Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 10/2008Kronika

ikonka ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO - PROJEKT GREAT EXPECTATIONS

Žákovské zastupitelstvo (ŽZ) Praha-Libuš se koncem června zúčastnilo první části mezinárodního projektu Great Expectations. Spolu se Studentským zastupitelstvem Prahy 7 jsme byli pořadateli tohoto setkání, jehož se zúčastnily také podobné organizace z Bulharska a Anglie. Cílem projektu (který spolufinancuje Evropská unie, naše městská část a sponzoři ostatních zúčastněných parlamentů) byla výměna informací mezi námi a našimi vrstevníky, také pracujícími v oblastech zlepšování životní úrovně v jejich okolí.

Program byl vytvořen našimi kolegy z Prahy 7, na nás byl jen doprovod účastníků po dobu setkání. To se skládalo ze společného jednání v prostorách Úřadu městské části Prahy 7, návštěvy Britské rady, Pidivadla, zoo, planetária a Pražského hradu. Komunikace probíhala převážně v anglickém jazyce, což si za celou dobu setkání mělo šanci vyzkoušet dvanáct členů ŽZ. Kromě úvodní prezentace jednotlivých organizací probíhal projekt v neformálním a zábavném stylu. Pro nás, jakožto nejmladší účastníky, to byla obrovská zkušenost a šance procvičit si konverzaci v angličtině, nechat se inspirovat a najít si přátele i ve vzdálenějších zemích.

Myslím si, že celé setkání bylo pro všechny přínosné. Teď, když už se známe, nás čeká druhá část projektu - Bulharsko. Naše zastupitelstvo budou reprezentovat tři členové. Pětidenní pobyt bude ve městech Sofia a Gorna, dopravu dotuje MČ Praha-Libuš a pobyt mladí zastupitelé z Londýna (Young Advisors for Lewisham). Cílem jsou společná jednání a pomoc Bulharům s jejich projekty.

Poslední část Great Expectations by měla proběhnout na jaře v londýnském Lewishamu. Děkujeme všem, kteří nám toto setkání umožnili.

Kryštof Štafl, ŽZ


<< nahoru

ikonka MŠ MEZI DOMY - DĚTI S PRŮKAZY CYKLISTŮ

Ve zdravém těle zdravý duch...

Mezi dětmi i rodiči patří v  Mateřské škole Mezi Domy výlety na kolech k těm nejoblíbenějším  aktivitám. A tak i nový školní rok jsme zahájili první vyjížďkou do okolí MŠ. Bezpečně jsme všichni dojeli až do staré Písnice. Odměnou je dětem za každou společnou jízdu razítko do průkazu cyklisty. V příštích dnech se chystáme na jízdu zručnosti mezi překážkami.

Této aktivitě předchází především časté zařazování dopravní tematiky a pravidel bezpečnosti silničního provozu už u nejmladších dětí. Nejprve děti učíme jezdit mimo silnici (na školní zahradě, v areálu sídliště), jezdit za sebou v bezpečné vzdálenosti, s kopce si přibržďovat, umět včas zabrzdit, zvládat signalizaci změny směru jízdy apod.

Předpokladem k této sportovní činnosti je především odvaha a nadšení pedagogických pracovnic, ukázněné chování dětí a spolupráce s rodiči - dítě musí mít předpisově vybavené kolo - správně nastavena řídítka, sedlo, lehké ovládání brzdy... a helmu. Aby helma splnila svůj účel, musí dobře sedět, nesmí ani tlačit ani padat, pak teprve chrání v případě nehody čelo, spánky a zátylek.

<< nahoru

ikonka HASIČI Z LIBUŠE

Hasiči z Libuše uspořádali za krásného a teplého počasí v sobotu dne 6. září krásný výlet na zámek v Manětíně. Potom jsme pokračovali do Chýše, kde jsme si prohlédli pivovárek, který vaří jen pro svoji potřebu a hned v pivovarské restauraci jsme poobědvali a velice nám chutnalo. Zámek v Manětíně a pivovar c Chýši je majetkem starého rodu Lažanských, kteří ho mají opět ve svém držení. Po dobrém obědě jsme ještě jeli navštívit zámeček v Červeném Újezdci, kde k naší smůle se konala veselka. Povečeřeli jsme ve Vesci v restauraci Na Blatech, kde jsme ukončili velmi hezký výlet.

Jaroslav Kasal, starosta, Sbor dobrovolných hasičů Libuš

<< nahoru

ikonka POŽÁR V TRŽNICI SAPA

...aneb to už tu jednou bylo!  

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Písnice byla 7. 9. 2008 ve 13:40 pomocí SMS zpráv svolána k výjezdu techniky na požár v tržnici SAPA na Libušské ulici. Jednotka vyjela s technikou CAS K-25 v počtu 9+1 a složení Martin Frank, Martin Volkán, Bohdan Daňo, Petr Kopp, Tomáš Brunner, Miloš Petr, Milan Kott a Aleš Svoboda (SDH LIBUŠ), na střídání dorazil Marek Steiner a Ondřej Kozárik, ve zbrojnici na záloze zůstali Pavel Bureš a Martin Novotný na případné další střídání. Jednotka byla po příjezdu na místo požáru odeslána k zajištění čerpacího stanoviště pro cisterny navážející vodu, neboť se potvrdilo to samé, co při předchozím požáru 20. 11. 1999, kdy byl tlak vody v hydrantové síti naprosto nedostačující. Členové jednotky zajišťovali plnění cisteren na křižovatce Libušská - Švihovská. Při tomto bylo zjištěno, že hydranty nejsou plně funkční. Po 16. hodině byla jednotka povolána zpět do areálu tržnice, kde po částečné lokalizaci prováděla v součinnosti s HZS Praha dohašovací a likvidační práce, spojené s nezbytným vynesením uskladněného doutnajícího textilu a následné prolití vodou. Celá akce pro naši jednotku byla ukončena po 21. hodině, kdy byla vystřídána SDH Letňany a SDH Suchdol. 

Martin Volkán

<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR - NĚCO Z MINULÝCH AKCÍ

Velmi zajímavou přednášku pro nás připravila paní prof. Randová, členka našeho klubu,

na téma "zamyšlení nad životem". Tak procítěně kladena fakta za faktem, srovnávání s historií a současností, bohatství s chudobou, jak málo dříve stačilo člověku ke štěstí, co k životu zaručeně patří, nezapomínat živit i duši, nezapomínat na přátele, sám člověk nic neznamená, jak se nevyplácí opomíjet východu dětí, jak to dnes rodiče dělají a myslí si, že dobře dělají, a tak podobně. Ale hlavně kladla na srdce - každý den myslet na něco hezkého a

hlavně nezapomínat žít a neuzavírat se do sebe!

Přednáška se setkala s takovým ohlasem, s dlouhým aplausem a my věříme, že opět  budeme na tuto přednášku navazovat a pokračovat. Děkujeme ještě jednou paní prof. Randové a doslovně citujeme, jak bylo zmíněno: "že ani česká televize by se nemusela stydět

za tak krásnou přednášku k opravdovému zamyšlení". 

KLADRUBY A LÁZNĚ BOHDANEČ

Dne 16. 9. 2008 jsme odjeli na  podzimní celodenní výlet:            Kladruby nad Labem a Lázně Bohdaneč. 

Motto:

Kdo nikdy nepohladil koně, kdo necítil vůni stáje,

nedržel v rukou udidlo, nemůže pochopit člověka,

který miluje koně a podlehl jeho kouzlu.

Ani trochu nemůže chápat výtvarníka, který koně maluje.

 

Pro návštěvu tohoto vyhlášeného hřebčína jsme se rozhodli, protože ho navštívily mnohé

světové osobnosti. Při přípravě jsme ani netušili, jaký tato návštěva bude mít ohlas.

Počasí nám přálo ve srovnání s počasím předchozího dne. Nicméně, krásný Kladrubský

zámek nás oslovil a moc se líbil. Exkurze v hřebčíně doslova vzal za srdce, a to nejen vynikající přednáška slečny R. Ženaté, její obsáhlé znalosti a krásné povídání o pěstování

koňů, o jejich historií, o rodokmenech, značení chovů, chovná znalost a láska. To množství otázek, na které bylo vždy ke spokojenosti odpovězeno! Byli nám předvedeni chovní hřebci,

klisny s malými hříbátky, mohli jsme se s některými krasavci pomazlit, fotografovat a na závěr jsme viděli ještě velké množství těchto kladrubských koní na pastvinách.

V místní restauraci pro zaměstnance jsme měli zajištěný oběd, který všem moc chutnal! V prodejně národního hřebčína v Kladrubech jsme si nakoupili pohlednice, dárečky na památku a potom jsme pokračovali do Lázní Bohdaneč.

Před samotnou prohlídkou lázeňského městečka nás paní prof. Randová seznámila s historií těchto lázniček, dále si každý městečko prohlédl nebo navštívil jednu z mnohých cukráren. Menší skupinka se šla vykoupat do  teplého bazénu. Potěšeni a s bohatými zážitky jsme se

vraceli domů a věřím, že ještě dlouho nebude zapomenuto. Tímto výletem jsme se trochu přiblížili k jinému poznávání, vidět  nejen hrady a zámky, ale i vracení  se k přírodě, k samotným živočichům, kteří po staletí s námi a s přírodou jsou spojeni.

S ČČK V JANSKÝCH LÁZNÍCH

Chtěla bych se tímto podělit se zážitky strávené s ČČK v Janských Lázních a také seznámit celou naši městskou část s tím, za jakých podmínek organizace svazu pracuje a jak myslí na své letité členy.

Libušská organizace ČČK pracuje mnoho let a má dlouholetou tradici. Pod vedením zdravotní sestry paní Evy Radové - předsedkyně místního spolku - vždy spojovala zájmy zdravotního střediska se zájmy a pomocí v Libuši a celou dobu se velmi dařilo. I v dnešní uspěchané době je pomocnou rukou, jakmile se něco děje a je vždy brána její rada za užitečnou, také tím, že dosud je ještě v pracovním procesu a ve svém oboru je velmi zdatná.

Z bývalých evidovaných a školených pomocných sester (až 180), je v našem spolku cca 15 členek a stále úzce spolupracují, kde je potřeba. Zúčastňují se všech zájezdů konaných v městské části, na fotbalových hřištích, při akcích městské části, jako je Dětský den a podobně.

Náš spolek ČČK v Praze 4 - Libuši je veden pod hlavičkou Českého červeného kříže - úřad oblastního spolku pro Prahu 2, 4, 5 a Prahu-západ se sídlem Legerova 30, 120 00 Praha 2, pod vedením dlouhodobého pracovníka pana Slunéčka a za Prahu 2, pracovnicí paní Dagmar Jíchové.

Toto sdružení má stále co nabídnout - školí pracovníky různých firem v první pomoci na pracovišti, vyškoluje pracovníky letních táborů, pomáhá, oč je požádáno městskou částí.   Shromažďují obnošené věci, které by se jistě jinak ocitly v popelnicích, a předává do ústavů postižených dětí. Samotný svaz Prahy 2 doposud pomáhal vyměňovat použité jehly na evidovaných místech a jiné.

Organizace není výdělečně činná a to málo, co jim vydá vyškolování, zabere na potřebné drobnosti. Přesto však tentokráte stačilo na krásný příspěvkový rekondiční týden v Janských Lázních za velmi přijatelnou cenu pro každého účastníka, mimo jiné také díky sponzorům.  Samozřejmě vše bylo zorganizováno a vyřízeno i se slevou díky paní Dagmar, která vše činila na jedničku. Zúčastněné členky v průměru sedmdesátileté prožily krásný týden plný výletů, přátelského pochopení, diskusí nad dalším rozvojem a výměnou zkušeností, ale i radostných aktivit nabízených v lázních. 

Nikdo si nepřipadal starý a ve tvářích, které značily i mnohá dřívější utrpení, přec byla vidět radost a chtění ještě něco krásného prožít. Vidět na vlastní oči spokojené seniory, kteří přes bolestivou pohyblivost si nezadali s některými dobře chodícími (z Černé hory pěšmo 6,5 km). Smekám před nimi, neboť je to generace těch, co prožili válku, hladovění, úmrtí bližních, nemoce, a přec to nezanechalo zatrpklost na celý život a chtějí ještě pracovat, žít a něco hezkého vidět. Dopřejme jim to!

Tak jsem si povzdychla, jak to provést, aby se stalo jejich přání skutečností. Kdo by věděl, nechť se ozve!

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková, 608 511 980

<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás srdečně pozdravil v měsíci říjnu a seznámil vás s několika postřehy za uplynulý měsíc - nebude jich mnoho, jelikož jsem dva týdny trávil na dovolené.

Středa 27. srpen. Měl jsem schůzku se starostou písnických hasičů panem Štanclem a velitelem panem Frankem na základě jejich požadavku vyhledat vhodný pozemek pro vybudování nové požární zbrojnice. Nabídl jsem panu Štanclovi několik variant a v současné době mám již zprávy, že jeden z pozemků je na tuto stavbu vhodný, tak doufám, že se podaří získat nejen stavební povolení, ale také finanční prostředky na samotnou stavbu. Jsem rád, že se tato dobrovolná organizace v naší městské části rozvíjí a je velmi potřebná a mnohdy nedoceněná.

Pondělí 15. září. Sešel jsem se s panem Kasalem, starostou libušských hasičů, a velitelem panem Staškem. Toto jednání jsem vyvolal úmyslně, abych zjistil současný stav libušského sdružení dobrovolných hasičů a jejich plánovaný rozvoj. Dozvěděl jsem se, že dobrovolníků spíše ubývá, než přibývá, bohužel mají zastaralou techniku, nedostatečné prostory a část sboru chodí vypomáhat našemu písnickému sdružení. S velitelem Staškem jsme se domluvili, že zkusíme najít cestu, jak tuto situaci zlepšit, aby sdružení nezaniklo. Zástupce městského sdružení hasičů hl. m. Prahy navrhoval na několika schůzkách v minulých letech, aby se hasiči z Libuše a Písnice sloučili. Další možnost je zrušení libušského sboru, což bych velmi nerad, ale bohužel současný stav již trvá několik let. Pevně věřím, že se zlepší.

Středa 17. září. Byl jsem pozván na Magistrát hl. m. Prahy, abych obhájil dotační požadavky MČ Praha-Libuš na rok 2009. Jednalo se o finanční prostředky na opravy a rekonstrukce školních a předškolních zařízení. Doufám, že naše požadavky budou vyslyšeny a podaří se opět vylepšit budovy a zařízení, která slouží veřejnosti a především našim dětem.

Závěrem mi dovolte vám všem poděkovat za to, že náš místní časopis čtete, a tím dáváte najevo, že žití v naší městské části vám není lhostejné. Také děkuji za vaše příspěvky do časopisu U nás, které mnohdy upozorní na problémy v místě, kde bydlíte. My jsme zde od toho, abychom vám pomohli problémy řešit. Na závěr si neodpustím popřát všem pěkné babí léto alespoň v říjnu, jelikož v září jsme si tepla mnoho neužili.

Petr Mráz, starosta městské části Praha-Libuš, 18. 9. 2008

 


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ - ZAČÁTEK ŠKOLY A PLÁN MOBILITY

PRÁZDNINY SKONČILY

Prázdniny skončily, je i konec lenošení až do oběda, konec zábavy. Všichni musíme brzy vstávat, abychom to stihli do školy, a na zábavu skoro nezbude čas, hlavně těm, kteří by se měli učit na přijímací zkoušky na střední školy. I když zase - pořád se učit, to by se z toho asi každý zbláznil, a tak si tu zábavu musíme dopřát. Do školy se totiž můžeme těšit třeba na své kamarády a na přestávky - hlavně dvacetiminutové. U nás ve škole proběhlo mnoho změn -  třeba máme nový bufet. Proběhla taky výměna většiny zbylých dřevěných oken za nová plastová. Doufám, že i další prázdniny proběhnou nové změny, ale ty už my neuvidíme, protože půjdeme na střední školy. Proto si musíme užít poslední školní rok, který bude volnější než na střední škole, kam se mi vůbec nechce, protože nevím, jestli tam budou alespoň tak hodní učitelé jako na ZŠ Meteorologická.

Veronika Rousková, 9.A

ZAČÁTEK ŠKOLY

Po prázdninách, které jsme si všichni užili, se sice zdá, že byly moc krátké, ale každý z nás se určitě aspoň trošku těšil na spolužáky a možná i na učitele. Jelikož teď je teprve druhý týden školy, naštěstí se ještě moc neučíme. Zatím poznáváme některé nové učitele, kteří k nám přišli. Někteří se už těší na další prázdniny, protože se jim do školy moc chodit nechce, ale myslím, že naše třída si tento rok bude chtít užít, protože to je poslední rok na této škole. A tak nám nezbývá než si popřát hodně štěstí na přijímací zkoušky a taky si přát, ať je tento rok vydařený.

Simona Doleželová, 9.A

PLÁN MOBILITY

Jeden z úkolů, který nás čekal na začátku roku byl Plán mobility pro ZŠ Meteorologická. Pokud bude toto sepsání úspěšné, tak v rámci projektu Bezpečné cesty do školy naše škola získá šatní skříňky využitelné pro cyklisty - žáky dojíždějící do školy na kole. Tento projekt je financován Magistrátem hl. m. Prahy, odborem dopravy a TSK hl. m. Prahy. Už se těšíme!

Monika Exnerová a Daniel Rantoš

DEN DĚTÍ - ŽÁKŮ 7.B NA VYŠEHRADĚ

V pondělí 2. června se ve škola konala cyklojízda pro žáky 1. stupně a před námi staršími byla otázka:,, Co podnikneme my?" Rozhodli, že vyrazíme za krásami Prahy. Možnosti byly - Vyšehrad, Petřín nebo Žižkovská věž. Zvítězil Vyšehrad a my jsme okolo deváté hodiny vyrazili. Cesta proběhla úspěšně, žádné ztracené dítě a ani jsme nepotkali revizora.

Po výstupu z metra jsme prošli kolem Kongresového centra směrem k Vyšehradu. Za branami Vyšehradu jsme se zastavili na dětském hřišti Prostě se v nás dětská duše nezapře. Poté jsme se občerstvili zmrzlinou.Jakmile jsme doplnili energii, vydali jsme si prohlédnout slavný hřbitov, kde jsou pochováni významní lidé naší historie. Nakonec jsme se podívali na Prahu z krásné vyhlídky nad skálou. Cesta do školy proběhla bez nehod. Na Vyšehradě byla většina z nás poprvé a byli jsme uchváceni všem místy, která byla dosud před námi skryta.

                                                                Vojta Dušek, 7.B


<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE - KDO JEŠTĚ NEZNÁ NAŠI ŠKOLU A JEJÍ KONCEPCI?

Jsme prvostupňová škola, rodinného typu. Naší filozofií je vytvořit rodinné prostředí, neboť rodinné podniky bývají stabilní, s klidným a pevným zázemím, tradicí a rodinnou atmosférou.

Snažíme se vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost.

K jeho dosažení je základem partnerský vztah mezi žáky, učiteli a rodiči, založený na vzájemném respektu, a důraz na výchovné působení školy.

Ve vzdělávání klademe důraz na nový styl práce. Využíváme alternativní metody a formy výuky. Jako prioritní vidíme propojení výuky s konkrétními příklady z praxe, vést žáky k objektivnímu sebehodnocení, odpovědnosti za výsledky své práce. Usilujeme o získávání zpětných informací o znalostech a dovednostech našich žáků.

V oblasti výchovy je naším cílem výchova kulturního člověka, schopného spolupracovat, s touhou dále se vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života.

Zaměřit se na výchovu elementárních etických vlastností a slušného chování. Rozvíjet samostatnost, tvořivost, schopnost kooperace, podporovat zdravé sebevědomí a vést k zásadám asertivního chování.

Atmosféra ve škole a vztahy mezi žáky jsou základem každé reformy - partnerství znamená, že navrch nemá nikdo, ale oba partneři dodržují společně dohodnutá pravidla. Cílem není odhalit něčí chyby, ale pomoci mu je odstranit.

Dbáme na soustavné zlepšování estetického vzhledu školy

Navázali jsme nové formy spolupráce s MŠ Ke Kašně, ZŠ Meteorologická, ZŠ Dolní Břežany.

Velice pozitivně hodnotíme spolupráci se školskou radou a hlavně MČ Praha- Libuš.

Děkujeme tímto paní místostarostce Ivaně Fendrychové a ing. Fratišku Hercovi za to, že nás přišli podpořit první školní den. 

Mgr. Michaela Pažoutová, ředitelka školy

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Tel. 261 911 451, mobil 603 532 049, e-mail zs.pisnice@volny.cz, www.zspisnice.info
 

NĚKOLIK VĚT O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V letošním školním roce byla zvýšena kapacita školní družiny na 60 dětí, ale i přes to poptávka převyšuje nabídku.

V družině si postupně zvykáme na nový režim, učíme se zvládat přechody do zájmových kroužků, a to zejména naši noví žáčci z první třídy, kteří se stále ještě rozkoukávají. Držme jim tedy palce, ať vše zvládnou bez větších problémů.

V první polovině září jsme plně využívali pěkného počasí k delším vycházkám do přírody. Pozorovali jsme stromy, soustředili se na zvuky, hráli si v lese... A když prší? Kreslíme si, zpíváme, hrajeme si, dovádíme.

Marie Štaflová, vedoucí školní družiny při ZŠ Písnice   

<< nahoru

Radnice

ikonka SBĚR BIOODPADU POMOCÍ KONTEJNERŮ

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, přidělil jako „bonus" naší městské části další velkoobjemové  kontejnery (VOK) na sběr bioodpadu. Městská část Praha-Libuš proto pro občany s trvalým bydlištěm v této městské části organizuje sběr bioodpadu, a to ve třetí etapě letošního roku.  

V této etapě budou VOK přistaveny: 

Vždy v sobotu, a to ve dnech 18. 10. a 29. 11. 2008 v době od 13.00 do 16.00 hodin 

Na těchto stanovištích:

ul.Vacovská (u ulice Ke Kašně u kontejnerů na separovaný odpad)

ul. Hoštická (u ulice Olšovická)                                                                                                  

ul. Zahrádecká (u Městské policie - vedle kontejnerů na separovaný odpad)

ul. Husařská (v ulici V Koutě u kontejnerů na separovaný odpad)                                                                              

Po celou dobu bude odborná obsluha sledovat naplňování kontejneru bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu.

Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad především ze zahrad - listí, tráva, větve, neznečištěná zemina.

 

Protože celá tato akce je organizována pro občany s místem trvalého pobytu v Libuši a Písnici, bude nutné prokázat trvalý pobyt nejlépe předložením občanského průkazu přímo odborné obsluze.

Hana Kučerová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka INVESTIČNÍ AKCE V ZÁŘÍ 2008

V MČ Praha-Libuš byla v srpnu dokončena komplexní rekonstrukce ulice k Jezírku. Byl vybudován povrch vozovky, chodníky, parkovací místa a komunikační zeleň. Na podzim přibudou ještě čtyři stromy - habry. Investorem celé akce byl Magistrát hl. m. Prahy.

Miroslav Habada, vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka PRACOVNÍ SKUPINY PŘI MČ PRAHA-LIBUŠ

Otiskujeme aktualizovaný přehled komisí, výborů a dalších pracovních skupin pracujících v rámci místní veřejné správy MČ Praha-Libuš k 23. 8. 2008. Kurzívou jsou vytištěna jména zastupitelů.

  

Kompetence členů Rady MČ Praha-Libuš:

starosta                        Petr Mráz - zastřešuje činnost rady a řídí  úřad

zástupce starosty            Ing. Pavel Macháček - životní prostředí a doprava

zástupce starosty            Ing. Koudelková - ekonomika

zástupce starosty             PaedDr. Jaroslava Valentová - investice a  správa majetku

zástupce starosty            Ivana Fendrychová - humanitní (školství, kultura, zdravotnictví, apod.)

  

Finanční výbor:

Předseda:            Ing. Štěpánka Macůrková

Člen                 MUDr. Daniela Horčíková

Člen                 Ing. Jaroslava Kubů

Člen                 Ing. Pavel Míčka

Člen                 Vlasta Mrázová

Tajemnice:            Ing. Marta Vachoušková

Kontrolní výbor:

Předseda:            Karel Beyer

Člen                 Ing. Jan Bagin

Člen                 Pavel Černý

Člen                 Miroslav Štajner

Člen                 Jan Duben

Tajemnice:            Blanka Popelíková

Výbor pro výchovu a vzdělávání:

Předseda:            Václav Paulín

Člen                 Irena Procházková

Člen                 Michaela Míčková

Člen                 Mgr. Helena Sixtová                           

Člen                 Jiří Mourek

Tajemnice:            Iva Hájková

Bytová komise:

Předseda:            Ing. František Herc

Člen                 Bohumil Staroba

Člen                 Miroslav Habada

Člen                 Karel Hozman

Člen                 Jana Novotná

Tajemnice:            Věra Dvořáková 

Komise pro spolupráci se zahraničními městy:

Předseda:            Petr Mráz

Člen                 Mgr. Kateřina Tomešová

Člen                 Mgr. Hana Kendíková

Člen                 Jiří Mourek

Tajemnice:             Michaela Kratochvílová

Komise pro podklady pro zpracování ÚAP a pro vypracování podnětů pro nový ÚP HMP:

Předseda:            Ing. Pavel Macháček

Člen:                PaedDr. Jaroslava Valentová

Člen:                MUDr. Daniela Horčíková

Člen:                Hana Kolářová

Člen:                Miroslav Štajner

Člen:                Karel Beyer

Člen:                Martin Kulička

Tajemník:            Ing. arch. Kříž         

Komise pro Zdravou Libuš a Písnici a místní Agendu 21

Předseda: Ing. Petr Maur

Členové:

Veřejná správa, rozvoj MČ, urbanismus, bezpečnost: Miroslav Štancl, Ing. Zdeněk Horčík, Petr Mráz

Ekonomika, podnikání, řemeslná výroba, občanská vybavenost (služby), zemědělství: Zatím neobsazeno.

Zdravotnictví, sociální oblast, národnostní menšiny: MUDr. Daniela Horčíková, MUDr. Hana Cabrnochová, PaedDr. Blanka Bartošová

Školství, volný čas, sport, turistika, kulturní a společenský život: Ing. Petr Maur, Mgr. Alena Dušková, Ing. Milena Nekolová, Ing. Lenka Koudelková 

Životní prostředí, péče o vzhled, doprava, bydlení: Mgr. Daniela Partlová, Milan Kašpar, Helena Iceliusová, Ing. Pavel Macháček 

Volební komise:

Karel Beyer

Jiří Mourek

Vladimír Böhm

Strategický tým

Předsedkyně:                         Ing. Štěpánka Macůrková

Člen                            Petr Mráz

Člen                         Tomáš Hejzlar

Člen                         Ing. Lenka Koudelková

Člen                         Ing. Anna Rusiňáková

Člen                         Iva Hájková

Člen                         Miroslav Habada

Člen                         Markéta Lukešová

Stálý host:                        Hana Kolářová

Redakční rada časopisu U Nás

Šéfredaktorka            Mgr. Hana Kolářová

Člen                 Jiří Brixi

Člen                 Iva Hájková

Člen                 Helena Pilátová

Člen                 Karel Zajíc

Člen                 Martin Zikeš

Člen                 Matěj Kadlec, Bc. 

Pracovní skupina pro využití objektu garážových stání v ul. Dobronická

Předseda:             Jiří Mourek

Člen                 Václav Paulín

Člen                 Karel Beyer

Člen                 PaedDr. Valentová

Člen                 MUDr. Horčíková

Člen                 Vladimír Böhm

Člen                 Ing. František Herc

tajemník:             Tomáš Hejzlar
  

K tisku připravily Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MONTESSORI

V budově mateřské školy Mezi Domy 373, Praha 4-Písnice, působilo do podzimu roku 2007 několik organizací: Mateřská škola Mezi Domy (2 třídy), odloučené pracoviště Základní školy Meteorologická a Mateřské školy Montessori (1 třída mateřské školy), Klub Junior (volnočasové aktivity) a různá občanská sdružení. Tím, že se volnočasové aktivity mohly s aktivitami občanských sdružení přesunout do budovy bývalé anglické školy, na adresu Na Okruhu 395, Praha 4-Písnice,  uvolnily se v budově MŠ Mezi Domy místnosti. V současné době stále v objektu působí dvě příspěvkové organizace: dvě třídy Mateřské školy Mezi Domy a jedna třída předškolního vzdělávání Základní školy Meteorologická a Mateřské školy Montessori. Zbývající uvolněné prostory po Klubu Junior a občanských sdruženích jsou prázdné.

Snahou MČ Praha-Libuš proto je zaplnit opět tyto místnosti předškolním vzděláváním, a tím navrátit budovu tomu využití, pro které byla postavena - mateřské škole o čtyřech třídách. Z tohoto důvodu má dojít od 1. 9. 2009 ke změně v zápisu ve školském rejstříku - navýšení počtu dětí Mateřské školy Mezi Domy na čtyři třídy. Pokud Magistrát hl. města Prahy, příslušný k rozhodování ohledně navýšení kapacity předškolního zařízení, vydá kladné rozhodnutí, bude Mateřská škola Mezi Domy nabízet od 1. 9. 2009 dva vzdělávací programy: program sportovní a program Montessori. Tím by přešel od 1. 9. 2009 předškolní vzdělávací program Montessori z příspěvkové organizace Základní škola Meteorologická a Mateřská škola Montessori pod příspěvkovou organizaci Mateřská škola Mezi Domy. Zřizovatel MŠ Mezi Domy - Rada MČ Praha-Libuš - má zájem podporovat rozvoj obou vzdělávacích programů, protože tak mají rodiče malých dětí možnost výběru.

Ivana Fendrychová, místostarostka MČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka OTÁZKY - DŮM S CHRÁNĚNÝMI BYTY

Vážení čtenáři, obracíte se na nás s dotazy, zda si můžete prohlédnout zprovozněný Dům s chráněnými byty, Brunelova ul., Praha 4-Libuš, kde podat přihlášku, jaké jsou podmínky pro přijetí atd.

Vzhledem k tomu, že jsme v měsíčníku U Nás naposledy podali informaci v roce 2007, v době, když ještě probíhala výstavba tohoto domu, ráda bych vám nyní sdělila nám známé skutečnosti.

Celkový provoz Domu s chráněnými byty zabezpečuje Magistrát hl. města Prahy (MHMP), lépe řečeno jeho odbory (bytový odbor a odbor sociální péče a zdravotnictví). Všechny přihlášky, které byly do března 2008 podány na ÚMČ Praha-Libuš, byly předány na MHMP. Z tohoto důvodu je nutno podávat žádost o umístění do tohoto domu na příslušný odbor MHMP. Vzhledem k tomu, že MČ Praha-Libuš nemá dům svěřený do správy, nemůže organizovat prohlídky domu nebo v jeho prostorách realizovat kulturní akce. V případě dotazů se můžete obrátit na odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP, tel. 236 004 148.

Ivana Fendrychová, místostarostka MČ Praha-Libuš

KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA

Klub seniorů vysvětluje: V čísle časopisu U nás 2008/7-8 na str. 15, bod c2), došlo k nepřesnosti. Pod odstavcem - č.2.1.1. „poznávací zájezdy, realizátor Klub Senior fin. částka 30 000 Kč", se netýká Klubu Senior, nebo snad ano? Máme s touto částkou počítat?

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

V letním dvojčísle U nás bylo uveřejněno pracovní znění komunitního Plánu zdraví a kvality života Libuš a Písnice. Děkujeme všem, kteří si ho přečetli a projevili zájem o rozvoj naší městské částky svými připomínkami. Na základě těchto podnětů dochází stále k úpravám tohoto plánu, aby mohl být předložen dne 15. 10. 2008 veřejnosti k diskusi (veřejné setkání se koná v tělocvičně Klubu Junior, Na Okruhu 395, Praha 4-Písnice od 17 hodin). Byla například opravena  položka C.2.1.1 a C.2.1.2 týkající se zájezdů a preventivních akcí pro seniory tak, že poznávací zájezdy by měl i nadále realizovat humanitní odbor, nikoli Klub Senior, jak bylo omylem uvedeno.

Iva Hájková, vedoucí humanitního odboru ÚMČ Praha-Libuš

 


<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 4. 6. do 1. 9. 2008. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Souhlasí s předloženou úpravu Územního plánu SÚ HMP č. 0677 - zvýšení míry využití zB na C, všeobecně smíšené území - SV, část pozemku parc. č. 669/8 a celé 669/16, k.ú. Libuš. Pozemek celkem 581 m2. 1 RD. Výška zástavby bude: přízemí a patro, plochá střecha, výška střešní atiky 7,0 m nad UT. Celková zastavěná plocha 1. NP 92,5 m2, zeleň 245 m2, asfaltová plocha přilehlé komunikace 185,5 m2. Požaduje, aby před zahájením územního řízení byl vyřešen statut jižní části p.č. 669/8 - stávající komunikace, ve spolupráci se všemi dotčenými vlastníky sousedních pozemků.
 • Schvalujeuzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ktíži pozemků parc. č. 1056/1 a 1118/1, k. ú. Libuš, sPražskou teplárenskou, a.s.
 • Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene STL přípojky plynu ke stavbě: „Praha 4 - Libuš, obytný soubor Na Musilech" kpozemku parc. č. 1150 v k.ú. Libuš, obec Praha, zapsaném u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu na LV č. 849 pro obec Praha, k.ú. Libuš, mezi oprávněným zvěcného břemene Na Musilech, s.r.o., zast. Fouadem Sibaiem, jednatelem.
 • Nesouhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 558/1 vk. ú. Písnice, pro umístění montované buňky o výměře cca 25 m2. Ukládá panu Habadovi, vedoucímu OSMI, podat podnět stavebnímu dozoru ÚMČ Praha 12 ve věci nepovolených staveb na výše uvedeném pozemku.
 • Schvaluje nově vypracovanou Smlouvu o nájmu pozemku mezi MČ Praha - Libuš, jako pronajímatelem, a Ing. Janem Fořtem, jako nájemcem, k pozemkům parc. č. 390/9 a 390/10 vk. ú. Libuš podle usnesení Rady MČ Praha - Libuš číslo 110/2008.
 • Schvaluje nově vypracovanou Smlouvu o nájmu pozemku mezi MČ Praha - Libuš, jako pronajímatelem, a SHS, s. r. o., zast. panem Antonínem Havlíčkem, jako nájemcem, kčásti pozemku parc. č. 853/3 vk.ú. Libuš podle usnesení Rady MČ Praha - Libuš číslo 110/2008.
 • Souhlasí, aby se zhotovitelem stavebních úprav vZŠ Meteorologická 181, spočívajících vzavedení TUV na WC v1. a 2. NP pavilonu A stala firma Instama, s.r.o., za cenu 344 500,- Kč včetně DPH.
 • Souhlasí snavrženou stavbou přípojky vodovodu kpozemku parc. č. 759 (domu č. p. 328), k. ú. Písnice, z pozemku parc. č. 767/1 - komunikace Ke Kašně za podmínek: Práce budou koordinovány splánovanou stavbou kanalizačního řadu. Stavba bude dokončena před zahájením definitivních úprav povrchu komunikace
 • Souhlasí svybudováním zpevněného stání pro kontejnery na tříděný odpad vulici Vacovská (roh sulicí ke Kašně). Schvaluje firmu Jaroslav Kopic - Stafiko krealizaci vybudování zpevněného stání pro kontejnery za celkovou cenu 26 708,50 Kč, včetněDPH.
 • Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi pronajímatelem Základní škola Meteorologická a Mateřská škola Montessori a nájemcem G. A. P. education, střední škola, s.r.o., VPodhoří 285/2, 171 00 Praha 7 - Troja.
 • Schvaluje darovací smlouvu se společností Neoluxor, s.r.o., na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných MČ Praha-Libuš vroce 2008, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1138/3, k. ú. Libuš, a části pozemku parc. č. 910/81, k.ú. Písnice, na umístění oboustranného reklamního zařízení větších rozměrů (8,4 x 3,2 m).
 • Souhlasí svýpovědí Smlouvy o technické podpoře Starlit Optimum se společností Starlit, s.r.o., kprogramu SSB2000 - software pro správu nemovitostí.
 • Schvaluje uzavření Dodatku kÚčastnické smlouvě sfirmou T-Mobile ktelefonním číslům 603529931, 604273968 a 736420948.
 • Souhlasí se změnou dopravního režimu v ulici KVrtilce na zkušební dobu vdélce 1 roku. Nové dopravní opatření bude spočívat vzajištění neprůjezdnosti ulice KVrtilce (zaslepení ulice pro osobní a nákladní vozidla) na úrovni vjezdů k RD č. p. 168 a 181, k. ú. Písnice. Pověřuje odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš zasláním žádosti odboru dopravy ÚMČ Praha 12.
 • Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene STL přípojky plynu na pozemcích parc. č. 772/1 a 787 k pozemku parc. č. 771/1 - objekt mateřské školky č. p. 334, k. ú. Písnice, mezi budoucím oprávněným zvěcného břemene Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., zast. Jindřichem Zengerem, a budoucím povinným zvěcného břemene městskou částí Praha-Libuš, která bude uzavřena před započetím prací a je součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje nově vypracovanou smlouvu o nájmu pozemku mezi MČ Praha-Libuš, jako pronajímatelem, a Miroslavou Bernardovou, jako nájemcem, k části pozemku parc. č. 517/3 vk.ú. Libuš podle usnesení Rady MČ Praha - Libuš číslo 110/2008.
 • Vzala na vědomí předloženou hmotovou studii Bytový dům Nad Modřanskou roklí (vedle hřiště FSC Libuš při ulici Meteorologická) na pozemcích p. č. 835/5, 834, 835/4, 835/1, k. ú. Libuš, předkladatel LV correct, s. r. o., snásledujícími připomínkami: Požaduje, aby došlo ke snížení navržené zástavby o 2 podlaží - na jedno podzemní (zapuštěné) podlaží a dvě nadzemní podlaží. Počet bytů a tím i počet parkujících vozidel by měl být snížen. Záměr by měl být předběžně projednán se sousedy.

Před zahájením projektové přípravy na investičním záměru žádá o předložení nové - upravené - studie.

 • Pověřuje zástupce starosty ing. Pavla Macháčka dojednáním případného dopracování textu Memoranda: železniční zastávka Kačerov spřestupem na trasu metra C - zpracovaného jako příloha kusnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 11Z-45/2008 ze dne 12. 6. 2008. Schvaluje zásady obsažené vpředloženém textu.
 • Souhlasí se stavboukanalizační přípojky a jejím uložením do pozemku parc. č. 355/1 (ulice Třebějická), k.ú. Libuš, za podmínky koordinace její stavby spředpokládanou rekonstrukcí povrchu komunikace Třebějická, tzn. stavba přípojky bude předcházet stavbě komunikace.
 • Souhlasí svyplacením odměn vedoucím odborů ÚMČ Praha-Libuš za první pololetí roku 2008.
 • Bere na vědomí výsledek České školní inspekce vrámci šetření stížnosti některých rodičů žáků tříd Montessori, Základní školy Meteorologická a Mateřské školy Montessori. Ukládá vedoucí humanitního odboru paní Ivě Hájkové zaslání tohoto usnesení na adresu České školní inspekce a Magistrátu hl. města Prahy stím, že nápravná opatření není nutno přijímat.
 • Souhlasí suzavřením smlouvy o dílo na stavebních úpravy vZŠ Meteorologická spočívající vzavedení TUV na WC v1. a 2. NP pavilonu A, sfirmou Instama, s.r.o.
 • Schvaluje poskytnutí 2 parkovacích míst pro administrativní objekt na parcele parc. č. 260 k. ú. Písnice (manželé Radovi) v prostoru vyhrazeném pro parkování automobilů vulici Na Konečné. Souhlasí sbezplatným poskytnutím výše uvedených míst jako kompenzací za umožnění využívání pozemku manželů Radových parc. č. 260, k.ú. Písnice, pro účely konečné zastávky autobusů MHD.
 • Souhlasí sumístěním 2 ks ukazatelů okamžité rychlosti na vjezdech do Písnice (z obou směrů) na Libušské ulici. Schvaluje firmu Gemos CZ, s.r.o., kdodávce a instalaci 2 ks ukazatelů okamžité rychlosti za celkovou cenu 84 954,- Kč bez DPH.
 • Schvaluje dodatek č. 3 kmandátní smlouvě ze dne 8. 1. 2007 sEvou Minaříkovou - E.M. - výuka jazyků.
 • Schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor vbudově č. p. 317, k.ú. Písnice, sfirmou EMAP s.r.o.
 • Schvaluje smlouvu o umístění zařízení na pozemcích parc. č. 910/81, k.ú. Písnice, a parc.č. 1183/3, k.ú. Libuš, sfirmou BillboCity, s.r.o. (v Písnici u stanice autobusů před Sapou a v Libuši na křižovatce Meteorologická, Novodvorská a Generála Šišky - před školou).
 • Souhlasí se záměremnapojení objektu na pozemku parc. č. 407, k.ú. Libuš, na komunikaci Jistebnická.
 • Souhlasí sumístěním smaltové cedule s označením Czech POINT o rozměrech 646x240 mm na budově č. p. 1, vul. Libušská, Praha 4, které zajistí nájemce - Česká pošta, s.p., na vlastní náklady.
 • Schvaluje doplnění a připomínky ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/58130/2007-MUEM (převod budovy, kde sídlí Klub Junior, do správy MČ). Pověřuje starostu pana Petra Mráze zasláním těchto doplnění a připomínek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 • Schvaluje Čestné prohlášení ve věci využívání budovy č. p. 395, k.ú. Písnice, vulici Na Okruhu.
 • Schvaluje finanční příspěvek ve výši 6000,- Kč na zajištění 3. ročníku festivalu pěveckých těles Libušsko-písnická nota.
 • Schvaluje firmu Quo, s.r.o., kdodávce a instalaci dopravního značení - Zóna průjezd zakázán za cenu 91 175,- Kč bez DPH.
 • Jmenuje Komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi nabídek podaných ve výběrovém řízení na zavedení energetického managementu vrámci MČ Praha - Libuš ve složení: P. Mráz, Ing. arch. Kříž, M. Lukešová, T. Hejzlar, I. Fendrychová. Jmenuje náhradníky za členy Komise pro otvírání obálek a hodnotící komise nabídek podaných ve výběrovém řízení na zavedení energetického managementu vrámci MČ Praha - Libuš: Ing. Macháček, I. Hájková, Ing. Koudelková, Ing. Macůrková.
 • Nesouhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 517/3, k.ú. Libuš, na umístění grilovacího automobilu Avia (prodejní plocha 1,5 m x 3 m), celková délka 5 m. Pozemek parc. č. 517/3, k.ú. Libuš, obec Praha je uveden na LV 849 pro k.ú. Libuš ve vlastnictví hlavního města Prahy - svěřená správa MČ Praha - Libuš.
 • Souhlasí strasou uložení teplovodu vrámci akce „Připojení kotelen LL12, LL13, LL16 na Pražskou teplárenskou soustavu - 2. stavba (tj. připojení kotelny LL16)" dle situace Alimoprojekt, s.r.o., 3. varianta z 8. 2. 2008. Kdalšímu vyjádření požadujeme předložit dokumentaci pro územní řízení.
 • Schvaluje nahrazení smlouvy o dočasném pronájmu kuložení potrubí „přiznáním k záboru pozemku" s provedením cílové šachty a uložení provizorního potrubí na pozemku p. č. 557/53, k.ú. Libuš, který je ve vlastnictví obce a svěřený MČ Praha - Libuš, vtomto smyslu rovněž revokuje svoje usnesení č. 10/2008 z7. 1. 2008. Souhlasí sdočasným řešením odvodu dešťových vod zareálu BD Dobronická uložením kanalizačního potrubí včetně uklidňovací šachty do pozemku p. č. 557/53, k.ú. Libuš, za následujících podmínek: Stavebník uzavře před zahájením prací sMČ úplatnou smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni o dočasném uložení výše uvedené kanalizace. Po zhotovení nové kanalizace vulici Dobronická bude na ni dešťová kanalizace přepojena. Při stavbě dočasné přípojky nebude ničena stávající zeleň, resp. při poškození bude plně nahrazena, povrch bude upraven do původního stavu. Po přepojení na plánovanou kanalizaci Dobronická - Kunratice bude neprovozovaná část dočasné kanalizace uvedena do neškodného klidového stavu.
 • Nesouhlasí svýškovou úpravou komunikace pro výstavbu ŘRD při ulici VHrobech dle dokumentace zpracované Ing. arch. Mazáčkem v4/2008 a požaduje zrušení opěrných zdí. Tím revokuje svoje usnesení vtéže věci č. 124/2008. Současně požaduje zachování původní nivelity ulice VHrobech tak, aby nedocházelo kzatékání dešťových vod do okolních pozemků.
 • Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 12. 2. 2008 o nájmu pozemku parc. č. 696/1, k.ú. Písnice.
 • Schvaluje smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 696/1, k.ú. Písnice, na období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010 (nájem pozemku pro fotbalové hřiště Sokol Písnice).

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ

JAK SE DĚLÁ STRATEGICKÝ PLÁN

V rámci projektu Strategický rozvoj městské části Praha-Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje, proběhlo dne 12. 9. 2008 v prostorách Klubu Junior setkání, na kterém byli úředníci a zastupitelé MČ Praha-Libuš seznámeni s pojmem místní Agenda 21, s obsahem projektu, jeho aktivitami, harmonogramem a cílem projektu. Dále zde byly představeny spolupracující organizace, které se na projektu podílejí. Jedná se o společnost SPF Group, v.o.s., která bude zpracovávat strategický plán rozvoje městské části Praha-Libuš. Zástupce společnosti Mgr. Miškovský seznámil úředníky a zastupitele s postupem a tvorbou strategického plánu. Ing. Bohumil Sulek, CSc., který bude zpracovávat oponenturu strategického plánu v rámci posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA), nám představil postup zpracování tohoto dokumentu. Poslední představující se společností byl Timur, o.s., který je zpracovatelem místních a mezinárodně standardizovaných indikátorů udržitelného rozvoje. MČ Praha-Libuš si v rámci projektu vybrala čtyři indikátory: A1 - Spokojenost obyvatel s místním společenstvím, A3 - Mobilita a místní přeprava, A5 - Kvalita místního ovzduší a B10 - Ekologická stopa. Co to indikátory jsou a jak probíhá jejich měření, nám řekl pan Mirek Lupač.

Projekt je financován z prostředků Revolvingového fondu MŽP ČR

Markéta Lukešová, koordinátorka projektu


<< nahoru

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ze dne 10. 9. 2008

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš:

č. 29/2008

Schvaluje Koncepci rozvoje vzdělávací soustavy a volnočasových aktivit v městské části  Praha-Libuš pro rok  2008 - 2012, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 30/2008

Schvaluje  rozpočtovou změnu č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, ve všech  jejích bodech.

č. 31/2008

Schvaluje Memorandum ve věci železniční zastávky Kačerov s přestupem na trasu metra C, které je nedílnou součástí tohoto usnesení. Pověřuje starostu Petra Mráze podpisem tohoto Memoranda.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

Téma

ikonka Z DĚJIN PÍSNICE

Nejenom Libuš nebo Cholupice mají svou tvrz. Podle památkáře Ladislava Svobody stála taková stavba i v Písnici! Podívejme se dnes, kde jsou zbytky někdejšího tvrziště a co se z něj do dnešních dnů dochovalo?

Místo, kde stála tvrz

Vydáte-li se od hlavní silnice Libušská ulicí Ke Březině, dojdete zanedlouho na křižovatku, kde vaši cestu protne ulice Hoštická. Naproti Vám se již rýsuje tvrziště a hned za ním obnovený rybník. Kousek za křižovatkou se ulice Ke Březině stáčí doprava a dovedla by vás až k rybníku Kalibárna. Po levé straně jste právě minuli vyvýšené místo, které je dnes poněkud ukryté nedávným oplocením. Tato vyvýšenina je právě oním pozůstatkem písnické tvrze.

Historické zprávy

Stejně tak jako s tvrzí na Libuši, i zde se setkáváme s nedostatkem historických zpráv. O libušské tvrzi se dochovala pouze jediná písemná zmínka a to z roku 1321. Je to zároveň první zpráva o Libuši jako takové, ale o tvrzi se již výslovně nezmiňuje žádný historický pramen. Jak je to v případě Písnice?

Bylo již uvedeno v jednom z předchozích článků (Pověsti z našeho kraje, kapsář č.10., 03/2008.), že první zmínka o obci Písnici je poněkud záhadná. Někdejší písnický kronikář Josef Jeřábek sepsal první díl kroniky pro léta 1317 - 1848, avšak proč vybral právě tento počáteční rok, není jasné. V kronice jsou mezi prvními zmínkami o obci uvedena jiná data. Předně je to 1. květen roku 1384. Latinský přepis listiny zde opsaný totiž nese datum, které převádíme jako 23. duben 1374. Ve skutečnosti se ani tak nejedná o první zmínku o obci, jako o datování nejstarší listiny, v které se jméno Písnice objevilo. O tvrzi se však nic nedozvídáme ani v tomto, ani v jakémkoli z mladších dokumentů. Majitelé obce vždy seděli na tvrzi cholupické.

„Nepatrná vesnička Písnice sdílela po staletí své osudy se sousední obcí Cholupice. Od roku 1328 náležela Petrovi od Kamene." Na jiném místě téhož dílu kroniky Josef Jeřábek uvádí, že Cholupice držel výše řečený již roku 1300. Zdá se tedy, že v citované větě se rok 1328 vztahuje opravdu k Písnici. Je to tedy nejstarší zmínka o naší obci? Zřejmě ano, neboť druhá má být k roku 1381. To odpovídá skutečnosti, když podle kronikáře je zmíněná listina až z roku 1384. Ale tvrz není uvedena ani v tomto zápisu.

Literatura i místopisné slovníky stále přebírají jako první zmínku o obci Písnici rok 1406 od uznávaného Dr. Antonína Profouse. Jeho třídílná Místní jména v Čechách však už svým názvem napoví, že jejich autor nemohl dokonale prověřit všechny druhy archivních pramenů tak, jako písnický kronikář. Všechny tyto zdroje se však v jednom shodují. Na rozdíl od jedné písemné zprávy, která se dochovala o libušské tvrzi, zde není (zatím) známa ani jediná.

Encyklopedie českých tvrzí

Také trojdílná Encyklopedie českých tvrzí autorského kolektivu vedeného ing. arch. Ladislavem Svobodou uvádí rok 1406. Krom tohoto připojuje nějakým nedopatřením Písnici k měcholupskému statku, namísto k obci Cholupice. To jsou však malé vady na kráse článku, který přináší půdorys tvrziště. Ladislav Svoboda jej nakreslil na základě krokování již v roce 1981. V rozhovoru pro tento článek uvedl, že náčrt provedl za svých studií, když se o místu dozvěděl od Miroslava Režňáka, který tvrziště objevil. „Zdá se velmi nepravděpodobné, že by tento tvar plošiny vznikl přírodní cestou. Tvrz přitom nemusela být kamenná, ale jen dřevěná." V článku z encyklopedie se pak můžeme dočíst: „Z tvrze se dochovala oválná, asi 15m dlouhá plošina, vybíhající nad nedávno obnovený rybník, vzniklý rozšířením nivy v zákrutu písnického potoka."

Na písnické tvrzi

Vše, co do dnešních časů zůstalo z tvrze, je pouhá terénní nerovnost. Nad původem podivuhodného půlkruhu, který se vytváří na západní straně návrší, si jistě v duchu položil otázku nejeden z nás. Avšak pouze zkušený památkář zde rozpoznal pozůstatky feudálního sídla. Jeho zánik musí být vskutku dávný, neboť nevíme, že by v Písnici vrchnost někdy seděla. Přídomek „z Písnice" pak nosila šlechta, jež měla se samotnou obcí pramálo společného. Jen pověst o písnické hraběnce zůstává...

V nedávné době bylo tvrziště oploceno a vyrostla na něm po mnoha staletích nová stavba. Opuštěné místo je tak s alespoň s částečným respektem k terénní nerovnosti doplněno o rodinný dům. Starší fotografie však prozrazují na plošině působení bagru. Bylo by jistě zajímavé zjistit, má-li stavení sklep a jaké je vyjádření archeologů, pokud jej povolili. Musel by zde totiž dle zákona proběhnout archeologický výzkum. 

Matěj Kadlec

<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci říjnu 2008 se dožívají významných jubileí (70 let, 81 let, 83 let, 85 let, 86 let, 87 let a 88 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

Jan Basl

Marie Novotná

Růžena Škaroupková

Jiřina Deckerová

Pavel Vranovský

Miroslav Kulhavý

Vladimír Pachta

Josef Čihák

Vlasta Dolejšová

Marie Bílková

Vlastimila Randová

Marie Bernátová

Edmund Melkus

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách U nás, je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou -  tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení. 


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (37)

MÁLO ZNÁMÉ ZLOČINY, ŠVEJK A NEPRAKTA

Nakladatelství Naše vojsko sídlí dnes na katastru Libuše nedaleko v této rubrice relativně často zmiňovaného Maxdorfu . Nakladatelství založené v roce 1945 se vyprofilovalo jako nakladatel knih s vojenskou tematikou, publikací historických i beletrie. Říkal jsem si v minulém historickém období, že ten název umožňuje nakladatelství vydávat i tituly, které by tehdy jinde neměly nárok vyjít. Když koncem minulého století vojáci své nakladatelství „pustili", přešlo do soukromých rukou a na kvalitě své ediční činnosti nic nezměnilo. Následujícími recenzemi titulů vybraných podle recenzentova gusta bych rád přesvědčil o tom, že nakladatelství i dnes vydává zajímavé a povšimnutí hodné tituly:

Málo známé zločiny

Gruntová, J. - Vašek, F. 1.vyd. 2008, 272 s. ISBN 80-206-0935-0

Fundovaná historická práce může čtenáře překvapit především uvedením ověřených faktů, která dosud nebyla všeobecně zaznamenávána a uváděna. Autoři využili dostupné informační zdroje a archivní prameny a dosud publikované odborné práce podrobili kritické analýze. Tím obohatili jak regionální bádání, tak i poznání celonárodních dějin. Často se totiž stává, že v konkrétních historických studiích není dost místa a prostoru pro konkrétní fakta. A pravda je přitom vždycky konkrétní...

Švejk. Fikce a fakta

Hodík, M. - Landa, P. 1.vyd, 2006, 215 s. ISBN80-206-0814-1
Autoři se k Haškovu románu vrátili zveřejněním zpřesňujících reálií. Na základě studií dobových dokumentů zpřesňují znalosti o skutečných předobrazech klíčových postav ze Švejka. Na pozadí proslulého kázání polního kuráta Ibla (označeného Švejkem jako blbost na kvadrát) podávají detailní portrét skutečného kněze Jana Evangelisty Eybla a předkládají podrobné životopisy Vincence Sagnera a Rudolfa Lukase. Tato práce je vlastně jakousi rehabilitací skutečných osobností, které Haškovi posloužily k vytvoření typových postav, které umocňují satirické a humorné vyznění jednoho z mála nesmrtelných děl české literatury. Po přečtení této knihy by už nikdo neměl tvrdit, že feldkurát Ibl byl ve skutečnosti Jan Evangelista Eybl, nadporučík Lukáš Rudolf Lukas a hejtman Ságner vlastně Vincenc Sagner. Autoři dokazují, že Ibl, Lukáš a Ságner jsou především postavy vytvořené Jaroslavem Haškem, z důvodů přesné charakteristiky soudobé společnosti. 

Hovory s Nepraktou

Miller, J. - Valentová, H. 1.vyd.  2008,  280 s. ISBN 80-206-0945-8

Autoři se rozhodli čtenáři zprostředkovat setkání s mistrem kresleného humoru - Jiřím Wintrem Nepraktou... Známého výtvarníka a karikaturistu představují jako moudrou, citlivou a vpravdě renesanční osobnost, s řadou a ušlechtilých zálib i jako vynikajícího společníka s podmanivým pohledem na svět. Jiří Winter je původem ryzí Pražák (*12. 7. 1924). Firmu Neprakta založil s Bohdanem Kopecným, který mu až do své smrt vymýšlel náměty. Dalším dodavatelem námětů byl Miloslav Švandrlík. Za svůj život vytvořil Neprakta nespočetně kreseb, podílel se na vydání 250 knih, na dalších publikacích pracuje i v současné době. Neprakta nakreslil 37 000 vtipů a je zapsán v Guinnesově knize rekordů z roku 2001.  Vystavoval v 50 zemích světa. Do většiny z nich ale na své výstavy nesměl jet. Pouze do Polska a na Kubu ho bývalý režim pustil. Ale i to se mu líbilo, neboť Kubánky jsou prý nádherné. Po tzv. vstupu vojsk držel Winter ochrannou ruku nad Švandrlíkem, který nesměl po vyjití Černých baronů publikovat. Je těžké najít noviny nebo časopis, ve kterém nebyla otištěna Nepraktova kresba, a čtenáře, který by nepoznal jeho rukopis. Legenda je pravděpodobná událost, Neprakta je stálice - jistota a kvalita. Od pakobylek přes astrologii po vesmír se věnoval všemu, co je spojeno s přírodou či vědou. Dělal oblíbené seriálové knížky pro děti, humor pro všední den a humorné ilustrace do odborných magazínů. Úhrnem vzato je Jiří Winter Neprakta stále ještě žijící a tvořící legenda především díky až nepravděpodobné šíři své tvorby.

jbx


<< nahoru

ikonka FEJETON - I TAKOVÍ OBČANÉ MEZI NÁMI ŽIJÍ!

Byla jsem svědkem pozoruhodné události při čekání na autobus, stanice u Eimů, směr Praha.

Vedle mne čekala krásná mladá dívenka, tak asi osmnáctiletá, které zazvonil mobil a nadšeně hovořila s kamarádkou.

"Představ si, co se mi dnes přihodilo, ještě teď nemůžu uvěřit! Když jsem jela před hodinou z Kačerova do Krče autobusem 113, ztratila jsem mobil a zjistila jsem to až doma. Zkusila jsem z pevné linky zavolat na moje mobilní číslo a tu se mi ozval mužský hlas. Telefon našel na zemi v autobuse a ptal se cestujících, jestli to někoho je, ale nikdo neodpověděl. Vysvětlila jsem mu, že jsem majitelkou ztraceného mobilu. Ano, já jsem ho našel v autobuse č. 113 a nikoho nebyl, tak jsem ho vzal s sebou, že třeba se ozvete, a chci vám  ho vrátit. Chcete-li hned, přijeďte na Libuš ke stanici u Eimů a já vám ho předám. Nevěřila jsem vlastním uším, že může být někdo tak čestný v dnešní  zlodějské době! Měla jsem takovou radost, a mohu říci, že se mi to ještě teď zdá! Pán čekal na stanici, tak asi  padesátiletý, prošedivělý a příjemný."

Tuto událost radostně líčila a děkovala, že jsou zde na Libuši asi hodní lidé! Již jsem ztratila mnoho, ale tento zážitek mi opět dává naději v dobro lidí. Ráda bych ještě jednou poděkovala, ale jméno tohoto pána bohužel nevím. Jméno majitelky mobilu je Dominika, bytem v Krči.

Událost slyšela a zaznamenala Zdena Prchlíková


<< nahoru

Debata

ikonka CO SE DĚJE V MIROTICKÉ ULICI?

Příspěvky v rubrice Debata vyjadřují výhradně názor autora, který se nemusí shodovat s názorem vydavatele či redakce. Texty jsou v této rubrice otiskovány bez redakční a jazykové úpravy, pokud o ni autor výslovně nepožádá.

CO SE DĚJE V MIROTICKÉ ULICI?

            Ještě donedávna to byla celkem klidná ulice, jež tvoří předěl mezi Libuší a Lhotkou. Občas do ní zavítala sanitka k různým zdravotním příhodám, jednou policie řešila utopené dítě ve vaně, městští strážníci rozdávali pokuty za špatné parkování... Zkrátka nic tak velkého a světoborného se nedělo do té doby, než jacísi lidé s ruským přízvukem přišli za majitelem zdejšího malého krámku a řekli mu, že bude platit za každé auto, které mu doveze zboží. Prý koupili ulice Mirotickou a Čimelickou a hodlají z nich udělat placená parkoviště.

            Když jsem se obrátil na tajemníka úřadu Tomáše Hejzlara, abych se zeptal, co je na tom pravdy, tak mě ubezpečil, že radnice žádnou ulici neprodala a prodávat nebude. Jeho slovům jsem věřil a věřím i doposud. Je pravdou, že vozovka v Mirotické ulici patří naší městské části, ale je bohužel také pravdou, že přilehlé pozemky, ležící na straně Lhotky (což je již v MČ Praha 4), byly prodány jakési firmě Ojgar, s.r.o.

            Společnost Ojgar s půl miliardovým kapitálem vlastní Otakar Moťka, který je známý velkým skupováním zemědělských ploch v Čechách i na Moravě. Z internetových stránek jsem zjistil, že předmětem podnikatelských aktivit společnosti je pronájem vlastních nemovitostí, chov domácích a zoologických zvířat, zprostředkovatelská činnost realitních agentur, správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy a pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost. Většinovým vlastníkem Ojgaru je Garage Development, a.s., v jehož představenstvu je shodou okolností vesměs celá rodina Moťků - otec s matkou a manželkou. Sídlo mají na Praze 10, Limuzská 567/12.

            9. září 2008 v dopoledních hodinách přijelo do Mirotické ulice auto, na němž se skvěl nápis „Parkování automobilů a motocyklů v Praze 10, Strašnicích, Limuzská 12". Vystoupili dva muži s barvou a štětci a během několika málo hodin na vozovce vyznačili dlouhou tlustou čáru, která vedla přes oblouk ulice až k obrubníku vozovky. Na můj dotaz na účel jejich konání mi sdělili, že to bude parkoviště. Na mou námitku, že je to veřejná komunikace, a jejich jednání je tudíž protiprávní, jenom pokrčili rameny a dál pokračovali ve své poněkud podivné činnosti.

            Spojil jsme se tedy s tajemníkem úřadu MČ Praha-Libuš Tomášem Hejzlarem, abych se znova zeptal, jak to tedy je. Velmi ochotně mi na internetu vyhledal všechny možné dostupné informace, z nichž jsem se dozvěděl, že se jedná opravdu o pozemky, které již neleží na katastrálním území Libuše a jsou v současné době v majetku výše jmenovaného „eseročka". Z toho tedy vyplynulo, že se jeho majetkem skutečně stala malá část Mirotické ulice, ale i ulice Čimelická. (Jak je to s blokem panelových domů mně bohužel není známo.)

            Naštěstí akce „barvířů" nezůstala bez povšimnutí obyvatel v těchto místech žijících, kteří okamžitě začali jednat. Zjistilo se, že čára na vozovce byla provedena bez vědomí, a tedy i bez souhlasu příslušných úřadů - dopravního odboru na ÚMČ Praha 4 a Praha 12, TSK a dalších! Navíc tato čára přímo ohrožovala bezpečnost dopravy a musela být tedy její část odstraněna.

            Ve chvíli, kdy píši tento článek, je vše v klidu. Nikde se neobjevily další bílé linky, závory, parkovací hodiny nebo vyvěšené oznámení, které by poskytlo alespoň minimální informaci o budoucnosti Mirotické ulice.

            Během zjišťování skutečností kolem parkování se ale objevil další, závažnější problém, který mně potvrdil i tajemník úřadu MČ Praha-Libuš. Jde o garáže, které leží rovnoběžně s Novodvorskou ulicí. Na střeše těchto garáží se nachází restaurace Fantasy a fitness centrum. O celý tento objekt projevila zájem jakási španělská developerská společnost, která má údajně strhnout celou budovu a postavit místo ní bytový komplex o 720 bytech!

Martin Zikeš


<< nahoru

Zveme

ikonka Den pro zdraví a udržitelnou energetiku

Akce se uskuteční dne 11. 10. 2008 od 10.30 hodin do 17.00 hodin v prostorách a přilehlém okolí

 Klubu Junior,

 Na Okruhu 395, Praha 4 - Písnice

 • Zdravotní aktivity: Měření tlaku a tělesných parametrů, poradna pro výživu, ochutnávka a prodej biopotravin
 • Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů výtvarné, literární a foto soutěže
 • Putovní výstava Imagine přiblíží několik měst zcelé Evropy soriginálními nápady na úsporu energie
 • Možnost zeptat se na cokoli, co vás zajímá o úsporách energie ve vaší domácnosti
 • Detailní seznámení sprojektem zavedení horkovodu vMČ Praha-Libuš
 • Projekt Ekoškola. 

Ø      stanoviště měření krevního tlaku 13.00-17.00 hod.

Ø      stanoviště měření tělesných parametrů

13.00-17.00 hod.

Ø      stanoviště pro výživu 13.00-17.00 hod.

Ø      stanoviště s ukázkou první pomoci 13.00-17.00 hod.

Ø      ochutnávka a prodej biopotravin 13.00-17.00 hod.

Ø      ukázka sebeobrany s možností

      zapojení 15.00-15.30 hod.

Ø      cvičení aerobiku 16.00-17.00 hod.

Ø      informační stánek s výchovně zdravotními

      publikacemi SZÚ                                                       

      putovní výstava Imagine 10.30-17.00 hod.

Ø      informační stánek společnosti

Porsenna, o.p.s., 10.30 hod.

Ø      informační stánek společnosti

      Pražská teplárenská, a.s., 10.30-17.00 hod.

Ø      informační stánek ZŠ s rozšířenou

      výukou jazyků 10.30 hod.

Ø      slavnostní vyhlášení a ocenění

      vítězů žákovské soutěže 13.30-14.00 hod.           

Ceny pro vítěze soutěže zajistila Pražská teplárenská, a.s.

Na programu spolupracují: MČ Praha-Libuš, Porsenna, o.p.s., Klub Junior, ZŠ s RVJ Písnice,

Pražská teplárenská, a.s., Státní zdravotní ústav, Český červený kříž                                                                                  

Projekt je podpořen z programu „Inteligentní energie pro Evropu"    


<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR

Výuka angličtiny pro děti od 3 do 5 let zábavnou formou     

Od září 2008 Klub Junior otevřel kroužek anglických her, písniček a dětské konverzace v angličtině pro děti 3 - 5 let (každý čtvrtek od 14 hodin). Děti se zde naučí rozeznávat a reagovat na dotazy, povídat a zpívat v angličtině. Plánujeme uskutečnit pěkný karneval, Halloween, Christmas party a závěrečné ukázkové besídky. Předchozí zkušenost s cizím jazykem není nutná. Děti, přijďte, těšíme se na nové kamarády v kroužku!

Výuka cizích jazyků: francouzština, němčina, ruština a čeština pro cizince

Od září 2008 započala v Klubu Junior výuka dalších cizích jazyků pro žáky ZŠ, SŠ i dospělé. Kroužky jsou vedeny lektory s vysokoškolským pedagogickým a jazykovým vzděláním s víceletou zkušeností ve výuce. Přihlásit se je možné kdykoli i během školního roku. V případě dotazů kontaktujte vedoucí jazykové sekce Mgr. Ninu Ludvíkovou na tel. 608 215 963.

Ing. Lenka Koudelková, Klub Junior

Housle v Klubu Junior

Písničky i skladbičky pro housle. Výuka. Hraní si. Skutečné poznávání hudby. Ještě stále volná místa. Pro malé i velké. Těší se:

Jan Fišer, 774 862 648

Rekreační aerobik pro ženy a dívky

Pokud máte čas a chuť zacvičit si při svižné hudbě, přijďte do tělocvičny Klubu Junior.

Cvičíme každý čtvrtek od 19 do 20 hodin. Čeká vás klasická hodina aerobiku, tzn. po krátkém zahřátí nácvik zprvu jednodušších choreografií, které můžeme dle chuti a pokročilosti cvičenek dále rozvíjet a zdokonalovat. Druhá část lekce bude zaměřena na posilování problémových partií s využitím váhy vlastního těla či různých forem náčiní. Na závěr hodiny  bude vždy čas na strečink, celkové uvolnění a relaxaci. Udělejte si alespoň jedenkrát týdně hodinu čas samy na sebe a přijďte mezi nás. Na všechny cvičenky se moc těším!

Hanka  Zedníková, cvičitelka aerobiku 2. tř., tel. 606 214 226     

Power yoga

V posledních letech vzrostlo vyhledávání power yogy mnohonásobně a nyní je nejmodernějším a nejvyhledávanějším cvičením. Power yoga je pozitivní rozvíjením nejen psychiky, ale i fyzické kondice. Cvičení začíná krátkým rozehřátím pomocí hlubokého dechu, soustředění se a koncentrace na sebe sama. Následuje soustava poloh, tzv. Pozdrav Slunci - Sun Salutation. Jedná se o dynamicky prováděné asány v součinnosti s dechovými technikami. Opakování pozic a následné nabalování obtížnějších variant vede k rychlému zahřátí organismu a protažení celého těla. Tím se tělo připraví na důkladné protažení a závěrečné uvolnění. V průběhu lekce jsou kombinovány polohy ve stoje, sedě, leže, obrácené pozice, rovnovážné polohy - balance, což má blahodárný účinek na každý sval našeho těla. Cílem cvičení je celkové uvolnění, posílení a zároveň dokonalé protažení celého těla, zvyšování psychické a fyzické kondice, zlepšování koncentrace. Díky pravidelnému a soustavnému cvičení power yogy lze předcházet zdravotním problémům, modelovat a tvarovat tělo, upravit množství podkožního tuku, ale především vyrovnat svalové disbalance. Jednoduše řečeno, tělo dozná viditelných změn. První, čeho si na těle po pravidelném cvičení power yogy všimneme, bude vzpřímený postoj. Rozvíjí a zlepšuje postavení těla, a tím pádem také vnitřní pocity, které vyzařují navenek. Dalším velkým a důležitým přínosem power yogy je, že uvolňuje záda a často působí jako vhodný prostředek, když bolí záda, posílí svými cviky hluboké stabilizační svaly podél páteře a učiní ji více pružnou. Power yoga kombinuje cvičení s relaxačními technikami tak, aby se dosáhlo revitalizace těla a osvobození mysli od napětí, stresu a únavy. Power yogu mohou cvičit lidé každého věku. Ráda vám dopomohu k radosti z pohybu, budu pro každého z vás individuálním rádcem a trenérem a už nyní se těším - na děti, juniory i na všechny, kteří se cítí také tak. Ráda zodpovím dotazy na tel. 723 632 554

Bc. Jarka Sedláčková

<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

In Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš, kuratkomc@seznam.cz,  tel. 777 001 719, www.kuratko.mistecko.cz

Spojení: bus MHD 113, 171, 197, 198 a 165

  

Otevřeno:                               pondělí - pátek 9.30 -12.00 + pondělí 15 - 17.30 h.

Příspěvek:                              30 Kč            předplatné 200 Kč/10 návštěv

 

NOVĚ: Stálý program: pondělí (rytmika pro nejmenší a kulturní program, herna) + výtvarná odpoledne       

úterý (výtvarné aktivity, herna)

středa (rytmika a cvičení pro nejmenší, přednášky, herna)

čtvrtek (hudební kurzy Yamaha, výtvarné dílničky pro nejmenší, herna)

pátek (ANJ konverzace, herna uzavřena)

 

UPOZORNĚNÍ:

 • MC Kuřátko bude ve dnech 27 a 28. 10. 2008 UZAVŘENO.
 • Otevřeli jsme diskusi sobčanským sdružením Společnost Montessori o možném navázání vzájemné spolupráce a otevření Klubu Montessori při MC Kuřátko. Předpokládaná periodicita setkání 1 - 2 týdně rozšíří nabídku aktivit zastřešovaných sdružením MC Kuřátko o další program pro rodiče a děti a pomůže rodičům, kteří se již o tuto metodu pedagogické výchovy zajímají (či se o této metodě teprve chtějí něco dozvědět), své poznatky utřídit a vyzkoušet si metodu pod vedením zkušené lektorky v praxi. Další podrobnosti spolupráce jsou (v době uzávěrky čísla) vjednání, sledujte proto, prosím, pozorně - zdůvodu možných změn - naše webové stránky a informace vcentru.
 • Kurz ANJ konverzace: kurz bude vříjnu otevřen po vzájemné dohodě MC s lektorkou. Maminky, které projevily o kurz zájem, jsou o situaci průběžně informovány e-mailem, další zájemkyně se mohou ještě přihlásit pomocí e-mailu, telefonicky či osobně přímo v centru. Výše příspěvku na kurz bude upřesněna.
 • Provoz centra každý čtvrtek bude vzhledem kpořádaným kurzům Yamaha hudební školy rozdělen do dvou částí (dvou místností), a tak co do počtu možných návštěvníků částečně omezen. Jednoduché výtvarné aktivity pro nejmenší 1,5 - 4 roky (návštěvníky kurzů i další příchozí) budou organizovány v herně se stolky.
 • Sledujte prosím pozorně náš web, kde se o jednotlivých změnách průběžně dozvíte více.
 • Stále také přijímáme dotazníky vyjadřující vaše názory onaší činnosti, prostorech a aktivitách, které by vás zajímaly: „Prosíme, hodnoťte." Zašlete nám je, prosím, e-mailem či vyplňte vytištěnou anketu vcentru.
 • Chceme vám také velice poděkovat za vaši dosavadní přízeň.

.

 ŘÍJEN  2008

  

Pondělní výtvarná odpoledne (otevřena je také herna pro nejmenší jako každé dopoledne, při vyšší návštěvnosti bude realizována také rytmika pro malé děti (0 - 4 roky) a úterní dopoledne:

6. a 7. 10.             Découpage - výroba puzzle

13. a 14. 10.             Strašidýlka z dýní a jiných přírodnin

20. a 21. 10.             Vařečkové loutky

27. a 28. 10.             ZAVŘENO

  

Další program:

6. 10. pondělí Zpívání s kytarou - nové! Oblíbená rytmika (tanečky a zpívání pro nejmenší) bude doplněno o hudební doprovod a další (ne)známé písně, na které si zavzpomínají i rodiče.

13. 10.             pondělí            Kurz první pomoci (nejen) pro rodiče malých dětí I. Zaměřený na prevenci a ukázky ošetření nejčastějších úrazů dětí a dospělých. Povede zkušený lektor ze Školy první pomoci. Začátek v 10 hod. Součást programu Dny zdraví na Libuši a Písnici. Vstup volný!

15. 10.  středa             Jednorázová podzimní burza dětského oblečení: více podrobností na webu a v MC.

20. 10.             pondělí            Kurz první pomoci II - navazuje na kurz I., ale lze jej navštívit samostatně.

23. 10.  středa             Podzimní pouťová olympiáda - růže, soutěže, závody, odměny. Kdo by odolal?

29. 10.  středa             Divadélko MC - zahrajeme vám další (ne)známou loutkovou /maňáskovou pohádku.

                                    

Za MC Kuřátko Katka Tomešová


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM NA ŘÍJEN 2008

Zveme srdečně všechny naše seniory k připravenému programu.

7. 10. 2008 Volá zábava při kávě a čaji.

14. 10. 2008  Přijďte si poslechnout opět velmi zajímavou přednášku, paní prof. Randové, připravenou k 90. výročí založení České republiky. Již dobře víme, že paní prof. vždy umí sáhnout hluboko do historie a srovnávat, že není nic nového, co se děje v dnešní době, protože dějiny se opakují!

21. 10. 2008 Pozvání do našeho klubu přijal opět pan Ing. Bayer, známý mykolog bydlící v naší městské části, který nám zanese do klubu vždy něco veselého z historek kolem pěstování, sbírání i vaření z nesčetného množství hub, plodů našich lesů. Též bude odpovídat na naše dotazy.

28. 10. 2008 Svátek ČR. Klub uzavřen.

Nezapomeňte, že naše místní knihovna, je stále otevřena každé úterý od 14.00 do 18.00 hodin. Pan knihovník se již na Vás těší!

POZVÁNKA NA ZÁJEZD                                

Srdečně zveme všechny naše seniory z naší městské části Praha 4 - Libuš, Písnice,

k již pravidelnému zájezdu za Náchod do malebné vesničky Jívky-Stárkov,

do penzionu pana Kobra, ve dnech 31. 10. až 2. 11. 2008 za předem domluvenou

cenu celkem 850 Kč. Cena obsahuje: 2x snídani, 2x večeři, 2x ubytování, autobus

tam a zpět, výlet do Klodska a Kudova zdroj. Výlet je možno pojmout jako odpočinek nebo  turistiku, za historií, i k tak žádanému nákupu do Polska. Pro velký zájem žádáme přihlásit se pokud možno ihned, a to nejpozději do 10. 10. 2008.

Nabízíme tento program:

První den: odjezd z Libuše, od Eimů ve 12.00 hodin, 12.30 od polikliniky na Budějovické.

V 16.00 navštívíme klášter Broumov, v 18.30 ubytování v penzionu. Večer přátelské posezení!

Druhý den: odjezd v 8.00 hodin do Polska s návratem cca v 16.00 hodin, večer  tanec, zpěv a zábava.

Třetí den: odjezd v 9.00 hodin na zámek Opočno, oběd cca v 13.00 hodin, výběr p. řidiče. Příjezd do Prahy asi v 17.00 hodin.

Přihlášky směrujte na paní Urbanovou - tel. 261 912 404 a na paní Prchlíkovou - tel. 608 511 980 i  na paní Kvapilovou - tel. 261 912 552.

Srdečně zve výbor zájezdu!

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

<< nahoru
vymezovací obrázek

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 12/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý