Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 06/2008Kronika

ikonka ZDRAVÁ LIBUŠ A PÍSNICE - ANKETA ZELEŇ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ NA LIBUŠI A PÍSNICI

O výsledcích ankety Zeleň a veřejná prostranství na Libuši a Písnici, která byla součástí celostátní kampaně Sítě mateřských center Město pro děti v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agendy 21 , diskutovaly zástupkyně občanského sdružení Mateřské centrum Kuřátko s představiteli městské části  Praha-Libuš na setkání dne 6. května 2008. Celkem bylo zpracováno 65 příchozích dotazníků. Pouze 7 dotazníků pocházelo od obyvatel jiných lokalit, 58 z nich vyplnili libušští občané, především maminky s dětmi. Všem, kteří jste nám poslali své názory, touto cestou mnohokrát děkujeme!

Odložené housenky

Výsledky ankety potvrdily naše předpoklady, že místním občanům nejvíce vadí „psí nečistoty v ulicích". Rádi bychom touto cestou poděkovali vám všem, kteří vodíte své psí miláčky po Libuši a okolí a uklízíte po nich „odložené housenky". A prosíme také ostatní, aby pamatovali svojí ohleduplností na své sousedy, pejskaře i nepejskaře, a psí nečistoty také uklízeli. Jak nám potvrdili zástupci městské části, odpadkových „psích" stanovišť, je po městské části umístěno dostatek, lidé si také mohou nosit s sebou igelitové pytlíky na „drobnosti" svých miláčků z domova a vyhodit je do jakéhokoliv odpadkového koše či popelnice. Pamatujte na naše i vaše boty, kola a kočárky, ať si společně nenosíme domů „voňavá" překvapení.

Využití „volných" zelených ploch

Druhou největší oblastí vašeho zájmu bylo využití „volných" zelených ploch. Jak jsme se dozvěděli na základě konzultace se zástupci odboru správy majetku a náhledem do katastrálních map, v tomto směru nelze nic zásadního ovlivnit, neboť většina v dotaznících zmiňovaných volných zelených ploch či pozemků je v soukromém vlastnictví. Téma „vlastnictví" pozemku následně ovlivňuje i možnost zřizování odpočinkových zón různého typu na území Libuše a Písnice. Na konkrétní dotazy jsme dostali konkrétní odpovědi.  Příkladně v otázkách zřízení dopravního hřiště je největší překážkou právě nedostatek vhodných ploch, dále přísné legislativní normy a taktéž nedostatek financí. Navrhli jsme také umístění dvou laviček v blízkosti městského úřadu „pod lipami" a doufáme, že si na nich budeme moci posedět s našimi dětmi už toto léto.

Ptačí budky a krmítka

V dotaznících se občané dále vyjádřili více jak čtyřmi pětinami všech hlasů, že by uvítali zrealizování záměru umístění ptačích budek a krmítek na území městské části Libuš a Písnice. Tento projekt nemůže mateřské centrum zrealizovat samo, a proto bude hledat vhodného partnera ke spolupráci. Zástupci městské části myšlenku projektu schválili a požádali nás o detailnější rozpracování tématu. K těmto otázkám se tedy vrátíme znovu na podzim, kdy bude umístění krmítek pro ptáky aktuální.

 Děkujeme ještě jednou nám všem za zachování společných čistých prostor a větší ohleduplnost.

Vypleněná Mimizahrádka

A ještě malý smutný dovětek na závěr. V rámci projektu Mimizahrádka podpořeného z dotačního programu Zdravá Libuš a Písnice a Agenda 21 se Mateřské centrum Kuřátko rozhodlo zvelebit okolí Klubu Junior a sídliště Písnice výsadbou květin a péčí o ně. Děti spolu s maminkami zasadily do zakoupených truhlíků muškáty, a pak jsme je společnými silami umístili dne 7. května na ploty. Slunečné dopoledne se vydařilo, děti měly radost z dobře vykonané práce. Za čtyři dny, po svátcích, byla polovina truhlíků prázdná a rostliny ukradené. Dětem nic říkat nebudeme, ale co si máme myslet my ostatní?

Kateřina Tomešová

 


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ - DRUZÍ V COCA COLA CUPU!

V Praze na Strahově se 28. dubna 2008 konal fotbalový turnaj Coca Cola Cup. Zúčastnila se ho i naše Základní škola Meteorologická. Tým vybíral zkušený fotbalista a žák 9. třídy Tomáš Růžička, kterému svěřil důvěru pan učitel Ctirad Kec. Družstvo tvořili žáci 6. - 9. tříd. První zápas jsme hráli od 9 hodin proti ZŠ Kateřinky. Klání skončilo 2:1, branky vstřelili Adam Rezek a Adam Le Duy. V druhém zápase se rozhodlo. Prohráli jsme se ZŠ Zárubova 3:0, a proto jsme nemohli postoupit. Postupoval pouze jeden ze skupiny. Do třetího zápasu jsme vstoupili poměrně unavení, ale i přesto jsme ZŠ Písnická v pražském derby porazili 5:2. V tomto zápase spustil svou brankovou kanonádu kapitán Tomáš Růžička. Úspěšně jsme skončili druzí za ZŠ Zárubova. Škole jsme neudělali ostudu a to pro nás byla hlavní motivace.

Adam Rezek, 8.A


<< nahoru

ikonka ZDRAVÁ LIBUŠ A PÍSNICE - DEN ZEMĚ 2008

Na různých místech městské části probíhaly během dvou týdnů kolem 22. dubna, Dne Země aktivity k tomuto ekologickému svátku v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice.

Společně s městskou částí se do osvětové kampaně zapojily tyto organizace: ČSOP Koniklec, o. s., Ekodomov, o. s., MŠ K Lukám, MŠ Lojovická, MŠ Mezi Domy, MŠ Ke Kašně, ZŠ Meteorologická, ZŠ s RVJ v Písnici, MC Kuřátko a jezdecký oddíl TJ Tempo v Písnici. Akcí Dne Země se zúčastnilo okolo 300 dětí a dospělých. Každý rok je vidět sílící aktivní přístup k  životnímu prostředí a k uvědomění si, že musíme chránit naši Zemi.

Vysazování stromů

Ekologickou kampaň jsme zahájili jako každoročně vysazováním ovocných i okrasných stromů v objektech mateřských a základních škol ve spolupráci se soukromou firmou Louka-Loukota. Školy si vybraly stromy, městská část zabezpečila finance, soukromá firma v úzké spolupráci s dětmi stromy zasadila. Pak se všichni společně o nové kamarády starají, aby se jim na pozemcích škol dobře dařilo.

Miss kompost a nulový odpad

Městská část zajistila instalaci putovní výstavy Miss Kompost a nulový odpad, která seznámila návštěvníky s různými možnostmi kompostování a s využitím odpadového materiálu. Výstava byla přístupná veřejnosti během celých čtrnácti dnů ve vstupních prostorách ZŠ Meteorologická.

Aby bylo na Zemi milo

Tak se jmenoval interaktivní pořad určený dětem z mateřských škol a prvních stupňů základních škol, který zabezpečila městská část. V rámci programu si děti oživily své - někdy až ohromující - znalosti z oblasti třídění odpadu, ekologie, ale i slušného chování.

Anketa Zeleň a veřejná prostranství v Libuši a Písnici

Mateřské centrum Kuřátko uspořádalo anketu Zeleň a veřejná prostranství v Libuši a Písnici, na základě které se občané prostřednictvím anketních lístků roznesených po městské části a umístěných na webu městské části mohli vyjádřit se spokojeností čistoty, množství zeleně v městské části a s úrovní dětských hřišť. Anketa je již vyhodnocena a probíhají vzájemná jednání na ÚMČ Praha-Libuš. O výsledcích a dalším postupu bude veřejnost informována. Maminky s dětmi se zapojily do akce Kvetoucí minizahrádka. Osazovaly květinové truhlíky, aby bylo zkrášleno okolí mateřského centra.

Soutěže v třídění odpadu a ekohry

V mateřských školách byla v dubnu výchova k ekologickému myšlení a cítění podpořena v každodenních činnostech dětí, jako jsou: pomoc při úklidu zahrad se zapojením rodičů, sázení květin, maximální využití vycházek do blízké Modřanské rokle. Zde je dětem vštěpována láska k přírodě, ale na druhou stranu se zde mohou přímo setkat s odpadky odhozenými uprostřed přírody. MŠ Mezi Domy uspořádala soutěž ve třídění odpadu. MŠ Ke Kašně přijala pozvání Hasičské stanice Ke Krči, ve které se děti mohly seznámit s těmi, kteří naší Zemi hodně pomáhají. MŠ Lojovická zajistila ekohry, při nichž děti zažily například výrobu ručního papíru nebo rozpoznávaly různé zvuky přírody. MŠ K Lukám umocnila prožitky dětí na škole v přírodě, kde si děti intenzivně povídaly o přírodě a jejích krásách, ale také o potřebě být k sobě navzájem milí a kamarádští.

Písnická škola pečovala o zeleň

Základní škola v Písnici se zaměřila na péči o zeleň. Děti měly na pěti stanovištích plnit různé úkoly - sázení, hrabání, pletí, rytí apod. Natíraly zahradní kůlnu a podařilo se jim zapojit i děti z mateřské školy, které se přišly podívat na své „velké" kamarády.

Čistý potok

Jezdecký oddíl v Písnici opět vyčistil přilehlý potok od každoročních nánosů větví i odpadků.

Vyvrcholení v libušské škole

Jako každoročně se vyvrcholení ekologické kampaně konalo v ZŠ Meteorologická, kam se přijel podívat i radní hl. města Prahy pan Petr Štěpánek. Bohužel od rána hustě pršelo, tak musely být všechny připravené aktivity rychle přesunuty do chodeb a tříd základní školy. S organizací aktivit a soutěží pomáhalo žákovské zastupitelstvo. Občanské sdružení ČSOP Koniklec ve spolupráci s občanským sdružením Ekodomov připravily soutěže se zaměřením na třídění odpadu a s ukázkou svozových vozů a popelnic na tříděný odpad. Pro žáky druhého stupně ČSOP Koniklec uskutečnil výukové programy na téma Obaly a odpady, Domácí ekologie.

Iva Hájková

<< nahoru

ikonka ZDRAVÁ LIBUŠ A PÍSNICE - DOTACE NA TŘÍDĚNÍ ODPADU

V rámci prvního kola dotačního programu projektu Zdravá Libuš a Písnice získala Základní škola s rozšířenou výukou jazyků L. Coňka finanční dotaci na projekt Třídění odpadu na ZŠ.
Cílem projektu je vybavit školu novými barevně odlišenými nádobami na tříděný odpad, neboť současný improvizovaný stav již neodpovídá moderním ekologickým trendům. Realizace projektu byla naplánovaná ještě na květen 2008. Chceme, aby  školní mládež přirozenou cestou pochopila problematiku produkce i recyklace odpadů a její význam pro tvorbu a ochranu  životního prostředí. Získané dovednosti a znalosti přispějí prostřednictvím vlivu na okolí v širších rodinách a komunitě - dobrý příklad táhne - k naplnění cílů Projektu Zdravá Libuš a Písnice, tj významně zlepšit  kvalitu života v Písnici a okolí.

Gabriela Kadidlová

<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR - JUDO: TURNAJ V ČIMELICÍCH

Na judistických závodech v Benešově jsme byli osobně pozváni na další judo turnaj do jihočeského města Čimelice. Z nováčků a zkušenějších závodníků jsme museli udělat výběr, a přesto nás v sobotu 5. dubna do Čimelic dorazil úctyhodný počet 11 závodníků. Z nováčků to byli Luboš Pata, Jakub Povolný, Janek Brejtr, Samuel Lébl a Marek Bílek. Z pokročilých závodili  Jan Zedník, Lucie, Jakub a Ondra Procházkovi, Jindra Jeřábek a Filip Kopecký.

Po rozlosování do váhových kategorii se začalo hned zostra. Kuba Povolný s Markem Bílkem startovali hned v první skupině. Překvapili pevným postojem a svou bojovností. I když  startovali na svých prvních závodech, podařilo se jim ze tří zápasů jeden vyhrát, a udělat si tak první zápis ve svých průkazech. Chválím je za jejich odhodlání, s nímž bojovali s daleko zkušenějšími soupeři.

Ve stejném čase začínala na druhém tatami skupina našeho favorita Honzy Zedníka. Honza je technicky velice zdatný závodník, pracoval dobře jak v postoji, tak na zemi, a tím si vybojoval krásné druhé místo - první mu uteklo skutečně jen o chlup. Finálový zápas byl skutečně velice vyrovnaný a hrálo zde svoji  roli štěstí ale také fyzička. Honza ovšem předvedl parádní zápasy. Gratuluji!

Luboš Pata, jako jeden z našich šikovných začátečníků, vybojoval také jednu čistou výhru z celkových tří a soupeřům nedal jejich vítězství vůbec zadarmo. Chválím a gratuluji!

Filip Kopecký měl mezi soupeři silnou konkurenci, a i přes dva prohrané zápasy a jeden tvrdý chvat uči-mata, při kterém na něj soupeř upadl, Filip znovu nastoupil a vybojoval si třetí místo. Dnes už sám dobře ví, že se velice zlepšuje a že s ním mají i o dost zkušenější soupeři těžký zápasový boj. Chválím.

Náš další začátečník Sam Lébl hodně "zatopil" daleko zkušenějším soupeřům. Určitě netušili, co se v malém Samovi skrývá za pohyblivost, mrštnost, ale i vytrvalost. Chvaty předváděl na závodech s vrozenou přirozeností a ty mu také vynesly třetí místo! Sam nás všechny překvapil a velice ho chválím!

Dvouskupinový systém spojil ve stejné váhové kategorii dvojčata Lucii a Kubu Procházkovi. Ti se se třemi na "ipon" vyhranými zápasy probojovali rovnou do semifinále, kde Lucie sice nejprve prohrála, ale v souboji o třetí místo již ani na okamžik nezaváhala. Kuba porazil všechny soupeře a odnesl si zlatou medaili. U Lucie ještě musím podotknout, že porazila mimo jednoho všechny čtyři soupeře v chlapecké kategorii! Oba sourozenci si počínali velice zkušeně a bojovali s velikým nasazením. Potvrdili, že patří v našem klubu k opravdové špičce.
Jejich bratr Ondra porazil ve své kategorii všechny soupeře a stejně jako Kuba i on si odnesl zlatou medaili. Gratuluji všem závodníkům rodiny Procházkových!
Jindra Jeřábek měl také ve své skupině velmi silnou konkurenci. Zkušenější soupeře s pásky o dva řády vyšší však velice překvapil. Se třemi vyhranými zápasy skončil ve své kategorii na třetím místě. Jindro, gratulujeme ti!

Náš poslední bojovník Janek Brejtr měl proti sobě také zkušené a silné soupeře, a i přes své nasazení a svoji vytrvalost do dalších bojů neprošel. Přesto ho velice chválím jako skutečného bojovníka.

A na závěr už jen celková rekapitulace:
Ondřej Procházka  - 1. místo
Jakub Procházka - 1. místo
Jan Zedník - 2. místo
Lucie Procházková - 3. místo
Filip Kopecký - 3. místo
Jindra Jeřábek - 3. místo
Samuel Lébl - 3. místo

Ing. Oldřich Ježek, trenér oddílu judo, Klub Junior


<< nahoru

ikonka MŠ KE KAŠNĚ - FESTIVAL PRAŽSKÁ MATEŘINKA

 

Skupina dětí z hudebně pohybového kroužku, který vede již několik let na naší Mateřské škole Ke Kašně Míša Havlíčková, se v sobotu 29. března 2008 zúčastnila pražské tvořivé přehlídky mateřských škol Pražská mateřinka. Tento festival každoročně pořádá Magistrát hl. m. Prahy a Společnost pro předškolní výchovu.

Děti byly natěšené na setkání s dalšími kamarády - tanečníky, zpěváky, herci, recitátory a zároveň byly plné očekávání, jak zvládnou své pódiové vystoupení v silné konkurenci, v záři reflektorů a před naplněným hledištěm. Žádné z dětí nechtělo zklamat.

Míša Havlíčková je „velká" kamarádka našich dětí, její kroužek taneční a pohybové výchovy je velmi oblíbený. Ona přesně ví, co mají děti rády a co potřebují. Pro děti má zásobu dobrých nápadů, které okoření dětským temperamentem, radostí z pohybu, báječnou muzikou, a z dětí se rázem stávají různé pohádkové bytosti, zvířátka a akrobati.

Letos si děti při svém vystoupení zahrály v rytmu svěží hudby na zvířátka. V první skladbě Žofka tancem a pohybem předvedly, že i zvířátka v zoo se mohou smát, skotačit a radovat se ze své mladosti, přestože jsou chována v zajetí. Druhou skladbu Méďové děti pojaly trochu jako hádanku, ale nikomu nedělalo problém uhodnout, že si hrály na partu veselých medvídků. Děti sklidily za své vystoupení zasloužilý potlesk nejenom od svých rodičů a blízkých, kteří  je přišli povzbudit a podpořit, ale tleskalo jim i plné hlediště. Kromě nezapomenutelných dojmů si každé dítě odvezlo na památku tričko s logem Pražská mateřinka a do školy děti přivezly Pamětní list a krásné stavebnice.

Celá atmosféra tohoto pražského kola byla hravá, bezprostřední a tvořivá a jistě náročná pro organizátory. Všem, kteří vytváří podmínky pro rozvoj dětské osobnosti, kteří oplývají kreativitou a ochotou dávat kus ze sebe, patří velký dík. Oceněním a odměnou pro ně je dětský smích a záře v dětských očích.

Dagmar Čadová, učitelka MŠ Ke Kašně

Snad každý z nás na jaře touží někam vyrazit. Na zajímavou vycházku, na pořádný výlet či dokonce na pár dnů někam pryč od Prahy. Tuhle jarní touhu se daří naplňovat na školách v přírodě - a tak jsme se v dubnu, celí natěšení, vypravili do Hrabětic v Jizerských horách. Však naše těšení mělo opodstatnění již v loňských zážitcích z tohoto místa.

Prožili jsme několik báječných dnů hrami v přírodě, bojovkami, hledáním pokladu, skotačením v bazénu, jízdou na koních, táborákem, zpíváním s kytarou či jen válením sudů po travnaté hrázi josefodolské přehrady. Pohoda, radost, nové zážitky a zkušenosti, sehraná parta úžasných dětí... Díky všem zúčastněným!

Jarmila Kadeřábková, MŠ K Lukám


<< nahoru

ikonka MŠ K LUKÁM - PRO ZÁŽITKY DO PŘÍRODY

Snad každý z nás na jaře touží někam vyrazit. Na zajímavou vycházku, na pořádný výlet či dokonce na pár dnů někam pryč od Prahy. Tuhle jarní touhu se daří naplňovat na školách v přírodě - a tak jsme se v dubnu, celí natěšení, vypravili do Hrabětic v Jizerských horách. Však naše těšení mělo opodstatnění již v loňských zážitcích z tohoto místa.

Prožili jsme několik báječných dnů hrami v přírodě, bojovkami, hledáním pokladu, skotačením v bazénu, jízdou na koních, táborákem, zpíváním s kytarou či jen válením sudů po travnaté hrázi josefodolské přehrady. Pohoda, radost, nové zážitky a zkušenosti, sehraná parta úžasných dětí... Díky všem zúčastněným!

Jarmila Kadeřábková, MŠ K Lukám


<< nahoru

ikonka MŠ LOJOVICKÁ - VYCHÁZKY PRAHOU

V naší mateřské škole se nám velmi osvědčilo zařazovat do programu zvídavých předškoláků poznávací vycházky naší krásnou Prahou, které organizujeme většinou jednou měsíčně. O programu vycházky se rodiče předškoláků dozví vždy předem z nástěnky, kde najdou i podstatné informace a případně zajímavosti.

Letošní školní rok jsme zahájili plavbou po Vltavě. Nalodili jsme se pod Karlovým mostem, který jsme si nejdříve prohlédli se shora. Na lodi se o nás staral průvodce, povídal o památkách, které jsme míjeli. Protože naše loď měla nízký ponor, podívali jsme se až na Čertovku.

Další vycházka nás zavedla na Vyšehrad a do vyšehradských kasemat, kde jsme okusili trochu tajemna a museli použít baterky. Na konci podzemní chodby nás čekalo zajímavé setkání s originály soch, které jsme již znaly z Karlova Mostu.

Během zimního období jsme měli namířeno spíš do budov, abychom si kromě nevšedních zážitků nepřivezli také kašel a rýmu. Navštívili jsme pražské planetárium, shlédli představení o Neználkovi v divadle Minor, a nenechali jsme si ujít ani výstavu Lidská stopa v Národním muzeu.

Na velikonočně vyzdobeném Staroměstské náměstí jsme přivítali jaro, a tudíž mohli pokračovat v poznávání pražských památek zvenku. Na Pražském hradě jsme byli přítomni výměně hradní stráže. U hradní kašny jsme si popovídali o korunovačních klenotech, jež byly právě vystavovány, ale fronta na ně byla bohužel delší než naše časové možnosti. Zato jsme ale stihli výstavu hraček. Naše pražské putování letos zakončíme jízdou lanovkou na Petřín.

Sice to dospělé může občas i zaskočit, ale pro nás je velkým zadostiučiněním, když se od rodičů dozvíme, jak je jejich „chytré" děti učí poznávat Prahu J.

Dana Fáberová, MŠ Lojovická


<< nahoru

ikonka MŠ MEZI DOMY - Z DENÍČKU MÍŠI KLEČKOVÉ (2)

Dobrý den! To jsem zase já, Míša Klečková. Dneska vám povím o naší Jarní besídce. Paní ředitelka řekla, že je pro maminky k svátku. Ten je sice až později, ale my pak máme hodně práce, třeba školku v přírodě. Pro maminky máme už předem udělaný dáreček. Tentokrát jsme malovali na sklíčka. Každý dostal sklíčko, vybral si obrázek, papírek s obrázkem se položil pod sklíčko a tenkým štětečkem se namaloval obrys. Pak jsme si ho mohli vybarvit tak, jak jsme chtěli. Já malovala kytičku, ale pššt, to je překvapení, to se nesmí maminkám vůbec říkat. Pak mám ještě jedno překvápko, musím se naučit pro mamku básničku, ale aby nevěděla. Řeknu bráchovi nebo ségře, už chodí do školy a umí číst. Ještě mám jeden důležitý úkol, budeme totiž hrát pohádku a já jsem vypravěč. Jak že to je: „Boudo budko kdo v tobě přebývá?"

Hurá už je středa, musím si vybrat do školky nějaké pěkné šaty, dneska je přeci ta besídka. Po spinkání máme ještě flétničku, musíme si s Martinkou a Natálkou ještě procvičit písničky, co budeme na besídce hrát. Tak svačinka a maminky už tady za chvíli budou. Snad to všechno nezapomenu: „Jak je ta pohádka dál? K Boudobudce přiběhla myška Hrabalka, anebo přiskákala žabka Kuňkalka?" Když to zapomenu, paní učitelka mi určitě pomůže.

Konečně, mamka je tu a přišla i babička a taky ségra s bráchou. Mamka mi ještě učeše culík, to se přece na besídku musí. Maminky, tatínkové, babičky a dědečkové už sedí a čekají na naše vystoupení. Tak jdeme na to. Nejdřív vyprávíme po dvojicích básničky, pak hrajeme na flétničku, ještě zpíváme a tancujem my holky: „Já jsem děvče okaté." Pak mají taky kluci svoji básničku: „Já jsem ještě maličký." A teď už bude ta Boudobudka. Sláva, nezkazili jsme to. Poslední jsou ještě dva tanečky Měla babka a Šla Nanynka do zelí. To se taky povedlo a už jen říct přání maminkám a dát jim ten dáreček.

Mojí mamince se kytička na sklíčku moc líbila, ale i ostatní maminky a babičky byly rády. To se pozná podle pusinek, které nám za dáreček daly.

Tak zatím nashledanou. A taky ostatním maminkám všechno nejlepší k jejich svátku. ¨

Vaše Míša s mamkou Miroslavou Klečkovou

<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

Spolupráce s Městskou policií Praha                         

Klub seniorů  navázal již na podzim spolupráci s Městskou policií Praha.

Při osobní návštěvě v našem Klubu nám byly nabídnuty dva tematické zájezdy:

Hřensko od  26. 5. do 30. 5. a Slapy od 16. 6. do 20. 6. Tyto zájezdy jsou zcela zdarma, tj. strava, ubytování , včetně cesty tam a zpět. Vše ohledně těchto zájezdů, včetně přihlášek,

zařizuje pouze paní Kvapilová. Účastníci budou během zájezdu, pro větší osvětu seniorů, seznámeni: se zásady ochrany své osoby a majetku,  jak se bránit, jakých chyb se vyvarovat,

na co si dát zvláště pozor, dále o záležitostech týkajících se dopravy, chovu  psů, domácího  násilí atp.

Tímto chceme moc poděkovat Městské policii Praha za výhodnou nabídku a těšíme se na další spolupráci.

Zdravotní tematika

Další poděkování patří panu MUDr. Jaroslavu Henzlovi, místnímu internistovi, který vždy

ochotně dochází do našeho klubu se vzorně připravenou přednáškou na téma, které si vybereme a které se zvláště týká seniorů.

Za vstřícnost a vzorně připravené přednášky  a dlouhé odpovídání na jednotlivé dotazy seniorů mu patří toto naše poděkování!

Návštěva japonské zahrady

Prostřednictvím Velvyslanectví Japonska v ČR nám byla povolena návštěva soukromé

japonské zahrady pana Wiesnera v Olešku-Březová. Zahrada je překrásně zapracovaná do velkého prostoru starobylého sídla p. Wiesnera z r. 1937, krásné dřeviny, různá

květena, s krásným výhledem na Vltavu i s hezkým posezením pro přátelé v místním

baru, jen pro zvané.

Muzeum v Jílovém u Prahy

Nezapomenutelná zůstane i návštěva Muzea v Jílovém u Prahy, kde jsme si prohlédli

vystavené expozice Jak se horníkům pracovalo na těžbě. Návštěva proběhla s vynikajícím přednesem a znalostí  průvodkyně o jejich strádání, primitivních nástrojích, o jejich  potřebách, těžkých začátcích, zdejších zakladatelích atd..

Další návštěva v muzeu navazovala na přednášku místního včelaře p. ing. Herce, a to

na návštěvu výstavy ke stému výročí založení včelařského spolku v Jílovém, kde je pan Herc od r.1955 členem. Současně nás provázel výstavou a vysvětloval, na jaké použití jsou vystavené exponáty. Výstava se líbila a mnozí byli překvapeni, jak je práce včelařů náročná  a namáhavá.

Za výbor Klubu Senior zaznamenala Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka SOKOL LIBUŠ - PŘEBOR SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI

Ve dnech 18. - 20. dubna se konal Přebor sokolské všestrannosti Praha pro rok 2008 pražských sokolských žup Jana Podlipného, Podbělohorské a Pražské-Scheinerovy. Závodilo se v několika disciplínách - plavání, gymnastice a šplhu a atletice. Naši jednotu v žákovských kategoriích a v kategorii dorostenek reprezentovalo sedm děvčat a jeden chlapec - Budková Anna, Čechurová Jana, Klosová Kristina, Mosčáková Lucie, Smetanová Pavlína, Střelečková Petra, Šámalová Pavlína a Jansa František. Výsledky a umístění závodníků jsou v tabulce.

Všem účastníkům blahopřejeme k dosaženým výsledkům, děkujeme za účast a reprezentování jednoty na tomto přeboru. Ti, kteří na místa nejvyšší nedosáhli, určitě vědí, že důležité není vyhrát, ale zúčastnit se.

Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš


<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Zdravím milé čtenáře měsíčníku U nás. Jako vždy si dovolím vás seznámit s několika postřehy z minulého měsíce.

23. duben. Zasedalo Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš. Opakovaně s interpelací občanů přišlo několik rodičů žáků třídy Montessori ze ZŠ Meteorologická. Informovali zastupitele o současné situaci ve škole a předali zastupitelům stížnost na ředitele školy, ve které žádají o jeho odstoupení z funkce. Po poměrně dlouhé diskusi jsem požádal výbor pro výchovu a vzdělávání a radu školy o prověření této stížnosti tak, aby výsledky byly předloženy na červnovém zastupitelstvu.

25. duben. Vyvrcholily oslavy Dne Země. Při té příležitosti jsem navštívil ZŠ Meteorologická za účasti tajemníka úřadu Tomáše Hejzlara, místostarostky Lenky Koudelkové a ředitele školy Zdeňka Běleckého. Na pozvání přijel radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí a odpadového hospodářství Petr Štěpánek. Všichni jsme byli obdarováni krásnými papírovými čepicemi, které byly jistě z recyklovaného papíru, a prošli jsme budovu školy. V tělocvičně jsme měli možnost sledovat sportovní zápolení. V prostorách Montessori paní Jitka Brunclíková, předsedkyně české Společnosti Montessori, předvedla nové učebny, učební pomůcky a vysvětlila panu radnímu program jejich vzdělávání. Na chodbách též byly umístěny stolky, u kterých probíhal program se vzdělávací tematikou. Po prohlídce jsme se dostali k přátelské diskusi o budoucnosti této školy, o úsporách energie a plánovaných projektech v naší městské části.

6. květen. Byl jsem přizván k závěrečným zkouškám učňů ve Středním odborném učilišti potravinářském v Písnici. Mile mě překvapila práce studentů. Praktická zkouška obnášela prostření stolů na dané téma a přípravu a obhájení menu k tomuto tématu. Témata byla například: svatba, promoce, myslivecké menu apod.

6. květen. V odpoledních hodinách proběhla rada městské části. Na ni byl přizván ředitel ZŠ Meteorologická, aby podal vysvětlení ke stížnosti rodičů programu Montessori. Je těžké dělat soudce mezi rodiči a ředitelem školy. Dle mého názoru by rada ani zastupitelstvo městské části nemělo zasahovat řediteli do vedení školy; myslím si, že to je plně v jeho kompetenci. Pokud k některým drobných chybám ze strany ředitele došlo, nejsem si jist, zda je to důvod k jeho odvolání. Musím upozornit, že rada městské části má v kompetenci ředitele odvolat nebo ho jmenovat. Na školu též byla ze strany rodičů pozvána školní inspekce, a to mimopražská, jelikož ředitel je bývalý školní inspektor z Prahy. Doufám, že inspekce předloží výsledky, které pomohou řešit tuto nepříjemnou situaci. Radní naší městské části též dostali petici od učitelů školy, kteří vyjádřili současnému řediteli úplnou podporu s tím, že za období zhruba roku a půl se pod jeho vedením podařilo mnohé vylepšit nejen, co se týče interiéru nebo zevnějšku školy, ale též výuky apod. Tím se škole jako celku podařilo získat větší prestiž.

14. květen. Byly mi předány výsledky auditu o hospodaření městské části. Byl jsem mile překvapen a jsem rád, že až na malé nedostatky, které byly okamžitě odstraněny, je vše v pořádku.

14. květen. Jednal jsem s panem Fürstem, zástupcem majitelů v současnosti jediné plochy pro sport ve staré Písnici. Jak všichni víte, městská část již několik let usiluje o  zachování písnického fotbalového hřiště. V současné době zde sdružuje své členy Sokol Písnice. Pan Fürst mne potěšil informací, že dojde k prodloužení nájmu od června do konce roku a též dojde k podpisu nové smlouvy o dalším pronájmu na jeden až dva roky. V této době povedeme další jednání, na kterých se budu snažit, aby plocha hřiště byla zachována ke sportovním účelům, nejlépe, aby byla v majetku městské části.

15. květen. Měl jsem schůzku se zástupcem dopravní policie. Zúčastnil se jí Martin Jurina ze Správy hlavního města Prahy - dopravního inspektorátu (Policie ČR), místostarosta MČ Praha-Libuš Pavel Macháček, referentka odboru dopravy Úřadu MČ Praha 12 Eva Baštová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravyÚMČ Praha-Libuš Anna Rusiňákovou a ze stejného odboru Zuzana Kuryviálová. Na této schůzce jsem požádal o pomoc při řešení situace v oblasti vjezdu do Písnice směrem od Dolních Břežan vzhledem k nárůstu dopravy. Poukázal jsem též na neukázněnost projíždějících řidičů, kteří si mnohdy tuto komunikaci, kde je přikázaná rychlost maximálně 40 km/h, pletou se závodní dráhou. Dle mého názoru je nutné v nejbližší době udělat nějaké opatření, které tuto nebezpečnou situaci eliminuje. Nelze čekat na plánovanou rekonstrukci, která podle projektu přinese jistá zlepšení. Na základě výsledků tohoto jednání pevně věřím, že se v nejbližší době podaří zrealizovat nový přechod před Písnickými Zahradami a osadit velkou výstražnou tabuli při vjezdu do obce upozorňující na zónu 40, na vjezd do obce a na to, že úsek je kontrolován radarem, a též osadit radar.

17. květen. V odpoledních hodinách jsem měl tu čest zahájit za naši městskou část Libušsko-písnický jarmark, který probíhal na náměstíčku před obchodním centrem na sídlišti Písnice. Bylo zde množství stánků, které nabízely biopotraviny, květiny, tradiční výrobky, včetně cukrovinek. Moderátor uváděl jednotlivé účinkující programu, kterých byla dlouhá řada - děti mateřských školek, škol i dospělí. Nemohu opomenout mažoretky. Vyvrcholením celé akce byla tombola. I když se asi v polovině obloha zatáhla a déšť měl snahu akci přerušit, nepodařilo se mu to a program zdárně pokračoval. Doufám, že se jarmark většině návštěvníků líbil a že se stane tradiční akcí, během níž se mohou lidé z naší městské části setkávat a příjemně pobavit.

Starosta Petr Mráz s místostarostkou Ivanou Fendrychovou na Libušsko-písnickém jarmarku 2008.

Foto Roman Klemeš

21. květen. Proběhla schůzka se zástupcem firmy Siemens, u které byl objednán energetický audit vybraných budov mateřských a základních škol, které má MČ Praha-Libuš v majetku. Zpráva byla překvapivě příznivá. Firma neshledala dostatečně vysokou možnodst provozních úspor, které by bylo možné řešit metodou Energy Performance Contracting (firma investuje do opatření své finanční prostředky, které s malým úrokem po dobu několika let dostává zpět). Zástupci firmy Siemens doporučuje vzhledem ke stále zvyšujícím se cenám energií vše řešit vlastními investicemi nebo za pomoci jiných způsobů financování, například dotací nebo fondy EU. Požádal jsem též zástupce firmy, aby ověřil možnost osazení slunečních kolektorů na střechy ZŠ Meteorologická, které se k tomu přímo nabízejí; tím by došlo k nemalým úsporám elektrické energie. Současně prověří, zda by bylo možné tento projekt financovat z fondů EU.

Na závěr si dovolím vám, milí čtenáři, popřát pevné nervy při shonu před dovolenými a dětskými prázdninami a mnoho tolerance nad vysvědčením dětí, které se jistě v příštím roce zlepší.

Petr Mráz, starosta městské části Praha-Libuš, 21. května 2008

<< nahoru

ikonka DOBRÁ ZPRÁVA PRO PŘÍZNIVCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V návaznosti na dlouholeté úsilí o kultivaci životního prostředí pokračuje také letos Sdružení pro životní prostředí Stromy dalším ze série svých projektů. Ten letošní se jmenuje  Obnova lokálního biokoridoru - opatření pro obnovení funkčnosti a je zaměřen na rekultivaci velmi zdevastované části přírody a krajiny na jižním okraji Písnice (další část kolem potoka  směr D. Břežany). Jak už název napovídá, projektovým záměrem je především  obnovení funkčnosti další části lokálního biokoridoru L 4/276 Písnice, jinak také  územního systému ekologické stability (ÚSES). 

K čemu je to dobré?

Biokoridory jsou závaznou součástí územního plánu a nedílnou součástí celoměstského systému zeleně. Vedle své primární funkce přirozeného prostředí a migračního prostoru pro lokální faunu a  floru jsou biokoridory (a biocentra) podstatným krajinotvorným prvkem. Kromě toho představují tato území pro svůj rekreační potenciál cenný prvek celoměstského urbanismu.    

To vysvětluje, proč si tato zdánlivě bezvýznamná místa zaslouží pozornost a proč je jim ve  vzrůstající míře věnovaná péče řady městských částí. Cílem tohoto všeobecného snažení je, aby lokální biokoridory byly nejen funkční, ale také zdravé, oku lahodící a hodnotné části zejména příměstské krajiny (Hrnčíře, Počernice atd.).    

Je zřejmé, že cesta k tomu, aby tomu tak opravdu bylo, není vždycky lehká. Obnova totiž neznamená jen dané území jednorázově zvelebit, ale také pochopit, proč to tak je, proč toto  ano a proč toto ne. To už není „jen" otázka peněz a úsilí dobrovolníků, to je především  porozumění, respekt a úcta k pravidlům, výchova, změna zažitých stereotypů, ale také třeba  systémové řešení problémů a odpovídající funkční využívání území. Teprve pak lze očekávat  dlouhodobou udržitelnost projektu, zhodnocení vloženého úsilí a finančních prostředků a kvalitativní posun.  

A ta dobrá zpráva?   

Projekt obnovy biokoriodoru v Písnici byl podpořen grantem hlavního města Prahy a je realizován ve spolupráci a za participace MČ Praha-Libuš.

Biokoridor dostává novou tvář. Do konce května se podařilo zlikvidovat většinu odpadů, zprůchodnit potok, ošetřit stromy, vyčistit podrost. Další práce na obnově toku budou pokračovat v sušším období léta a na podzim.

Termín dokončení je naplánován na listopad 2008.

Ještě  není všechno hotovo, přesto srdečně zvu v těchto pěkných dnech na podvečerní procházku, je čas hnízdění, můžete vidět a slyšet spoustu ptáků. Potěšte se, v biokoridoru začíná být pěkně.

Mgr. Daniela Partlová, Sdružení pro životní prostředí Stromy, www.os-stromy.info  


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ

DEN ZEMĚ

Dne 25. 4. 2008 proběhla v ZŠ Meteorologická oslava ke Dni Země. Učitelé se svými žáky, ekologická sdružení a další aktivisté, kterým není cizí chránit a zvelebovat naše společné životní prostředí, uspořádali pro veřejnost množství soutěží, kvízů, přednášek a besed s ekologickou tematikou. Přišly děti z mateřinek z Libuše, děti ze ZŠ L. Coňka, návštěva s místního úřadu Libuš a další hosté. Se svými aktivitami se prezentovaly: Sdružení Koniklec, Ekolampy, Magistrát hl. m. Prahy, Pražské služby, a. s., Ekodomov atd.

Škola nasbírala přibližně tunu starého papíru a v rámci celoročního sběru sebrala cca 300 kg plastových víček od PET lahví. Od Magistrátu hl. m. Prahy jsme získali 1000 l kontejnery na PET lahve a na papír a protože se děti dozvěděly spoustu informací o třídění a zpracování druhotného odpadu, budeme spolupráci s ekologickými sdruženími dále podporovat!

Terezie Hrubá

PLASTY PATŘÍ DO ŽLUTÉ

Stalo se již tradicí, že jeden školy se věnuje ekologii a přírodě. Letos na Den Země byly pozvány školky z okolí, aby se zúčastnily soutěží, které jim každá třída připravila. Kvůli deštivému počasí se musely všechny soutěže přesunout na školní chodby a do tělocvičny.

Děti od nás dostaly duhové papírové čepice, a tak vypadaly jako Večerníček. Zapojily se do rozmanitých sportovních soutěží a znalostních kvízů o třídění odpadu. Za odměnu dostávaly omalovánky, sladkosti nebo malé barevné popelnice, kam si mohou ukládat své poklady.

Naši malí kamarádi odcházeli ze školy s mnoha novými zajímavými informacemi a kapsami plných bonbónů a výher.

Valentýna Janů, 7.A
  

MOKRÝ DEN

Poprvé se  Den Země odehrával v prostorách školy kvůli špatnému  počasí. Po  škole byla stanoviště pro školky i žáky naší školy. Okolo desáté hodiny přišly děti ze školky. Naše třída 7.B měla čtyři stanoviště. Na prvním byly míče s míčky a museli jste projít překážkovou dráhu. Na druhém bylo skládání víček a třetí skládání origami. Čtvrté stanoviště mělo dvě soutěže - házení míčků na cíl a jak třídíme odpad. Poslední stanoviště byla dráha, kde jste vyběhli, vzali jste láhev a dali do kbelíku stejné barvy. Za všechny soutěže se dostávaly bonbony. Celý den byl vyvedený.Už se těšíme na příští ročník.

Vojtěch D

VÝLET NA VYŠEHRAD

Ve čtvrtek 24. dubna jsme se vydali na vycházku na Vyšehrad. Cestovali jsme metrem. Krásnou procházkou jsme se Leopoldovou branou dostali na starobylý Vyšehrad. Minuli jsme rotundu svatého Martina, až jsme se dostali k čertovu kameni. Tady nám paní učitelka vyprávěla pověst o čertovi, který zde kámen ve zlosti shodil. Potom jsme si prohlédli v parku sochy J. V. Myslbeka a vydali se na vyhlídku u hradeb. Naskytl se nám nádherný výhled na Prahu s poklidně tekoucí Vltavou. Cestou na hřbitov jsme se zastavili v katedrále svatého Petra a Pavla. Na hřbitově jsme se zastavili u hrobů významných českých osobností. Našli jsme hrob B. Smetany, B. Němcové, K.Čapka, ale i Vlasty Buriana či fotbalisty Josefa Bicana.

Procházka po Vyšehradu byla poučná a všem se nám líbila.

Adéla Jindráčková, 6.A ušek, 7.B

<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE

VÝLET DO ANGLIE

V dubnu vyjela naše škola na šestidenní poznávací zájezd do Anglie. Navštívili jsme nejznámější památky Londýna, překrásné univerzitní město Oxford, Greenwich, Windsor a přímořské město Brighton. Hodně jsme viděli, užili si plno legrace a nenechali si své zážitky

pokazit ani neobvyklým sněžením poslední den pobytu.

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ s RVJ L. Coňka, Písnice

DEN ZEMĚ

V úterý 22.dubna 2008 proběhly v areálu ZŠ s rozšířenou výukou jazyků L. Coňka v Písnici oslavy Dne Země. Již od rána se na školní zahradě shromažďovali žáci vyzbrojeni zahradním nářadím a nezbytným elánem. Děti byly rozděleny do věkově smíšených družstev a měly za úkol obejít pět stanovišť, kde vykonávaly různé práce a soutěžily. Každé stanoviště bylo jinak zaměřeno (např. sázení, rytí, pletí, hrabání apod.). Školáci nadšeně plnili úkoly a soutěžili v různých disciplinách. Skákalo se v pytlích, házelo se míčem na cíl, natírala se zahradní kůlna... Šikovné dětské ruce tak proměnily zahradní domek v pohádkovou perníkovou chaloupku. Navštívila nás také MŠ Ke Kašně a školáci své mladší kamarády také zapojili do her. Pro vítězná družstva byla připravena sladká odměna a nutno říci, že na každého se dostalo. Den Země splnil svůj cíl. Školáci si nejen protáhli po zimě ztuhlé tělo, ale zvelebili i okolí školy. Taktéž se zábavnou formou seznámili s významem péče o zeleň a odnesli si domů spoustu zážitků z příjemně stráveného dne.
Gabriela Kadidlová-Maksumičová

<< nahoru

Radnice

ikonka NOVÁ ULICE – OSTŘEDECKÁ

Na území naší městské části, v Libuši, Rada hl. m. Prahy schválila název nové ulice - a to Ostředecká. Ulice vychází východním směrem z ulice Na Musilech jižně od ulice U Libušské sokolovny, lomí se k severovýchodu, prochází křižovatkou s ulicí U Libušské sokolovny a slepě končí. Název ulice je podle obce Ostředek, obec u Benešova.

Zároveň bylo použito stejného názvu U Libušské sokolovny pro navazující komunikaci, která vychází východním směrem z ulice Na Musilech proti ulici U Libušské sokolovny a vstupuje do ulice Ostředecké.

V. Dvořáková, OSMI ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 8. 4. do 6. 5. 2008. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Souhlasí se stavbou garáže pro dům č. p. 500 na pozemku parc. č. 1018/1, k.ú. Libuš dle projektu J. Kofláka z3/2007.
 • Souhlasí se stavbou „Připojení kotelen LL12, LL13, LL16 na Pražskou teplárenskou soustavu - 1. stavba (tj. připojení pouze LL12 a LL13)" dle projektu Alimoprojekt, s.r.o., z3/2008. Podmínky dle usnesení č. 263/2007 z30. 10. 2007 (zejména oprava povrchů vcelé šíři komunikace, chodníku) zůstávají vplatnosti, rovněž požadujeme umístit odvzdušňovací šachtu Š12-3 mimo prostor komunikace.
 • Bere na vědomí informaci o nařízení odstranění stavebních úprav vobjektu č. p. 487, k.ú. Písnice, („tělocvična a bazén ve školském areálu MPZ" - na pozemku p.č. 920/3, k.ú. Písnice), jde o zatím nepravomocné rozhodnutí.
 • Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene stavby plynárenského zařízení STL plynovodu kpozemku parc. č. 557/1 v k. ú. Libuš, obec Praha, zapsaných u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu na LV č. 849 pro obec Praha, k. ú. Libuš, mezi oprávněným zvěcného břemene Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., a povinným zvěcného břemene městskou částí Praha-Libuš. Pověřuje starostu podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje vzorové Smlouvy o nájmu pozemku a Smlouvy o nájmu nebytových prostor knemovitostem, které jsou na základě Statutu o hl. m. Praze svěřeny do správy MČ Praha-Libuš a které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. Ukládá vedoucímu OSMI panu Miroslavu Habadovi zajistit vypracování nových smluv podle Radou MČ Praha-Libuš schválených vzorových smluv, a to vtermínu nejpozději do 1. 7.2 008.
 • Souhlasí spředloženou projektovou dokumentací na stavbu telekomunikační liniové stavby - telekomunikační kabel - „PH-Písnice, BD: U bazénu č.p. 485 a 489 - UPS". Věcné břemeno (smlouva o smlouvě budoucí) nebude zřizováno - žádný pozemek není ve vlastnictví nebo ve správě MČ. Toto vyjádření se vydává pouze pro potřeby územního řízení a nenahrazuje výkopové povolení.
 • Schvaluje přidělení dotace na projekty vrámci 1. kola Dotačního programu pro rok 2008 projektu Zdravá Libuš a Písnice dle tabulky, která je součástí tohoto usnesení. Pověřuje starostu MČ Praha-Libuš, pana Petra Mráze, k podpisu Darovacích smluv, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, mezi MČ Praha-Libuš a těmito subjekty: a) Základní škola srozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40, Praha 4 - Písnice; b) Základní škola Meteorologická a mateřská škola Montessori, Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš; c) Mateřské centrum Kuřátko, o.s., Na Okruhu 395/1, Praha 4 - Písnice.
 • Bere na vědomí přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Libuš vměsících červenec a srpen 2008 a výsledky projednání sMČ Praha 4 a MČ Praha 12 vsouladu svyhláškou č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání.
 • Schvaluje darovací smlouvu se společnostmi Esselte, s.r.o., Pemar, s.r.o., Saparia, s.r.o., a Pro Trade, s.r.o., na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných MČ Praha-Libuš vroce 2008. Smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení. Pověřuje starostupodpisem této smlouvy.
 • Schvaluje mandátní smlouvu, jejímž předmětem je obstarání základní údržby ploch veřejné zeleně na území městské části Praha-Libuš. Pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy na údržbu zeleně sfirmou Tomáš Loukota - Louka, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s panem Mgr. Filipem Mergentalem, na nájem bytu zvláštního určení C 102 v objektu Libušská 7, 142 00 Praha 4.
 • Schvaluje darovací smlouvu se společností Dawson Production, s.r.o., na poskytnutí sponzorského daru na provoz Klubu Junior. Pověřuje starostu podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 529/9, ostatní plocha, ostatní komunikace vk.ú. Písnice, obec Praha, označeného v GP číslo 627-98/98 pro k. ú. Písnice, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, parcelním číslem 529/20 o výměře 7m2, druh pozemku garáž, zastavěná plocha vk.ú. Písnice, obec Praha, paní Mileně Řehákové, za cenu dle znaleckého posudku. Pozemek parc. č. 529/9 vk.ú. Písnice, obec Praha je veden na LV 530 pro k.ú. Písnice, obec Praha, svlastnickým právem hl. m. Praha - svěřen MČ Praha-Libuš. Veškeré náklady spojené sprodejem pozemku včetně zápisu do katastru nemovitostí nese kupující. Pověřuje zástupce starosty paní PaedDr. Jaroslavu Valentovou předložením předmětného záměru ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš.
 • Souhlasí se stavboukanalizačních přípojek a jejich uložením do pozemku parc. č. 787 (ulice Vacovská) a 767/1 (Ke Kašně - 2.část), k.ú. Písnice. Tento souhlas platí do 31. 12. 2008.
 • Souhlasí snavrhovanou nástavbou rodinného domu č. p. 184, k.ú. Písnice, Lipovická ulice dle projektu Ing. T. Pospíšila z03/2008.
 • Souhlasí snavrhovanou stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 846/6, k.ú. Písnice, při ulici VZákopech dle projektu ak. arch. J. Chmelové z2/2007.
 • Souhlasí súpravou komunikace VHrobech dle dokumentace pro akci „ŘRD při ulici VHrobech", zpracovanou Ing. arch. Mazáčkem v4/2008.
 • Bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci pro SP - 13 řadových rodinných domů u ulice Zbudovská (mezi ulicemi Předposlední a Mirotická), vč. komunikací a inženýrských sítí, na parc. č. 303/9, 303/10, 303/11, 303/34, 1123/80, 1123/81, 1123/82, 1123/83, vše k.ú. Libuš. Dle předložené situace nedošlo ke změnám oproti projektové dokumentaci kÚR. Doprava by měla být směrována především na Novodvorskou. Komunikace nazvaná v koordinační situaci „nová komunikace" a „nový zpevněný povrch části komunikace" - všířce 6,0 m - bude vybudována kvalitativně stejně - jako vozovka pro lehké zatížení. Trvá i požadavek na zařazení Zbudovské ulice do kategorie účelových komunikací - není vpředložené PD k SP uvedeno.
 • Schvaluje dopis starosty MČ Praha-Libuš č.j. 1589/08 ze dne 25. 4. 2008 - vyjádření kOdvolání proti Rozhodnutí OV ÚMČ Praha 12 č.j. VYST/22120/2004/Ko-Šn ze dne 26. 3. 2008.
 • Uplatňuje následující připomínky a námitky křízení o vydání změny Z1000/00 ÚPn SÚ HMP: 1. vysvětlení pojmu na str. 34: „Nerušící služby a výroby... nezhorší ŽP souvisejícího území nad přípustnou míru „ - pojem: „přípustná míra". 2. vysvětlení pojmu na str. 35: „Stabilizované území...ÚP nepředpokládá významný rozvoj", pojem: „významný rozvoj„. 3. Vmetodice: postup při pořízení úprav ÚPn: vyjádření příslušné MČ považovat za zásadní a nerozhodovat vrozporu snázorem příslušné MČ. MČ by měla mít přiznánu minimálně obdobnou váhu jako při postupu „umisťování výjimečně přípustné stavby".
 • Nesouhlasí spodáním odvolání proti rozsudku obvodního soudu pro Prahu 4, ze dne 3. 4. 2008, v právní věci o určení vlastnictví knemovitostem podle zákona o půdě, dle PK část parc. č. 130 zahrada, o výměře 6742 m2 (dle KN část parc. č. 932 a celá parc. č. 957/2, 957/3, 958/1 a 958/2) vše k.ú. Písnice - sp. zn. 16 C 131/2003-198, 16 C 189/2003 a 16 C 326/2008.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY ODSTÁVEK TEPLÉ VODY

Pražská teplárenská, a. s., informuje své zákazníky a obyvatele dotčených oblastí o předběžných termínech plánovaných pravidelných letních údržbových prací. Aby tyto práce bylo možné provádět, je nutné dočasně přerušit dodávku teplé vody do určitých lokalit. Spolehlivé dodávky tepla v průběhu zimních měsíců vyžadují, aby byla na zařízeních provedena potřebná údržba a opravy. Nejvhodnější období jsou letní měsíce, kdy není potřeba vytápění a kdy dochází pouze k přerušení dodávek tepelné energie pro výrobu teplé vody.

Za dočasné snížení komfortu bydlení se Pražská teplárenská, a. s., svým zákazníkům a návazným odběratelům omlouvá a děkuje za pochopení. Aktuální informace o odstávkách je možno zjistit na internetových stránkách www.ptas.cz nebo na telefonním čísle nonstop dispečinku 266 753 755.

PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY ODSTÁVEK

Lokality

Předběžný termín

Písnice

16. 7.

Přesné termíny odstávek teplé vody budou zveřejněny v dostatečném časovém předstihu na internetových stránkách společnosti www.ptas.cz.

Martin Pavelka, produktový mluvčí, Pražská teplárenská, a. s.

Zkráceno (red)

<< nahoru

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 23. 4. 2008:

č. 16/2008: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš schvaluje stanovisko Rady MČ Praha-Libuš k záměru „Dočasná deponie výkopového materiálu, lokalita Na Kameni, Písnice", které je nedílnou součástí tohoto usnesení. Nesouhlasí se zřízením „Dočasné deponie výkopového materiálu, lokalita Na Kameni, Písnice".

č. 17/2008: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš schvaluje pana Mgr. Filipa Mergentala jako nájemce bytu zvláštního určení C 102 v objektu Libušská 7. Souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou.

č. 18/2008: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš stanovuje měsíční odměny zástupce starosty Ing. Pavla Macháčka pro měsíce květen a červen roku 2008 ve výši 25 770 Kč, pro další období stanovuje odměny ve výši dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 1/2007 ze dne 31. 1. 2007. 

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová

  


<< nahoru

Téma

ikonka OD DLOUHÉ ČÍNSKÉ ZDI DO ZAKÁZANÉHO MĚSTA

Část druhá

         Tradiční čínská opera je zážitek   

Večer jdeme navštívit tradiční operu. Kolem nás rachotí tisíce kol - nová, stará, bez                 světel a bez převodovky - projíždí kolem jako obrovský šlapající peloton. Obličeje jsou

           podobné jeden druhému, ale oblečení, které bývalo většinou černé nebo tmavomodré, je

           džínové se zdobenými tílky a baseballovými čepicemi.

          Jen v opeře pohasla světla, začíná zpěvohra, propojená akrobacií a pantomimou,

          kterou přehlušují bubny, zvonění mosazných gongů, a pro Evropana nemelodické zvuky

          housliček a dechových nástrojů. Postava s maskou zlého bandity napadá divokými přemety

          hrdinného bojovníka a nutí jej ke zteči. Za mohutného povzbuzování diváků útočí proti

          sobě holemi, točí se, přeskakují jeden druhého, až bandita padá na divadelní prkna. Ale nic

          ještě nekončí. Zlý muž znovu vstává, zvedá dýku a diváci nahlas varují jejich hrdinu. Dunění

          bubnů zesiluje. Někdo z rozčilení vykřikl a upustil pytlík oříšků, které s rachotem padají na

          podlahu. Nahoře v lóži je klid, podává se čaj a ručníky navoněné jasmínem. Nelítostnou

          dvojici zastaví až důstojný úředník, který za diváckého volání „hao-hao" - „výborně", posílá   

          ničemu do vězení. Mužská postava převlečená za krásnou dívku obejme bojovníka a odvádí

          jej do svého domu. Všechen děj propojuje postava klauna, která po pěti hodinách soubojů a             

          intrik ukončuje představení.                              

          Hadí restaurace She Canguan            

          Po silném zážitku jdeme na něco silnějšího Od toho je ve městě vyhlášená hadí restaurace She       

           Canguan. Sedí se v hořejších místnostech s červeným vyřezávaným nábytkem a   

            mramorovými stolky. Mají tady všechny možné druhy živých hadů, ze kterých si                   

           můžete vybrat podle chuti a máte jistotu, že se nebudou ještě kroutit na talíři. Chceme li míti

           jistotu, že je had zdravý a čilý, nechají ho ještě chytit a spolknout velkou žábu. V případě, že

           budete mít čas a trpělivost, můžete mít na talíři propečené hadí maso i s žabími stehýnky.

           V podnicích nižších cenových skupin nabízejí jako speciality maso z různých mořských

           živočichů nebo masa z koček, psů a jezevců nasekaná na nitky, promíchaná žampiony a

           výhonky z bambusů.

           Holičská báseň u čínského lazebníka.

          Ale proč si vybírat jen divné a nepříjemné, když je kolem plno jiných, zajímavých

           věcí. Buddhismus přinesl čínským umělcům velkou fantazii, bohatost a zjemnění tvarů.

           V uličce řezbářů jako by se zastavil čas. Tady je ta pravá, stará Čína. Neskutečně

           trpěliví řemeslníci zpracovávají soustředné koule ze slonové kosti, skryté jedna v druhé. 

           Uvnitř velké koule je menší a další ještě menší, s jemnými řezbami po celém jejich obvodu.

           Krásná, jemná práce se výrazně projevuje na každém předmětu. Drobná umělecká dílka

           dostávají svou živou podobu v krámku i v zadní místnosti řemeslníka, kde žije a spí celá

           rodina, tovaryš i učedníci.

Procházku po starém městě jsme zakončili u holiče, kde se všechny  

           přípravy dějí na ulici. Nejdříve musíme opakovat několik vzájemných usměvavých poklon a

           uložení na dlouhá, rovná lůžka. Následuje napaření obličeje, krku, uší a přiložení tlustých

           voňavých ručníků na tvář, které mistr pečlivě obrací. Potom přichází na řadu několikanásobné 

           rozetření pěny a obtahování lesklé břitvy. Nastává chvíle napětí a šikmooký holič nasazuje

           ostrý nástroj k uchu - to je okamžik, kdy začíná holičská báseň. Každý sebemenší chloupek na   

           čele, na uchu, i na nose je vyholen. Jemnost pohybů a pečlivost způsobují, že pozvolna

           usínáme. Ještě následuje poslední, nejjemnější přeholení, omytí ve třech čajových vodách,

           navonění a máme tváře jako miminka. Teprve potom přichází na řadu placení, mnoho

           úsměvů, klanění a „Zet-tie!" -  „Na shledanou".

           Končí ideál čínské rodiny...

           S hlukem kolem nás projela motorizovaná parta mladých čínských děvčat, v  

            džínách, volající čau-čau. Jen pár desítek let uteklo a dívky i ženy, dříve oblečené do

            uniformně černých obleků, se mění ke svému prospěchu - jako by odhodily dlouhotrvající   

            smutek. Celá obrovská Čína je zemí dávných i nynějších nepochopitelných protikladů. Se

            spěchem vyrábí laciná pracovní síla nepředstavitelné, obrovské množství zboží, ale v mnoha  

            případech nekvalitně. Jen staří Číňané se nedívají kupředu, ale mnoho let dozadu. Je to známý   

            čínský nacionalismus a lítost nad dávnou velikostí, kdy Velká Čína dala vznik původní kultuře.   

            Jsou  tady obrovské problémy staré i nové, vždy značně vyhrocené, které vyřeší až čas. Je ještě

            mnoho věcí. Končí ideál čínské rodiny - žít v klidu, v pokoji a nebýt rušen. Stát i úřady

                zvýhodňují rodiny s jedním dítětem, a naopak znepříjemňují staré zlozvyky chodců - kašlání a

            plivání na ulici. Začíná se žít trochu lépe a staré známé pořekadlo, že Číňané pracují za hrst

            rýže - už neplatí. Pryč je doba, kdy tisíce proutěných košíků se pohupovalo na zádech

            stavebních dělníků a ženy počítaly korálky - sto košíků - tisíc košíků...

 Bohumil Černý


<< nahoru

ikonka FENOMÉN DOBY – DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ (13) - KARTY JSOU ROZDÁNY – KONEČNĚ!

Před několika týdny vláda po dlouhém čekání schválila „noty" pro přechod na digitální televizní vysílání. Světlo světa konečně spatřil technický plán přechodu. Dokument, který určuje, jak přesně bude digitalizace probíhat. Tento materiál umožňuje zahájit vysílání novým televizním stanicím, těm stávajícím pak dává do vínku kompenzační licence. Ty umožní TV Nova a Prima zahájit vysílání jednoho dalšího digitální kanálu. Analogový TV signál se v naší republice odmlčí v roce 2011.

A jak to tedy bude vypadat?

Čekají na nás celkem čtyři multiplexy. V současných technických podmínkách by to znamenalo celkem 24 pozemně šířených programů.

Multiplex 1 - Česká televize a Český rozhlas

Multiplex 2 - TV Nova a další nové stanice

Multiplex 3 - TV Prima a další nové stanice

Multiplex 4 - pouze nové stanice

Jak to bude v Praze?

Technický plán přechodu obsahuje nejzazší termíny přechodu jednotlivých oblastí na digitál.

Multiplex 1 se bude rozvíjet podle možností České televize a Českého rozhlasu a bude šířit všechny programy, které v tuto chvíli jsou v dočasném multiplexu A. Z vysílačů Cukrák a Praha-město bude spuštěn letos v srpnu - září na jednofrekvenční síti na kanálu 53. Pokrytí signálem vidíte na obrázku.

Multiplex 2 bude spuštěn letos v srpnu na kanále 41 (současný multiplex A) a naleznete v něm pravděpodobně TV Nova. Signál bude opět na Cukráku a na Žižkovské věži

Multiplex 3 začne vysílat v září ze Žižkova na 46. kanále a z dalšího stanoviště na kanále 59 a uvidíte na něm pravděpodobně TV Prima.

Multiplex 4 není obsažen v technickém plánu přechodu, a tak se může rozvíjet poměrně nezávisle. V Praze by měl začít vysílat v září tohoto roku na kanále 64 a ve Středočeském kraji na kanále  44.

Asi jste si všimli, že u multiplexů 2 a 3 jsem použil slovo pravděpodobně. A to proto, že TV Nova a Prima musejí vyslovit souhlas s technickým plánem přechodu. Pokud tak neučiní, digitalizace se trošku změní a asi i zdrží. Ale spíše jen u těchto dvou stanic.

Karel Zajíc

Zdroje: ČTÚ, digizone.cz, Česká televize, Český rozhlas

<< nahoru

ikonka Z DĚJIN LIBUŠE - O ČÍSLOVÁNÍ LIBUŠSKÝCH DOMŮ ANEB CO ZNAMENÁ ČÍSLO POPISNÉ

Mnoho již bylo napsáno o nejstarším domě na Libuši, který nese číslo popisné 1. Vypovídá však toto číslo skutečně o tom, že byl postaven jako první? Kdy a jak vlastně vznikala tato označení domů a podle čeho jsou přidělována? Libuš se právě v těchto dnech blíží k přidělení tisícího popisného čísla. Využijme proto této příležitosti a podívejme se, jak se obec rozrůstala v minulosti. Kdy měla svých prvních deset či sto popisných čísel? A jak to zjistit?

Všechno to začalo 6. února 1770, když se císařovna Marie Terezie, známá svým smyslem pro řád, rozhodla zjistit, kolik domů vlastně v jejích tzv. dědičných zemích je. Vydané nařízení přikazovalo, aby každý dům stojící na území jejího mocnářství dostal číslo a nahradil tak stávající domovní znamení či jméno. Jména měly domy většinou podle svých obyvatel, ačkoli  často to bylo i naopak. Označování domů podle majitelů je zvláště na vesnicích používáno dodnes. Například v obci Malenice v jižních Čechách nedaleko Volyně je tradice silná natolik, že místní starousedlíci nazývají domy podle jmen jejich majitelů z prvního soupisu z 50. let 17. století. I na Libuši jsou pro snadnější orientaci jména používána, i když jsou samozřejmě mnohem mladšího data. Například se stále říká u Heranů nebo u Šťastných. (Pro mladší generace u Bonala - podle pekařství.)

Samotné očíslování domů nemělo zpočátku charakter trvalého označení, ale pouze pořadového čísla v konkrétním soupise. Číslovala se obytná stavení, která až do dalšího přečíslování byla „popsána" křídou na vrata či dveře. Například v Táboře byly domy, podobně jako v dalších městech, přečíslovány dokonce třikrát. První přečíslování proběhlo v roce 1785 - tzv. josefínské číslování, další v letech 1805 - 1815, tzv. staré číslování a poslední, dosud platné, je z 23. března roku 1857, kdy tzv. nové číslování poprvé užívá namísto čísel popisných čísla orientační. Orientační čísla nejsou celostátně povinná a používají se zejména ve městech. Právě zde totiž častými stavebními úpravami, spojováním či rozdělováním měšťanských domů, docházelo k přebytku či nedostatku čísel. Číslování tak ztrácelo svůj nezanedbatelný navigační charakter. Pořádek v číslování domů je přitom pro život města nepostradatelný. Bez nich by se sanitka či hasiči jen těžko dostávali na určená místa včas.

Poněkud jiná situace byla na vesnicích, mezi které patřila i Libuš a Písnice. Pro přečíslovávání zde nebylo důvodů a sled čísel přidělených po roce 1770 poskytuje dobrou informaci o postupu a vývoji obce. Číslovat se začínalo obvykle od nejdůležitější, zpravidla veřejné budovy, kterou mohlo být panské sídlo, fara, rychta nebo nejbohatší usedlost. Na Libuši to byla právě panská hospoda v prostorách současné libušské pošty v domě čp. 1. V roce 1770 měla Libuš pouhých osm stavení a čísla byla od tohoto roku přidělována chronologicky. Od čísla popisného 9 lze tedy sledovat výstavbu Libuše, přičemž zde můžeme využít internetu. Datování jednotlivých budov pak zajistí přiložená tabulka s počtem domů a obyvatel na Libuši. Ke dni 20. 5. 2008 je přiděleno již 983 popisných čísel.

Ukažme si způsob datování na příkladu domu čp. 25. Je zvláštní tím, že za celou dobu své existence zřejmě nebyl výrazněji přestavěn. Využijeme serveru www.mapy.cz. Zadáním hesla Libuš 25 nám počítač zobrazí dům ze zdejší fotografie a pomocí tabulky se můžeme pokusit určit, kdy byl přibližně postaven. Z tabulky vyplývá, že v roce 1844 bylo v obci ještě 23 domů, ale v roce 1869 již 28. Můžeme tedy konstatovat, že dům čp. 25 byl postaven v polovině 19. století. Stejně tak lze vyčíst, že první (matriční) zmínka o domu čp. 10 je z 25. 10. 1799 a dům čp. 100 byl postaven mezi lety 1910 a 1921.

Matěj Kadlec

Informační zdroje k tabulce Počet obyvatel a domů na Libuši (1654 - 2008) jsou umístěny na stránkách www.rodokmen.blog.cz.

<< nahoru

Salón

ikonka FEJETON - ČESTNĚ A FÉROVĚ


<< nahoru

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci červnu 2008 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 82 let, 83 let, 84 let, 87 let a 88 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

Karel Janoušek

František Hlavsa

Miluše Rambousková

Eva Samková

Božena Větrovcová

Jaromír Čížek

Karel Nováček

Marie Netrefová

Květa Růžičková

Ladislav Kubiš

Jaromír Kubeš

Stanislav Očenášek

Jaroslava Kubrová

Helena Podstránská

Ladislav Lanc

Drahuše Dominová

Marta Holá

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

Městská část Praha - Libuš.

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách U nás, je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou -  tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení

<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (35) - TENTOKRÁT TROCHU JINAK

20. dubna byly v pražské Městské knihovně uděleny letošní ceny Magnesia Litera. Tak tedy tentokrát budu doporučovat vybrané knihy oceněné, protože to možná je zárukou kvality...

Knihou roku 2007 se stala publikace Petra Nikla s názvem Záhádky. Soubor poetických textů na pomezí jazykového a výtvarného experimentu zavádí malé i větší čtenáře do světa hravé fantazie. Z vyhlašování cen Magnesia Litera si autor odnesl také sošku Litery za knihu pro děti a mládež.

Objevem roku 2007 se stal překlad románu tureckého nositele Nobelovy ceny Orhana Pamuka Jmenuji se Červená. Přeložil Petr Kučer, který si odnesl Literu i v překladatelské kategorii. Podle Pavla Mandyse ze sdružení Litera je dvojnásobná nominace a úspěch debutanta Kučery unikátní.

Cena čtenářů byla udělena knize Petra Síse Zeď s podtitulem Jak jsem vyrůstal za železnou oponou. Autobiografický příběh přibližuje dětským a už i dospělým čtenářům období komunismu v Československu a jeho odraz v životě obyčejných lidí. Celobarevné vydání kombinuje kresby, komiks i autentické obrazové deníky.

Záhádky. Nikl, Petr. Praha: Meander, 2007. 56 s. ISBN: 978-80-86283-57-9

Tato Niklova kniha navazuje na Lingvistické pohádky téhož autora. Jde o komplexní umělecké dílo, které malé i větší čtenáře zavádí do světa hravé fantazie. Tentokrát s autorovou pomocí může čtenář sám skládat obrázky zvířat a fantaskních tvorů z jednotlivých rozstříhaných listů (hlavy, těla a nohou) a k tomu dotvářet texty na podobném principu, jako to dělávali dadaisté. Autor, který patří mezi nejvýraznější osobnosti soudobé české výtvarné scény, tu vytváří poetické obrazce, které vybízejí k herní aktivitě a tvořivé spoluúčasti každého čtenáře.

Jmenuji se červená. Pamuk, Orhan, přel. Kučera, Petr. Praha: Argo, 2007. 505 s.

ISBN: 978-80-7203-945-6

Román - vrcholné dílo tureckého nositele Nobelovy ceny za literaturu (2006) - je v podstatě poetickým vyprávěním kriminálního historického příběhu. Jednoho zimního večera roku 1591 je v Istanbulu zavražděn přední iluminátor rukopisů. Vrah hodil jeho tělo do studny a z té nyní promlouvá iluminátorův hlas. Je jenom špatně rozeznatelný ve zvuku dalších tajemných hlasů  mistrů sultánovy malířské dílny, knihaře Kary a jeho milenky Şeküre, dohazovačky Ester, strýce Efendiho i mincí, červené barvy, smrti, psa či stromu. Každý z nich tu předkládá svůj pohled na svět a snaží se čtenáře přesvědčit o své pravdě a jen na něm také je, jaký obrázek si z tohoto napínavého příběhu poskládá.

Zeď - Jak jsem vyrůstal za železnou oponou. Sís, Petr. Praha: Labyrint, 2007. 70 s.

ISBN: 978-80-86803-12-8

Ojedinělá kniha, která malým čtenářům přibližuje dobu komunismu, léta 1948 - 1989, kdy za „železnou oponou" v Československu žili, pracovali a snili obyčejní lidé. Celobarevné vydání charakteristického projektu v New Yorku usazeného českého výtvarníka a spisovatele kombinuje kresby, komiks a autentické obrazové deníky. Sám autor o své knize řekl: „Je to má zpráva z minulosti a současně i varování, co by se mohlo opět stát. Zdi se stavějí pořád dál, ať je to v Izraeli, na mexické hranici nebo v Ústí nad Labem." A Václav Havel to ještě upřesnil: „Knížka Petra Síse je povinnou četbou pro děti (i jejich rodiče), které si myslí že svoboda je jednoznačně daná věc."

Usnadněnou roli tentokrát měl                                                                                         

jbx

<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ - PÍSNĚ Z ČECH, INDIE I ARGENTINY

Ve čtvrtek 3. dubna třída 7.B byla na „výchovném" koncertu, kde nám zazpíval pražský sbor Bambini di Praga. Zazpíval nám písně například z Čech, Ruska, Argentiny, Indie, Rakouska, Číny a jiných zemí. Nejenže zpívali, ale i hráli na různé nástroje, třeba bubny. Koncert se nám velmi líbil, a děkujeme za možnost si to poslechnout.

Daniel Přikryl a Michaela Konečná, oba 7.B

<< nahoru

Zveme

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš

kuratkomc@seznam.cz,  tel.728 200 439, www.kuratko.mistecko.cz

Spojení: bus MHD 113, 171, 197, 198 zast. Sídliště Písnice, 165 zast. Jirčanská

 
Otevřeno:                               pondělí - pátek                        9.30 - 12.00

                                                středa                           15.00 - 17.30

Vstupné:                                                                     30 Kč,            předplatné 200 Kč - 10 návštěv

Stálý program:                                pondělí, středa   -            herna,rytmika  a cvičení pro nejmenší

úterý, čtvrtek -            herna, výtvarné a ruční práce,

                                                pátek -                        anglická konverzace pro maminky (herna uzavřena)

UPOZORNĚNÍ

Od pondělí 30. 6. 2008 bude centrum po dobu prázdnin uzavřeno.

Stálá burza dětského oblečení se v týdnu 23. - 26. 6. ruší a bude obnovena opět v září. Výdej veškerého oblečení proběhne v době 9.30 - 12 h.

Kurzy anglické konverzace se od září neplánují. Budou obnoveny pouze v případě dostatečného počtu nových maminek. Máte-li o kurz zájem, potvrďte nám tuto skutečnost nejlépe e-mailem na adresu centra nebo osobně zanechte v centru vzkaz na jméno K. Tomešová, heslo „angličtina".

Mateřské centrum zřídilo Knihu přání a stížnosti jako součást projektu Restart podpořeného z prostředků MPSV. Naším hlavním přáním je, abyste se v centru, vy i vaše děti, cítili příjemně, prostě jako doma. Pište nám a sdělujte, prosím, své poznámky k chodu centra (pozitivní i ty méně pozitivní) týkající se příkladně vybavení centra, otevírací doby, rozsahu aktivit apod. Děkujeme předem za všechny vaše podněty. Jsme tu pro vás!

Výsledky ankety Město pro děti (Zeleň a veřejná prostranství...) jsou k nahlédnutí na webu MC Kuřátko.

 

ČERVEN 2008 - DOPOLEDNÍ PROGRAM

2. 6.             pondělí             Rodinné finance - přednáška na téma „finanční produkty v rodině aneb jak se nezbláznit z peněz". Přijďte se informovat, nechte si poradit. Pro děti budou jako obvykle připraveny tanečky.

4. 6.      středa             Divadlo Extrem nám přijede zahrát živoloutkovou kulisáckou pohádku.

5. 6.             čtvrtek             Včelky z papíru pro radost - a na míru!

10. 6.    úterý             Malování na hedvábí I. se naučíme s Jarmilou. Podrobnosti sledujte v centru nebo na našem webu. Cena: vstupné + použité hedvábí.

12. 6.             čtvrtek             Šťastná rodina, šťastné dítě - interaktivní „barevný" seminář na téma, jak zvládnout s dětmi tisíce rolí a přitom zůstat spokojený. Začátek v 10.00 hod.

16. 6.             pondělí    Divadélko - dětem i dospělým zahrajeme další (ne)známou pohádku.

17. 6.    úterý             Malování na hedvábí II.

19. 6.   čtvrtek             Látkové obrázky - s Věrkou si vyrobíme obrázky, které každého potěší.

24. 6.    úterý             Mimizahrádka aneb Copak se nám za tři měsíce urodilo, to si sníme.

25. 6.  středa             Zmrzlinová a taky narozeninově letní party. Chcete s námi oslavit své červnové narozeniny? Přivítat léto a těšit se na prázdniny? Tak určitě přijďte.

26.06  čtvrtek             Těstovinové korálky si pomalujeme a navlékneme, ať nám to na léto sluší!

.

STŘEDEČNÍ VÝTVARNÁ ODPOLEDNE 15 - 17.30 h.

Otevřena také herna pro malé děti.

4. 6.             Origami aneb Skládáme si z papíru květiny a spoustu motýlů.

11. 6.             Ubrousková technika - na keramiku, sklo, kámen, korek, co si kdo z vás přinese.

18. 6.              Korále z papíru - budou vám na míru!

 

Za MC Kuřátko Katka Tomešová

 


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR - PROGRAM NA ČERVEN 2008

Na poslední měsíc před prázdninami srdečně zve výbor klubu s tímto programem:

 3. 6.   -   Do našeho klubu opět zavítá paní MUDr. Brigita Mastná, která nám objasní důležitou roli pitného režimu. Víte, jaký máte krevní tlak? Měření provede na přání seniorů. Lékařsky též vyšetří tep a srdce.

10. 6.  -    Volná zábava pro povídání při kávě a čaji.

17. 6.  -    Výlet do města Třeboň s návštěvou zámku, s obědem v lázních Aurora, s objednanou  exkurzí v lázních, s využitím lázeňského bazénu nebo individuálně posezení na kolonádě nebo procházkou k rybníku Svět atd. Plánovaný odjezd v 6 hod. ráno od Eimů, návrat cca ve 20.00 hod. na stejné místo.

24.6.  -    Krásné půlroční zakončení klubu! Těšíme se na všechny naše stálice, i na ty, kteří  docházejí zřídka, i na ty kteří často pro svoje vážné onemocnění a nepohyblivost  nemohou! Máme vás všechny rádi!

Tímto bychom chtěli vám všem popřát krásné prožití dvouměsíčních prázdnin a nabrání dalších sil. Odpočívejte, potěšte se se svými vnoučátky, pravnoučátky, vyjeďte si do lesů, do přírody a hlavně myslete na to, že se na vás opět budeme těšit.

KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH

Pro místní velké čtenáře sdělujeme, že knihovna bude otevřena celé prázdniny, a to vždy v úterý od 14.00 do 18.00 hodin.

UPOZORNĚNÍ

Oznamujeme pro milovníky Slovenska, že máme v současné době ještě šest volných míst na výjezd do západních Tater - Žiarská dolina v termínu 9. až 16. 8. 2008. Zájemci, kteří se stále rozhodují, mají tak možnost ještě zavolat a přihlásit se na tel. č. 261 912 404 - p.Urbanová - Písnice, na tel. č. 608 511 980 - p.Prchlíková - Libuš

V krásné horské přírodě, s dobrou partou, bezpečným autobusem a řidičem stále k dispozici pojďte strávit s námi  bezstarostný týden!

Za výbor klubu seniorů Zdena Prchlíková

<< nahoru
vymezovací obrázek

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 12/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý