Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 02/2010Kronika

ikonka PŘEDVÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

Občané v seniorském věku měli možnost přijmout pozvání představitelů MČ Praha-Libuš na předvánoční a novoroční posezení spojené s jídlem a kulturou. Tato věková skupina si zaslouží více pozornosti, protože je mnohdy fyzicky i společensky handicapovaná.

Do koliby Eliška ve městě Karlštejn přijelo 10. prosince minulého roku autobusy zajištěnými úřadem naší městské části devadesát seniorů, pro které bylo připraveno slavnostní menu a kapela k tanci. Senioři tak mohli strávit příjemné chvilky, zatancovat si nebo si popovídat se starostou a některými zastupiteli městské části.

V novém roce 7. ledna 2010 se sešlo v restauraci Dong Do v areálu Sapy již sto dvacet seniorů k novoročnímu přípitku a obědu - opět s některými zastupiteli městské části a představiteli společnosti Saparia, a. s. Novoroční posezení bylo spojeno s  poznáváním kultury vietnamských občanů v oblasti gastronomie a hudby. Při vystoupení zazněl zpěv tradičních vietnamských písní a také tradiční vietnamské nástroje. Společnost Saparia zajistila prohlídku malého buddhistického chrámu. Pro méně fyzicky zdatné zajistila společnost odvoz auty. Senioři měli možnost dozvědět se něco o tomto náboženství.

Velice děkujeme sponzorům, kteří pomohli uspořádat tato dvě zajímavá setkání, společnostem Setron, s. r.o., a Saparia, a. s.

Iva Hájková, vedoucí humanitního odboru ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka SOKOL LIBUŠ - CVIČENÍ KOLEM VÁNOČNÍHO STROMU

Chtěla bych touto cestou poděkovat cvičitelkám předškolních dětí Monice Köhlerové a Janě Vlkové za zajímavě vedené cvičení našich dětí. Kromě příjemných „běžných" hodin si dávají práci i s přípravou speciálních cvičení na aktuální téma. Po Halloweenském cvičení se 21. prosince konalo cvičení vánoční. Děti si přinesly cukroví na ochutnávku a také papírovou postavičku do betléma. Všechna cvičení pak byla vánoční nebo zimní: jízda na bobech - podložkách, koulovaná s papírovými koulemi, stavění sněhuláků z papírových šablon, skákání na trampolíně s andělskými křídly a další disciplíny na vánočně laděných stanovištích. Za splnění úkolu či snahu získaly děti do obrázku svého kapříka barevnou šupinu. Rodiče se nenechali zahanbit a soutěžili o stříbrného kapříka v přípravě bramborového salátu - sbírali určitý počet papírových barevných ingrediencí. Na závěr jsme si všichni zazpívali koledy u rozsvíceného vánočního stromečku, ochutnali cukroví a andělíček přinesl dětem milý dáreček. Jsem ráda, že se děti na cvičení těší a považují ho za přirozenou součást svého života.

Děkuji.

Helena Sixtová


<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Dovolte mi, abych vás, milí čtenáři, všechny pozdravil. Pevně věřím, že po velké sněhové nadílce, které se nám dostalo během ledna, již nebude sněžit a třeskutě mrznout, až budete číst únorové číslo našeho časopisu. Jako vždy si dovolím vás seznámit s několika aktualitami z minulého měsíce.

Pátek 1. leden. Většina z nás začala nový rok slavnostním přípitkem, a tak využívám této příležitosti a přeji vám všem mnoho úspěchů a hodně zdraví a pohody v roce 2010.

Středa 13. leden. Převzali jsme zprávu od auditorů, kteří na Úřadu MČ Praha-Libuš provedli kontrolu hospodaření v roce 2009. Zápis prvního dílčího přezkoumání hospodaření městské části mne velmi potěšil, jelikož auditoři neshledali žádné nedostatky.

Čtvrtek 14. leden. Proběhla schůzka na téma: cyklostezky v naší městské části. Zúčastnil se jí Pavel Polák, koordinátor cyklostezek v hl. m. Praze, místostarosta MČ Praha-Libuš Pavel Macháček, tajemník úřadu městské části Tomáš Hejzlar a rovněž Anna Rusiňáková a Zuzana Kuryviálová z odboru životního prostředí a dopravy na našem úřadu. Tématem setkání byl současný stav cyklostezek v Libuši a Písnici, jejich značení, možnosti spolupráce s magistrátem hl. m. Prahy a příprava kulatého diskusního stolu s veřejností na téma cyklostezky v Libuši a Písnici a jejich rozvoj, a to v pondělí 15. 2. od 17 hodin v Klubu Junior na sídlišti Písnice. Během schůzky mne velmi zaujala informace o bezpečnosti. Je totiž statisticky zjištěno, že bezpečnější než cyklostezky jsou cyklotrasy -  na silnici vyznačený pruh s vyobrazeným kolem, vymezený prostor pro cyklisty. Důvodem je, že jak cyklista, tak řidič motorového vozidla se vzájemně vnímají a respektují, na rozdíl od cyklostezek, které neslouží pouze cyklistům, ale současně na nich potkáte matky s kočárky, pejskaře, bruslaře na kolečkových bruslích a chodce a poměrně často zde dochází k vážným úrazům, protože se různí účastníci provozu vzájemně málo respektují. Na cyklotrasách k úrazům téměř nedochází.

Pátek 15. leden. Převzal jsem od předsedkyně Nadace pro výstavbu penzionů pro seniory s komplexními službami Jitky Hoplíčkové další obrazy. O předešlém daru jsem vás informoval již v minulém čísle. Všechny obrazy budou po zarámování rozvěšeny ve veřejných prostorách - v budovách městské části.   

Sobota 16. leden. Proběhla valná hromada SDH Libuš. Rád bych libušským hasičům poděkoval za jejich činnost a také poblahopřál nově zvolenému starostovi Pavlu Mrázovi. (Byť jsme jmenovci, nejsme v příbuzenském vztahu.) Zároveň bych rád poděkoval odstupujícímu starostovi panu Kasalovi za jeho dlouholetou práci a popřál mu hodně zdraví a pohody.

Středa 20. leden. Proběhlo řádné Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš. Hlavním bodem byl rozpočet na rok 2010, který zastupitelstvo schválilo. Vzalo také na vědomí aktuální počet obyvatel k 1. 1. 2010: 8170 českých a 2290 cizích státních příéslušníků, celkem tedy 10460 obyvatel.

Čtvrtek 21. leden. Proběhla další schůzka na téma cyklostezky, tentokrát k jejich rozvoji jižním směrem, například ulicí K Vrtilce. Schůzky se zúčastnil ing. Zrzavý a ing. Syrový, projektanti dopravy převážně pro hl. m. Prahu, místostarosta Pavel Macháček, vedoucí odboru životního prostředí Anna Rusiňáková a tejmník našeho úřadu Tomáš Hejzlar. Hlavním tématem byla průjezdnost komunikace K Vrtilce, která umožní dopravní obsluhu pro již dlouho plánované nové stavby v této lokalitě tak, aby nebyla ve střetu s částí biokoridoru v této oblasti a s plánovanou cyklostezkou a cyklotrasou. Myslím, že se na schůzce podařilo najít konsensus, který vyhoví všem.

Sobota 23. leden. Zúčastnil jsem se valné hromady JSDH Písnice. Také písnickým hasičům bych rád touto cestou poděkoval za pozvání a popřál nově zvolenému starostovi Petru Kopicovi hodně štěstí a mnoho pracovních úspěchů. Odstupujícímu starostovi Miroslavu Štanclovi děkuji za jeho dosavadní práci a přeji hodně štěstí a pohody do dalších let.

Obě sdružení hasičů, jak v Libuši, tak v Písnici, jsem seznámil se svým záměrem, jak zajistit úklid sněhových kalamit. Dle mého názory sněhová kalamita se dá přirovnat k velké vodě či požáru, při nichž tato sdružení obvykle asistují. My, jako městská část, jsme nuceni investovat do najatých firem, které zajistí úklid sněhu, což stojí nemalé finanční prostředky. Dle mého názoru by bylo lepší tyto peníze investovat do našich dobrovolných hasičů, kteří by úklid sněhu zajistili. Hasiči si moji vizi vyslechli a nadšeně souhlasili s tímto řešením. Finanční prostředky tak pomohou zajistit úklid sněhu a zároveň zůstanou v městské části a umožní hasičům pořídit si lepší a kvalitnější výbavu. Má představa je, že technické vybavení pro úklid sněhu zajistí hasičům městská část. Doufáme, že tento projekt se podaří zrealizovat již pro příští zimní období.

Na závěr mi dovolte poděkovat vám za čtenářskou věrnost časopisu U nás a popřát všem krásný únor a brzké oteplení vzhledem k poměrně dramatické zimě, které jsme si užili během ledna.

Petr Mráz, starosta MČ Praha-Libuš, 28. 1. 2010


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ

JSME SOUTĚŽIVÍ!

V prvním pololetí letošního školního roku jsme se zúčastnili několika soutěží a olympiád.

Ze sportovních klání to byly soutěže v atletice a míčové hry v rámci zářijového sportovního dne. Před Vánocemi proběhl skok do výšky a šplh.

Naše vědomosti jsme prověřili ve školních kolech olympiád z dějepisu, češtiny (15 žáků) pro 8. a 9. ročníky a olympiády z matematiky. Úspěšní řešitelé postoupili do obvodních kol.

Dále jsme se zapojili do soutěže Přírodovědný klokan (23 žáků), Pražský globus (39 žáků) -vítězové postoupili do pražského kola.

Celoročně probíhá celostátní soutěž Eurorebus, kde jsou zapojeny všechny třídy druhého stupně. Součástí této soutěže je sběr použitých elektrospotřebičů.

Ve výtvarné výchově jsme se celá škola zapojili do soutěže o životě Indiánů.

V polovině ledna proběhlo testování žáků 5. a 9. tříd společností Kalibro. Výsledky budou v březnu.

Učitelé 2. stupně

VÁNOČNÍ DÁREK

Naše škola před Vánocemi nakoupila nové učebnice a pomůcky pro příští školní rok. Největší radost měla děvčata 8. a 9. tříd, která se dočkala nových sporáků ve cvičné kuchyňce. Už je vyzkoušela a pečou úžasně!

Monika Exnerová

VÁNOČNÍ VÝLET DO DRÁŽĎAN

Učitelé připravili pro němčináře jednodenní výlet 16. prosince do Drážďan na vánoční trhy . Protože byl o zájezd velký zájem, jeli s námi i žáci z řad angličtinářů. Sraz byl v 6.30 ráno na parkovišti u školy. Cesta autobusem do Německa trvala asi tři hodiny. Po příjezdu od Drážďan jsme navštívili Zwinger, poté jsme zamířili po Labském nábřeží do kostela Frauenkirche. Dále jsme navštívili divadelní náměstí, Pražskou třídu, středověké tržiště a vánoční trhy. Asi v 16 hodin jsme odjížděli zpátky do Prahy. Po několikakilometrovém pochodu nás sice bolely nohy a byli jsme promrzlí, ale i tak se výlet moc vydařil a všem se velmi líbil.

Martin Molčan 9.A, Lenka Pilařová 9.B

KARNEVAL NA NAŠÍ ŠKOLE

Letošní tradiční karneval se konal již po sedmé. Sešli jsme se ve 12 hodin ve velké tělocvičně a vše připravili. Celou tělocvičnu jsme vyzdobili a připravili také stánek s občerstvením. Ve 14 hodin už přicházely první masky, letos bylo na karnevalu opravdu hodně masek. Jako první přišel na řadu tanec a pak hra: opičí dráha. Pak se zase vesele tančilo a následovala druhá hra: slalom s míčkem na lžíci. Opět následoval tanec a hra: kdo déle vydrží kroutit obručí kolem pasu a tanec s balonkem. Her se mohli zúčastnit samozřejmě i rodiče dětí a také my organizátoři. Nakonec se masky prošly před porotci a ti vybrali: nejlepší masky, nejlepší tanečníky, ale i nejmladšího a nejvzdálenějšího účastníka. A kdo nic nevyhrál, nemusel být smutný, nakonec si každý mohl poslepu ustřihnou malý dáreček.

Letošní karnevalový rej se vydařil a už se těšíme na příští. 

Eliška Beňová a Hanka Le, 7.A

LYŽÁK 2010

Na lyžařský výcvik jsme se vydali 10. ledna - na Černou horu. Jelo nás asi čtyřicet dětí. Na chatě Zója v Mladých Bucích jsme si rozdělili pokoje a řekli si základní informace o následujícím dni, tedy o lyžování. Vstávali jsme v půl osmé, po snídani jsme se oblékli a vydali se na svah. Na modré sjezdovce jsme se rozdělili do čtyř družstev, od nejlepších po nejhorší... Poté jsme přešli na červenou sjezdovku. Lyžovali jsme až do čtyř a pak se odebrali na skibus, který nás odvezl až na chatu. Druhý den jsme lyžovali  na červených sjezdovkách. Třetí den jsme měli volno, tak jsme se vydali na bowling... Byli jsme rozděleni do družstev a bylo to úžasný. Čtvrtý a pátý den jsme zase lyžovali. V pátek, tedy poslední večer, jsme měli prodlouženou diskotéku, což bylo pro všechny potěšení. Museli jsme si hlavně zabalit věci, poněvadž jsme další den odjížděli domů. Ráno po deváté jsme vyjeli a dorazili až ke škole, kde si nás rozebrali naši natěšení rodiče...To byl lyžák 2010.

Tereza Koubková, 8.A

<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE

BUBENICKÉ DÍLNY

Jedno pondělní odpoledne v naší škole bylo slyšet něco velmi hlasitého. Byla to bubenická kapela! Přijel k nám totiž pravý bubeník a zasvětil naše děti do tajů bubnování. Vědí dnes, co znamená forte a piano, umí si odpočítat rytmus a hlavně pracovaly ve skupinách, kde se musely domlouvat a spolupracovat, což jistě přispělo k posílení vzájemných vztahů. Nakonec se děti samy doprovodily ve zpěvu a z místnosti se linuly známé písničky. Hezké! Odpoledne plné spontánních prožitků a rozvoje fantazie. Děkujeme panu Nedavaškovi i jeho kolegyni Daniele za nevšední zážitky a těšíme se zase za rok na shledanou.

Za děti a vychovatelky Marie Štaflová

  

PUTOVÁNÍ S COMENIEM

V rámci projektu Comenius Partnerships se 11. prosince 2009 žáci 1. a 4. třídy vydali na výlet na Karlův most. Vzali s sebou i kocoura Comenia a seznamovali se s historií mostu. Comenius, červený kocour, „hraje" hlavní roli v projektu, jehož prostřednictvím se partnerské školy v Norsku, Finsku, Anglii, Španělsku a Holandsku seznámí s významnou českou pamětihodností. Celou cestu přes Karlův most od sochy Karla IV. až k Malostranské mostecké věži se děti střídaly v poponášení kocoura a představovaly si, že kdysi, v době vzniku mostu, zde žil podobný červený kocourek a když se objevil, přinášel lidem štěstí. Podobná pověst bude i součástí připravované knihy, která pocestuje do partnerských škol a bude předána jejich zástupcům již v únoru v Anglii. Celé putování po mostě zachytil kamerou p. Jiří Koller a vzniklé DVD s hudbou B. Smetany Vltava bude přiloženo do zmíněné knihy.

Alena Adlerová

 

SOLNÁ JESKYNĚ

V úterý 19. ledna jsme se školní družinou jeli autobusem do solné jeskyně. Na zemi byla samá sůl. Ze stropu visely krápníky. Kdo chtěl odpočívat, mohl si lehnout do relaxačního křesla s polštářem a dekou. Paní vychovatelka vyhlásila soutěž, kdo najde největší krystal. Kdo nechtěl odpočívat, mohl si hrát, protože tam byly i hračky. Moc se nám tam líbilo, určitě pojedeme znovu.

Petra Černá a Kristýna Pochopová, 3. třída ZŠ Písnice

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve středu 20. ledna se na naší škole konala již tradiční Den otevřených dveří. I přes nepříznivé počasí měla tato akce velkou návštěvnost a celkově ji lze hodnotit jako velmi vydařenou.

Budoucí prvňáčkové si v doprovodu svých rodičů a prarodičů prohlédli moderně vybavené třídy, novou počítačovou učebnu, útulnou jídelnu a nově zrekonstruovanou školní družinu.

Malí předškoláci se zcela spontánně zúčastnili výuky a se svými staršími kamarády malovali, vystřihovali, zpívali a kladli učitelkám zvídavé otázky.

Rodiče a děti ocenili naší školu rodinného typu a její umístění v rozlehlé zahradě. Zaujala je také pestrá nabídka zájmových kroužků a nadstandardní nabídka výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím v odpoledních hodinách. Těšíme se, že se s většinou z vás zase uvidíme u zápisu do 1. tříd, který se bude konat 9. a 10. února 2010.

Na závěr bych ráda popřála rodičům moudrost při rozhodování a dětem milou paní učitelku a takovou školu, na kterou budou ještě i po létech rádi vzpomínat.

Gabriela Kadidlová

 


<< nahoru

Radnice

ikonka GRANTOVÉ PROGRAMY

Městská část Praha-Libuš vyhlásila 21. 1. 2010 grantové programy na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš pro rok 2010.

 

Místo podání žádosti: podatelna ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4-Libuš.

Způsob podání: osobně, poštou (rozhodující je datum doručení).

Termín uzávěrky: 22. února 2010.

 

Vyhlášené grantové programy:

I.  Prostorové a materiální zajištění činnosti volnočasových aktivit

Cíl programu: Podpora činnosti spolků, klubů, organizací. Podpora zřízení klubu pro děti a mládež.

Z programu je možno hradit náklady nezbytné na úhradu nájemného, úpravy nebo rekonstrukce stávajících prostor za účelem provozu klubu, organizace, spolku, jeho vybavení nebo zřízení. Zajištění preventivních programů, besed, přednášek. Ve zřetelehodných důvodech může být hrazena mzda členů organizace.

 

II.              Vzdělávací a rekreační pobyty

Cíl programu: Umožnit vzdělávací, rekreační i krátkodobé pobyty v přírodě s aktivním využitím volného času a podporou zdravého životního stylu.

Z programu je možno hradit část nákladů na pobyt a dopravu. K závěrečné zprávě projektu je nutno doložit seznam účastníků, kdy alespoň 50 % účastníků bude z MČ Praha-Libuš.

 

III.             Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích doma i v zahraničí

Cíl programu: Podpořit účast na akcích s cílem představit výstupy činnosti spolků, klubů, organizací.

Z programu je možno hradit část nákladů na pobyt a dopravu, pronájem sálů, nákup cen, ozvučení akce, nákup drobného materiálu.

 

IV.             Kulturní a sportovní akce.

Cíl programu: Podpořit pořádání i jednorázových kulturních a sportovních akcí, společné využití volného času dětí a rodičů.

Z programu je možno hradit pronájem místa na akci, techniky, zajištění moderátora apod. Nákup cen, startovních čísel, materiálu k zajištění průběhu akce.

 

Podrobnější informace o grantovém programu: www.praha-libus - EU, dotace, granty.

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš schválilo Grantový program - Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu MČ Praha-Libuš dne 2. 12. 2009 na základě usnesení č. 58/2009 a konkrétní Grantové programy pro rok 2010 dne 20. 1. 2010 na základě usnesení č. 5/2010.

 

Vyhlašovatel: Městská část Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Pro občany zdarma!

Upozorňujeme občany, že mobilní sběrna nebezpečných odpadu bude na území Libuše a Písnice projíždět dne 4. března 2010 a obsluhovat sběrovou trasu se zastávkami:

 

Písnice:    křižovatka K Vrtilce - Putimská                                                          15.00 - 15.20 hod.

                  křižovatka Olšovická - Hoštická                                                         15.30 - 15.50 hod.

      křižovatka  Na Okruhu - Ke Kurtům                                               16.00 - 16.20 hod.

 

Libuš:      křižovatka Zahrádecká - U Libušské sokolovny                                16.30 - 16.50 hod.

                 křižovatka Jirčanská - K Novému sídlišti                           17.00 - 17.20 hod.

                 parkoviště K Lukám                                                                     17.30 - 17.50 hod.

     křižovatka Třebějická - Na Močále                                          18.10 - 18.30 hod.

     křižovatka Lojovická - Ohrobecká                                          18.40 - 19.00 hod.

 

Žádáme občany, aby nebezpečné odpady odevzdávali výhradně obsluze sběrového vozidla!

 

Odpady, které se sbírají:

Barvy, baterie, akumulátory, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kyseliny, léky, lepidla a pryskyřice, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), ředidla, teploměry, tuky, výbojky, zářivky.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 9. 12. 2009 do 12. 1. 2010. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada městské části Praha-Libuš:
 • Souhlasí se stavbou „...připojení kotelny LL16 na Pražskou teplárenskou soustavu - 2. stavba (tj. připojení kotelny V Lužích)" dle situace Alimoprojekt, s. r. o., z 09/2009 za podmínek: Pro uložení vedení horkovodu do pozemků obce Prahy, svěřených MČ Praha-Libuš, bude před zahájením prací uzavřena smlouva o úplatné smlouvě budoucí o věcném břemeni k těmto pozemkům. Jedná se o pozemky parc. č. 1120/1 (V Hrobech), 353 (Božejovická), 390/10, 391/12, 428/20, 557/53, 557/52, 557/95, 557/94, 557/1, 1149/1, k. ú. Libuš). Po dokončení budou povrchy upravené do původního stavu. V případě narušení zpevněné vrstvy komunikace bude povrch opraven v celé šíři. Stavba bude koordinována s dalšími plánovanými (uvažovanými) stavbami na území MČ, zejména: výstavba optických kabelů Pragonet, RD U Parku, soubor Na Močále - Božejovická, RD V Hrobech, rekonstrukce Libušská. Na místech vedení podél stávajících komunikací bude vedení umístěno v zeleném pásu, nikoliv ve zpevněné komunikaci, pokud lze. V prostorech dosud nezastavěných, ale určených k zástavbě dle územního plánu, bude při návrhu ochrany potrubí uvažována možnost pojezdu těžké techniky. Při zásahu do komunikací bude zachována jejich průjezdnost. Rovněž bude zachován přístup k okolním nemovitostem.
 • Souhlasí s oplocením vodárenského zařízení na pozemku parc. č. 559/1, k. ú. Písnice. Oplocení bude v nejmenším možném rozsahu s dvířky a rozebíratelnými částmi z drátěného pletiva.
 • Souhlasí s dodatečným povolením přípojek inž. sítí - kanalizace, plynu, vody a elektřiny - a s jejich uložením do pozemku parc. č. 1136, k. ú. Libuš, za podmínky, že vlastník (nebo provozovatel) přípojek plynu a elektřiny uzavře s MČ Praha-Libuš, která je správcem komunikace vlastněné obcí Praha, úplatnou smlouvu o věcném břemeni.
 • Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na administraci/řízení projektu Revitalizace parku „U Zahrádkářské kolonie" se společností SPF Group, v. o. s., Masarykova 129/106, Ústí nad Labem.
 • Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové žádosti pro získání prostředků z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost na projekt Revitalizace parku „U Zahrádkářské kolonie", se společností SPF Group, v. o. s., Masarykova 129/106, Ústí nad Labem.
 • Požaduje, aby celé zjišťovací řízení bylo pozastaveno. Předkladatel není vlastníkem nemovitostí, které záměr řeší. Nebyly splněny podmínky dané Radou MČ v usnesení č. 270/2008 ze dne 4. 11. 2008. Nebyla splněna ani úplně první podmínka MČ - předložení souhlasu zbylých vlastníků hromadných garáží, resp. doklad o majetkoprávním vypořádání. V případě nesplnění této podmínky požaduje Rada MČ zastavení řízení. V opačném případě (pokud budou vyřešeny souhlasy ostatních vlastníků) požaduje rada MČ výraznou redukci celého záměru a předložení výsledků projednání záměru s vlastníky (spoluvlastníky) sousedních nemovitostí. Pokud nebude celé zjišťovací řízení pozastaveno (zastaveno), požaduje rada z hlediska námi chráněných zájmů (dopravní zatížení, hluk, znečištění ovzduší), aby předložený záměr byl dále podrobně posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí (požaduje, aby výsledkem zjišťovacího řízení - pokud proběhne - bylo nařízení posouzení vlivů záměru na životní prostředí). Rada MČ nesouhlasí s tvrzením, obsaženým v „Oznámení..", totiž že nedojde ke zhoršení poměrů v daném území.
 • Schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Stano Praha, a. s.
 • Schvaluje darovací smlouvu se společností Pražská teplárenská, a. s., na vybavení Klubu Junior.
 • Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb na zpracování projektové žádosti pro získání prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců MČ Praha-Libuš na trh práce" se společností Polytechna Consulting, a. s., Thámova 181/20, Praha 8.
 • Souhlasí s vypovězením smlouvy o výpůjčce sběrných kontejnerů k odložení věcí textilního charakteru v rámci programu Potex s firmou Aquastor, s. r. o., Ruzyňská 582/61, 162 00 Praha 6.
 • Schvaluje Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě s panem Petrem Kutáčkem na grafickou úpravu časopisu U nás.
 • Jmenuje členy redakční rady časopisu U masá paní Martinu Hurníkovou a pana Kryštofa Štafla.
 • Bere na vědomí, že aktuální počet obyvatel k 1. 1. 2010 je 8170.
 • Schvaluje smlouvu o výpůjčce s firmou Fontána Watercoolers, s. r. o. na výdejník ATOL.
 • Schvaluje Plán zlepšování projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agendy 21 pro rok 2010, který je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
 • Souhlasí s rekonstrukcí komunikace v ulici Na Losách na pozemcích parc. č. 155/1, 166/2(část), 1001/1, 1006/5, k. ú. Písnice, dle projektu Ing. Vl. Vosátky z 01/2009 za podmínek: Parkovací zálivy budou zakončeny obloukem pro snazší výjezd. Před výstavbou budou do země uloženy inž. sítě. Bude zachován alespoň provizorní průjezd pro vozidla integr. záchranného systému (HZS, záchr. služba...). Na konci ulice bude provedeno provizorní obratiště pro vozidla (svoz odpadu apod.) Bude rozšířen počet parkovacích stání, zejména dále od ulice Libušská. Příčný profil komunikace v místě za nezastavěným územím po levé straně bude upraven tak, aby umožňoval rozšíření na šířku minimálně stejnou jako v zastavěné oblasti.
 • Souhlasí s uložením telekomunikačních optických kabelů do komunikací na území MČ Praha-Libuš dle projektu Michala Rýdla z 9/2009 za podmínek: 1. Pro uložení vedení telekomunikačních optických kabelů do pozemků obce Prahy, svěřených MČ Praha-Libuš, bude před zahájením prací uzavřena smlouva o úplatné smlouvě budoucí o věcném břemeni k těmto pozemkům. Jedná se o pozemky parc. č. 910/1, 910/53, 910/67, 910/69, 910/80, 910/81, 910/82, 921/13, 931/3, 933/1, 921/15, k. ú. Písnice, a 318, 319, 364, 391/10, 557/36, 557/37, 864/2, 895/9, 912/2, 1058, 1141/1 a 1271/6, k. ú. Libuš. (Pozn. u některých pozemků je MČ Praha-Libuš, resp. hl. m. Praha - svěřeno MČ, pouze jedním z více vlastníků dle duplicitního zápisu na KN). 2. Po dokončení budou povrchy upravené do původního stavu. V případě narušení zpevněné vrstvy komunikace bude povrch opraven v celé šíři. 3. Stavba bude koordinována s dalšími plánovanými (uvažovanými) stavbami na území MČ, zejména: vedení horkovodu Pražské teplárenské, a. s., RD U Parku, soubor Na Močále - Božejovická, RD V Hrobech, rekonstrukce Libušská. 4. Na místech vedení podél stávajících komunikací bude vedení umístěno v zeleném pásu, nikoliv ve zpevněné komunikaci, pokud lze. 5. V prostorech dosud nezastavěných, ale určených k zástavbě dle územního plánu, bude při návrhu ochrany potrubí uvažována možnost pojezdu těžké techniky. 6. Při zásahu do komunikací bude zachována jejich průjezdnost. Rovněž bude zachován přístup k okolním nemovitostem.
 • Doporučuje nesouhlasit s úpravou Územního plánu HMP dle dokumentace fi Nautila architekti, s. r. o., z 30. 9. 2009 na pozemcích parc. č. 293/4 a 293/5, k. ú. Libuš (mezi ulicí V Hrobech a U Pejřárny), z kódu využití B9 na D9.
 • Schvaluje vzorovou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejíž součástí je vlastní smlouva o zřízení věcného břemene (jako příloha číslo 1), k nemovitostem ve správě MČ Praha-Libuš, která bude uzavírána s oprávněným z věcného břemene. Tímto postupem bude oprávněný zavázán předložit smlouvu o zřízení věcného břemene, která je uvedená na příloze číslo 1 a tím budou odstraněna případná další jednání o obsahu předkládaných návrhů smluv oprávněnými. Uvedená vzorová smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí s předloženým návrhem na úpravu Územního plánu SÚ HMP - zvýšení míry využití území z A na C, (plocha OB - čistě obytné). Řešené území: Pozemky parc. č. 166/6, 166/11, 166/16, vše celkem 1 012 m2, k. ú. Písnice. RD bude nepodsklepený, dvoupodlažní, s plochou střechou, výška RD (atika) 6,65 m, plocha zastavěná RD 233 m2.
 • Bere na vědomí informaci o projednávání Návrhu změn vlny 07 územního plánu HMP, souhlasí s navrženými změnami Z 1526/07 a Z 1897/07, nesouhlasí s navrženou změnou Z 1322/07. Pověřuje starostu Petra Mráze, ve spolupráci se zástupcem starosty Ing. Pavlem Macháčkem a právničkou MČ JUDr. Alenou Hiblerovou, vypracovat právně akceptovatelnou formu nesouhlasného vyjádření MČ se změnou Z 1322/07 (při projednávání s MČ v roce 2009 nebyla tato změna zařazena do vlny změn 07 a objevila se až nyní). Termín doručení na MHMP je 15. 1. 2010.
 • Nesouhlasí s předloženou projektovou dokumentací „Rekonstrukce, stavební úpravy a dostavba areálu Libušská č. p. 190" spočívající v nástavbě objektu bývalé sýpky na 4 NP a vybudování novostavby se 4 NP na východní straně areálu. Žádost o vyjádření předložila p. Kučerová, zastupující investora 3V Invest, s. r. o.
 • Schvaluje jako dodavatele zakázky Příprava a organizace řízení na vyhledání vhodného investiční partnera pro zajištění rekonstrukce parkovacího domu nacházejícího se v Dobronické ulici čp. 694 firmu State Administration Consulting, s. r. o. Pověřuje starostu MČ přípravou smlouvy s tímto dodavatelem a jejím předložením k projednání na příštím zasedání RMČ.
 • Doporučuje uzavření Dodatku číslo 1 ke kupní smlouvě ze dne 3. 7. 2009 ve věci úplatného převodu vlastnictví k pozemku parc. č. 429/49, k. ú. Libuš, obec Praha, a stavby komunikace umístěné na tomto pozemku mezi Marie Group, s. r. o., jako prodávající, a MČ Praha-Libuš, zast. starostou Petrem Mrázem, jako kupující. Pověřuje starostu předložením tohoto dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva.
 • Nemá námitek k záměru obce Praha k úplatnému převodu pozemku parc. č. 940/2, k. ú. Libuš, obec Praha, o výměře 92 m2, zastavěná plocha a nádvoří, PREdistribuci, a. s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 na akci „Praha 4 - Libuš, TS 3182" za účelem zrekonstruování TS 3182 a nahrazení již zastaralou VN a NN technologií. Pozemek parc. č. 940/2 v k. ú. Libuš, obec Praha, je uveden na LV 461 pro k. ú. Libuš, obec Praha, ve vlastnictví hlavního města Prahy.
 • Souhlasí s navrženým programem zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 20. 1. 2010, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka SITUACE V SAPĚ SE ZLEPŠUJE

Sapa s městská část Praha-Libuš spolupracuje.

 

Uběhl rok a dva měsíce od velkého požáru v areálu Sapa, který na několik dní paralyzoval život v MČ Praha-Libuš a omezil dopravu v celé Praze. Část občanů zde psala petici proti Sapě, po požáru následovala v areálu velká policejní razie, sama vietnamská komunita s městskou částí, a naopak, příliš nekomunikovala. Občané této městské části neměli moc příležitostí jak poznat vietnamské obyvatele Sapy, Vietnamci na ně působili jako uzavřená komunita, v níž se děje bůhvíco.

Od té doby se situace velmi zlepšila. Zastupitelstvo městské části zřídilo Výbor pro multikulturní soužití a jeho předsedkyni pověřilo komunikací a jednáním jak s vietnamskou komunitou, tak s orgány veřejné správy. Výbor, v němž je i zástupce vietnamské komunity, se od počátku zaměřil na otázky spojené s bezpečností a s dodržováním požárních, hygienických, stavebních a jiných předpisů. Jedním slovem, kladl důraz na integraci. A integrace cizinců je možná jedině tehdy, když všichni, kteří žijí v jednom státě, dodržují jeho zákony. Jak cizinci, tak Češi. Být ochotní ke komunikaci a vzájemně se poznat ale zároveň musí obě strany, protože jedině tak zde můžeme řešit problémy, které z každého společného soužití vznikají.

Jsem strašně ráda, že valná většina obyvatel Libuše a Písnice náš výbor přivítala jako prostředníka mezi nimi a Sapou. Podle našich odhadů žije v bytech a domech u nás zhruba 10 % Vietnamců. Jejich největší problém je neznalost češtiny a předpisů. Čím dál tím častěji se na mě občané obracejí s tím, že se potřebují domluvit se svými vietnamskými sousedy, a prosí o zprostředkování překladu (domovního řádu, oznámení pro nájemníky atd.) do vietnamštiny či přímo o to, aby zástupci Sapy přišli osobně a s nájemníky si promluvili. Sapa v tomto vždycky vyhověla.

Rovněž bezpečnostní situace se u nás výrazně zlepšila, a to díky mé úzké spolupráci s policií a vstřícnosti Sapy. V areálu Sapa vznikla hasičská jednotka, která nyní prochází výcvikem u HZS na Praze 4, v Sapě byly opraveny a zprovozněny hydranty a vše uvedeno do souladu s protipožárními předpisy. Pražská a Městská policie posílily hlídky v naší městské části. Velmi často je můžete vidět právě před Sapou, kde kontrolují auta a doklady. Sapě a celé městské části věnují zvýšenou pozornost i Cizinecká policie, Česká obchodní inspekce a Hygienická stanice hl. m. Prahy. Saparia, a. s., majitel a provozovatel Sapy a Xaverova, začíná přísně regulovat podmínky v těchto areálech. Jedná se např. o zákaz prodeje padělků či pohyb osob bez dokladů. Díky úzké součinnosti s policií a také komunikaci ze strany Sapy se daří ve větší míře odhalovat i trestnou činnost na našem území. Mluvím např. o listopadovém zásahu Cizinecké policie v bytovém areálu Zbudovská, při kterém byly v několika bytech nalezeny důkazy o páchání závažné trestné činnosti a zadržena celostátně hledaná osoba. Podnět k tomu mi dali přímo obyvatelé tohoto bytového domu, který jsem polici předala. V současné době se i ve spolupráci se Saparia, a. s., začínáme zaměřovat na herny a kasina.

Situací v MČ Praha-Libuš se ve vztahu k vietnamské komunitě věnuje i pražský magistrát. Přímo pod náměstkem Blažkem funguje koordinační skupina, v níž se vedle bezpečnosti zabýváme především stavební situací v Sapě a Xaverově. Sama Sapa se již několika schůzek se zástupci pražského magistrátu a Městské policie zúčastnila a snahou je uvést oba areály postupně do souladu se stavebním zákonem.

Nápomocen v integračních snahách MČ Praha-Libuš je i odbor pro azylovou a migrační politiku Ministerstva vnitra. Příkladem může být i právě skončený integrační projekt ze státního rozpočtu. Zapojily se do něj se svými aktivitami ZŠ Meteorologická, ZŠ L. Coňka a MŠ Ke Kašně. Městská část zorganizovala v jeho rámci kurzy češtiny pro Vietnamce a zdravotní monitoring, který zmapoval oblast poskytování lékařské péče pro tuto komunitu. Spolupráce s Ministerstvem vnitra je ale širší a dotýká se právě bezpečnostních aspektů v naší městské části. Jednalo se např. o společné řešení situace ze září loňského roku, kdy k nám na noc doputovala skupinka vietnamských běženců, kteří neměli kde spát a co jíst.

Výbor pro multikulturní soužití rovněž pořádá ve spolupráci s humanitním odborem Úřadu MČ Praha-Libuš řadu akcí, kterých se účastní Češi i Vietnamci a mají tak prostor vzájemně se poznat, vejít do kontaktu a vyříkat si problémy z očí do očí. Protože to je dle mého názoru jediná cesta, jak v MČ Praha-Libuš klidně a bezpečně spolužít. Velmi si cením rozumného a konstruktivního přístupu čím dál tím většího počtu obyvatel Písnice a Libuše, kteří - když mají problém s vietnamskými spoluobčany - nepíší anonymy, nenadávají, neházejí všechny Vietnamce do jednoho pytle, ale prostě a jednoduše mě zkontaktují a snaží se problém v součinnosti se mnou, se Sapou a se státními orgány vyřešit. Je to běh na dlouhou trať, chce to trpělivost a vstřícnost z obou stran, ale - jak je vidět - má to výsledky.

 

PhDr. Pavla Jedličková, předsedkyně Výboru pro multikulturní soužití ZMČ Praha-Libuš, pjedlickova@praha-libus.cz


<< nahoru

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ze dne 20. 1. 2010:

  

č. 1/2010: ZMČ souhlasí  s rozpočtovou změnou č. 5 v roce 2009, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, ve všech bodech.

č. 2/2010: ZMČ schvaluje: Rozpočet městské části Praha-Libuš na rok 2010 v objemu příjmů 41 509 tis. Kč, objemu výdajů 41 909 tis. Kč a financování ve výši 400 tis. Kč, který je součástí tohoto usnesení. Ve vedlejší hospodářské činnosti: výnosy 1 700 tis. Kč, náklady 500 tis. Kč a hrubý provozní výsledek 1 200 tis. Kč.

č. 3/2010: ZMČ nesouhlasí s úpravou Územního plánu hl. m. Prahy dle dokumentace firmy Nautila architekti, s. r. o., z 30. 9. 2009 na pozemcích části parc. č. 1120/1, 874/5 a parc. č. 293/4 a 293/5, k. ú. Libuš (mezi ulicí V Hrobech a U Pejřárny) z kódu využití území B9 na D9.

č. 4/2010: ZMČ bere na vědomí Výroční zprávu projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 za rok 2009.

č. 5/2010: ZMČ schvaluje Grantové programy na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš pro rok 2010. Vyhlašuje termín pro ukončení přijímání žádostí o grant na 22. 2. 2010.

č. 6/2010: ZMČ bere na vědomí výsledky ankety 10 problémů Libuše a Písnice.

č. 7/2010: ZMČ neschvaluje realizovat žádost vlastníků pozemků parc. č. 1123/66, 1123/96, 1123/98, 1123/125, 1123/129, vše v k. ú. Libuš, obec Praha, k buď odkupu předmětných nemovitostí nebo pronájmu či směny předmětných pozemků za náhradní, odpovídající hodnotě.

č. 8/2010: ZMČ schvaluje uzavření  Dodatku číslo 1 ke kupní smlouvě ze dne 3. 7. 2009 ve věci úplatného převodu vlastnictví k pozemku parc. č. 429/49, k. ú. Libuš, obec Praha, a stavby komunikace umístěné na tomto pozemku mezi Marie Group, s. r. o, jako prodávající a MČ Praha-Libuš, zast. starostou Petrem Mrázem, jako kupující.

č. 9/2010: ZMČ bere na vědomí, že aktuální počet obyvatel k 1. 1. 2010 je 8170.

 

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová

  


<< nahoru

Téma

ikonka MÍSTNÍ AGENDA 21 V LIBUŠI A PÍSNICI - BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY

Ohlédnutí za projektem

 

Bezpečná cesta do školy - projekt, se kterým jste se mohli setkat před dvěma roky na Základní škole Meteorologická. Co se dělo potom? Kam se poděly vaše mapky, které jste spolu se svými potomky vyplnili?

Možná už jste zaslechli o bezpečné cestě i jinak než v souvislosti s libušskou školou. Je to docela možné, protože touto problematikou se jen v Praze zabývalo na dvacet škol. Projekt je známý z médií, má podporu Pražského magistrátu a získal i různá mezinárodní ocenění. Stojí za ním občanské sdružení Pražské matky, které se inspirovalo ve Velké Británii, kde podobné projekty běží již několik let.

Teoreticky jde o zmapování okolí školy - zjištění, kde její žáci bydlí, a nalezení případných překážek, které brání jejich dopravě pěšky či na kole.

I v naší škole to probíhalo obdobně, ovšem s jedním podstatným rozdílem: byli jsme vůbec první, kde se organizace chopili sami žáci. Samozřejmě by to bez pomoci dospělých nešlo, vše jsme konzultovali se zástupci školy, úřadu a Pražských matek.

Koncem roku 2007 jsme rozdali rodičům a dětem mapky, aby zakreslili svou cestu do školy a nebezpečná místa na ní. Když jsme shromáždili vyplněné mapky, vytvořili jsme souhrnnou velkou mapu, ze které vyplynulo jedenáct nebezpečných míst. Sestavili jsme pracovní skupinu, do které jsme pozvali odborníky z magistrátu, policii, zástupce Technické správy komunikací, školy, rodičů, úředníky a projektanta. Ten vyprojektoval studii úpravy tří nejnebezpečnějších míst - ulice Nad Šejdrem, přechodu přes ulici Skalská a přechodu U Libušské sokolovny.

Realizace opatření se po schválení pracovní skupinou rychle rozjela.

Přechod poblíž zastávky U Libušské sokolovny byl na žádost ÚMČ Praha-Libuš zvýrazněn zdrsněným povrchem Rocbinda. Dále bylo navrženo umístění dělících ostrůvků, realizace proběhla v prosinci loňského roku.

Navrhli jsme zjednosměrnění celé ulice Nad Šejdrem, důvodem je úzká vozovka bez chodníku s hustým ranním provozem - jak pěším, tak automobilovým. Řidiči tudy objíždí kolony u semaforů na Libuši. Prošlo pouze omezení provozu v nejužší části.

Přechod na konci ulice Skalská by měl být posunut dále od Meteorologické, chodci se mu vyhýbají a řidiči jej nerespektují. Úprava je ale složitá, zasahuje do několika pozemků v soukromém vlastnictví, na kterých Skalská leží.

Schody na začátku Modřanské rokle před napojením Skalské do ulice Na Šejdru opravila ze svého rozpočtu městská část.

Křižovatka Meteorologická - Gen. Šišky - Novodvorská nebyla řešena v tomto projektu. Kruhový objezd byl již navržen, my jsme se pouze snažili uspíšit jeho realizaci.

Na křižovatkách u hlavních silnic bylo sníženo zábradlí pro lepší výhled malých chodců na přechodech.

U vjezdů do areálu školy byly umístěny značky Průjezd zakázán.

Další problematická místa řešena nebyla. Patří mezi ně osvětlení podchodu u zastávky Pavlíkova (již na území MČ Praha 12), přístřešek zastávky Jirčanská, který zabírá velkou část chodníku, odstranění reklam na plotě u hřiště FSC Libuš, které brání výhledu řidičů, a úprava parkoviště u školy.

Co bude dál? Některá nebezpečná místa byla odstraněna, ale objevují se další. V tomto školním roce proběhne na ZŠ Meteorologická šetření nové. Rádi bychom podobný projekt rozjeli i na základní škole v Písnici, jenže kvůli plánované rekonstrukci ulice Libušská to zatím nemá smysl.

Kryštof Štafl


<< nahoru

ikonka VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (5)

JAK FINANCOVAT BYDLENÍ

Pokud budete pořizovat bydlení, můžete vhodnou kombinací hypotéky a státní dotace ušetřit 110 tisíc na úrocích.
Na financování bydlení je možné využít státem dotovaného úvěru s velmi příznivým úrokem 2 %. Státní fond rozvoje bydlení tak umožňuje významně snížit celkové náklady na splacení úvěru.

Programů na podporu bydlení je hned několik. Jedním z nich je v rámci Podpory mladých Úvěr 300, který je určený pro mladé rodiny do 36 let věku a splatnost je až 20 let. Úvěr se státní podporou lze kombinovat se standardní hypotékou. Pokud byste využili této možnosti a snížili tak celkovou výši hypotéky o 300 tisíc, ušetříte při dvacetileté splatnosti na úrocích 110 tisíc (při úroku na hypotéce 5 %).

Splátku jistiny lze navíc odložit až o deset let. To může jednak pomoci vyvážit rodinné cash-flow nebo ušetřené zdroje využít k vyššímu zhodnocení.

Státní fond rozvoje bydlení má v nabídce i jiné programy - jejich přehled najdete na adrese www.sfrb.cz

Pořizování bydlení je finančně velmi náročné. Vyplatí se proto zvážit všechny možnosti a nejednat příliš unáhleně.

Při financování bydlení lze na vhodné kombinaci produktů ušetřit i dalšími způsoby, ale o tom zase někdy příště.

František Friš, E-konzultant


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola K Lukám

Celodenní MŠ, dvoutřídní, kapacita dle zřizovací listiny 56 dětí, provozní doba 6.30 - 17 hod., výše školného 700 Kč za 1 měsíc, výše úplaty pro děti, jejichž rodiče pobírají rodičovský příspěvek, je 470 Kč.

V naší mateřské škole rádi uvítáme všechny děti a jejich rodiče, mající zájem o příjemné, vstřícné, nově moderně upravené prostředí a pestrý výchovně vzdělávací program.

Barevná spirála našeho loga naznačuje pestrost a rozmanitost vývoje dítěte v každém okamžiku předškolního věku, jako klíčového období, jako období utváření budoucí osobnosti. Spirála znázorňuje vývoj bez potlačování přirozených potřeb a zájmů. Barevné otisky kolem spirály naznačují naši snahu vytvořit stimulující „barevné" prostředí, které bude podporovat zdravý psychický, fyzický, sociální, estetický a citový vývoj dítěte v celé jeho rozmanitosti. Předškolní období dává šance, které se již ve spirále dalších vývojových období nebudou opakovat.  

Nabízíme rozmanitý výchovně-vzdělávací program, vycházející z požadavků  Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a osobnostně orientovaného modelu.  

 V rámci programu zajišťujeme:

-kvalitní přípravu na ZŠ s ohledem na specifické individuální potřeby dětí

-příjemné klima po stránce psychosociální, hygienické a podnětné prostředí pro činnosti dětí

-pestrý program výchovně-vzdělávacích činností s využitím kvalitních didaktických materiálů, zaměřený na celkový rozvoj osobnosti dítěte s respektováním individuality

-podporujeme vlastní tvořivost dětí a jejich tvořivé myšlení

-značnou pozornost věnujeme také fyzickému rozvoji, hygienickým a společenským návykům

-celodenní stravu založenou na zásadách racionální dětské výživy, pitný režim celý den

MŠ K Lukám je dlouhodobě zaměřena na nadstandardní péči věnovanou dětem v oblasti přiměřeného dorozumívání (mluvního projevu) především v těchto oblastech: 1. prevence a reedukace vad řeči, cílený rozvoj řečového projevu, 2. rozvíjení drobné motoriky a grafomotoriky.

Zájmové aktivity: kroužek hry na flétnu, kurs anglického jazyka, plavání, taneční kroužek  Rytmik, kroužek keramiky, pohybový kroužek - mažoretky.

Pořádané akce pro všechny děti: cvičení v místní sokolovně, divadla, kouzelnická vystoupení, koncerty přímo v MŠ, přírodovědná vystoupení, návštěva a spolupráce s hasiči, Českou policií (dopravní výchova), besídky (vánoční a jarní), Mikuláš, vánoční slavnosti, tematické

výlety a vycházky, ozdravné pobyty - školy v přírodě, dle zájmu skupinová návštěva solné jeskyně, Den dětí s karnevalem, slavnostní rozloučení se školáky, spolupráce s místním úřadem (vystoupení dětí při vítání občánků, výstavky dětských prací, účast na akcích pořádaných MČ Praha-Libuš - Dny zdraví, Den Země, vystoupení na Libušském Jarmarku), účast na zajímavých soutěžích (sportovní,výtvarné).   

Formy spolupráce s rodinou: každodenní styk s rodiči, třídní schůzky s odbornými přednáškami nebo přímou ukázkou práce s předškolními dětmi, průběžné výstavky dětských prací, individuální konzultace, individuální logopedická práce i v přítomnosti rodičů, možná pomoc rodičů při oslavách dne dětí, společná setkání - práce děti + rodiče, vánoční koncert pro děti i jejich rodiče s pohoštěním,vánoční slavnost s besídkou, společná oslava příchodu jara a dne matek, společné rozloučení předškoláků s MŠ na konci školního roku s pohoštěním,

 možnost zapůjčení odborné literatury rodičům dětí.

 Logopedické a výchovné poradenství přímo v mateřské škole (logoped, somatoped).

 Vybavenost MŠ: dostatečné množství didaktických pomůcek pro hry a výchovně vzdělávací činnosti dětí. Nově vybavený interiér a školní zahrada s novými hracími prvky splňuje nová hygienická a bezpečnostní kritéria EU.

Miroslava Majerová, ředitelka MŠ K Lukám

 

Mateřská škola Ke Kašně

Naše mateřská škola se nachází v krásné přírodní lokalitě v klidné části Písnice, a z toho vyplývá celkové zaměření výchovně-vzdělávacího programu: vztah k přírodě - ekologie - vývoj zdravého a po všech stránkách vyrovnaného jedince.

Budova MŠ je umístěna uprostřed velké členité zahrady, která poskytuje dětem bohaté vyžití - pískoviště (kryté dřevěnou pergolou), houpadla, dřevěný altán a chaloupka, dřevěné sportovní nářadí se skluzavkou, kladinka, lávka, auto a autobus, plastové hračky - domeček, mašinka, skluzavka, houpačky, průlezky. Můžeme se též pyšnit krásným hřištěm s umělým povrchem (bezpečný na dopad) na míčové hry i jízdu na koloběžkách. Na zahradě je kopec, na kterém v zimě můžeme bobovat.

Naše MŠ je dvoutřídní, 1. třída „želvičky" je třídou smíšenou - děti ve věku 3 -5 let, 2.třída „slůňata" je třídou předškolní. Pracujeme podle nově vzniklého Rámcového programu.

Náš výchovně-vzdělávací program je zaměřen na vztah k přírodě - ekologii jako celek. Okolí MŠ je bohaté na možnosti poznávání a pozorování přírody - vyjíždíme na výlety do okolních oblastí. Každý rok pravidelně jezdí předškolní třída na ozdravný pobyt do hor. Utužovat své zdraví mohou děti také na plaveckém kurzu v bazénku na Libuši, kam dojíždějí se svými učitelkami. Všichni víme, jak děti milují pohyb, a u nás je jim to umožněno v hudebně pohybovém kroužku lektorky Michaely Havlíčkové-Černé Tanečky s Míšou. Pro ty zvídavější zde máme vzdělávací kurz anglického jazyka vedený profesionální lektorkou. Děti se také chtějí bavit a obohacovat se kulturně, a proto k nám každý měsíc přijíždí divadla, kouzelník nebo cirkus. Několikrát do roka vyjíždíme do „kamenných"  divadel (např. Divadlo U Hasičů, Divadlo V Dlouhé) na dětská představení.

K  dokonalé rodinné pohodě přispívá též výborná „domácí" kuchyně.

Celý kolektiv MŠ, jak pedagogické pracovnice, tak provozní pracovnice, se maximálně snaží, aby každá dětská dušička, která se nachází v MŠ, byla spokojená a čas, který tu tráví „bez mámy", byl pro ni co nejpříjemnější. A když máma odpoledne dorazí a zeptá se „...tak jak jsi se měl?" a děcko odpoví třeba „...dobře, bylo to tu fajn...", to je pro nás to nejvyšší ocenění - absolutní spokojenost dítěte a jeho rodičů.

Pavlína Jindrová, učitelka MŠ Ke Kašně

 

Mateřská škola Lojovická

Dělá nám radost, když můžeme dělat radost

Vážení rodiče, milé děti,

blíží se doba zápisů do mateřských škol, doba velké změny pro vaše dítě i pro vaši rodinu.

Ke spokojenosti a k úsměvům ve vašich tvářích bezpochyby přispívá i vědomí, v jakém prostředí vaše dítě čas ve školce bude trávit a kdo vás na několik hodin denně nahradí. Proto mi dovolte, abych vás pozvala k nám do Mateřské školky Lojovická. Přijďte se podívat, přijďte načerpat pozitivní energii, nejen, z krásného prostředí, ve kterém školka je. Věřím, že na vás zapůsobí mile i celý pracovní kolektiv. V naší školce pracuje 6 učitelek a pro všechny je jejich práce koníčkem. Děti to cítí, a proto mají svoji Danušku, Radku, Jarušku, Helenku, Marušku a Lidušku za to rády a do školky se těší. Nešlo by to ani bez naší školnice Martinky a paní uklizečky Hanky, jezdí s námi na výlety a díky nim máme krásně čisté a upravené třídy. Vykouzlit takové kombinace, aby si všechny smysly přišly na své, to doopravdy umí jen  naše paní kuchařky Ivetka a Janička.

Vstup dítěte do MŠ patří k významným událostem v životě dítěte. My to víme, a proto se budeme se na vás těšit v Den otevřených dveří 15. 2. a na doprovodné akci k zápisu, na Hracím dopoledni, a to 18. 2., 23. 2. a 25. 2. od 9.00 do 11.00. Na tuto akci je třeba, pro velký zájem, se předem objednat na tel č. 241 471 378, osobně, nebo e-mail sykorova.mslojovicka@seznam.cz.

Ivana Sýkorová, ředitelka

  

Tři třídy v Mateřské škole Lojovická

Výtvarná třída - Kytička: Ve třídě Kytička se věnujeme všem činnostem, které harmonicky rozvíjí osobnost dětí. Nejraději ale kreslíme a malujeme. Děti mají k dispozici výtvarný ateliér, kde si dle zájmu a bez spěchu mohou tvořit na volné nebo dané téma. Nabízíme dětem možnost využití méně obvyklých výtvarných technik i práce s přírodními materiály, které prezentujeme na výtvarných soutěžích. Vedeme děti k tomu, aby se nebály výtvarně vyjádřit své pocity a zážitky. Pro předškolní děti organizujeme výtvarný kroužek - pracují na časově náročnějších výtvarných dílech složitějšími technikami nebo kombinují několik technik dohromady. V Kytičce samozřejmě také zpíváme, tančíme, cvičíme, učíme se básničky, povídáme si, chodíme do přírody, ale hlavně si hrajeme. Jsme rádi, když děti do naší MŠ chodí rády, když jsou spokojené a všechny činnosti probíhají v příjemné a radostné atmosféře.

Marie Holerová a Ludmila Likavčanová, učitelky

Sportovní třída - Sluníčko: U sluníček kamarádi zacvičí si vždycky rádi. Sportujeme, ne pro vítězství, ale pro radost. Po celý den mají děti možnost sportovního vyžití a tím zlepšování fyzické kondice. Mezi oblíbené patří míče, obruče, kuželky, švihadla, z nářadí pak žebřiny, kladina, trampolína. Favoritem je však padák. Jsme šikovní na bruslích, jde nám plavání jako rybičkám a cvičení ve velké tělocvičně se nebojíme. Devizou je pak lesopark, který máme u nosu a poskytuje nám spoustu sportovních zážitků. Dvakrát do roka vyrážíme s šikovnými dětmi na cyklovýlet. Rádi jezdíme na koloběžkách, ale často si také zazpíváme, baví nás malování, výlety a vyprávění pohádek. Zajímáme se o všechno kolem nás.

Jaroslava Klášterková a Helena Böhmová, učitelky

Hudební třída - Čtyřlístek: Čtyřlístek nabízí dětem zvýraznění v hudební oblasti. V praxi to znamená, že ze třídy často uslyšíte melodie všeho druhu - ať ve formě audionahrávek nebo přímo vlastní dětské realizace. Děti se učí písničky, které běžně neznají, stále mají k dispozici různé hudební nástroje. Hudba prolíná do všech činností, ať ve formě poslechu hudby, hudebních pohádek, cvičení při hudbě, anebo v hudebním kroužku, který v rámci rozšíření hudební náplně probíhá jednou týdně (ten mohou navštěvovat i děti z ostatních tříd). Příležitostně se děti z hudební třídy zúčastňují např. vystoupení na Vítání občánků nebo jiných oblastních hudebních akcí. Předpokládáme samozřejmě, že hudební třídu nebo kroužek navštěvují děti, které mají k této oblasti vztah a zpívají rády. A právě nadšený dětský projev je nám největší odměnou. Avšak neopomíjíme ani ostatní činnosti - tvořivé, výtvarné, pohybové, relaxační, které přirozeně rozvíjejí všechny oblasti dětské osobnosti.

Radka Juránková a Dana Fáberová, učitelky

 

Mateřská škola Mezi Domy

Hledáte pro své dítě „tu správnou školku"?

Máte jasnou představu, co vaše dítě potřebuje a co si pro něj přejete i vy? Potřebujete se poradit? Potřebujete více informací? Navštivte naše nové stránky - www.msmezidomy.cz

 

Čtyřtřídní MŠ Mezi Domy se dvěma vzdělávacími programy je v provozu 6.45 - 17.00 hod.       

  

1. Program Montessori - zde jsou děti věkově smíšené - jedna třída.

Motto: „Pomoz mi, abych to dokázal sám."

2. Program se zaměřením na sportovní aktivity a specifické činnosti, související s tělesnou výchovou a celkovým rozvojem pohybových dovedností, podporující u dětí zdravý životní styl. Tři třídy, děti jsou rozdělené dle věku. Mladší děti ve třídě Sluníčka a Motýlci, děti předškolní ve třídě Berušky.

 

Zveme všechny rodiče dětí, kteří se chtějí blíže seznámit s naší MŠ a nabízenými programy, na Den otevřených dveří 8. 2. 2010 v době od 8 do 9.45 hod. a od 15 do 17.00 hod.

Přijďte se k nám podívat a seznámit se s prostředím, kde by mohlo vaše dítě trávit aktivně svůj volný čas. Těšíme se na vás! Pokud se rozhodnete přihlásit své dítě do naší mateřské školy, můžete si ihned, případně v dalších dnech, vyzvednout přihlášku (ke stáhnutí je rovněž na stránkách školy).

Návštěva MŠ v jiném termínu je možná pouze po domluvě.

 

Irena Procházková, ředitelka školy                                                           

           


<< nahoru

ikonka ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA-LIBUŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávaní, se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě kritérií jím vydaných a zveřejněných na veřejně přístupném místě. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem na území MČ Praha-Libuš. Tyto děti mají předškolní vzdělávání bezplatné. Ostatní děti hradí měsíční úplatu nejvýše do 50 % neinvestičních měsíčních nákladů konkrétní mateřské škole za uplynulý kalendářní rok. O výši úplaty rozhoduje ředitel.

Po dohodě se zřizovatelem (MČ Praha-Libuš) ředitelé stanovili termíny pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2010/2011.

 

Termín zápisů je stejný ve všech mateřských školách:

 

22. 2. až 5. 3. 2010  -  výdej žádostí v mateřských školách

10. 3. a 11. 3. 2010  - příjem žádostí v době od 13.00 hod. do 17.00 hod. v ředitelství mateřských škol

29. 3. až 2. 4. 2010  - výdej rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Název MŠ

adresa

Ředitelka

Telefon

Den otevřených dveří

E-mail

Webové stránky

MŠ Ke Kašně

Ke Kašně 334, Písnice

Jana Vosátková

261911449

probíhá v rámci zápisu

vosatkova.mskekasne@quick.cz

www.mskekasne.cz

MŠ K Lukám

K Lukám 664, Libuš

PaedDr. Miroslava Majerová

261910135

4. 2. 2010  14.00-16.00 h.

10. 2. 2010 10.00-12.00 h.

msklukam@seznam.cz

www.sweb.cz/msklukam

MŠ Lojovická

Lojovická 557, Libuš

Ivana Sýkorová

241471378

15. 2. 2010

8.00-10.00, 15.00-16.30 h.

sykorova.mslojovicka@seznam.cz

www.mslojovicka.cz

MŠ Mezi Domy 

(i pro vzdělávací program Montessori)

Mezi Domy 373, Písnice

Irena Procházková

261910122

18. 2. 2010

8.00-10.00,

15.00-17.00 h.

info@msmezidomy.cz

 

www.msmezidomy.cz

 

 


<< nahoru

ikonka NEVIDOMÍ V ZIMĚ

Zima, mráz, sníh, kluzký zledovatělý povrch chodníků a vozovek přinášejí problémy i pro zdravé lidi, jak jsou tedy na tom nevidomí? zasněžené město se pro ně stává nepřehledným bludištěm, otevřeným vesmírem. A tak i krátká cesta po známé trase může obzvláště při neodklizeném sněhu být najednou nepřekonatelá. Jaké okolnosti, komplikují nevidomým lidem jejich cestování v krušném zimním počasí? A jak nevidomým pomoci?

Čerstvě napadaný sníh zakryje většinu holí nahmatatelných změn povrchu, jako jsou obrubníky, rozhraní mezi chodníkem a zatravněnou plochou v parcích, změny povrchu mezi asfaltem a dlažbou atd. Povrch se stane pro nevidomého "nečitelný". Vyšší vrstva sněhu brání kyvadlovému pohybu hole, který je základem techniky používané nevidomými při samostatné chůzi. Hůl se volně nepohybuje, "brouzdá" sněhem, zachytává se, neumožňuje rozeznat nerovnosti, neposkytuje dostatek informací pro směr chůze atd.

Sníh odhrnutý na okraje chodníků a vozovek vytváří nové bariéry, někdy brání pohybu nevidomého podle domů nebo plotů, v parcích některé cesty nejsou odklizeny a mizí a jiné se neshodují s původními trasami. Nalezení průchodu mezi nahrnutými valy sněhu na okraji vozovky a chodníku, překonání hromad sněhu na nečekaných místech a zorientování se tam, kde sníh odstraněn není a zmizely některé cesty, to vše může pohyb nevidomého změnit v experiment s možnou naprostou ztrátou orientace.

Samostatným problémem může být i mráz, neboť nutí nevidomého použít čepici, rukavice a teplé boty. Čepice přes uši omezuje množství sluchových informací a mění jejich kvalitu, rukavice snižují citlivost hmatu při práci s bílou holí a silná podrážka zimní obuvi rovněž brání získávání informací hmatem chodidla, jak to do určité míry umožňuje lehčí obuv.

Nahromaděný, rozšlapaný nebo tající sníh, různé kluzké plochy a obrubníky skryté pod sněhem, klouzačky, kousky zledovatělého sněhu, to vše znesnadňuje chůzi. Došlápnutí chodidla je nejisté, chůze může být doprovázena množstvím drobných sklouznutí, způsobujících různé výchylky směru pohybu, což může vést ke ztrátě orientace zejména tam, kde není možno udržovat směr snadným způsobem, např. podle stěny budovy.

Sníh rovněž mění zvukové vlastnosti prostředí, které je jakoby "odzvučeno". Hůl navíc neposkytuje obvyklou zvukovou odezvu spočívající ve vnímání jemných rozdílů v odrazu zvuku ťukající hole od předmětů v okolí.

Na vozovce s rozježděným a tajícím sněhem je běžný automobilový provoz mnohem hlučnější než obvykle. Nevidomému se hůře získávají informace sluchem, např. na tramvajovém ostrůvku může přeslechnout přijíždějící tramvaj a na ozvučeném přechodu nemusí zaregistrovat klapot semaforu. Proto nevidomý obvykle ocení vaše upozornění.

Nebezpečným se může pro nevidomého stát přecházení vozovky. Bílá barva zasněžené krajiny snižuje viditelnost bílé hole, přestože je vybavena reflexními pruhy. Tato skutečnost klade větší nároky na pozornost řidičů i nevidomých.

Někteří téměř nevidomí lidé využívají při samostatném pohybu kromě bílé hole také zbytek zraku, který je důležitý pro jejich navyklé postupy a orientaci. Pro tyto lidi může sníh znamenat úplné vyřazení zbytkového vidění, neboť v zasněženém prostředí vše splyne v bílou nerozlišenou plochu postrádající orientační prvky jindy vnímané zbytkem zraku.

Omezení možností práce s holí, změněné vlastnosti prostředí a snížený přísun hmatových a sluchových informací zvyšují nároky na nevidomého a zvyšují nebezpečí chyb a nezvládání situace. To může znamenat výrazné zvýšení potřeby cizí pomoci. Pro mnohé zdravé lidi ale zimní podmínky také znamenají problém, a snižují jejich pozornost k problémům druhých, tedy i nevidomých.

Mnozí lidé (např. sousedi a vzdálení známí z ulice) mohou určitého nevidomého znát jako samostatně se pohybujícího chodce a nemusí je napadnout, že v zasněženém prostředí pomoc potřebuje, že může dokonce ztratit orientaci a zabloudit v prostředí, které jindy dokonale ovládá.

Zimou pozměněné podmínky zdůrazňují potřebu funkčnosti technických opatření zvyšujících samostatnost pohybu nevidomých (ozvučené křižovatky, akustické orientační majáky na tramvajích, na vchodech do budov a stanic metra).

Důležitou pomocí nevidomým ve ztížených podmínkách může být koordinovaná služba proškolených dobrovolníků doprovázejících nevidomé podle jejich telefonických objednávek (více na www.okamzik.cz).

Ani technická a organizační opatření a fungující služby však nikdy plně nenahradí význam příležitostné pomoci nevidomému náhodným kolemjdoucím, což platí mnohonásobně zejména v zimním počasí.

Miroslav Michálek, ředitel sdružení Okamžik, nevidomý


<< nahoru

ikonka Z DENÍKU TROJČÁTEK (7) - VÁNOCE A DALŠÍ DROBNOSTI

Než začnu s vyprávěním, chci vás všechny moc pozdravit v novém roce 2010. Z deníčku jsem pro vás vybrala závěr roku a začátek toho nového....

Konečně jsme se tedy dočkaly tolik vytoužených Vánoc. Nejenže jsme se těšily na Štědrý den, ale hlavně na taťku, který s námi měl strávit dokonce dva týdny, což byl ten nejkrásnější dárek, který jsme si mohly přát. Když jsme se 24. prosince vzbudily a odťapaly do obýváku, čekalo tam na nás nádherné překvapení v podobě krásně ozdobeného stromku. Rodiče ho ozdobili ještě večer den předtím, ale to jen výjimečně. Příští rok už budeme zdobit všichni ráno. Byly jsme hrozně moc nadšené a nemohly se vynadívat. Mamka čekala, že stromek určitě nejméně jednou shodíme, ale za celou dobu, co byl ozdobený, se to ani jednou nestalo. Přes den jsme si hrály s taťkou, koukaly na pohádky a pak konečně přišel večer. Mamka nám rozdělala židličky, dala pultíky a každá jsme dostala misku s kousky kapra na másle a trochu bramborového salátu a k pití výjimečně pomerančový džus, který nám ale moc nechutnal. Rodiče jedli s námi a hodně se smáli. Lžičkou nám to totiž ještě moc nejde, a tak po pár minutách letěly na zem a krmily jsme se rukama. Není se tedy co divit, že po večeři jsme musely naklusat do koupelny a mamka s taťkou nás vykoupali a převlíkli do pyžámek. Potom jsme šly s taťkou vyhlížet Ježíška. Najednou jsme uslyšely zvonek a když jsme přišly do obýváku, stromeček nádherně svítil a blikal. Potom se rozsvítilo a pod stromkem byly dárky. Začaly jsme rozbalovat. Abych to zkrátila - rodiče udělali chybu. Jako třetí dárek rozbalili knížku, kterou Marťa hned popadla, odnesla si ji do rohu, sedla si a už ji nic nezajŕmalo :-) Dostali jsme housenku s říkankami, vodní koberec na kreslení, knížky, dřevěné puzzle, kartáčky, nádherné plyšové krysáky a oblečení. Chvilku jsme si pohrály a potom šly spát i s krysákama bez kterých doteď nedáme ani ránu :-)

Taťka měl jít potom 4. ledna do práce a to se nám moc nelíbilo. Bylo super mít ho po tom roce zase chvilku domu. Jenže mu z práce volali, že není co dělat, a tak jsme se narychlo večer sbalili a druhý den v pět ráno vyjeli směr Studénka. Cesta byla super a my jsme se těšily, jak překvapíme ve školce babičku, která neměla ani páru, že přijedeme. Nakonec to málem nerozdýchala :-) Ve školce to bylo úžasný. Hned jsme se vmísily mezi děti a bylo nám úplně jedno, že mamka s taťkou tam někde jsou. Pobyly jsme tam skoro tři hodiny a jeli za dědou domů s velkým řevem, protože se nám ve školce moc líbilo a chtěly jsme tam zůstat. Děda byl taky moc rád, že nás vidí a stejně tak i bratranec Tomášek, sestřenky Verunka a Magdalénka, tety a strejdové. Už v pátek nás na Moravě zastihla sněhová kalamita a rodičům bylo jasné, že v neděli ráno domů neodjedeme. Nakonec jsme dorazili do Prahy v úterý dopoledne. Cesta po dálnici byla bezproblémová a super, zato když jsme přijeli na Libuš, připadali jsme si jak na horách. Mamka půl hodiny parkovala, protože přes duny sněhu to bylo hodně těžké. Nakonec to ale za pomoci taťky zvládla.

Na závěr bychom chtěly hrozně moc poděkovat paní, která provozuje prodejnu Kolotoč u Alberta. Sehnala totiž sponzorský dar a vybraným dětem z Libuše věnovala boty a oblečení. My jsme to všechno měly pod stromečkem. Šestery botky, troje krásné tepláky s laclem a tři nádherné čepičky. Bylo to od ní hrozně pěkné a tímto jí chceme moc poděkovat. Smutné na tom všem ale je, že většina lidí, kteří byli vybráni, nebyla ochotná poskytnout své foto, a nesvolili ani ke zveřejnění jmen.

To to zase krásně uteklo. Moc vám všem přeji, abyste tu sněhovou nadílku, která je, mimochodem, pro nás naprosto úžasná (pro kočár a rodiče už tolik ne), přežili ve zdraví a s pevnými nervy :-) Mějte se sluníčkově :-)

 

Za trojčátka Michalka Hurníková


<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci únoru 2010 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 82 let, 83 let, 84 let, 88 let, 91 let a 92 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

 

Jaroslav Svoboda

Božena Tichovská

Josef Bednařík

Miroslav Pospíšil

Anežka Jandečková

Marie Andělová

Petr Karfík

Jiří Kubina

Božena Šterková

Jaroslav Zach

Anna Mohylová

Eugenia Jahodová

Hana Kostýlková

Božena Drábová

Miloslava Růžičková

Emilie Kotková

Miluše Dupalová

Františka Marečková

Zdeněk Smolík

Rozália Kašová

Vlastislav Vokurka

Jiří Beránek

Jaroslava Filipová

Libuše Lánská

Anežka Lešková

Bohumil Černý

 

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

 

Městská část Praha-Libuš

 

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách „U nás", je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou -  tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení.


<< nahoru

ikonka MŠ MEZI DOMY - ZIMNÍ CESTY ZA POZNÁNÍM

Merkur

Lednové přívaly sněhu jsme s dětmi využily především k zimním radovánkám, ale i mrazivé a nevlídné počasí se dá krásně prožít. S nejstaršími dětmi z Berušek jsme se vypravily MHD na Florenc, do Muzea hlavního města Prahy. Až do konce února 2010 je zde možné shlédnout výstavu stavebnice Merkur. Děti byly nadšené pohyblivým kolotočem, železničním mostem, vláčkem, traktorem, Eiffelovou věží a mnoha dalšími zajímavými exponáty, které se dají ze stavebnice vytvořit.

Vítejte ve středověkém domě

Nově otevřená expozice Vítejte ve středověkém domě, která je řešena jako herna, nadchla děti především starou kuchyní a suchým záchodem.

Langweilův model Prahy

Unikátní a nejatraktivnější exponát muzea - Langweilův model Prahy z let 1826 až 1834 - nebyl sice pro naše malé děti tak atraktivní, ale jakmile vstoupily do temného sálu a nasadily si velké brýle, vše bylo jinak! S nově instalovanou 3D projekcí jsme měly možnost virtuálně přeletět nad starou Prahou a řekou Vltavou, procházet se úzkými uličkami nebo dojít přes Karlův most až na Pražský hrad. Návštěvu muzea můžeme všem vřele doporučit.

Irena Procházková, MŠ Mezi Domy


<< nahoru

ikonka ČETBA JAKO OSVĚŽENÍ A POSÍLENÍ DUCHA

Tak v lednu byla tato rubrika skoro až zbytečně vážná, takže dovolte, abych v únoru dopřál (na rozdíl od již naštěstí zapomenutých jiných únorových vítězství) vítězství knihám víceméně relaxačním a zábavným, i když je jejich zábavnost v prvním případě poznamenána jistou pochmurností naší (post)moderní doby a v posledním jakousi nutností zaplňování vědomostních meter v hlavách nás (post)moderních lidí...

Cormac McCarthy: Dítě Boží

ISBN: 978-80-257-0216-1

Doporučuji na těchto stránkách tuším už třetí McCarthyho knihu. Nejen proto, že mám rád angloamerickou literaturu, v níž se bezděčně objevují u špičkových tvůrců skvěle pojednaná celoplanetární témata, ale i proto, že McCarthy jeden ze současných špičkových amerických tvůrců je. Lester Ballard, protagonista tohoto románu, je jedním z nás, "dítě Boží, jako vy nebo já". Společnost jej vyloučila ze svého středu a on žije v podzemním labyrintu jeskyní se svými trofejemi - plyšáky, které si vystřílel na poutích, a rozkládajícími se mrtvolami svých obětí. Ballard je vrah a nekrofil, který má přesto s ostatními lidmi něco společného -nezměrnou touhu po lásce, kterou však není schopen získat a naplnit běžným způsobem. Román líčí proces totální ztráty morálních hodnot a nutí současně čtenáře, aby hledal vysvětlení nejen Ballardových činů. Román o dnešních lidech a jejich problémech. V drastické, a přesto humanistické hyperbole...

Tom Robbins: P jako pivo

ISBN: 978-80-257-0232-1

Tak to vážné máme z krku a teď už troch veseleji. V roce 2007 zaujal Robbinse v New Yorkeru kreslený vtip zasazený do baru, kde sedí ob několik stoliček od sebe byznysmen a šupák, a muž v obleku komentuje jejich společnou žízeň: "Pochybuju, že by se dobře prodávala dětská knížka o pivu." Robbins se i proto rozhodl takovou knihu napsat. Šestiletá  Grácie Perkelová tráví čas nejraději se svým strýčkem Moem, jenž pivu značně holduje. Grácie si občas sama přihne a pak se jí zjevuje pivní víla, která ji odnáší do jiného světa. Dobrá četba pro děti od osmi let i jejich rodiče...

Matthew Nichols: Tajemství modrých třešní
ISBN: 978-80-257-0221-5

Tuhle knihu mohou číst se svými rodiči děti od deseti let. Napínavá fantasy se sympaticky nehrdinskými hrdiny a spoustou bizarních vedlejších postav. Příběh se odehrává v blíže neurčené budoucnosti, v níž dospělé sužuje novodobý mor - chronická únava. Svět udržují jakžtakž v chodu děti a mluvící opice (výsledek dávného genetického experimentu). Na Divokém východě, v městě Magdeburku, však údajně existuje účinný lék - zvláštní druh třešní. Je rozhodnuto o vyslání výpravy, která se ho pokusí najít...

Jan Nepomuk Assmann: Pražské maličkosti

ISBN: 978-80-86713-56-4

Jsem rodák z Brna a když jsem tam onehdy zabloudil do průjezdu s pověstným drakem, byl jsem až zaskočen. A tak nějak podobně se vyznám i v Praze. kde jsem vyrostl. Ale nakonec nemusím vědět, kde je v Praze třeba Grébovka, Kanálka, Míčovna, Portheimka, Platýz, Strakovka, kašna s delfíny, pomník Františka I., či kde bylo Ernestinum nebo Eggenberg. Jan Nepomuk Assmann, šlechtic tělem i duší, ví nejen kde, on ví i proč. Jeho pražské maličkosti jsou svou pamětí i jakýmsi majestátem vlastně velkou knihou.

Pěkné únorové počtení přeje                                                                                      

jbx

<< nahoru

Debata

ikonka VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCŮ MČ PRAHA-LIBUŠ A ÚMČ PRAHA-LIBUŠ

Ke „Kauze malometrážní byty" na pozemcích 910/59 a 910/165, oba k. ú. Písnice.

 

Vzhledem k tomu, že autoři článku uvádějí řadu nepřesností, zástupci MČ Praha-Libuš pokládají za nutné uvést alespoň stručně na pravou míru a vysvětlit pisatelům článku, že jejich výklad práva a představa o pravomoci MČ Praha-Libuš se neslučuje se skutečností.

Úřad městské části Praha-Libuš, v článku uváděn jako Místní úřad v Libuši, žádné z uvedených staveb ani přípojek sítí nepovoloval, neboť mu to na základě příslušných zákonů nepřísluší. Tuto pravomoc má Úřad městské části Praha 12. Rada městské části Praha-Libuš taktéž nic nepovolovala, pouze se vyjadřovala k záměru investora, viz usnesení Rady MČ Praha-Libuš  č. 149/2009 ze dne 2. 6. 2009, citujeme: „Rada městské části Praha-Libuš: souhlasí se studií stavby „Rodinného domu s kanceláří" na pozemku parc. č. 910/59 a 910/165, k. ú. Písnice, studia Mija, s. r. o., z 04/2009, za předpokladu kladného posouzení výjimek oproti OTPP stavebním úřadem". Veškerá povolení této stavby jsou zcela v kompetenci ÚMČ Praha 12.

Dále nelze než konstatovat, že vyjádření se k této věci spadá, na základě znění odst. 3 § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, do kompetence Rady MČ Praha-Libuš.

Nelze se ztotožnit s prezentovaným názorem pisatelů ve věci stavebního řízení. Stavební řízení je zahájeno podáním žádosti o stavební povolení, v tomto případě zahájeno nebylo, což potvrzuje i v článku citované sdělení referentky stavebního úřadu v Modřanech paní Mezníkové. MČ není stavebním úřadem, a nemůže mít tedy žádné rozhodovací pravomoce z tohoto pohledu, neboť podle stavebního zákona stavební řízení je řízení, které vede příslušný stavební úřad v souladu se stavebním zákonem. Obecně jsou vlastníci sousedních nemovitostí účastníky územního řízení. U ohlášení jednoduché stavby (pokud by tak stavební úřad stavbu pojal, a navíc nepožadoval územní rozhodnutí nebo územní souhlas) stavebník dokládá, že o svém záměru prokazatelně informoval vlastníky pozemků a staveb, ti mohou stavebnímu úřadu oznámit své námitky do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni (takže v žádném případě nelze vlastníky sousedních nemovitostí  obejít).

Povolování staveb řeší stavební úřad na MČ Praha 12 v režimech dle stavebního zákona. Autoři článku evidentně zaměňují projednávání stavby (jakékoliv) řízené stavebním úřadem a projednávání stanoviska MČ k předložené studii (záměru investora).

 

K dalším úvahám, kdy pisatelé pochybují o správnosti postupu zástupců MČ Praha-Libuš, uvádíme následující výňatky ze zákona. Postavení účastníků řízení je stanoveno v ust. § 109 stavebního zákona, kde je specifikováno a stanoveno, kdo je a kdo není účastníkem stavebního řízení. Stavební zákon nepřiznává obci postavení účastníka stavebního řízení, jak to činí v případě územního řízení. V rámci stavebního řízení má obec postavení dotčeného orgánu. Ust. § 112 stavebního zákona ukládá stavebnímu úřadu povinnost oznámit zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a také všem známým účastníkům a nařídí ústní jednání spojené s místním šetřením. Účastníci mají právo uplatnit své připomínky a námitky. Vzhledem k tomu, že stavební řízení je ovládáno zásadou koncentrace, mohou tyto námitky však uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Na tuto skutečnost je povinen stavební úřad účastníky upozornit. Jelikož od místního šetření, popřípadě též od ústního jednání, může stavební úřad upustit, pokud jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, pak musí určit, do kdy mohou účastníci uplatnit námitky, a upozornit je, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Takto určená lhůta nesmí být kratší jak 10 dní.

Hodnocení průběhu Zastupitelstva MČ Praha Libuš je popsán autory článku velmi subjektivně s patrností vlivu emocí a neshoduje se ze zápisem z tohoto jednání, který byl ověřen určenými a hlasováním zvolenými ověřovateli zápisu. Předmětný zápis je uveřejněn na stránkách MČ Praha-Libuš k  nahlédnutí všem občanům.

Na závěr uvádíme, že oba zmiňované přípisy podepsané obyvateli ulice Výletní, neobsahovaly základní náležitosti petice, a navíc se vztahovaly k variantám č. 1 a 2, s kterými MČ nesouhlasila.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že bylo postupováno v souladu se zákonem.

 

Tomáš Hejzlar, Jaroslava Adámková (Valentová), Jiří Mourek


<< nahoru

Zveme

ikonka KLUB JUNIOR

KURZY PC PRO KAŽDÝ VĚK OPĚT OD 1. BŘEZNA

Samostatné dvouměsíční PC kurzy pro každý věk:

•Základy práce s PC

•Já a internet

•Tvorba web stránek

začínají opět v počítačové učebně Klubu Junior již od 1. března!

Zájemci hlaste se na tel. 603 742 612, příp. mailem na: tkoudy@centrum.cz

Na spolupráci se těší

Tomáš Koudelka                                                                   

 

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Vážení rodiče, milé děti!

Vzhledem k vašemu zájmu o výukový kroužek angličtiny pro nejmenší otevíráme ve 2. pololetí nový výukový kurz pro děti ve věku 3 - 6 let.

Přihlášky přijímá na tel. 721 250 162 nebo e-mailu ledenec@centrum.cz:

Mgr. Marie Havránková

 

KYTARA

Ve 2. pololetí 2009/2010 hudební obor Kytara I rozšířil na četná přání rodičů své výukové lekce a nabízí nyní ve středu v odpoledním čase dvě volné kytarové lekce - zájemci, začátečníci či pokročilí, těším se na vás! 

Kamila Csengeová, DiS., 731 481 291


<< nahoru

ikonka KALENDÁRIUM – ÚNOR 2010

Termín

Název akce

Místo konání

Čas konání

3. 2.

Zápis do 1. ročníku

ZŠ Meteorologická

Od 14 - 18 hodin

4. 2.,

10. 2.

Den otevřených dveří

MŠ K Lukám

4. 2. 14 - 16

10. 2. 10 - 12

6. 2.

Pohrom, tradiční pochod

SDH Písnice,

Sraz před hasičárnou v Písnici

Od 9 hodin

9. 2., 10. 2.

Zápis do 1. ročníku

ZŠ L. Coňka

9. 2. 14-17,

10. 2. 14 - 18

10. 2.

Informační přednáška Zápis do mateřských škol

MC Kuřátko Na Okruhu 395, Písnice, tel. 777 001 719

Od 10 hodin

11. 2.

Oslava vietnamského lunárního roku. Kulturní program v češtině

Zasedací sál restaurace Little Hanoi v Sapě. Akce je určena pro veřejnost

18 - 21 hodin

15. 2.

Den otevřených dveří

MŠ Lojovická

8 -10, 15 -16.30

15. 2.

Kulatý stůl: Cyklostezky v Libuši a Písnici

Tělocvična Klubu Junior,

Na Okruhu 395, Písnice

Od 17 do 19 hodin

17. 2.

Masopustní karneval s tombolou

MC Kuřátko, Na Okruhu 395, Písnice, Tel. 777 001 719

Od 10 hodin

Od 1. 3.

Počítačové kurzy pro každý věk

Učebna Klubu Junior, ul. Na Okruhu 395, info: tkoudy@centrum.cz, tel. 603 742 612

Kurzy začínají od 1. 3. 2010

18. 2.

Den otevřených dveří

MŠ Mezi Domy, Písnice

8 - 10, 15 - 17

18. 3.

Závěrečný veřejný seminář k projektu strategie budoucího rozvoje MČ Praha-Libuš

Tělocvična Klubu Junior, ul. Na Okruhu 395

Od 17 hodin

4. 3. 2010 bude MČ Praha- Libuš projíždět mobilní sběrna nebezpečných odpadů.           Seznam a hodiny uvedeny na www.praha-libus.cz

Připravila Renáta Sobíšková


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Mateřské centrum Kuřátko, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš, kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719, www.kuratko.mistecko.cz

Základní otevírací doba:  pondělí až pátek 9.30 - 12.00

Základní příspěvek: 30 Kč, předplatné 200 Kč/10 návštěv, Montessori 50 Kč

Základní program: pondělí (rytmika), úterý (výtvarné aktivity), středa (rytmika), čtvrtek (výtvarné aktivity), pátek (Yamaha školička, herna)

 

NOVINKY

-          Pozvánka:  každé  pondělí od 1. února do 17. června vždy v době 19.30 - 20.30  bude pod záštitou MC Kuřátko probíhat nový kurz hodin orientálního břišního tance s názvem Protančete se ke hvězdám. Více informací na webu MC.

-          Montessori programy pro rodiče s malými dětmi od 1,5 roku pokračují i nadále každou středu a pátek dopoledne v době 9.30 - 12.00 hod.

-          Nabídka práce: MC Kuřátko hledá urychleně dobrovolnice z řad maminek či babiček! Z důvodu náhlého nástupu do zaměstnání opustily v lednu centrum tři členky. Upozorňujeme proto návštěvnice, že při nízkém počtu aktivních rodičů bude program centra od března omezen. Děkujeme za pochopení. Zájemkyně, prosím, přihlaste se buď přímo u denní služby centra či telefonicky na čísle 777 001 719 paní Katce Tomešové na domluvu termínu osobní schůzky. Těšíme se na vás!

 

ÚNOR 2010

1. 2.       pondělí             Zpívání s kytarou.

2. 2.       úterý             Krmítka z voskových plátů II.

3. 2.       středa             Masopust a co o něm (ne)víme.

4. 2.       čtvrtek             Ovečka z vlny zahřeje a potěší.

9. 2.       úterý             Valentýnské přáníčko pro milované srdíčko.

10. 2.    středa Informační přednáška Zápis do mateřské školky  - paní Iva Hájková z MČ přijde zodpovědět dotazy maminek a krátce pohovořit k tématu zápisu dětí do MŠ na území Libuš, Písnice. K dispozici bude formulář žádosti, poradíme s vyplňováním. Začátek v 10.00 hodin.

11. 2.     čtvrtek             Výroba masek - vyrobíme si veselé masky na zítřejší karneval.

15. 2.     pondělí             Divadélko, zahrajeme další (ne)tradiční pohádku.

16. 2.      úterý             Výroba masek II pro zapomnětlivé.

17. 2.    středa              Masopustní karneval s tombolou - tanec, písničky, tombola s hodnotnými cenami a soutěž o nejhezčí masku. Prosíme o předběžné nezávazné přihlášení účastníků v centru či prostřednictvím e-mailu.

18. 2.     čtvrtek             Papíroví motýli nám přinesou do centra jaro.

22. 2.     pondělí             Narozeninová party: Společně s dětmi, které se narodily v únoru, oslavíme jejich narozeniny. Chcete-li, přihlaste své oslavence na tel. 777 001 719 (Tomešová) do 18. 2.

23. 2.     úterý             Papírové hrátky - pohádkové postavičky.

24. 2.     středa             Zpívání s kytarou.

25. 2.     čtvrtek             Netradiční výroba pexesa.

 

Těšíme se s vámi u nás v centru na shledanou při některém z našich programů.

 

Katka Tomešová


<< nahoru

ikonka POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Jako každý rok, i letos vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v rámci požární prevence mládeže, další ročník výtvarné a literární soutěže na téma: Požární ochrana očima dětí.

Ze statistik vedených Ministerstvem vnitra České republiky víme, že se podíl dětí a mládeže na událostech vyžadujících zásah záchranného systému v průběhu posledních let značně zvýšil. Klademe si proto za povinnost upozornit na hrozící rizika a nebezpečí, která mohou při neopatrné hře a podceňování situace vzniknout. Zejména se jedná o požáry bytových prostor, volných přírodních porostů, popelnic a kontejnerů, úrazy při používání zábavné pyrotechniky, nepozornosti na vozovce, pády z nezabezpečených konstrukcí, těžké úrazy při hře na železničních vagonech a mnoho dalších. Pevně věříme, že právě tato forma, tedy forma výtvarné a literární soutěže na dané téma, se stane jednou z těch, které ovlivní chápání a samotnou výchovu dítěte.

Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež do věku 18 let, v rámci činnosti školní i mimoškolní (Domy dětí a mládeže, družstva mladých hasičů, skautské oddíly apod.). Soutěž má části: literární, výtvarnou a nově pouze pro Prahu i elektronickou (tato část soutěže je určena pro grafické znázornění zadaných témat pomocí počítače - fotografie, obrázky, prezentace). Soutěž probíhá v několika věkových kategoriích.

Od 1. 2. do 11. 4. 2010 proběhnou soutěže a vyhodnocení ve školských i mimoškolských zařízeních (základní kola). Do 2. 5. 2010 budou předány vyhodnocené práce a počty účastníků na OSH ČMS v příslušném okrese. Do 16. 5. 2010 odešle ORP MSH tři nejlepší práce ze všech kategorií do kanceláře SH a oznámí počty zúčastněných soutěžících. Výsledky vyhodnocení a datum slavnostního předání cen vítězným účastníkům soutěže budou oznámeny dodatečně.

Metodický pokyn, který vám společně s přiloženými formuláři usnadní orientaci v pravidlech soutěže i registraci najdete na webových stránkách SDH Písnice www.sdhpisnice.cz nebo je poskytne kontaktní osoba: p. Martin Frank, velitel  JSDH  Písnice, tel. 603 262 761, e-mail velitel@sdhpisnice.cz.

 

Petr Kopic, místostarosta SDH Písnice


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM KLUBU - ÚNOR 2010

Zveme co nejsrdečněji seniory z celé městské části Praha - Libuš-Písnice

na tento program:

2. 2. Opět velmi zajímavou přednášku si pro nás připravila paní MUDr. Brigita Mastná na téma: Kolik bychom měli vážit. Přijďte se opět něco dovědět a též se poučit, co bychom měli v rámci svého zdraví brát jako samozřejmost.

9. 2.   Pro potěšení a pobavení jsme na toto odpoledne připravili něco z veselého vyprávění  nezapomenutelného vypravěče. Přijďte se s námi smát!

16. 2. Volná zábava, popovídání mezi přáteli.

23. 2. Vyprávění p. ing. Lehovce - je vždy velmi zajímavé. Tentokráte bude čas vyhrazen pro jeho osobní mi zážitky z cest, z Kanady, kde pobýval a mohl tak poznávat „jiný kraj, jiný mrav". Přijďte, bude to jistě velmi zajímavé!

2. 3.  Volná zábava při kávě a čaji mezi přáteli.

9. 3. Toto odpoledne jsme vyhradili pro p. Češku, místního kronikáře, který v současné době pracuje na doplnění kroniky Libuše a Písnice, a rád si s námi popovídá, co je zaznamenáno v poslední době v kronice pro budoucnost, například když se řekne: rok 2000.

Srdečně zveme naše milé stálice do Klubu Senior k popovídání, pobavení nebo se i dovědět, co nás bolí a trápí. Věřte, že jsme zde pro vás a těšíme se vždy na setkávání s vámi.

Upozorňujeme, že zdejší  knihovna je vždy současně s klubem otevřena pravidelně každé úterý od 14.00 do 18.00 hodin. I v knihovně se můžete něco dovědět od našeho velmi vzdělaného pana knihovníka, který vždy s úsměvem rád poradí, neboť všechny knihy má velmi dobře zmapované!

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

JARNÍ ZÁJEZD

Oznámení pro širokou seniorskou obec:

Zájezd do penzionu p. Kobra za historií a na polské trhy ve dnech 24. až 26. 4. 2010.

Pro velký úspěch uskutečňujeme tentokráte i jarní třídenní výjezd, s možností třeba jen k odpočinku.

Plánujeme: Odjezd z Libuše od Eimů v 11.30 se zastávkou v Hrádku u Nechanic - prohlídka zámku. Druhý den se podíváme na lákavé trhy do nedalekého Polska. Třetí den v klidu po snídani plánujeme odjezd se zastávkou v Babiččině údolí s prohlídkou zámku v Ratibořicích. Předpokládaný návrat v 17 hodin na stejné místo. Večery jako obvykle trávíme zpěvem, tancem při místní hudbě.

Celková cena Kč 950 obsahuje: cestu autobusem,  2 ubytování, 2 snídaně, 2 večeře.

Na sousedský, družný a přátelský výlet co nejsrdečněji zveme!

Přihlášky pokud možno ihned směrujte na pí. Prchlíkovou 608 511 980 za Libuš a na pí.Urbanovou  261 912 404 za Písnici.

Za organizační výbor Zdena Prchlíková


<< nahoru
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 01/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý