Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 09/2007Kronika

ikonka HŘIŠTĚ V ROHU

Od loňského roku jsem jako zástupce rodičů spolupracovala s paní Rusiňákovou z odboru životního prostředí ohledně vybudování dětského hřiště u ulice V rohu. K velké radosti všech maminek, tatínků a především malých špuntů z této oblasti Libuše byli zastupitelé k naší žádosti vstřícní - a nové hřiště je na světě! Na podzim 2006 bylo zřízeno malé oplocené hřiště s pískovištěm a letos v červnu přibyla řetízková dvouhoupačka, skluzavka a točidlo.
Upřímně děkujeme za každodenní zpříjemnění našeho života!

Za spokojené rodiče Věra Pelešková

<< nahoru

ikonka 151,5 MILIÓNU DO ULIC

V letech 2006 - 2007 byla realizována v prostorách ulice Libušská a přilehlých ulicích stavba Technická vybavenost Libuš, jejíž součástí byl projekt Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha-Libuš. Tento projekt byl v rámci Strukturálního fondu ERDF spolufinancován Evropskou unií, na projekt byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu a dotace z rozpočtu hl. města Prahy.
Předmětem projektu byla komplexní úprava uličního prostoru, a to vozovek, chodníků, vjezdů a zeleně, řešení zálivů pro zastávky městské hromadné dopravy, nové veřejné osvětlení, ochrana stávajících inženýrských sítí, případně jejich přeložky, položení rezervních chrániček pro kabelové rozvody, úprava a doplnění komunikační zeleně, kompletní odvodnění vozovky včetně úpravy stávajících vpustí a zřízení světelné signalizace.
Stavba byla realizována po etapách tak, aby byla ve všech fázích výstavby zajištěna dopravní obslužnost dané lokality.

Ing. Jiří Toman, ředitel odboru městského investora (OMI) Magistrátu hl. m. Prahy
Foto Zuzana Kuryviálová, odbor životního prostředí ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR - SVĚT NARNIE 2007

Jaký byl letošní příměstský letní dětský tábor.

Kouzelný svět Narnie a jejích letopisů, kouzla a magie, přátelství s fauny a bobry, hledání Lva Aslana - vládce Narnie, bitva s Bílou čarodějnicí - to vše v pouhých čtrnácti dnech stihly poznat a zažít děti na třetím ročníku dětského letního příměstského tábora Klubu Junior.
Každý den byl provázen četbou z knihy Letopisy Narnie - Lev, čarodějnice a skříň a provázán tematickými hrami k příběhu. Děti soutěžily ve skupinách, jejichž jména byla odvozena od hlavních postav příběhu - čtyř sourozenců: Petrové, Zuzany a Lucinky. Edmundové oddíl neměli a již druhý den jsme zjistili proč. Ovšem všechny oddíly měly svého patrona v podobě svého vedoucího - Emy, Viktora, Pavly či Lenky.
Již od ranních hodin až po odchod domů čekala na děti řada dobrodružství, a to vždy propojených s výletem či poznávacím touláním...
Seznamovací hry prvního dne byly pro táborníky připraveny na cestě na Točnou, kde našli Petrové meč, Zuzany luk se šípy a toulcem a Lucinky dýku a lahvičku s léčivým obsahem. Za každou soutěžní hru dostali úspěšní návštěvníci Narnie body v podobě kuliček - po všechna odpoledne dostávali nejúspěšnější kuličkoví sběratelé své zasloužené ceny a diplom.
Další den jsme pro velký úspěch v loňském roce také letos zavítali do středověkého městečka Řepora, kde se všechny holky a kluci náhle proměnili v odvážné rytíře a měřili své síly na opravdovém hradě.
Velkou radostí snad úplně pro všechny byla cesta vláčkem do Berouna, kde jsme navštívili medvědí bratry z večerníčku (stejní jsou přece i v Narnii...).
Čtvrtek patřil Vítkovu a Festivalu v žonglování. Na Vítkově jsme si zazpívali pod monumentální sochou Jana Žižky, pokochali se velkolepým výhledem na Prahu a určovali některé dominanty našeho hlavního města. Na vlastním Festivalu žonglování se z nás postupně stali profesionální baviči publika - každý oddíl si za asistence skutečných žonglérů během určeného času připravil pro ostatní krátké představení, jež pak ostatním předvedl. Na závěr se nám všem představili se svým umění naši učitelé - žongléři.
Ještě plni zážitku z předchozího dne jsme v pátek navštívili Muzeum hlavního města Prahy a výstavu Malování po síti. Děti z celého světa tu vystavovaly své obrázky k tématu Hudba. V Muzeu pro nás připravili výtvarné dílny a my si tu mohli vyrobit libovolná zvířátka -origamy, kloboučky či třeba korále pro maminku.
Druhý týden začal setkáním s Aslanem a hrami v nedalekém lese. Úkrytem v tropických vedrech nám byla v ten den odpoledne tělocvična základní školy Meteorologická... (Panu řediteli Mgr. Běleckému ještě jednou veliké díky za poskytnutý „azyl"!)
Minizoo v Krčském lese a koupání na Lhotce byly plánem na úterní den. Jenže ve velkém horku červencových dnů se všechna zvířátka schovala. Na dobré náladě nám to ale neubralo, věřili jsme, že zlé čáry Bílé čarodějnice brzy porazíme. O to větší odměnou pro nás bylo lhotecké koupaliště.
A opět přišla středa - den výletů daleko z hlavního města. A co je nejlepším dopravním prostředkem pro takový výlet? Samozřejmě - vlak! A pro nás směr Kutná hora. Navštívili jsme Chrám sv. Barbory, patronky horníků, a také Muzeum alchymie. Potom ještě honem na zmrzlinu a už spěchat domů vyprávět, co jsme užili.
Návštěvu zvířátek jsme si ale stále byli dlužni. Proto jsme ve čtvrtek navštívili to nejlepší možné místo - Toulcův dvůr. Viděli, krmili a potom i hladili jsme obyvatele ekologické farmy. Jen hus jsme se trochu báli, chtěly nás poštípat svým zobákem. Na památku jsme si mohli vyrobit kuličku z ovčí vlny, v níž má každý z nás dodnes schováno své tajemství... Vypadalo to, že lepší už to být nemůže - a bylo! Od zvířecích kamarádů jsme se totiž šli vykoupat rovnou do Hostivařské nádrže.
Poslední den přinesl rozuzlení celého příběhu a šťastný konec k tomu. Nejlepší oslava - karneval. Ale to bychom nebyli „narniané", kdybychom neměli nějaké vylepšení. Karneval jsme si totiž užili na sportovní trampolíně v Hodkovicích.
Za těch čtrnáct dní jsme si zažili mnoho dobrodružství se spoustou zážitků s novými kamarády. Všem nám bylo smutno, když tábor už končil... Těšíme se však tím, co jsme si přečetli v našem příběhu o Narnii:
„A to je tedy konec příběhu o skříni. Ale pan profesor měl pravdu, když říkal, že je to pouhý začátek příběhů o Narnii."

Ema Máchová, hlavní vedoucí letního příměstského tábora


<< nahoru

ikonka SPORT - NOHEJBALOVÝ TURNAJ

Ve dnech 18. a 19. června 2007 se v ZŠ Meteorologická uskutečnil 1. ročník nohejbalového turnaje mladších (6. + 7. třída) a starších (8. + 9. třída) žáků. Turnaj zaštítil Mgr. Kec a organizoval Ing. Hájek. Ceny do turnaje (medaile a diplomy pro všechny účastníky a poháry pro vítěze zajistili pp. Abel, Hájek, Vendiš, Dědek a další), za což jim děkuji.
Turnaje se 18. června zúčastnilo šest dvojic mladších žáků, které hrály každý s každým na dva vítězné sety do 10 bodů. Byla vidět různá úroveň podle toho, kdo má s míčem jaké zkušenosti. Zejména u prvních tří mužstev se projevil cit pro míč a u vítězů i cit pro hru, protože nohejbal je hra nejen tvrdých úderů a obětavosti, ale i hra, která vyžaduje tvůrčí myšlení a kombinační schopnosti.
Beze ztráty jediného setu zvítězili v kategorii mladších žáků Michal Hájek s Václavem Kalinou, stříbrní byli Adam Rezek s Janem Dusem a na bronzovou medaili dosáhli Vojtěch Dušek s Vlastimilem Zrnem. Jako čtvrtí byli Adam Dvořák s Lukášem Pokorným, pátí skončili Jan Vondráček s Leonou Hamplovou (mimochodem - jedinou dívkou v turnaji) a na čestném šestém místě skončili Lukáš Novák s Milanem Nguyenem.
Druhý den se konal turnaj starších žáků, kam se přihlásilo osm dvojic. Byli rozděleni do dvou skupin, kde hráli každý s každým a o celkovém pořadí rozhodly vzájemné zápasy podle pořadí ve skupinách. Rovněž zde byly vidět rozdíly ve výkonnosti, ale stejně jako u mladších nadšení a snaha nechyběly nikomu. Důkazem toho je, že v jedné skupině o pořadí rozhodl až lepší rozdíl uhraných míčů!
Nejlepší z této kategorie byli Tomáš Procházka s Jakubem Holíkem, druzí skončili Jakub Davidovič s Jaroslavem Korbelem a třetí místo si vybojovali Tomáš Růžička s Patrikem Kranátem.
Vyvrcholením turnaje pak byl zápas vítězných dvojic z obou kategorií. Zde se u mladších projevila větší touha po vítězství a možná i lepší nohejbalové myšlení, takže nad staršími Tomášem Procházkou s Jakubem Holíkem zvítězili šesťáci Michal Hájek s Václavem Kalinou hladce ve dvou setech.
Po oba dny všechny soutěžící povzbuzovali jejich spolužáci a spolužačky a dokonce i někteří učitelé. Tito všichni vytvořili chvílemi až bouřlivé prostředí, které se k tomuto sportu určitě hodí.
Závěrem bych chtěl poděkovat řediteli školy Mgr. Běleckému za umožnění turnaje, Mgr. Kecovi za jeho organizaci, všem soutěžícím za férová a kvalitní klání a všem divákům za vytvoření výborné atmosféry. Věřím, že tento turnaj nebyl poslední a již se těším na jeho druhý ročník.

Ing. Ivan Hájek


<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Milí čtenáři našeho měsíčníku, uteklo to jako voda a máme opět září, začátek babího léta a podzimu. Září je také měsíc, kterým začíná nový školní rok, tak využiji této příležitosti s přáním mnoha úspěchů a štěstíčka našim školákům, ale samozřejmě i jejich rodičům a všem, kdo jsou v naší městské části domovem. Jako vždy si dovolím vás seznámit s několika postřehy z událostí během prázdnin.

Úterý 10. červenec. Setkání starostů pražských městských částí s primátorem MUDr. Pavlem Bémem. Byli jsme seznámeni s návrhem na sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2008. Byla zmíněna nutnost personálních auditů na jednotlivých městských částech. Dále se hovořilo o možnostech a postupu při čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Dle mého názoru je to jedna z možností, které je nutno využít.

Úterý 10. červenec. Rada městské části Praha-Libuš. Na radě se mimo jiné schvaloval program zastupitelstva, které se konalo 18. července.

Čtvrtek 12. červenec. Zúčastnil jsem se schůzky na základě stížnosti spoluobčanů bydlících v Drůbežářské ulici na Libuši. Proběhla přímo na místě za účasti investora probíhající rekonstrukce této ulice, zástupce projektanta a prováděcí firmy a ing. Anny Rusiňákové, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy za naši městskou část. Stížnosti byly na výšku komunikace a chodníků, parkovacích stání a podobně. Dle mých informací došlo k nápravě a je vše v pořádku. Zároveň musím poděkovat všem spoluobčanům, kterých se přímo týkala rekonstrukce v této lokalitě a byli po nějaký čas omezeni staveništěm před svými domy, za součinnost a trpělivost a věřím, že provedená rekonstrukce zde vylepší kvalitu bydlení.

Středa 18. červenec. Jednání zastupitelstva naší městské části. Jedním z důležitých bodů byla zřizovací listina Základní školy Meteorologická a mateřské školy Montessori. Ohledně tohoto bodu byla velmi rušná rozprava, což je podle mého názoru nutné, a mám radost, že někteří zastupitelé tím vyjadřují zájem o momentální dění a budoucnost městské části. Zřizovací listina byla poté schválena většinou hlasů. Dalším rušným bodem byla smlouva o pronájmu části prostorů ZŠ Meteorologická firmě GAP, s.r.o., která předložila projekt, jehož záměrem je provozování několika oborů střední odborné školy. V současné době si část prostorů také pronajímá soukromé gymnázium Altis. Dle mého názoru je dobré, že budou využity dosud prázdné prostory školy, že pronájem zároveň pomůže uhradit nemalé platby za energie, mnohé opravy a podobně. Závěr rušné debaty byl ten, že je nutné do stávající smlouvy zakomponovat jisté úpravy, na kterých se zastupitelé shodli s tím, že vzhledem k důležitosti bude svoláno zastupitelstvo k tomuto bodu ještě 1. srpna.

Úterý 24. červenec. Proběhla rada naší městské části. Jedním z bodů bylo odvodnění ulice Na Konečné v Písnici, kde se tvoří kaluž, která znemožňuje chůzi po ulici před rodinnými domy, což rada schválila. Dalším z bodů byla žádost o udělení plné moci bytovému domu Libuš k uzavírání nájemních smluv. Rada jednohlasně schválila výpůjčku objektu bývalé anglické školy na sídlišti Písnice, včetně pozemků. Po několikaletém úsilí se konečně podařilo dosáhnout této bezplatné výpůjčky od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je v současné době příslušný k hospodaření s tímto majetkem. Jsem přesvědčen, že tyto prostory budou využity k volnočasovým aktivitám našich dětí, jejichž počet se stále rozrůstá.

Středa 1. srpen. Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš. Na programu byl již zmiňovaný pronájem části prostorů ZŠ Meteorologická, který byl jednohlasně schválen. V interpelaci občanů padlo několik dotazů na rekonstrukci Drůbežářské ulice a zároveň se občané dotazovali na kompetentní osobu, která se během rekonstrukce bude věnovat jejich požadavkům a nejasnostem. Bylo domluveno, že touto osobou bude tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš Tomáš Hejzlar.

Úterý 7. srpen. Rada městské části Praha-Libuš. Jedním z bodů jednání bylo vytvoření komise pro nájem bytů v domě s chráněnými byty Libuš. Dalším z bodů bylo schválení opravy studny u budovy úřadu čp. 1 na Libuši. Dle mého názoru je dobré využít vodu této studny minimálně k technickým účelům, například k plnění čisticího stroje. Rada se také věnovala vytvoření skupiny pro podněty k tvorbě nového územního plánu, povede ji místostarosta ing. Pavel Macháček. Je nutné se této záležitosti dostatečně věnovat, jelikož se jedná o budoucí rozvoj Libuše a Písnice včetně infrastruktury a v návaznosti na sousední městské části. Je to také možnost, jak ovlivnit celkový ráz a charakter obce a tím aspoň částečně zamezit nekontrolovatelné objemné výstavbě, která by mohla v budoucnu přivést do obce daleko větší zatížení v dopravě a podobně.

Středa 8. srpen. Sešel jsem se s ing. Rezkem z Technické správy komunikací. Požádal jsem ho o vybudování přechodu pro chodce u libušské sokolovny ve formě 3D včetně příslušného značení. Tento přechod nejvíce používají děti při cestě do školy a v minulosti zde došlo k několika vážným zraněním, a tak si myslím, že takto zbudovaný přechod vylepší bezpečnost. Myslím, že se mi podařilo p. ing. Rezka přesvědčit o nutnosti takto vybudovaného přechodu a že se podaří zajistit finanční prostředky k jeho realizaci.

Středa 15. srpen. Navštívil jsem s vedoucí našeho humanitního odboru paní Ivou Hájkovou letní dětský tábor v Čisté u Rakovníka. Městská část se tradičně podílí na jeho pořádání. Tohoto tábora se zúčastňuje skupina dětí z Modrého klíče a některých dětských domovů. Cílem je integrovat zdravé děti s hendikepovanými, což je dle mého názoru velmi odvážný projekt a pro zdravé děti je výchovný a poučný. Účastnilo se ho i několik libušských dětí.

Na závěr musím poděkovat všem těm, kteří se stali pravidelnými čtenáři našeho časopis, a také těm, kteří časopis obohacují svými příspěvky.

Petr Mráz, starosta městské části Praha-Libuš, 20. srpna 2007

<< nahoru

ikonka OPRAVENÁ STUDNA

Před svou budovou místního úřadu na Libuši na křižovatce Libušské a Dobronické byla stará rozbitá studna. Radnice ji nechala opravit, osadit zdobnou pumpou a studna teď nejen vypadá lépe, ale také funguje. Práce zajistil odbor správy majetku a investic Úřadu městské části. Fotografie ukazují stav před rekonstrukcí a po ní. Po opravě zvoničky u pošty, úpravě dlažby parkoviště v rámci rekonstrukce Libušské ulice, a po ošetření zeleně zajištěné odborem životního prostředí je to další drobnost, která zpříjemnila toto veřejné prostranství.

Věra Dvořáková, odbor správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš a (kvá)

<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE - ŠKOLNÍ ROK S ODYSSEOU I UŽOVKOU

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků L. Coňka v Písnici se ve školním roce 2007/2008 zúčastní následujících projektů.
Zapojíme se do programu, který vyhlásilo sdružení Tereza. Projekt nese název Ve třídě je užovka  a pomáhá pedagogům začlenit praktické zásady udržitelného rozvoje do běžného života základní školy. Do projektu se zapojí p. učitelky a žáci 4. a 5. třídy naší školy.

Další projekt, do kterého jsme se zapojili, je taktéž od sdružení Tereza - Ekoškola (Eco - Schools) propojuje teoretickou výuku environmentální výchovy s praktickými kroky  vedoucími k ekologicky šetrnému provozu školy. Chtěli bychom tímto zapojením získat prestižní mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola.
Dále se zapojíme do projektu Odyssea. Jeho posláním je podpora školy v tom, aby do své vzdělávací nabídky zaváděla kvalitní zážitkové programy zaměřené na osobnostní a sociální výchovu a vzdělávání žáků, studentů i učitelů. Projekt Odyssea nabízí prožitkové vzdělávací programy zaměřené na osobnostně sociální rozvoj a na primární prevenci sociálně patologických jevů. Zaměřujeme se na rozvoj sebeúcty, sebedůvěry a mezilidských dovedností žáků a studentů. Zvláštní důraz klade na rozvoj komunikačních a týmových dovedností a na rozvoj schopnosti zvládat mezilidské konflikty. Školám nabízí odbornou poradenskou a zprostředkovatelskou pomoc při zavádění prožitkových vzdělávacích programů. Žákům a studentům nabízí kvalitní program, který je bude bavit, a po kterém si budoumoci říci, že lépe rozumějí sami sobě, vycházejí s lidmi a zvládají některé náročné životní situace. Učitelům na školách nabízí účast na programech pro třídy. Nabízí rovněž kurzy přímo pro učitele.

Dále jsme využili nabídky návštěvy ekofarmy a zapojili jsme tuto návštěvu do projektu, který vypracováváme pro Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách. Máme v plánu ekofarmu navštívit s dětmi 1.a 2.třídy třikrát - v různá roční období. Tímto projektem budeme zároveň žádat o finanční příspěvek MŠMT na vybudování zahradního altánu - třídy v zahradě školy.

Mgr. M. Pažoutová, ředitelka školy

<< nahoru

Radnice

ikonka PODZIMNÍ ÚKLID

Sběr velkoobjemového odpadu

Vážení spoluobčané, v měsících září - říjen 2007 organizuje městská část Praha-Libuš sběr velkoobjemového odpadu. Kontejnery na objemný odpad budou přistavovány výměnným způsobem. Přistaveny budou od pátečního odpoledne od 16.00 hodin a po naplnění zajistí dodavatel prací jejich výměnu za prázdné - maximálně však 3 kontejnery na stanoviště.

Datum přistavení Stanoviště

28. 9. - 30. 9. 2007 Zbudovská, Ke Kašně, Betáňská, Na Okruhu, K Novému sídlišti (u ul. Jirčanská)

5. 10. - 7. 10. 2007 Hoštická (u ul. Olšovické), V Rohu, U Bazénu, Ohrobecká, Na Konečné

12. 10. - 14. 10. 2007 Mašovická (u ul. Za Větrem), Zahrádecká, Drůbežářská, Lojovická - Ke Lhoteckému lesu, Na Domovině

19. 10. - 21. 10. 2007 K Vrtilce, K Lukám (parkoviště), Na Močále, K Jezírku, U Zahrádkářské kolonie

Pravidelné přistavování kontejnerů

Kromě tohoto podzimního úklidu proběhne v září a říjnu i pravidelné přistavování kontejnerů. Přistaveny budou v ranních hodinách a po naplnění odvezeny, a to:

11. 9. 2007 Ohrobecká, K Novému sídlišti, Hoštická, K Lukám, Ke Kurtům

16. 10. 2007 Ohrobecká, Výletní, K Vrtilce, Na Močále, Mílová

13. 11. 2007 Ohrobecká, K Novému sídlišti, Hoštická, V Koutě, Ke Kurtům

11. 12. 2007 Ohrobecká, Výletní, K Vrtilce, K Lukám, Mílová

Prosíme občany, aby do kontejnerů neodkládali lednice, mrazáky, autobaterie a jiný nebezpečný odpad.

Hana Kučerová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady Městské části Praha-Libuš v období od 12. 6. do 7. 8. 2007. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. (Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou v omezené podobě veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.)

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Vzala na vědomí předloženou projektovou dokumentaci na přístavbu krytého bazénu u novostavby rodinného domu na pozemku parc. č. 90 a 91, k.ú. Libuš, Jirčanská 151. Celková zastavěná plocha (RD spříslušenstvím, vč. bazénu) nesplňuje obecně technické požadavky Prahy na výstavbu OTPP (čl. 50 vyhlášky 26/1999 Sb.HMP vplatném znění ).
 • 1. bere na vědomí předloženou úpravu Územního plánu SÚ HMP - zvýšení míry využití zB9 na C9, čistě obytné území - OC, pozemky parc. č. 293/4 (a 293/5, 874/5, 1120/1)k .ú. Libuš. Navrhovatel do propočtů míry využití území zahrnuje i cizí sousední pozemky. Zpozemku ve správě MČ jde o parc. č. 1120/1, k.ú. Libuš. 2. souhlasí stím aby část tohoto pozemku přiléhající ze severní strany kp. č.293/ a 293/5 byla zahrnuta do výpočtu míry využití území. Pokud budou ostatní vlastníci sousedních pozemků souhlasit snavrženým postupem výpočtu a zároveň bude navrženo propojení ul. VHrobech sul. U Pejřárny po pozemku 874/5.3. schvaluje Zastavovací studii. Půjde o 19 řadových rodinných domů, 1 přízemní podlaží, dvě nadzemní podlaží, nízká sedlová střecha - výška hřebene dle předložené projektové dokumentace 7,50 m.Součástí stavby budou i komunikace (východně, západně a severně od ŘRD) vrozsahu dle zákresu stavby vč. komunikace VHrobech až po Libušskou.Součástí stavby budou i příslušné inženýrské sítě.Tento souhlas se vydává pouze pro úpravu územního plánu a nenahrazuje vyjádření kprojektové dokumentaci pro územní řízení.
 • Doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš vydat souhlas suzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi subjektem ZŠ Meteorologická a MŠ Montessori, Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš a subjektem G.A.P. education s.r.o., VPodhoří 285/2, Praha 7 - Troja.
 • Schvaluje přijetí nápravného opatření pro ředitelku Základní školy srozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40, Praha 4 - Písnici, paní Mgr. Michaelu Pažoutovou, které není součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje provedení stavebních úprav vZákladní škole Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, dle předloženého materiálu.
 • Souhlasí se záměrem směnit část pozemku parc. č. 529/6 k. ú. Písnice. (Další údaje vusnesení zastupitelstva č. 24/2007.)
 • Souhlasí s poskytnutímpříspěvku na proplacení faktury na opravu plotu FC Libuš 64 736 Kč vč. DPH.
 • Souhlasí sprovedením kanalizační a vodovodní přípojky vulici Husařská, pozemek č. 451 k. ú. Libuš, pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 475 a 476 k.ú. Libuš.
 • Souhlasí snavrženým programem zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Libuš, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Stanovuje dle § 94, odst. 2, písm. c) zák. o hl. m. Praze, p. Ivě Hájkové, vedoucí humanitního odboru, nový základní plat dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., příl. č. 3, súčinností od 1. 8. 2007. Platový výměr není součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí sprovedením opravy - odvodněním ulice Na Konečné (u křižovatky sulicí K Vrtilce). Stavební práce bude realizovat firma Pragis, a.s., Budovatelská 286, 19015 Praha 9 - Satalice.
 • Souhlasí se stavbou přípojky elektro pro obytný dům Dobronická dle dokumentace ing. Kouckého z3/2007 za předpokladu splnění podmínek zusnesení RMČ č. 21/2005 z18. 1. 2005. Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ktíži pozemkům p. č.557/25 a 557/24, které jsou obcí svěřené MČ, spočívající v uložení el. vedení 1 kV ke stavbě obytného domu na pozemku p. č. 429/1, k. ú. Libuš se společností PRE, a.s.
 • Souhlasí sudělením plné moci Bytovému družstvu Libuš, IČO: 26452677, kzastupování MČ Praha-Libuš při vzniku a zániku nájemních vztahů kbytům nacházejícím se vdomě č. p. 7, ul. Libušská.
 • Schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovitostí mezi Českou republikou, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, a MČ Praha-Libuš, týkající se budovy č. p. 395, ul. Na Okruhu, a přilehlých pozemků.
 • Souhlasí se zadáním rozšířeného auditu vZŠ Meteorologická 181, na roky 2002 až 2005 za cenu maximálně 80 000 Kč včetně DPH.
 • Souhlasí snavrženým programem zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Jmenuje komisi pro nájem bytů vDomě schráněnými byty Libuš vtomto složení: MUDr. Daniela Horčíková - předsedkyně, Ing. František Herc, Ing. Štěpánka Macůrková, Ing. Ivo Řezáč, Zdeňka Kapicová, Ivana Fendrychová, PaedDr. Jaroslava Valentová. Pověřuje komisi krozpracování kritérií stanovených zastupitelstvem MČ Praha-Libuš na základě usnesení č. 9/2005 ze dne 9. 2. 2005. Schvaluje Pravidla pro poskytování bytů vDomě schráněnými byty Libuš.
 • Schvaluje Smlouvu o dílo sfirmou Unisan, s.r.o., na provedení udržovacích prací na studni ve dvoře při ul. Libušská, č. p. 1, parc.č. 466, k.ú. Libuš.
 • Revokuje usnesení rady městské části Praha-Libuš číslo 85/2007 zjednání konaného dne 17. 4. 2007. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi budoucími oprávněnými Ivou Hríbovou a Tomášem Hríbem a budoucím povinným MČ Praha-Libuš, zastoupenou starostou Petrem Mrázem, práva chůze a jízdy po pozemku pozemku parc. č. 558/1 k .ú. Písnice, obec Praha, ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 549/2 k. ú.Písnice, obec Praha. Věcné břemeno je vyznačeno vgeometrickém plánu číslo 1021-37/2007 pro k.ú. Písnice, obec Praha, který vyhotovil Pavel Korec, Týnec nad Sázavou, schválil Katastrální úřad pro hl. m. Prahu dne 22. 6. 2007, je nedílnou součástí této smlouvy. Cena věcného břemene bude stanovena ve smlouvě o zřízení věcného břemene a bude vypočtena podle § 18 odst.1 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku vplatném znění. Žadatel o zřízení věcného břemene zajistí případné zpevnění povrchu - vjezdu ke stavbě garáže na svůj náklad tak, jak je uvedeno ve stanovisku MČ Praha 12, OŽPD ze dne 21. 10. 2003, č.j. OŽPD/3609/03/Ba. Pověřuje starostu Petra Mráze podpisem smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Zamítá žádost Vítězslava a Marcely Stejskalových z23. 7. 2007 o vydržení pozemku parc. č. 612/4, k.ú. Libuš. Ukládá vedoucímu odboru správy majetku a investic, aby ve spolupráci sexterními spolupracovníky popřel teorii o vydržení a začlenil pozemek zpět do areálu MŠ Lojovická.
 • Souhlasí sopravou vstupní rampy na pozemku parc. č. 921/1, k.ú. Písnice a se vstupem zhotovitele stavby na tento pozemek.
 • Souhlasí s předloženou projektovou dokumentací - umístění 13 řadových rodinných domů u ulice Zbudovská (mezi ulicemi Předposlední a Mirotická) vč. komunikací a inženýrských sítí - na parc. č. 303/9, 303/10, 303/11, 303/34, 1123/80, 1123/81, 1123/82, 1123/83 - vše k.ú. Libuš snásledujícími podmínkami: Likvidace dešťových vod bude provedena napojením na dešťovou kanalizaci (u střech a zpevněných ploch) a vsakem na nezpevněných plochách.Součástí je i stavba SO 07 - Zbudovská (nový chodník), Mirotická - část nový chodník, Předposlední (nový chodník, nová komunikace, štěrkový povrch (jižní část Předposlední). Komunikace nazvaná „nová komunikace" a „nový zpevněný povrch části komunikace" - dle koordinační situace - bude vybudována kvalitativně stejně. Trvá i požadavek na zařazení Zbudovské ulice do kategorie účelových komunikací.
 • Nesouhlasí s návrhem úpravy kódu míry využití území na parc. č. 934/47 a 934/61, k. ú. Písnice zA na B, zdůvodu nedostatku podkladů.
 • Odvolává paní Hanu Kučerovou zfunkce tajemnice komise pro spolupráci se zahraničními městy. Jmenuje paní Michaelu Kratochvílovou tajemnicí komise pro spolupráci se zahraničními městy.
 • Schvaluje předložený seznam 10 dosud nezahájených stavebních akcí spožadavky na rozpočet MHMP na rok 2008:
 1. ZŠ Meteorologická - dokončení rekonstrukce sítí - topení
 2. ZŠ Meteorologická - výměna podlahy a konvektomat
 3. ZŠ Meteorologická - výměna střešní krytiny nejstaršího objektu
 4. MŠ Mezi Domy - výměna oken
 5. MŠ Ke Kašně - výměna oken hospodářského pavilonu
 6. MŠ Mezi Domy - rekonstrukce oplocení
 7. Hasičská zbrojnice Písnice - výměna oken a topení
 8. MŠ K Lukám - rekonstrukce venkovních prostor vč. teras
 9. MŠ Ke Kašně - vybudování zádveří
 10. ZŠ L. Coňka - tělocvična - novostavba
 • Souhlasí snavrženou stavbou elektropřípojky na pozemku parc. č.317/1 kpozemku parc. č.316/4, k. ú. Libuš, dle projektu Ing. Hrubého z2/2007 za následujících podmínek: Před započetím stavby vlastník přípojky uzavře sMČ Praha-Libuš smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni uložení přípojky do pozemku komunikace parc. č. 317/1, která je ve správě MČ. Před započetím stavby investor uzavře sMČ Praha-Libuš smlouvu o pronájmu komunikace. Povrchy budou uvedeny do původního stavu.

 

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová

<< nahoru

ikonka ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Vyučování a prázdniny v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích


Období školního vyučování ve školním roce 2006/2007 začne ve všech základních a středních školách od pondělí 3. září 2007.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2008.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2008.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2007.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v neděli 23. prosince 2007 a skončí ve středu 3. ledna 2008. Vyučování začne ve čtvrtek 4. ledna 2008.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2008.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

4. 2. - 10. 2. 2008

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

11. 2. - 17. 2. 2008

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

18. 2. - 24. 2. 2008

Praha 1 až 5 (též Praha-Libuš), Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

25. 2. - 2. 3. 2008

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

3. 3. - 9. 3. 2008

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

10. 3. - 16. 3. 2008

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března a pátek 21. března 2008.
Hlavní prázdniny budou trvat od úterý 1. července 2008 do pátku 29. srpna 2008.
Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne v pondělí 1. září 2008.

Zdroj: MŠMT


<< nahoru

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 18. 7. 2007:

č. 16/2007: ZMČ schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Meteorologická a Mateřská škola Montessori, Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 17/2007: ZMČ bere na vědomí převod členství v Bytovém družstvu Libuš z člena paní Mgr. Blanky Křištové, bytem Mojmírova 12, 140 00 Praha 4, nájemkyně bytu C 105, na paní Oldřišku Vackovou, bytem Vyšebrodská 867, Praha 4.

č. 18/2007: ZMČ bere na vědomí převod členství v Bytovém družstvu Libuš z člena pana Mgr. Ivo Kratěny, bytem Bendova 1228/25, Plzeň, nájemce bytu B 204, na paní Ing. Lenku Štraubovou, bytem Nová 1226, Veselí nad Moravou.

č. 19/2007: ZMČ ukládá starostovi Petru Mrázovi zaslat podnět na změnu územního plánu na OUP MHMP s tím, že Zastupitelstvo předložený podnět na změnu ÚPn - změna funkčního využití v části pozemku parc. č. 390/1, k.ú. Libuš z PP na OC neschvaluje.

č. 20/2007: ZMČ schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 v roce 2007, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 21/2007: ZMČ: 1. Schvaluje celoroční hospodaření MČ Praha-Libuš na rok 2006 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření. 2. ukládá starostovi provést opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

č. 22/2007: ZMČ: 1. Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha - Libuš za rok 2006. 2. Ukládá starostovi připravit opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě.

č. 24/2007: ZMČ schvaluje uzavření směnné smlouvy, týkající se směny části pozemku parc. č. 529/6 k.ú. Písnice, obec Praha, ostatní plocha, ostatní komunikace, označené v geometrickém plánu číslo 978-23/2006 pro k.ú. Písnice, obec Praha, zhotoveném Michalem Gočálem, jako pozemek parc. č. 529/21 k.ú. Písnice, obec Praha o výměře 533 m2 za pozemky, uvedené na LV 462 pro obec Praha k. ú. Písnice ve vlastnictví pana Libora Zedníka, Putimská 6/13 Praha 4, a to za část pozemku parc. č. 529/17 k.ú. Písnice, obec Praha, ostatní plocha, ostatní komunikace, odděleného dle GP číslo 978-23/2006 a označené jako pozemek parc. č. 529/22 k. ú. Písnice, obec Praha o výměře 320 m2 a za část pozemku parc. č. 517/1 k. ú. Písnice, obec Praha, ostatní plocha, ostatní komunikace, označený dle GP číslo 978-23/2006 jako pozemek parc. č. 517/7 k. ú. Písnice, obec Praha o výměře 213 m2. Pozemek parc. č. 529/6 k. ú. Písnice, obec Praha je uveden na LV 530 pro obec Praha, k. ú. Písnice ve vlastnictví Hl. m. Prahy - svěřeno MČ Praha-Libuš. Žadatel ponese veškeré náklady spojené s touto směnou, včetně poplatku Finančního úřadu. Pověřuje starostu MČ Praha-Libuš podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 25/2007: ZMČ souhlasí s vypsáním výběrového řízení na prodej objektu hromadných garáží Dobronická 694, které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 26/2007: ZMČ: 1. Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem objektu hromadných garáží Dobronická 694 s firmou Brokbest Praha, spol. s.r.o., IČO: 25137786, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 2. Pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

č. 27/2007: ZMČ souhlasí s podáním žádosti o svěření majetku ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, objektu „Chráněné byty Libuš, stavba č. 0192" na pozemku parc. č. 867/2 k.ú. Libuš, obec Praha, včetně tohoto pozemku, do správy MČ Praha-Libuš, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ze dne 1. 8. 2007:

č. 28/2007: ZMČ souhlasí v souladu s platnou zřizovací listinou s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi subjektem Základní škola Meteorologická a Mateřská škola Montessori, se sídlem Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, a subjektem G.A.P. education, s. r. o. se sídlem V Podhoří 285/2, Praha 7 - Troja.

<< nahoru

Téma

ikonka ZAPOJTE SE I VY: PRAHA ROZŠIŘUJE SBĚR BIOODPADU

Proč kompostovat na vlastní zahradě?

V každé domácnosti vyprodukujeme denně významný díl odpadu ve formě organické hmoty - slupky z brambor, okrájené ovoce a zeleninu, ubrousky, zbytky pečiva a jiné zbytky potravin rostlinného původu. Navíc z každé zahrady nám zbude posekaná tráva, shrabané listí nebo ořezané větve. Kompostování těchto materiálů má několik výhod. Nic nás nestojí a získáme zdarma cenný kompost pro hnojení zahrady. Organická hmota nám ze zahrady neubývá, naopak nemusíme ji nikde kupovat a odnikud ji vozit. V době globálního oteplování je důležitý i nulový vstup fosilních paliv do domácího koloběhu organické hmoty na vlastní zahradě. Pokud dáváte bioodpad do směsného odpadu a ten se následně vozí mimo váš pozemek, nevyhnutelně přidáte k jeho energetické bilanci palivo projeté svozovou firmou. Když vše sami zkompostujete, šetříte ovzduší i svoji peněženku. Ujišťuji vás, že nekážu vodu a nepiji víno, na zahradě mám totiž tři kompostéry a každé jaro rozhazuji po zahrádce nádherný černý kompost.

Petr Štěpánek, radní hl. m. Prahy pro životní prostředí

Každý z nás jako občan produkuje až 250 kg odpadu ročně

Je v něm celá řada cenných složek, které je možné opětovně využít. V dnešní době je běžné třídit papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady z domácností či odkládat jiné druhy nepotřebných odpadů do sběrných dvorů. V námi vyprodukovaném odpadu je ročně dalších 75 až 100 kg bioodpadu, u domů se zahrádkami i více. Tzv. bioodpad se stává odpadem až ve chvíli, kdy je dán do nádoby na odpad. Pokud „bioodpad" kompostujete na své zahrádce, stane se z něj po proběhnutí kompostovacího procesu kvalitní cenná surovina, kterou lze použít jako organické hnojivo do půdy. Tato varianta je samozřejmě nejlepší vzhledem k ochraně životního prostředí a zachování přírodních procesů!

V nakládání s bioodpady se nabízejí pro občany Prahy různé možnosti:

 • domácí kompostování - nejšetrnější k přírodě, odpadá zatížení prostředí např. exhalacemi a hlukem svozového vozidla, občan získá kvalitní kompost;
 • komunitní kompostování - kompostování probíhá po dohodě s jinými občany na dohodnutém oploceném místě - kompostovišti, ostatní viz domácí kompostování;
 • kompostárna a sběrné dvory hl. m. Prahy - možnost bezplatného odevzdání bioodpadu (jako tráva, listí, větve) pro občany trvale žijící v Praze;
 • sběr bioodpadu pomocí kontejnerů na velkoobjemový odpad - velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze pro objemnější bioodpad, jsou přistavovány s obsluhou především na jaře a na podzim pouze na několik hodin, lze přistavit i štěpkovač, pak si mohou občané odvézt zdarma štěpky;
 • tříděný sběr pomocí speciálně provětrávaných nádob - bioodpad je sbírán do speciálních provětrávaných nádob o objemu od 120 do 240 litrů, které eliminují vznik hnilobných procesů a zápachu, svoz probíhá tradičně, bioodpad je pak odvezen do kompostárny k dalšímu zpracovávání, nevýhodou je zatížení prostředí při svozu.

Poslední ze zmíněných způsobů sběru byl úspěšně vyzkoušen při 28 měsíčním pilotním projektu sběru bioodpadu v Dolních Chabrech. Přesto zůstává nejlepší možností nakládání s bioodpady jejich domácí kompostování. O dalších plánech Prahy v oblasti bioodpadů najdete brzy informace na internetových stránkách: http://envis.praha-mesto.cz/odpady (Odpady v Praze - Informace pro občany, Novinky a pilotní projekty, Bioodpady v Praze).

Anna Vojtěchová, oddělení komunální hygieny, odbor ochrany prostředí MHMP

Komunitní kompostování představuje jednoduchý a levný způsob využívání bioodpadů. Své uplatnění nachází v místech, kde žije určitá komunita lidí, kteří nemají možnost domácího kompostování. Na školní zahradě, v zahrádkářské kolonii, v chatové osadě, v malé části obce či ve dvoře činžovního domu - zde všude lze založit komunitní kompostoviště, využívat bioodpady a získat kvalitní organické hnojivo - kompost. Na snímku komunitní kompostér na sídlišti v Praze-Řepích. Zdroj: www.ekodomov.cz

<< nahoru

ikonka BIOPOTRAVINY

V současné době stále častěji slýcháme pojmy jako biopotraviny či ekologické zemědělství v souvislosti s moderním životním stylem a způsobem výživy. Víme však co se za těmito pojmy skutečně skrývá? Jedná se pouze o dočasnou módu, nebo je za tím něco víc?

Co je ekologické zemědělství?
Jedná se o přirozený a moderní způsob hospodaření, který je založen na tisícileté zkušenosti našich předků. Vyznačuje se kladným vztahem a respektem k životnímu prostředí. Není to návrat na stromy, ale návrat ke zdravému rozumu a citlivému srdci.

Ekologicky hospodařící sedláci nepoužívají látky a postupy znečišťující a zatěžující přírodu, takže nezamořují půdu, vodu, vzduch ani rostlinstvo a zvířectvo, včetně člověka, syntetickými chemikáliemi. Nevnášejí do potravního řetězce cizorodé látky, neboť půdu hnojí (eko-) logicky, a to hnojem hospodářských zvířat, kompostem a zeleným hnojením. Problémy s plevely a škůdci řeší spíše preventivně - střídáním plodin, mechanickým ničením plevele, volbou odolných plodin, vhodným sousedstvím různých druhů, tedy vždy "bez chemie". Celý systém ekologického zemědělství, zpracování bioproduktů a výroby biopotravin v ČR kontrolují nezávislé kontrolní organizace AB Cert, Biokont a KEZ, o.p.s, které jsou ke kontrole a certifikaci bioproduktů pověřeny státem.

Co jsou biopotraviny?
Biopotraviny nejsou obilniny či vegetariánská strava. Biopotraviny či produkty ekologického zemědělství jsou ekologicky vyprodukované potraviny od zemědělců, kteří se v péči o půdu a rostliny obejdou bez průmyslových hnojiv a pesticidů, herbicidů a fungicidů (tedy jedů proti „nežádoucím" živočichům, rostlinám a houbám) a kteří poskytují svým zvířatům dostatek péče, kvalitního krmiva a životního prostoru pro pastvu i odpočinek. Biopotravinou tedy může být vlastně cokoliv, co lze vyprodukovat zemědělským způsobem, od obilnin přes zeleninu až po maso, masné výrobky a také třeba víno či pálenku.

Výroba biopotravin je přísně kontrolována ve všech fázích výrobního procesu, tedy nejen během pěstování či chovu, ale také při zpracování, kde se kontroluje nevnášení nevhodných aditiv (kontroverzních syntetických látek běžně přidávaných do konvenčních potravin) či geneticky modifikovaných organismů.

Předpona bio u potravin zaručí, že daný výrobek byl vyroben z rostlin, živočichů a jejich produktů pěstovaných, chovaných a zpracovaných podle Zákona o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb. Biopotraviny se v České republice označují ochrannou známkou.

Proč jsou biopotraviny dražší než běžné potraviny?

Podle zjištění průzkumu provedeného občanským sdružením Pro-Bio Liga jsou biopotraviny oproti potravinám konvenčním dražší průměrně o cca 80 %, kteréžto navýšení ceny je způsobeno řadou faktorů.

Jednak je v ekologickém systému hospodaření a výrobě biopotravin vyšší podíl ruční práce, což vzhledem k současným nákladům na pracovní sílu podstatně zvyšuje cenu konečného produktu, ovšem přináší vyšší zaměstnanost v zemědělských oblastech.

Za druhé, do ceny biopotravin jsou zahrnuty tzv. externí náklady, které konvenční výroba potravin a konvenční zemědělství přenáší na celou společnost. Jedná se například o náklady na čištění vod znečištěných splachy dusíku z polí hnojených minerálními hnojivy, na revitalizace rozoraných mezí, na ochranu polí proti erozi, na léčení alergických reakcí na syntetické látky v konvenčních potravinách atd. Všem těmto a ještě mnoha dalším nezamýšleným nákladům ekologická výroba potravin předchází a zahrnuje je do ceny jednotlivých výrobků. Právě proto jsou biopotraviny dražší. V jejich cenách totiž platíme svůj příspěvek k údržbě krajiny, čistotě vodstev, zachování vlastního zdraví atd.

Zřejmě hlavním důvodem pro vyšší cenu biopotravin jsou však především extrémně a neudržitelně nízké ceny konvenčních potravin, především potravin v diskontních prodejnách. V nedávné době proskočily médii zprávy o výrazném zdražování potravin v Německu a v té souvislosti obavy ze zdražování i u nás. Tyto obavy se pravděpodobně začnou brzy naplňovat, což je ovšem podle odborníků logické vzhledem k tomu, že stávající ceny potravin jsou extrémně nízké a často se pohybovaly pod nákupní cenou surovin či výrobními náklady. Současné německé zdražování údajně navrací ceny potravin tam, kde byly před dvaceti lety. Teprve zdražení některých druhů potravin až o 40-50 % tedy ukáže pravou cenu potravin. Ve světle těchto faktů, se nám již biopotraviny tak drahé zdát nemusejí.

Kde se o biopotravinách a ekologickém zemědělství dozvím více?

Biopotravinám a ekologickému zemědělství je každoročně věnován měsíc září, který má již po několik let podtitul Měsíc biopotravin. Během září tak probíhá po celé zemi řada nejrůznějších akcí, které veřejnosti přibližují ekologické zemědělství, biopotraviny a jejich producenty, ekozemědělce a zpracovatele.

Mezi akcemi měsíce biopotravin naleznete tzv. biojarmarky, které navazují na téměř zapomenutou tradici dožínkových slavností a nabízejí spotřebitelům možnost nalézt ztracené napojení na producenty, kteří potraviny vyrábějí. Na biojarmarcích se tak mohou spotřebitelé setkat s ekosedláky, ochutnat a případně nakoupit jejich produkty, ale také navázat s nimi dlouhodobější kontakt a obnovit tradici nakupování přímo od zdroje, tzv. ze dvora.

Největší akcí tohoto typu je kromě brněnského, královehradeckého a dalších především pražský biojarmark spojený s dožínkovými slavnostmi, který se letos bude konat již po čtrnácté v areálu Toulcova Dvora v Praze Hostivaři (více na www.toulcuvdvur.cz).

Kromě biojarmarků se v září pořádá také celá řada ochutnávek biopotravin v prodejnách se zdravou výživou a bioprodejnách, které zákazníkům umožňují poznat rozdíl mezi konvenční produkcí a ekologicky vyprodukovanými potravinami.

Chystané akce a další podrobnosti o měsíci biopotravin a biopotravinách obecně lze nalézt na stránkách www.biospotrebitel.cz a www.mesicbiopotravin.cz.

Zpracoval Jan Valeška,

Pro-Bio Liga

www.biospotrebitel.cz

 

Poznámka redakce: Podobně jak otřeba slovo koruna má dva významy, označuje šperk symbolizující královskou moc a zároveň platidlo,získala vlastně i bio- v českém jazyce dva významy. Označuje produkty, a nemusí to být jen potraviny, ale třeba také bavlna, které mají jasně doložitelný původ v kontrolovaném ekologickém zemědělství. Podle zákona o biopotravinách se dokonce tato předpona nesmí používat pro označení produktů, které nepocházejí z kontrolovaného ekologického zemědělství, nejsou certifikované ochrannou známkou „produkt ekologického zemědělství". Před pár lety na základě soudního rozhodnutí například významná potravinářská firma musela přejmenovat své jogurty, upustit od označení bio. Dále, volněji, se tato předpona používá například pro označení prodejen, kde se biopotraviny dostanou. Druhý význam předpony bio- je obecnější. Označuje vše biologické, vše organické, živé, například biosféru na Zemi, nebo třeba kompostovatelný odpad, bioodpad, jemuž je věnován další článek v této rubrice.

<< nahoru

ikonka ZDRAVOTNICTVÍ - MUDr. Antonie Konopásková

Odrážka MUDr. Antonie Konopásková
Ke Kurtům 383, 142 00 Praha 4 - Písnice, tel. 261 910 072 , 736 764 017
e-mail: antonie.konopaskova@seznam.cz

Léčebná a preventivní péče pro děti od narození až dorostence do 19-ti let , péče o děti z rizikových těhotenství, návštěvy u zaregistrovaných pacientů

Ordinační hodiny:
  pro nemocné

po objednání

pondělí 07.30 - 11.00   11.00 - 16.00  
úterý   14.00 - 15.00 15.00 - 17.00  
středa 08.00 - 10.00   10.00 - 16.00  
čtvrtek 08.00 - 12.00   12.00 - 16.00  
pátek 08.00 - 12.00

<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci září 2007 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 84 let, 85 let, 86 let, 87 let a 89 let) tito občané z Písnice a z Libuše:
Antonín Vladyka
Ladislav Křemeček
František Chovanec
Emilie Profousová
Antonín Řezníček
Jarmila Kučerová
Květoslava Fialková
Ludmila Čechová
František Jelínek
Marie Kubínová
Helena Šimková
Jaroslav Kasal
Libuše Urbanová
Marie Macourková
Anna Zemanová
 
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.
Městská část Praha-Libuš
 
Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů,  jubilea svých blízkých adresně zveřejnit  včetně fotografie v našich místních novinách U nás,  je nutné se domluvit  na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou - tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení

<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ

TERORISMUS, ŠPIONI A PAVOUK NA ŠALVĚJI
  
Vítám vás, vážení čtenáři, na zářijové stránce Salónu a přímo v knihkupectví. Když si dnes člověk zadá (i v knižním) internetovém vyhledávači heslo „září", dojde mu nejspíše, jak má krátkou paměť. Hele:
 
J. Dwyer, K. Flyn: 102 minut. Příběh lidí bojujících o přežití uvnitř Dvojčat.
Přel. N.Funioková. Praha: Jota, 2006. 320 s. ISBN:80-7217-393-6.
11. 9. 2001 v 8.46 ráno bylo ve Světovém obchodním centru v New Yorku dobrých čtrnáct tisíc lidí většinou za svým byznysem. Nemohlo je ani napadnout, že se během příštích sto dvou minut stanou účastníky dramatu, které možná už navždy poznamená a změní tvář naší civilizace...Události z toho 11. září otřásly světovým veřejným míněním a staly se zlomovým bodem v mezinárodním boji proti terorismu. Byla jim od té doby věnována značná pozornost, vznikla řada filmů, knih a novinových článků. Většina z miliónů slov napsaných o tomto tragickém dni ovšem přinášela pohled zvenčí Kniha 102 minut je v tomto smyslu objevná, podávaná výhradně z perspektivy lidí uvnitř věží, obyčejných lidí, kteří se snažili zachránit sebe i druhé. Autoři shromáždili stovky interview, tisíce stránek svědectví a nespočet přepisů telefonních hovorů, e-mailů a záznamů z vysílaček záchranářů, a vytvořili tak poutavé vyprávění, které je současně jedinečnou investigativní reportáží. Odhalují, jak se to ohromné množství uniformovaných příslušníků i civilistů muselo potýkat s nedostatečným zabezpečením inkriminovaných budov i s New Yorkem nepřipraveným na krizové situace. A protože je svět skutečně globalizovaný, je tato kniha do jisté míry mementem i pro nás v Česku. I pro nás na Libuši a Písnici...


Také na základě negativních zážitků a zkušeností může vzniknout velmi dobrá literatura, v následujícím případě faktu:
 
C. Souza: Bagdádský špion. Osobní vzpomínky na špionáž a intriky.
Přel. V. Malát. Praha: Mladá Fronta, 2005. 256 s. ISBN: 80-204-1232-8.
Kniha vypráví příběh agenta britské tajné služby MI6 viděný očima jeho dcery. Corinne Souza popisuje špionáž ne jako zaměstnání, ale jako způsob života. Příběh začíná v roce 1958, kdy byl v Iráku zavražděn korunní princ - a kdy její otec Lawrence De Souza, oddaný a loajální špion, začal pracovat pro tajnou službu. Kniha pojednává jak o jeho životě, tak  o vlivu jeho povolání na život rodinný. Příběh také popisuje historii působení britské tajné služby v Iráku a praktiky při najímání členů MI6 včetně hodnocení úlohy, kterou tyto faktory sehrály při neschopnosti tajných služeb předpovědět události, o kterých pojednává předcházející kniha.
 
Ale že začíná podle mne nejkrásnější, nejbarevnější a nejvoňavější roční období, měl bych tu ještě jednu knihu, podzimní a opravdu pohodovou:
 
M. Wagnerová: Pavouk na šalvěji. Podzimní (pohádková) travestie.
Il. V. Tataro, Praha: Dybbuk, 2003. 128 s. ISBN: 80-903001-4-6.
Spisovatelka a nakladatelská redaktorka Magdalena Wagnerová se narodila 28. srpna 1960 v Praze. Po studiích na katedře scenáristiky a dramaturgie FAMU se začala věnovat redakční práci, scenáristice a literární tvorbě, zaměřené především na dětské čtenáře. Prózou Pavouk na šalvěji se hlásí k poetice travestie (parodie na seriózní umělecké dílo) a oslovuje již dospělé čtenáře. Ti mohou ocenit smršť vtipných literárních variací, podobenství a symbolů. Autorka nešetří ani tradiční národní emblémy a ikony (tatíček Masaryk), parodické reinterpretaci podrobuje také na příklad Staré pověsti české. Nehledě na originální recept, kterým lze obohatit menu jakéhokoliv banketu. Je to poetické, čtivé a doporučení hodné...
 
jbx

<< nahoru

Zveme

ikonka DNY ZDRAVÍ

DNY ZDRAVÍ

4. - 15. září 2007

 

V rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice pořádá městská část Praha-Libuš ve spolupráci s těmito partnery: Pro-Bio Liga, Ústav zemědělských a potravinářských informací, Zdravotní ústav v Praze, TJ Tempo Praha, MUDr. Hana Cabrnochová, Mgr. Michal Dalecký, Ing. Zdeněk Horčík, MUDr. Daniela Horčíková, PaedDr. Lenka Kubrichtová, MUDr. Libor Vojáček, ekoprodejci Bio Day, Bezlepka, Bioprodejna Biotop, Bionatur, Všeobecná zdravotní pojišťovna.

 

Dny zdraví, které pořádá městská část pod záštitou starosty pana Petra Mráze má společné téma:

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Všechny aktivity jsou přístupné zdarma široké veřejnosti.
 

PROGRAM

 • Čtvrtek 4. 10. ZŠ Meteorologická na Libuši navštíví EKOFARMU MEDNÍK - na farmě se hospodaří po způsobu dědů a pradědů, proto je možno shlédnout různé zemědělské práce, zpracování bioproduktů, např. výrobu tvarohu. Výklad o farmě je spojen s přímým kontaktem dětí s hospodářskými zvířaty.
 
 • Sobota 6. 10. Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha pořádá již několikátý ročník SOUTĚŽE V PARKUROVÝCH DISCIPLÍNÁCH v objektu jezdeckého oddílu ul. Zátoňská v Písnici.
  
 • Sobota 6. 10. BIOJARMARK od 9 do 12 hodin v prostorách před úřadem městské části, Libušská 35, Praha-Libuš. Účast přislíbili zatím tito prodejci: Bio Day ul. Novodvorská, Bezlepka ul. Soukalova, Bioprodejna Biotop ul. Školská, Bionatur ekofarma Abatis ze Zvole.
  
 • Neděle 7. 10. Ing. Zdeněk Horčík organizuje DUATLON  (jízda na kole, běh) pro věkovou skupinu do 15 let.
 
 • Pondělí 8. 10. HUDEBNĚ ZÁBAVNÝ PROGRAM dvojice Vanda a Standa pro děti v mateřských školách, který je součástí projektu Světové zdravotnické organizace 5 klíčů k bezpečnému stravování. Projekt je zaměřený na zdravou výživu a hygienu při stravování.
  
 • Úterý 9. 10. V nových prostorách Klubu Junior v ulici Na Okruhu (bývalá anglická škola) od 16 hodin PŘEDNÁŠKA MUDr. Hany Cabrnochové, PaedDr. Lenky Kubrichtové, MUDr. Libora Vojáčka na téma prevence HIV/AIDS, rakovina děložního čípku, používání antikoncepce .
  
 • Středa 10. 10. ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Písnici také navštíví EKOFARMU MEDNÍK v Netvořicích vedenou panem Bednářem.
  
 • Středa 10. 10. v prostorách Klubu Senior, ul. K Lukám 664 (úřad MČ Praha-Libuš) PŘEDNÁŠKA dietoložky MUDr. Mastné od 16 hodin na téma Proč a co jíme.
  
 • Pátek 12. 10. v prostorách Klubu Senior, ul. K Lukám 664 (úřad MČ Praha-Libuš) dvě PŘEDNÁŠKY uroložky MUDr. Daniely Horčíkové na téma Inkontinence pro ženy od 9 hodin  a Prostata pro muže od 11 hodin.
  Mezi 10. a 11. hodinou možnost bezplatného změření tlaku.
 
 • Neděle 14. 10. se koná CYKLOJÍZDA Na kole pro zdraví. Vyjíždíme v 10 hodin od cyklocentra Emap v Písnici.
  Trasa 10 km: Písnice - Cholupice - Komořany - Modřany - Písnice
  Trasa 18 km: Písnice - Cholupice - Točná - Komořany - Modřany - Písnice
  Po obou trasách nás povedou průvodci, předjezdci.
  Kontakt: Mgr. Michal Dalecký, michal.dalecky@sportbusiness.cz, tel. 733 118 205
 
 • Pondělí 15. 10. HUDEBNĚ ZÁBAVNÝ PROGRAM dvojice Vanda a Standa pro děti v dalších mateřských školách, který je součástí projektu Světové zdravotnické organizace 5 klíčů k bezpečnému stravování . Projekt je  zaměřený na zdravou výživu a hygienu při stravování.
  
Bližší informace o jednotlivých akcích na www.praha-libus.cz - Kultura, sport, volný čas - Dny zdraví, nebo na humanitním odboru ÚMČ Praha-Libuš, tel. 261 910 145, Iva Hájková.

<< nahoru

ikonka PÍSNICKÁ DRAKIÁDA

Třetí ročník Písnické drakiády 7. října 2007 na fotbalovém hřišti v Písnici v ulici Švihovská.
Pořádá městská část Praha-Libuš ve spolupráci s TJ Sokol Písnice a jezdeckým oddílem TJ Tempo Praha.
 
Program:
15.00 - 15.30 přihlášky soutěžících draků
15.30 - 17.30 vlastní soutěž
17.30 - 18.00 vyhodnocení, předání cen
18.00 - 19.00 opékání špekáčků
19.00 - ohňostroj
 
Soutěžíme ve třech kategoriích:
 1. NEJkrásnější létající drak: porota bude hodnotit nejlépe vyrobeného, nakresleného a samozřejmě letícího draka.
 2. NEJoriginálnější drak: do soutěže bude zapsán každý výtvor, který bude více či méně připomínat klasického papírového draka. Nemusí ani vzlétnout, protože se hodnotí zajímavý nápad.
 3. NEJdéle létající drak: drak může ale létat nejdéle dvě hodiny, protože v 17.30 je vyhodnocení.
 
Sponzor Xaverov, a. s., zajistí pro děti špekáčky.
 
Klacek na opékání špekáčků si každý přinese sám.
 
K tanci i poslechu hraje hudební duo Vašek a Zdeňka.
 
Účast přislíbili letečtí modeláři z Točné.
 
Na závěr ohňostroj!
 
Iva Hájková, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ DUATLON DĚTÍ A MLÁDEŽE 2007

Pořádá: MČ Praha-Libuš, hlavní organizátor Ing. Zdeněk Horčík

Datum konání: 7. října 2007

Místo startu: Smyčka před bývalou anglickou školou, sídliště Písnice, Na Okruhu 395

Prezentace: V místě startu, končí vždy 15 minut před startem kategorie. Předběžné přihlášky lze pro urychlení prezentace zaslat předem písemně nebo mailem na adresy pořadatelů (MČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha-Libuš, e-mail horcik@quick.cz nebo humanitni@praha-libus.cz ).

Disciplíny: Běh, kolo, běh, příp. běh, kolo, povrch asfalt, šotolina, zámková dlažba, doporučujeme horské nebo trekingové kolo.

Kategorie:
 • Děti do 7 let (ročník 2000 a mladší), běh 300 m, kolo 1,2 km
 • Děti 8-9 let (ročník 1998-1999), děti 10-11 let (ročník 1996-1997), běh 600 m, kolo 3,2 km
 • Mladší žáci 12-13 let (ročník 1994-1995), starší žáci 14-15 let (ročník 1992-1993), běh 1200 m, kolo 6,4 km, běh 600 m

Podmínky účasti: Respektování pravidel a pokynů pořadatelů.
Cyklistická přilba pro cyklistickou část.
Závodí se podle pravidel duatlonu v disciplínách dle kategorie bez přestávek, seznámení s tratí a poučení bude provedeno před startem příslušné kategorie. S výjimkou kategorie do 7 let není dovolena jakákoliv pomoc nebo doprovod na trati. Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. Za děti zodpovídají jejich rodiče, pořadatel nezodpovídá za škody způsobené závodníky nebo vzniklé závodníkům.

Občerstvení: Sušenky pro každého startujícího

Ceny: 1. - 3. místo v kategorii

Časový program:
8.30 začátek prezentace
9.30 hod. start kategorie do 7 let
10.00 hod. start kategorií 8-9 a 10-11 let
10.30 hod. start kategorií 12-13 a 14-15 let

Vyhlášení výsledků: do 1 hodiny po dojezdu příslušné kategorie

<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zveme vás na Dny otevřených dveří 12. a 13. září vždy od 18 hodin do prostor Klubu Junior, Mezi Domy 373!
Tato akce má především informativní charakter. Kromě prohlídky klubu, seznámení s plánem činnosti všech kroužků na školní rok 2007/08, příležitosti osobně pohovořit s lektory, si mohou rodiče domluvit také konkrétní časový rozvrh docházky dítěte na kroužek.
Klub Junior volnočasových aktivit dětí a mládeže byl zřízen MČ Praha-Libuš v roce 2000 jako centrum sportovních, společenských, hudebních a vzdělávacích aktivit. Klub zabezpečuje již osmým rokem kvalitní a smysluplnou odpolední činnost dětí a mládeže, a to zábavnou formou při zajištění vysoké úrovně výuky odbornými lektory ve všech 16 zájmových kroužcích. Lektoři jednotlivých oborů jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé ve věku do 30 let s praxí v oboru práce s dětmi, mnozí navíc s vysokoškolským vzděláním v oblasti psychologie dětského kolektivu. Cílem práce s dětmi a mládeží je rozvíjení jejich osobnosti, radost z výuky, ale také péče a snaha o zajištění osobnostního růstu každého z nich společně s probouzením touhy po poznání a vzdělání.AEROBIK
Kategorie předškolních dětí 3-6 let
 • Lekce jsou určeny pro nejmenší začínající cvičenky, kterým pomáháme vytvořit si kladný vztah ke sportu na celý život, u nás děti cvičí samy - bez rodičů
 • Děti se učí pomocí různých her a soutěží základní prvky aerobiku, učí se udržet pozornost, posilujeme celkový pohybový aparát s respektem na věkové předpoklady dětí
Kategorie školních dětí 7-11 let
 • Lekce jsou určeny pro začátečníky i pokročilé mladé slečny
 • Během prvních hodin děti zvládnou základní prvky aerobiku, později se naučí i složitější krokové variace, na závěr hodiny se věnujeme cvikům na posílení svalového aparátu a důkladnému strečinku
Kategorie dívek 12-18 let
 • Hodiny obsahují kromě základních prvků aerobiku i složitější choreografie, cviky na posílení svalového aparátu a na závěr lekce i důkladné protažení zkrácených svalů
 • Důraz dáváme na prvky cvičení, které přispívají ke správnému držení těla, které se v souvislosti s dospíváním zhoršuje
Kategorie ženy
 • Hodiny jsou zaměřené na zdravotně prospěšnou formu aerobiku, který je navíc obohacen o prvky silového tréninku i celé posilovací pasáže s využitím různých druhů náčiní - posilovací gumy flexa-band a rehabilitační míče overbally
 • Aerobik také pomáhá ke snížení tělesné váhy, přispívá k prevenci kardiovaskulárních onemocnění, k prevenci osteoporózy, odbourává stres a zlepšuje vaši náladu
Trenérka Bc. Eliška Froňková, tel. 776 018 191

CIZÍ JAZYKY
Výuka angličtiny pro děti od 3 do 6 let zábavnou formou
Od září 2007 bude v odpoledních hodinách v Klubu Junior otevřen nový kroužek zpívání anglických písniček a hraní her v angličtině. Během hodiny budou mít děti možnost nejen poslouchat různé písničky, jako jsou už známé Jingle Bells a Old McDonald, ale pod vedením učitele zkusit správně vyslovovat, zpívat i porozumět cizímu textu. Kromě toho se při hrách naučí rozeznávat a reagovat na jednoduché příkazy v angličtině.
Výuka ruštiny
Posluchači budou mít možnost náslechu a konverzace s rodilým mluvčím. Díky podobnosti s češtinou není studium ruštiny tak náročné jako např. u angličtiny, proto jej můžeme doporučit i dětem s výukovými poruchami, dislexií a LMD. Během kurzu budou posluchači seznámeni a naučí se ovládat i ruskou azbuku, čtení a psaní. Předchozí zkušenost s ruštinou není nutná.
Výuka angličtiny v Klubu Junior
V další dny odpoledních hodin bude v Klubu Junior pokračovat výuka angličtiny pro školní děti a dospělé. Výuka bude zaměřena hlavně na zlepšení schopností komunikace v každodenních situacích, umění posluchačů rychle reagovat na dotazy a vyjadřovat svá přání. Žákům základních škol by měla výuka pomoci i ve zdokonalení pochopení gramatických jevů, probíraných ve škole a dospělým v použití jazykových znalostí při zaměstnání.
Mgr. Nina Ludvíková, tel. 608 215 963

FLÉTNA
Zobcová flétna je nástroj, na který se může naučit hrát téměř každý od 4 do 99 let. Uplatňuji způsob výuky, který vychází z individuálních možností, ale i přání žáka, neboť cílem hodin je kromě zvládnutí základní techniky hry a správného dýchání především radost ze hry. Již mírně pokročilí žáci mají možnost výběru skladeb, ať jsou to písničky, malé skladbičky či skladby většího rozsahu z oblasti vážné hudby. Dále existuje možnost výběru, na jaký typ zobcové flétny se učit hrát, neboť vedle nejznámější sopránové flétny existuje také flétna sopraninová (malá), altová (větší), tenorová (ještě větší) a basová (největší).
Přijďte se podívat na lekci a zahrát si s námi!
Lektorka Zdenka Bretschneiderová, tel. 776 003 992

FLORBAL
Tento obor je určen klukům od 16 let. Florbal je v současné době nejoblíbenějším a nejvíce vyhledávaným sportem nejen dětí a mládeže, ale i dospělých. Chceme dát možnost i těm klukům, kteří si ho chtějí zahrát pro radost ze hry, zároveň se i něčemu naučit, v něčem zdokonalit, případně jej uvítají jako doplňkový sport - to vše bez povinných soustředění a náročné fyzické přípravy, jako je tomu v ligových týmech.
Trenérka Bc. Petra Hajná, tel.608 961 126

JÓGA
Slovo jóga můžeme přeložit jako rovnováha nebo harmonie. Cílem jógových cvičení je udržovat organismus v rovnováze, případně ho do ní navracet. Myslíme tím rovnováhu jak fyzickou, tak psychickou. Pro děti je jóga velice vhodnou cvičební metodou, neboť má široké pozitivní účinky na celý organismus. Jóga zejména stimuluje zdravý vývin organismu dětí a zabezpečuje správné držení těla, zlepšuje činnost vnitřních orgánů a rozvíjí hluboké dýchání, napomáhá udržet mentální rovnováhu a schopnost uvolnit se, rozvíjí schopnost koncentrace a efektivity učení. Je vhodná pro každé dítě.
Trenérka Adéla Bergrová, tel. 608 153 428

JUDO
Judo jako úpolový sport vychází ze starého bojového umění jiu-jitsu. U dětí a mladých cvičenců dochází k vyrovnanému rozvoji pohybových vlastností a dovedností. Povahou tréninků se jedná o kolektivní sport, kdy cvičenci trénují spolu, podporují se a zároveň se učí respektu jeden ke druhému. Na druhou stranu během zápasu jde o čistě individuální prosazení se každého jedince. Děti se učí používat všechny své fyzické předpoklady a dispozice, snahou je přemoci protivníka technikou, ale i taktickou převahou. Judo je i velice účinné sebeobranné umění.
Trenéři Ing. Martin Vondrouš, tel. 604 725 839, Ing.Oldřich Ježek, tel 731 533 399

KLAVÍR, KLÁVESY A AKORDEON
Děti mají možnost v Klubu Junior si určit po poradě s lektorem rozsah učiva. Každý postupuje podle svých schopností a zájmu. Pro cvičení není nezbytně nutné vlastnit klavír, dostupnou a skladnější variantou jsou klávesy. Svými technickými možnostmi, množstvím zvuků a doprovodů přiblíží hudbu i méně zdatným hudebníkům. Akordeon, lidově tahací harmonika, je všestranný nástroj, který si vystačí sám. Zahrát se na něj dá všechno, od písniček přes taneční skladby až po klasiku. Může se snadno dopravit k táboráku, na výlet i do koncertní síně. Základem lekcí budou písničky, u začátečníků lidové, pro ostatní vybereme třeba písně k táboráku, starší i nejnovější hudební hity. Podle zájmu nacvičíme známé skladby velkých mistrů, můžeme zkusit i čtyřruční hru. Vše závisí na přístupu dětí i rodičů, pravidelná domácí příprava je nutná pro rychlé a kvalitní zvládnutí skladeb. Součástí výuky je i úvod do hudební nauky.
Lektorka Mgr. Lada Šámalová, tel. 604 338 119

Klavírní oddělení
Rádi pomůžeme vašim dětem překonat nesnáze klavírní hry. Především formou zábavy, hodiny jsou individuální, rozvrh po domluvě s učitelem. Výběr skladeb nejen dle vkusu učitele, vymyslíme spolu se studentem studijní plán dle jeho vlastního zaměření filmová hudba, jazz interpretace, písně ze zpěvníků, vážná hudba...). Hodiny budou v duchu přátelském, nikoliv přísný učitel a bezmocný žák
Lektorka Alena Veretina, tel. 739 273 318

KYTARA I
Ke každému jednotlivci přistupuji individuálně - jednomu vyhovuje lépe téměř absolutní volnost práce, druhý naproti tomu potřebuje důsledné vedení. Mezi těmito polohami je mnoharozměrná škála. Existuje nepřeberné množství skladeb od melodií pro jeden prst až po skladby na úrovni koncertní. Předpokladem dobré hry na kytaru je mj. také určitá úroveň znalostí z hudební teorie, s níž děti při výuce vhodnou formou seznamuji.
Lektor Jan Juklík, tel. 774 860 959

KYTARA II
V lekcích hry na kytaru se neomezuji pouze na klasickou kytaru, ale hraji se žáky také folk, rock, blues, jazz/punk, příp. základy metalu. Upřednostňuji individuální přístup. Přestože do kapely stačí znát několik akordů např. na kombo, je skutečně důležité zvládnout též základy teorie, znát akordové značky, stupnice, noty, „přičichnout" k improvizaci, objevit harmonické postupy. To vše můžeme kombinovat podle osobního přání a zaměření. Samozřejmě si zahrajeme také písničky k táboráku, nebo skladby jednotlivých slohů od renesance po současnost.
Lektor Michal Koberstein, tel. 736 524 846

MÍČOVÉ HRY + FLORBAL
Chceš se bavit a přitom udělat něco pro sebe? Zdokonalit svou sportovní stránku, seznámit se s novými kamarády? Máš jedinečnou možnost přihlásit se na Míčové hry + florbal - trénovat budeme jednou až dvakrát týdně. Dozvíš se a naučíš, jak se hrají jednotlivé míčové hry, porovnáme své síly s jiným klubem či školou a zažijeme i na trénincích spoustu legrace! Na programu budou sporty od vybíjené, volejbalu, basketbalu přes házenou, fotbal, ragbíčko až po florbal.
Těší se na vás:
Trenérka Markéta Hubatová, tel. 720 368 863

SBOROVÝ ZPĚV
Pro děti od 3 do 15 let
Na sborových zkouškách se s dětmi učíme základům správné pěvecké techniky. Jedná se o sborové zpívání, ale protože zpěv má své individuální zvláštnosti, snažíme se o individuální přístup. Kromě toho, že se děti učí vzájemně si naslouchat a spolupracovat, rozvíjí se u nich hudební schopnosti a dovednosti. Učí se šetrně zacházet se svým hlasem s přihlédnutím k základům hlasové hygieny. Získávají nové dovednosti kromě jiných aktivit i prostřednictvím hudebních her. Součástí lekcí jsou i základy hudební teorie - notový zápis, hudebně-výrazové prostředky skladeb, rozbor textu. Způsob výuky je přizpůsoben věku dětí - lekce probíhají v jednotlivých odděleních .
Lektorka Mgr. Anna Gabrielová, tel. 724 948 672, Ema Máchová, 603969678


TVOŘÍNEK
Výtvarně dramatický kroužek
Kroužek je určený šikovným nejmenším dětem, předškolákům i žákům nižších tříd prvního stupně základní školy. Náplň tvoří pestrá směs výtvarných, dramatických a pohybových aktivit - vše formou tvořivých her, díky kterým děti rozvíjí svou představivost, jemnou motoriku, myšlení, pohybové schopnosti, ale také komunikaci, schopnost spolupracovat a rozvíjet vzájemné vztahy v kolektivu. Při výtvarných činnostech si děti vyzkouší užití nejrůznějších materiálů i technik práce, během dramatických aktivit si zahrají hry vycházející z říkanek, básniček, melodií a pohádek přiměřených věku. Rovněž při pohybových činnostech se naučí mnoho her volených podle zájmů a schopností dětí. Jednotlivým aktivitám je čas věnován rovnoměrně.
Lektorka Lenka Němečková, tel. 603 466 821

VÝTVARNÁ TVORBA+KERAMIKA
Rozšířený kroužek je určen všem dětem od 6 do 18 let. Na společných dílnách se naučíme tvořivě používat nejen nejrůznější techniky kresby, malby, grafiky a modelování, ale též uměleckořemeslné techniky (keramické a textilní techniky, loutky, drátování a výroba šperků...). Naše společná tvorba přispěje k rozšíření kulturního rozhledu dětí a mládeže skutečně hravou formou. V neposlední řadě nám tato naše umělecká činnost poslouží i jako prostředek k sebepoznání, naslouchání druhým a také ke skutečné relaxaci...
Lektorka Mgr. Marie Šilhánová, tel. 721 250 162

LITERÁRNĚ ŽURNALISTICKÝ KROUŽEK
V nabídce Klubu Junior se nově objevuje tento kroužek určený všem dětem, které si rády hrají se slovy či s texty, chtějí poznat nejrůznější možnosti práce s nimi nebo prostředí a základy žurnalistické činnosti. Zábavu zde najdou nejen ti, koho baví čtení, jazyková tvořivost a psaní, ale i ti, kdo by se v budoucnu rádi věnovali žurnalistické či jazykové činnosti. Co nás v kroužku čeká? Rozvinutí tvůrčího psaní, zábavnou formou pojaté čtení, diskuse a interpretace uměleckých textů, hra s nimi, návštěva redakce novin, rozvíjení schopnosti verbální reflexe dění kolem nás, seznámení s různými druhy žurnalistických útvarů návštěvy kulturních akcí a podle vlastní vůle psaní reakcí či zpráv o nich, rozvinutí mediální gramotnosti - schopnosti orientovat se v médiích a pracovat s nimi, možnost prezentace vlastních textů
Lektorka Ivana Veselková, tel. 721 111 712

<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

Program Klubu Senior na měsíc září 2007:
 
Vítáme tímto všechny naše milé členy a členky na zahájení 2. poloviny Klubu Senior v tomto roce, po krásných slunečních prázdninách s tímto programem:
 
4. 9. 2007 Zahájení Klubu s volným povídáním při kávě a čaji a různými příspěvky našich členek z doby prázdnin.
11. 9. 2007 Na toto odpoledne k nám opět zavítá paní prof. Kaněrová jako vždy s dobrou náladou, kterou přenese se svým cvičením a písničkou na naše seniory. Dobré nálady není nikdy dost!
18. 9. 2007 Připravovaný celodenní výlet směrem za Plzeňsko na dosud málo známý zámek Nebílovy (nedávno otevřen), dále do soukromého muzea rodiny Wolfových v Kolovči (také výroba dřevěných potřeb atd.), v neposlední řadě i s dobrým obědem.
25. 9. 2007 Již teď se těšíme na přednášku o houbách našeho místního mikologapana Ing. jiřího Baiera. Přednáška bude určitě účelná právě v době největšího sběru a zájmu o rozeznávání jedlých a jedovatých hub.
 
Těšíme se opět na hojnou účast nejen v Klubu, ale zavítejte i do naší knihovny, která funguje nepřetržitě každé úterý od 14.00 do 18.00 hodin pod vedením pana Noska, který podává i informace o knihách a nových titulech a doporučí čtenáři, co by si měl zaručeně z naší knihovny přečíst.
 
Za výbor KS Zdena Prchlíková
 
Knihovna pod Klubem Senior
Vracíme se tímto k  článku Městská část: „Komunitní centrum" v časopise U nás č. 7-8/2007  na str. 24, kde je uvedeno vytvoření takového centra mimo již zřízení knihovny. K tomuto si dovolujeme poznamenat:
Pod Klubem Senior je v provozu již sedm let knihovna s cca 8000 vybranými výtisky a každým rokem doplňovanými o nové knižní novinky. Knihovnu vede zkušený pracovník pan Nosek. Tímto článkem opět upozorňujeme na činnost knihovny, která je otevřená po celý rok včetně prázdnin, a to od 14.00 hodin do 18.00 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu - velkých i malých čtenářů!
 
Zaznamenala Zdena Prchlíková

<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Mezi domy 373, Praha 4 - Libuš, e- mail kuratkomc@seznam.cz, spojení - bus MHD 113,171,197,198, zastávka U libušské sokolovny

Otevřeno: pondělí-čtvrtek 9.30-12.00
Stálý program: pondělí,středa rytmika pro nejmenší (tanečky, zpívání)
                           úterý, čtvrtek výtvarné a ruční práce práce, přednášková činnost
Pobytné na dopoledne: jednorázové 20 Kč, předplatné 150 Kč/10 návštěv, první návštěva MC zdarma

MC Kuřátko se otevírá malým i velkým návstěvníkům v pondělí 17. 9. 2007

Rádi bychom také upozornily na skutečnost, že od října nabídne MC návštěvnicím páteční program - anglická konverzace s lektorkou Ninou Ludvíkovou. Pátek bude vyhrazen pouze této aktivitě, takže prostory MC nebudou v tento den sloužit jako herna pro děti, ale pouze klientkám účastnícím se hodin konverzace a jejich dětem. Tímto krokem vycházíme vstříc požadavkům mnoha maminek, které si přály oddělit výukové hodiny od běžného herního programu centra.

ZÁŘÍ 2007

18. 9. úterý Den otevřených dveří - pro ty, kteří nás znají, i ty, kteří nás neznají, připravujeme seznámení se s činností a organizací našeho MC. Pro nejmenší jsou připraveny hry, písničky, tanečky, malování. Směřujte své dotazy a náměty návštěvníků na organizátorky aktivit MC. Při pěkném počasí budou akce a diskuse probíhat také venku před prostory MC.
20. 9. čtvrtek Origami - s Katkou se naučíme vyrábět pěkné papírové skládanky květiny a zvířátek podle japonského vzoru.
24. 9. pondělí Divadélko - dětem zahrajeme další (ne)známou pohádku.
25. 9. úterý Savová batika - s Katkou se maminky naučí vyrábět veselá batikovaná trička savovou metodou. Prosíme, přineste si s sebou stará (nebo nová), jednobarevná bavlněná trička. K vyzkoušení techniky budou na místě pro návštěvnice k dispozici pouze barevné hadříky.
27. 9. čtvrtek Bramborová tiskátka - maminky si s dětmi vyrobí jednoduchá veselá tiskátka.

Příští setkání členů a příznivců MC proběhne před otevřením ve středu 12. 9. a následně 3. 10. 2007 od 20 hodin v prostorách MC. Těšíme se na setkání právě s vámi!

Za MC Kuřátko Katka Tomešová

<< nahoru

ikonka CHCETE SE PODÍLET NA ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA V LIBUŠI A PÍSNICI?

Komise pro Zdravou Libuš a Písnici složená z občanů těchto dvou obcí zve všechny na veřejné projednávání Plánu zdraví a kvality života Libuš a Písnice na rok 2008 dne

17. října 2007

od 17 hodin v prostorách školní jídelny ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš.

 

Přijďte se zapojit do diskuse nad oblastmi:

 1. Rozvoj městské části, bezpečnost, veřejná správa, urbanismus.
 2. Občanská vybavenost, podnikání, řemeslná výroba, zemědělství
 3. Zdravý životní styl, zdravotnictví, sociální oblast, národnostní menšiny
 4. Školství, volný čas, sport, turistika, kulturní a společenský život
 5. Životní prostředí, péče o vzhled, doprava, bydlení.

 

Iva Hájková, koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice

Foto Tomáš Hejzlar

<< nahoru
vymezovací obrázek

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 12/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý