Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 11/2009Kronika

ikonka DNY ZDRAVÍ 2009

V rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 pořádala městská část Praha-Libuš ve spolupráci s neziskovými, státními a soukromými organizacemi mnoho aktivit podporující zdraví a zdravý životní styl.

V září se tak konalo Sokolení (TJ Sokol Libuš), v rámci kterého si mohli všichni společně zasportovat, následoval cyklistický závod (SP-kolo, o. s.) pro všechny věkové skupiny. V říjnu Městská policie Praha radila seniorům v Domě s chráněnými byty, jak si chránit zdraví, život a majetek. Následoval jezdecký den (Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha) pro všechny příznivce koňského jezdeckého sportu. Duatlon (Z. Horčík) pro děti do 15 let změřil síly v běhu a jízdě na kole i rodičům, kteří své děti doprovázeli. Na Drakiádě (MČ Praha-Libuš) mohl každý zjistit, jak je na tom po zdravotní stránce jeho drak, zda je schopen vzlétnout či nikoliv. I zpěv nám upevňuje zdraví, proto festival Libušsko-písnická nota (Nashira) opět přilákal mnoho příznivců. V pondělí 5. října mohl každý využít v rámci Dne pro zdraví a udržitelnou energetiku (MČ Praha-Libuš a Bodypoint) Den otevřených dveří ve fitness centru Bodypoint na Libuši a zdarma si vyzkoušet cvičení různých stylů, nechat si změřit krevní tlak, tělesné parametry (Státní zdravotní ústav) nebo se naučit  poskytovat první pomoc (Český červený kříž). Porsenna, o. p. s., informovala o možnostech energetických úspor jak v panelových tak rodinných domech, kde získat dotace na tato opatření a jak se chovat, abychom snižovali emise skleníkových plynů a emise znečišťující ovzduší.

Do kampaně se zapojily i mateřské a základní školy. Danone, a. s., poskytla zdarma nápoje Actimel pro každé dítě do všech mateřských škol v MČ Praha-Libuš pro každodenní podávání během jednoho týdne. Z důvodu zvýšení bezpečnosti předal starosta MČ pan Petr Mráz dětem v MŠ K Lukám reflexní vesty. Reflexní vesty již mají ve všech školkách, proto se městská část zaměří v příštích letech na první stupně základních škol. Společnost Dětství bez úrazů předala do všech mateřských škol výukový materiál zaměřený na předcházení úrazů. Na ZŠ s RVJ Ladislava Coňka v Písnici starosta naší městské části slavnostně odhalil štítek energetické náročnosti budovy v rámci kampaně Display s cílem vést děti k úsporám energií. Na této škole mohly děti získat informace o škodlivosti kouření v rámci semináře vedeného Českou koalicí proti tabáku.

Mateřské centrum Kuřátko pořádá mnoho besed a akcí se zaměřením na správnou výživu, prevenci dětských úrazů, logopedii malých dětí aj. Státní zdravotní ústav Praha zajistil osvětové letáky.

Žákovské zastupitelstvo Libuš připravilo pro žáky základních škol anketu pod názvem Zdravý životní styl.

Děkujeme všem, kteří se do kampaně Dny zdraví zapojili a pomohli nám tak předat všem věkovým skupinách mnoho informací o zdraví, zdravém životním stylu a udržitelné energetice:

MČ Praha-Libuš, TJ Sokol Libuš, TJ Sokol Písnice, SDH Písnice, TJ Tempo Praha, SP-kolo, o. s., MP Praha, Danone, a. s., fitness centrum Bodypoint, Státní zdravotní ústav Praha, Český červený kříž, Porsenna, o. p. s., MC Kuřátko, Česká koalice proti tabáku, Dětství bez úrazů, p. Zdeněk Horčík, pěvecký sbor Nashira, mateřské a základní školy, Žákovské zastupitelstvo Libuš.

Děkujeme Městské policii Praha 12, která zajistila dohled nad sportovními akcemi.

Mediálním partnerem byl Český rozhlas Regina.

Iva Hájková

<< nahoru

ikonka DRAKIÁDA 2009

V neděli 11. října  ve tři odpoledne se na fotbalovém hřišti v Písnici začali objevovat draci a dračice, celkem se jich sešlo šestadevadesát! Městská část Praha-Libuš totiž uspořádala ve spolupráci s TJ Sokol Písnice, SDH Písnice a TJ Tempo Praha již pátý ročník Drakiády. Soutěž o nejkrásnějšího, nejoriginálnějšího a nejdéle létajícího draka byla velmi vyrovnaná, proto porota  - starosta MČ Petr Mráz a místostarostky paní Fendrychová a paní Adámková -měla těžké rozhodování. Draci a dračice opravdu pěkně létali, občas jim zapršelo, ale na výkonu je to nepoškodilo. Občerstvení zajišťovali TJ Sokol Písnice, pan Zedník a MČ Praha-Libuš ve spolupráci se SDH Písnice. Děti měly zdarma grilovaný špekáček, jinak měl každý možnost vybrat si dle chuti, např. grilované selátko, popcorn, párek v rohlíku, nakládaný květák. Kdo měl málo pohybu, využil jízdu na koních z jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha nebo jednu ze dvou soutěží pro děti různého věku.

Porota odměnila celkem 18 draků a dračic diplomem a zajímavými cenami, ostatní obdrželi pamětní list a sladkosti. Děkujeme všem za pomoc při zajištění této již tradiční, oblíbené a zdařilé akce a panu Sobotkovi za moderování a zajištění hudby.

Iva Hájková


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ DUATLON

V deštivém a chladném dopoledni 11. října 2009, předcházejícím Drakiádě, se na  tratích v okolí Klubu Junior a po Písnici konal již třetí ročník  Libušsko-písnického duatlonu, závodu v běhu a jízdě na kole. Letos se ho  díky větší propagaci na základních školách zúčastnilo 37 závodníků,  nejmladším byly teprve 3 roky, nejstarší kategorie jsou vypisovány pro  patnáctileté sportovce.

Chvíli před startem nejmladší kategorie do 7 let,  která závodní dopoledne zahajuje, se počasí trochu umoudřilo a přestalo  pršet. Na trať první disciplíny, 300 m běhu v parku mezi Klubem Junior a  MŠ Mezi Domy, vyrazilo 7 dívek a 12 kluků překvapivě velkou rychlostí. Po  doběhu malí závodníci hned nasedali na svá kola a vydali se ulicí Na  Okruhu do Hoštické, kde se u dětského hřiště otočili a jeli zpět do cíle.  Na kole tak ujeli 1,2 km a pro ty nejmenší to byl opravdu úctyhodný výkon.

Starší věkové kategorie měly trasu delší, po 600 m běhu jeli na kole 3,2  km dlouhý okruh až za rybník Obecňák a kolem písnické školy zpět do cíle  na sídliště. Tuto trať jelo celkem 18 závodníků. Při příštím ročníku se  snad objeví víc závodníků i ve starších žákovských kategoriích, kde již  závod probíhá podobně jako u dospělých, v disciplínách běh - kolo - běh,  letos jsme jejich kategorii spojili s předchozí.
Chvíli po dojezdu se v průběhu vyhlašování výsledků znovu rozpršelo, to  již ale radost z úspěšného absolvování a z cen zkazit nemohlo. Bojovnost  dětí na tratích a jejich radost při vyhlašování výsledků můžete vidět na  internetových stránkách naší městské části ve fotogalerii.

Zdeněk Horčík


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR - MYKOLOGICKÉ ODPOLEDNE: NA 80 DRUHŮ HUB K VIDĚNÍ

Tradičně zveme do Klubu Senior každým rokem naše známé mykology - pana ing. Baiera, a pana dr. Henzla, kteří pěstují zálibu hledání hub v našich lesích, jejich určování, znalosti jejich vlastností a využití.

Tentokrát nás přímo omráčili množstvím nálezů v této podzimní době v lesích na Vysočině. Kolik to dalo práce nasbírat houby a připravit výstavu přibližně 80 druhů čerstvých hub. Neméně náročné bylo sestavit exponáty tak, aby vedle sebe byly velmi podobně vypadající houby jedlé a nejedlé, ukázat, co všechno můžeme sebrat a jak znalost jenom nepatrného detailu pomůže odlišit jedovatou houbu od houby jedlé.

Jsme si vědomi, že stálé opakování je matkou moudrosti a že tyto malé rozdíly a jejich znalost vejdou lépe do podvědomí a mohou třeba i někoho zachránit. Nejen že jsme viděli, ale i slyšeli o vlastnostech těchto hub, seznámili se s jejich využitím - též lékařského hlediska.

Pan ing. Baier opět rozdával velmi zajímavý časopis o tom, co vše se dá připravit k jídlu z našich hub. Lze například upéci velmi chutnou a zdravou bábovku z hlízy ústřičné! Mykologické odpoledne nám přineslo hodně zajímavého. Jen škoda, že někteří senioři  nevydrželi do čtvrté odpolední - na promítání některých unikátů zachycených v místech, kde se nejčastěji nacházejí.

Děkujeme za ochotu a snahu našich mykologů o jejich informace. Moc si toho vážíme a příští rok opět na viděnou!

Za Klub Senior Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka JEZDECKÝ DEN JO TJ TEMPO PRAHA

V sobotu 3. října se opět otevřel návštěvníkům a soutěžícím areál Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha v rámci Jezdeckého dne JO TJ Tempo Praha. 17. ročník této akce byl stejně jako předchozí léta zaštítěn Úřadem městské části Praha-Libuš s podtitulem: O pohár městské části Praha-Libuš.

Programem Jezdeckého dne bylo pět disciplín. V první soutěži drezury stupně Z2 otevřené pro koně i pony se na prvním místě umístila Eliška Břečková na valachovi Villi, na druhém naše Petra Kotková na klisně Corrida a na třetím opět domácí Kristýna Franzová na klisně Kathy. V druhé části drezurní soutěže určené pro pony zvítězila Kateřina Šuriaková s Pepinou před Annou Slavíčkovou s Lady a naší Kateřinou Boukalovou na poníku Bzukovi.

Ve dvoufázovém parkuru do 60 cm pro pony obsadila první místo Lenka Bambasová s poníkem Tomáškem, na druhém Anna Slavíčková na Lady a na třetím se umístila Kateřina Šuriaková s poničkou Pepinou. Této soutěže se také účastnila nejmladší závodnice dne - pětiletá Kateřina Ošmerová.

Ve druhém dvoufázovém parkuru do 70 cm pro pony zvítězila Lucie Pěkná s klisnou Queen Mary, před Kateřinou Šuriakovou s Pepinou a domácí Barborou Kratinovou s klisnou Kathy.

V parkuru do 90 cm - memoriálu Oldřicha Bučila, bývalého významného člena JO TJ Tempo, si pohár vítěze odvezla naše Kristýna Luxová s klisnou Corrida, na druhém místě skončila Alžběta Simeonová s Justinem a jako třetí se umístila Lenka Bambasová s  Tomáškem.

Na sklonku odpoledne byla zahájena nejnáročnější soutěž Jezdeckého dne - parkur stupně Z (100 cm), který nesl podtitul: O pohár městské části Praha-Libuš. Z vítězství se nakonec mohla radovat opět naše Kristýna Luxová s klisnou Corrida, na druhém místě skončila i tentokrát Alžběta Simeonová s Justinem a jako třetí se umístila Lenka Bambasová s  Tomáškem.

Poháry a medaile pro vítěze i ceny pro účastníky na dalších místech předávala závodníkům a závodnicím členka Zastupitelstva MČ Praha-Libuš paní doktorka Pavla Jedličková, která též Jezdecký den JO TJ Tempo Praha zahájila a přivítala všechny přítomné diváky i soutěžící. Stužky pro vítěze a věcné ceny zakoupené za podpory Úřadu MČ Praha-Libuš předával vítězným soutěžícím sbor rozhodčích ve složení Ing. Michal Veselý, pan Václav Svítil, paní Alice Limburská a Ing. Štěpánka Urbanová, kteří také po celý den na kolbištích odborně hodnotili sportovní výkony závodnic a dohlíželi na korektnost jednotlivých závodů a jejich průběh.

Krásné počasí přivedlo do areálu JO TJ Tempo Praha velké množství velkých i malých diváků z řad obyvatel nejen z MČ Praha-Libuš. Všichni mohli během slunečného odpoledne sledovat sportovní výkony dětí a mládeže - členů JO TJ Tempo Praha i ostatních jezdeckých klubů.

Za všechny členy Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha, všechny soutěžící i návštěvníky Jezdeckého dne chceme mnohokrát poděkovat Úřadu MČ Praha-Libuš za finanční a mediální podporu Jezdeckého dne. Zejména bychom chtěli poděkovat starostovi MČ Praha-Libuš panu Petru Mrázovi za jeho obrovskou podporu a přízeň, kterou našemu Jezdeckému oddílu již řadu let po sobě projevuje.

Náš dík dále patří společnosti Ambulance Meditrans, s. r. o., za laskavé zajištění lékařské služby první pomoci.

Nashledanou na 18. ročníku Jezdeckého dne JO TJ Tempo Praha na podzim 2010!

Za JO TJ Tempo Praha S. Svobodová a S. Brož

<< nahoru

ikonka MŠ LOJOVICKÁ - NA ZÁMKU BERCHTOLD

V září jsme se s dětmi vypravili na první výlet v tomto školním roce. Všichni jsme byli zvědavi - o zámku Berchtold, který se nachází blízko Prahy, totiž dosud nikdo z nás neslyšel. O to víc jsme byli překvapeni, a to jen mile! Nejednalo se o tradiční prohlídku zámku, nýbrž jeho zahrady, kde se nachází Dětský ráj a v něm mnoho zajímavostí.

Nejdříve si děti prohlédly minizoo a ze speciální stavebnice si samy zkusily postavit několik hradů. Poté následovalo setkání se skřítky, strašidýlky a vílami výtvarnice Vítězslavy Klimtové zabudovanými přímo v zahradě zámku, stejně jako expozice 32 miniatur českých hradů a zámků. Jedním z nejhezčích je miniatura zámku Červená Lhota (foto). Perníkovou chaloupku, kterou znají děti z pohádky, si tady mohly - stejně jako Jeníček a Mařenka - prohlédnout zevnitř, a nakonec ti nejodvážnější vstoupili do pekla! Nejdříve ale museli zvážit svoje dětské hříchy na speciální pekelné váze J. Nevěříte? Jeďte se podívat na zámek Berchtold a uvidíte!

Prosluněná modrá obloha a dětské hřiště přispěly k dobré náladě všech, a to i těch nejmenších, pro které byl tento výlet se školkou premiérou.

Dana Fáberová, učitelka


<< nahoru

ikonka MŠ MEZI DOMY - O ZDRAVÍ

Pořad s Vandou a Standou nebyl jen pro rozveselení a probuzení dětí z MŠ Mezi Domy po prodlouženém víkendu, ale především motivací pro právě probíhající Dny zdraví. Vanda nám ukázala, jak a z čeho návštěvě připravit chutnou a hlavně zdravou svačinku, a Standa zase vysvětlil, proč nejíme jídlo na zem padlé, proč některá jídla ukládáme po zakoupení do ledničky nebo jak poznáme zkažený jogurt. Děkujeme Vandě a Standovi za krásné a nápadité písničky, tance a témata k besedám.

Alžběta Pitelková, MŠ Mezi Domy


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR - TŘEBOŇ OPĚT NEZKLAMALA

I tak se dá nazvat výlet do překrásné Třeboně. Museli jsme se do ní ještě jednou podívat a setkat se tak s panem místostarostou Petrem Mrázem, který pro ty, kdo vloni s námi nebyli, vyprávěl, co vše dělají pro to, aby se lidem zde dobře pracovala a dobře žilo! Byli jsme již očekáváni, přestože v ten den se městský úřad stěhoval do krásného opraveného areálu. Bylo  to pro nás velmi zajímavé.

Prohlídli jsme si zámek, a to část interiéru posledních vlastníků zámku. Navštívili jsme malé krásné lázničky Bertiny, které na nás dýchly neopakovatelným kouzlem moderně zrekonstruovaných prostor. Dozvěděli jsme se v přednášce mnoho, co se zde léčí a jak to probíhá - jaké zázraky dělá rašelina a jak se případných bolestí zbavit. Dozvěděli jsme se od příjemného pana Hamra, nejen co nás zde vyléčí, ale i o množství pobytových procedur se zajímavými cenami. Viděli jsme i na vlastní oči krásné prostory a nahlédli i do právě probíhajících procedur. Lázničky na nás dýchly kouzlem domova a není divu, že z řad našich seniorů byl projeven zájem o léčbu, kterou nám pan průvodce exkluzivně vysvětlil a doporučil. Vždyť každý starší člověk by měl dbát o své zdraví a něco pro to udělat, třeba i ve spojení s dovolenou za účelem léčby, sportem, plaváním, vycházkami. K tomuto právě slouží jedno z nejkrásnějších lázeňských měst, které jsme si my, pražští senioři, zamilovali. Návštěva s posezením na oběd v lázničkách předčila vše! Objednané polední jídlo z denní nabídky lázeňských hostů bylo chutné, upravené, s brilantní obsluhou, výhledem do zahradních prostor. Prostě zážitek! Bylo vidět, že  vedoucí pan Ziegler, si svých zákazníků váží a vede k tomu i svůj mladý personál. Plánovaný čas na oběd byl příjemně stráven, ani se nechtělo z tohoto prostředí odcházet.

Mohli jsme si pak prohlídnout ještě náměstíčko, zámecký park a potom vyčkat na hrázi rybníka příjezd lodí a zúčastnit se  další atrakce - projížďky dvěma loděmi po rybníku Svět s povídáním o vzniku  rybníku a dalšími zajímavostmi. Za slunného a teplého odpoledne to bylo neopakovatelné! Nezapomněli jsme na individuální volno na nákup třeboňských kaprů, prohlídka kostela či posezení v cukrárně.

Plánovaný program byl na minutu dodržen a vše včetně jízdy pana řidiče tam a zpět bylo bez problémů. Jsme rádi, že se výlet líbil, že jsme dobře zorganizovali, a poděkování patří též našim zastupitelům, kteří dotací nám přispěli na pěkný výlet. Báječně jsme si to prožili a mnoho jsme viděli. Ještě jednou děkujeme!

 

Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka SOKOLENÍ – CHCEME VÍCE POHYBU PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Ve středu 16. září t.r. se v T. J. Sokol Libuš konal již 3. ročník projektu Sokolení. Cílem této sportovně-zábavné akce bylo představit co nejširší veřejnosti prostředí sokolovny a sportovní aktivity vhodné pro všechny věkové kategorie, které nabízí tělocvičná organizace Sokol ve svém bohatém sokolském programu. Součástí letošního projektu Sokolení byla spolupráce ČOS s Nadačním fondem Českého rozhlasu na projektu Světluška.

Cvičitelé, další členové jednoty a dobrovolníci připravili pod vedením náčelnice ses. Jany Vlkové 13 stanovišť umístěných nejen v tělocvičně a v přilehlých prostorách budovy sokolovny, ale také na venkovním cvičišti. Na jednotlivých stanovištích si  účastníci Sokolení vyzkoušeli: č. 1 a 2  Pohybové a silové testy (celková obratnost - cvičební sestava s tyčí, leh-sed, rychlost reakce, kloubní pohyblivost - hluboký předklon v sedu), č. 3 Hrazda (vzpor, svis vznesmo, výmyk, nahoru jak umíš),  č. 4 Hrátky pro malé děti (chůdy, skákací míč, překážková dráha, hod na cíl), č. 5 Gymnastické dovednosti (kotoul vpřed/ve vzduchu, kolébka do dřepu/houpání, svíčka/zvednuté nohy, kotoul vzad/válení sudů, váha/stoj na jedné noze, volný prvek/gymball), č. 6 Šplh, žebřiny, kladina a jiné (šplh lano nebo tyč, lezení po žebřinách, chůze po kladině, přeskoky bedniček), č. 7, 8, 9 Zábavné disciplíny (trampolína, opičí dráha, kruhy, ping-pong, hula-hop, hod kroužky na kužel), č. 10, 11 Skok daleký, běh, švihadlo (skok daleký, člunkový běh, běh slonů, dlouhé švihadlo, honička s ocásky), č. 12, 13 Dovednosti s míčem (hod do branky, hod ringo kroužky, kop do branky, slalom s fotbalovým míčem, florbal slalom). Po zkušenostech z minulých ročníků Sokolení došlo ke zlepšení organizace a zrychlení průběhu soutěže.

Za ideálního počasí se sešlo 67 účastníků, převážně dětí, ale jednotlivé disciplíny zdolávali spolu s nimi i rodiče a dokonce i babičky. Po předložení záznamů o docílených výkonech obdrželi účastníci diplomy, drobné odměny a informační tiskoviny o Sokole.

Letošní 3. ročník  Sokolení v T. J. Sokol Libuš se vydařil. Účastníků bylo o 50 % více než v ročníku předcházejícím a bylo dosud nejúspěšnější propagací naší sokolské činnosti, jak lze usoudit  podle názorů účastníků, kteří se vyjádřili, že se jim v sokolovně líbilo, a že se přihlásí do některého z oddílů  v Sokole Libuš. Tím se splňuje náš cíl - přispět k rozšíření pohybové a společenské aktivity našich spoluobčanů. Odpoledne strávené sportováním a zábavou pro účastníky i organizátory bylo  příjemně prožité.

Srdečně vás zveme  a těšíme se na  4. ročník Sokolení, který se bude konat v září roku 2010.

Eva Stodolová a Vladimíra Tomášková,  T. J. Sokol Libuš

<< nahoru

ikonka ZÁVOD HORSKÝCH KOL

V neděli 27. září se v areálu ZŠ Meteorologická sešli příznivci horských kol. Cyklistický oddíl SP Kolo zde pořádal již druhý ročník závodu horských kol O pohár MČ Praha-Libuš.

Na připravených trasách se sešlo téměř 130 závodníků. Předškoláci zapojili i rodiče, když se na nejmenších kolech pustili na svou trať, ale svou bojovností a zápalem si získali všechny diváky a fanoušky. Pro nejmladší kategorie se našly ceny opravdu pro každého. Nejlepší závodníky z dětských kategorií odměnil na stupních vítězů starosta městské části p. Petr Mráz. Odpoledne se na náročnější okruhy pustily i kategorie kadetů a juniorů. Jako poslední se na start postavili dospělí, aby si vyzkoušeli své síly a schopnosti na okruhu pod základní školou.

Na zabezpečení závodu se kromě organizátorů z pořádajícího oddílu podílela i městská policie a zdravotní služba. Na závěr byla vylosovaná bohatá tombola. Věříme, že si každý účastník odnášel především pěkný zážitek ze sportovního výkonu a aktivně prožitého dne.

Karel Kubín, Cyklistický oddíl SP Kolo, o. s.


<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Velmi zdravím milé čtenáře našeho časopisu v měsíci listopadu. Jako vždy si dovolím vás seznámit s několika událostmi a postřehy z minulého měsíce.

 

Pátek 25. září. Zúčastnil jsem se semináře pro zaměstnance a zastupitele naší městské části na téma strategický rozvoj MČ a místní Agenda 21. Jedná se o kvalitu rozvoje obce usilující o rovnováhu v oblasti ekonomické, sociální a v životním prostředí se zapojením veřejnosti. Semináře se zúčastnili skoro všichni zaměstnanci úřadu. Je mi ale velice líto, že ze sedmnácti zastupitelů přišlo pouze pět, včetně mé osoby, a pouze dva se omluvili. Měl jsem za to, že zastupitelé, kteří se nechají zvolit svými spoluobčany, se zároveň zavazují, že budou občany zastupovat - jak je odvozeno ze slova zastupitel. Bohužel, musím konstatovat, že se podobných akcí nezúčastňuje více než polovina zastupitelů, což rozhodně není ku prospěchu obce. Na všech akcích, které městská část pořádá, jsou též prezenční listiny, takže se dá i zpětně dohledat, jak velký mají zastupitelé zájem.

 

Neděle 27. září. Měl jsem tu čest za krásného nedělního sluníčka dekorovat nejmenší účastníky 2. ročníku cyklistického závodu O pohár starosty MČ Praha-Libuš pořádaného občanským sdružením SP Kolo. Start a cíl měl závod na parkovišti před ZŠ Meteorologická. Rád bych touto cestou poděkoval nejen občanskému sdružení SP Kolo za perfektně provedenou akci, ale i všem, kteří si přišli zazávodit, a divákům za to, že dotvořili krásnou atmosféru tohoto dne. Občanské sdružení SP Kolo má již druhým rokem pronajaté prostory v ZŠ Meteorologická. Reaguji na informaci zástupců sdružení, kteří konstatovali, že zde mají ideální podmínky pro svou činnost, ale bohužel se jim do současné doby nepřihlásily žádné děti z Libuše ani z Písnice. Podle mého názoru je velká škoda nevyužít takovouto možnost.

 

Středa 30. září. S velkou radostí jsem slavnostně předal dětem z Mateřské školy K Lukám bezpečnostní vestičky. Předávání se zúčastnila i vedoucí našeho humanitního odboru Iva Hájková. Děti mě za vestičky odměnily svými krásnými úsměvy.

 

Sobota 3. říjen. Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha pořádal ve staré Písnici 17. ročník jezdeckého dne. Byl to zároveň jubilejní 5. ročník s podtitulem O pohár MČ Praha-Libuš. Za městskou část se této akce zúčastnila zastupitelka Pavla Jedličková, které touto cestou děkuji za mé zastoupení a za dekoraci všech vítězů v průběhu jezdeckého dne.

 

Pondělí 5. říjen. Slavnostně jsem odhalil energetický štítek na ZŠ L. Coňka v Písnici připravený ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Porsenna. Součástí této akce byl i krátký seminář pro děti 4. a 5. tříd zaměřený na úspory energií. Štítek, který je umístěn na průčelí budovy, informuje o spotřebě všech energií při provozu školy během posledního roku. Vyčíslovala se i spotřeba vody a z výsledků měření byli všichni velmi překvapeni. Spotřeba energií a vody bude po roce opět vyhodnocena a čísla se porovnají. Myslím si, že to je i motivací pro naše děti, aby viděly, zda se jim podařilo nějaké energie uspořit.

 

Úterý 6. říjen. Na jednání Rady MČ Praha-Libuš přišli studenti představit architektonické studie na výstavbu nové radnice a centra obce v prostorách čp. 1 na Libuši. Jsem velmi rád, že se podařilo oslovit studenty Fakulty architektury ČVUT, kteří nás svými studiemi inspirují, jak by v budoucnu mohla vypadat tato část obce, včetně nové radnice. Zároveň bych rád pozval spoluobčany na veřejné fórum dne 10. listopadu na téma: 10 největších problémů Libuše a Písnice. V rámci bodu jednoho programu - vytvoření centra MČ jako místa pro setkávání - studenti budou i zde prezentovat tyto studie.

 

Neděle 11. říjen. V dopoledních hodinách pořádal pan Horčík ve spolupráci s MČ Praha-Libuš Duatlon pro naše nejmenší. Touto cestou mu za to velmi děkuji. Podle účasti, která byla větší než v loňském roce, je vidět, že je o podobné akce zájem. Doufám, že se bude Duatlon opakovat i v příštím roce.

 

Neděle 11. říjen. Odpoledne pořádala naše městská část již tradiční Drakiádu na fotbalovém hřišti v Písnici. Soutěžilo se v kategoriích o nejkrásnějšího létajícího draka, nejoriginálnějšího draka a nejdéle létajícího draka. Jako vždy při této akci nám velmi pomohli lidé z TJ Sokol Písnice a Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha. Rád bych jim touto cestou poděkoval. Mám upřímnou radost, že se Drakiáda stala v naší městské části tradicí, protože jsme pořádali již pátý ročník. Podle účasti, která se rok od roku výrazně zvětšuje, soudím, že si během Drakiády užijí nejenom děti, ale i rodiče mají příležitost se setkat a popovídat si třeba u opečeného buřta. Je to příjemná společenská událost, která podle mého názoru donedávna chyběla. Jsem rád, že jsem též během tohoto odpoledne mohl promluvit s mnoha spoluobčany, případně i odpověděl na jejich dotazy. Musím též poděkovat všem zaměstnancům úřadu naší městské části, kteří ve svém volném čase pomohli tuto akci zrealizovat a vydrželi až do pozdních hodin, přestože počasí nebylo úplně vlídné.

 

Závěrem mi dovolte všem popřát v měsíci listopadu alespoň trochu sluníčka, které vám zpříjemní sychravé podzimní dny.

 

Petr Mráz, starosta MČ Praha-Libuš, 15. října 2009


<< nahoru

ikonka ZŠ Meteorologicka - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ - ADRENALINOVÝ VÝLET DO KONĚPRUSKÝCH JESKYNÍ

V úterý 6. října jsme se  vypravili s naší třídní učitelkou Evou Hájkovou na výlet do Koněpruských jeskyní v Českém krasu.

Ráno v osm jsme vyrazili nejprve na Hlavní nádraží, z kterého jsme jeli vlakem do Srbska. Po této klidné cestě jsme šli pěší túru. Měli jsme jít 7 km, ale nakonec to dopadlo hůř. Šli jsme totiž špatnou cestou. Po 8 km jsme byli již unavení a všimli jsme si, že jdeme po skupinkách. Čekali jsme na opozdilce u vchodu do jeskyní a netrpělivě jsme vyčkávali na naši exkurzi. Byla velice zábavná a  poučná. Ve tři odpoledne jsme se vraceli domů, unavení a vyčerpaní, ale pořád se smyslem pro humor a byli jsme moc rádi, že nás paní učitelka vzala na takovouto adrenalinovou výpravu. Tento výlet  se nám vydařil a doufáme, že i naší paní učitelce se to s námi taky tak líbilo jako nám, a už se moc těšíme na další expedici krásnou přírodou.

 

Aneta Giňová, 9.B

 

NÁRODNÍ DIVADLO 

 

Někteří žáci naší školy přijali s radostí nabídku Národního divadla a v měsíci říjnu navštívili

se svými rodiči nebo učiteli tři večerní představení za zvýhodněnou cenu v budovách Národního divadla. Jednalo se o představení Babička v budově Národního divadla, Zlatovláska a Sněhová královna se odehrávaly na scéně Stavovského divadla. Celkem si žáci zakoupili 49 vstupenek.

 

Monika Exnerová

 

SPORTOVNÍ DEN

 

Ve čtvrtek 8. října se v ZŠ Meteorologická uskutečnil sportovní den. Zahájil ho zápas chlapců ve fotbale 9.A proti 8.B, který skončil výhrou 9.A 6:2.Poté proti sobě nastoupili hráči 9.B a 8.A.V tomto utkání doslova rozdrtila třída 9.B třídu 8.A 20:0. Po těchto zápasech následovalo velké finále, ve kterém se utkala 9.B a 9.A. Zápas skončil 7:4 pro 9.B, která tak vyhrála celý turnaj ve fotbale. Po asi hodinové přestávce začal turnaj ve florbale. Zahájil ho zápas 9.B, která hrála proti 8.A, zápas skončil výhrou deváťáků 13:1. Pak hrála 9.A proti 8.A. Vyhrála 9.B s 9.A a opět celkově zvítězila 9.B[HK1] , tentokrát 11:3. Sportovní den byl zábavný, ale samozřejmě hlavní bylo, že jsme se neučili.

 

Václav Kalina

 

Jelikož mám sport ráda, zapojila jsem se s chutí. Byli jsme rozděleni na kluky a holky. Kluci měli na program fotbal, a poté florbal. A my holky jsme se mohly zúčastnit těchto disciplín: skok do dálky, běh na 60 m a nakonec přehazovaná. Jsem ráda, že na této škole máme nějaké sportovní aktivity. Překvapil mne můj skok do dálky - 3metry a 35 cm. Jsem na svůj výkon hrdá, i když jsem se neumístila na první příčce. Přišla jsem si hlavně zahrát, a ne zvítězit za každou cenu. Následovala přehazovaná. Velice mě bavila. První hru jsme proti sobě měly hráčky z 9.A. Po namáhavé dvacetiminutové hře nad námi bohužel vyhrály. Okolo 11. hodiny jsme měly druhý zápas. A tentokrát proti 8.A. Už jsme si myslely, že holky porazíme, ale hráčka jménem Klára Listopadová, nám výhru neumožnila. Chyběl kousek, a vítězství by bylo naše. Ale co se dá dělat, příště je určitě zdoláme. Sportovní den se mi líbil, a doufám, že nebyl poslední.

 

Dominika Sovová, 9.B


<< nahoru

ikonka POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU A JARMARK

Besídka

Kdy: 18.12. 2009 od 18 hodin

Kde:  Junior klub

Program: hudební

               taneční

               dramatizace

               pohádky

Jarmark

Kdy: 21.12. 2009 od 14 do 17 hodin

Kde: 1. - 5. třída a školní družina

Nabídka: žákovské výrobky

                 domácí výrobky

                 ochutnávka cukroví

                 tombola

                 čajovna

                 kavárna

Všichni rodiče a přátelé naší školy jsou srdečně zváni!

<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE

COMENIUS, THE RED CAT

Po úspěšném přípravném setkání v Durhamu a schválení žádosti o grant Evropské unie v rámci programu Comenius, se naše škola Ladislava Coňka v Praze Písnici stala parterem  projektu Comenius, the red cat.

Spolupracujeme s pěti dalšími partnerskými školami: Jorstadmoveien v norském Fåbergu, Kurikankulman koulu ve finském Pirkkalan Kunta, St. Charles Primary v anglickém Newcastlu, Teleno ve španělském De la Baneza León a Willem Alexander v holandském Harderwijku.

Už na přípravné schůzce jsme naplánovali pořad šesti pracovních setkání a první se uskutečnilo letos v Harderwijku (23. - 27. 9.)  Cílem setkávání učitelů je výměna a předávání zkušeností, poznávání partnerských zemí a škol a spolupráce na knize o putování Comenia, červeného kocoura a jeho široké rodiny, po všech šesti zemích.

 V první fázi projektu kocour v každé zemi představí sebe i pamětihodnosti místa, ve kterém žije.

V dalších fázích budou využity také lidové pohádky a výstupy budou mít formu dramatizace.

Na přípravě knihy budou spolupracovat děti i učitelé všech těchto škol. Učitelé budou vždy po návštěvě některé partnerské země informovat děti, své kolegy i širší komunitu o životě v navštívené zemi. Cílem tohoto projektu je vytváření povědomí evropského přátelství a spolupráce, sdílení evropského kulturního dědictví prostřednictvím co nejširšího záběru aktivit, ale i sdílení a využití dobrých nápadů pro práci ve školách. V neposlední řadě jistě také rozvoj mnoha dovedností, komunikativních, kreativních, sociálních a zvyšování sebevědomí, uvědomování si vlastních možností.

Setkání v Harderwijku proběhlo v pracovní, ale velmi přátelské atmosféře. Holandská strana nasadila laťku skutečně vysoko, jak pokud jde o dokonalou přípravu, bezchybnou organizaci, tak i perfektním průběhem celé akce.

Partnerské země seznámily účastníky setkání i děti hostitelské školy v Harderwijku se svými školami prostřednictvím multimediálních prezentací. Učitelé navštívili několik vyučovacích hodin ve škole Willem Alexander a stejně inspirativní byly pro ně společné rozhovory i ostatní společenské aktivity. Zbyl čas dokonce i na výlet na kole po nádherném okolí města a všichni obdivovali dokonale značený a bezpečný systém cyklotras.

 

Monika Vlasáková


<< nahoru

Radnice

ikonka ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ

aneb

Chodníková novela nemusí ve všech případech znamenat konec zaběhnutého zvyku zametat práh před svým domem

Letošní novela zákona o pozemních komunikacích nově určila vlastníkům komunikací odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku nebo místní komunikace. To znamená, že tato novela zbavuje vlastníky domů odpovědnosti za škody vzniklé na přilehlém chodníku, jestliže jim nepatří.

Městské části Praha-Libuš se touto změnou týká zajištění zimní údržby na chodnících o celkové rozloze cca 36 50 0m2, což je oproti  loňským 6 650 m2 nezanedbatelný nárůst plochy chodníků. Finanční možnosti MČ jsou však značně omezené. Z ekonomických důvodů proto požádala MČ Praha-Libuš o zařazení téměř všech chodníků do vyhlášky č. 45/1997 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vymezují místní komunikace a chodníky, na kterých se nezajišťuje zimní údržba. To znamená, že zimní údržba se z finančních důvodů bude provádět pouze na vytipovaných, nejvíce frekventovaných chodnících. a je zřejmé, že dojde ke zhoršení situace v zajištění zimní údržby u méně frekventovaných chodníků, o které se v minulosti starali vlastníci přilehlé nemovitosti.

Věříme, že tuto složitou situaci přijmete s pochopením, a budeme rádi, když se najdou takoví spoluobčané, kteří, i když to není jejich povinnost, se budou i nadále starat o chodníky u svých nemovitostí.

Z. Kuryviálová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka OTÁZKY A ODPOVĚDI

Kterého místa se týkají směny pozemků, o nichž jednalo Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 16. září 2009?

Jde o hřiště v ulici Skalská.

 

Jaké trestní oznámení na neznámého pachatele odložilo Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy? Také o tom se jednalo na zastupitelstvu 16. září.

Týká se požáru v Sapě.

 

O čem hovoří dodatek ke smlouvě o sdružení BD Libuš schválený na tomtéž jednání zastupitelstva?

Dodatkem se určilo, že vzhledem k tomu, že na základě smlouvy připadne veškerý případný zisk BD Libuš, je také BD Libuš povinno zaplatit z celého zisku daně.

 

Ptala se Hana Kolářová

Odpovídal Tomáš Hejzlar, tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 5. 8. do 8. 9. 2009. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

  

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Souhlasí snutnou údržbou topolového stromořadí na pozemku parc. č. 921/15 vk. ú. Písnice podle posudku firmy Baobab, s. r. o. Práce budou provedeny na náklady MČ Praha-Libuš.
 • Souhlasí snavrženou stavbou rozvodu STL plynovodu na pozemku parc. č. 675/10, 675/11, k. ú. Libuš (bývalý areál Xaverov), dle projektu Ing. J. Šeredy z 3/2009.
 • Souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemků přiléhajících k plánovanému odvodňovacímu žlabu komunikace Šátalská, tzn. pozemky parc. č. 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, k. ú. Libuš, které jsou využívány jako komunikace pro pěší a jsou v majetku fyzických osob.
 • Schvaluje seznam členů Komise pro Zdravou Libuš a Písnici a místní Agendu 21 súčinností od 1. 9. 2009 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí sdosavadním postupem ve věci řešení stavebně-technického stavu budovy ZŠ Meteorologická čp. 181. Pověřuje dozorem nad prováděnými pracemi pana Jiřího Mourka.
 • Souhlasí s předloženou úpravu ÚPn SÚ HMP č. 0822 - zvýšení míry využití území zB9 na C9, (OC - čistě obytné), pozemek parc. č. 845/28, (v ostatní ploše ponechat B9), k. ú. Písnice. Pozemek celkem 703 m2. 1 RD. Celková zastavěná plocha 143,86 m2, zpevněné plochy 100,88 m2, rostlý terén - zeleň 458,26 m2. Výška zástavby: přízemí a patro, nízká stanová střecha - bez podkroví, výška vrcholu střechy +7,229 m (UT -0,250 m, -0,300 m).
 • Souhlasí se směnou pozemku parc. č. 853/19, o výměře 416 m2, druh pozemku orná půda, a pozemku parc. č. 853/20 o výměře 172 m2, orná půda, oba vk.ú. Libuš, obec Praha. Pověřuje zástupkyni starosty Jaroslavu Adámkovou předložením přiložené směnné smlouvy ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš. (Více viz: Zusnesení zastupitelstava.)
 • Revokuje usnesení Rady MČ Praha-Libuš číslo 293/2009 zjednání konaného dne 18. 11. 2008. Souhlasí se záměrem obce Praha směnit část pozemku parc. č. 162/1 (dle PK část 389/8) o výměře cca 17 m2 v k. ú. Písnice, obec Praha, ve vlastnictví Marcely Zajíčkové, za část pozemku parc. č. 162/2 o výměře cca 17 m2 vk.ú. Písnice, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy.
 • Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene sTelefónica O2 Czech Republic, a. s., pro stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné telekomunikační sítě pod označením PH4, Velká Lada 503/40, KR, P-063-2-3350 k pozemkům parc. č. 52/1 a 53/19 v k. ú. Písnice, obec Praha, uvedeným na LV 530 pro k. ú. Písnice, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy - svěřeno MČ Praha-Libuš.
 • Nesouhlasí se zahrnutím částí pozemků parc. č. 303/13, 1120/1 a 1123/85, k. ú. Libuš, které jsou ve vlastnictví obce (svěřeny MČ Praha-Libuš), do řešeného území: lokalita Libuš - Zbudovská - U Parku mezi ulicemi Předposlední a V Hrobech dle studie Ing. arch. P. Mazáčka z 8/2009.
 • Schvaluje Smlouvu o spolupráci MČ Praha-Libuš, ZŠ Meteorologická a FSC Libuš za účelem správy a údržby hřiště.
 • Schvaluje výši odměn za 3. čtvrtletí 2009 ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Libuš vrámci I. etapy rozvojového programu MŠMT na rok 2009.
 • Schvaluje Smlouvu o zavětrování nástavby ZŠ Meteorologická čp. 181 sfirmou Stano Praha, a. s.
 • Souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružení sBD Libuš uzavřené dne 27. 6. 2005. Pověřuje zástupce starosty Pavla Macháčka předložením výše uvedeného dodatku ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje odměny členům redakční rady časopisu U nás za 2. čtvrtletí 2009.
 • Schvaluje platový výměr paní Ireny Procházkové, ředitelky MŠ Mezi Domy súčinností od 1. 9. 2009.
 • Souhlasí snavrženým programem zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 16. 9. 2009.

 

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ

Jaký je dosavadní průběh projektu „Strategický rozvoj MČ Praha - Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje"?

Druhé setkání k průběhu realizace projektu „Strategický rozvoj městské části Praha - Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje" proběhlo 25. října tohoto roku v prostorách Klubu Junior. Seminář byl určen pro zastupitele a zaměstnance MČ Praha-Libuš a navazoval na seminář konaný dne 12. září 2008, kterým byl celý projekt odstartován ( U nás 9/2008 ).

Na tomto letošním semináři byli přítomní seznámeni s realizací a výstupy projektu, s výsledky měření společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje, které v MČ Praha-Libuš sledujeme rámci projektu, a s postupem tvorby strategického plánu. V dalších prezentacích se účastníci semináře dozvěděli více informací o projektu Zdravé město a místní Agenda 21, do kterého je MČ Praha-Libuš zapojena projektem Zdravá Libuš a Písnice a MA21 (realizace projektu v ČR, hlavní cíle projektu, dílčí projekty městské části Praha-Libuš), a o místní Agendě 21 v ČR (MA21).

Součástí projektu je i tvorba Strategického plánu rozvoje MČ Praha-Libuš. Strategický plán je  koncepční a rozvojový dokument vytvářený úřadem městské části, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území MČ, je složen ze tří částí - analytická, návrhová a realizační. Všechny tyto části včetně příloh jsou uvedeny na www.praha-libus.cz - Rozvoj městské části - Strategické dokumenty. Strategický plán bude schvalován na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš dne 2. prosince 2009.

V rámci projektu jsme zavedli a sledujeme čtyři společné evropské indikátory udržitelného rozvoje: A.1 Spokojenost s místním společenstvím, A.3 Mobilita a místní přeprava, A.5 Kvalita místního ovzduší a B.10 Ekologická stopa, více na www.praha-libus.cz - Projekt zdravé město a místní Agenda 21 - Sledované indikátory UR.¨

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří na projektu spolupracovali či stále spolupracují (zástupci podnikatelského a neziskového sektoru, členové pracovních skupin, zastupitelé, členové komise ZLP, zaměstnanci ÚMČ Praha-Libuš a občané, kteří se účastní veřejných projednávání).

Celý projekt bude ukončen v dubnu 2010 závěrečným seminářem, který bude určen nejen pro zástupce a veřejnost MČ Praha-Libuš, ale i pro ostatní pražské městské části.

Více informací k projektu je uvedeno na  www.praha-libus.cz - Projekt Zdravé město a místní Agenda 21, kde se dočtete o aktivitách v rámci realizace projektu, kritériích místní Agendy 21 a o projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21.

Kontaktní osoby: M.Lukešová - koordinátorka projektu, tel. 261 910 142, lukesova@praha-libus.cz, I. Hájková - koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21, tel. 244 401 646, hajkova@praha-libus.cz.

Projekt je financován z prostředků Revolvingového fondu MŽP ČR.

Markéta Lukešová, koordinátorka projektu

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná MČ Praha-Libuš  a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.


<< nahoru

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ze dne 16. 9. 2009:

č. 40/2009: ZMČ Praha-Libuš: 1. Schvaluje směnu pozemku parc. č. 853/19, o výměře 416 m2, druh pozemku orná půda, a pozemku parc. č. 853/20 o výměře 172 m2, orná půda, oba v k. ú. Libuš, obec Praha. Tyto pozemky byly odděleny geometrickým plánem číslo 1231 - 11/2008, registrovaným Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, KP Praha dne 25. 3. 2009 pod číslem 1116/2009, z pozemku parc. č. 853/3, orná půda v k. ú. Libuš, obec Praha, vedeného na LV 849 pro k. ú. Libuš, obec Praha. Shora uvedené pozemky budou směňovány za pozemky parc. č. 853/18 o výměře 36 m2, ostatní plocha, v k. ú. Libuš, obec Praha, a parc. č. 843/2 o výměře 40 m2, lesní plocha, v k. ú. Libuš, obec Praha, a parc. č. 838/3 o výměře 512 m2, ostatní plocha, v k. ú. Libuš, obec Praha, jejichž spoluvlastníci jsou Olga Kratochvílová, id. podíl 1/6 nemovitosti, Stanislava Skalická, id. podíl 1/2 nemovitosti, Ing. Jitka Tvrdá, id. podíl 1/6 nemovitosti, Ing. Stanislav Tvrdý, id. podíl 1/6 nemovitosti. Pozemky parc. č. 843/2 a parc. č. 838/3 jsou uvedeny na LV číslo 751 pro k. ú. Libuš, obec Praha. Pozemek parc. č. 853/18 v k. ú. Libuš, obec Praha byl oddělen geometrickým plánem číslo 1231 - 11/2008 z pozemku parc. č. 853/1 v k.ú. Libuš, obec Praha a je vedený na  LV  číslo 751 pro k. ú. Libuš, obec Praha. Citovaný geometrický plán je registrovaný Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, KP Praha dne 25. 3. 2009  pod číslem 1116 - 11/2009 a je vyhotovený Grid a spol., a. s., ing. K. Mišákovou, Praha 8, Novákových 6. Geometrický plán a návrh výše uvedené smlouvy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 2. Návrh na vklad dle přiloženého návrhu smlouvy předkládá příslušnému Katastrálnímu úřadu městská část Praha-Libuš nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne převzetí  příslušného potvrzení o správnosti návrhu vydaného odborem správy majetku Magistrátu hl. m. Prahy. 3. Pověřuje starostu pana Petra Mráze podpisem přiložené směnné smlouvy a návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 41/2009: ZMČ Praha-Libuš: 1. Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací s firmou Luna Property, s. r. o., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČO 27929965, na pozemky pod komunikacemi, které vzniknou v rámci projektu „Písnické rezidence - Vrtilka". 2. Pověřuje starostu podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 42/2009: ZMČ Praha-Libuš bere na vědomí Usnesení Policejního orgánu Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, Služby kriminální Policie a vyšetřování, odboru obecné kriminality č. j. PSP-2510/Tč-2009-000072 ze dne 5. 5. 2009 o odložení podaného trestního oznámení na neznámého pachatele.

č. 43/2009: ZMČ Praha-Libuš: 1. Bere na vědomí statický posudek parkovacího domu, který je v majetku MČ Praha-Libuš a nachází se v Dobronické ulici čp. 694. 2. Ukládá Radě MČ Praha-Libuš připravit výběrové řízení na vyhledání vhodného investičního partnera, který provede rekonstrukci objektu uvedeného v bodě č. 1 na vlastní náklady výměnou za umožnění nástavby a přístavby. 

č. 44/2009: ZMČ Praha-Libuš: 1. Ukládá starostovi MČ sjednání nápravy nedostatků zjištěných kontrolním a finančním výborem Zastupitelstva MČ při kontrole akce „hřiště Klokotská". 2. Ukládá předložit do příštího zasedání Zastupitelstva MČ zprávu, jaká opatření byla učiněna ze zjištěných nedostatků. Na zpracování této zprávy se bude podílet zastupitel pan Jiří Mourek.

č. 45/2009: ZMČ Praha-Libuš: 1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružení s BD Libuš uzavřené dne 27. 6. 2005. 2. Pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

Téma

ikonka NOVÉ BUS PRUHY NA PRAZE 4

Vídeňskou ulicí projede každý pracovní den přes 2,7 tisíce autobusových spojů Pražské integrované dopravy, v ranní špičce pracovního dne pak ve směru do centra až 150 spojů za hodinu (v průměru tedy autobus každých 24 sekund). Úsekem mezi ulicí Zálesí a terminálem stanice metra Kačerov projíždí většina obyvatel spádového území mezi Vltavou, Sázavou a dálnicí D1. Při těchto intenzitách provozu veřejné dopravy a současně vysokém zatížení oblasti individuální automobilovou dopravou docházelo k častému zpožďování provozu autobusových linek. S ohledem na nedostatečnou kapacitu komunikací a křižovatek a absenci kapacitního (kolejového) systému veřejné dopravy byl připraven projekt preference pro autobusové linky.

Ulice Vídeňská (do centra, za zastávkou Klárův ústav)

Poměrně krátký vyhrazený jízdní pruh navazuje na dvoupruhový úsek ulice Vídeňské, která se u zastávky Klárův ústav rozšiřuje na čtyřpruh. Pravý jízdní pruh se tak v návaznosti na zastávku stává vyhrazeným jízdním pruhem, který umožňuje přednostní příjezd autobusů k hranici křižovatky Vídeňská × Zálesí a následně do zastávky Nemocnice Krč.

Ulice Vídeňská (do centra, mezi zastávkami Nemocnice Krč a Michelský les)

Vyhrazený jízdní pruh v pravém jízdním pruhu začíná na konci zastávkového zálivu Nemocnice Krč, a měl by tak umožnit plynulý výjezd ze zastávky a preferenční příjezd k signalizované křižovatce Vídeňská × U Michelského lesa × U Krčského nádraží. Na základě poznatků z provozu bude prověřena úprava začátku vyhrazeného jízdního pruhu tak, aby přímo navazoval na výjezdový klín zastávkového zálivu a autobusy tak nebyly zdržovány „zipujícími se" vozidly z pravého jízdního pruhu. V oblasti křižovatky pokračuje úprava pro autobusy obsluhující zastávku Michelský les, kterým je umožněna jízdním pruhem určeným pro pravé odbočení přímá jízda.

Ulice Vídeňská (z centra, před zastávkou Nemocnice Krč)

Vyhrazený jízdní pruh začíná na úrovni výjezdu z čerpací stanice a je ukončen na počátku zastávkového zálivu Nemocnice Krč. Vyhrazený jízdní pruh má za cíl umožnit přednostní jízdu autobusů v úseku, který bývá často blokován kolonami od křižovatky Vídeňská × Zálesí.

Ulice Michelská (do centra, za zastávkou Na Návrší)

Vyhrazený jízdní pruh začíná na začátku zastávkového zálivu Na Návrší, je přerušen v oblasti křižovatky Michelská × Podle Kačerova × Hodonínská a ukončen před ulicí Na Rolích. Jízdní pruh by měl zajistit preferenci autobusů v úseku dotčeném nedostatečnou kapacitou křižovatky Michelská × Vyskočilova × V Zápolí, a to včetně výjezdu ze zastávky Na Návrší. Související výhodou je i zvýšení bezpečnosti na blízkém přechodu pro chodce, který je veden přes dva jízdní pruhy - omezením provozu v pravém jízdním pruhu je většina vozidel směrována pouze do levého jízdního pruhu, a tím se snižuje nebezpečí sražení chodce vozidlem v souběžném jízdním pruhu (obdobný režim již několik let funguje u zastávek Hasova a Krčský hřbitov).

V souladu se zásadami hl. m. Prahy jsou vyhrazené jízdní pruhy určeny pro autobusy Pražské integrované dopravy, jízdní kola a vozidla taxislužby. Platnost je časově omezena pro pondělí až pátek v období od 6:00 do 10:00 a od 14:00 do 19:00, což v řadě případů omezuje možnosti jasnějšího řešení v oblasti křižovatek.

 

Zdroj: Informační zpravodaj PID 2009/15, upraveno (red)

<< nahoru

ikonka VYZNEJTE SE VE SVÝCH PENĚZÍCH (2)

HYPOTÉKA

V dnešním článku se dozvíte, jak ušetřit významné peníze na hypotéce. Postup je jednoduchý a výsledek stojí za to. Stačí si jenom udělat poznámku do diáře nebo do outlooku a včas jednat. Recept je jednoduchý, ale klienty bank málo využívaný. Spočívá v tom, že včas donutíte banku k tomu, aby vám snížila úrokovou sazbu a tím i splátku. Pokud máte hypotéku nebo ji budete sjednávat, je velmi pravděpodobné, že tato rada vám pomůže ušetřit hodně peněz.

Představte si, že se vám podaří snížit úrokovou sazbu jenom o 0,5 %.  U třímilionové hypotéky na 25 let to dělá dvě stě padesát tisíc. Sami si můžete spočítat, kolik by to dělalo u vaší hypotéky - na internetu k tomu najdete i elektronickou kalkulačku... 

První sjednání hypotéky bývá často spojeno s nějakou marketingovou akcí banky. Často tak získáte hypotéku za výhodnější sazbu, než která je v daný okamžik obvyklá na trhu. Jak už to ale v komerčním světě bývá, žádná sleva není zadarmo. Banky si obvykle toto zvýhodnění kompenzují tím, že při nejbližší fixaci nabídnou úrok o něco vyšší, než je v tu dobu na trhu obvyklý. Při ukončení fixačního období může banka měnit výši úroku a vy jako klient můžete úvěr bez sankcí doplatit. Banky mívají sdělení nové sazby pečlivě načasováno tak, aby klient neměl mnoho času na případné přeúvěrování. A jenom dobře informovaný člověk (teď už jste to i vy) má šanci na tom vydělat. Nečekejte na sdělení banky a řekněte si o lepší úrok. Moje zkušenosti říkají, že klienti tímto postupem získají úrok o 0,5 % nižší, než banky standardně nabízejí.

TIP PRO VÁS:

Napište bance dva měsíce před uplynutím fixační doby dopis, ve kterém požádáte o sdělení nové výše úroku. Nebojte se napsat, že výši úroku potřebujete znát proto, abyste posoudili ostatní nabídky na trhu. Tím bance říkáte asi toto: „Milá banko, jsem pečlivý klient, který nečeká na to, až mi oznámíš vyšší úroky a já s tím nebudu moci nic dělat. Řekni mi to včas, já si to porovnám s trhem, a když to bude jinde zajímavější, tak ti uteču."

Banky se dají přimět ke snížení sazby i při sjednávání hypotéky. Hodně peněz se také dá ušetřit při správné volbě fixačního období, ale o tom si povíme někdy příště.

František Friš, e-konzultant

 


<< nahoru

ikonka Z FRANCIE: O ZKUŠENOSTECH, INSPIRACI, EKOLOGII A HLAVNĚ LIDECH

10. výročí mezinárodní spolupráce se zahraničními městy

Ve francouzském městě Caudebec-lès-Elbeuf se ve dnech 17. až 21. září 2009 uskutečnila za účasti početných mezinárodních delegací série tematických besed, přednášek a kulturních akcí  na počest oslav desátého výročí mezinárodního partnerství tohoto francouzského městečka s Prahou-Libuší, s italským Vigarano Mainarda, s německým Bad Dürrenberg a pětiletého partnerství s anglickým městem Dereham. Nově, v rámci tohoto setkání, do této „mezinárodní aliance" vstoupilo také španělské městečko Mont-Roig del Camp.

Informace o tom, jak partnerství  mezi městy vznikalo, a profil partnerského městečka Caudebec-lès-Elbeuf  jsme vám přinesli již v předchozích číslech časopisu U nás (č. 3/2009 a 5/2009). Projevem konkrétních aktivit těchto mezinárodních partnerství z poslední doby byla příkladně prezentace české kultury ve Francii související s předsednictvím České republiky v rámci EU v první polovině roku 2009 (U nás č. 5/2008) nebo výjezd  libušských dětí a studentů ze základních škol na studentské setkání do italského městečka Vigarano Mainarda počátkem května tohoto roku (U nás č. 6/2009).

Akce oslav 10. výročí partnerství vyšla z iniciativy francouzského starosty pana Noëla Caru. Členové zahraniční komise při městské části Praha-Libuš pomáhali s organizací oslav za českou stranu od jara letošního roku. Akce se zúčastnili zástupci všech spřátelených zemí. V rámci delegací byli vedle překladatelů zastoupeni zástupci místní samosprávy, zejména pracovníci, kteří se věnují oblasti životního prostředí, integrační politice menšin, rodinné a sociální politice a zástupci neziskového sektoru. Akce byla podpořena na žádost francouzského městečka Caudebec-lès-Elbeuf také ze zdrojů evropských fondů pro rozvoj mezinárodní spolupráce.

Ráda bych vám zde nyní nabídla pár postřehů z akce, která z mého pohledu přinesla mnoho  konkrétních poznatků, osobních setkání i praktických zkušeností do budoucna. Tyto inspirace a získané postřehy mohou v rámci konkrétních aktivit podpořit vznik nových projektů, které zvýší kvalitu života obyvatel naší městské části.

Migrace, imigrace a integrace

První beseda, kterou byla série tematických besed a přednášek zahájena, byla věnovaná tématu migrace, imigrace a integrace ve vztahu k podpoře vzájemného soužití různých skupin obyvatel. Tato beseda byla pro zástupce české delegace především inspirující. Představitelé místních poboček francouzských vládních i neziskových organizací  (např. MRAP, Liga pro lidská práva aj.) s námi diskutovali z různých úhlů pohledu o tom, jak pomáhají přistěhovalcům (migrantům, imigrantům či azylantům) a jak napomáhají usnadňovat vzájemnou komunikaci mezi obyvateli. Dozvěděli jsme se obecně, jakými systémovými kroky se podporuje vzdělávání těchto obyvatel (zejména dětí a rodičů těchto dětí) formou specifických programů. Na diskusi o konkrétních postupech a formách spolupráce zde již nebyl čas ani prostor, ale do budoucna se budeme snažit připravit program (projekt), který by pomohl přenést získané dlouholeté zkušenosti těchto organizací do českého prostředí. Samotní zástupci místních organizací  nám potvrdili, že činnost v této oblasti sociální integrace a podpory vzájemného soužití obyvatel není jednoduchá a snadná. A to ani u nich, ve Francii, po více jak půlstoletí aktivní realizace integrační politiky. Tato práce vyžaduje mnoho času, trpělivosti a vůle od všech zúčastněných stran.

Smlouva v oblasti životního prostředí

V rámci oslav se zástupci delegací dále zúčastnili několika místních oficiálních aktivit - zasedání zastupitelstva, sázení stromů či inaugurace nových ulic. Jak již možná víte, jedna z ulic v Caudebec-lès-Elbeuf nese jméno českého spisovatele Jaroslava Haška.

Tématem číslo jedna, které většinu aktivit 10. výročí partnerství spojovalo, byla oblast ekologie. Partnerská města zde stvrdila svým podpisem Smlouvu mezinárodního partnerství v oblasti životního prostředí.  Základem smlouvy je idea, kdy (citujme) „tváří v tvář nebezpečím hrozícím naší planetě a  lidstvu, způsobeným oteplováním klimatu, mizením biodiverzity a úbytkem přírodních druhů, znečištěním a obecně poškozováním životního prostředí, nemůže nikdo z nás ignorovat důležitost životních podmínek, s nimiž jsme konfrontováni. Tato výzva si žádá odpověď v této nanejvýš důležité věci. Mezinárodní orgány, státní správa, stát, společnosti, lokální společenství, spolky a obyvatelé, každý musí převzít svůj podíl na tomto úkolu. Silné ekologické cítění musí spojit naši energii, neboť je zřejmé, že pouze dílčí snaha není schopna přinést ovoce, jestliže se nesjednotí v jeden celek... Cílem této smlouvy je nabídnout všem obcím sdruženým v mezinárodním partnerství možnost podílet se na konkrétních aktivitách, jednoduchých a osvědčených, vhodných k tomu, aby tyto byly napodobovány a rozvíjeny, bez ohledu na velikost obce, v souladu s místními příslušnými prostředky."

Sousedství jako základ ekosystému i lidské společnosti

Aktivity vymezené v rámci Smlouvy mezinárodního partnerství v oblasti životního prostředí se odvíjí v šesti hlavních oblastech:

F     Podporovat energetickou střídmost, ekonomizovat využívání zdrojů a bojovat proti klimatickým změnám

F     Ovládat a krotit urbanismus a diverzifikovat nabídku veřejné dopravy

F     Ochraňovat přírodní zdroje

F     Ochraňovat biodiverzitu

F     Propojovat oblast životních podmínek a zdraví

F     Řídit oblastní politiku v duchu ekologické odpovědnosti

 

Tato smlouva má svojí podstatou hlubší a širší myšlenkový základ. Dokument, jehož celý obsah je k nahlédnutí na úřadu MČ Praha-Libuš, chce upozornit zejména na skutečnost, že ekologická stopa každého z nás v okolní krajině nesahá pouze k hranicím našeho vlastního domova, ale že má i přeshraniční dopady. Sousedství  v rámci přírody je základem ekosystému, sousedství lidí v rámci ulice, obce, města, státu či kontinentů je pak základem lidské společnosti.

O tom, jak konkrétně lze propojit jednání obcí, občanů a podnikatelů, se mohli zástupci našeho města inspirovat na projektu rekultivace průmyslové zóny v přírodní lokalitě Le Trait - Yanville ležící na břehu řeky Seiny. V praxi jsme se mohli seznámit se systémovým konceptem těchto ekologicko-sociálních změn zakomponovaných do různých fází konkrétního projektu. Reálně jsme viděli, jakých postupů, metod a kroků lze využít k tomu, aby došlo k co nejlepšímu spojení přírodních rezervací, loďařských doků, průmyslových výrobních podniků a městské zástavby při zachování všech pozitiv z těchto oblastí plynoucích (příkladně obnova biotopu v mokřadech). Základem všech aktivit, které místní samospráva měst Le Trait a Yanville i průmyslové společnosti činily, byl pozitivní ekonomický i ekologický přístup založený na ochotě každého subjektu něco změnit a něco důležitého podpořit. Pochopili jsme, že takovéto změny nejsou jenom o penězích, ale jsou zejména otázkou vztahu a přístupu lidí k těmto věcem.

Naše budoucí společná přítomnost a příklad rezervace Le Trait

Již Zygmunt Baumann ve své knize Tekutá modernita hovoří o tom, že něco takového jako „ideální svět v budoucnosti" (který si příkladně v oblasti ideální ekologické rovnováhy často přestavujeme) reálně neexistuje. Obsah pojmu „budoucnost" odráží pouze obraz toho, jak si představujeme, že jednou bude vypadat naše společná „přítomnost". V oblasti ekologie a ekologického přístupu je vztah konkrétního fyzického jednání a dlouhodobého vlivu značný. Jak popisuje Baumann, fyzické zhmotňování našich cílů, tzv. naší vize budoucnosti, se děje pouze skrze naše konkrétní a každodenní jednání. Otázkou tedy není ani tak, „co" se má udělat pro lepší budoucnost (některé teoretické kroky a cesty jsou již známy), ale „kdo" bude tyto kroky realizovat.

Exkurze do rezervace Le Trait nabízí jednu z forem řešení. Je založená na podpoře místního zastupitelstva v oblasti realizace konkrétních projektů, počítá s aktivní účastí místních občanů. Spolupráce se ziskovým i neziskovým sektorem zde byla samozřejmostí. V rámci prezentace struktury zdejšího projektu a jeho cílů nám místostarosta městečka Le Trait objasnil, že i za zdánlivě krátké období čtyř let lze dokázat mnohé díky konkrétním dílčím krokům, ke kterým se jednotliví účastníci projektu zavázali. Důležitá prý byla zejména odvaha začít, píle shánět prostředky a lidi (odborníky a dobrovolníky, kteří projekt zabezpečí) a následně důslednost při realizaci a kontrole konkrétních aktivit (související příkladně s mapováním rostlinného a zvířecího biotopu v lokalitě).

Vítězná česká rallye v Caudebecu-lès-Elbeuf

V rámci pokračování oslav desátého výročí mezinárodního partnerství nás poslední den čekal další příjemný zážitek. Pro zástupce delegací připravily místní kluby seniorů a mládeže poznávací objevnou cestu po důležitých strategických bodech a zajímavostech městečka Caudebec-lès-Elbeuf. Tato „rallye", při které týmy složené ze zástupců různých zemí nejen soutěžily, ale zejména spolupracovaly za pomoci místních dětí a seniorů na konkrétních stanovištích, nesloužila pouze k pobavení, ale pomohla zejména místním dětem poznat z blízka "cizince", lidi odjinud.  Pomohla jim zjistit, že jsou vlastně stejně milí a přátelští jako jejich francouzští sousedé. Nezastírám, že všechny potěšilo vítězství českého týmu v této soutěži. Pro mne, jako pracovnici neziskového sektoru zabývající se v mateřském centru Kuřátko podporou a realizací aktivit pro rodiny s dětmi, bylo toto setkání velice obohacující. V praxi jsme zde zahlédli příjemný a pozitivní projev mezigeneračních vztahů mezi nejstaršími a nejmladšími obyvateli městečka.  

Na závěr bych touto cestou ráda poděkovala mým kolegům, libušsko-písnickým spoluobčanům, Hance Kendíkové a Lukáši Malému. Velice rádi jsme bez nároku na odměnu svými překlady z francouzštiny, angličtiny a němčiny pomohli zprostředkovat základní komunikaci a výměnu informací mezi jednotlivými účastníky mezinárodních delegací. Městská část Praha-Libuš obdržela pozvání německého starosty z Bad Dürrenbergu na inspirativní výměnu zkušeností do tohoto města pro příští rok. Zástupci zahraniční komise dále připravují další výjezd libušsko-písnických dětí na výměnný pobyt mládeže, tentokrát do Francie za památkami UNESCO v květnu 2010. Velice rádi mezi námi uvítáme další dobrovolníky z řad místních občanů, kteří by se chtěli podílet na přípravách a realizaci konkrétních projektů této mezinárodní spolupráce (mc.libus@praha-libus.cz).

Kateřina Tomešová, členka komise pro spolupráci se zahraničními městy při MČ Praha-Libuš a předsedkyně občanského sdružení Mateřské centrum Kuřátko

<< nahoru

ikonka NEPLAŤTE VÍC, NEŽ JE NUTNÉ!

Občanské sdružení sociálních a finančních poraden s krajskou radou Svazu důchodců zahajuje bezplatnou sociálně-finanční poradnu.

Kdo může poradnu využívat?

* držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP

* senioři, sociálně slabší rodiny

* rodiny s dětmi

* nezaměstnaní

* ostatní klienti 

 

Co nabízíme?

* informace a pomoc při sjednávání slev

- dodávka plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 %

- služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20 %

- pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 % (ZTP, ZTP-P u vybraných pojišťoven)

- pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli

- pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic

* zajištění financí na pohřebné - program Pieta

* prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekuci s možným dopadem na slabší sociální skupiny

* vyřízení žádosti na zateplení domu a její zprostředkování se slevou až 50 % od státu - Zelená úsporám

* nabídka pracovních příležitostí v poradnách OSSAFP ČR po celé ČR

* kurzy finanční gramotnosti s osvědčením o odbornosti

 

Kontakt:

Politických vězňů 9, Praha1, středa 9-13 h, tel. 518 321 861, 774 361 257, 608 120 366,

e-mail financniporadna@seznam.cz, www.socfinporadnycr.cz


<< nahoru

ikonka VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL

Komentář ke statistice.

 

Radnici, potažmo redakci, dostalo se od pracovníků českého statistického úřadu materiálu Věkové složení obyvatel městských částí v Praze, který obsahuje tolik zajímavých údajů, že by bylo škoda, se v nich trochu „nepobabrat".

Populace České republiky se během roku 2008 zvětšila o 86,4 tisíce osob, z čehož 14,6 tisíce tvořil přirozený přírůstek. Počet živě narozených dětí dosáhl téměř 120 tisíc, přesto však pokračovalo stárnutí české populace.

Věkové složení obyvatelstva krajů se od sebe liší, přičemž nejvýrazněji se odlišuje hlavní město Praha. Praha se vyznačuje zdaleka nejnižším podílem dětí a zároveň na straně druhé nejvyšším stoupením osob ve věku nad 65 let (Praha se stabilně vyznačuje nízkou úmrtností). Napadá mne maně, není-li to tím, že mladé ženy jezdí rodit ke svým matkám na venkov, jako to kdysi udělala má žena, a nejezdí-li se prožít stáří do rodného kraje, ale na to je holt statistika krátká.

I přes zvýšenou porodnost pokračoval v roce 2008 proces stárnutí české populace. Podíl dětské složky obyvatelstva se snížil na 14,1 %, zastoupení složky seniorské se zvýšilo na 14,9 %. Index stáří tak ke konci roku udával na 100 osob ve věku 0-14 let 105 osob starších 65 let. Průměrný věk obyvatele České republiky se zvýšil o 0,2 na 40,5 let celkem (38,9 let pro muže a 42,0 let pro ženy). Zajímavou je také otázka migrace, ale o té až někdy příště.

Dnes si uvedeme ve srovnání počet a průměrný věk obyvatel v Praze, v Praze 4 a na Libuši bez komentáře - ten si nakonec může každý udělat sám...

 

Jiří Brixi


<< nahoru

ikonka Z DENÍKU TROJČÁTEK (4) - CO UŽ UMÍME A DRAKIÁDA

Moc Vás všechny zdravím. Tak už se na mě zase dostalo. Je to věčnost, než se vystřídají tři. Už jsem se moc těšila, jak Vám budu opět sdělovat drobnosti z našeho krásného života.

Jak již Martinka v minulém čísle naznačila, byly jsme nastydlé. Rýma byla opravdu velká a jeden víkend jsme měly i hodně vysoké horečky. Mamka s námi byla zase sama doma. Taťka odjel na tři týdny pryč, a tak se pro ni stalo odsávání naší rýmy noční můrou. Hodně se u toho kroutíme, vzpíráme a kopeme a to všechno mamka musí absolvovat třikrát a to někdy i pětkrát denně. Naše osvědčené kapičky do nosu nezabíraly, a proto mamce v lékárně doporučili mořskou vodu Sterimar a ta zabrala skvěle. Naštěstí rýma jak rychle přišla, tak i odešla. Paní doktorka nás potom jen zkontrolovala, zda to není něco vážnějšího. Proběhlo to vše totiž během pěti dnů. Ale naštěstí kromě malinkého zánětu u Marti v krku jsme byly naprosto v pořádku. Od narození jsme prakticky pořád, kromě dvou větších rým a jednoho rotavira, zdravé. Velký podíl na tom má Nutrilon, což je mlíčko, které obsahuje složku Imunofortis, která pomáhá chránit a posilovat naše těla.

V minulém čísle se Marťa zmínila o tom, že lezeme na pohovku a parapet. Markétka si už sama vytahuje žaluzie a kouká na lidi ven. Kolikrát je možné, že kolemjdoucí nás vidí všechny tři stát v okně. Máváme a boucháme, když vidíme někoho jít. Nejraději máme ale psy. Škoda, že nějakého nemůžeme mít :-( Z pohovky už lezeme samy a bezpečně. Také nás mamka vyzkoušela, jestli se i samy nakrmíme. Dala nás do židliček jen v plínách, aby minimalizovala škody, a opravdu se nám dařilo. Byla moc nadšená, i když jsme toho do sebe dostaly strašně málo. Nechápu to, ale ta lžíce je občas dost nezvladatelná a často to z ní padá dolů, ale mamka byla stejně nadšená, že jsme vůbec dopravily lžíci do pusy, i když bez obsahu. Také už po gauči lítáme tam a sem a každá už jsme přešla byt po svých. Nějak nás to ale moc nechytlo, a tak chodíme jen občas. Mamka už se těšila, až budeme lítat, ale musí si ještě chvilku počkat. Z čeho ale nikdo nemá vůbec radost, je to, že se Marťa naučila vylézat z postýlky. Mamku to zlobí a Marťa nás otravuje a bere nám z postýlek hračky.

Když tatínek zavolal, že přijede domů a bude doma celý víkend, měly jsme hroznou radost. Bylo totiž jasné, že s námi půjde 11. října na Drakiádu, na kterou jsme se moc těšily. Na dětském dnu jsme byly samy, protože taťka pracoval, a proto jsme teď měly obrovskou radost. Už když jsme přicházely k hřišti, bylo slyšet hudbu. To my milujeme a vždycky, když slyšíme nějakou písničku nebo melodii, začneme se pohupovat a smát. Taťka se těšil, jak si dá s mamkou pivo, a my se těšily, že ochutnáme zase pěnu. Byla moc dobrá. Mamka si myslela, že nás to tam moc asi bavit nebude, ale velice se spletla. Koukaly jsme na draky, ukazovaly na ně, výskaly a chtěly ven z kočárku, což nám rodiče rádi splnili. Konečně nás mohli jen tak vypustit, protože trávník byl udržovaný, nikde žádný psí bobek. Bylo to pro nás jako sen. Kdybychom mohly častěji na takový prostor, určitě bychom se za pár dní rozchodily. Draci byli nádherní, jen nás ale překvapilo, jak strašně málo bylo lidí s originálními po domácku vyrobenými. Je to škoda. Vždyť u toho se užije nejvíce legrace, děti se něco nového naučí a ta radost, když vámi dělaný výtvor vzlétne... Mamka by nám bývala také vyrobila, kdyby byl taťka doma, ale jak byla sama, nebyl čas. Tak už se příště těšíme, jestli to půjde. Jen škoda, že se nehodnotil i taneční projev zúčastněných, protože Markétka měla velkou šanci na dobré umístění :-) Od té doby, co jí mamka vyndala z kočárku, tak trsala, kroutila zadečkem a výskala na celé kolo. A to skoro hodinu! Neutahatelná. Bohužel jsme ale musely v nejlepším ode jít. Taťkovi nebylo dobře. Tak ani nevíme, který dráček vyhrál. Bylo to ale moc super a už se těšíme na další akci.

Jinak bychom chtěly najít paní, co nás potkala, když jsme jely s mamkou k doktorovi. Šla s chlapečkem a potkali jsme se skoro na křižovatce ulic Klokotská a Na Musilech. Nabízela mamce nějaké věcičky po synovi a když se ptala, kam by je měla dát, mamka jí v tom zmatku řekla první, co ji napadlo. Pak si to uvědomila a už bylo pozdě. Samozřejmě zveme paní i s chlapečkem k nám domů :-) Adresa je v redakci časopisu U nás.Tak  snad se ta paní najde :-)

Jsme moc ráda, že jsem se s Vámi opět mohla podělit o naše zážitky. Mějte se všichni hrozně moc krásně a užijte si hlavně ve zdraví podzim - i když zrovna dneska už sněží, tak to vypadá spíše na zimu :-)

 

Za trojčátka Michalka Hurníková

<< nahoru

ikonka NEMÁTE ZVÝŠENÍ KREVNÍ TLAK?

Na programu Klubu Senior byla nedávno zdravotní přednáška paní MUDr. Brigity Mastné. Téma velmi zaujalo, proto si Klub Senior dovoluje vám, kteří jste se nezúčastnili, něco z této přednášky dát na vědomí i pro jiné seniory v naší městské části.

Nemáte zvýšený krevní tlak? To není zbytečná otázka. Je naopak velice aktuální, i když je toto onemocnění i s jeho komplikacemi známo řadu desetiletí a bylo mu věnováno mnoho vědeckých studií klinických, farmakologických a jiných. Přesto nebylo z mnoha důvodů dosud pokořeno, i když máme již nějakou dobu perfektní diagnostiku a léčbu, a tím možnosti zabránit i smrtícím komplikacím. Hypertenzi neboli vysokému krevnímu tlaku se také říká „tichý zabiják", protože se včas nehlásí, nemusí hned útočit zdravotními obtížemi. Proto je důležité nechat si jednou za čas změřit krevní tlak, třeba i využít tak zvané screeningové  akce, kdy se nabízí možnosti změření tlaku, aby se onemocnění včas zachytilo. Pro každé onemocnění platí, že je-li zachycené včas, o to úspěšněji se léčí. Vše, co bylo shora napsáno,  dokládá aktuální vědecká statistika dat o onemocnění hypertenzí.

V naší republice je zhruba 10 mil. obyvatel,  z toho 2,6 mil. trpí hypertenzí, ale polovina z nich o svém onemocnění neví. Z toho další polovina o své hypertenzi ví, ale z toho ještě zhruba polovina se neléčí z různých důvodů vždy dostatečně. To není zrovna nejveselejší zjištění, když možnosti k léčení jsou na vysoké úrovni. A snad právě proto, že jsme někdy k zdravotním potížím, jindy k léčbě liknaví, sděluje nám Česká lékařská společnost pro hypertenzi, že ročně přibývá asi 95 000 nových pacientů. Dále dokládá, že kdyby se všem lidem dařilo udržet krevní tlak na ideální výši 120/80 od 18 let, průměrný věk by se prodloužil o 15 let. V tomto směru se může nabídnout i nová léčba ve 21. Století.

Vysoký krevní tlak působí nepříznivě na cévy, urychluje sklerotická srdečně-cévní onemocnění, což se může časem projevovat jako zátěžové nebo i klidové bolesti na hrudníku v důsledku onemocnění věnčitých tepen srdečních a jevit se jako angina pectoris nebo časem jako srdeční infarkt. Ovšem sklerotické onemocnění cév se může stejně tak projevit na cévách dolních končetin nebo jako mozková mrtvice nebo též onemocnění ledvin. Stav mohou zhoršovat ještě jiná přidružená onemocnění, také zvýšená až vysoká hmotnost. Dojde-li už ke komplikacím, které ovšem bylo možno včasnou léčbou odvrátit, zhoršují se vyhlídky na úspěšnou léčbu a celkový stav nemocného a kvalitu života.

Krevní tlak je dobré občas kontrolovat, také se tak děje, pokud jdete ke svému ošetřujícímu praktickému lékaři, protože hypertenze se může objevit již v mladším věku. Opět máme staticky podchyceno, že ve čtyřiceti letech je již kolem 20 % lidí se zvýšeným krevním tlakem, v 50 letech mívá zvýšený krevní tlak každá druhý žena, v 60 letech kolem 60 % mužů, v osmdesáti letech osm lidí z deseti. Zbytečně se tak poškozuje zdraví, a přitom by v počátečních stadiích mohla někdy postačit jen změna životosprávy. Perfektních léků máme celou paletu, takže léčbu lze individualizovat, tj. řídit se výší krevního tlaku, věkem pacienta, jeho eventuelními onemocněními a dalšími okolnostmi.

Světoví odborníci zpřísnili do jisté míry kritéria na výši krevního tlaku, zvláště pro lidi již nemocné cukrovkou nebo zvýšenou hladinou tukových látek v krvi. Ideální krevní tlak je 120/80, ještě v normě je horní hodnota 139/89. Hodnoty krevního tlaku jsou rychle měnlivé a také různé, když se někdo měří v klidu doma, nebo pak u lékaře v ordinaci, zvláště je-li někdo stresován „syndromem bílého pláště". Váš krevní tlak posoudí nejlépe lékař také vzhledem k celkovému současnému zdravotnímu stavu.

Sami pro sebe můžete udělat hodně, zamyslíte-li se nad svou životosprávou, v níž se chybuje prakticky ve všech kategoriích, zvláště při současné rychlém životním tempu, u někoho s občasným workoholismem. Nikdo neudělá chybu, sníží-li poněkud svůj energetický příjem, když vezmeme v potaz, že určitě 60 % naší populace trpí nadváhou až obezitou. Metabolicky pro látkovou přeměnu je výhodnější jíst častěji a menší porce, z toho za den nejméně 3 - 4 porce ovoce nebo zeleniny. Zdá se vám to moc? Porce je např. 1 jablko,1 - 2 kiwi , hrst drobného ovoce (150 g), 1 kedlubna, 2 mrkve atd. Celosvětové doporučují odborníci aspoň 5 porcí! Bude dobře, když dnes a denně dodržíte pro začátek porce dvě.

Další je omezení tuků, zejména živočišných (sádlo, máslo). Dobré je používat také rostlinné oleje, které druhově střídáme, tak nám více prospějí ve svém protisklerotickém a jiném působení. Zvláště je třeba zdůraznit omezení solení, protože v našich podmínkách se solí až luxusně, a to vysoký krevní tlak jen podporuje. Hodně soli je zvláště v uzeninách, konzervách, ale i některé minerální vody obsahují více sodíku, než by bylo zdrávo, proto i minerální vody střídáme. Lze jen doporučit omezení přílišného pití kávy nebo alkoholu a zanechání kouření, což není vždy pro každého snadný souboj.

Totéž někdy platí i pro vřele a odborně doporučitelnou pohybovou aktivitu, protože dnešní populace se raději věnuje držení volantu a řízení automobilu, než by nasměrovala za zdravím svůj nejlevnější dopravní prostředek - vlastní nohy. Ty nepoužíváním stále více chátrají a slábnou a jsou pak už po několika krocích unavené, u starších „zrezivělé". Týká se to celého pohybového aparátu.

Nelze zanedbávat ani zamyšlení nad organizací každého dne, arciť, že podle věku a dalších okolností, ale je třeba rozložit rozumně povinnosti pracovní, neodkladné mimopracovní (péče o rodinu a domácnost), ale také se zamyslet jak použít skulinu svého volného času pro regeneraci tělesných i duševních sil. Dnes a denně. I maličkosti někdy rozhodují o velkých věcech - o zdraví a spokojeném životě.

 

MUDr. Brigita  Mastná


<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci listopadu 2009 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 81 let, 82 let, 83 let, 84 let, 85 let, 86 let, 87 let, 88 let, 89 let, 91 let, 93 let a 96 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

 

Alena Handrychová

Elena Zimmermanová

Ludmila Matyášová

Marie Skálová

Josef Vejmelka

Stanislav Kračmar

Ludmila Lusková

Miluše Melicharová

Juraj Adamove

Libuše Brůhová

Vlasta Homolová

Vladimír Kašpar

Danuše Skřečková

František Sauer

Květoslav Dušek

Marie Beranová

Eva Minářová

Asen Pavlov

Růžena Holá

Marie Hošková

Božena Mašková

Marie Coňková

Marie Jokešová

 

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

 

Městská část Praha-Libuš

 

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách U nás, je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou -  tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení. 


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (48) - NEPŘÍPADNĚ O CESTOPISECH

Myslím si totiž, že měsíc listopad není právě tím nejsprávnějším pro doporučování cestopisů, protože pochybuji, že by listopadové plískanice inspirovaly pro cesty a výlety. Ale v tom jsem možná tak trochu konzervativní - cestovat se dá samozřejmě bez ohledu na „domorodé" počasí. Zvlášť když je někdo námořník, jak jím byl náš „soused" Bohumil Černý, který některé své postřehy z cest publikoval i v našem časopise. A protože jich měl samozřejmě víc, vystačily mu na celou knihu, která právě vyšla v třebíčském nakladatelství Akcent.

Bohumil Černý: Příběhy z přístavů, moří a oceánů

ISBN 978-80-7268-640-7

Stručná nakladatelská anotace řekne knize jen „Příběhy českého námořníka, který jako člen strojních posádek putoval přes moře a oceány s loděmi Republikou, Lidicemi, Duklou a s anglickou osobní lodí „Highland Princess". To je samozřejmě pravda. Zavítáme s panem Černým postupně do Egypta, Indie, Indonésie a Číny, na Madagaskar a do Dakaru, do Pirea, na Capri i do New Yorku. Autor nás po svém seznámí se všemi těmi cizími a exotickými kraji a hlavně nám zprostředkuje své pocity tu - že zážitek dálek zároveň umocňuje stesk po domově a pocit, kterému se říká národní hrdost a který se člověka obvykle nezmocňuje, když je "tady", ale spolehlivě vždy, když je "tam". Obzvláště cenný je na Černého cestopisu jeho podvědomý důraz na obyčejné lidi, se kterými se na svých cestách setkal. Na důkaz tohoto tvrzení ukázka ze str.170:

„☺ Na druhý den vyrážíme místní autobusovou linkou z městečka Belawanu do hlavního města Sumatry - Medanu. „Prosím, prosím," natažené ruce místních lidí a jejich dobrosrdečné úsměvy naznačují, že nám jako cizincům dávají přednost. Bocman, který je  nejblíže ke dveřím autobusu, vrtí hlavou, ustupuje a dává přednost starcům. „Ne, prosím, až po vás" - na obou stranách je plno veselých tváří a posunků. Ani tmavý řidič nevydržel sedět v důstojné pozici u volantu. Přichází za námi a společně s ostatními nás přesvědčuje, abychom zaujali nejlepší místa... Nedá se nic dělat - vždyť jsme přece na návštěvě. Malá, spíše dětská sedadla s ještě menším prostorem pro nohy nesmí narušit usměvavou pohodu na obou stranách..."

Cestopis pan Černého je příkladem jakéhosi obecného cestopisu - záznamu autorského prožívání cizích krajů, který má v české literatuře bohatou tradici počínaje Holubem a Náprstkem, přes Běhounka a A. V. Friče (do téhle doby patří i neopominutelný Jára Cimrman) až po Hanzelku se Zikmundem. Na druhé straně existují také odborné cestopisy - příkladem jednoho takového je kniha:


Jiří Moravec: Procházka Amazonským pralesem

ISBN 978-80-200-1651-5

Autor tu shrnuje výsledky svých výzkumných výprav do oblasti bolivijské, peruánské a přilehlé brazilské Amazonie. Nahlédneme s ním do přírodních i společenských poměrů  v současné Amazonii. Popisuje přírodní poměry oblasti a současně přivede čtenáře i na návštěvu k amazonským osadníkům, lovcům a sběračům para ořechů. Líčení různých dobrodružných příhod navíc naznačuje, že ani nyní není cestování a bádání v Amazonii úplně snadné.

Příjemné cestování alespoň prstem po mapě přeje                                                                 

jbx

<< nahoru

Zveme

ikonka KALENDÁRIUM LISTOPAD 2009

Termín

Název akce

Místo konání

Čas konání

10. 11.

Projednávání komunitního a strategického plánu

Tělocvična Klubu Junior, Na Okruhu 395, Praha-Písnice

Od 17 hod.

11. 11.

Lampionový průvod aneb Cesta za pokladem

Sraz před MC Kuřátko.

Prosíme o předběžné přihlášení:

kuratkomc@seznam.cz

Sraz v 17.15 hod.

24. 11.

Večerní přednáška:

Alergie a agrese

Mateřské centru Kuřátko

Od 20 hod.

10. 12.

Předvánoční posezení seniorů

V kolibě U Elišky - Karlštejn

Přihlášky do 30. 11.

4. 12.

Veřejná prezentace výsledků projektu: Integrace dětí, cizinců na školách zřizovaných MČ Praha-Libuš

Tělocvična Klubu Junior, Na Okruhu 395, Praha-Písnice

Od 17 hod.

Připravila Renáta Sobíšková

<< nahoru

ikonka MC KUŘÁTKO

Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš, kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719, www.kuratko.mistecko.cz

  

Základní otevírací doba: pondělí až pátek 9.30 - 12.00 hod.

Příspěvek: 30 Kč, nebo 200 Kč/10 návštěv, první návštěva zdarma, Montessori program 50 Kč

Program: PO - ST (program, viz níže), ČT sportování, PÁ volná herna

 

NOVINKY

- V rámci Dnů zdraví, kterými se připojujeme k aktivitám MČ Praha-Libuš, člena Národní sítě zdravých měst, pokračujeme v sérii informačních besed pro rodiče.

- Přijďte na projednávání komunitního a strategického plánu MČ Praha-Libuš dne 10. 11. od 17 hod. v Klubu Junior. Zajistíme ZDARMA hlídání a program pro vaše děti v prostorech centra.

- Večerní přednáška pro rodiče na téma Alergie a agrese ve středu  25. 11. a víkendová akce pro celé rodiny, sobota 21. 11.

-  Na den státního svátku 17. 11. bude mimořádně otevřeno!

-  Službu pro rodiče - hlídací miniškolička - si kromě středy můžete nyní objednat mimořádně i pro jiné dny v týdnu (v době 9 - 12 hod.), a to až do poloviny prosince.

  

LISTOPAD 2009

9. 11.             pondělí                         Divadélko 

10. 11.  úterý               Lampiony a lucerny

11. 11.  středa                          Činnost SZÚ a prevence rakoviny prsu

11. 11.             středa, od 17.00 Lampionový průvod aneb Cesta za pokladem.

16. 11.  pondělí                          Podzimní hudební rytmika

17. 11.  úterý               Zimní slunce - státní svátek - otevřeno

18. 11.  středa                          Canisterapie

19. 11.  čtvrtek                           Bleší trh  

23. 11.             pondělí                         Zpívání s kytarou

24. 11.  úterý               Zdobení svíček

25. 11.  středa                          Narozeninová party

25. 11.             středa, od 20.00 Alergie a agrese

30. 11.             pondělí                         Divadélko aneb Učíme se koledy

Pravidelná HERNA MONTESSORI  pokračuje v obvyklých dnech (pondělí, středa a pátek dopoledne). Nabízíme také program pro předškolní děti z MŠ ve středu odpoledne od 15.15.

  

Podrobné informace, případné změny k provozu herny najdete na našem webu www.kuratko.mistecko.cz

                                                                                                                       

Za MC Kuřátko Katka Tomešová 

<< nahoru

ikonka VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY Z LIBUŠE A PÍSNICE


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM KLUBU NA LISTOPAD 2009

Zveme srdečně všechny naše milé seniory do klubu na tento program:

10. 11. Přednáška MUDr. B. Mastné na téma Kolik máme vážit - z lékařského hlediska poradí naše stálá přednášející. Nepřehlédněte!

17. 11. Státní svátek - klub uzavřen!

24. 11.  Půldenní výlet do Třebíze u Slaného, malé vesničky s kouzelným skanzenem se zastávkou ve velkoprodejně květin, s tzv. předmikulářským posezením v ovocné palírně s ochutnávkou, občerstvením a s nákupem pálenek v dárkovém balení, s připraveným hudebním zážitkem. Srdečně zveme! Odjezd od Eimů v 11 hodin s návratem cca v 19 hodin.

1. 12.  Předvánoční výstava výrobků šikovných žen z Libuše a Písnice. S možností nákupu dárků pro blízké.

8. 12.    Klub odpoledne uzavřen. Na večer je naplánované divadlo, tzv. vánoční souznění

operní pěvkyně P. Břínkové, která hostuje v Branickém divadle jedenkrát za rok, před vánocemi. Objednané vstupenky do prvních řad v počtu 100 ks na vás čekají! Přihlašte se                                           

ihned na tel. č. 608 511 980 u p. Prchlíkové.

Dne 16.12.2009  Předvánoční posezení, s rozlučkou před vánočními prázdninami.

Klub bude opět otevřen 5. ledna 2010. Na viděnou se těší výbor klubu!                                                          

Velké čtenáře upozorňujeme, že knihovna je každé úterý otevřena i přes vánoční prázdniny.

Jménem výboru Klubu Senior Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka T. J. Sokol - P Ř E D V Á N O Č N Í A K A D E M I I ,


<< nahoru

ikonka Vietnamská komunita v MČ Praha-Libuš


<< nahoru
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 01/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý