Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 04/2009Kronika

ikonka MÍSTNÍ DISKUSNÍ FÓRUM NA WEBU

Prostřednictvím webových stránek MČ Praha-Libuš je možné se prokliknout na nezávislé  fórum, kde se diskutuje o místních zháležitostech Libuše a Písnice. Fórum není zřízeno ani moderováno městskou částí. Samostatná adresa fóra: http://groups.google.com/group/Praha-Libus?hl=cs.

(red)


<< nahoru

ikonka LIBUŠ A PÍSNICE PRO KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL

Městská část Praha-Libuš, sestávající z bývalých obcí Libuše a Písnice, uspořádala ve spolupráci s občanským sdružením TIMUR (Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj) dne 17. února 2009 diskuzní kulatý stůl pro občany z Libuše a Písnice nad výsledky sledování různých ukazatelů kvality života. „V roce 2008 se zastupitelstvo MČ Praha-Libuš rozhodlo zahájit sledování některých evropských indikátorů udržitelného rozvoje, abychom zjistili, v jaké oblasti je potřeba zvyšovat kvalitu života našich obyvatel a jakým směrem postupovat v rozvoji směrem k udržitelnosti," říká koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Iva Hájková. Zahájení sledování indikátorů je financováno z Revolvingového fondu MŽP.

V rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 bylo v průběhu října 2008 až ledna 2009  zahájeno sledování čtyř evropských indikátorů: Spokojenost s místním společenstvím, Mobilita a místní přeprava, Kvalita místního ovzduší a Ekologická stopa. „ Městská část Praha-Libuš je jediná městská část, která zahájila sledování těchto ukazatelů kvality života obyvatel", říká pan Josef Novák, ředitel sdružení TIMUR, „a výsledky jistě napomohou představitelům městské části ve spolupráci s místními občany zvyšovat kvalitu života Libuše a Písnice."

První výsledky ukázaly, že jsou obyvatelé se životem v MČ Praha-Libuš převážně spokojeni, oceňují mezilidské vztahy a kvalitu životního prostředí, fungování Pražských služeb, Technické správy komunikací a Úřadu MČ Praha-Libuš. Veliké množství denních cest je uskutečněno městskou hromadnou dopravou (54,3 % dotázaných). Na druhou stranu bylo zjištěno, že místní obyvatelé příliš často jezdí denně autem (38,5 % dotázaných). „Jsme okrajová městská část, proto občané dojíždějí za prací, za zábavou, do škol. Doprava a její negativní dopady na život občanů bude jedno z hlavních témat v roce 2009 při zlepšování kvality života v Libuši a Písnici," upřesňuje koordinátorka projektu Iva Hájková, „z tohoto důvodu jsme už oslovili příslušné odborníky na Magistrátu hl. města Prahy a v Dopravním podniku Praha". I přes tyto negativní dopady v oblasti dopravy bylo zjištěno, že v roce 2007 nebyla v MČ Praha-Libuš překročena udržitelná hranice 35 překročení imisního limitu pro prachové částice a hodnota indikátoru je tudíž nula.

„Uspokojivé výsledky má Libuš a Písnice i ve sledování ekologické stopy při srovnání s ČR a městem Prahou," uzavírá Viktor Třebický, projektový manažer sdružení TIMUR. Velikost ekologické stopy průměrného obyvatele ČR je 4,91 gha (data z roku 2003), ekologická stopa hl. města Prahy je 4,64 gha/obyvatele a MČ Praha-Libuš 39,8 gha/obyvatele.

Výsledky ve sledování uvedených indikátorů budou z jedním podkladů pro řešení dalšího kvalitního rozvoje MČ Praha-Libuš.

Tisková zpráva MČ Praha-Libuš, 18. 2. 2009

<< nahoru

ikonka JARMARK


<< nahoru

ikonka HRACÍ DOPOLEDNE NA LOJOVICKÉ

V únoru proběhl na naší Mateřské škole Lojovická, stejně jako na mnoha jiných, den otevřených dveří. Rodiče a jejich malé ratolesti si mohli společně prohlédnout celou naši školku, pohrát si chvilku v každé třídě, osobně poznat naše paní učitelky. Při tom si vyzvedli přihlášky. Současně ti, kteří měli zájem, se přihlásili na hrací dopoledne.

Pro rodiče jsou tyto nadstandardní akce školky příležitostí, jak lépe poznat prostředí a kolektiv zařízení, kde jejich dítě bude od září trávit denně několik hodin. Malé děti zase mají možnost seznámit se novým prostorem a lidmi a 1. září nepřijdou do úplně cizího prostředí mezi neznámé tváře.

Hrací dopoledne se v naší mateřské škole stala tradicí. Připravujeme je každý rok pro rodiče a děti se zájmem přihlásit se do naší mateřské školy. Z organizačních a hlavně prostorových důvodů se každého dopoledne může zúčastnit maximálně 20 rodičů s dětmi, a tak, aby se dostalo na všechny, připravuje každá třída - hudební, výtvarná a pohybově-relaxační - svůj program. Rodiče se na tuto akci mohli přihlásit i prostřednictvím našich www stránek.

První hrací dopoledne letos zorganizovala hudební třída Čtyřlístek. Zúčastnilo se 16 dětí s maminkami, tatínkem i babičkou. Paní učitelky si pro děti připravily pestrý program plný písniček, soutěží, her a tvořivých činností. Děti i rodiče odcházeli spokojeni plni nových dojmů. O dva dny později proběhlo hrací dopoledne ve Sluníčku - pohybově relaxační třídě. I tady na 19 dětí čekalo spoustu aktivit a samozřejmě i sladká odměna na závěr. V pořadí třetí dopoledne pro 16 dětí a jejich dospělý doprovod zorganizovala výtvarná třída Kytička. Nechyběly hry, písničky, pohybové aktivity a samozřejmě i výtvarné  činnosti.

Velmi nás potěšil milý e-mail od jedné maminky, která nešetřila slovy chvály. Pro celý náš kolektiv takové ocenění velmi mnoho znamená, motivuje nás k další práci. Naše práce není marná. Vážíme si toho, že zájem byl veliký.                                                                        

Marie Holerová, učitelka


<< nahoru

ikonka KURZY PLAVÁNÍ NA LIBUŠI

V rámci sportovních aktivit Mateřské školy Mezi Domy navštěvuje moje dcera Klára s dalšími dětmi kurzy plavání v bazénu  na Libuši. V únoru jsem měla možnost lekci vidět. V prostorném bazénu je nechlorovaná slaná voda, příznivá pro pokožku a dýchací systém, teplá 30 stupňů. Všude velmi čisté a příjemné prostředí.  Po krátké rozcvičce na suchu následuje samotný výcvik plavání. Děti plavou s destičkami, učí se plavat na zádech, pod vodou, skáčou do vody i hrají vodní hry. Vede je velmi milá a zkušená lektorka, která se jim plně věnuje. Děti po skončení plavání, osprchování, obléknutí a důkladném vysušení vlasů mají připravenou svačinu v místnosti k tomu určené. Je velmi příjemné, že  neodcházejí po plavání rovnou ven, obzvláště v zimních měsících. Děti evidentně kurzy navštěvují rády, plavání je baví! Plavání považuji za jednu z nejlepších investic jak do celkového fyzického rozvoje dítěte, zlepšení motorických dovedností, tak i k utužení obranyschopnosti a odolnosti organismu. Vřele všem dětem tyto kurzy doporučuji a velmi oceňuji zařazení plavání do aktivit MŠ Mezi Domy.

Petra Koubová


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

CVIČENÍ PRO SENIORY

Opakovaně připravované cvičení pro seniory s písničkou od p. Mgr. Janičky Kaněrové se vždy moc líbí! Tentokráte si přivedla bývalého spolužáka ze studií, který nás velmi zaujal připravenou četbou o vánočním kaprovi. Na závěr to byly opět krásné hašlerovské písničky doprovázené kytarou!

POLICISTKY S VTIPEM

Na naše požádání proběhlo 17. února školení Městské policie hl. m. Prahy. Opět nás seznámili s novinkami, jak se chránit před trestnou činností,  jak některým situacím  předcházet a  na co si zvláště dávat pozor! Přednášky se zúčastnily dvě sympatické  příslušnice policie, které lehce a s vtipem dokázaly naše seniory zaujmout. Na závěr opět rozdávala policie spoustu propagačních materiálů a bezpečnostních pomůcek. Též byli odměněni účastníci dvou týdenních zájezdů se školením, pořádaných na Slapech a v Kamenici, které proběhly v loňském roce. Dárky obdrželi za mimořádně dobrou partu, za vstřícnost a  postoj k této  problematice! Do budoucna se opět něco takového bude konat a bude nám včas dáno na vědomí!

Ukončení tohoto odpoledne bylo neplánované, avšak potěšilo nejen naše seniory, ale i sympatické příslušnice policie. Proběhlo za zvuku harmoniky a dobře známých písniček v uměleckém podání juniora Jakuba Rouse. Všem se náš mladý hudebník líbil a tak jsme přislíbili, že  tuto hudební návštěvu  příležitostně  zařadíme do programu!  

UVEŘEJNĚNÍ OPRAVY V ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2009

Oprava se týká částky uvedené částky pro Klub Senior v časopise U nás č. 3/2009, kde v  Rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2009 na str. 8, v kolonce Klub Senior, je jako plánovaná částka a upravená částka uvedeno 40.000 Kč. Tuto  částku upřesňujeme, neboť našeho Klubu Senior se týká dotace  pouze  ve výši  10.000 Kč na příslušný rok. Upozorňovali jsme již v loňském roce.

Pokladník Klubu Senior - Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY


<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Jako každý měsíc vřele zdravím vážené čtenáře měsíčníku U nás a seznámím vás s několika svými postřehy z minulého měsíce.

Středa 11. únor. Proběhlo druhé řádné zastupitelstvo městské části Praha-Libuš, tentokrát výjimečně v prostorách Klubu Junior. Jeden z hlavních bodů bylo připravené odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby nazvané Nový park Písnice. Zastupitelstva se též zúčastnili zástupci občanského sdružení Rodinné domy. Mile mne potěšilo, že došlo ke vzájemné spolupráci mezi městskou částí a občanským sdružením při podání odvolání k plánované masivní výstavbě v naší městské části. Rád bych touto cestou všem zúčastněným poděkoval.

Pátek 13. únor. Měl jsem schůzku s Ing. Rezkem z Technické správy komunikací s požadavky na opravy veřejných komunikací, včetně zeleně. Podpořil jsem požadavek na nové vybudování přechodu v Dobronické ulici poblíž ulic Husařská a K Lukám. Přechod byl iniciován hlavně spoluobčany, kteří v této lokalitě bydlí a mají vysledováno, že na tomto úseku přechází velké množství dospělých, ale i dětí. Ing. Rezek přislíbil vybudování tohoto přechodu, který bude bezbariérový.

Úterý 24. únor. Sešel jsem se s JUDr. Radíkem, ředitelem Městské policie Praha 12. Jako vždy jsme projednávali naše problémy a požadavky naší městské části. Dostalo se mi též potěšující zprávy, že od 1. března budeme mít přiděleného dalšího policistu, což znamená, že budeme mít celkem šest policistů Městské policie, kteří mají rozdělenu městskou část na tři díly. Dva mají sektor staré Písnice, dva sídliště Písnice a dva Libuš.

Úterý 24. únor. Předal jsem prostřednictvím ředitele školy Mgr. Běleckého poděkování žákům 9. tříd ZŠ Meteorologická, kteří vyrobili brožuru Libušsko-písnické pověsti a pohádky.

Středa 4. březen. Proběhlo třetí řádné Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš. Jedním z významných bodů bylo seznámení zastupitelů a spoluobčanů s novým konceptem územního plánu hl. m. Prahy, který již předtím připomínkovala komise MČ Praha-Libuš pro územní plán, složená nejen ze zastupitelů, ale i z dalších zástupců veřejnosti. Uvidíme, zda naše návrhy, které byly odhlasovány zastupitelstvem, budou akceptovány samotnými tvůrci plánu na Magistrátu hl. m. Prahy.

Pondělí 9. březen. Měl jsem schůzku s Doc. Ing. Arch. Petrem Suskem, CSc., z Fakulty architektury ČVUT, s nímž se mi podařilo domluvit, že jeho žáci formou seminární práce vypracují návrhy na rekonstrukci a dostavbu  radnice a multifunkčního centra v prostorách současného čp. 1 na Libuši, kde je nyní mj. pošta. V zadání jsou nové prostory pro úřad naší městské části v čp. 1, v přízemí pak vybudování komerčních prostor, např. pro poštu, banku apod., dále podzemní garážová stání a nádvoří s parkovou úpravou. Též bych rád, aby zde vznikl multifunkční sál pro malé divadelní spolky, konání zastupitelstev a všech veřejných jednání pořádaných městskou částí. Část studentů též dostala za úkol zpracovat formou seminární práce urbanistickou studii MČ Praha-Libuš.

Úterý 10. březen. Měl jsem tu čest slavnostně předat šek na 30 000 korun rodičům trojčátek jakožto finanční podporu městské části. Mladá rodina měla ze zákona nárok na ošetřovatelku placenou městskou částí, ale odmítla ji. Na základě toho rada městské části odsouhlasila tuto finanční podporu.  

Středa 11. březen. Městská část svolala veřejné projednávání plánovaných rekonstrukcí některých komunikací ve staré Písnici, a to za účelem veřejné diskuse při přípravě projektu. Při projednávání vznikla poměrně rušná rozprava, během níž se snažil projektant a zástupci firmy Zavos, mandátní firmy, která zpracovává projekty pro pražský magistrát, reagovat na nespočet dotazů. Posléze se domluvilo, že každý napíše na papíry, které byly k dispozici, připomínky k přípravě zmiňovaného projektu, které městská část zpracuje a předloží projektantovi. Toto veřejné projednávání je pro městskou část cenná zkušenost, po níž jsme dospěli k závěru, že příště musíme projednávat jednu, maximálně dvě komunikace, aby byl dostatečný prostor na všechny dotazy a připomínky.

Čtvrtek 12. březen. Již tradičně jsem měl možnost přivítat nové občánky městské části. Jako vždy mne potěšila nejen slavnostní atmosféra, ale také stoupající počty miminek v Libuši a Písnici.

Středa 18. březen. Zúčastnil jsem se pracovní skupiny pro strategický plán, na které se též řešila současná dopravní situace v městské části. Této schůzky se též zúčastnili zástupci Dopravního podniku hl. m. Prahy a zástupci tvůrců územního plánu z Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Jako vždy jsem využil této příležitosti a postěžoval si na dopravní přetíženost v naší městské části a nedostatek tranzitních komunikací, včetně plánovaného obchvatu Písnice, který dle posledních informací bude pravděpodobně odložen z důvodů dalšího projednávání vlivu na životní prostředí. Zástupci dopravního podniku též vysvětlili hrubé odhady plánované trasy prodloužení metra do naší městské části, včetně stanic a depa, s předpokládanou realizací kolem roku 2016. Dále jsem se dotazoval na prodloužení tramvajové linky do Libuše dostal jsem odpověď, že se pravděpodobně bude budovat současně s metrem vzhledem k vzájemné návaznosti. Podobné dotazy a připomínky zaznívaly od všech přítomných. Ze závěru debaty vyplynulo že předpokládaný termín realizace je vzhledem k probíhající finanční krizi velmi optimistický.

Čtvrtek 19. březen. Navštívil jsem ředitele firmy Zavos ing. Přikryla za účelem projednání dalších investičních akcí plánovaných v letošním roce v Libuši a Písnici. Předal jsem mu naše požadavky a prosby a on přislíbil, že požadavky prověří, včetně možností realizace, a zhruba do měsíce svolá opět schůzku, na níž budu seznámen s výsledky.

V době, kdy připravuji tyto řádky, již uběhlo několik prvních jarních dnů, na které jsem se velmi těšil. A myslím, že nejen já. Kalendářně je již jaro, ale počasí tomu zatím nenasvědčuje. Pevně věřím, že se sluníčka určitě dočkáme na velikonoční svátky a těm nejmenším přeji bohatou pomlázku.

Petr Mráz, starosta MČ Praha-Libuš, 23. března 2009

<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Školní kolo zeměpisné olympiády proběhlo 3. 3. 2009. Zúčastnilo se 43 žáků 6. - 9.tříd.

Do obvodního kola postoupili Jan Hnátek z 6.A, Artur Masalyga ze 7.A a Martin Korbel z 9.A. Držíme palce v dalším snažení.

Monika Exnerová

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA.

Dne 16. 3. 2009 proběhlo obvodní kolo olympiády z českého jazyka, do kterého postoupili Simona Doleželová a Pavla Strouhalová.

Bronislava Skopalová

S PÍSNIČKOU DO DALŠÍHO KOLA"

S písničkou a hudbou se prý žije lépe. Ze třídy 8.A se zúčastnili pěvecké soutěže v DDM Modřany tři žáci - Martin Molčan, Bára Pichová a Lucie Lešnerová. Všichni se věnují zpěvu dlouhodobě. Martin Molčan si vyzpíval 1. místo z 25 zpěváků krajského kola a postupuje do soutěže v Karlových Varech. Radost z jeho vítězství byla veliká, spolužáci mu ve třídě zatleskali a držíme Martinovi palce do Karlovarského skřivánka!

Alena Čermáková, třídní učitelka 8.A

PYTHAGORIÁDA

V únoru proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 2008/2009. Tato soutěž je určena pro žáky 6. a 7. ročníku, žáci řeší 15 příkladů během 60 minut. Nejlepším řešitelem v 6. ročníku byl Jan Hnátek, získal 8 bodů. V 7. ročníku se na prvním místě umístil Ivan Čerkašin se ziskem 8 bodů. Blahopřejeme.

Eva Hájková

 


<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE

SOUTĚŽ OUR COUNTRY aneb CO VÍŠ O SVÉ ZEMI A UMÍŠ TO ŘÍCT ANGLICKY

Na  ZŠ s rozšířenou výukou jazyků L. Coňka v Praze-Písnici se 24. března konalo druhé kolo jazykovo-vědomostní soutěže v anglickém jazyce. Do tohoto kola  postoupili soutěžící ze čtyř základních škol - Dolní Břežany, Ladislava Coňka, Písnická a Jesenice.

Žáci se opět s velkou vervou pustili do řešení úkolů. I tentokrát na ně čekala pestrá témata (test  prověřující znalosti gramatiky, kvíz, křížovka s tajenkou, poslech písně a mluveného slova, popis obrázku...). Nejvíce se žáci zapotili luštěním křížovky s tajenkou a při vědomostním kvízu.

Hodnotila se slovní zásoba jakož i věcná a gramatická správnost napsaných slov. Soutěžící projevili velkou ambicióznost, soutěživého ducha a celkově velmi dobré jazykové znalosti.

Porota, složená ze všech doprovázejících učitelů, měla opět plné ruce práce. Po sečtení všech získaných bodů bylo vyhlášené vítězné družstvo. Stali se jim žáci ze ZŠ .............,

kteří po slavnostním vyhlášení obdrželi věcné ceny - MP4 přehrávače.

Gratulujeme všem zúčastněným a zvláště vítězům.

Věřím, že nově založená tradice podporující soutěživost a rozvíjející znalosti anglického jazyka bude na ZŠ s rozšířenou výukou jazyků úspěšně pokračovat i v letech následujících.

Gabriela Kadidlová, ZŠ s RVJ L. Coňka

MOJE OBEC

Bydlím v Písnici. Tím, že zde žiji již několik let, zajímá mě historie této obce. Písnice je městská čtvrť a katastrální území na jihu Prahy, tvořící od 24. 11. 1990 součást městské části Praha-Libuš. Byla samostatnou obcí až do připojení k Praze v roce 1974. V Písnici je evidováno 42 ulic a 496 adres. Na rozloze 3,67 km2 zde trvale žije 4177 obyvatel. Písnice se skládá ze dvou celků. Na jih od Kunratické spojky jsou rodinné domy. Severní část tvoří panelové sídliště a průmyslový areál Sapa. V ní je rozsáhlé logistické, obchodní a kulturní centrum vietnamské komunity. Na území Písnice se nachází část přírodního parku Modřanská rokle. Tato spousta zeleně a čistý vzduch slouží k rekreaci a odpočinku místních lidí. I já tam často jezdím na kole po cyklostezce. Jsem rád, že bydlím právě tady.

Míra Pánek, 5. tř.

REPUBLIKA

Žáci 5. a 4. třídy se 6. března se vypravili do Národního muzea na výstavu Republika. Krátce před devátou hodinou jsme stáli na prahu muzea. Než se otevřelo, rozhlíželi jsme se po Václavském náměstí. Hned po otevření jsme se v první části výstavy přenesli do atmosféry první republiky. Tradiční plakáty a vojenská vyznamenání byly úvodem do výstavy. Nesměl chybět ani bílý oblek Tomáše G. Masaryka. Zahlédli jsme Mnichovskou dohodu, která byla zapůjčena z Německa, poprvé po jejím uzavření. Výstava pokračovala expozicí dobových hraček Hračky naší Kačky. Po shlédnutí této části výstavy jsme měli možnost prohlédnout si i zbytek muzea. Návštěva Národního muzea se mi moc líbila. Určitě se jděte také podívat!

H. Böhmová 5.A,  ZŠ L. Coňka               


<< nahoru

Radnice

ikonka 10 PROBLÉMŮ LIBUŠE A PÍSNICE

KOMENTÁŘ K VYBRANÝM PROBLÉMŮM - ČÁST 

•Regulovat nadměrný průjezd podnikatelských aut v Libuši

Problém je podstatně složitější, než na první pohled vypadá. Prvním krokem musí být jednoznačné stanovení, co si vlastně respondenti pod pojmem „podnikatelská auta" představují. Obecně se jedná o veškerá auta registrovaná na podnikatelské subjekty, tj. podnikající právnické a fyzické osoby. U podstatné části z nich nelze bez technického průkazu zjistit, že jimi vůbec jsou. Patří mezi ně např. naprosto nenápadná Škoda Fabia patřící osobě provozující jako živnost účetnictví. Skutečně měli respondenti na mysli i takováto auta?   

•Informovat o trase metra D, prodloužení tramvajové tratě z Modřan

•Zajistit informovanost o způsobu řešení dopravy při zprovoznění obchvatu

Lahovice - Vestec

Přehlednou odpovědí je výřez z mapy Doprava připravovaného nového územního plánu hl. m. Prahy. Plán obsahuje trasu metra D, tramvajovou trať Modřany - Libuš a nové komunikace. Pokud bude územní plán v této podobě schválen, lze konstatovat, že obsahuje vše podstatné, co naše městská část potřebuje a o co dlouhodobě usiluje. Oproti současnému územnímu plánu to je navíc stanice metra Depo Písnice a na ni umístěný dopravní terminál nadregionálního významu. To podstatně vzdálí významnou dopravní zátěž od písnického sídliště. Silniční síť je doplněna o severní pokračování východního obchvatu Písnice, tedy o východní obchvat Libuše, a o tzv. novou Komořanskou. Ta umožní přímé napojení Modřan na silniční okruh kolem Prahy. Obě tyto komunikace by měly podstatně snížit dopravní zátěž na Libušské a Meteorologické. Z hlediska plánu je situace velmi nadějná.

Podstatně horší je z hlediska termínů realizace. Jediný termín, který lze brát vážně, je částečné zprovoznění silničního okruhu v příštím roce. To dopravě u nás asi příliš nepomůže. Dopravě u nás pomůže až realizace východního obchvatu Písnice a Libuše a nové Komořanské. Stanovit termín jejich realizace je dnes spíše věšteckou než seriózní záležitostí.

Totéž platí pro realizaci metra a tramvaje.  

•Dokončit cyklostezku Modřany - Cholupice a Modřany - Kunratice

Naše městská část má zpracovaný generel cyklotras a cyklostezek. O vlastní zřizování cyklostezek a cyklotras se v Praze stará tým zřízený na magistrátě. Absolvuje přitom dlouhodobý proces: územní řízení, stavební řízení, realizace. Naráží přitom na problémy, jaké jsou běžné na všech dopravních stavbách - komplikovaná jednání se soukromými vlastníky pozemků (např. mezi Písnicí a sídlištěm Písnice), v ulici ještě nejsou uloženy všechny sítě (např. v části ulice K Vrtilce není vodovod), neochota omezit automobilovou dopravu ve prospěch cyklistů a pěších (např. v ulici K Vrtilce), není dostatek financí. V souvislosti s dokončením silničního okruhu kolem Prahy by mělo dojít ke zřízení cyklovýjezdu z Prahy směrem na Hodkovice.

•Upravit nezpevněné povrchy ulic

Rekonstrukce všech dosud nezpevněných a nevyhovujících komunikací a dokončení kanalizace a vodovodu je obsaženo v programu Technická vybavenost (TV). Program TV, v našem případě TV Libuš (obsahuje i Písnici) realizuje odbor městského investora pražského magistrátu. Dochází k častým jednáním na toto téma se zástupci magistrátu. Stejně jako ostatní podobně postižené městské části, žádáme na magistrátu víc, než je v jeho možnostech, zejména finančních. Kromě nedostatku financí se některé případy neúměrně protáhly z důvodu řešení majetkoprávních vztahů (ul. Ke Kašně, Vacovská). Jinde bylo nutné kompletně rekonstruovat, tj. vyměnit naprosto nevyhovující, nikdy nezkolaudovanou, leč mnoho let fungující kanalizaci (ul. K Jezírku).

Z hlediska přípravy stavby je k dnešnímu dni nejdál rekonstrukce Libušské v Písnice, z hlediska finančního velmi náročná.

 • Ještě bych se rád vyjádřil k Indikátoru kvality života - spokojenost občanů sveřejnými službami.

Na prvním místě se umístily Pražské služby. S tím nemám problém. Odvoz odpadu je celkem v pořádku. Na druhém místě se umístily jakési Technické služby komunikací. S tím problém mám. A ne jeden. Jednak taková instituce neexistuje. Pokud tím byla míněna Technická správa komunikaci, tak se nemůžu zbavit dojmu, že bodovala na úkor úřadu městské části. Naše městská část převážnou část úklidu komunikací zajišťuje sama vlastním úklidovým strojem, vlastním zaměstnancem na vlastní náklady. 

Pavel Macháček, místostarosta MČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka JARNÍ ÚKLID

Vážení spoluobčané, v měsících duben a květen 2009 organizuje odbor městská část Praha-Libuš sběr velkoobjemového odpadu. Kontejnery na objemný odpad, které jsou hrazeny z rozpočtu MČ Praha-Libuš, budou od pátečního odpoledne přistavovány výměnným způsobem (od 16.00 hod. prvního dne, po naplnění zajistí dodavatel prací jejich výměnu za prázdné - maximálně však 3 kontejnery na stanoviště).

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU:

 

Datum přistavení                                     Stanoviště         

 

24. 4. - 26. 4. 2009                                    K Vrtilce

                                                                   K Lukám (parkoviště)

                                                                   Na Močále

                                                                    K Jezírku

                                                                    U Zahrádkářské kolonie

  

  1. 5.  -   3. 5. 2009                                    Hoštická (u ul. Olšovické)

                                                                    V Rohu

                                                                    U Bazénu

Ohrobecká

Na Konečné                                                                       

  

  8. 5. -  10. 5. 2009                                   Zbudovská

                                                                    Ke Kašně

                                                                    Betáňská

                                                                    Na Okruhu

                                                                    K Novému sídlišti (u ul. Jirčanská)

  

 15. 5. - 17. 5. 2009                                    Mašovická (u ul. K Novému sídlišti)

                                                                     Zahrádecká

                                                                     Drůbežářská

                                                                     Lojovická - Ke Lhoteckému lesu

                                                                    Na Domovině


Prosíme občany, aby do kontejnerů neodkládali lednice, mrazáky, autobaterie a jiný nebezpečný odpad.

Hana Kučerová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka KONTEJNERY NA ODPAD

Velkoobjemové kontejnery budou v dubnu a květenu 2009 přistaveny v následujících dnech na stanovištích:

14.  4. 2009           Ohrobecká, Výletní,  Hoštická, K Lukám

  

12.  5. 2009           Ohrobecká, K Novému sídlišti, K Vrtilce, Na Močále

Kontejnery budou přistaveny v ranních hodinách a po naplnění odvezeny.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka OTÁZKY A ODPOVĚDI

Rada městské části schválila dodávku a údržbu geografického informačního systému Misys. Co to je?

Jde o program který přehledně ukazuje stav pozemků a nemovitostí v naší městské části.

Rada nesouhlasila s návrhem úpravy územního plánu - se zvýšením míry využití území - na pozemek parc. č. 846/6 v Písnici. Proč?

Majitel chtěl postavit větší dům, než mu umožňuje platný územní plán, rada MČ je názoru, že tak velký dům na tomto místě skutečně není vhodný, proto nesouhlasí.

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš schválilo podání odvolání proti územnímu rozhodnutí o bytovém areálu Nový park Písnice. Oč se jedná?

Jde o předimenzovaný záměr výstavby bytových domů firmy Ekospol mezi ulicemi V zákopech a Švihovská.

Proč rada nesouhlasí s rozhodnutím odboru výstavby ÚMČ Praha 12 o povolení dočasné stavby Unimo objektu ubytovny v ulici V Lužích a rozhodla připravit odvolání proti tomuto rozhodnutí?

Stavba není v souladu s územním plánem.

Proč rada nesouhlasí s pronájmem pozemku 517/1 v Libuši pro umístění reklamního zařízení 6x3 m na ocelové noze s betonovou patkou? Kde je tento pozemek? Ten billboard tam bude?

Je na parkovišti přímo před úřadem, přesněji  na jeho kraji před poštou. Dle našeho názoru by to, vzhledem k umístění přímo u křižovatky, bylo velmi nebezpečné, bránilo by to mimo jiné výhledu při výjezdu z parkoviště. Když rada nesouhlasí, billboard tam nebude, neboť ten pozemek je ve správě městské části.

Ptala se Hana Kolářová, odpovídal Tomáš Hejzlar, tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka NOVÁ SLUŽBA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ – MIKROBUSY NA OBJEDNÁNÍ

Od 1. 3. 2009 mohou držitelé průkazů ZTP a ZTP-P využívat pro cesty po Praze nový druh dopravy - mikrobusy na objednání, které umožní tělesně postiženým pohybovat se po městě z místa bydliště k lékaři, na úřady, do denních stacionářů, ale i za nákupy či do přírody na procházky. Tento způsob přepravy se má stát doplňkem stávající sítě bezbariérových spojů městské hromadné dopravy.

Kdo může nový systém využívat?

Držitelé průkazů ZTP a ZTP-P včetně jedné osoby zajišťující doprovod nebo organizace zajišťující služby pro držitele těchto průkazů. Do vozidla je možné vzít s sebou i drobná živá zvířata, musí být ale uzavřena ve schráně. Výjimkou jsou vodicí a asistenční psi, kteří však musí mít náhubek.

Jak nový systém přepravy funguje?

V provozu bude celkem 8 speciálních mikrobusů ve všední dny mezi 7. a 19. hodinou, z toho dva dokonce v nepřetržitém celotýdenním provozu. 24 hodin denně bude fungovat dispečink, který bude přijímat objednávky na přepravu. Pro garanci přistavení vozidla ve správný čas na správném místě je nutné cestu závazně objednat nejpozději 3 dny předem - v případě mimořádných jízd, například za hranice Prahy nebo při skupinových cestách, je třeba objednávku zaslat minimálně 14 dní dopředu. V praxi to znamená, že jízdu je možné objednat i později, ale z kapacitních důvodů nemůže být zajištění takové jízdy garantováno. Pokud se zájemce o přepravu nedostaví na dohodnuté místo do 15 minut po plánovaném přistavení vozidla, objednávka pozbývá platnosti.

Objednat přepravu lze hned několika způsoby:

Kolik přeprava mikrobusy stojí?

Jízdy pro uspokojení základní lidských potřeb (návštěva lékaře, úřadů, stacionářů či chráněných dílen) jsou bezplatné, za ostatní jízdy se platí. Například při cestách za nákupy nebo do divadla či na procházky se platí 5 Kč na kilometr, při cestách mimo území Prahy už je to 8 Kč/km. Přepravu je možné objednat i do zahraničí, sazba činí 20 Kč/km.

Po zahájení provozu budeme sledovat vytíženost vozidel na jednotlivých trasách a podle toho budeme případně tento způsob dopravy přizpůsobovat skutečným požadavkům jeho uživatelů. Provoz dvou speciálních autobusových linek pro tělesně hendikepované provozovaných Dopravním podnikem hl. m. Prahy zůstává zachován.

Podrobné informace o novém druhu dopravy najdete na webových stránkách organizátora Pražské integrované dopravy www.ropid.cz, na webu dopravce www.societa.cz nebo na informačních letácích přímo ve vozidlech a ve vybraných organizacích, které zajišťují služby pro tělesně postižené.

 

Zdroj: Informační zpravodaj PID 2009/4


<< nahoru

ikonka POTEX – KONTEJNERY NA NEPOTŘEBNÝ TEXTIL

V rámci programu Potex byla městskou částí Praha-Libuš uzavřena smlouva na bezplatné poskytnutí dvou sběrných kontejnerů pro Libuš a Písnici, které budou sloužit veřejnosti k odložení nepotřebných věcí textilního charakteru.

Zánovní textilie budou darovány charitativním institucím a ostatní, které nebude možné takto využít, budou použity jako recyklační materiál.

Jeden kontejner je umístěn na parkovišti K Lukám u separovaného odpadu, druhý kontejner je umístěn u separovaného odpadu v ulici K Vrtilce.

Kontejner má oranžovou barvu a je na něm panáček s nápisem: „Váš přebytečný textil dostává další smysl".

Doufáme, vážení spoluobčané, že uvítáte tuto možnost dalšího třídění odpadu a že kontejnery budete rádi využívat.

Hana Kučerová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 10. 2.  do 10. 3. 2009. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Souhlasí suzavřením smlouvy o výpůjčce sběrných kontejnerů, které budou sloužit kodložení věcí textilního charakteru vrámci programu Potex sfirmou Aquastro, s. r. o., Ruzyňská 582/61, 162 00 Praha 6.
 • Doporučuje ZMČ Praha-Libuš schválit komunitní Plán zdraví a kvality života Libuš a Písnice pro rok 2009, který je součástí projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21.
 • Doporučuje ZMČ Praha-Libuš schválit Akční plán rozvoje MČ Praha-Libuš pro rok 2009.
 • Schvalujenavýšení počtu dětí vmateřských školách nad 24 dětí ve třídě na školní rok 2009/2010 zřizovaných MČ Praha-Libuš dle příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemenu č. ev. VV/G33/5149/0900816 k pozemku parc. č. 932 vk. ú. Písnice, sPREdistribucí, a. s., za jednorázovou náhradu 222 830 Kč, bez DPH, dle znaleckého posudku.
 • Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení 1 kV kpozemku parc. č. 391/12 v k. ú. Libuš, svěřenému do správy MČ Praha-Libuš sPREdistribucí, a. s.
 • Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 1132 o výměře 1 m2 před objektem čp. 82 vk. ú. Libuš a části pozemku parc. č. 1139 o výměře 1 m2 před objektem čp. 67 v k. ú. Libuš (po obou stranách křižovatky ulic U Pejřárny a Libušská) na umístění reklamního zařízení při ulici Libušská se společností Penny, s. r. o., se sídlem Praha 6, Polní 20 od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou.
 • Nesouhlasí srozhodnutím odboru výstavby ÚMČ Praha 12 č. j. VYST/45932/2008/Sa z30. 1. 2009 o povolení dočasné stavby „Unimo objekt - ubytovny typu E a provozovny HIO-Jelen ev. č. 1 vk. ú. Libuš na pozemku parc. č. 675/3 vk.ú. Libuš, ul. VLužích vPraze 4 - Libuši" do 21. 12. 2011, a proto ukládá vedoucímu OSMI připravit odvolání proti tomuto rozhodnutí a pověřuje starostu MČ jeho podpisem.
 • Souhlasí snavrhovanou stavbou RD na pozemku parc. č. 468, k.ú. Písnice za podmínek: Stavba bude koordinována spřipravovanou akcí rekonstrukce Libušské ulice. Při stavbě přípojek bude zachován průjezd komunikace Libušská. Povrchy po stavbě přípojek budou upraveny do původního stavu. Před započetím prací stavebník (nebo budoucí vlastník) přípojky telefonu uzavře sMČ smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni na uložení přípojky do pozemku ve vlastnictví obce a správě MČ Praha-Libuš. Před započetím stavby přípojek nebo jiných částí staveb, které budou omezovat průjezd komunikací, stavebník uzavře sMČ smlouvu o výpůjčce této komunikace.
 • Souhlasí se stavbou rekonstrukce komunikace Ke Březině kČS (stavba č. 0088- TV Libuš - Komunikace Písnice) dle dokumentace Pro-Consult, s.r.o. z01/2009 za následujících podmínek:Bude zajištěn průjezd vozidel i během výstavby. (V dokumentaci je zmiňována existence dalšího přístupu na pozemek zulice Hoštická, není zahrnut objekt č. p. 191 - p. Nechvátala, který nemá jiný přístup.) Bude prověřen vjezd kpozemku parc. č. 530, k. ú. Písnice. Dle nám známých informací zde dochází kpřestavbě garáže.
 • Nesouhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 517/1 k. ú. Libuš, na umístění oboustranného reklamního zařízení o velikosti 6 m x 3 m na ocelové noze sbetonovou patkou.
 • Doručuje Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš schválit znění dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Lojovická.
 • Jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na akci Sportoviště Klokotská - etapa 2009 ve složení: Jiří Mourek, Václav Paulin, Miroslav Štajner, Ivo Řezáč, Martin Kulička. Jako náhradníky jmenuje Karla Beyera, Františka Herce, Štěpánku Macůrkovou, Danielu Horčíkovou, Pavlu Jedličkovou. Jako tajemníka komise jmenuje Tomáše Hejzlara.
 • Souhlasí spředloženou projektovou dokumentací „Písnické rezidence-Vrtilka" z10/2008 - 02/2009 pro změnu UR č.j. VYST/48572/2006/Bk, ze dne 9. 7. 2007. Investor: Luna Property, s. r. o., projektant: Loxia, a. s. Půjde o 35 RD. Každý RD bude mít 2 nadzemní podlaží vč. podkroví (bez podzemního podlaží), sedlovou nebo valbovou střechu shřebenem max. 8,7 m nad terén. Vkaždém RD budou max. 3 byty a 3 garáže. Byty mohou být mezonetové. Dopravní řešení zahrnuje napojení pozemků par. č. 67/8 a 981/3, k. ú.Písnice - viz Příloha 1b (rozsah dotčených pozemků) z12. 2. 2008. Ktomuto projektu vydává souhlas jako vlastník (správce) dotčených pozemků: p. č. 53/1 (jen PK 662 - veřejný statek), 53/2, 53/6, 53/17 (LV 530, k. ú. Písnice), 53/29, 53/32 (PK 624/1- obec Písnice, PK 662 - veřejný statek - oboje LV 1, k. ú. Písnice), 114, 659/15 (oboje LV 530, k. ú. Písnice), 977 (LV 1, k. ú. Písnice). souhlasí stím, aby změna územního řízení proběhla vrežimu zjednodušeného územního řízení (dle par. 95 stavebního zákona).
 • Schvaluje uzavření darovací smlouvy sp. Hanou Kvapilovou, Blaženou Liscovou, Miluší Kulhavou, Martou Holou, Zdenou Prchlíkovou, Hanou Studničkovou.
 • Schvaluje uzavření darovací smlouvy spaní Martinou Hurníkovou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru zdůvodu péče o trojčata.
 • Souhlasí spřevzetím do vlastnictví (darováním či koupí za symbolickou hodnotu) a správy části pozemku parc. č. 429/A, k. ú. Libuš (dle geometrického plánu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto usnesení), na které je prodloužení komunikace VKoutě od jejího vlastníka Marie Group, s. r. o., za předpokladu garantované pětileté záruční doby. Přesná (číselná) identifikace bude upřesněna na základě vyjádření k očíslování dle Katastru nemovitostí společností Marie Group, s. r. o. Případné veškeré náklady zpřevodu vyplývající bude hradit stávající vlastník. Souhlasí spředložením žádosti Marie Group, s. r. o., na nejbližším zasedání zastupitelstva MČ společně stímto kladným doporučením.
 • Souhlasí s úpravou přístupových komunikací a terénních úprav u bytového domu Dobronická na pozemku parc. č. 429/11 a 429/12, k. ú. Libuš - jeho skutečného provedení, které oproti stavebnímu povolení obsahuje změny dle dokumentace Elpring Praha, a. s., z02/2009.
 • Souhlasí supravenou projektovou dokumentací - projekt pro územní řízení „Výstavba 20 rodinných domků, komunikací a inženýrských sítí spřípojkami" vk. ú. Písnice, umístěno na pozemcích parc. č. 43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46, 48, 49, 52/1, 52/2, 53/19, 53/20, 53/22, 53/23, 53/24, 54, 75/1 (při křižovatce ulic KVrtilce a Velká lada). Úprava PD je provedena dle požadavků usnesení rady MČ č. 55/2008 z26.2.2008, bod 3a - 3d. Požaduje, aby vdalším stupni řízení byly do komunikace vobytné zóně zapracovány zpomalovací prvky. Požaduje, aby vdalším stupni řízení byly pro všechny rodinné domy dodrženy požadavky stanovené vusnesení rady MČ č. 6/2007 z9. 1. 2007, tj. výška zástavby: přízemí a obytné podkroví, sedlové nebo valbové střechy, výška hřebene do 9 m nad UT, celková zastavěná plocha 1 RD na jedné parcele do 200 m2, ostatní zastavěné plochy do 80 m2 dle přílohy úpravy územního plánu č. U 0533/2007 vzorový dům - půdorys, řez, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Bere na vědomí provedenou směnu části pozemků parc. č. 46 a 44/1. Tím je zajištěn bezproblémový vjezd do řešené lokality a je splněna podmínka uvedená vbodě 1 usnesení rady MČ č. 55/2008 z26. 2. 2008.
 • Souhlasí snavrhovanou stavbou RD včetně přípojky plynu a vjezdu na pozemek dle projektu Ing. Vl. Bartáka z04/2008 za následujících podmínek: Při stavbě přípojky bude zachován průjezd komunikací. Povrchy komunikace budou upraveny do původního stavu. Před započetím prací stavebník (nebo budoucí vlastník) přípojky plynu uzavře sMČ smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni na uložení přípojky do pozemku parc. č. 1148/1, k. ú. Libuš (komunikace Klokotská), který je ve vlastnictví obce Praha a správě MČ Praha-Libuš. Před započetím stavby přípojky nebo jiných částí staveb, které budou omezovat průjezd komunikací stavebník požádáMČ o výpůjčku této komunikace. Vpřípadě kácení stromů je nutné požádat o stanovisko OŽPD MČ Praha-Libuš.
 • Souhlasí se zatříděním komunikace, tj. prodloužením ulice Božejovická, dle sdělení odboru dopravy MHMP z29. 8. 2007 č.j. MHMP-329462/2007/DOP-04/Zi do sítě místních komunikací III. třídy.
 • Souhlasí sumístěním rozvodu el. energie NN pro „šoupátkový objekt" při ulici Libušská za podmínky: Před zahájením prací uzavře stavebník sMČ Praha-Libuš smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni bezúplatného uložení vedení el. NN do pozemku parc. č. 927/1, k. ú. Písnice. Povrchy budou upraveny do původního stavu.
 • Schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor sCzech Drift Motorsport, o. s., vul. Libušská 81/232.
 • Souhlasí sposílením investičního fondu zfondu rezerv MŠ Lojovická a použitím napořízení zahradního altánu a kuchyňské linky.
 • Souhlasí svýsledkem hospodaření školských zařízení za r. 2008. Souhlasí snávrhem na rozdělení hospodářského výsledku do peněžních fondů tak, jak je uvedeno vpříloze usnesení.
 • Souhlasí vrámci projektu „Rekultivace parku U Zahrádkářské kolonie" sposkytnutím finančních prostředků zrozpočtu MČ Praha-Libuš ve výši 350 000 Kč bez DPH na roční údržbu a opravy parku po dobu 5 let od ukončení realizační fáze projektu.
 • Schvaluje žádost o připojení objektů ÚMČ Praha-Libuš na adrese Libušská 35 a KLukám 664 na poplachový monitorovací systém MP hl. m. Prahy.
 • Schvaluje, na základě doporučení příslušné komise, jako zhotovitele stavební akce „Víceúčelové sportovní plochy Libuš - Klokotská ul." firmu Stano, a. s., se sídlem Jeseniova 198, Praha 3, IČO: 25680081.
 • Nesouhlasí soplocením pozemku parc. č. 513/1 o výměře 145 m2 v k.ú. Libuš, obec Praha, uvedeného na LV 372 (část ulice VKoutě) ve vlastnictví Ing. Josefa Ježdíka.

 

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka SOUTĚŽ


<< nahoru

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ze dne 4. 3. 2009:

č. 9/2009: ZMČ schvaluje stanovisko k dokumentaci Územní plán hl. m. Prahy - koncept - 1. čtení, které je nedílnou součástí tohoto usnesení. Ukládá starostovi MČ zaslat toto usnesení na MHMP do 6. 3. 2009.

č. 10/2009: ZMČ schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Lojovická 557, Praha 4 - Libuš, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 11/2009: ZMČ schvaluje komunitní Plán zdraví a kvality života Libuš a Písnice pro rok 2009, který je součástí projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 a který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 12/2009: ZMČ schvaluje Akční plán rozvoje MČ Praha-Libuš pro rok 2009 vytvořený na základě výsledků ankety „10 problémů Libuše a Písnice", dotazníkových šetření a sledování evropských indikátorů udržitelného rozvoje, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 13/2009: ZMČ schvaluje vyplacení finančního daru pro členy výborů zastupitelstva a členy komisí z řad občanů za rok 2008, dle přiloženého seznamu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, ukládá starostovi MČ zajistit realizaci tohoto usnesení.

č. 14/2009: ZMČ stanovuje:

a) Podle ustanovení § 89 odst. 1 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb,, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva městské části Praha-Libuš s účinností od 1. 2. 2009 takto: ve výši 14 110 Kč za výkon funkce zástupce starosty, ve výši 1 560 Kč za výkon funkce předseda výboru a komise, ve výši 1 380 Kč za výkon funkce člen výboru a komise, ve výši 660 Kč za výkon funkce člen zastupitelstva.

b) V souladu s ustanovením § 2 odst. 2, nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva městské části Praha-Libuš takto: novým členům zastupitelstva městské části ode dne složení slibu, předsedům výboru zastupitelstva a předsedům komisí ode dne jejich zvolení či jmenování do funkce.

Ukládá starostovi městské části Praha-Libuš zajistit realizaci tohoto usnesení.

č. 15/2009: ZMČ schvaluje odprodej automobilu Škoda Pickup, SPZ: ABA 59-97  panu Martinu Kuličkovi za cenu 15 000 Kč. Pověřuje starostu MČ Praha-Libuš podpisem kupní smlouvy, která je nedílnou součástí  tohoto usnesení.

č. 16/2009: ZMČ schvaluje doplnění komise pro zpracování územně analytické podklady a pro vypracování podnětů pro nový územní plán o člena pana Jiřího Mourka.

č. 17/2009: ZMČ schvaluje doplnění komise pro zpracování ÚAP a pro vypracování podnětů pro nový územní plán o člena pana Ing. Františka Herce.

 


<< nahoru

Téma

ikonka Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE - FOTOHÁDANKA Z HISTORIE (6)

Pozor, další čtenářská soutěž: Kde a kdy byl vyfocen tento snímek?

Společně s tímto dílem soutěžní fotohádanky bychom rádi prověřili také sledovanost historického okénka, a tak vyzýváme všechny čtenáře, jejichž zrak právě pluje po těchto řádcích, aby neváhali a poslali svou odpověď do soutěže. Nejenže svou účastí projevíte přízeň tomuto oddílu, ale můžete také vyhrát cenu za nejlepší tip! Jen připomínáme, že i tentokrát se hádá místo a rok pořízení snímku. Své odpovědi, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu kadlec.m@seznam.cz (do předmětu uveďte fotohádanka) nebo prostřednictvím sms na tel. 604 266 025 (zprávu začněte slovem fotohádanka). Uzávěrka soutěže je již ve středu 15. dubna! Vyhrává ten, kdo jako první správně odpoví nebo se správné odpovědi nejvíce přiblíží. Ale není důležité vyhrát, důležité je účastnit se! Tak neváhejte a hádejte!

  

FOTOHÁDANKA (5) Z MINULÉHO ČÍSLA: NA KONEČNÉ AUTOBUSOVÉ LINKY 113 V PÍSNICI

Také tentokrát byla ve fotohádance poměrně velká šance vyhrát. Sešlo se ale pouze pár odpovědí. Tu nejpřesnější nám zaslala paní Květa Křížová z Písnice, která správně poznalaářčáář, "že na snímku č. 5 je zobrazen prostor dnešní konečné zastávky MHD autobusu č. 113 v Písnici. Budova v levé části snímku je dnešní hostinec U Vokouna, snímek by mohl být datován k roku 1934." Zatímco lokace záběru na fotografii je naprosto přesná, snad překvapíme zprávou, že snímek byl pořízen již kolem roku 1921! Gratulujeme výherkyni ve fotohádance 5 a těšíme se na účast i v dalším kole!

A jak víme takto přesně datum, kdy byl snímek pořízen? Protože fotografie pochází ze staré písnické pohlednice! Datum odeslání je sice beznadějně smazané, ale na zadní straně je uvedeno číslo, které zakončuje jedenadvacítka. Zkušený sběratel pohlednic nám toto číslo vyložil jako ročník, kronikář naší městské části pak obrázek společně s dalšími výjevy z pohlednice v dataci potvrdil. Podívejme se tedy ještě jednou, jak vypadala Písnice těsně po skončení první světové války a srovnejte ji s přiloženým snímkem ze současnosti.

Nahlédněme také na podrobnou mapu stabilního katastru, který byl pro Písnici zhotoven v roce 1841. Vidíme, že současná konečná zastávka autobusu 113 je zcela nezastavěná, až na jakousi budovu v místě dnešní restaurace U Vokouna. Hospoda zde však pravděpodobně ještě nebyla. V této době stál hostinec o něco níže - K Vrtilce, hned vedle kovárny (čp. 23). V pozemkové knize z roku 1809 se například dovídáme, že hospodu si najmul toho roku kovář Josef Žák. Jen pro zajímavost, vůbec nejstarší hostinec byl v Písnici v čp. 8. Zpravuje nás o tom kronika Josefa Jeřábka. V ní se také dočteme, že "majiteli hostinců ve zdejší obci byli dne 2. února 1890 pan Antonín Hertl, hostinský v čp. 8 + 9 a pan Václav Zvelebil, hostinský v čp. 27, oba z Písnice"..

Zde se tedy poprvé dovídáme o dnešním restauraci U Vokouna, která nese čp. 27. Lze tedy z toho usuzovat, že hostinec vystavěl v druhé polovině 19. století právě Václav Zvelebil starší. Přesnější informace by jistě přineslo probádání pozemkových knih a případně také matričních záznamů z poloviny 19. století. Kolemjdoucí se však může zamyslet nad významem dnes poněkud barvou ukrytém letopočtu na štítu stavení: 1855 - 1940. 

Budova hostince byla ještě v roce 1938 jednou z nejvyšších v obci. Totiž první nadzemní patro tehdy měla už pouze přestavěná škola a mlýn. A přitom v Písnici bylo již kolem 160 čísel popisných!

V prostorném sále prvního patra hostince se konaly mnohé kulturní akce. Z třetího dílu kroniky z let 1918 - 1938 se namátkou dozvídáme například o posvícenské zábavě dobrovolného sboru hasičů v roce 1925 nebo o první taneční zábavě Sportovního klubu Písnice, který se konal roku 1929. U Zvelebilů se odehrávaly také různé bály, divadla, ale i přednášky. Jako například ta z roku 1936 na téma: „První pomoc při úrazech na vesnici i ve městech." Kronikář Josef Jeřábek k tomu poznamenal: „Vstup na přednášku byl volný a mládež měla přístup. Přednáška tato byla velmi poučná a měla hojnou účast." V sále hostince, kde dnes opět visí promítací plátno, hrálo se již v roce 1931, když dne 10. června zavítal do Písnice pojízdný biograf. Promítány byly filmy pro děti i pro dospělé, a to zejména snímky starých dat z „divokého západu".

Přesto je však třeba poznamenat, že větší část kulturních akcí v Písnici se odehrávala především v hostinci U Brejchů, totiž v čp. 8.

Nevíme jistě, kdy byl hostinec U Zvelebilů poprvé přejmenován názvem U Hertlů, ale pronajímán byl pro stáří hostinského, který byl v letech 1919 - 1920 také starostou obce, už od roku 1930. Snad se můžeme, alespoň prozatím, znovu podívat na štít stavení a uvažovat o druhém uvedeném letopočtu.

Někdy v padesátých letech dostal podle pamětníků hostinec svůj současný název U Vokouna. Dnes má i své vlastní internetové stránky (http://vokoun.unas.cz).. Kromě pořádání větších akcí jsou oblíbené zejména letní grilovací večery na terase restaurace.

Opusťme ale nejstarší stavení na prostranství konečné stanice a podívejme se také na další budovy sousední. Vlevo od hostince (není na snímku) stojí čp. 53. V roce 1921 jej vlastnil Antonín Martinovský, ale v roce 1936 již František Jeřábek, který zde provozoval koloniál. Zprava od hospody, v místě dnešní terasy, bylo před druhou světovou válkou řeznictví, které provozoval p. Hertl, snad také hostinský, a jeho dva synové. Podle pamětníků dováželi ku Praze maso, což bylo za války zakázané. Jednou byli odhaleni a i když se jim podařilo ujet hlídce a automobil přes noc přelakovat, přeci byli vyzrazeni a Němci je tak našli a popravili. Tolik z vyprávění...

Další stavení z obrázku, které je na současném snímku poněkud zakryto stojícími auty, patřilo Bohumilu Poštovi. V roce 1934 se jako první náměstek úřadu ujal po sesazení starosty až do řádných voleb této funkce. Dále vpravo stojí dům čp. 45, ve kterém v roce pořízení snímku bydleli Václav a Marie Strnadovi. V posledním stavení z fotografie čp. 46 bychom v roce 1921 našli rodinu Pařízkovu. Toto stavení dostal Josef Pařízek jakožto válečný invalida společně s prodejnou tabáku (trafikou). V roce 1931 zde „otevřela paní Emilie Pařízková nový obchod se smíšeným zbožím".

Poznali jsme dobrou polovinu prostranství, které v roce 1935 označil kronikář také jako náves. Podle některých pamětníků se právě zde konaly poutě, sem jezdili kolotočáři a svá vystoupení tu předváděli i provazochodci. Ovšem tradiční střed Písnice leží okolo Libušského potoka. O tom však zas někdy příště. Třeba se již brzy objeví ve fotohádance.

Ačkoli si to již nemůže přečíst, rád bych poděkoval panu Josefu Jeřábkovi, který v letech 1937 - 1954 sepsal tři díly písnické kroniky, a to od roku 1318 až do roku 1938. Jeho práce je jedinečná, jeho zápisy nenahraditelné!

 

Matěj Kadlec


<< nahoru

ikonka JARNÍ ÚNAVA A VITAMÍN C

Zimní jídelníček a zimní slunce

Na konci zimního období může být lidský organismus ohrožen nedostatkem vitamínu C, ale také nedostatkem a důsledky sporého slunečního záření i kratším jasem dne.Vitamín C se nám může nedostávat s uplatňováním „zimního" jídelníčku s větším množstvím masa, tučných jídel i sladkostí a čokolády, zejména kolem období vánoc. Zapomíná se na přísun aspoň 3 - 4 porcí ovoce a zeleniny denně.

Zimní slunce je vzácné a nemůžeme uplatnit jeho dotyk na naši kůži, ve které se v letních měsících v důsledku slunečního záření tvoří vitamín D, důležitý nejen pro naše kosti. Nedostatek slunečního záření působí také na náš mozek, vylučuje se více melatoninu, hormonu temna, který za normálních okolností vyvolává ospalost a navozuje spánek. Šerosvit zimních dnů tomu jen nahrává a k ospalosti není daleko.

Jarní únava

Tzv. jarní únava se může projevovat skutečně nedostatkem elánu na těle i na duchu, únavností, ospalostí, poruchami spánku, určitou náladovou rozladěností, pocity slabosti. Přistoupí-li k tomu pracovní nápor, šibeničně naplánovaná termínovaná práce, ale stačí i hodiny a hodiny zírat na obrazovku počítače nebo televizoru, mohou se objevit i skutečně signály vyčerpání, hraničící již se stresovou situací. Kromě pocitů únavy se může objevit i poněkud zvýšený krevní tlak, rychlejší tep, zrychlené dýchání. Příznaky duševní únavy nemusí být hned zjevné, objeví se nedostatek soustředění, snížená schopnost řešit problémy, zapomínání úkolů, je-li jich příliš a nad síly, zabíhavé myšlení. To vše se stupňuje do stresového ladění, které je pro zdraví člověka nebezpečné.

Odpočinek neznamená nicnedělání

Je nutno se zamyslet nad programovaným efektivním odpočinkem, v zájmu udržení zdraví. Efektivní odpočinek neznamená polehávání a nic nedělání. Člověk dokáže dělat „nic" tak maximálně dva dny, pokud je normální - pronesl kdysi náš psychiatr a vynikající profesor lékařské fakulty V. Vondráček. Asi měl pravdu, styl odpočinku záleží na pracovním profilu daného člověka.

Kdo má sedavé zaměstnání, měl by se ve volném čase pohybovat, provozovat jakýkoliv sport, nebo provozovat nějaké hobby, při kterém se uplatní pohybová aktivita, doporučit lze i pouhou chůzi, která je ideálním vyváženým, fyziologickým pohybem.

Naopak tělesně pracující by měl vyvažovat svou únavu činností, kdy uplatní mozek, třeba zase nějakým sběratelským koníčkem nebo sledováním sportu, raději ovšem živě nešli v televizi, atp.

Spolehlivý vitamín C

Protože nejen jarní únava souvisí úzce s přívodem vitamínu C, obraťme pozornost aspoň krátce tím směrem. Vitamín C byl objeven teprve ve dvacátých letech minulého století. Jeho objevitel byl odměněn Nobelovou cenou, podobně jako někteří další z objevitelů dalších vitamínů, kterých máme celkem 13. Účinky C vitamínu jsou mnohočetné, spolehlivé, úžasné a vědecky dokázané.

Funkcí má mnoho a postupně byly objevovány, účastní se tvorby kolagenu, který je důležitý pro náš pohybový aparát, ohromný význam má pro imunitní systém, příznivě ovlivňuje hladinu tukovitých látek v krvi, má vztah ke stresovým situacím i činnosti mozku, má schopnost snižovat nepříznivé působení cizorodých látek z životního prostředí.

Zdrojem vitamínu C je především veškeré čerstvé ovoce a zelenina. Bohatě je obsažen zejména v černém rybízu, kiwi a zelených paprikách, jahodách, rybízu červeném, citrusových  plodech, kapustě, květáku, zelí, a to i v kysaném, kde se ani varem neničí. Jinak je C vitamín citlivý a ničí se varem, hrubým drcením ovoce a zeleniny, používáním nevhodných ev. rezivějících nástrojů atp. Pojídáním brambor získáme také nějaké vitamíny, protože je zase jíme ve větším množství, ale k jaru jsou tyto hodnoty již po kuchyňské úpravě mizivé. Pasterizací se vitamín také ničí, stejně jako všelikým zahříváním a ohříváním. Bez vitamínu C jsou maso, ryby, vejce, tuky, oleje, přípravky z obilovin, ořechy.

Denní doporučená dávka se pohybuje v hodnotách 65 - 100 mg denně.

Léčebně se podává při určitých onemocněních, kdy to doporučí lékař, jinak při chřipkových epidemiích a virosách, při stresových situacích atp. Vysoké nárazové dávky se z určitých důvodů nedoporučují, nepřinášejí užitek. Stačí tablety 100 mg dvě až tři na den, pokud je na místě dodávat vitamin C jako farmaceutický preparát.

 

MUDr. Brigita Mastná


<< nahoru

ikonka ROZHOVOR - VČELAŘ V PRAZE

Naši čtenáři už vědí, že zastupitel MČ Praha-Libuš Ing. František Herc je dlouholetým členem a v současné době předsedou organizace chovatelů poštovních holubů Start Libuš. Ale - co možná mnozí ještě nevědí - pan Herc má i dalšího koníčka, a tím jsou včeličky.

Včelař a v Praze? Jak to jde dohromady, zeptala jsem se trochu provokativně pana Herce.

Včelařit jsem začal, když mi bylo dvanáct, v základní osmiletce v Jílovém, kde byl včelařský kroužek. Tenkrát jsem začínal se dvěma včelstvy. Postupně  jsem počet včelstev rozšiřoval. Včely choval i bratr mé maminky. Organizován jsem od roku 1955 v základní organizaci včelařů v Jílovém, tam mám také většinu svých včelstev. V základní organizaci v Jílovém dlouhou dobu zastávám různé funkce. Nyní jsem už několik let předsedou okresního výboru Českého svazu včelařů Praha-západ. Za svou práci jsem obdržel vyznamenání okresního výboru Vzorný včelař  a také jedno z vysokých vyznamenání ústředního výboru Českého svazu včelařů Vzorný včelařský pracovník a také čestné uznání tohoto orgánu. V roce 2005 jsem byl delegátem VIII. sjezdu Českého svazu včelařů.

Když jsme postavili dům v Libuši, přemístil jsem na svoji parcelu několik včelstev, mám je jako chovnou rezervu pro případ krádeže nebo jiné ztráty těch včelstev, která mám umístěná v lese. Na Libuši jsem včelařem registrovaným, i když s několika zbylými místními včelaři jsem ve velmi úzkém kontaktu.

V loňském roce si včelaři po celé naší republice stěžovali, že včeličky špatně přezimovaly. Uhynula celá včelstva. Proč tomu tak bylo? A postihla tato pohroma i vás?

Na podzimu roku 2007 postihla naši republiku katastrofa, která se nevyhnula ani okolním státům, např. Německu, Polsku, Maďarsku, Slovensku. V rámci celé naší republiky byl úhyn asi 40 % včelstev. V jílovské organizaci  jsme měli 1058 včelstev a na jaře jich vloni zbylo 133.

Nám v lese padla všechna včelstva, stejně jako v blízkém okolí. Dosti vesnic zůstalo úplně bez včel. Ztráta se projevila tak, že během několika dnů - tří až sedmi - byl úl úplně prázdný, bez včel, zbyl jen plod a zásoby. Podle Výzkumného ústavu včelařského a Státní veterinární správy to způsobily viry, které jsou doprovodné k varroáze (Varroa destructor je „brouček" velký asi jako půl makového zrnka). Tato nemoc se poprvé objevila na Islandu. Jen na dokreslení bych chtěl říci, že jsme měli v lese asi 80 včelstev. V současné době jsme na tom už opět dobře. V lese máme asi 40 včelstev, nějaké mám na Libuši. V dohledné době nechceme počet včelstev zvyšovat, protože dcery, které mi ve všem pomáhají, se nyní věnují zakládání rodin a výchově dětí. Nějaké včely jsem nakoupil, pomohli mi i známí ze včelařských stanic a něco jsem rozchoval od včel, které mi zbyly. Jsem rád, že mi na Libuši zbyl kmen včel, které chovám již od roku 1956. V současné době jsem spokojen.

Můžete už v tuto dobu říci, jak přežily včely letošní zimu?

Počet včel a včelařů se bude těžko obnovovat. Chov včel není moc výnosný. I Evropská unie nedávno vyzvala vlády zemí EU a jejich ministerstva zemědělství, aby udělala opatření k rozvoji včel, neboť to má velký vliv na květenu a život lidstva. Vždyť už Einstein prohlásil, že když zhynou včely, do pěti let zahyne lidstvo. Pro vaši představu uvedu situaci v okrese Praha-západ. V roce 2005 tu bylo 3705 včelstev, včelařů 384, v roce 2008 na zimu bylo 346 včelařů a 2646 včelstev. Obdobné to bude i v celé republice. Věřím, že se to ještě zlepší, protože to má vliv nejen na výnosy medu, ale zejména na opylování rostlin. Snad letošní zima bude pro včelaře mnohem lepší. Z výpovědí mnohých včelařů, s kterými jsem ve styku, i od ředitele Výzkumného ústavu včelařského, a konečně i z mých pozorování je možné soudit, že se v létě a před zimou objevili „brouci" Varroa jacobsoni jen zcela výjimečně. Dobré je, že i letošní zima je chladnější než zimy minulé.

V únorovém čísle našeho časopisu byla uveřejněna informace o celostátní výtvarné soutěži na téma Včely, včelaři, med. Soutěž je určena dětem a podnětem k ní je úbytek včel a včelařů. Máte v naší městské části pokračovatele vašeho tak záslužného koníčka?

Na území Libuše a Písnice v poslední době ubylo dost včelařů, i počet včelstev klesl. Noví nepřibývají, o žádných mladých v naší městské části nevím.

Už jsem říkal, že hlavním přínosem včel  je především opylování. Náš med je vlivem smíšených rostlinných kultur jeden z nejvyhledávanějších. V naší republice se nesmějí používat k léčbě včel antibiotika, jinde to je dovoleno.Ve světě je o náš med velký zájem. Svědčí o tom např. i to, že když jsme do našeho družebního města Caudebec-lès-Elbeuf ve Francii při Českém dni dovezli 50 sklenic po půl kile medu, byl med asi za čvrt hodiny rozebrán. Kromě medu je dalším produktem včel i vosk, propolis a pyl.

Co bychom měli popřát včelkám, včelařům a také těm, kteří rádi mlsají med, aby všechno letos vyšlo k jejich spokojenosti?

Já bych chtěl popřát všem našim včelařům i včelám hodně zdraví, dobrý včelařský rok, nové příznivce a chovatele včel, hlavně mezi mladými, a našim spotřebitelům hodně kvalitního medu.

Děkuji za rozhovor.

Helena Pilátová


<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci dubnu 2009 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 83 let, 85 let, 86 let, 89 let, 90 let, 92 let a 93 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

 

Stanislav Bareš

Elena Srdínková

Věra Ehrenbergerová

Oldřich Vlasák

Josef Pachta

Václav Rada

Hana Studničková

František Hertl

Věra Mährischlová

Božena Žákovská

Alena Truplová

Eva Rejentová

Věnceslava Tvrdá

Jaroslav Šebek

Marie Štefková

Libuše Roubíčková

Adolf Sedlák

Jaroslava Kopecká

František Mrázek

Milada Augustinová

Jarmila Melicharová

Vlasta Boušková

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách U nás, je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou -  tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení. 


<< nahoru

ikonka

 


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (42) - JARO JE TADY

a s ním i velikonoce - odvěký konkrétní symbol nového života, znovu se probouzející přírody, konečně odhazovaných svršků a pro křesťany (a doufám, že jsme jimi tak trochu všichni, jakkoli nemáme na Libuši - Písnici ani kostelíček) také nové naděje a víry. Takže pojmu knihkupectví tentokrát veseleji než posledně, protože člověk sice stárne, ale jaro snad nenechá v klidu nikoho...

Tak třeba hned vysloužilý knihkupec, o kterém padla zmínka v rozhovoru s Radovanem Rakúsem, vítá jaro knihou:

Velikonoce. Malé povídání o velkých dnech. Ebr, Vratislav - Pavlík, Miroslav. Praha, Krigl 2009. 108 s. ISBN: 978-80-86912-28-8.

Josef Fousek uvádí knížku věnující se velikonočním zvykům a vlastně všemu, co se k jarním svátkům vztahuje. Jsou tu jak články o staropražských Velikonocích, zvycích a tradicích na Veselém kopci u Hlinska, tak i další informace o tradicích a zvycích u nás i ve světě. Jsou tu uveřejněny i kuriózní rekordy v pletení pomlázek a vyfukování vajíček, stejně jako hravé veršíky Jaroslava Seiferta a Emanuela Frynty, ankety i poznámky známých osobností i vybrané velikonoční bonmoty.

Přesto, že představitelé bývalého režimu neustále hledali důkazy o předkřesťanském původu velikonoc, velikonoce jsou svátky křesťanské. Předkřesťanskou tu může být snad jen židovská tradice o velké noci, v níž Mojžíšův národ při útěku z Egypta přešel Rudé moře suchou nohou. Mám rád tyhle historky spjaté s náboženstvím(i) přesto, že můj oblíbený autor, jehož vlastně novou knihu vám chci také doporučit, se považoval za náboženského skeptika a volnomyšlenkářského humanistu.

Pánbůh vám požehnej, doktore Kevorkiane. Vonnegut, Kurt jr. Přel. Zdeněk Beran. Praha: Argo, 2009. 74 s. ISBN: 978-80-257-0079-2

Název knihy je trochu autorskou parafrází na název románu Pánbůh vám požehnej, pane Rosewatere, jehož dramatizace je pro mne spjata s dnes již legendárním divadelníkem Petrem Léblem a autorovou návštěvou tohoto představení v pražském Kulturním domě Dopravních podniků. Nad touhle knihou stojí literární teoretici tak trochu v rozpacích - co to vlastně je? Fikto-žurnalismus anebo žurno-fiktismus? Své pravidelné rozhlasové pořady autor přepsal do literární podoby a rozpráví v nich mj. s Isaacem Newtonem, Adolfem Hitlerem, Williamem Shakespearem či Isaacem Asimovem. Rozhovory se týkají nejrůznějších společenských a politických témat, třeba genocidy, balonového létání nebo posmrtného života a jsou, jako celé Vonnegutovo dílo, charakteristické vtipnými postřehy a inteligentním humorem.

Je zajímavé, že když se čeští tvůrci dostanou do období první republiky, je jejich dílo za časté v podstatě pohodové - vzpomeňme třeba na film Anděl s ďáblem v těle či aktuálně na Četnické humoresky. Tohle mě znovu napadlo nad knihou scénáristy, který, podle vlastních slov, by raději psal knihy, ale musí se nějak uživit...

Chlast neboli Cesta sekčního šéfa k moři. Koenigsmark, Alex. 3.vyd. Praha: Akropolis, 2008.  ISBN: 978-80-7304-105-2

Burleska z první republiky: Vysoký vládní úředník jede na Podkarpatskou Rus vyšetřovat zpronevěru. Vcelku snadno se dostává do osidel nebezpečného kouzla vodky. Přestává být sám sebou, jeho svět, představy i touhy se mění, celá jeho cesta se vyvíjí jinak, než předpokládal, a končí překvapivě i nečekaně. V rozvíjení děje se uplatňuje autorův smysl pro ironii, nadsázku a grotesknost i schopnost pronikat k podstatným rysům lidské povahy, které se derou a povrch, jakmile se člověk zbaví masky, s níž dosud žil...

Pěkné jarní počtení přeje                                                                                                  

jbx


<< nahoru

Zveme

ikonka DEN ZEMĚ 2009 V LIBUŠI A PÍSNICI

Městská část Praha-Libuš se zapojuje v dubnu do osvětové ekologické kampaně Den Země společně s mateřskými a základními školami, mateřským centrem Kuřátko, Žákovským zastupitelstvem Libuš a jezdeckým oddílem v Písnici.

Děti z mateřských škol budou ve  spolupráci se střediskem ekologické výchovy Lesů hl. města Prahy získávat praktické informace z oblasti životního prostředí v rámci několika seminářů. Všichni budou uklízet na školních zahradách a sázet rostliny. Některé mateřské školy pořádají výtvarnou výstavu, aktivity ke zvýšení povědomí o třídění odpadů a  výlety s ekologickou tematikou. Návštěva ekologického střediska Toulcův dvůr, ekofarmy Medník a hasičské zbrojnice v Písnici jistě obohatí děti o další zážitky i znalosti.

Žáci ze základních škol se něčemu přiučí na interaktivních seminářích s organizací Koniklec např. na téma Les, Hospodářská zvířata. Zapojí se i do úklidu Modřanské rokle.

Dne 24. 4. od 9.00 do 13.00 hodin zve ZŠ Meteorologická veřejnost do školy a jejího okolí. Škola ve spolupráci s organizacemi Ekolamp, Pražské sběrné suroviny a Magistrát hl. města Prahy pořádá semináře pro žáky školy, soutěže a ekologické aktivity pro všechny přítomné.

Žákovské zastupitelstvo Libuš vyhodnotí anketu Psi ve městě, s jejímiž výsledky seznámí na adrese www.praha-libus.cz a v květnovém čísle časopisu U nás. Ve spolupráci s Městskou policií Praha 12 a odborem životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš uskuteční osvětovou akci u majitelů psů přímo v terénu.

V mateřském centu Kuřátko, o. s., založí maminky s dětmi Kuřátkový herbář libušského rostlinstva. Všichni společně si opět zkrášlí venkovní prostor osazováním záhonků a květináčů.

Jezdecký oddíl v Písnici se zapojí do úklidu okolí stájí.

MČ Praha-Libuš vyhlašuje od 1. 5. 2009 do 30. 9. 2009 soutěž Rozkvetlé okno, balkón, okolí domu. Ceny věnují sponzoři soutěže a MČ Praha-Libuš.

Zkvalitnit životní prostředí může i každý z vás.                                                                                       

Iva Hájková


<< nahoru

ikonka KALENDÁRIUM LIBUŠ A PÍSNICE - DUBEN 2009

 

Termín

Název akce

Místo konání

Čas konání

MČ Praha - Libuš se zapojuje v dubnu do osvětové ekologické kampaně Den Země společně s MŠ a ZŠ, mateřským centrem Kuřátko, Žákovským zastupitelstvem Libuš a jezdeckým oddílem v Písnici. Během celého dubna bude probíhat spousta dalších akcí.

 

Výtvarná soutěž

O pohár včelky Máji

Vyšehradští včelaříci

www.protebe.webnode.cz

Ukončení soutěže 30. 5.

5. 4.

Přespolní běh nad Modřanskou roklí

Start: Louka u Liščích děr (vedle ZŠ Meteorologická) www.praha12.cz/volny-cas/sport/

První start 9.30 hod.

7. 4.

Jarní květinové aranžmá

Nutno přihlásit

MC Kuřátko

Tel. 777 001 719 www.kuratko.mistecko.cz

10.00 hod.

7. 4.

Velikonoční trhy

ZŠ s RVJ, L. Coňka, Písnice

15.00 hod.

16. 4.

Zavádění a realizace místní Agendy 21 - prezentace MČ

Magistrát hl. města Prahy

10.00 - 13.00 hod.

18. 4.

Stromy pro přírodu

Výsadba darovaných či adoptovaných stromů

Pozemky MČ Praha-Libuš

www.os-stromy.info

10.00 hod.

21. 4.

Jarní besídky ve třídách

MŠ Mezi Domy

16.00 hod.

24. 4.

DEN ZEMĚ

Semináře, soutěže a ekologické aktivity pro žáky i veřejnost

ZŠ Meteorologická a okolí školy

9.00 - 13.00 hod.

Od 1. 5.

Soutěž Rozkvetlé okno, balkón, okolí domu

Místo může přihlásit kdokoliv

E-mail ziv.prostredi@praha-libus.cz, www.praha-libus.cz, tel. 261 911 876

1. 5. - 30. 9.

30. 4.

Pálení čarodějnic v Libušském lomu

SDH Libuš

18.00 hod.

16. 5.

Libušsko-písnický jarmark

Prostranství před nákupním střediskem panelového sídliště Písnice

14.00 -   18.00 hod.

17. 5.

LIBHUSh - Libušská hudební show - soutěž

Prostory klubu Junior

Na Okruhu 395/1, Praha 4 www.klubjunior.cz

Přihlášky do 30. 4.

Připravila Renata Sobíšková


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš,  kuratkomc@seznam.cz,  tel. 777 001 719, www.kuratko.mistecko.cz

Základní otevírací doba: pondělí až pátek 9.30-12.00 hod.

Zákl. příspěvek: 30 Kč nebo 200 Kč/10 návštěv, první návštěva zdarma.

Stálý program na webu MC. Páteční běžný provoz centra pro přihlášené zájemce.                     

 

Milí přátelé, malí i velcí návštěvníci Kuřátka,

rádi bychom vám touto cestou ze srdce poděkovali za přízeň, kterou našemu centru dlouhodobě věnujete. Děkujeme vám! V minulém roce jsme se snažili v rámci grantového projektu MPSV připravit programovou skladbu služeb centra na míru vašim požadavkům a zájmům. Jsme tedy moc rádi, že nyní naše „staré" i nové programy v hojné míře navštěvujete. Snažíme se, aby v centru docházelo co nejméně k narušení vyváženého příjemného a rodinného prostředí, které chceme v rámci vaší návštěvy v centru zachovat. Doufáme také, že omluvíte, pokud se někdy stane, že se nám toto předsevzetí nedaří zcela naplnit. Pokud už se stane, a centrum je náhle „plné až po střechu", jsme zároveň velice nadšení, ale zůstáváme i v obavách, abychom vás snad od další návštěvy neodradili.

Proto jsme po zkušenostech z posledních měsíců (vycházejíce z vašeho vzrůstajícího zájmu o naše aktivity), přehodnotili dosavadní strukturu a koncepci konání jednotlivých programů tak, aby došlo k jejich většímu rozvolnění a možnému souběhu více aktivit v rámci jednoho dopoledne. Rádi bychom, aby si každá maminka mohla vybrat pro sebe a své dítě právě tu aktivitu, která ji v daný okamžik zajímá (přednášku, volnou hernu či lektorovaný program) s tím, aby byla co nejméně s dítětem rušena dalšími vlivy, které by rodinnou a harmonickou atmosféru narušily. V souvislosti s tímto jsme tedy vstoupili do jednání se zástupci městské části s přáním umožnit nám rozšířit aktivity centra a služby pro vás do dalšího prostoru. Stávající strukturu nabídky programových služeb a návrh nové koncepce naleznete již teď na našem webu. Budeme rádi za každé vaše podměty, chválu i kritiku.

Více informací, podrobnosti a změny k akcím naleznete průběžně přímo na webu MC nebo na nástěnce ve vašem centru. Za případné změny v programu způsobené nejčastěji nemocí lektorů a jejich dětí se předem omlouváme a  touto cestou děkujeme za pochopení. A co vás čeká tento měsíc?

    

DUBEN 2009

6. 4.             pondělí             Velikonoční koledování - za zpěvu a tance si děti natrénují hledání čokovajíček.

7. 4.      úterý             Jarní květinové aranžmá s živými hrnkovými květy. Nutno přihlásit.

8. 4.      středa             (Ne)tradiční zdobení velikonočních kraslic vhodné pro malé i velké.

13. 4.             pondělí             ZAVŘENO!

14. 4.    úterý             Akvárium I: pomozte nám s dětmi vyrobit dekorace do nového veselého akvária.

15. 4.    středa             Narozeninová party společně s dětmi, které se narodily v dubnu, oslavíme zpěvem a tancem jejich narozeniny. Chcete-li, přihlaste své oslavence na tel. 777 001 719 (Tomešová) do 10. 4.

20. 4.             pondělí             Divadélko - dětem i dospělým zahrajeme další (ne)známou pohádku.

21. 4.   úterý             Kuřátkový herbář- spolu s dětmi si vyrobíme první stránky nového společného herbáře. Dozvíte se, jak se svými dětmi sbírat, lisovat rostliny a vytvářet stránky do tohoto herbáře, do kterého budete se svými poklady také přispívat a kterým si pak můžete v době pobytu v MC s dětmi listovat a poznávat tak krásy místní květeny.

22. 4.    středa             Den Země aneb Osazujeme truhlíky a Kuřátkovou předzahrádku.

27. 4.             pondělí             Zpívání s kytarou - tanečky a písničky s jarní tematikou a písněmi k táboráku.

28. 4.    úterý             Akvárium II  - pomozte nám, aby ožilo veselými rybičkami nejen z papíru.   

Za MC Kuřátko Katka Tomešová

<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM KLUBU NA MĚSÍC DUBEN

Zveme všechny naše seniory na program klubu každé úterý od 14.00 hodin.

7. 4. Na toto odpoledne jsme naplánovali půldenní výlet do krásného městečka Vlašimi, s prohlídkou zámku a dalších zajímavostí. Dále je naplánováno poobědvání s individuální prohlídkou města. Odjezd v 11.00 hodin od Eimů, návratem v 18.00 hodin na to samé místo.

14. 4. Volná zábava a povídání při kávě - pro seniory, kteří nejedou na týdenní zájezd. Druhá skupina s pobytem v Jizerských horách v odpoledních hodinách přijede do Prahy.

20. 4. Pro milovníky divadla jsme zakoupili 50 vstupenek na premiéru Branického divadla Chudák manžel, hru Moliéra, ve fantastickém provedení známých herců, s písničkami v koloritu Francie 19. století, se skvělými moliérovskými situacemi. Doporučujeme! Volejte na tel. 608 511 980 paní Prchlíkovou.

21. 4. Tzv. povelikonoční posezení s přicházejícím jarem při kávě mezi svými přáteli.                          

28. 4. Pozvání do našeho klubu přijal opět pan MUDr. Jaroslav Henzl, místní internista, který s námi bude hovořit o zdravotnictví. Na závěr opět otevřená diskuze s dotazy!

5. 5. Pozvání do Klubu přijal opět pan starosta Petr Mráz, který nás seznámí s některými plánovanými akcemi místního úřadu. Současně v závěru této návštěvy odpoví na dotazy našich seniorů.

12. 5. Opět půldenní výlet, tentokráte plánovaný na zámek Štiřín, s prohlídkou zámku a Kaple, poobědváním ve vedlejším Gastru, s individuální prohlídkou zámeckého parku. Plánovaný odjezd v 11.00 hodin od Eimů, návrat v 18.00 hodin na to samé místo. 

POZVÁNKA NA ZAHRÁDKÁŘSKÝ VÝLET

Každoroční výjezd tzv. zahrádkářů s pětačtyřicetiletou tradicí dvoudenních výletů dále pokračuje. Tentokráte opět na Šumavu ve dnech 30. 5. až 31. 5. 2009. Cena zájezdu je 900 Kč na osobu. V ceně je zahrnuto pěkné ubytování se snídaní a večeří, poplatky, parkovné, autobus tam a zpět a tento program:

1. den:  Odjezd v 6.00 hodin od Eimů se zastávkami: Národní KP v Husinci, Prachatice - muzeum české loutky a cirkusu, s poobědváním, Lipno n. Vlt. - projížďka lodí, exkurze do lipenské elektrárny. Ubytování Kubova Huť. Po večeři využití bazénu s pozdějším posezením a zpíváním při kytaře a s houslemi.

2. den:  Odjezd v 9.00 hodin směr Boubínský prales, procházka 4 km na vyhlídku, historie městečka Lenora, pohlídka zámku Vimperk a muzea, zde též plánovaný oběd, zbytek času využijeme k individuální (dvouhodinové) prohlídce další historie - Vimperka! Odjezd do Prahy nejpozději v 17.30 hodin. Plánovaný příjezd do Prahy (s malou odpočinkovou zastávkou) je  ve 21.00 hodin.

Děkujeme tímto za přízeň našim zájezdům, a sdělujeme však současně, že převážná část letitých každoročních účastníků tohoto zájezdu je již přihlášena! Oznamuje organizační výbor.

Možnost přihlášení na tento zájezdu končí dnem 21. 4., tj. v úterý i se zaplacením  v klubu. Dotazy možno směrovat na tel. č. 608 511 980 - paní Prchlíková

Za organizační výbor: p. Braun, Ing. Lehovec, p. Prchlíková, p. Hamrová

POZVÁNKA NA TÝDENNÍ ZÁJEZD DO NÍZKÝCH TATER

Dne 7. 8. 2009 ve 24.00 hodin z Písnice se opět vydáváme za krásami Slovenska do Nízkých Tater, na týdenní pobyt do 15. 8. 2009 s odjezdem zpět domů v 8.00 se  zastávkou v Beskydech, dále  na oběd v naší krásné restauraci. Ubytování je zajištěno v překrásné Žiarské dolině v Hotelu Spojar, ve dvoulůžkových pokojíčkách se vším komfortem, s plnou penzí a výběrem ze 2 jídel při snídani, obědě a večeři. V ceně zájezdu jsou připraveny tři celodenní výlety - do Vysokých Tater - klasika, Zakopané, Chopok, Dem. jeskyně, Liptovský Mikuláš. Při pěkném počasí a cestě na Slovensko se zastavíme vykoupat v Liptovské Maře, se zastávkou asi 4 hod. Dále budeme pokračovat v cestě na ubytování. Program je možné pojmout jen individuálně, nebo turisticky, nebo jen odpočívat! Pro zpestření pobytu máme připraveny dva večerní programy. Po celou dobu pobytu máme k dispozici autobus. Program také není definitivní, po dohodě s kolektivem může dojít i ke změně!

Po odjezdu z Písnice budeme pokračovat se zastávkou na Černém mostě, dále v Hrušové cca v 3.00. Tradiční zastávka na klobáse v Zelené Loučce 4.00 hod., a na Slovensku v super Motorestu v 8.00 hodin v Ivachnově, na ranní úpravu a posnídání. Zde plánujeme zastávku nejméně na jednu hodinu.

Pro vážné zájemce je připravena speciální pozvánka s důležitými informacemi.

Cena zájezdu - 1. část - činí 150 Eur. Na ubytování s polopenzí a poplatky. Nutno vybrat nejpozději do 15. května 2009.

Cena  zájezdu - 2. část -  činí 1 100 CZK na cestu tam a zpět, dálniční poplatky, parkovné a  daň (BUS - nové). Nutno do vybrat do 15. 7. 2009.

Vzhledem k tomu, že zájezd je již naplněn ze 75 %, prosím, další zájemce, volejte pokud možno co nejdříve, abychom se mohli s vámi dohovořit!

Jinak není třeba nic k tomuto dodávat, parta dobrých lidí je v zájezdu jako základ a věříme, že se bude opět zájezd líbit a že v krásném, lesním vysokohorském prostředí si nejen odpočinete, ale i značně pročistíte plíce, což bude mít na vás blahodárný účinek! Proto tato společnost jede na tato místa již po šesté a stále něco krásného nacházíme a opět nabíráme mnoho sil do dalšího roku.

A co si více přát, jen hezké počasí, jako jsme měli v loňském roce! 

Zájemci volejte na tel. č. 608 511 980 - p. Prchlíková, Libuš,  na tel. č. 261 912 404 p. Urbanová, Písnice.

Těšíme se opět  na hojnou účast našich seniorů v našem klubu a sdělujeme, že klub je otevřen každé úterý od 14.00 hodin. Knihovna je ve stálé permanenci od 14.00 hodin do 18.00 hodin. Děkujeme vám za stále projevovanou přízeň ve všech směrech. Je nám to velkou oporou při úsilí, které na toto vše vydáváme!

Za Klub Senior Zdena Prchlíková

 


<< nahoru

ikonka STROMY PRO PŘÍRODU

Již brzy přibudou na jižním okraji Písnice další nové stromy. Cílem této iniciativy je postupně nahradit alespoň část ze stovky stromů, které byly z důvodů havarijního stavu dřevin v  biokoridoru vykáceny na podzim 2007. Nové stromy jsou darem občanů, kteří se  rozhodli adoptovat či darovat strom pro lokální biokoridor, a podpořit tak konkrétním skutkem obnovu přírody a krajiny.

Odborným garantem výsadeb je paní Ing. Šimčíková, autorka projektové dokumentace na obnovu ÚSES a původního výsadbového plánu. Přesto, že lidé měli možnost si Svůj STROM vybrat, jde o dřeviny vhodné pro umístění v tomto typu biotopu. Všechny  stromy  druhově korespondují se skladbou dřevin dle původní projektové dokumentace. 

Nové stromy budou vysazeny na pozemcích ve správě MČ Praha-Libuš 18. dubna 2009 s   finančním přispěním MČ (k termínu uzávěrky v jednání).

O výsadbách více na www.os-stromy.info.        

Mgr. Daniela Partlová, Sdružení pro životní prostředí Stromy


<< nahoru

Místní kapsář

ikonka ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB

Podnikatelé a živnostníci působící v Libuši a Písnici mohou v adresáři ZDARMA informovat o své nabídce občanům. Příjem inzerce na e-mailu hana.kolarova@tiscali.cz nebo na papíru na sekretariátu ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35 s označením ADRESÁŘ. Prosíme max. 160 písmen (znaků bez mezer). Ve stejné velikosti zveřejníme též zdarma inzerát v rubrice BURZA PRÁCE V LIBUŠI A PÍSNICI.

Název firmy, poskytované služby

Adresa, otvírací doba

Kontakty

Chráněná dílna Kašna - výroba a opravy kartáčnického zboží, prodej dárkových a dekor. předmětů

Písnice,

Ke Kašně 4/100,  

8.30-16.00

 

257 316 303

lenka.novakova@cmail.cz

www.kasna.info

 

Kadeřnictví Jarka - kadeřnické služby, prodlužování a zahušťování vlasů Great Lenghts

Písnice, Výletní 351,

Po, Pá 7.00-14.00, Út, St, Čt 12.00-19.30

606 901 772, 261 910 565

jarkles@seznam.cz

Kantýna U Báby - teplá jídla Po - Pá od 10.45 do 14.30

Libuš, Dobronická 1256, Po - Pá  7.30-15.00

m.mirovsky@seznam.cz

HPV gastop, s.r.o. - plynařské, topenářské a instalatér. práce, plombování a montáž plynoměrů

 

Libuš, U Libušské sokolovny 373/11

602 305 061

hpv_panyrek@post.cz

www.hpv-gastop.cz

 

Půjčovna strojů na čištění koberců a čalounění - Stroje Kärcher na čištění mokrou cestou, možnost dovozu.

Výletní 362, otevřeno po telefonické dohodě

732 96 58 96

Travino, v.o.s. - deratizace, desinsekce, dezinfekce, ochrana budov proti usedání ptactva

Libuš, U Pejřárny 932

602 625 860

travino@volny.cz

 

 

Pedikúra Blanka - celkové ošetření nohou klasickou mokrou metodou

Libuš, Novodvorská 740/19, stanice MHD Přírodní, Po, Út, Čt 14-18, St, Pá 9-12

605 259 331, 244 471 238 - Blanka Šorelová

Ladislav Nekola - zednictví

zednické a obkladačské práce

Libuš, Šátalská 211/17

606 141 844

 

 

 


<< nahoru
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 02/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý