Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 10/2009Kronika

ikonka 10 NEJVĚTŠÍCH PROBLÉMŮ LIBUŠE A PÍSNICE


<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR - LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ JUDISTŮ

Ahoj, judisti, rodiče a všichni příznivci juda...

...před pár dny jsme se vrátili z judistického soustředění na Brádlerových boudách v Krkonoších, pořádaného Judo klubem Kyklop pod vedením Alenky Mairichové a Libora Švece. Tréninky vedli také trenéři Olin z Judo Dragons a Ondra z Judo Club Plzeň. Náš klub (Dragons) zastupovali Lucka a Jakub Procházkovi, Tonda Voldřich, Sam Lébl, Péťa Bušek, Honza Šmolík a Adam Bílek.

Soustředění v horském prostředí bylo velice náročné, ale myslím, že všichni zvládli tréninky bez větších obtíží. Každé ráno před snídaní nesměl chybět běh do kopce. Dopolední a odpolední tréninky se odehrávaly na tatami nebo v blízkém okolí, kde se utužovala fyzička a hrály dovednostní hry. Judisté si vyzkoušeli i cvičení pilates pod vedením Moniky, která dokáže znavené svaly pěkně protáhnout. Celé toto snažení bylo zakončeno zápasy a naši borci si nevedli špatně. Tonda získal 1. místo, Jakub a Sam stáli na stupínku bronzovém, Lucka a Péťa obsadili 4. místo a Adam 5. místo. Myslím, že nabyté zkušenosti z celého soustředění určitě využijí v zápasech, které nás v novém školním roce čekají.

Soustředění nebylo jenom o dřině, ale také o zábavě a poznávání. Absolvovali jsme tři pěší pochody po našich krásných Krkonoších. Nejdelší trasa měřila 32 km a vedla na Sněžku. Mladší judisti se podívali na pramen Labe a zdolali 20 km. Myslím, že je to úctyhodný výkon. Na diskotéce a karnevalu si přišli na své milovníci tance a převleků. A v neposlední řadě nesmělo chybět koupání v bazénu, v horském jezírku a sběr borůvek. Všem se nám v Krkonoších moc líbilo a věřím, že v příštím roce se k nám připojíte i vy!

Monča a Olin, Judo Dragons


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR - POVÍDÁNÍ O POČASÍ

POVÍDÁNÍ O POČASÍ

Povídání o počasí a vliv na zdraví člověka bylo jen zdánlivě lehké téma. Ale výklad pana dr. Hezla, místního internisty, který se léta zabývá i meteorologií prošel několika kurzy pracovníků meteorologického střediska, nám složitou situaci vysvětlil s nadhledem. Zdůraznil závážnost vlivů počasí u kardiaků, vliv na nízký a vysoký tlak. Při vyhlášení stupně č. 3 je nutno situaci brát na zřetel a nepouštět se do náročných prací, cest a podobně. Povídání bylo zajímavé, s dotazy a taktéž se zkušenostmi přítomných. Snad jen je třeba dodat, že tyto přednášky s vyprávěním zúčastněných seniorů jsou vždy velmi zajímavé a přispívají  i k obohacení o jejich zkušenosti.

VÝLET NA BIOFARMU

Výletem za přírodu a ekologickým způsobem života, tak by se nechal nazvat výlet na slovenskou biofarmu v Čechách - paní Dáši Havlové v obci Košík nedaleko Nymburka.

Trochu jsme bloudili, ale zato jsme viděli ze všech stran krajinu lesů, vod a strání a upravené vesničky.

Paní Havlová, původem Slovenka, vyprávěla, jak po revoluci hledali s manželem, nějaké pěkné místečko, kde by mohli něco málo pěstovat pro potěšení - zeleninu, ovoce, chovat ovečky. Nakonec to dopadlo tak, že se jim práce zalíbila, stádo se rozrostlo a musí se dvakrát denně dojit, proto  pozvali ze Slovenska pár zkušených lidí, kteří pomáhají. Práce se daří, způsob života líbí. Stádo oveček se rozrostlo na zhruba 300 kusů. Viděli jsme, jakým pomocníkem je při nahánění stáda věrný hlídač pes. Na dotazy odpovídal zodpovědný bača a také ukázal, jak se udí sýr ve venkovní udírně. Od jara do zimy je práce mnoho, je náročná, ale již by neměnili.  

Po prohlídce jsme se přesunuli na penzion, který zprovoznili jako restauraci i pro ubytování.  Zde jsme měli zamluvené slovenské jídlo, dobré pití, zákusek s kávou - vše z vlastních bioproduktů. Posezení bylo stylové, velmi příjemné. Při objednávání s veselou, vtipnou a pohotovou obsluhou nám bylo velmi dobře. Mnozí při pěkném počasí  poseděli i venku. Bylo mnoho k zamyšlení. Někteří hodnotili - jo, kdyby tak nám bylo o 20 let méně, hned bychom zůstali a také byli součástí tady toho všeho. Do budoucna má tato biofarma mnoho plánů, proto jsme jim popřáli hodně úspěchů a že se přijdeme opět na ně podívat.

LOUČEŇ

Přesunuli jsme se potom asi 15 km na překrásný zámek Loučen u Nymburka, pro některé  dosud neznámý. Parkem, lapidáriem, upravenou zahradou ve velkém stylu nás mnohé překvapil. V roce 2007 byl od základů restaurován a uveden do původního stavu, jako v roce 1945. Je v soukromým rukách a je to vidět na každém kroku. Paní průvodkyně přiblížila historii poutavým vyprávěním a její krásné vyprávění bylo podtrženo krásnou libozvučnou mluvou. S návratem k domovu jsme byli zase o nějaké vědomosti a zážitky obohaceni a to je dobře.

Tento výlet byl zaznamenám kamerou v celkové délce 45 minut a bude v zimních měsících pro celou seniorskou obec promítnut.

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

Foto p. Hnátková, Z. Prchlíková

<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Zdravím čtenáře měsíčníku U nás a dovolím si vás jako vždy seznámit s několika událostmi, které proběhly.

Úterý 25. srpen. Proběhlo jednání Rady MČ Praha-Libuš. Přizván byl ředitel Základní školy Meteorologická Zdeněk Bělecký, zastupitelé a členové výboru pro školství a vzdělávání Jiří Mourek a Václav Paulin. Řešila se problematika budovy ZŠ Meteorologická. Na základě statického posudku na nástavbu školy bylo zjištěno, že část této nástavby není dostatečně zajištěna a bylo nutno před zahájením školního roku najít vhodné rychlé řešení, jak provést potřebné stavební úpravy, aby byla zajištěna bezpečnost všech návštěvníků a uživatelů školy. Díky spolupráci všech zúčastněných se řešení velmi rychle našlo a v tomto okamžiku je škola již plně v provozu.

Sobota 12. září. Byl jsem pozván na oslavu 110. výročí Hasičského sboru Písnice. Jelikož jsem v té době měl dovolenou, rád bych alespoň touto cestou poděkoval za pozvání a za  dosavadní velmi kvalitní práci písnických hasičů a popřál jim vše nej do dalších let.

Úterý 15. září. Byl jsem obhajovat dotační požadavky naší městské části na Magistrátu hl. m . Prahy. Tématem schůzky s ing. Zdenou Javornickou (zástupkyní ředitele pražského magistrátu pro oblast finanční, pověřenou též řízením odboru rozpočtu MHMP) bylo obhájení finančních požadavků na rekonstrukce a opravy školních předškolních zařízení v Libuši a Písnici. Vyslechl jsem velmi mnoho nepříznivých informací, ale pevně věřím, že se podaří alespoň několik našich projektů zrealizovat i v příštím roce.

Na závěr mi dovolte popřát všem krásný barevný podzim.

Petr Mráz, starosta MČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka HUMANITÁRNÍ SDRUŽENÍ PROTEBE

VČELAŘÍCI

Některým dětem z jediného pražského kroužku včelařské mládeže, který byl založen při humanitárním sdružení Protebe za podpory MČ Prahy 2, MČ Prahy 4 a Magistrátu hl. města Prahy, začaly letošní prázdniny netradičně. Do kroužku Vyšehradských včelaříků dochází i mladí lidé se zdravotním handicapem. Také jejich snahou je získat užší vztah k přírodě a naučit se pro ně dostupným včelařským dovednostem. Letos měli možnost vlastnoručně se podílet na stáčení medu od svého zatím prvního včelstva. „To, že včely jsou právem symbolem pracovitosti a píle, dokázaly i naše včeličky tím, že nás za dva měsíce odměnily 11  litry voňavého sladkého medu," s pýchou se mohli pochlubit mladí členové kroužku. Klubovnu mladým včelařům poskytuje Jedličkův ústav a školy. „Naše činnost je různorodá. Pořádáme letní tábory, víkendové pobyty, celoroční šachové kroužky, mezinárodní šachové turnaje a vyhlašujeme různé soutěže pro veřejnost," řekla místopředsedkyně sdružení Zdeňka Kapicová. Tou poslední byla výtvarná soutěž pod názvem O pohár včelky Máji, do které přišlo 1 238 výtvarných děl z mnoha míst naší republiky.  Expozice vybraných obrázků ve třech kategoriích,  bude vystavena v červenci „Na plotě" Jedličkova ústavu a ty nejlepší od 1. září představila Ta kavárna v Praze 2 - Vyšehradě.

S autory nejlepších prací se organizátoři sešli na slavnostním předávání cen v pražské zoo  23. září. Celá akce proběhla jako setkání pozvaných úspěšných soutěžních kolektivů a jednotlivců. Čekal na ně i výlet parníkem po Vltavě, který je dovezl až do zoo. Po krátké prohlídce (pro účastníky zdarma) proběhlo u tamních včelích úlů samotné slavnostní předávání cen vítězům.

Tisková zpráva HS Protebe, upraveno (red)


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ

OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ŠKOLNÍM ROKEM

 

Sběr elektrospotřebičů.

Po ukončení druhého ročníku soutěže škol ve sběru použitých nefunkčních elektrospotřebičů Ukliďme si svět si naše škola „vysbírala" 1606,50 korun. Peníze budou použity na vybavení školní cvičné kuchyně.

Soutěž bude pokračovat i letošním školním roce, a proto prosíme všechny, kdo mají doma nefunkční elektrospotřebič (i na baterie), ne však televize a monitory, přineste ho do školy.

Děkujeme za pomoc.                                                       

Za ZŠ Meteorologická Monika Exnerová     

 

Den Země 2009

Jako každoročně jsme Den Země na Libuši zorganizovali v ZŠ Meteorologická pro žáky naší školy, děti z mateřinek v okolí i pro širokou veřejnost. Tentokrát jsme věnovali prostor hlavně ekologickým seminářům, terénním ekoprogramům směřujícím do Modřanských tůní nebo do lesoparku Kamýk a aktivitám s ekologickou tematikou u stánků o. s. Koniklec. Malé děti se poučily, jak recyklovat elektrospotřebiče, kde jsou sběrné dvory, kde vykupují papír a co se dělá z plastových víček. Větší žáci získali pojem o ekologickém zemědělství, o erozi a chemických kontaminacích půdy nebo o vlastních možnostech snižování energetické náročnosti ve svých domovech. Na akci se přijel podívat i radní Magistrátu hl. m. Prahy Petr Štěpánek na kole - přijel po cyklostezce přímo z magistrátu a pochválil děti, které také do školy jezdí na kole - patří to ke zdravému životnímu stylu. Děti, které jezdí do školy na kole, dostaly na začátku roku k dispozici první šatní skříňky pro úschovu pomůcek, další cyklisté jsou na řadě. Odpoledne proběhla v Modřanské rokli úklidová brigáda, kterou zorganizovalo o. s. Koniklec s naší družinou. Rokle je dnes krásnější a čistší, za což všem moc děkujeme!  V průběhu celého týdne jsme nasbírali 2 680 kg starého papíru a 60 kg víček od PET lahví, a tak jsme naplnili celý přistavený kontejner - vítězné třídy budou opět odměněny!  

Ing. T. Hrubá, ZŠ Meteorologická


PRODLOUŽENÉ PRÁZDNINY A REKONSTRUKCE ŠKOLY

Prázdniny se chýlily ke konci a po celé Libuši a Písnici se nesla zpráva o tom, že v naší škole probíhá rekonstrukce. Všichni byli nadšeni, že se nám prodloužily prázdniny o týden. Ten týden jsme si náramně užili.

V pondělí 7. 9. jsme šli poprvé v tomto novém školním roce do školy. Když jsme přišli ke škole, hlavní budova byla uzavřena z důvodu rekonstrukce. První stupeň, 6. a 7. třídy se učily ve staré budově, GAP, 8. a 9. třídy v levém křídle hlavní budovy. Naše třída byla kvůli rekonstrukci přesunuta do třídy bývalých deváťáků.

Pani učitelka nás s radostí přivítala a informovala nás o rekonstrukci a tom, jak se máme chovat. Dozvěděli jsme se, že nesmíme chodit do hlavní budovy školy. A také, že pojedeme do skláren v Nižboru. Dále nám řekla, že musíme na oběd chodit přes malou tělocvičnu, kde jsou nově vybudované dveře přímo do jídelny.

V dočasné třídě se nám líbilo, ale doufali jsme, že rekonstrukce skončí brzy, abychom se mohli zase v klidu učit.

Hana Stachová, 8.A

  

START DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

 

Pohlednička, škola v přírodě

Hned 7. září vyrazilo 40 dětí z II.A a III.A spolu se čtyřmi čtvrťačkami na školu v přírodě do kouzelného prostředí Krkonoš. Penzion Pohlednička se na týden proměnil v indiánské obydlí. Během týdenního projektu jsme se dozvěděli mnoho o životě původních obyvatel Ameriky, vyzkoušeli jsme si různé techniky při výrobě čelenek, náhrdelníků, totemů, talismanů, lapačů zlých snů... Jednotlivé kmeny si založily a vedly kmenové knihy, měly své pokřiky, zpívaly a tančily indiánské tance. Na výpravách jsme zdolali hodně kilometrů, vyšlapali jsme na rozhlednu a projeli jsme se na koních. Na cestu domů jsme se pak pomalovali válečnými barvami a rozloučili jsme se naší indiánskou hymnou. Od pondělí válčíme zase v lavicích!

Za všechny malé i větší indiány H. Mašková

 

Výlet 6.A a 6.B do Zoo v Tróji

Ve středu 9. září jsme se sešli u školy a jeli do zoo. Prvně jsme šli kolem papoušků a sov a kolem kamzíků. Potom jsme stoupali k horní zastávce lanovky a cestou se koukali na klokany, zebry, opice, koně a další zvířata. Od lanovky jsme všichni vyrazili k žirafám. Africký dům zrovna vyklízeli, a proto byla všechna zvířata venku. Výlet jsme si moc užili.

Abigail Hunalová, 6.B

  

Zoo

Učení jsme doma nechali,

radši do zoo jsme vyrazili.

Bylo tam mnoho zvířat

a bavilo nás se na ně dívat.

V pavilonu džungle jsme byli,

opice jsme tam viděli.

Hodně se nám líbily surikaty,

nesmíme zapomenout na tygry.

Koně Převalského se nad námi pásli,

pak jsme se na velké bizoní hlavy dívali.

Také jsme se občerstvili v bufetu

a pokračovali ve výletu.

Medvědi a lachtani se nám líbili,

také plyšáky jsme si koupili.

Nakonec jsme jeli do školy

a v autobuse jsme si říkali,

že v zoo jsme se dobře měli.

Ondra Kříž, 6.B

  

Skleněné úterý

Třídy 9.A a 8.A se 15. září se vydaly na exkurzi do Nižborské sklárny u Berouna. Viděli jsme, jak se olovnaté sklo fouká, řeže, brousí nebo tvaruje, a dozvěděli se spoustu dalších informací o výrobě skla. Z Nižboru se jelo do Nenačovic, kde se nacházela rodinná sklárna. Tam jsme mohli vidět, jak se vyrábí hlavně dekorativní sklo. Pak jsme se vydali ještě do Berouna. Zamířili jsme rovnou na náměstí a dostali rozchod. Náměstí bylo hezké. Cesta zpátky byla mnohem zábavnější, protože náš skvělý průvodce Ondra vybíral lidi a dával jim otázky o skle. Po příjezdu jsme všichni dostali malého skleněného slona a náš skvělý výlet byl u konce. Myslím si, že vydařené úterý se všem moc líbilo a doufám, že takové dny se budou opakovat.

Lucie Lešnerová, 9.A

<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE

NOVINKY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

Nový školní rok jsme na naší škole zahájili plni elánu, s radostí a přáním naučit se spoustu nových věcí. Na děti čekají nejen školní povinnosti, ale i zábava, sport, soutěže a další mimoškolní aktivity, které pro ně během celého roku přichystáme.

Jazykové kroužky: angličtina, francouzština, němčina, čeština pro cizince

I  v tomto roce se děti mohou zapojit do širokého spektra kroužků rozvíjejících sportovního ducha, tělesnou zdatnost, smysl pro fair play,  manuální zručnost a sebedůvěru. Kromě standardní výuky cizích jazyků jsme letos taktéž otevřeli kroužek angličtiny s rodilým mluvčím, kroužek francouzského a německého jazyka a pro naše kamarády z cizích krajů kroužek češtiny.

Zahradní altán výborně slouží nejen jako venkovní učebna

Babí léto nám během září přálo a sluníčko opravdu hřálo - naplno jsme s dětmi mohli využívat  novou venkovní učebnu, která během letních prázdnin vyrostla v zahradě školy. Zahradní altán byl vybudován částečně z vlastních zdrojů školy, částečně i díky dotaci MČ Praha-Libuš,  z projektu Zdravá Libuš a Písnice. Hojně ho využíváme nejen pro výuku ekologie, přírodovědných předmětů, výtvarné výchovy nebo pracovních činností, ale i pro klidnou svačinku na čerstvém vzduchu nebo jen pro relaxaci během přestávek. Děkujeme všem, kteří  k opravdu zdařenému dílu přispěli, ať již finančně nebo jen přiložením ruky k dílu.

Mezinárodní projekt Ekoškola

Naše škola je od prosince 2007 zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola. I tento rok budeme prohlubovat naše znalosti o ochraně přírody a ekologii v rámci besed a mezipředmětových vztahů. Obnovíme školní ekohlídky, které budou pravidelně monitorovat spotřebu energií a ostatních médií ve škole, situaci analyzovat a následně navrhovat opatření vedoucí k ekologickému provozu školy.

Hned v září školu navštívili ornitologové, kteří dětem poutavým způsobem povyprávěli o životě dravých ptáků v přírodě a některé z nich předvedli i v akci.

Pohodové prostředí pro kvalitní výchovu

Na závěr bych chtěla ujistit, že i nadále budeme usilovat o pohodové prostředí ve škole s cílem vybavit žáky potřebnými dovednostmi a vědomostmi, naučit je slušnému chování, vzájemné úctě a respektu.

Gabriela Kadidlová, ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, L. Coňka, Písnice

Foto Kaňovská a Patrik Kanka

Z DRUŽINY...

Září je pro naši družinu měsícem seznamovacím. Nové děti, nové paní vychovatelky, a tento rok dokonce i nový prostor pro naše hraní.

Letošní září bylo ve znamení spousty vycházek do okolí naší školy, abychom řádně využili krásné babí léto. Pozorovali jsme přírodu, do které se pomalu, ale jistě vkrádal podzim. Sbírali jsme barevné listí, plody a využili jsme je k odpoledním hrátkám v družině.

A ještě mi dovolte, abych předala slovo jedné naší šikovné žákyni, která má nadání na to, aby jakékoli téma ztvárnila pomocí veršů...

Marie Štaflová, školní družina, ZŠ L. Coňka

 

Naše družina

Časopisy, papíry, pomalujem za chvíli.

Obrázky a výtvory na tabuli dáváme,

pak se hezky nasvačíme a pak si zas hrajeme.

Hodné paní družinářky chodí s námi na procházky.

A když se pak vrátíme, už zase hned svačíme,

a pak si jdeme hrát...

Jóga je pro nás zábava a pro někoho obava.

A to je naše družina.

Krásná, velká, PROSTĚ DOBRÁ!

Silvie Chlumcová, 4. třída


<< nahoru

Radnice

ikonka LÉPE SEDĚT V TRAMVAJI NEŽ SE TLAČIT V METRU

Od 1. 9. 2009 byla speciálně pro občany žijící na sídlišti Písnice a v okolí, zkušebně zavedena nová autobusová linka PID (MHD) č. 153, která je určena pro spojení s modřanskou tramvajovou tratí. Nejspíše v měsíci říjnu bude organizátorem PID (ROPID) vyhodnoceno, nakolik je o toto nové alternativní spojení s centrem Prahy mezi občany Libuše a Písnice zájem. Zjistí-li se, že minimální, je možné, že dojde k jejímu zrušení či omezení.

To by byla velká škoda, protože jak jsme si ověřili, pro cesty do centra města, např. do střední části Václavského náměstí, na Národní třídu či na Staroměstskou, je spojení linkou 153 a tramvají č. 3, 17 nebo 21 téměř stejně rychlé, jako ono klasické - tedy  linkou 113 a metrem přes Kačerov a Muzeum či Florenc. Vše vychází cca na 40 minut, je tu ale jeden velmi podstatný rozdíl. A to, že jak v Libuši, tak v Modřanech si sednete do vozidla s volnými sedadly, na rozdíl od metra na Kačerově, kde spíše někomu stoupnete na nohu.

Linka 153 jezdí v ranní přepravní špičce pracovních dnů každých 20 minut - odjezdy ze zastávek Sídliště Písnice mezi 6:27 a 7:47 hod. a další spoje v 8:12 a 8:42 hod. Půjdete-li z domova na svůj konkrétní spoj, budete mile překvapeni pohodlností nového spojení.

To je pak zajímavé i pro cesty směrem na Prahu 5, nebaví-li vás popojíždění v busu linky 198 v zácpách u Barrandovského mostu. Dojeďte linkou 153 k modřanské tramvaji, v zastávce Palackého náměstí přestupte na tramvaje ve směru na Prahu 5 či na metro a uvidíte, že to pro vás bude časově srovnatelné a rozhodně pohodlnější než se tlačit v tramvaji v Ječné ulici nebo dvakrát v metru.

Pro odpolední cesty zpět je jen třeba počítat s delším intervalem - 30 minut. Jezdíte-li ale domů v pravidelném čase, použitím vyhledávače spojení na www.dpp.cz je možné najít si konkrétní návaznosti. Od ukončení výluky tramvaje v Modřanech pojede linka 153 ze zastávky Modřanská rokle ve směru na sídliště Písnice mezi 15:30 a 18:00 hod. vždy v půl a v celou, což se dobře pamatuje.

Situace je tedy zřejmá - jen a pouze to, zda budeme linku 153 od října nově využívat, rozhodne, bude-li tato zajímavá možnost spojení, kterou si u organizátora PID prosadila naše městská část, ponechána v provozu či zrušena.         

 

Ing. Lenka Koudelková ve spolupráci s Tomášem Jandou (Centrální dispečink  autobusové přepravy)

<< nahoru

ikonka PODZIMNÍ ÚKLID

Sběr velkoobjemového odpadu

Vážení spoluobčané,

v měsících říjen a listopad 2009 organizuje městská část Praha-Libuš sběr velkoobjemového odpadu. Kontejnery na objemný odpad budou od pátečního odpoledne přistavovány výměnným způsobem (přistaveny od 16.00 hod. prvního dne a po naplnění zajistí dodavatel prací jejich výměnu za prázdné - maximálně však 3 kontejnery na stanoviště).

 

 

Datum přistavení                                     Stanoviště        

 9. 10.  -  11. 10.                                       Zbudovská

                                                                    Ke Kašně

                                                                    Betáňská

                                                                    Na Okruhu

                                                                    K Novému sídlišti (u ul. Jirčanská)

  

16. 10. -  18. 10.                                        K Vrtilce

                                                                    K Lukám (parkoviště)

                                                                    Na Močále

                                                                    K Jezírku

                                                                    Ke Kurtům

  

23. 10. - 25. 10.                                        Výletní

                                                                    Zahrádecká

                                                                    Drůbežářská

                                                                    Ohrobecká

                                                                   Na Domovině

  

30. 10. - 1. 11.                                          Hoštická (u ul. Olšovické)

                                                                    V Rohu

                                                                    U Bazénu

                                                                   Lojovická - Ke Lhoteckému lesu

        Na Konečné                                                                       

Prosíme občany, aby do kontejnerů neodkládali lednice, mrazáky, počítače a monitory, televizory, autobaterie a jiný nebezpečný odpad. Tento odpad je možné odevzdat ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v Modřanech, ul.Generála Šišky, tel. 244 400 164.

Hana Kučerová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

 


<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš 4. 8. 2009. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Revokuje usnesení Rady MČ Praha-Libuš číslo 152/2009 zjednání konaném dne 2. 6. 2009. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene stavby plynárenského zařízení STL plynovodu kpozemku parc. č. 155/1 v k. ú. Písnice, mezi oprávněnými zvěcného břemene, fyzickými osobami, uvedenými ve smlouvě pod číslem 1 - 30, všichni zastoupení na základě plných mocí panem Františkem Zachariášem, oprávnění 31 - 36 si vyhradili právo předmětnou smlouvu podepsat osobně, a povinným zvěcného břemene MČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje nájemní smlouvu mezi MČ Praha-Libuš a paní Janou Hejtmánkovou na pronájem části pozemku parc. č. 317/1, k. ú. Libuš, o výměře 1 m2 na umístění reklamního zařízení o rozměrech 0,58 x 0,98 m při křižovatce ulic Libušská - Mirotická vPraze-Libuši na dobu od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009.
 • Jako vlastník pozemků - svěřená správa nemovitostí parc. č. 303/12, 1123/84 a 304/1, vše k. ú. Libuš, souhlasí s napojením (chodník s vjezdy a výjezdy) na komunikaci Zbudovská dle projektu ing. Zd. Vocetky z 03/2008. Chodník zůstane ve vlastnictví a správě stavebníka. Souhlasí se stavbou komunikace Předposlední dle projektu Ing. Zdeňka Vocetky z 03/2008. Jedná se o nově vybudované napojení komunikace Předposlední na komunikaci Zbudovská na pozemcích parc. č. 303/12, 1123/84, k. ú. Libuš, a prodloužení ke komunikaci Libušská na parc. č. 304/1, k. ú. Libuš.
 • Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem sfirmou Enesa, a. s.
 • Souhlasí snavrženým rozsahem chodníků vMČ Praha-Libuš, na kterých nebude prováděna zimní údržba. Pověřuje odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš požádat odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy o vyjmutí uvedených chodníků ze zimní údržby (zařazením do vyhlášky č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí).
 • Souhlasí svytyčením Lokálního biokoridoru L4/276 - Písnice dle „Rozhodnutí o využití území a dělení pozemků" ÚMČ Praha 12 č. j. VYST/22141/Št/2003 ze dne 27. 7. 2004 a dle „Rozhodnutí o využití území a dělení pozemků" č. j. VYST/22882/Št/2004 ze dne 15. 3. 2005.
K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová

<< nahoru

ikonka ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ PRO LIBUŠ A PÍSNICI

CO JE ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ

Každá fyzická nebo právnická osoba může na webu městské části Praha-Libuš využít veřejně přístupný zásobník projektů a zadat do něho svůj projekt (i návrh), který by byl vhodný realizovat na území MČ Praha-Libuš. Zásobník sleduje pracovník fondů EU na ÚMČ Praha-Libuš v návaznosti na výzvy operačních programů EU, grantů aj. Pracovník vás bude kontaktovat při zjištění možnosti podání žádosti o čerpání finančních prostředků.

Jednoduché vyplnění formuláře trvá nejdéle 5 minut. Formulář umístěn na adrese: http://dataplan.nszm.cz/index.shtml?apc=1994960qi.

Nemusíte již sledovat a hlídat výzvy pro podání žádostí na různé projekty: Pokud vyplníte Zásobník projektů, bude toto za vás činit pracovnice ÚMČ sl. Markéta Lukešová, tel. 261 910 142, e-mail: lukesova@praha-libus.cz.

Všechny projekty zadané v zásobníku projektů je možno sledovat na adrese:

http://dataplan.nszm.cz/index.shtml?apc=1994960qf . Cesta prostřednictvím webu MČ Praha-Libuš: www.praha-libus.cz; ve sloupečku vlevo odkaz EU, dotace, granty; dále odkaz Zásobník projektů.

AKTUÁLNÍ STAV ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V ZÁŘÍ 2009


<< nahoru

Téma

ikonka ANKETA O DOPRAVĚ

Vážení spoluobčané,

rádi bychom zjistili, jak jste spokojeni s dopravou v naší městské části. Reagujeme tak na změny, které nám zde prosadil k 1. září ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), a právě proto Vás žádáme o vyjádření Vašeho názoru pomocí následující ankety.

1) Myslíte si, že se dopravní obslužnost zlepšila díky změnám k prvnímu září?

A) ano, velmi se zlepšila            B) ano, je lepší    C) stejná D) trochu horší    E) velmi se zhoršila

2) Jak hodnotíte současnou situaci v MHD?

A) 1 - vynikající             B) 2      C) 3           D) 4     E) 5 - nedostatečná

3) Na jakých linkách vnímáte změny pozitivně?

A) 113              B) 153       C) 197 D) 198       E) 117              F) nikde

4) Na jakých linkách vnímáte změny negativně?

A) 113 a 171    B) 272       C) 197 D) 198       E) 117              F) nikde

5) Jak hodnotíte osvětovou kampaň a způsob, kterým ROPID oznámil plánované změny?

A) 1 - vynikající             B) 2      C) 3           D) 4     E) 5 - nedostatečné

6) Jak často využíváte novou linku 153 (Sídliště Písnice - Jirčanská - Sídliště Libuš - Sídliště Modřany - U Libušského potoka)?

A) zřídka         B) 1-2krát týdně              C) 3-4krát týdně D) denně

7) Byli byste pro prodloužení linky 153?

A) ne, vyhovuje mi / nevyužívám ji                         B) ano, do Písnice (popř. Dolních Břežan)           
C) ano, k Poliklinice Modřany                      D) ano, oběma směry

8) Myslíte si, že je linka 153 spolehlivá a jezdí včas?

A) ano             B) ne                     C) nevyužívám ji

9) Jak vnímáte sloučení linek 113, 171 a 272?

A) pozitivně                B) nevadí mi                     C) negativně

10) Jak vnímáte změnu trasy linky č. 197?

A) pozitivně                B) nevadí mi                     C) negativně

11) Jak využíváte linku 197?

A) více než dříve              B) stejně jako dříve        C) méně než dříve

12) Jak často využíváte linku 197?

A) zřídka         B) 1-2krát týdně              C) 3-4krát týdně D) denně

13) Pokud by byla znovu zprovozněna linka 272 ve své původní trase, využívali byste ji?

A) ne, jezdí zde dostatečné množství jiných autobusů        B) ano, několikrát týdně C) denně

14) Jak často využíváte linky 331 a 333?

A) denně         B) několikrát týdně              C) zřídka             D) nevyužívám - přeskočte ot. 15) a 16)

15) Myslíte, že současné intervaly na linkách 331 a 333 jsou dostačující?

A) ano             B) ne

16) Byli byste pro zavedení posilových spojů jen do Dolních Břežan?

A) ano             B) ne, bylo by to zbytečné

17) V jakém tarifním pásmu bydlíte?

A) P, 0, B (Praha)             B) 1      C) 2           D) 3-5

18) Kterou stanici nejčastěji využíváte?

________________________

Děkujeme, že jste si našli čas k vyplnění této ankety, a věříme, že jejím výsledkům bude věnováno více pozornosti než v případě ankety předchozí. Anketní lístky, prosím, odevzdejte do 31. 10. 2009 v těchto sběrných místech: ZŠ L. Coňka, ZŠ Meteorologická, Klub Junior, ÚMČ Praha-Libuš, MŠ Lojovická, MŠ Ke Kašně, MŠ K Lukám, MŠ Mezi Domy, cukrárna Don Pablo, Potraviny U Sluníček, potraviny ve dvoře U Paulina, prodejna Cykloemap.

Anketu můžete také vyplnit prostřednictvím webových stránek www.praha­‑libus.cz.

Za Žákovské zastupitelstvo Martin Šrámek


<< nahoru

ikonka OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE

Všichni to známe - po krásných podzimních dnech, kdy příroda hýří záplavou barev a pod nohama šustí a krásně voní spadané listí, přichází nevlídná část roku s šedivou oblohou,  sychravými  a postupně se zkracujícími dny a výrazným poklesem venkovních teplot. Začíná se topit a v domácnostech, úřadech i školách se minimálně větrá. Taková změna počasí spolu s městským smogem je živnou půdou pro viry a virová onemocnění dýchacích cest. V tomto  ročním období se začínají šířit geometrickou řadou.

Jako každoročně, hrozí i letos epidemie nejtěžší z těchto viróz - chřipky. Ta je nebezpečná hlavně pro svoje komplikace zvláště u starých nebo oslabených lidí, v mladším věku vyvstává spíše problém ekonomický. Ten spočívá v pracovní neschopnosti, která se může výrazně prodloužit, pokud se pacient snaží onemocnění na začátku přecházet. Každoročně ve svých důsledcích způsobí chřipka onemocnění statisíců obyvatel ČR a řadu zbytečných úmrtí (2 % ze všech  úmrtí za rok).  

Jistě, chřipka se dá léčit, léčba má ale některá úskalí: lék se musí podat hned na začátku onemocnění, kdy ale pacient ještě většinou nejde k lékaři, ale i lékař mimo epidemii nemůže chřipku okamžitě diagnostikovat. Léčba je dále velmi drahá a i na účinné léky se vyvíjí rezistence viru vedoucí k tomu, že  léky nezabírají. Proto se protichřipkové léky užívají  hlavně k prevenci a léčbě chřipky v období větší epidemie nebo pandemie.   

Očkování proti chřipce je nejdůležitější metoda prevence chřipky a jejich závažných komplikací. Kromě  zabránění onemocnění očkovaného člověka má řadu dalších výhod: každý očkovaný   chrání  svým očkováním nejen sebe, ale i své okolí. To přináší ekonomický  efekt, ale zároveň i aspekt medicínský - aby se virus zmutoval kupř. s virem ptačí chřipky, musela by vzniknout velká epidemie až pandemie, které se dá předejít co největší proočkovaností populace. Tu se v naší zemi bohužel nedaří zvýšit nad 7 % a na rozdíl od až 30%  proočkovanosti v zemích Západní Evropy patří mezi nejnižší v civilizovaném světě. Očkování proti chřipce je bezpečné a nemívá vedlejší účinky, je pro každého občana dobře dostupné a v řadě případů na něj přispívají zdravotní pojišťovny.

Měsíc říjen je nejvyšší čas, očkovat se dá jen do doby, než propukne vlna chřipkových onemocnění. Každý by proto měl  zvážit a přehodnotit svůj postoj a po poradě se svým lékařem nebo s lékařem v  očkovacím centru se nechat naočkovat.

Očkovací centrum ve Fakultní Thomayerově nemocnici nabízí očkování proti chřipce každý všední den mezi 9. - 10. hodinou, bez objednání a bez čekání. Více informací najdete na www.ftn.cz.

 

Mgr. Martina Štanclová, tisková mluvčí FTNsP, zkráceno (red)


<< nahoru

ikonka Z DENÍKU TROJČÁTEK (3)

MIMO JINÉ PRVNÍ NÁVŠTĚVA ZUBAŘE :-)

Ahoj lidičky. Tak už na mě konečně přišla řada. Už jsem se moc těšila, protože sestry básnily o tom, jak to bylo super psát naše zážitky. Tedy jmenuji se Martinka Hurníková a jsem nejmladší, ale za to největší a nejtěžší z trojčátek. Pokusím se vám popsat některé naše další zážitky.

Jak už se v minulém čísle Markétka zmínila, byly jsme bez kočárku. Naštěstí ale jen týden. Už jsme byly hodně nedočkavé a strašně moc se těšily ven. Já se dokonce těšila tak moc, že jsem málem mamce vyskočila z náruče, když mě nesla ke kočárku. Naštěstí mě pevně držela, tak se mi nic nestalo. Hned druhý den jsme vyrazily na nákup do našeho oblíbeného Alberta. Když jsme vycházely z obchodu, tak se mamka rozhodla navštívit nový krámek s dětským oblečením. Paní, která nás s úsměvem vítala, nás pozvala dál i s kočárkem. Bylo tam tolik krásných a zajímavých věcí. Paní byla moc milá a příjemná. Mamka nám hned objednala punčocháčky na zimu a na lítání. Pobyly jsme tam celkem dlouho, protože nám tam bylo moc dobře. Už se těším, až budu chodit a vyzkouším v tomto obchodě i dětský koutek, kde je i klouzačka. Mamka je moc ráda, že se tu něco podobného otevřelo, protože to tu prý opravdu chybělo. Další dny nám utíkaly hodně pomalu, protože taťka odjel na týden na Moravu za prací. Když dělá v okolí, je doma alespoň večer. Takhle nám moc chybí. Ale zabavíme se vymýšlením různých vylomenin. Naučily jsme se totiž vylézt na rohovou sedačku. Je pořád rozložená, protože tam mamka s taťkou nocujou. Mamka z toho měla radost jen pár sekund, protože pak se z ní stala opět chobotnice. Pár pádů bylo, tak mamka dala kolem gauče peřiny a polštáře, abychom padaly do měkkého. Když totiž jedna z nás padala, většinou začala padat i druhá. Za dva dny jsem se ale naučily na okraj nelézt a bez újmy se dostat zpátky na zem. Zato jsme začaly lézt na parapet. Nejraději tam leze Markétka. Vždycky se tam usadí, mamka jí vytáhne žaluzie a ona je schopná koukat ven i hodinu. Přitom většinou mlátí do okna a volá ,,tata¨ . Nejradši bychom lezly jen po parapetu, ale mamka nás nechá lézt jen do úrovně gauče. Pak nám totiž zatarasí cestu tak, že si sedne přesně doprostřed naší dráhy, a to nám hodně vadí. Dáváme najevo nesouhlas dost hlasitě, ale marně :-)

V pátek 11. září nastal náš další velký den. Šly jsme poprvé k zubaři. I když máme jen pár zoubků, je důležité už od začátku sledovat, jak se vše vyvíjí, a hlavně informace o prevenci a způsobu péče jsou moc důležité. První šel taťka se mnou. Je úžasné, že máme paní zubařku přímo na patře :-) Sedla jsem si s taťkou na křeslo a  zkoumala všechno okolo. Moc se mi tam líbilo. Tolik nástrojů, obrázků, plyšáčků. Otevřela jsem pusu na první pokus a byla moc statečná. Ani jedna slzička neukápla. To samé sestřičky, jen Michalka se trošku cukala. Paní doktorka poučila mamku, jak se starat o naše zoubky. Už nám je začala čistit takovým návlekem na prstík se štětinkama. Je to zábava. Paní doktorka se sestřičkou jsou moc milé a snad se nám tam pokaždé bude líbit jako poprvé :-) Odpoledne jsme se sbalily a protože jel taťka zas na Moravu za prací, jely jsme s ním alespoň na víkend k babičce. Bylo to tam super, ale v neděli ráno jsme už zase jely domů, protože taťka musel zase do práce a vrátí se až za dva týdny. Od babičky a dědy jsme si přivezly pěknou rýmu, tak si jdu dát čaj a mamka mě uloží, protože jsem už moc unavená. Jsem zvědavá, jakou pohádku nám mamka bude zase číst :-)

Holky měly pravdu, je to fakt zábava. Jen jsme toho neprožily tolik jako předchozí měsíce, tak snad příště to bude pestřejší. Mějte se všichni moc pěkně a přeji vám samé krásné slunečné podzimní dny :-)

Za trojčátka Martinka Hurníková


<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci říjnu 2009 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 82 let, 84 let, 86 let, 87 let, 88 let, 89 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

 

Marie Novotná

Růžena Škaroupková

Jiřina Deckerová

Pavel Vranovský

Miroslav Kulhavý

Vladimír Pachta

Jaroslav Vrňák

Dagmar Hodačová

Alena Nováková

Josef Čihák

Alžběta Brixiová

Marie Bílková

Antonín Buzek

Vlastimila Randová

Marie Bernátová

Oldřich Papírník

Edmund Melkus

Bohumír Vlasák

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách U nás, je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou -  tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení. 


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (47)

TENTOKRÁT SKUTEČNĚ VIRTUÁLNÍ

Takhle: V dobách, kdy Václav Hrabě napsal Horečku, o které jsem psal posledně já, se děly v české kultuře vůbec velké věci. K takovému jakémusi uvolnění spontánně došlo, nastala doba nových autorů, divadel a nadějí... A vzniklo tehdy také už legendární Nedivadlo, dodnes mnohem upřímnější, přímější a vlastně i svobodnějí aktivita, než je třeba dnešní údajně demokratická politika zosobňovaná kde kým. To Nedivadlo je umělecký projekt Ivana Vyskočila (* 1929). Vyskočil spoluzakládal Divadlo Na zábradlí, v letech 1958 - 1962 zde působil jako režisér činohry a umělecký vedoucí. Poté (r. 1963) založil Nedivadlo. Pod touto značkou vystupoval několik desetiletí s různými partnery. Z nich nejvýznamnějším byl především z počátku herec a spisovatel Pavel Bošek, dále mezi ně patřili například dramaturg Otakar Roubínek, herec a překladatel Leoš Suchařípa, loutkoherečka Vlasta Špicnerová či Bára Hocková. Průběh představení, texty a akce jednotlivých představení se záměrně průběžně vyvíjely na základě reakcí publika. Zároveň pořádal takzvané Kuchyně Ivana Vyskočila, kde četl zárodky svých textů, aby si ověřil jejich možný smysl a fungování u publika. Do těchto Kuchyní zval jako partnery hudebníky. Vystupovali s ním např. dramatik a sběratel starých populárních písní Přemysl Rut či skladatel a klavírista Martin Smolka.

Ivan Vyskočil je nezařaditelný autor, se kterým jsem se poprvé setkal ve své gymnasiální čítance, kterou jsme později na školním brigádě transformovali do hromady plátěného (obálka) a papírového (text) sběru. I kvůli Vyskočilovi, tvůrci beze sporu nad jiné odpovědnému. Pokud někdy vydal knihu, obsahovala obvykle divadelně vyzkoušené a dopracované texty, a přesto ještě z autorova pohledu nehotové - možná odtud nedivadlo.

Na rozdíl od naší současné reality je Vyskočilovo dílo inspirativní, kreativní a zábavné. Dvě jeho knihy jsou ještě k mání i v opravdových knihkupectvích, přestože jejich skutečnost tak trochu virtuální je. Dovolte prosím, abych vás s nimi seznámil.

Malý Alenáš

ISBN: 80-7203-701-3

Malý „Správce snů" má u Vyskočila práce nad hlavu, vydává se se svými čtenáři k moři za kouzelnou říší snů a vyprávění, abychom si i my dokázali najít svou cestu. Takže tedy   nashledanou v té šťastné krajině snů! Kouzelné dobrodružství pro čtenáře od 7 do 70 let, dnes již klasický text, plný slovních hříček a paradoxů.

Vždyť přece létat je snadné

ISBN: 80-903455-5-7

Už třetí vydání knižního debutu otce české divadelní alternativy a klasika experimentální prózy, herce, spisovatele a profesora autorského herectví Ivana Vyskočila. Kniha obsahuje výběr hravě absurdních povídek, které vznikaly pro legendární text-appealy v Redutě.

Mnoho příjemných chvil strávených v nepříjemné době s žijícím klasikem přeje:         

jbx

<< nahoru

Debata

ikonka Kauza „malometrážní byty - pokračování

Článek tématicky navazuje na jeho předchozí část, která vyšla v časopisu U nás, číslo 9/2008, týkala se zamýšlené a připravované výstavby bytového objektu na pozemku o výměře 86 m2, č. parc. 910/59 a pozemku na něj navazujícího o výměře 271 m2, č. parc. 910/165. Tyto pozemky se nacházejí při ústí ulice Výletní ze sídliště Písnice na hlavní ulici Libušskou. Na pozemcích se nachází objekt bývalé trafostanice. Část pozemků je zatravněná plocha o rozměrech cca 30m krát 6m (viz obr.1) a zbývající část slouží jako komunikace - chodník. V letech 2004 a 2006 tyto pozemky koupila společnost Damila Leasing, s.r.o. se sídlem Praha 4 - Modřany, Ke Kapličce 6, jejímž jednatelem je pan Ladislav Krejčů. Původně zde měl stát, jako první varianta, patrový rodinný dům s internetovou kavárnou, avšak tento záměr byl Stavebním úřadem Prahy 12 Modřany zamítnut, a to i Útvarem rozvoje hlavního města Prahy a Odborem Územního plánování Magistrátu hl. m. Prahy. Bližší podrobnosti ohledně této stavby byly uveřejněny v již shora citovaném čísle 9 z roku 2008 v časopisu U nás. Jenom pro připomenutí uvádím, že jednatel společnosti Damila Leasing, pan Krejčů původně žádal o povolení výstavby přípojek vody, posléze plynu, elektřiny a kanalizace. Na všechny tyto přípojky získal povolení, a to Místním úřadem v Libuši. Původně se jednalo pouze o přípojku vody ( viz zápis číslo 127 z jednání Rady ÚMČ Libuš ze dne 18.7.2006). Podle slov pana starosty Mráze byla přípojka vody povolena s odůvodněním, že objekt zrušené trafostanice bude využit jako trafika. Já jsem o žádných těchto žádostech a postupu Místního úřadu v Libuši nebyla informována, byť jsem majitelkou sousedního pozemku. Poté, co jsem se dozvěděla o stavebním povolení, které firma Damila Leasing obdržela, zaslala jsem písemně námitky, byť mně bylo řečeno referentkou Stavebního úřadu, paní Mezníkovou, že námitky mohu podávat teprve tehdy, až se bude jednat o vlastní stavbě a že se nic neděje.

Realizace přípojek byla provedena v roce 2007 a v roce 2008 jsem obdržela plány na zamýšlenou druhou variantu, a sice výstavbu 4-patrového domu se šesti malometrážními byty, přezdívaného „Opičí dům". Na základě tohoto materiálu jsem zjistila ke svému zděšení, že se má jednat o 13-14 metrů vysokou budovu, která má být situována přímo na hranici mého pozemku a výstavba by předpokládala odstranění plotu, a to nemluvím o zastínění téměř celého mého pozemku - zahrady a jeho znehodnocení jakožto případné budoucí stavební parcely.

Při mém, dá se říci doslova a do písmene detektivním pátrání, kdy jsem si musela veškeré informace získávat sama, neboť mě nikdo z Místního úřadu v Libuši nebyl schopen informovat a byla jsem opomíjena, byť podle mého názoru by se jednalo o zásah do mých sousedských práv, jsem mimo jiné zjistila, a to na podzim roku 2008, že stavba trafostanice, která měla původně sloužit jako trafika a za tím účelem byly také povoleny veškeré přípojky společnosti Damila Leasing, zastoupené jednatelem panem Krejčů, je černou stavbou. Že se jednalo a jedná o nepovolenou stavbu vyplývá z těchto dokladů:

 • Územní rozhodnutí bývalého Hlavního architekta města Prahy. Zmíněná trafostanice byla vrámci dostavby sídliště Písnice vletech 1984 až 1988 tímto územním rozhodnutím (č.j. ÚHA 4681/84 ze dne 28.6.1984 tj. spis + katastrální mapa) povolena vprostoru mezi ulicí Libušská a panelovým domem č.p. č.p. 396 až 401 (p.č. 910/60 - 64) a ne za plotem naší zahrady.
 • Vprotokolech o převodech majetku po roce 1989 mezi podniky Energovod Praha n.p. (investor sídliště Písnice), České energetické závody st. podnik, Pražská energetika a.s. a ČEZ a.s., se nikde nejedná o převodu vlastní budovy trafostanice, ale vždy a pouze o pozemek na kterém trafostanice stojí(!!).
 • Ve výpisech zkatastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Prahu a Středočeský kraj je doslovná citace: List vlastnictví, 720 948 Písnice, ze dne 3.9.2007: číslo parcely KN 910/59, výměra 86m²: „budova na parcele (910/59): budova bez č.p./č.e., bez vlastníka".
 • V dalším výpisu, List vlastnictví 583, aktualizováno leden 2008, kopie pořízena 7.10.2008: p.č. 910/59 katastr Písnice: „zastavěná plocha 0, nedoloženy doklady ke stavbě".

Podle Stavebního zákona (č.183/2006 sb., ale i č.50/76 Sb. ve znění zákona č. 83/98 Sb. ČR) však osud nepovolené stavby je následující: pokud územně příslušný stavební úřad zjistí černou stavbu (tj. bez stavebního povolení nebo ohlášení u drobné stavby), je povinen nařídit její odstranění na náklady stavebníka a navrácení pozemku jeho původnímu účelu, tj. v tomto případě sídlištní zeleni. Nejpozději se tak asi mělo stát po odstavení trafostanice po roce 2000. Jenže jak při převodech majetku, tak při následujících jednáních muselo být každému, kdo o této věci jednal, jasné o co jde, ale každý dělal „mrtvého brouka", nikdo si nechtěl „pálit prsty" a upozornit stavební úřad na tuto nepovolenou stavbu.

Dále je otázkou, za jakých okolností a za jakou cenu Damila Leasing pozemky shora uvedené získala. Podle mých dostupných informací tato cena měla být mnohonásobně nižší, než cena, která by byla získána dražbou či na základě ceny obvyklé v daném místě a čase podle cenové mapy pozemků pro Hlavní město Prahu.

Proti druhé variantě, tj. zamýšlené stavbě 4-patrového domu s malometrážními byty společnosti Damila Leasing se postavili i občané sídliště, kteří sepsali petici, která byla předána místnímu úřadu. Dne 24.10.2008 bylo veřejné zasedání Zastupitelstva, kde jedním z bodů programu mělo být hlasování o této stavbě 4-patrového domu společnosti Damila Leasing. Tento bod byl několik dnů před zasedáním Zastupitelstva na žádost jednatele společnosti pana Krejčů z programu stažen. Tuto informaci jsem získala v sekretariátu starosty.

Počátkem května 2009 jsem se dozvěděla, že na MÚ byla dána další žádost o schválení třetí variaty stavby, a to dvoupodlažního rodinného domu s kancelářemi pro firmu Damila Leasing. Jak jsem měla možnost se dozvědět, půdorys této stavby je naprosto totožný s půdorysem 2. varianty, tj. 4-patrového domu a je prakticky totožný i s původním projektem domu s internetovou kavárnou. Když jsem požádala o nahlédnutí do projektové dokumentace, bylo mně toto odmítnuto a teprve poté, kdy jsem se proti tomuto postupu pracovníků OSMI ÚMČ Libuš ohradila, bylo mně povoleno získat dva výkresy z projektové dokumentace, z nichž jsou patrné zastavovací rozměry a půdorys objektu. Zároveň mně bylo sděleno v sekretariátu pana starosty Mráze, že zařazení této věci se do květnového zasedání Zastupitelstva nestihne a bude zařazeno do červnového zasedání, konaného 24.6.2009, kam jsem byla pozvána.

Občané sídliště Libuš, a zejména přilehlého panelového domu sepsali novou petici proti realizaci takovéto stavby. Argumentovali podobně jako v prvním případě a to tím, že tento „rodinný dům" má zasahovat do veřejně přístupného chodníku, z jehož šířky 2,85 m má zbýt jen 1,5 m, že v objektu RD se dále budou nacházet garáže a z důvodu blízkosti křižovatky ul. Libušské/Výletní (vzdálenost od křižovatky cca 8 m) bude nepříznivě ovlivněna bezpečnost provozu. Dále že plánovaná stavba naruší vzhled sídliště, jeho urbanistickou koncepci a omezí plochy sídlištní zeleně. Dále argumentovali tím, že úřad MČ Praha - Libuš a odbor výstavby MČ Praha 12 - Modřany přesto povolil zkolaudovat přípojky vody, plynu, elektřiny a kanalizace k vyřazené trafostanici - a jak se dodatečně ukázalo, šlo o stavbu trafostanice bez územního rozhodnutí, stavebního povolení, bez čísla popisného a čísla evidenčního. Přípojky byly povoleny přesto, že nebylo jasné k jakému účelu a jakému objektu budou sloužit a na základě jakého požadavku úřad MČ Praha - Libuš přípojky povolil - tolik obsah petice.

Konečně se 17.6.2009 na úřední desce ÚMČ Libuš objevilo oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva na den 24.6.2009, ale v programu chyběl bod o projednání stavby RD+kanceláře. Z webových stránek ÚMČ Libuš jsem později zjistila, že stavba byla již 2.6.2009 odsouhlasena na Radě. Zápis ze zasedání Rady: „Rada MČ Libuš souhlasí se studií stavby DR+kanceláře na pozemcích p.č. 910/59 a 910/165, pokud stavební úřad povolí výjimky z OTPP".

V této souvislosti musím bohužel konstatovat, že místní zastupitelé vůbec nevzali v úvahu, a to již podruhé, petici občanů - svých voličů a v podstatě se dá říci, že rozhodli o nás - bez nás.

Dne 24.6.2009 jsem se dostavila spolu s Ing. Vladimírem Kameníkem na zasedání Zastupitelstva MČ Libuš a zde jsme položili otázku, z jakého důvodu byla celá záležitost projednána pouze v úzkém 5-členném kruhu Rady ÚMČ a proč byla rozhodnuta bez občanů ulice Výletní a bez mě, jakožto budoucích účastnice stavebního řízení. Vystoupila zastupitelka, členka Rady a zástupkyně starosty Dr. Valentová a prohlásila, že Rada je kompetentní takto rozhodnout. Dosti nesměle se ozvala jiná zastupitelka (jméno bohužel neznáme), že Zastupitelstvo Radu nepověřilo, aby v této záležitosti rozhodla sama, ale Dr. Valentová jí „usadila" tím, že Zastupitelstvo tím Radu pověřilo. Nato se přihlásil o slovo Ing. Kameník, který připomněl, že se nejedná jen o soukromou záležitost majitelky sousedního pozemku která bude stavbou dotčena, ale že jde o veřejnou záležitost, že tady jde o petici občanů, která měla být vzata v úvahu. Vystoupila druhá členka Rady, zastupitelka a zástupkyně starosty paní Fendrychová a prohlásila, že Rada je kompetentní a proto rozhodla tak, jak rozhodla. Na námitku Ing. Kameníka, že stavbou na hranici pozemku se tržní hodnota zahrady jako budoucí stavební parcely klesne nejméně na polovinu, tj. přibližně o 2 miliony korun a že Rada tímto rozhodnutím velmi hrubým způsobem zasáhla do vlastnických a majetkových práv majitelky sousední nemovitosti, pan starosta ukončil diskusi slovy: „Stavba na sousedním pozemku Vaší zahradě nebude vadit. Další bod k projednání je...". Tím nám i zástupcům občanů Výletní ulice bylo odňato slovo.

Proti postupu Rady se odvážil protestovat pouze pan Ing. Řezáč, bývalý starosta MÚ Libuš. Musím si klást otázku, proč si Rada MÚ Libuš přisvojila tuto záležitost rozhodnout, a to pouze v kruhu pěti členů. Poměr hlasů v Radě byl tři ku dvěma ve prospěch výstavby objektu. Jednatel společnosti, pan Krejčů je vlastníkem dalších nemovitostí, na kterých by mohl bez problémů zamýšlenou stavbu uskutečnit. K tomu, že chce realizovat stavbu na parcelách č. parc. 910/59 o výměře 86 m2 a 910/165 o výměře 271 m2, které navíc slouží jako chodník, tj. komunikace, mě vede myšlenka, že se snaží omezit moje vlastnická práva a snažit se získat přilehlý můj pozemek - zahradu jako budoucí stavební parcelu, za minimální cenu. K tomu pro názornost přikládám situační obrázek, který názorně ukazuje situaci (obr. 1). Každého musí napadnout, že na takové „nudli" 6x30m se rodinný dům a kanceláře postavit nedají. S takovýmto postupem nemohu v žádném případě souhlasit, a to ani s postupem členů Rady MÚ Libuš, kteří hlasovali ve prospěch společnosti Damila Leasing - jednatele pana Krejčů

Navíc nechápu, proč Rada rozhodla tak, jak rozhodla, když již předtím Stavební úřad v Modřanech vydal zamítavé rozhodnutí na původní zamýšlenou stavbu patrového domu s internetovou kavárnou, neboť by musel v případě povolovacího řízení povolit celou řadu výjimek z Obecně-technických podmínek pro výstavbu v Hlavním městě Praze.

Nutno zdůraznit, že již první varianta stavby, tj. RD + internetová kavárna, byla Odborem výstavby MČ Praha 12 Modřany zamítnuta (č.j. VYST 36167 - R/2007/Ni ze dne 7.5.2008). Následně byla tato stavba ještě zamítnuta vyjádřením Útvaru rozvoje hl.m. Prahy (č.j. 8842/2007 ze dne 10.11.2007) - dříve Útvar hlavního architekta města Prahy - a rovněž zamítnuta odborem Územní plán Magistrátu hl.m. Prahy (č.j. S-MHMP/382175/2007 ze dne 19.11.2007). Jedním z podstatných důvodů zamítnutí bylo též zúžení chodníku a degradace uličního profilu komunikace, tj. ul. Výletní, která je hlavním vstupem z hlavní ulice Libušská do sídliště bytových domů. Neprůchodnost návrhu RD je zde zdůvodněna i celou řadou požadovaných výjimek z OTPP. Shrnujeme nejdůležitějších z nich:

 • Zastavěnost stavební parcely rodinným domkem: Plocha pozemků p.č.910/59 (86 m²) a p.č. 910/165 (271 m²) je dohromady 357 m², bez plochy chodníku je 296 m². Zastavěná plocha rodinným domkem je 179 m². Podle OTPP platí, že zastavěná plocha rodinným domkem včetně chodníků a zpevněných ploch nesmí překročit 30% plochy stavební parcely. Vtomto případě je zastavěná plocha 60.5%.
 • Doplňkové stavby kRD: Včlánku 50 odst.11 OTPP je stanoveno, že na pozemku rodinného domku kromě hlavní stavby a oplocení se mohou umísťovat stavby plnící doplňkovou funkci krodinnému bydlení....Předložený návrh RD není vsouladu stímto ustanovením, protože na pozemku RD by byl umístěn veřejný chodník sloužící především obyvatelům přilehlého sídliště.
 • Zastínění RD: pozemky p.č.910/59 a p.č. 910/165 leží vtěsném sousedství sídliště Písnice svysokými panelovými domy o výšce přesahující 20 m. Značná část pozemku p.č. 910/165 je využívána jako veřejně přístupný chodník a tato funkce se neslučuje sfunkcí RD. Odstup RD od sousedního bytového domu č.p.396 který má výšku 18 m, je pouze 15 m. Tím je požadovaná odstupová vzdálenost o 3 m kratší. Lze si jen těžko představit, kdo bude vtomto zastíněném RD bydlet. Zdá se, že RD bude ve skutečnosti sloužit ke zcela jinému účelu než kbydlení.
 • Nedodržení vzdálenosti stavby RD od hranice komunikace, tj. ul. Výletní: podle OTPP musí být vzdálenost oken bytového domu i rodinného domku nejméně 3 m od okraje vozovky. Vnávrhu RD je tato vzdálenost pouze 1.5 m
 • Zábor veřejně přístupného chodníku: Návrh RD předpokládá zábor chodníku šíře 2,85 m , takže bude zbývat jen 1,5 m. Ktomu naše poznámka: navrhovaný RD má mít vysunuté balkony do vzdálenosti 85 cm, takže zastavěná plocha se tím dále zvětší (zastavěná plocha se počítá včetně vysunutých částí stavby, tj. jejich kolmého průmětu na rovinu stavebního pozemku), takže zchodníku by zbylo pouhých 65 cm.
 • Odstup od sousedního pozemku: Není dodržena minimální. vzdálenost RD od hranice sousedního pozemku. Ta je podle OTPP 3 metry (tj. vnější zeď), přičemž vzdálenost vnějšího okraje střechy smí být nejméně 2 metry. Návrh RD počítá sodstupem vnější zdi pouze 50 cm.
 • Šířka komunikace mezi pozemky (tj. pozemkem p.č. 910/59 + 910/165 plánovaného RD a protilehlým pozemkem vč. chodníku, patřícím kprotilehlému panelovému domu p.č. 910/60) pro zajištění dopravní obsluhy musí být nejméně 8m. Skutečná šířka hlavní vjezdové komunikace do sídliště, tj. ul. Výletní, je vtěchto místech pouze 7,1m. Zde již musela být povolena (nebo byla přehlédnuta) při schvalování stavebního povolení na dostavbu sídliště Písnice důležitá výjimka, týkající se Části první, článku 4, odstavce 5 OTPP. Stavba domu vtomto úzkém profilu způsobí další degradaci vjezdové komunikace a může mít negativní vliv i na požární bezpečnost sídliště - bezpečný vjezd vozidel požární ochrany kpřípadnému zásahu.

Chtěla bych upozornit, že se nejedná pouze o moji osobu, která by byla stavbou přímo dotčena, ale že se jedná i o vás, občany přilehlého sídliště Libuš, kteří využíváte předmětného chodníku v každodenním životě a že v případě realizace Radou odsouhlasené výstavby předmětného domu by došlo bezpochyby k narušení průchodu po tomto chodníku, otázkou zůstává, jakým způsobem by bylo zajištěno staveniště atd.. Další otázkou je, proč problém výstavby objektu nebyl řešen veřejně v rámci zasedání a schůze Zastupitelstva a byl řešen pouze v úzkém kruhu Radou MÚ Libuš. V daném případě je namístě otázka, zda-li ostatní věci týkající se veřejného zájmu občanů nebudou obdobným způsobem v budoucnu řešeny jako byl řešen tento, pokud v příštích komunálních volbách budou do čela obce Libuš zvoleni lidé s podobným způsobem myšlení.

Obr.1             Nemovitost paní Velebilové s okolím. Při ulici Výletní, dole na pozemcích p.č.910/59 a 910/165 (trávník + odstavená trafostanice) má stát rodinný dům + kancelář (2 podlaží) firmy pana L.Krejčů - Damila-Leasing. Vlevo barevný obrázek (ortho-foto-mapa tj.družicový snímek), vpravo pro lepší čitelnost černobíle okopírované obrysy hranic pozemků, chodníků a komunikací.

Podepsáni:

Ing. Vladimír Kameník

       Blažena Velebilová

<< nahoru

ikonka VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCŮ MČ PRAHA-LIBUŠ A ÚMČ PRAHA-LIBUŠ

Ke „Kauze malometrážní byty" na pozemcích 910/59 a 910/165, oba k. ú. Písnice.

 

Vzhledem k tomu, že autoři článku uvádějí řadu nepřesností, zástupci MČ Praha-Libuš pokládají za nutné uvést alespoň stručně na pravou míru a vysvětlit pisatelům článku, že jejich výklad práva a představa o pravomoci MČ Praha-Libuš se neslučuje se skutečností.

Úřad městské části Praha-Libuš, v článku uváděn jako Místní úřad v Libuši, žádné z uvedených staveb ani přípojek sítí nepovoloval, neboť mu to na základě příslušných zákonů nepřísluší. Tuto pravomoc má Úřad městské části Praha 12. Rada městské části Praha-Libuš taktéž nic nepovolovala, pouze se vyjadřovala k záměru investora, viz usnesení Rady MČ Praha-Libuš  č. 149/2009 ze dne 2. 6. 2009, citujeme: „Rada městské části Praha-Libuš: souhlasí se studií stavby „Rodinného domu s kanceláří" na pozemku parc. č. 910/59 a 910/165, k. ú. Písnice, studia Mija, s. r. o., z 04/2009, za předpokladu kladného posouzení výjimek oproti OTPP stavebním úřadem". Veškerá povolení této stavby jsou zcela v kompetenci ÚMČ Praha 12.

Dále nelze než konstatovat, že vyjádření se k této věci spadá, na základě znění odst. 3 § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, do kompetence Rady MČ Praha-Libuš.

Nelze se ztotožnit s prezentovaným názorem pisatelů ve věci stavebního řízení. Stavební řízení je zahájeno podáním žádosti o stavební povolení, v tomto případě zahájeno nebylo, což potvrzuje i v článku citované sdělení referentky stavebního úřadu v Modřanech paní Mezníkové. MČ není stavebním úřadem, a nemůže mít tedy žádné rozhodovací pravomoce z tohoto pohledu, neboť podle stavebního zákona stavební řízení je řízení, které vede příslušný stavební úřad v souladu se stavebním zákonem. Obecně jsou vlastníci sousedních nemovitostí účastníky územního řízení. U ohlášení jednoduché stavby (pokud by tak stavební úřad stavbu pojal, a navíc nepožadoval územní rozhodnutí nebo územní souhlas) stavebník dokládá, že o svém záměru prokazatelně informoval vlastníky pozemků a staveb, ti mohou stavebnímu úřadu oznámit své námitky do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni (takže v žádném případě nelze vlastníky sousedních nemovitostí  obejít).

Povolování staveb řeší stavební úřad na MČ Praha 12 v režimech dle stavebního zákona. Autoři článku evidentně zaměňují projednávání stavby (jakékoliv) řízené stavebním úřadem a projednávání stanoviska MČ k předložené studii (záměru investora).

 

K dalším úvahám, kdy pisatelé pochybují o správnosti postupu zástupců MČ Praha-Libuš, uvádíme následující výňatky ze zákona. Postavení účastníků řízení je stanoveno v ust. § 109 stavebního zákona, kde je specifikováno a stanoveno, kdo je a kdo není účastníkem stavebního řízení. Stavební zákon nepřiznává obci postavení účastníka stavebního řízení, jak to činí v případě územního řízení. V rámci stavebního řízení má obec postavení dotčeného orgánu. Ust. § 112 stavebního zákona ukládá stavebnímu úřadu povinnost oznámit zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a také všem známým účastníkům a nařídí ústní jednání spojené s místním šetřením. Účastníci mají právo uplatnit své připomínky a námitky. Vzhledem k tomu, že stavební řízení je ovládáno zásadou koncentrace, mohou tyto námitky však uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Na tuto skutečnost je povinen stavební úřad účastníky upozornit. Jelikož od místního šetření, popřípadě též od ústního jednání, může stavební úřad upustit, pokud jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, pak musí určit, do kdy mohou účastníci uplatnit námitky, a upozornit je, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Takto určená lhůta nesmí být kratší jak 10 dní.

Hodnocení průběhu Zastupitelstva MČ Praha Libuš je popsán autory článku velmi subjektivně s patrností vlivu emocí a neshoduje se ze zápisem z tohoto jednání, který byl ověřen určenými a hlasováním zvolenými ověřovateli zápisu. Předmětný zápis je uveřejněn na stránkách MČ Praha-Libuš k  nahlédnutí všem občanům.

Na závěr uvádíme, že oba zmiňované přípisy podepsané obyvateli ulice Výletní, neobsahovaly základní náležitosti petice, a navíc se vztahovaly k variantám č. 1 a 2, s kterými MČ nesouhlasila.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že bylo postupováno v souladu se zákonem.

 

Tomáš Hejzlar, Jaroslava Adámková (Valentová), Jiří Mourek

<< nahoru

Zveme

ikonka DOMÁCÍ PÉČE O BLÍZKÉ

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Ošetřovatelská poliklinika, pořádá seminář pro pečující osoby na téma: Ošetřování nemocných po cévní mozkové příhodě v domácím prostředí.

Program: ošetřování nepohyblivých nemocných - praktické ukázky, vybavení lůžka, pomůcky, hygiena, vyprazdňování, prevence proleženin, rehabilitace,výživa, sociální poradenství, prezentace firmy WED.

Datum: 2. 11. 2009

Čas: 09.00 - 12.00, přestávka, 13.00 - 17.00

Místo: Pavilon A1 - Centrum pro vědu a vzdělávání

Cílová skupina: osoby pečující o imobilního pacienta

Cena: zdarma. Občerstvení zajištěno. Počet míst v kurzu je limitovaný.

Přihlášky na tel. 261 082 464, 605 235 784, e-mail: tatjana.jezkova@ftn.cz

Mgr. Martina Štanclová, tisková mluvčí FTNsP

<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR

www.klubjunior.cz

Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 - sídliště Písnice

Tel. 604 273 968

e-mail  koudelkova@klubjunior.cz

KLUB JUNIOR NYNÍ PRO KAŽDÝ VĚK!

Klub Junior rozšířil své aktivity - nyní se otevírá i pro dospělé. Při zápisu první vlny zájemců v polovině září se potvrdily výsledky předchozí ankety na www.klubjunior.cz. V ní hlasující vyjádřili svůj zájem o sportovní obory (41,94 %), na druhém místě o PC obory (20,97 %), následovaly hudební aktivity (17,74 %), jiné obory (12,90 %), jazykové kurzy (6,45 %).

Na základě poptávky rozšiřuje Klub Junior svoji nabídku:

PC KURZY PRO KAŽDÝ VĚK

2 měsíční kurz /8 lekcí/ Základy práce s PC - cena 490 Kč

2 měsíční kurz /8 lekcí/Já a internet - cena 490 Kč

2 měsíční kurz /8 lekcí/Tvorba webových stránek - cena 490 Kč

Zájemci hlaste se na telefonním čísle 603 742 612, více na www.klubjunior.cz

SPORTOVNÍ HRY A FLORBAL DO 10 LET BUDE!

Na základě přetrvávající poptávky rodičů po sportovním oddíle dětí do 10 let - trénink ze základů basketbalu, volejbalu, florbalu, házené, sálového fotbalu, ale i badmintonu - se uskuteční první tréninky po vzájemné dohodě o výběru dne a času tělocvičny - informujte se u p. Koudelkové nebo na www.klubjunior.cz

Sledujte POSLEDNÍ NOVINKY na www.klubjunior.cz     

Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968

AEROBIK  PRO  ŽENY JIŽ ZAČAL!

Neváhejte a připojte se vždy ve čtvrtek v 19 - 20 h, cvičíme v prostorách tělocvičny klubu Junior.

Aerobní cvičení velmi příznivě ovlivňuje zdravotní stav, posiluje kardiovaskulární systém - srdce, plíce a oběh. Vede ke zvyšování fyzické kondice, pružnosti svalů, redukování přebytečných tuků a v neposlední řadě k odbourávání stresu a navození dobré nálady.

V našich hodinách zařazujeme posilování problémových partií - hlavně hýždí, bříška a stehen - a protahování hluboko uložených zkrácených svalových skupin. Věnujeme se též nácviku drobných choreografií - postupujeme vždy od jednoduchých krokových variací ke složitějším tanečním sestavám, a to podle chuti a vyspělosti cvičenek. V závěru každé lekce nechybí uvolnění a relaxace.

Přijďte si zacvičit, nezůstávejte doma !                        

Ing. Hana Zedníková, 606 214 226

<< nahoru

ikonka KALENDÁRIUM ŘÍJEN 2009

Termín

Název akce

Místo konání

Čas konání

Během měsíce září a říjen probíhají Dny draví v MČ Praha-Libuš

 

 

Kurz Základy práce s PC

pro rodiče s malými dětmi, Attavena, o.p.s., a MC Kuřátko

ZŠ Meteorologická 181, Libuš

 Info a přihlášky: 777 991 742

385 340 579  www.attavena.cz

Od září 2009

1. 10.

Povídání s vietnamskými studenty: Zvyky a tradice.

Určeno pro širokou veřejnost

Zasedací místnost ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664, Praha 4

Od 18 hodin

3. 10.

Jezdecký den a soutěž

O pohár městské části Praha-Libuš

Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha

www.jotjtempo.cz  

Celý den

5. 10.

Den pro zdraví s Dnem otevřených dveří

Bodypoint - fitness centrum, Mirotická 929, Libuš

www.bodypoint.cz 

14.30 - 20.00 hodin

11. 10.

Drakiáda

Fotbalové hřiště, Švihovská ul., Písnice

15 - 19 hodin

11. 10.

Duatlon pro děti do 15 let (běh a jízda na kole)

Před Klubem Junior, Na Okruhu 395, Písnice

9 - 12 hodin

17. 10.

Libušsko-písnická nota -

festival pěveckých sborů

Libušská sokolovna

10 - 19 hodin

20. 10.

Kulatý stůl: Doprava na Libuši a Písnici

Klub Junior, Na Okruhu 395, Písnice

Od 17 hodin

21. 10.

Výlet seniorů

Pořádá ÚMČ Praha-Libuš

Kutná hora, zámek Kačina

Přihláška od 14. 10.

Připravila Renáta Sobíšková


<< nahoru

ikonka MC KUŘÁTKO

Mateřské centrum Kuřátko, Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš,  kuratkomc@seznam.cz,  tel.777 001719 , www.kuratko.mistecko.cz

Základní otevírací doba:  pondělí až pátek   9.30 - 12.00 hod. Začátek denního programu v 10.00 hod.

Příspěvek na činnost: program MC -  30 Kč nebo  200 Kč/10 návštěv, program Montessori - 50 Kč,  

první návštěva zdarma  

POZOR - ZMĚNY v základní struktuře  programů MC s využitím volné herny:

Pondělí           velká rytmika (tance, básničky, písničky)    

Úterý  výtvarná dílnička (pro menší i větší)

Středa              maminčino dopoledne (přednášky, besedy), malá rytmika

Čtvrtek           sportování pro nejmenší (od cca 1,5 roku)   

Pátek  Yamaha hudební školička (pro přihlášené)

ŘÍJEN 2009

Omlouváme se, ale z technických důvodů je tento měsíc program MC Kuřátko k dispozici pouze na webu www.kuratko.mistecko.cz či v tištěné podobě v prostorech mateřského centra

V období  září, říjen a  listopad se MC Kuřátko připojuje ke Dnům zdraví pořádaným MČ Praha-Libuš. Program série přednášek pro rodiče v oblasti prevence dětských úrazů, výživy či logopedie zde najdete spolu s dalšími aktivitami MC Kuřátko.

Po celý říjen také  nabízíme každou středu dopoledne výpomoc rodičům - hlídací miniškoličku. Více informací k této službě opět na webu.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Katka Tomešová


<< nahoru

ikonka Ženský pěvecký sbor Nashira a MČ Praha 4 - Libuš

Ženský pěvecký sbor Nashira a MČ Praha 4 - Libuš
si Vás dovolují pozvat na
4. ročník festivalu pěveckých těles
Libušsko - Písnická Nota
který se bude konat v sobotu 17. října v prostorách Libušské sokolovny, Libušská 129
spojení metro B Smíchovské nádraží autobus 198 do zastávky U Libušské
sokolovny či metro C Kačerov 113, 171 do zastávky U Libušské sokolovny
14.00 Ochutnávka Noty
ukázka jednotlivých účastníků festivalu
open air před Klubem JUNIOR, Na Okruhu 395/1
v případě deště v Libušské sokolovně
15.00 Slavnostní zahájení festivalu, odpolední festival
JIŘIČKY Plzeň ZPĚVANDULE Mimoň CORO PICCOLO Praha
CANZONETTA Osečná True Harmony Praha
17.00 Podvečerní festival
NASHIRA Praha MYŠÁCI Praha ANTIFONA Praha
BYZANTION Praha TOAST SINGERS Praha
zakončeno společnou písní všech účastníků festivalu

<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM KLUBU NA ŘÍJEN 2009

Zveme srdečně naše milé seniory na program připravený na měsíc říjen a již i část listopadu.

6. 10. Celodenní výlet do Třeboně, jak jsme vloni slíbili. Uvidíme další část krásného zámku, prohlédneme si starobylé náměstíčko, projedeme se lodí po rybníku Svět. Navštívíme  lázně Bertini s malou prohlídkou. Odjezd od Eimů již v 7.00 hod., návrat kolem 19. hodiny.

13. 10. Odpolední posezení, cvičení, pro zasmání i s písničkou a vyprávěním z cest nás přijde potěšit paní prof. J. Kaněrová.

20. 10. Volná zábava při kávě a čaji mezi svými vrstevníky.

27. 10. Volná zábava s povídáním o výletu do Třeboně, jeho zhodnocení a promítání natočeného záznamu, samozřejmě při kávě a čaji.

3. 11.  Vyprávění pana Blažko, spoluobčana z naší městské části, a to o krásách Slovenska. Jistě zajímavé i pro ty, kteří s námi jezdí na Slovensko a slovenské hory milují!

10. 11.  Vybrané čtení pro zasmání připravila p. Holá.

Těšíme se na hojnou účast a jako vždy upozorňujeme, že v hodinách, kdy se scházíme, je otevřena knihovna a můžete si vypůjčit z velkého množství knih.

Za Klub Senior Zdena Prchlíková

OZNÁMENÍ

V časopise U nás č. 9 vyšla pod titulkem Klub Senior - program nabídka dvou zájezdů: výletu do Náchoda a do penzionu Kitty. Uvedené zájezdy nepořádá Klub Senior.

Hana Kvapilová za výbor Klubu Senior

<< nahoru

ikonka ZÁJEZD PRO SENIORY DO KUTNÉ HORY

Městská část Praha-Libuš pořádá pro seniory naší městské části zájezd.

Zájezd je určen občanům, kteří věkově splnili podmínky nároku na výplatu starobního důchodu a jsou trvale hlášeni v naší městské části.

Kam pojedeme?

Podzimní zájezd plánujeme do městské památkové rezervace - Kutné Hory. Společně si prohlédneme gotický chrám sv. Barbory a Vlašský dvůr, který také patří k nejvýznamnějším kutnohorským památkám. Dále pak budeme pokračovat autobusem na velký empírový zámek Kačina, s nádhernou expozicí zaměřenou na vývoj zemědělství a potravinářství.

Cena zájezdu?

Všem zúčastněným bude ÚMČ Praha-Libuš hradit autobusovou dopravu a vstup na společné prohlídky zámku a muzea. Oběd si hradí každý sám.

Kdy pojedeme?

Ve středu 21. října 2009. Ráno vyjedeme v 7.30 hodin. Sraz bude v 7.15 hod. v ulici  K  Lukám 664/1, Praha 4 - Libuš (před Úřadem MČ Praha-Libuš). Návrat se předpokládá  v 17.00 až v 18.00 hodin.

Přihlašovat se můžete od 14. 10. 2009 na humanitním odboru ÚMČ Praha-Libuš, telefon 

261 910 145 nebo 244 401 646.

Eva Cochová a Renáta Sobíšková, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš

 


<< nahoru
vymezovací obrázek

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 12/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý