Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 09/2008Kronika

ikonka BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY

Tento projekt byl zahájen na podzim 2007 Žákovským zastupitelstvem Libuš, působícím na Základní škole Meteorologická, ve spolupráci s MČ Praha-Libuš a občanskými sdruženími Oživení a Pražské matky. Cílem projektu bylo zmapovat nebezpečná přístupová místa do záklandí školy. Na základě sumarizace rizikových míst a návrhů k řešení sepsaných žáky základní školy zajistil Magistrát hl. města Prahy u Ústavu dopravního inženýrství vypracování dopravní studie. O variantních řešeních tří kritických míst uvedených v dopravní studii jednala dne 16. 6. 2008 pracovní skupina, složená z členů žákovského zastupitelstva, ředitele a učitelů ZŠ Meteorologická, pracovníků Úřadu MČ Praha-Libuš, zástupců Magistrátu hl. m. Prahy a Technické správy komunikací hl. m. Prahy,  ředitele Městské policie a zástupce občanského sdružení Oživení. Pracovní skupina se shodla na dopravním řešení tří problematických míst v blízkosti školy:

•Křižovatka Skalská - Meteorologická:

Posunutí stávajícího přechodu pro chodce od křižovatky jižním směrem do ulice Skalská včetně vybudování bezbariérových úprav chodníkové hrany a instalace bezpečnostního zábradlí.

Termín realizace: Magistrát hl. m. Prahy zařadí návrh do investičních akcí na příští rok.

•Ulice Nad Šejdrem:

Zjednosměrnění části ulice Nad Šejdrem.

Termín realizace: dopravní řešení tohoto místa je nejlevnější, bude zrealizováno na náklady MČ Praha-Libuš do konce září 2008.

•Přechod pro chodce přes ulici Libušská, u autobusové zastávky U Libušské sokolovny:   Vybudování dělícího ostrůvku. Řešení tohoto místa je po finanční i stavební stránce nejnáročnější. Magistrát zadá Technické správě komunikací zpracování projektu. Realizace se předpokládá v příštím roce.

Jedno opatření ke zklidnění dopravy, vyplývající z projektu, již bylo realizováno: U autobusové zastávky U Libušské sokolovny došlo k úpravě jízdních pruhů u přechodu pro chodce (více v článku Bezpečnostní pásy Rocbinda).

Anna Rusiňáková, odbor životního prostředí a dopravy

Poznámka redakce: O projektu Bezpečná cesta do školy jsme již informovali v čísle 3/2008 na str. 12-13.

<< nahoru

ikonka ČERVENÉ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY U SOKOLOVNY

V červenci 2008 byla na žádost naší městské části provedena Technickou správou komunikací   hl. m. Prahy úprava jízdních pruhů u přechodu pro chodce u autobusové zastávky U Libušské sokolovny.

Na jízdní pruhy byly naneseny bezpečnostní červené pásy Rocbinda v délce 20 m před přechodem pro chodce v obou směrech jízdy.

Červená barva upozorní řidiče na blížící se „kritické místo", drsnější povrch  výrazně zvýší brzdné účinky vozidel a brzdná dráha se za mokra zkrátí až o 33 %. Řidiči také vnímají změnu barvy a struktury povrchu a podvědomě zpomalí jízdu vozidla.

Doufáme, že tato úprava vozovky pomůže ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

Z. Kuryviálová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš<< nahoru

ikonka ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V ROHU

V červnu letošního roku došlo k rozšíření dětského hřiště V Rohu - zvětšením oplocené plochy a doplněním hřiště o nové herní prvky: dětský domek, kládovou houpačku a hopsadlo za cenu ve výši 63 000,- Kč. S nápadem rozšířit hřiště se na nás obrátilo OS Mateřské centrum Kuřátko, sdružení nám také pomohlo s výběrem a rozmístěním herních prvků. Chtěla bych poděkovat zejména paní Tomešové a paní Peleškové za pomoc a dobrou spolupráci.

Anna Rusiňáková, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR - POHODA V TATRÁCH

Klub seniorů zval všechny naše seniory na týdenní pobyt do ráje západních Tater na Slovensko. A jak tento zájezd probíhal? Předkládáme o něm pár řádek, pár fotografií, pár vzpomínek...

V nádherném zákoutí západních  Tater jsme strávili týdenní dovolenou s dvěma celodenními výlety. Na rozdíl od špatného počasí zde v Praze nás čekal pobyt na horách plného sluníčka, denní teploty kolem 28 stupňů, s typickou vůní lesů, s koupáním v termálních lázních Oravica, s pohledem na horské velikány. Viděli jsme mnoho zajímavého, jen na Chopok pro mlhu jsme se nedostali.

Chtěla bych tímto poděkovat celému kolektivu účastníků, za nádhernou atmosféru, všem těm, kteří přispěli k pohodě, úsměvným zážitkům, ke vstřícnosti všech, až bylo radostí cokoliv podnikat.

Ráda bych touto cestou  též poděkovala: Panu řidiči za perfektní služby, klidnou cestu, ale i za nápady, kterak dovést výlet k dokonalosti. Panu Dr. Vetejškovi za zajímavé povídání a náměty. Paní prof. Kaněrové za krásné zpívání pro oživení duše při kytaře, ale i zpívání a tančení při folklórní skupině. Paní Slávce Urbanové za velkou pomoc účastníkům při realizaci  zájezdu. Paní Jindř. Literové, vedoucí libušské cukrárny, za již automaticky připravené dortíky na cestu pro účastníky. Paní Haničce Samcové za organizaci a možnost využití místní vířivé a léčebné koupele, za zpěvy a taneční kreace. Paní Alence Binderové, mojí asistence, která měla stále na mysli, abych na nic nezapomněla. Paní Jarušce Kebzové za radu a pomoc při malých ošetřeních. Paní Zuzaně Frankové, vedoucí chaty Kožiar, za naplnění všech plánovaných programů a finanční výpomoc. A dále celému kolektivu, který byl mimořádně veselý, společenský,  bezpřipomínkový a vždy nadšený nad vším, co se mělo uskutečnit.

Nemohu opomenout sdělit následující dva zážitky.

Vycházka na Žiarskou chatu byla obohacena o sjezd několika účastníků koloběžkou zpět. Nejstarší účastnici bylo pouhých 75 let. Upozorňuji, že cesta byla dosti příkrá a její kvalita ne vždy dobrá - výmoly.

Další zážitek byl rekreanta pana Kameníka, zdatného to turisty, který si vyšel na Baranec a potkal zde velké překvapení. V den svých narozenin našel  přítele - malého černého psíka, asi do té doby ještě kojeného, zanechaného ve výšce cca 2000 metrů na pospas... Kdyby však nebyl zachráněn, jistě by byl již nežil. Polomrtvého ho donesl zpět do Kožiaru a my jsme všichni sledovali jeho návrat k životu a vznikající pouto mezi zachráněným a zachráncem.

Práce s takovými lidmi je potěšením a chválou nebylo šetřeno.

Takže pro všechny, kteří to se svým životem nevzdávají a chtějí ještě cestovat a něco vidět v dobrém kolektivu, sdělujeme, že se budeme těšit příští rok ve stejnou dobu na stejném místě!

Za výbor zájezdu Zdena Prchlíková

<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Po delší prázdninové odmlce si dovoluji opět přispět do našeho měsíčníku a zároveň s velkým potěšením zdravím naše vážené čtenáře a sympatizanty naší městské části.

Pondělí 23. červen. Byl jsem přizván žákovským zastupitelstvem Základní školy Meteorologická na mezinárodní konferenci. Spolu s prezentací naší městské části probíhala v budově MČ Praha 7. Na tomto mezinárodním setkání žákovských zastupitelstev každé zastupitelstvo představilo krátce svou zemi, město nebo obec, školu a svou vlastní činnost. Osobně jsem poděkoval starostovi Prahy 7 panu Ječménkovi za zorganizování tohoto setkání. Myslím si, že vzájemná komunikace a výměna zkušeností i názorů na této mezinárodní úrovni dětem přiblíží jiné kultury. Děti tak mohou přispívat nejen k rozvoji své osobnosti, ale i k rozvoji své obce, svého bydliště.

Pondělí 23. červen. Téhož dne jsem měl tu čest na pozvání ředitelky Komerční banky Evy Pozděnové se zúčastnit slavnostního otevření nově vzniklé pobočky této banky v blízkosti bytového domu Zvonička na Libušské ulici. Mám radost, že banka se rozhodla umístit svou pobočku právě v naší městské části. Myslím si, že tato služba zde již dlouhou dobu chyběla. Pro nás pro všechny se tak vylepšil bankovní servis a nemusíme za ním cestovat do jiné městské části.

Úterý 24. červen. Byl jsem pozván k závěrečnému posezení do klubu našich seniorů. Za pozvání jim i touto cestou děkuji. Jsem rád, že při této příležitosti jsem mohl také odpovědět na několik dotazů a závěrem jsem též popřál všem krásné slunečné prázdniny s rodinami, pevné zdraví a radost z dalšího poprázdninového setkání.

Čtvrtek 26. červen. Navštívil jsem žákovské zastupitelstvo v ZŠ Meteorologická. Za účasti ředitele školy Zdeňka Běleckého a vedoucí humanitního odboru naší městské části Ivy Hájkové jsem všem poděkoval za jejich celoroční aktivity, za krásnou prezentaci na mezinárodním setkání žákovských zastupitelstev a každému za městskou část předal malý dárek.

Úterý 1. červenec. V kanceláři starosty proběhla schůzka vyvolaná neutěšenou situací v ulici Na Losách, které zoufale chybí finální povrch. Schůzky se kromě zástupců naší městské části zúčastnil ředitel odboru správy majetku Magistrátu hl. m. Prahy ing. Svoboda, za developerskou firmu pan Zachariáš se svou právní zástupkyní. Jsem rád, že ke schůzce došlo a podařilo se také částečně vyjasnit důvody, proč do současné doby není komunikace hotová a pevně věřím, že se podaří v nejbližší době rekonstrukci realizovat.

Úterý 1. červenec. Sešel jsem se se starostou hasičů z Písnice panem Štanclem. Pan Štancl mě v nedávné době oslovil s požadavkem najít vhodný pozemek pro výstavbu nové hasičské zbrojnice. Předal jsem mu možnosti vytipované pracovníky odboru správy majetku naší městské části. Doufám, že se v brzké době vhodný pozemek najde.

Úterý 15. červenec. Sešel jsem se s panem Fürstem, zástupcem majitelů pozemku fotbalového hřiště v Písnici. Zúčastnil se jí též jeho právní zástupce dr. Kamaryt. Na schůzce došlo k mému potěšení ke shodě o dalším pronájmu tohoto klubového sportoviště, a to smlouvou do konce roku 2010. Došlo také k předběžné dohodě o možnosti poskytnout majitelům plochy hřiště náhradou jiné pozemky, čímž by městská část získala do vlastnictví tuto zelenou sportovní plochu, a tak zajistila volnočasové aktivity písnickému Sokolu, ale hlavně našim dětem.

Středa 13. srpen. Navštívil mne nově zvolený starosta z Vestce u Prahy pan Miroslav Pašek, který požádal o přátelské setkání. Hovořili jsme mimo jiné také na téma probíhající výstavby silničního okruhu v úseku Lahovice - Vestec, o školách a školkách a podobně. Jsem rád, že dochází k přátelským schůzkám se sousedními starosty, jelikož je třeba znát své sousedy a vědět, jaké mají problémy, cíle a plány rozvoje.

Čtvrtek 14. srpen. Požádal jsem starostku Kunratic Ing. arch. Ivanu Kabelovou o schůzku na téma odkanalizování Dobronické ulice směrem ke Kunraticím. Důvodem je další rozvoj Libuše v místech, kde v současné době existuje odkanalizování výtlakem do Libušské ulice, ale při větších dešťových srážkách kanalizace přestává stačit kapacita přečerpávacích stanic.

Závěrem mi dovolte popřát všem krásný začínající podzim a našim dětem hodně úspěchů v novém školním roce.

Petr Mráz, starosta městské části Praha-Libuš, 19. 8. 2008


<< nahoru

ikonka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ SE CHCE STÁT DOBRÝM MÍSTEM PRO ŽIVOT

Městská část Praha-Libuš získala jako jediná pražská městská část grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 700 000 Kč na podporu a rozvoj místní Agendy 21. Úspěšný dvouletý projekt s názvem „Strategický rozvoj městské části Praha-Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje" tak umožní představitelům městské části v úzké spolupráci s veřejností, neziskovým a soukromým sektorem systematicky postupovat v oblasti řízení a rozvoje svého území.

Libuš a Písnice jsou dvě „obce", které nesou společný název městská část Praha-Libuš. Tvoří jednu z padesáti sedmi městských částí hl. města Prahy. Od roku 2005 je městská část Praha-Libuš zapojena do mezinárodního projektu Zdravá města, v ČR soustředěných v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (www.nszm.cz ). V rámci tohoto projektu městská část aktivně diskutuje s veřejností a organizuje veřejná projednávání současných a budoucích záměrů ve správě městské části. Městská část Praha-Libuš tak svými aktivitami naplnila kategorii „C" v databázi místních Agend 21, čímž postoupila mezi středně pokročilé municipality (www.cenia.cz).

„Projekt, který uspěl v rámci grantové výzvy Ministerstva životního prostředí ČR, tak umožní městské části pokračovat v naplňování Deklarace Zastupitelstva MČ Praha-Libuš k projektu Zdravé město a místní Agendy 21", říká starosta MČ Praha-Libuš pan Petr Mráz. Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš přijalo deklaraci v prosinci roku 2006. Zavázalo se tak k započetí procesu strategického plánování a řízení MČ Praha-Libuš v kvalitě místní Agendy 21, s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje městské části v partnerské spolupráci s občany.

Jaké budou hlavní aktivity městské části v dalších dvou letech, podpořené z prostředků Revolvingového fondu  Ministerstva životního prostředí ČR?

Městská část v září 2008 zahajuje sledování a vyhodnocování mezinárodně standardizovaných indikátorů udržitelného rozvoje. V období od září do prosince roku 2008 se uskuteční intenzivní dotazníkové šetření mezi občany městské části, neziskovým a soukromým sektorem působícím v městské části. S pomocí vyškolených tazatelů se budou moci občané vyjádřit k úrovni různých oblastí potřebných k životu (lékařské služby, občanská vybavenost, sportovní vyžití, způsob přepravy do zaměstnání, kvalita ovzduší, životního prostředí atd.) v městské části.

MČ Praha-Libuš má zájem postupovat strategicky v oblasti řízení a rozvoje svého území. Z tohoto důvodu vytvoří koncepční dokument Strategický plán rozvoje městské části Praha-Libuš, který bude vycházet z komunitního Plánu zdraví a kvality života Libuš a Písnice (www.praha-libus.cz ). Bude respektovat principy udržitelného rozvoje v kvalitě místní Agendy 21 a sledovat všechny nastavené indikátory. Tento koncepční dokument bude posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí, tzv. SEA.

Všechny aktivity budou uskutečňovány v úzké spolupráci s občany žijícími nebo pracujícími v MČ Praha-Libuš. „I když jsme okrajová městská část, sousedíme s jinými městskými částmi, jako je MČ Praha-Kunratice, MČ Praha 12. Z tohoto důvodu přizveme ke spolupráci i představitele těchto městských částí a jejich občany," říká koordinátorka projektu slečna Markéta Lukešová.

„Máme zájem být příkladem pro ostatní městské části," zdůrazňuje dále starosta MČ Praha-Libuš, „rádi bychom ukázali, že i městská část o deseti tisících obyvatelích je schopná ve spolupráci se svými občany vytvářet kvalitní místo pro život."

Tisková zpráva MČ Praha-Libuš ze dne 29. 7. 2008


<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE

POPRVÉ DO ŠKOLNÍCH LAVIC

1. září nastupuje většina šestiletých žáčků k povinné školní docházce. První den ve škole znamená velkolepé slavnostní vítání, na které si leckteří z nás pamatují dodnes. Ani v naší škole tomu není jinak. Prvňáčky i jejich rodiče vítá před školou paní ředitelka, jejich nová paní učitelka i zástupci z MČ Praha-Libuš.

Velký úkol čeká s nástupem dítěte do školy i na rodiče. Prosím, nesnižujte význam školy a vzdělávání vůbec. Vašemu školákovi pomůže, pokud si s ním popovídáte, proč je dobré získávat nové informace, učit se nové věci, naučit se respektovat druhé, proč musí chodit do školy. Je důležité, aby se dítě naučilo být zodpovědné ke své práci ve škole, aby si samo uvědomovalo, proč a k čemu je škola pro něho dobrá. Chvalte své dítě, přestože se Vám bude zdát, že ostatní děti zvládají některé věci lépe. Pochvala je pro děti, které se snaží, zlatou medailí.

Školák by měl bez problémů dodržovat zásady slušnosti - umět pozdravit, poprosit, poděkovat. Měl by brát ohled na druhé, neskákat ostatním do řeči, respektovat autoritu.

Není třeba, aby dítě znalo písmena, číslice... Spíše klademe důraz na to, aby dítě znalo své celé jméno, vědělo kde bydlí, mělo by dát dohromady pár souvislých vět o rodině, o svých zálibách. Chápat pojmy dnes - včera - zítra, ráno - poledne - večer, znát barvy, základní geometrické tvary, porovnat objekty (větší - menší).

Školák by se měl rychle a bez problémů převlékat, zavazovat si boty, dodržovat základní hygienická pravidla, používat příbor a být v zásadě soběstačný.

Nikdy se nenechávejte strhnout a nechtějte po něm nepřiměřené úkoly. Pokud něco nezvládá dle vašich představ, zachovejte chladnou hlavu, vysvětlete vícekrát a třeba i napočítejte do deseti...

Jistě vše společně zvládneme :-)

Mgr. Michaela Pažoutová, ředitelka školy

NOVINKY NA NAŠÍ ŠKOLE

Od září se nám podařilo otevřít 4. třídu, která v naší škole doposud chyběla. Jsou v ní ještě volná místa, proto zveme i další nové čtvrťáky - přijďte mezi nás.

Otevíráme opět spoustu zájmových kroužků, z nových například výuku hry na klavír.

V družině, která má dvě oddělení s kapacitou celkem 60 dětí, máme novou paní vychovatelku.

Žáci 2. a 3. třídy budou v letošním školním roce navštěvovat kurz plavání

v plaveckém stadionu Podolí.

Na školní zahradě jsme díky instalaci dopadových ploch zprovoznili herní prvky - houpačky, prolézačky, šplhadla. Finanční prostředky jsme z větší části získali z grantu MHMP, zbytek nám poskytla MČ Praha-Libuš.

V celé škole postupně pokračujeme s obnovou nábytku, ve 2. podlaží se nám podařilo  zrekonstruovat WC dívek, WC chlapců je v pořadí.

Vytváříme nový školní server Windows 2008.

Upravujeme průběžně webové stránky školy - www.zspisnice.info.

Od září máme na škole asistenta pedagoga.

Velkou pozornost budeme věnovat dětem s SPU, dětem nadaným a zvláštní péčí      chceme docílit rychlé aklimatizace dětí jiné národnosti.

O dalších novinkách vás budeme průběžně informovat.

Mgr. M. Pažoutová a Mgr. J. Klimešová


<< nahoru

Radnice

ikonka ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

Organizace školního roku 2008/2009 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích:

Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2008.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2009.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2009.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2008.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí v pátek 2. ledna 2009

Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2009.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2009.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 Termín

Obvody hl. města Prahy

 23. 2. -  1. 3. 2009


Praha 1 až 5


 2. 3. -  8. 3. 2009


Praha 6 až 10


Poznámky k tabulce:

Praha 1 až 5 jsou městské části:  Praha 1,  Praha 2,  Praha 3,  Praha 4,  Praha 5,  Praha 11, Praha 12,  Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš,  Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

Praha 6 až 10 jsou městské části : Praha 6,  Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha  19, Praha 20, Praha  21, Praha  22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní  Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2009.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2009 do pondělí 31. srpna 2009.

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne v úterý 1. září 2009.                                                                                                                    

IH

Zdroj: www.msmt.cz 

<< nahoru

ikonka ČISTOTĚ MĚSTSKÝCH POZEMKŮ

V červnu tohoto roku proběhlo na radnici Prahy 12 setkání starostů a zástupců starostů

s pražským radním Petrem Štěpánkem na téma: čistota a údržba městských pozemků a kontejnerových stání.

Pan radní Štěpánek informoval, že od 1. 7. 2008 začíná platit nová pražská vyhláška o čistotě (č. 8/2008), podle které budou moci městské části postihovat původce znečišťování ulic a jiných veřejných prostranství. Podle této vyhlášky se za znečišťování veřejného prostranství bude považovat například: odložení odpadu z údržby zeleně (např. posekané zahrady) na veřejné prostranství; posypové hmoty, které již neplní účel posypu, tj. po ukončení zimního období; odhozené odpadky včetně nedopalků cigaret, žvýkaček, zbytků potravin a další... Pan radní Štěpánek vyjádřil přesvědčení, že městské části, pokud budou vyhlášku využívat v praxi, vyřeší tím hodně problémů, se kterými se dnes musí potýkat.

Dále upozornil na již rok platnou vyhlášku o odpadech (č. 5/2007) a zejména na § 6 této vyhlášky, který ukládá vlastníkům objektů (fyzická nebo právnická osoba) umístit sběrné nádoby na směsný odpad v domovním vybavení v souladu se zvláštními předpisy. Toto ustanovení je poměrně málo známé u veřejnosti přesto, že už platí rok a jeho splnění zejména pro vlastníky panelových domů (pro družstva, společenství vlastníků) nebude jednoduché. Z tohoto důvodu pražský magistrát, odbor komunální hygieny, zve na jednání zástupce  vlastníků bytových domů, aby je blíže seznámil s povinností, která pro ně z této vyhlášky vyplývá, a poradil, jak postupovat. Za naši městskou část Praha-Libuš jsme magistrátnímu odboru komunální hygieny odeslali seznam všech družstev a zástupců společenství vlastníků panelových domů na obou sídlištích.

Poslední bod programu se týkal Technické správy komunikací HLMP, a to v souvislosti s nedostatkem peněz, které správa obdržela od Magistrátu (poloviční částku oproti loňskému roku).

Anna Rusiňáková, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka ANKETA PRO SENIORY

Vážení senioři,

byli bychom rádi, kdybyste se zamysleli nad následujícími otázkami a vyplnili anketní lístek. Odstřižený anketní lístek předejte do 15. 10. 2008 na sekretariát ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35 nebo na humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664.

V současné době MČ Praha-Libuš zajišťuje pro seniory trvale hlášené v MČ Praha-Libuš dva jednodenní zájezdy vždy pro 43 seniorů (na jaře a na podzim) hrazené z rozpočtu městské části. Máme zájem od vás zjistit, zda vám tato služba vyhovuje nebo navrhujete jinou aktivitu.

Z rozpočtu městské části je každoročně vyčleněna finanční částka na podporu aktivního života seniorů, proto máme zájem podporovat aktivity, které by vám přispěly ke zlepšení poznání, psychické a fyzické pohody.

Děkujeme za vyplnění anketního lístku.

Ivana Fendrychová, místostarostka MČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka SBĚR BIOODPADU


<< nahoru

ikonka DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - JAK SE NÁM ŽIJE NA LIBUŠI A PÍSNICI?

Na přelomu září a října 2008 se uskuteční rozsáhlé dotazníkové šetření u náhodně vybraných občanů v jejich domácnostech ve spolupráci s ÚMČ Praha-Libuš, Timur, o.s., a Gymnáziem Písnická. Občan bude vyplňovat s vyškoleným studentem dotazník o třech stranách zaměřený na zhodnocení spokojenosti v různých oblastech života v městské části Praha-Libuš (např. kvalita životního prostředí, dostupnost služeb, úroveň bezpečnosti, způsob dopravy do školy či zaměstnání a její kvalita). Vyškolení studenti navštíví přes 500 občanů různého věku, pohlaví, zaměstnání a bydliště.

Vyplněné dotazníky se budou shromažďovat na ÚMČ Praha-Libuš k dalšímu zpracování, které provede Timur, o.s., dle metodiky evropských indikátorů udržitelného rozvoje (více na www.timur.cz). Výsledky dotazníkového šetření budou sloužit jako jeden z podkladů pro analytickou část nově vznikajícího strategického plánu MČ Praha-Libuš.

Prosíme občany, které navštíví vyškolený student pověřený MČ Praha-Libuš, aby byli nápomocni vyplněním dotazníku. Velice děkujeme.

Zpracované výsledky dotazníkového šetření budou přístupné na adrese www.praha-libus.cz a www.timur.cz. Toto šetření je součástí sledování dalších indikátorů, které bude MČ Praha-Libuš v dalších letech realizovat ve spolupráci s Timur, o.s. Výsledky sledování všech indikátorů (Spokojenost s místním společenstvím, Mobilita a místní přeprava, Kvalita místního ovzduší a Ekologická stopa) budou veřejně představeny sdružením Timur během kulatého stolu dne 12. 12. 2008 od 17 hodin v prostorách Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, Praha-Písnice.

Ve 4. čtvrtletí 2008 zároveň uskuteční dotazníkové šetření zpracovatel strategického plánu mezi některými neziskovými organizacemi a podnikateli působícími v MČ Praha-Libuš. S těmito organizacemi bude předem domluven termín návštěvy.

Dotazníková šetření a zahájení sledování výše uvedených indikátorů jsou součástí projektu MČ Praha-Libuš na rozvoj místní Agendy 21, který je financován z prostředků Revolvingového fondu MŽP ČR.

Markéta Lukešová, koordinátorka projektu

<< nahoru

ikonka PROBLÉM NA SPORTOVIŠTI K LUKÁM

Vážení spoluobčané,

v poslední době si velice často stěžují občané bydlící v blízkosti sportovního hřiště K Lukám na hluk, nepořádek a vandalismus, který způsobuje převážně mládež. Hřiště bylo zbudováno jak z prostředků přidělených z grantu MHMP, tak i z prostředků městské části Praha-Libuš, aby sloužilo ke sportovnímu vyžití zvláště dětí a mládeže. Je proto mírně řečeno podivuhodné, že zrovna ti, pro něž bylo hřiště především určeno, se k němu chovají přímo macešsky.

Obracíme se proto na vás, vážení občané, kteří máte možnost ovlivnit chování svých dětí, abyste na ně apelovali, aby se zvláště k tomuto hřišti chovaly ohleduplně a neničily majetek, který má sloužit všem, a nedělaly nepořádek na hřišti i v jeho okolí. Také vás prosíme, abyste je upozornili, že není možné v nočních hodinách se na tomto hřišti a také v jeho okolí zdržovat a rušit tak noční klid občanů, kteří v této lokalitě bydlí. Jistě uznáte, že tito občané mají právo, aby nebyli rušeni a měli k bydlení klid.

V této souvislosti také upozorňujeme, že je nutno dodržovat provozní řád hřiště. Mimo jiné je stanoven čas užívání hřiště od 9.00 do 21.00 hod. Při jakémkoliv porušení provozního řádu se jedná o přestupek, za který může být uložena pokuta. V tomto smyslu byla také požádána Městská policie o spolupráci a provádí kontroly této lokality. 

Děkujeme za spolupráci. Doufáme, že tento problém se podaří s vaší pomocí řešit.

Hana Kučerová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka INVESTIČNÍ AKCE V SRPNU 2008

Investiční akce probíhající na území Libuše a Písnice, jsou především akce financované z rozpočtu Hlavního města Prahy (HMP). Klasickým příkladem je např. budování kanalizační sítě v Písnici a stavba definitivních povrchů komunikací (kanalizace v ulici Ke Kašně, komunikace K Jezírku).

Výhledově se připravuje například dokončení rekonstrukce Libušské ulice v Písnici a následně i tzv. východní obchvat Písnice.

Většina z viditelných stavebních akcí jsou stavby rodinných a bytových domů, kde investory jsou fyzické nebo právnické osoby (bytový dům Dobronická, polyfunkční dům Meteorologická, řadové rodinné domky ve Zbudovské atd.).

Z investičních akcí financovaných HMP a zaměřených na školy a školky v současné době probíhá další etapa výměn oken v ZŠ Meteorologická za cca 3 mil. Kč.

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v ul. L. Coňka se zase podařilo získat grant na dopadové plochy na venkovním hřišti. Tato menší akce je spolufinancována MČ (podmínka získání grantu).

Z. Kříž, odbor správy majetku ÚMČ Praha-Libuš

 


<< nahoru

ikonka VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že v tomto roce proběhne poslední etapa výměny občanských průkazů bez strojově čitelné zóny.

Občanským průkazům vydaných do 31. prosince 2003 končí platnost nejpozději 31. prosince 2008. Občané jsou povinni požádat o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu 2008, protože lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dní. Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936. Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý typ za nový) se nevybírá správní poplatek.

Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. Tyto občanské průkazy nepodléhají výměně, platí po dobu v nich uvedenou.

Žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se podávají na odboru evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu městské části Praha 12, Praha 4 - Kamýk, Cílkova 796. Úřední hodiny jsou v  pondělí a ve středu od 8.00 do 19.00 hodin a  v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin.

Eva Cochová, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka OTÁZKY - POPELNICE NA ULICI

Jak dlouho před a po obvyklé hodině svozu mohou stát popelnice připravené k vyprázdnění na ulici?

(red)

Časové určení přistavení sběrných nádob je stanoveno obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb., kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (dále jen "vyhláška o odpadech").
V §6, písm. c) vyhlášky o odpadech je stanoveno, že vlastník objektu: "přistaví sběrné nádoby na místo přistavení vzdálené maximálně 15 m od kraje (hranice vozovky a chodníku nebo krajnice) pozemní komunikace (zpravidla na chodník), ze které se svoz odpadů provádí. Sběrné nádoby lze umístit na místo přistavení pouze v den svozu. Na území Pražské památkové rezervace je doba pro umístění sběrných nádob na místo přistavení maximálně 1 hodina před a po určené době svozu; pokud je určená doba svozu odpadu od 1 hodiny (ráno) do 5 hodin (ráno), lze sběrné nádoby umístit na místo přistavení v době od 24 hodin do 6 hodin (ráno)."
V Provozním řádu komplexního systému nakládání s komunálním odpadem, který je přílohou smlouvy mezi hl. m. Prahou a spol. Pražské služby, a. s., a který je pro tuto společnost závazný, vám sděluji i povinnosti svozové společnosti vztahující se k zajištění svozu směsného odpadu, která s vaším dotazem souvisí. Dle části III, odst. 5 Provozního řádu je svozová společnost povinna: "5. Realizovat svoz odpadu v řádném termínu svozu. Přípustná tolerance je na území Pražské památkové rezervace maximálně 2 hodiny a na ostatním území města maximálně 3 hodiny po stanoveném čase svozu vyznačeném na termínovém štítku."

Radim Polák, odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy

<< nahoru

ikonka STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ

VZNIK A ČINNOST STRATEGICKÉHO TÝMU V MČ PRAHA-LIBUŠ

Usnesením Rady MČ Praha-Libuš ze dne 27. 11. 2007 byl schválen vznik Strategického týmu ve složení: předseda Ing. Štěpánka Macůrková - zastupitelka MČ, členové:  Petr Mráz - starosta MČ, Tomáš Hejzlar - tajemník ÚMČ, Ing. Koudelková - místostarostka MČ, Ing. Rusiňáková - vedoucí OŽPD, I.Hájková - vedoucí HO, M. Habada - vedoucí OSMI, M.Lukešová - referent fondů EU, projektový koordinátor, stálý host Hana Kolářová.

Strategický tým (ST) se podílí na tvorbě strategického plánování, projektových záměrech městské části, přípravě a tvorbě projektů financovaných z fondů EU a jiných zdrojů - analýza potřeb, stanovení priorit, spolupráce nad vyhlášenými výzvami, jednání nad přípravou projektů.

ST se schází 1x za 1 - 2 měsíce. Na své první schůzce ze dne 11.12. 2007 tým stanovil priority z projektového zásobníku MČ Praha-Libuš (www.praha-libus.cz - EU, dotace, granty - zásobník projektů), pro které se snaží vyhledat financování z fondů EU či jiných zdrojů.

 • Zateplení budov škol a školek, energeticky úsporná opatření
 • Revitalizace objektu Libušská 1, k.ú. Libuš
 • Revitalizace parku při ul. U Zahrádkářské kolonie, k.ú. Libuš
 • Odpočinková zóna v lokalitě K Jezírku
 • Tělovýchovné zařízení při ZŠ Lad. Coňka

Dosavadní úspěšné činnosti ST:

 • Vsoučasné době je již zpracována dokumentace pro stavební povolení na revitalizaci parku při ul. U Zahrádkářské kolonie, parc. č. 1057/1 a 1057/3, k.ú. Libuš. ST předpokládá, že tento projekt MČ Praha-Libuš předloží ve 2. výzvě vOperačním programu Praha - Konkurenceschopnost, jejíž vyhlášení se očekává ve IV. čtvrtletí letošního roku.
 • Realizace úprav parku v lokalitě K Jezírku byla domluvena se společností Central Group. Úpravy by měly být zrealizovány do konce listopadu 2008. Jedná se o zhotovení chodníku, umístění laviček, obnovu trávníkových ploch, výsadbu dřevin.
 • Vrámci energeticky úsporných opatření MČ podala žádost o poskytnutí dotace vprogramu EFEKT 2008 „Příprava projektů financovaných zúspor energie (EPC)"vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dotace byla přidělena a nyní probíhá výběrové řízení na zakázku „Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ve vybraných objektech městské části Praha-Libuš". Jedná se o objekty ZŠ Meteorologická, MŠ KLukám, MŠ Mezi Domy a Klub Junior vul. Na Okruhu. Uchazeči na základě zadávací dokumentace, prohlídky objektů a odborného posouzení předloží nabídku na podrobný technický návrh opatření vedoucích ke snížení nákladů na spotřebu energie, návrh zajištění financování opatření a harmonogram prací.
 • Dále vrámci energetických úspor MČ Praha-Libuš vyhlásila výběrové řízení na zavedení energetického managementu vměstské části. Svybraným uchazečem byla podepsána Smlouva o spolupráci, ve které se mimo jiné zavazuje analyzovat stávající stav energetického hospodaření městské části, proškolit energetický tým složený zpracovníků městské části, poskytnout součinnost při vytváření místního energetického akčního plánu napomáhajícího kprosazování úspor energie, zpracovat vzorové průkazy energetické náročnosti budov a energetické audity, uskutečnit osvětovou akci „Dny udržitelné energetiky".
 • MČ Praha-Libuš podala žádost o grant do Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na podporu a rozvoj místní Agendy 21 na projekt „Strategický rozvoj městské části Praha-Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje". Žádost o grant byla úspěšná a vzáří 2008 tento projekt startuje. Vrámci tohoto projektu bude vytvořen koncepční dokument Strategický plán rozvoje městské části Praha-Libuš a bude zahájeno sledování a vyhodnocování mezinárodně standardizovaných indikátorů udržitelného rozvoje. Všechny aktivity budou uskutečňovány vúzké spolupráci sobčany žijícími nebo pracujícími vměstské části.

Více informací o práci ST a projektech městské části je možno sledovat na webových stránkách www.praha-libus.cz, kde jsou uveřejněny zápisy ze schůzek ST , nebo v některém z dalších vydání časopisu.

Markéta Lukešová, referent fondů EU, tel. 261 910 142


<< nahoru

Téma

ikonka FENOMÉN DOBY – DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ (14)

DIGITÁLNÍ DOBRODRUŽSTVÍ NAD PRAHOU

K názvu dnešního příspěvku o digitalizaci se dostanu později. Nejprve informace o zásadním přelomu v postupu přechodu na digitální vysílání. V pátek 15. srpna přistoupily televize Nova a Prima k Technickému plánu přechodu. Fakticky to znamená, že toho dne opravdu začala éra digitální televize. Pokud by totiž tito dva největší komerční hráči na televizním trhu ke jmenovanému vládnímu dokumentu nepřistoupili, vše by se řádně zkomplikovalo a protahovalo. Pro Novu a Primu to znamená, že ke svým licencím na současné vysílání dostanou ještě jednu bonusovou licenci pro digitální program.

Dalším důležitým letním momentem byl podpis smlouvy mezi Českou televizí a českými radiokomunikacemi o dubování a provozování digitálního multiplexu 1, tedy multiplexu ČT a Českého rozhlasu.

Pro diváky satelitního příjmu jenom upozorňuji, že televize Galaxie Sport se pravděpodobně brzy přejmenuje na Nova Sport. Komerční jednička tento program vlastní již delší dobu a přejmenování je logickým vývojovým krokem.

A teď zpátky k názvu článku. V průběhu září se nad Prahou, tedy přesněji řečeno nad Mahlerovými sady chystá unikátní letecký manévr. Speciální obří vrtulník odejme část anténního systému žižkovského vysílače určenou pro televize a na místo usadí část novou, určenou pro systém DVB-T. Přesné datum není záměrně zveřejňováno, protože se jedná o bezpečnostně rizikovou akci. Vrtulník poletí nad Prahou s několikatunovým břemenem, které by po pádu mohlo způsobit opravdovou katastrofu. Ulice v okolí vysílače budou uzavřeny jak pro dopravu, tak pro chodce.

Za měsíc, až budete opět číst tento list, už bude v Praze běžet oficiální multiplex 1. A do jeho zákulisí se podíváme.

Karel Zajíc,

exkluzívně pro U nás


<< nahoru

ikonka ENVIS 4 – INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Na pražském magistrátu se v úterý 17. června tohoto roku konala informační schůzka k projektu ENVIS 4 - Informační servis o životním prostředí ve vybraných městských částech

hl.m. Prahy. Do projektu byla zařazena i městská část Praha-Libuš. První - realizační - etapa byla ukončena k 21. červnu 2008, kdy byl systém dokončen. Druhá etapa projektu -

provozní - bude ukončena k 31. prosinci 2012. V průběhu této etapy budou zpracované

údaje průběžně aktualizovány k 31.prosinci každého roku. Doporučuji podívat se na internetovou adresu, kde jsou zajímavé údaje i o naší městské části:

Souhrnné informace o Libuši a Písnici jsou na adrese http://www.premis.cz/envis4/pdf/MC_Praha-Libuš.pdf.

 

Projekt byl financován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a hlavním městem Prahou.

 

Anna Rusiňáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci září 2008 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 84 let, 85 let, 86 let, 87 let a 89 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

Antonín Vladyka

Ladislav Křemeček

František Chovanec

Antonín Řezníček

Jarmila Kučerová

Květoslava Fialková

Ludmila Čechová

František Jelínek

Marie Kubínová

Helena Šimková

Jaroslav Kasal

Libuše Urbanová

Marie Macourková

Anna Zemanová

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

Městská část Praha - Libuš.

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách U nás, je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou -  tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení. 


<< nahoru

ikonka


<< nahoru

Zveme

ikonka NEDĚLE 21. ZÁŘÍ 2008 - CYKLOJÍZDA

PRO RODINY S DĚTMI OD 7 LET A VŠECHNY PŘÍZNIVCE CYKLISTIKY

Společná akce městských částí Praha-Libuš, Praha 12, Praha 13, Praha 4, Praha 5  a letošního pořadatele akce Prahy 11 ve spolupráci s Nadací partnerství - Greenways a Nadací Čs. spořitelny v rámci kampaně Evropského týdne mobility

Program:

Start v 10.30 h od Klubu Junior,  Na Okruhu 395/1,  Praha 4,

Společný sraz všech účastníků z ostatních městských částí je v Kunratickém lese u srubu Gizela (2 minuty od Labutě) v 11 hodin 11minut. Odtud po přivítání a občerstvení bude následovat společná jízda všech do Centrálního parku Opatov, kde bude slavnostně zahájen ve 13 hodin odpolední  program, v němž je pro vás připraveno :

Zajímavé soutěže pro děti i jejich doprovod

Jízda na jednokolce i tandemu

Dopravní hřiště a miniškolka dopravních značek pro děti

Jízda zručnosti na kole pro děti i dospělé

Pétanque

Minigolf

Nafukovací hrad

Dětský koutek

Celou akci bude moderovat Stanislav Soukup za doprovodu hudební skupiny Ruleta band.

Přijeďte, těšíme se na vás - pro prvních 40 startujících cyklistický zvonek zdarma!


<< nahoru

ikonka DNY ZDRAVÍ -DEN PRO ZDRAVÍ A UDRŽITELNOU ENERGETIKU

Čisté teplo budoucnosti - energetické úspory budov - zdravý životní styl - informace.

Osvětová kampaň Dny zdraví a Den pro udržitelnou energetiku vyvrcholí dne 11. 10. 2008 v době od 10.30 do 17.00 hodin v prostorách Klubu Junior (Na Okruhu 395, Praha -Písnice) a přilehlém okolí.

Na programu spolupracují: MČ Praha-Libuš, Porsenna, o.p.s., Klub Junior, ZŠ s RVJ Písnice, Knauf Insulation, spol. s.r.o., Pražská teplárenská, a.s., Státní zdravotní ústav, Český červený kříž.

Zástupce bytových družstev panelových sídlišť Libuš a Písnice i další zájemce zveme od 10.30 do 11.30 hodin na seminář k úsporám energie a možnostem získání finanční podpory na projekty. Budete mít jedinečnou  možnost seznámit se s projektem napojení Libuše a Písnice na centrální zásobování tepla horkovodem. Diskusi povedou zástupci společností Porsenna, o.p.s., a Pražská teplárenská, a.s.

Od 13.30 do 14 hodin můžete být přítomni slavnostního vyhlášení a ocenění vítězů výtvarné, literární a fotografické soutěže žáků základních škol na téma energie. Konkrétní témata budou vyhlášena v září při zahájení soutěže.

Součástí programu  budou tyto zdravotní aktivity:

-         ukázka sebeobrany s možností zapojení (15.00 - 15.30 hod.)

-         cvičení aerobiku (16.00 - 17.00 hod.)

-         stanoviště měření krevního tlaku ( 13.30 - 17.00 hod.)

-         stanoviště měření tělesných parametrů ( 13.30 - 17.00 hod.)

-         stanoviště poradny pro výživu ( 13.30 - 17.00 hod.)

-         stanoviště s ukázkou poskytnutí první pomoci ( 13.30 - 17.00 hod.)

-         informační stánek Státního zdravotního ústavu se vzdělávacími zdravotními publikacemi

-         ochutnávka a prodej biopotravin ( 13.30 - 17.00 hod.)

 

 

Součástí programu Dne pro udržitelnou energetiku budou tyto aktivity:

-         možnost prohlédnout si putovní výstavu Imagine (Představte si), která na příkladu několika měst z celé Evropy prezentuje originální nápady, jak snížit spotřebu energie a využívat obnovitelné zdroje energie, a tím i zlepšit kvalitu života ve městě (10.30 - 17.00 hod.)

-         informační stánek společnosti Porsenna, o.p.s., kde budete mít možnost zeptat se na cokoli o úsporách energie ve vaší domácnosti a využití obnovitelných zdrojů; také o evropské klimatické kampani Display ® (energetické štítky budov), do které bude jako první škola v MČ Praha-Libuš zapojena ZŠ Meteorologická; shlédnout krátké filmy na dané téma nebo si např. domluvit zapůjčení wattmetru; nebudou chybět ani pokusy a různé výpočetní pomůcky k úsporám energie apod. (10.30 - 17.00 hod.)

-         informační stánek společnosti Pražská teplárenská, a.s., kde se můžete detailněji seznámit s projektem zavedení horkovodu do MČ Praha-Libuš s možností napojení, odborníci budou připraveni reagovat na dotazy (10.30 - 17.00 hod.)

-         informační stánek Základní školy s rozšířenou výukou jazyků v Písnici, kde budou představeny výstupy projektu EKOškola, do kterého je škola zapojena její výukový materiál a informace o aktivitách školy vedoucích k úsporám energie

-         možnost seznámit se s využitím termovizní kamery (10.30 - 17.00 hod.)

Ceny pro vítěze soutěže zajistila Pražská teplárenská, a.s. Vítězné práce ze soutěží budou součástí kalendáře MČ Praha-Libuš na rok 2009.

Petr Mráz, starosta MČ Praha-Libuš

IMAGINE

Výstava představuje perspektivy využívání energií v evropských městech.

Výstava s názvem Místa, která nás inspirují se koná v rámci iniciativy Imagine francouzské asociace Energie-Cités, která sdružuje aktivní města, obce a regiony propagující nové přístupy v oblasti využívání a úspor energií. Výstavu můžete shlédnout  v prostorách Klubu Junior, Na Okruhu 395, Praha-Písnice od 10. 10. do 24. 10. 2008.

Díky aktivní spolupráci Energie-Cités a Národní sítě Zdravých měst ČR a za finanční podpory společnosti Knauf Insulation ČR, se podařilo tuto výstavu přeložit do českého jazyka a vystavovat v jednotlivých Zdravých městech a obcích. Výstava byla doposud přeložena pouze do tří jazyků - francouzštiny, angličtina a právě češtiny.

Kampaň má za cíl upozornit na důležité aspekty využívání energie - úspory, nedostatek fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn), využívání obnovitelných zdrojů energie (voda, vítr, slunce, biomasa), kvalita místního ovzduší, globální oteplování apod. Zároveň představuje úspěšné a inspirativní příklady municipalit, kterým se daří snižovat svoji energetickou náročnost a zvyšovat vlastní energetickou soběstačnost, což má kromě ekologických dopadů také značné ekonomické výhody.

IH

Zdroj: www.nszm.cz

I. ROČNÍK ZÁVODU HORSKÝCH KOL

O pohár MČ Praha-Libuš

Rozpis závodu:

Datum a čas konání:             20. září  2008, 9.00 -  14.00

Pořadatel:                                SP Kolo, o.s.

Místo konání:               areál ZŠ Meteorologická a blízké okolí

Ředitel závodu:             Jiří Slavík, slavik.feds@cmail.cz, mobil 604 33 10 55

Rozhodčí:                               Pražský svaz cyklistiky

Stavitel trati:                 Karel Kubín, mobil 737 264 163

Zdravotní zajištění:            Záchranná služba Praha

Prezentace:                              od 8.00 v budově ZŠ Meteorologická a nejpozději 30 min. před startem

Podmínky účasti:            každý závodník musí mít během závodu přilbu a kolo se dvěma nezávislými brzdami.                              

Předpis:                                   závodí se podle pravidel ČSC, závodníci i doprovod se

účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

Startovné:                                žáci a příchozí děti do 14 let   50 Kč                                                                          kadeti                                       80 Kč                                                                                     

ostatní                                      120 Kč                            

záloha na číslo                        50 Kč

 

Tombola:                                 cena lístku                                        25 Kč

 

Ceny:                                       první tři závodníci v kategorii obdrží věcné ceny

Pořadatel si vyhrazuje právo: v případě malého počtu závodníků může sloučit některé kategorie dohromady, upravit časy startujících a dále vyhlašování vítězů uskutečnit jen v případě, že budou startovat minimálně čtyři závodníci v dané kategorii.

Kategorie:

1.      kategorie A děti do 6 let

2.      kategorie B děti 7 - 9 let

3.      kategorie mladší žáci M1 (10 - 12 let)

4.      kategorie mladší žákyně Z1 (10 - 12 let)

5.      kategorie starší žáci M2 (13 - 14 let)

6.      kategorie starší žákyně Z2 (13 - 14 let)

7.      kategorie kadeti K1 (15 - 16 let)

8.      kategorie kadetky K2 (15 - 16 let)

9.      kategorie junioři J1 (17 - 18 let)

10.  kategorie juniorky J2 (17 - 18 let)

11.  ženy A (19 - 39 let)

12.  kategorie Masters A (19 - 39 let)

13.  ženy B (40 a více)

14.  kategorie Masters B (40 a více)

Časový rozpis a počet okruhů:                                    

1.      A - 10.30 trať v areálu školy

2.      B - 10.50 jeden krátký okruh

3.      M1 - žáci 11.30 tři krátké okruhy, Z1 žákyně 11.35 dva krátké okruhy

4.      M2 - st. žáci 12.00 dva velké okruhy, Z2 st. žákyně 12.05 jeden okruh

5.      K1 - kadeti  - 13.00 tři okruhy

6.      K2 - kadetky  - 13.05 dva okruhy

7.      Masters A 50 minut, Ženy A a Ženy B, Masters B a Junioři/ky J1/J2 30 minut - 14.30

Vyhlášení vítězů a tombola - 15.45

Časy startů jsou informativní a mohou se měnit v závislosti na počtu závodníků.

Vyhlášení výsledků dětských kategorií ihned po dojetí, chlapci a dívky zvlášť.

Okruh 2500 m  povrch  asfalt, lesní cesty, zpevněné cesty.

Karel Kubín

 

DUATLON

 

Již druhý ročník Libušsko-písnického duatlonu dětí a mládeže, závodu v běhu a jízdě na kole, se koná dne 4. 10. 2008.

Závod v běhu a jízdě na kole je rozdělen na několik kategorií: děti do 7 let, děti 8 - 9 let, děti 10 - 11 let, mladší žáci 12 - 13 let a starší žáci 14 - 15 let.

Start i cíl je před Klubem Junior, Na Okruhu 395, Praha-Písnice. Trasa vede do Písnice a zpět. Dohled Městské policie bude zajištěn.

Časový program: 8.30 začátek prezentace

                             9.30 hod. start kategorie do 7 let

                            10.00 hod. start kategorií 8 - 9 a 10 - 11 let

                            10.30 hod. start kategorií 12 - 13 a 14 - 15 let

Předběžné přihlášky můžete zasílat k organizátorovi závodu, panu Ing. Horčíkovi, e-mail horcik@quick.cz nebo na humanitni@praha-libus.cz

Iva Hájková, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka PÍSNICKÁ DRAKIÁDA 2008

Již čtvrtý ročník Písnické drakiády pořádá dne 5. 10. 2008 městská část Praha-Libuš ve spolupráci s TJ Sokol Písnice a jezdeckým oddílem TJ Tempo Písnice na fotbalovém hřišti v Písnici, ul. Švihovská.

Program:

15.00 - 15.30 přihlášky soutěžících draků

15.30 - 17.30 vlastní soutěž

17.30 - 18.00 vyhodnocení, předání cen

18.00 - 19.00 opékání vuřtů, hudební kapela Vašek a Zdeňka

19.00 - ohňostroj

Soutěžíme ve třech kategoriích:

 1. NEJkrásnější létající drak: porota bude hodnotit nejlépe vyrobeného, nakresleného a samozřejmě letícího draka   
 2. NEJoriginálnější drak:  do soutěže bude zapsán každý výtvor, který bude více či méně připomínat klasického papírového draka. Nemusí ani vzlétnout, protože se hodnotí zajímavý nápad
 3. NEJdéle létající drak: drak může ale létat nejdéle dvě hodiny, protože v 17.30 hod. je vyhodnocení

Občerstvení pro dospělé i děti zajišťují všichni organizátoři akce.

Ukázka modelů letadel vyrobených modeláři z Točné.

Možnost projížďky na koních z TJ Tempo Praha.

Klacek na opékání špekáčků si každý přinese sám.

K tanci i poslechu hraje Vašek a Zdeňka.

Na závěr ohňostroj!

Iva Hájková


<< nahoru

ikonka JEZDECKÝ DEN JO TJ TEMPO PRAHA

V sobotu 11. října 2008 se v areálu Jezdeckého oddílu (JO) TJ Tempo Praha uskuteční 16. ročník tradičního Jezdeckého dne JO TJ Tempo Praha. Je to navíc už 4. ročník, který se koná pod záštitou Úřadu Městské části Praha-Libuš s podtitulem O pohár městské části Praha-Libuš.

Jako každý rok budou na pořadu Jezdeckého dne soutěže v jezdeckých disciplínách drezury a parkuru, včetně soutěží pro poníky.

Za JO TJ Tempo Praha bude startovat řada jeho členů - dětí z MČ Praha-Libuš a okolních městských částí. Zveme proto všechny příznivce a přátele jezdeckého sportu z řad veřejnosti, aby přišli naše svěřence i mládež z ostatních pozvaných jezdeckých oddílů podpořit. Věříme, že to bude pro všechny účastníky i hosty hezký zážitek.

Začátek první soutěže je plánován na 10.00 hod, ostatní disciplíny pak následně. Dekorování vítězů proběhne vždy bezprostředně po ukončení jednotlivých soutěží.

Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha se nachází v ulici Zátoňská čp. 20 v tzv. Staré Písnici. Spojení autobusy MHD 113, 331 a 333, zastávka Ke Březině. Parkování a občerstvení zajištěno. Podrobnější informace o Jezdeckém oddíle TJ Tempo Praha jsou k dispozici na našich internetových stránkách www. jotjtempo.cz.

Všichni jste srdečně zváni!

 

Jezdecký den JO TJ Tempo Praha se koná za laskavé podpory Úřadu MČ Praha-Libuš.

 

S. Brož a S. Svobodová, JO TJ Tempo, www.jotjtempo.cz


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

In: Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš,  kuratkomc@seznam.cz,  tel. 777 001719, www.kuratko.mistecko.cz

Spojení: bus MHD 113, 171, 197, 198 zast. Sídliště Písnice, 165 zast. Jirčanská

Otevřeno:                               pondělí - pátek                        9.30 -12.00

Vstupné:                                                                     30 Kč,            předplatné 200 Kč/10 návštěv

Stálý program:                                pondělí, středa   - hudební rytmika, cvičení pro nejmenší, herna

úterý, čtvrtek - výtvarné práce, kurzy, přednášky, herna

                                                pátek - anglická konverzace pro maminky (herna uzavřena)

Upozornění:

Otevíráme v pondělí 8. 9. 2008. Kurz anglické konverzace započne až v říjnu 2008, v září tedy bude MC v pátek uzavřeno. Výtvarná odpoledne pro starší děti začnou také až od října 2008. Od středy 10. 9. opět přijímáme zboží do „stálé burzy dětského oblečení". Více info v MC, na webu.

ZÁŘÍ  2008

8. - 11. 9 pondělí až čtvrtek Týden otevřených dveří  v Kuřátku - pro ty, kteří nás znají, i ty, kteří nás neznají, připravujeme seznámení s činností a organizací našeho MC. Pro nejmenší jsou připraveny hry, písničky, tanečky, malování. Při pěkném počasí budou akce a diskuze o činnosti MC probíhat také venku před prostory MC. Přijďte se s dětmi nezávazně podívat, jste srdečně zváni.

Celý týden vstupné dobrovolné!

15. 9.             pondělí             Divadélko MC pro nejmenší - zahrajeme vám další (ne)známou pohádku.

16. 9.    úterý             Mimizahrádka  aneb Jak se má příroda a hrajeme si venku (hry, soutěže, povídání).

17. 9.    středa             Rodinné finance  - přednáška na téma „finanční produkty v rodině aneb jak se nezbláznit z peněz. Přijďte se informovat, nechte si poradit. Pro děti budou jako obvykle připraveny tanečky.

18. 9.   čtvrtek             Látkové obrázky - s Věrkou si vyrobíme obrázky, které každého potěší.

22. 9.             pondělí            Narozeninová oslava: Chcete-li, oslavte s dětmi, které se narodily v srpnu či září, jejich narozeniny společně s ostatními. Pozvěte si přátele. Zazpíváme si, zatančíme a za MC předáme malý dárek. Své oslavence přihlaste na tel. 777 00 17 19 do 18. 9. kvůli domluvě na občerstvení. Ostatní mohou přijít bez předchozího ohlášení.

23. 9.    úterý             Výtvarničení s překvapením

24. 9.    středa             Logopedie malých dětí - s logopedkou si pohovoříme na téma „mluvení našich dětí" - kdy, co, jak sledovat, učit, pomáhat. Dozvíte se odpovědi na své otázky, užitečné rady a informace k tématu řeči.

25.9.             čtvrtek             Hudební výchova pro nejmenší - seznámíte se dnes zdarma v kurzu Yamaha Class s programem hudební výchovy pro nejmenší děti (0,5 - 4 roky) s možností následné rezervace místa v kurzu. Ukázková hodina: Kurz I (Robátka) věk dětí  0,5 - 1,5 roku v době 9.45 - 10.30, Kurz II (První krůčky k hudbě), věk dětí 1,5 - 4 roky v době 10.45 - 11.30. Kurzy následně každý čtvrtek v MC. Dotazy zodpovídáme na místě či pomocí e-mailu kuratkomc@seznam.cz.

30. 9.  úterý             Papírové korálky si pomalujeme a navlékneme, ať nám to na léto sluší!

1. 10.    středa             Divadlo Extrem nám pro veliký úspěch znovu přijede zahrát profesionální kulisáckou pohádku. Začátek v 10.00 hodin. Jednotné vstupné 50 Kč.                            

Za MC Kuřátko Katka Tomešová


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2008

Zveme srdečně opět naše milé seniory k pravidelné návštěvě do klubu, a to každé úterý od 14.00 hodin. Zahajujeme v úterý 2. září s tímto programem:

 2. 9. Zahájení. Povídání při kávě a čaji s hudbou - kazetou krásných písniček Moravanky.

 9. 9. Přednáška paní prof. Randové na téma: „zamyšlení nad životem".

16. 9. První podzimní výlet na Pardubicko, a to do Kladrub - zajímavá exkurze k chovu koní, prohlídka zámku, oběd a další zastavení na kávě v lázních Bohdaneč. Odjezd od Eimů  v 8.00 hodin, s návratem cca do 18.00 hodin na stejné místo. Záznam zájemců již 2. 9. 2008 v klubu!

23.  9. Na toto odpoledne máme připraven program - promítání z úspěšného zájezdu do Třeboně a taktéž záznam povídání pana průvodce Průchy ze zámku.

30. 9. Volná zábava a povídání mezi vrstevníky o svých zážitcích atd.

KNIHOVNA

Je i nadále otevřena, jako celé prázdniny, a to od 14.00 do 18.00 hodin. Pro klubové

čtenáře má pan Nosek  i nadále svoji slabost a těší se na vás!

Na druhou polovinu tohoto roku zveme srdečně naše odpočinuté seniory. Těšíme se na jejich příhody z prázdnin, na jejich úsměvné tváře a také na ty, kteří nám zatím jen volají, ale za námi se ještě nemůžou dostavit. Srdečně zdravíme a držíme palce, ať vydrží, výsledek se jistě dostaví!

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka SOKOL LIBUŠ

T. J. Sokol Libuš, Libušská 294/129, Praha 4 - Libuš

Zveme děti i dospělé na cvičení do sokolovny

Zahájení cvičebního roku 2008/2009 dle pravidelného rozvrhu:

pondělí 1. září 2008 - dospělí

pondělí 8. září 2008 - děti

Předškolní děti

všestranný tělocvik

4 -  7 let

pondělí a středa

16.00 - 17.00 hod.

Mladší a starší žáci

všestranný tělocvik

7 -  15 let

úterý a čtvrtek

17.00 - 18.00 hod.

Mladší žákyně

všestranný tělocvik

7 -  11 let

pondělí a středa

17.00 - 18.00 hod.

Starší žákyně

všestranný tělocvik

12 - 15 let

pondělí a středa

18.00 - 19.00 hod.

Rodiče a děti

všestranný tělocvik

2 -  5 let

úterý a čtvrtek

16.00 - 17.00 hod.

Ženy

zdravotní tělocvik

 

pondělí

19.00 - 20.00 hod.

Ženy a dorostenky

aerobik

 

pondělí a čtvrtek

20.00 - 21.00 hod.

Ženy

všestranný tělocvik

 

středa

19.00 - 20.00 hod.

Muži a ženy

rekreační volejbal

 

pondělí, čtvrtek

21.00 - 22.00 hod.

Muži a ženy

rekreační volejbal

 

pátek

20.00 - 21.00 hod.

Ženy

rekreační volejbal

 

středa

20.00 - 21.00 hod.

Muži

registr. volejbal

(soutěž PVS)

úterý

18.00 - 20.00 hod.

 

 

 

pátek

17.00 - 19.00 hod.

Ženy

registr. volejbal

(soutěž PVS)

čtvrtek

18.00 - 20.00 hod.

Děti, dorost, dospělí

kung fu

od 7 let

pátek

18.00 - 20.00 hod.

Zaměření cvičení a náplň cvičebních hodin - s přihlédnutím k věku, zájmu a schopnostem cvičenců. Všestranná pohybová průprava zahrnující prvky gymnastiky, atletiky a míčových her. Důraz je kladen na rozvoj obratnosti, síly, rychlosti, vytrvalosti, koordinaci pohybu a správné držení těla. Náplň cvičebních hodin: zahájení, rozcvičení, rozběhání, cvičení v družstvech dle výkonnosti, závodivé hry, míčové hry - vybíjená, přehazovaná, kopaná, florbal, košíková, volejbal, softball, zakončení hodiny, zklidnění.

Celoroční členský příspěvek: děti 70,- Kč, dospělí 150,- Kč. V členských příspěvcích je zahrnuto úrazové pojištění. Oddílový příspěvek za 1 hod. cvičení se pohybuje od  7,- do 21,- Kč dle jednotlivých cvičících kategorií a může se platit 2x za rok (1x za 6 měsíců - 01-06, 1x za 4 měsíce - 09-12).

Cvičenci se mohou zúčastňovat závodů sokolské všestrannosti a různých turnajů a závodů organizovaných sokolskou župou a Českou obcí sokolskou, dále sobotních doplňkových činností dětí i dospělých (např. plavání, turistika).

V. Tomášková, T. J. Sokol Libuš

<< nahoru

ikonka


<< nahoru

ikonka ZÁJEZD PRO SENIORY DO KRKONOŠ

Městská část Praha-Libuš pořádá pro seniory naší městské části zájezd.

Zájezd je určen občanům, kteří věkově splnili podmínky nároku na výplatu starobního důchodu a jsou trvale hlášeni v naší městské části.

Kam pojedeme?

Letošní podzimní zájezd plánujeme do nejznámějšího turistického a sportovního střediska západních Krkonoš - Harrachova. Zde společně navštívíme jednu z nejstarších skláren, brusírnu, muzeum, minipivovar a další expozice. V odpoledních hodinách si každý individuálně bude moci prohlédnout podle svého zájmu městečko, lesnické muzeum Šindelka, Muzeum lyžování, Hornické muzeum nebo si dojít na Mumlavské vodopády či se vyvézt lanovkou na Čertovu horu.

Cena zájezdu?

Všem zúčastněným bude ÚMČ Praha-Libuš hradit autobusovou dopravu a poměrnou část vstupného. Zájemci o zájezd si doplatí 20,- Kč, které se budou vybírat v autobuse.

Oběd si zajišťuje každý účastník sám. V areálu sklárny je možno navštívit restauraci s vyhlídkou do hutní haly.

Kdy pojedeme?

Ve čtvrtek 16. října 2008. 

Ráno vyjedeme v 7.00 hodin. Sraz bude v 6.45 hod. v ulici  K  Lukám 664/1, Praha-Libuš (před Úřadem MČ Praha -Libuš).

Návrat se předpokládá kolem 19. hodiny.

Přihlašovat se můžete od 22. 9. 2008 na humanitním odboru ÚMČ Praha-Libuš, telefon  261 910 145 nebo 244 401 646.

Eva Cochová, Renáta Sobíšková, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru
vymezovací obrázek

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 12/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý