Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 05/2009Kronika

ikonka MŠ LOJOVICKÁ - JARNÍ VÝSTAVA

Jsou tomu již tři roky, kdy se v hlavě paní ředitelky zrodila myšlenka uspořádat výstavu výtvarných prací dětí z mateřské školy ve spolupráci s rodiči. A tak, jako každý rok, i letos byla 20. 3. v 9 hodin výstava na téma Kvetoucí strom zahájena.

Ve třídě Kytička se sešly děti z celé školky a rodiče, kteří měli dopoledne čas. Děti pod vedením paní učitelek zarecitovaly básničky a zazpívaly písničky s jarní tematikou a poté si nejprve hosté a pak děti z jednotlivých tříd prohlédly výstavu. A bylo se na co dívat.

A co tomu všemu předcházelo? Děti ve školce malovaly různými technikami, vystřihovaly a nalepovaly krásné kvetoucí stromy. Malovalo, lepilo a vyrábělo se i doma. Mnoho rodičů, prarodičů i sourozenců přineslo krásné a zajímavé obrázky. Děti s nadšením tyto práce nosily do školky a těšily se, až budou spolu s rodiči vystavovat. Výstavu mohli ostatní rodiče a hosté shlédnout do začátku května a potěšit se tak z krásných jarních obrázků a z rozzářených očí dětí, kteří je výstavou provázejí.                                                         

L. Likavčanová, učitelka MŠ Lojovická

Foto p. Kašíková


<< nahoru

ikonka MŠ MEZI DOMY - JAK NEOBVYKLE ZAČALO JARO

Myslíte si, že se nedá jaro prozpívat? Ale dá se. 31. března přišel do naší školky dudák v jihočeském kroji. Pomocí známé pohádky O hloupém Honzovi, který se na putování po světě učil písničky, si děti i zaměstnanci školky s chutí zazpívali krásné české lidovky. A tak přišlo zpívané jaro mezi nás a školkou krásně zněly dudy.

Hana Horáková


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

VÝLET DO VLAŠIMI

Dne 7. dubna jsme uskutečnili výlet do Vlašimi. Nepočítali jsme s takovým zájmem, potěšilo nás přihlášených 65 lidí, a tak jsme přiobjednali malý mikrobus. Zámek Vlašim byl překrásný, a zámecký park označovaný za třetí nejkrásnější v Evropě si mnozí nenechali ujít. K vidění toho bylo moc, ani jsme nemohli udělat větší pauzu, protože jsme měli dále na programu kromě posezení v restauraci i velmi zajímavou prohlídku Vlašimské hvězdárny.  Nejzajímavější bylo vyprávění o hvězdách, životě na ostatních planetách, o Slunci jako hvězdě, o pozorování  soustav pomocí Hubblova  teleskopu, který byl vyslán na oběžnou dráhu. Vše jsme viděli  na plátně jedné stěny přednáškové místnosti jakoby v přímém přenosu! Prostě bylo to úžasné! Pan Pivoňka, zaujatý vypravěč a hvězdář, měl ještě spoustu co promítat, zajímavě odpovídal na naše dotazy. Ale časově jsme byli omezeni. Dotazy našich seniorů byli na vysoké úrovni a opět potvrzují, že jejich vědění překračují průměr! Náš klub  může klidně  vystupovat a setkávat se i s novými věcmi a očividně to udělá většině účastníků  radost! 

Při plánované cestě na zámek Jemniště, také nedaleko Vlašimi, opět navštívíme hvězdárnu, pana Pivoňku, abychom tuto zajímavou přednášku s promítáním dokončili! 

POBYT V JIZERSKÝCH HORÁCH

Týdenní pobyt v Jizerských horách za neskutečně krásného počasí s výlety pro nás připravenými opět zaujal. Spoustu dobře chodících seniorů se vydávalo na turistické vycházky ke své spokojenosti, ostatní odpočívali a opalovali se. Velký dík patří dobré partě, ať už ze skupiny účastníků pana vedoucího, nebo ze skupiny našich seniorů.

Výlet na Ještěd s výhledem na Liberec a Jablonec, posezení v nádherné restauraci, kde jsme se přímo kochali pohledem na krajinu, a i samotná cesta autobusem na Ještěd a zpět byla k nezaplacení. Další výlet do Liberce, návštěvou v zoo a v  botanické zahradě, s kvetoucími orchidejemi, dále přednáška o výrobě bižutérie s prodejem, to už je taková tradice!

Ale,  co jsme tentokráte mohli též absolvovat, byla návštěva kostela na bohoslužbu u příležitosti velikonočního vzkříšení. Z jedné osoby, která měla zájem, nakonec bylo zájemců 18 a všichni se mohli zúčastnit, za pomoci a vstřícnosti opět pana vedoucího, který nám přistavil ve 20.00 hodin mikrobus a dovezl do Jablonce a zpět ve 22.30. Byl to večer k hlubokému zamyšlení, nad životem a nad člověkem samým!

A na závěr již všichni vědí, jakmile bude na podzim vhodný termín, a pan vedoucí nám sdělí, tak asi na čtyři dny se jistě utrhneme z domácího stereotypu a zase vyrazíme, abychom ještě nasáli krásný podzim do svých duší z Jizerských hor!

Za Klub Senior Zdena Prchlíková                    


<< nahoru

ikonka T. J. SOKOL LIBUŠ

SLAVNOSTNÍ AKADEMIE LIBUŠSKÉHO SOKOLA

Sokolové z Libuše oslavují v roce 2009 tři významná výročí své tělocvičné jednoty. Nejvýznamnějším letošním výročím je 90 let od založení T. J. Sokol Libuš ustavující valnou hromadou dne 9. února 1919. Dále vzpomínáme 80. výročí postavení sokolovny na podzim roku 1929. Mezi prvními znovuobnovenými jednotami po listopadové revoluci byla právě libušská jednota, která se začlenila do ČOS. Od té doby letos uplyne 20 let.

Tato kulatá výročí si  nejenom členové Sokola připomněli slavnostní akademií v sobotu 28. března. Po úvodním projevu starosty jednoty br. Karla Krůfy,  předal zástupce naší sokolské župy Jana Podlipného jednotě pamětní list ČOS k 90. výročí založení a pohár s diplomem od župy za nejaktivnější jednotu mezi oddíly předškolního žactva v roce 2008. Na programu byla tělocvičná část, vystoupení žákovských oddílů a část kulturní se zpěvem sokolských a národních písní v podání obnoveného pěveckého sboru jednoty pod vedením ses. Jany Kaněrové. Na výstavce mohli návštěvníci akademie sledovat činnost jednoty prostřednictvím archivních dokumentů, fotografií a různých památných předmětů od jejího vzniku po dnešek. Moderním dokumentem bylo přehrání DVD.

Po slavnostní akademii následovala valná hromada, během níž obdrželi pamětní medaile zasloužilí členové Sokola Libuš.

Eva Stodolová, vzdělavatelka T. J. Sokol Libuš

DALŠÍ MEDAILE VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE

V sobotu 4. dubna 2009 proběhl „Pražský společný závod ve sportovní gymnastice předškolních dětí a nejmladšího žactva" pořádaný Pražským sdružením Sport pro všechny a Pražskými sokolskými župami ČOS. Soutěžilo se ve 4 nebo 5 disciplínách: na žebřinách, na lavičce -  váha („holubička"), přeskoky, chůze a běh, dále v akrobacii (kotoul ze stoje do dřepu), v pohybové skladbě „Já mám koně" (cvičení s hudbou) a v přeskoku přes švihadlo (pouze nejmladší žactvo). Za naši Tělocvičnou jednotu Sokol Libuš bojovali v kategorii předškolních dětí v mix družstvu Jan Kuneš, Anna Kuželková, Michaela Ritterová, Tereza Macková a Zuzana Jandíková, v kategorii nejmladší žactvo Tomáš Bízek, Martin Vlk a Jana Staňková. V obou kategoriích naše družstva vybojovala krásná druhá místa, navíc Martin Vlk získal stříbrnou medaili, Tomáš Bízek a Jan Kuneš medaili bronzovou v kategorii jednotlivců. Poděkování patří nejen soutěžícím, ale i jejich rodičům za podporu účasti svých dětí v závodě a také všem cvičitelkám Sokola Libuš, které se na přípravě podílely.

Mgr. Jana Vlková, cvičitelka PD


<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Jako vždy si dovolím pozdravit všechny čtenáře a příznivce časopisu U nás, a to v měsíci dubnu, který začíná všem známým aprílem a končí pálením čarodějnic.

Pondělí 23. březen. V odpoledních hodinách proběhl v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Libuš seminář na téma vietnamské komunity v naší městské části. Setkání iniciovala zastupitelka Pavla Jedličková ve spolupráci s humanitním odborem MČ Praha-Libuš. Setkání se zúčastnili: Eva Pechová - předsedkyně Klubu Hanoi, o. s., Jiří Kocourek - Asociace mediátorů ČR, Lenka Nosková - InBIT ČR, s. r. o., Petra Kratošková - ředitelka Poradny pro integraci, Eva Mašková - sociální pracovnice Poradny pro integraci.. Velmi mne mrzí, že ze sedmnácti zastupitelů se zúčastnilo pouze sedm, protože na tomto semináři mohlo zaznít i od ostatních mnoho připomínek a dotazů k jednomu z nejvíce diskutovaných témat poslední doby.

Čtvrtek 26. březen. Španělská firma Hercesa představila na Úřadu MČ Praha-Libuš novou studii plánované výstavby na místě současných garáží ve Zbudovské ulici. Schůzky se kromě mne zúčastnili též zastupitelky Pavla Jedličková a Štěpánka Macůrková, tajemník úřadu Tomáš Hejzlar a další. Po prezentaci záměru jsme se většinově shodli, že navrhované řešení stavby působí přijatelně. Zástupci firmy se též zmínili, že jednají se sousedy plánované stavby, včetně místního občanského sdružení.

Sobota 28. březen. Byl jsem pozván na slavnostní akademii při příležitosti 90. výročí založení Sokola Libuš. Osobně jsem starostovi panu Krůfovi poděkoval za milé pozvání, ale bohužel jsem se nemohl zúčastnit, požádal jsem proto místostarostku Lenku Koudelkovou o zastoupení. Rád bych touto cestou na základě informací o oslavě pogratuloval ke zdaru akce a popřál libušskému Sokolu do dalších let mnoho úspěchů.

Středa 1. duben. Zúčastnil jsem se s pracovnicemi úřadu naší městské části Ivou Hájkovou a Markétou Lukešovou části seminářů Jarní školy Národní sítě Zdravých měst v Jihlavě. Mile mne potěšilo, že se členy sítě Zdravých měst postupně stávají i jiné městské části hl. m. Prahy a že se s nimi můžeme podělit o své zkušenosti. Potvrzuje to, že naše volba vstoupit do sítě Zdravých měst byla správná a prospěšná.

Pondělí 6. duben. Navštívili mne auditoři z Magistrátu hl. m. Prahy a seznámili mě s výsledky dlouhodobého auditu hospodaření naší městské části. Musím s radostí konstatovat, že až na nepatrné výtky formálního charakteru auditoři chválili úředníky naší městské části. Potvrdili tak, že cena, kterou naše městská část již podruhé za dobu, kdy jsem ve funkci starosty, obdržela jako organizace zvyšující kvalitu ve veřejné službě, byla úřadu udělena právem.

Středa 15. duben. Inicioval jsem schůzku mezi panem Zachariášem a firmou Zavos ohledně dlouho požadované rekonstrukce komunikace Na Losách a dlouhodobě neutěšené situace stavebníků v této lokalitě. Cílem schůzky bylo najít možné řešení, případně i dohodu. Zdá se, že po dlouhém jednání k dohodě došlo, a věřím, že po zrevidování skutečného současného stavu se podaří tuto komunikaci zrekonstruovat v co nejkratším termínu.

Čtvrtek 16. duben. Na Magistrátu hl. m. Prahy  se uskutečnilo  setkání pražských městských částí, na kterém se diskutovalo na téma: Zdravá městská část (kvalita, finance, inspirace, místní Agenda 21) Pořadateli této akce byly městská část Praha-Libuš a Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM), záštitu udělil radní hl. m. Prahy pro oblast životní prostředí Petr Štěpánek. Pozvání přijali zástupci z 27 městských částí (starostové, tajemníci, pracovníci úřadů), ale i různé neziskové organizace. Po úvodních slovech radního Petra Štěpánka. a Marie Petrové z Ministerstva životního prosttředí představil ředitel NSZM Petr Švec všem přítomným prospěšnost zavádění místní Agendy 21 do rozvoje městských částí. Zdůraznil potřebu vytváření strategie rozvoje území v úzké spolupráci s veřejností a různými organizacemi. MČ Praha-Libuš pak na různých konkrétních postupech ukázala, jak je možno zavádět místní Agendu 21 v městské části. Způsob zapojení do projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21 prezentovali i někteří členové Žákovského zastupitelstva Praha-Libuš (Daniel Rantoš, Martina Exnerová, Kryštof Štafl, Petr Molčan) a paní Petra Koubová z mateřského centra Kuřátko, o. s. MČ Praha-Libuš uvedla i prospěšnost členství v NSZM: metodická pomoc, semináře, sdílení zkušeností s jinými Zdravými městy atd. Diskutovalo se nad tím, jakými způsoby je možno zapojit veřejnost do rozvoje městské části, jaká jsou úskalí, kde je možno žádat o finance na zavádění místní Agendy 21. Děkuji touto cestou koordinátorce projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Ivě Hájkové za přípravu a perfektně zpracovanou prezentaci, dále paní Štěpánce Macůrkové za vydařený příspěvek z pohledu zastupitele městské části, zastupitelkám Pavle Jedličkové a Lence Koudelkové za účast a všem pracovníkům úřadu naší městské části za přípravu i realizaci. Věřím, že tato akce odpověděla lidem z jiných městských částí na spoustu otázek a přispěla nejedním návodem, protože již nyní se s námi spojují některé městské části a mají zájem získat více informací.

Pátek 17. duben. Inicioval jsem schůzku s místostarostou Prahy 4 Martinem Hudcem a vedoucím tamního odboru dopravy Jaroslavem Vodákem ve věci žalostného stavu ulice Paběnická na Libuši - u Marimexu. Přítomni byli též zástupci firmy Zavos. Tato komunikace bohužel zhruba polovinou zasahuje do katastru Prahy 4 a již dlouhou dobu se nedaří najít kompromis a provést rekonstrukci Paběnické. Během jednání jsme zjistili novou skutečnost - že komunikace není v částečné správě Prahy 4, ale ani Prahy-Libuše, a to z důvodu, že je svěřená do správy Technické správy komunikací, takže se společně pokusíme jednat s TSK a požádat též o pomoc odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy při hledání finančních prostředků na rekonstrukci.

Pondělí 20. duben. Po zasedání strategického týmu MČ proběhla prezentace spol. SPF Group, v.o.s. k pracovní verzi návrhové části strategického plánu pro Libuš a Písnici se pro zastupitele naší městské části. Návrhová část byla zpracována na základě diskuzí s občany v pracovních skupinách, které se setkávaly od ledna do dubna 2009. Zastupitelé tak měli podklad od občanů, nad kterým se mohli vyjádřit a diskutovat. S lítostí musím konstatovat, že ze sedmnácti zastupitelů této příležitosti využilo pouze osm. Rád bych proto poděkoval zastupitelům, kteří se zúčastnili. Byli to Daniela Horčíková, Pavla Jedličková, Lenka Koudelková, Štěpánka Macůrková, Pavel Macháček, Jiří Mourek a Ivo Řezáč. Veřejné projednání návrhu strategického plánu rozvoje proběhne v 23.června, srdečně na něj zvu všechny občany Libuše a Písnice.

Závěrem mi dovolte poděkovat za zájem o náš měsíčník, jelikož je jednou z mála možností předávání informací občanům městské části. Neodpustím si též popřát mnoho optimismu a vzájemné lásky v nejkrásnějším měsíci roku - máji.

Petr Mráz, starosta MČ Praha-Libuš, 21. dubna 2009


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ

MONTESSORI A LÉKOŘICE

Třída Montessori ze ZŠ Meteorologická byla požádána  dobrovolnickým centrem Lékořice, aby zpříjemnila jeden podvečer pacientům v Ikemu. Děti si připravily pásmo mnoha písniček a některé si pacienti zapívali společně s nimi. Programem provázela paní Klára Dvořáková, která pro pacienty i děti připravila pěknou výtvarnou dílnu a všichni společně vytvořili krásné sluníčko. Celá akce se vydařila a zpříjemnila jeden podvečer nejen pacientům, ale i dětem.

Mgr. Kateřina Koželuhová, třídní učitelka třídy Montessori

MATEMATICKÝ KLOKAN 2009

Soutěž Matematický klokan proběhla 19. března. Zúčastnilo se jí 85 žáků ve čtyřech kategoriích. V nejmladší kategorii Cvrček (2. a 3. roč.) se na 1. místě umístil Nguyen Cong Son, v kategorii Klokánek (4. a 5. roč.) Filip Kopecký, v kategorii Benjamín (6. a 7. roč.) Jan Hnátek a v kategorii Kadet (8. a 9. roč.) byla nejlepší Simona Doleželová.

Eva Hájková                                                  

NÁVŠTĚVA LIDIC

Dne 25. března třída 9.A navštívila obec Lidice. Nejdříve jsme se podívali na osmiminutový film o hlavních událostech druhé světové války. Poté jsme se přesunuli do muzea. Už v muzeu byli všichni v zamlklí, protože osud Lidic nebyl zrovna veselý. Po návštěvě muzea jsme si šli prohlédnout fotografie, a pak jsme se šli projít na místo, kde dříve stály Lidice. Myslím, že nás nejvíce zaujal pomník, který byl věnovaný nejen lidickým dětem, ale i všem obětem druhé světové války. I přes nepříznivé počasí se akce vydařila, sice jsme odcházeli v trošku ponuré náladě, ale myslím, že to za to stálo.

Simona Doleželová, 9.A

ÚSPĚCH ZPĚVÁKŮ NA JARNÍM PETRKLÍČI

Zúčastnili jsme se již 22. ročníku pěvecké soutěže Jarní petrklíč v Jesenici. Na tuto soutěž přijelo předvést svůj zpěv či hru na hudební nástroj mnoho dětí a souborů. Já a Bára Pichová jsme bojovali o to, abychom se umístili mezi 27 zpěváky na předních místech. V podmínkách soutěže bylo uvedeno, že se musí zpívat dvě lidové písně s celkovým časem do tří minut. Než vystoupili všichni soutěžící, mohli jsme se jít podívat i na jiné kategorie. Na vyhlášení výsledků jsme se sešli společně v sále. Já jsem obsadil 1. místo a Bára 3. místo. Dále bylo uděleno šest čestných uznání. Oba se věnujeme zpěvu několik let. Zpívání nás baví. Soutěž se nám líbila. Po vyhlášení jsme šli slavit  a oznamovat náš úspěch všem známým.

Martin Molčan, 8.A

SLUNÍČKOVÝ DEN

Dne  2. a 3.dubna proběhl na ZŠ Meteorologická sluníčkový den.Tuto akci zorganizovali členové Žákovského zastupitelstva. Celkem se prodalo 78 sluníček a získali jsme 2340 korun.Výtěžek poputuje nadaci pro podporu dětí v pěstounské péči, jejíž patronkou je Naďa Konvalinková. Jménem nadace děkujeme všem, kteří si sluníčka zakoupili.

Simona Doleželová a Lucie Heřmánková, 9.A                                           

COCA COLA CUP

Naše škola se zúčastnila 14. dubna vyřazovacího turnaje ve fotbale. Celkem se zúčastnily čtyři školy. Naše škola hrála s gymnáziem Vítězná pláň zahajovací zápas, který jsme vyhráli 5 : 0. Po prvním utkání jsme se stali jedněmi z favoritů turnaje. Největší obavy jsme měli z týmu domácí školy. Ovšemže jsme se snažili uhrát dobré skóre, kdybychom s domácími jen remizovali. Po odehraném druhém zápase, který jsme vyhráli 10 : 0, jsme věděli, že máme lepší skóre, takže by nám stačila remíza s domácími. Věděli jsme, že postupuje jen jeden ze skupiny, a tak jsme dali všechny naše síly do posledního utkání. Domácí měli problémy, protože naše obrana byla neprostupná a v útoku jsme taky dokázali zahrozit. Nakonec jsme utkání vyhráli 3 : 0. S pěkným skórem 18 : 0 a 9 bodů ze tří zápasů jsme suverénně postoupili do dalšího kola a budeme bojovat o pěkné umístění.                                           

Jan Vondráček


<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE

V dubnu proběhly na naší škole akce s různým zaměřením.

Hned začátkem měsíce viděly děti první a druhé třídy představení v Divadle v Dlouhé Tatínek není k zahození podle stejnojmenné knihy Arnošta Goldflama. Další týden sledovali žáci čtvrté třídy v divadle Minor příběh s písničkami o velkém přání neslyšícího děvčátka Pod hladinou ticha.Svým zaměřením hra přispěla k pochopení a toleranci lidí s různými problémy a odlišnostmi.

Tentýž den (7. dubna) odpoledne jsme přivítali blížící se Velikonoce tradičním jarmarkem, na který připravily děti mnoho pěkných výrobků. Pečivem přispěly i paní kuchařky ze školní jídelny.

K oslavě jara přispěla tematickým pořadem pro třeťáky i městská knihovna, pro pátou třídu připravila vlastivědný pořad o minulosti Prahy.

V rámci enviromentální výchovy se děti ve dvou termínech zúčastnily programu Agentury Koniklec.

Pan Mráz, starosta naší městské části, zajistil pro všechny žáky 17. 4. zdarma pobyt v Aquaparku Česlice.

Závěr měsíce zpříjemnili hudebníci pořadem S plyšáky do dávných časů .

Mgr. J. Kaňovská


<< nahoru

Radnice

ikonka ZELENÁ ÚSPORÁM: DOTACE PRO DOMÁCNOSTI

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí 22. dubna 2009 - symbolicky na Den Země - zahájilo dotační program Zelená úsporám.

Žadateli o dotaci mohou být vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Program podporuje kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, nahrazování neekologického vytápění nízkoemisními kotli na biomasu a účinnými tepelnými čerpadly, podporuje instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také novou výstavbu v pasivním energetickém standardu. Požádat o dotaci je možné na krajských pracovištích SFŽP nebo na pobočkách pověřených bank. O dotaci z programu Zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, všechny projekty ale musí být kolaudovány po 1. dubnu 2009.

Žadatelům o dotace z programu Zelená úsporám je k dispozici bezplatná informační linka 800 260 500, od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin, stránky www.zelenausporam.cz a e-mail dotazy@sfzp.cz.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP, upraveno (red)


<< nahoru

ikonka VÝSLEDKY ANKET - PSI KOLEM NÁS A MHD V LIBUŠI A PÍSNICI

V březnovém čísle časopisu U nás vyšly ankety k projektu Psi kolem nás a MHD v Libuši a Písnici, které pro vás připravilo Žákovské zastupitelstvo Praha-Libuš.

Sumarizace ankety MHD v Libuši a Písnici bude předána na ÚMČ - odbor životního prostředí a dopravy.

Na konci měsíce dubna jsme prováděli osvětovou činnost mezi občany na téma Psi kolem nás, kterého se týkala druhá anketa. Na tuto anketu odpovědělo asi 210 občanů (převážně lidé bez psa - cca 75 %) . Z výsledků vyplynulo, že občany nejvíce tíží: volně pobíhající psi, nedostatek košů, málo strážníků v ulicích - málo kontrol pejskařů.

Nedostatek košů - žákovské zastupitelstvo v rámci této ankety zmapovalo umístění a počet košů v městské části, souhrnná mapa bude předána MČ - odboru životního prostředí a dopravy, který se s tím bude nadále zabývat.

Podrobné výsledky najdete na webu městské části Praha-Libuš: www.praha-libus.cz.

Martina Exnerová

VÝSLEDKY ANKETY O DOPRAVĚ

Vážení spoluobčané, děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili této ankety, a přinášíme vám její výsledky.

Většina z nás, žijících v Libuši nebo Písnici, si myslí, že místní MHD je na dobré úrovni (téměř 70 %). Co se týká posílení spojů linek, tak z anket vyšla žádost o posílení l. č. 197, kterou většina místních obyvatel využívá oběma směry (28 %) a dále posílení linky 113 (26 %) a též ostatních linek spojující Sídliště Písnice s Kačerovem (21 %).

Další informací, která vyšla z průzkumu, bylo, že by nebylo vhodné slučovat linky 113, 171 a 272 (část spojů by byla i nadále ukončena ve stanici Sídliště Písnice). Proti tomuto návrhu bylo 73 % hlasujících občanů.

Dále z ankety vyšlo, že většina z nás nevyužívá linku č. 117 (58 %) a jen 36 % občanů využívá linku ve směru Modřany. Také většina z nás nesouhlasila se změnou trasy linky 198. Navrhovaná trasa byla: Linka pojede ze stanice Jirčanská do zastávky Libuš a dále ulicí Dobronická přes Kunratice na Chodov. V oblastech kolem zastávek Libuš a U Zvoničky s tímto návrhem souhlasilo až 75 % občanů, ale ve výsledku bylo 77 % hlasujících proti tomuto návrhu. Ještě více, 92 %, bylo proti zrušení l. č. 197, ale 33 % obyvatel v okolí stanice Písnice bylo pro návrh.

Naopak při hlasování o posílení "třístovek" např. jen do Dolních Břežan, pro tento návrh bylo jen 46 % lidí, ale v oblasti tzv. Staré Písnice souhlasilo i přes 50 % z vás. Otázka týkající se spolehlivosti l. č. 165 dopadla podobně. Jako spolehlivou ji označilo jen 42 % z vás.

Také z výsledků vyplynulo, že čím častěji jezdíte linkou 165, tím méně se vám zdá spolehlivá, a čím více jezdíte linkami 333 a 331, tím více byste je chtěli posílit.

Poslední informace vycházející z výsledků jsou, že nejčastěji využívané stanice jsou: Sídliště Písnice (34 %), U Libušské sokolovny (27 %) a Libuš (14 %); nejčastěji využívané linky jsou 113 (35 %), 198 (21 %), 171 (18 %) a 197 (14 %).

Ještě jednou vám děkujeme za spolupráci a těšíme se na další společné projekty.

Za žákovské zastupitelstvo Martin Šrámek


<< nahoru

ikonka INFORMACE O MÍSTNÍCH PROJEKTECH VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Vážení občané, pokud máte zájem o níže uvedené probíhající akce a projekty městské části Praha-Libuš, můžete po telefonické dohodě získat podrobnější informace u uvedených pracovníků Úřadu MČ Praha - Libuš:

Sportoviště Klokotská - Ing. Arch. Zdeněk Kříž, tel. 261 911 873

Energy Performance Contracting (EPC) projekty - p. Oskar Botha, tel. 261 910 142

Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie - sl. Markéta Lukešová, tel. 261 910 142

Strategický rozvoj MČ Praha-Libuš - sl. Markéta Lukešová, tel. 261 910 142

Tomáš Hejzlar, tajemník ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Pro občany zdarma!

Upozorňujeme občany, že mobilní sběrna nebezpečných odpadu bude na území Libuše a Písnice projíždět dne 28. 5. 2009. V uvedeném dni je obsluhována celá sběrová trasa se všemi zastávkami:

Písnice:    křižovatka K Vrtilce - Putimská                                                        15.00 - 15.20 hod.

                  křižovatka Olšovická - Hoštická                                                        15.30 - 15.50 hod.

             křižovatka  Na Okruhu - Ke Kurtům                                              16.00 - 16.20 hod.

 

Libuš:     křižovatka Zahrádecká - U Libušské sokolovny                                16.30 - 16.50 hod.

                křižovatka Jirčanská - K Novému sídlišti                                       17.00 - 17.20 hod.

                parkoviště K Lukám                                                                     17.30 - 17.50 hod.

             křižovatka Třebějická - Na Močále                                                      18.10 - 18.30 hod.

             křižovatka Lojovická - Ohrobecká                                                      18.40 - 19.00 hod.

 

Žádáme občany, aby nebezpečné odpady odevzdávali výhradně obsluze sběrového vozidla!

 

Odpady, které se sbírají: Barvy, baterie, akumulátory, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kyseliny, léky, lepidla a pryskyřice, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), ředidla, teploměry, tuky, výbojky, zářivky.

Hana Kučerová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka OČKOVÁNÍ PSŮ

Důležité upozornění pro majitele psů v naší městské části:
Ekonomický odbor Úřadu MČ Praha-Libuš upozorňuje držitele psů, že dne 18. 5. 2009 proběhne očkování psů, a to v době:
15.00-16.30 hod před Úřadem MČ Praha-Libuš, Libušská 35, Praha-Libuš
17.00-19.00 hod před prodejnou Zoo Haus, Libušská 313, Praha-Písnice

Hana Malátková, ekonomický odbor ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka OTÁZKY A ODPOVĚDI

Rada naší městské části souhlasila se: stavebními úpravami objektu B10 - bývalé šatny spojené se změnou užívání na zařízení pro péči o děti do 3 let a mimoškolní výchovu a vzdělávání Vietnamský Lotus. Co a kde to bude?

V Sapě připravují vietnamskou školku.

V Písnici je avizována stavba elektrického vedení vysokého napětí. Kde?

Jde o rekonstrukci kabelového vedení vysokého napětí v ulici Hoštická.

Proč rada MČ nesouhlasila s převodem objektů souvisejících se stavbou silničního okruhu v lokalitách V Mokřině a zelených pásů do správy MČ Praha-Libuš?

Protože by z toho vyplynula pro naši městskou část povinnost starat se o zeleň podél silničního okruhu.

Rada souhlasila s  projektem umístění nerušící výroby na pozemcích parc. č. 303/26 a 303/14 na Libuši. Kde to je a oč se jedná?

Budou to kanceláře v patře a nerušící výroba v přízemí domu na rohu ulic Libušská a Předposlední.

Časopis U nás - Libuš a Písnice bude mít zvýšený náklad. O kolik výtisků a proč?

Rada schválila zvýšení nákladu z 3400 na 3600 výtisků. Vzhledem k tomu, že v městské části přibývá bytů a obyvatel, začaly při roznášce do domácností chybět výtisky.

Městská část poskytuje prostředky na výsadbu stromů v biokoridoru na jižním konci Písnice?

Ano, rada schválila uhrazení prací spojených s výsadbou těchto stromů do výše 22 000 korun.

 


Ptala se Hana Kolářová, odpovídal Tomáš Hejzlar, tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 11. 3. do 7. 4. 2009. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada městské části Praha-Libuš:

•Schvaluje doplnění člena do komise pro Zdravou Libuš a Písnici a místní Agendu 21 o paní PhDr. Pavlu Jedličkovou s účinností od 1. 4. 2009.

•Schvaluje darovací smlouvu se společností: DKNV stavební, s. r. o., Elektro Centrum DKV,  Datzer, s. r. o., DDD servis, s. r. o., Uniklemp, Janette, s. r. o., Neoset, Vetnemo, s. r. o., Kratochvíl střechy, s. r. o., Setron, s. r. o., Evropos, Matuschka International, s. r. o.; vše na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných MČ Praha-Libuš v roce 2009.

 • Souhlasí sprominutím zvýšení nájemného o roční míru inflace pro rok 2009 pro objekt KVrtilce 317, Praha 4.

•Sschvaluje navýšení počtu výtisků časopisu U nás z 3400 ks na 3600 ks.

•Nemá námitek k úplatnému převodu pozemků parc. č. 1265/5 a 1265/6 v k. ú. Libuš, obec Praha, panu Milanu Kšírovi a paní Zdeňce Kšírové. Pozemky jsou uvedeny na LV 461 pro k.ú. Libuš, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy.

•Souhlasí se stavebními úpravami objektu B10 - bývalé šatny spojené se změnou užívání na zařízení pro péči o děti do 3 let a mimoškolní výchovu a vzdělávání Vietnamský Lotus, Libušská 319, Praha 4 - Písnice.

•Souhlasí s elektr. vedením VN dle projektu Kormak Praha, s. r. o., z 02/2009 za následujících podmínek: Bude zachována průjezdnost komunikací zasažených výstavbou. Povrchy budou uvedeny do původního stavu včetně zatravnění. Před započetím stavby stavebník uzavře s MČ smlouvu o výpůjčce komunikace. Před započetím prací stavebník (nebo budoucí vlastník) vedení elektro VN uzavře s MČ smlouvu o smlouvě budoucí o úplatném věcném břemeni na uložení přípojky do pozemků ve vlastnictví obce HMP a správě MČ Praha-Libuš, tj. pozemků parc. č. 974, 13/1, 517/5 a 516/1, k.ú. Písnice. Stavebník zajistí souhlas vlastníka komunikace Hoštická, tato stavba je dosud ve vlastnictví MHMP (nebyla předána MČ Praha-Libuš).

 • Souhlasí se stavboukanalizačních přípojek a jejich uložením do pozemku parc. č. 787 (ulice Vacovská) a 767/1 (Ke Kašně - 2. část), k. ú. Písnice. Tento souhlas platí do 31. 12. 2009.
 • Schvaluje výši odměn za 1. čtvrtletí 2009 ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Libuš.

•Nesouhlasí s převodem objektů SO 157.3 příjezd - V Mokřině a SO 705 zelené pásy podél zemních těles ze souboru staveb SOKP 513 Vestec - Lahovice do správy MČ Praha-Libuš.

•Souhlasí se záměrem zřízení Knihovny městské části Praha-Libuš.   

•Schvaluje uzavření dodatku k Účastnické smlouvě s firmou T-Mobile.  

•Schvaluje  znění smlouvy se zhotovitelem Stano Praha, a. s., na akci Víceúčelové sportovní plochy Libuš - Klokotská.

•Schvaluje jako zhotovitele na akci Stavební úpravy MŠ Mezi domy firmu Stano Praha, a. s.

•Nesouhlasí s předloženou projektovou dokumentací na stavbu RD U pejřárny na parc. č. 395/61, k.ú. Libuš, na základě nedodržení OTTP.

•Pověřuje pana Tomáše Hejzlara, tajemníka ÚMČ Praha-Libuš, zastupováním městské části Praha-Libuš na jarním zasedání Valné hromady NSZM konaném dne 25. 3. 2009 v Jihlavě.

•Souhlasí s navrhovanou stavbou přípojky plynovodu na pozemcích parc. č. 666/1 a 670/1 (ul. V Zákopech), k. ú. Písnice, pro areál Jan Naidr dle dokumentace PMZ projekt, s. r. o., ze 4. 3. 2009.

•Souhlasí s navrhovanou stavbou přípojky plynovodu na pozemcích parc. č. 669/8 a 670/1 (ul. V Zákopech), k.ú. Písnice, pro areál Jan Naidr dle dokumentace PMZ projekt, s. r. o. z 4. 3. 2009.

•Souhlasí s předloženým projektem na umístění nerušící výroby do přízemí části objektu na pozemku parc. č. 303/26 - současné garáže a sklady - (a parc. č. 303/14 - zastropené stání pro automobily) a kanceláří do dosud nevyužívaného podkroví části objektu na parc. č. 303/26 (a terasy nad parc. č. 303/14) - s přístupem novým venkovním schodištěm ze dvora - v rozsahu dle předložené dokumentace (Ing. Zdeněk Vocetka - „adaptace nebytových prostor..."). Parkování všech vozidel bude zajištěno výhradně na vlastním pozemku parc. č. 303/14. Vše k.ú. Libuš.

•Schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zpracování časopisu městské části Praha-Libuš. ,  

•Souhlasí s nákupem nákladního automobilu Ford Transit Connect,  SPZ: 9A6 43-02.

•Schvaluje jako dodavatele zakázky „Příprava a organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele revitalizace parku U zahrádkářské kolonie" firmu Polytechna Consulting, a. s. Pověřuje starostu MČ podpisem smlouvy s tímto dodavatelem (po potvrzení přidělení finančních prostředků z OPPK).

•Schvaluje přidělení dotace na projekty v rámci výzvy Dotačního programu pro rok 2009 projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 dle tabulky, která je součástí tohoto usnesení. Pověřuje starostu MČ Praha-Libuš pana Petra Mráze podpisem Darovací smlouvy mezi MČ Praha-Libuš a těmito subjekty: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40, Praha 4-Písnice. Základní škola Meteorologická a Mateřská škola Montessori, Meteorologická 181, Praha 4-Libuš. Mateřské centrum Kuřátko, o. s., Na Okruhu 395/1, Praha 4-Písnice.

•Schvaluje darovací smlouvu se společnostmi: Vladimír Rousek - odvoz suti a stavebního odpadu, Beam ČR, s. r. o., Sdružení Heran. Vše na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných MČ Praha-Libuš v roce 2009.

•Schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 1132, k. ú. Libuš, obec Praha, o výměře 1 m2 na umístění reklamního zařízení při ulici Libušská před objektem č.p. 74 v Praze 4 - Libuši od 1. 4. 2009 na dobu neurčitou s panem Petrem Holečkem, Písecká 2023/16, Praha 3.

•Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Telefónica O2 Czech Republic, a. s., k pozemku parc. č. 428/2, k .ú. Libuš, obec Praha, pro stavbu 0669/08 PH-4,BD Dobronická,MTS, C-08060/3-2-041.

•Souhlasí s výsadbou 19 kusů stromů v lokálním biokoridoru na pozemcích parc. č. 978/1 a 978/7, oba k. ú. Písnice, ve správě MČ Praha-Libuš, dle projektu Ing. Aleny Šimčíkové „Dosadba části biokoridoru L4/276 v Písnici" z března 2009. Souhlasí s uhrazením prací spojených s výsadbou těchto stromů do výše 22 tis. Kč. Nesouhlasí s výsadbou 1 kusu stromu (jeřáb) na pozemku parc. č. 61/7, k.ú. Písnice ve správě MČ Praha-Libuš.

 

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V PÍSNICI

Ve středu 11. března 2009 se v sále restaurace U Vokouna konalo Veřejné projednání k rekonstrukci komunikací v Písnici, kterého se zúčastnilo celkem 75 obyvatel Písnice, starosta MČ Praha-Libuš Petr Mráz, zástupce starosty ing. Pavel Macháček, tajemník úřadu Tomáš Hejzlar, za firmu Zavos, která zastupuje investora - MHMP, pan Miloslav Bonner a paní ing. Kubová a projektant pan ing. Vladimír Vosátka.

K dispozici všem zde byly připraveny projekty ulic Ke Březině, K Vrtilce (severní část od Libušské k Vltavické), Na Losách, Modravská, Klenovická, U Jednoty, V Kálku, K Pomníku, Vacovská a Ke Kašně, do kterých mohli občané nahlédnout a napsat své připomínky, názory a požadavky.

V diskusi zaznělo hodně názorů a připomínek, množství dotazů se týkalo termínů realizace a harmonogramu postupu prací. Jelikož však je celá akce „rekonstrukce ulic" ve fázi tvorby projektů a příprav ke stavebnímu řízení a investorem akce je odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, nevíme, kdy budou na investice v naší městské části přiděleny finanční prostředky, a konkrétní termín realizace projektu proto není známý. Na tuto otázku neznali odpověď ani zástupci investora z firmy Zavos.

V této chvíli jsou všechny zaznamenané připomínky, názory a požadavky předány projektantovi, který je dle možností  zapracuje do projektů ulic navržených k rekonstrukci. Nová verze projektů bude poté projednána Radou městské části Praha-Libuš.

Tomáš Hejzlar


<< nahoru

Téma

ikonka Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE - FOTOHÁDANKA Z HISTORIE (7)

Pozor, změna! Již se nehádá rok pořízení snímku! Otázka zní, kde stál autor fotografie a co zachytil? A kde památník z obrázku najdeme dnes?

Přesné datování fotografií se vzhledem k dostupným snímkům a informací k nim stává stále složitější. Datování fotohádanky 6 se nakonec stalo poměrně tvrdým oříškem, a tak nezbývá, než od dosavadního upustit a vyvarovat se možných chyb. Nadále se již nebude hádat rok pořízení snímku, ale pouze místo a popis fotografie. Vítězem se pak stane první správná odpověď. Zbývá zde však prostor ještě pro občasnou mimořádnou odměnu, kterou získá odpověď nejobsáhlejší a přitom fakticky správná.

V květnové fotohádance se proto ptáme, odkud byl soutěžní snímek vyfotografován a co na něm můžeme vidět. Pokud tentokrát nelehké místo odhalíte, pak se pokuste odpovědět také na druhou dnešní otázku. Kde můžeme památník z fotografie vidět v současnosti?

Své odpovědi zasílejte jako vždy na e-mailovou buď na adresu kadlec.m@seznam.cz (do předmětu uveďte fotohádanka 7) nebo prostřednictvím sms na tel. 604 266 025. (Zprávu začněte slovem fotohádanka 7.) Uzávěrka soutěže je v pátek 15. května! Tak neváhejte a hádejte!

  

FOTOHÁDANKA (6) Z MINULÉHO ČÍSLA: U AKCÍZU

Gratulujeme!

Děkujeme všem soutěžícím, kteří poslali svoji odpověď do šesté historické fotohádanky!

Milé překvapení bylo především, že všichni zúčastnění správně poznali, že snímek zobrazuje křižovatku ulic Jalodvorská a Libušská, kde stojí bývalá budova akcízu, dnes restaurace Carolina. Přesné tipy představovaly také hádané letopočty, které se veskrze pohybovaly kolem roku 1975, kdy byl snímek skutečně pořízen. Rozhodli jsme se tak zcela výjimečně odměnit hned tři soutěžící. Jsou jimi paní Langmüllerová z Libuše, pan Hrdlička z Libuše a paní Janošková z Písnice. Gratulujeme!

Záhada letopočtu

Původně jistý letopočet však po výpovědi některých pamětníků bylo nutné znovu pečlivě přezkoumat a potvrdit. Prvním znejistěním byl zazděný vchod do budovy akcízu, neboť zazdění mělo proběhnout až v roce 1982. Další pochybnost přinesla existence benzínky, která dle některých není takového stáří.. Jistou otázkou pak byl i autobus, který je na snímku zachycený a taktéž dopravní značení „Praha", které naopak klade snímek před rok 1968, kdy došlo k připojení Libuše k městu.

Zatímco existenci benzínky v roce 1975 lze snadno dokázat pomocí ortofotomapy ze stejného roku, kde je dobře patrná, a autobus Karosa typu ŠM 11 brázdil pražské ulice již od roku 1965, další otázky nebylo tak snadné zodpovědět. Až libušské fotoalbum, které obsahuje mnoho fotek ze sedmdesátých let, nakonec za spolupráce s obří lupou a kvalitním scannerem prozradilo obsah vývěsky z obrázku. Vylepené plakáty se totiž shodují s těmi, které byly vyvěšeny k třicetiletému výročí osvobození také před úřadem. Nepochybně se tak musí jednat právě o polovinu sedmdesátých let. Zazdění vstupu do budovy tak mohlo být obnovou staré zátarasy, zatímco dopravní cedule „Praha" pozůstatkem z doby dřívější.

Akcízy

Proč se ale jmenované křižovatce dodnes říká „U akcízu", a co to vlastně akcíz byl nebo je?

Akcízem můžeme nazvat zastaralé označení pro druh nepřímých spotřebních daní, které se dnes vybírá například z tabákových výrobků či alkoholu. Vyhněme se ale nadále definicím, neboť v našem případě jde o daň potravní, která se vybírala při dovozu zboží do Prahy.

Zavedena byla již v roce 1829 pro sjednocení do té doby různých poplatků z nápojů a potravních věcí. Na hranicích obcí byly vytvořeny tzv. potravní čáry se stanovištěm daňové kontroly nazývaným městiště, z první republiky více známé pod lidovým názvem „akcízy". V roce 1906 bylo v Praze 31 akcízů a výběr se prováděl především u městských bran. S rozšiřováním města se měnila i potravní čára a budov se závorou přibývalo. Ne všechny však byly otevřeny 24 h a tam, kde chyběly úplně, byly cesty označovány tabulkou proti případnému vniknutí do města „omylem". Zajímavé je, že pokud někdo městem pouze projížděl, potravní daň mu byla při prokázání zboží vrácena.

Akcízy bývaly stavěny především u významných cest. Jeden byl například na Chodově, další bychom našli v Modřanech. Libušská cesta na Jílové tolik důležitá nebyla, přesto zde domek akcízu vyrostl. Proč právě zde? Odpověď najdeme nejspíše v souvislosti s bohatým chovem hus na Libuši, které se vozily k prodeji na pražské trhy. Může snad jedině překvapit, že u nás stanoviště potravní daně nebylo zřízeno již dříve.

O samotném vzniku místního městiště máme zprávu přímo z libušské kroniky z pera Františka Kaplánka: „Na straně severní, kde naše obec končí směrem ku Praze a kde se dotýká hranic Velké Prahy, rozděluje se silnice na jednu ke Krči a druhou ku Bráníku.

V těchto místech zakoupilo od naší obce pozemek zvaný „Cípek u lip" za 20.000 Kč Finanční ředitelství v Praze. Na tomto pozemku byl postaven r. 1932 domek čp. 180, ve kterém je umístěn Úřad pro vybírání potravní daně.

U „potravní daně" končí také autobusová trať Elektrických podniků hlavního města Prahy, která navazuje na tramvajové spojení trati č. 14 na Kačerově."

Zmínka o autobusové dopravě v této souvislosti není zřejmě náhodná. Na potravní čáře se totiž prováděla také kontrola cestujících, kteří měli něco k proclení. Převážet potraviny, nebo jen docela obyčejné svíčky nebylo jednoduché a vybíraná daň tak na mnoha místech komplikovala rozvíjející se hromadnou dopravu. Zřejmě i to mohl být jeden z důvodů, proč první autobusová doprava přímo na Libuš končila právě u akcízu.

Citovaný zápis z kroniky je zajímavý mimo jiné i tím, že se z něj dozvídáme již zcela zapomenuté pomístní jméno „Cípek u lip". Později byl totiž tento název nahrazen právě výrazem „U akcízu". I ten dnes pomalu mizí z povědomí a je nahrazován novými. Jedním z aktuálních je, myslím, „U pizzerie." Avšak akcíz jako místní název byl všeobecně známý a užívaný. Svědčí o tom například právě kronika, ve které často slouží jako hlavní orientační bod v popisu Libuše a okolí.

Potravní čára byla zrušena v květnu roku 1942. Zřejmě v dobách války a nedostatku pozbývala smyslu. V kronice se v souvislosti s potravní daní dočítáme o tzv. šmelině, tedy o prodeji na černo, který prý tehdy velmi bujel. „Maso bylo prodáváno hlavně do Prahy. Také byl porážen „na černo" i vepřový dobytek a maso pak draho prodáváno." Pokud se na takovou činnost u někoho přišlo, následovaly nejpřísnější tresty. O hostinském Hertlovi a jeho rodině jsme se zmínili již v minulém čísle časopisu v souvislosti s tehdejším řeznictvím na konečné v Písnici. V libušské kronice se dozvíme, že: „Josef Hertl a František Černý byli popraveni na Pankráci. Antonín Hertl zemřel v koncentračním táboře v Mauthausenu."

Nově objevená památka!

Opusťme nyní raději tuto krutou dobu a podívejme se, co se dělo s domkem akcízu po skončení druhé světové války. Zmínku najdeme opět v kronice, ze které se dozvídáme, že dům čp. 180 v roce 1956 koupil Josef Jelínek za 21 000 Kč. Ten zde s rodinou bydlel i v roce 1975, v době pořízení snímku z fotohádanky. Vchod do domku byl již zazděný a vstupovalo se do něj přes malý dvorek, který se nacházel z druhé strany směrem k benzínce. Následně v tomto prostoru vyrostla dřevěná truhlárna, sloužící později snad jako garáž. Dnes je již zbourána stejně jako domek Češkových, který o kousek dál přináležel k ulici Jalodvorské. Paní Češková dle pamětníků provozovala trafiku, jejíž stánek, pokud je to opravdu on, dodnes stojí za oplocením nové výstavby kolem benzinové pumpy.

Jelínkovi bydleli v domku bývalého akcízu zřejmě až do devadesátých let. Určitě zde však zůstala jejich dcera se svým manželem. Ten byl původem z Řecka a otevřel v domě obchůdek, který bychom snad mohli nazvat koloniál.

V roce 1994 byl domek prodán současnému majiteli, který zde v říjnu otevřel dnešní restauraci Carolina. Původní vstup do domku byl obnoven a před ním zřízena příjemná zahrádka k posezení.

Některé budovy bývalých úřadů potravní daně byly v posledních letech zbořeny. (Např. ve Štěrboholích či u Nových Butovic. Jiné jsou stále k vidění. (Např. v Českobrodské v mimoúrovňové křižovatce s Průmyslovou nebo v Mladoboleslavské u Kbel..) 

Naší městské části tato památka, která upomíná na někdejší zajímavou součást cestování pražskou městskou hromadnou dopravou zůstala. A navíc plně přístupná.. Zastavte se tedy někdy na posezení na zahrádce akcízu, něco si dejte a zavzpomínejte. Bude to tak reálné, že až budete odcházet, za odnášené jídlo a pití budete muset zaplatit! J 

Matěj Kadlec

Více o akcízech:
Časopis DP Kontakt, srpen 2004, ročník 9, číslo 8. str. 2, http://www.dpp.cz/download-file/245/08-srpen-2004.pdf
http://www.dannacarebrno.estranky.cz/
Národní archiv - úředníci potravní daně zapisovali vybrané částky do deníků. Nelze však předpokládat, že by seznamy byli jmenné. V souvislosti s husařstvím na Libuši by však bylo zajímavé obsahy deníků prozkoumat.

<< nahoru

ikonka PRVNÍ PŮLROK PRVŇÁČKA

Jaký byl první půlrok prvňáčka? Pojďte s námi nahlédnout. Pomůžeme třeba najít odpovědi na některé vaše rodičovské otázky, které jsme měli ještě nedávno i my v souvislosti s výběrem školy.

Matěj je naše první dítě. Alternativní způsob vyučování s prvky Montessori se nám zalíbil již dříve, a proto jsme souhlasili i s každodenním dojížděním do ZŠ Meteorologická na Prahu 4 z bydliště na Praze 10, celkem denně 36 kilometrů. Přišel první školní den a my byli napnutí, jaké to ve skutečnosti bude, zda to dojíždění bude za to stát a bude spokojen náš syn i my rodiče.

Dnes máme za sebou hezký první půl rok a můžeme se podělit o zkušenosti. Matěj se ve třídě cítil od začátku velmi dobře a mezi spolužáky si brzy našel kamarády. Kolektiv dětí zahrnující školáky od první do páté třídy i na nás rodiče působil příjemně. Že jde paním učitelkám opravdu o dobro dětí, bylo poznat z jejich způsobu práce s dětmi, z plánování různých akcí a komunikace s rodiči. To vše se děje stále s úsměvem a velkým nasazením. Přiznáváme, že z množství informací nám oběma šla zpočátku trochu hlava kolem.

Děti během prvního půl roku mohly prožít opravdu hodně. Hned koncem září je čekala týdenní škola v přírodě v blízkosti Jindřichova Hradce. Děti, které byly poprvé bez rodičů (i naše situace), zvládly pobyt úspěšně a začínající kamarádství se tím upevnila. Školáci mohli v dalších měsících kromě pilné práce ve třídě s připravenými pomůckami zažít i učení se mimo školu. Opakovaně navštívili Kulturní centrum „12" s programy Pohádkové nepohádky, Tvé tělo - tvůj hrad, Ferda Mravenec. Také ve Veletržním paláci - např. Světem tvarů, na ekofarmě Medník a na Toulcově dvoře - Popelář Bohouš či Teče voda, teče se děti rády učily formou hry. Mezi velké události, a z pohledu našeho syna i velké prožitky, patřil dvoudenní projekt Malý záchranář. Naši malí záchranáři byli na závěr svého tréninku v ošetřování zraněných oceněni certifikátem.

Vyjmenovat všechny akce není naším cílem. Rádi bychom především ocenili pestrost výuky, která je jistě pro děti přínosem. Líbí se nám, že od prvních dnů školní docházky si děti vedou zážitkový deník. Nejprve šlo o pár slovíček a hlavně se kreslilo, ale s postupnými pokroky ve čtení a psaní i záznamy prvňáčků mají vzrůstající úroveň. Dětský pohled na věci má své kouzlo a podporovat ho správným způsobem je cenné. Zprávy a fotografie o jednotlivých akcích i některé pěkné ukázky z deníků máme my rodiče i ti, kdo se chtějí dozvědět více o třídě Montíků, na internetových stránkách třídy http://www.zsmeteo.cz/index.php?nid=3848&lid=CZ&oid=944052. Rádi s pravidelností nakoukneme, co nového se objevilo.

První pololetí bylo završeno jako všude vysvědčením. Školáčci v rámci velkého dne navštívili Strahovský klášter a výstavu originálních kostýmů českých filmových pohádek. Slovní hodnocení našeho syna, které je dnes i v našich zeměpisných šířkách možné, jsme pečlivě pročítali. Takovéto vysvědčení vnímáme jako potřebný individuální přístup k dětem a vážíme si toho. Nelitujeme dojíždění a věříme, že alternativní metody vzdělávání mají svoji budoucnost.

 

Ing. Iveta a Jan Mlezivovi, rodiče Matěje z 1.M ZŠ Meteorologická

<< nahoru

ikonka JAK SE ŽIJE S TROJČÁTKY

Přiznám se, že vůbec nevím, jak začít, a přitom je toho denně strašně moc, co se v naší početné rodině děje. Teď zrovna holky spokojeně oddychují ve svých postýlkách a pohled na ně je to nejúžasnější, co jsem kdy zažila. Přijde mi to jako nedávno, když za mnou na jednotku intenzívní péče přišel pediatr s tím, že vše je hodně špatné, ale zatím máme tři štěstíčka, která bojují jako lvi o život. A o kom že to vlastně píšu?

Začnu tedy od začátku. Jmenuji se Martina Hurníková a 9.. 8.. 2008 se mně a mému manželovi Miroslavovi narodila nádherná přírodní jednovaječná trojčátka. Jejich  příchod na svět byl hodně dramatický a ještě týden po porodu jsme nevěděli, zda odejdeme z porodnice všichni. Holky ale dělaly čest svému znamení, ve kterém se narodily, a díky jejich silné vůli žít a hlavně díky doktorům a sestrám jsme si nečekaně brzy (12. září) domů odváželi tři maličké uzlíčky, které vážily každý necelá dvě kila. Doktoři holkám moc pomohli, ale říkali, že je to hlavně jejich zásluha, protože ještě nikdy prý neviděli, že by se tak moc děti praly o život. Protože nikdo nepočítal, že se dostaneme domů dříve jak v listopadu, zařizovali jsme pár věcí na poslední chvíli. Byl to ale nejkrásnější den v mém životě a bylo mi tak krásně, jak už mi asi nikdy v životě nebude.

Spousta lidí nás dodnes zastavuje a ptá se, co a jak holky, kde jsem sehnali ten ,,autobus", jak bydlíme a jak to zvládáme psychicky, fyzicky a finančně.. Jelikož dispozice našeho pronajatého bytu jsou pouze 2+kk, tak ani nebylo o čem přemýšlet. Do jednoho pokoje se nám vejdou pouze tři postýlky a autosedačky, v obývacím pokoji spíme my a přes den jsou tam holky se mnou. Dokud jen ležely, tak to nebyl problém. Teď už se ale začaly plazit a lézt a to už  musí všichni koukat, kam šlapou, protože všude jsou děti..

,,Autobus", tedy náš kočár, není dělaný na zakázku. Je to sériový výrobek, ale podle dostupných informací jsou v ČR pouze dva kusy, protože většinou maminky trojčat řeší tuto situaci dvojkočárem a monokočárem. My se rozhodli pro tento typ, protože jsem většinu roku doma sama, babičky daleko a přátele tu zatím žádné nemáme.

Na poslední otázku je tak strašně dlouhá odpověď, že by na to ani celý časopis nestačil.. Nejčastější reakce, se kterou se setkávám nejen já, ale i ostatní maminky trojčat a dvojčat, je: „To vám nezávidím, těch starostí a práce, to bych nechtěla." Ale ono je to trošku jinak. Starostí a práce je sice až nad hlavu, a tak jednou za měsíc mám chuť všeho nechat a odjet nějakým vlakem do neznáma bez zpáteční jízdenky, ale když se na mě všechny tři berušky zasmějí a chtějí pomazlit, je všechno pryč a já jsem nevýslovně šťastná. Holky jsou navíc strašně moc hodné a šikovné, od čtvrtého měsíce si drží flaštičku samy a spí celou noc a jídlo jim nedělá vůbec žádné problémy, takže mi moc usnadňují práci a jsem skoro pořád v pohodě. A když jsem v pohodě já, jsou i holky. Navíc mám skvělého manžela, který pomáhá naprosto se vším, je schopen holky obstarat úplně sám, je mi obrovskou oporou a ještě k tomu všemu dělá vše proto, abychom to všechno nějak finančně utáhli. Je to takový ten typ dokonalého manžela a tatínka.. Všechno je sice trojnásobná starost a práce, ale je to taky trojnásobná radost a to je daleko silnější. Předčí to i největší problém, který máme, a to finanční. Málem jsem totiž přišla o řeč, když jsem zjistila, že maminky s dvojčaty a  trojčaty mají stejnou mateřskou jako matka s jedním dítětem. Přitom nám příspěvek 7600 pokrývá zhruba větší polovinu výdajů na holky a to počítám pouze stravu, plíny, léky a doktory. Naštěstí občas dostáváme oblečení různě od maminek, které nám chtějí pomoci. To je moc velká pomoc, která nás drží. I když finančně jsme na tom hodně špatně a já sháním přivýdělky, kde se dá (leč marně), stejně jsme šťastni. Máme totiž relativně zdravé děti a to je to nejdůležitější. I kdybychom neměli vůbec nic a měli jen zdravé, dobře prospívající a šťastné děti, bude nám dobře. Nic totiž nemůže nahradit ten nejkrásnější pohled a úsměv na světě. Pohled a úsměv našich dětí.

Na začátku jsem nevěděla, jak bych měla začít a teď zjišťuji, že je toho hrozně moc, co by se dalo napsat. Každý den totiž s sebou přináší různé veselé příhody, zážitky, poznání, radosti i starosti. Někdy až žasnu nad tím, co ti malí drobečkové jsou schopni už teď vymyslet. Když večer padám unavená do postele, ještě než usnu, se stejně začnu těšit na nový den, až ráno půjdu k holkám do pokoje, ony se na mě budou dívat a smát a já si opět uvědomím, jak moc jsem šťastná, že to vše takto dopadlo.

Závěrem bych chtěla moc poděkovat městské části Praha-Libuš, panu starostovi Petru Mrázovi a všem z humanitního odboru za finanční dar, kterým přispěli našim trojčátkům. Je to pro nás obrovská pomoc, která nám pomůže překlenout to nejnáročnější období. Ráda bych též poděkovala všem hodným lidem, kteří nám v minulosti nějak pomohli a také se s námi zastavili a popovídali si. Sami jsme se přesvědčili o tom, že zde žije hodně příjemných a milých lidí. 

Martina + Miroslav, Michalka, Markétka a Martinka Hurníkovi

<< nahoru

ikonka ROZHOVOR - O AREÁLU SAPA A LIDECH V NĚM

Na otázky o vietnamské tržnici Sapa a našich vietnamských sousedech odpověděl pro časopis U nás Mgr. Tran Quang Hung, provozní ředitel společnost Saparia, a. s.

Proč si vedení společnosti Saparia vybralo pro podnikání právě ČR a proč právě městskou část Praha-Libuš?

Vietnamská společnost Saparia, stejně jako mnoho Vietnamců, má dlouholetý vztah k České republice, který začal ještě v bývalém Československu před desítkami let. Tehdy na základě mezivládní dohody jezdili Vietnamci pracovat a studovat do České republiky. Bylo víceméně shodou okolností, že akciová společnost se ujala areálu bývalého masokombinátu pro své podnikatelské záměry. Přispěla k tomu i skutečnost, že na Praze 4 už tradičně žije asi nejvíce Vietnamců v ČR. Protože ve Vietnamu se už od dob bývalého Československa velmi dlouho a dobře mluví o České republice jako o krásné a přátelské zemi, mají k ní Vietnamci už tradičně a trvale dobrý vztah.

Jaké právní postavení má Sapa a společnost Saparia?

Sapa je název areálu podle města na severu Vietnamu pod nejvyšší horou Fansipan a Saparia je soukromá akciová společnost.

Jaký předmět podnikání má Saparia, a. s., a kolik má zaměstnanců?

Předmětem podnikání akciové společnosti je správa nemovitostí. Počet zaměstnanců je 60, z nich asi 20 je Čechů.

Kolik podnikatelských subjektů působí v objektu Sapa? Budovy, ve kterých podnikají, jsou ve vlastnictví podnikatelů, nebo jsou to budovy spol. Saparia a ta jim je pronajímá?

Podnikatelských  subjektů jsou řádově stovky. Budovy a pozemky jsou vlastnictvím akcionářů. Podnikatelské subjekty mají různé druhy nájemních smluv.

Kdo je vlastník pozemků bývalého masokombinátu Písnice a bývalého Xaverova?

Majitelem všech pozemků je akciová společnost Saparia.

Jaké jsou plány či koncept rozvoje areálu Sapa do budoucna?

Máme v plánu postupně, podle hospodářské situace, přestavovat a upravovat stávající objekty v areálu a zlepšovat jejich vzhled a samozřejmě i vzhled všech prostranství.

Jaké plány máte v objektu bývalého Xaverova?

Chceme zde časem vybudovat moderní areál a celkově upravit dosavadní vhled.

Může zasahovat MČ Praha-Libuš do rozvojových záměrů společnosti Saparia, tedy ovlivnit nějak náplň činnosti a výstavbu v objektu Sapa a bývalý Xaverov?

MČ  Praha-Libuš může samozřejmě  připomínkovat stavební činnost Saparia, ale uvítáme jakékoliv připomínky a dobré nápady ke zlepšení stávajícího prostoru a vylepšení objektů. V žádném případě se nevyhýbáme případné konstruktivní spolupráci.

Proč je v areálu, který je veden pouze jako velkosklad, školka, restaurace, a dokonce buddhistický chrám?

Je to poskytování sociálních, kulturních a náboženských služeb nejen pro návštěvníky, ale také pro obyvatele Libuše i Prahy 4. Přístup mají všichni obyvatelé bez výjimky, kteří mají zájem.

Kolik lidí má v areálu Sapa trvalé a přechodné bydliště? Kolik lidí ze Sapy bydlí v MČ Praha-Libuš?

V areálu nikdo nebydlí ani nepřespává. V noci zde působí pouze ostraha areálu.

Jak se zde cítíte?

Cítíme se tady dobře, ale chtěli bychom do budoucnosti rozvíjet a stále zlepšovat sousedské vztahy s českými obyvateli. Snažíme se, aby stále ubývalo třecích ploch a aby zavládla  časem i  velká oboustranná tolerance.

Jak dlouho je pro lidi z Vietnamu, Číny, popř. Indie a Pakistánu, možné zdržovat se bez trvalého bydliště na území ČR?

Je potřeba rozlišovat typ pobytového víza. Pokud přijíždějí příbuzní na návštěvu jako turisté, pak je vízum do 90 dní, dalším typem je pobytové vízum, to je delší a po něm, po deseti letech, může vzniknout trvalý pobyt.

Žijí ve zdejší vietnamské komunitě i lidé ve své vlasti politicky pronásledovaní?

O politickém pronásledování ve Vietnamu nám není nic známo.

Jak Sapu a vietnamskou komunitu postihuje současná ekonomická krize? Jak se to konkrétně projevuje?

Je to možná trochu obtížnější než pro české lidi, ale ekonomická krize je globální a ve svých důsledcích se dotýká všech.

Je objekt Sapa přístupný veřejnosti a pokud ano, co tam občané mohou využívat?

Objekt je volně přístupný veřejnosti a kdokoliv z českých obchodníků může využívat velkoobchodní nabídky. Ve většině obchodů mohou nakupovat i občané maloobchodně a jednotlivě. Samozřejmě mohou využívat i služeb, především dobrých restaurací a  občerstvení, ale také kadeřnických nebo nehtových studií.  

Realizujete nějaké projekty k seznámení české veřejnosti s vietnamskou komunitou?

Pořádáme pravidelná setkání s Čechy v řadě akcí přímo v Sapa v různých prostorách a společenských místnostech. Také v českých základních školách pořádáme několikrát do roka kulturní den Vietnamu.Tyto akce mají vždy veliký ohlas mezi žáky a rodiči. Snažíme se o to, aby občané a děti poznali kulturu a život ve Vietnamu. Všem přístupné jsou také tradiční oslavy novoročních svátků Tét a nebo také Den dětí v srpnu každého roku.

Uvítali bychom kalendář kulturních akcí a svátků konaných v areálu Sapa, případně blízkém okolí.

Pokud budete mít zájem, budeme vás o každé akci předem informovat a včas vám zašleme pozvánky. Budeme velice rádi, když se přijde podívat co nejvíce vašich občanů na naše  kulturní akce.

 

Připravili Iva Hájková, Matěj Kadlec, Hana Kolářová, Martin Zikeš


<< nahoru

ikonka ZAHRANIČNÍ PARTNERSKÁ MĚSTA (2) - CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

Právě letos  dovršuje městská část Praha-Libuš deset let přátelství s francouzským městem Caudebec-lès-Elbeuf.

Caudebec je součást Elbeuf

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci „charte de jumelage" či také „charte des échanges" byla slavnostně podepsána starosty obou měst dne 21. ledna roku 2000. Jak jste si mohli přečíst již v minulé části tohoto miniseriálu časopisu U nás (v č. 3/2009), Praha -Libuš se tímto krokem přidružila v rámci evropského regionu ke svazku dalších městeček, které jsou si svojí rozlohou a počtem obyvatel vzájemně podobná. Aktuálně je v tomto svazku mezinárodního partnerství, které je  zastřešováno francouzským partnerským městem Caudebec-lès-Elbeuf, přidružen anglický Dereham, německý Bad Dürrenberg a italské město Vigarano Mainarda.

Francouzské městečko Caudebec-lès-Elbeuf je druhou největší součástí rozsáhlejšího územního celku Elbeuf, který zahrnuje celkem deset menších obvodů. Ty vznikly sloučením menších územních celků se zachováním místní samosprávy (podobně jako jsou zde v Praze městské části). Kromě již zmiňovaného Caudebecu jsou dalšími sdruženými obvody příkladně St. Aubin-lès-Elbeuf , St.Pierre-lès-Elbeuf či Cléon. Město Elbeuf leží v severní části Francie v Normandii, departmentu Seine-Maritime na řece Seině. Nachází se jižně od města Rouen na cestě mezi Paříží a přístavem Le Havre.

Počtem obyvatel a rozlohou je městečko Caudebec-lès-Elbeuf srovnatelné s naší městskou částí. Podobně jako v Libuši a Písnici v něm trvale žije kolem deseti tisíc obyvatel. Místní zastupitelstvo má celkem 27 členů (z toho aktuálně 13 žen a 14 mužů) a jednoho starostu. Z pohledu průmyslu funguje v regionu pobočka automobilové továrny, továrna na airbagy a letecké součástky a další stovky drobných obchodníků. Caudebec-lès-Elbeuf disponuje veškerou občanskou vybaveností.

Od Uggate po součanost

Městečko pochází již z doby galsko-římské a jeho existence je zmiňována již kolem r. 300 n. l. Nejprve bylo známé pod jménem Uggate, později bylo přejmenováno dle vikingského Kalt-Bec, což znamená „studený potok".

Dominantnou městečka je kostel Notre Dame z 12. století, který prošel drobnými úpravami v 16. a 19. století. Na kostele se objevuje nápis, který bývá na tomto typu sakrální stavby spíše vzácností: „liberté - egalité - fraternité" (svoboda - rovnost - bratrství). Trojjediný pojem, který je od dob Francouzské revoluce také jedním z důležitých symbolů Francie. Uvnitř kostela naleznete krásné varhany a bohatou výzdobu.

V městečku Caudebec-lès-Elbeuf najdete všechny typy vzdělávacích zařízení, od mateřských školek přes základní až po střední školu. Jako cizí jazyky se v nich děti učí zejména angličtinu, němčinu, španělštinu a italštinu. Ve městě je několik zařízení pro sportovní vyžití a volný čas dětí i dospělých. Návštěvníka zaujme zejména pestrost a bohatost místních sportovních a volnočasových spolků a klubů.

V průběhu celého roku jsou pod patronací francouzské radnice pořádány veřejné slavnosti a sportovní či kulturní akce. Ty se často každoročně opakují a svým typem jsou obdobné například našemu Libušsko-písnickému jarmaku, Libušsko-písnické notě, oslavám Dne dětí či  Dnům zdraví.

V Caudebecu už nás znají

Jednou z  akcí pořádaných pro veřejnost a občany města Caudebec-lès-Elbeuf je v posledních letech březnový „národní tematický večer", který zahrnuje zejména zevrubnou prezentaci kultur zemí partnerských měst sdružených v mezinárodním partnerství. Loni v březnu byl tematický večer věnován České republice, její kultuře a gastronomii. Naši místní občané, děti i dospělí, reprezentovali městskou část Praha-Libuš na tomto večeru velice úspěšně a odvezli si mnoho jedinečných i osobitých zážitků (více k této akci viz časopis U nás č. 5/2008). Město také podporuje rozvoj místních občanských iniciativ se sportovní, kulturní a ekologickou tematikou.

Partnerství se zahraničními městy, které francouzský starosta, pan Noël Caru, a zastupitelé města Caudebec-lès-Elbeuf dlouhodobě podporují, se proměňuje a vyvíjí i nadále. Jak se můžeme dočíst na webových stránkách města, při plánování partnerství v roce 1998 bylo cílem jednak uzavřít přátelství se zeměmi, kde se mluví jazykem, který se místní francouzské děti učí na školách, a dále se zemí, která  v rámci euroregionu usiluje o vstup do Evropské unie. Projekt mezinárodního partnerství podporuje zejména myšlenku, že „lépe se poznat, znamená lépe si porozumět. A to nejen na úrovni zastupitelů, ale zejména obyčejných občanů." V minulých letech bylo součástí mezinárodního partnerství také městečko Souk el Khemis v Maroku, aktuálně vstoupila francouzská strana do jednání o partnerství s městečkem ze Španělska.

Pokud se o francouzském městečku Caudebec-lès-Elbeuf, jeho životě, aktivitách a projektech chcete dozvědět více, navštivte jeho novou webovou adresu http://www.ville-caudebecleselbeuf.fr/pages/les-associations-9.html.

 

Připravila Kateřina Tomešová


<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci květnu 2009 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 82 let, 85 let, 87 let, 88 let a 91 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

 

Julie Kotková

Milan Bláha

Jiří Kubr

Antonín Korbel

Antonín Veverka

Ivan Klíma

Eleonora Jonášová

Jiřina Veselá

Růžena Vejmelková

Marie Brabencová

Jana Šedivá

Ladislav Kavan

Miluše Kubátová

Jiřina Mašková

Vlastimil Herkloc

Tadeáš Mira

Olga Havlíčková

Miloslav Rak

Antonín Souček

Jiřina Křížková

Helena Zámečníková

Zdeňka Strychová

Stanislav Hlavsa

Vlasta Sudíková

Stanislav Štěňha

Věra Urbancová

 

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

 

Městská část Praha-Libuš

 

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách U nás, je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou -  tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení. 


<< nahoru

ikonka MÁJOVÉ LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (43)

Tak a máme květen - máj, der Mai, may, mai (fr.), maggi (it.), mayo (šp.), май, u nás odjakživa (tedy od roku 1836) spojený se jménem jednoho z největších českých básníků: . A patří k tomu ještě Petřín, polibky pod sochou velkého romantika i možná pokradmu uroněné slzičky nad v podstatě tragickým osudem.

Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha - 6. listopadu 1836 Litoměřice) byl český básník, největší představitel českého romantismu. Z jeho životopisu pro účely této jakoby recenze uvedu hlavně to, že prožíval milostný vztah k Eleonoře Šomkové, se kterou se seznámil při zkoušce kajetánského divadla, ve kterém oba působili jako ochotníci. Mácha Lori ze začátku respektoval, ale později jí začal opovrhovat a urážet ji. Využíval ji hlavně pro lásku fyzickou. To je dostatečně známé z jeho původně šifrovaného deníku (z roku 1835), který jakoby nebyl dílem geniálního básníka. Lori otěhotněla a básník obviňoval Josefa Kajetána Tyla, že mu Lori svedl. A Lori musela celý den klečet nad hrobem své matky a přísahat, že Máchovi nikdy nebyla nevěrná. Máchova žárlivost a nesnášenlivost byla tak příšerná, že v době, kdy bydlel v podnájmu v Litoměřicích a pracoval tam jako advokátní koncipient, zakazoval Eleonoře vycházet z jejího pokoje, hrozil jí, že jestli vyjde třeba jen za svým otcem, zničí její svatební šaty a odejde neznámo kam. Jediné, co je ještě pojilo, byl Máchův syn Ludvík, kterého měl podle dochovaných svědectví velmi rád a dokonce prohlásil, že jestli Ludvík zemře, tak už nikdy nechce žádné dítě. Po nešťastném požáru, který Mácha v Litoměřicích pomáhal hasit, zemřel 5. 11. 1836 na zápal plic. Lori Šomková se po letech vdala za politika Františka Sieha...

K romantickému obrazu básníka patří jistě i uložení jeho ostatků 6. května 1939 na Vyšehradském hřbitově, které se proměnilo ve spontánní manifestaci proti německé okupaci českého státu.

Mácha byl typický obrozenec - za krátký čas svého života napsal básně (české i německé), prózy (rád vzpomínám Cikány, o Rómech neměl ještě ani potuchy), i dramatické pokusy. Ale asi by to všechno upadlo v zapomnění, kdyby nevydal jako šestadvacetiletý v roce 1836 vlastním nákladem v šesti stech výtiscích básnickou skladbu Máj. Porozumění od svých obrozeneckých souputníků se však nedočkal. Máchovu velikost rozpoznali až následující generace. V roce 1923 nakladatel Otakar Marien-Štorch oslovil svého přítele Jana Zrzavého, aby pro jeho nakladatelství Aventinum vytvořil obrazový doprovod k Máji. A malíř vytvořil ilustrace, které jsou dnes pro nás neodmyslitelně spjaty s Máchou a jeho básní, i přesto, že mezi jejich vznikem je mezera téměř devadesáti let. Dnes máme k dispozici jakýsi reprint tohoto historického vydání:

Máj. Mácha, Karel Hynek. Il. Jan Zrzavý. 1.(?) vyd. Praha: Nibiru, 2009. 72 s.

ISBN: 978-80-9036-984-9

A za těch 172 let života Máje existuje bezpočet jeho vydání. Za pozoruhodně významné považuji v současnosti toto:

Máj / Mai. 1.vyd, Praha: Akropolis, 2006. 144 s. ISBN: 80-7304-073-5

Tento knižní celek poskytuje jedinečný obraz sounáležitost české a německé kultury v počátcích národního obrození. Připojená studie P. Vašáka zásadním způsobem analyzuje česko-německou spolupráci v kontextu národního obrození a evropského romantického hnutí. Německý překlad Máchova Máje pořídil prof. Walther Schamschula. Kniha vyšla za přispění

Česko-německého fondu budoucnosti.

Kromě toho existuje mnoho dalších ztvárnění klasického textu - z recitačních mám osobně nejraději podání Rudolfa Hrušínského. Svědectví o dalším, současném počinu na tomto poli přináší publikace:

Máj - filmová verze.Text K.H. Máchy s fotografiemi z filmu F. A. Brabce. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. 96 s.  ISBN: 978-80-204-1912-5

Máj je proto tak geniální, že v něm každý člověk může vidět něco jiného, něco, čím dávno mrtvý, ale myšlenkami navždy živoucí a aktuální básník oslovuje právě jeho. Filmařský přístup, práce se zvukem a skutečnou filmovou technikou je kladem i tohoto filmového pokusu, který se výrazně tyčí nad drtivou většinou současných českých filmů, stojících jen a pouze na hercích a scénáři a zapomínajících na to, čím má film v první řadě vyprávět, tedy především obrazovou rafinovaností a kouzly...

Krásný květen prožitý třeba s Májem přeje jbx


<< nahoru

ikonka VÍTÁNÍ NEJMENŠÍCH OBČÁNKŮ

Dne 12. března 2009 slavnostně přivítal pan starosta Petr Mráz do naší městské části Praha-Libuš patnáct nových občánků:

Ve 14 hodin - Aničku Hubovou, Ondru Viklického, Elišku Šmehlíkovou, Anežku Smetanovou, Emmču Procházkovou,Vašíka Bálka a Vojtíška Applta.

V 15 hodin Aničku Svobodovou, Aničku Hochmanovou, Tomíka Rajnohu, Verunku Hnátkovou, Lukáška Franka, Toničku Hutskou, Vanessku Hertlovou a Nikolett Dostálovou.

Děti z mateřské školy Lojovická s paní učitelkou Radkou Juránkovou si připravily milý program pro své budoucí kamarády.

O fotografickou dokumentaci se postarala paní Findejsová z Prahy 12.

Po proslovu  pana  starosty obdrželi rodiče dětí pamětní list, zlatý přívěsek, hračku, pamětní knížku a maminky květiny.

Přejeme dětem a jejich rodičům hodně šťastných chvilek, které budou společně prožívat.

 

Renáta Sobíšková, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

Zveme

ikonka DĚTSKÝ DEN


<< nahoru

ikonka BEZDRÁTOVÁ LOKÁLNÍ SÍŤ JM-NET

Počítače dnes vládnou světu a mnozí z nás si nedovedou představit svou práci či volný čas bez internetu. Komunikovat a vyměňovat si informace a data umožňuje i zajímavá alternativa jménem CZFree.Net. Bezdrátová lokální síť se zrodila spolu s novým tisíciletím a v naší oblasti ji spravuje neziskové občanské sdružení JM-Net.

Levná a výkonná síť soukromých počítačů je budována především pomocí bezdrátové wifi technologie, která je dostupná i na ulicích a lavičkách. Investice do potřebného zařízení nepřesáhne jeden až dva tisíce korun. Ani členské příspěvky domácí rozpočet příliš nezatíží, a komu by i přesto nevyhovovaly, existuje možnost si je lehce odpracovat.

Na udržování sítě se podílejí všichni členové, kterých už je dnes připojených přes 350. Mají možnost využívat všech zdrojů sítě - připojit se i zcela zdarma k internetu nebo si vzájemně vyměňovat informace a data, nahrávat televizní pořady, hrát hry či využívat velmi levné IP telefonování.

Vše je založeno na spolupráci a na navazování nových vztahů s lidmi podobných zájmů v okolí. Počítačoví nadšenci se ostatně setkávají i mimo síť - v poslední době si společně vyzkoušeli síly na horolezecké stěně nebo svedli pár lítých soubojů v paintballu.

Síť CZFree.Net je otevřená a další zájemci jsou vítáni - stačí navštívit internetové stránky www.jmnet.cz nebo se informovat na telefonu 777 224 975.

 

Aleš Příhoda, OS JM-Net


<< nahoru

ikonka INTENZIVNÍ JAZYKOVÉ KURZY V KLUBU JUNIOR

Nabídka intenzivního jarního i letního jazykového kurzu angličtiny (alter. španělštiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny):

Chystáte se v létě na dovolenou do zahraničí? Potřebujete třeba i jen zopakovat či setřídit své gramatické znalosti a uplatnit svůj jazyk v komunikaci s rodilým mluvčím?

Právě pro Vás nabízí Klub Junior intenzivní kurz anglického jazyka (španělštiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny) v  červnu a srpnu. Výuka je připravena pro děti ZŠ či gymnázií, ale i dospělé. Kurz bude probíhat v době jednoho až dvou víkendů, příp. po dohodě intenzivně během jednoho až dvou týdnů. Na jednotlivé kurzy je třeba se přihlásit telefonicky předem vždy v  květnu - červnu, a v srpnu na níže uvedených telefonních číslech.                                 

Mgr. Nina Ludvíková, tel. 725 649 539 nebo záznamník na tel. 222 981 828


<< nahoru

ikonka ŠKOLA MANEKÝNEK KLUBU JUNIOR

Hledáme dívky a chlapce ve věku 6 - 12 let, kteří chtějí předvádět dětskou módu, získat sebedůvěru a naučit se základním sociálním dovednostem, společenskému chování, správné a pohotové komunikaci, improvizaci a kreativitě. Informujte se již nyní - výuku zahajujeme v Klubu Junior po prázdninách.

V našem kurzu získáte:

 • základní estetické dovednosti (správné držení těla a ladnou chůzi)
 • základní sociální dovednosti
 • zdokonalíte se v komunikaci a schopnosti moderovat
 • získáte jistotu při práci s mikrofonem
 • osvojíte si základy společenského chování
 • budete se bavit v blocích dramatické výchovy, kde se naučíte základům hereckých dovedností
 • zbavíte se ostychu při veřejných vystoupeních
 • seznámíte se základy baletu a moderních tanců (lze pak přejít do tanečního oddělení)

Více na: www.skolamanekynek.cz

Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese irena.husinova@centrum.cz, kde je možné se i do kurzů přihlásit nebo na  603 532 781.

Mgr. Irena Hušinová


<< nahoru

ikonka POJEĎTE NA TÁBOR

Klub Junior ve spolupráci se Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.,        

vás zve:

Pojeďte s námi na náš tradiční tábor!

Pořadatel: Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8. Tel. 224 812 225, www.spcch.cz, e-mail nedbalova@spcch.cz

Pobyt je určen dětem s astmatickým či alergickým onemocněním, s opakovaným onemocněním dýchacích cest apod. ve věku od 7 do 15 let (resp. do dokončení deváté třídy).

Na táboře je trvale přítomen dětský lékař a rehabilitační pracovnice. Vedoucí tábora je  Ing. Karel Loucký a další vedoucí, jak v této sestavě pořádáme tábory již přes patnáct let. Obrázky z minulých let najdete na našich stránkách http://www.tabor-alergicke-deti.cz.

Spojení: e-mail tabor.aa@volny.cz; karel.loucky@seznam.cz; mobil 777 888 778 (Loucký).

Místo konání tábora: Benešova Hora (poblíž Vimperka).

Termín:  4. - 18. července 2009  (15 dnů, 14 nocí - odjezd v sobotu ráno, návrat v sobotu v poledne.

Program: Pobyt v přírodě, sport, celotáborová hra, výlety do okolí, oddílové hry. Součástí programu je denní rehabilitační cvičení.

Cena tábora:  3 200 Kč; pojištěnci VZP mohou požádat o příspěvek 1 000 Kč (na ozdravný pobyt) po skončení tábora.

Lenka Koudelková


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš, kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719, www.kuratko.mistecko.cz

Zákl. otevírací doba: pondělí až pátek 9.30-12.00 hod.

Příspěvek: 30 Kč nebo 200 Kč/10 návštěv, Montessori programy 50 Kč

Standartní program: Po-Pá v době 9.30-12 hod.

Montessori program: úterý, středa a pátek v době  9/9.30 až 11.30 hod. Více na webu MC.                   

Od května rozšiřujeme základního program o nové programy Montessori. Upozorňujeme , že v květnu a červnu budou vybrané  aktivity (výtvarné a sportovní) v případě zájmu rodičů a za aktuálního slunečného počasí realizovány venku.

KVĚTEN 2009

4. 5.             pondělí             Divadélko 

5. 5.      úterý             Batikování starých triček a ubrusů

11. 5.             pondělí            Den otevřených dveří  aneb Přijďte pobejt. Dozvíte se, co o nás ještě nevíte, prohlédnete si naše nové prostory a můžete se zeptat na vše, co vás o chodu centra zajímá. Ve spolupráci s vámi se také zamyslíme nad koncepcí aktivit a programů pro rok 2009/2010.

12. 5.    úterý             Krepové květiny

13. 5     středa             Sportovní předletní olympiáda pro rodiče a děti

18. 5             pondělí             Veselý ohníček - společné opékání buřtíků v Modřanské rokli. Pití zajištěno, buřtíky a chleba s sebou. Odchod do rokle v 10.00 hod. MC uzavřeno. Za deště náhradní výtvarná aktivita v MC.

19. 5.    úterý             Malované kamínky

25. 5.             pondělí             Narozeninová party společně s květnovými dětmi oslavíme jejich narozeniny. Chcete-li, přihlaste své oslavence na tel. 737 348 280 (Vydrářová) do 21. 5.

26. 5.    úterý             Vlněné obrázky

NOVÉ PROGRAMY MONTESSORI HERNY

V období od 4. května do 19. června 2009 otevíráme v Montessori herně v mateřském centru Kuřátko nové programy, v nichž hodláme pokračovat i příští školní rok. Programy  Montessori herny rozšiřujeme díky pochopení MČ Praha-Libuš a vedení Klubu Junior při poskytnutí další místnosti mateřskému centru Kuřátko v Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 - Libuš. Od května budeme také používat původní Montessori materiály, zejména z oblasti praktického života a smyslové výchovy, které jsme zakoupili díky sponzorskému daru od Společnosti Montessori, o. s.

Úterý 5. 5., 12. 5., 19. 5., 9. 6., a 16. 6. od 9.30 do 11.30

Zpívání pro „těhulky" a miminka

Relaxační program s terapeutickými hudebními nástroji; krůčky k hudbě na základě Montessori pedagogiky.

Každou středu od 9.00 do 11.30

Montessori herna I

Jedná se o stejný program jako fungující páteční herna, v těchto měsících však bude rozšířená o venkovní prvky a aktivity (praní a věšení prádla, zalévání, péče o zahrádku atd.). Jde o program určený především pro děti od 1 do 4 let a jejich sourozence.

Každý pátek od 9.00 do 11.30

Montessori herna II

Také páteční Montessori herna bude v těchto měsících rozšířená o venkovní prvky a aktivity (praní a věšení prádla, zalévání, péče o zahrádku atd.). Je určena především pro děti od 3 do 7 let a jejich sourozence. V této skupině plánujeme schůzku s Dájou Klímovou, která letos vede setkání Klubu domácího vzdělávání Společnosti Montessori, o. s.

Podrobnosti o Montessori herně najdete na webu MC Kuřátko www.kuratko.mistecko.cz. Jednorázové příspěvky za program a rodinu se v současné době využívají na nákup dalšího vybavení herny. Prosíme všechny zájemce o nové programy, aby se na každý termín přihlašovali na adrese k.slovakova@volny.cz, a to nejdříve týden před určeným programem. Předem děkujeme, že se v případě nemoci včas odhlásíte, velmi nám to usnadní práci.

Těšíme se na vás.

Kateřina  Slováková, lektorka Montessori herny                               

Kateřina Tomešová, předsedkyně MC Kuřátko<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM KLUBU NA KVĚTEN 2009

Zveme srdečně všechny příznivce do Klubu Senior na tento připravovaný program:

5. 5. Pozvání do klubu přijal pan starosta Petr Mráz, který nás seznámí s některými plánovanými akcemi místního úřadu. Současně odpoví na dotazy seniorů.

12. 5. Půldenní výlet, tentokráte plánovaný na zámek Štiřín, s prohlídkou zámku a kaple, poobědváním v restauraci, která je součástí zámku, dále s prohlídkou zámeckého parku za  přítomnosti pana ing. Lehovce a pana Větvičky (dřívější spolupracovníci průhonického parku). Těšíme se, že nám povědí o mnoha zajímavostech zdejšího parku a parkem provedou. Odjezd od Eimů v 11.00 hodin, s návratem cca v 18.30 na stejné místo.

19. 5. Volná zábava a posezení při kávě a čaji, s oblíbeným povídáním mezi přáteli.

26. 5. Opět něco pro zdraví našich seniorů! Přijďte si popovídat  o svých zdravotních potížích a nechat si změřit krevní tlak! Pamatujte, že krevní tlak závisí na celkovém zdraví člověka! Věnovat se vám bude opět paní MUDr. Brigita  Mastná, i  jednotlivě, v samostatně připravené místnosti.

2. 6. Plánujeme celodenní výlet na zámek Líčkov u Slaného, kde si prohlédneme krásné obrazy zemřelého malíře p. Brázdy, stále uchovávané paní Brázdovou majitelkou zámku, která nám přislíbila něco povědět o svém i manželově životě. Zámkem nás též provede průvodkyně a seznámí nás s jeho historií. Dále plánujeme zastávku na občerstvení a přátelské posezení, s individuální prohlídkou města. Odjezd plánujeme již v 9.00 hodin od Eimů, s návratem mezi 17.00 až 18.00 hodinou, opět na výchozí místo.

9. 6. V tento odpolední čas si opět něco přečteme zajímavého z naší knihovny pro potěšení, nebo zamyšlení. Výběr a četbu provede paní Holá.

Těšíme se na opět hojnou účast, milé úsměvy našich vděčných posluchačů, kteří nevynechají, pokud jim zdraví dovolí, návštěvu v klubu ani žádný výlet!

Na naše čtenáře opět čeká knihovna, která stále má co nabídnout! Otevřená každé úterý od  14.00 hodin do 18.00 hodin.

Za Klub Senior Zdena Prchlíková


<< nahoru

Místní kapsář

ikonka ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB

Podnikatelé a živnostníci působící v Libuši a Písnici mohou v adresáři ZDARMA informovat o své nabídce občanům. Příjem inzerce na e-mailu hana.kolarova@tiscali.cz nebo na papíru na sekretariátu ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35 s označením ADRESÁŘ. Prosíme max. 160 písmen (znaků bez mezer). Ve stejné velikosti zveřejníme též zdarma inzerát v rubrice BURZA PRÁCE V LIBUŠI A PÍSNICI.

Název firmy, poskytované služby

Adresa, otvírací doba

Kontakty

Chráněná dílna Kašna - výroba a opravy kartáčnického zboží, prodej dárkových a dekor. předmětů

Písnice,

Ke Kašně 4/100,  

8.30-16.00

 

257 316 303

lenka.novakova@cmail.cz

www.kasna.info

 

Kadeřnictví Jarka - kadeřnické služby, prodlužování a zahušťování vlasů Great Lenghts

Písnice, Výletní 351,

Po, Pá 7.00-14.00, Út, St, Čt 12.00-19.30

606 901 772, 261 910 565

jarkles@seznam.cz

Kadeřnictví Iva -

dámské, pánské, dětské

Písnice, Ke Kurtům 381
Po-Čt 13.00-19.00
Pá     13.00 -17.00

723 001 485

Kantýna U Báby -

teplá jídla Po - Pá od 10.45 do 14.30

Libuš, Dobronická 1256, Po - Pá  7.30-15.00

m.mirovsky@seznam.cz

HPV gastop, s.r.o. - plynařské, topenářské a instalatér. práce, plombování a montáž plynoměrů

 

Libuš, U Libušské sokolovny 373/11

602 305 061

hpv_panyrek@post.cz

www.hpv-gastop.cz

 

Půjčovna strojů na čištění koberců a čalounění -

Stroje Kärcher na čištění mokrou cestou, možnost dovozu.

Výletní 362, otevřeno po telefonické dohodě

732 96 58 96

Travino, v.o.s. -

deratizace, desinsekce, dezinfekce, ochrana budov proti usedání ptactva

Libuš, U Pejřárny 932

602 625 860

travino@volny.cz

 

 

Pedikúra Blanka -

celkové ošetření nohou klasickou mokrou metodou

Libuš, Novodvorská 740/19, stanice MHD Přírodní, Po, Út, Čt 14-18, St, Pá 9-12

605 259 331, 244 471 238 - Blanka Šorelová

Ladislav Nekola - zednictví

zednické a obkladačské práce

Libuš, Šátalská 211/17

606 141 844

Allianz pojišťovna, a. s., komplexní pojištění, Menšíková Miroslava

Písnice, Libušská 95/75

773 476 465

miroslava.mensikova@iallianz.cz

Kontakt-servis

 JUDr. Šimáček & JUDr. Šimáčková

Realitní kancelář pro Prahu 4

 

Libuš, Klokotská 833/1a

Jednání dle dohody

 

603 483 771

simacek-reality@iol.cz

www.simacek-reality.cz

 


<< nahoru
vymezovací obrázek

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 12/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý