Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 12/2008Kronika

ikonka METEOROLOGICKÁ V ZÁŘI FILMOVÝCH REFLEKTORŮ

Už jsme v naší škole zažili lecjaké kratochvíle, ale toto tu ještě nebylo! Přímo před školou se jednoho brzkého říjnového rána objevila filmařská technika a postupně přibývali komparsisté, maskéři, asistenti a asistenti asistentů a pak, během dopoledne, se na kopečku uvnitř toho hnízda opakovaně sehrála scéna z Napoleonských válek - výstřely z mušket a děla nefalšovaně provoněly scénu střelným prachem a naši žáci nadšeně okukovali vojáky v dobových kostýmech. S houstnoucím dýmem a tmou se celá paráda postupně rozebrala, rekvizity a lidé zmizeli a tak jsme se druhý den ocitli opět v 21. století.

T. Hrubá, ZŠ Meteorologická


<< nahoru

ikonka HALLOWEEN PARTY V KLUBU JUNIOR

Již podruhé oslavily děti z jazykových kroužků Klubu Junior svátek Halloween. Halloween party se odehrály ve třech skupinách dětí od 3 do 12 let, které se učí konverzační angličtinu. Starší i mladší děti přišly na oslavu ve strašidelných kostýmech duchů, čarodějů a čarodějnic, kostlivců či v kostýmech dýní. Mezitím, co si starší děti vyprávěly o tradici oslav Halloweenu v anglicky mluvících zemích, mladší děti poslouchaly písničky tradičního koledování a užívaly si trošičku strašidelné atmosféry v  šeru. Při oslavách nechyběla ani vydlabaná dýně se svíčkou a speciální občerstvení. Lahůdkami Halloween party byly červi, žížaly, pavouci, ale i zuby nebo oči (samozřejmě všechno z cukru). Už nyní se děti těší na plánovanou Christmas party a poznávání tradic oslav Vánočních svátků v jiných zemích.

Mgr. Nina Ludvíková

<< nahoru

ikonka LIBUŠSKO-PÍSNICKÁ NOTA 2008

Magické číslo tři bylo aktuálním pro festival pěveckých těles Libušsko-písnická nota, který se konal 11. října 2008 v libušské sokolovně.

Libušsko-písnický svátek zpěvu organizoval již tradičně ženský pěvecký sbor Nashira, zřízený Klubem Junior a MČ Praha-Libuš. Pro všechny milovníky vokální hudby byl připraven pestrý program.

Neoficiální část festivalu, tzv. ochutnávka noty, se uskutečnila uprostřed naší obce před Klubem Junior. Zde se představili všichni pěvečtí účastníci festivalu. Návštěvník se tak mohl seznámit s pestrou paletou pěveckého umění, která se poté ještě rozšířila na oficiálním program.

Samotný festival v sálu sokolovny zahájila píseň In silvis resonant (její překlad je: Po lesích hlaholí líbezné písničky, po lesích hlaholí líbezný zpěv) v provedení Nashiry. Všechny účastníky přivítal starosta Prahy-Libuše pan Petr Mráz, který rovněž poděkoval organizátorům.

A to už nastal čas na převážně africky laděný zpěv Myšáků za doprovodu bubínku.

Radostný zpěv Canzonetty za námi přijel až z Osečné. V jejich podání zazněly jak písně lidové, spirituály, tak i klasika sborového repertoáru.

Zpěvandule z Mimoně podium ovládly jako smršť zpěvu, tance a dobré nálady a to vše za doprovodu různých rytmických nástrojů. 

Dalšími nováčky na LPN letos byl chrámový sbor Carmina Nova. K slyšení byly však nejen duchovní písně, ale také jazzové kousky Jaroslava Ježka. Local Vocal z Roztok zakončil odpolední část programu středověkými melodiemi.

Před přestávkou přišla řada na ukázku bollywoodského tance plného barev a indické hudby v provedení taneční skupiny Garam Masala pod vedením Venduly Uhýrkové. A co je to vlastně Bollywood? Jde o sloučení dvou jmen: amerického filmového giganta Hollywoodu a indického velkoměsta Mumbaje dříve zvaného Bombaj. Zde je kolébka indického filmu a tedy i Bollywoodu, který se představil v prostoře libušské sokolovny

Po pauze se dostaly na řadu opět organizátorky festivalu - ženský pěvecký sbor Nashira, který již tradičně interpretoval řadu českých lidových písní, skladby předních českých hudebních skladatelů, například Bedřicha Smetany. Na závěr zazněly tradiční hebrejské písně, které jsou pro Nashiru speciálně upravené.

Večerním překvapením bylo „sluníčkové" (děti měly žlutá trička) vystoupení dětského pěveckého sboru Rolnička z Prahy 12, se kterým jsme hudebně procestovali snad celý svět. Jejich zpěv nám ukázal, že úžasně se dá zpívat již od věku mateřských a základních až po střední školy.

Že malí zpěváci mají kam růst, ukázal pěvecký sbor Antifona, jenž se skládá převážně z vysokoškolských studentů. Provedení písně What a wonderful world bude asi nadlouho nezapomenutelným zážitkem pro všechny posluchače.

Zástupce tradičního sborového umění Carmina Vocum, který má již sedmnáctiletou tradici, jsme letos na Libušsko-písnické notě přivítali již podruhé. Od Orlanda Lassa jsme se dostali k jazzovým skladbám a i na lidový žánr se dostalo.

Debutovým vystoupením byl zpěv pětičlenné Pragapelly. Pro náš festival to bylo poprvé, kdy se účastnila vokální skupina. Již první skladba Bohemian Rhapsody byla pro posluchače velkým překvapením - nejen zpěv, ale snad celý orchestr je možno vytvořit hlasem a ústy, když se umí používat.

Velké poděkování patří paní Gabriela Filipi, která moderovala večerní část festivalu, a samozřejmě všem organizátorům, a to zejména Nashiře, zřízené Klubem Junior a MČ Praha-Libuš.

 

Ema Máchová, sbormistr Nashiry

<< nahoru

ikonka JAK (NE)VŠEDNÍ BYL TENTO ROK…

Mateřské centrum Kuřátko začíná ukrajovat v roce 2008 již osmý rok své činnosti na území Libuše a Písnice. A ačkoliv jsou zdánlivě všechny roky stejné, stejně byl každý z nich něčím jiný, něčím zvláštní. I kdyby pouze tím, jak pozorujeme, že nám naše děti v centru rostou skutečně přímo před očima. Kdo byl prvním rokem miminko, je za tři roky pánem hřiště. I my rosteme a proměňujeme se. Vzájemné pochopení vztahu mezi dítětem a dospělým se někdy zdá být přímo nadlidským výkonem, a to jak pro samotné aktéry vztahu, tak pro nestranné pozorovatele. Stejně jako v jiných mateřských centrech je i u nás podstatou činnosti možnost výměny široké škály praktických zkušeností a znalostí souvisejících s rodičovstvím a výchovou dětí, s převažujícím pohledem ženské - mateřské perspektivy.

Tento rok byl pro mateřské centrum tzv. objevný. Po přestěhování do nových prostor koncem loňského roku se Kuřátko na chvíli stalo pomyslně znovu „malým kuřátkem" právě vylíhnutým ze své skořápky, které si teprve utváří a buduje svůj názor na svět a své okolí. Teď, po roce, už si ale vesele vykračuje po světě jako správné batole. Grantový projekt mateřského centra nazvaný Restart (myšlenkově odvozený od prvního roku existence centra v nových  prostorech Klubu Junior a podpořený z MPSV), nám po celý tento rok umožňoval  snažit se pochopit potřeby našich návštěvníků, a to jak těch malých, tak i velkých. Úpravou vnitřních i vnějších prostor, inovací základních programových aktivit, novými tematickými přednáškami i akcemi rodinného typu jsme chtěli i letos přispět k podpoře a budování pozitivních vztahů nejen mezi rodiči a jejich dětmi, ale i mezi lidmi navzájem. V centru vznikají nová přátelství, nové inspirace a nové nápady na řešení zdánlivě složitých a okoukaných problémů spojených nejen s výchovou a rodičovstvím. Můžete se zde nechat volně inspirovat jen tak životem a smíchem dětí  a odnést si domů nějakou vyrobenou drobnost či kousek dobré pohody. To vše se v centru letos zrodilo a nás obohatilo. A my doufáme, že nejenom nás.

S novým rokem už klepou na dveře nové projekty. A proto bych chtěla  touto cestou poděkovat všem ženám - maminkám, které se po celý rok dobrovolně zapojovaly do přípravy a realizace programových aktivit mateřského centra Kuřátko a které odvedly kus skvělé a dobré práce, která vypadá zdánlivě všedně a samozřejmě, ale je výsledkem mnoha hodin příprav a následných realizací. Jmenovitě bych chtěla poděkovat Jarmile Babiánkové, Šárce Chytilové, Petře Koubové, Jitce Saipové, Petře Slabé a Věrce Vydrářové. Vřelé poděkování patří také zástupcům MČ Praha-Libuš za dlouholetou podporu činnosti našeho sdružení i všem drobným dárcům, návštěvníkům, dobrovolníkům a sponzorům za jejich příspěvky.

George Bernard Shaw kdysi řekl:  „Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, že je nazýváme všedními věcmi." Zkusme se tedy nyní nechat inspirovat a pro příští rok 2009 být zase jednou takoví jiní a nezvyklí, prostě a jednoduše „nevšední".

Katka Tomešová


<< nahoru

ikonka ZA DOMÁCÍMI SKŘÍTKY

Letní období jsme s naší Mateřskou školou Lojovická zakončili výletem do pohádkové země v Pičíně, kde jsme - mimo jiné - poznali skřítky (všeho druhu) z výtvarné dílny paní Vítězslavy Klimtové. Již předem jsme děti s některými z obyvatel pohádkové země - a jejich původem - seznámili prostřednictvím knížky paní Klimtové Domácí skřítkové, a tak při setkání s některými z nich už děti věděly, s kým mají tu čest. A u těch, které neznaly, jsme našli nejen nevšední jména, ale i popis, kde žijí, jak se narodili a co rádi dělají.

Část expozice pohádkové země je zabudována v zahradě, kde přirozeně splývá s přírodním prostředím, uvnitř budovy děti objevily kromě skřítků i nejrůznější pohádkové postavy - víly, vodníka, draka, čerta, krále a jiné, a to v životní velikosti. Na závěr jsme shlédli představení s příběhy, písničkami a originálními kresbami skřítků výtvarnice. A ačkoli celé vystoupení trvalo skoro 50 minut, děti zaujalo natolik, že ani ti nejmenší tříleťáci neměli problém udržet pozornost až do úplného konce!

Myslím, že pro nás pro všechny to byl velmi milý zážitek. Z ovzduší pohádkové země na nás dýchala úžasná atmosféra plná dětské radosti. Vždyť počet dětských návštěvníků tam každý rok počítají na tisíce. A na cestu domů jsme si odvezli cd plné skřítčích ukolébavek, které u nás dosud patří mezi nejžádanější.

Radka Juránková  

MŠ Lojovická


<< nahoru

ikonka PŮVODNÍ REPORTÁŽ ZASAHUJÍCÍCH HASIČŮ Z PÍSNICE A LIBUŠE - POŽÁR V TRŽNICI SAPA

6. listopadu 2008, 40 minut po půlnoci: Už zase

Ve čtvrtek 6. 11.2008 zhruba 40 minut po půlnoci se v Libušské ulici objevila první kolona houkajících požárních vozidel. „Už zase..." Problesklo asi hlavou těm, kteří viděli kolonu zatáčet směrem k tržnici Sapa. Byly to bez jednoho dne přesně dva měsíce, co tržnici zachvátil poslední velký požár. Hustá mlha, která se na Prahu snesla již ve středu večer, skrývala ono dílo zkázy, a tak si málokdo z nás dokázal představit, o jak rozsáhlý a komplikovaný požár se jedná.

Hasiči z mnoha krajů republiky

Jako první dorazily na místo profesionální jednotky z hasičské stanice č. 6 (Krč) a HS-4 (Chodov) s celkem sedmi hasičskými vozy (5xCAS, 2xAZ). Pár minut poté přijely posily z dalších tří pražských profesionálních stanic. Konkrétně HS-1 (5 vozů), HS-3 (4 vozy) a HS-5 (4 vozy) a během dalších 15 minut byly tyto jednotky doplněny posledními profesionálními hasiči z HS-2, HS-7 a nakonec i HS-8, HS-10 a HS-11. V průběhu první hodiny byly na místě hasiči ze všech deseti pražských profesionálních sborů. Příjezdy dalších vozidel se daly mapovat už jen velmi těžko. Během několika hodin se k místu události sjížděli dobrovolní hasiči a hasiči podniků z celé Prahy a později i profesionální a dobrovolní hasiči ze Středočeského a dalších krajů České republiky.

26 hodin

Zásah jednotky SDH Písnice lze rozdělit na tři samostatné výjezdy.

Pro nás vše začalo pár minut po půl druhé ráno, momentem, kdy OPIS HZS hl. m. Prahy probudil spícího velitele Martina Franka s žádostí o pomoc. Během několika málo minut byli také probuzeni členové Ondřej Kozárik, Milan Kott a Aleš Svoboda (SDH Libuš) a jednotka v počtu 1+3 s technikou CAS 25 Škoda 101L vyrazila ve 02:15 na místo události. Ještě před příjezdem do tržnice byli členové Aleš Svoboda a Milan Kott vysazeni na křižovatce ulic Švihovská a Libušská, kde zřídili první čerpací stanoviště. V tu chvíli nikdo z nich netušil, jak dlouho bude toto stanoviště plnit svou úlohu. Těžko uvěřitelných 26 hodin plnili členové našeho sboru přijíždějící hasičské vozy. V průběhu rána a dne byli průběžně střídáni. Na čerpacím stanovišti se kromě Martina Franka, Ondřeje Kozárika, Milana Kotta a Aleše Svobody dále vystřídali Petr Kopic, Martin Volkán, Petr Kopp, Bohdan Daňo, Tomáš Kačír, Marek Steiner, Tomáš Brunner, Martin Novotný, Radka Kuncová, Pavel Árvai (SDH Libuš) Ondřej Stašek (SDH Libuš) a Tomáš Svoboda (SDH Libuš). 

Líza a Trambus

Za prvních šest hodin čerpání bylo naplněno 80 cisteren. Celkově jich naše jednotka naplnila asi 350. V průběhu zásahu se u našeho čerpacího stanoviště vystřídala technika z různých koutů republiky. Byly zde například vozy z Kladna, Berouna, Plzně, Rokycan, Neratovic, Čelákovic, Čerčan, Doubku či Mnichova Hradiště. Na pomoc přijel dokonce i letištní speciál armádních hasičů ze Kbel.

Zatímco jsme plnili cisterny z podzemního hydrantu, nelenila ani naše vozidla. „Líza" neboli CAS 25 Škoda 101 L vozila vodu do tržnice již od samého rána a kolem desáté dopoledne ji doplnila i chlouba našeho sboru CAS 25, Škoda 706 alias „Trambus", který byl velitelem vyzvednut z nedaleké stanice technické kontroly a byl ihned zapojen do zásahu.  

Ačkoli byly okolní ulice pro běžnou dopravu uzavřeny, postihla náš Trambus kolem patnácté hodiny nepříjemnost v podobě dopravní nehody na křižovatce ulic Libušská a Ke kurtům. Kolize našeho dvacetitunového vozu s osobním automobilem mladého řidiče se naštěstí obešla bez zranění a větších škod na vozidlech, a tak mohl náš vůz, po zadokumentování případu dopravní policií, dále pokračovat v zásahu a mladý řidič ve své cestě.

Týlové zabezpečení - díky!

Jak již bylo zmiňováno, trval první výjezd dlouhých 26 hodin. Rádi bychom touto cestou poděkovali řadě našich spoluobčanů, kteří nám tuto dlouhou službu velmi zpříjemňovali tzv. „týlovým zabezpečením". Především paní Miroslavě Wertheimové za dodávku teplých párečků, gulášové polévky, kávy a čaje, manželům Stachovým za výbornou bramboračku a cukrárně v ulici V Zákopech za chutné chlebíčky. Nejen díky jim, ale i dalším spoluobčanům, kteří nám nezištně nabídli pomoc, patřilo naše čerpací stanoviště u zasahujících řidičů cisteren mezi jedno z nejoblíbenějších.

Jsme opravdu velmi rádi, že si občané svých místních hasičů váží a patří vám za to naše VELKÉ DÍKY.

Konec na pokračování

První výjezd pro jednotku SDH Písnice byl operačním důstojníkem HZS Praha ukončen v pátek 7. 11. 2008 ve 4:30 ráno. Čerpací stanoviště bylo zrušeno, vozidla zaparkována v garáži a všichni zasahující si šli po zásluze odpočinout. Ne na dlouho...

Po osmi hodinách byla OPISem HZS hl. m. Prahy naše jednotka znovu požádána o pomoc. Tentokrát se jednalo o střídání zasahujících dobrovolných hasičů, kteří se spolu s profesionálními kolegy podíleli na rozebírání trosek a hledání a dohašování ohnisek zřícené haly.

Jednotka v počtu 1+9 ve složení Martin Frank, Petr Kopp, Bohdan Daňo, Ondřej Kozárik, Marek Steiner, Tomáš Kačír, Martin Saip, Tomáš Brunner, Aleš Svoboda (SDH Libuš) a Tomáš Svoboda (SDH Libuš) vyjela ve 14:02 s technikou CAS 25 Škoda 101L a CAS 25 Škoda 706 do areálu tržnice. Naše jednotka prováděla zásah jak uvnitř, tak vně haly. Na dohašování uvnitř budovy v dýchací technice se vystřídaly dvojice Marek Steiner, Tomáš Kačír a Aleš Svoboda, Ondřej Kozárik. Poslední dva zmiňovaní také prováděli dohašování střechy objektu z požární plošiny profesionálních hasičů. Tento výjezd byl velitelem zásahu ukončen v 19:30, kdy naši jednotku vystřídali dobrovolní kolegové z Kunratic.

Rozebírání trosek a hledání zapomenutého

Třetí a poslední výjezd v souvislosti s tímto požárem byl opět na žádost HZS hl. m. Prahy. Jednotka v počtu 1+6 ve složení Martin Frank, Milan Kott, Ondřej Kozárik, Tomáš Kačír, Aleš Svoboda (SDH Libuš), Tomáš Svoboda (SDH Libuš) a Ondřej Stašek (SDH Libuš) vyrazila ve 12:51 nyní pouze s technikou CAS 25 Škoda 101L vystřídat dobrovolné hasiče ze SDH Stodůlky. Jednotka opět prováděla rozebírání trosek a hledání a dohašování ohnisek. Zároveň již byly započaty ukončovací práce ve smyslu úklidu desítek nezavodněných proudů a kontroly okolí a hledání případně zapomenutých věcí ostatních sborů. Ukončením tohoto výjezdu v 15:50 byl ukončen i celý zásah naší jednotky u již druhého požáru písnické tržnice v tomto roce.

Bambi-vak poprvé a jiné kuriozity

Vůbec poprvé v historii České republiky byl na požár budovy ve městě použit vrtulník s tzv. bambi-vakem. Ten se standardně používá při lesních požárech. Konkrétně to byl vrtulník Policie ČR, Bell 412 a 800 litrový bambi-vak.

Dle zprávy generálního ředitelství HZS se jednalo o největší požár na území hl. m. Prahy v historii ČR a jeden z největších v celé České republice. Zásah byl srovnatelný s likvidací nákazy ptačí chřipky v roce 2007 na Orlickoústecku a s lesním požárem v Národním parku České Švýcarsko v červenci 2006.

Celkem zasahovalo 81 hasičských jednotek a 420 profesionálních, dobrovolných a podnikových hasičů z hl. m. Prahy, Středočeského, Plzeňského, Ústeckého a Jihočeského kraje a kraje Vysočina.

V průběhu zásahu došlo „pouze" ke třem lehčím zraněním zasahujících hasičů. Při požáru nebyl zraněn žádný civilista a nedošlo k žádnému úmrtí.

Při zásahu došlo ke třem drobným dopravním nehodám hasičských vozidel.

Ještě 100 hodin po vypuknutí požáru byly na místě zásahu jednotky hasičů provádějící kontrolu požářiště.

„SAPA je past na hasiče..."

Pronesl jeden z velitelů zásahu Josef Křen již po prvním letošním požáru v písnické tržnici. S jeho slovy se nedá jinak než souhlasit...


<< nahoru

ikonka RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Základní škola Meteorologická se přihlásila do 2. ročníku  soutěže Ukliďme si svět, kterou pořádá firma Elektrowin. Účelem této akce je shromáždit co nejvíce nefunkčních spotřebičů. Firma Elektrowin nám  přivezla kontejner na tyto spotřebiče, který je umístěn ve vestibulu školy. Jedinou podmínkou, kterou musí spotřebič splňovat, je, aby neměl obrazovku. To znamená, že rozhodně ne televizory a monitory, ale fény, žehličky, rádio apod. Až se kontejner naplní, bude opět firmou odvezen a bude přistaven nový. Za každý naplněný kontejner škola dostane 150 Kč, za které by se daly pořídit  různé drobné pomůcky pro žáky.            Pokud by se chtěla zapojit i veřejnost, budeme jenom rádi. Za množství odevzdaných spotřebičů budou také škole přiděleny body, které se přičtou do celkového hodnocení v soutěži Eurorebus, které se již po několikáté zúčastňujeme.

Daniel Rantoš


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR - I VE STÁŘÍ JE KRÁSNÉ ŽÍT

Přednáška paní MUDr. Brigity Mastné pod názvem Jak žít a stárnout a jak stárnutí předcházet byla opět velmi lákavá pro celou seniorskou obec. Proto jsme se sešli v hojném počtu a chtěli jsme se také poučit, jak se setkat s úspěchem a co pro to můžeme udělat.

Již staří Řekové dělali všelijaké pokusy o zachování dlouhověkosti a věděli, jak využívat přírodních a léčivých zdrojů. Představitelé vládnoucích patriarchů měli i povinnost dožít se vysokého věku a také se dožívali. Přes doby válek, nemocí, hladovění, které lidstvo postihly, se stále rodilo velké množství dětí, ale stále se bojovalo o záchranu lidstva a o dlouhověkost. Přes dnešní dosažené výsledky se stále setkáváme s porušováním zásad pro zdraví člověka i celé populace. Čeho všeho jsme se ke svému životu dopustili! Hektická doba nás ovládá na každém  kroku, nemáme klid, ani čas na to, co bychom měli, a nejedná se jen o stravu v přiměřeném množství. Jde též o pohyb, veselou mysl, nepropadat různým vášním, a to alkoholu, kávě, přejídání, kouření, nadměrnému odpočinku, nicnedělání a vysedávání u televize atd. Samozřejmě, že jsme ovlivněnu genetickou výbavou a výchovou v rodině, osvětou. Ke špatným návykům přispívají i reklamy, které nešetří diváky podbízením různých pochutin, čokolád pod heslem: Dopřej si něco pro sebe!

Tak si vyberte. Žít plnohodnotným životem si někteří vykládají jako dělat cokoliv, jíst, pít, přejídat se bez výběru. Paní doktorka Mastná se dotkla mnohého a dodala, že by to bylo ještě na další přednášku. Zhodnotila kvalitu života od starověku přes válečná léta, hladovění až po dobu dnešní, tzv. blahobytu, s přáním být věčně mladý, krásný a dožít se dlouhověkosti bez jakéhokoli snažení. Dnes se věk značně prodloužil. Dříve člověk padesátiletý byl nazýván starým kmetem, dnešní padesátiletý je v tzv. nejlepším věku. Zhodnotit možnosti svého vlastního těla a správně se orientovat, co je správně a co ne, mít prioritní požadavky k sobě samému, je nejlepší cesta k úspěchu. Žádná plastika člověku stárnutí nezastaví, odebírání tuku z těla atd. nejde dělat donekonečna. Šťastný člověk, kdo má koníčky a žije aktivním životem.

Paní doktorka Mastná doporučuje: 

 • Snížit příjem potravy, šedesátiletý člověk potřebuje jíst asi poloviční množství než třicetiletý. Denně procházky až 2 km.
 • Chodit do společnosti vrstevníků.
 • Mít zájem o dění kolem sebe, prostě umět nasytit duši.

 •Přijímat s pokorou běh stárnutí.

Brzy přijdete na to, že i v stáří je krásné žít!

Pro ty, kdo mají ještě možnost o všem přemýšlet, není nikdy pozdě!

ZÁJEZD DO JÍVKY

Nádherné počasí a dobrá parta byly zárukou dokonalosti.

Prohlídka zámku Opočna byla po dohodě otevřena a stála za to. Pro zahřátí nám pan řidič nabídl horký grog a sladkost a pohoda byla pro první den zaručena. Přátelské posezení s písničkou a zajímavým povídáním všech zúčastněných  pak trvalo do půl noci.

Další den nás čekala návštěva Polska - Kudova zdroj. Ani zdaleka nás nenapadlo, že by naši sousedé měli tři svátky, a to dny dušiček, jak jim bylo prý nově přikázáno po celém Polsku. Nevěděl to ani náš stálý ubytovatel v penzionu pan Kobr. V prvém momentě to bylo leknutí, ale potom následovala půlhodinka smíchu. Pan řidič nemeškal a obrátil směr do Česka na Náchod. A bylo. Někteří se svěřili, že vlastně o nákupy jim nešlo a šli se podívat po památkách krásného Náchoda. Kdo chtěl nakupoval, dobře udělal, i tady bylo co. Cesta zpět do penzionu se zážitky se ani nedá vypovědět. Následovala procházka za slunečna po okolí a sběr hub, což se vydařilo. Večerní posezení s harmonikou má již tradici a svůj půvab. Poslední den, opět krásné počasí a plánovaná návštěva kláštera v Broumově, to nemělo chybu. Prohlídka s mladým průvodcem a znalcem byla přímo odměnou. Je vidět, že se na památkách pracuje, část dominantního kláštera o tom již svědčí, včetně některých zachovalých unikátů v Evropě. Dále pak jsme odjeli na plánovaný oběd do Babiččina údolí. Šťastný návrat v 17 hodin do Prahy.

Báječná společnost 42 lidí svědčí o tom, že zájezdy Klubu seniorů jsou žádané a bude se v nich pokračovat. Zvolejme tedy: Zdar našim dalším výletům v roce 2009!

PODZIMNÍ JIZERKY

Mimořádná podzimní nabídka do penzionu Kitty, tzv. podzimní Jizerky, opět zaznamenala úspěch. Dobrý kolektiv, klidná cesta tam a zpět, množství turistických vycházek, zvláště pro velké turisty, hezké ubytování, domácí strava, večerní programy, závěrečná rozlučka při hudbě a při cestě zpět  ještě návštěva zámku Sychrov. To vše proběhlo a vydařilo se. Odpočinutí a spokojení jsme se vraceli domů a již jsme si odváželi velikonoční nabídku:

A copak bychom mohli tak lákavou nabídku na rok 2009 na velikonoce odmítnout?! Sledujte  tedy jarní čísla časopisu U nás, informace bude již asi v měsíci únoru!

Zaznamenala Zdena Prchlíková

<< nahoru

ikonka TJ SOKOL LIBUŠ - PLAVECKÉ ZÁVODY

Dne 7. 11. 2008 se v bazénu Tyršova domu konaly plavecké závody O pohár starostů pražských žup - štafeta 50 x 25 m. Za TJ Sokol Libuš plavali: Monika Čechurová, Veronika Vlková, Jana Čechurová, František Jansa, Filip Hostinský,  Mgr. Jana Vlková a Ing. Martin Knapp. Dále se zúčastnila Ing. Marie Kočová jako pořadatel. Župa Jana Podlipného, pod kterou spadá naše jednota, vybojovala 2. místo. Děkujeme účastníkům závodu, kteří TJ Sokol Libuš reprezentovali.

MÍČOVÝ TROJBOJ ŽACTVA

V sobotu 8. 11. 2008 se v TJ Slavoj Břevnov uskutečnil celopražský míčový trojboj mladšího a staršího žactva pořádaný Pražským sdružením Sport pro všechny a Pražskými župami ČOS. Soutěžilo se ve třech disciplínách: kopy  na bránu, hody na bránu a hody na basketbalový koš. Dále byl trojboj doplněn soutěží nazvanou Vejštičky, tj. žonglování s míčem - hodnotil se počet úderů do míče, aniž by se míč dotkl země (bylo možno hrát nohou, kolenem, hlavou - ne rukou). Dále bylo přichystáno několik dalších doplňkových soutěží - např. hod šipkami na terč, utkání ve florbalu apod. Za naši jednotu bojovaly a získaly žákyně  v kategorii I (ročníky 2001, 2000, 1999): Vlková Veronika - 1. místo, Floriánová Nela - 2. místo, Muroňová Tereza - 3. místo, Nová Eliška - certifikát za absolvování soutěže, a v kategorii II (ročníky 1998, 1997) Fortinová Michaela - 2. místo. Děkujeme za reprezentování TJ Sokol Libuš a blahopřejeme k tak výbornému umístění žákyň v této soutěži. Dále bychom také chtěli poděkovat rodičům soutěžících za podporu účasti svých dětí v tomto trojboji.

Vladimíra Tomášková, TJ Sokol Libuš

Foto Jana Vlková

<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás i v prosincovém čísle časopisu U nás krátce seznámil s několika postřehy z minulého měsíce.

Pondělí 20. říjen. Odeslal jsem dvě žádosti o pomoc při financování již dlouho požadované nové hasičské zbrojnice v Písnici k náměstkovi primátora hl. m. Prahy panu Blažkovi a panu Beranovi z pražského Hasičského záchranného sboru. Doufám, že se podaří na základě předložené studie tento záměr realizovat. Sdružení dobrovolných hasičů by si nové prostory zasloužilo, jelikož ty stávající jsou pro současnou techniku zcela nevyhovující.

Pondělí 20. říjen. Navštívil mne velitel libušských hasičů pan Stašek. Informoval mě o současném dění v místním SDH a o budoucích záměrech. Hovořili jsme též o současném stavu technického vybavení jednotky.

Středa 22. říjen. Proběhlo řádné Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš. Při interpelaci občanů se sešla velká skupina občanů bydlících v blízkosti garážového domu při ulicích Mirotická a Zbudovská. Tyto garáže a některé okolní pozemky pravděpodobně zakoupila španělská developerská firma Hercesa. Jejím záměrem je odstranit garážový dům, na jehož střeše je i restaurace a fitness, a v těchto prostorách postavit několik výškových budov. Velmi chápu obavy občanů žijících v blízkosti plánované stavby. Po dlouhé rušné debatě jsme konstatovali, že v současné době není mnoho konkrétních informací, a dohovořili jsme se s občany na vzájemném informování o vývoji obávaného projektu.

Čtvrtek 23. říjen. Měl jsem milou povinnost opět přivítat nové malé občánky. Velice mne potěšilo, že populace v naší městské části neustále narůstá.

Pátek 24. říjen. Jednal jsem s ing. Kubovou, která zastupuje firmu Zavos, o co nejbližším termínu odkanalizování ulice Vacovské do ulice Ke Kašně. Konečně se totiž podařilo dořešit vlastnické vztahy v ulici Vacovské. Při této příležitosti jsem též paní Kubové podal informaci, že rodinné domy mají již na vlastní náklady vybudované domovní přípojky, což jistě realizaci kanalizace usnadní.

Čtvrtek 6. listopad. Byl to den, který se na trvalo vryje do mé paměti. Začal mi už krátce po druhé hodině ranní, kdy jsem byl probuzen projíždějícími vozy Policie ČR, která megafony vyhlašovala do zamlžené noci: „Tady Policie ČR, zavřete si okna..." Bohužel, k takto strohé informaci nesdělila důvod, čímž uvedla nejen mou rodinu, ale poměrně velkou část Libuše a Písnice do stresující situace a bezesného zbytku noci. Ihned jsem si pustil televizi, kde jsem zjistil, že došlo k obrovskému požáru ve vietnamské tržnici Sapa. Okamžitě jsem volal velitele hasičů, který mi podal informace o situaci. Krátce před ránem mi také přišla sms z krizového centra Magistrátu hl. m. Prahy o momentálním stavu požáru. Součástí byla též informace o znečištění ovzduší. Ještě během noci se na mne začalo obracet velké množství spoluobčanů s dotazy, co se skutečně děje. Telefony zvonily nejen celý zbytek noci, ale i celý další den. Když přestali volat zneklidnění lidé, začali telefonovat rozhořčení lidé bydlící v blízkosti areálu tržnice s obavami o své zdraví a se strachem z možné otravy zplodinami z ohně. Následně mne začala oslovovat všemožná média s žádostí o rozhovor. Několikrát během dne jsem osobně navštívil místo požáru.

Mimo jiné jsem toho dne v dopoledních hodinách byl na dlouho plánované návštěvě v Základní škole L. Coňka v Písnici. Prohlédl jsem si její současný stav, poděkoval jsem paní ředitelce Michaele Pažoutové za velmi kvalitní vedení školy, které potvrdila i hloubková inspekce. Neméně důležité bylo setkání se žáky základní školy, na kterém jsem odpovídal na jejich dotazy. Z těchto dotazů jsem si odnesl příjemné dojmy. Děti vyjadřovaly radost, že žijí právě v naší městské části, že mají blízko do přírody. Přednesly rovněž mnoho podnětů, které stojí za zamyšlení.

Téhož dne jsem si dále prohlédl Mateřskou školu Ke Kašně v Písnici. Rovněž jsem poděkoval paní ředitelce Janě Vosátkové za dobré vedení školky. Paní ředitelka mi sdělila potřeby a plány související s chodem školky.

Celé dopoledne jsme čekali, že sirény uvedou hlášení o momentální situaci v souvislosti s požárem tržnice. V naší městské části je provozuje, tak jako v celém hlavním městě, krizové centrum Magistrátu hl. m. Prahy. Jelikož se tak nestalo, tajemník úřadu Tomáš Hejzlar o to krizové centrum požádal. Teprve potom magistrát touto cestou oznámil aktuální stav včetně informací o škodlivinách v ovzduší. Myslím si, že tento způsob hlášení pouze z magistrátu není ideální. Po této zkušenosti v nejbližších dnech vyvolám jednání na patřičném odboru magistrátu o možnosti předávání informací přímo úřadem městské části, protože nejhorší v takové situaci je nedostatek informací nebo jejich velké zpoždění.

Po celý zbytek dne mne hasiči neustále informovali o momentální situaci. Nabídli jsme hasičům, že budeme k dispozici i celou noc. Střídavě s tajemník Hejzlarem a vedoucím odboru správy majetku Habadou jsme byli na úřadu přítomni celou noc až do pátečního rána. Jsem rád, že se podařilo požár uhasit bez vážných zranění. Celý areál tržnice Sapa je v soukromém vlastnictví společnosti Saparia. Jelikož v objektu Sapa hořelo již asi po čtvrté a areál leží v blízkosti bytové zástavby, nutí mne to k zamyšlení, co dál. Odeslal jsem dopis řediteli Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy panu plk. Bc. Daliboru Gosmanovi s žádostí o zprávu o příčinách vzniku požáru a s žádostí o provedení dalších protipožárních kontrol z preventivních důvodů. Dále jsem oslovil Český úřad bezpečnosti práce, patřičný živnostenský odbor a stavební úřad s žádostí o součinnost a pomoc, aby se již podobná situace neopakovala. Podle výsledků zpráv Rada MČ Praha-Libuš zváží podání trestního oznámení na neznámého pachatele. Na 19. listopadu byla svolána schůzka komise projektu Zdravá Libuš a Písnice a po dohodě s koordinátorkou projektu jsem na ni majitele společnosti Saparia přizval. Věřím, že se podobná situace nebude opakovat a podaří se nastolit stejný pořádek i ve společnosti Saparia, jaký musí mít ostatní živnostníci a firmy, ke kterým chodí v průběhu roku opakovaně kontroly, a firmy musí předkládat revizní doklady například i na varné konvice v kanceláři.

13. listopad. Sešel jsem se paní ředitelkou MŠ Mezi Domy Irenou Procházkovou. I jí jsem poděkoval za velmi dobré vedení školky a dotázal jsem se na technický stav budovy a zařízení a potřeby plánovaných oprav.

Téhož dne jsem navštívil i MŠ K Lukám a paní ředitelku Miroslavou Majerovou. Též jsem jí poděkoval za dobré vedení školky a dotázal se na současný stav budovy a plánované opravy a rekonstrukce.

Vážení senioři z naší městské části, připravili jsme pro vás letos na 4. prosince opět předvánoční posezení se zastupiteli v kolibě U Elišky na Karlštejně. Rád bych zde poděkoval společnosti Pražská teplárenská, a.s., za jejíž finanční pomoci jsme akci mohli uskutečnit.

Na závěr mi dovolte popřát všem čtenářům časopisu U nás krásné a pohodové prožití vánočních svátků, dětem, aby pod stromečkem našly svůj vysněný dáreček a venku aspoň trochu vánočního sněhu, který dokreslí vánoční náladu.

Petr Mráz, starosta městské části Praha-Libuš, 19. listopadu 2008

<< nahoru

ikonka DOBRÁ ZPRÁVA

...pro všechny  příznivce přírody a krajiny  kolem nás. V sobotu 8. listopadu 2008 byly v lokálním biokoridoru vysazeny první adoptivní stromy. Našim prvním šesti stromům přeji dobré zdraví a dlouhý předlouhý život... Všem adoptivním rodinám touto cestou ještě jednou děkuji.

Více o výsadbách stromů najdete na www.os-stromy.info.

Mgr. Daniela Partlová, Sdružení pro životní prostředí Stromy

 


<< nahoru

ikonka OMLUVA A INFORMACE OD VIETNAMSKÉ KOMUNITY

Čtyři zástupci společnosti Saparia, a. s., se 19. listopadu zúčastnili zasedání komise Projektu Zdravá Libuš a Písnice na pozvání paní Ivy Hájkové, vedoucí humanitního odboru Úřadu městské části Praha-Libuš.

Dne 6. listopadu 2008 došlo v jedné z budov skladové části velkoobchodního centra Sapa k požáru, který ohrozil životní prostředí v okolí a působil značný kolaps v místní dopravě. Při zasedání komise pan Hoang Dinh Thang, místopředseda představenstva spol. Saparia, a. s., se jménem velkoobchodního centra Sapa upřímně omluvil místnímu úřadu a místním občanům za vzniklou situaci. Pan Thang konstatoval, že řada staveb v areálu Sapa už je upravená nebo rekolaudovaná na základě stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí. Společnost Saparia, a. s., usilovně investuje do zdokonalování areálu Sapa, aby byl co nejvíce v souladu s platnými právními předpisy. Při této příležitosti, zástupci společnosti pozvali zástupce Sboru dobrovolných hasičů Písnice k pracovní návštěvě Velkoobchodního centra Sapa, aby na místě ověřili protipožární opatření v centru a současně mohli učinit případné připomínky k preventivnímu opatření.

Pan Thang také uznává negativní jevy u malé skupiny vietnamské komunity v MČ Praha Libuš. Společnost Saparia, a.s., už delegovala své zástupce do komise Projektu Zdravá Libuš a Písnice, aby přijímali připomínky o vietnamské komunitě od městské části a místních občanů a spolupracovali na odstranění případných nedostatků u svých místních občanů.

Vietnamští občané už jsou zde dlouho integrovaní a my všichni považujeme ČR za druhou svou vlast. Vzhledem k nepříznivé ekonomické situaci a komplikované situaci, která nyní nastala, potřebujeme více pochopení, porozumění a pomoci od místních občanů a městské části.

Na dotaz paní Hájkové, pan Thang konstatoval, že bazén na sídlišti Písnice nebyl a není majetkem vietnamských občanů, patří totiž čínským podnikatelům. Ani uživatel skladu, kde došlo ke vzniku požáru dne 6. listopadu, není vietnamským občanem.

 

Hoang Dinh Thang


<< nahoru

ikonka PAN STAROSTA PŘIVÍTAL NEJMENŠÍ OBČÁNKY

Dne 23. října 2008 slavnostně přivítal pan starosta Petr Mráz do naší městské části Praha-Libuš 37 nových občánků:

Ve 14 hodin - Viktorii Poulovou, Adama Sejrka, Daniela Šťastného, Sofii Vršínskou, Barboru Fatkovou, Jakuba Thurma, Elišku Horovou, Martina Grubera, Davida Tučka, Sofii Schätzovou, Terezu Volfovou, Andreje Hradeckého, Elišku Bílkovou, Kristýnu Dudde, Adu Memis, Simonu Vomáčkovou, Ondřeje Lenze a Emmu Pflegerovou.

V 15 hodin - Marka Lukáše, Filipa Schneewiese, Adama Ruboše, Nikolu Čižinskou, Daniela Večla, Štěpána Strnada, Veroniku Novákovou, Terezu Plánkovou, Dominika Vaina, Kateřinu Hejlovou, Lenku Jiravovou, Andreu Burianovou, Martina Kudrnu, dvojčátka Patrika a Vojtěcha Januškovovi, Jiřího Fišera, Kristýnu Krištofovou, Adélu Houskovou a Kristýnu Dolejšovou.

Děti z Mateřské školy Lojovická zazpívaly a zarecitovaly básničku svým budoucím kamarádům pod vedením paní učitelky Radky Juránkové, která je doprovázela hrou na kytaru.

O fotografickou dokumentaci se postarala paní Findejsová z Prahy 12.

Po proslovu pana starosty obdrželi rodiče dětí pamětní list, zlatý přívěsek, hračku, pamětní knížku a maminky květiny.

Přejeme dětem a jejich rodičům hodně šťastných chvilek, které budou společně prožívat.

Jaroslava Klemešová, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka ZÁKLADNÍ ŠKOLA METEOROLOGICKÁ

zve k ZÁPISU DO 1. TŘÍD děti narozené do 31. 8. 2003

Ve dnech 4. a 5. února 2009 od 14:00 do 18:00

přijďte s dítětem, jeho rodným listem a svým občanským průkazem.

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

 

ZVÍDAVOST

POROZUMĚNÍ

RADOST

SPOLUPRÁCE

ODPOVĚDNOST

 

Ve třídách Amos:

§ angličtina od 1. třídy

§ volitelný druhý cizí jazyk od 4. třídy (němčina, francouzština, italština, ruština)

§ přírodovědné nebo jazykové zaměření na druhém stupni

§ volitelné předměty od 1. stupně

 

Hledáte pro své dítě alternativu? Nabízíme třídy Montessori:

§ individuální přístup k dětem, práce se speciálními pomůckami

§ samostatné učení se zpětnou vazbou, slovní hodnocení

§ výuka v blocích ve věkově smíšených třídách, angličtina od 1. třídy

 

Poskytujeme školní poradenskou službu včetně péče speciálního pedagoga a školního psychologa.

V prosinci a lednu vás zveme na:

 

Libušská nota

16. 12. dopoledne

Pěvecká soutěž, I. kategorie pro předškoláky a prvňáky

Vánoční hvězda

(stánky a vystoupení)

18. 12. odpoledne

Pro veřejnost 16:00 - 18:00

Den otevřených dveří

7. 1. od 8:00 do 16:00

Prohlídka prostor školy

Karneval

10. 1. od 14:00 do 16:00

V maskách tančíme v tělocvičně

Týden náslechových hodin

19. - 23. 1. 8:00 - 11:40

Nutná rezervace na konkrétní hodinu/ třídu/ vyučujícího

 

 

 

 

 

 

 

Od března se těšíme na setkávání paní učitelek s budoucími prvňáčky:

 

Hra na školu

ŠKOLÁČEK

MONTÍK

Čtyři šedesátiminutové lekce pro přihlášené předškoláky

19. 3. 14:00 - 15:00

19. 3. 14:00 - 15:00

20. 4. 14:00 - 15:00

23. 4. 14:00 - 15:00

14. 5. 14:00 - 15:00

14. 5. 14:00 - 15:00

15. 6. 14:00 - 15:00

18. 6. 14:00 - 15:00

Třídní schůzka

15. 6. od 17:00

18. 6. od 17:00

 

 

 

 

www.zsmeteo.cz Meteorologická 181, Praha 4 242 446 611


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ

SRDÍČKOVÝ DEN

V měsíci září proběhl na naší škole Srdíčkový den. Srdíčkové dny organizuje Občanské sdružení Život dětem a na naší škole se tyto akce staly již tradicí. Při zářijové charitativní akci se podařilo naší škole získat krásnou částku 5 750 Kč. Touto cestou děkujeme všem dětem, rodičům i zaměstnancům školy, kteří si magnetky zakoupili a udělali tím radost nejen sobě. JM

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

V Logické olympiádě postoupila do finále Aneta Šťastná z 5.A. Finále se uskutečnilo v Poslanecké sněmovně dne 14. 11. 2008.

Zeměpisnou soutěž Pražský globus vyhráli ve školním kole Erika Langerová z 7.A a Petr Stacho z 9.A. Oba postoupili do celopražského kola, které se konalo 24.11. a 25. 11. 2008 v DDM Praha 5.

Běh bankou se nejlépe vydařil dvojici deváťáků - Simoně Doleželové a Danielu Rantošovi, kteří obsadili 6. místo ze 44 dvojic.

Naplno se rozběhl i Eurorebus - 1. a 2. korespondenční kolo jsme odeslali během listopadu.

Dne 24. 11. 2008 se šestičlenný tým žáků 3. - 5.tříd zúčastnil anglické soutěže Co víš o své zemi konané v ZŠ L. Coňka.

Stále probíhá matematická olympiáda - korespondenční kolo a na leden se připravuje olympiáda z anglického jazyka (6. -  9.tříd).

Monika Exnerová


<< nahoru

ikonka DEN OTEVŘENÝCH

        15. 12. 2008

8.00 - 17.00

ZŠ s RVJ

Ladislava Coňka 40                                                

  tel. 261 911 451           

  Praha 4, Písnice

   Volnočasové aktivity

aerobic,keramika, počítače,

čeština pro cizince,

hra na klavír, sebeobrana,

německý jazyk                                                      

Škola rodinného typu

    5. tříd - 1. stupeň

  3x týdně rodilý mluvčí

  výuka AJ od 1. třídy                                                 

druhý cizí jazyk od 4. třídy

Školní družina

nové podkrovní prostory

 školní zahrada a nové hřiště                                                                                                          

hrajeme si, tvoříme, poznáváme

  Školní jídelna                          

  výběr ze dvou jídel


<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE - NÁVŠTĚVA PANA STAROSTY

Stalo se již tradicí, že každým rokem zavítá na naši školu pan starosta Petr Mráz. Na společné besedě jsme ho zahrnovali různými otázkami, na které trpělivě odpovídal. Dozvěděli jsme se tak spoustu zajímavých věcí o obci, ve které žijeme a chodíme do školy. Chtěli bychom mu tímto poděkovat, že si našel čas a přišel i v letošním školním roce mezi nás.

Žáci ZŠ L. Coňka

 


<< nahoru

Radnice

ikonka OTÁZKY A ODPOVĚDI

Rada MČ Praha-Libuš nesouhlasila se záměrem obce Praha prodat nemovitosti - pozemky parc. č. 906/2 a parc. č. 906/3 v k.ú. Písnice. Pozemky jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy. Rada pověřila starostu Petra Mráze podáním nové žádosti na hlavní město Prahu o svěření těchto pozemků městské části Praha-Libuš. O jaké pozemky se jedná?

(red)

Jde o pozemek na rohu ulic Libušská a V lužích, kde je v současnosti odstavné parkoviště městské policie. Naše městská část o tyto pozemky žádala již několikrát.

Tomáš Hejzlar, tajemník ÚMČ Praha-Libuš

Myslím, že pokus o případné zapojení naší městské části k projektu Praha 4 bezdrátová je vynikající nápad a jsem plně za...
Ivan Mikeš

Žádost o vybudování jmenovaného zařízení jsem poprvé podal již v roce 2005. Bylo mi sděleno, že jsme zařazeni do programu, ale nikdo mi nebyl schopen sdělit přibližný termín. Plně s vaším názorem souhlasím a dotaz již  poněkolikáté zopakuji.
Petr Mráz, starosta MČ Praha-Libuš

Každou první středu v měsíci probíhá "zkouška sirén" podle mne proto, aby bylo využito systému varování právě v situacích, jako byl požár 6. listopadu v Sapě, kdy bylo nutno v přilehlé oblasti oznámit doporučení nevětrat a nevycházet, tedy lokálně, přímo v místě ohrožení. Ono nestačí jen hlášení z projíždějícího policejního auta, které pravděpodobně ani nejelo všemi ulicemi. U nás ve 4 hodiny v noci je opravdu nikdo neslyšel, přitom sirény hasičů jsme slyšeli celou noc. Hlášení z poplachových sirén začalo až v době, kdy byla hasiči oznámena lokalizace požáru (kolem 11 hod) a podruhé o hodinu později. Ani jedno z hlášení se bohužel nepovedlo dokončit, zřejmě pro poruchu... Ještě, že lze získat informace díky internetu. Kdo za tyto sirény zodpovídá, kde nahlásit potřebu opravy?

Daniela Horčíková

Za sirény odpovídá Odbor krizového řízení MHMP. Ten také, na naši žádost, odvysílal ony dvě zprávy (minulý čtvrtek). Po odvysílání jsme příslušné pracovníky informovali o nutnosti opravy, protože skutečně nebylo slyšet vše, co jsme požadovali.
Tomáš Hejzlar, tajemník ÚMČ Praha-Libuš

Rada MČ Praha-Libuš souhlasila se záměrem odejmutí pozemků parc. č. 2, 3, 41 a 74 (druh pozemku vodní plocha, k.ú. Písnice, obec Praha) ze svěřené správy městské části Praha-Libuš do vlastnictví hl. m. Prahy. O jaké pozemky jde?

(red)

Jde o rybník Obecňák ve staré Písnici a přilehlou část Libušského potoka. Důvod je ten, že rybník a částečně i potok potřebují opravit, vyčistit apod. Naše městská část na to nemá peníze, ty má MHMP, ale nechce je do oprav vložit, pokud nebude mít tyto pozemky ve správě. Nicméně tento návrh následně neprošel Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš, takže odsvěření se neuskuteční.

Tomáš Hejzlar, tajemník ÚMČ Praha-Libuš

Rada MČ souhlasila s navrženou stavbou rekonstrukce komunikace Libušská v Písnici a s okružní křižovatkou Libušská - Kunratická spojka podle dokumentace Pragoprojektu a stanovila podmínky. Znamená to, že rekonstrukce Libušské v Písnici už začne?

(red)

Ne v dohledné době, příští rok určitě nikoliv.

Tomáš Hejzlar, tajemník ÚMČ Praha-Libuš

Rada MČ Praha-Libuš schválila 16. 9. 2008 (po prvním letošním požáru v Sapě) žádost o provedení kontroly areálu firmy Saparia, a. s., z hlediska protipožární ochrany adresovanou na HZS hl. m. Prahy, odbor prevence. Dostal úřad naší MČ už odpověď na tuto žádost? Pokud ano, jakou?

(red)

Ano, odpověď z HZS již dorazila s tím, že bylo od té doba provedeno několik kontrol, včetně namátkové, byla uložena pokuta ve výši 250 000 Kč za závady při skladování pyrotechniky a vzhledem ke zjištěným závadám v oblasti zpracované povinné dokumentace bylo stanoveno několik opatření, jejichž splnění bude zkontrolováno dohlídkou. HZS spatřuje hlavní důvod vznikajících požárů v tom, že části objektů jsou užívány v rozporu s kolaudovaným stavem. Odstranění problému vidí HZS v tom, že celý areál bude přestavěn podle platných předpisů a norem pro výstavbu a požární bezpečnost a ve spolupráci se státním stavebním dohledem bude omezována tendence společnosti Saparia, a. s., předčasně užívat prostory,  které jsou k požadovaným účelům zcela nevhodné. Toto je jen pouze stručný výtah obsahu zprávy HZS, která má dvě stránky.

Tomáš Hejzlar, tajemník ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 1. 10. do 18. 11. 2008. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Schvaluje smlouvu o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem sfirmou Enesa, a. s., se sídlem U Voborníků 852/10, Praha 9.
 • Schvaluje smlouvu o propagaci se společností Pražská teplárenská, a. s., na konání místní akce Vánoční posezení pro seniory, kterou pořádá MČ Praha-Libuš 4. prosince 2008.
 • Shvaluje darovací smlouvu se společností Esselte, s.r.o.
 • Souhlasí snavrženou stavbou plynové kotelny vobjektu B3 na pozemku parc. č. 675/12, k. ú. Libuš, a kní vedoucí plynové NTL přípojky na pozemku parc. č. 2378, k. ú. Libuš (vše bývalý areál Xaverov).
 • Souhlasí snavrhovanou stavbou přípojky kanalizace na pozemcích parc. č. 669/8 a 670/1 (ul. V Zákopech), k.ú. Písnice, pro areál Jan Naidr dle dokumentace PMZ Pprojekt, s.r.o. z9/2008.
 • Souhlasí snavrhovanou vestavbou vobjektu skladové haly na pozemku parc. č. 668/2, k. ú. Písnice, dle projektu ing. Bezděka z07/08.
 • Schvaluje smlouvu o umístění zařízení na pozemcích parc. č. 910/69v k.ú. Písnice a parc. č. 1138/3 vk.ú. Libuš sfirmou BillboCity, s.r.o.
 • Souhlasí suvolněním finančních prostředků zrozpočtu městské části Praha-Libuš, jako zřizovatele ZŠ ve výši 413 810,40 Kč, což je 30 % zcelkové částky 1 379 368,00 Kč.
 • Souhlasí suzavřením smlouvy o zimní údržbě komunikací Lojovická, KHájovně a Ohrobecká na období od 1. 11. 2008 do 31. 3. 2009 sTSK hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1.
 • Souhlasí s upravenou hmotovou studii „Bytový dům Nad Modřanskou roklí„ na pozemcích parc. č. 835/5, 834, 835/4, 835/1, k. ú. Libuš, předkladatel: LV correct, s. r. o. Bytový dům bude mít jedno podzemní (technické) podlaží a tři nadzemní podlaží. Požadujeme dodržet výšku objektu 8,8 m nad stávajícím terénem. Objekt bude obsahovat 24 bytových jednotek.

Suterénní garáže 33 parkovacích stání, na terénu 4 stání. Terasy budou ozeleněné.

 • Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě pro stavební akci „Výměna oken vZŠ Meteorologická 2008" se zhotovitelem Hoco Bauelemente, s. r. o., dle nabídky z2. 10. 2008 - rozšíření zakázky - cena 33 319 Kč vč. DPH. Ostatní podmínky smlouvy se nemění.
 • Souhlasí s obsahem předložené úpravy Územního plánu SÚ HMP č. U 0695 - zvýšení míry využití zB na C, čistě obytné území - OB, pozemek parc. č. 395/61, k.ú. Libuš, za podmínky, že níže uvedené parametry nesmí být překročeny. Pozemek celkem 780 m2. 1 RD. Výška zástavby bude: dvě nadzemní podlaží a valbová střecha, výška vrcholu střechy max. 9,2 nad UT (8,6 m od podlahy 1. NP). Celková zastavěná plocha 344,50 m2 (dům - 167,79 m2, krytý vstup, terasa, příjez. komunikace, bazén). Plocha zeleně 435,50 m2. Celkem 1 byt.

stanovuje dle § 94, odst. 2, písm. c) zák. o hl. m. Praze, p. Mgr. Michaele Pažoutové, ředitelce Základní školy  L. Coňka, nový základní plat dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., příl. č. 2, s účinností od 1.11.2008. Platový výměr není součástí tohoto usnesení.

 • Souhlasí srozpočtovou změnou č. 3 vr. 2008 ve všech bodech a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš její odsouhlasení.
 • Jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek podaných vrámci výběrového řízení na zhotovitele akce „Sportoviště Základní školy Meteorologická" ve složení: předseda: Ing. Pavel Macháček, členové: Ing. arch. Zdeněk Kříž, Mgr. Romana Beková, Ivana Fendrychová, Ing. Štěpánka Macůrková. Jako náhradníci: Petr Mráz, Ing. Lenka Koudelková.
 • Souhlasí snavrženým programem Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 22. 10. 2008.

4.11.2008

 • Nesouhlasí spředloženou projektovou dokumentací pro územní řízení - novostavba objektů na místě stávající patrové garáže Zbudovská č. p. 760, pozemky p. č. 1123/48 a 1123/60, k. ú. Libuš (průvodní zpráva z8. 9. 2008, původní dokumentace z06/2007, varianta projektu z07/2008). Nebyl předložen souhlas zbylých spoluvlastníků garáží a pozemku a bez toho nelze předložený projekt posuzovat. Pokud bude souhlas spoluvlastníků předložen knovému posouzení projektové dokumentace, rada dále žádá předkladatele (projektant ETA architects, s. r. o., vlastník pozemku p. č. 1123/48 a spoluvlastník stávajících garáží č. p. 760 a pozemku p. č. 1123/60 Hercesa Cz, s.r.o.) o výraznou redukci celého záměru a o předložení výsledků projednání záměru svlastníky (spoluvlastníky) sousedních nemovitostí.
 • Bere na vědomí informaci o projednávání Návrhu zadání celoměstsky významných změn územního plánu HMP.
 • Souhlasí vrámci rekonstrukce rodinného domu č. p. 310, k. ú. Libuš, suložením přípojek elektro NN do pozemků parc. č. 560 a 561/2, k .ú. Libuš dle situace PREdistribuce, a. s., z27. 8. 2008 za podmínek: PRE uzavře sMČ Praha-Libuš smlouvu o smlouvě budoucí o úplatném věcném břemeni uložení přípojky ktíži pozemku parc. č. 560, k. ú. Libuš, který je ve vlastnictví obce Praha a svěřený MČ Praha-Libuš. Po dobu prací zůstanou komunikace průjezdné. Povrchy budou upraveny do původního stavu. Práce budou koordinovány scelkovou dostavbou ulice Mílová, popř. pokládkou ostatních inž. sítí.
 • Souhlasí suložením přípojek plynu, vodovodu a kanalizace pro napojení RD č. p. 479, do pozemku parc. č. 140, k .ú. Libuš (komunikace Mašovická), které jsou ve vlastnictví obce Praha, svěřené MČ Praha-Libuš dle geometrického plánu Ing. M. Severina z6. 6. 2005 za podmínky, že vlastník přípojky plynu uzavře sMČ smlouvu o věcném břemeni o uložení této přípojky do pozemku, povrch komunikací nebude již porušen.
 • Souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemcích parc. č. 669/8 a 669/16, včetně vjezdu na komunikaci, přípojek vody, plynu a kanalizace na pozemku parc. č. 1150, k.ú. Libuš, dle projektu ing. arch. Tomáše Pavlíka z10. 8. 2008 za následujících podmínek: Stavebník, nebo budoucí vlastník přípojky plynu uzavře sMČ Praha-Libuš smlouvu o smlouvě budoucí o úplatném věcném břemeni uložení přípojky ktíži pozemku parc. č. 1150, k. ú. Libuš, který je ve vlastnictví obce Praha, svěřený MČ Praha-Libuš. Bude zachována průjezdnost ulice Na Musilech i při stavbě přípojek. Po ukončení akce bude povrch komunikace upraven vcelé šíři vozovky, jednolitě na dvě rovnoběžné spáry, a to od nejsevernější hrany po nejjižnější hranu všech výkopových prací prováděných od roku 2006 vrámci akce RD Na Musilech. Bude provedena úprava napojení obou stávajících (v případě nutnosti i napojení nového RD) chodníkových přejezdů na vozovku Na Musilech tak, jak bylo stanoveno vkolaudačním rozhodnutí na komunikace ze dne 4. 2. 2008. Vozovka bude upravena tak, aby byl zajištěn odtok dešťových vod a nedocházelo ke vzniku kaluží.
 • Souhlasí snavrženou rekonstrukcí stavby plynové regulační stanice VTL RS 309 Libuš dle projektové dokumentace RWE Plynoprojekt, a. s., z08/2008 za následujících podmínek: Stavební činnost, zejména hlukem a prachem, nenaruší činnost nedaleké základní školy. Při výměně inž. sítí (plynovodu, el. vedení...) bude zachována průjezdnost komunikace pro obslužnost základní školy. Před započetím prací požádá stavebník o zábor veřejného prostranství OŽPD MČ Praha-Libuš. Povrchy budou rekonstruovány do původního stavu.
 • Schvaluje zastupování MČ Praha-Libuš firmou Zavos, s. r. o., ve věci nutného kácení dřevin pro akci rekonstrukce Libušská - část B na pozemcích obce Praha, svěřených MČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ktíži pozemku parc. č. 557/53, k. ú. Libuš, mezi MČ Praha-Libuš a Marie Group, s.r.o. spočívající ve změně trasy kanalizace.
 • Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha-Libuš, jako budoucím povinným, a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s., zast. Miroslavou Vitišovou, jako budoucím oprávněným, k částem pozemků parc. č. 910/69 a 910/81 vk. ú. Písnice, obec Praha na uložení elektro, vodovodní a kanalizační přípojky,
 • Bere na vědomí návrh velitele jednotky ukončit členství vJednotce sboru dobrovolných hasičů Písnice MČ Praha-Libuš těchto členů: Jan Číž, Jiří Vytejček, Jiří Šulák a Jaroslav Konfršt.
 • Bere na vědomí na návrh velitele jednotky Dohody o členství vJednotce sboru dobrovolných hasičů MČ Praha-Libuš stěmito navrženými členy: Marek Steiner, Tomáš Kačíř, Milan Kott, Martin Novotný, Ondřej Kozárik, Radka Kuncová, Pavel Árvai, Miloš Petr, Aleš Svoboda, Martin Tománek.
 • Schvaluje dodatek DOK-2 kpojistné smlouvě č. 400 018 617 sAllianz pojišťovnou, a. s. na pojízdný zametací stroj Kärcher L14.
 • Schvaluje výši odměn za pedagogickou a řídící oblast ředitelům mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš za školní rok 2007/2008.
 • Souhlasí spodáním žádosti o navýšení kapacity žáků ve školní družině Základní školy srozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40, Praha 4 - Písnice od školního roku 2009/2010 ke krajskému úřadu, Magistrátu hl. m. Prahy.
 • Bere na vědomí výroční zprávy mateřských a základních škol zřizovaných MČ Praha-Libuš za školní rok 2007/2008.
 • Souhlasí svánoční výzdobou stromů před ÚMČ Praha-Libuš, a to: 3 stromy před budovou ÚMČ Praha-Libuš vulici Libušská 35, 1 strom před budovou ÚMČ Praha-Libuš vulici KLukám 664 formou pronájmu výzdoby pro tyto stromy. Vybrala jako nejvhodnější firmu Eltodo-Citelum, s. r. o., krealizaci vánoční výzdoby stromů po dobu 6 let za cenu 196200 Kč vč. DPH.
 • Souhlasí suzavřením smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zajišťování zimní údržby komunikací a chodníků na území městské části Praha-Libuš vzimním období 2008 - 2009. Vybrala jako nejvhodnější firmu Lesař, s. r. o.
 • Schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové žádosti pro získání prostředků zOperačního programu Praha - Konkurenceschopnost na projekt „Rekultivace parku městské části Praha-Libuš" při ulici U Zahrádkářské kolonie, parc. č. 1057/1 a 1057/3, k. ú. Libuš se společností Cinag, a. s., Sokolovská, Praha 8 - Karlín.
 • Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě sInvestik - sportovní povrchy - vícepráce - akce : nekryté víceúčelové venkovní sportoviště Klokotská - etapa 2008 - dle dodatku knabídce ze dne 29. 10. 2008.
 • Schvaluje jako zhotovitele na akci „Sportoviště ZŠ Meteorologická - rekonstrukce hřiště" firmu vybranou hodnotící komisí (jmenovanou Usnesením Rady č. 268/2008 ze dne 14. 10. 2008): Investik - sportovní povrchy za cenu 964 453 Kč vč. DPH.
 • Schvaluje uzavření dohody o poskytnutí přístřeší vobjektu Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4.
 • Schvaluje uzavření nájemní smlouvy sfirmou AutoMotol Beni, a. s., o pronájmu vozidla Ford Connect LWB.

USNESENÍ RADY ze dne 18.11.2008

 • Schvaluje smlouvu o nájmu pozemku mezi MČ Praha-Libuš jako pronajímatelem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s., zast. Miroslavou Vitišovou, jako nájemcem, k části pozemku parc. č. 910/69 vk. ú. Písnice, obec Praha na umístění buňky sociálního zařízení pro pracovníky DP hl. m. Prahy, a. s.
 • Nedoporučuje směnu části pozemku parc. č. 162/1 (dle PK část 389/8) o výměře cca 17 m2 v k. ú. Písnice, obec Praha ve vlastnictví Ing. Marcely Zajíčkové za část pozemku parc. č. 162/2 o výměře cca 17 m2 vk. ú. Písnice, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, zdůvodu omezení vlastnického práva sousední nemovitosti tj. domu č. p. 92 na pozemku parc. č. 163 vk.ú. Písnice, obec Praha ve vlastnictví pana MUDr. Vojtěcha Engelmanna.
 • Souhlasí svyplacením odměn vedoucím odborů ÚMČ Praha-Libuš za druhé pololetí roku 2008.
 • Schvaluje dodatek č. 2 kmandátní smlouvě uzavřené dne 22. 11. 2005 spanem Petrem Kutáčkem.
 • Schvaluje dodatek č. 2 kMandátní smlouvě uzavřené sMgr. Ninou Ludvíkovou.
 • Schvaluje smlouvu o nájmu bytu na pronájem bytu 2 + 1 vMŠ Lojovická na dobu určitou.
 • Schvaluje pojistnou smlouvu sHasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., pro členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Písnice, MČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje finanční odměnu za pozitivní hodnocení Českou školní inspekcí pro ředitelku ZŠ sRVJ, Ladislava Coňka, paní Mgr. Michaelu Pažoutovou.
 • Souhlasí spříspěvkem na stravování zrozpočtu MČ Praha-Libuš ve výši 50 Kč pro každého zaměstnance vprůběhu jednoho pracovního dne. Tato částka je součástí úhrady stravenek vhodnotě 90 Kč zajišťovaných Úřadem MČ Praha-Libuš pro zaměstnance.
 • Schvaluje finanční příspěvek FSC Libuš ve výši 21 600 Kč na nákup sportovního oblečení mužstev.
 • Schvaluje uzavření nájemní smlouvy se ZUŠ Adolfa Voborského, se sídlem Praha 4-Modřany, Botevova 3114.
 • Souhlasí spředloženým návrhem firmy Loxia, a. s. „Písnické rezidence - Vrtilka" z9. 10. 2008 - projektovou dokumentací pro změnu územního rozhodnutí sp. zn.: VYST/48572/2006/Bk ze dne 9. 7. 2007 na stavbu „Výstavba rodinných domů - parcelace, komunikace a inženýrské sítě Písnice - Vrtilka" za podmínek: Bude provedeno připojení pozemků parc. č. 61/10, 67/6 a 67/8, vše k. ú. Písnice, na nově vzniklou komunikaci. Pozemky, na nichž bude vybudováno prodloužení ulice KVrtilce, budou převedeny do správy městské části Praha-Libuš. Souhlasí sprojednáním ve zjednodušeném řízení. Tento souhlas nenahrazuje souhlas snapojením inženýrských sítí ani souhlas snapojením na místní komunikace.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka NADSTANDARDNÍ SVOZ ODPADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Jako každý rok Pražské služby zajistí svoz směsného i tříděného odpadu v období vánočních a novoročních svátků na území hl. m. Prahy tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal nepořádek kolem nich.

Svoz směsného odpadu bude v období 24. 12. 2008 - 3. 1. 2009 zajištěn:

  

24.12.    2008               normální svoz odpadu dle středečních programů

25.12. 2008                 plný svoz dle čtvrtečních programů

26.12. 2008                 plný svoz dle pátečních  programů

27.-30.12. 2008             normální pracovní směny, svoz dle příslušných svozových 

                                   programů

31.12. 2008                 normální svoz odpadu dle středečních programů

1.1. 2009                     svoz z kritických míst vysoké zástavby (sídliště)

2.1. 2009                     dokončení čtvrtečních svozových programů + polovina

                                   pátečních programů

3.1. 2009                    sobotní programy + dokončení pátečních svozových

                                   programů

Svoz tříděného odpadu:

  

24.12. 2008                normální svoz v rozsahu středečních programů

25.12. 2008                normální svoz v rozsahu čtvrtečních programů

26.12. 2008                normální svoz v rozsahu pátečních programů

15.-31.12. 2008            mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle 

                                   příslušných svozových programů

Svoz vánočních stromků

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2008 do 28. 2. 2009. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu.

Miroslava Egererová, tisková mluvčí, Pražské služby, a. s., zkráceno (red)

 


<< nahoru

ikonka


<< nahoru

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ze dne 22. 10. 2008

Č. 32/2008: ZMČ Praha-Libuš ruší  pracovní skupinu pro využití objektu garážových stání v ul. Dobronická č. p. 694, zřízenou usnesením ZMČ Praha - Libuš č. 10/2006/N dne 13. 12. 2006.

Č. 33/2008: ZMČ Praha-Libuš souhlasí s rozpočtovou změnou č. 3, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, ve všech  bodech.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

Téma

ikonka Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE - U TŘÍ SVATÝCH

Fotohádanka z historie (2)

Autobusová zastávka, která nese jméno U Tří svatých, je možná známá i mladším generacím. Leží sice již na katastru Kunratic, hned za kruhovým objezdem na křižovatce ulic Vídeňská, Dobronická a K Libuši, ale představuje zajímavé místo i pro naši městskou část.

Z této křižovatky tedy pochází snímek dnešní fotohádanky, který jméno zastávky vysvětluje.

Někdejší císařská a později státní silnice Vídeňská, známá o něco dále za Prahou také jako „Stará benešovská", bývala důležitou cestou z Prahy do Vídně. O její historii se poprvé dozvídáme již v souvislosti se stavbou Nového hradu v letech 1411 - 1413. Zmínku učinil Cyril Merhout ve své knize Čtení o Novém hradě a Kunraticích: „...jen na pražské silnici pomalu kolébal se plný kupecký vůz, jemuž betáňský kovář přehlédl koně a šenkýř bodrého vozku." Ovšem tento až nápadně podrobný popis autora jinak významné místopisné knihy nemůžeme brát zcela vážně. Z kterého pramene čerpal informace, totiž v knize neuvádí.

O to cennější je pro nás stejně podrobný popis zdejšího okolí z roku 1588, který máme k dispozici z originálu zemských desk uložených v Národním archivu. Dozvídáme se zde nejen o královské cestě, ale i o vzhledu celého širokého okolí. Zemský úředník Jan Římský navštívil kunratické a cholupické panství, aby vyšetřil spor o pozemky s modřanskými sedláky a podrobně zaznamenal i podobu námi sledované křižovatky: „Nejprve veden jsem byl od lidí dole poznamenaných silnicí, která od Prahy jde k rybníku královskému k Kunraticím náležitému. I přiveden jsem byl až k Božím mukám jedouc od Prahy na rozcestí. Od kterýžto Božích muk jsou jedna cesta do Kunratic a druhá přímo k rybníku královskému a třetí proti tymž Božím mukám uhejbajíce na pravou ruku."

Protože víme, kde ležel Královský rybník, víme také, že se jedná o křižovatku U Tří svatých. Již tehdy zde stávala boží muka, nebo se zde tak alespoň říkalo. Tento název je v podvědomí dodnes. Boží muka, což jsou zpravidla drobné stavby tvaru sloupu nebo pilíře, lze vidět i v naší městské části. Nedávno restaurovaná památka se nachází na návsi v Písnici. Místo křižovatky má ale ještě třetí název. Sousoší U Tří svatých se totiž říkávalo také sousoší kalvárie, což znamená buď místo velkého utrpení, anebo v našem případě místo s uměleckým zobrazením ukřižování Ježíše Nazaretského.

Podívejme se tedy na podobu samotného sousoší, které zde v 18. století nechala vystavět nejspíše zbožná hraběnka Golčová. Původně zde byl jen dřevěný kříž s klekátkem po jehož stranách stávaly pískovcové barokní sochy vysoké asi 2,1 m. Vlevo to byl sv. Jan Křtitel a vpravo sv. Marie. Později byl kříž nahrazen kamenným a stejně jako sochy umístěn na podstavec. Kolem soch byly vysazeny lípy.

V této podobě již máme sousoší zachycené na fotografii z hádanky, která je asi 60. let stará. Jak se ukazuje, tři svatí stáli na levé straně Dobronické silnice ve směru na Libuš. V pozadí tak můžeme spatřit domy v Paběnicích. Na dalším snímku z roku 1962 vidíme již zdevastované sochy, které později zmizely úplně. Proč nebylo o památku postaráno, zůstane nejspíš napořád nepochopeno. Dnes je toto místo prázdné. Snad se z osudu tohoto pietního místa poučíme, abychom si více vážili historických památek v našem okolí dochovaných.

Za spolupráci, informace a fotografie děkuji kunratickému kronikáři Zdeňku Zemanovi. Za foto a podnět k článku děkuji paní Jindře Hnátkové.

Další fotografie ze svých archivů, vhodné jako hádanky, můžete zasílat na kadlec.m@seznam.cz. Více informací na www.rodokmen.blog.cz/rubriky/libus

<< nahoru

ikonka PROGRAM MONTESSORI V MATEŘSKÉ ŠKOLE - JAK TO CHODÍ V MONTESSORI (1)

ROZHODNUTÍ

Před  pěti lety jsem řešili problém, který dříve či později řeší každý rodič. Podávali jsme přihlášku do mateřské školy. Protože jsme opatrní rodiče, všechny školky v našem okolí jsme navštívili. Do MŠ Montessori jsem šli s nedůvěrou, protože jsme z doslechu nevěřili alternativním výchovným metodám, třeba waldorfské škole, kde se navíc platí vysoké školné. Tady jsme zjistili, že se platí pouze základní školné jako v ostatních školkách.

Hned při vstupu jsme si všimli něčeho neobvyklého. Místo rozruchu a pokřikování, na které jsme byli připraveni, jsme slyšeli pouze tlumené dohadování dětí nad jejich „prací".  Po krátkém rozhovoru s paní učitelkou a sledováním dění ve třídě, jsme pochopili, že se nejedná o volnou výchovu, ale naopak o výchovu vedenou s přesnými jednoduchými pravidly. Líbily se nám také vztahy mezi samotnými dětmi. Ocenili jsme to zvláště nyní, kdy se obyčejná lidská slušnost vytrácí z každodenního života. Pro děti je přirozené, že místo pošťuchování a posmívání se pomohou větší a zkušenější děti mladším třeba zavázat tkaničku nebo obléci bundu. Naše starší dcera je na svůj věk drobná, s nástupem do školky jsme proto měli obavy z ústrků. Atmosféra ve školce nás přesvědčila, že jsme přihlášku podali právě sem.

S odstupem času, kdy do MŠ Montessori chodí už naše druhá dcera, stále objevujeme nové výhody výchovy touto metodou. Třeba dcera bez vyzvání sama prostře k obědu, a pak vysvětlí, že přece ve školce to dělají také.

V Montessori školce jsou věkově smíšené třídy, tzn. že spolu chodí děti ve věku 3 až 7 let. Ve stejné třídě tedy mohou být sourozenci nebo kamarádi ze sousedství. To ocení zejména rodiče s více dětmi. Ti také znají výhody takového uspořádání: starší děti pomáhají mladším, mladší se snaží napodobit a dohnat své „velké vzory".

O italské lékařce Marii Montessori  a hlavních principech její výchovné metody si můžete přečíst třeba na stránkách společnosti Montessori (www.montessoricr.cz). Přestože je to léty vyzkoušená a v západní Evropě nejrozšířenější alternativní metoda, u nás o ní před rokem 1989 nevěděl téměř nikdo. Přitom by nám metoda Marie Montessori měla být blízká a pochopitelná, protože odpovídá Komenského „škole hrou".

Za pár měsíců budeme podávat přihlášku našeho syna do MŠ. Určitě uhodnete, že opět do MŠ Montessori. Doufáme, že obec bude i nadále podporovat tuto metodu ve svém zařízení, aby si co nejvíce dětí mohlo užít krásná předškolní léta.

V dalších pokračováních našeho povídání vám chceme přiblížit detaily z každodenní života dětí ve školce, třeba režim nebo některé pomůcky.

 

Helena a Roman Sixtovi

<< nahoru

ikonka O ZDRAVÉM VNÍMÁNÍ SVĚTA

Díváme se na svět zdravýma očima

Děti předškolního věku získávají zkušenosti především pohybem a vnímáním. Schopnost vnímat našimi smysly se vyvíjí postupně. Někdy však dochází k situacím, kdy vnímání je u stejně starých dětí rozdílné. Našimi nejdůležitějšími smysly jsou oči a uši a smyslové nervy pokožky, které pomáhají cítit a uchopovat. Pro dětský vývoj znamená porucha nebo poškození těchto smyslů značnou újmu v celém osobnostním vývoji. I pro rozvoj řeči je důležitým předpokladem kromě jiného schopnost správně vnímat smysly a později se na to rozpomenout.

Proto jsme zvolili v letošním školním roce u příležitosti Dnů zdraví motto: Dívej se a vnímej - správné a zdravé smyslové vnímání jako základ zdravého poznávání světa kolem sebe a tím rozšiřování dětského chápání předmětů, jevů a konání

Zdravé smysly jsou neoddělitelnou součástí zdraví

Začali jsme zrakem pro jeho nezastupitelnou roli v životě a vývoji každého člověka.

K tématu jsme zvolili prostředky tak, aby bylo možné zapojit i rodiče nebo další rodinné

příslušníky:

-       třídní schůzky s přednáškou ortoptika

-       seznámení rodičů s problematikou zdravého vidění předškolních dětí

-       zapojení do souvislosti s dalšími pedagogickými činnostmi dětí vč. logopedických aktivit, rozvoje motoriky, grafomotoriky atp.

-       návštěva ortoptika v MŠ a odborné oční vyšetření všech dětí

-       výsledky byly pro rodiče připraveny v písemné formě s případným doporučením

-       průběžné zařazování poznávacích smyslových her a analytických smyslových

aktivit

Zdravé dýchání

Pobyty v solné jeskyni, kam s dětmi dojíždíme, se stále více setkávají s příznivým ohlasem

dětí i rodičů. Ono vidět tolik soli pohromadě a dokonce si smět se solí hrát jako s pískem

 musí dětské smysly přímo provokovat.

Kdo chce zdravé zoubky mít...

...nesmí nikdy líný být - říkanka, kterou si děti mohou opakovat při vzpomínce na zajímavý program dvou mladých zubních lékařek DentalAlarm. K celkovému zdraví patří také zdravé zuby. Záměrem programu složeného ze dvou na sebe navazujících částí bylo poutavou

a téměř pohádkovou formou pomocí zábavných obrázků vysvětlit dětem, proč a jak vzniká zubní plak a kaz .V druhé části bylo přistoupeno k nácviku správného čištění zubů. Na základě předešlých elementárních zkušeností například z tematické části Jak pomoci, když tělo pláče o zdravé životosprávě si děti zábavnou formou osvěžily jednoduché zásady - co tělu a zoubkům prospívá a co škodí.

Pohyb

Pravidelným zařazováním pohybových aktivit - chůze, plavání, cvičení, výlety a vycházky

na čerstvém vzduchu se snažíme i nadále doplňovat komplex dětského poznávání a vnímání základů zdravého životního stylu. Poděkování patří celému kolektivu pedagogů za svědomité plnění úkolů v této oblasti.

         

Miroslava Majerová, MŠ K Lukám


<< nahoru

ikonka PĚT DOBRÝCH DŮVODŮ, PROČ CHODIT DO METEOROLOGICKÉ

Vážení čtenáři, společně s dětmi a učiteli jsme se zamýšleli nad tím, v čem spočívá hodnota naší školy a co je dobré o ní vědět. Uvítáme, když naše názory přijmete jako pozvánku k osobní návštěvě, abyste se mohli přesvědčit na vlastní oči. Příležitostí bude několik: Již tradiční Vánoční hvězda v úterý 16. prosince, Den otevřených dveří ve středu 7. ledna, karneval v sobotu 10. ledna, zápis do prvních tříd ve středu a ve čtvrtek 4. a 5. února, ale rádi vás přivítáme i jindy, pokud si domluvíte individuální návštěvu. Hodně informací o životě v naší škole najdete také na našich webových stránkách www.zsmeteo.cz .

1. Dětem je ve škole dobře, cítí se v ní pohodově, což opakovaně ukazují naše ankety a rozhovory. Přátelské a bezpečné prostředí považujeme za velmi důležité. Mezi dětmi a učiteli převládají přátelské, rovnocenné vztahy. Učitelé trvají na dodržování pravidel, ale zároveň projevují velké pochopení, nadhled i smysl pro humor, a vždy si najdou čas dítě vyslechnout, když za nimi přijde s nějakým problémem. Děti mají viditelný vliv na život školy, mimo jiné i prostřednictvím funkční dětské samosprávy, která se podílí nejen na chodu školy, ale i městské části. V mnoha školách není samozřejmé, aby se děti zapojovaly do grantů, aby jednaly s dospělými partnery a institucemi - u nás ano.

2. Druhým rokem vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu. S angličtinou začínáme už v 1. třídě, od 4. třídy si děti mohou vybrat druhý cizí jazyk - němčinu, francouzštinu, ruštinu, italštinu - ale s druhým cizím jazykem mohou začít také až na druhém stupni. Kdo chce, může se místo cizího jazyka hlouběji vzdělávat v přírodních vědách, od fyziky přes ekologii až po chovatelství a pěstitelství. Velký důraz klademe na informatiku, která je povinná ve 3. a v 6. třídě, ale kromě toho volitelná už od 4. třídy. Umožňujeme dětem, aby si do jisté míry volily i mezi hudební a výtvarnou výchovou, jako jedna z mála škol nabízíme volitelnou dramatickou výchovu. Ve volitelných předmětech se běžně setkávají i děti z různých tříd a ročníků.

3. Škola je vhodně situována na okraji městské zástavby, s dobrou dopravní dostupností, hned vedle Modřanské rokle. Členitá architektura a parková úprava areálu působí velmi příjemně, škola má výborné prostorové zázemí pro výuku, sport i zájmové činnosti. Školní družina má samostatné herny a hřiště, kromě dvou tělocvičen máme i hřiště s umělým povrchem a běžeckou dráhu. Děti mohou využívat počítačovou učebnu s 20 PC ve školní síti a s internetem, knihovnu, cvičnou kuchyňku, učebnu živé přírody, učebnu fyziky, chemie, učebnu s interaktivní tabulí, keramickou dílnu, hudebnu, učebnu dramatické výchovy. Naše kuchařky výborně vaří a školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel. Komu to nestačí, má možnost uspokojit své potřeby ve školním bufetu nebo v několika nápojových automatech.

4. Ojedinělou výhodou naší školy je to, že nabízíme výběr ze dvou vzdělávacích programů. Ve třídách AMOS se uplatňuje tradiční organizace výuky s pevným rozvrhem hodin, s kombinací frontálního a skupinového vyučování a s hodnocením žáků známkami. V programu MONTESSORI na prvním stupni se děti učí převážně samostatně, mohou si volit, na čem, kdy a s kým budou pracovat, a vybírají si k tomu zvlášť připravené pomůcky. V jedné třídě jsou spolu děti z více ročníků, výuka často probíhá v blocích a děti jsou hodnoceny slovně.

5. Školní poradenské pracoviště pomáhá dětem s výukovými, jazykovými i osobními problémy. Vytváří programy prevence společensky nežádoucího chování, individuální vzdělávací plány pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, radí žákům při volbě jejich další vzdělávací dráhy. Své odborné služby zde bezplatně poskytuje školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence a asistent pro jazykově znevýhodněné žáky. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami organizujeme část výuky v malých skupinách pod vedením speciálního pedagoga.

Zdeněk Bělecký, ředitel ZŠ Meteorologická, www.zsmeteo.cz

 


<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci prosinci 2008 se dožívají významných jubileí (70 let, 80 let, 81 let, 82 let, 83 let, 84 let, 86 let, 88 let a 91 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

Jaroslava Pázralová

Marie Krůtová

Marie Třesohlavá

Marcela Kalašová

Marie Kollmannová

Mariana Mráčková

Marta Vánišová

Růžena Klokočníková

Božena Vokounová

Marie Eimová

Antonín Kořínek

Anna Klemperová

Jiřina Veselá

Eva Kubinová

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách U nás, je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou -  tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení. 

 


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (39) - TENTOKRÁT ZAS UŽ VÁNOČNÍ…

Letos nebudu v úvodu žehrat na čas, že letí a že se ani nenadějeme a jsou tu zase Vánoce. Je to prostě tak, nic s tím holt nenaděláme, a tak nezbývá, než napsat nějaké větší virtuální knižní doporučení. Mám tu reedici své oblíbené dětské knihy, pro mladší rodiče něco o „prevítech", podivuhodně aktuální klasiku italské provenience, zajímavý román pro feministiky a aktualizovaný vánoční příběh známého takřka českého (protože sudetského) autora.

Birlibán. Petiška, Eduard. Il. Miloslav Jágr. 7.vyd. Praha: Knižní klub, 2008. 168 s.

ISBN:978-80-242-2050-5

Birlibán je docela zvláštní jméno pro malého kluka, ale on také prožívá zvláštní věci a podivná dobrodružství. Dostane se třeba do Bonbónovic, Neposluch či do Lenošindy. Birlibán je dost zlobivý, ne však zlý - ochraňuje svého maňáska, zajíčka Janečka, před mlsnou liškou a dokáže při svém putování objevit i další kamarády. Nakonec i pochopí, že by mohl některé věci udělat úplně jinak. Knížka je vhodná pro předškolní děti na předčítání, mírně pokročilejší čtenáři si ji mohou přečíst i sami.

Prevítem snadno a rychle. Brett, Simon. Přel. František Fröhlich. 3. vyd. Praha: Argo, 2006. 144 s. ISBN: 80-7203-849-4

Vybral jsem tuto knihu jako zástupce autorových knih (ovlivněných pravděpodobně jeho otcovskými zkušenostmi) o prevítech (ještě třeba Prevítovy první krůčky nebo Další prevít? Jen to ne). Domníváte se, že víte, co batole potřebuje, tedy především jíst, spát, chovat a vyměňovat plenky? Tak to jste na omylu. Simon Brett v této knize dokazuje, že batolata nejsou jen roztomilá a bezbranná, že jsou to především cílevědomá stvoření, která ani náznakem neprozradí, jak je jim to vaše žvatlání k smíchu,  protože je to pro ně výhodné. Díky této knize pochopíte, že každé dítě je od narození především prevít, a že je potřeba být stále ve střehu a nepodléhat jeho lstivě roztomilým úsměvům, nemotorným pohybům a sladkému broukání...


<< nahoru

Debata

ikonka PROBLÉM ZVANÝ HERCESA

Sotva se před nedávnem uklidnila hladina rozvířená nepovolenou akcí firmy Ojgar, s.r.o. (viz článek „Co se děje v Mirotické ulici" - U nás č. 11/2008), už se na světě objevil další, daleko větší problém.

Španělská firma Hercesa CZ, s.r.o. (dále jen Hercesa), se rozhodla na místo objektu garáží (č.p. 760) na rohu ulic Mirotická a Zbudovská (v horním patře se nacházejí restaurace Fantasy a fitness) postavit komplex bytového areálu. Vlastníkem tohoto objektu je v současné době cca ze 70% firma Hercesa, zbytek vlastní majitel restaurace Fantasy p. Janeček a cca 35 vlastníků jednotlivých garážových stání.

Původně se mluvilo o dvaadvacetipodlažním molochu (22 pater nahoru a 4 patra pod zem), k územnímu řízení byl předložen projekt na výstavbu tří čtrnáctipodlažních a dalších několika nestejně vysokých objektů o výšce pohybující se od 8 do 13 podlaží - objekty se skládají ze 6 až 12 nadzemních bytových podlaží + 2 podlaží podnoží. Nový komplex má tedy převyšovat současnou zástavbu osmipodlažních paneláků o 6 pater - tj. o celé ¾ současné výšky!

Podle předloženého projektu, a který mám k dispozici, dojde k zastavění ulice Zbudovská v prostoru před dnešními garážemi a k zaslepení vjezdu od Novodvorské. Tím vznikne z ulice Zbudovská slepá ulice přístupná pouze ze strany ulice Libušská. Teprve před několika měsíci vyšlo najevo, že do dnešní doby není část ulice Mirotická a celá ulice Zbudovská zakreslena do katastrální mapy jako komunikace a je vedena jako pozemek jiného využití. Do katastrálních map nejsou zakresleny ani chodníky okolo celého bloku paneláků tzv. areálu Zbudovská-Mirotická. To cca 15 let od kolaudace posledních paneláků. Jen na okraj: Tento neuvěřitelný šlendrián odpovědných úředníků přináší problémy vlastníkům bytů při žádostech o hypotéku popř. znesnadňuje případný prodej.

V objektu současných garáží se nachází kotelna, která je jediným zdrojem tepla a teplé vody pro 288 bytových jednotek. Nacházejí se zde i 2 trafostanice. 

V těsném sousedství nově zamýšleného areálu se nachází jeden z hlavních pražských přivaděčů vody ze Želivky.

Když se začátkem devadesátých let minulého století stavěly naše panelové domy, vlivem stavby na skalnatém podloží praskaly stěny nedalekých rodinných domků. Hercesa chce v novém komplexu stavět garáže 4 patra pod zem, jen několik metrů od stávajících paneláků. Nelze se divit strachu vlastníků bytů v panelácích. Když praskaly domy desítky metrů od stavby poměrně mělce založených paneláků, jaký pak bude osud domů vzdálených jen metry od stavby takto hlubokých garáží hloubených do skály?

Současní obyvatelé areálu se navíc obávají, že projednávaná podoba nové výstavby není podoba konečná. Podle předloženého projektu se jedná o výstavbu 162 bytů a 438 stání (405 garážových +33 venkovních). Na internetových stránkách Hercesy je ale prezentován plán výstavby celkem 300 bytů (1 až 4 pokojových), kdy každý byt má mít vlastní garážové stání a skladovací místnost. Navíc se má v tomto areálu nacházet i nákupní centrum o ploše 3500 m2! Jen pro srovnání a vytvoření názorné představy o jak velké nákupní centrum se jedná: celková plocha pozemků vlastněných Hercesou je 5906 m2.

Dalším problémem je zánik cca 70 volně přístupných parkovacích míst (projekt naprosto nesmyslně zmiňuje pouze 50 míst, ale na parkovišti pod dnešními garážemi zanikne 41 stání, před objektem vlastních garáží pak dalších cca 30). Pro 162 bytů předloženého projektu je třeba počítat cca 240 míst (tj. 1,5 stání na byt - 2 auta v rodině dnes již nejsou nic neobvyklého) a náhradu 196 míst současných garáží. A kde budou parkovat případní návštěvníci nového areálu? Zánik současných 70 volně přístupných stání pak bude znamenat naprostý kolaps parkování současných obyvatel.

Představitelé Hercesy (před tím se jmenovala Ibericana, s.r.o.) se k stávajícím majitelům garážových stání chovají značně nestandardně. Právní zástupce najatý Hercesou se obrací na majitele jednotlivých stání a nabízí jim odkup za jednu korunu českou s tím, že bude ještě následovat smlouva o smlouvě budoucí o opětovném odprodeji v nových garážích též za 1 Kč. Smlouva je však koncipovaná tak, že tito majitelé nemají prakticky žádné záruky následného plnění závazků Hercesou. Jednotliví vlastníci byli k podpisu takovéto smlouvy nuceni argumenty, že už jsou poslední, kteří ještě nepodepsali (na takovéto podmínky však nepřistoupil nikdo!), nakonec je k podpisu měla přinutit pohrůžka, že garáže budou prodány nějaké ruské firmě a ta je už k podpisu beztak donutí. I přes to, že firma nevlastní cca 30 % objektu, navenek vystupuje jako výhradní a jediný vlastník! I vlastní architektce lživě tvrdila, že vlastnictví má již zajištěno smlouvami a pouze již probíhají převody a notářské zápisy.

Architektce Evě Adámekové z ateliéru ETA architects dosud Hercesa dluží za vyhotovení studií, návrhů a plánů, naopak zástupci firmy po ní chtějí, aby se za směšnou částku vzdala svých autorských práv ve prospěch Hercesy.

A co je to za firmu, Hercesa CZ, s.r.o., firma, která má developerský záměr s rozpočtem v rozmezí cca 1 - 1,8 miliardy? Je to firma, která má základní jmění 200 000,- Kč, jež sídlí ve 2 pronajatých kancelářích o celkové ploše cca 30 m2, bez pevné telefonní linky a její tým tvoří pouze dva Španělé hovořící pouze španělsky, bez sekretářky nebo asistentky.

A co se stane, pokud Hercesa dostane povolení a začne stavět? Zbourá se kotelna a domy se přepojí na jiný zdroj teplé vody a tepla, což podle kvalifikovaného odhadu potrvá v minimálně dva týdny ne-li déle. S likvidací stávajících garáží bude nutné přepojit jedno panelové sídliště na jiný rozvod elektřiny, protože v garážích jsou umístěny dvě transformátorové stanice. Nově postavené, včetně podnoží, třináctipatrové budovy (2+12 nadzemních podlaží) budou prakticky po celý den zastiňovat atrium včetně bytů, jejichž okna do něho vedou. Zcela se zlikviduje klidová zóna atria. Během stavby dojde k likvidaci téměř 270 parkovacích míst, z nichž 70 volně přístupných míst se již vůbec neobnoví. To povede k naprostému kolapsu již dnes špatné situace s parkováním současných obyvatel nejen areálu Zbudovská - Mirotická, ale i sousedního areálu Čimelická. V případě, že by vzniklo zároveň s nově postaveným bytovým komplexem i nákupní centrum, kde budou parkovat nakupující? Dále podle projektu má dojít k zaslepení ulic Zbudovská a Mirotická, kudy budou jezdit auta i případně zásahová vozidla záchranného systému?

Podloží je skála, v případě vybudování čtyř pater podzemních garáží při hloubení zcela určitě hrozí nebezpečí popraskání skeletu stávajících domů v okolí. Nehledě na to, že dojde ke značnému dlouhodobému znečištění životního prostředí prachem a hlukem - stavba je plánovaná na dobu čtyř až pěti let. A na konec - podél ulice Novodvorská vede hlavní přivaděč pitné vody pro tři čtvrtě Prahy. V případě fatální nehody dojde ke značným problémům se zásobováním pitnou vodou pro většinu obyvatel hlavního města.

Vlastníci bytů v areálu Zbudovská - Mirotická již vstoupili do jednání z radnicí MČ Praha-Libuš i ze stavebním úřadem MČ Praha 12. V současné době také založili občanské sdružení Areál Zbudovská - Mirotická, které si klade za cíl bránit a hájit oprávněné zájmy místních občanů jak ze strany Libuše, tak i Lhotky.

 

Martin Zikeš


<< nahoru

Zveme

ikonka KLUB JUNIOR

 

CVIČENÍ NA BALANČNÍCH  MÍČÍCH PRA MALÉ I VELKÉ

  

Od listopadu otevřel Klub Junior další  novinku z oblasti  pohybových aktivit - relaxačně zdravotní cvičení na balančních míčích. Pod vedením zkušené lektorky se učí malí i velcí zdravotně  rehabilitační cviky podle správné velikosti míče a postavy. Odborné sestavy cviků na balančních míčích jsou propojené s kondičním cvičením a jógovými cviky a ásánami.

To vše za doprovodu příjemné relaxační hudby. Kdo chcete cvičení okusit či máte doma balanční míč třeba jen na sezení a nevíte, jak na to - přijďte do Klubu Junior některou středu mezi 17.30 až 19.30! Těší se na vás:

 

Magda Kmínková, 731 324 521

 

VÝUKA ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA

 

Od 1. listopadu 2008 se každý týden koná výuka španělštiny pro začátečníky a mírně pokročilé. Pracuje se s materiály z učebnic vydaných přímo Španělským královstvím - nejprve zvládnutí základů, poté vypracovávání tematických okruhů. Cílem výuky je, aby byl student schopen dorozumět se v běžném každodenním styku, rozuměl výstražným nápisům a krátkým zprávám a uměl se vyjádřit. Důraz je tedy kladen na konverzaci více než na gramatiku. Při individuální a skupinové výuce jsou zohledněna všechna přání a potřeby studentů. Těším se každou středu ... ¡ en español !

 

Lektorka španělského jazyka Barbora Janečková

 


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš,  kuratkomc@seznam.cz,  tel. 777 001719

Základní otevírací doba: pondělí až pátek 9:30 - 12:00 hod.

Příspěvek: 30 Kč, předplatné 200 Kč/10 návštěv, první návštěva zdarma

Další informace o otevírací době, dopravním spojení, službách a stálém programu naleznete na našem webu www.kuratko.mistecko.cz

STAROČESKÉ VÁNOCE V KUŘÁTKU

Přijďte si s dětmi prohlédnout betlém, vánoční aranžmá ve džbánu, řetězy ze sušených plodů a textilu, papíru, bílé vystřihovánky a další.

V rámci prosincových vánočních akcí uvítáme, pokud maminky donesou drobné ukázky své cukrářské práce pro pochutnání našich nejmenších i nás všech.

UPOZORNĚNÍ

•MC Kuřátko zůstává zavřené v období 22. 12. 2008 - 4. 1. 2009. Otevíráme opět v pondělí 5. 1. 2009. 

 • Společnost Attavena, o. p. s., se kterou MC na jaře 2008 spolupracovalo na přípravě projektu počítačových a obchodně podnikatelských dovedností pro rodiče na MD a RD, uspěla se svým projektem Vpráci jako doma podaným vrámci výzev ESF OPPA. Aktuálně jednáme o formě realizace tohoto projektu vMC Kuřátko, kurzy možná započnou již vprůběhu ledna 2009. Sledujte, prosím, pozorně náš web, kde se o jednotlivých změnách, programech a projektech průběžně dozvíte více.
 • Jelikož jsme ze strany rodičů zaznamenali zvýšený zájem o nově otevřenou hernu Montessori, připravili jsme sK. Slovákovou teoretickou přednášku pro rodiče na téma Metoda M. Motessori - výchovné a pedagogické zásady v praxi na středu 10. 12. 2008 od 10 hod.

•Páteční aktivity v MC pouze pro přihlášené zájemce!

 

PROSINEC  2008

Dopolední program:

8.12.     pondělí             Divadélko pro nejmenší aneb Jak Krtek s Myškou slavili Vánoce

9.12.     úterý             Papíroví andělíčci jako ozdobičky

10.12.   středa             Pedagogika Montessori - teoretická přednáška pro rodiče

15.12.   pondělí             Zdobení vánočního stromečku

16.12    úterý             Výroba vánočních svícnů z pomerančů, jablíček, koření a dobré nálady

17.12    středa             Vánoční oslava - stromeček, tanečky, dárky - to vše s koledami a kytarou

Odpolední program:

8.12.     pondělí             Pedigové drobnosti k radosti

15.12    pondělí             Vánoční ozdoby z přírodnin a papíru

  

Všem  členům, příznivcům MC a jejich rodinám přejeme poklidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2009 se těšíme opět na shledanou!

  

Za MC Kuřátko Katka Tomešová

<< nahoru

ikonka


<< nahoru

ikonka PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK V MODRÉM KLÍČI

Každý člověk má právo na dostupné vzdělávání, základní zdravotní a sociální péči, na pracovní uplatnění, partnerský a společenský život. Lidé s mentálním postižením tato svá práva nedokáží hájit. Je na vyspělosti občanské společnosti, jakou podporu jim nabídne: od sousedské výpomoci, přes dobrovolnickou práci v pomáhajících organizacích po příspěvky do veřejných sbírek. Prostřednictvím Modrého klíče můžete svoji podporu projevit nejen finančním či materiálním darem, ale také zadáváním práce do chráněných dílen nebo nákupem výrobků.

V Modrém klíči si můžete vybrat z široké nabídky ručně vyráběných tašek, tkaných výrobků, balicích papírů, svíček, kovových šperků, rytin, obrazů, vánočních ozdob i přáníček, ozdobné i užitkové keramiky, her a hraček, knih, omalovánek či nástěnného kalendáře pro rok 2009. Uděláte radost dvakrát.

Navštivte Předvánoční jarmark ve Škole SPMP Modrý klíč 16. prosince mezi 14. a 18. hodinou, Smolkova 567/2, Praha 12. Celý výtěžek bude použit na rozvoj služeb pro děti i dospělé občany s mentálním postižením.

Svoji podporu může vyjádřit i každý z nás například drobným darem prostřednictvím dárcovské SMS zprávy odesláním textu DMS MODRYKLIC na telefonní číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč, Modrý klíč obdrží 27 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz a na www.modry-klic.cz. Děkujeme.

 

Mgr. Radovan Netušil, zástupce ředitelky MK, www.modry-klic.cz

<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR + HS PROTEBE

NEVÍTE JAK DĚTEM ZAJISTIT AKTIVNÍ POBYT NA POSLEDNÍ DNY ROKU 2008?

Klub Junior a Humanitární sdružení Protebe nabízí letošní povánoční pobyt spojený se Silvestrovskou oslavou v Hnačově v předhůří Šumavy.
Cesta je zajištěna hromadně autobusem, lůžkoviny a strava budou zajištěny. Na přilepšenou prosíme o trochu slaného i sladkého pečiva, láhev rychlých špuntů. Pokud někdo poveze něco na ohňostroj (nutné odevzdat Jindrovi u autobusu ). Nezapomeňte kromě osobních potřeb také plavky, ručník, blok, tužku a šátek
Cena za pobyt obsahuje: koupání v krytém bazénu Horažďovicích, videodisco, soutěžní týden plný her a kamarádské zábavy.

Termín: 28. 12. 2008 - 1. 1. 2009
Sraz: ul. Meteorologická, na konečné autobusu č. 215 v 9.00 h (jako táborové odjezdy)
Cena: 1600,- Kč
Kartičku pojištěnce, léky a finanční příspěvek vybíráme u autobusu.
Návrat 1. 1. 2008 v 16 hodin na místo odjezdu.
Pokud budete potřebovat fakturu pro podnikovou úhradu, vystavíme na požádání
Kontaktní telefon: 777 603 883 - Zdenka Kapicová
Přihlášky přes e-mail: zdenka.kapicova@quick.cz
Přejeme vám pěkné a radostné Vánoce!

  

Zdenka Kapicová + Lenka Koudelková

 


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM - PROSINEC 2008

 

Zveme co nejsrdečněji naše milé seniory na program Klubu v prosinci, a tedy i na  slavnostní  závěr roku 2008.

 

2.12. 2008      Pozvání do klubu přijala mateřská školka s programem k rozptýlení a pobavení seniorů.

9. 12. 2008       Volná zábava a čtení z vybrané knihy.

11. 12. 2008      Na tento den plánujeme návštěvu Branického divadla. Objednali jsme 50 vstupenek na vynikající koncert operetní zpěvačky paní J. Břinkové s doprovodem pod názvem Vánoční souznění. Možno objednat u pí Prchlíkové, pokud možno ihned, na tel. 608 511 980

16.12.2008       Na sváteční závěr roku plánujeme vánoční posezení v klubu! 

Všechny naše seniory srdečně zveme na připravované programy, těšíme se na vás a sdělujeme, že klub bude do 5. ledna uzavřen.

Opět vás budeme očekávat  v úterý 6. 1. 2009 od 14.00 hodin.

Přejeme vám tímto hezké vánoční chvilky strávené v kruhu rodinném a do nového roku 2009 též hodně zdraví, spokojenosti a věřte, že na vás stále myslíme a vždy se na vás těšíme!

Pro velké čtenáře oznamujeme, že i během vánočních prázdnin je každé úterý knihovna otevřena a pan  Nosek, velký to čtenář a knihovník, se na vás stále těší.

 

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

<< nahoru

ikonka T J Sokol Libuš pořádá - PŘEDVÁNOČNÍ AKADEMII

Koná se v pondělí 15. prosince 2008 od 16 hodin  v sokolovně Libuš.

Na programu jsou ukázky cvičebních hodin:

rodičů s dětmi

nejmladšího žactva - předškoláků

mladších a starších žákyň a žáků.

           

Jako hosté vystoupí: děti z MŠ Mezi Domy, oddíl bojového umění Kung-fu a gymnastky z TJ  Sokol Kunratice.

Vystupující děti budou odměněny drobným dárkem pod stromečkem.

Prosíme návštěvníky, aby si vzali sebou obuv na přezutí.

 

Srdečně vás zve

výbor a cvičitelský sbor TJ Sokol Libuš


<< nahoru

ikonka POZVÁNÍ NA VÁNOČNÍ HVĚZDU

Zastavte se na chvíli a přijďte dne 18. 12. 2008 do ZŠ Meteorologická na tradiční Vánoční hvězdu od 16. 00 - 18. 00  hodin. Žáci vystavují a prodávají své vánoční výrobky a drobnosti vytvořené v tvůrčích dílnách, ve výtvarné výchově a  v družině. Slyšet můžete i pěvecké vystoupení a vidět finále florbalového turnaje, který se začíná hrát již dopoledne.

Přicházejí se podívat i bývalí žáci. Popovídají si s učiteli. Je to pro ně příjemně strávený čas v atmosféře blížících se Vánoc.

Přijďte i vy, rodiče, prarodiče, přátelé školy potěšit své děti na tuto akci, která je mezi našimi žáky velmi oblíbená a těší se na ni.

Program dne:

10.00 - 13.00 dopolední dílny pro ZŠ:

10.30 pěvecké vystoupení pro MŠ

11.30 a 12.00 vystoupení pro 1. stupeň ZŠ

16.00 - 18.00 prezentace pro veřejnost:

17.00 a 17.30 pěvecké vystoupení

16.00 - 18.00 finále florbalu,  prodej a ukázka výrobků

 

Alena Čermáková, učitelka 2. stupně, ZŠ Meteorologická

<< nahoru

ikonka VÁNOČNÍ NOTA

ZŠ Meteorologická a MŠ Montessori, Meteorologická 181, Praha - 4, Libuš

si vás dovoluje pozvat na:

10. ročník obvodní pěvecké soutěže Vánoční nota,

která se bude konat dne 16. prosince 2008 v hudebně školy od 9 hodin.

Kategorie:                                       

I.            Předškolní děti a 1. ročník

II.          2. a 3. ročník

III.         4. a 5. ročník

IV.         6. a 7. ročník

V.          8. a 9. ročník

Hudební doprovod - klavír, keyboard, magnetofon, CD přehrávač. Soutěžící si připraví jednu píseň s libovolnou tematikou. Děti předškolního věku se mohou přihlásit přímo ve škole ZŠ Meteorologická u pí uč. Štefanové a pí uč. Šámalové(www.zsmeteo.cz) nebo prostřednictvím MŠ.


<< nahoru

ikonka POZVÁNKA NA JARMARK

V pondělí 15. prosince bude brána základní školy v Písnici celý den dokořán.

Proběhne Den otevřených dveří, jehož pokračováním bude v odpoledních hodinách jarmark. K prodeji nabídneme výrobky dětí všech tříd - prezentace práce hodin výtvarné výchovy, pracovního vyučování a zájmového kroužku keramiky. Program zpestří tombola

a dočasná cukrárna či kavárna v útulné jídelně nabídne skvělé občerstvení i dobré domácí koláče.

V loňském roce se tato akce těšila velkému zájmu. Doufáme, že letos tomu bude nejinak.

Na školní trhy zveme nejen naše rodiče, ale i širokou veřejnost.

 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 -Písnice, tel. 261 911 451, mobil 603 532 049, e-mail zs.pisnice@volny.cz, www.zspisnice.info


<< nahoru
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 02/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý