Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 11/2007Kronika

ikonka DNY ZDRAVÍ NA LIBUŠI A V PÍSNICI

Městská část Praha-Libuš se v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice ve dnech 5. 10. - 17.10. 2007 připojila k celonárodní akci Dny zdraví, které byly pořádány ve spolupráci s mnoha partnery. Kampaň byla zaměřena na duševní, tělesnou i sociální pohodu s ústředním tématem Zdravý životní styl
Dny zdraví zahájil v sobotu 6. října biojarmark na náměstíčku před úřadem městské části v centru staré Libuše. Ve stáncích se daly získat informace o různých produktech a jejich prodejcích, ale především bylo možno přímo u nás koupit biopotraviny nebo čerstvou zeleninu a vejce z nedaleké ekofarmy Abatis nebo i dětské pleny z biobavlny.
Na druhém konci městské části, ve staré Písnici, se mohli milovníci jezdeckého sportu přijít podívat na Jezdecký den, který organizoval jezdecký oddíl TJ Tempo Praha za finanční spoluúčasti MČ Praha-Libuš.
Následující den, v neděli, se již tým pod vedením pana Horčíka připravoval na malé i větší závodníky 1. ročníku Libušsko-písnického duatlonu. Do závodu v běhu a jízdě na kole se přihlásilo sedmnáct dětí, ty větší i za dohledu městské policie, aby nedošlo k nějaké nepředvídatelné situaci při setkání s autem. Všichni si odnesli domů nějakou cenu, diplom, ale hlavně příjemnou náladu.
Ti, kteří se chystali na 3. ročník Písnické drakiády, si museli rychle odpočinout, protože již v 15 hodin na soutěžící draky a dračice na písnickém fotbalovém hřišti čekala porota ve složení starosta MČ pan Petr Mráz, místostarostky MČ paní Ivana Fendrychová a paní Jaroslava Valentová,. Celkem 80 draků a dračic se tento rok přihlásilo do soutěže. Vítr se zrovna rozhodl, že drakům pomáhat nebude, nic to ale neubralo na urputné snaze všech dostat svého papírového kamaráda do výšky. Pomoci se snažil pan Sobotka svým moderováním a reprodukovanou hudbou. Koně z jezdeckého oddílu přišli povozit děti, které omrzelo běhat po hřišti, a letečtí modeláři z Točné předvedli své obří modely v akci. Porota ohodnotila cenami celkem šest dětí v kategorii nejkrásnější, nejoriginálnější a nejdéle létající drak, všem ostatním rozdala pamětní listy a různé drobnosti. Pak už fotbalisté z TJ Sokol Písnice rozdělali oheň a kdo chtěl, mohl si podle chuti opéct vuřta nebo si zazpívat s duem Vašek a Zdeňka. Vyvrcholením večera byl ohňostroj.
V pondělí v Základní škole Meteorologická vedly MUDr. H. Cabrnochová a PaedDr. L. Kubrichtová besedu s děvčaty 8. a 9. tříd na téma Zdravý životní styl, rizikové chování, přenosné choroby.
V úterý se již od rána stavěla trasa pro jízdu zručnosti na zahradě Mateřské školy Ke Kašně, aby děti z některých mateřských škol a některých tříd ZŠ Meteorologická mohly vyzkoušet svoji zručnost při jízdě na koloběžce nebo na kole. Starosta městské části pan Petr Mráz předal dětem z MŠ Mezi Domy a MŠ Ke Kašně reflexní vestičky a reflexní samolepky. Děti z MŠ Mezi Domy hned vesty vyzkoušely, protože - jak přijely, tak odjely - na kolech pod vedením učitelek a paní ředitelky.
Ve středu si pediatrička MUDr. H. Cabrnochová a gynekolog MUDr. L. Vojáček připravili pro zájemce odpolední povídání na téma prevence rakoviny děložního čípku, používání antikoncepce a obezitoložka MUDr. B. Mastná besedu na téma Proč a co jíme.
Ve čtvrtek někteří prožili příjemný večer při povídání s paní Janou Dyršmídovou a astrologem panem Miroslavem Voborským o alternativní neboli přírodní léčbě.
Pátek dopoledne byl věnován zájemcům o změření krevního tlaku a o diskusi nad tématy Problémy s únikem moči, Problémy s prostatou, kterou příjemně uváděla uroložka MUDr. D. Horčíková.
V sobotu se konal 2. ročník pěveckého festivalu Libušsko-písnická nota, který organizovaly za Klub Junior paní Ema Máchová a paní Lenka Koudelková s finanční podporou MČ Praha- Libuš. Celý den až do pozdních večerních hodin se v libušské sokolovně střídaly amatérské pěvecké soubory, které uváděla paní Ema Máchová a pan Zdeněk Bělecký, ředitel ZŠ Meteorologická. Kdo se přišel podívat, odcházel nadšený úžasnou atmosférou.
V neděli 14. října byly Dny zdraví uzavřeny cyklojízdou organizovanou panem Daleckým.
Ve školách a školkách ředitelé s pedagogy uspořádali mnoho zajímavých aktivit. Děti se seznamovaly s bezpečností z nejrůznějšího pohledu, se správným chováním při jídle, s tím, jak se hospodaří na ekofarmě, výtvarně ztvárnily téma Zdravý životní styl. To vše například při akcích: ZŠ s RVJ v Písnici - návštěva ekofarmy Medník u Prahy, ZŠ Meteorologická - sportovní den, MŠ Lojovická - cvičení jógy, MŠ Montessori - Zdravé stravování, MŠ Mezi Domy - beseda s městkou policií: bezpečné přecházení vozovky a jak se chovat k neznámým lidem a psům, MŠ K Lukám - týden zdravých salátů, MŠ Ke Kašně - jízda zručnosti na koloběžkách a na kolech, Žákovské zastupitelstvo - anketa na téma Zdravý životní styl.
Děkuji všem, kteří se zapojili do Dnů zdraví a kteří organizačně pomohli zajistit výše uvedené akce: lékaři MUDr. Cabrnochová, MUDr. Horčíková, MUDr. Mastná, MUDr. Vojáček, pan Dalecký, pan Horčík, paní Dyršmídová, paní Kubrichtová, Ema Máchová, ředitelé všech škol a školek v MČ Praha-Libuš, Klub Junior, TJ Tempo Praha, TJ Sokol Písnice, VZP Praha, ZÚ Praha, Besip, ÚZPI, Pro-Bio liga, MŽP, Xaverov, žákovské zastupitelstvo, MČ Praha-Libuš a pracovnice humanitního odboru.
Iva Hájková, koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice
Foto archív ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka JO TJ TEMPO PRAHA - JEZDECKÝ DEN

O pohár městské části Praha-Libuš
 
V sobotu 6. října přivítal areál Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha návštěvníky každoročního Jezdeckého dne JO TJ Tempo Praha. Letošní již 15. ročník se stejně jako poslední dva roky konal pod záštitou Úřadu Městské části Praha-Libuš s podtitulem O pohár městské části Praha-Libuš.
Na programu Jezdeckého dne bylo šest disciplín. Některé z nich byly určeny výlučně pro děti a mládež. Toto opatření sice omezilo obvyklý počet startujících, ale zároveň umožnilo poskytnout všem soutěžícím dětem rovné podmínky. Za pořádající Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha startovalo v jednotlivých disciplínách třicet závodníků a závodnic. Více než polovina z nich startovala letos poprvé.
V úvodní soutěži drezury stupně Z se za JO TJ Tempo umístila na prvním místě Ludmila Šámalová na klisně Kathy, na druhém Karolína Benešová na klisně Antavilla a na třetím Aneta Steimarová s klisnou Gaia. Na dalších místech se za JO TJ Tempo Praha umístily Anna Bartošová a Olga Vulganová s valachem Somebodym, Petra Mikšová s poníkem Ťukem a s Bára Chloupková s poníkem Bzukem.
Následoval parkur pro poníky s vodičem v němž za JO TJ Tempo Praha startovali Matěj Rampich na klisně Antavilla, a Radek Lahoda a (čtyřletá!) Adélka Čížková na poníkovi Berrym. Soutěž v parkuru do 60 cm pro poníky ovládla Karolína Benešová na poníkovi Poudovi, následovaná Radkou Bokovou na poníkovi Berrym, Helenou Mentbergerovou na poníku Bzukovi a Kristýnou Franzovou na poníku Ťukovi. Tento parkur pro poníky nesl jméno poničky Ammy která na sklonku loňského roku tragicky uhynula.
V parkuru do 70 cm obsadila první místo Kateřina Smolková s valachem Karavan Veltem před Martinem Vaškem na klisně Betany a Adélou Hendrichovou na klisně Fontána. Za medailovými pozicemi skončily za JO TJ Tempo Praha Pavlína Trauškeová na klisně Gaia, Petra Mikšová na poníku Ťukovi, Michaela Králová na klisně Kathy, Martina Trauškeová na Šejkovi a Bára Chloupková na poníku Bzukovi.
V parkuru do 90 cm si pohár vítěze odvezla Anna Hemerová na valachovi Gorjazovi. Druhé a třetí místo patřilo Adéle Hendrichové s klisnou Fontána a Barboře Stavné s koněm Šejk. Na dalších místech skončily za JO TJ Tempo Praha startující Aneta Steimarová s klisnou Gaia, Jana Mrskočová s klisnou Gettie, Lucie Kettnerová s klisnou Kathy a Kristýna Luxová s klisnou Corrida.
Poté mohla být zahájena nejnáročnější soutěž Jezdeckého dne - parkur stupně Z (100 cm), který nesl jméno zesnulého Oldřicha Bučila, bývalého významného člena JO TJ Tempo Praha. Z vítězství se nakonec mohla radovat Gabriela Čárová s valachem Argonem ze stáje New Farm, za kterou se umístili Miluška Sedláková s valachem Zigim z téže stáje a Milan Vanko s klisnou Antavilla. Další startující za pořádající JO TJ Tempo Praha - Renata Tymichová s klisnou Gettie, Anna Hemerová s valachem Gorjazem a Kristýna Luxová s klisnou Corrida bohužel na medailové pozice nedosáhli.
Ceny - vítězné poháry a medaile - předal vítězným závodníkům a závodnicím starosta městské části Praha-Libuš pan Petr Mráz, který po celý den povzbuzoval startující a radoval se spolu s diváky i sborem rozhodčích ze všech sportovních úspěchů, kterých naši svěřenci i přespolní „hosté" na Jezdeckém dni dosáhli. Váženými hosty na Jezdeckém dni byla též zástupkyně starosty MČ Praha 12 Ing. Hana Jandová a protidrogová koordinátorka Úřadu MČ Praha 12 paní Marie Vašáková. Stužky pro vítěze a věcné ceny zakoupené za podpory Úřadu MČ Praha-Libuš předával vítězným soutěžícím sbor rozhodčích ve složení Ing. Michal Veselý, pan Václav Svítil, paní Alice Limburská a Ing. Štěpánka Urbanová, kteří také po celý den na kolbištích odborně hodnotili sportovní výkony závodnic a dohlíželi na korektnost jednotlivých závodů a jejich průběh.
Desítky velkých i malých diváků nejen z MČ Praha-Libuš mohlo za příznivého počasí sledovat sportovní výkony dětí a mládeže - členů JO TJ Tempo Praha i ostatních jezdeckých klubů. Podívat se a povzbudit soutěžící přišla i řada bývalých členů oddílu.
Chceme za všechny členy Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha mnohokrát poděkovat Úřadu MČ Praha-Libuš za finanční a mediální podporu Jezdeckého dne. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat zejména starostovi MČ Praha-Libuš panu Petru Mrázovi za jeho obrovskou podporu a přízeň, kterou našemu Jezdeckému oddílu již řadu let po sobě projevuje. Pevně věříme, že nám přízeň Úřadu MČ Praha-Libuš i jeho představitelů zůstane zachována i pro následující ročníky Jezdeckého dne.
Náš dík dále patří společnosti Ambulance Meditrans, s.r.o., za laskavé a bezplatné zajištění lékařské služby první pomoci a manželům Bistákovým za obětavé zajištění občerstvení pro návštěvníky. Stejně jako v loňském roce děkujeme také společnosti Emas Elektromateriál, a.s., za věnování věcných cen pro soutěžící.
V neposlední řadě chceme poděkovat i všem vedoucím, členům a členkám i bývalým členům Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha, kteří od konce léta svědomitě trénovali jezdeckou přípravu na tento den a před závody pomáhali přichystat areál statku pro tuto akci. Připravili tak pro své sousedy, rodiče a kamarády hezký a pohodový sobotní den.
Nashledanou na 16. ročníku Jezdeckého dne JO TJ Tempo Praha na podzim 2008!
 
Za JO TJ Tempo Praha S. Svobodová a S. Brož
Foto Pavel Nedobitý
 
 
Podrobnější informace o Jezdeckém oddílu TJ Tempo Praha jsou k dispozici na www.jotjtempo.cz.

<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR MÁ NOVOU ADRESU

Klub Junior volnočasových aktivit dětí a mládeže vznikl v roce 2000 jako centrum odpoledních aktivit dětí a mládeže poté, co se v MŠ Mezi Domy uvolnila kvůli nedostatku dětí jedna třída školky. Zřízení klubu městskou částí bylo skutečným řešením pro rodiče, kteří nechtěli, aby jejich děti bezcílně bloudily sídlištěm.
Dnes Klub Junior zabezpečuje již osmým rokem kvalitní a smysluplnou odpolední činnost dětí, a to zábavnou formou při zajištění vysoké úrovně výuky v patnácti zájmových kroužcích. Lektoři jednotlivých oborů jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé s praxí v oboru práce s dětmi.
Za uplynulá léta činnosti klubu se zrodila mezi jeho vedením a vedením anglické školy se sídlem Na Okruhu 395/1 velmi úzká spolupráce. Škola svým rozhodnutím pronajmout část svých prostor Klubu Junior umožnila místním dětem pravidelně se účastnit řady aktivit v jejích prostorách. Na jaře letošního roku oznámilo vedení anglické školy svůj záměr vystěhovat se z kapacitních důvodů z budovy Na Okruhu do nově vybudovaných prostor. Po tomto sdělení - mimo jiné na základě vůle občanů vyjádřené v petici - zaslalo vedení naší obce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových svoji žádost o bezúplatný převod zmíněné budovy na městskou část Praha-Libuš. Schválení tohoto bezúplatného převodu je plně v souladu s přijatým usnesením vlády České republiky číslo 611 ze dne 4. června 2007 ke Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 - 2013. Bezúplatný převod nemovitosti a činnost Klubu Junior nachází oporu především ve 3., 4., 11., 13., 18.
a 19. tematické oblasti této koncepce státní politiky.
V polovině měsíce října 2007 je Klub Junior již skutečně přestěhován do nových prostor budovy Na Okruhu 395/1, jejíž součástí je vedle dostatečného počtu vybavených místností také velmi pěkná víceúčelová sportovní hala s perfektním zázemím.
Vedení Klubu Junior společně s lektory i sportovními trenéry zve na své tréninky i ostatní zájmové kroužky a obory nové zájemce z řad dětí i mládeže a těší se v těchto krásných nových prostorách na novou etapu vzájemné spolupráce.

Ing. Lenka Koudelková, vedoucí Klubu Junior
Foto Josef Koudelka


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKO-PÍSNICKÁ NOTA 2007

Tak jako minulý rok byl i tento říjen ve znamení festivalu pěveckých těles Libušsko-písnická nota. Ti, kdo byli na prvním ročníku, si jistě všimli mnohých změn k lepšímu. Menší tělocvična anglické školy byla vyměněna za areál Libušské sokolovny a místo tří souborů minulého roku bylo ke slyšení pěveckých sborů rovnou čtrnáct. To se také podepsalo na návštěvnosti, která byla hned na první pohled mnohonásobně větší. A co vlastně bylo posluchači v sobotu 13. října 2007 nabídnuto?
Festival byl díky většímu počtu účinkujících rozdělen na dvě části - odpolední a večerní program, které tvořily jakousi stať celého dne. Úvodem byla Ochutnávka noty, kde se každý sbor představil jednou charakteristickou písní, závěr pak byl ve znamení společného vystoupení.
Všechny zúčastněné nejdříve přivítala místostarostka Prahy-Libuš paní Ing. Lenka Koudelková, a pak již celé hudební odpoledne odstartoval dětský pěvecký sbor Coro Piccolo, který nás svým repertoárem provedl takřka všemi kouty světa. Snad největší úspěch sklidila ázerbajdžánská lidová píseň Dzudzelérim. Jako další přišli na řadu Zpěvandule „OK". Ano, sloveso „přišli" s měkkým „i" na konci má své opodstatnění, jelikož značnou menšinu sboru tvoří zpěváci. Následoval repertoár klasické hudby v podání souboru Carmina vocum pod vedením Mgr. Dragany Novakovic-Vitas. Poté přišel na řadu Sbor paní a dívek z Litomyšle, uskupení hlásící se dle slov sbormistryně k odkazu Magdalény Dobromily Rettigové. A opravdu jejich vystoupení zachutnalo všem přítomným - nejen zpěvem, ale také vzhledem. O další klasickou vsuvku se postaral smíšený pěvecký sbor Orfej Praha a jeho sbormistr Jan Svejkovský. Pak přišel na řadu Dan Martin Gerych a jeho dětský soubor Rolnička - Praha 12, který tvoří zejména žáci ZŠ Horáčkova. Jejich repertoár složený z hebrejských, lidových a jedné finské písně byl příjemným festivalovým osvěžením. Závěr odpoledního programu patřil spirituálům. Ty nepředvedl nikdo jiný než dnes již na poli tohoto žánru známý vokální acapelový soubor Geshem s jeho neodmyslitelným sbormistrem Markem Šlechtou.
Po několikaminutové přestávce se plynule přešlo do večerní části. To se již libušská sokolovna začala pomalu ale jistě plnit.
Druhý blok otevřel samotný pořadatel sobotního hudebního dění ženský pěvecký sbor Nashira se sbormistryní a koordinátorkou festivalu v jedné osobě Emou Máchovou. V jejich podání zazněly jak české, tak i hebrejské písně v osobité interpretaci. Dalším na programu byl opět sbormistr D. M. Gerych, tentokrát však se souborem Myšáci. Ti nechali prostor sokolovny rozeznít původními africkými spirituály za doprovodu současných afrických bubínků. Poté už „v libovolném tempu" nastoupili účastníci prvního ročníku festivalu - Ad libitum se sbormistrem Tomášem Klimou. Oproti minulému roku byl jejich výkon sebejistější a repertoár pestřejší. Za doznívajícího potlesku po poslední písni pódium obsadila akustická hudební skupina Sunday Singers. Jejich hustilkový doprovod některých písní si budou posluchači patrně dlouho pamatovat. Po posledním stlačení pumpičky se na řadu dostal slovy sbormistra Jana Richtera „lehce nadkomorní pěvecký sbor" Antifona. I přes „nezvučný" název dokázaly sobotní odpoledne rozeznít velmi příjemně a profesionálně, stejně jako na minulém ročníku.
Do konce festivalu zbývala dvě hudební tělesa. Jako první se představil ženský pěvecký sbor s více jak dvacetiletou tradicí Cantoria - Praha a jeho sbormistryně Mgr. Jaroslava Halamová. Tomu, který se na scéně českých komorních sborů alespoň trochu orientuje, snad ani není třeba více představovat. Cantoria - Praha patří ve svém oboru k nejlepším a své téměř dominantní postavení potvrdil i tentokrát. Jejich repertoár sahá od spirituálů přes klasickou hudbu až po specifické úpravy lidových písní. A to už přišel na řadu soubor poslední, svojí existencí patrně nejmladší - Gosplain pod vedením Ivana Jurky a sbormistrováním Emy Máchové. Jak již sám název napovídá, skupina se zaměřuje výhradně na moderní gospel kombinující prvky r&b, soulu a částečně i hip-hopu. Gosplain se tak stal příjemným osvěžením na konec. Celý festival byl zakončen společnými závěrečnými písněmi Amazing Grace a I'm beliver netradičně také v gospelové úpravě.
S čistým svědomím můžeme říci, že se druhý ročník festivalu Libušsko-písnická nota více než povedl. Jak organizací, návštěvností, tak samotným vystoupením přihlášených sborů. Již teď můžeme doufat v úspěšné navázání takto vznikající tradice hudebního festivalu naší městské části. Zvláštní poděkování míří k oběma moderátorům festivalu Emě Máchové za odpolední a Mgr. Zdeňku Běleckému za část večerní a organizátorům festivalu - pěveckému sboru Nashira, Klubu Junior a městské části Praha-Libuš.
 
Viktor Mácha

<< nahoru

ikonka JAK ZHMOTNIT ZDRAVÉHO DUCHA

O tom, jak děti zajímá a baví téma zdravého životního stylu, jsme se v mateřské škole přesvědčovali během říjnových týdnů.
Podnět k zevrubnějšímu otevření této tematiky dala akce naší městské části Dny zdraví. Zabývali jsme se s dětmi vlastně stále tím nejbližším - lidským tělem. Abychom došli k poznání, co mu prospívá a co škodí, přemýšleli jsme na počátku o podmínkách pro všechny živé organismy (zvířata, rostliny, lidi). A odtud to bylo už jen krůček k základnímu zjištění - jak je důležité, co dýcháme, co jíme, jak se hýbeme; kdy jsme zdraví a spokojení a kdy nemocní. Velké PROČ následovalo za každou dětskou odpovědí, proto si děti musely spoustu věcí osahat a ozkoušet, hlavně experimentem a hrou. A tak jsme rozlišovali svěží vzduch v lese pod stromy, v solné jeskyni, i ten nevoňavý u silnice s kolonou aut, prohlíželi si v zrcadle čerstvě vyčištěné zoubky i ty zapatlané od sladkých pamlsků, míchali a pochutnávali si na vlastnoručně přichystaných salátech z ovoce či zeleniny. Také jsme "léčili" panenky i sebe navzájem přírodními prostředky - ponejvíce bylinkami. Maminky dětí nás potěšily lahodnými bylinnými čajíčky, jejichž ochutnávkou jsme si zpříjemňovali dopolední povídání. K navození příjemného rozpoložení děti nacházely i další pomocníky: ticho, relaxační hudbu, kamarády, s nimiž je jim dobře, pohlazení od někoho, komu důvěřují... Aby vycítily, že psychické zdraví moc pomáhá tomu tělesnému a taky naopak. "V zdravém těle zdravý duch" - zážitkem spojeným se spoustou legrace bylo například výtvarné zhmotňování právě toho "zdravého ducha".
Celá oblast zdravého životního stylu je natolik rozsáhlá a zajímavá, že nás bude zaměstnávat ještě dlouho. V povědomí bychom toto směřování měli mít vlastně už napořád, chceme-li, aby náš život zdravý a harmonický opravdu byl.

Jarmila Kadeřábková, MŠ K Lukám
Foto Hana Rutová


<< nahoru

ikonka MŠ LOJOVICKÁ - ADOPTOVANÝ ŠMUDLA A JARMARK NA ZAHRADĚ

Jen co některým dětem uschly slzičky s prvního rozloučení s maminkou a jen co jsme se trochu seznámili s prostředím, p. učitelkami a dětmi, už nás čekal 24. září výlet za zvířátky do zoo v Praze. Těšili jsme se hlavně na našeho tučňáka Šmudlu, kterého jsme v loni adoptovali. Výlet se nám velmi vydařil, sluníčko nám svítilo a den mezi zvířátky rychle uběhl a my jsme se už těšili na další akci, kterou byl táborák a podzimní jarmark 4. října. Celý týden jsme se připravovali a na jarmark vyráběli šnečky, svíčky, pekli srdíčka z perníku a moc se těšili. Konečně nastal ten radostný den! Na zahradě byl připraven táboráček, jarmark, stany. Rodiče prodávali sladkosti, grilovali maso, klobásky a opékali jsme si buřty. K tomu všemu hrála živá hudba. Veselo bylo, jen to počasí nám ke konci nepřálo a trochu zapršelo, nám to však nevadilo a odnesli jsme ti mnoho krásných zážitků.

Ludmila Likavčanová, MŠ Lojovická
Foto Lenka Martinová

<< nahoru

ikonka SOBOTNÍ SOKOLENÍ NA LIBUŠI

Sobota 22. září 2007 byla pro většinu občanů obyčejným dnem. Ne tak pro činovníky a cvičitele Sokola Libuš, kteří připravili pro děti i dospělé zájemce v rámci projektu Sobotní sokolení za podpory Magistrátu hl. m. Prahy akci odpovídající dnu otevřených dveří v Sokole Libuš. Akce probíhala za slunečného počasí na hřišti u sokolovny od dopoledních hodin. Příchozí si mohli vybrat některý ze sportů provozovaných v místní sokolské jednotě jako například volejbal, florbal, tenis nebo stolní tenis a zahrát si na antukové ploše. Malým atletům sloužilo travnaté cvičiště a písková dráha pro skok daleký. Děti si s chutí zasoutěžily v gymnastických disciplínách i ve sportech a podle získaných bodů byly jejich výkony oceněny diplomem a drobnými dárky. Malí a velcí se účastnili výkonnostních fit testů - obratnosti, vytrvalosti, pohyblivosti - a po jejich absolvování se dozvěděli, jaká je jejich kondice a případně, co by pro její zvýšení měli udělat.
T. J. Sokol Libuš uvítá mezi svými cvičenci další členy, kteří měli možnost poznat, co jim Sokol pro zdraví a radost z pohybu nabízí. Je toho samozřejmě více, než bylo předvedeno během několika sobotních hodin, o tom se můžete přesvědčit návštěvou některé cvičební hodiny. Lze si vybrat z rozvrhu umístěného na sokolovně.

Těšíme se na vás! 

Eva Stodolová, T. J. Sokol Libuš


<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Nejprve si dovolím pozdravit čtenáře časopisu U nás a jako vždy si vás seznámím s několika postřehy z minulého měsíce.
 
Úterý 25. září. Měl jsem tu čest společně se zástupkyní Nadace ČEZ ing. Lucií Speratovou slavnostně otevřít nově zrekonstruované hřiště s umělým povrchem ve Skalské ulici.
 
Středa 26. září. Zástupce úřadu ve věcech majetkových nám předal klíč od bývalé anglické školy v ulici Na Okruhu. V současné době je objekt majetkem státu a doufám, že v brzké době bude převeden do majetku naší městské části. Objekt bude sloužit převážně dětem k volnočasovým aktivitám organizovaným Klubem Junior. Mám velkou radost, že se podařilo tento objekt získat, vzhledem k tomu, že v naší městské části máme kolem deseti tisíc obyvatel a dosavadní prostory Klubu Junior byly malé.
 
Sobota 6. říjen. Městská část pořádala v dopoledních hodinách na prostranství před budovou úřadu biojarmark. Bylo na něm možno zakoupit velký sortiment těchto výrobků, získat tiskoviny o zdravé výživě a podobně. Děkuji všem, kteří se této akce zúčastnili, a doufám, že se podobné akce podaří realizovat častěji.
 
Sobota 6. říjen. Zároveň se tentýž den konal Jezdecký den TJ Tempo ve staré Písnici. Také mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se - dle mého názoru krásné podívané - zúčastnili. Měl jsem tu čest soutěžící dekorovat a přímo vidět elán a nadšení nejen pořadatelů, ale i soutěžících.
 
Neděle 7. říjen. Konala se již tradiční Písnická drakiáda na hřišti ve staré Písnici. Také musím poděkovat všem, kteří svou návštěvou podpořili tuto akci. Na obloze se objevilo mnoho draků nejrůznějších tvarů od profesionálních až po domácí výrobu. Celá akce byla zakončena ohňostrojem a věřím, že se líbila. Doufám, že tato tradice bude v příštích letech pokračovat. V současné době má tento prostor fotbalového hřiště pronajatý od soukromých vlastníků a užívá jej Sokol Písnice. O tuto plochu je nyní velký zájem jak ze strany firmy developerské firmy, která chce v této lokalitě vybudovat obytné domy.  Současně má o koupi plochy tohoto hřiště od dosavadních soukromých vlastníků zájem též několik dalších fyzických osob. Pevně věřím, že se smlouva o nájmu hřiště podaří uzavřít i na rok 2008 a úplně nejlépe někdy v budoucnu odkoupit městskou částí, a tak zachovat pro sportovní účely.
 
Středa 10. říjen. V Mateřské škole Ke Kašně jsem slavnostně předal našim nejmenším reflexní vestičky. Podařilo se je získat od firmy Besip, která také zapůjčila mobilní dopravní hřiště. Této akce se též zúčastnila Mateřská škola Mezi Domy.
 
Čtvrtek 11. říjen. V  Základní škole Meteorologická se konaly sportovní hry. Probíhaly ve venkovních prostorách i v tělocvičně a také na již zmiňovaném novém hřišti s umělým povrchem ve Skalské ulici. Všichni sportovci podávali úžasné výkony a ti nejlepší byli odměněni cenami.
 
Čtvrtek 11. říjen. Proběhlo vítání občánků. Měl jsem tu čest slavnostně přivítat naše nejmenší mezi občany městské části. Byl jsem překvapen nečekaně vysokým počtem dětiček.
 
Pondělí 15. říjen. Pro naši městskou část to byl významný den proto, že do ní zavítala britská princezna Anna. Slavnostně zahájil provoz v nově postavěné budově anglické školy v nově vzniklé ulici Brunelova. Měl jsem tu čest se tohoto ceremoniálu zúčastnit, osobně se pozdravit s princeznou a předat jí kytici.
 
 
Úterý 16. říjen. Byl zahájen pravidelný finanční audit na Úřadu městské části Praha-Libuš.
 
Středa 17. říjen.V jídelně ZŠ Meteorologická proběhlo veřejné projednávání Plánu zdraví a kvality života na rok 2008 v rámci projektu zdravá Libuš a Písnice. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se aktivně zúčastnili tohoto veřejného fóra a využili tak příležitosti podílet se na dalším rozvoji městské části, kterou budujeme nejenom pro sebe, ale i pro naše děti.
 
Závěrem bych rád popřál všem hodně optimismu při překonávání chmur nevlídného počasí podzimního času.
 
Petr Mráz, starosta městské části Praha-Libuš, 18. října 2007
Foto Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová

<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ - BEZ OBAV A TAK DÁLE

Dívky z pokoje číslo 28
Třída 9.A byla 21. září. s panem učitelem Farkašem navštívit výstavu s názvem Dívky z pokoje číslo 28.Prohlíželi jsme si fotky a četli jsme tabule s informacemi o situacích, ve kterých se nacházely mladé dívky našeho věku. Doba 2. světové války musela být nejen pro tyto dívky velmi těžká.Byla to velmi zajímavá výstava, která v nás vyvolávala různé pocity.
Gábina Vidová 9.A
 
Koncert Jaroslava Svěceného
Dne 8. října jsme navštívili koncert Jaroslava Svěceného, který nám zahrál pár skladeb a ukázal a popsal několik druhů houslí, od dětských až po normální.Vystoupení by bylo bývalo hezké, kdyby bylo v sále pořádné ozvučení. Jen někteří šťastlivci, kteří seděli u reproduktorů, měli možnost poslouchat tento koncert v plné své kráse. Přesto se nám koncert líbil, ale doufáme, že příště bude lépe ozvučený.
Za 9. ročníky ZŠ Meteorologická Petr Molčan a Martin Šrámek
  
Přednáška o AIDS
Dne 9. října jsme navštívili u nás ve škole přednášku o AIDS. Trvala dvě hodiny a zúčastnili se jí pouze 9. třídy,  každá samostatně. Dozvěděli jsme se, čím se AIDS přenáší, jeho důsledky a obranu proti němu, jak moc je rozšířen po světě a kolik na něj umírá lidí. Bylo to zajímavé a poučné.       
Alena Fullsacková 9.A
 
Sportovní den
Ve středu 11. října proběhl na ZŠ Meteorologická sportovní den pod hlavičkou Dnů zdraví. Na 1. stupni se soutěžilo ve vybíjené. Sportovního klání se zúčastnily 3. - 5. třída. Zvláštní pochvalu si zaslouží 3. třída paní učitelky Jandové. Přestože byli nejmladší, projevili bojovného ducha a porazili i starší soupeře. Všichni zúčastnění dostali hodnotné ceny, které zajistila VZP a Besip. Doufáme, že další sportovní akce se zúčastní i ZŠ Coňka, která bohužel měla ten den jiný program. Už se na ně těšíme, abychom poměřili své síly.
Jindra Němečková (organizátor)
  
Na druhém stupni proběhlo sportovní odpoledne s různými sportovními aktivitami. Například žáci 6. a 7. ročníků soutěžili v  běhu na 60 m,ve skoku do dálky, chlapci 2. stupně změřili síly v  kopané a dívky z 8. a 9. ročníků hrály přehazovanou.
V běhu na 60 m se umístil(a):
V kategorii chlapci: 1. M. Hájek (7.B), 2. D. Takaks (7.B), 3. D. Haasz (6.A)
V kategorii dívky: 1. V. Janů (7.A), 2. E. Mičkalová (6.A), 3. M. Malzová (6.A)
Skok do dálky:
Chlapci: 1. D. Takács (7.B), 2. M. Hájek (7.B), 3. A. Dvořák (7.A)
Dívky: 1. V. Janů (7.A), 2. K. Cibochová (7.A), 3. A. Jindráčková (6.A)
Pořadí kopané:
 8. a 9. ročník: 1. 9.B, 2. 9.A., 3. 8.A
 7. ročník :1. 7.B, 2. 7.A
Přehazovaná dívky:
1. 9.A, 2. 8.B, 3. 9.B
Všem učitelům děkujeme za organizaci.
Za žáky Bára Stančeková a Markéta Šotolová
  
Jízda zručnosti
V rámci Dnů Zdraví umístila MČ Libuš a Písnice v MŠ Ke Kašně překážkovou dráhu na cyklojízdu zručnosti. Pozvali nejen MŠ Mezi Domy, ale také prvňáky a druháky ze ZŠ Meteorologická. Přestože jsme jezdili pouze na koloběžkách, závodili jsme jako opravdoví závodníci a vítězové si zasloužili užitečné reflexní "besipácké" odměny. Děkujeme za pozvání paní ředitelce Vosátkové z MŠ Ke Kašně i paní Hájkové z humanitního MČ Praha-Libuš.
Žáci 1.A a 2.A ZŠ Meteorologická a MŠ Montessori
 
Ekofarma Medník
V prvním říjnovém týdnu jsme se společně s prvňáčky vypravili v rámci Dnů zdraví na exkurzi na ekofarmu Medník. Byl to opravdu výjimečný a sváteční den, především pro všechny Elišky z první i druhé třídy, které měly tento den opravdu svátek, ale také pro Elišku - denní telátko, které jsme na farmě viděli. Její máma Bára nám dokonce předvedla, jak se nechá podojit a dokonce i jak se telátko krmí samo. Viděli jsme i klisnu Lily, kozy, hospodářské stroje, poznáme už biovýrobky podle charakteristické zelené „biozebry", zasoutěžili jsme si a ochutnali kozí sýr a mošt z biojablek. Příjemné také bylo, že naše městská část Praha-Libuš nám zaplatila prohlídku farmy, takže na nás zbyla jen úhrada autobusu. Alespoň touto cestou děkujeme. 
Alena Dušková
 
12. října
Šli prvňáci do školy jako obvykle. Jen paní učitelka a Maruška Vocásková věděly, že se něco bude dít. Maruščina babička totiž pozvala celou třídu na pouť! Maruška nikomu nic neprozradila, překvapení se podařilo. Děti si hodinu užívaly různé atrakce, které měly jen pro sebe. Největší úspěch slavila obří nafukovací klouzačka. Líbil se nám ale i skákací hrad, kolotoč a autíčka. Do školy jsme se vraceli unavení a spokojení. Byl to krásný závěr týdne a celá 1.A děkuje paní Třískové za její skvělý nápad.
Hedvika Mašková
 
Staré pověsti české
Třídy 6.A, 7.A a 7.B navštívily 12. října navštívily kulturní centrum K12 v Modřanech, kde se hrálo divadlo Staré pověsti české. Hrály dvě ženy a jeden muž a velmi se jim to povedlo. Do hry přidaly i loutky. U celého divadla jsme se docela nasmáli. Bylo to vtipné, hezky a dobře udělané. Divadlo se nám líbilo.
Lenka Pilařová, 7.B
 
Bez obav
ZŠ Meteorologická  se 9.října zúčastnila soutěže s bezpečnostní tematikou Bez obav. Barvy školy hájili: Jakub Povolný 4.A, Ondřej Kříž 4.B, David Švarc, Míša Burianová, Jan Brejtr z 5.A a 6. třídu reprezentovala Adéla Jindráčková a Artur Masalyga. Soutěžící museli prokázat nejen vědomosti v dopravní a zdravotní výchově, ale i zručnost, rychlost a obratnost. Naši žáci skvěle zabojovali a obsadili 3. místo. Gratulujeme.
Jindra Němečková, učitelka
 
Školská rada při ZŠ Meteorologická
Školská rada při ZŠ se sešla 24. září po delší době v novém složení. Rodiče zastupují paní Simeonovová, paní Charvátová a paní Pleskačová. Učitele zastupuje paní Exnerová, paní Koukalová a pan Farkaš. Místní úřad zastupuje paní Koudelková, paní Macůrková a paní Lišková. Rada projednávala záležitosti školy - školní řád, výroční zprávu a školní vzdělávací program. Další schůzku plánuje na 21. 1. 2008.
Zapsala Monika Exnerová

<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE - NOVINKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

DON´T WORRY, BE HAPPY. (NEBUĎ SMUTNÝ, RADUJ SE.)
Od září 2007 jsme stejně tak jako i další školy zahájili v 1. třídách výuku podle školního vzdělávacího programu s názvem: Don´t worry, be happy. (Nebuď smutný, raduj se.). Proč právě anglický název pro náš program? Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků a právě tato fráze v angličtině dostatečně vystihuje, s jakou náladou by mělo dítě projít naší základní školou. Hlavní změnou, kterou přináší náš školní vzdělávací program, je výuka anglického jazyka již od 1. třídy a druhého jazyka od 4. třídy.
Kromě samozřejmostí, které nám přináší tzv. revoluce v našem školství, od září 2007 došlo k dalším nezanedbatelným změnám na naší škole:
 1. Vyučujeme na naší škole francouzský jazyk. Využíváme tímto prostředky na zaplacení kvalifikovaného pedagoga, které jsme získali z MŠMT ČR pro projekt Podpora výuky méně vyučovaných jazyků pod naším názvem Z Petřína na Eiffelovku. Mgr. Šámalová zvolila pro tento obávaný jazyk velice příjemnou formu výuky. Nejde pouze o to, aby děti zvládaly plynně hovořit tímto krásným jazykem, ale především o to, aby si uvědomily, čím je tato země zajímavá, proč se proslavila v tolika oblastech, seznámit se se známými osobnostmi.V budoucnosti bychom rádi využili přátelských vztahů, které pojí městskou část Praha-Libuš a francouzské městečko Caudebec-lès-Elbeuf pro vzájemnou spolupráci mezi školami.
 2. Dále vyučujeme na naší škole český jazyk pro cizince. Na tento projekt s názvem Naše škola otevřená integraci cizinců v realizaci výuky českého jazyka, jsme rovněž získali finanční prostředky z dotace MŠMT ČR.
 3. Od 1. 10. 2007 vaříme v naší školní jídelně pro veřejnost. Oběd u nás stojí 55 Kč. Pokud budete mít zájem odebírat obědy z naší školní jídelny, volejte p. Piewakovou na tel. 732 268 580.
 4. Od 15. 10. 2007 je možné si dokonce vybrat ze dvou jídel. Chápeme potřebu dětí:
  ,,Chci si vybrat jídlo, které mi chutná."
 1. Všechny třídy se zapojily do ekologických programů. Chceme získat titul Ekoškola. Boj o získání tohoto titulu vyhlásilo sdružení Tereza, se kterým se rovněž účastníme dalšího projektu, zaměřeného na vzájemné vztahy ve třídě Ve třídě je užovka. O průběhu a úspěšnosti těchto projektů vás budou informovat třídní učitelé.
 2. Pro zkvalitnění práce školní družiny jsme požádali o spolupráci kvalifikovanou pedagožku.
 3. Vzhledem k projevenému zájmu některých rodičů, bychom rádi od druhého pololetí tohoto školního roku otevřeli na naší škole 3. třídu. Vzhledem k výjimečnosti situace nebudou tentokrát rozhodovat jazykové znalosti dětí. Vše se společně doučíme!!! Pro otevření této třídy, musí být min. počet dětí 10.
 4. Otevřeli jsme pro děti další kroužek: Psaní na stroji všemi deseti.
 5. Den otevřených dveří jsme na naší škole stanovili na 12. 12. 2007 od 8.00hod.
Těšíme se na vás
Mgr. Michaela Pažoutová, ředitelka

EKOFARMA MEDNÍK
Ekofarmu Medník v Netvořicích navštívila 10. října 1. a 2. třída ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Písnici. Usedlost Medník se nachází v romantickém kraji mezi údolím Vltavy, Sázavy a vrchem Medník. Majitel farmy pan Bednář zde od roku 1999 buduje zemědělskou usedlost, které dominuje roubenka se šindelovou střechou a hospodářským stavením pro tři krávy, dvě kozy a jednoho koně.
Po příjezdu nás uvítala stylová dřevěná cedule hlásící, že tu lze pojíst, popít, posedět a koupit certifikované biopotraviny, ovčí kožešiny i dřevěné bytové doplňky. Děti si prohlédly zvířata i zemědělské stroje (traktor, řezačku na slámu, mlátičku na obilí) a zahrály kvízovou hru, jejímž cílem bylo seznámit se s různými bioprodukty ekologického zemědělství. Nakonec pan Bednář pohostil všechny návštěvníky pohankou, domácím jogurtem a čerstvým moštem.
Ekologickou farmu Medník máme v úmyslu v tomto školním roce navštívit ještě dvakrát, v únoru a v dubnu, aby děti viděly, jak se na farmě žije a hospodaří během různých ročních období.
Gabriela Kadidlová, třídní učitelka 2. třídy

PUTOVÁNÍ S UŽOVKOU
Dostali jsme chuť aktivně zkoumat a ovlivňovat dění v přírodě, a tak jsme se dne 25. září vypravili do Prokopského údolí na ekologický výukový program nazvaný S užovkou v týmu. Ráno jsme cestovali vláčkem do stanice Holyně, kde si nás převzaly dvě průvodkyně. Procházeli jsme chráněnou krajinou, vyhledávali a třídili informace, řešili problémové situace, prakticky si vyzkoušeli práci ve skupině a samostatně jsme vyhodnocovali výsledky své práce. Pozorovali jsme netknutou krajinu a její „obyvatele" a nové poznatky jsme se učili zábavnou formou - hrou. Akce se vydařila a ani kapky deště, které se spustily při zpáteční cestě, nepokazily naši dobrou náladu a pěkné zážitky.
Ludmila Kazdová a žáci 4. a 5. třídy ZŠ Ladislava Coňka 40, Písnice<< nahoru

Radnice

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 4. 9. do 16. 10. 2007. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou v omezené podobě veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

  

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Souhlasí spodáním žádosti o navýšení kapacity žáků ve školní družiněZákladní školy srozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40, Praha-Písnice od školního roku 2008/2009 k Magistrátu hl. m. Prahy.
 • Přijímá rezignaci pana Mgr. Pavla Řezáče, DiS., ze dne 6. 9. 2007 na funkci člena školské rady při Základní škole Meteorologická a Mateřské škole Montessori, Praha-Libuš. Jmenuje nového člena této školské rady paní Ing. Štěpánku Macůrkovou.
 • Souhlasí spodáním žádosti o navýšení kapacity dětí vMŠ Mezi Domy od školního roku 2008/2009 k Magistrátu hl. m. Prahy.
 • Souhlasí suvolněním finančních prostředků zrozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2008 vcelkové výši 30 % (540 000 Kč) zcelkové grantové podpory na rekonstrukci a opravu dětského hřiště ve vnitroblokuZŠ Meteorologická 181, Praha-Libuš.
 • Souhlasí se stavbou bezbariérových přechodůna pozemcích parc. č. 382 (stanice MHD u křižovatky ulic Libušská a KVrtilce), 657 (na Libušské mezi ulicemi Lipovická a Dubovická), 910/1 (vulici Na Okruhu u Klubu Junior), 910/80 (křižovatka ulic Na Okruhu a Ke Kurtům), vše k.ú. Písnice, a parc. č. 1118/1 (Novodvorská u křižovatky sulicí1 Smotlachova), k. ú. Libuš.
 • Schvalujesmlouvu o zřízení věcného břemene kpozemku parc. č. 1119/1 vk. ú. Libuš, obec Praha, uvedeného na LV 849 pro k.ú. Libuš, obec Praha sPREdistribucí, a. s., Svornosti 3199/19a, Praha 5.
 • Nesouhlasí se zveřejněním záměru směny části pozemku parc. č. 853/3, k. ú. Libuš, obec Praha, uvedeného na LV 849 pro k.ú. Libuš, obec Praha ve vlastnictví hl. m. Prahy - svěřeno MČ Praha-Libuš, za části pozemků parc. č. 853/1, 838/3 vk. ú. Libuš, obec Praha, a pozemků parc. č. 843/2, 868/2 vk. ú. Libuš, obec Praha, vše uvedené na LV 751 pro k. ú. Libuš, obec Praha, ve vlastnictví Stanislavy Skalické, Ing. Stanislava Tvrdého, Ing. Jitky Tvrdé a Olgy Kratochvílové.
 • Požaduje v kap. 02 rozpočtu HMP - financování staveb technické vybavenosti na rok 2008 vyčlenit částku 98 mil. Kč pro MČ Praha-Libuš. Schvaluje jako priority požadavky uvedené vdopisu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Pověřuje starostu zasláním dopisu předsedovi výboru infrastruktury ZHMP.
 • Nesouhlasí jako účastník řízení spovolením výjimky zOTPP (čl. 50 - zastavěnost místo do 30 % u stávajícího č. p. 281 navržena 43 % - dáno zmenšením zahrady způsobené dělením pozemku) a dělením pozemku parc. č. 553, k.ú. Libuš, při Dobronické ulici.
 • Bere na vědomí návrh odboru územního plánování (OUP) MHMP - změna části A přílohy č. 4 - způsob projednání územně plánovacích podkladů a dokumentace a doplnění předmětu působnosti - bez připomínek.
 • Pověřuje zástupce starosty Ing. Pavla Macháčka předložením podnětu na pořízení změny ÚPn - změna zOC (čistě obytné) na VN (služby a nerušící výroba) u pozemku parc. č. 558 a části pozemku p. č. 559, k.ú. Libuš (bývalá školka Mílová, Betáňská) stím, že rada doporučuje spředloženým podnětem nesouhlasit. Následně spříslušným usnesením ZMČ bude podnět postoupen OUP MHMP.
 • Schvaluje Dodatek č. 1 kmandátní smlouvě uzavřené dne 22. 11. 2005 spanem Petrem Kutáčkem na grafickou úpravu časopisu U nás.
 • Souhlasí sudělením plné moci Bytovému družstvu Libuš kzastupování MČ Praha-Libuš při provádění stavebních úprav domu č. p. 7, ulice Libušská, Praha 4,
 • Souhlasí spodáním žádosti o výpůjčku objektu Chráněné byty Libuš, stavba č. 0192 na pozemku parc. č. 867/2, k. ú. Libuš, obec Praha, včetně tohoto pozemku.
 • Schvaluje dodatek číslo 2 ke skupinové pojistné smlouvě (aut městské části) číslo 898062550 pro komplexní autopojištění s Allianz pojišťovnou, a. s.
 • Schvaluje, aby za umístění reklamního zařízení menších rozměrů byl vybírán poplatek za užívání veřejného prostranství ve smyslu obecně závazné Vyhlášky MHMP č. 24/2004 tj. ve výši 10 Kč/m2/den a dále byla uzavřena nájemní smlouva na část pozemku, kde bude reklamní zařízení umístěno, a to za cenu rovnající se výši místního poplatku za zábor veřejného prostranství, tj. 10 Kč/m2/den. Návrh nájemní smlouvy je nedílnou součástí tohoto usnesení a Rada MČ Praha-Libuš schvaluje, aby předložená nájemní smlouva byla se zájemci o umístění reklamního zařízení uzavírána vnezměněném textu.
 • Ukládá OŽPD Úřadu MČ Praha-Libuš kontrolu následně umístěných reklamních zařízení menších rozměrů včetně stím spojených úhrad jakož i zajišťování případných opatření knápravě (včetně sankčních postihů), za zábor veřejného prostranství. Ukládá OSMI Úřadu MČ Praha-Libuš kontrolu plnění uzavřených nájemních smluv na umístění reklamních zařízení menších rozměrů včetně stím spojených úhrad a uplatňování eventuálních sankčních opatření citovaných vpředmětné smlouvě.
 • Souhlasí sposkytnutím finančního daru ve výši 14 000 Kč OS Křížem Krážem na pořádání dětské modelářské soutěže Písnice Model Open 2007.
 • Schvaluje návrh úpravy kódu míry využití území na parc. č. 166/10, 166/14, k.ú. Písnice, zA na C. Při územním (sloučeném) řízení budou dodrženy směrné ukazatele: KPP 0,44 a KZ 0,73 (KZP 0,23). ZP bude 27 % zplochy pozemků.
 • Souhlasí svypracováním studie na revitalizaci parku (u ulice U Zahrádkářské kolonie) parc. č. 1057/1 a 1057/3, k. ú. Libuš, vcelkové výši 73 000 Kč bez DPH.
 • Souhlasí suvolněním finančních prostředků zrozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2008 vcelkové výši 30 % (59 834 Kč) zcelkové grantové podpory na rekonstrukci školních sportovišť.
 • Bere na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání vmateřských školách zřizovaných MČ Praha-Libuš na školní rok 2007/2008.
 • Bere na vědomí výši úplaty za zájmové vzdělávání vzákladních školách zřizovaných MČ Praha-Libuš na školní rok 2007/2008.
 • Nesouhlasí se stavbou "Připojení kotelen 1112, LL13, LL16 na Pražskou teplárenskou soustavu" dle projektu Alimoprojekt, s.r.o., z 7/2007.
 • Schvaluje Dohodu o uznání a narovnání práva vlastnického knemovitosti, a to kpozemku parc. č. KN 787 o celkové výměře 1089 m2 - (ostatní plocha - ostatní komunikace), evidovanému na LV č. 666 pro k .ú. Písnice, obec Praha, sduplicitním zápisem vlastnictví.
 • Schvaluje „Smlouvu o postoupení a převzetí práv a povinností zkupní smlouvy/smlouvy o finančním leasingu č. 100017576 (dříve 117935), uzavřené dne 27. 3. 2007 sdobou nájmu od 30. 3. 2007 do 28. 3. 2010" (nový Ford Tranzit který MČ zakoupila jako náhradu doslouživší dodávky).
 • Schvaluje dohodu sfirmou Auto Motol Beni, se sídlem Plzeňská 130, 150 00 Praha 5. ,
 • Nesouhlasí spředloženou projektovou dokumentací (PD) na změnu stávající trafostanice na RD sinternetovou kavárnou (bývalá trafostanice u křižovatky ulic Libušská a Výletní) na pozemku parc. č. 910/59 a 910/165, k.ú. Písnice. PD je vrozporu sOTPP.
 • Ruší své usnesení č. 195/2007. Souhlasí spředloženou PD na stavbu nového STL plynovodu snásledujícími připomínkami: Stavba se vyhne novému uličnímu oplocení sportoviště Skalská na parc. č. 853/2, 853/3,. k.ú. Libuš. Stavebník opraví bod 3.2.projektové dokumentace tak, aby parc.čísla v PD souhlasila sjeho písemným požadavkem. Stavebník požádá o zřízení věcných břemen na parc. č. 163, 164, 855, 853/3 (smlouva o smlouvě budoucí). Toto vyjádření se vydává pouze pro potřeby územního řízení a nenahrazuje souhlas vlastníka (správce) pozemků ani výkopové povolení.
 • Nemá námitek proti osazení reklamní tabule o rozměrech 580 mm x 1000 mm na části pozemku parc. č. 317/1 vk.ú. Libuš, obec Praha (mezi pumpou a vinárnou Karolína na začátku Libuše), pokud umístění reklamní tabule schválí příslušný odbor dopravy Úřadu MČ Praha 12. Vpřípadě kladného stanoviska příslušného odboru dopravy zdejší městská část bude dále postupovat ve smyslu usnesení rady číslo 218/2007.
 • Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 8/2007 o užívání velké tělocvičny za účelem provozování sportovních her pro potřeby Klubu Junior.
 • Schvaluje „Smlouvu o bezúplatném pronájmu sokolovny".
 • Schvaluje výši odměn za pedagogickou a řídící oblast ředitelům mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš za školní rok 2006/2007 dle přílohy, která není součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje Pravidla ke stanovení výše platu, příplatku za vedení, kposkytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům mateřských škol, základních škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí Praha-Libuš.
 • Bere na vědomí Výroční zprávy mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš za školní rok 2006/2007.
 • Shvaluje finanční příspěvek ve výši 4 000 Kč pro Žákovské zastupitelstvo působící při ZŠ Meteorologická a MŠ Montessori na realizaci projektu Bezpečná cesta do školy.
 • Schvaluje Pojistnou smlouvu č. 0010396020 sČeskou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. (pojištění nové budovy Klubu Junior).
 • Schvaluje Smlouvu o převzetí a přepravě odpadu (popelnice, Klub Junior) od původce odpadu č. Z0014560 sPražskými službami, a.s.
 • Souhlasí sposílením fondu reprodukce investičního majetku zrezervního fondu MŠ K Lukám, souhlasí spoužitím investičního fondu MŠ KLukám na pořízení herních prvků do školní zahrady.
 • Doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš souhlasit se zněním zřizovací listiny mateřských škol KLukám, Lojovická, Ke Kašně. Pověřuje starostu předložit zřizovací listiny ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš.
 • Doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš souhlasit se zněním zřizovací listiny Základní školy srozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka. Pověřuje starostu předložit zřizovací listinu ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš.
 • Souhlasí suzavřením Smlouvy o zimní údržbě komunikací Lojovická, KHájovně a Ohrobecká na období od 1. 11. 2007 do 31. 3. 2008 sTSK hl.m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1.
 • Schvaluje zaslání následujících požadavků a podnětů na nový územní plán (ÚP) hl. m. Prahy a námětů týkajících se metodiky: 1. Úprava stávající metodiky (Metodický pokyn kÚP SÚ HMP vplatném znění) při projednávání úprav ÚP: MČ požaduje, aby u návrhu úprav ÚP bylo plně respektováno stanovisko MČ, resp. aby nemohla být úprava odsouhlasena bez kladného stanoviska MČ. Konkrétně: došlo kúpravě č. U 273/2005 - žadatel Ekospol, a.s. - při nesouhlasu MČ. 2. Nový územní plán: a) Vytvoření centra MČ - jako plochy. b) Zařazení obchvatu Písnice mezi veřejně prospěšné stavby. c) Tvorba dalších ploch pro sport a oddech. d) Nezmenšování „zelených" ploch. e) Zařazení prodloužení východního obchvatu Písnice na sever až na Vídeňskou a jeho zařazení mezi veřejně prospěšné stavby. f) Řešení napojení silničního okruhu kolem Prahy přes MUK na území Modřan. g) Vedení VVN 4 x 110 kV na severním okraji Písnice zakreslit jako zemní. h) Řešit občanskou vybavenost na území MČ (např. zdravotní a sociální zařízení vPísnici). 3. Prosazení regulačních plánů do praxe. 4. Dalším námětem je vytvoření „fondu" vrámci rozpočtových pravidel HMP, jehož cílem by bylo vykupování pozemků užívaných ve veřejném zájmu, především od fyzických osob. Ukládá starostovi zajistit odeslání dopisu. Pověřuje, po dobu nepřítomnosti ing. arch. Z. Kříže zastupováním ing. J. Matějovského jako tajemníka komise pro nový ÚP.
 • Souhlasí sposílením fondu reprodukce investičního majetku zrezervního fondu MŠ Lojovická, souhlasí spoužitím investičního fondu MŠ Lojovická na pořízení herních prvků do školní zahrady.
 • Suhlasí snavrženým programem zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje námitky městské části Praha-Libuš ke stavebnímu řízení na stavbu: „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Lahovice - Vestec - 2. etapa", které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje kupní smlouvu sfirmou Telefónica O2 Czech Republic, a. s., na prodej movitých věcí pro Klub Junior.
 • Souhlasí sinstalací domácích telefonů vKlubu Junior, kterou provede Spojmont Praha, veřejná obchodní společnost za cenu max. do 70 000 Kč.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka SBĚR

Sběrné suroviny
K častým dotazům občanů, kde se v Libuši vykupují sběrné suroviny, uvádíme, že je možno využít provozovnu Sběrných surovin Ivan Hes, Libušská 9 (vchod z ul. K Jezírku).

Provozní doba:

pondělí - čtvrtek 12.00 - 16.00 hod.
pátek 12.00 - 15.00 hod.

Kontakt na tuto provozovnu: tel. 603 443 429 (kde je možno také dohodnout případný jiný časový termín výkupu).
Sběrný dvůr
Dále připomínáme, že k bezplatnému odevzdání vytříděného komunálního odpadu mohou občané s trvalým bydlištěm na území hl.m. Prahy využít sběrný dvůr na adrese Generála Šišky, 143 00 Praha 4 - Modřany. Sběrný dvůr se nachází za konečnou stanicí tramvají, vedoucí dvora je paní Ivana Arnetová a kontaktní telefon je 244 400 164.
Kromě vytříděného komunálního odpadu zde mohou občané zdarma odkládat stavební suť do objemu 1 m3 za měsíc. Toto množství nelze kumulovat. Dále je zde možno odevzdat pneumatiky:
- od veškerých osobních automobilů za úhradu 25 Kč za 1 ks
- od veškerých nákladních automobilů za úhradu 85 Kč za 1 ks
- od veškerých traktorů za úhradu 295 Kč za 1 ks
Pokud bude pneumatika i s diskem, připočítává se ještě poplatek 15 Kč za 1 ks u všech druhů pneumatik.
Podnikatelé mohou odevzdávat odpad do sběrného dvora pouze za úhradu.
Pokud občan nemá možnost sám dovézt odpad do sběrného dvora, může si objednat multikáru pro odpad do 1 m3 nebo kontejner pro odpad nad 1 m3. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Občan neplatí za uložení odpadu na skládku.
Telefonní kontakt pro objednání multikáry: 739 477 964 - p. Roub
Telefonní kontakt pro objednání kontejneru: 605 274 462 - p. Štefl
Provozní doba:
zimní období pondělí - pátek 8.30 - 17.00 hodin
sobota 8.30 - 15.00 hodin

letní období pondělí - pátek 8.30 - 18.00 hodin
sobota 8.30 - 15.00 hodin

Hana Kučerová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ze dne 19. 9. 2007:

č. 29/2007: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 53/19, k. ú. Písnice, obec Praha, o výměře 34 m2, označeného v geometrickém plánu číslo 1007-172/1997 jako pozemek parc. č. 53/34, k. ú. Písnice, obec Praha, na základě vyjádření PREdistribuce, a. s., ze dne 4. 9. 2007, zn. S 24 410, manželům Ing. V. Partlovi a Mgr. D. Partlové, (pozemek parc. č. 53/19, k. ú. Písnice, obec Praha, je veden na LV 530 pro obec Praha, k.ú. Písnice, ve vlastnictví hl. m. Prahy - svěřená správa MČ Praha-Libuš, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, celková výměra 462 m2.) za cenu dle znaleckého posudku s tím, že veškeré náklady spojené s převodem ponesou kupující.

č. 30/2007: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš přistupuje k závazku, který spočívá ve vyrovnání částky za zhodnocení nemovitostí, č. p. 395, ul. Na Okruhu,  k. ú. Písnice, ve výši maximálně stanovené znaleckým posudkem, který bude po stránce věcné a formální schválen Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

č. 31/2007: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš souhlasí  s rozpočtovou změnou č. 2 ve všech  bodech. (Pozn. redakce: MČ obdržela dotace z Prahy a musí je zařadit do rozpočtu.)

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová

<< nahoru

Téma

ikonka FENOMÉN DOBY ? DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ (8) - BUDOUCNOST V MINIMALIZACI

Minule jsem vám sliboval, že se podíváme do trochu vzdálenější budoucnosti. Ještě předtím mi však dovolte vrátit se k událostem uplynulých dní. A jsou to události doslova revoluční. Mezi odbornou veřejností se na konání TV Nova při digitalizaci nazíralo poměrně skepticky. A najednou Nova všem trošku vytřela zrak. Cožpak příprava Televizních novin v širokoúhlém formátu 16:9 byla ohlášena již delší dobu. Ale to, že Nova vyjela kompletní vysílání v systému High Definition (HD) všechny překvapilo. A může se stát, že právě získání signálu Novy ve vysokém rozlišení povede k boomu nákupu satelitních a pozemních set-top-boxů.  A nastává to, o čem jsem psal v některém z předchozích vydání - je testováno vysílání v HD a s ním i kompresní formát MPEG-4. A všichni, kteří teď mají přístroje starší, neuvidí nic. A budou muset investovat do nových zařízení. Ale takový už je vývoj.

A JSME V BUDOUCNOSTI

Nadpis dnešního článku naprosto přesně vystihuje to, co se bude dít. A možná už bych ani nic jiného psát nemusel. Všechno se zmenšuje a dokonce do neuvěřitelných rozměrů. V minulých dnech američtí vědci ohlásili další pokrok. Vyrobili rozhlasový přijímač tenčí než vlas! A toto zařízení nejen rádiový signál přijme, ale dokonce je schopné ho reprodukovat. No, nevím jak vy, ale já bych nechtěl tento přijímač někde zapomenout a pak ho hledat.

Další vývoj už se týká i televizí. V příštím roce bude uvedena na trh první laserová televize. Tato technologie je výrobně levnější než TV plazmové a LCD. Dalším plusem je podstatně nižší energetická náročnost.

Příští rok je také zlomový pro kazety VHS. Je to jejich rok poslední.  Pokud ještě VHS využíváte, chtělo by to pomalu začít záznamy VHS kopírovat na DVD. A nebo možná na jiné médium. Jaké? To zase ukáže čas. Nabízí se HD-DVD, nebo Blu-Ray disk. Ale budoucnost bude jiná.

Zmenšují se pevné disky, zvyšuje kapacita paměťových karet. A tak se další vývoj ubírá především tímto směrem. Může se tedy stát, že si za pár let budeme filmy kupovat ne na stříbrných discích, ale na kartičce podobné té, kterou nyní strkáte do digitálního fotoaparátu.

Ale všechno jde ještě dál. Proč vlastně něco kupovat, když bude k dispozici množství internetových filmových půjčoven? Už teď mají zákazníci IPTV možnost si filmy půjčovat. Podle úvah některých odborníků už není třeba závratně zvyšovat rychlost připojení k internetu, ale vylepšovat datové kompresní formáty. A to jak ke snížení potřebného datového toku, tak ke zvyšování kvality. A pokud v té době stále ještě nebudete mít internetové připojení, o čemž dost silně pochybuji, můžete si zajít do kamenné půjčovny, tam vám vybrané filmy nahrají na kartu, tu strčíte do kapsy a doma si užijete tu pravou zábavu s HD obrazem a prostorovým zvukem.

Blíží se revoluce. Naštěstí jenom rozhlasová a televizní. Bude nás to něco stát, ale ve výsledku ušetříme. Nejen v nákladech provozu doma, ale i energii potřebnou na vysokovýkonové vysílače, takže i přírodu. S tímto trošku státnickým závěrem se loučím. Těšte se na příště! Bude poradna. Případné dotazy směřujte na zajick@gmail.com.

Karel Zajíc

<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci listopadu 2007 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 82 let, 83 let, 84 let, 86 let, 87 let, 89 let, 91 let a 94 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

Elena Zimmermanová
Jaroslav Novotný
Ludmila Matyášová
Josef Vejmelka
Josef Stěhulka
Magdalena Vogelová
Stanislav Kračmar
Miluše Melicharová
Milan Hvížďala
Libuše Brůhová
František Sauer
Marie Beranová
Asen Pavlov
Růžena Holá
Marie Hošková
Marie Jindrová
Marie Coňková
Marie Jokešová

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.
Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách U nás, je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou - tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení.


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (28) - PRO DROGY NEMÁ SMYSL UMÍRAT

Tak mám vždycky, než začnu psát „libušské virtuální", problémy s tématem. Aby to bylo aktuální, zajímavé a aby mně třeba někdo nevynadal, i když mně nebožtík otec říkával: "Proč to tam, prosím tě, píšeš, myslíš, že to někdo čte?" „No, doufám, tati," opáčil jsem „věřím, že lidi nepřestali číst ani v kapitalismu, jinak bych to asi nepsal." Dcera Anna ví, že mám knihy rád a nediví se, že o nich píšu, a sama je má koneckonců ráda taky. Zrovna teď jednu knihu dočetla se slovy „tati, o tom musím napsat", čímž mi vytrhla trn z paty, protože téma, téma to teda je. Posuďte sami:

Christiane F.: My děti ze stanice Zoo.
Přel. Z. Soukupová. Polanka nad Odrou: Oldag, 2005. 7.vyd. 266 s. ISBN: 80-86508-69-2
Už pořadí vydání svědčí o tom, že nejde o žádnou novinku a že jsme tu knihu taky asi někdy četli, její audiovizuální zpracování viděli, ale spontánní čtenářská reakce té naší „třináctky" svědčí o to, že téma knihy je bohužel stále aktuální a (bohužel) možná aktuálnější než dřív:
Kniha My děti ze stanice ZOO kniha je záznamem skutečného příběhu šestnáctileté Christiane F., která byla feťačkou. Kouřila hašiš, marihuanu, brala LSD, ve třinácti letech začala s heroinem. Kniha je založená na rozhovoru novinářů německého časopisu Stern, Kai Hermanna a Horsta Riedly s dotyčnou Ch. Poprvé byla knížka vydána v roce 1978, stala se velmi populární a vyšla v mnoha jazycích. V roce 1981 byl na její motivy natočen film, který získal řadu ocenění. Christiane zažila ve svém životě spoustu špatných věcí, ale podle rozhovoru, který vedla s německou televizí v pořadu o drogách, někdy v červnu tohoto roku, řekla: "Vedu úplně normální život." Uvedla také, že každý den užívá nízkou dávku metadonu, protože si nevěří. Podle mě je kniha velmi hezká a lidská. Odradila mě od drog na celý život. Knihu My děti ze stanice Zoo doporučuji především svým vrstevníkům, které by tato věc mohla také postihnout. Ale přečíst by si ji měl každý a spoustu věcí si při té četbě uvědomit... (abx)

...tak se naše Andulka se s drogovou problematikou celkem snadno vypořádala (a je pro mě lepší jí to věřit), ale naše civilizace potřebuje na toto téma stále nové a nové tituly a zůstává (jako civilizace i jako jedinci) nepoučitelná. Tak jsem k té klasice ještě dva tituly přibral, i když ten první je už také do jisté míry klasický:

Regine Schindlerová: Petro, co je to trip?
Přel. Jan Brázda, Il. Sita Juckerová. Praha: Pragma, 1997. 30 s. ISBN: 80-7205-400-7
Tak tahle kniha byla svého času první publikací svého druhu v České republice, která přístupnou a názornou formou upozorňovala děti na nebezpečí drogové závislosti, na neblahé důsledky, které toxikomanie přináší. V tomto smyslu svou aktuálnost umocněnou navíc určitou optimální stručností dodnes neztratila.

Radek Hanikovycs: Pro drogy nemá smysl umírat.
Praha: Albatros, 2006. 318 s., edice Albatros Plus; 318 s. ISBN: 80-00-01846-2
Případ Radka Hanykovicse - Čecha, který byl za pašování heroinu v Thajsku zatčen a odsouzen k 50 letům vězení - byl v Čechách dostatečně medializován a skončil 30. března tohoto roku smrtí hlavního „hrdiny". Každý máme právo si myslet o něm a o celém případu své, ale za pozornost jistě stojí, že již v thajském vězení si vedl deník. K napsání knihy ho vedlo mimo jiné to, že chtěl své matce a známým dokázat, "že není jen pašerák". Chtěl, aby ho dokázali vidět "i v jiných dimenzích". "Chtěl jsem, aby na mě maminka mohla být znovu pyšná," uvedl Hanykovics. A sám na četných besedách, které absolvoval po svém převozu do českého vězení a podmínečném propuštění říkal, že knihu by měli koupit hlavně rodiče pro svoje děti. "Aby třeba pochopily, že kvůli drogám neumírají jen ti, kteří je berou, ale i jejich pašeráci a prodejci." Hanikovycs nebyl hrdinou za živa a nestal se jím ani po smrti, ale jeho svědectví zůstává varujícím mementem...

Vzhledem k vybraným titulům vám teď nemohu přát příjemné počtení, napadl mě leda Julius Fučík a jeho „lidé, bděte".
jbx

<< nahoru

ikonka SPOLUŽÁCI: SETKÁNÍ PO 50 LETECH

Kamarádi, bude to 50 let, co jsme ukončili základní školu v Praze 4 - Libuši v roce 1957. Rádi bychom zprostředkovali setkání, kontaktujte prosím Danu Veselou (Simrovou) na tel. čísle 244 471 378, nejlépe večer mezi 19 - 22 h, anebo pište na adresu Dana Veselá, Na šejdru 265/21, Praha 4 -Libuš.
Věřím, že se nám podaří získat co nejvíce kontakTů na spolužáky a podaří se nám v hojném počtu sejít.

Dana Veselá


<< nahoru

Debata

ikonka NOVÝ PARK PÍSNICE, NEBO SPÍŠ SÍDLIŠTĚ A PARKOVIŠTĚ?

Je to již dlouhou dobu, co jsme čtenáře naposledy informovali za občanské sdružení Rodinné domy o vývoji situace kolem záměru firmy Ekospol vystavět v lokalitě mezi ulicemi Švihovskou a V Zákopech na Písnici bytové domy. Tento záměr je Ekospolem nazýván „Nový park Písnice", ale podle našeho názoru by se měl spíše jmenovat „Nové sídliště a parkoviště Písnice".

Již v lednu a následně v únoru 2006 se konaly na MČ Praha-Libuš schůzky mezi zástupci OS Rodinné domy, MČ Praha-Libuš a Ekospolu. Výsledkem byla dohoda o částečném snížení rozsahu projektu ze strany Ekospolu a opatřeních, které budou realizována v rámci projektu.

Jenže velmi rychle se ukázalo, že změny požadované občanským sdružením se sice v projektu objevily, ale v takových úpravách a technických řešeních, která otevírají široce možnost při následné realizaci projektu zažádat o jeho změnu před dokončením a pak se v klidu dostat na více méně původní rozsah výstavby. Případně některé záměry investora nebyly při jednáních pro jistotu vůbec uváděny! Zkrátka - podle našeho mínění, šlo o to, aby Ekospol získal od rady MČ souhlas s připojením na komunikace pro řízení o územním rozhodnutí a pak už bude mít vyhráno.

A na základě jakých zjištění naše občanské sdružení změnilo svůj původní, předběžný(!!!) občanský souhlas a i nadále trvá na tom, aby MČ odebrala Ekospolu souhlas s připojením na komunikace?!

Z důvodu omezeného rozsahu článku uvádíme alespoň ty nejdůležitější:

 

 1. Výjimka na 70 parkovacích míst. Parkovací místa mají nahradit 70 garážových stání. Tato výjimka nebyla NIKDY při společných schůzkách s vedením MČ a OS Rodinné domy  firmou Ekospol zmiňována, navíc její zdůvodnění je naprosto protismyslné a způsobí, v důsledku nedostatečné kapacity garážových stání, živelné parkování na povrchu, a to i na místech k tomu neurčených .
 2. Změněná dopravní situace proti projektu, který byl MČ a OS předložen při společných jednáních. Z této změny je evidentní, že jsou si alespoň některé orgány státní správy dobře vědomy problematické dopravní situace v dané oblasti, a to včetně nedostatečné kapacity ul. Švihovské a kritické dopravní obslužnosti dané lokality.
 3. Nedostatečná šířka vozovky v obou ulicích. V ulici Švihovská 7,65 m, v ulici V Zákopech 8,00 m. V ulici Švihovské tedy nelze chodník vybudovat ani dodatečně a nemá ani požadovaný minimální rozměr 8 m, jenž je dle předpisu nutný. Ul. V Zákopech má šířku pouze 8 metrů, při vybudování chodníku na jedné straně a parkování občanů stávajících RD na ulici (není jiná možnost, vzhledem k tomu, že tyto domky byly vybudovány v minulosti, kdy nebyly požadavky na garáže a parkovací stání na parcelách) nevyhoví ani tato komunikace pro průjezd vozidel v obou směrech.
 4. Naprosto nadměrná, (úmyslně?!) předimenzovaná výška objektů. Původně bylo uvažováno s třemi (částečně čtyřmi) nadzemními podlažími plus podkroví a s výškou 14,95 m, respektive 17,9 m. Ačkoliv byl projekt takzvaně „SNÍŽEN" o 1. patro, výška zůstala ve výkresech téměř STEJNÁ, 14,15m, respektive 17,15 m, tedy ponížená o pár desítek centimetů. Že by se pak dalo při výstavbě opět vložit jedno podlaží? Laskavý čtenář ať si udělá svůj úsudek sám...
 5. Dále jsou zcela zásadním způsobem porušovány platné Vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 a č. 3/1991.
 6. Ekospol nereagoval žádným způsobem na závěr společného jednání  dne 4. 4. 2007, kdy se jednání zúčastnila MČ Praha-Libuš, OS Rodinné domy a firma Ekospol. Zde bylo starostovi MČ přislíbeno přehodnocení projektu a předložení návrhu firmy Ekospol do pondělí 16. 4. 2007. Nebylo předloženo vůbec nic. Tento přístup ukazuje jednoznačně na záměry firmy Ekospol v naší MČ, kdy se jedná pouze o realizaci co nejvyšší míry zisku, bez jakéhokoliv ohledu na dopady na uvedenou lokalitu i celou MČ, kterou bude nucena řešit MČ společně s občany následně, po dokončení stavby, a to již bez možnosti dosáhnout od Ekospolu jakékoli součinnosti. Jiné městské části již řeší problémy s předimenzovanou výstavbou v jejich katastru. Projekty, které umísťují výškové bytové domy mezi rodinné domky, jsou obcemi zamítány.
 7. Při realizaci příjezdu ulicí Švihovskou bude nutno zabrat část fotbalového hřiště v Písnici. Obáváme se, že v důsledku toho ztratí hřiště možnost být využíváno k soutěžní kopané, jelikož nebude mít požadované rozměry a bohužel jej nelze posunout ani otočit.
 8. Všechna nově realizovaná zástavba v MČ Libuš, která se nachází mezi stávajícími rodinnými domky, odpovídá architektoniky i urbanisticky dané lokalitě - ulice Drůbežářská a okolí - rodinné domky a řadové rodinné domky 1NP+P, ulice Na Musilech rodinné domky 2NP s plochou střechou. Není tedy nejmenšího důvodu, proč by právě na Písnici neměla být požadována výstavba ve stejném měřítku a rozsahu.

Dále nás při společných jednáních s Ekospolem například zarazilo:

Problematiku špatné dopravní situace v ulici Švihovské, stručně vysvětlil při posledním jednání u pana starosty 18. 9. všem našim radním ing. Zedník z Ekospolu. Jeho vyjádření bylo jednoduché. Nikdo přece nemůže požadovat po Ekospolu jakási omezení rozsahu projektu a pokud dojde ve Švihovské ke kritickým dopravním situacím (není zde chodník, ani nemůže být dobudován, při aktivitách na fotbalovém hřišti se ulicí téměř nedá projet), tak ať si to vyřeší nějak městská část...

Pro zajímavost dodejme, že Ekospol již také dvakrát zaslal na MČ návrh žaloby, hrozící pokutami ve výši několika miliónů i vyššími, které chce uplatnit vůči členům Rady MČ, pokud budou i nadále proti projektu v podobě, kterou si Ekospol chce prosadit za každou cenu. Tady snad není třeba nic dodávat.

Takovéto jednání nás jako občany Písnice, kterým není lhostejná budoucnost naší městské části, i nadále utvrzuje v tom, že takovýmto způsobům realizace dostatečně tučných, soukromých zisků na úkor MČ Praha-Libuš by se nemělo ustupovat.

Ing. Jan Bagin, předseda OS Rodinné domy

<< nahoru

Zveme

ikonka MČ PRAHA-LIBUŠ PRO SENIORY - VÁNOCE NA KARLŠTEJNĚ


Jedeme dvěma autobusy, odjezd je pro všechny z konečné autobusové zastávky č. 113, ul. Na Konečné, Praha 4 - Písnice. Sraz ve 13 hodin, odjezd autobusů ve 13.30 hodin. Návrat předpokládáme okolo 19. hodiny opět na místo odjezdu.
V kolibě je pro vás zajištěno menu s přípitkem (nápoje si každý hradí sám). K tanci i poslechu zahraje hudební skupina.
Pokud jste senior s trvalým pobytem v městské části Praha-Libuš a máte zájem strávit hezkou předvánoční chvilku se starostou a členy rady městské části, volejte na humanitní odbor od 12. 11. do 30. 11. na tel. 261910145.

Iva Hájková

<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Klub Junior, Na Okruhu, Praha 4 - Libuš, e-mail kuratkomc@seznam.cz
Spojení: bus MHD 113, 171, 197, 198 zastávka Sídliště Písnice

Otevřeno: pondělí - pátek 9.30 - 12.00
Stálý program:
pondělí - herna, rytmika pro nejmenší (tanečky, písničky),

středa - herna, sportování pro nejmenší (cvičení, kuželky, hra s míčem)
úterý, čtvrtek - herna, výtvarné a ruční práce
pátek - anglická konverzace
Pobytné na dopoledne: jednorázové 20 Kč, předplatné 150 Kč/10 návštěv, první návštěva MC zdarma

Na běžný denní program MC se návštěvníci nemusí předem přihlašovat. Případná nutnost přihlášky u mimořádných akcí bývá uvedena přímo v programu. Přijít a odejít mohou klienti kdykoliv během otevíracích hodin. Začátek všech aktivit, není-li uvedeno jinak, je od 10.00 hod.

UPOZORNĚNÍ! MC Kuřátko sídlí od pondělí 22. 10. 2007 v nových prostorech Klubu Junior, ulice Na Okruhu, na dohled přibližně 200 m od původních prostor. Dvě veliké prostorné samostatné místnosti lákají ke hře i k odpočinku. Přijďte si nás prohlédnout!
V souvislosti se zařizováním těchto nových prostor je MC Kuřátko dne 1. a 2. 11.uzavřeno. Děkujeme za pochopení

LISTOPAD 2007
1. a 2. 11. Úprava nových prostor: MC kuřátko z technických důvodů uzavřeno. Chcete-li, přijďte nám pomoci malovat a vyzdobit nové prostředí.
6. 11. úterý Výroba lampionů - maminky pomohou dětem vyrobit veselý lampión na zítřejší večerní průvod. Doporučujeme přinést s sebou prázdnou papírovou kulatou krabičku od sýru.
7. 11. středa Lampionový průvod aneb Cesta za pokladem - kdo si nestihl vyrobit lampion v úterý, může ještě ve středu dopoledne v MC. Sraz na večerní průvod v 17.15 před MC, Na Okruhu. Na průvod jsou srdečně zváni i ostatní rodinní příslušníci našich nejmenších! Čeká vás dobrodružné hledání pokladu a překvapení!
8. 11. čtvrtek Malování podzimu - děti s maminkami obtisknou, pomalují a nalepí obrázky z listí .
12. 11. pondělí Divadélko - dětem i dospělým zahrajeme další (ne)známou pohádku
13. 11. úterý Papírový drak - s dětmi si vytvoříme malého veselého draka z papíru s mašličkami a papírovým ocasem, který sice nelétá ve větru, ale ozdobí dětský pokoj.
15. 11. čtvrtek Moduritování - zavzpomínáme na dětské časy, děti i maminky si vytvoří motivy, které si uvaříme a pomalujeme barvami (modelování, vykrajování formičkami). Vhodné pro děti od 1,5 roku.
20. 11. úterý 6. narozeniny MC Kuřátko aneb Nový den otevřených dveří - přijďte s námi oslavit 6. narozeniny MC a první narozeniny v nových prostorech. Nebudou chybět tanečky, zpěv, sportování a drobná sladkost. Maminky, chcete-li, přihlaste své malé listopadové oslavence do 15. 11. na tel. 728 200 439 nebo kuratkomc@seznam.cz.
22. 11. čtvrtek Voskové škrabkování - děti s pomocí maminek vyrobí vyškrabávanou voskovkovou metodou krásná a veselá nejen vánoční přáníčka a obrázky. Vhodné pro děti cca od 1,5 roku
27. 11. úterý Burza dětského oblečení - organizujeme pro vás druhé kolo burzy podzimního a zimního dětského oblečení dětí. Podrobnosti k akci sledujte na informačních plakátech, přímo v MC, případně zašlete dotaz na kuratkomc@seznam.cz.
29. 11. čtvrtek Adventní věnce ze slámy - lidové motivy - s Katkou si maminky vytvoří vánoční věnec, který ozdobíme sušenými přírodninami, mašličkami, jutou, slámou, perníčky aj. Možnost donést vlastní drobné ozdoby z domova. Nutnost přihlášení účastnic do 27. 11. buď přímo v MC, na tel. 728 200 439 nebo prostřednictvím kuratkomc@seznam.cz kvůli množství objednání výtvarného materiálu. Vstupné - obvyklé + 40 Kč (v ceně slámový korpus věnce, přírodniny, sušené plody, mašle aj., k zapůjčení tavicí pistole). Svícínky a svíčky prosíme donést vlastní.
Příští setkání vedoucích členů MC a dalších zájemců proběhne ve čtvrtek 1.11. od 19.30 hod v prostorách MC.

Za MC Kuřátko Katka Tomešová

<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR - PROGRAM KLUBU NA MĚSÍC LISTOPAD 2007

6. 11. 2007 Volná zábava s promítáním z našich posledních podzimních výletů.

13. 11. 2007 Odpoledne nám zpříjemní naši zahrádkáři v čele s panem ing. Lehovcem (chyby v pěstování - dotazy našich členů nad jejich neúspěchy), dále pan Kučera, dlouholetý pracovník v Průhonicích a velký cestovatel bude vyprávět o jedné zajímavé cestě - s diapozitivy.

20. 11. 2007 Pozor nepřehlédněte! Toto odpoledne nás navštíví pracovníci POLICIE, kteří nás seznámí se současnou situací v bezpečnosti občanů a v ochraně jejich majetku.

27. 11. 2007 Pro velký úspěch a hezké a příjemné posazení v Třebízi opakujeme výlet. Opět s odjezdem v 11.00 hodin od Eimů. Doprohlédneme si v národopisném muzeu ještě chaloupku babky kořenářky s obchůdkem, dále se občerstvíme ve známé vinotéce - koštovně s možností volného nákupu. Předvánoční posezení nám zpříjemní hudba a zpěv p. Mgr. Kaněrové s její kytarou. My si s ní vždy umíme pěkně zazpívat, a taky zazpíváme!

Srdečně zveme všechny seniory a seniorky na náš připravovaný listopadový program
a těšíme se na hojnou účast u nás v klubu!

NEPŘEHLÉDNĚTE - DIVADLO!
Pro milovníky divadel plánujeme opět krásné divadlo, a to v sobotu 1. prosince od 16.00 hodin, na předvánoční hru Víš přece, že neslyším, když teče voda, opět v Branickém divadle! Hrají: Fialová, Nárožný, Brejchová, Morávková, Vydra, Ptáčník. Těšíme se na hojnou účast - objednávejte na 608 511 980 u paní Prchlíkové nebo večer na 261 912 552 u paní Kvapilové.

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

<< nahoru
vymezovací obrázek

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 12/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý