Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 02/2009Kronika

ikonka


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

Zahájení nového roku 2009

V klubu bylo spojeno s velkou návštěvností a my, členky výboru, jsme se nad tím upřímně radovaly. Začíná tedy opět nový rok a nám práce s programem, aby naše seniory docházení do klubu stále bavilo.

Paní Kvapilová seznámila s připravovanými akcemi, které již vešly ve známost, s termíny konání. Co si více přát, když senioři se přihlašují již i na akce konané v červnu, v srpnu. Děkujeme za přízeň a těšíme se společně na  cestách, ať již  odpočinkových nebo rekreačních, zajímavých  i poučných.

Koncert vánočního souznění

Za zmínění stojí, že se v Branickém divadle konal koncert paní P. Břinkové s jejím pěveckým partnerem. Vánoční souznění se proměnilo v souznění duší a bylo tak vnímáno   všemi diváky - za velkého potlesku všech návštěvníků, i s pěveckým přídavkem. Vzhledem k tomu, že paní Břinková jednou za rok nezapomíná na koncert pro své obdivovatele, tak jsme se již mohli začít těšit, že se za rok sejdeme opět ve stejnou dobu na stejném místě!

Četba s ohlasem

Nemohu opomenout zmínit se o odpoledním programu 13. ledna 2009 s vybranou knihou.  Pravidelná četba z knihy (o Fialové, o Fouskovi) si v minulém roce získala oblibu. Proto   jsme opět zařadili četbu do programu, a vybrali knihu tentokráte přibližující, jak se tehdy  v minulosti těžce žilo, knihu spisovatele A. Jiráska z čtyřdílného svazku U nás.

Shodou okolností režisér pan Otakar Vávra v programu ČT 1 z cyklu 60 léta v kinematografii, právě den před naší četbou, vyprávěl o filmech zpracovaných na základě historických knih A. Jiráska - již tehdy před lety se obdivoval rozsáhlému historickému námětu spisovatelovu, velkému množství mistrně zpracovaných postav a  také zdůraznil, že má tato filmová práce své historické místo. Filmy a díla spisovatele A. Jiráska patří do zlatého fondu naší literatury a filmového archivu. Již v roce 1947 Vladimír Borský natočil prví barevný film Jan Roháč z Dubé. O. Vávra pokračoval ve filmování ostatních známých a neméně dobrých děl A. Jiráska z husitské dobrých.

K tomuto tématu v diskusi pohovořila též paní prof. Randová, znalkyně historie. Přiblížila nám život a dílo samotného spisovatele, pilného studenta, profesora a spisovatele a  výjimečného člověka, který zasvětil celý život historii a zanechal tak pro nás neuvěřitelný záběr ze života husitského lidu, vojevůdců, ale i obyčejných lidí. V době, kdy již jako profesor učil, pokračoval ve své spisovatelské práci. Jakmile začínaly prázdniny, vyrážel do archivů, klášterů, aby získal další fakta ke svým knihám. Práce to však musela být namáhavá, prostředí tmavé, studené, nezdravé. Proto jsou díla pravdivá, zpracovaná nadprůměrně, neboť je do nich vloženo tolik zjištěných faktů. Nejznámější zfilmované dílo, které patří též do zlatého fondu naší literatury, je např. F. L. Věk, též bylo již několikrát v televizi uváděno s velkým ohlasem diváků.

Překvapilo nás však, že mezi námi je i takové množství seniorů, kteří si rádi poslechnout takovouto četbu, dovedou se nad četbou nadchnout a i o ní hovořit. Protože četba tohoto díla se setkala s ohlasem, budeme nadále pokračovat. 

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

<< nahoru

ikonka T. J. SOKOL LIBUŠ

Předvánoční akademie

V řadě mikulášských a předvánočních kulturních pořadů rozhodně nezapadla Předvánoční akademie libušského Sokola. Konala se v pondělí 15. prosince 2008 v sokolovně.

Po zaznění vánočních koled zaplněné hlediště přivítala a programem provázela náčelnice jednoty Ing. Marie Kočová.

Svým úvodním vystoupením zpestřily program akademie děti z Mateřské školy Mezi Domy. Cvičením pod ozdobeným stromečkem se dále představila sokolská mládež od těch nejmenších z oddílu rodiče a děti, v tomto případě se svými rodiči či prarodiči, přes předškolní děti, mladší a starší žactvo až po vystoupení hostů - gymnastek z T. J. Sokol Kunratice. Pravidelní návštěvníci veřejných vystoupení T. J. Sokol Libuš mohli sledováním rychle se střídajících čísel programu posoudit, jak mladí cvičenci pokročili ve svých výkonech. Hlavní zásluhu na jejich přípravě mají Mgr. Jana  Vlková a Ing. Martin Knapp ve spolupráci s dalšími cvičiteli a rodiči.

Na závěr akademie se představil ukázkou výcviku oddíl bojového umění Kung-fu, která zaujala všechny přítomné, ale nejvíce pány kluky.

Protože bez nadílky by nenastala pravá předvánoční nálada, byly všechny účinkující děti odměněny malým dárkem. Rozešly se pak do svých domovů s radostí ze zdařilého vystoupení a těší se na setkávání  v pravidelných cvičebních hodinách.

 

Eva Stodolová, cvičitelka předškolních dětí


<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Jako každý rok i letos vám, milým čtenářům, přeji v novém roce hodně zdraví, štěstí, pohody a optimismu nejen v životě, ale i při čtení našeho měsíčníku. A jako vždy si dovolím seznámit vás v krátkosti s několika událostmi z konce minulého roku a ze začátku roku 2009.

Na samém konci roku jsem se zúčastnil mnoha besídek, které pořádala naše předškolní i školní zařízení. Rád bych touto cestou poděkoval jak ředitelům, tak učitelům za přípravu a realizaci předvánočních besídek, na které se děti velmi těší a kam také chodí rodiče. Je to vždy neklamná známka blížících se vánočních svátků.

Pondělí 22. prosinec 2008. Jednal jsem s ředitelem odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR PhDr. Tomášem Haišmanem na téma: cizinci v naší městské části. Odpovídal jsem na dotazy ohledně soužití především s vietnamskou komunitou, která se zde vzhledem k objektu Sapa stala centrem s velkou koncentrací, dále na dotazy, jestli je tato komunita pro naši městskou část nějakým přínosem nebo spíš zátěží. Uvítal jsem snahu ministerstva vnitra pomoci při řešení současné situace.

V posledních prosincových dnech jsem také navštívil a popřál vše nej do nového roku většině starostů okolních městských částí a obcí.

Úterý 6. leden. Sešel jsem se se zástupci správy majetku z firmy ČEZ, ing. Fojtíčkem a ing. Václavíkovou. Svolal jsem tuto schůzku, abych požádal o pomoc vzhledem k tomu, že naše městská část by ráda za pomocí grantu zrekonstruovala dětské hřiště při ulici Na Okruhu, naproti Klubu Junior. Hřiště se nachází na pozemku ČEZu. Firma ČEZ vítá tuto iniciativu a nabídla pomoc při rekonstrukci tohoto hřiště.

Hovořili jsme též o prostorách bývalé samoobsluhy na sídlišti Písnice, kterou si od firmy ČEZ, jako vlastníka objektu, pronajala firma Ahold se záměrem zrekonstruovat prostory a zřídit zde prodejnu Albert. Podle nám dostupných informací, aby se tato rekonstrukce mohla realizovat, potřebuje nyní Ahold zajistit ještě možnost parkování na parkovišti mezi samoobsluhou a Libuškou ulicí. V rámci našich možností samozřejmě tento požadavek podpoříme.

Čtvrtek 8. leden. Převzal jsem dosavadní výsledky auditu hospodaření Úřadu MČ Praha-Libuš za rok 2008. Výsledkem jsem byl velmi potěšen a na poradě jsem poděkoval všem vedoucím odborů místního úřadu za jejich práci.

Úterý 13. leden. Obdržel jsem nové číslo měsíčníku Caudebec-lés-Elbeuf, vydávaného naším spřáteleným francouzským městečkem. Zaujala mě jeho titulní strana s fotografií nově zakoupeného čisticího stroje - velmi podobného tomu, jaký má naše městská část. Titulek oznamoval, že městská část Praha-Libuš byla pro Caudebec inspirací k nákupu tohoto stroje.

Čtvrtek 15. leden. Zúčastnil jsem se schůzky se zástupci českých občanských sdružení Klub Hanoi a Poradna pro integraci a Svazu Vietnamců v České republice, zastoupeného jeho předsedou Ing. Hoang Dinh Thangem. Dále se zúčastnili: Kateřina Tomešová za Mateřské centrum Kuřátko, tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš a šéfredaktorka časopisu U nás Hana Kolářová, setkání zorganizovala vedoucí humanitního odboru ÚMČ Paha-Libuš Iva Hájková. Cílem schůzky bylo nejen vzájemné seznámení, ale také představení projektů na pomoc integraci a lepšímu vzájemnému soužití s vietnamskou komunitou. Pevně věřím, že tyto projekty pomohou k odstraňování některých současných problémů a posílí vzájemnou informovanost.

V době, kdy připravujeme toto číslo časopisu U nás, je naše městská část pod příkrovem sněhu, který je rájem hlavně pro naše nejmenší. Přeji všem, kdo mají sníh rádi, aby si ho užili, například při procházkách přírodou, která je kouzelná i v zimě a které máme naštěstí v naší městské části ještě dostatek.

Petr Mráz, starosta městské části Praha-Libuš, 16. ledna 2009


<< nahoru

ikonka VÁNOCE V MONTESSORI – OLÉ!!!

Předvánoční čas by měl být obdobím očekávání - tedy časem naplněným klidem, radostí a přátelstvím. V dnešní uspěchané a konzumní době se však často stává spíše časem nervózním a uspěchaným. Jsem proto moc ráda, že můj devítiletý syn měl letos díky Montessori třídě na ZŠ Meteorologická šanci zažít opravdu krásný advent a oslavit tak v kruhu svých spolužáku, pedagogů, ale i rodičů příchod nejhezčích svátků v roce.

Vánoční období bylo zahájeno společnou adventní dílnou rodičů, pedagogů a dětí, kde se kromě tradičních věnců vánočně zdobilo skutečně vše, co komu pod ruku přišlo, včetně perníčků, ale i ramínek na šaty. Vyráběla se také vánoční přání, odlitky ze sádry, papírové ozdoby, prostě nač si vzpomenete. Jen několik dnů po dílně děti ve škole přivítaly nefalšovaného Mikuláše s andělem a taky samozřejmě čerta skutečně Made in peklo. Jak se nám doneslo, zpodobnění jednotlivých postav bylo tak věrné, že děti v posvátné hrůze nepoznávaly ani své pokrevní příbuzné.

Ve škole probíhal celý prosinec cyklus přípravy na Vánoce, který se skládal z každodenního krátkého ranního vyprávění o jednotlivých symbolech Vánoc, z návštěv divadla a jiných kulturních akcí, společného výletu na Staroměstské náměstí atd. Skutečným a dlouho očekávaným vrcholem předvánočního dění byla besídka. Její přípravu si rozdělili mezi sebe paní třídní učitelka Mgr. K. Koželuhová a tatínek čtvrťáka Kryštofa pan Valta (kterému, nutno přiznat, zejména ve finiši, zdatně sekundovala jeho manželka).

Všechny rodiče po příchodu do Montessori třídy upoutala milá a nápaditá výzdoba, malý dárek na uvítanou a zejména pozorování posledních horečnatých příprav dětí, které vzaly přípravu besídky opravdu vážně.

První část besídky probíhala pod taktovkou paní učitelky, která všem dojatým rodičům předvedla, jaké mají bystré a muzikální děti - písničky a básničky se střídaly se sólovými vystoupeními dětí na hudební nástroje - valná část dětí z Monetessori (Montíků) ve svém volném čase na nějaký nástroj hraje. Vedle toho se předvedla i paní učitelka, o které někteří z nás teprve na besídce zjistili, že umí hrát hezky jak na klavír, tak na kytaru. Nechybělo ani hip-hopové natřásání nejstarších holek, které si vystoupení připravily úplně samy.

Ve druhé polovině nás naopak stádo malých „punkerů" vrátilo zpět do reality. Duchovní rodič celé akce, otec Valta nám velmi zdařilou realizací písniček z alba rockového seskupení Kašpárek v rohlíku ukázal, jak to naši miláčkové umí rozbalit. Děti, všechny v hodně free oblečení, zazpívaly a sehrály více jak 10 kusů z tohoto alba. Je potřeba říct, že se jednalo o písničky těžké, a to jak z hlediska textu, tak hudby. Dozvěděli jsme se proto například, že sice strejda Jára se má, protože jezdí s popelářema, ale někoho zase škrtí Barbina, protože se nechce ženit a v neposlední řadě i to, že pomeranč je vlastně mandarinkou, čemuž se hihňají banány v bedně (spojeno s náročnou taneční kreací na komplikovaný text: „Olé, olé, olé") atd.  To vše doplněno originál kreslenými kulisami a kytarovým doprovodem již lehce znaveného organizátora, který s dětmi obětavě nacvičoval i o sobotách a nedělích. Největším zážitkem však určitě bylo pozorovat, jak děti vystoupení baví, vše si užívají a jdou do toho naplno. Nelze se proto divit, že všechny výkony byly oceněny bouřlivým potleskem a nekonečnými ovacemi (místy lehce otřeseného) publika.

Celá akce byla završena předáním dárků a nekontrolovanou konzumací dobrot a pití, které přinesli rodiče. Pobesídkové pohodové posezení rodičů a dětí se příjemně protáhlo a domů se nikomu moc nechtělo.

Jsem přesvědčena, že letošní předvánoční období bylo pro všechny Montíky a jejich rodiče opravdovým zážitkem. Z mého pohledu je krásné především zjištění, že stále existují lidé, kteří jsou schopni obětovat svůj volný čas a energii pro to, aby udělali druhým radost. Myslím si, že v době, kdy si mnozí z nás stále více myslí, že štěstí se měří hlavně úspěchem a penězi, to byl opravdu ten nejhezčí vánoční dárek.

Alena Sojková, rodič žáka třídy Montessori, ZŠ Meteorologická, 4. ročník


<< nahoru

ikonka PAN STAROSTA PŘIVÍTAL NEJMENŠÍ OBČÁNKY

Dne 11. prosince 2008 pan starosta Petr Mráz slavnostně přivítal v naší městské části Praha-Libuš 17 nových občánků. Ve 14 hodin: Lucinku Maredovou, Adama Buzka, Kristýnku Kubínovou, Adélku Zadražilovou, Karolínku Svobodovou, Lukáše Komrska, Anežku Tománkovou a Ondreje Ecka. V 15 hodin Vítka Döllingera, trojčátka Michalku, Markétku a Martinku Hurníkovy, Eugena Vojvodu, Karolínku Šarochovou, Gabrielku Jedličkovou, Kubíka Prášila a Emču Brožovou. Děti z mateřské školy Lojovická s paní učitelkou Radkou Juránkovou si připravili milý program pro své budoucí kamarády. O fotografickou dokumentaci se postarala paní Findejsová z Prahy 12. Po proslovu pana starosty obdrželi rodiče dětí pamětní list, zlatý přívěsek, hračku, pamětní knížku a maminky květiny.

Přejeme dětem a jejich rodičům hodně šťastných chvilek, které budou společně prožívat.

Renáta Sobíšková, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ

Florbalový turnaj 2008

Dne 18.12 2008 se v ZŠ Meteorologická konala Vánoční hvězda, jejíž součástí byl i florbalový turnaj. Skupiny byly rozděleny na: 1. stupeň, 2. stupeň a studenti Gapu. Zápasy ve skupinách se odehrály během hodin tělocviku, sportovní výchovy a mezi odpoledním vyučováním. Do finále postoupily osmá a devátá třída. Finálové zápasy proběhly téhož dne dopoledne a odpoledne. Mistry ve florbale se na 1. stupni pro rok 2008 stali žáci p. učitelky Stehlíkové, která na ně byla moc pyšná, tedy žáci 5.A. Na druhém stupni se stali vítězi žáci 9.A. Všem vítězům blahopřejeme.

Adam Rezek, 9.A

Vánoční hvězda a rukodělné dílny

V předvánočním čase ve čtvrtek 18. 12. dopoledne jsme někteří pracovali v různých výtvarných dílnách a vyráběli dárky, které jsme chtěli odpoledne prodávat. Nemohli jsme se dočkat 16. hodiny, kdy se otevřely bohatě zásobené krámky. Žáci prodávali různé ozdoby na stromeček, štěstíčka a mnoho dalších krásných věcí. Kdo byl unaven nákupem drobností, mohl si zakoupit občerstvení a dát si něco na zub. Přišel se na nás podívat také pan starosta.

Prodej skončil okolo 18. hodiny, všichni byli nadšeni, že utržili nějaké penízky, třeba ještě na vánoční dárky.

Kristýna Balážová, Hanka Stachová, 7.A

Vánoční laťka

V pátek 19. 12. se v ZŠ Meteorologická uskutečnila soutěž ve skoku vysokém - Vánoční laťka. Někteří borci určitě chtěli shodit několik gramů, aby mohli doplňovat energii během vánočních prázdnin. Za obrovské podpory svých spolužáků si nejvyšší příčky vyskákali tito žáci:

7. třída - Bára Vondrušová a Dominik Haasz

8.-9. třídy - Helena Kokšová a David Ha Duc

Po skončení laťky se žáci rozešli do svých tříd, kde probíhaly besídky plné vánoční atmosféry.

Adam Rezek, 9.A

Poděkování

Děkujeme dodatečně za sponzorský dar od firmy Opavia-LU slečně Záhoranské a občanskému sdružení Libušské děti, zastoupenému paní Kučerovou a paní Liškovou, které mikulášskou nadílku zprostředkovaly.

Děti ze 4. A ZŠ Meteorologická

Karneval již po šesté

V sobotu 10. ledna se konal v naší škole již šestý ročník školního karnevalu. Nejprve jsme museli vyzdobit tělocvičnu, kde se karneval konal. Sešli se žáci z druhého stupně, kterým pomáhali paní učitelky i bývalí žáci naší školy. Připravili jsme také soutěže o drobné ceny.

Ve dvě hodiny mohl začít rej masek. Masky se nejprve trochu styděly, ale dívky z vyšších ročníků pomohly překonat stud a strach, udělaly hada i s dětmi v maskách a zábava se rozproudila. Tanečky se střídaly se soutěžemi a odpoledne uteklo jako voda. Pro hladové i žíznivé masky a jejich doprovod bylo připraveno občerstvení.

Ke konci karnevalu byly oceněny nejlepší masky, odměnu dostala i nejmladší maska a nejlepší tančící maska. Dokonce i dva tatínkové si odnesli diplom za nejlepší tanečníky.

Chceme poděkovat všem, kteří se karnevalového odpoledne zúčastnili a těšíme se na příští přehlídku masek.

Za Žákovské zastupitelstvo Adéla Pavlíčková

K vidění na karnevalu v ZŠ Meteorologická byly zajímavé masky jako například spiderman, piráti, šašci, ježibaby... Ke všemu hrála hudba a bylo veselo. Pan ředitel nabízel všem rodičům, jestli se nechtějí projít po škole. Na konec se vyhlásila nejlepší maska a nejlepší tančící tatínek. Pro ty, kdo nevyhráli nic, byla připravena soutěž, která spočívala v ustřihávání cen navěšených na provazu. Maškarní ples se vydařil a už se těšíme na další ročník.

Jakub Povolný a Tomáš Nguyen Cong Hoc z 5.A


<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE

Zápis do prvního ročníku

Ve středu 21. 1. a ve čtvrtek 22. 1. se na naší škole konal zápis prvňáčků. Vzhledem k tomu, že částí motta  vzdělávacího programu je „...be happy!", snažili jsme se, aby do nového prostředí vstupovaly děti bez stresu a alespoň s malým pocitem štěstí odcházely a těšily se na začátek školního roku.

Jsme škola rodinného typu, proto do naší velké rodiny rádi vítáme všechny budoucí členy. K rodině patří i pohádky. U vchodu děti nevítal pan školník, ale živá Karkulka a velký namalovaný vlk. První krůčky v novém prostředí se dětem snažili usnadnit i budoucí spolužáci - vyrobili dárečky. Malí návštěvníci pak občas váhali, jaký si vybrat na památku a který je ten nej- nej- nejhezčí. Zápis probíhal v klidné a přátelské atmosféře, děti bez zábran předvedly vše, co dovedou. K rodinné atmosféře nemalou měrou přispěly i paní kuchařky ze školní kuchyně, které napekly vynikající domácí koláče.

Zápisu se zúčastnilo 27 dětí. Vážíme si zájmu o naši školu a věříme, že za rok přijmou se stejnou radostí první vysvědčení jako jejich starší kamarádi letos - 29. ledna. 2009.

Jarmila Kaňovská, ZŠ s RVJ, L. Coňka 40, Praha 4 - Písnice

Konečně přišla zima

I přes to, že prvního sněhu jsme se dočkali až kolem Silvestra, všechny děti školou povinné, a nejen ty, si užívaly zimního počasí z celého srdce. Tuhý mráz přispěl k zamrznutí mnoha vodních ploch, čímž umožnil dětem uplatnit své bruslařské schopnosti. I když mnozí Vánoce na blátě neuvítali, celá naše škola si zasněžené povánoční období náramně užila. A bude si zajisté užívat i dál.

 

Helena Böhmová, 5. tř., ZŠ L. Coňka

 


<< nahoru

Radnice

ikonka SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU – PRO OBČANY ZDARMA!

Upozorňujeme občany, že mobilní sběrna nebezpečných odpadu bude na území Libuše a Písnice projíždět dne 5. 3. 2009 a obsluhovat sběrovou trasa s těmito zastávkami:

Písnice:    křižovatka K Vrtilce - Putimská                                                          15.00 - 15.20 hod.

                  křižovatka Olšovická - Hoštická                                                        15.30 - 15.50 hod.

      křižovatka  Na Okruhu - Ke Kurtům                                              16.00 - 16.20 hod.

Libuš:     křižovatka Zahrádecká - U Libušské sokolovny                                16.30 - 16.50 hod.

                křižovatka Jirčanská - K Novému sídlišti                                       17.00 - 17.20 hod.

                parkoviště K Lukám                                                                     17.30 - 17.50 hod.

    křižovatka Třebějická - Na Močále                                          18.10 - 18.30 hod.

    křižovatka Lojovická - Ohrobecká                                                      18.40 - 19.00 hod.

Žádáme občany, aby nebezpečné odpady odevzdávali výhradně obsluze sběrového vozidla.

 

Odpady, které se sbírají:

 

Barvy, baterie, akumulátory, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kyseliny, léky, lepidla a pryskyřice, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), ředidla, teploměry, tuky, výbojky, zářivky.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

 


<< nahoru

ikonka OTÁZKY A ODPOVĚDI

Rada MČ schválila nově členy Komise pro Zdravou Libuš a Písnici a místní Agendu 21 s účinností od 1. 1. 2009. Kdo v této komisi nyní pracuje?

Komise pracuje v několika odborných sekcích v tomto složení:

A. Rozvoj MČ, veřejná správa, bezpečnost, urbanismus - Ing. Zdeněk Horčík: vysoké školství, Petr Mráz: starosta MČ, Miroslav Štancl: SDH Písnice, Dalibor Šulc: stavebnictví, Iva Hájková: koordinátorka projektu.

B. Občanská vybavenost, podnikání, služby - Miroslav Hofman: podnikatel, Jana Dyršmídová: rehabilitační služby, Jana Hejtmánková: majitelka sportovního centra a služeb.

C. Zdravý životní styl, zdravotnictví, sociální oblast, národnostní menšiny - MUDr. Hana Cabrnochová: zdravotnictví, MUDr. Daniela Horčíková: zdravotnictví, Huynh Tan Binh: Člen představenstva Saparia, a. s., Nguyen Anh Tuan: zástupce pro styk s veřejnosti.

D. Školství, volný čas, sport, turistika, kulturní a společenský život - Mgr. Kateřina Tomešová: OS mateřské centrum Kuřátko, Ing. Lenka Koudelková: místostarostka MČ, Ing. Milena Nekolová.

E. Životní prostředí, péče o vzhled, bydlení, doprava - Ing. Ivan Mikeš: OS Třešňovka, Ing. Pavel Macháček: místostarosta MČ, Ing. Petr Maur: předseda komise.

•Rada MČ odsouhlasila dokumentaci na stavbu cyklotrasy Kačerov - Kamýk. Můžete pro časopis U nás poskytnout plánek cyklotrasy?

Ano, takhle vypadá celková přehledná situace cyklotrasy:

Ptala se Hana Kolářová, odpovídal Tomáš Hejzlar, tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka INZERCE

GARÁŽE K PRONÁJMU

Městská část Praha-Libuš hledá nájemce hromadných garáží Dobronická 694, Praha 4 s cca 380 parkovacími místy. Více informací u p. Hejzlara na tel. 261 711 380 nebo u  p. Habady, tel. 603 410 025.

SKLADOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

Městská část Praha-Libuš hledá nájemce na skladový prostor na pozemku parc. č. 409/3, k. ú. Libuš, o výměře cca 60 m2 a část pozemku parc. č. 409/1, k. ú. Libuš, o výměře cca 200 m2, v ul. Libušská 81, Praha 4. Prostory k pronajmutí je možno vidět po předchozí domluvě na odboru správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš, pí Dvořáková, tel. 261 910 142. Písemné nabídky zašlete na adresu: ÚMČ Praha-Libuš, odbor správy majetku a investic, Libušská 35, 142 00 Praha 4, nebo podejte v podatelně ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4.


<< nahoru

ikonka ZDRAVÁ LIBUŠ A PÍSNICE 2008

Jak se daří realizovat Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 v MČ Praha-Libuš?

 

MČ Praha-Libuš se snaží od roku 2006 (zastupitelstvo MČ schválilo v listopadu 2005 členství MČ v asociaci Národní síť Zdravých měst www.nszm.cz) realizovat projekt, který si klade za hlavní cíl ve spolupráci s veřejností utvářet zde kvalitní místo pro život. Jedná se o dlouhodobý proces, dá se říct - nikdy nekončící. Aby představitelé městské části měli podklady pro rozvoj městské části, měli by se do projektu zapojit jak neziskové a soukromé organizace, tak i občané a veřejná správa. Musíme se naučit všichni společně diskutovat nad problémy a nacházet cesty k řešení. Jistě není potřebné si pouze stěžovat, a nic pro to neudělat.

 

Pokud zhodnotím rok 2008, začala městská část realizovat zajímavé projekty ve spolupráci se strategickým týmem vytvořeným při při radě MČ. Do celého projektu se zapojily všechny mateřské a základní školy, Žákovské zastupitelstvo Libuš, neziskové organizace působící nejen na území MČ, některé soukromé organizace, občané, pracovníci úřadu MČ a zastupitelé.

 

Efektivní hospodaření s energií

V oblasti  energetiky byla zahájena ve spolupráci se spol. Porsenna, o. p. s., a energetickým týmem úřadu realizace dvouletého mezinárodního projektu MODEL (vytvoření a zavedení energetického programu a ročního akčního plánu s cílem snížit spotřebu energie v budovách a zařízeních patřících MČ).

V ZŠ Meteorologická byl v rámci kampaně DISPLAY vyvěšen štítek energetické náročnosti budovy s návrhem opatření vedoucích k úsporám zdrojů. Ve štítkování budov bude MČ pokračovat.

MČ získala finanční prostředky ve výši 135 000 Kč v programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu na přípravu realizace EPC projektů (Energy Performance Contracting) v budovách ve vlastnictví MČ. Základním principem Energy Performance Contracting je nalezení potenciálu úspor ve spotřebě energií a navržení takových opatření, jejichž ekonomická návratnost je plně hrazena z takto vzniklých úspor. Významným rysem EPC je též garance poskytovatele za dosažené výsledky.

 

Zkvalitňování rozvoje městské části

V oblasti zkvalitnění celkového rozvoje získala městská část z Revolvingového fondu MŽP 700 000 Kč na základě dvouletého projektu „Strategický rozvoj městské části Praha-Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje". Uskutečnili jsme tak ve spolupráci se společnostmi Timur, SPF Group a studenty Gymnázia Písnická dotazníková šetření zaměřená na zjištění spokojenosti obyvatel s místním společenstvím a způsobem přepravy. Dotazováni byli náhodně vybraní občané ve svých domácnostech, navštívili jsme i  neziskový a soukromý sektor. Výsledky budou uveřejňovány v měsíčníku U nás a na webovém portálu MČ www.praha-libus.cz. Budou sloužit jako podklad do strategického plánu a pro zastupitele MČ.

Městská část zorganizovala anketu pro širokou veřejnost na základě závěrů z veřejného fóra dne 15. 10. 2008, na kterém občané vyhodnotili základní problémy MČ. Anketa byla umístěna do prosincového časopisu U nás a na webový portál MČ. Opět budete s výsledky po sumarizaci seznámeni, které budou podkladem pro tvorbu strategického plánu MČ a pro zastupitele MČ.

 

Životní prostředí

V oblasti životního prostředí připravuje MČ projekt „Rekultivace parku v MČ Praha-Libuš" U Zahrádkářské kolonie, na nějž bude v roce 2009 žádat prostředky z Operačního programu  Praha - Konkurenceschopnost. V březnu 2008 byla s občany a občanským sdružením Třešňovka vedena diskuse nad studií, připomínky občanů byly pak zapracovány do projektu.

 

Zlepšování sousedských a občanských vztahů

V oblasti zkvalitňování a upevňování dobrých sousedských a občanských vztahů v Libuši, Písnici a okolí zahájili zástupci MČ koncem roku 2008 jednání s občany a občanskými sdruženími zabývajícími se tematikou občanského soužití a integrace. Proběhla první oficiální jednání se zástupci vietnamské komunity (Svaz Vietnamců v ČR) a českými neziskovými subjekty (občanská sdružení Klub Hanoi a Poradna pro integraci), které se touto tematikou dlouhodobě zabývají a v  Libuši a Písnici již připravují či realizují konkrétní projekty na rok 2009 a dále. K diskusi byli přizváni také zástupci místního občanského sdružení (Mateřské centrum Kuřátko).

  

Pokud máte zájem dozvědět se více o aktivitách v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21, můžete si zapůjčit na humanitním odboru Výroční zprávu, která je též umístěna na www.praha-libus.cz - Projekt Zdravé město - dokumenty. Všechny informace zároveň získáte u Ivy Hájkové, hajkova@praha-libus.cz  nebo Markéty Lukešové, lukesova@praha-libus.cz .

 

Děkuji všem aktivním občanům za to, že nám pomáhají zkvalitňovat životní podmínky a  prostředí pro spokojený život v městské části Praha-Libuš.

 

Iva Hájková, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21

 


<< nahoru

ikonka CO NOVÉHO V PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚNÁCH MHD

15. ledna 2009 proběhlo zasedání výboru dopravy Zastupitelstva hlavního města Prahy, na kterém se mimo jiné hovořilo i o plánovaných změnách linkového vedení v MHD. Za MČ Praha-Libuš se tohoto jednání zúčastnila radní Ing. Lenka Koudelková a za odbor životního prostředí a dopravy Ing. Anna Rusiňáková. Z průběhu jednání vyplynulo, že k tak rozsáhlým změnám MHD, které byly firmou Ropid původně plánovány, nedojde. O menších změnách se stále uvažuje, ty by však měly být předem projednány s dotčenými městskými částmi.

Zuzana Kuryviálová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

 


<< nahoru

Téma

ikonka JAK TO CHODÍ V MONTESSORI (3)

ELIPSA

V dalším pokračování našeho seznámení se školkou Montessori uvedeme pomůcku, která  děti učí sebeovládání, trpělivosti a soustředění. Jedná se o elipsu, která tvoří součást denního režimu ve školce.

Jako divák jsem se s elipsou seznámila po nástupu starší dcery do školky, strávila jsem tam s ní celé dopoledne. Děti si přinesly polštářky na elipsu vyznačenou na koberci v herně a posadily se okolo ní. Paní učitelka zahájila posezení úplným tichem, veškerý hovor se pak vedl klidně a tiše. Děti si popřály hezký den a pohladily svého souseda. Kdo se přihlásil o slovo, dostal svůj prostor. Pokud dítě nemá zájem se zapojit, nemusí, ale dodržuje jednoduché pravidlo - nerušit ostatní. Následovala chůze po elipse. Děti chodily po elipse bez bačkor, kladly patu jedné nohy těsně před špičku druhé. Vyzváním k chůzi po elipse je předání nošeného předmětu - velká šiška, krásná mušle, svíčka (u starších dětí i zapálená), miska s vodou apod. Nejprve podá předmět dítěti učitelka, potom si jej děti předávají mezi sebou. Dítě, které předmět předalo, se zase posadí na své místo a tiše přihlíží.

Potom si děti vyprávějí. Třeba zážitky z víkendu, o návštěvě cirkusu apod. Zkrátka mluví o všem, co je zajímá, co jim vrtá hlavou. Čekáním na slovo se děti učí trpělivosti. Při vyprávění si tříbí slovní zásobu a učí se vyjadřovat své myšlenky a názory.

Na elipse se také slaví narozeniny a vyrábí jedinečné blahopřání. Na velký balicí papír nejprve paní učitelka vleže obkreslí oslavence, do obrysu postavy napíše jeho jméno a věk. Každé dítě potom řekne, co má na oslavenci nejraději a paní učitelka to do přání zapíše. Nakonec děti celý plakát dozdobí obrázky. Takové blahopřání nám potom visí doma z boku skříně celý rok, dokud ho nevystřídá nové.

Místo sezení v lavicích se elipsa využívá i pro povídání o právě probíraném tématu. Děti si s paní učitelkou povídají o základních znalostech ze života. Např. o ročních obdobích, o lidském těle, o rostlinách nebo zvířatech, o čase aj. Pokud má dítě zájem, po skončení elipsy si vezme hračky = pomůcky odpovídající tématu a může si s nimi hrát = pracovat. Tím si znalosti rozvíjí a upevňuje.

Na vlastní kůži jsem si elipsu vyzkoušela s dvouletým synem v Montessori herně v MC Kuřátko. Poznala jsem, jak soustředění se na jednoduchý úkol, jako je pomalá přesná chůze, zklidní rozběhané myšlenky a uvolní napětí. Na nezasvěcené přihlížející to může působit komicky nebo sektářsky, proto doporučuji - vyzkoušet.

Helena a Roman Sixtovi

<< nahoru

ikonka JAK ŽÍT S VIETNAMSKÝMI SOUSEDY

Otázka do pranice

Naše městská část hostí velkou vietnamskou komunitu, možná největší v Praze. Může se nám to líbit, nebo z toho můžeme mít strach. Je to ale fakt, takhle se situace historicky vyvinula.

Areál bývalého masokombinátu Písnice se v 90. letech dostal do soukromého vlastnictví a posléze přestal sloužit původnímu účelu. Poté ho odkoupila do jiného soukromého vlastnictví skupina vietnamských podnikatelů - akciová společnost Saparia.

Akcionáři firmy Saparia jako svůj dlouhodobý záměr již od začátku představují vizi přebudovat areál původně už už se rozpadajících nemovitostí - v moderní terminologii brownfield, opuštěný, mrtvý průmyslový areál - na obchodní a kulturní centrum Sapa. Vše nasvědčuje tomu, že záměr se jim zatím daří. Jak se čtenář mohl dovědět v minulém čísle časopisu U nás od Anh Tuana Nguyena, v Sapě jsou už nejen tržnicové haly nezrekonstruované a nebezpečné (jak jsme všichni pocítili na vlastní oči a nos a hasiči i na vlastní kůži při velkých požárech 7. září a 6. listopadu loňského roku), ale i haly zrekonstruované a nově vybudované, a doufejme tedy i bezpečnější. V Sapě ale kromě tržnic sídlí také redakce dvou vietnamských periodik, banka, cestovní kancelář, restaurace, centrum asijského bojového umění, mateřská školka, jazykové centrum, ba i buddhistický chrám, tedy místo klidu a duchovní inspirace, ke které se utíká s úctou i mnohý moderní člověk euroamerické civilizace.

Můžeme si tedy veřejně položit otázku, která v naší městské části visí ve vzduchu: Je existence významné vietnamské komunity v Česku pro Libuš a Písnici negativem a zátěží? Zkusme na ni hledat odpověď.

 

Interkulturnost jako součást spokojeného života

Z iniciativy humanitního odboru Úřadu MČ Praha-Libuš se v lednu sešlo čtrnáct lidí, aby si popovídali o soužití původních místních obyvatel a vietnamské komunity a co s ním dál... Místní veřejná správa si předsevzala (pod hlavičkou a se systematicky přijímaným know-how mezinárodního projektu Zdravá města) rozvíjet pražské obce Libuš a Písnici v úzké spolupráci s místními obyvateli jako kvalitní místo pro život. S tím zde tedy nutně souvisejí vztahy s národnostními menšinami.

Setkání se zúčastnili: za občanské sdružení Klub Hanoi jeho předsedkyně Eva Pechová a dále Šárka Martínková, za s. r. o. InBIT ČR ředitelka Johana Jonáková, za Asociaci mediátorů ČR Jiří Kocourek, za občanské sdružení Poradna pro integraci ředitelka Petra Kratošková a sociální pracovnice Iva Chvojková, za Svaz Vietnamců v ČR jeho předseda Hoang Dinh Thang a soudní tlumočník Ngo Dinh Hai, za občanské sdružení Mateřské centrum Kuřátko Kateřina Tomešová a za městskou část Praha-Libuš starosta Petr Mráz, tajemník Tomáš Hejzlar, vedoucí humanitního odboru Iva Hájková a jeho pracovnice Eva Cochová a moje maličkost, aby vám zprostředkovala, co že se dělo...

 

Nechceme tu Vietnamce?

Vedoucí humanitního odboru našeho místním úřadu Iva Hájková, která zároveň koordinuje z pověření starosty za městskou část kontakty s vietnamskou komunitou, setkání uvedla slovy:

„Vietnamská komunita tady do života dosavadních obyvatel nijak zásadně negativně nezasahuje."

Toto tvrzení, jakkoli by se mohlo zdát v kontrastu s některými hospodskými a sousedskými psychohygienickými rozhovory v Libuši a Písnici neopodstatněné, je podložené. Ze 120 dotazníků, které vyplnili místní občané na webu v do 15. ledna tohoto roku, totiž ani jeden nenapsal, že by si tady vietnamskou komunitu nepřál. Ve 25 dotaznících se objevilo přání větší informovanosti o Vietnamcích.

Obdobná přání - otevřít se více vietnamské komunitě - zazněla i na říjnovém veřejném fóru. (Tam ovšem jako odpověď na anonymní písemný výkřik v duchu: „Nechceme tu Vietnamce!" Ten výkřik doložil, že strach z Cizího tu pochopitelně existuje.)

Teprve na dalších anketních lístcích, které se statisticky zpracovávaly o týden později, se objevila přání typu „zrušit Sapu", „korigovat počet Vietnamců". Celkový počet takových odpovědí v anketě ale nedosahoval ani deseti procent.

Sami Vietnamci projevují snahu o lepší soužití například tak, že vyslali své zástupce do pracovních skupin komise pro Zdravou Libuš a Písnici, kde mohou společně s původními místními občany hledat směry a způsoby rozvoje naší městské části.

 

Známe se ze školky

Městská část Praha-Libuš na situaci reaguje tak, že letos ve spolupráci s občanskými sdruženími připravuje první kulaté diskusní stoly pro širokou veřejnost o místním soužití s Vietnamci. Na jejich organizaci se bude podílet občanské sdružení Mateřské centrum Kuřátko.

„Rodiče se setkávají s Vietnamci v šatnách školek, znají je tamodtud. Na hřištích už ale komunikace trochu vázne," říká Kateřina Tomešová z občanského sdružení Mateřské centrum Kuřátko. „Proto jsme pro rodiny s dětmi připravili projekt Poznáváme své sousedy a požádali na něj o grant Nadaci Via. Jde o to poznat se více - svou kulturu, jak se vzájemně vnímáme."

Během prvních hovorů u kulatého stolu, který by měl být součástí chystaného Dne vietnamské kultury, by se zúčastnění mohli dozvědět o rozvojových záměrech vietnamské komunity v naší městské části. Půjde především o to identifikovat problémy a klady soužití s vietnamskou komunitou. Při druhém kulatém stolu by mohli lidé diskutovat již o konkrétních záležitostech, tentokrát i za přítomnosti odborníků, kteří se interkulturním soužitím zabývají. Výsledkem obou setkání by měla být představa o dlouhodobé obapolné spolupráci Čechů a Vietnamců - co kteří chtějí a kde potřebují pomoci.

 

Dcera začala chodit s Vietnamcem...

Jiří Kocourek z Asociace mediátorů ČR představil program pro školení interkulturních lektorů a integrační kurzy pro migranty. Spolu s občanským sdružením Klub Hanoi a společností InBIT od ledna tohoto roku v Sapě připravují interkulturní kurzy, které se rozběhnou od září 2009.

Poradenská kancelář by mohla fungovat i pro Čechy. Stává se totiž, že už nyní se na odborníky s interkulturními znalostmi a zkušenostmi obrátí maminka s dotazem: „Dcera začala chodit s Vietnamcem, co mohu čekat?" A chce vědět více o kultuře, zvyklostech...

Pan Kocourek a jeho kolegyně a kolegové již v naší městské části spolupracovali dost se školami. Nyní by uvítali spolupráci například s lékaři. Chtěli by znát jejich zcela konkrétní zkušenosti s Vietnamci.

Eva Pechová, předsedkyně občanského sdružení Klub Hanoi, ocenila vstřícný krok naší městské části k dobrému interkulturnímu soužití. Iva Hájková z místního úřadu ovšem stejně tak dobře vnímá vstřícnost specializovaných občanských sdružení, která mají znalosti a odborníky a ti jsou ochotni a schopni poskytovat kvalitní pomoc.

„Nechceme tady izolované vietnamské město ve městě, nechceme, aby se obě skupiny vůči sobě vzájemně uzavíraly. Naopak, přejeme si a podporujeme komunikaci, informovanost a spolupráci," říká Iva Hájková.

 

Vyjdeme z příbytků?

Starosta Prahy-Libuše Petr Mráz poděkoval všem, že jsou ochotni přijít a spolupracovat. Domnívá se, že konzervativnost nás Čechů je velká, že hůře neseme rychlé změny.

„Lidé jsou živeni dezinformacemi o tom, že ve světě existují cizinecké čtvrti, mají obavy, že i Libuš a Písnici cizinci pohltí," vysvětluje Petr Mráz strach a projevy některých místních lidí. „Je tady v naší městské části také komunita čínská, ukrajinská a ruská - ta koupila areál bývalých Vodních staveb," podotkl starosta. Vyjádřil se pro posílení integrace a informovanosti.

„Lidem se ovšem moc nechce vyjít ze svých příbytků a účastnit se života v obci," posteskl si.

 

Integrace je oboustranný proces

Už přibližně deset let pomáhá řešit problémy cizinců v Česku občanské sdružení Poradna pro integraci, zprvu v Ústí nad Labem. Její ředitelka Petra Kratošková na setkání představila projekt, který chystá na pomoc Vietnamcům. V poradně mají bohaté zkušenosti s učením cizinců, jak u nás fungují instituce, školy, pomáhají jim vyplňovat formuláře, domluvit se, řešit těžkosti. Především ale vedou cizince, kteří zde chtějí žít a pracovat, k tomu, aby se postupně naučili všechno si vyřizovat sami.

„Jde o to otupit hrany vycházející z odlišností. Vzhledem k neznalosti jazyka mohou někdy vznikat až dojmy osobních urážek, tak se stavějí bariéry mezi lidmi," vysvětluje Petra Kratošková.

Poradna pro integraci proto poskytuje poradenství, aby se cizinci mohli chovat co nejvíc samostatně, plnohodnotně. Nyní poradna působí i v Praze. A počítá s tím, že zřídí přímo zde, v naší městské části, kancelář, kde bude sociální poradkyně, v případě potřeby dorazí třeba i právník. Jde i o to, aby se cizinci nestávali obětí ziskuchtivého jednání některých agentur dovážejících do Česka bezohledným způsobem lidi, kteří například v chudé vietnamské vesnici, bez nejmenší znalosti evropské reality, naivně uvěří lákání k životu v evropském „ráji", zadluží se a zde pak zůstanou jako oběť na holičkách a se zoufalým pocitem hanby z osobního selhání. Jejich budoucnost je pak všelijaká... Poradna proto chce pomoci předcházet problémům hrozícím zejména nyní, v době ekonomické krize.

„Integrace je vzájemný, oboustranný proces," říká Petra Kratošková. „Nelze vyžadovat pouze od jedné strany, aby se chovala tak a tak... Nutná je komunikace." Kromě denní praktické poradenské činnosti povede poradna také databázi jednotlivých řešených problémů ke statistickému roztřídění.

 

Zkuste jim to říct, oni to předají dál

Starosta Petr Mráz požádal přítomné, jestli by též mohli pomoci s řešením toho, nač si nyní stěžují zdejší obyvatelé, například na krabice se zbožím, skladované, kde se dá v bytech a rodinných domech. „Chodí stížnosti sousedů, kteří se obávají požáru, který by je a jejich děti zcela jistě poškodil nejen na majetku, ale i na zdraví," konstatuje starosta. „Také si spoluobčané stěžují, že v jednotlivých bytech či domech je abnormálně velký pohyb zmiňované komunity, která je nejen ruší věčným stěhováním krabic a hlukem z aut a dodávek, ale také v nočních hodinách vaří jídla s nezvyklými vůněmi, které se linou po domech a okolí a vše načichne."

Petra Kratošková z Poradny pro integraci na základě zkušeností z kurzů sociokulturního soužití odpovídá, že tady jde především o otázku sousedského soužití. Určitě jde zkusit nějakým způsobem vysvětlit Vietnamcům, že tady není zvykem nechávat krabice na chodbách a podobně, normálně říci: Tohle se u nás nedělá. „Při normální komunikaci by si tohle lidé řekli," soudí Petra Kratošková.

„Hledáme taková řešení, aby obě skupiny, majoritní i minoritní, byly spokojeny," dodává Eva Chvojková z Poradny pro integraci.

Starosta Petr Mráz podotýká, že lidé se na něj opakovaně obrací s některými problémy vzájemného soužití s tím, že nevědí, jak je řešit.

„Pokud jako sociální pracovnice potřebuji řešit s cizincem konkrétní problém, vysvětlím  tomu člověku, jak to udělat. Oni si to už pak často předají mezi sebou dál," říká Eva Chvojková.

 

Jednotlivci jsou zodpovědní za své chování

Mediátor Jiří Kocourek doplňuje další tipy na lepší soužití. Existuje možnost uspořádání už zmíněných kulatých stolů ke konkrétním tématům. Také se při složitějších problémech dá zorganizovat mediační akce. Svolají se sousedé, které zlobí nějaký problém, a s pomocí nezúčastněného, v problému emočně „nenamočeného", vyškoleného mediátora se dohodnou na řešení.

„Vietnamská komunita, i když jednotlivé občanské spory na ni vrhají špatné světlo, není zodpovědná za jednotlivce," shrnuje Petra Kratošková. „Lidé jsou přece sami zodpovědní za své jednání, Vietnamci stejně jako Češi."

„Rád bych pomohl našim lidem, když si stěžují na problémy soužití. Pošlu je třeba na přestupkové, ale bohužel, oni tam většinou ani nedorazí. Čekají, až to za ně někdo vyřeší," konstatuje starosta Petr Mráz. „To je taky součástí české povahy..."

 

Vysvětlil jsem a už se to neopakovalo...

S námětem přichází Iva Hájková: „Máme tady předsedu Svazu Vietnamců v České republice. Můžeme ho požádat o pomoc a domluvit se na pravidelných setkáních."

Předseda Svazu Vietnamců Hoang Dinh Thang děkuje za pozvání k diskusi o integraci a především se znovu omlouvá za požár Sapy, který přinesl nepříjemnosti i místním obyvatelům. Podotýká také, že společnost Saparia koupila bývalý areál Xaverova a zbavila okolí nepříjemného zápachu, který se odtud často šířil.

„Vietnamská komunita není uzavřená," říká pan Thang, „byli jsme opakovaně na úřadech a ptali jsme se na problémy, abychom je řešili. Úředníci se na naše pozvání mohli přímo v areálu Sapy přesvědčit, že se neuzavíráme, naopak."

„Řešil jsem osobně i dva případy nepříjemností. Šlo o hluk v bytě, zašel jsem tam, vysvětlil a už se to neopakovalo. Podruhé někdo pálil něco na zahradě, zase jsem přijel a pak už se nic takového nedělo," dokládá pan Thang, že konkrétní dohoda může fungovat.

„Většina Vietnamců se snaží tady integrovat. Považují Českou republiku za svůj druhý domov," říká pan Thang a prosí o více spolupráce. Dva Vietnamci z komunity již systematicky spolupracují s místním úřadem. „Jsem schopen přijímat i negativní informace o nás," ujišťuje pan Thang.

Starosta Petr Mráz na to reaguje i tím, že žádá od zástupkyně úřadu pověřené kontaktem s vietnamskou komunitou Ivy Hájkové pravidelné informace na úředních poradách. „Je pravda, že snaha z vaší strany je velká," obrací se na pana Thanga.

 

Nashledanou v červnu v Sapě

Iva Hájková znovu zdůrazňuje, že sousedské soužití je zatím bez vážnějších problémů. „Pokud vaše prostory v Sapě zrevitalizujete, určitě to pomůže zlepšit image naší městské části," říká.

Dále se pak na schůzce začínají dojednávat podrobnosti programu chystaného Dne vietnamské kultury, jehož hlavním organizátorem by měl být Svaz Vietnamců v ČR. Zvažují se představení vietnamské kultury, promítání kvalitních filmových dokumentů a výstavy fotografií o vietnamské komunitě, dílny, soutěže, které nabízí Klub Hanoi a Poradna pro integraci, ochutnávky asijských jídel, programy pro děti. Vše pravděpodobně v červnu v areálu Sapy.

 

Soužití, chrám a kluk s notebookem

Jaká je tedy odpověď na otázku: Je existence vietnamské komunity pro Libuš a Písnici negativem a zátěží?

Situace v Libuši a Písnici se dá vnímat i jako výzva - jestli dokážeme svým dílem přispět, aby se z příležitosti utvářela pozitivní realita. Může to být příklad slušného interkulturního soužití, možnost vzájemného posilování rozvojového potenciálu pro naši městskou část, nejen ekonomického, ale i obecně lidského.

Představa moci říct známým třeba, že u nás je buddhistický chrám, ta představa také není špatná. Evokuje například morální autoritu dalajlámy.

Z pohledu druhé strany vzato: Lidé, kteří se rozhodli odjet z dosud totalitního Vietnamu do Evropy, musejí mít odvahu opustit rodné místo, třeba jako Evropan, který se po objevení Ameriky rozhodl opustit starý kontinent, nebo jako Čech, který ve 20. letech minulého století odjel za živobytím do Francie či Spojených států a tam houževnatě pracoval, aby zajistil svoji rodinu. Prospěch z toho měla celá společnost.

Mimochodem, v úterý jsem jela do Prahy autobusem MHD a vedle mne si sedl takový asi dvacetiletý kluk s notebookem. Na další stanici nastoupila starší blonďatá paní. Kluk bez rozmýšlení vyskočil a pokynul jí, ať se posadí... Ten kluk byl Vietnamec.

 

Hana Kolářová

S využitím zápisu Evy Cochové ze setkání věnovaného interkulturnímu soužití v Libuši a Písnici


<< nahoru

ikonka INTEGRAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VIETNAMSKÉ MIGRANTY

Vietnamci, kteří přicházejí do České republiky, ve většině případů nemají znalost českého jazyka a českého prostředí. Informace o něm získávají často pouze z amatérských zdrojů od příbuzných, známých apod. Příchozí Vietnamci se bez znalosti české kultury, jazyka a legislativy v novém prostředí velice těžko orientují, a proto pro ně integrace do české společnosti není jednoduchá.

Proto společnost InBIT Česká republika, s. r. o., společně s Občanským sdružením Klub Hanoi realizuje projekt Integrační vzdělávání vietnamských migrantů. V České republice se jedná o inovativní projekt, neboť je prvním, který se zaměřuje na nově příchozí a sociálně slabé migranty pocházející výhradně z Vietnamu. Tito migranti tvoří nemalou a přitom velice specifickou skupinu.

Cílem projektu je nabídnout vietnamské komunitě v tomto ohledu pomocnou ruku a formou tzv. integračních kurzů jim usnadnit rychlejší orientaci v novém prostředí. Urychlí se tak jejich integrace, čímž se předejde mnoha sociopatologickým jevům. Součástí projektu bude rovněž poradenské centrum určené přímo pro vietnamskou komunitu, kde zájemci dostanou informace týkající se práva, vzdělávání, pobytu v České republice atd.

V tzv. integračních kurzech, které budou probíhat částečně na Praze-Libuši, budou migranti seznámeni jak s českou kulturou a legislativou, tak s českým jazykem, jehož výuka tvoří nedílnou součást kurzu. Výuka jazyka bude zaměřena ryze prakticky. Klade si za cíl naučit migranty komunikovat s většinovou společností a s úřady. Kromě těchto integračních kurzů a interkulturního poradenství má projekt, který trvá 29 měsíců, za cíl realizovat vzdělávání interkulturních lektorů a poradců, vydávat integrační publikaci pro migranty a vzdělávat další neziskové organizace.

V současné době hledá realizátor projektu zájemce o účast na školení interkulturních lektorů a poradců. Úspěšní absolventi školení se budou moci dle potřeby účastnit celého projektu, vzdělávat nově příchozí migranty, neziskové organizace, poskytovat interkulturní poradenství v rámci jiných projektů, překládat, tlumočit apod. Hlavním kritériem pro přijetí na školení je znalost obou jazyků: češtiny a vietnamštiny. Jinak se mohou zúčastnit všichni, např. studenti, zaměstnanci, podnikatelé či osoby v domácnosti s trochou volného času, kteří mají zájem o vzdělávání a poradenství Vietnamcům v ČR, ale také obyvatelům ČR o Vietnamcích.

Zájemci o účast v kurzu se mohou přihlásit na školení, které proběhne ve dvou termínech
19.-21. března nebo 26.-28. března 2009. Náplní je školení v komunikativních dovednostech, základní informace týkajícími se práva, systému sociálního zabezpečení, zdravotnictví nebo překladatelství.

Kontakt pro zájemce o školení interkulturních vietnamsko-českých lektorů a poradců: Mgr. Jiří Kocourek, 603 583 690, jirka.kocourek@jirkoc.cz, www.jirkoc.cz

Další informace o projektu: Mgr. Johana Jonáková, 774 124 791, jonakova@inbitcr.cz

Webové stránky projektu: www.projektesf.cz/cs/Vietnam

Společnost InBIT, která realizuje projekt Integrační vzdělávání vietnamských migrantů, se zaměřuje na další vzdělávání a integraci sociálně vyloučených osob, ať již na základě pohlaví, věku nebo národnosti. Spolupracující Občanské sdružení Klub Hanoi, které působí v České republice již od roku 2004, kromě propagace Vietnamu a vietnamské kultury řadí mezi své hlavní cíle pomoc migrantům z Vietnamu při jejich integraci do české společnosti.

Johana Jonáková


<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci únoru 2009 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 82 let, 83 let, 87 let, 90let a 91 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

 

Jaroslav Svoboda

Jan Hájek

Růžena Soukupová

Anežka Jandečková

František Salač

Marie Andělová

Eva Radová

Josef Vošický

Jiří Kubina

Božena Štekrová

Jiřina Kovářová

Jaroslav Zach

Eugenia Jahodová

Miloslava Růžičková

Emilie Kotková

Františka Marečková

Vlastislav Vokurka

Miroslav Filler

Libuše Lánská

Anežka Lešková

Miloslav Nepomucký

Bohumil Černý

 

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

 

Městská část Praha-Libuš

 

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách U nás, je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou -  tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení. 

 


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (41) - ...A TROCHU VÁŽNĚ

Tenkrát mi bylo takřka přesně třináct a půl. Na Václavském náměstí vzplála živá pochodeň. Zaskočilo nás to tehdy. Mě, mé rodiče i třeba Jaroslava Seiferta - dodnes mám v paměti jeho exaltovaný televizní projev (normalizační kulturtrégři mu ho nikdy neodpustili) určený „všem chlapcům, kteří se chtějí zabít". Byl to čin, kterým něco skončilo a který zároveň potvrzoval, že se nezapomíná a ani neodpouští. A je dobře, že neupadl v zapomnění a že se k němu vracíme i dnes...

 

Slunce v úplňku - Příběh Jana Palacha. Procházková, Lenka. Brno: Prostor, 2008. 288 s.

ISBN 978-80-7260-196-7

Autorka sleduje v románu příběh Jana Palacha především v posrpnových měsících. Prosté líčení  kombinuje s fiktivními deníkovými zápisy. Čtenář je tu svědkem Janova zářiového pobytu ve Francii, návratu domů přes Mnichov, postupného odcizení ve vztahu k přítelkyni Evě, ale zejména jeho vnitřní snahy zůstat věrný sobě samému a vytrvat v odporu. Posledním velkým protestem proti novým pookupačním poměrům se v roce 1968 stala listopadová stávka vysokoškolského studentstva. Za podmínek obnovené cenzury tisku a šířící se rezignace však nemohla dosáhnout žádných cílů, a po ní dospěl Jan Palach k rozhodnutí, že  jediný způsob, jak může pokračovat v boji, je vyburcovat národ zoufalým sebeobětováním...

 

Tenhle hrdinský (byť v dané chvíli zoufale marný) čin byl dozajista i jakýmsi završením jedné neradostné historické etapy. Jeden z jejích počátků (byť v jiných geografických, historických a sociálních podmínkách) zachytila pro změnu německá autorka...

 

Polednice. Francková Julie. Přel. Lucy Opolská. Brno: Jota, 2008. 336 s. ISBN: 978-80-7217-586-4

Těsně po skončení 1. světové války utíká matka s osmiletým synem Petrem ze Sověty obsazeného Štětína. Dítě zanechá samotné na malém nádraží v Pasewalku a už se k němu nevrátí. Co je to za matku, která bezcitně ponechá dítě svému osudu uprostřed shonu a chaosu poválečných dní? Právě o tom vypráví Román Polednice - o životě nešťastné „krkavčí" matky Heleny na pozadí půl století německé historie - od 1. světové války, přes dobu fašismu, po 2. světovou válku a dobu po ní. Každá doba, každý zvrat v historii i v osobním životě tu nechává v hrdince jizvy a nezhojené rány. Zklamání ji naučí mlčet a žít ze dne na den bez jakékoliv perspektivy... Román Polednice získal Německou knižní cenu za nejlepší německy psanou knihu za rok 2007

 

A po těch vážných a existenciálních tématech bych měl ještě jednu detektivku. Vážnou a existenciální...

 

Nikdo neunikne. Romain Sardou. Přel. Danuše Navrátilová. Praha: Argo, 2008. 304 s.

ISBN: 978-80-257-0035-8

Autor (*1974) úspěšných románů A odpusť nám naše viny a Odlesk Boží slávy nás v tomto příběhu zavede do New Hampshire v zimě 2007. Na staveništi dálnice je nalezeno 24 mrtvých. Všichni byli zastřeleni ranou do srdce, aniž kladli odpor. Hromadná oběť příslušníků náboženské sekty? Asistovaná sebevražda? Vyřizování účtů? Ještě podivnější je, že nikdo nikoho nepohřešuje. Do města, na univerzitu Durrisdeer College, přijíždí devětadvacetiletý profesor literatury Frank Franclin a okamžitě vycítí, že v univerzitním kampusu není něco v pořádku. A brzy uvízne v soukolí děsivé hry.

 

Nehledě na doporučované knihy pohodový a pokud možno nevítězný únor všem čtenářům přeje:

 

jbx


<< nahoru

ikonka S RADOVANEM RAKUSEM O KRESLENÍ, PÍSNICI A TAK VŮBEC

Když jsme se v redakční radě dohodli, že vyzpovídáme zajímavé osobnosti našich obcí, napadlo mne to jméno hned. To proto, že tady žiji skoro celou důležitější polovinu svého života a že tu žiji mezi lidmi, se kterými se denně setkávám a často si neuvědomuji, že jsou něčím výjimeční a přesahují tím meze obvyklých lidských životů. S Radovanem Rakusem mladším chodil do školy náš Jan a někdy, když byli chlapci asi tak ve druhé třídě, přinesl domů pozvánku na výstavu kreslíře a karikaturisty Radovana Rakuse v Malostranské besedě. Že jsem nikdy to jméno v této souvislosti nezaznamenal, pokládám do jisté míry za svou chybu - v otázkách výtvarného umění jsem docela barbar. Pak začal vycházet deník Metro a v něm dlouhou dobu Rakusův kreslený seriál (někdy jsem se i zasmál a hlavně ho považoval za lepší než nekonečné stupidní seriály tohoto typu obvykle zahraniční provenience). A když jsem loni v létě zjistil, že Radovan spolupracuje s jedním mým starým kamarádem na výtvarných aplikacích v textilním oboru, bylo mi jasné, že realizace rozhovoru s ním je mi až osudově určena. A tak jsem se i s ním sešel v pivnici hotelu Legner (tentokrát zimně prázdné) a neprofesionálně, když už se vlastně známe tolik let a aby se nám lépe mluvilo, jsme si začali tykat...

Radku, ty nejsi výtvarník profesionální, výtvarné aktivity jsou tvým koníčkem...

Byly doby, kdy jsem uvažoval o „volné noze". Kamarádi mě vesměs varovali a já, u vědomí svých živitelských povinností, jsem zůstal u svého oboru - stavařiny. Byt na Písnici jsem dostal jako zaměstnanec Vojenských staveb a teď, po jejich vytunelování, jsem zaměstnancem firmy Globstav, která se zabývá rekonstrukcemi. Kreslení je opravdu mým koníčkem, i když mně osobně asi vyhovuje víc než zaměstnání, které mám ostatně taky docela rád.

Snad proto, když jsem prohlížel internet, našel jsem tam jednou tvůj kontakt na Globstav a mnohem víc na tvé výtvarné aktivity, řadu výstav, aktivity řekněme sponzorské (např. vtip - diplom pro občanské sdružení Formika) a z toho nejvíc v souvislosti s Františkem Sahulou, v loňském roce pro pár korun brutálně zavražděným muzikantem.

Ano, ilustrace Sahulovy sbírky povídek Ve stádu je vlk, kterou v roce 2002 vydalo nakladatelství Maťa a předmluvu k ní napsal Lou Fanánek Hagen, bylo první mou uveřejněnou aktivitou v oboru ilustrací a doufám, že ne poslední.

Máš v tomto směru nějaké konkrétní plány či dokonce realizace?

Mám, ale nechci o nich konkrétně mluvit, ostatně ty sleduješ tištěnou produkci, tak se nech překvapit, možná i inspirovat pro své knihkupectví. Ale můžu se snad konkrétně zmínit o své spolupráci s penzionovaným knihkupcem Vratislavem Ebrem, obrovským zdrojem historek ze světa knih, jejich tvůrců i konzumentů.

Už z internetu mám pocit, že ilustrace k Sahulově knize nejsou tvou jedinou aktivitou ve světě muziky.

Ano, vytvořil jsem návrhy triček pro původně Sahulovu kapelu Synové výčepu, ilustroval jsem spřízněný web Za vodou a vůbec si jako kreslíř a karikaturista nemohu stěžovat na nedostatek  práce.

Vraťme se ještě ke tvé spolupráci s deníkem Metro, přišla mi docela dlouhá - a kde jsi bral pořád ty nápady, kterým jsem se i já dokonce občas zasmál.

Jednoduše řečeno, byla to v podstatě tři roky a 700 klipů trvající řehole - studnice nápadů není nevyčerpatelná, a tak se ani moc nedivím, že ses zasmál jen občas. Mnohem víc mi vyhovuje má současná spolupráce s týdeníkem Květy a postavička Květoně, kterou jsem pro ně vytvořil.

A zdá se mi že docela dost a nejen v Praze vystavuješ.

asi to tak vypadá - ať už jde o výstavy vysloveně mé či skupinové, ale nemohu říct, že bych vystavoval nějak zvlášť rád. K výtvarnickému řemeslu ale výstavy patří a myslím, že bych od té doby, co jsem stihl za jeden den dvě své vernisáže na dost vzdálených místech, patřil snad i do Guinessovy knihy rekordů.

Vím, že tvůj Květoň má své příznivce a časopis Květy obrovskou tradici jak historií sahající až do obrození k Tylovi či Čechovi, tak v záležitostech řekněme komiksových. A teď otázka, která by v našem časopise neměla chybět: Co ty a Písnice, inspirace a jiné emoce?

Písnice pro mě znamená příjemné místo k žití, určitá kotva, ale inspiraci hledám spíše na chalupě, u přátel a vůbec v životě samém...

Děkuji za rozhovor a přeji tobě bohatou inspiraci a nám oběma i všem čtenářům, aby Libuš-Písnice nepřestala být příjemným a pohodovým místem pro život.

Jiří Brixi


<< nahoru

Zveme

ikonka KLUB JUNIOR

KLUB JUNIOR JE TU STÁLE PRO VÁS!

A na 2. pololetí školního roku 2008/09 můžete své děti přihlašovat do těchto zájmových kroužků:

•kytara

•klavír

•flétna

•zpěv sólový i sborový

•keramika

•výtvarná tvorba

•kreativní kroužek

•Tvořínek

•Chystáme se do školy

•jazykové obory - angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština, čeština pro cizince

•sportovní obory - judo, aerobik, sportovní hry, florbal.

Podrobnější přehled a charakteristiky jednotlivých kroužků na:

www.klubjunior.cz nebo tel. 604 273 968.  

Lenka Koudelková

 

ANGLIČTINA NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ
Angličtina pro začátečníky speciálně pro rodiče na mateřské dovolené s výrazně zvýhodněnou platbou 700Kč za 10 výukových kupónů stále ještě přibírá zájemce do výukových lekcí vždy ve čtvrtek od 9 do 10 h. Klubu Junior, Na Okruhu 395/1. Bližší informace na tel.725 649 539. Mgr. Nina Ludvíková

OTEVŘENÁ HODINA ANGLIČTINY

...pro děti ve věku 3-6 let se uskuteční 4. února 2009 od 16 h. v anglické učebně Klubu Junior ( Na Okruhu 395/1). Přijďte se podívat!

Mgr. Nina Ludvíková

 

LETNÍ TÁBORY S KLUBEM JUNIOR ZASE BUDOU!

Těšte se na další ročník letních dětských táborů, které Klub Junior pořádá již popáté ve spolupráci s městskou částí Praha-Libuš, humanitárním sdružením Protebe a se Svazem postižených civilizačními chorobami (dýchací obtíže).

Těšte se na tři různé druhy letních táborů vedených zkušenými vedoucími s mnohaletou táborovou praxí, kteří navíc v průběhu školního roku pracují stále s dětmi i mládeží na pravidelných schůzkách.

Více informací ke každému táboru již v příštím čísle časopisu U nás.

Lenka Koudelková


<< nahoru

ikonka KALENDÁRIUM - ÚNOR 2009

 

Termín

Název akce

Místo konání

Čas konání

7. 2.

PoHrom - tradiční pochod SDH Písnice okolní přírodou

Start u hasičské zbrojnice v Písnici 

 

8.00 - 11.00

 

17. 2.

Setkání občanů u kulatého stolu:

Jak se žije v naší MČ

Tělocvična Klubu Junior, Na Okruhu 395, Písnice

17.00 - 19.00

18. 2.

Den otevřených dveří

- program Montessori

MŠ Mezi Domy, Mezi Domy 373, Písnice

8.00 -10.00

18. 2.

Den otevřených dveří

- sportovní program

MŠ Mezi Domy, Mezi Domy 373, Písnice

8.00 - 10.00

15.00 - 17.00

18. 2. a 19. 2.

Den otevřených dveří

MŠ K Lukám, K Lukám 664/1a, Libuš

9.00 - 12.00

19. 2.

Den otevřených dveří

MŠ Lojovická, Lojovická 557, Libuš

8.00 - 10.00

15.00 - 16.30

20. 2. - 20. 3.

Den otevřených dveří - probíhá v rámci vydávání přihlášek do MŠ

MŠ Ke Kašně, Ke Kašně 334, Písnice

 

23. 2.

Informační přednáška: Zápis do MŠ

MC Kuřátko, Na Okruhu 395, Písnice

10.00 hod.

3. 3., 5. 3. a 10. 3.

Hrací odpoledne

MŠ Lojovická, Lojovická 557, Libuš

9.00 - 11.00

 

Mimořádná celostátní výtvarná soutěž O pohár včelky Máji

HS Pprotebe, www.protebe.webnode.cz

Uzávěrka soutěže:  30. 5. 2009

 

Připravila Renáta Sobíšková

 


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš,  kuratkomc@seznam.cz,  tel. 777 001 719, www.kuratko.mistecko.cz

Základní otevírací doba: pondělí až pátek 9.30-12.00 hod.

Zákl. příspěvek:                  30 Kč,            předplatné 200 Kč/10 návštěv, první návštěva zdarma

Stálý program:                     pondělí (rytmika, kulturní program, herna) 

úterý   (výtvarné aktivity, herna)

středa  (rytmika a cvičení pro nejmenší od 1,5 roku, přednášky, herna)

čtvrtek  hudební kurzy Yamaha pro přihlášené, herna)

pátek  pouze pro přihlášené (ANJ konverzace, herna Montessori)

 

NOVINKY A UPOZORNĚNÍ:

Web MC Kuřátko prochází změnami. Doplňujeme jej o další sekce, ve kterých se dozvíte více o projektech a činnosti MC, o způsobech, jakými můžete činnost občanského sdružení podpořit i jak se do této činnosti sami aktivně zapojit. Uvítáme rádi vás i vaše nápady! Napište nám nebo zavolejte pro podrobnosti (kontakt MC: K.Tomešová).

Pondělí 9. 2. v době 16.30-17.15 hod. ukázkový seminář Orientální břišní tanec a hudba. V případě, že se najde min. 8 zájemců o tyto hodiny, budou s lektorkou domluveny přímo na místě další podrobnosti na celý taneční cyklus (březen - květen).

Pondělí 23. 2. přednáška na téma: Zápis do mateřských školek pro šk. rok 2009/2010 v lokalitě Libuš - Písnice

 

ÚNOR 2009

  

2. 2.             pondělí            Únor bílý, tancem tělo sílí - tanečky, zpívání a krátké informace o tom, co je to masopust, jak a proč se slaví.

3. 2.      úterý             Kouzelné barevné ozdoby  - s Katkou a dětmi si vyrobíme veselé, barevné a motané kouličky, kterými si vyzdobíme MC i naši promrzlé zimní domovy.

9. 2.             pondělí             Divadélko - dětem i dospělým zahrajeme další (ne)známou pohádku, nebudou chybět ani oblíbené tanečky.

9. 2.             pondělí             Orientální břišní tanec a hudba - v době 16.30 do 17.15 hod. Po dopoledních tradičních tanečcích s nejmenšími dětmi nás čeká něco netradičního s lektorkou Magdalenou. Přijďte se podívat  a zatančit si na hodině, která vám ukáže, co všechno se můžete naučit za pouhé 3 měsíce. Více informací a podrobností přímo na místě, otevřeno od 16h.

10. 2.    úterý             Výroba masek -  vyrobíme si veselé masky na zítřejší karneval.

11. 2.    středa             Masopustní Karneval aneb Veselá je zima - tanec, písničky, tombola a soutěž o nejhezčí masku. Společně s dětmi, které se narodily v únoru, také oslavíme jejich narozeniny. Chcete-li, přihlaste své oslavence na tel. 777 001 719 (Tomešová) do 9. 2. Všichni jste srdečně zváni.

16. 2.  pondělí             Zpívání s kytarou a s Katkou aneb Co (ne)víme o Eskymácích.

17. 2.  úterý             Těstovinové korálky - s Věrkou  vyrobíme pro děti veselý barevný náhrdelník.

23. 2.             pondělí             Informační přednáška Zápis do mateřské školky  - paní Iva Hájková z MČ nám přijde zodpovědět dotazy maminek a krátce pohovořit k tématu zápisu dětí do MŠ na území Libuš, Písnice - k dispozici bude formulář žádosti, poradíme s vyplňováním. Pozor! Začátek v 10.00 hodin.

24. 2.    úterý             Semínkové obrázky - s Věrkou si za pomoci semínek a přírodnin vyrobíme veselé obrázky a panáčky.

                                    

Za MC Kuřátko Katka Tomešová


<< nahoru

ikonka JAK SE ŽIJE OBČANŮM...

...v naší městské části, jak hospodaříme s energiemi a jaká je kvalita životního prostředí v MČ Praha-Libuš?

  

Vážení občané,

rádi bychom vás pozvali na setkání u kulatého stolu, které se bude konat 17. 2. 2009 od 17 hodin v tělocvičně Klubu Junior, ul. Na Okruhu 395/1, Praha 4 - Písnice.

 

Na tomto setkání vás zástupci společnosti Timur seznámí s výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli, které v městské části probíhalo v říjnu a listopadu loňského roku. Toto dotazníkové šetření zjišťovalo, jak jsou občané spokojeni s městskou částí jako místem, kde žijí nebo i pracují  např. spokojenost se základními veřejnými službami, s možnostmi účasti na veřejných projednání, dostupností služeb, spokojenost s místním časopisem U nás, kde by občané uvítali centrum městské části...) a jak se místní obyvatelé přepravují do zaměstnání, za nákupy, lékařem....Jedná se o tzv. indikátory udržitelného rozvoje, které jsou zjišťovány v rámci tvorby strategického plánu rozvoje MČ Praha-Libuš.

Dále se zde dozvíte výsledky měření hodnot, které se týkají kvality ovzduší v MČ Praha-Libuš a tzv. ekologické stopy, která stanovuje množství přírodních zdrojů, které město, městská část spotřebuje v daném roce. Výpočtem ekologické stopy se tedy souhrnně dozvíme, jak domácnosti a ostatní subjekty působící v MČ Praha-Libuš hospodaří s elektrickou energií, zemním plynem, teplem, jaká je produkce komunálního a tříděného odpadu, jaká je roční spotřeba energií v MČ Praha-Libuš  a jaký vliv má spotřeba těchto energií na životní prostředí.

Výsledky těchto měření budou sloužit jako podklad pro tvorbu Strategického plánu rozvoje MČ Praha-Libuš, který je v městské části připravován. MČ Praha-Libuš získala finance na tvorbu strategického plánu z prostředků Revolvingového fondu MŽP.

 

Markéta Lukešová, koordinátorka projektu


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM NA ÚNOR A BŘEZEN (DO 10. 3. 2009)

 

3. 2. Pozvání do klubu přijala paní prof. Kaněrová, která nám odpoledne zpříjemní připraveným cvičením, písničkou.

 

4. 2. Návštěva Schwarzenberského paláce, za doprovodu a s výkladem paní prof. Randové. Vstup zdarma. Pro milovníky historie sdělujeme, že sraz je ve 14.15 na Kačerově (bude čekat p. Prchlíková), dále sraz v 15.00 před palácem (Hradčanské náměstí).

 

10. 2. Volná zábava při kávě a čaji, s povídáním přátel v klubu, bude možnost nahlédnout do Kroniky Klubu Senior, na osmiletou činnost.

 

17. 2. Dostaví se příslušnice Městské policie hl. m. Prahy, která nás seznámí se současným děním a problematikou v hl. m. Praze.

 

24. 2. Odpoledne v klubu bude vyhrazeno jen a jen pro odpočinek a popovídání.

 

3. 3. Pozvání přijala paní MUDr. Brigita Mastná, která si připravila přednášku na téma: Jarní únava a vitamín C.

 

10. 3. Odpolední klub bude vyhrazen zvláště těm, kteří si rádi vyslechnou četbu z díla A. Jiráska, ze čtyřdílného románu U nás.

 

Upozornění: Program zveřejňujeme do poloviny měsíce března pro ty, kteří do 10. ještě nemají časopis.

 

Těšíme se tímto na hojnou účast všech seniorů z městské části v našem klubu, který

je otevřen každé úterý od 14.00 do 18.00 hodin. Taktéž doporučujeme navštívit knihovnu s množstvím nádherných knih!

 

UPOZORŇUJEME NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

 

Návštěva divadla Braník

Neděle  22. 2. 2009  v 17.00 hodin. Název: 1+1 = 3. Zajímavý anglický humor vás osvěží. Premiéra. Již zakoupeno 50  ks vstupenek á 150 Kč. Přihlášky pokud možno ihned u p. Prchlíkové 608 511 980.

 

Jizerské hory - Penzion Kitty

Mimořádná jarní nabídka! Pan vedoucí z penzionu Kitty přijímá objednávky na týdenní pobyty pro lyžaře, turisty, rekreanty s dětmi, každý týden se slevou. Při 3 osobách, jedna osoba zdarma. Nabízí tyto termíny: 31.1.- 7.2., 7.- 4.2., 14.-21.2., 21.-28.2., 28.2.- 7.3., 14.-21.3. Možnosti: lyžování, bobování, výlety,  zoo, sportování v hale v Liberci. Doprava z Černého mostu do Lučan bude proplacena v penzionu. Neváhejte a objednávejte  individuálně na tel. čísle 483 300 300 nebo prostřednictvím p.Prchlíkové na tel. čísle 608 511 980.

 

Pravidelný výjezd do Jizerek (na velikonoce)

Letos již ve středu před velikonocemi a o měsíc dříve než v loňském roce, již zaručeně

s krásným počasím, v termínu od 9. 4. do 14. 4. opět s pohodovou partou. V ceně obsaženo: cesta zdarma, 2 výlety (Ještěd, zoo), 2 večerní programy, výborná strava (3x denně), pobyt v 2, 3 a 4 lůžkových pokojích s báječnou cenou cca 2 000 Kč. Zájezd s kapacitou 40 lidí se již naplňuje, proto neváhejte a volejte na tel. č. 608 511 980 p. Prchlíkovou.

 

Paříž, město nad Seinou, od 16. 4. do 20. 4.

Tři noci v hotelu Formule, jedna noc v autobuse při cestě zpět. Průvodkyně - manželka p. vedoucího penzionu Kitty nás velmi zajímavě provede Paříži, speciální program pro seniory.

Odjezd v ranních hodinách z Prahy, návrat v dopoledních hodinách do Prahy. Celková cena cca 5290 Kč, doporučuje se na vstupy 55 eur, snídaně 5 eur, případná večeře 12 eur. Služby průvodce a mapa Paříže zdarma. Při počtu 6 osob, sleva 10 %. P. Prchlíková doporučuje, bude-li zájem též se zúčastní.

 

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR

   Téma:            VČELY, ČMELÁCI, VČELAŘI, MED

   Kategorie:     děti z mateřských škol (kategorie A)

                          děti z 1. - 3. tříd základních škol (kategorie B)

   Termín:         ukončení soutěže 30. května 2009

Včeliček i včelařů na celém světě dramaticky ubývá. Příroda se s touto ztrátou jen těžce vyrovnává. Pomoci můžete i Vy.

Zašlete svůj tematický obrázek, výrobek, koláž na níže uvedenou adresu. Všechna dílka budou veřejně vystavena a autoři těch nejlepších z každé kategorie se mohou těšit na krásné ceny věnované štědrými sponzory.

  

Více informací, průběh soutěže i fotografie všech děl můžete najít na níže uvedeném webu.


<< nahoru
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 02/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý