Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 09/2009Kronika

ikonka STAROSTA MČ PRAHA-LIBUŠ ZVE


<< nahoru

ikonka MŠ MEZI DOMY - PŘÍJEMNÁ STUDENTSKÁ PRAXE

Jsme studentkami střední odborné školy pedagogické a od 18. 5. do 5. 6. 2009 jsme absolvovaly třítýdenní pedagogickou praxi v MŠ Mezi domy. Bylo to naše první setkání s výchovou předškolních dětí v praxi.

Průběh byl klidný, ale přitom velmi zajímavý. Absolvovaly jsme spoustu akcí, ze kterých byly děti i my nadšené. Od cyklistického výletu, ekoprogramu v lese, dětského dnu, dětských olympijských her až po kulturní zážitky, jako byla například návštěva Národního muzea nebo divadla S+H. Dětská zvědavost, snaha se učit a všemu rozumět a naprostá originalita každého dítěte nás nutily se každý den do školky těšit a užívat si čas strávený mezi nimi. Každý den jsme si zapisovaly denní program dětí do pedagogického portfolia.

Chtěly bychom moc poděkovat všem zaměstnancům školky, hlavně paní ředitelce, která nás do školky vstřícně přijala, a učitelkám, které nám daly spoustu rad a ukázaly nám, jak vlastně s dětmi pracovat. Příští rok nás čeká praxe ve školní družině, tak doufáme, že bude probíhat ve stejné pohodě jako v této mateřské školce.

Gabriela Vidová a Martina Haluzová


<< nahoru

ikonka DOVOLENÁ SENIORŮ NA SLOVENSKU

Před odjezdem na Slovensko jsme se již všichni těšili na přírodu v krásných slovenských horách a výlety přímo pod nejvyššími velikány.

Koupání při hezkém počasí začínalo hned první den v lázních Bešeňová a bylo zakončeno též koupáním v lázních Oravica. Udělali jsme si výlet na Skalnaté pleso se zdatnými rekreanty - seniory, s túrou až na Hrebienok (16 seniorů) a mnoho dalších dopoledních vycházek. Někteří chtěli zdolat Baranec, to se podařilo, a my ostatní jsme jen obdivovali. Tak snad příště! Paní Literová z místní cukrárny v Libuši nám připravila s sebou dortíčky a tak jsme si první den při zastávce a kávě na ni zavzpomínali. 

Pro ty, kdo opravdu jen odpočívali, ale i pro ty zdatnější byli připraveny tři společenské večery, s přednáškou p. Liptáka a s krásnými nahrávkami o květeně a zvířectvu, s fotografiemi přímo z vrcholků hor, nebo s náčelníkem Horské služby panem Ďuriškou, který nás stále upozorňoval, že hory jsou zrádné, je třeba se umět situaci správně vyhodnotit a včas se rozhodnout. Dával za příklad některé chyby i velmi zkušených turistů. Hlavně zdůrazňoval nepodceňovat vzniklá nebezpečí! Též jsme viděli, na vlastní oči,  při turistické vycházce na Chatu Žiar, co dokázala lavinová smršť, která proletěla těsně vedle nově opravené chaty. Viděli jsme, jak je pod vrstvou dřevin stále stlačený sníh o výšce cca jednoho metru, který prý již do zimy neroztaje. Folklórní skupina nám zpestřila společenský večer, nejen hudbou a tancem, ale i krásným slovenským zpíváním.

Chceme poděkovat panu řidiči za uskutečněné výlety, za perfektní znalost trasy, za dobrou náladu v každé situaci a hlavně, že nám byl zárukou šťastného návratu. Nesmíme zapomenout poděkovat paní Urbanové za pomoc při organizaci zájezdu, bez ní si to nedovedu již  představit, dále zúčastněným zdravotnicím s paní doktorkou za jistotu pomoci, kdyby bylo potřeba. A ostatním za milou společnost a vzájemné přátelství vzniklá s novými účastníky zájezdu.

Zbývá už jen popřát hodně zdaru při dalších výletech za krásami naší i slovenské vlasti, kde  společné poznávání ještě více umocňuje zážitky jednotlivců!

Zdena Prchlíková

K výletu do Líčkova u Žatce, o němž jsme psali v minulém čísle, se vracíme fotografií paní Mařenky (jak chtěla, abychom ji říkali), která nás ochotně provázela po svém navráceném zámku v Líčkově a přiblížila jeho historii i svůj nelehký život báječným vyprávěním, které se jen tak neslyší. Děkujeme, že ještě existují takové velké ženy (83 let), plné života. Setkávání   s nimi nám, seniorům, dodává další sílu do života!

<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Milí věrní čtenáři a příznivci našeho časopisu, dovolte mi přivítat vás po prázdninách a dovolených a seznámit vás s několika událostmi z poslední doby.

18. červen. Pozval jsem ředitele školních a předškolních zařízení k malému posezení na závěr školního roku. Při této příležitosti jsem všem předal květiny, poděkoval za jejich nelehkou práci a popřál pohodové a slunečné prázdniny.

23. červen. V odpoledních hodinách proběhlo veřejné projednávání připravovaného strategického plánu, který se zaměřuje na udržitelný rozvoj Libuše a Písnice. Musím poděkovat všem, kteří se zúčastnili veřejného projednávání rozvoje území naší městské části, jelikož tento dokument nám zatím chybí. Dle mého názoru je třeba, aby veřejnost svými názory, postřehy a zkušenostmi pomohla zlepšit prostředí tak, že se nám zde bude lépe žít.

24. červen. Zasedalo Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš. Jednání trvalo až do 23 hodin v noci. Nemohu si odpustit zmínit se o bodu programu, při němž se jednalo o odprodeji 5 m2 a 13 m2 pozemku u soukromého skladu v ulici K Vrtilce. Je mi velice líto, že zastupitelstvo musí řešit déle než tři hodiny jeden bod programu, a velmi mne mrzí a znechucuje, že do jednání vstupuje zástupkyně inspekce životního prostředí a telefonuje radnímu hl. m. Prahy, který mne žádá o stažení tohoto bodu z jednání. To se nakonec stalo, na základě doplňujících informací. Po ukončení tohoto bodu jednání byli všichni zastupitelé velice znechuceni formou nátlaku ze strany jmenovaných institucí. Dle mého názoru, pokud tyto složky o problému věděly, měly celou věc předjednat; i veřejnost, která se zastupitelstva zúčastnila, byla tímto jednáním velice zaskočena.

30. červen. Byl jsem pozván našimi milými seniory na jejich závěrečné posezení před prázdninami. Velmi jim za to děkuji. Program a posezení mezi seniory bylo velice příjemné. Popřál jsem všem hodně zdravíčka a odpočinku během prázdnin, všem předal malý dárek a již teď se těším na další setkání.

1. červenec. Jednal jsem s hasiči SDH Libuš. Tématem schůzky byla rekapitulace jejich činnosti, problémů a jejich požadavky. Při této příležitosti jsem je seznámil se studií multifunkčního objektu v ulici Skalská. Část tohoto objektu má být hasičská zbrojnice s garáží a potřebným zázemím. V budově se počítá rovněž s prostorami pro Městskou policii, klubovnami občanských sdružení v obci a s bytem pro správce hřiště s umělým povrchem a U-rampou, se šatnami, umývárnami apod. Pevně věřím, že se na tento objekt v budoucnu podaří zajistit finanční prostředky. Tato budova by pomohla městské části z několika důvodů: Bytem správce by vznikla dostatečná ostraha objektu a omezila by se současná opakovaná devastace hřiště. Uvolnil by se dům po Městské policii v Zahrádecké ulici a dům čp. 81 v Libušské ulici a po drobných opravách by mohly tyto objekty přinášet městské části formou pronájmu finanční prostředky, kterých je v současné době velký nedostatek. Nevěřím, že se v budoucnu finanční situace zlepší. Rozhodně není cílem objekty vyprázdnit a později odprodat - toto sděluji, aby nevznikly dezinformace na toto téma, jak zde bývá „dobrým zvykem".

3. červenec. Navštívil mne radní hl. m. Prahy Petr Štěpánek. Společně jsme navštívili kontroverzní lokalitu v ulici K Vrtilce, a to na základě již zmiňovaného velmi vzrušeného jednání na zastupitelstvu naší městské části. Náměstek primátora si prohlédl problematický pozemek. Na závěr schůzky bylo domluveno, že současný stav ještě prověří a že Radě MČ Praha-Libuš do konce prázdnin pošle písemné vyjádření. Využil jsem této návštěvy a  poukázal na naše problémy s veřejnou zelení, parky atd., včetně čištění komunikací a chodníků.

8. červenec. Do naší městské části přijel starosta spřáteleného francouzského městečka Caudebec-lès-Elbeuf Noël Caru s manželkou. Následující den proběhla pracovní schůzka pana starosty Caru se zástupci odborů naší městské části a některých zastupitelů a členů komise pro spolupráci se zahraničními městy na téma konference, na niž jsme pozváni a která se bude konat 16. září v Caudebec-lès-Elbeuf. Konference bude na témata: životní prostředí, strategický a komunitní plán udržitelného rozvoje, migrace cizinců apod. Vyvrcholením bude podepsání paktu o spolupráci mezi partnerskými městy z Francie, Německa, České republiky, Itálie, Velké Británie, Maroka a dalších zemí. V dalších dnech francouzští hosté u nás navštívili MŠ Lojovická a ZŠ Meteorologická, kde porovnávali formy výuky, prostředí pro děti, včetně kuchyní, sportovního zařízení apod.

15. červenec. Navštívil mne npor. Radek Černý, vedoucí místního oddělení policie Lhotka, společně s členkou našeho zastupitelstva Pavlou Jedličkovou. Tématem schůzky byli cizinci v naší městské části a s tím související problémy, současný stav kriminality v naší městské části. Hlavním naším požadavkem bylo zvýšení kontrol apod.

16. červenec. Hovořil jsem s paní starostkou z Ivanou Kabelovou z Kunratic o stoupajícím počtu cizinců v našich městských částech, o dopravě apod.

28. červenec. Navštívil jsem Pavla Přikryla, ředitele firmy Zavos, což je mandátní firma Magistrátu hl. m. Prahy řešící technickou vybavenost na území města. Měl jsem mnoho požadavků na dokončení kanalizací, povrchů ulic apod. Dotázal jsem se také na současný stav stavebních povolení na jednotlivé akce a na finanční možnosti. Také jsem osobně poděkoval za opravu komunikace Paběnická, která byla provedena z našich finančních prostředků, a přitom je zčásti na území MČ Praha 4. Dále jsem požádal o ověření možností realizace nových autobusových zastávek v Dobronické ulici u garážového domu u křižovatky s ulicí Na Domovině. Doufám, že se tyto zastávky podaří zrealizovat, což zlepší dopravní dostupnost nemalému množství občanů, kteří měli dobrou zkušenost, když zde fungovaly provizorní zastávky při rekonstrukci Libušské. Nově vybudované zastávky autobusů též zlepšují dostupnost garážových stání pro občany, kteří nebydlí v přímém sousedství.

28. červenec. Proběhla též - již poněkolikáté - schůzka se zástupci firmy Ropid. Ta dostala mandát od pražských Dopravních podniků zreorganizovat veřejnou dopravu v hlavním městě s cílem úspor a optimální vytíženosti jednotlivých linek autobusů i tramvají. Od září dochází v Libuši a Písnici k několika změnám ve veřejné dopravě, o kterých bude v časopisu informovat přímo Ropid. Snažili jsme se opakovanými schůzkami dojít ke konsensu, ale jenom praxe ukáže, zda došlo k posunu k lepšímu, nebo naopak.

6. srpen. V zasedací místnosti našeho úřadu proběhla schůzka zástupců Policie ČR, Cizinecké policie, České obchodní inspekce, Magistrátu hl. m. Prahy, zastupitelů MČ Praha-Libuš, Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, zástupců firmy Saparia, Svazu Vietnamců v Čechách a dalších. Jednání svolala zastupitelka Pavla Jedličková na téma vietnamská tržnice, soužití s vietnamskou komunitou a s tím souvisejících problémů, které je třeba řešit, a nestavět se k celé problematice zády. Jsem rád, že se o problémech hovořilo otevřeně a že do budoucna nebudou přehlíženy.

20. srpen. Společně s vedoucí našeho humanitního odboru Ivou Hájkovou jsem navštívil letní dětský tábor v krásném prostředí u jihočeské Blatné. Integrovaný tábor i pro hendikepované děti pořádalo občanské sdružení Protebe a Klub Junior. Jako každý rok musím vyzdvihnout úžasnou práci sdružení Protebe, vedoucích a vůbec všech, kteří zajišťují chod tábora. Trpělivě a s radostí pomáhají se začleňováním hendikepovaných dětí a umožní jim prožitky, které by jim byly jinak těžko dostupné. Naopak pro děti bez postižení je tato zkušenost dobrá, jelikož vidí, jak může být život složitý.

Neodpustím si závěrem popřát všem krásné sluncem prohřáté babí léto při barevných procházkách přírodou - nejen houbařských.

Petr Mráz, starosta MČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ

Vážení rodiče žáků ZŠ Meteorologická,

chtěla bych vám velice poděkovat za pochopení ohledně zahájení školního roku až dne 7. září 2009. Možná tato situace někomu z vás přinesla problémy, ale ráda bych vám vysvětlila, proč k ní došlo.

Během letošních prázdnin probíhaly ve škole jako každý rok různé stavební práce. Jelikož MČ Praha-Libuš obdržela od Magistrátu hl. města Prahy účelovou dotaci (finanční prostředky) na rekonstrukci školní kuchyně, statické zajištění nástavby, rekonstrukce elektrických rozvodů a topení, měla zájem, aby došlo ke zkvalitnění a rozšíření prostor školy. V rámci příprav výše uvedených prací, na požadavek projektanta - statika, zadala MČ Praha-Libuš vypracování statického průzkumu a posouzení půdní nástavby budovy hlavního vchodu školy. Tato prostora je totiž od její výstavby nevyužitá (rok 1997) a jak zřizovatel školy (MČ Praha-Libuš), tak ředitel školy řešili její budoucí využití.

V rámci statického průzkumu vypracoval Kloknerův ústav ČVUT posudek, ze kterého vyplynulo, že je nutno provést okamžitě v nástavbě a přilehlém spodním patře stavební úpravy ke spojení s původní budovou. Z tohoto důvodu byly v srpnu neprodleně zahájeny příslušné práce. Ředitel školy po dohodě s Radou MČ Praha-Libuš a stavebním úřadem ÚMČ Praha 12 (odbor výstavby) přesunul některé třídy do prostor, ve kterých žáci nepřijdou do styku se stavebními pracemi. Práce budou totiž probíhat ještě během září, možná začátkem října. Třídy budou v průběhu měsíce října pak navráceny do původních prostor.

Vzhledem k tomu, že příslušná stavební firma musí užívat hlavní vstup do školy, a z důvodu bezpečí vašich dětí byl hlavní vchod a jeho přilehlé okolí po dobu prací uzavřen a žáci používají vchod do původní staré budovy školy.

Ředitel školy Radě MČ Praha-Libuš zaručil v rámci možností vzhledem k probíhajícím pracím bezproblémový chod školy. 

Děkuji vám za pochopení a přeji vašim dětem úspěšný školní rok.

Ivana Fendrychová, místostarostka MČ Praha-Libuš

Vypracováno ve spolupráci s Jiřím Mourkem, zastupitelem MČ Praha-Libuš, Ing. arch. Zdeňkem Křížem, pracovníkem odboru správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 -Písnice, tel. 261 911 451, mobil 603 532 049, e-mail zs.pisnice@volny.cz, www.zspisnice.info

POPRVÉ VE ŠKOLNÍ LAVICI

1. září nastoupila většina šestiletých žáčků k povinné školní docházce. První den ve škole probíhalo slavnostní vítání, na které si leckteří z nás dospělých pamatují dodnes. Ani v naší škole tomu není jinak. Prvňáčky i jejich rodiče přivítali před budovou starší spolužáci naší školy, paní učitelky, paní vychovatelky, asistenti pedagoga, vedení školy a zástupci MČ Praha Libuš. Třídní paní učitelka novým prvňáčkům připevnila šerpy a slavnostně je uvedla do školy.

Velký úkol čeká s nástupem dítěte do školy i na rodiče. Vašemu školákovi pomůže, pokud si s ním popovídáte o všem, co je pro něj nové. Proč je dobré získávat nové informace, učit se nové věci, naučit se respektovat druhé, proč musí chodit do školy. Zvláštní důraz, prosím, dejte na vzájemný respekt, toleranci druhých. Je důležité, aby se dítě naučilo být zodpovědné ke své práci ve škole, aby si samo uvědomovalo, proč a k čemu je škola pro něho dobrá. Chvalte své dítě, přestože se vám bude zdát, že ostatní děti zvládají některé věci lépe. Pochvala od rodičů je pro děti, které se snaží, zlatou medailí.

Zásady slušnosti - umět pozdravit, poprosit, poděkovat - jsou pro naši školu prioritou a žák naší školy by toto vše měl zvládnou hravě. Měl by brát ohled na druhé, neskákat ostatním do řeči, respektovat autoritu. ,,Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale, ten, kdo ví, co je třeba.,,

Není třeba, aby dítě znalo písmena, číslice... Spíše klademe důraz na to, aby dítě znalo své celé jméno, vědělo, kde bydlí, mělo by dát dohromady pár souvislých vět o rodině, o svých zálibách. Chápat pojmy dnes - včera - zítra, ráno - poledne - večer, znát barvy, základní geometrické tvary, porovnat objekty (větší - menší). Školák by se měl rychle a bez problémů převlékat, zavazovat si boty, dodržovat základní hygienická pravidla, používat příbor a být v zásadě soběstačný.

Nikdy se nenechávejte strhnout a nechtějte po něm nepřiměřené úkoly. Pokud něco nezvládá dle vašich představ, zachovejte chladnou hlavu, vysvětlete vícekrát a třeba i napočítejte do deseti. Každý máme své hranice a možnosti a také nadání a schopnosti pro něco více a pro něco méně.

,,Tajemství zachovat si veselou mysl je v umění neznepokojovat se hloupostmi a v tom, vážit si i malinkatých nahodilých radostí.,,  :)

Mgr. Michaela Pažoutová, ředitelka školy

NOVINKY NA NAŠÍ ŠKOLE

- Od září loňského roku máme otevřenou i 4. třídu, která v naší škole chyběla. Jsou v ní ještě volná místa, proto zveme i další nové čtvrťáky - přijďte mezi nás.

- Otevíráme opět spoustu zájmových kroužků, z nových například zpěv.

-  V řadách učitelského sboru přivítáme novou paní učitelku.

- V družině otvíráme tři oddělení oproti loňským dvěma, s kapacitou celkem 90 dětí, máme připravenou novou hernu a dvě nové paní vychovatelky. V rámci družiny bude pokračovat kroužek anglického jazyka s rodilým mluvčím.

- Žáci 2. a 3. třídy budou i v letošním školním roce navštěvovat kurz plavání v plaveckém stadionu Podolí.

- Na školní zahradě jsme vybudovali nový altán - venkovní učebnu, ve které se při hezkém počasí můžeme učit.

- Naše želvy Harry a Hermiona mají nové větší akvárium.

- V celé škole postupně pokračujeme s obnovou nábytku.

- Upravujeme průběžně webové stránky školy - www.zspisnice.info.

- Od září máme na škole dva asistenty pedagoga.

- Velkou pozornost budeme věnovat dětem s SPU, dětem nadaným a zvláštní péčí      chceme docílit rychlé aklimatizace dětí jiné národnosti.

O dalších novinkách vás budeme průběžně informovat.

Mgr. M. Pažoutová a Mgr. J. Klimešová

<< nahoru

Radnice

ikonka NÁHRADNÍ VÝSADBA STROMŮ

Vážení spoluobčané, Městská část Praha-Libuš uvažuje o odstranění pěti přestárlých stromů (akátů), které se nacházejí v ulici K Vrtilce (na rohu s ulicí Ladislava Coňka). Odstraněné dřeviny chceme nahradit novými výsadbami. Jelikož bychom ale rádi znali váš názor k tomuto záměru, obracíme se na vás se žádostí o spolupráci a laskavě žádáme o vaše vyjádření. Zejména bychom uvítali návrhy a nápady, jak tuto část pozemku vylepšit a zkrášlit, a jaký druh stromů by byl podle vašeho názoru pro tuto lokalitu nejvhodnější.

Pokud byste se chtěli k této záležitosti vyjádřit, můžete tak učinit písemně dopisem na adresu: Úřad městské části Praha-Libuš, odbor životního prostředí a dopravy, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš; e-mailem na adresu: ziv.prostredi@praha-libus.cz, nebo telefonicky na tel. 261 911 876 do 30. září 2009.

Uvítáme vaše názory, které nám budou nápomocny k realizaci našeho záměru.

Děkujeme za spolupráci.

Anna Rusiňáková, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka SPORTOVIŠTĚ K LUKÁM

Vážení spoluobčané,

opět se vracíme k problému dodržování pořádku a rušení nočního klidu občanů, kteří bydlí v lokalitě u sportovního hřiště K Lukám. Obracíme se především na vás, vážení občané, kteří v této lokalitě bydlíte, abychom tento problém společně řešili a dovolujeme si touto cestou požádat o spolupráci. Městská část se tímto problémem již zabývá delší dobu a nutno předeslat, že jí tento problém, stejně jako vám, není nikterak lhostejný.

Na podzim loňského roku bylo hřiště na náklady MČ Praha-Libuš opraveno, protože některé prvky, včetně postranních konstrukcí, byly poničeny. Postranní konstrukce byly opatřeny podložkami, aby při nárazu míče byl hluk co nejmenší a musíme konstatovat, že se po této úpravě hluk opravdu snížil na minimum.

Obrátili jsme se také na Městskou policii s žádostí o spolupráci a ta několikrát v týdnu v denní i noční dobu kontrolovala, zda se na tomto hřišti nezdržuje mládež, která by ničila vybavení nebo měla nějaké nevhodné chování.

MČ bude i nadále ve spolupráci s Městskou policií na hřišti provádět kontroly. I přes všechno naše snažení však není možné tento problém řešit bez vaší spolupráce a pochopení dalších spoluobčanů a především dětí a dospívající mládeže, která tento problém zřejmě nejvíce způsobuje.

Prosíme vás proto, vážení spoluobčané, abyste nám i policii byli nápomocni a kdykoliv v této záležitosti zavolali na odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš, tel. 261 911 876, který by se spojil s policií, nebo přímo na operační oddělení Městské policie, OŘ Praha 12, tel. 241 768 703.

Věříme, že při troše dobré vůle a ohleduplnosti všech, kterých se tento problém týká, je možné tento problém nejen řešit, ale určitě i vyřešit ke spokojenosti nás všech.

Hana Kučerová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka PARK K JEZÍRKU

Na červnovém zasedání Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš schválilo kupní smlouvu na odkoupení pozemků o výměře 6000 m2 od společnosti Central Group za celkovou cenu 1000 Kč. Jedná se o parčík při ulici K Jezírku přiléhající k obytné zástavbě nových rodinných domů. Před schválením smlouvy byly na náklady Central Group provedeny stavební a sadové úpravy. Byl vybudován chodník včetně dřevěného můstku, umístěny lavičky a provedena obnova trávníkových ploch s dosadbou stromů. Dnešní podoba parku pravděpodobně není konečná. Občané se totiž již delší dobu obracejí na městskou část s návrhy umístit v parku také herní prvky a vytvořit kromě odpočinkové zóny i prostor pro rodiče s dětmi. Dalším rozvojem tohoto území se bude zabývat strategický tým MČ.

Anna Rusiňáková, odbor životního prostředí a dopravy


<< nahoru

ikonka ZMĚNY V MHD OD 1. 9. 2009

V souvislosti s celkovými změnami v autobusové dopravě v celé jihovýchodní části Prahy dochází k úpravám jízdních řádů autobusových linek také v oblasti Libuše a Písnice. Hlavním důvodem je zjednodušení, zpřehlednění a zatraktivnění autobusové dopravy. Čili naším cílem bylo posílit přetížené autobusy a na druhou stranu omezit některá málo využívaná spojení. Také jsme se snažili zlepšit přestupy a návaznosti. Libuše a Písnice se týkají tři nejvýznamnější změny.

1. Nabídka zcela nového přímého spojení zastávky Sídliště Písnice s tramvajovou tratí v Modřanech.

Na základě požadavku městské části Praha-Libuš bude zkušebně zavedena nová linka 153 s následující trasou: Sídliště Písnice - U Libušské sokolovny - Jirčanská - Sídliště Libuš - Observatoř Libuš - Levského - Sídliště Modřany - Modřanská rokle - U Libušského potoka. Linka bude zatím jezdit pouze ve špičkách pracovních dnů, ráno v intervalu 20 minut a odpoledne v intervalu 30 minut. Nová linka nabídne rychlé a přímé spojení z oblasti sídliště Písnice na tramvaj. Pro srovnání jízdní doby ze Sídliště Písnice do centra: 8 minut autobusem +  29 minut na Staroměstskou = celkem cca 40 minut. Stejnou trasu je možné také jet s pomocí autobusu a metra přes Kačerov a Muzeum za stejný čas.

2. Sloučení linek 113, 171 a 272 do jednoho jízdního řádu.

Linky mezi Kačerovem a Písnicí budou koncentrovány do jednoho jízdního řádu, místo třech linek pojede pouze linka 113. Celkový počet spojů, a tedy i intervaly, zůstanou stejné jako před prázdninami. Málo využívané spojení linkou 272 přes Dobronickou a IKEM je částečně nahrazeno přetrasováním linky 197 s přestupem na linku 114. Pro zrychlení linek z Libuše a Písnice je zrušena zastávka Michelský les.

3. Změna trasy linky 197.

Cílem této změny je vést linku 197 oblastí s hustší zástavbou, tedy nalákat na ni více cestujících a díky tomu ji posílit. Navíc původní trasa po Kunratické spojce velmi často způsobovala zdržení autobusů kvůli častým kolonám. Linka 197 tedy nově pojede přes zastávky Libuš, Dobronická, U Tří svatých, Kunratice a Šeberák a nově pojede místo linky 114 přes Volhu na Chodov. Na opačném konci pojede spolu s linkou 198 na Smíchovské nádraží. Přes Libuš bude linka 197 jezdit i nadále pouze ve všední dny, avšak častěji než dosud. Dopoledne pojede místo intervalu 60 minut nově dvakrát za hodinu. Zavedena budou také večerní spoje cca do 21:30. S tím souvisí i změna jízdního řádu linky 198. Upraven bude dopolední interval ve všední dny, a to z 12 na 10-20 minut. Souhrnem tedy pojedou autobusy ze zastávky Jirčanská směrem na Smíchov v tuto dobu každých 10 minut.    

Hlavní zlepšení pro Libuš a Písnici

 • nová linka 153 jako alternativní spojení do centra spřestupem na tramvaj (zkušební provoz - požadavek městské části Praha-Libuš)
 • zjednodušení linek voblasti Libuše (sloučení spojení Kačerov - Sídliště Písnice do linky 113 skrátkým intervalem)
 • koncentrace spojení Novodvorská - Smíchovské nádraží do linek 196, 197 a 198, zkrácení souhrnného intervalu mezi Novodvorskou a Smíchovským nádražím vpracovní dny ráno a dopoledne

Nový model autobusové dopravy představuje zlepšení a zjednodušení dopravy zejména v oblasti Jižního Města s přesahem do průmyslové zóny Hostivař-Malešice a také do oblastí Prahy 4 a 10 (Vršovice, Krč, Lhotka, Libuš). I když cestující potkají v ulicích méně linek, neznamená to v žádném případě zhoršení - linky, které jsou vytížené, budou jezdit častěji. Zlepší se i dodržování jízdních řádů díky postupně zaváděné preferenci autobusů v ulicích. Lidé budou moci z autobusů lépe přestupovat jak na tramvaje, metro, tak i na vlaky.

Veškeré změny vycházejí z dlouhodobých potřeb prokázaných přepravními průzkumy a byly projednány s úřady příslušných městských částí. Zejména v oblasti Prahy 4 došlo pouze k dílčím změnám, nepodařilo se zatím zrealizovat potřebné posílení linek 150 a 192, které by znamenalo určité omezení málo využívaných spojení. Z ekonomických důvodů je totiž nutné zachovat celkový objem autobusové dopravy. Díky novému modelu dopravy dojde také ke snížení provozních nákladů, neboť stejný počet kilometrů ujede dopravce s menším počtem autobusů.

K hlavním zlepšením veřejné hromadné dopravy v Praze a širším okolí obecně patří mj. zjednodušení sítě linek - přehlednější a použitelnější síť autobusových linek, důraz na páteřní linky s krátkým intervalem. Dále je to preference MHD - vyhrazené BUS pruhy na trase linky 213 mezi Jižním Městem a Vršovicemi, jízda po tramvajových kolejích v Chodovské ulici, vyhrazený BUS pruh mezi sídlištěm Košík a Hostivaří.

Přehled změn na jednotlivých linkách

101      Pro zlepšení přestupů na tramvaje jede linka přes Koh-i-noor také ve směru Tolstého

113            Zavedeny vložené spoje v úseku Kačerov - Sídliště Písnice ve špičkách pracovního dne (namísto linek 171 a 272), zrušena zastávka Michelský les

114            Zkrácena do trasy Kačerov - Šeberák (spojení Kunratice - Chodov zajištěno linkou 197)

117            V úseku Zálesí - Nové dvory je linka vedena přes Novodvorskou a Čechtickou

121            Vybrané spoje v pracovní dny se prodlužují o úsek Nádraží Braník - Na Knížecí (namísto linky 197)

122      Nová trasa: Jižní Město - Háje - Ke Kateřinkám - Opatov - Nad Košíkem - Nádraží Hostivař - Zentiva - Průmyslová - Depo Hostivař (v provozu ve špičkách pracovního dne a vybrané spoje večer)

124      Každý druhý spoj je prodloužen o úsek Želivského - Habrová namísto linky 234

135      nová trasa: Florenc - Náměstí Míru - Na Míčánkách - Slavia - Spořilov - Chodovská tvrz - Opatov - Ke Kateřinkám - Háje - Jižní Město

150      nová trasa: Čechova čtvrť / Poliklinika Modřany - Labe - Lhotka - Kačerov - Michelská - Chodovská - Slavia - Želivského (v provozu ve špičkách pracovního dne)

153      Nová linka pro spojení oblasti Libuše s tramvajemi v Modřanech v trase Sídliště Písnice - U Libušského potoka (v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů)

154            Prodloužení linky o úsek Chodov - Koleje Jižní Město v pracovní dny cca do 20:00

171      Linka je zrušena a nahrazena posílením linky 113

175      Linka je sloučena s linkou 277 a ve špičkách pracovních dnů prodloužena o úsek Skalka - Na Košíku - Opatov

181            Prodloužení linky o úsek Nádraží Hostivař - Nad Košíkem - Opatov

189      Linka je nově v provozu i v pracovní dny ráno ve směru Sídliště Lhotka

194      Linka je zrušena a spojení k metru A je nahrazeno linkou 122

197      nová trasa: Chodov - Volha - Kunratice - Libuš - Nové dvory - Sídliště Lhotka - Novodvorská - Přístaviště - Lihovar - Smíchovské nádraží (v úseku Sídliště Lhotka - Chodov v provozu pouze v pracovní dny, na linku 197 jsou převedeny spoje z linky 199)

199      Linka je zrušena a nahrazena posílenou linkou 197

212      Linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 122

234      Linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 124

238      Linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 122

260      Linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 135

272      Linka je zrušena a nahrazena linkami 113, 114 a 197

277      Linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 175

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak se změní doprava v oblasti Lhotky a Novodvorské?

Zde dojde ke změně svazku linek jedoucích do Braníka a na Smíchov. Všechny linky nově pojedou na Smíchovské nádraží (Na Knížecí pojede místo linky 197 nově autobus 121). Linky 197 a 199 se sloučí do jedné pod číslem 197. Tato linka bude navíc mezi Libuší a Jižním Městem přesměrována do nové trasy, pojede přes Kunratice, Šeberák a Volhu na Chodov. V úseku Sídliště Lhotka - Chodov pojede jen v pracovních dnech. Na této lince budou provozovány kloubové autobusy, takže dojde ke zvýšení komfortu cestujících. Navíc bude zkrácen souhrnný interval ve všední dny dopoledne mezi Libuší a Smíchovem ze 12 minut na 10. Zastávku Čechtická bude nově obsluhovat v pracovní dny linka 117. Část ranních spojů linky 182 bude převedena na linku 189.

Přibudou nové možnosti spojení?

Díky změnám dojde v této oblasti k několika novým možnostem cestování. Ve špičkách všedních dnů pojede z Modřan nová linka 153 pro spojení od tramvaje do zastávky Sídliště Písnice. Nové spojení nabídne i linka 197, která pojede přes Kunratice a Volhu.

Ze zastávky mi pojede méně linek než dřív. Znamená to zhoršené spojení?

Pokud někde došlo k úbytku počtu linek, neznamená to automaticky prodloužení intervalů. V mnoha případech totiž došlo pouze k jejich sloučení, takže počet spojů zůstane zachován, jenom některé z nich budou mít jiné číslo než dosud. Pokud někde opravdu ubudou spoje, je to z důvodu velmi nízké vytíženosti. Tyto rezervy jsou pak použity tam, kde byly autobusy naopak přeplněné.

Kde se dozvím víc informací a kde seženu nové jízdní řády?

Informační letáky a brožury se stručnými jízdními řády si mohou cestující vyzvednout zdarma ve stanicích metra nebo v infocentrech Dopravního podniku. Veškeré podrobné informace včetně jízdních řádů jsou také k dispozici na webu www.ropid.cz.

Ing. Filip Drápal, vedoucí odboru marketingu, ROPID

<< nahoru

ikonka NOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Pod záštitou primátora Prahy MUDr. Pavla Béma vznikl Projekt zdravé město, Projekt čisté a zelené Prahy. Jedním z jeho cílů je rozšíření počtu odpadkových košů v ulicích, parcích a lesích hlavního města Prahy. Více informací získáte na www.cistapraha.cz. V rámci tohoto projektu byly na všech autobusových zastávkách městské části umístěny nové odpadkové koše. Svoz košů bude zajišťovat Technická správa komunikací prostřednictvím svých dodavatelů s frekvencí jednou denně. S podněty týkající se Projektu čistá a zelená Praha je možné se obrátit na ombudsmana pro čistotu a zeleň, na bezplatné telefonní lince 800 100 000.

Anna Rusiňáková, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Městská část Praha-Libuš na základě zveřejněného záměru, který byl 15 dní vyvěšen v červnu 2009, má zájem pronajmout nemovitý majetek, a to nebytové prostory v objektu čp. 100, ul. Ke Kašně, Praha 4 - Písnice,  na pozemku parc. č. 782, včetně pozemku 783, k. ú. Písnice.

Prohlídku nemovitosti lze uskutečnit po dohodě s vedoucím odboru správy majetku a investic - panem Habadou, tel. 603 410 025.

<< nahoru

ikonka NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY

Z výsledků ankety, kterou uspořádalo Žákovské zastupitelstvo Libuš na téma Psi kolem nás mimo jiné vyplynulo, že chybí, především ve staré Písnici, koše na psí exkrementy. Městská část Praha-Libuš zajistila (i ve výše uvedené lokalitě) umístění celkem 7 košů. Doufáme, že nejen občané, kteří vlastní psy, osazení nových košů uvítají.   

Hana Kučerová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 16. 6. do 4. 8. 2009. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Schvaluje Dohodu o úhradě závazku.
 • Souhlasí s napojením (chodník s vjezdy a výjezdy) na komunikaci Zbudovská dle projektu ing. Zd. Vocetky z 03/2008. Chodník zůstane ve vlastnictví a správě stavebníka. Souhlasí se stavbou komunikace Předposlední dle projektu Ing. Zdeňka Vocetky z 03/2008. Jedná se o nově vybudované napojení komunikace Předposlední na komunikaci Zbudovská na pozemcích parc. č. 303/12, 1123/84, k. ú. Libuš, a prodloužení ke komunikaci Libušská na parc.č.304/1, k.ú. Libuš. Souhlasí se zatříděním komunikace Předposlední jako místní komunikace III. třídy.
 • Souhlasí snavrhovanou stavbou altánu v areálu ZŠ L. Coňka. Altán bude dřevěný, rozměrů 6 x 4 m, výšky 3 m, s otevřenými stěnami.
 • Nesouhlasí s uložením přípojek a zřízením vjezdu na komunikaci na pozemku parc. č. 990/8, k. ú. Písnice, do doby vyřešení celé lokality, jak bylo sděleno ve vyjádření OSMI ÚMČ Praha - Libuš z 23. 5. 2008.
 • Schvaluje Smlouvu o provozování plynárenského zařízení sfirmou Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
 • Schvaluje plnou moc pro Zavos, s. r. o., zastoupený Ing. Jaroslavou Kubovou, pověřuje starostu pana Petra Mráze podpisem této plné moci, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí svyplacením odměn vedoucím odborů ÚMČ Praha-Libuš dle přílohy, která není součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí s předloženou žádostí JUDr. Dagmar Kuželové (záměr rekonstrukce a přístavby stávajícího RD čp. 469, Šátalská ulice, k. ú. Libuš, vč. rekolaudace původního RD na kanceláře). Spřístavbou souhlasí vrozsahu dle předložené studie. Tento souhlas nenahrazuje souhlas sdokumentací pro územní řízení. Tato dokumentace bude po vypracování předložena Radě MČ kvyjádření.
 • Schvaluje dodatek č. 4 kmandátní smlouvě ze dne 8. 1. 2007 sEvou Minaříkovou - E.M. - výuka jazyků. ,
 • Zásadně nesouhlasí snávrhem dopravního opatření „Změna trasy, zastávek a provozních parametrů linek PID voblastech Prahy 4, 11 a 12" zpracovaného společností Ropid.
 • Souhlasí smimořádnou finanční podporou ve výši 20 000 Kč zrozpočtu MČ Praha-Libuš pro fotbalový klub FSC Libuš.
 • Schvaluje jednostranné zvýšení nájemného ve výši maximálního přírůstku měsíčního nájemného, tj. o 10,6 %, tj. 73,23 Kč/m2/měsíc podlahové plochy bytu na základě příslušných ustanovení zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného zbytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb. a dle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb., a to od 1. ledna 2010.
 • Schvaluje Provozní řád Oranžového hřiště v ul. Skalská, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí se stavbou komunikace v ulici Ke Kašně a příčné bezejmenné ulice dle projektu ing. Vl. Vosátky z 02/2009 za podmínek: Zpomalovací práh bude i ve východním směru od vstupu do MŠ nebo tyto dva prahy budou nahrazeny prahem integrovaným s přechodem cca v místě vstupu do MŠ. Před výstavbou budou do země uloženy inž. sítě. Bude zachován alespoň provizorní průjezd pro vozidla integr. záchranného systému (HZS, záchr. služba...). Chodník na jižní straně při MŠ bude prodloužen k hlavnímu vchodu do MŠ. Na konci ulice bude provedeno obratiště pro vozidla (svoz odpadu apod.). Bude prověřena možnost prodloužení příkopu odvádějícího dešťové vody. Budou prověřeny připomínky občanského sdružení Ke Kašně a p. Zbirovského, zejména umístění vjezdů, stávajících stromů atd.
 • Schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemků parc. č. 557/1, 557/94 a 557/95, k. ú. Libuš, které jsou ve vlastnictví obce Prahy, svěřené MČ Praha-Libuš pro rušení kanalizace v rámci akce kanalizace Dobronická.
 • Souhlasí se stavbou prodloužení kanalizačního řadu v ulici Jirčanská - pozemek parc. č. 214, k. ú. Libuš, a s kanalizační přípojkou k pozemku parc. č. 213/1, k. ú. Libuš, dle situace ing. M. Večeřové z 03/2009 za podmínky: Povrchy komunikace budou uvedeny do původního stavu. Před započetím stavby si stavebník vyžádá stanovisko OŽPD MČ Praha-Libuš k záboru komunikace.
 • Schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemků parc. č. 772/1, 772/3 a 767/1, k. ú. Písnice, které jsou ve vlastnictví obce Prahy, svěřené MČ Praha-Libuš.
 • Souhlasí sprominutím smluvní pokuty, která vyplynula dle Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu nemovitostí a Dohody o úhradě závazku za objekt č. p. 100, ul. Ke Kašně.
 • Souhlasí svypovězením smlouvy o nepřetržitém dozoru nad poplachovým zařízením sfirmou Raab Karcher service - center, s. r. o., uzavřené dne 30. 10. 1998 na dobu neurčitou. Schvaluje smlouvu o napojení objektu na poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy mezi hl. m. Prahou a MČ Praha-Libuš.
 • Souhlasí s vypovězením smlouvy o střežení objektu na pultu centralizované ochrany sfirmou Computer patrol, s. r. o., uzavřené dne 14. 12. 2000 na dobu neurčitou. Schvaluje smlouvu o napojení objektu na poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy mezi hl, m. Prahou a MČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje zhotovitele opravy kanalizační přečerpávací jímky v MŠ Mezi Domy firmou Stano Praha, a. s. Pověřuje starostu podpisem objednávky dle její nabídky z14. 7. 2009. Celková cena do 113000 Kč bez DPH (134470 Kč včetně DPH).
 • Schvaluje pro stavební akci „zateplení fasád vMŠ Mezi Domy" jako zhotovitele firmu Trigema Building, a. s., za cenu 2617 124 Kč včetně DPH.
 • Schvaluje pro stavební akci „oprava kuchyně vZŠ Meteorologická 181 - 1. etapa - 2009" jako zhotovitele firmu Engram, s. r. o., za cenu 2055 345 Kč včetně DPH.
 • Schvaluje znění Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2009044038 se zhotovitelem Stano Praha, a. s., na akci „Víceúčelové sportovní plochy Libuš, Klokotská".
 • Souhlasí spředloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení (architektonicko stavební a souhrnné řešení - zpracovatel Loxia, a. s., 2. 6. 2009). 35 RD. Každý RD bude mít 2 nadzemní podlaží vč. podkroví (bez podzemního podlaží), sedlovou nebo valbovou střechu shřebenem max. 8,7 m nad terén. Vkaždém RD budou max. 3 byty a 3 garáže. Byty budou mezonetové. Projektant: Loxia, a. s. Investor: Luna Property, s. r. o. Souhlasí svýše uvedenou předloženou dokumentací jako vlastník (správce) pozemků: 53/2, 53/6, 53/17, 114, 659/15 (LV 530, k. ú. Písnice), 977 (LV 1 - MNV, k. ú. Písnice), 53/29 (PK 624/1- LV 1, obec Písnice, PK 662 - LV 2 - veřejný statek, k. ú. Písnice), 53/1 (PK 662 - veřejný statek - cesta - LV 2, k. ú. Písnice) a 53/32 (PK 662 - veřejný statek - cesta - LV 2, k. ú. Písnice). Souhlasí spředloženou projektovou dokumentací pro vodoprávní povolení - veřejný řad splaškové kanalizace, veřejný vodovodní řad, likvidace dešťových vod souhrnné řešení - zpracovatel Loxia, a. s., pro výstavbu 35 RD. Investor: Luna Property, s. r. o. Souhlasí svýše uvedenou předloženou dokumentací jako vlastník (správce) pozemků: parc.č. 53/1 ( jen PK 662 - veřejný statek), 53/2, 53/17 (LV 530, k. ú. Písnice), 53/29 (PK 624/1- obec Písnice, PK 662 - veřejný statek - oboje LV 1, k. ú. Písnice), 114, (LV 530, k. ú. Písnice), 977 (LV 1, k. ú. Písnice).
 • Schvaluje finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč na zajištění 10. ročníku dětské modelářské soutěže Písnice Model Open.
 • Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným zvěcného břemene Marie group, s. r. o., se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, a povinným zvěcného břemene městskou částí Praha-Libuš, spočívající vprávu umístění stavby provizorního odvodnění zpevněných ploch a střechy bytového domu čp. 986, k. ú. Libuš, tj. výtlačného potrubí včetně uklidňovací šachty sodbočkou do stávající dešťové kanalizace, a práva vstupu na pozemek za účelem nutných oprav, údržby, rekonstrukce a kontroly stavby včetně jejich vytyčovacích bodů. Věcné břemeno se zřizuje na dobu existence stavby provizorního odvodnění zpevněných ploch a střechy bytového domu čp. 986 v k. ú. Libuš, kpozemku parc. č. 557/53 k. ú. Libuš, obec Praha, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřen městské části Praha-Libuš.
 • Revokuje usnesení Rady MČ Praha-Libuš číslo 152/2009 zjednání konaném dne 2. 6. 2009. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene stavby plynárenského zařízení STL plynovodu kpozemku parc. č. 155/1 v k. ú. Písnice, mezi oprávněnými zvěcného břemene, fyzickými osobami, uvedenými ve smlouvě pod číslem 1 - 30, všichni zastoupení na základě plných mocí panem Františkem Zachariášem, oprávnění 31 - 36 si vyhradili právo předmětnou smlouvu podepsat osobně, a povinným zvěcného břemene MČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje nájemní smlouvu mezi MČ Praha-Libuš a paní Janou Hejtmánkovou na pronájem části pozemku parc. č. 317/1, k. ú. Libuš, o výměře 1 m2 na umístění reklamního zařízení o rozměrech 0,58 x 0,98 m při křižovatce ulic Libušská - Mirotická vPraze-Libuši na dobu od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009.
 • Jako vlastník pozemků - svěřená správa nemovitostí parc. č. 303/12, 1123/84 a 304/1, vše k. ú. Libuš, souhlasí s napojením (chodník s vjezdy a výjezdy) na komunikaci Zbudovská dle projektu ing. Zd. Vocetky z 03/2008. Chodník zůstane ve vlastnictví a správě stavebníka. Souhlasí se stavbou komunikace Předposlední dle projektu Ing. Zdeňka Vocetky z 03/2008. Jedná se o nově vybudované napojení komunikace Předposlední na komunikaci Zbudovská na pozemcích parc. č. 303/12, 1123/84, k. ú. Libuš, a prodloužení ke komunikaci Libušská na parc. č. 304/1, k. ú. Libuš.
 • Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem sfirmou Enesa, a. s.
 • Souhlasí snavrženým rozsahem chodníků vMČ Praha-Libuš, na kterých nebude prováděna zimní údržba. Pověřuje odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš požádat odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy o vyjmutí uvedených chodníků ze zimní údržby (zařazením do vyhlášky č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí).
 • Souhlasí svytyčením Lokálního biokoridoru L4/276 - Písnice dle „Rozhodnutí o využití území a dělení pozemků" ÚMČ Praha 12 č. j. VYST/22141/Št/2003 ze dne 27. 7. 2004 a dle „Rozhodnutí o využití území a dělení pozemků" č. j. VYST/22882/Št/2004 ze dne 15. 3. 2005.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2009. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2010.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna 2010. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2010.
Jarní prázdniny
v délce jednoho týdne jsou stanoveny podle sídla školy, pro Prahu 1 až 5, tedy i Libuš a Písnici: 1. - 7. března 2010.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý 31. srpna 2010.

Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září 2010.

Zdroj: www.msmt.cz, redakčně zkráceno


<< nahoru

ikonka VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna") na území České republiky vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2009 Sb. ze dne 9. července 2009.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 9. října 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá ve volebních místnostech na území České republiky a ve volebních místnostech zřízených při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.

V městské části Praha-Libuš jsou volební místnosti umístěny takto: Pro volební okrsky č. 1068, 1070 a 1071 v tělocvičně ZŠ Meteorologická na adrese Meteorologická 181, pro volební okrsek č. 1069 v ZŠ L. Coňka na adrese L. Coňka 40/3 a pro volební okrsky č. 1072 a 1073 v budově ÚMČ Praha-Libuš na adrese K Lukám 664.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volební místnost

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „vzor", prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo prohlášení zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování.

Hlasování na voličský průkaz

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. 9. července 2009, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 2. října 2009, obecnímu úřadu, nebo úřadu městské části, který stálý seznam voličů vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. 7. října 2009; obecní úřad v místě trvalého pobytu voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 24. září 2009, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy kandidátní listina politické strany, politického hnutí nebo koalice nebyla zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem.

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 6. října 2009. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Způsob hlasování

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, případně novou sadu hlasovacích lístků. Poté vstoupí volič do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posouzení vliv.  

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu sám upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

K tisku připravil Tomáš Hejzlar


<< nahoru

ikonka PODRUHÉ: PŘÍKLADY UŽ NETÁHNOU? ,


<< nahoru

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ze dne 24. 6. 2009:

č. 25/2009: ZMČ Praha-Libuš schvaluje smlouvu o spolupráci s firmou Luna Property, s. r. o., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČO 27929965. Pověřuje starostu podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 26/2009: ZMČ Praha-Libuš schvaluje darovací smlouvu s firmou Luna Property, s. r. o., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČO 27929965. Pověřuje starostu podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 27/2009: ZMČ Praha-Libuš schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní s firmou Luna Property, s. r. o., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČO 27929965, na komunikace vybudované v rámci realizace projektu s názvem „Písnické rezidence - Vrtilka" v k. ú. Písnice. Pověřuje starostu podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 28/2009: ZMČ Praha-Libuš souhlasí s rozpočtovou změnou č. 2 ve všech bodech.

č. 29/2009: ZMČ Praha-Libuš schvaluje úplné znění zřizovací listiny ZŠ Meteorologická s účinností od 1. září 2009, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 30/2009: ZMČ Praha-Libuš schvaluje úplné znění zřizovací listiny MŠ Mezi Domy s účinností od 1. září 2009, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 31/2009: ZMČ Praha-Libuš schvaluje  kupní smlouvu na odkoupení pozemků:

a)      parc. č. 401/5 o nové výměře 1 219 m2,

b)      parc. č. 401/10 o výměře 2.087 m2,

c)      parc. č. 401/48 nově vzniklý pozemek o výměře 78 m2,

d)      parc. č. 401/50 nově vzniklý pozemek o výměře 160 m2,

e)      parc. č. 402/1 o nové výměře 2.030 m2, to vše v k. ú. Libuš, obec Praha,

a dále nemovitosti - pozemky tvořící „chodník", a to parc. č. 402/29 o výměře 7 m2, parc. č. 401/49 o výměře 311 m2 a parc. č. 401/47 o výměře 88 m2, to vše v k. ú. Libuš, obec Praha, které byly na základě geometrického plánu číslo 1287-161/2008 vypracovaného spol. Geomap, s. r. o., odděleny z pozemků parc. č. 402/1 o výměře 2261 m2, 401/10 o výměře 2328 m2, 401/5 o výměře 1385 m2, 402/13 o výměře 388 m2 uvedených na LV č. 909 vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, KP Praha ve vlastnictví Central Central group, a. s., za celkovou kupní cenu 1 000 Kč do vlastnictví hl. m. Prahy - svěřeno MČ Praha-Libuš, od společnosti Central group, a. s., se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4, PSČ 140 00. Pověřuje starostu Petra Mráze podpisem kupní smlouvy a návrhu na vklad, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 32/2009: ZMČ Praha-Libuš schvaluje kupní smlouvu s firmou Marie group, s. r. o., se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, IČO 26426561, na pozemek parc. č. 429/49 o výměře 256 m2, v k. ú. Libuš za cenu 142 Kč. Pověřuje starostu podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 33/2009: ZMČ Praha-Libuš souhlasí  s předloženým návrhem změny územního plánu SÚ HMP ve vlně 07: Z 1526/07 - parc. č. 981/2, 12, k. ú. Písnice, změna z PP na SO.

č. 34/2009: ZMČ Praha-Libuš souhlasí s předloženým návrhem změny územního plánu SÚ HMP ve vlně 07: Z 1897/07 - parc. č. 845/31, k.ú. Písnice, změna z PP na OC.

č. 35/2009: ZMČ Praha-Libuš nesouhlasí s předloženým návrhem změny územního plánu SÚ HMP ve vlně 07: Z 1322/07 - parc. č. 845/1, 12, 17 - část, 846/1, 2 - část, změna z OP/OC na OC.

č. 36/2009: ZMČ Praha-Libuš volí jako přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 paní Jaroslavu Forinovou, bytem Ke Kurtům 379/11, Praha 4.

č. 37/2009: ZMČ Praha-Libuš bere na vědomí závěrečnou zprávu z veřejné debaty na téma Vietnamská komunita v MČ Praha-Libuš.

č. 38/2009: ZMČ Praha-Libuš schvaluje: následující složení výboru pro multikulturní soužití: Mgr. Tran Quang Hung - provozní ředitel Saparia, a. s., Ing. Jaroslav Hastík - vedoucí VTÚ, Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy, Ing. Lenka Koudelková - zástupkyně starosty, Iva Hájková - tajemnice výboru, vedoucí humanitního odboru, PaedDr. Blanka Bartošová. Schvaluje rámcovou náplň činnosti výboru: 1. Komunikace a nastavení spolupráce vůči MHMP, Praze 4 a Praze 12, státním orgánům a represivním složkám. Realizace společných aktivit s těmito orgány a složkami. 2. Komunikace vůči občanům MČ Praha-Libuš. Tento bod zahrnuje i sběr informací a podnětů od těchto občanů, jejich zpracování či případné předávání k řešení ostatním orgánům. 3. Komunikace vůči vietnamské komunitě s cílem přiblížit areál Sapa občanům MČ Praha-Libuš a seznamovat občany s životem Vietnamců u nás.

č. 39/2009: ZMČ Praha-Libuš schvaluje žádost o dotaci v rámci Emergentního projektu Ministerstva vnitra na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 16. února 2009 č. 183 - Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2008 a návrh dalšího postupu - Integrace dětí cizinců na školách zřizovaných MČ Praha-Libuš, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka ZUBNÍ POHOTOVOST – V THOMAYEROVĚ NEMOCNICI

Obyvatelům především jižních částí Prahy s bolavým zubem se výrazně uleví. Začátkem srpna se podařilo obnovit Zubní lékařskou službu první pomoci pro dospělé, tak zvanou zubní pohotovost. Ta po krátkém přerušení své činnosti na začátku léta našla své nové působiště v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTNsP) v Praze 4 ve Vídeňské ulici.
Lékařská služba první pomoci ve FTNsP se tak stala komplexním celkem, neboť k již fungujícím pohotovostem lékárny, lékařské služby pro dospělé i děti se přidala také pohotovost zubní. „Podle našeho názoru by byla velká škoda, pokud by zubní pohotovost v Praze 4 měla úplně zaniknout. Jde o velký region s téměř půl milionem obyvatel. Vyvinuli jsme proto veškeré úsilí, abychom zubní pohotovost v Praze 4 mohli obnovit, což se také po jednáních se společností Pragomedika povedlo," vysvětlil náměstek ředitele FTNsP pro léčebnou péči Tom Philipp.
Podle jeho slov Praha alespoň dvě zubní pohotovosti potřebuje, obnovená činnost zubní pohotovosti ve FTNsP totiž vhodně doplňuje centrální pražskou zubní pohotovost ve Spálené ulici v Praze 1. „V situacích, kdy má mnoho lidí problém sehnat v Praze svého praktického zubního lékaře, v případech, kdy řada lidí z různých krajů ČR v Praze přes týden pobývá kvůli zaměstnání, a vzhledem k přítomnosti mnoha cizinců, je zubní pohotovost v Praze 4 o to víc potřebná," domnívá se náměstek Tom Philipp.
Zubní pohotovost v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice, kterou zajišťuje společnost Pragomedika, je v provozu ve večerních hodinách všedních dnů. Během víkendů a svátků pak od ranních až do večerních hodin.

Zubní lékařská služba první pomoci pro dospělé
provozovatel: Pragomedika
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800
Praha 4 - Krč
pavilon B1 (vpravo od hlavní brány)
tel. 261 083 546
Ordinační hodiny:
pondělí - pátek 17.30 - 22.30 hodin
sobota, neděle, svátky 7.30 - 22.30 hodin

Mgr. Martina Štanclová, tisková mluvčí FTNsP


<< nahoru

Téma

ikonka ROZHOVOR - Z policejní služebny na Lhotce

V Durychově ulici sídlí místní oddělení policie Lhotka, jehož vedoucím je npor. Radek Černý. Požádali jsme ho o odpovědi na několik otázek.

Jak byste charakterizoval zdejší rajón?

Oblast, kde zajišťujeme bezpečnost, je v rámci policejní čtyřky druhá největší. Patří k nám část Prahy čtyři a dvanáct, ale také celá Libuš a Kunratice. Jsou tu velká sídliště i nová satelitní městečka. Na našem území je i velké nákupní centrum na Novodvorské a na druhé straně zase tržnice Sapa. Jednoznačně - naši policisté se nenudí.

Jak je to na tak rozsáhlém území s trestnou činností?

Nejvíce nás i občany trápí krádeže aut, krádeže součástek z vozidel. Šetříme taky případy  poškozování cizí věci, což jsou například poškozené zastávky MHD, poškozená vozidla, panelové domy a větší stěny pomalované od sprejerů. Problémy u nás jsou s cizinci. Ubytovna tady zrovna není, ale o to je to horší. Cizinci bylí v různých bytech či rodinných domcích. Jejich ubytování je tedy rozložené v rámci celého rajónu a bezdůvodně do soukromých objektů nemůžeme. Tu a tam jedeme na vloupání do rodinného domku, ale téměř každý den šetříme vloupání do prodejny či kanceláře.

Co zdejší oddělení a počty policistů?

Nebudu zastírat, že policistů je málo. Momentálně tady chybí patnáct policistů a další budou odcházet. V době zkouškového období chybí policisté, kteří studují, a tak by toto oddělení nemohlo fungovat bez pravidelných posil z oddělení hlídkové služby. Občané se ale nemusí obávat, že tady na policistu nenarazí. Jak už jsem řekl, naše oddělení každodenně posilují policisté z oddělení hlídkové služby v rámci policejní čtyřky a pomáhají nám také kolegové z pohotovostní motorizované jednotky. Nesmím ale zapomenout na strážníky, máme tady opravdu výbornou spolupráci s městkou policií, ať už z pražské čtyřky či z dvanáctky. 

Můžete přiblížit některý z posledních případů?

Někdy od dubna pátráme po pachateli, který nejprve odcizil z tašky asi šedesátiletého muže peněženku, kde měl majitel i několik platebních karet. Škoda, kterou lapka krádeží způsobil, byla asi za tisíc korun. Ale s tím se zloděj nespokojil, a tak postupně z platebních karet vybral téměř sto tisíc korun. Máme teď docela dobrou stopu a věřím, že se nám podaří zloděje zadržet a obvinit nejen z krádeže, ale i z neoprávněného držení platební karty.

Máte pro zdejší občany nějaké rady, aby se nestali obětí trestného činu?

Zaměřil bych se na seniory, protože tady máme problémy. Občané, kteří se trochu dříve narodili, si do bytu někdy pustí cizí osoby a hned je z toho případ. Proto mám pro seniory několik rad: Do bytu žádnou cizí osobu nevpouštějte. V případě zástupců firem provádějících odečty energií požadujte služební průkaz, sledujte vývěsky v domech, kde firmy o své činnosti informují v předstihu. Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. Buďte opatrní a neotvírejte každému, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc. Mějte vždy důležitá telefonní čísla poblíž telefonu. Nemívejte doma více peněz v hotovosti, peníze si raději uložte na účet. 

Chcete vzkázat něco přímo obyvatelům Libuše a Písnice?

Velice rád bych poděkoval všem zdejším občanům, kteří nám pomáhali v době požáru tržnice Sapa. Pro zástupce složek integrovaného záchranného systému nosili nejen pití, ale i jídlo. Zdejší obyvatelé moc dobře věděli, že tam byli nejen policisté, ale i strážníci a hasiči několik hodin, někteří i několik dní, a to nepřetržitě. Všem, kteří pomohli, patří velký dík.

Připravila Eva Brožová


<< nahoru

ikonka Z DENÍKU TROJČÁTEK (2) - UŽ JE NÁM ROK

Ahoj, čtenáři. V minulém čísle se s vámi moje sestra Míša podělila o pár zážitků z našeho deníčku. Poté, co říkala, že to byla vlastně zábava, se strhla velká bitva o to, kdo se s vámi podělí o další zážitky. Mamka ale rozhodla, že to půjde dál podle stáří, a proto padla řada na mě. Jsem sice starší pouze o 15 vteřin než Marťa, ale i to se počítá. Jmenuji se Markétka Hurníková a podělím se s vámi o dalších pár zážitků z našeho deníčku.

Jak už se Míša v minulém čísle zmínila, zúčastnily jsme se castingu na reklamu Pampers. Vybrali nás do dalšího kola, které se konalo 24. června. Sešlo se tam asi šest párů dvojčátek a k nim děti, které si tipově seděly a měly dohromady vypadat jako trojčátka. My seděly a hrály si s rodičema, ale jinak tam všechny děti plakaly. Maminky jim česaly a barvily obočí, česaly vlásky, voněly, a dokonce jedna maminka tam svoje děti pudrovala. Mamka na to koukala s otevřenou pusou. Nejvíc se ale divila, když jedna máma povídala skoro ročním dvojčatům, ať se koukají usmívat a snažit, že když už je stojí tolik peněz, tak ať koukají nějaký vydělat. To byl pro mamku šok a chtěla s náma jít radši domů. Šli jsme na natáčení jako první. Pan režisér mluvil jen anglicky a myslel si, že jsme nějaké cvičené opičky a že vše budeme dělat na povel. Velmi se podivil, že v deseti měsících ještě nechodíme a neposloucháme. No mamka málem vyletěla z kůže. Nakonec něco natočili s tím, že se nám do čtyř dnů ozvou. Vybírali z nás a dvojčat a jedno dítě z Bratislavy. Vybrali si ty z Bratislavy s odůvodněním, že Marťa za sebou tahá při plazení jednu nohu a to by v reklamě nevypadalo dobře. Rodičům to nevadilo, právě naopak. Byli radši, protože ten kousek, co zažili, jim stačil a nedovedli si představit, že by nás někdo takhle trápil skoro týden. Peníze na očkování se už prý někde seženou. Zkušenost to byla zajímavá, ale rodiče nechápou, jak mohou být některé mámy takhle ošklivé na své děti kvůli penězům.

Za týden jsme šli s mamkou a taťkou na první nové očkování. Hexavakcína, která se teď běžně očkuje a kterou doktoři nemají moc rádi, nám totiž dala pěkně zabrat. Na nás to ani poznat nebylo, ale v krvi nám začaly ubývat bílé krvinky. Proto očkovací ústav doporučil hexavakcínu vysadit, nahradit jinými a začít ještě s Prevenarem. Když se poprvé paní doktorka o této očkovací látce zmínila, bylo rodičům jasné, že není zadarmo. Paní doktorka je ale mile překvapila s tím, že děti narozené do porodní váhy 1500 g a děti s častým zánětem středního ucha mají toto očkování plně hrazené. (Tak pokud někdo takový je, neváhejte a zeptejte se..) Já měla při narození 1390 g a Míša 1500 g, takže nám to vycházelo zdarma. Marťa měla 1800 g, takže se do limitu nevešla. Rodiče ale říkali, že jí to zaplatí, hlavně když nám to pomůže. Jaké bylo ale překvapení našich rodičů, když jim paní doktorka oznámila, že sehnala i pro Marťu zdarma. Byli jsme všichni moc šťastní a chtěli bychom jí touto cestou velmi poděkovat. Ušetřila nám hodně moc peněz.

Pro hodně lidí začaly prázdniny. To my zatím neznáme, ale jednou to přijde. Mamka říkala, že v tomto období jezdí skoro všichni na dovolenou, na tábory, k babičkám a jinam. My ale nikam nepojedeme, protože taťka musí moc pracovat, a navíc na dovolenou nemáme peníze. Ale přeci jen jsme 18. července vyrazily k babičce do Studénky. To je skoro u Ostravy. Bylo to tam fajn, ale chyběl nám táta. Přijel sice s námi, ale hned druhý den odjel zpátky do Prahy pracovat. Za týden jsme jeli domů. Cesta byla hrozná. I když jsme jeli hodně brzo ráno a v Praze byli kolem desáté, přece jen už bylo pěkné vedro.

9.  srpna přišel ten velký den. Měly jsme své první narozeniny. Pan doktor v porodnici říkal, že pokud to zvládneme bez úhony až po první rok, máme vyhráno. Ráno jsme ještě jely s rodiči nakoupit nějaké drobnosti. Mamka nám totiž sama dělala dortík. Na Chodově se nám vždycky moc líbí. Rády koukáme do regálů a po lidech. Mamka najížděla zrovna na obrubník venku a křup. Náš ,,autobus,, z ničeho nic prasknul. Bylo jasné, že je zle. Rupla rukojeť u kola, přesně v místě, kde vede lanko k natáčecí přední nápravě. Bez kočáru si nikdo z nás neuměl představit ani den. Taťka byl jen zvědavý, co se nám ještě dneska stane. Nakonec se nestalo nic. Jen když nám mamka přinášela dortík se zapálenýma svíčkama, nejvíc nás zajímal plamínek, takže se nedalo nic moc nafotit. Teda pokud neměly být v albu hořící rukávy :-). Rodiče nás chytali, ať nevzplaneme, foťák fotil koberec, když se radši sfoukly svíčky, padly jsme rukama do dortu. Mamka nám udělala dortík se třema krásnýma housenkama. Jenže skoro nic jsme z něj neměly. Jen jsme si každá trošičku ďobly a taťka říkal, že ho zase schováme, protože tohle ještě nesmíme. Byly jsme moc smutné, ale prý si užijeme příští rok. Když ale mamka viděla tu spoušť po našem prvním dortě (na koberci, na oblečení, na zdi ) nedá se říct, že by se zrovna těšila na další :-). Od mamky a taťky jsme dostaly svoje první botičky. Byly nádherné a hned jsme si na ně zvykly. Druhý den jsme hned šly k paní doktorce na očkování a roční prohlídku. Rodiče i paní doktorka měli velkou radost. Vždyť po roce života z našich miniaturních vah a výšek jsme na tom takhle: Míša 7600 g a 73 cm, já 7800 g a 72,5 cm a Marťa 8100 g a 73,5. No prostě super.

V minulém čísle Míša děkovala za nás všechny místní poště. Já bych ráda poděkovala opět za nás všechny místnímu obchodu Albert, který zde byl na jaře otevřen. Když jsme tam jeli poprvé nakoupit, mamka měla trošku strach, protože už se jí jednou stalo, že byla vykázána z obchodu i s kočárem. Tady jsou ale všichni velice milí, hodní, vstřícní a pokaždé pro nás mají úsměv a vřelé slovíčko. A velice nás překvapilo, když 7. srpna, dva dny před našimi narozeninami, nám manažer obchodu s jednou moc milou paní prodavačkou předali nádherný patrový dort. Byli jsme všichni moc překvapeni a nemohli tomu uvěřit. Všem moc děkujeme za jejich milé vystupování a profesionální přístup k zákazníkovi a dále lidem, kteří navštěvují tento obchod v době, kdy tam nakupujeme, děkujeme za toleranci a milá slova.

Tak musím dát Míše za pravdu. Vyprávět zážitky je zábava. Teď nás čeká ale skoro měsíc bez kočáru, a tudíž pobyt pouze doma, což je hrůza. No, snad to nějak zvládneme. Mějte se všichni sluníčkově a užívejte poslední letní dny.

Za trojčátka Markétka Hurníková

<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci září 2009 se dožívají významných jubileí (70 let, 80 let, 81 let, 82 let, 85 let, 86 let, 87 let, 88 let a 90 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

Ladislav Křemeček

Helena Štekrová

Ladislav Chundela

Antonín Řezníček

Jarmila Kučerová

Věra Fišarová

Jiřina Braunová

Věra Nepimachová

Ludmila Čechová

Václav Holeček

Edwin Icelius

František Jelínek

Miluše Rubášová

Antonín Janeček

Václav Zvěřina

Jaroslava Veselá

Libuše Urbanová

Marie Macourková

Jindřich Täubner

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách U nás, je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou -  tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení. 


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (46) - Trochu jinak

Tak se nám dcera dostala na gympl! Dokonce na tentýž, na který jsem se před pouhými 39 lety dostal i já. Tehdy jsem na té škole ještě nacházel zbytečky již normalizované šťastné atmosféry 60. let minulého století. Byla ta 60. léta (poslední šťastná léta této civilizace) poznamenaná a charakteristická aktivitami autorů beat generatiom a na ně navazujícím hnutím hippies, jejichž společným jmenovatelem bylo bourání tradic, nekonvenční přístup k životu a naivní a silný pacifismus, který paradoxně vedl i k bouřím roku 1968. A tak Američané stále bojovali ve Vietnamu a v Československu nekompromisně zasáhla spřátelená vojska. O tom, že hnutí beat generation, které silně formovalo mou generaci, má stále co říci, svědčí i dva letošní počiny nakladatelstvím Argo, a to:

Jack Kerouac: Na cestě - rukopisný svitek

ISBN: 978-80-257-0170-6

Literární událostí bylo i v USA vydání legendárního rukopisného svitku románu klasika beatnického hnutí Jacka Kerouaca a český překlad Jiřího Popela je takovou událostí i u nás. Tento román je považován za dílo, které proměnilo americkou literaturu i společnost. V prvním znění, které Kerouac napsal během tří měsíců roku 1951, se ke čtenáři dostávají i později vyřazené scény. Třeba o návštěvě u Billa Burroughse na podzim 1947. Nebo břitký rozhovor na téma "co bysme dělali, kdybychom byli postavy ze starého Západu". Nebo zničující večírek v domě Alana Harringtona v Arizoně, který posiluje dojem, že sexualita bouřlivého Cassadyho se vymyká kontrole. Pro dřívější vydání sám autor román zkrátil především z obavy, aby kniha v prudérní Americe vůbec vyšla.

Charles Bukowski: Pobryndané spisy

ISBN: 978-80-257-0140-9

Chlastem a melancholií prosáklý soubor šestatřiceti povídek, uměleckých manifestů, fejetonů a úvah, které doposud vyšly nanejvýš v undergroundových, literárních a pornografických časopisech. Raritními kousky jsou tu sarkasmem a nihilismem prodchnuté povídky z poloviny 40. let,  reportáž z koncertu Rolling Stones, recenze Artaudovy básnické sbírky či esej o Poundovi. Bukowského alter ego je moudra trousící opilec, děvkař, provokatér, rváč a budižkničemu, avšak za psacím strojem se v jeho postavě ocitá rozervaný génius, meditující o poezii, vážné hudbě a opravdovosti.

A když už je řeč o beatnících, nelze se nezmínit také o jediné próze českého autora, jehož osud a dílo přes všechny tehdejší překážky s beatníky v Čechách nejvíc rezonovalo.

Václav Hrabě: Horečka

ISBN: 80-85935-10-4

V této próze se Hrabě s upřímným zděšením a smutkem staví k nadčasové otázce předsudků a zažitých myšlenek o zkažené mladé generaci. Už jsem dnes možná generace, proti níž se ode mne starší Hrabě tehdy ohrazoval, ale na mejdany, básničky a lásky té doby vzpomínám dodnes se zatajeným dechem: I na čistotu a nevinnost, která v nich stále je: Rozepjal blůzu a políbil ji na nahou kůži nad okrajem sukně. Byla bílá a horká. Zapomněl její jméno a nezdálo se mu nutné moc si vzpomínat. Voněla mlhou a maturitou.

Jbx

Pozn. (takřka beatnická k MHD): Tak jsem si myslel, že Andulka bude jezdit do gymplu autobusem 197. A oni ho vlastně zrušili. Aspoň že já budu moct jezdit za kamarádkou Vlaďkou do Modřan novou linkou 153. Ale ve všední den se vidíme v práci a o víkendech ten bus nejezdí. Stejně by mě žena nepustila a Vlaďka má doma manžela...


<< nahoru

Zveme

ikonka ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2009 - DNY ZDRAVÍ V MČ PRAHA-LIBUŠ

Do osvětové kampaně Dny zdraví se zapojují s MČ Praha-Libuš všechny mateřské a základní školy, fitness centrum Bodypoint, mateřské centrum Kuřátko, Klub Senior, Sokol Libuš, TJ Tempo Praha, SP-kolo, o. s., Žákovské zastupitelstvo Libuš, pěvecký sbor Nashira, Státní zdravotní ústav Praha, Český červený kříž a Porsenna, o. p. s. Sponzorem kampaně je Danone, a. s., která zajistila pro všechny děti z mateřských škol každodenní podávání nápoje Actimel po dobu jednoho týdne.

Zveme na akce pro veřejnost (informace budou průběžně uveřejňovány na www.praha-libus.cz):

16. 9. od 14 do 17 hodin SOKOLENÍ - pořádá TJ Sokol Libuš v Libušské sokolovně, Den otevřených dveří www.sokol-cos.cz.

27. 9. od 9 do 16 hodin CYKLISTICKÝ ZÁVOD - pořádá SP-kolo, o. s., se startem a cílem před ZŠ Meteorologická, www.spkolo.cz.

3. 10. JEZDECKÝ DEN - pořádá TJ Tempo Praha v ul. Zátoňská v Písnici.

5. 10. od 14.30 do 19 hodin DEN PRO ZDRAVÍ - v Bodypoint, Mirotická 929, Libuš, pořádá MČ Praha-Libuš s fitness centrem Bodypoint ve spojení s Dnem otevřených dveří www.bodypoint.cz . Bližší program uveden níže.

11. 10. od 9 do 12 hodin DUATLON - pro děti do 15 let (běh, jízda na kole) pořádá pan Zdeněk Horčík před Klubem Junior, Na Okruhu 395, Písnice.

11. 10. od 15 do 19 hodin DRAKIÁDA - pořádá MČ Praha-Libuš na fotbalovém hřišti ve Švihovské ulici, Písnice.

17. 10. odpoledne LIBUŠSKO-PÍSNICKÁ NOTA - v Libušské sokolovně pořádá ženský pěvecký sbor Nashira pod vedením Emy Máchové.

DEN PRO ZDRAVÍ pro širokou veřejnost dne 5. 10. od 14.30 do 19 hodin ve fitness centru Bodypoint pořádá MČ Praha-Libuš ve spolupráci s Bodypoint fitness.

-         stánek s bioprodejcem

-         Státní zdravotní ústav: bezplatné měření krevního tlaku, BMI, množství tuku v těle přístrojem Omron

-         Český červený kříž: nácvik první pomoci, práce s obvazovým materiálem na cvičné figuríně

-         Porsenna, o. p. s. - osvěta o úsporách energií a alternativních zdrojích

      www.bodypoint.cz, Mirotická 12, Praha 4 - Libuš, tel. 241 727 756

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 5. 10. v Bodypoint s možností vyzkoušet si zdarma různá cvičení moderního směru se začátkem vždy v celou hodinu od 15 do 20 hodin (např. aerobik, fitball, bodyform, bosu, pilates, powerjoga, 15 h a 16 h cvičení pro děti 3-5 let, spinning atd.).

Doprovodný program:

-         16-18 h dětské minisoutěže o ceny

-         17 h cvičení s hlídáním dětí

-         19 h losování výherních zářijových permanentek o ceny

Rozvrh cvičení:

PO

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

5. 10. 2009

velký sál

RYTMIKA děti 2-4

RYTMIKA děti 3-5

Bodyform

Fitball

míče Bosu

Dance aerobic

OLGA

OLGA

s hlídáním dětí

EVA

ROMAN

MARKÉTA

malý sál

Rodiče s dětmi 1-3

Pilates

Baletní tanečky 5-9 let

Latina

P-class

Fitball

PETRA

ALENA P.

IILONA

JINDRA

ANDREA

LENKA

Spinning

 

 

Spin-body

Spinning-začáteč

Spinning-mírně pokr

Spin-joga

 

 

EVA

ZDENĚK

ZDENÉK

ZUZKA

Na Dny zdraví všechny srdečně zve městská část Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ DUATLON DĚTÍ A MLÁDEŽE 2009

Pořádá: MČ Praha-Libuš, hlavní organizátor Ing. Zdeněk Horčík

Datum konání: 11. října 2009

Místo startu: Smyčka před Klubem Junior, sídliště Písnice, Na Okruhu 395

Prezentace: V místě startu, končí vždy 15 minut před startem kategorie. Předběžné přihlášky lze pro urychlení prezentace zaslat předem písemně nebo mailem na adresy pořadatelů (MČ Praha- ibuš, Libušská 35, 142 00 Praha-Libuš, e-mail horcik@quick.cz nebo humanitni@praha-libus.cz )

Disciplíny: Běh, kolo, běh, příp. běh, kolo, povrch asfalt, šotolina, zámková dlažba, doporučujeme horské nebo trekingové kolo

Kategorie:                   

v         Děti do 7 let              běh 300 m, kolo 1,2 km

v         Děti 8-9 let                běh 600 m, kolo 3,2 km

v         Děti 10-11 let            běh 600 m, kolo 3,2 km

v         Mladší žáci 12-13 let běh 1200 m, kolo 6,4 km, běh 600 m

v         Starší žáci 14-15 let   běh 1200 m, kolo 6,4 km, běh 600 m

 

Podmínky účasti: Respektování pravidel a pokynů pořadatelů. Cyklistická přilba pro cyklistickou část.

Závodí se podle pravidel duatlonu v disciplínách dle kategorie bez přestávek, seznámení s tratí a poučení bude provedeno před startem příslušné kategorie. S výjimkou kategorie do 7 let není dovolena jakákoliv pomoc nebo doprovod na trati. Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. Za děti zodpovídají jejich rodiče, pořadatel nezodpovídá za škody způsobené závodníky nebo vzniklé závodníkům.

Ceny: 1. - 3. místo v kategorii

Časový program:            8.30 začátek prezentace

                                    9.30 hod. start kategorie do 7 let

                                    10.00 hod. start kategorií 8-9 a 10-11 let

                                    10.30 hod. start kategorií 12-13 a 14-15 let

Vyhlášení výsledků: do 1 hodiny po dojezdu příslušné kategorie.

Zdeněk Horčík

<< nahoru

ikonka POZVÁNKA NA JEZDECKÝ DEN

V sobotu 3. října 2009 se v areálu Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha (dále JO) uskuteční 17. ročník tradičního Jezdeckého dne JO TJ Tempo Praha. Je to navíc už i jubilejní 5. ročník, který se koná pod záštitou Úřadu městské části Praha-Libuš s podtitulem O pohár městské části Praha-Libuš.

Stejně jako v předchozích ročnících budou na pořadu Jezdeckého dne soutěže v jezdeckých disciplínách drezury a parkuru, včetně soutěží pro poníky. Za JO TJ Tempo Praha bude startovat řada jeho členů - dětí z MČ Praha-Libuš a okolních městských částí. Chceme proto pozvat všechny příznivce a přátele jezdeckého sportu z řad veřejnosti, aby přišli naše svěřence i mládež z ostatních pozvaných jezdeckých oddílů podpořit a prožít s námi hezký sportovní zážitek.

Začátek první soutěže je plánován na 10.00 hod., ostatní disciplíny pak následně. Dekorování vítězů proběhne vždy bezprostředně po ukončení soutěží.

Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha se nachází v ulici Zátoňská čp. 20 ve staré Písnici. Spojení autobusy MHD 113, 331 a 333, zastávka Ke Březině.

Parkování a občerstvení zajištěno. Podrobnější informace o Jezdeckém oddíle TJ Tempo Praha jsou k dispozici na našich internetových stránkách www.jotjtempo.cz.

Všichni jste srdečně zváni!

Jezdecký den JO TJ Tempo Praha se koná za laskavé podpory Úřadu MČ Praha-Libuš.

Za JO TJ Tempo S. Svobodová a S. Brož

www.jotjtempo.cz

<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR

www.klubjunior.cz

Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 - Písnice

tel. 604 273 968

e-mail  koudelkova@klubjunior.cz

Klub JUNIOR rozšiřuje své aktivity i pro dospělé!

Zveme vás na Den otevřených dveří a zároveň zápis do jednotlivých oborů, kroužků a kurzů ve středu 16. září od 18 hodin do prostor Klubu Junior, Na Okruhu 395/1

V roce 10. výročí úspěšné činnosti zahajuje Klub Junior, zřízený MČ Praha-Libuš, nové aktivity otevřeného celoživotního vzdělávání a volnočasových činností pro každý věk!

Ve středu 16. září mají příležitost všichni zájemci, tedy nejen rodiče a děti, kromě prohlídky klubu seznámit se také s plánem aktivit na celý školní rok 2009/10, možnost osobně si pohovořit s lektory a domluvit  konkrétní časový rozvrh docházky na vybraný obor z následující nabídky:

Aerobik,

ANgličtina

Čeština pro cizince

Čtení, psaní jako hraní

Flétna

Florbal

Francouzština

Hudební nauka

Chystáme se do školy

Jóga

Judo

Keramika

Klavír

klávesy, KLAVÍR A akordeon

Kreativní kroužek

Kytara

Němčina

Počítačová gramotnost

Ruština

Salsa

Sportovní hry

Španělština

Tvořínek

Výtvarná tvorba

Zpěv a jeho interpretace

Přijďte se podívat, těšíme se na vás!                                            

Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968


<< nahoru

ikonka KALENDÁRIUM ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2009

Termín

Název akce

Místo konání

Čas konání

   Od 1. 5. do 30. 9. MČ Praha-Libuš  vyhlásila pro občany Libuše a Písnice soutěž

                  Rozkvetlé okno, balkón, okolí domu. Více na www.praha-libus.cz

Během měsíce září a říjen probíhají Dny draví v MČ Praha-Libuš

 

 

Kurz Základy práce s PC, pro rodiče s malými dětmi Attavena a MC Kuřátko

ZŠ Meteorologická 181, info a přihlášky: 777 991 742, 385 340 579, www.attavena.cz

Od září 2009

1. 9.

Zahájení cvičebního roku 2009/10

TJ Sokol Libuš, Libušská 294/129

Dle pravidelného rozvrhu

16. 9.

Sokolení - den otevřených dveří

 

Sokolovna TJ Sokol Libuš

14 - 17

16. 9.

Den otevřených dveří - zápis do jednotlivých oborů, kroužků a kurzů

Klub Junior, Na Okruhu 395/1

 

Od 18

20. 9.

Podzimní dětský den - zahájení činnosti soukromé stáje Stable Donja

Prostory jízdárny JO TJ Tempo Písnice

Od 14

27. 9.

Cyklistický závod, SP-kolo,

O pohár městské části Praha-Libuš

ZŠ Meteorologická 181,

www.spkolo.cz

Celý den

1. 10.

Povídání s vietnamskými studenty - zvyky a tradice, určeno pro širokou veřejnost

Zasedací místnost ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664

Od 18

3. 10.

Jezdecký den a soutěž

O pohár městské části Praha-Libuš

Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha,

www.jotjtempo.cz  

Celý den

5. 10.

Den pro zdraví s Dnem otevřených dveří

Bodypoint - fitness centrum, Mirotická 929, www.bodypoint.cz 

14.30 - 20.00

11. 10.

Drakiáda

Fotbalové hřiště, Švihovská ul.

15 - 19

11. 10.

Duatlon pro děti do 15 let (běh a jízda na kole)

Před Klubem Junior, Na Okruhu 395

9 - 12

17. 10.

Libušsko-písnická nota - festival pěveckých sborů

Libušská sokolovna

10 - 19

Připravila Renata Sobíšková


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš,  kuratkomc@seznam.cz,  tel. 777 001719, www.kuratko.mistecko.cz

Základní otevírací doba:  pondělí až pátek   9.30 - 12.00 hod. Začátek denního  programu v 10.00 hod.

Zákl. příspěvek: program MC - 30 Kč, nebo 200 Kč/10 návštěv, program Montessori - 50 Kč, první návštěva zdarma

Základní program MC s využitím volné herny:

Pondělí           rytmika    

Úterý  výtvarná dílnička 

Středa              maminčino dopoledne (přednášky, besedy)

Čtvrtek           sportování pro nejmenší (od cca 1,5 roku)   

Pátek  Yamaha hudební školička (pro přihlášené)

Novinky:

- Od září na vás čeká nové vybavení  pro děti a rodiče v MC Kuřátko: ohrádka pro miminka a batolata, malý relaxační kuličkový bazén pro děti. Připravujeme PC koutek pro rodiče.

- Nově nabízíme rodičům každou středu od 16. 9. možnost hlídání dětí pracovníky profesionální hlídací agentury. Nutnost objednání služby u pracovníků MC Kuřátko min. 2 dny dopředu! Více info ke službě na webu či v MC.

- Kurzy Yamaha hudební školičky začínají pro přihlášené zájemce již v týdnu od 7. 9. 2009.

- V případě zájmu rodičů a za aktuálního slunečného počasí mohou být vybrané programové aktivity realizovány venku v zahradě při MC Kuřátko.

ZÁŘÍ 2009

1. - 2. 9.  ÚT  a ST                  Zavřeno

3. - 4. 9.  ČT a PÁ                  Vítáme vás v novém roce aneb společné uklízení je radost a potěšení! Přijďte nás podpořit v našem úsilí zkrášlit vaše centrum. Zrevidovat „staré" a zamyslet se nad tím, co vám v centru ještě chybí, zatímco si vaše děti budou hrát.

7. - 10. 9.  PO až ČT Týden otevřených dveří v MC. Přijďte pobejt a prohlédnout si naše nové vybavení. Můžete se zeptat na vše, co vás o chodu centra a jeho činnosti zajímá. Ve spolupráci s vámi se také zamyslíme nad koncepcí aktivit a programů pro období roku 2010. Nebudou chybět tanečky, zpívání, malování. Za pěkného počasí venku. Vstupné dobrovolné!

14. 9.    PO             Divadélko  - dětem i dospělým zahrajeme další (ne)známou pohádku.

15. 9.    ÚT             Výroba magnetků z veselých obrázků: vhodné pro děti od 1,5 roku.

16. 9.    ST             Mimizahrádka a co se na ní děje? Povídání o rostlinách, babím létě a podzimu pro nejmenší.

21. 9.    PO             Narozeninová party - společně s dětmi, které se narodily o prázdninách či v září, oslavíme jejich narozeniny. Chcete-li, přihlaste své oslavence na tel. 737 348 280 (Věra V.) do 16. 9.

22. 9.    ÚT             Mušlování - s mušlemi od moře vykouzlíte spolu s Lenkou nečekané.

23. 9.    ST             Bylinky jako prevence a lék - beseda s rodiči na téma: bylinné přípravky a jejich (po)moc.

28. 9.    PO             Zavřeno (stát. svátek)

29. 9.    ÚT             Barevné listování - výtvarničení s Lenkou, vhodné pro děti od 1,5 roku.

30. 9.    ST             Zpívání s Katkou a kytarou - veselé písničky pro dobrou náladu.

01. 10.  ČT             Burza podzimního oblečení

Program činnosti centra je součástí projektu  Mateřské centrum Kuřátko, centrum (nejen) pro rodiče a děti podpořeného z grantových prostředků MPSV ČR. Vedoucí projektu: Kateřina Tomešová, kuratkomc@seznam.cz

Pravidelný program MONTESSORI od 23. 9.

Středa: volná herna - pro nové či nepravidelné návštěvníky

Pátek: herna pro pravidelné návštěvníky (metoda kurzu volně navazujících lekcí, předplatné na více hodin)

Připravujeme i další programy. Více informací na webu MC, v sekci Montessori herna.

 Dny otevřených dveří Montessori proběhnou ve dnech 16. a 18. září od 9.00 do 11.00.

Realizované programy Montessori  jsou součástí projektu KUDY-KAM ve výchově dítěte podpořeného z grantových prostředků  pro oblast sociálních služeb hl. města Prahy. Vedoucí  programů Montessori: Kateřina Slováková, k.slovakova@volny.cz.

Za MC Kuřátko Katka Tomešová 


<< nahoru

ikonka PODZIMNÍ DĚTSKÝ DEN

Srdečně vás zveme na podzimní dětský den, který se koná 20. 9. 2009 od 14.00 v prostorách jízdárny JO TJ Tempo Písnice, k příležitosti zahájení činnosti soukromé stáje Stable Donja Písnice. Pořadatelé jsou paní Michaela Vrňáková za Stable Donja, SDH Libuš a dále ve spolupráci s JO TJ Tempo (který nám opět zapůjčí poníky pro nejmenší). Je připraven bohatý program jak pro děti, tak pro dospělé, včetně různých soutěží a představení. Vstupné dobrovolné (tvrdý chléb, mrkev jinak dle uvážení) Těšíme se na vaši účast.

Ondřej Stašek, SDH Libuš

Michaela Vrňáková, Stable Donja


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM KLUBU NA ZÁŘÍ 2009

Zveme srdečně všechny příznivce Klubu opět po prázdninách mezi nás s tímto připravovaným programem:

1. 9.  Zahájení klubu po prázdninách, při kávě a čaji, popovídání mezi svými vrstevníky!

8. 9.   Přednáška o počasí podle meteorologů a co všechno počasí ovlivňuje, přijde nám povídat pan MUDr. Jaroslav Henzl (účastník školení meteorologů). Přijďte na toto zajímavé povídání, bude stát za to!

15. 9. Půldenní výlet k Nymburku do obce Košík - na Slovenskou farmu v Čechách s exkurzí, ochutnávkou, obědem i s kávou. Dále navštívíme zámek v nedaleké Loučeni. Odjezd od Eimů v 10 hodin. Návrat cca v 18 hodin.

22. 9. Volná zábava a popovídání o dalších výletech plánovaných v měsíci říjnu.

29. 9. Přednáška o sbírání jedlých hub a nebezpečím s tím spojeným, která na nás, neznalce, mohou číhat! Vyslechneme opět p. ing. Baiera, společně s panem doktorem J. Henzlem, též velkým znalcem. Kdo se chce poučit, ať neváhá a přijde.                

UPOZORŇUJEME!

Výlet do Náchoda - Jívky, Stárkova - Klodzko, Kudowa Zdroj, předvánoční nákup

1. den - odjezd 6. 11. 2009 v 11.30 od Eimů se zastávkou Betlémy -  prohlídka v Třebechovicích.

2. den - návštěva Polska.

3. den - odjezd po snídani na zámek Hrádek u Nechanic.

Návrat 8. 11. cca v 17.00 hodin.

Cena za osobu 950 Kč. V ceně zahrnuto: bus,  2x ubytování, 2x snídaně, 2x večeře, 2x hudba - posezení, tanec.

Podzimní čtyřdenní rekreace v penzionu Kitty

S dopravou tam a zpět, s jedním půldenním výletem, tři společenské večery.

Nabídka platí jen pro 28 osob!

V době od 13. 11. do 17. 11. 2009, cena za plnou penzi 1600 Kč.

Odjezd 13. 11. ve 13.00 hodin na konečné stanici  autobusu MHD 113 v Písnici

Příjezd 17. 11.  v  16.00 hodin  na konečnou stanici 113 v Písnici

Navazujeme na podzimní výlet v minulém roce, kdy počasí nám přálo a výlet se moc líbil.

Přihlášky pokud možno ihned adresujte na p. Urbanovou  -  tel. 261 912 404 a  na p. Prchlíkovou -  tel. 608 511 980.

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

<< nahoru

ikonka T. J. SOKOL LIBUŠ

T. J. Sokol Libuš, Libušská 294/129, Praha 4 - Libuš

Tel. 261 912 456 od 8.00 do 12.00 hodin

E-mail sokollibus@volny.cz

Zveme děti i dospělé na cvičení do sokolovny.

Zahájení cvičebního roku 2009/2010 dle pravidelného rozvrhu: úterý 1. září 2009 - dospělí,  pondělí 7. září 2009 - děti

 

Předškolní děti

všestranný tělocvik

4 -  7  let

pondělí a středa

16.00 - 17.00 hod.

Mladší a starší žáci

všestranný tělocvik

7 -  15 let

úterý a čtvrtek

17.00 - 18.00 hod.

Mladší žákyně

všestranný tělocvik

7 -  11 let

pondělí a středa

17.00 - 18.00 hod.

Starší žákyně

všestranný tělocvik

12 - 15 let

pondělí a středa

18.00 - 19.00 hod.

Rodiče a děti

všestranný tělocvik

2 -  5 let

úterý

16.00 - 17.00 hod.

Rodiče a děti

všestranný tělocvik

2 - 5 let

čtvrtek

15.00 - 16.00 hod.

Rodiče a děti

všestranný tělocvik

2 - 5 let

čtvrtek

16.00 - 17.00 hod.

Ženy

zdravotní tělocvik

 

pondělí

19.00 - 20.00 hod.

Ženy a dorostenky

aerobik

 

pondělí a čtvrtek

20.00 - 21.00 hod.

Ženy

všestranný tělocvik

 

středa

19.00 - 20.00 hod.

Muži a ženy

rekreační volejbal

 

pondělí, čtvrtek

21.00 - 22.00 hod.

Muži a ženy

rekreační volejbal

 

pátek

20.00 - 21.30 hod.

Ženy

rekreační volejbal

 

středa

20.00 - 21.00 hod.

Muži

registr. volejbal

(soutěž PVS)

úterý

18.00 - 20.00 hod.

Muži

registr. volejbal

(soutěž PVS)

pátek

17.00 - 19.00 hod.

Ženy

registr. volejbal

(soutěž PVS)

čtvrtek

18.00 - 20.00 hod.

Děti, dorost, dospělí

kung fu

od 7 let

pátek

18.00 - 20.00 hod.

 

Zaměření cvičení a náplň cvičebních hodin - s přihlédnutím k věku, zájmu a schopnostem cvičenců. Všestranná pohybová průprava zahrnující prvky gymnastiky, atletiky a míčových her. Důraz je kladen na rozvoj obratnosti, síly, rychlosti, vytrvalosti, koordinaci pohybu a správné držení těla. Náplň cvičebních hodin: zahájení, rozcvičení, rozběhání, cvičení v družstvech dle výkonnosti, závodivé hry, míčové hry - vybíjená, přehazovaná, kopaná, florbal, košíková, volejbal, softball, zakončení hodiny, zklidnění.

Celoroční členský příspěvek: děti do 18 let a důchodci 90 Kč, dospělí  200 Kč (v 09 platí pouze nový člen Sokola). V členských příspěvcích je zahrnuto úrazové pojištění. Oddílový příspěvek za 1 hodinu cvičení se pohybuje od 9 do 25 Kč dle jednotlivých cvičících kategorií a může se platit 2x za rok (1x za 6 měsíců: 01-06, 1x za 4 měsíce: 09-12).

Cvičenci se mohou zúčastňovat závodů sokolské všestrannosti a různých turnajů a závodů organizovaných sokolskou župou a Českou obcí sokolskou, dále sobotních doplňkových činností dětí i dospělých (např. plavání, turistika).

Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš


<< nahoru

ikonka Jak žije vietnamská komunita u nás?

Co je pro ni typické a jaké jsou její zvyky a tradice? Jak vypadá každodenní život vietnamské rodiny? Jaké mají Vietnamci koníčky a čemu se ve volném čase věnují? Jaké hodnoty vyznávají?

Chcete-li se dozvědět víc o našich sousedech, přijďte ve čtvrtek 1. října 2009 do zasedací místnosti ÚMČ Praha-Libuš, ul. K Lukám 664.

Výbor pro multikulturní soužití ZMČ Praha-Libuš a VietCzech & Friends tam od 18.00 hod. pořádají komorní podvečerní vyprávění na toto téma a všechny občany naší městské části srdečně zvou.

 


<< nahoru
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 01/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý