Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 04/2008Kronika

ikonka KLUB JUNIOR - CARNIVAL PARTY

Ve čtvrtek 6. 3. 2008 proběhl v Klubu Junior karneval. Tento karneval byl organizován v hodině angličtiny pro děti od 3 do 6 let. Při Carnival party se děti učily používat anglický jazyk zábavnou formou. Nechybělo ani pojmenování masek v angličtině, anglické písničky, básničky, hry ale i pohoštění, o které děti musely požádat a poděkovat v cizím jazyce.

Pokud máte zájem se na hodinu angličtiny podívat, přijďte na závěrečnou otevřenou hodinu spojenou s besídkou dne 29. 5. 2008.

Mgr. Nina Ludvíková 

<< nahoru

ikonka MŠ KE KAŠNĚ - HUDBA HRADNÍ STRÁŽE

V úterý 12. února jsme se s dětmi vypravili na netradiční výlet. Přijali jsme totiž pozvání na koncert Hudby hradní stráže a policie ČR. Děti měly příležitost seznámit se s celou řadou hudebních nástrojů, o kterých možná někdy slyšely, ale nedovedly si je představit (například lesní roh), mohly také poznat, že vážná hudba se nemusí dělat jen „vážně" a že není určená jen pro dospělé. Hudebníci i sólisté připravili dětem několik motivů pohádkových postav, zahráli úryvky z některých známých i méně známých oper (například Rusalka, Čert a Káča) a na závěr si s dětmi zazpívali oblíbenou písničku z pohádky Dívka na koštěti - Saxanu.

Děti prožily neobyčejné dopoledne s hudbou a odnesly si zajímavý kulturní zážitek.

Ivana Koutná, učitelka MŠ<< nahoru

ikonka MŠ LOJOVICKÁ - JARO JE TU

Zimních radovánek si děti letos moc neužily, a tak už se nemohou dočkat jara. Jen co rozkvetly první sněženky, těšili jsme se hlavně na Velikonoce. Zatímco venku vládlo sychravé počasí, v naší školce už ožila jarní příroda. Děti vyráběly papírové květy všech tvarů a barev. Nejvíce úsilí a pečlivosti vložily do krásně malovaných kraslic. Nezahálely však ani maminky a tatínkové, kteří tvořili doma. Pak už nezbývalo než trpělivě čekat na zahájení výtvarné výstavy rodičů a dětí z MŠ Lojovická, tentokrát na téma Velikonoční vajíčko, která se konala 17. března ve třídě Kytička.

Helena Böhmová, učitelka MŠ Lojovická


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ - PILOTNÍ PROJEKT SOFTWAROVÉHO AUDITU

ZŠ Meteorologická se jako jediná základní škola (vedle dalších dvou středních) v ČR zúčastnila pilotní akce Microsoftu o kontrole licencování softwaru. V rámci akce škola získala zdarma neomezený profesionální auditovací program, spolupráci auditora a mnoho dalších užitečných rad. Nadále bude probíhat reklama tohoto projektu, a tím i naší školy. Podobný projekt spustil Microsoft poprvé v EU právě na školách v ČR.

Aktivní správa softwaru (Software Asset Management - SAM) může výrazně usnadnit správu sítě, zlepšit její zabezpečení nebo najít skryté rezervy. Současně poskytne přesné podklady pro další rozvoj informačních technologií ve škole a chrání instituci před problémy v důsledku užívání nelegálních kopií počítačových programů. Tento přístup umožňuje efektivní plánování dalších investic do hardwaru i softwaru a rovněž vzhledem ke zlepšení přehledu umožní využívat všech výhod stávajících multilicencí. Pořizované vybavení lépe odpovídá reálným a ověřeným potřebám uživatelů. Mezi konkrétní přínosy softwarového auditu patří automatizované kontroly změn v konfiguracích a instalacích počítačů, což umožní správci rychle na ně reagovat. Dále je to eliminace výskytu nelegálních programů a omezení nežádoucích aktivit studentů. V neposlední řadě představuje auditování časovou úsporu pro správce sítě.

„Na převážné většině škol spravují počítačovou síť učitelé informatiky nebo bývalí studenti. Na ně nelze přenést odpovědnost za stav a legalitu softwaru vůči zřizovateli. Vedení škol by se proto mělo pravidelně zajímat o stav IT vybavení a zajistit vytvoření odpovídajících evidencí a mechanismů udržujících legální a žádoucí stav dlouhodobé," říká profesionální sofwarový auditor Bc. Jakub Vlček, DiS., který se na projektu Software Asset Managementu na pražských školách podílí. Během projektu se ukázalo, že ve spolupráci s auditorem je každá škola bez problémů schopná zavést softwarový management a okamžitě z něj těžit. Může nás jedině těšit, že této novátorské aktivity se zúčastnila i základní škola v naší městské části.

S využitím informací R. Sixty a článku Projekt k dalšímu rozvoji IT infrastruktury na školách (qá)


<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Vážení čtenáři našeho časopisu, jako vždy si v úvodu dovolím vás všechny pozdravit a seznámím vás s několika postřehy z minulého měsíce.

4. březen. Navštívil jsem Klub Senior na pozvání, za které touto cestou velmi děkuji. Popřál jsem za Úřad městské části Praha-Libuš zúčastněným ženám vše nej- a hodně zdravíčka k jejich blížícímu se svátku. Prožil jsem s nimi část jejich slavnostního odpoledne provázeného zpěvem, kytarou, klavírem a také smíchem, který je podle mého názoru nejlepším lékařem současné doby.

5. březen. Přijal jsem pozvání žákovského zastupitelstva do Základní školy Meteorologická. Vyslechl jsem dotazy a zodpověděl je. Ocenil jsem, že byly inspirativního charakteru a že naše studenty zajímá i další rozvoj obce a jejího okolí. Myslím, že názory našich dětí jsou mnohdy podceňovány. Ukázalo se, že dětem není lhostejné, kde a jak žijí, vadí jim nepořádek a vandalismus, nezodpovědnost některých chovatelů psů, kteří neuklidí exkrementy svých miláčků. Děti samy si toho všímají. Zajímá je také bezpečnost chodců, ale i problémy spojené s veřejnou dopravou. Všimli si například nedostatku automatů na jízdenky. Žáci také projevují hezký vztah k přírodě.

5. březen. Zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš. Na jednání zastupitelstva dorazili někteří rodiče žáků tříd Montessori na ZŠ Meteorologická a zároveň se zasedání zúčastnily i učitelky této třídy a ředitel školy. Rodiče a učitelky vyjadřovali nesouhlas s výpovědí, kterou dostaly učitelky od ředitele školy, a rovněž vyjadřovali obavy z toho, že následující den budou děti učit jiní učitelé a žádali zastupitele o pomoc v této situaci. Navrhovali, zda by bylo možné, aby učitelky mohly dokončit školní rok se svými žáky. Ředitel, v jehož výlučné pravomoci je rozhodování o obsazení školy pedagogy a o dění ve škole, se po dlouhé nepříjemné debatě rozhodl pro vstřícný krok a umožní dosavadním učitelkám Montessori třídy dokončit školní rok na ZŠ Meteorologická. Jsem rád, že v tomto sporu došlo ke konsensu, jelikož zastupitelé neměli konkrétní informace o probíhajících potížích ve škole. Dle mého názoru žádný zastupitel nemůže unáhleně reagovat, pokud nemá dostatečný časový prostor, aby mohl prověřit fakta k danému problému.

6. březen. Magistrátní auditoři mne seznámili s výslednou zprávou o ekonomickém auditu, který probíhal v minulých měsících na úřadu naší městské části. Velice mne potěšilo, že neshledali žádné závažné nedostatky, běžné drobné výtky byly ve většině případů odstraněny a zbylé budou odstraněny v daném termínu.

6. březen. Opět jsem měl tu čest přivítat dvě poměrně velké skupiny nových občánků Libuše a Písnice. Tato setkání ve mně zvláště poté, co jsem se v nedávné době stal dědečkem, vzbuzují pocity dojetí a radosti, jaké prožívají nejen rodiče, ale i prarodiče, kteří na tuto akci pravidelně doprovázejí své potomky.

17. březen. Navštívily mne některé maminky dětí z Mateřské školy Mezi Domy. Svěřily se mi s obavami, že tato mateřská škola přijde o svou současnou ředitelku a vyjadřovaly jí podporu. Tyto obavy však dle mého názoru nejsou v současné době na místě. Pokusil jsem se maminkám situaci vysvětlit: Jedná se o prázdné prostory v budově školky, které se uvolnily po přestěhování Klubu Junior do bývalé anglické školy Na Okruhu. V současné době je budova této Mateřské školy Mezi Domy rozdělena. V části sídlí mateřská škola se sportovním programem a v části mateřská škola Montessori, která spadá pod ředitele ZŠ Meteorologická. Městská část Praha-Libuš oslovila ředitelku MŠ Mezi Domy i ředitele ZŠ Meteorologická a MŠ Montessori, aby vypracovali každý svůj projekt možného využití volných prostor budovy mateřské školy Mezi Domy na základě předpokládaných počtů přihlášených dětí. Nemohu předjímat, pro který z těchto projektů se zastupitelstvo naší městské části rozhodne. Pevně věřím, že při takto citlivé věci zvítězí rozum nad emocemi.

18. březen. Navštívili mne zástupci občanského sdružení, které se jmenuje Na Obzoru, ve věci plánované velmi masivní výstavby firmy Central Group v prostorách mezi ulicemi Generála Šišky a Novodvorská naproti Základní škole Meteorologická. Žádali o pomoc a podporu naší městské části. Požadují, aby se stavby celkově snížily o několik pater. Mají obavy, že touto výstavbou vznikne abnormální zátěž v již tak značné dopravě, nedostatek parkovacích míst a podobně. Naše městská část zde bohužel není přímým účastníkem stavebního řízení, jelikož je oddělena čtyřproudovou komunikací na ulici Novodvorská, která není majetkem MČ Praha-Libuš, a obdobně je to s ulicí Generála Šišky. Poté, co jsem byl seznámen se zamýšleným projektem, chápu obavy a pevně věřím, že občanské sdružení Na Obzoru získá podporu na příslušných institucích, a tím se podaří přesvědčit developerskou firmu, aby plánovanou výšku staveb zredukovala.

18. březen. V odpoledních hodinách proběhlo v prostorách MŠ Lojovická veřejné projednávání plánované rekonstrukce parku mezi ulicemi U Zahrádkářské kolonie a K Lesu. Veřejné projednání, kterého jsem se zúčastnil, iniciovala městská část Praha-Libuš. Zúčastnilo se občanské sdružení Třešňovka, dále zástupci městské části - vedoucí odboru životního prostředí ing. Anna Rusiňáková, za odbor správy majetku ing. arch. Zdeněk Kříž, místostarosta ing. Pavel Macháček, pracovnice fondů EU Markéta Lukešová a vedoucí humanitního odboru Iva Hájková, která současně tuto schůzku moderovala, a samozřejmě početná skupina obyvatel sousedících s tímto parkem. Zúčastnila se též autorka předložené studie parku ing. Věra Filipová. Jsem rád, že se podařilo toto jednání zorganizovat ve fázi před zhotovením finálního projektu pro stavební povolení. Městská část by ráda získala finanční prostředky z evropských fondů na tento projekt. Dle mého názoru by byla škoda této možnosti nevyužít. Zúčastnění se ke studii vyjádřili a upozornili na možné problémy. Autorka studie jistě tyto argumenty vezme v potaz a pevně věřím, že se podaří na základě těchto informací vytvořit vyhovující projekt, který bude všem k užitku, bude se líbit bezprostředním sousedům, ale i jiným návštěvníkům.

Závěrem přeji všem krásné prožití prvních jarních dnů, kdy slunce nejen zahřeje, ale přidá i optimismu.

Petr Mráz, starosta městské části Praha-Libuš, 20. března 2008


<< nahoru

ikonka VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

Dne 6. března 2008 slavnostně přivítal pan starosta Petr Mráz do naší městské části Praha-Libuš třiadvacet nových občánků:

Ve 14 hodin - Filipa Koppa, Dominiku Pelikánovou, Lukáše Novotného, Jakuba Haranga, Martina Prose,  Filipa Štěpánka, Zuzanu Hamplovou, Filipa Olmera a Adélu Kopřivovou.  

V 15 hodin - Marii Matulovou, Matyáše Krejčího, Richarda Mosta, Matyáše a Markétu Procházkovi, Nathalii Hanko, Lukáše Kovaříka, Anetu Sedláčkovou, Adama Pošustu, Hanu Wilczkovou, Vanesu Bolkovou, Natalii Matějkovou, Pavela Kaveckého a Adama Trachtu.

Děti z mateřské školy K Lukám zazpívaly a zarecitovaly básničku svým budoucím kamarádům pod vedením paní učitelky Evy Janouchové, která je doprovázela hrou na klavír.

Po proslovu  pana  starosty obdrželi rodiče dětí pamětní list, zlatý přívěsek, hračku, pamětní knížku a maminky květiny.

Přejeme dětem a jejich rodičům hodně šťastných chvilek, které budou vzájemně prožívat.

Jaroslava Klemešová, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš

Foto Hana Findejsová, Praha 12


<< nahoru

ikonka NÁVŠTĚVA V PLANETÁRIU

Třídy 7.B a 7.A dne 10.3.2008 navštívily planetárium, kde byl program : ,,Vesmír blízký i vzdálený"

Představili nám jednotlivé planety a družice, které je zkoumají. Viděli jsme vzdálené galaxie, planety i jejich měsíce. Pověděli nám o různých teoriích vzniku vesmíru, sluncí a planet. Pořad byl velice poučný a zajímavý a všem se velmi líbil.


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ A MŠ MONTESSORI - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

Základní škola Meteorologická představuje svůj školní vzdělávací program, který bude pokračovat a dále se rozvíjet i v příštím školním roce.

Základní strategie vzdělávání:

ZVÍDAVOST - POROZUMĚNÍ - RADOST - SPOLUPRÁCE - ODPOVĚDNOST

 • Vycházíme z toho, že děti mají vrozenou potřebu poznávat, učit se, zkoumat svět kolem sebe. To, co objeví samy, protože samy chtějí, si také nejlépe zapamatují. Naším úkolem je dětem pomáhat, radit a připravovat jim prostředí pro samostatné, aktivní učení.
 • Chceme, aby děti opravdu porozuměly tomu, co se naučí, aby získané znalosti používaly při řešení problémů a v reálných životních situacích.
 • Naším cílem je, aby se děti ve škole cítily dobře a bezpečně, aby učení a školu vnímaly jako něco, co je neohrožuje, aby zažívaly úspěch a spokojenost.
 • Lidské učení je sociální - děti se toho nejvíc naučí, když pracují společně na stejném úkolu, vzájemně si radí a pomáhají si.
 • Umožňujeme dětem, aby se podílely na rozhodování o svém učení a o životě ve škole. Tím je učíme odpovědnosti za učiněnou volbu, za respektování pravidel, za sebe sama, za jejich okolí.

V našem vzdělávacím programu najdete dvě plnohodnotné alternativy. Ve třídách Amos rozvíjíme pedagogickou koncepci, která vychází z odkazu Jana Amose Komenského. Tradiční pojetí výuky při tom promyšleně inovujeme prvky moderní, konstruktivistické pedagogiky. Ve třídách Montessori realizujeme pedagogickou koncepci otevřené výuky, která vychází z odkazu Marie Montessori. Cíle a obsah vzdělávání jsou v obou typech tříd společné. V obou typech tříd je zajištěna speciálně pedagogická a psychologická pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

V učebním plánu nabízíme:

 • Angličtinu od 1. ročníku
 • Informatiku od 3. ročníku
 • Volitelnou výuku hudební, výtvarné nebo pohybové výchovy od 1. ročníku
 • Další volitelné předměty na prvním i na druhém stupni, nepovinný druhý cizí jazyk již od 4. ročníku
 • Přírodovědné nebo jazykové zaměření od 6. ročníku (jako druhý cizí jazyk nabízíme němčinu, francouzštinu, ruštinu a italštinu - nabídka se může vaktuálním školním roce měnit podle struktury skupin žáků, jejich zájmu a personálních podmínek školy).

TŘÍDY AMOS

 • Třídy jsou složené z žáků přibližně stejného věku
 • O programu učení rozhoduje učitel na základě osnov školního vzdělávacího programu
 • Převažují společné činností
 • Učitelé žáky vedou a řídí jejich učení
 • Zpětnou vazbu poskytuje žákům hlavně učitel
 • Žáci jsou hodnoceni známkami
 • Výuka je organizována převážně ve 45 min. vyučovacích hodinách

TŘÍDY MONTESSORI

 • Třídy jsou složené z žáků různého věku v po sobě jdoucích ročnících
 • O programu učení rozhoduje většinou každý žák sám v mezích školního vzdělávacího programu
 • Převažují individuální činností
 • Učitelé žákům radí, jen pokud o to požádají
 • Zpětnou vazbu poskytují žákům hlavně speciálně připravené pomůcky
 • Žáci jsou hodnoceni slovně
 • Organizace výuky je individuální

Oba typy tříd - Amos i Montessori - budou v naší základní škole pokračovat a budou se dále rozvíjet. Pokud jste slyšeli jiné informace, nevyjadřují oficiální stanovisko vedení školy, ale jedná se o soukromé aktivity některých lidí, kteří tím sledují vlastní osobní zájmy. Do konce tohoto školního roku výuka ve třídách Montessori probíhá se stávajícími třídními učitelkami. Od školního roku 2008 - 2009 bude výuka rozšířena o další třídy Montessori na prvním i na druhém stupni, a to s plně profesionálním a odborně kvalifikovaným pedagogickým sborem. To vše ve spolupráci se Společností Montessori ČR, která sídlí v budově naší školy a provozuje zde své školící a metodické středisko. Podrobnosti o profesním rozvoji učitelů, který je v některých aspektech unikátní, najdete na našich webových stránkách www.zsmeteo.cz.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a s Vašimi dětmi.

Mgr. Zdeněk Bělecký, ředitel školy

Základní škola Meteorologická a Mateřská škola Montessori, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš. Tel. 242 44 66 11, www.zsmeteo.cz

Vyjádření zřizovatele ZŠ Meteorologická a MŠ Montessori, zastoupeného radou MČ Praha-Libuš

Vážení občané, Rada MČ Praha-Libuš vyjadřuje plnou podporu koncepci ve vzdělávání v ZŠ Meteorologická, konkrétně náplni školního vzdělávacího programu realizovaného ve třídách Amos a Montessori. Plně chápe opatření, ke kterým přistoupil ředitel školy pan Mgr. Zdeněk Bělecký během stávajícího školního roku a je přesvědčena, že se žáci ve třídách Amos a Montessori budou nadále kvalitně vzdělávat.

Petr Mráz, starosta MČ Praha-Libuš

BESEDA SE STAROSTOU

Dne 5. 3. uspořádalo Žákovské zastupitelstvo ve spolupráci s vedením školy a městské části v prostorách ZŠ Meteorologická besedu žáků s panem starostou. Žáci si předem připravili pro pana starostu témata a otázky, které je zajímají, a pan starosta na ně v průběhu besedy postupně odpovídal. Beseda trvala dvě hodiny a díky tomu, že pan Mráz občas přihodil i nějaký ten vtípek, probíhala ve veselém a pro obě strany příjemném duchu. Žáci zjistili mnoho zajímavých informací o současnosti a budoucnosti naší městské části, přidali několik podnětů ke zlepšení a získali i mnoho cenných zkušeností, jak jednat s lidmi, kteří zastávají podobné funkce. Děkujeme všem, kteří konání této besedy umožnili, a těšíme se na další.

Kryštof Štafl, 9.B

NÁVŠTĚVA V PLANETÁRIU

Třídy 7.B a 7.A dne 10. 3. 2008 navštívily planetárium, kde byl program Vesmír blízký i vzdálený. Představili nám jednotlivé planety a družice, které je zkoumají. Viděli jsme vzdálené galaxie, planety i jejich měsíce. Pověděli nám o různých teoriích vzniku vesmíru, sluncí a planet. Pořad byl velice poučný a zajímavý a všem se líbil.

Daniel Přikryl a Michaela Konečná, 7.B


<< nahoru

Radnice

ikonka SBĚR BIOODPADU

Pomocí velkoobjemových kontejnerů

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, tak jako v minulém roce, organizuje ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK).

Městská část Praha-Libuš proto pro občany s trvalým bydlištěm v naší městské části organizuje sběr bioodpadu i v letošním roce, a to ve dvou etapách. První etapa proběhne na jaře letošního roku. Druhá etapa je plánována na podzim. O druhé etapě budou občané včas informováni.

V první etapě budou VOK přistaveny v sobotu 19. 4. 2008 v době od 13.00 do 16.00 hodin na těchto stanovištích:

ul. Ohrobecká (křižovatka s ulicí Lojovická)

ul. K Novému sídlišti (ulice Šátalská - u kontejnerů na separovaný odpad)

ul. K Vrtilce (naproti ulice Putimská - u kontejnerů na separovaný odpad)

Po celou dobu bude odborná obsluha monitorovat naplňování kontejneru bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu.

Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad - především ze zahrad (listí, tráva, větve, neznečištěná zemina).

Protože celá tato akce je organizována pro občany s místem trvalého pobytu v Libuši a Písnici, bude nutné prokázat trvalý pobyt nejlépe předložením občanského průkazu přímo odborné obsluze.

Hana Kučerová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

JARNÍ ÚKLID

Vážení spoluobčané, v měsících duben - květen 2008 organizuje městská část Praha-Libuš sběr velkoobjemového odpadu. Kontejnery na objemný odpad, které jsou hrazeny z rozpočtu MČ Praha-Libuš, budou od pátečního odpoledne přistavovány výměnným způsobem (přistaveny od 16.00 hod. prvního dne, po naplnění zajistí dodavatel prací jejich výměnu za prázdné, maximálně však 3 kontejnery na stanoviště).

Datum přistavení Stanoviště
11. 4. - 13. 4. 2008
Zbudovská
  Ke Kašně
  Betáňská
  Na Okruhu
  K Novému sídlišti (u ul. Jirčanská)
25. 4. - 27. 4. 2008 Hoštická (u ul. Olšovické)
  V Rohu
  U Bazénu
  Ohrobecká
  Na Konečné
2. 5. - 4. 5. 2008
K Vrtilce
  K Lukám (parkoviště)
  Na Močále
  K Jezírku
  U Zahrádkářské kolonie
9. 5. - 11. 5. 2008
Mašovická (u ul. Za Větrem)
  Zahrádecká
  Drůbežářská
  Lojovická - Ke Lhoteckému lesu
  Na Domovině

KONTEJNERY K ODKLÁDÁNÍ ODPADU

Magistrát hlavního města Prahy uvolnil prostředky na velkoobjemové kontejnery, proto mohou občané v 1. pololetí 2008 tyto kontejnery opět využít k odkládání odpadu.

Kontejnery budou přistaveny v následujících dnech na uvedených stanovištích:
15. 4. 2008 Ohrobecká, K Novému sídlišti, K Vrtilce, Výletní, Na Močále, Hoštická, K Lukám, Na Okruhu
20. 5. 2008 Ohrobecká, K Novému sídlišti, K Vrtilce, Výletní, U Bazénu, Na Domovině, Zbudovská, Ke Kašně
10. 6. 2008 Ohrobecká, K Novému sídlišti, K Vrtilce, Výletní, Drůbežářská, V Rohu, Na Konečné, Betáňská


Kontejnery budou přistaveny v ranních hodinách a po naplnění odvezeny.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 12. 2. do 11. 3. 2008. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Nesouhlasí se záměrem obce Praha prodat nemovitosti - pozemky parc. č. 906/2 a 906/3 v k.ú. Písnice, obec Praha, formou výběrového řízení. Pozemek parc. č. 906/2 a 906/3 k.ú. Písnice, obec Praha, jsou uvedeny na LV 579 pro k.ú. Písnice, obec Praha ve vlastnictví Hlavního města Prahy.
 • Vzáležitosti připojení na stávající komunikaci: Souhlasí spřipojením areálu „20RD" na ulici KVrtilce za předpokladu, že stavebník získá část pozemku parc. č. 46, k. ú. Písnice, hl. m. Praha, bez něhož nelze napojení realizovat.
 • V záležitosti staveništní dopravy: Požaduje, aby stavebník využil pro staveništní dopravu ulice Podchýšská a U Vrtilky (místní komunikace III. třídy).
 • V záležitosti vyjádření k projektu pro územní řízení požaduje: Dojde k šířkové úpravě komunikace sousedící se stávající zástavbou (ul.Velká Lada) tak, aby zelený pás při stávající zástavbě byl podobný, jako je navržen u nové zástavby. Tato úprava bude předložena k odsouhlasení MČ Praha-Libuš. Dokumentace bude doplněna o vzorové příčné řezy komunikací a chodníků. Tyto budou předloženy k odsouhlasení MČ Praha- Libuš. Navržený chodník vedoucí podél hranice katastrálního území Cholupice bude nahrazen komunikací o šířce 6 m, veřejný prostor (mezi ploty) bude mít šířku 8 m. V navrženém veřejném prostoru o š. 4 m (severozápadní roh) bude zřízen chodník o šířce 2 m. Rodinné domy budou odpovídat schématu dle přílohy úpravy územního plánu „Vzorový dům". Stavba el.vedení v části ulice Zátoňská bude vedena v zeleném pásu mimo upravený povrch s výjimkou kolmých přechodů. Zde budou provedeny protlaky a stavebník převezme záruku za zhotovenou komunikaci. Při stavbě sítí bude zachován přístup k sousedícím objektům. Výstavba přípojky el. vedení bude koordinována se stavbou přípojky pro Písnické zahrady. Bude minimálně narušen povrch stávajících komunikací, které budou upraveny do původního stavu. Dimenze vodovodní řadu navržena v koordinaci se plánovanou stavbou Písnické zahrady - dostavba a se stávající zástavbou, která je bez napojení na veřejný vodovod. Před započetím stavby uzavře stavebník (nebo provozovatel) s MČ Praha-Libuš smlouvu o smlouvě budoucí o uložení vedení elektro, telekomunikačních kabelů, plynovodu, vodovodu a kanalizace do pozemků ve vlastnictví obce. Před započetím staveb RD i sítí bude předložen projekt organizace výstavby k odsouhlasení MČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje darovací smlouvu se společností Elektro - Centrum DKV na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných MČ Praha-Libuš vroce 2008, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje darovací smlouvu se společností Datzer, s.r.o., na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných MČ Praha-Libuš vroce 2008, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje darovací smlouvu se společností DDD Servis, s.r.o., na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných MČ Praha-Libuš vroce 2008, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí srozpočtovou změnou č. 4 vr. 2007 ve všech bodech. Doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš její odsouhlasení.
 • Souhlasí svýsledkem hospodaření školských zařízení za r. 2007, souhlasí snávrhem na rozdělení hospodářského výsledku do peněžních fondů tak, jak je uvedeno vpříloze usnesení.
 • Schvaluje uzavření Smlouvy o porozumění a důvěrnosti informací sfirmou Siemens, s.r.o., se sídlem Evropská 33a, Praha 6.
 • Schvalujeosazení redukčního ventilu a potrubního filtru na přívod vody do MŠ Mezi Domy do výše ceny 46 000 Kč včetně DPH.
 • Souhlasí sprojednáním podnětu na pořízení změny Územního plánu HMP dle dokumentace Level, a.s., z9/2007 předložené Sallerovou výstavbou Emporium II, s.r.o., podávané na odbor územního plánu MHMP prostřednictvím MČ Praha-Libuš na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš a doporučuje jeho kladné posouzení. Změna spočívá ve změně funkčního využití stávající plochy SV-B (všeobecně smíšené) na ZOB (obchodní plochy) a zároveň jejího rozšíření na úkor okolních ploch sfunkčním využitím VV (veřejné vybavení), ZMK (zeleň městská a krajinná), SO1,3,5 (sloužící oddychu), IZ (izolační zeleň). (Na území MČ Praha - Libuš pouze VV, ZMK a IZ).
 • Souhlasí suložením inž. sítí do pozemků parc. č.1120/1, 293/1, 294, 1139 a 1132, k. ú. Libuš, dle dokumentace, resp. situace pro ŘRD při ulici VHrobech, zpracované Ing. arch. Mazáčkem v7/2007 za následujících podmínek: Bude dodržen předpoklad nezasahování do komunikace Libušská, napojení přes komunikaci bude prováděno protlakem. Stavba bude koordinována splánovanou rekonstrukcí ulice VHrobech (inženýring zajišťuje fa Zavos, s.r.o., Hybernská 13, Praha 1). Povrchy budou uvedeny do původního stavu, komunikace VHrobech bude nově vybudovaná. Před započetím prací stavebník uzavře sMČ Praha-Libuš smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni uložení vedení elektro NN, plynu, spojovacích kabelů do pozemků parc. č. 1120/1, 293/1, 294, 1139, 1132, k.ú. Libuš, které jsou ve vlastnictví obce Praha, svěřené MČ.
 • Souhlasí snavrženým programem zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 5. 3. 2008, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje uzavření Dodatku kÚčastnické smlouvě sfirmou T-Mobile ktelefonním číslům 731179913, 603529932 a 736775883.
 • Souhlasí spředloženou projektovou dokumentací na stavbu telekomunikační liniové stavby - telekomunikační kabel - připojení stávající telefonní sítě vulici Na Močále do skříně voplocení parc. č. 335/1, k.ú. Libuš - vlastník stavby a pozemků parc. č. 335/1 a 335/2 je Mgr. Hana Hudečková.
 • Stavebník požádá o zřízení věcného břemene na parc. č. 1141/1, k. ú. Libuš (smlouva o smlouvě budoucí). Toto vyjádření se vydává pouze pro potřeby územního řízení a nenahrazuje výkopové povolení.
 • Souhlasí snásledujícím znění stanoviska kdokumentaci rekonstrukce komunikací Libuš III - stavba č. 0088 - Dipro, s.r.o. z9/2007 (ulice KTůni, KJezírku, U Pejřárny - Zčást, Božejovická, Na Močále, Třebějická, Na Jezerách, Paběnická): Bude dopracován úsek ulice U Pejřárny vkoordinaci se stavbou ŘRD V Hrobech. Ukončení ulice U Pejřárny - západ bude zkoordinováno suvažovaným propojením sulicí VHrobech dle akce Reko-AM, s.r.o., (ŘRD). Vlastní výstavba komunikací bude koordinována suvažovanými stavbami vdané lokalitě, které již mají nebo žádají o stavební povolení (zejména vjezdy, přípojky inž. sítí). Vulici KTůni bude vsakovací zeleň nahrazena zatravňovacími panely pro parkování. Vulici KTůni, do svahu sulicí KLukám, dosadit stromy (2-3 ks) vzávislosti na vedení inženýrských sítí. Vulici Třebějická, vúseku Božejovická - Paběnická, do navržených parkovacích stání dosadit stromy sochrannou mříží. Vulici Na Jezerách do navržených parkovacích stání při východní straně dosadit stromy sochrannou mříží. Bude konzultován sMČ časový harmonogram rekonstrukcí jednotlivých ulic, který chybí, před započetím prací. Vprůběhu prací je nutno zajistit možnost přístupu pro záchranná vozidla.
 • Souhlasí suložením přípojek inž. sítí, tj. kanalizace, vodovodu a plynovodu, pro napojení RD č. p. 731, Zahrádecká ulice do pozemků parc. č. 755 a 1154, vše k.ú. Libuš, které jsou ve vlastnictví obce Praha, svěřené MČ Praha-Libuš dle projektu J. Černého z12/2007 za podmínky, že vlastník přípojky plynu uzavře sMČ smlouvu o věcném břemeni o uložení této přípojky do pozemku, povrch komunikací nebude již porušen.
 • Souhlasí sposílením investičního fondu zfondu rezerv MŠ Mezi Domy a použitím na pořízení herních prvků na školní zahradu mateřské školy.
 • Schvaluje uzavření Dodatku č. 2 sfirmou Radix Aliter, s.r.o.
 • Bere na vědomí podané odvolání do Usnesení o přerušení územního řízení - bytový areál „Nový park - Písnice" - VZákopech, Švihovská. Znovu navrhuje nové projednání územního řízení na bytový areál „Nový park - Písnice" za účasti investora, OS Rodinné domy a MČ. Po tomto jednání projedná Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš závěry a případně vydá nové usnesení.
K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová
(qá)

<< nahoru

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 5. 3. 2008

č. 9/2008: ZMČ souhlasí  s rozpočtovou změnou č. 4 ve všech  bodech.

č. 10/2008: ZMČ s předloženým podnětem nesouhlasí a pověřuje starostu Petra Mráze  postoupením podnětu na pořízení změny Územního plánu hl. m. Prahy na odbor územního plánu MHMP - změna spočívá ve změně funkčního využití stávající plochy pozemku parc. č. 866/2, k. ú. Libuš z ZKM (zeleň městská a krajinná) na OB (čistě obytné) s negativním stanoviskem.

č. 11/2008: ZMČ nesouhlasí se změnou stavby trafostanice na pozemku parc. č. 910/59 a 910/165, k. ú. Písnice na rodinný dům s internetovou kavárnou dle projektu Mija, s.r.o., Ing. Jakoubka z 10/2007.

č. 12/2008: ZMČ souhlasí s vyplacením finančního daru Ateliéru pro životní prostředí, zastupovaného JUDr. Petrem Kužvartem, se sídlem Praha 4, Za Zelenou liškou 967/B v souladu s § 89 odst. 1 Zák. č. 131/2000 Sb., a to ve výši 3 000 Kč.

č. 13/2008: ZMČ volí pana Václava Paulina za předsedu Výboru pro výchovu a vzdělávání.

č. 14/2008: ZMČ volí paní Ivu Hájkovou tajemnicí Výboru pro výchovu a vzdělávání.

č. 15/2008: ZMČ schvaluje doplnění Výboru pro výchovu a vzdělávání o člena pana Jiřího Mourka.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

Téma

ikonka FENOMÉN DOBY ? DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ (12) - DIGITALIZACE KLEPE NA NAŠE DVEŘE

Minule jsem vám slíbil informace o aktuálním vývoji digitalizace rozhlasového a televizního vysílání. Jaká je tedy současná situace?

Technický plán přechodu (základní dokument digitalizace) je opřipomínkován všemi zainteresovanými orgány a brzy by měl projít jednáním vlády. Od jeho schválení se bude odvíjet další postup.

Někteří žadatelé o digitální pozemní televizní vysílání již od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dostali licence a připravují se na vysílání. Plnoformátová TV Barrandov a zpravodajská Z1 by měly začít snad už do prázdnin.

Česká televize vypsala tendr na provozovatele multiplexu veřejné služby, na kterém bude vysílat společně s Českým rozhlasem. Během letošního roku by měl program ČT2 opustit vysílače ve středních, jižních a západních Čechách. Právě na kmitočtech dvojky by měl být vysílán zmíněný veřejnoprávní multiplex.

Pokud tedy přijímáte signál ČT2 z vysílače Cukrák, počítejte s jeho vypnutím někdy v letních měsících a tedy i s nákupem set-top boxu.

Digitální vysílání se však odehrává i na internetu. Pokud umíte anglicky, pak vás možná bude zajímat internetová kabelová televize joost.com. Narozdíl třeba od ČT24 nabízí pořady velkého množství stanic, ne jenom jedné televize. Stačí se zaregistrovat, stáhnout aplikaci a pak už zcela zdarma sledujete stovky pořadů.

Zajímavou novinku zavedl Český rozhlas na webu stanice Regina (92,6 FM). Již tradičně veřejnoprávní stanice nabízejí RSS kanály a podcast. Regina navíc zavedla stream. To znamená, že si některé pořady můžete poslechnout zpětně z internetu. Jejich stažení do vašeho počítače však brání autorský zákon.

Sledování televize, ale i poslech rádií přes internet jsou velkým žroutem dat. Proto vás možná potěší, že Telefónica O2 by měla brzy zrušit měsíční datové limity (FUP), při jejich překročení se vám spojení zpomalilo.

SLOVNÍČEK

Ploformátová televize je taková, která vysílá pořady všech žánrů - filmy, seriály, zprávy atd. Naproti tomu existují televize úzkoformátové - dokumentární, hudební, sportovní stanice.

Multiplex je hlavní výhodou digitalizace. Několik televizních a rozhlasových stanic se zabalí do jednoho balíčku - multiplexu. Ten je vysílán z jednoho jediného kanálu na vysílači. Ušetří se tak spousty kmitočtů. Digitální televize, nebo set-top box u diváka tento balíček zase rozloží na jednotlivé stanice.

RSS kanál - je datový soubor generovaný na internetové stránce. Většinou obsahuje informace o novinkách na dané stránce, přehled nejnovějších článků atd. RSS čtečka je software v počítači, který umožňuje přijímat nepřeberně těchto kanálů. Pokud vás tedy zajímají informace z nějakého odvětví, nemusíte vždy prohledávat stránky. Stačí si kanály přidat do čtečky. Nové články se vám stáhnou rovnou do vašeho počítače.

Podcast je vlastně vylepšený RSS kanál. Kromě textových informací obsahuje ještě zvuk. Takže můžete zpětně poslouchat i své oblíbené pořady rozhlasových stanic.

Stream nebo streaming - internetové rozhlasové a televizní vysílání, které umožňuje poslouchat nebo sledovat jednak aktuální vysílání stanice a případně i pořady ze záznamu.

Karel Zajíc


<< nahoru

ikonka Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE - HISTORICKÉ MAPY A ORTOFOTOMAPY LIBUŠE A PÍSNICE

Nedávno jsem hledal na internetu vrstevnicové mapy pro odhalení pověsti, která mluví o vyhlídce z Nového hradu až na hrad Pražský. A co jsem objevil?! Letecké snímky celé Prahy z roku 1938! Libuš a Písnice jsou na těchto prvních černobílých ortofotomapách jako na dlani! Jediným pohledem se lze dozvědět, jak vypadala místa našich dnešních domů a bytů, jak daleko bylo tehdy k libušské škole, jež stála ještě osamocená na kraji lesa nebo kudy vlastně vedla již tolikrát zmiňovaná betáňská cesta.

To nám umožňuje udělat další krůček k poznání naší městské části v meziválečném období. Společně se sbírkou starých pohlednic, která se neustále rozrůstá a za kterou vám tímto děkuji, máme možnost rekonstruovat dřívější vzhled obce.

Můžeme ale mnohem více! Dochované mapy nám podrobně ukáží ještě starší podobu tehdejší libušské osady nebo písnické vsi, stejně jako města Prahy a leckdy celých Čech! Podívejme se podrobněji na zdigitalizované mapy, které jsou zdarma přístupné běžnému uživateli internetu.

Staré mapy na internetu

První zajímavou zastávkou na cestě po webu jsou stránky Vědecké knihovny v Olomouci. Její Digitální knihovna map čítá 556 mapových listů a všechny jsou volně přístupné. Drtivá většina z nich náleží do období 17. až 19. století, ale najdete zde také mapy staré Prahy z let 1200, 1348 a 1419. Kromě toho se můžete pokochat pohledem na New York roku 1777 nebo Transylvánii z let 1730 - 1740. Zajímavější pro nás možná bude Vilímkova podrobná mapa okolí pražského z počátku 20. století nebo mapy Kouřimského kraje z roku 1847, kam Libuš a Písnice také patřily.

Jestli vás staré mapy zaujaly, snad si ještě ze školy vzpomenete na Klaudyánovu mapu Čech. Je to první tištěná mapa u nás a pochází z roku 1518. Jih má ještě v horní části mapy a sever v dolní, jak bývalo tehdy zvykem. Již o pouhých sto let později se však světové strany na mapách ustálily v dnešní podobě. V roce 1627 vydává svou mapu Markrabství moravského Jan Ámos Komenský a sever je již nahoře. Obě tato díla jsou k vidění na stránkách s názvy Historické mapy zemí Koruny české nebo Staré mapy Českých zemí, kde je množství dalších historických mapových děl.

Jedním ze zajímavých kartografických počinů minulosti je také Müllerovo mapování Čech a Moravy. Pochází z roku 1720 a na tehdejší dobu je výjimečné svou podrobností. Libuš je zde zanesena, přestože v této době čítala pouhých osm stavení! Nechybí ani Písnice a v Betáni je dokonce vyznačena hospoda!

Pokud máte možnost sledovat sérii článků z dějin Libuše a Písnice pravidelně, možná si vybavíte několik obrázků starých map, které již byly otištěny (např. U nás 11/2007). Jednalo se o I. a II. vojenské mapování. Tyto mapy z konce 18. a poloviny 19. století pocházejí ze stránek laboratoře geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. III. vojenské mapování z let 1877 - 1880 se zpracovává a pro Písnici je již dostupné v měřítku 1:25 000. Na Libuš si budeme muset ještě počkat, zatím je k dispozici v měřítku 1:75 000.

Nejkrásnější mapa Čech spatřila světlo světa v letech 1826 - 1843. Jedná se o Stabilní katastr, který je digitalizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Na jeho stránkách je k dispozici i mapa pro naši městskou část. Měřítko stabilního katastru je 1:2880 a dodnes se používá pro velmi podrobné mapy. Katastru předcházely přípravné projekty a nákresy, tzv. Indikační skici, které jsou v současné době skenovány v Národním archivu ČR. Od stabilního katastru se liší podrobným popisem přímo v mapě. Uvádí například jmenovitě jednotlivé držitele usedlostí a přilehlých polností. Indikační skici pro Prahu a blízké okolí vyšly pod záštitou Archivu hlavního města Prahy také knižně.

Planeta na fotografii

Podrobnější než posledně uvedená mapa, můžou být opravdu už jen letecké či satelitní snímky, neboli ortofotomapy. Ta nejstarší, která je přístupná na internetu, pochází z roku 1938. Následující černobílé ortofotomapy jsou z let 1953, 1975 a 1988.

Jednotná digitální mapa Prahy (JDMP) má mnohem hlubší dějiny, než by se zdálo. Ačkoli je třeba odlišit ji od mapování původně vojenských. Její historie začíná roku 1964. Rozšířením Prahy roku 1968, kdy byla připojena také Libuš, a v roce 1974, kdy se stala součástí města i Písnice, se v digitalizování pokračovalo. O dalších dvanáct let později, v souvislosti s dostupností sálových počítačů bylo rozhodnuto o mapě technické, do níž se zanášely veškeré stavební změny. V roce 1992 s možností osobních počítačů došlo k přetvoření projektu do formy, jak ji známe dnes. Jednotná digitální mapa, která zahrnuje též informace z pozemkového katastru byla dokončena v roce 2002. Je aktualizována několikrát ročně a najdeme ji stránkách Magistrátu hlavního města Prahy.

Pro Českou republiku byly snímky aktualizovány v nedávné době na stránkách www.mapy.cz. Starší verze zůstala přístupná a ukazuje naši zemi v roce 2003, kdy se ortofotomapy na těchto stránkách objevily poprvé.

Největším projektem v současné kartografii je však bezesporu záležitost s názvem Google-Earth. Mapa planety pohledem z oběžné dráhy, kde po přiblížení můžete vidět svůj vůz zaparkovaný před domem nebo lehátko z poslední dovolené, je v současné době převáděna do trojrozměrného modelu. Můžete se nad ní proletět v letadle, jako byste byli v počítačové hře. Můžete zkontrolovat výstavbu mrakodrapů na Manhatonu a Pankráci. Je možné sledovat reálnou hvězdnou oblohu z jakéhokoli místa na světě nebo pozorovat vlivy ročních období. Stejně tak jsou reálné překryvy se starými mapami či informace o místních zajímavostech včetně fotografií. Tento projekt je však především praktický. Vyhledáte si zde požadovanou firmu s odkazem na internetové stránky a naplánujete trasu své cesty. Možnosti jsou téměř neomezené!

Nezbývá tedy, než si počkat na vrstevnicovou mapu s trojrozměrnou rekonstrukcí Nového hradu a imaginárním pohledem na hrad Pražský. Tajemství budou odhalena!

Nabízí se však otázka: Pokud máme jakožto prostá veřejnost tyto možnosti, co teprve dokáží vojenští topografové? Jaké vymoženosti asi mají dnes, když si mohli prohlížet naše zahrady a domy z ptačí perspektivy už před druhou světovou válkou? Máte také někdy ten pocit, že vás někdo sleduje? A nemáte ho teď pořád?

Důkladný rozcestník internetových adres z článku je pro vás připraven na stránkách www.rodokmen.blog.cz

Matěj Kadlec


<< nahoru

ikonka METRO V LIBUŠI A PÍSNICI

Určitě jste již zaslechli zprávy o tom, že v Písnici bude konečná metra trasy D, jehož výstavby bychom se mohli dočkat v následujících letech. V uplynulých měsících jsem se podrobně seznámil s materiály o výstavbě, které se vám nyní pokusím shrnout.

Základní rozsah trasy D bude mezi stanicemi Písnice a Hlavní nádraží (přestup na trasu C). Bude ji tvořit deset stanic. Kromě již zmíněných konečných to budou: Libuš, Nové Dvory, Nemocnice Krč, Nádraží Krč, Olbrachtova, Pankrác (přestup na trasu C), Náměstí bratří Synků, Náměstí Míru (přestup na trasu A). Původně neměla být stanice u Nemocnice Krč, ale na Zálesí. Pro dostupnost a přímou dopravní obslužnost nemocnice byla nakonec stanice posunuta.

A teď k jednotlivým stanicím, které vás určitě budou zajímat. Konečná Písnice bude mít dva vestibuly. Severní přiléhá k Libušské ulici a je zároveň orientován k prostoru bývalého masokombinátu, dnes Sapy. Jižní vestibul bude v oblasti křižovatky Libušské ulice a Kunratické spojky, kde by v budoucnu měl vzniknout dopravní terminál.

Stanice Libuš bude přiléhat k ulici Novodvorská v místech, kde pobýval cirkus. Zde bude jenom jeden vestibul směrovaný k podchodu pod touto frekventovanou ulicí. Stanice by zároveň měla sloužit k přestupu na tramvaj, jejíž trasa sem bude protažena z Modřan.

Pro mnohé z vás je možná ještě zajímavá stanice Nové Dvory. Ta by měla vyrůst na ploše vymezené ulicemi Novodvorská, Durychova (přestupy na návaznou dopravu), Libušská a Chýnovská.

A ještě několik zajímavostí. Na trase D by měly jezdit nové soupravy, které by měly mít možnost napájení z třetí koleje i z troleje. To má do budoucna umožnit „protažení" metra i dál mimo Prahu. Délka soupravy bude 85 až 100 metrů a její konstrukce umožní vybudovat na trase ostřejší zatáčky, než na jaké jsme zvyklí ze současného metra.

Trasa D má přinést úlevu „céčku", především stanicím Kačerov a Muzeum. A hlavně - v ulicích Libušská, Štúrova a Vídeňská ubude autobusů.

Mnohé další jistě napoví obrázky. Pokud máte nějaké otázky k trase D, napište mi na mail zajick@gmail.com nebo poštou na adresu: Redakce U nás, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš. Připravím pro vás odpovědi z Dopravního podniku.

Karel Zajíc

Zdroj: DP Praha, a. s., srpen 2007


<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci dubnu 2008 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 82 let, 84 let, 85 let, 88 let, 89 let, 91 let a 92 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

Stanislav Bareš
Oldřich Petržela
Věra Ehrenbergerová
Oldřich Vlasák
Karel Barchánek
Vlastimil Stibor
František Hertl
Alenka Šišperová
Božena Žákovská
Marie Štefková
Bedřich Fojtík
Libuše Roubíčková
Jaroslava Kopecká
Bohumila Srpová
Jarmila Melicharová
Vlasta Boušková

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách U nás, je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou - tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení.


<< nahoru

ikonka PODĚKOVÁNÍ


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (33) - NEJEN MORÁLNÍ THRILLER...

Samé složité otázky se řeší od nás nahoře, těmi, které jsme si zvolili. Třeba ten radar. Nevím, ačkoli se k tomu mohu vyjádřit. To s raketami SS20 bylo přece jen jasnější. Jednoznačně jsem je nechtěl, vyjádřit jsem se mohl jenom tak, abych nebyl moc slyšet, takže jsem na tom skoro stejně. Ještěže jsou tu ta knihkupectví a ty knihy, dobré na všech stranách světa, když si správně vybereme. Začněme dneska třeba v té Americe, jakože to není jen ten radar a dokonce ani jen ta víza!

Tahle země není pro starý. McCarthy, Comac. Přel. David Petrů. Praha: Argo, 2007. 201 s. ISBN: 978-80-7203-863-3

Dnes již sedmdesátiletý autor bývá právem označován za jednoho z nejtemnějších žalobců současného stavu americké společnosti. V 90. letech vydal existenciální westerny Všichni krásní koně a Hranice, které česky vyšly v letech 1995 a 1997. Tenhle jeho román z roku 2005 je označován za "morální thriller". Jeden muž v něm šťastnou náhodou najde na poušti pohádkovou hotovost, výsledek války drogových gangů. Od té chvíle ho i s jeho manželkou začne pronásledovat ten, kterému peníze patřily, a všem třem je na stopě racionálně uvažující šerif - nálezcům chce život zachránit, zločince ho zbavit. Tento netypický detektivní příběh z texasko-mexické hranice je ozvláštněn policistovými (autorovými) meditacemi na téma láska, krev a občanská povinnost.

Cesta. McCarthy, Comac. Přel. Jiří Hrubý. Praha: Argo, 2008. 189 s.

ISBN: 978-80-7203-973-9

Po úspěšném „morálním thrilleru" obdržel autor za tuto „sci-fi" nejprestižnější americkou literární cenu, cenu Pulitzerovu. Román, v němž je vědeckofantastická snad jen ústřední kulisa děje, který se odehrává ve světě sežehnutém neznámou katastrofou. Otec se synem tu putují šedivou zimní krajinou a děsí se každého náznaku, že nejsou sami, kdo přežil. Od ostatních zbylých lidí totiž určitě nemohou čekat nic dobrého. Drží je při životě jen to, co uveze jejich nákupní vozík a co občas najdou v prázdných domech. Jejich cílem je mořské pobřeží, ale i tam se samozřejmě ukáže, že naděje už nejspíš nikde neexistuje...

Celkovou atmosférou mně tahle kniha připomněla jinou, se kterou si nezadá v určité fatálnosti a kterou znám už z doby, kdy u nás pro svou tehdy nebezpečnou obraznost vycházela jenom v samizdatu a kdy jsem nevěřil, že by ji napsal někdo, kdo nežil naši tehdejší realitu...

Farma zvířat/ Animal Farm. Orwell, Georgie. Přel. Gabriel Gössel Praha: Argo, 2008. 218 s. ISBN: 978-80-7203-969-2

Bilingvní, anglicko-české vydání světoznámého románu, který proslul jasnozřivou alegorií bolševické revoluce. Tato v podstatě bajka začíná vzpourou zvířat, která vyženou majitele farmy a začnou si vládnout sama. Zprvu ušlechtilé, idealistické myšlenky o rovnosti, svobodě a blahobytu záhy berou za své a jejich místo postupně zaujme propaganda, nesvoboda a totalitní diktatura. Pozoruhodné především je, že bývalý marxista Orwell dopsal Farmu zvířat v roce 1944!

Obvykle dávám za výlohu knihkupectví tři knihy, tentokrát musím aktuálně přidat i čtvrtou. Dvakrát jsem se osobně setkal s Radovanem Lukařským a ani jednou jsme si lidsky příliš neporozuměli. Což je teď, když definitivně odešel, úplně jedno. Odešel totiž také Hamlet jeho generace, skvělý recitátor, pedagog, intelektuál a morální vzor...

Moje nejmilejší verše. Radovan Lukavský. Praha, Petrklíč, 2007. 104 s.

ISBN: 978-80-7229-168-7

V téhle knize se s Radovanem Lukavským můžeme vydat na cestu do velkého světa poezie, kterou v této publikaci autor prezentuje jako klíčovou sílu obilných zrn, jež budou padat na úrodnou půdu lidských srdcí a myslí. V umění je totiž "něco pro někoho, nic pro všechny", cituje autor básníka. Nicméně jistě zde každý najde něco, co právě jemu se líbí a co ho oslovuje.

Pěkné počtení opět přeje jbx


<< nahoru

Zveme

ikonka SPOLEČENSKO-KULTURNÍ AKCE V LIBUŠI A PÍSNICI V ROCE 2008

Městská část Praha-Libuš pořádá v roce 2008 tyto společensko-kulturní akce:
 • Ve dnech 14. 4. až 27. 4. již tradičně podpoříme ekologickou kampaň Den Země.
 • MČ Praha-Libuš pořádá již 3. ročník hudebně-sportovně-kulturní akce pod novým názvem Libušsko-písnický jarmark dne 17. 5. od 14 do 18 hod. vprostorách před nákupním střediskem na sídlišti Písnice. Pro všechny občany se budeme snažit připravit příjemné odpoledne obohacené biojarmarkem a ukázkou zajímavých řemeslných prací.
 • Pro naše seniory pořádáme dne 22. 5. autobusový zájezd do Pěnčína vJizerských horách (přihlášky od 14. 4. 2008).
 • Dětský den se koná 31. 5. od 13 hod. na fotbalovém hřišti v Písnici při ulici Švihovská.
 • Již 4. ročník Písnické drakiády se koná dne 5. 10. od 15 hod., svátek na něm oslaví všichni draci a dračice.
 • Vměsících září a říjen budou probíhat Dny zdraví, jejichž cílem je osvěta vrámci zdravého životního stylu.
 • Občané mají další možnost ovlivnit příští rozvoj naší městské části na veřejném projednávání komunitního Plánu zdraví a kvality života Libuše a Písnice dne 15. 10 od 17 hod. vprostorách školní jídelny ZŠ Meteorologická.
 • Senioři znaší městské části se mohou v říjnu zúčastnit dalšího zájezdu, nejspíše do Harrachova (termín bude upřesněn).
 • Rok uzavřeme dne 11. 12. již tradičním předvánočním posezením seniorů svolenými zástupci městské části vKolibě u Elišky na Karlštějně.
 • Narozené malé občánky přivítá starosta MČ pan Petr Mráz v prostorách zasedací místnosti ÚMČ Praha - Libuš, KLukám 664 vtermínech, které budou během roku sděleny rodičům.

Všechny akce zajišťují pracovnice humanitního odboru Úřadu městské části Praha-Libuš, K Lukám 664, Praha 4 - Libuš, tel. 261 910 145, 244 401 646, s velikou pomocí TJ Sokol Písnice, SDH Písnice, SDH Libuš, TJ Tempo Praha, Klubu Junior, MC Kuřátko a dalších.

Více informací na e-mailu humanitni@praha-libus.cz, webových stránkách www.praha-libus.cz - Kultura, sport, volný čas.

Iva Hájková, ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR - LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY SE BLÍŽÍ!

Klub Junior odpoledních aktivit dětí a mládeže zřízený MČ Praha-Libuš pořádá již čvrtým rokem v době letních prázdnin dva typy letních dětských táborů. První z nich - příměstský LDT probíhá tak jako každoročně i letošní rok v měsíci červenci a to v době od 7. do 18. 7. 2008. Tento typ dětského tábora vychází vstříc potřebám rodičů dětí, které z jakéhokoli důvodu tráví prázdninové dny v Praze a přitom také chtějí zažít spoustu legrace, her i dobrodružství, chtějí poznat nové kamarády... To vše jim tento tábor nabízí: výlety, soutěže, hry i odměny - vše jako na táboře, jen vyspat se děti chodí domů! A také na letošním táboře bude páteří dění celotáborová hra se samostatnými jednodenními etapami. První informativní schůzka k tomuto táboru se konala již v březnu, další schůzka je naplánována na 12. červen 2008 v 17.30 h v prostorách Klubu Junior (Na Okruhu 395). Více informací na www.klubjunior.cz.

Druhým typem letního dětského tábora Klubu Junior je mimopražský LDT konaný v letošním roce opět ve spolupráci s humanitárním sdružením Protebe a opět v měsíci srpnu - tentokrát v krásné lokalitě Podbrdska v komfortní chatové osadě Věšín (rekreační středisko s vlastním vyhřívaným bazénem - více informací v samostatném článku tohoto čísla).

Vážení rodiče, přijďte se i vy podívat na společnou schůzku v červnu nebo nás navštivte na našich webových stránkách !

Na shledanou se těší tým lektorů společně s vedením Klubu Junior.

Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968

Foto Lenka Němečková

<< nahoru

ikonka ZDRAVÁ LIBUŠ A PÍSNICE - DNY ZEMĚ

Ekologická kampaň Den Země se v MČ Praha-Libuš koná v období od 14. 4. do 27. 4. 2008 se zapojením všech základních a mateřských škol, mateřského centra Kuřátko, MČ Praha-Libuš a jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha.

Pro veřejnost bude od 14. 4. do 25. 4. 2008 zpřístupněna putovní výstava občanského sdružení Ekodomov pod názvem MISS Kompost a Nulový odpad, která je zaměřena na formy využívání bioodpadu z domácností. Na výstavě získáte ucelené informace o problematice kompostování. Výstava je přístupná ve vstupních prostorách ZŠ Meteorologická.

MČ Praha-Libuš zajistila pro předškolní děti z mateřských škol a žáky 1. stupně základních škol interaktivní pořad Aby bylo na Zemi milo, který se koná v tělocvičně Klubu Junior dne 17. 4. 2008. Program je zaměřen na ekologická a etická témata současnosti - např. třídění odpadů, ochrana vody a lesů, ochrana zvířat, péče o vlastní zdraví, zvíře není věc, nebuďme na sebe hrubí, humanita a solidarita...

Ve všech mateřských a základních školách se děti zapojí ve dnech 14. 4. až 16. 4 do výsadby dřevin, kterou finančně zajišťuje městská část ve spolupráci s firmou Louka.

Školy a školky organizují pro děti během celého dubna aktivity, které mají upozornit na ochranu životního prostředí (úklid, sázení rostlin, třídění odpadu, výtvarné ztvárnění různých témat...), ale i na uvědomění si potřeby vytvářet a upevňovat dobré mezilidské vztahy.

Školní akce vyvrcholí např. dne 22. 4. v ZŠ s RVJ L. Coňka, dne 23. 4. v MŠ Lojovická a dne 25. 4. v ZŠ Meteorologická.

MC Kuřátko uspořádalo v rámci kampaně Město pro děti anketu pod názvem Zeleň a veřejná prostranství v Libuši a Písnici. Anketní lístky maminky z mateřského centra po 4. 4. (uzávěrka ankety) vyhodnotí a sumarizaci předají k dalšímu využití městské části Praha-Libuš. Na základě výsledků ankety je mateřské centrum připraveno podílet se na vytvoření koncepce rozvoje v oblasti životního prostředí v městské části.

Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha se zapojí do kampaně úklidem okolí stájí a blízkého potoka dne 26. 4. 2008.

Program je od ranních hodin přístupný široké veřejnosti.

Iva Hájková

<< nahoru

ikonka NEVÁHEJTE A PŘIHLASTE SE JEŠTĚ NA: LIBHUSH

Již potřetí je tu Libhush alias Libušská hudební show, soutěž hudebních dovedností dětí a mládeže.

Loňský ročník opět ukázal velké talenty všech účastníků. Zastoupeni byli nejen flétnisté, ale též kytaristé a klavíristé i zpěváci. Přihlásí se také letos ti, kteří muzicírují i jinde než v Klubu Junior? Budou jejich kvality takové jako před rokem nebo mladí virtuózové udělali další pokroky? Přihlásí se opět dua či celé skupiny? A kdo se vlastně může zúčastnit?

Soutěžit mohou všichni hudební zájemci, kteří si připraví libovolnou píseň či skladbu a zašlou či doručí svoji přihlášku do 30. 4. 2008 do Klubu Junior, Na Okruhu 395, Praha 4

Disciplíny:

A. flétna x)

B. klavír, keyboard

C. kytara

D. zpěv x)

E. skupina hudebních nástrojů/zpěváků

Věkové kategorie:

3. 11 - 15 let

4. 15 a více

5. věkově smíšené

x) V případě sólového charakteru těchto dvou disciplín je možné účastnit se soutěže za doprovodu dalšího hudebního nástroje.

I letos budou v porotě zasedat lektoři hudebních oborů Klubu Junior, kteří budou mít nelehký úkol - vybrat ty, které ocení diplomem a hodnotnou cenou! Nerozhoduje však pouze talent a výběr skladby, ale celkový projev mladého umělce.

Přátelské klání se uskuteční v neděli 11. května od 15.30 hod v prostorách Klubu Junior, Na Okruhu 395, Praha 4.

Bližší informace:

Ema Máchová, 603 969 678

Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968

<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš, kuratkomc@seznam.cz, tel. 728 200 439, www.kuratko.mistecko.cz. Spojení: bus MHD 113, 171, 197, 198 zast. Sídliště Písnice, 165 zast. Jirčanská

Otevřeno: pondělí - pátek 9.30 - 12.00

Vstupné: 20 Kč, předplatné 150 Kč/10 návštěv

Děkujeme vám všem, kteří jste v měsíci březnu vyplnili dotazník k anketě Zeleň a veřejná prostranství v Libuši a Písnici. Tento měsíc vaše názory a podměty zpracujeme a o výsledcích vás budeme informovat.

STÁLÝ PROGRAM

pondělí, středa - herna, rytmika a cvičení pro nejmenší

úterý, čtvrtek - herna, výtvarné a ruční práce

pátek - anglická konverzace pro maminky (herna uzavřena)

MIMOŘÁDNĚ: BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

Tento měsíc realizujeme jednodenní burzu v sobotu 12. 4. 2008 od 9.00 hod. Termín burzy vychází vstříc potřebám rodičů větších, škol(k)ou povinných dětí. Přijďte, vyberte si, smlouvejte, nakupujte, radujte se.

DUBEN 2008

8. 4. úterý Bramborová tiskátka - jednoduché, hezké, veselé, vhodné pro děti od 1 roku

10. 4. čtvrtek Zvoneček - pomocí ubrouskové metody vykouzlíme dětem z květináčku zvoneček. Společně také vyrobíme zvonkohru do našeho MC.

12. 4. sobota Burza dětského oblečení - nabídka možnosti burzy pro rodiče starších dětí. Doba konání 9.30 - 13.30, (resp. 9 - 14 hod). V rámci burzy si každá maminka nabízí své oblečení sama, nabídka počtu kusů oblečení omezena pouze kapacitou prostor MC, myslete tedy objemem své nabídky i na ostatní. Více info k burze na e-mailu kuratkomc@seznam.cz. Vstupné 40 Kč pro prodávajícího, nakupující návštěvníci mají vstup zdarma.

14. 4. pondělí Narozeninová oslava - chcete-li, oslavte s dětmi, které se narodily v březnu, jejich narozeniny s námi. Zazpíváme si, zatančíme a předáme malý dárek. Své oslavence přihlaste na tel. 728 200 439 (Tomešová) do 6. 4. kvůli domluvě na občerstvení. Ostatní mohou přijít bez předchozího ohlášení.

15. 4. úterý Modelování - opět si zamodelujeme s nelepivou samoschnoucí hmotou.

17. 4. čtvrtek Savová batika - dopoledne hlavně pro maminky. Přijďte si vyzkoušet nenáročnou techniku zdobení látek. Za příznivého počasí se bude konat venku! S sebou jednobarevné bavlněné tričko nebo kousek plátna na vyzkoušení.

21. 4. pondělí Divadélko - dětem i dospělým zahrajeme další (ne)známou pohádku.

22. 4. úterý Drátkování - rybička - maminky dráteníci vyzkouší starou techniku a s Katkou odrátkujeme malé kamínky jako rybičky.

24. 4. čtvrtek Kvetoucí mimizahrádka - společně s našimi dětmi si osázíme truhlíky před MC barevnými muškáty a jinými květinami. S sebou pro děti oblečení „na ušpinění", budeme se hrabat v hlíně, sázet a zalévat. Za pěkného počasí vše venku.

29. 4. úterý Kalendárium IV. - překvapení, výtvarná aktivita s tématem „duben v přírodě".

Za MC Kuřátko Katka Tomešová

<< nahoru

ikonka LETNÍ INTEGROVANÝ DĚTSKÝ TÁBOR 2008

Humanitárního sdružení PROTEBE a Klubu Junior P 4

za podpory městské části Praha-Libuš a Magistrátu hl. města Prahy

UBYTOVÁNÍ: čtyřmístné chatičky s možností přitápění, toalety a sprchy s teplou vodou

STRAVA: 5x denně, celodenní pitný režim

VYBAVENÍ TÁBORA: volejbalová a fotbalová hřiště, společenské místnosti, mimořádně kvalitní koupání ve velkém bazénu s temperovanou vodou, možnost zapůjčení čtyřkolek, jízdních kol a paintballu

NABÍZÍME: míčové a jiné sportovní skotačení, stálou partu zkušených a MŠMT proškolených vedoucích, skvělou partu nových kamarádů, zdravotní a odbornou péči a hlavně spoustu zábavy při oddílovém i celotáborovém programu. Doprava zajištěna hromadně autobusy z Prahy 4 - Libuše.

REZERVACE: Pokud se pro náš tábor rozhodnete, ozvěte se nám přes uvedené kontakty a bude Vám zaslána složenka i další informace. Požadujete-li, vystavíme fakturu (zašlete vzor textu).

Poté, co od Vás obdržíme přihlášku, Vám bude místo na táboře rezervováno do 31. 5. 2008. Neobdržíme-li do tohoto data doklad o zaplacení, může být Vaše místo nabídnuto jinému zájemci.

Dobytí Popólu západního

Na mapě našeho světa již není žádných bílých míst. Všech významných míst naší planety bylo již dříve objeveno a není již místa, na kterém by lidská noha dosud nestanula. Nebo snad ano?

Po dlouhých přípravách hned několik výzkumných výprav současně opouští své domovy a vydává se vstříc dobrodružství neznámému, aby dosáhly velkého vítězství a Popólu západního jako první.

KONTAKTY: VÍCE INFORMACÍ NA:

Telefon: 777 603 883, tel. 261 910 532 www.protebe-hs.wz.cz
E-mail: zdenka.kapicova@quick.cz


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR - PROGRAM DUBEN 2008

Srdečně zveme všechny naše milé členy a členky do klubu již na jarní program i s výletem.

1. 4. Další pokračování ve čtení pro úvahu i k zasmání.

8. 4. Volná zábava při čaji, kávě a k dalšímu posilování našeho kolektivu.

15. 4. Toto odpoledne zasvětíme místnímu internistovi panu MUDr. J. Henzlovi při jeho další přednášce u nás v klubu na téma: Virové onemocnění a jak nejsnáze mu předcházet. Dále  zamyšlení nad dnešním stavem ve zdravotnictví!

22. 4. Odpolední výlet na letohrádek Hvězda. Odjezd z Libuše v 11.00 hodin od restaurace

U Eimů. Po zajímavé přednášce paní PhDr. Randové o historii a po prohlídce letohrádku máme objednané posezení v místní restauraci s pozdějším obědem. Návrat cca v 17.00 hod.

29. 4. Na toto odpoledne přijal opět pozvání pan Ing. František Herc, který je dlouholetým chovatelem medonosných včel a bude tentokráte hovořit o problematice úhynu, onemocnění, léčení včelstev a důležitosti role včelstev v životě lidstva.

Těšíme se opět na hojnou účast v našem klubu.

KNIHOVNA

Nezapomínejte, že při této příležitosti si můžete zdarma zapůjčit knihy k přečtení z velké nabídky evidovaných knih. S výběrem vám rád  poradí náš oblíbený knihovník pan Nosek.

ZAHRÁDKÁŘSKÝ VÝLET

Důležité sdělení pro milovníky  tak zvaných zahrádkářských výletů pořádaných každým rokem ve spolupráci  s panem Braunem a panem Ing. Lehovcem: Tentokráte do míst té nádherné skutečné Šumavy, předpokládáme i historickou exkurzi po okolí. Pro milovníky turistiky bude program rozdělen tak, aby si někteří mohli projít  část Povydří. Výlet plánujeme od soboty 31. 5. do neděle 1. 6. 2008. Zájemci, volejte na tel. č. 608 511 980 paní Prchlíkové.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Pro milovníky divadel nabízíme  naposledy před prázdninami velmi úspěšné představení nové hry To byl ale Silvestr! vstupenky do 3., 4., 5. řady za zlevněnou cenu 200 Kč, a to na úterý 29. 4. od 19.00 hod. v Branickém divadle. Hrají v alternaci: Zounar, Andrlová, Gondíková,  Bočanová, Šulcová a jiní. Zájemci z celé městské části nechť volají ihned p. Prchlíkovou 608 511 980.

SLOVENSKO - OPRAVA

Zájemci o pobyt v západních Tatrách na Slovensku 9. 8. až 16. 8. 2008, obracejte se, prosím na paní Urbanovou, tel. 261 912 404 (nikoli na minule uvedené číslo).

Jménem výboru Klubu Senior Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka ZÁJEZD PRO SENIORY

Městská část Praha-Libuš pořádá pro seniory naší městské části zájezd. Je určen občanům, kteří věkově splnili podmínky starobního důchodu a jsou trvale hlášeni v naší městské části.

Kam pojedeme?

Při květnovém zájezdu seniorů navštívíme Výletní areál Pěnčín u Jablonce nad Nisou. Zde

absolvujeme dvouhodinovou projížďku vyhlídkovým vláčkem po Pěnčínsku až na blízkou rozhlednu Černá Studnice, odkud je rozhled nejen na Jizerské hory, ale i Krkonoše, Český ráj, Ještěd a Lužické hory. Dále si prohlédneme výrobu skleněných perel a navštívíme kozí farmu a sýrárnu. Ve specializované prodejně je možné nakoupit kozí sýry a jiné produkty z kozího mléka a masa a v podnikové prodejně bižuterie skleněné perly, a další skleněné předměty. Po prohlídce výrobních provozů a vyjížďce vláčkem bude možnost se naobědvat v místní restauraci nebo na terase  a dát si kávu, zákusek nebo pohár.

Cena zájezdu?

Všem zúčastněným bude ÚMČ Praha-Libuš  hradit autobusovou dopravu, vstup na prohlídku provozoven a jízdné vyhlídkovým vláčkem. Oběd  si zajišťuje každý účastník sám.

Kdy pojedeme?

Ve čtvrtek 22. května 2008. 

Ráno vyjedeme v 7.00 hodin. Sraz bude v 6.45 hod. v ulici  K  Lukám 664/1, Praha 4 - Libuš (před Úřadem MČ Praha-Libuš). Předpokládaný návrat kolem 18 hodiny.

Přihlašovat se můžete od pondělí 14. dubna 2008 na humanitním odboru ÚMČ Praha-Libuš, na telefonu  261 910 145 nebo 244 401 646.

Eva Cochová, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru
vymezovací obrázek

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 12/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý