Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 01/2009Kronika

ikonka ADVENTNÍ ČAS...

...V MONTESSORI

 

Chvíli před začátkem Adventu jsme mezi sebou přivítali nového kamaráda Míšu. Zástupci za každý ročník se zúčastnili školního kola Vánoční noty a za třídu Montessori vyzpívali krásná ocenění. Protože někteří z nás hrají na hudební nástroje, přinesli jsme si je a přivítali Advent koledami. Starší montíci pomáhali s vánoční výzdobou třídy a chodby, mladší se ujali zdobení stromečku. S velkou radostí jsme si upekli perníčky a jejich vůně se linula celou školou. Prvního prosince jsme si zapálili první svíčku na adventním věnci. Také jsme mezi sebou přivítali paní učitelku Terezu, která  byla u nás na čtrnáctidenní praxi. Každý den jsme si v elipse povídali o známých i méně známých vánočních zvycích. 2. prosince proběhla v Montessori vánoční dílna dětí a rodičů, kterou jsme si všichni opravdu užili. Vyráběli jsme věnce, zdobili perníčky, malovali sádrové odlitky, vystřihovali vánoční motivy i vyráběli přáníčka. Zúčastnili jsme se velmi zajímavého školního představení Lovci a jejich kořist. V pátek 5. prosince jsme měli projektový den Mikuláš - skládali jsme básničky, zapisovali své neřesti, vyprávěli si, tvořili. Během dopoledne nás dvakrát navštívil čert, Mikuláš a anděl. V úterý 9. prosince se konalo vyhlášení sběrové soutěže. Výsledky jsme očekávali s velkým napětím a naše úsilí bylo po zásluze odměněno. Soutěž jsme vyhráli a finanční částkou si zaplatíme nějaký výlet ve škole v přírodě. Vyzkoušeli jsme si napsat vánoční pohlednici, vyrobili jsme pozvánky na besídku a pro rodiče jsme připravili vánoční dárek. Protože k předvánočnímu času patří i divadelní představení, navštívili jsme hned dvě, a to v divadle V Dlouhé a v KC 12 v Modřanech. Pečlivě jsme se připravovali na besídku, která se opravdu vydařila. Na Vánoční hvězdu jsme pozvali předškoláky z MŠ Montessori, zazpívali si a společně s nimi tvořili. Některé naše výrobky jsme prodávali ve stáncích, kterých byla 18. prosince plná škola. Poslední předprázdninový den jsme si ve škole opravdu užili a každý z nás si odnesl malý dáreček.

 

Mgr. Kateřina Koželuhová, třídní učitelka Montessori, ZŠ Meteorologická

 

MIKULÁŠI, MIKULÁŠI...

 

...kdo to tady děti strašil

a kdo chrastil řetězem,

no přeci čert...

 

Čas mikulášské nadílky, neopakovatelného kouzla, které si děti odnáší z dětského věku

do dospělosti, opět podráždil dětské emoce a fantazii. Zdálo by se, že mikulášská historie

se každým rokem opakuje. Pro děti je však stále nová, vzrušující a radostná.

Každý rok v mateřských školách, s napětím sobě vlastním, očekávají ti nejmenší,

jak asi bude vypadat Mikuláš, čertík či anděl. Větší děti již mají určitou představu vytvořenou z minulých let, ale pro ty nejmenší je takové první setkání s mikulášskou trojicí

bezesporu obrovský a náročný emocionální zážitek. Každý se s návštěvou Mikuláše a jeho doprovodem vyrovnává jinak. Reakce jsou rozdílné od prvotní emoce a zvědavosti až po

radost z dárku od milého anděla, to všechno se odehrává během krátké doby mikulášské nadílky. Ochota předvést před Mikulášem říkadla, písně nebo pohybové čertovské hříčky

svědčí nejen o odvaze, ale i o zdravé emocionální jistotě většiny dětí v neobvyklé situaci.

 

Miroslava Majerová, ředitelka MŠ K Lukám

          

 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ

 

Vánoce - svátky z nejmilejších a nejmilovanějších. Svátky, které jsou víc než spojeny s množstvím tradic, zvyků a obyčejů. A také svátky, jejichž přípravě vesměs věnujeme mnohem více péče a pozornosti než těm ostatním v roce. Jsme rádi, že se v naší MŠ Lojovická koncem listopadu uskutečnilo adventní setkání, na kterém maminky s dětmi vytvořily originální adventní věnce. Jejich fantazie neměla hranic. Jedinečné kombinace barev, tvarů a materiálů vytvořily nevídaná díla. Doufáme, že se adventní setkání v naší školce stane tradicí a přispěje ke kouzelné vánoční pohodě.

 

H. Böhmová, učitelka MŠ Lojovická

 

 

HLEDÁNÍ JEŽÍŠKA

 

V adventním čase dětem přibližujeme vánoční zvyky a tradice. I s dětmi nejmenšími jsme si udělaly výlet autobusem do obce Karlštejn a navštívily muzeum betlémů. Cestou jsme obdivovaly majestátní hrad. V muzeu bylo plno krásných betlémů, ale děti nejvíce zaujaly betlémy pohyblivé. Jedinečný byl však v tajemném podkroví velký Betlém královský - příběh o Ježíškovi vyslechly všechny děti se zatajeným dechem.

 

Věra Herdová, MŠ Mezi Domy

<< nahoru

ikonka MĚŘIČE OKAMŽITÉ RYCHLOSTI V PÍSNICI

Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu byly v říjnu 2008 instalovány na Libušské ulici v Písnici dva měřiče okamžité rychlosti. Jeden u ulice Dubovické (foto), druhý při vjezdu do Písnice u Písnických zahrad.

Z. Kuryviálová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka CESTA DO RADONIC

Byl typický podzimní den. Ráno mlha, že nebylo vidět na krok, a trochu lezavo. Ale ani to nám - z Mateřské školy Ke Kašně - nezabránilo, abychom se vydali s dětmi na poslední výlet do přírody. Cílem výpravy se stala Naučná stezka v Radonicích nedaleko Prahy. U pana Myslivce, který byl naším milým průvodcem, nás čekala celá řada zvířátek - domácích i volně žijících. Mohli jsme si na vlastní oči prohlédnout například králíky, morčata, kuny, ale také lišky, divoká i domácí prasata a některé druhy ptáků. Velkým zážitkem pro všechny děti bylo krmení ovcí a koz, které si pochutnaly na houskách, jablíčkách i mrkvičkách, které jsme jim přivezli. I přes nepříliš hezké počasí se dětem výlet moc líbil.

 

Ivana Koutná, učitelka MŠ Ke Kašně

<< nahoru

ikonka STEZKA ODVAHY, OHŇOSTROJ A PŘESPÁNÍ MEZI DOMY

Konečně se děti z naší školky Mezi Domy dočkaly! Je úterý 2. prosince 2008 a v 18 hodin se společně s rodiči i prarodiči scházíme před mateřskou školou. V následujících chvílích totiž začíná noční dobrodružství. Nejprve jdou děti stezkou odvahy a svítí si jen lucerničkami, které si samy předem nazdobily. Jsme překvapené jejich odvahou, a to i u těch nejmenších dětí ze Sluníček - většina chce jít úplně sama!

Při hledání pokladu si některé děti vzaly na pomoc baterky, ale přesto jim chvíli trvá, než zlatý poklad objeví. Avšak pozor! Plánovaný ohňostroj je v ohrožení. Z pracovních důvodů se nemohl dostavit zástupce ředitele Městské policie z Prahy 12 ing. Piršel. Leč ochotní tatínkové vypomůžou. A tak díky především pánům Románovi, Abrahamovi, Milochovcovi a Zelenkovi nebyly dětské oči zklamané. Pyrotechniku školce věnovali rodiče Alenky Quynh Hoangh.

Nakonec ty nejodvážnější děti zůstávají ve školce samy přes noc - bez maminky a tatínka, jenom se spacákem, nějakými dobrotami z domova a svou paní učitelkou.

M. Fiedlerová, I. Procházková


<< nahoru

ikonka PARK U ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE PŘIPRAVEN K REKULTIVACI

Městská část Praha-Libuš se chystá žádat o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie poskytovanou v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.

MČ Praha-Libuš má připravenou projektovou dokumentaci na projekt Rekultivace parku v městské části Praha-Libuš - otiskujeme z ní situační plán. Jedná se o území při ulici U Zahrádkářské kolonie, parc. č. 1057/1 a 1057/3, k. ú.Libuš. V současné době se na daném území nachází neupravená parková plocha, která slouží především pro venčení psů a jako zkratka pro pěší. Park je bez odpovídajícího vybavení (chybí lavičky, osvětlení, koše). V důsledku četných keřových skupin v dolní části území slouží jako útočiště bezdomovců a problematické mládeže. Z těchto důvodů se městská část rozhodla území rekultivovat a k rekultivaci využít možnosti získání peněz z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK). Nyní jsme tedy připraveni podat žádost o podporu ve 2. výzvě  OPPK, která by měla být vyhlášena v následujících týdnech.

Na základě veřejného projednání ze dne 18. 3. 2008, kde se občané mohli vyjádřit k návrhu studie parku, bylo zadáno vypracování projektu projekční kanceláři. Předmětem projektu je návrh odstranění drobných betonových prvků z původní zahrádkářské kolonie, umístění cest pro pěší a občasný pojezd údržby parku, umístění veřejného osvětlení cest, umístění sedacích zídek amfiteátru, umístění drátěného oplocení na jižní straně řešeného území, návrh kácení a nových dosadeb dřevin včetně dendrologické stezky, návrh mlatové herní plochy s několika přírodními hracími prvky a návrh mobiliáře. Dále budou v rámci rekultivace vybudovány stavební zpomalovací prahy v ul. Přírodní, která spojuje dolní a horní část parku a ve spodní části ulice U Zahrádkářské kolonie.

Markéta Lukešová, referentka pro fondy EU, ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

VYJELI JSME DO TŘEBÍZE

Podle plánu jsme vyjeli do malebného městečka Třebíze u Slaného, které patří k poutním místům všech obdivovatelů staré lidové architektury. Místní skanzen vybudovali zdejší občané svépomocí pod vedením stavitele Jana Nedvěda v roce 1969, odbornou pomoc při terénních úpravách jim poskytl sadový architekt Jiří Němeček. Dominantou skanzenu je Cívkův statek s barokním štítem, který zde patří k nejkrásnějším dochovaným stavitelským památkám. Součástí areálu je i rodný dům spisovatele Václava Beneše Třebízského, který ve své době patřil k nejpopulárnějším autorům historických románů, pohádek a pověstí. Třebízského rodný domek má pouze jednu obytnou místnost a místo podlahy v předsíňce je udusaná hlína. V současné době slouží chaloupka jako spisovatelův památník. Uprostřed návsi s kostelíkem a rybníčkem jsme si toto vše moc zamilovali.

Cílem naší cesty byla pak místní palírna s hezkým posezením, tzv. zabijačkovým. Pro společenské seniory jsme připravili překvapení v podobě dvou hudebníků hrajících na harmoniku, a to dědy s vnukem. A tak se hrálo a zpívalo a ejchuchovalo. Prostor zatím je jen na posezení, ale paní  Formánková, vedoucí,  nás informovala, že bude do budoucnosti k dispozici velká společenská místnost i k zatančení.

Odpoledne pokračovalo zastávkou ve velkoprodejně květin v zahradnictví u Slaného, kde jsme si velmi dobře nakoupili a dále jsme pokračovali v nakupování drobných likérů připravovaných ve zdejší prodejně pálenek a také jsme tyto přírodní pálenky degustovali. Opět nezapomenutelné odpoledne! Pro ty, kdo nemohli, oznamujeme, že paní Formánková nás již zvala na příští rok, kdy bude i možnost ubytovat se na víkend a využít všech možných připravovaných léčebných procedur, pojíst, posedět, zatančit atd.

 

PŘEDVÁNOČNÍ KARLŠTEJN

Když se v předvánoční době řekne Karlštejn, již každý senior z Libuše a Písnice dobře ví, o co jde. Již po třetí se za přispění sponzorů uskutečnilo setkání seniorů v hezkém prostředí Koliby na Karlštejně! Je to vždy nejen posezení, ale i příjemný výlet krajinou. V době předvánoční jsou již všude rozsvíceny ozdoby a svíčky a vše vypadá jako v pohádce. Hezké posezení, starostlivost našich zastupitelů v čele s panem starostou, kteří s námi poseděli, popovídali, co nás těší a co tíží. Je to již takový rituál. Setkání je cenné pro seniory, kteří již s  chozením moc nezmůžou, ale jsou rádi ve společnosti. Jiní si ještě zatancují a vyhodí si z kopýtka. Ale i hodinová  prohlídka podhradí se spoustou osvícených obchůdků, s prohlídkou muzea betlémů má své kouzlo. Někteří senioři tak činí každým rokem.

Přijměte proto velké poděkování a vřelé díky za náš Klub seniorů!

ZÁVĚR ROKU 2008 V KLUBU

Dva týdny před koncem roku jsme vyzdobili náš klub včetně nástěnek, oken, všech koutků, stolů chvojím. Každým rokem nám ho již se samozřejmostí přiváží pan Luboš Dušek, takže jsme nemuseli šetřit, bylo z čeho bohatou výzdobu tvořit! Vše jsme již připravovali na odpolední mikulášské vystoupení mateřské školy K Lukám. Podařilo se rozzářit očka našich dětiček, a vytvořit tak na vystoupení krásnou atmosféru. Dětičkám se u nás líbilo a odměna byla na místě! Ony zase nás vrátily zpátky do dob našeho dětství.

NECHŤ ŽIJE KLUB SENIORŮ V ROCE 2009

Dne 16. prosince jsme se sešli, abychom si popřáli navzájem hezké svátky, hodně zdraví, dlouhá léta a spokojenost. Přišli nám také popřát pan starosta Petr Mráz s paní Hájkovou a paní Klemešovou za humanitní odbor. Omluvena byla paní starostka z Kunratic. V příjemné atmosféře, za zpěvu a veselí jsme se trochu pozastavili v čase, který letí mílovými kroky. Všem příznivcům klubu očividně bylo mezi námi dobře.

Paní Kvapilová, vedoucí klubu, připravila pro seniory překvapení v podobě našich známých hudebníků, a to pana Jakuba Fendrycha na klavír a pana Martina Šochmana na harmoniku, a zvláště poznamenala, že toto překvapení náleží hlavně děvčatům z výboru za jejich obětavou osmiletou činnost. A opravdu to byl koncert, který se jen tak nevidí a neslyší. Byl to výběr krásných a libozvučných melodií! Děkujeme tímto paní Kvapilové za příkladnou činnost pro klub a přejeme hodně zdravíčka a síly všem členkám výboru do dalšího roku!

A tak, nechť žije Klub seniorů i v roce 2009!

Závěrem chceme všem příznivcům Klubu senior popřát hodně zdraví, štěstí a přiměřené spokojenosti, jak to život umožňuje, ikdyž různé neduhy nás většinou již všechny trápí, ale nevzdávejte to a užívejte s námi, co se dá - naše setkávání, naše výjezdy za krásami naší vlasti, naše přednášky, určené jen pro nás atd.

A na nový rok 2009 s vámi se těší opět výbor Klubu Senior.

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

<< nahoru

ikonka VÍTĚZSTVÍ TJ SOKOL LIBUŠ

V sobotu 22. listopadu 2008 se v TJ Sokol Libeň uskutečnil celopražský míčový trojboj pořádaný Pražským sdružením Sportu pro všechny a pražskými župami ČOS. Soutěžilo se ve třech kategoriích - rodiče s dětmi, předškolní děti a nejmladší žactvo (ročník 2001) - v disciplínách kop na branku, hod na branku a střelba na koš.

V kategorii družstev chlapců naši kluci ve složení Tomáš Bízek, Milan Houser, Jan Kuneš a Martin Vlk zvítězili; v kategorii chlapců získal Tomáš 2. místo, Milan 3. místo a Martin 7. místo (ze 44).

V kategorii družstev dívek vybojovala naše děvčata ve složení Kamila Fortinová, Anna Kuželková, Míša Ritterová a Jana Staňková 3. místo; v kategorii dívek pak Jana s Míšou obsadily 4. místo (ze 41).

Za naši tělocvičnou jednotu Sokol Libuš závodili i rodiče s dětmi - Eliška Biláková a Josef Staněk s maminkami, David Bízek a Petr Müller s tatínky - jako smíšené družstvo získali krásné 4. místo (z 10); Müllerovi si navíc odnesli stříbrnou medaili za nejlepší pár rodič + dítě (z 83).

Děkujeme všem soutěžícím za úspěšnou reprezentaci.                   

Za T. J.  Sokol Libuš Mgr. Jana Vlková, cvičitelka předškolních dětí


<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Zdravím všechny čtenáře časopisu U nás v roce 2009. Neodpustím si popřát vše nejlepší a hodně zdraví a pohody do nového roku.

Čtvrtek 20. listopad. Zúčastnil jsem se besedy se žáky ZŠ Meteorologická. Nejprve jsem poděkoval Žákovskému zastupitelstvu, které prezentovalo naši městskou část v Bulharsku na konferenci spřátelených žákovských zastupitelstev. Poté jsem dal prostor žákům školy, kteří si jako vždy připravili velké množství dotazů, na něž jsem odpovídal. Tyto schůzky pořádám jednou až dvakrát do roka a podle mého názoru jsou velmi inspirativní nejen pro mne, ale i pro mladou generaci, která se tak seznamuje s chodem veřejné správy.

Pondělí 24. listopad. Navštívil jsem ing. Danuši Majorovou, vedoucí stavebního úřadu Prahy 12, pod nějž spadá i naše městská část. Mimo jiné jsem se tázal na kontroly, které byly prováděny stavebním odborem v tržnici Sapa a v bývalém bazénu na sídlišti Písnice. Jako odpověď jsem též dostal přehled správních řízení vedených stavebním úřadem v areálu společnosti Saparia, a. s. Od roku 2000 do současnosti jich proběhlo celkem 42. Šlo především o dodatečná povolení stavebních úprav a rekolaudace. Například v roce 2008 bylo provedeno šest kontrol, při kterých bylo zjištěno mnoho nedostatků a určeny termíny k jejich odstranění. Po nedávných zkušenostech, například s požárem, jsem dostal slib, že kontroly budou prováděny intenzivněji, a to ve spolupráci s hasiči a celní správou. Mimo jiné jsme si vzájemně postěžovali na skutečnost, že v minulosti provedené převedení stavebního úřadu z naší městské části na Prahu 12 nebylo šťastné řešení.

Středa 26. listopad. Jako každý rok na požadavek naší městské části začal audit hospodaření MČ Praha-Libuš.

Čtvrtek 4. prosinec. Měl jsem tu čest pozvat seniory k již tradičnímu předvánočnímu posezení na Karlštejně. Velice mne potěšila bohatá účast a radostné pohledy našich seniorů. Během slavnostního odpoledne jsem se snažil aspoň na chvilku přisednout ke každému stolu a pohovořit se seniory a osobně jim popřát vše nej a hodně zdraví do nového roku.

Pondělí 8. prosinec. Dostal jsem stížnost na rozblácený povrch v ulici Ke Kašně. Firma, která provádí výkopové práce a pokládá kanalizační systém, způsobila, že se lidé brodí bahnem při cestě do zaměstnání apod. Neprodleně jsem kontaktoval zástupce investora, který mi přislíbil, že firma udělá štěrkový pás, po kterém bude možno přejít. Investor též slíbil, že stavba bude předána 19. prosince. Finálové povrchy této komunikace budou provedeny po zimním období, během roku 2009.

Středa 10. prosinec. Proběhlo řádné zastupitelstvo městské části MČ Praha-Libuš. Na zastupitelstvo jsem pozval dobrovolné hasiče ze SDH Libuš i JSDH Písnice a veřejně každému jednotlivci předal finanční odměnu od naší městské části a plaketu s poděkováním za dlouholetou záslužnou činnost při ochraně života, zdraví a majetku spoluobčanů. Dle mého názoru je třeba naše hasiče neustále podporovat, jelikož jsou někdy opomíjeni a na jejich důležitost se zapomíná.

Čtvrtek 11. prosinec. Opět jsem měl tu čest přivítat nové občánky městské části Praha-Libuš. Slavnost byla jedinečná tím, že jsem měl prvně možnost přivítat i trojčátka.

Pátek 12. prosinec. Při příležitosti vánočního posezení s ředitelkami a ředitelem školních a předškolních zařízení na humanitním odboru našeho úřadu jsem poděkoval za jejich dosavadní práci. Popřál jsem jim krásné vánoční svátky a všechno nejlepší do nového roku.

Pondělí 15. prosinec. Dětským vítězům výtvarné a literární soutěže na vyhlášená ekologická témata jsem předal kalendáře naší městské části na rok 2009, v nichž jsou jejich díla otištěna. Každému, kdo do kalendáře přispěl, jsem osobně poděkoval a popřál. Velmi mne těší, že se do podobných akcí zapojuje čím dál větší množství dětí.

Na závěr mi dovolte malé shrnutí loňského roku. Podařilo se zrekonstruovat poměrně velké množství povrchů komunikací v naší městské části, odkanalizovat některé lokality, zrekonstruovat sportovní zařízení a dětská hřiště. Musím konstatovat, že na veřejných diskusích u kulatých stolů, které městská část svolává, je čím dál větší účast. To mě těší a je to známkou toho, že lidem není lhostejné dění a další rozvoj naší městské části. Pevně věřím, že i rok 2009 bude přinejmenším stejně investičně úspěšný a že na veřejných fórech bude návštěvnost dále stoupat.

Petr Mráz, starosta městské části Praha-Libuš, 17. prosince 2008

<< nahoru

ikonka NOVÁ VÁNOČNÍ VÝZDOBA STROMŮ

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vás seznámili se změnou výzdoby vánočních stromů, kterou jsme v letošním roce připravili. V minulých letech byl vždy získán vánoční strom od občanů, kteří strom městské části Praha-Libuš darovali. Tento strom byl pokácen, postaven před hlavní budovou úřadu v Libušské ulici a pak nasvícen. Od letošních Vánoc bude výzdobu stromů zajišťovt firma Eltodo formou pronájmu osvětlení. Smlouva o pronájmu je uzavřena na šest let. Finančně je tato realizace osvětlení výhodnější a náklady na nasvícení všech čtyř stromů (v jednom roce) jsou srovnatelné s náklady, které by se vynaložily na nasvícení jednoho stromu, jenž byl v minulých letech zajišťován formou daru. Nyní se tedy jedná se o nasvícení tří vzrostlých stromů - lip - před hlavní budovou úřadu v ulici Libušská a jednoho stromu - také lípy - před detašovaným pracovištěm v ulici K Lukám. Nasvícení stromů se uskuteční vždy od 5. prosince do 6. ledna.

Doufáme, vážení spoluobčané, že tuto novinku, uvítáte jako formu krásnějšího vyzdobení městské části Praha-Libuš v době předvánoční a vánoční a že přispěje k atmosféře vánočních svátků.    

 

Pracovníci odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

 


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ

SVĚTEM TVARŮ

Žáci ze třídy Montessori navštívili v pátek 21. listopadu už podruhé Veletržní palác, tentokrát s programem Světem tvarů. Velmi nás potěšila zpětná vazba, o kterou se s vámi chceme podělit.
                              
Za třídu Montessori Mgr. Kateřina Koželuhová, třídní učitelka

  

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO JAZYKA

 

V pátek 28. listopadu psali žáci z osmých a devátých ročníků olympiádu z českého jazyka. Úkoly byly docela náročné, i když mnohdy jen stačilo si důkladně přečíst zadání. Asi i nervy udělaly své. Po dvou hodinách přemýšlení, psaní a okusování psacího náčiní bylo dopsáno. A výsledky?

Z osmých tříd nejlépe práci zvládli Valentýna Janů (15 bodů), Michaela Konečná (10 bodů) a Martina Exnerová, Kateřina Dvořáková a Lukáš Pokorný (9 bodů).

Deváťáci byli úspěšnější, taky jsou o rok ,,chytřejší". Nejlepší práci napsala Simona Doleželová (24 bodů), druhá byla Pavla Strouhalová (23 bodů) a třetí místo patří Heleně Kokšové (17 bodů). Tyto dívky budou naši školu reprezentovat  v obvodním kole olympiády.

Budeme jim držet palce!

 

Bronislava Skopalová

 


<< nahoru

ikonka CO VÍŠ O SVÉ ZEMI A UMÍŠ TO ŘÍCT ANGLICKY

Na naší Základní škole Ladislava Coňka v Praze 4 - Písnici se 25. listopadu konala jazykovo- vědomostní soutěž v anglickém jazyce. Zúčastnilo se jí pět základních škol - Dolní Břežany, Jesenice, Meteorologická, Písnická a Ladislava Coňka.

Po úvodním představení svých škol spadla z dětí nervozita a odhodlaně se pustily do řešení dalších úkolů. Atmosféra byla opravdu soutěživá, ale příjemná. Soutěžící prokázali velké jazykové i vlastivědné znalosti. Soutěžilo se v oborech: památky Unesco, Praha a Národní divadlo, poslech písně a mluveného slova, pracovalo se s mapou a překládala slovíčka z okruhu sport a volný čas.

Porota, složená z učitelů angličtiny všech zúčastněných škol, skutečně neměla jednoduchý úkol, protože výkony všech družstev byly velmi vyrovnané. Nakonec sečetla všechny získané body a předala věcné ceny. Děti odjížděly domů spokojené. Gratulujeme zvláště soutěžícím z Dolních Břežan, Ladislava Coňka,  Písnické  a Jesenice, kteří postupují do 2. kola, které se bude konat v březnu 2009.

Celou soutěž jsme mohli zorganizovat a zajistit zajímavé věcné ceny díky MŠMT ČR,  které nám v rámci Rozvojového programu ,,Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008 " poskytlo finanční prostředky ze státního rozpočtu, za což děkujeme.

 Kolektiv pedagogů ze ZŠ s RVJ L. Coňka


<< nahoru

ikonka ČERNÉ SKLÁDKY Z NAŠÍ KAPSY

Vážení spoluobčané, již řadu let jsou velkým problémem, se kterým se městská část Praha-Libuš potýká, černé skládky. Nejsou jistě jen v naší městské části, ale všeobecně vzato na celém území hl. m. Prahy. Uklízení těchto černých skládek je pro každou městskou část především velkou finanční zátěží, protože - co si budeme nalhávat - nic není zadarmo a úklid černých skládek se musí zaplatit bohužel z prostředků, které má městská část k dispozici. Myslíme si, že je nám všem jasné, že jsou to prostředky, které jdou z naší společné kapsy, a že bychom neměli být k tomuto nešvaru - nebo snad módnímu trendu? - lhostejní.

Velmi častým „odkladištěm" nepotřebných věcí je ulice Brunelova, jak ukazují fotografie. V této ulici, jakmile se uklidí černá skládka, nejdéle do měsíce se objeví skládka nová. Další takovou lokalitou je ulice K Vrtilce, kde  potok a jeho okolí také slouží jako odkladiště. Ulicí K Vrtilce prochází navíc územní systém ekologické stability. To opravdu občané, kteří si udělají doma pořádek, neznají lepší řešení, než vyhodit tento odpad právě tam? Vždyť je během celého roku přistavována řada velkoobjemových kontejnerů právě na tento odpad a občané, kteří nechtějí mít okolo sebe nepořádek, těchto kontejnerů využívají.

Apelujeme proto právě na vás, vážení spoluobčané, abyste nám pomohli proti tomuto nešvaru bojovat, a prosíme vás, abyste si více všímali, jak občané nakládají s nepotřebnými věcmi, kterých se chtějí zbavit. Vždyť, jak již bylo řečeno, jde opravdu o finanční prostředky ze společné kapsy. A v neposlední řadě: Přece si nechceme prostředí, ve kterém žijeme, „krášlit" odpadky.   

Děkujeme za spolupráci při řešení tohoto problému, který se, jak doufáme, podaří s vaší pomocí alespoň zmírnit.

Hana Kučerová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

Radnice

ikonka KONTEJNERY NA ODPAD

I. čtvrtletí 2009

Velkoobjemové kontejnery na odpad budou přistaveny v následujících dnech na uvedených stanovištích:

13.  1. 2009          Ohrobecká, K Novému sídlišti, K Vrtilce,  K Lukám, Drůbežářská

10.  2. 2009           Ohrobecká, Výletní,  Hoštická, Na Domovině, Zbudovská

10.  3. 2009          Ohrobecká, K Novému sídlišti, K Vrtilce, Na Močále, Na Okruhu

Kontejnery budou přistaveny v ranních hodinách a po naplnění odvezeny.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka PŘIPRAVUJÍ SE ZMĚNY V MHD

V říjnu 2008 byly firmou Ropid (Regionální organizátor pražské integrované dopravy) předloženy Úřadu MČ Praha-Libuš Návrhy dopravního opatření týkající se změn tras, zastávek a provozních parametrů linek PID v oblastech Prahy 4, 11 a 12. V navrhovaných změnách se naší městské části konkrétně dotýkají změny na autobusových linkách:

-         č. 113, 171, 272: linky by měly být sloučeny v jednu linku č.113, některé spoje by končily na zastávce Sídliště Písnice, některé by zajížděly do staré Písnice. Počet a frekvence spojů do zastávky Sídliště Písnice a Písnice by zůstal zachován.

-         č. 117: linka by měla být zrušena

-         č. 197: linka by měla být zrušena

-         č. 198: trasa linky by měla být prodloužena na Chodov, ale zároveň by mělo dojít ke změně vedení trasy - linka by nejezdila přes zastávku Sídliště Písnice, její trasa by byla nově vedena přes ulici Dobronickou (zastávky  Jirčanská - Libuš - Dobronická... )

Návrh těchto změn byl předložen v době, kdy je systém MHD na našem území relativně dobře fungující a ani ze strany občanů nejsou zaznamenány výrazné stížnosti a připomínky. Domníváme se proto, že nejsou důvody přistoupit k tak rozsáhlým a radikálním změnám. Jelikož se jedná o změny, které by se vesměs negativně dotkly naší městské části a zhoršily by se tak  přepravní podmínky, bylo firmě Ropid v říjnu zasláno nesouhlasné stanovisko k těmto změnám.

Návrhy na změny MHD na území naší MČ se zabývala na svém jednání dne 2. 12. 2008 také rada městské části. Závěrem bylo opět jednoznačné nesouhlasné stanovisko k těmto změnám, které bylo neprodleně zasláno firmě Ropid. Pevně věříme, že firma tato nesouhlasná stanoviska městské části zohlední a k navrhovaným změnám nedojde!

Ještě jednou bychom chtěli zdůraznit a upozornit občany, že za všechny výše uvedené navrhované změny je odpovědná firma Ropid. Zároveň občany prosíme, aby své  případné  výhrady a názory k navrhovaným změnám směřovali na firmu ROPID, která sídlí v Rytířské ulici č. p. 10, Praha 1. V současné době firma Ropid vyhodnocuje připomínky a stanoviska jednotlivých městských částí k navrhovaným změnám a prověřuje technické možnosti dopravního řešení.

 Zuzana Kuryviálová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Poznámka redakce: Kontakt na Ropid - Rytířská 10, tel. 234 704 511, e-mail ropid@ropid.mepnet.cz. Na http://www.ropid.cz/kontakty/ je též již předpřipravený formulář pro stížnosti a připomínky. Podle posledních informací před uzávěrkou tohoto čísla se v
současné době vyhodnocují připomínky městských částí a prověřují technické
parametry. Jestli změny nastanou, tak by to mělo být od března 2009.


<< nahoru

ikonka Připomínky ke změnám PID

Váš dopis zn.                                 Naše č.j.                              Vyřizuje                                     Praha  

                                         3940/08/OŽPD/ZK                                                                8.12.2008

            Vážení,

             v říjnu 2008 jsme byli seznámeni s Vašimi návrhy dopravních opatření týkající se změn tras, zastávek a provozních parametrů linek PID v oblastech Prahy 4, 11 a 12. V těchto navrhovaných změnách se konkrétně naší městské části týkají změny autobusových linek č. 113, 171, 272, 117, 197 a 198. K oznámeným změnám, které měly vejít v platnost v prosinci 2008 jsme Vám zaslali stanovisko dopisem ze dne 15.10.2008, jehož kopii Vám přikládáme v příloze.

            Na konci listopadu obdržel pan starosta „Připomínky k Návrhu dopravního opatření" vypracované soukromou společností Centrální dispečink autobusové přepravy. Tento materiál byl projednáván na jednání Rady městské části Praha - Libuš dne 2.12.2008 a k Vámi oznámeným změnám zasíláme toto stanovisko Rady MČ Praha - Libuš (znění Usnesení Rady je přiloženo):

1)      linka č.113 - dle našeho názoru nevhodné rozdělení linky na dvě varianty, kdy některé spoje pojedou do  staré Písnice a některé budou končit na sídlišti Písnice. To u některých lidí může vést k dezorientaci. V současnosti je toto řešeno posilovou linkou  171, která je ale v návrhu zrušena a její spoje jsou převedeny na zkrácené spoje  linky č. 113. To je sice jen optická změna, ale matoucí. Je jasné, že z ekonomických důvodů přitom  nemohou být všechny spoje vedeny až do staré Písnice, takže tyto zkrácené spoje mají své opodstatnění. Tvrdit ale, že zrušením čísla 171 a vlastně i 272 a převedením spojů na zkrácené spoje linky 113  dojde ke zpřehlednění systému, není pravda. Vedlejším efektem je negativní změna na linkách 171 a 272. Tím, že všechny spoje by jely v rovnoměrném intervalu, dá se předpokládat přetěžování dále jedoucích spojů.

2)      Linka č. 171 - nevhodné převedení spojů na zkrácené spoje linky 113 má kromě matoucího efektu i další negativní efekt, kterým je nucené zastavování takto převedených spojů v minimálně využívané zastávce Michelský les, kterou dnešní spoje linky č. 171 i 272 pouze projíždějí. Se zrušením nesouhlasíme.

3)      Linka č. 272 - zrušením této linky se ruší jediné spojení z/do podniků v okolí zastávky Dobronická na Kačerov. Se zrušením nesouhlasíme.

4)      Linka č. 197 - dnes tato linka zajišťuje jediné přímé spojení Jižního města  se zastávkou U Studánky, Sídliště Písnice, Kamýkem a Braníkem. Zrušením této linky by se zrušilo spojení Jižního města, Písnice, Libuše, Kamýku , Braníku a část. Lhotky s oblastí Konvářka (centrále SSZ) a Na Knížecí. Se zrušením nesouhlasíme.

5)      Linka č. 198 - zásadně nesouhlasíme se změnou této linky. Navrhovaná změna je velice neefektivní a nepřijatelná, protože společně se zrušením linky č. 197 zcela ruší obsluhu sídliště Písnice ve vztahu na Jižní město, Kamýk, Lhotku, Novodvorskou , do Bráníka a na Smíchov, tedy kamkoli jinam, nežli na Kačerov, do staré Písnice a mimo Prahu. Nesouhlasíme s odkloněním linky přes minimálně využívanou zastávku Dobronická a Kunratice  ke stanici metra Chodov. Těžko můžeme očekávat , že spojení Kunratice - Kamýk - Lhotka- Novodvorská - Braník - Smíchov, které dnes vůbec neexistuje, bude najednou plně využíváno. Dnes minimálně využívané spojení z Kunratic k metru Chodov, zajišťované v současné době částí spojů linky č. 114, je zcela nelogicky posilováno. Nadto by linka ve špičkách jela s linkou č. 165 v úseku Kunratice - Sidliště Libuš zcela  v souběhu - přitom linka č.165 posílit rozhodně nepotřebuje.

6)      Linka č. 117 - nevidíme důvod  ke zrušení linky, která zajišťuje jediné přímé spojení z Modřanského sídliště do Krče a k metru Kačerov. Naopak také  zajišťuje přímé spojení „našich" zastávek Přírodní a Pavlíkova  s Modřany.

Stanovisko Městské části Praha - Libuš k připravovaným změnám PID je jasné a jednoznačné:

Městská část Praha - Libuš nesouhlasí s navrhovanými změnami PID, konkrétně se změnami na linkách č. 113, 171, 272, 197, 198 a 117, které by se vesměs negativně dotkly obyvatel MČ Praha - Libuš. Domníváme se, že stávající systém PID v naší oblasti je relativně dobře fungující a v současnosti nejsou zaznamenány žádné stížnosti a podněty od občanů. Nejsou proto důvody přistoupit k tak rozsáhlým a radikálním změnám, které by zhoršily přepravní podmínky.

Doufáme, že stanovisko MČ Praha - Libuš bude zohledněno a k plánovaným změnám PID   nedojde.

       S pozdravem

                                                                              Ing. Anna Rusiňáková

                                                                                    vedoucí odboru


<< nahoru

ikonka OTÁZKY A ODPOVĚDI

Rada MČ Praha-Libuš schválila nedávno smlouvu o umístění billboardů na pozemcích č. 910/69 v  k. ú. Písnice a č. 1138/3 v k. ú. Libuš. O které pozemky se jedná? Má naše městská část  nějakou koncepci, jak schvalovat, či neschvalovat umisťování billboardů?

(red)

Co se týče pozemků, jeden u hlídaného parkoviště před Sapou a druhý před Základní školou Meteorologická. Městská část koncepci má, ale je těžké ji jednoduše popsat.

Rada MČ Praha-Libuš souhlasila s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu městské části ve výši 413 810,40 Kč pro základní školu. Pro kterou školu a nač?

Jde o Základní školu L. Coňka, která si podala si žádost o grant na opravu a rekonstrukci sportovních ploch a je zde je nutná spoluúčast městské části jakožto zřizovatele. Celková částka na rekonstrukci je 1 379 368,00 Kč, spoluúčast městské části činí 30 %.

Událo se něco nového kolem zamýšlené stavby velkých bytových domů na místě garáží ve Zbudovské ulici?

Zatím nic.

Místní úřad uzavřel smlouvu o zajišťování zimní údržby komunikací a chodníků na území městské části Praha-Libuš v zimním období 2008 - 2009 s firmou Lesař, s. r. o. To znamená na úklid všech chodníků a komunikací v obci? To už nebude dělat pražská Technická správa komunikací?

Některé, lépe řečeno většinu, komunikací nikdy TSK neuklízela, vždy jsme je uklízeli na vlastní náklady, a proto teď bylo vypsáno výběrové řízení.

Firma Loxia, a. s., předložila návrh na výstavbu „Písnické rezidence - Vrtilka" na konci Písnice směrem na Dolní Břežany. Co tam zamýšlí stavět?

Patrové rodinné domy, celkem ji má být 38.

Ptala se Hana Kolářová, odpovídal Tomáš Hejzlar, tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 4. 11. do 2. 12. 2008. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemcích parc. č. 669/8 a 669/16, včetně vjezdu na komunikaci, přípojek vody, plynu a kanalizace na pozemku parc. č. 1150, k.ú. Libuš, dle projektu ing. arch. Tomáše Pavlíka z10. 8. 2008 za následujících podmínek: Stavebník, nebo budoucí vlastník přípojky plynu uzavře sMČ Praha-Libuš smlouvu o smlouvě budoucí o úplatném věcném břemeni uložení přípojky ktíži pozemku parc. č. 1150, k. ú. Libuš, který je ve vlastnictví obce Praha, svěřený MČ Praha-Libuš. Bude zachována průjezdnost ulice Na Musilech i při stavbě přípojek. Po ukončení akce bude povrch komunikace upraven vcelé šíři vozovky, jednolitě na dvě rovnoběžné spáry, a to od nejsevernější hrany po nejjižnější hranu všech výkopových prací prováděných od roku 2006 vrámci akce RD Na Musilech. Bude provedena úprava napojení obou stávajících (v případě nutnosti i napojení nového RD) chodníkových přejezdů na vozovku Na Musilech tak, jak bylo stanoveno vkolaudačním rozhodnutí na komunikace ze dne 4. 2. 2008. Vozovka bude upravena tak, aby byl zajištěn odtok dešťových vod a nedocházelo ke vzniku kaluží.
 • Souhlasí snavrženou rekonstrukcí stavby plynové regulační stanice VTL RS 309 Libuš dle projektové dokumentace RWE Plynoprojekt, a. s., z08/2008 za následujících podmínek: Stavební činnost, zejména hlukem a prachem, nenaruší činnost nedaleké základní školy. Při výměně inž. sítí (plynovodu, el. vedení...) bude zachována průjezdnost komunikace pro obslužnost základní školy. Před započetím prací požádá stavebník o zábor veřejného prostranství OŽPD MČ Praha-Libuš. Povrchy budou rekonstruovány do původního stavu.
 • Schvaluje zastupování MČ Praha-Libuš firmou Zavos, s. r. o., ve věci nutného kácení dřevin pro akci rekonstrukce Libušská - část B na pozemcích obce Praha, svěřených MČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ktíži pozemku parc. č. 557/53, k. ú. Libuš, mezi MČ Praha-Libuš a Marie Group, s.r.o. spočívající ve změně trasy kanalizace.
 • Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha-Libuš, jako budoucím povinným, a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s., zast. Miroslavou Vitišovou, jako budoucím oprávněným, k částem pozemků parc. č. 910/69 a 910/81 vk. ú. Písnice, obec Praha na uložení elektro, vodovodní a kanalizační přípojky,
 • Bere na vědomí návrh velitele jednotky ukončit členství vJednotce sboru dobrovolných hasičů Písnice MČ Praha-Libuš těchto členů: Jan Číž, Jiří Vytejček, Jiří Šulák a Jaroslav Konfršt.
 • Bere na vědomí na návrh velitele jednotky Dohody o členství vJednotce sboru dobrovolných hasičů MČ Praha-Libuš stěmito navrženými členy: Marek Steiner, Tomáš Kačíř, Milan Kott, Martin Novotný, Ondřej Kozárik, Radka Kuncová, Pavel Árvai, Miloš Petr, Aleš Svoboda, Martin Tománek.
 • Schvaluje dodatek DOK-2 kpojistné smlouvě č. 400 018 617 sAllianz pojišťovnou, a. s. na pojízdný zametací stroj Kärcher L14.
 • Schvaluje výši odměn za pedagogickou a řídící oblast ředitelům mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš za školní rok 2007/2008.
 • Souhlasí spodáním žádosti o navýšení kapacity žáků ve školní družině Základní školy srozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40, Praha 4 - Písnice od školního roku 2009/2010 ke krajskému úřadu, Magistrátu hl. m. Prahy.
 • Bere na vědomí výroční zprávy mateřských a základních škol zřizovaných MČ Praha-Libuš za školní rok 2007/2008.
 • Souhlasí svánoční výzdobou stromů před ÚMČ Praha-Libuš, a to: 3 stromy před budovou ÚMČ Praha-Libuš vulici Libušská 35, 1 strom před budovou ÚMČ Praha-Libuš vulici KLukám 664 formou pronájmu výzdoby pro tyto stromy. Vybrala jako nejvhodnější firmu Eltodo-Citelum, s. r. o., krealizaci vánoční výzdoby stromů po dobu 6 let za cenu 196200 Kč vč. DPH.
 • Souhlasí suzavřením smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zajišťování zimní údržby komunikací a chodníků na území městské části Praha-Libuš vzimním období 2008 - 2009. Vybrala jako nejvhodnější firmu Lesař, s. r. o.
 • Schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové žádosti pro získání prostředků zOperačního programu Praha - Konkurenceschopnost na projekt „Rekultivace parku městské části Praha-Libuš" při ulici U Zahrádkářské kolonie, parc. č. 1057/1 a 1057/3, k. ú. Libuš se společností Cinag, a. s., Sokolovská, Praha 8 - Karlín.
 • Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě sInvestik - sportovní povrchy - vícepráce - akce : nekryté víceúčelové venkovní sportoviště Klokotská - etapa 2008 - dle dodatku knabídce ze dne 29. 10. 2008.
 • Schvaluje jako zhotovitele na akci „Sportoviště ZŠ Meteorologická - rekonstrukce hřiště" firmu vybranou hodnotící komisí (jmenovanou Usnesením Rady č. 268/2008 ze dne 14. 10. 2008): Investik - sportovní povrchy za cenu 964 453 Kč vč. DPH.
 • Schvaluje uzavření dohody o poskytnutí přístřeší vobjektu Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4.
 • Schvaluje uzavření nájemní smlouvy sfirmou AutoMotol Beni, a. s., o pronájmu vozidla Ford Connect LWB.
 • Schvaluje smlouvu o nájmu pozemku mezi MČ Praha-Libuš jako pronajímatelem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s., zast. Miroslavou Vitišovou, jako nájemcem, k části pozemku parc. č. 910/69 vk. ú. Písnice, obec Praha na umístění buňky sociálního zařízení pro pracovníky DP hl. m. Prahy, a. s.
 • Nedoporučuje směnu části pozemku parc. č. 162/1 (dle PK část 389/8) o výměře cca 17 m2 v k. ú. Písnice, obec Praha ve vlastnictví Ing. Marcely Zajíčkové za část pozemku parc. č. 162/2 o výměře cca 17 m2 vk. ú. Písnice, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, zdůvodu omezení vlastnického práva sousední nemovitosti tj. domu č. p. 92 na pozemku parc. č. 163 vk.ú. Písnice, obec Praha ve vlastnictví pana MUDr. Vojtěcha Engelmanna.
 • Souhlasí svyplacením odměn vedoucím odborů ÚMČ Praha-Libuš za druhé pololetí roku 2008.
 • Schvaluje dodatek č. 2 kmandátní smlouvě uzavřené dne 22. 11. 2005 spanem Petrem Kutáčkem.
 • Schvaluje dodatek č. 2 kMandátní smlouvě uzavřené sMgr. Ninou Ludvíkovou.
 • Schvaluje smlouvu o nájmu bytu na pronájem bytu 2 + 1 vMŠ Lojovická na dobu určitou.
 • Schvaluje pojistnou smlouvu sHasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., pro členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Písnice, MČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje finanční odměnu za pozitivní hodnocení Českou školní inspekcí pro ředitelku ZŠ sRVJ, Ladislava Coňka, paní Mgr. Michaelu Pažoutovou.
 • Souhlasí spříspěvkem na stravování zrozpočtu MČ Praha-Libuš ve výši 50 Kč pro každého zaměstnance vprůběhu jednoho pracovního dne. Tato částka je součástí úhrady stravenek vhodnotě 90 Kč zajišťovaných Úřadem MČ Praha-Libuš pro zaměstnance.
 • Schvaluje finanční příspěvek FSC Libuš ve výši 21 600 Kč na nákup sportovního oblečení mužstev.
 • Schvaluje uzavření nájemní smlouvy se ZUŠ Adolfa Voborského, se sídlem Praha 4-Modřany, Botevova 3114.
 • Souhlasí spředloženým návrhem firmy Loxia, a. s., „Písnické rezidence - Vrtilka" z9. 10. 2008 - projektovou dokumentací pro změnu územního rozhodnutí sp. zn.: VYST/48572/2006/Bk ze dne 9. 7. 2007 na stavbu „Výstavba rodinných domů - parcelace, komunikace a inženýrské sítě Písnice - Vrtilka" za podmínek: Bude provedeno připojení pozemků parc. č. 61/10, 67/6 a 67/8, vše k. ú. Písnice, na nově vzniklou komunikaci. Pozemky, na nichž bude vybudováno prodloužení ulice KVrtilce, budou převedeny do správy městské části Praha-Libuš. Souhlasí sprojednáním ve zjednodušeném řízení. Tento souhlas nenahrazuje souhlas snapojením inženýrských sítí ani souhlas snapojením na místní komunikace.
 • Bere na vědomí omezení a přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Libuš vobdobí od 22. 12. 2008 do 2. 1. 2009.
 • Schvaluje seznam členů Komise pro Zdravou Libuš a Písnici a místní Agendu 21 súčinností od 1. 1. 2009.
 • Souhlasí stermíny pro podání žádostí o přijetí dětí kpředškolnímu vzdělávání na školní rok 2009/2010 do mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje Dodatek č. 1 kDohodě o poskytnutí přístřeší uzavřené dne 7. 11. 2008 smanželi Adámkovými.
 • Souhlasí s předloženou dokumentací na stavbu cyklotrasy Kačerov - Kamýk, včetně úseku při ul. Novodvorská na území MČ Praha-Libuš, zpracovanou Dipro, s. r. o., v06/2008, a požaduje zachovat při stavbě průjezdnost přilehlých ulic na území MČ Praha-Libuš. Souhlasí sdočasným záborem šíře cca 0,5 m na pozemcích parc. č. 1120/4, 1120/1 a 1122, k. ú. Libuš, jež jsou ve vlastnictví HMP, svěřené MČ Praha-Libuš.
 • Souhlasí svyplacením finančního daru členům JSDH Písnice, JSDH Libuš, vsouladu s § 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., a to ve výši 3000 Kč členům: Árvai Pavel, Daňo Bohdan, Kačír Tomáš, Kopp Petr, Kozárik Ondřej, Novotný Martin, Saip Martin, Steiner Marek, Svoboda Tomáš, Volkán Martin, Brunner Tomáš, Frank Martin, Kopic Petr, Kott Milan, Kuncová Radka, Petr Miloš, Stašek Ondřej, Svoboda Aleš, Troníček Václav.
 • Schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku mezi MČ Praha-Libuš jako pronajímatelem a panem Antonínem Vladykou jako nájemcem kčásti pozemku parc.č. 558/1 vk.ú. Písnice, obec Praha na dobu určitou - jeden rok.
 • Souhlasí a ztotožňuje se s Připomínkami kNávrhu dopravního opatření na změnu trasy, zastávek a provozních parametrů linek PID na území MČ Praha-Libuš vypracovanými soukromou společností Centrální dispečink autobusové přepravy, Šternberkova 578/4, Praha 7. Pověřuje odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš zasláním „Připomínek klinkám č. 113, 171, 272, 117, 197 a 198" jako stanoviska MČ Praha-Libuš kplánovaným změnám PID na území MČ Praha-Libuš firmě Ropid.
 • Souhlasí sproplacením vakcíny proti žloutence pro 4 strážníky Městské policie, kteří slouží na okrsku Libuš a Písnice za cenu do 8 000 Kč.
 • Souhlasí spodáním trestních oznámení Policii ČR a Obvodnímu státnímu zastupitelství vsouvislosti spožárem vareálu firmy Saparia, a. s., na adrese Libušská 319/126, Praha 4 - Písnice. Pověřuje starostu Petra Mráze podpisem a zasláním trestních oznámení, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová

<< nahoru

ikonka NOVÉ STROMY V ULICI LIBUŠSKÁ

V rámci rekonstrukce ulice Libušská (v úseku Jalodvorská - Dobronická) a ulice Dobronická byly v roce 2006 na náklady investora stavby - stavba byla financována z prostředků EU, státního rozpočtu a rozpočtu HLMP, garantem stavby byl odbor městského investora MHMP - v těchto ulicích vysazeny alejové stromy v rozsahu projektu sadových úprav, který byl v rámci územního a stavebního řízení schválen odborem životního prostředí ÚMČ Praha 12. U vysazených stromů byla investorovi rozhodnutím stanovena tzv. náhradní péče o stromy po dobu tří let, což znamená, že investorovi z tohoto rozhodnutí vyplývá povinnost po tuto dobu zajistit řádnou péči o dřeviny, jako např. zajistit zálivku stromů, výměnu poškozených úvazků, zajistit tvarovací řez při výsadbě atd., a pokud přesto některé stromy uschnout, je povinností investora zajistit výměnu suchých stromů za zdravé jedince. Na podzim roku 2008 bylo z uvedeného důvodu na náklady investora stavby vyměněno celkem 7 uschlých stromů (5 sakur v ulici Dobronická a 2 habry v ulici Libušská). Není neobvyklé, že všechny vysazené stromy se nedokážou adaptovat na nové prostředí, zvlášť pokud se jedná o zatížené prostředí u frekventované silnice. Někdy se jedná o zatížené prostředí, ale někdy také o nedostatečnou péči (faktorů, které ovlivňují růst stromů je pochopitelně mnohem víc). Nicméně je v zájmu investora, aby o stromy řádně pečoval, v opačném případě musí zajistit výměnu stromů za nové a výsadba alejových stromů není levnou záležitostí.

Během roku 2007 a 2008 se někteří z občanů obrátili na MČ Praha-Libuš s žádostí o doplnění stávajícího stromořadí na ulici Libušská. Rada MČ Praha-Libuš na svém zasedání dne 30. 9. 2008 schválila dosadbu 15 kusů stromů na ulici Libušská. Výsadba stromů, jak jste jistě zaznamenali, již byla zrealizována v listopadu 2008.

 

 

Anna Rusiňáková, odbor životního prostředí a dopravy


<< nahoru

ikonka SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Pražské služby, a. s., zaslaly MČ Praha-Libuš  následující informaci ke svozu vánočních stromků:

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2008 do 28. 2. 2009. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu.

 

HK


<< nahoru

ikonka SNÍH NENÍ JEN RADOST PRO DĚTI

aneb   

Údržba chodníků a komunikací v zimních měsících

Komunikace

Na naší městské části zajišťuje úklid, v zimním období zimní údržbu hlavních  komunikací, Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

Ostatní místní komunikace III. třídy jsou vyhláškou hl. m. Prahy zařazeny mezi komunikace, na kterých se v zimním období nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. V praxi to znamená, že městská část zimní údržbu neprovádí, pouze v nejnutnějších případech se provádí jednorázový úklid - posyp (např. v situaci, kdy kvůli namrzlé svažité vozovce nelze vyvézt odpad).

Na internetových stránkách Technické správy komunikací hl. m. Prahy je k dispozici speciální aplikace Zimní údržba, kterou lze najít na webu společnosti www.tsk-praha.cz přímo na hlavní stránce. Uživatelé tak jednoduše zjistí, zda je jejich ulice zařazena do systému zimní údržby.

Chodníky

Úklid chodníků a komunikací se řídí zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Z tohoto zákona vyplývá odpovědnost vlastníka nemovitosti, která hraničí se silnicí nebo místní komunikací (tedy i s chodníkem), za škody vzniklé znečištěním, náledím nebo sněhem - pokud neprokáže, že nebylo v jeho možnostech závadu odstranit.

Zajišťování úklidu chodníku před vlastní nemovitostí je v zájmu všech vlastníků, i když zákon neukládá vlastníkům nemovitostí přilehlých k chodníku povinnost, nýbrž pouze odpovědnost za škody.

Městská část zajišťuje zimní údržbu na chodnících, u kterých jí ze zákona vyplývá odpovědnost za škody. Jsou to chodníky kolem objektů ve vlastnictví MČ, jako jsou budovy úřadu, mateřských školek, parků, chodníky na sídlišti atd.

Zuzana Kuryviálová, OŽPD ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávaní, se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě kritérií jím vydaných a zveřejněných na veřejně přístupném místě. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem na území MČ Praha-Libuš. Tyto děti mají předškolní vzdělávání bezplatné. Ostatní děti hradí měsíční úplatu nejvýše do 50 % neinvestičních měsíčních nákladů konkrétní mateřské škole za uplynulý kalendářní rok. O výši úplaty rozhoduje ředitel.

Po dohodě se zřizovatelem, jímž je MČ Praha-Libuš ředitelé stanovili tyto termíny pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2009/2010:

 

20. 2. až 20. 3. 2009  -  výdej žádostí v mateřských školách

23. 3. a 24. 3. 2009 - příjem žádostí v době od 13.00 hod. do 17.00 hod. v ředitelství mateřských škol

14. 4. až 20. 4. 2009 - výdej rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Název MŠ

Adresa

Ředitel(ka)

Telefon

E-mail

Webové stránky

MŠ Ke Kašně

Ke Kašně 334, Písnice

Jana Vosátková

261911449

vosatkova.mskekasne@quick.cz

www.mskekasne.cz

MŠ K Lukám

K Lukám 664, Libuš

PaedDr. Miroslava Majerová

261910135

msklukam@seznam.cz

www.sweb.cz/msklukam

MŠ Lojovická

Lojovická 557, Libuš

Ivana Sýkorová

241471378

sykorova.mslojovicka@seznam.cz

www.mslojovicka.cz

MŠ Mezi Domy

Mezi Domy 373, Písnice

Irena Procházková

261910122

p.irena@volny.cz

www.skolka.nalibusi.cz

MŠ Montessori

Mezi Domy 373, Písnice

Mgr. Zdeněk Bělecký

242446611

reditel@zsmeteo.cz

www.zsmeteo.cz

                                                                                                 

Humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se zápis do 1. ročníků základních škol koná vždy od 15. ledna do 15. února. Místo a dobu stanovuje ředitel školy.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku, pokud mu není povolen odklad. Odklad povoluje ředitel školy na základě žádosti rodičů, doporučení dětského lékaře a školského poradenského zařízení.

K zápisu na školní rok 2009/20010 přijdou tudíž děti narozené od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003. K zápisu se dostaví rodiče s dítětem, jeho rodným listem a svým občanským průkazem.

K zápisu se může dostavit i zákonný zástupce s dítětem, které se narodilo v období od 1. 9. 2003 do 31. 12. 2003, pokud je dítě tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a jeho přijetí k základnímu vzdělávání doporučí školské poradenské zařízení.

Pokud budete chtít školu navštívit a prohlédnout si učebny, je možno se předem domluvit s řediteli škol. Den otevřených dveří v ZŠ Meteorologická je 7. 1. 2009 od 8 do 16 hod. a v ZŠ s RVJ v Písnici je 15. 12. 2008 od 8 do 18 hod.

 

Termíny zápisů do ZŠ na území městské části Praha-Libuš:                         

 

Základní škola

Adresa

Ředitel(ka)

Den zápisu

Telefon

E-mailová adresa,

webové stránky

Ladislava Coňka

1. - 5.třída

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: ,,Don´t worry be happy".

Ladislava Coňka 40/3,

Praha 4 - Písnice

Mgr. Michaela Pažoutová

 

21. 1. 2009

14:00 - 18:00 hod.

22. 1. 2009

14:00 - 18:00 hod.

 

261911451

zs.pisnice@volny.cz

www.zspisnice.info

Meteorologická 

1. - 9. třída

Výuka podle školního vzdělávacího programu „Škola pro každého" ve třídách Amos nebo Montessori.

Meteorologická 181,

Praha 4 -Libuš

Mgr. Zdeněk Bělecký

 

4. 2. 2009

14:00 - 18:00 hod.

5. 2. 2009

14:00 - 18:00 hod.

242446611

 

reditel@meteo.cz

www.zsmeteo.cz

 

Humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ze dne 10. 12. 2008

č. 34/2008: ZMČ Praha-Libuš souhlasí s rozpočtovou změnou č. 4, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, ve všech  bodech.

č. 35/2008: ZMČ Praha-Libuš schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí - pozemků parc. č. 910/34 a 910/35, oba k. ú. Písnice, a budovy č. p. 395 na pozemku parc. č. 910/34, k. ú. Písnice, kterou se výše uvedené nemovitosti převádějí bezúplatně z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví hlavního města Prahy - svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce - městské části Praha-Libuš. Pověřuje starostu podpisem smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 36/2008: ZMČ Praha-Libuš ukládá Radě městské části Praha-Libuš připravit podklady na využití objektu garáží v ulici Dobronická 694 a předložit je na dubnovém zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš v roce 2009.

č. 37/2008: ZMČ Praha-Libuš bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva za rok 2008.

č. 38/2008: ZMČ Praha-Libuš schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2009, které bude platit do schválení definitivního rozpočtu. Ukládá starostovi zabezpečit čerpání nákladů do max. výše tohoto rozpočtového provizoria.

č. 39/2008: ZMČ Praha-Libuš souhlasí s podáním trestních oznámení Policii ČR a Obvodnímu státnímu zastupitelství v souvislosti s požárem v areálu firmy Saparia, a. s., na adrese Libušská 319/126, Praha 4 - Písnice. Pověřuje starostu pana Petra Mráze podpisem a zasláním trestních oznámení, která jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

 

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

Téma

ikonka FENOMÉN DOBY – DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ (15) - DIGITÁLNÍ VÁNOCE V LEDNU

Po několika měsících se opět vracím k digitálnímu vysílání v Praze. Událo se toho opravdu hodně a tak nejdříve malá rekapitulace.

V Praze bylo zahájeno oficiální vysílání multiplexů 1 (ČT a Český rozhlas), 2 (Nova, Prima) a 3 (Z1, Óčko, Public TV a TV Noe). Multiplexy 1 a 2 jsou od počátku šířeny z vysílače Cukrák s horizontální a Žižkov s vertikální polarizací. Na oba zmíněné vysílače se 15. prosince dostal i multiplex 3.

To datum je zajímavé ještě z jednoho důvodu. Nova spustila v multiplexu 2 svůj druhý program Nova Cinema.

Upozorňuji, že pokud vysílače chcete přijímat, měla by vaše anténa být směrem na Cukrák (ten má i vyšší výkon) natočena klasickým způsobem. Jestli ale chcete přijímat multiplexy ze Žižkova, je třeba anténu ve směru na tento vysílač otočit o 90°.

Možná si ještě vzpomenete na starší články, ve kterých jsem psal i o multiplexu 4. Ten stále zkušebně vysílá, u nás z vysílače na Novodvorské. O spuštění oficiálního provozu nebylo v době psaní tohoto článku nic známo. Telefonica O2 se k jeho provozu nevyjadřuje.

A teď k poněkud zvláštnímu názvu tohoto článku. 11. ledna totiž v multiplexu 2 startuje zcela nová digitální stanice TV Barrandov. Tak se těšte. Má se jednat o plnoformátovou televizi, tedy televizi, která vám nabídne seriály, zábavu, filmy i zpravodajství. Ze známých tváří by vás měli při jejím vysílání pobavit Ivan Mládek a jeho tým, Zuzana Bubílková, Jan Saudek a mnozí další.

 

Karel Zajíc

<< nahoru

ikonka JAK TO CHODÍ V MONTESSORI (2)

VÁNOČNÍ ČAS

Před Vánoci byla atmosféra ve školce plná očekávání. Děti vyráběly ozdoby a výzdobu tříd. Povídaly si o vánočních zvycích, o adventním období, o tradičních obyčejích. K předvánočnímu času patří i setkání s Mikulášem. Pokud Mikuláš nepřijde do školky, vypravíme se ho společně hledat k Modřanské rokli. Nejen děti, které zažily napínavou (nikoliv strašidelnou) podvečerní procházku, na ni ještě dlouho vzpomínají.

K výjimečným pomůckám v Montessori školce, kterými se děti hrou mnohému naučí, patří i dětská kuchyňka. Je to plně funkční kuchyňská linka ve velikosti odpovídající dětské postavě. Je vybavená dřezem s baterií, vařičem, elektrickou troubou a spoustou polic a skřínek. Děti mají možnost ji využít při přípravě svačiny, každý má na polici svůj vlastní hrneček pro dodržování pitného režimu. Příležitostně využijí kuchyňku při ověřování rodinných receptů. Plně bývá využívána v předvánočním čase. Letos např. děti samy (s malou pomocí učitelek) upekly a ozdobily perníčky. Samy si v hmoždíři roztloukly koření, rozkleply vajíčka, zpracovaly těsto. O nadšení při válení těsta a vykrajování není třeba pochybovat.

Při vánočním setkání děti využily kuchyňku ještě pro přípravu jednohubek jako pohoštění. Pozvaly nás ke stolu, obdarovaly svými výrobky - perníčky, náhrdelníky a přáními. Nechyběl ani společný zpěv koled. Bylo to příjemné a klidné odpoledne.

Přejeme všem hodně zdraví a spokojenosti do roku 2009.

Helena a Roman Sixtovi

<< nahoru

ikonka JAK UŠETŘIT ROČNĚ MILION? ÚSPORAMI ENERGIE.

Rozhovor s tajemníkem Úřadu MČ Praha-Libuš Tomášem Hejzlarem.

Rada naší městské části schválila smlouvu o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem s firmou Enesa. O jaké služby se jedná?

O služby EPC, zjednodušeně řečeno úspory energií.

Metoda EPC neboli Energy Performance Contracting znamená, že firma navrhne opatření, která ušetří spotřebu energie, a když se opatření provedou, splácí se firmě penězi, které se tak za energie ušetří. Je to tak?

Ano, to je velmi přesné shrnutí.

Jak se firma vybírala? Nabízí tuto metodu u nás více firem?

Firma se vybírala pomocí výběrového řízení, tuto službu u nás nabízí několik firem. Konkrétně do našeho výběrového řízení se přihlásily tři firmy.

Pro jaká zařízení nebo budovy naše MČ smlouvu o EPC službách s Enesou podepsala?

MČ Libuš podepsala smlouvu na tyto objekty: ZŠ Meteorologická 181/2,  MŠ K Lukám 664/1, MŠ Mezi domy 373/10, Klub Junior, Na Okruhu 395/1.

O jaké úpravy především půjde?

Technologické, jako je výměna kohoutů na radiátorech, a organizační. Celý problém je ovšem velmi složitý a nelze ho jednoduše postihnout.

Kolik by tak městská část ročně měla ušetřit energie a kolik to zhruba má představovat peněz?

Vzhledem k tomu, že se jedná o úsporu jednak elektrické energie a dále energie nutné k vytápění objektů a ohřevu vody, nedokážu její úsporu vyčíslit přesně, ale jedná se zhruba o 1 mil. Kč ročně.

To už je znát! Jak dlouho se bude splácet?

Ze smlouvy vyplývá, že jakékoliv splácení je závislé na již provedených, a tedy fungujících opatřeních, ale obecně se dá říci, že splácet začne MČ v druhé polovině roku 2009 a poslední platba proběhne do konce roku 2017.

Jaké máte první zkušenosti s přístupem firmy?

Zatím velmi pozitivní.

Jak se na tuhle možnost vlastně přišlo? Navrhl ji strategický tým MČ Praha-Libuš?

Ano.

Kdy budou energeticky úsporná opatření v rámci tohoto projektu dokončena?

Na konci měsíce srpna roku 2009.

Vyžaduje tento způsobe energetických úspor nějakou náročnější spolupráci od zaměstnanců místního úřadu a vedení škol a zařízení, kde se úpravy budou provádět?   

Neřekl bych, že náročnější, spíše té práce o něco přibude, ale měla by být více než bohatě vyvážena vlastními úsporami, a tím pádem i ziskem.

Za rozhovor děkuje Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka SAPA – VIETNAMTOWN

Pokud chcete nasát vůni exotiky, nemusíte letět přes půlku zeměkoule. Na jižním okraji Prahy se skrývá dobře utajený Vietnamtown. Za branou střeženou dvěma kamennými lvy je docela jiný svět...

Sapa, pojmenovaná podle starobylého města na severu Vietnamu, je nejen velkoobchodní, ale i kulturní centrum. Byla vybudována na místě bývalého masokombinátu. Je to jakési „město ve městě", kde existují obchody, restaurace, zábavní centrum, centrum bojových umění, základní služby jako školka, kadeřnictví, fotolab, lázně, a dokonce i cestovní kancelář.

To se o Sapě dovědí ti, kteří si najdou informace na internetu, které jsou však zjednodušené. Co se skrývá uvnitř Sapy, zůstává pro mnoho lidí dál tajemstvím. Není to jen prosté obchodní centrum, kudy proudí zboží z dovozu. Sapa představuje i kulturní a naboženské centrum s buddhistickou pagodou pro Vietnamce z celé České republiky. Návštěvníci Sapy mají pocit, jako by se ocitli v nějaké daleké východní zemi. Mohou zde zakusit i vůni a chuť Vietnamu - tradiční jídla a bohatý dovoz potravin z Asie. V areálu je i jazykové středisko, kde se o víkendech vietnamští žáci zúčastňují doučovacích kurzů. Vedle něj se nachází moderní mateřská školka, kam se vietnamské děti chodí učit a poznávat svět v mateřštině. V centru asijského bojového umění se konávají různé kurzy bojového umění pro zájemce všech věkových kategorií. Kromě těchto služeb v Sapě najdeme i redakci vietnamských novin, včetně Tuan Tin Moi a The Gioi Tre, dvou nejznámější periodik mezi Vietnamci v České republice.

Zboží do Sapy se dováží z mnoha zemí jako z Turecka, Číny, Vietnamu, Polska, Německa a dalších, v širokém sortimentu. Zákazníci v Sapě nejsou jen Vietnamci, ale i Češi, Němci a další národy. Po vzniku roku 2000 postupně Sapa získává čím dál více návštěvníků, kteří sem chodí nejenom nakupovat, nýbrž také, aby poznali asijský svět a strávili volný čas ve vietnamské komunitě. Vietnamci jsou velmi přátelští a pohostinní. Vietnamské jídlo je také velmi zajímavé a levné, mnohdy se nikde jinde neprodává - pokud neutratíte 25 000 korun na letenku do Vietnamu...

A pokud máte zájem poznat kulturu či tradici Vietnamu nebo Asie všeobecně, můžete přijít do Sapy na sváteční dny, jako je Den dětí (15. 8. podle lunárního kalendáře), Nový rok (podle lunárního kalendáře) apod. Kulturní, vzdělávací, odchodní a zábavné centrum - to je Sapa. Přijďte a poznejte to sami. Protože pouze ti, kteří v Sapě byli, mohou mít přesný obraz o tomto centru.

Kontaktní spojení na správu Velkoobchodní centrum Sapa: tel. 244 092 416, e-mail info@sapa.biz

Anh Tuan Nguyen

<< nahoru

ikonka O ŽÁKOVSKÉM ZASTUPITELSTVU

Rozhovor s vedoucí humanitního odboru Úřadu MČ Praha-Libuš Ivou Hájkovou.

Co je žákovské zastupitelstvo?

Jedná se o poradní orgán zastupitelstva MČ Praha-Libuš. Žákovské zastupitelstvo Praha-Libuš vzniklo v dubnu 2007 a je složené asi z 15 dětí ve věku 12 - 16 let, převážně žáků ZŠ Meteorologická, nyní i ze dvou studentů střední školy.

Proč vzniklo?

MČ Praha-Libuš je zapojena do projektu Zdravá města. Jeden z hlavních cílů projektu je ve spolupráci s veřejností vytvářet kvalitní místo pro život. Mezi veřejnost samozřejmě patří i děti a mládež. Z tohoto důvodu jsme oslovili žáky v ZŠ Meteorologická, zda by měli zájem vytvořit toto seskupení a pomáhat nám.

Jak spolupráce funguje?

Mohu říct, že vznikla „veselá parta" schopných mladých lidí. Podílejí se na kampaních, jako jsou Dny zdraví, Den Země, Národní dny bez úrazů, realizují projekt Bezpečná cesta do školy, pomáhají nám při organizaci veřejného fóra, zpracovávají různé ankety. Spolupráce je nejen funkční, ale i oboustranně přínosná.

Kde se scházejí a jak často?

Jednou za 14 dní se scházejí o velké přestávce v ZŠ Meteorologická, protože převážná část dětí je z této školy. Jednou za měsíc mají schůzku vždy ve středu od 17 hodin, aby se sešli i se staršími členy. Pak je samozřejmě nejrychlejší komunikace přes e-mail a diskusní fórum na stránkách Žákovského zastupitelstva.

To nepotřebují vedení nějaké dospělé osoby?

Mohu říct, že ani ne. Přesto mají určené vztyčné osoby: na škole paní učitelku Moniku Exnerovou, na úřadu mě a pana starostu.

Je nějaké seskupení podobného typu v Praze?

Ano, na Praze 7, na Praze 2 a Praze 6. Poslední dvě jmenované Prahy mají studentská zastupitelstva vedená pod Domem dětí a mládeže. Již jsme se společně začali všichni scházet, vyměňujeme si zkušenosti. Naše žákovské zastupitelstvo se zúčastnilo i setkání všech těchto seskupení se slovenskými kolegy z Bratislavy. Společně s Prahou 7 jsou naše děti zapojeny do mezinárodního projektu s účastí anglických a bulharských kolegů. Již se uskutečnilo společné zahraniční setkání v červnu na Praze 7, nedávno byli naši zástupci v Bulharsku. Na jaře v roce 2009 by měli vycestovat na zkušenou do Anglie. V prosinci pozvali děti ze žákovského zastupitelstva starostku a ředitele školy z  Kunratic, aby jim sdělily něco o sobě a vyzvaly je k založení tohoto seskupení i v MČ Praha-Kunratice. Mají zájem mít kolegy i v okolních městských částech, aby mohli vzájemně spolupracovat. Začátkem roku 2009 se pokusíme utvořit ze všech pražských studentských zastupitelstev krajskou radu, aby se zintenzivnila spolupráce s magistrátem.

Žákovské zastupitelstvo naší městské části tedy už s pražským magistrátem spolupracovalo?

V rámci projektu Bezpečná cesta do školy, který je realizován s občanskými sdruženími Pražské matky a Oživení, spolupracují děti s odborem dopravy. V listopadu byli pozvány na magistrát, aby sdělili silné a slabé stránky při realizaci tohoto projektu. Jednalo se o školení koordinátorů z neziskových a školských organizací, kteří mají pomoci projekt realizovat na základních školách. Uskutečnilo se pod záštitou radního hl. m. Prahy pana Mgr. Štěpánka, CSc.

Kde se může zájemce dozvědět o žákovském zastupitelstvu více?

Na stránkách   http://www.praha-libus.cz - Projekt Zdravé město - žákovské zastupitelstvo nebo na adrese http://groups.google.com/group/zakovske-zastupitelstvo. Je možno využít e-mail zz@praha-libus.cz, zakovske-zastupitelstvo@googlegroups.com. Členy žákovského zastupitelstva jsou: Martin Korbel, Daniel Rantoš, Michaela Peclinovská, Martina Exnerová, Simona Doleželová, Lucie Heřmánková, Adéla Jindráčková, Martin Molčan, Petr Molčan, Adéla Pavlíčková, Lenka Škodová, Martin Šrámek, Kryštof Štafl, Helena Vuová.

(red)

SEMINÁŘ  BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY

Na Magistrátu hl. města Prahy se 2. prosince konal seminář k projektu Bezpečná cesta do školy. Tohoto semináře se za naši městskou část zúčastnila paní Hájková z humanitního odboru, paní učitelka Exnerová a tři členové Žákovského zastupitelstva: Petr Molčan, Kryštof Štafl a Michaela Peclinovská. Měli jsme prezentaci, ve které jsme popisovali, co děláme. Když jsme ji uvedli, zapojili jsme se do diskuse. Řekli jsme své názory na tento projekt a co jsme od něj čekali. Dále jsme mohli vidět příklady ze zahraničí, kterými jsme se mohli inspirovat. Tento seminář byl pro nás další zkušeností do budoucna.

Za ŽZ Michaela Peclinovská

SCHŮZE SE ZÁSTUPCI MČ PRAHA-KUNRATICE

Dne 10. prosince 2008 se konala schůze se zástupci MČ Kunratice. Seznamovali jsme účastníky (paní starostku, pana starostu a pana ředitele ZŠ Kunratice) s naší prací v ŽZ a s tím, že bychom rádi vytvořili společné zastupitelstvo s kunratickými. Uvedli jsme naši prezentaci o práci v ŽZ, pak probíhala i diskuse na toto téma. Zodpověděli jsme spoustu dotazů ze strany Kunratic a bylo nám sděleno mnoho jejich zkušeností. Uvidíme, jak se bude dále vyvíjet naše spolupráce. Byla to další zkušenost z naší strany. Děkujeme, že si na nás zástupci udělali čas a byli ochotni přijít k nám do školy.

Za ŽZ Michaela Peclinovská

GREAT EXPECTATIONS - BULHARSKO

Dva členové Žákovského zastupitelstva Praha-Libuš navštívili v listopadu, ve druhé části výměnného setkání, Bulharsko, konkrétně města Sofia a Gorna Oryahovitsa. Cestu hradila městská část a pobyt Evropská unie.

Bulharsko jsme navštívili společně se Studentským zastupitelstvem Prahy 7 a Youth Council - London borough of Lewisham (Mladí zastupitelé z Lewishamu). Cílem tohoto projektu je seznámit se se studentskými parlamenty ostatních zemí a jejich problémy, resp. problémy zemí a konkrétních měst. Proto nese projekt název Great Expectations (Skvělá očekávání) a bude pokračovat i nadále. Zatím se ho účastní zastupitelstva z Anglie, Bulharska a ČR.

Hlavním problémem Bulharska jsme shledali nedostatek financí.

Účastníkům pokračování tohoto projektu přeji hodně štěstí při debatách a proslovech v angličtině, které jsou zde nevyhnutelné.

Alena Daniela Klčová

<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci lednu 2009 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 82 let, 85 let a 86 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

 

Věra Ublová

Věra Páchová

Miloslav Pospíšil

Jiřina Sojková

Jiří Knížek

Naděžda Hájková

Miloslava Kloudová

Eva Raková

Marta Habrcetlová

Vladimír Koucký

Miloslava Vostřezová

Anděla Jandová

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách U nás, je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou -  tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení. 


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (40) - NOVOROČNÍ NOVINKY

Takhle: Chtěl jsem, abych byl aktuální, uvést nějakou knihu o pražské městské dopravě, event. o hospodářské recesi, která se projeví i v ní, najmě, když v Ropidu asi nepracuje nějaký obyvatel naší lokality, ale v aktuální nabídce je pouze jízdní řád MHD MMMMpro letošní rok. A tak pojmu první letošní knihkupectví docela tradičně -  diář pro děti, aktuální Guinessovu knihu rekordů, pohodovou knižní novinku a pohodové CD vyprávějící knihu (abych vás nenutil jen číst), kterou jsem už virtuálně nabízel.

Diář Malého Mikuláše 2009.  Goscinny, René - Sempré, Jean-Jacques. Přel. Tamara Sýkorová. Praha: Albatros, 2008.168 s. ISBN: 978-80-00-02186-7

Soudě dle vlastních dětí, které dneska ovšem už čtou něco úplně jiného, domnívám se, že  Mikulášovy patálie a průšvihy všeho druhu, jsou oblíbené i u českých dětských čtenářů. A domnívám se dále, že by tudíž mohli uvítat i jeho diář, který je bude spolu s vtipnými hláškami a sentencemi provázet celým rokem 2009.


Guinness World Records 2009. Přel. Emílie Harantová. Praha: Slovart, 2008. 287 s.

ISBN: 978-80-7391-111-9

Kniha obsahuje více než 2000 aktuálních rekordů ze světa počítačových her, hudby, filmu, přírody, vesmíru atd. Seznámíte se tu s nejtěžším i nejmenším člověkem na světě, s ženou s nejdelšími nehty, s kouzly Harryho Pottera, s tajemstvími Hollywoodské síně slávy i s 10 nejlepšími videohrami v dějinách. Proniknete do nejlepších sportovních výkonů a dozvíte se, jak se i vy můžete stát rekordmanem. A navíc s úžasnými 3D obrázky, které získají jiný rozměr díky přiloženým brýlím.

Povídky. Svěrák, Zdeněk. Praha: Fragment, 2008. 108 s. ISBN: 978-80-253-0761-8

Jemný humor Zdeňka Svěráka je (doufám, že i pro vás) ideálním společníkem pro volný čas! Soubor povídek s typickou svěrákovskou hravostí a humorem. V povídkách se může každý  poznat - inspirací je Svěrákovi sám život. Každý z nás se mohl někdy dostat do stejné situace jako hlavní hrdinové jednotlivých příběhů. Sbírka Svěrákových povídek jistě nebude ve vaší knihovně „ležákem", jistě se k ní budete rádi vracet.


CD - Muž, který sázel stromy. Giono, Jean.  Praha, Tympanum: 2008. 1, délka 00:34 Čte Marek Eben, režie Jan Jiráň, hudba Marek Eben, hudbu nahrála skupina Bratři Ebenové - Marek, Kryštof a David, Pavel Skála, Jiří Veselý, Jaromír Honzák, Jiří Zelenka1 x CD, délka 00:34

Pro ty, kdo už zapomněli, stručně: mistrovská povídka z roku 1953. Stylově čisté a dějově jednoduché vyprávění o prostém, osaměle žijícím pastýři ovcí, žijícím ve vyprahlé a vylidněné Provenci, který tiše a bez nároků na vděk den co den sázel po kopcích stromy. Usoudil, že kraj bez stromů hyne, a rozhodl se situaci napravit. Poslední setkání autora s tímto člověkem se v roce 1945 odehrálo v zalesněných kopcích, kam se se stromy vrátila voda, život a lidé.

I v roce 2009 přeje příjemné počtení a pohodový poslech

 

jbx

<< nahoru

Debata

ikonka PROVOZ V ULICI K VRTILCE

V červnu letošního roku byla ÚMČ Praha-Libuš a všem zastupitelům městské části  doručena stížnost 62 obyvatel ulice K Vrtilce, Na Konečné, Velká Lada, Zátoňská a některých dalších ulic v Písnici na neúnosné zatížení oblasti automobilovou dopravou, kterou z převážné části tvoří zásobování a dopravní obsluha skladové haly v ulici K Vrtilce č.p. 504/30.

Jelikož se nyní dovídáme, že někteří občané nejsou informováni o průběhu řešení této stížnosti a domnívají se, že se ÚMČ Praha-Libuš ve věci  nejedná, uvádíme následující informace:

Záležitost týkající se dopravní situace oblasti ulice K Vrtilce byla opakovaně projednávána Radou městské části a na jejím zasedání v červenci 2008 bylo přijato v této věci usnesení, ve kterém Rada MČ souhlasí se změnou dopravního režimu v ulici K Vrtilce na zkušební dobu 1 roku. Změna měla spočívat v zaslepení komunikace K Vrtilce na úrovni vjezdů  k rodinným domům č.p. 168 a 181, provoz jižní části komunikace měl být zajištěn obousměrně od ulice Libušská (od Dolních Břežan). Neprodleně byla zaslána žádost na Odbor dopravy ÚMČ Praha 12 o stanovení úpravy silničního provozu - povolení zaslepení ulice K Vrtilce.

Odpověď občanům s informacemi o vývoji celé záležitosti byla adresovaná na jméno uvedené jako první ve  stížnosti - s prosbou, aby adresát informoval i ostatní obyvatele.

Odbor dopravy ÚMČ Praha 12  projednal návrh MČ Praha-Libuš se zástupcem Policie ČR Správy hl.m. Prahy - dopravní inspektorát. Závěrem bylo nesouhlasné stanovisko na zaslepení komunikace K Vrtilce. Důsledkem toho byla žádost Městské části Praha-Libuš o přehodnocení zamítavého stanoviska a nová žádost o vydání souhlasného stanoviska na zaslepení.

Všechny tyto informace byly v září písemně sděleny prvnímu podepsanému v původní stížnosti s opětovnou žádostí o předání informací ostatním občanům.

Poslední vydané stanovisko OD ÚMČ Praha 12 z listopadu 2008 je opět nesouhlasné (jeho plné znění je přiloženo).

 

            Pro úplnost uvádíme další skutečnosti, které se celé záležitosti týkají:

-         Jelikož je část ulice K Vrtilce součástí lokálního biokoridoru, požádali jsme v říjnu o součinnost také Odbor ochrany přírody MHMP - do dnešního dne jsme neobdrželi odpověď.

-         V březnu 2008 byla Odborem výstavby ÚMČ Praha 12 vydána Výzva na ukončení užívání nepovolené stavby na pozemku parc.č. 58, k.ú. Písnice (skladová hala č.p.504/30, ul. K Vrtilce). Této výzvě nebylo vyhověno, a proto jsme výše uvedený odbor dopisem ze dne 28.8. požádali o zjednání nápravy nařízením rozhodnutí. Dalšími dopisy ze dne 8.10. a 24.11. jsme opakovaně žádali o vydání rozhodnutí ve věci ukončení užívání skladové haly.

 

ÚMČ Praha-Libuš podniká kroky směřující k nápravě stávajícího stavu. V jeho kompetenci však není zaslepení ulice K Vrtilce bez souhlasného stanoviska Policie ČR a Odboru dopravy ÚMČ Praha 12 a ani vydání jakéhokoliv opatření podle stavebního zákona v souvislosti s provozováním skladové haly č.p. 504/30. Vybudování výhyben a zpevnění povrchu ulice K Vrtilce (požadavek Odboru dopravy ÚMČ Praha 12) jsou práce finančně náročné a na jejich realizaci MČ Praha-Libuš v současné době finanční prostředky nemá.

Ing. Pavel Macháček, zástupce starosty, a OŽPD ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

Zveme

ikonka KALENDÁRIUM Libuš a Písnice


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš, kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719

Základní otevírací doba: pondělí až pátek 9:30 - 12:00 hod.

Příspěvek: 30 Kč, předplatné 200 Kč/10 návštěv, první návštěva zdarma

Stálý program:                     pondělí (rytmika, kulturní program, herna) 

úterý   (výtvarné aktivity, herna)

středa  (rytmika a cvičení pro nejmenší, přednášky, herna)

čtvrtek (hudební kurzy Yamaha pro přihlášené, herna)

pátek  pouze pro přihlášené (ANJ konverzace, herna Montessori)

 

NOVINKY A UPOZORNĚNÍ:

•Důležité! Z důvodu nedostatku aktivních maminek jsme nuceni k lednu 2009 částečně omezit  programový provoz centra. Také z důvodu nízké návštěvnosti jsou od ledna 2009 zrušena pondělní výtvarná odpoledne. O případném zavedení jiného odpoledního programu pro rodiče a děti vás budeme včas informovat.

•Maminky, přijďte se k nám seberealizovat. MC Kuřátko hledá maminky, které jsou ochotné podílet se na programových aktivitách centra nebo činnosti sdružení. Maminky - jste šikovné, hodně toho zvládáte a umíte. Pojďte nám pomoci, vaše děti i okolí na vás budou pyšné! Přijďte se nás zeptat na podrobnosti, rádi vás mezi námi uvítáme. Stačí nám váš zájem a chuť spolupracovat. Kontaktní osoba:Katka Tomešová.

 • Zájemci se mohou také dostavit na setkání členek sdružení MC Kuřátko dne 7. 1. 2008 od 20 hod. vprostorech MC.

•Projekt IT dovedností a vzdělávacích seminářů V práci jako doma pro rodiče na MD a RD od spol. Attavena, o. p. s., o kterém jsme vás informovali v prosincovém čísle, byl z časoprostorových důvodů a po dohodě s realizátorem přesunut na podzimní termín. Nový předpokládaný začátek kurzů v září 2009. Pokusíme se ovšem již během ledna umístit na náš web informace o kurzu, jeho obsahovou strukturu a časové rozvržení, informace pak budeme průběžně doplňovat o nové údaje.

•Přednáška na téma Školní zralost dítěte a dětská logopedie v pondělí 21. 1. v době 16 - 17:30 hod.

Probíhá obnova a přihlašování registrací zájemců do hudebních kurzů Yamaha Class pro jaro 2009 (únor - červen 2009). Více informací se dozvíte na  webu www.yamahakurzy.cz či přímo v MC Kuřátko.

•Páteční aktivity v MC pouze pro přihlášené zájemce!

•Sledujte, prosím, pozorně náš web, kde se o jednotlivých změnách, programech a projektech MC průběžně dozvíte více.

 

LEDEN 2009

5. 1.             pondělí             Vítáme nový rok tancem a zpěvem.

6. 1.      úterý             Sněhulák z vaty a z papíru, padne zimě na míru..

12. 1.             pondělí             Narozeninová party - s dětmi, které se narodily v prosinci (!) a v lednu, oslavíme jejich narozeniny a předáme malý dárek. Chcete-li, přihlaste své oslavence na tel: 728 200 439 (Tomešová) do 9. 1.

13. 1.    úterý             Sova zapoměnka - vyrobíme si nástěnku na drobnosti do kuchyně či dětského pokoje.

14. 1.    středa             Orientální hudba a břišní tanec - přijďte si se svými dětmi zatančit v rytmu Orientu a zaposlouchat se do hudby pohádek tisíce a jedné noci pod vedením Magdaleny Skalníkové -www.brisnitance-magdalena.cz.

19. 1.   pondělí              Divadélko - dětem i dospělým zahrajeme další (ne)známou pohádku.

19. 1.  pondělí             Školní zralost dítěte a dětská logopedie 16 - 17:30 hod. Přednáška Šárky Wagenknechtové nás seznámí s pojmem „školní zralost dítěte" a poradí rodičům, jak připravit své dítě na školu. Prostor pro vaše dotazy je samozřejmostí.

20. 1.  úterý             Bílé vystřihovánky a Ježci z alobalu - křehké zimní ozdoby pro naše domovy. S sebou malé nůžtičky z manikúry.

26. 1.             pondělí             Zpívání s kytarou aneb Co (ne)víme o Eskymácích.

27. 1.    úterý             PET kocour - líbí se vám kocouři, kteří zdobí naše centrum? Přijďte si ho vyrobit. 

                                    

Za MC Kuřátko Katka Tomešová


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM V LEDNU 2009

Srdečně zveme naše milé seniory na  posezení mezi svými vrstevníky s tímto připravovaným programem:

6. 1. Zahájení nového roku 2009. Volné popovídání po svátcích.                            

13. 1. Čtení ze čtyřdílné knihy A. Jiráska. Výběr kapitoly z kroniky U nás. Jak se u nás těžko žilo.

20. 1. Promítání z minulých výletů se vzpomínkou, co jsme již všechno viděli a jací jsme před lety byli.

27. 1. Volná zábava při kávě a čaji, popovídání mezi svými přáteli.

Nezapomeňte, že klub seniorů je otevřen celé naší městské části - Libuši a Písnici, a to každé úterý od 14.00 hodin.

UPOZORNĚNÍ

Pro milovníky divadla, kteří se přihlásili na vánoční koncert operní zpěvačky p. J. Břinkové

upozorňujeme, že koncert se přesouvá na 16. ledna 2009 z důvodu  nemoci! Děkujeme.

A co dále připravujeme:

Veselý divadelní kousek La stupendo, aneb Tenor na roztrhání! V nastudování vinohradských herců, kteří budou hostovat v Branickém divadle. Představení se koná 26. ledna 2009 od 19.00 hodin. Prozatím zamluveno 25 vstupenek v předních místech. Bude-li větší zájem, vstupenky se doobjednají. Prosím, ozvěte se ihned na tel. číslo 608 511 980 p. Prchlíkové.

P.S. P. Prchlíková doporučuje!

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková


<< nahoru
vymezovací obrázek

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 12/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý