaluje Prohlášení o realizační a finanční participaci na projektu Zelená zóna Písnice 2007 - obnova lokálního biokoridoru v Písnici, které je nedílnou součástí tohoto usnesení. Schvaluje souhlas vlastníka, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí sdovybavením dětského hřiště vulici VRohu herními prvky od firmy Mgr. Lenka Moštěková - TOJA za cenu 147 917 Kč vč. DPH. Pověřuje starostu Petra Mráze podpisem smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Bere na vědomí podklady městské části Praha-Libuš pro zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na území kraje hl. m. Prahy.
 • Schvaluje nejvyšší počet dětí zapsaných kpředškolnímu vzdělávání vMateřské škole Ke Kašně od školního roku 2007/2008 na 28 dětí vjedné třídě.
 • Bere na vědomí změnu ve složení školské rady vZŠ srozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40, Praha 4 - Písnice na základě výsledku voleb takto: 1. zástupci zvoleni pedagogickými pracovníky: Mgr. Iva Šídlová, Mgr. Gabriela Kadidlová; 2. zástupci zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků: Andrea Bártová, Šárka Větrovcová.
 • Schvaluje Pravidla pro pronájmy bytů vdomech ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených a nesvěřených městské části Praha-Libuš, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí sobsahem dopisu adresovaného paní Haně Valešové ve věci vydržení pozemků PK 199/3 - nyní dle katastru nemovitostí část pozemku parc. č. 922/1 o výměře 127 m2 a pozemku PK 199/4 nyní vkatastru nemovitostí označené jako pozemková parcela 925 o výměře 115 m2, to vše vk.ú. Písnice, obec Praha. Pověřuje vedoucího odboru správy majetku a investic, pana Habadu, podpisem a vypravením dopisu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení
 • Souhlasí spředloženým záměrem, tj. umístěním 13 řadových rodinných domů u ulice Zbudovská (mezi ulicem Předposlední a Mirotická), vč. komunikací a inženýrských sítí, na parc. č. 303/9, 303/10, 303/11, 303/34, 1123/80, 1123/81, 1123/82, 1123/83 - vše k.ú. Libuš. Záměr je vsouladu splatným územním plánem. Při územním řízení požadujeme dodržet:
Řadové RD budou půdorysně 8,1x9, m. Jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Suterén bude maximálně zapuštěn do terénu (dáno sklonem vjezdu do garáží). Střecha bude pultová s min. spádem 7 %. V každém domě bude jedna bytová jednotka. U likvidace dešťových vod vsakem požadujeme technicky zabezpečit na vlastním pozemku (zasakovací objekty). Z hlediska dopravního zatížení požadujeme dopravu od ŘRD maximálně směrovat na Novodvorskou, ne na Libušskou. Požadujeme propojit ul. Předposlední s ul. Zbudovská na náklady investora a zároveň na náklady investora provést kompletní rekonstrukci ul. Předposlední.
 • Souhlasí se stavbou č. 0088, technická vybavenost Libuš, et. 0005, Odkanalizování Písnice II. - dostavba kanalizace vul. Švihovská dle projektu B Consult, s.r.o. zprosince roku 2006. Vsouvislosti stouto stavbou souhlasí suzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 697/1, k.ú.Písnice, který je vmajetku obce, svěřen do správy městské části Praha-Libuš.
 • Bere na vědomí výsledek projednání sřediteli mateřských škol zřizovaných městkou částí Praha-Libuš o omezení a přerušení provozu mateřských škol vměsících červenec a srpen 2007. Schvaluje směrnici kpostupu při omezení nebo přerušení provozu mateřských škol vuvedených měsících. Bere na vědomí: MŠ Montessori, MŠ Lojovická a MŠ Ke Kašně přerušují provoz během července a srpna 2007. MŠ Mezi Domy omezuje provoz na termín od 2. 7. do 13. 7. 2007, MŠ KLukám omezuje provoz na termín od 13. 8. do 24. 8. 2007.
 • Nesouhlasí srozhodnutím stavebního úřadu č.j. VYST/19577/2006/Bk z12. 4. 2007 o umístění stavby „rekonstrukce a dostavba objektu Libušská č.p. 352" při ulici Libušská a bezejmenná v k.ú. Libuš. Důvodem je nezahrnutí rozhodnutí Rady MČ Praha-Libuš č. 151/2006 do námitek předložených vřízení trváním na tomto svém usnesení, a proto ukládá vedoucímu odboru správy majetku a investic zajistit odvolání proti tomuto rozhodnutí.
 • Schvaluje finanční příspěvek ve výši 4 800 Kč na zajištění provozu příměstského letního dětského tábora Klubu Junior.
 • Schvaluje finanční dar zajišťovatelům příměstského letního dětského tábora Klubu Jujior
v celkové výši 10 200 Kč.
 • Souhlasí spředloženým návrhem programu na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš, který je součástí tohoto usnesení.
K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Pavla Jedličkov

<< nahoru

ikonka PODROBNĚJI O POVOLENÍ STUDNY

Vzhledem k tomu, že v poslední době přichází množství dotazů ohledně kampaně zániku povolení k nakládání s vodami a především ohledně studní, byly v následujícím článku shrnuty veškeré základní informace k tomuto tématu přímo pracovníkem vodoprávního úřadu pro naši městskou část, jímž je odbor životního prostředí ÚMČ Praha 12 (Modřany).
 
Novelou vodního zákona byl stanoven termín 1. 1. 2008, po kterém zanikají některá povolení k nakládání s vodami. Jedná se mimo jiné také o povolení k odběru podzemních vod ze studní vydaná před rokem 2002.
V  případě lze studní rozlišit několik základních případů:
1. Studna je postavena před rokem 1955 a slouží jako zdroj pro individuální zásobování domácnosti (slouží potřebě domácnosti a neslouží byť jen z části podnikatelským účelům). V tomto případě se má takovýto odběr za povolený i po 1. 1. 2008 bez nutnosti mýt toto doloženo samostatným povolením.
2. Studna je postavena po roce 1955 a odběr je realizován fyzickou osobou mimo rámec její podnikatelské činnosti na základě platného povolení (je třeba mít platné písemné povolení, nebo doložit jeho vydání). V tomto případě se má takovýto odběr opět za povolený i po 1. 1. 2008.
3. Studna je postavena po roce 1955, odběr je realizován fyzickou osobou mimo rámec její podnikatelské činnosti, ale nelze doložit platné povolení k odběru podzemních vod. V tomto případě je třeba požádat o nové povolení.
4. Studna slouží podnikatelské činnosti. V tomto případě povolení k odběru podzemní vody zaniká k 1. 1. 2008 a je třeba buď požádat o prodloužení platnosti stávajícího povolení (možné v případě, že se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení vydáno, nutno podat žádost nejpozději do 30. 6. 2007), nebo požádat o nové povolení, v případě, že platnost původního již skončila.
 
Kam žádost podat?
Žádost se podává na odbor životního prostředí ÚMČ Praha 12, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany.
 
Co je třeba k žádosti doložit?
K žádosti o nové povolení k odběru podzemní vody je třeba doložit:
 • mapový podklad vměřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa odběru podzemní vody,
 • kopii katastrální mapy se zakreslením místa nakládání svodami (odběru, místa studny apod.),
 • kopii stavebního povolení studny a kolaudačního rozhodnutí (dříve povolení přípustnosti stavby),
 • vyjádření osoby sodbornou způsobilostí (hydrogeologa), pokud vodoprávní úřad ve výjimečném případě nerozhodne, že toto vyjádření není třeba (především vpřípadech dlouhodobě trvajících odběrů, které nezpůsobují žádné problémy ve svém okolí, kde se nepředpokládá žádný větší stavební vývoj atd.).
 
K žádosti o prodloužení stávajícího povolení je třeba doložit původní povolení k odběru.
  
Formulář žádosti můžete obdržet na odboru životního prostředí ÚMČ Praha 12, nebo v informační kanceláři ÚMČ Praha 12.
Své konkrétní dotazy můžete směrovat na odbor životního prostředí ÚMČ
Praha 12, tel. 244 472 967, e-mail. zpetr@p12.mepnet.cz, jstradiot@p12.mepnet.cz.

  
  
Ing. Z. Petr

<< nahoru

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení zasedání Zastupitelstva městské části (ZMČ) Praha-Libuš z 25. 4. 2007:
  
  
č. 12/2007: ZMČ Praha-Libuš souhlasí s podáním žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemků parc. č. 910/34 a parc. č. 910/35, oba k.ú. Písnice vč. budov (budova současné anglické školy č. p. 395 v ul. Na Okruhu).
 
č. 13/2007: ZMČ Praha-Libuš pověřuje výbor pro výchovu a vzdělávání vydáním stanoviska a doporučení k možnému pronájmu ZŠ Meteorologická.
 
K tisku připravili TH, PJ

<< nahoru

Téma

ikonka ZASTUPITELÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ

Vážení čtenáři, 29. března jsme se obrátili s několika anketními otázkami na všechny zastupitele městské části Praha-Libuš, kteří byli zvoleni v komunálních volbách 2006. V redakční radě jsme se dohodli, že odpovědi budou otištěny v pořadí, v jakém dojdou do redakce, dále jsme se dohodli, že je otiskneme v té podobě, v jaké došly, tj. nebudeme provádět redakční úpravu textů. První tři ze sedmnácti zastupitelů reagovali do uzávěrky minulého čísla, v tomto čísle otiskujeme další dvě sady odpovědí, které redakci došly. Děkujeme těmto zastupitelům, že si udělali čas a představí se prostřednictvím místního časopisu občanům. Doufáme, že příště budeme moci čtenářům nabídnout anketní odpovědi dalších zastupitelů.
Hana Kolářová, šéfredaktorka
 
Ing. LENKA KOUDELKOVÁ
Prosím, představte se čtenářům:
V roce 2002 mě oslovila skupina lidí, pro něž nebylo důležité vítězství některé určité strany ve volbách, ale byli to lidé usilující o pozitivní rozvoj naší obce. Původně jsem ani nezamýšlela být v Zastupitelstvu, ale preferenčními hlasy voličů jsem se ocitla mezi svými pozdějšími kolegy. Do voleb v roce 2006 jsem kandidovala ve stejné skupině nezávislých doplněné o další aktivní občany z celé obce. Po zkušenostech z předchozího 4-letého období jsem pochopila, že chci uspět v dalších volbách především proto, abych v Zastupitelstvu podporovala ty nové kolegy, kteří nepostoupili stranickou cestou, resp. cestou parciálních stranických zájmů, ale kteří chtějí čestným a obětavým způsobem přispět k rozvoji této obce. Moji snahou je tomuto krédu se nezpronevěřit.
Funkce v zastupitelstvu MČ Praha-Libuš:
zástupce starosty
Co by o vás občané ještě měli vědět (stav, děti, věk, profese, záliby apod.)?
vdaná, 2 děti, vedoucí Klubu JUNIOR
Proč jste se rozhodla jít do voleb a přijmout funkci zastupitelky?
viz mé představení se čtenářům.
Jak se vám líbí v Libuši či Písnici?
V Libuši a Písnici se mi skutečně líbí, neboť žijeme zároveň v Praze- centru profesních i kulturních příležitostí- a zároveň na kraji tohoto velkoměsta- v srdci přírody..
Čeho chcete během tohoto funkčního období dosáhnout?
Přála bych si, aby se podařilo dokončit zde některé velmi zajímavé projekty -např. dobudování cyklostezky vedoucí naší obcí, dořešení písnického biokoridoru,..za velmi důležité považuji dořešení , resp.v maximální možné výši ošetření dopadů stavby dálničního obchvatu, který nám byl již v uplynulých letech několikrát představen a k němuž proběhla  na podzim roku 2006 veřejná diskuse na naší obci..
Co právě děláte pro občany v Libuši a Písnici?
Pravidelně ve čtrnáctidenních intervalech se scházíme s dalšími radními a řešíme vedle běžné agendy  obce i stále častěji věci a situace nečekané ale o to více k řešení naléhavé (školství, komunikace,..)
Čím by podle vašeho názoru mohli sami občané přispět k tomu, aby se nám zde lépe žilo?
Byla bych ráda, kdyby občané sami měli zájem se informovat o dění na Libuši a Písnici (nyní již i prostřednictvím nových webových stránek MČ), kdyby se přišli podívat na veřejná zasedání zastupitelstva ( termíny mj. i právě na  www stránkách ), aby věděli komu dali ve volbách svůj hlas..
 
MUDr. DANIELA HORČÍKOVÁ
Funkce v Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš: zastupitelka, členka finančního výboru
Co by o vás ještě občané měli vědět? (stav, děti, věk, profese, záliby apod.)?
Je mi 34 let, jsem vdaná, mám bezvadného manžela, 3 děti, kočky a králíky. Jsem na rodičovské dovolené a zároveň pracuji na částečný úvazek jako ambulantní lékařka - uroložka, před tím jsem pracovala na Urologické klinice FN v Motole. Jsem členkou pracovní skupiny Národní sítě zdravých měst pro zdravotnictví, sociální oblast a národnostní menšiny.
Mezi mé záliby patří rodina, práce, samozřejmostí je další vzdělávání v oboru, dále zahrada, zvířectvo, sport a to hlavně cykloturistika, v zimě lyže. Pokud je čas, ráda si něco přečtu, nebo shlédnu nějaké divadlo či film. Celkem 10 let jsem se spolupodílela na organizaci dětského letního tábora při ZŠ Mendíků jako zástupce hlavního vedoucího a zdravotník.
Proč jste se rozhodla jít do voleb a přijmout funkci zastupitele?
V minulosti mne tato možnost vlastně nikdy nenapadla, necítím se být „politikem".  Postupně jsem nahlížela do chodu obce, a přišlo mi, že by spousta věcí měla fungovat víc ve prospěch občanů,  rychleji a čitelněji. O některé problémy jsem se začala zajímat a díky tomu jsem se objevila na kandidátce. A asi v tom bylo i trochu idealismu.  Uvidím, co je vůbec možné na komunální úrovni jako zastupitel ovlivnit.
Jak se vám líbí v Libuši či Písnici?
Moc, myslím si, že bychom si měli vážit polovesnického charakteru obce a nesnažit se za každou cenu o nepřiměřený a megalomanský rozvoj. My jsme tu doma.
Čeho chcete během tohoto funkčního období v obci dosáhnout?
Průhlednosti a čitelnosti fungování samosprávy a úřadu, v zájmu obce a jejích občanů.
Jako prostý zastupitel nemá člověk bohužel o moc víc možností věci měnit, než kterýkoliv jiný občan.
Co právě děláte pro občany v Libuši a Písnici?
Jako členka finančního výboru kontroluji hospodaření obce a nakládání s obecním majetkem, jako členka pracovní skupiny NSZM se podílím na strategii rozvoje v dané oblasti (zdravotnictví, sociální oblast a národnostní menšiny). Dále se snažím proniknout do složitých problémů, které se v obci průběžně řeší, abych k nim mohla zaujmout pokud možno poučené stanovisko a v případě potřeby jednat a to bez ohledu na politické názory jednotlivých aktérů.
Čím by podle vašeho názoru mohli sami občané přispět k tomu, aby se nám zde lépe žilo?
Komunikovat, projevit svůj názor, sdělit svůj nápad. K tomu jim ale musíme poskytnout vhodné prostředí a být ochotni nad jejich názory přemýšlet a snažit se jejich nápady a myšlenky využít.

<< nahoru

ikonka DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ (5) - BOŘÍME MÝTY

Digitální pozemní vysílání máme v České republice nejdéle u nás v Praze. Přesto mnoho lidí neví, co si má pod „digitálem" představit, a tak důvěřuje různým nepříliš spolehlivým informacím. V tomto vydání seriálu si některé z nich probereme.
 
•Digitální vysílání přijmu bez antény, nebo jenom na kus drátu.
 
Tak  to rozhodně pravda není. Pokud tedy zrovna nebydlíte u vysílače. U nás nejbližší je pokusný vysílač multiplexu společnosti Telefonica O2 na její budově v Novodvorské ulici. Pro příjem za normálních podmínek potřebujete minimálně aktivní pokojovou anténu.
 
•Pokud máme společnou televizní anténu, bude digitál fungovat.
 
            To může být pravda. Ale z 90 % to pravda není. Společné antény (STA) jsou ve většině případů konstruovány tak, že přijmou TV signál ze vzduchu a do domovního rozvodu propouštějí pouze kanály, na které přijatý signál přemodulují. Třeba na kanál 2, 4, 6, 12. Ostatní kmitočty jsou odfiltrovány a zatlumeny. V tomto případě je však problém řešitelný jednoduše. Pokud s tím budou ostatní nájemníci souhlasit, může vám anténářská firma udělat  kanálové propustě, které umožní průchod digitálního multiplexu až k vám do bytu.
 
•Nabídka televizních a rozhlasových programů bude neomezená.
 
            To rozhodně nikdy nebude pravda. Počet kanálů je omezen. V současné době je digitální vysílání u nás šířeno v systému komprese MPEG1 - layer2. To umožní na jednom kanálu vysílat 6 TV a 8 rozhlasových programů. Samozřejmě nelze bezhlavě obsadit všechny kanály, protože Česká republika je vázána mezinárodními smlouvami, především Ženevskou konvencí. Ta je dohodou evropských zemí a specifikuje rozdělení vysílacích kanálů pro celou Evropu.
 
Teď si digitál pořizovat nebudu, počkám na budoucnost.
 
            To je sice cesta, ale daleko byste to nedotáhli. V poslední době se sice poměrně dost mluví o tom, že možná bude lepší počkat na vysílání v systému MPEG4, který umožní vysílat i programy ve vysokém rozlišení (HDTV). Klidně si kupte set-top-box i teď. Je to přece pro přechodné období. Až se u nás digitální vysílání rozjede opravdu naplno, budou k dispozici televizní i rozhlasové přijímače, které už budou mít digitální příjem zabudován. A to už z toho vašeho set-top-boxu bude elektronický dědeček.
 
Tak tentokrát jsme zbořili několik digitálních mýtů. Příště probereme digitální rozhlasové vysílání.
 
Případné dotazy posílejte poštou i e-mailem na adresu redakce.
 
Karel Zajíc

<< nahoru

ikonka ODPOVĚDI

JAK SE VOLÍ
 
O vysvětlení mechanismu voleb zastupitelstva městské části, rady městské části a starosty jsme požádali Mgr. Petra Schenka, právníka specializujícího se mimo jiné na tuto oblast práva.
 
Jakými základními zásadami se řídí volby členů zastupitelstva městské části?
Ve volbách do zastupitelstev obcí se podle Zákon o volbách do zastupitelstev obcí č. 491/2001 Sb. uplatňuje systém poměrného zastoupení. Počet mandátů, které obdrží volební strana, je závislý na počtu hlasů voličů odevzdaných pro její kandidátní listinu. Pro rozdělení mandátů mezi kandidáty volební strany uvedené na kandidátní listině je pak rozhodující pořadí kandidáta na kandidátní listině, pořadí však mohou změnit preferenční hlasy pro  jednotlivé kandidáty. Jestliže jsou v územním obvodu městské části vytvořeny volební obvody, uplatní se uvedená pravidla v každém obvodu zvláště.
Jaká pravidla platí pro volbu rady městské části a voblu starosty?
Starosta městské části, zástupci starosty a ostatní členové rady městské části (radní) nejsou voleni přímo občany voliči, nýbrž zvolenými členy zastupitelstva. Volba starosty je podle zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb. v kompetenci zastupitelstva městské části a uskutečňuje se většinovým hlasováním jeho členů. Starostou se tedy stává občany zvolený člen zastupitelstva s nejvyšším volebním potenciálem mezi ostatními zvolenými členy zastupitelstva. Přirozeně významnou roli při volbě starosty hraje nejen jeho osobnost, ale též počet mandátů získaný volební stranou, na jejíž kandidátce byl zvolen do zastupitelstva, jakož  i koaliční potenciál jeho volební strany.
 
Mgr. Petr Schenk,
Advokátní kancelář Veselý a spol.

<< nahoru

ikonka VÝCHOVA V MŠ K LUKÁM - REALITA JE ZÁBAVNĚJŠÍ NEŽ FILM (3)

Projekt výchovné práce Mluvím, mluvíš, mluvíme, který realizuje Mateřská škola K Lukám jsme začali představovat v letošním únorovém a dubnovém čísle časopisu U nás. Tentokrát představujeme další metody pro úspěšné rozvíjení dětské osobnosti.
 
Slavnosti, svátky, divadlo
Pokud  divadlo nebo jiné slavnosti či svátky předškolní děti  zaujmou, ty je silně prožívají. Dítě tohoto věku zájem nikdy nepředstírá.
Pro rozvoj komunikace je pro dítě důležité naučit se např. koledu, pásmo na vánoční či jarní besídku, přání mamince, roli pro vlastní divadelní vystoupení, naučit se mluvit za jinou postavu, kterou právě předvádí. U mnoha dětí pomáhá tato metoda i zásadním způsobem odbourávat ostych, utvrzovat je o jejich schopnostech a posilovat tímto způsobem i jejich zdravé sebehodnocení a sebevědomí.
Divadlo dává dětem podnět popovídat si,vyjádřit své vlastní názory, postřehy, vznést dotazy, vyslechnout ostatní. Samotné divadelní představení přináší možnost uplatnění vlastní fantazie, rozšiřování slovní zásoby, podvědomého chápání rozmanitosti a bohatosti  mateřského jazyka.
Mluvní vzor a komunikace
Dítě vyrůstá ve společnosti dospělých a  jejich způsob řeči ho bezprostředně ovlivňuje.Dlouhodobé působení nesprávného mluvního vzoru způsobí mnohdy obtíže v mluvním projevu, které se mohou promítnout i v dalších vývojových období.
Tendence napodobovat je jedním ze způsobů spontánního učení u dětí předškolního věku. Napodobování  je dětem přirozené.
Získávat schopnost správně komunikovat, umět předkládat své nápady, formulovat své myšlenky je důležité pro celý život.
Masmédia
V dnešním světě není možné přeskočit působení všudypřítomné televize, rozhlasu nebo oblíbeného počítače. Pokud využívat, tak do jaké míry a za jakým účelem.
Zásady využívání televize, videa, rozhlasu nejen v mateřské škole:
 • pečlivý výběr pořadu
 • omezený čas (20-30 minut)
 • omezit nadbytek zbytečných informací
 • vysvětlovat dětem nejasnosti - skoky včase, změny místa atp.
 • po ukončení sledovaného pořadu zapojit děti aktivně - hodnotit to, co viděly nebo slyšely, učit se formulovat své názory, zkusit příběh převyprávět
Zásady využívání počítače v mateřské škole:
 • zařazovat pouze hry a didaktické programy určené speciálně pro děti předškolního věku za účelem ověření nebo procvičení poznatků
 • pouze jako občasné zpestření denního programu - méně bývá více
Počítač  zpívání  nenahradí.      
Ostatní činnosti    
Smyslem je využít všechny předpoklady, které dítě pro rozvoj řeči má. Vedle již zmíněných her, říkadel, pohádek, knížek, kreslení, zpívání, divadla a slavností jsou to činnosti, které podporují smyslové vnímání, obratnost, koordinaci - práce, pohybové hry, cvičení, vycházky nebo výlety.
Miroslava Majerová, ředitelka MŠ K Lukám

<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci červnu 2007 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 82 let, 83 let, 86 let a 87 let) tito občané z Písnice a z Libuše:
 
Marie Šustová
Zdeňka Svobodová
Zdenka Dušková
Karel Janoušek
Miluše Rambousková
Božena Větrovcová
Věra Hradecká
Jaromír Čížek
Jiří Baier
Marie Netrefová
Květa Ungerová
Květa Růžičková
Ladislav Kubiš
Zdeňka Petrová
Jaromír Kubeš
Helena Podstránská
Ladislav Lanc
Eva Malá            
Ludmila Papírníková
 
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.
Městská část Praha-Libuš
 
Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů,  jubilea svých blízkých adresně zveřejnit  včetně fotografie v našich místních novinách U nás,  je nutné se domluvit  na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou - tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení.

<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ

AMERIČAN BEZ TELEVIZE A LÁSKA ZE SLOVENSKA
Programově veselý měsíc apríl nám moc radosti nenadělal - v Seattlu umřel americký spisovatel Kurt Vonnegut a v Bratislavě československý filosof a básník Egon Bondy. O obou jsem na těchto stránkách psal, a tak mi dovolte, abych na jejich počest nabídl v tomto knihkupectví jednu americkou a jednu československou(!) knihu.
 
Robert Fulghum: Co jsem to proboha udělal?
Z angl. orig. přel. Jiří Hrubý a Lenka Fárová. Praha: Argo, 2007. 216 s. ISBN: 978-80-7203-869-5
Robert Fulghum je jeden z mála lidí, který nemá doma ve Státech televizi, nevlastní ani mobilní telefon, ani nemá e-mailové spojení se světem. Založil si jen webovou stránku (www.robertfulghum.com), na níž pravidelně zveřejňuje svá krátká zamyšlení nad věcmi, které ho potkávají při psaní, na cestách a vůbec v životě. Nejzajímavější postřehy, příhody a témata vybral a upravil pro knižní vydání přesně v duchu knih, kterými se v 90. letech proslavil i v Čechách. Mimochodem: Fulghum byl na přelomu dubna a května v České republice a svou novou knihu tu osobně představil. Absolvoval několik autorských čtení,  Pražané se s ním mohli potkat na veletrhu Svět knihy...
 
Rudolf Sloboda: Láska
Ze slov. orig. přel. J. A. Pitínský. Brno: Větrné mlýny, 2006. 284 s. ISBN: 80-86907-10-4
Láska je třicet let ztracený román. Jednou, v roce 1974, se Rudolf Sloboda vracel z redakce nakladatelství Smena naštvaně. Nakladatel po dohodě s cenzurou odmítl vydat jeho již do tisku připravený román Pamäti. Podle Slobodovy polské přítelkyně Ewy Marie Huncové prý Sloboda tehdy dokonce vyhrožoval, že rukopis zničí. Naštěstí text doputoval do Polska a jeho stopa byla až do roku 1996, kdy Ewa Marie hledá rok po Slobodově smrti pro román nakladatele, ztracena. Osudy nevydaného rukopisu se definitivně uzavírají v roce 2002, kdy Pamäti - nyní už pod názvem Láska - vycházejí v nakladatelství Slováry a loni jej pro brněnské nakladatelství přeložil velký český divadelní tvůrce. Text románu sugeruje svou formou autorský laděný deník. Jeho autor, muž po třicítce, v něm čtenáři představuje svůj svět, poskládaný z nejrůznějších příhod, myšlenek, pocitů, názorů a meditací. Popisuje tu své denní zážitky, vypráví o rodičích, o ženě a dceři, o svém zdravotním stavu, o přátelích a mezilidských vztazích, o době a lidech, se kterými se potkává. Současnému čtenáři se tak dostává do rukou možnost konfrontace československého světa tehdy a předevropského světa dnes. A protože je z románu cítit neutuchající lidská vůle dobrat se alespoň někdy někde nějakého východiska a současně i vědomí nemožnosti optimálního vyřešení čehokoli, jde o četbu inspirativní i pro nás, žijící asi o 40 let později a asi 400 kilometrů západněji...
Jiří Brixi

<< nahoru

Zveme

ikonka KLUB JUNIOR - VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ

Přehrávky hudebních oborů
U příležitosti ukončení školního roku 2006/07 se uskuteční v Klubu Junior (Mezi Domy 373) veřejné závěrečné přehrávky hudebních oborů kytara, klavír, flétna, zpěv v těchto termínech:
Kytara lekt. J. Juklík, klavír lekt. L. Šámalová                   pondělí 11. června17.15 h
Zpěv lekt. A. Gabrielová, flétna lekt. Z. Bretschneiderová pondělí 11. června 16.15 h
kytara lekt. D. Proc, klavír lekt. P. Rolincová                    úterý 12. června 16.30 h
  
Exhibice sportovních oborů
Závěrečná exhibice v aerobiku všech věkových kategorií se uskuteční v úterý 26. června v 18 h v hale anglické školy, Na Okruhu 395.
Další veřejně přístupné tréninkové zkušební hodiny proběhnou dle oborů takto :
 
Míčové hry                čtvrtek 21. června 15.15 h velká tělocvična ZŠ Meteorologická
Florbal                       čtvrtek 21. června 16.45 h velká tělocvična ZŠ Meteorologická
Judo                           středa 20. června 17.30 h Klub Junior
Joga                           úterý 12. června 17.20 h Klub Junior, ženy v 18.30 h
 
Všechny zájemce srdečně zveme!
 
Lektoři a vedoucí Klubu Junior

<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Mezi domy 373, Praha 4 - Libuš, e-mail: kuratkomc@seznam.cz
  
Spojení: bus MHD 113,171,197,198 zastávka: U libušské sokolovny
  
Otevřeno:                                            pondělí - čtvrtek                9.30 - 12.00
Stálý program:                                                 pondělí, středa                    rytmika pro nejmenší     
úterý, čtvrtek                       výtvarné  práce
Pobytné na dopoledne:    jednorázové 20 Kč, předplatné 150 Kč/10 návštěv

ČERVEN 2007

  
5. 6.      úterý        Vystřihování - s Lenkou si vystříháme veselé postavičky a kytičky.
6. 6.      středa      Klub dvojčat a vícečat - posezení s harmonikou. Písničky a hry s pedagožkou Janou Peškovou.
11. 6.    pondělí    Narozeninová párty -  přihlaste na oslavu své v červnu narozené děti na telefonu 728 200 439 (Tomešová), e-mailem nebo přímo v MC do 8. 6. kvůli domluvě na občerstvení. Pro oslavence máme dárečky, pro všechny tanečky!
12. 6.    úterý        Veselý větrník - s Věrkou si vyrobíme veselý větrník na ozdobu i do květináčů.
13. 6.    středa      Divadélko - dětem zahrajeme další (ne)známou pohádku.
19. 6.    úterý        Květinový košík - naposledy si před prázdninami budeme malovat, vystřihovat a lepit.
21. 6.    čtvrtek    Zmrzlinová párty - připravily jsme pro vás, rodiče, děti a příznivce MC veselé a sladké předprázdninové rozloučení s MC. Za pěkného počasí bude akce probíhat před prostory MC s doprovodnými výtvarnými aktivitami.
            
Příští setkání členů a příznivců MC proběhne ve středu 6. 6. 2007 od 20 hodin  v prostorách MC.
 
Pozor, změna! Anglická konverzace nebude v období červen 2007 již realizována, od září 2007 plánován přesun této aktivity na páteční termín. Středa je opět vyhrazena pro rytmiku nejmenších dětí. Více informací o změně v zářijovém čísle časopisu U nás. 
 
MC Kuřátko bude přes prázdniny v období  25. 6. 2007 - 16. 9. 2007 uzavřeno.

  
Přejeme všem krásné prázdniny a budeme se těšit na setkání  s vámi opět v září!

  
                                                                                                                      Za MC Kuřátko Katka Tomešov


<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR - LETOPISY NARNIE

3. ročník červencového příměstského letního dětského tábora Klubu Junior se blíží.
  
Letošní již 3. ročník letního tábora se ponese ve znamení Letopisů Narnie. Do úžasného světa mluvících zvířat, bájných tvorů, čar a kouzel se s námi můžete vydat již od 9. do 20. července každý všední den s novým kamarády i prima vedoucími - jen spát půjdete  večer vždy domů! Na všechny  táborníky čeká množství her, výletů, soutěží, legrace i dobrodružství.
Aktuální schůzka k průběhu tábora se uskuteční ve středu 13. června v 18 h v Klubu Junior (Mezi Domy 373)
 
Lenka Koudelková 604 273 968
Ema Máchová 603 969 678

<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM NA MĚSÍC  ČERVEN 2007
 
5.6.2007 Pozvánka na hezké posezení v Klubu s Přáteli při kávě a čaji.
 
12.7.2007  Přednáška naší členky paní MUDr. Masné na téma  - naše výživa a zdraví s podtitulkem Můj nejmilejší pokrm je jídlo!
 
19.6.2007  Toho dne se bude výletovat - tentokráte směrem na jih do kouzelné přírody zámku Hluboká. Odjezd od Eimů v 7.00 ráno.
 
26.6.2007  Závěrečnou rozlučku před prázdninami nám přijde zpestřit obsolvent konzervatoře pan Jakub Fendrych se svými krásnými skladbami.
 
Všem našim členům a členkám přejeme krásné a ničím nerušené prázdniny
a upozorňujeme, že klub je pro vás opět otevřen začátkem září, a to v úterý
4.9.2007 ve 14.00 hodin.
Knihovna však pro vás funguje i o prázdninách od 14.00 do 18.00 hodin a pan knihovník se již na všechny stálé zákazníky moc těší.
 
Za výbor klubu  Zdena Prchlíková
 
Jeden z loňských výletů Klubu Senior zamířil do zámku v Lánech. ¨
Foto z kroniky Klubu Senior

<< nahoru
vymezovací obrázek

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 12/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý