Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 04/2010Kronika

ikonka CYKLODOPRAVA NA LIBUŠI A PÍSNICI

Kulatý diskusní stůl na téma Cyklodoprava na Libuši a Písnici, který pořádala 15. února 2010 MČ Praha-Libuš v prostorách Klubu Junior, byl otevřen pro širokou veřejnost.  

Pro přítomné byly připraveny zdarma k odebrání cyklomapy Prahy a okolí, brožura Praha cyklistická a mapa se zakreslenými trasy pro cyklisty v naší městské části a okolí.

Účastníky diskuse přivítal tajemník úřadu MČ Tomáš Hejzlar. Poté popsal způsob financování výstavby tras pro cyklisty. Uvedl, že MČ z důvodu nízkého vlastního rozpočtu nemá vyčleněny finanční prostředky na výstavbu cyklotras a stezek. Městská část objednala u spol. Dipro projekt dopravního značení celoměstské cyklotrasy A 42 na území MČ Praha-Libuš, který pak bude předán Technické správě komunikací k realizaci. Tento projekt financuje MČ z rozpočtu. Realizace se předpokládá v tomto roce. Dále zdůraznil, že Magistrát hl. města Prahy může zafinancovat (částečně) výstavbu cyklotrasy, ovšem po dodání projektu městkou částí, který by i městská část financovala. V současné době se však nejedná o prioritu rozvoje Libuše a Písnice, prioritně je nutné opravit místní komunikace ve staré Písnici.

Prezentaci k tématu uvedl místostarosta Prahy-Libuše Pavel Macháček - věnoval se generelu cyklodopravy v městské části, způsobu využití generelu, koncepci oblasti přilehlé k ulici K Vrtilce a způsobu financování rozvoje infrastruktury pro cyklodopravu. Objasnil též vedení páteřních tras dotýkajících se MČ Praha-Libuš: A 21 Modřany - Libuš - Kunratice - Šeberov - Háje; A 42 Hodkovice - Písnice - Libuš - Nové Dvory - Krč - Kačerov - Spořilov - Vršovice... Promítl celkový plán hl. města Prahy s cyklotrasami a se zaměřením na území naší městské části. Zmínil se o cyklogenerelu Libuší na kole. Uvedl problémy v souvislosti s vlastnictvím pozemků.

Následovala diskuse, mimo jiné k návrhům občanů v rámci zakreslení cyklotras, a sdělení dalšího postupu městské části. Zazněl například podnět, že by bylo potřebné propojit pro cyklodopravu Libuš s Kunraticemi a snažit se udržovat stávající polní cesty - zpevnit je, označit. Pan Macháček promítl plán pražského magistrátu s vedením cyklotrasy do Kunratic.

Pan Hejzlar vysvětlil, jak je navržena trasa pro cyklisty starou Písnicí do Středočeského kraje.

Další dotaz se týkal termínů realizace. Pan Hejzlar odpověděl, že termíny nejsou dány vzhledem k tomu, že městská část vlastní finanční prostředky na výstavbu nemá, je odkázána na finanční prostředky z magistrátu hl. města.

Místostarosta Pavel Macháček informoval o plánu východního obchvatu Písnice v návaznosti na budování silničního obchvatu Lahovice - Vestec. V souvislosti s tím by pak měla být vystavěna i cyklotrasa podél východního obchvatu Písnice a dále.

Daniela Partlová z občanského sderužení Stromy hovořila o postupu vzniku cyklogenerelu Libuší na kole v roce 2006. Dotazovala se, proč se s tímto generelem dále nepracuje. Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš Anna Rusiňáková uvedla, že cyklogerenerel není pevně závazný dokument, proto by městská část ráda ověřila, zda občané vnímají navržené trasy jako správné.

Přítomný pan Suk označil za výhodnou polohu Libuš a P9snice na okraji města, tím pádem se dá na kole jezdit prakticky kdekoliv. S tím souhlasil i další diskutující. Pan Macháček upozornil, že vybudované trasy jsou převážně vhodné pro rodiny s dětmi

Paní Partlová nabídla pomoc při vyhledávání financí pro přípravu projektové dokumentace, která by pak byla předána k realizaci na magistrát.

Po diskuzi byli přítomní vyzváni, aby do připravených map zakreslili trasy, které vnímají jako výhodnější. Nikdo se nevyjádřil.

Ze záznamu z kulatého stolu zpracovaly Iva Hájková a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka MŠ KE KAŠNĚ - Pohádkový semafor

Vypravily jsme se s dětmi do Muzea Policie České republiky, kde jsme 16. února zhlédly pořad s dopravní tematikou Pohádkový semafor. Celým představením nás provázeli panáčci ze semaforu - červený a zelený. Děti se poutavým a vkusným způsobem dozvěděly, jak se mají chovat při přecházení silnice, seznámily se s některými dopravními značkami, poznaly zlou Babu Havárii, která se objevila na místě nehody, a pomocí svých znalostí ji přemohly. Pořad byl protkán pěknými písničkami, příběhy a pohádkami a děti obohatil o celou řadu nových poznatků.

 

Ivana Koutná, učitelka MŠ Ke Kašně

<< nahoru

ikonka MŠ MEZI DOMY

UMÍTE MLUVIT DO MIKROFONU?

My ano a je to celkem jednoduché. Již třikrát u nás byla slečna Kristýna z „rádia" a dávala nám různé otázky. Měla opravdický černý mikrofon, do kterého jsme se snažily odpovídat. Např. „Jaký trest tě čeká, když doma zlobíš?",  „Víš co je internet?", ale i takové záludnosti jako „Co jsou to lázně?" nebo „Kdo pobírá důchod?"

Nahrané odpovědi jste mohli slyšet ve všední dny na Českém rozhlasu 2.

Předškoláci ze třídy Berušek, MŠ Mezi Domy

  

MAŠKARNÍ REJ JEŠTĚ JEDNOU

I v naší třídě, tak jako v celé MŠ Mezi Domy, se konal rej masek. Protože se naše fotka nevešla do minulého čísla, informujeme o akci dodatečně. Karneval v naší třídě byl na téma Džungle. Děti si ve školce vyrobily masky zvířat, která je něčím zaujala. Přitom si povídaly, kde a jak jejich zvíře žije. Na samotný karneval si přinesly občerstvení podle toho, čím se jejich maska živí - králíci mrkev a zelí, veverka oříšky, myšky sýr, kočky mléko, opice banán a tygři třeba pečené stehýnko. Akce měla výbornou atmosféru, a tak dětmi vyrobené kulisy (palmy, tráva, slunce, měsíc, hvězdy a další) zůstaly i po karnevalu. Takto hravě se děti naučily spoustu poznatků ze života zvířat. Moc je to bavilo a hlavně měly radost, že si všechno připravily téměř samy.

Za třídu Montessori Helena Sixtová

  

NEBEŠŤÁNEK VYPRÁVĚL O ZEMI

Všechny děti z MŠ Mezi Domy navštívily 9. března Planetárium v Praze-Holešovicích. Autobusem na celé dopoledne se nejezdí každý den, proto na nás byla vidět dobrá nálada a vzrušení. V hale Planetária jsme si mohli ještě před začátkem programu prohlédnout interaktivní exponáty. Mezi nimi i model, který nám názorně ukázal, proč se mění noc a den, roční období a roky, nebo staré projekční planetárium. Poté jsme zhlédli pohádku o Aničce a Nebešťánkovi. V měkkých křeslech a s hvězdnou oblohou nad hlavou nám Nebešťánek vyprávěl o vývoji naší planety Země a organismech na ní žijících. Škoda, že po programu jsme měli jen málo času na „doprohlédnutí„ vystavených fotografií planet a měsíců, kosmických sond a raket. Čekal na nás autobus a my pospíchali do školky na oběd.

Návštěva Planetária zahájila celý náš tematický blok Planetární systém.

Alžběta Pitelková a Klára Viktorová, třída Montessori


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA

Odborné přednášky lékařů obohacují  naše posezení. Dovídáme se, jak lépe žít s nemocemi a jak se pokusit nepříznivé účinky způsobené vlastní neznalostí, nebo i  vlivy životního prostředí na člověka zmírnit: Dbát na životosprávu,  nejen co jíst, ale i jak se stravovat. Samozřejmě vždy dbát na dostatečný odpočinek, nic se totiž  nemá přehánět - i neznalost a předávkování  léků a vitamínů může být smrtelné, stejně tak jako nedostatek. Lépe je poradit se s lékařem.

Praktická a vtipná a zároveň vědecky dokládaná přednáška MUDr. Mastné 2. března nás zaujala natolik, že budeme opět pokračovat, neboť jak MUDr. Mastná hovořila zatím jen o vitamínu C, ale to je jen začátek. Važme si, že máme v našem klubu tak vynikající a odborně fundované seniory, kteří  velmi zajímavě své vědomosti předávají nám ostatním. Ještě jednou děkujeme!

 

PROLHANÁ KETTY

Večer strávený jedenkrát za měsíc v divadle v  Braníku, to je již  tradice. Vybíráme představení, která nás rozesmějí a potěší na duši v dnešní  hektické době. Takové to bylo v Braníku i tentokrát - hra Prolhaná Ketty. Kdo zaváhal a propásl představení , tomu doporučujeme  zhlédnout.

 

ZA HRANICE VŠEDNÍ DNŮ

Jedno odpoledne v klubu jsme strávili s vedoucím penzionu Kitty z Jizerských hor, kam naši senioři dvakrát ročně jezdí odpočívat  v domáckém prostředí a kde se cítíme velmi dobře a máme tu nejlepší péči. Pan vedoucí pro nás připravuje nejen program, ale i výlety. Proto jsme přijali jeho pozvánku, při níž nám prezentoval též i výlety za hranice, které nám může nabídnout - do krásné Francie, Německa,  na Madeiru, k Mosele atd. Celé odpoledne se promítalo, povídalo a ochutnávala značková vína. Máme možnost využít nabídku krásných chvil na cestách do zahraničí na dokonale připraveném zájezdu luxusním autobusem, s průvodcem a vybranými hotely tak, jak je to pro seniory nejvýhodnější a nejpohodlnější. Mnozí se nechali zlákat. A která místa měla úspěch?

 

NABITÉ ÚTERNÍ ODPOLEDNE

Na odpoledne 23. března bylo připraveno hned několik akcí

Nejprve se nám věnovala paní dr. Hopličková, která se již roky věnuje seniorům. Seznámila nás,  jaká je  současná situace, jak jsou na tom zvláště ti senioři, kteří jsou osamoceni, o něž se nemá kdo starat. Poslechli jsme si na toto téma diskusní debatu zaznamenanou na DVD z televizního kanálu ČT 24. Vyslechli jsme též, co pro seniory náš stát dělá, kolik zatím stát může seniorů zabezpečit.  V tomto momentě jen 1 % veškeré populace, zatímco v Rakousku činí pomoc seniorům až 20 % (umístění v DD apod.). Paní dr. Hopličková nás pozvala, abychom se zúčastnili ankety, která bude předána všem našim seniorům. V závěru doslova řekla: Hlasujme pro lepší  a bezpečný život nás seniorů! Musí být s námi počítáno! Každý má právo na slušný život! A že situace bude čím dál tím složitější, vždyť v současné době nás seniorů je  již přes 2 500 000 osob.

Dále nás navštívil na NAŠE pozvání pan ing. Lehovec, který je znám svým cestováním.  Připravil pro nás DVD natočené v loňském roce v Kanadě, byl k tomu také patřičně oblečen. Viděli jsme krásnou květenu, mnoho volně pobíhajících chráněných zvířat, včetně medvědů, překrásné velehory a mnoho dalšího. Povídání  dlouholetého předsedy libušských zahrádkářů a milovníka všech kosodřevin a vší květeny bylo velmi zajímavé. I jeho velká zahrada může o celoživotní lásce k přírodě hovořit. Děkujeme!

A ještě pokračovalo setkání  22 osob přihlášených na cestu do Španělska, z 50 % financovanou EU. Již byly dokončeny poslední přípravy a rady před odjezdem. Paní Ing. Dudáčková jménem cestovní kanceláře, která cestu zařizuje, předala všem potřebné doklady. Společně jsme si vybrali některé výlety k poznávání krásné Andalusie, aby ti, kteří naplánovali si pobyt jen týden, viděli to nejdůležitější, a další týden se skupina potom rozhodne pro další. Určitě společně navštívíme krásné město Granadu a nejjižnější část Španělska Gibraltar. Jménem Klubu Senior přejeme hezký pobyt a budeme se těšit na zajímavé vyprávění  z cest.

 

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

 


<< nahoru

ikonka T. J. SOKOL LIBUŠ - SPORTOVNÍ HRY

Zimní olympiáda ve Vancouveru motivovala cvičitelku Moniku Köhlerovou k uspořádání netradiční hodiny pro naše předškoláky. Ve středu 17. 2. 2010 si děti s sebou přinesly svého maskota a vlastnoručně vyrobené vlaječky svého vymyšleného nebo i existujícího státu. Na místě si pak na sebe oblékly čísla, na připraveného sněhuláka zavěsily vlajky a po slavnostním nástupu hry mohly začít. Nechybělo ani zapálení ohně - i když plamen nahradily jen fáborky. Děti se společně rozcvičily a pak si vyzkoušely různé disciplíny pojmenované podle těch skutečných olympijských. Ani závěrečný ceremoniál nechyběl. Všichni účastníci bojovali ze všech sil. Na konec vystoupili i na stupně vítězů a byli odměněni medailemi. Při sportovních hrách pomáhaly nejen všechny cvičitelky předškolního oddělení, ale i další rodiče. Moc jim za jejich pomoc, a to nejen při tomto cvičení, děkujeme.

Chcete-li se dozvědět víc o dění v naší sokolovně, navštivte webové stránky www.sokollibus.cz.

Mgr. Jana Vlková, náčelnice a cvičitelka T. J. Sokol Libuš

<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Zdravím pravidelné čtenáře časopisu U nás. A jako pokaždé si dovolím vás seznámit s několika postřehy z minulého měsíce.

 

23. únor. Zasedala Rada MČ Praha-Libuš. Rád bych podtrhl, že jedním z bodů jednání byla žádost ředitelů mateřských škol o navýšení počtu dětí na maximální počet 28 na jednu třídu, což je sice výjimka ze školského zákona, ale dokazuje to, že dětí v naší městské části stále přibývá. Ještě nedávno byla tendence rušit takováto zařízení, ale je vidět, že by to byla veliká škoda.

 

4. březen. Proběhlo vítání nových občánků Libuše a Písnice, což je pro mne příjemnou povinností. Jsem velice rád, že tuto tradici v naší městské části máme. Po rozpravě s některými rodiči jsem totiž zjistil, že ne všechny městské části vítají své občánky.

 

9. březen. Jednala rada naší městské části. Rada mimo jiné schvalovala  projekty doporučené grantovou komisí v rámci grantového programu pro rok 2010. Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na základě předložených projektů - občanských sdružení a volnočasových aktivit v naší městské části. Jsem velice rád, že vznikla nezávislá komise, která rozhoduje o výši příspěvků jednotlivým subjektům, a rovněž jsem rád, že i při velkém nedostatku finančních prostředků se podařilo přispět a podpořit tak tyto občanské aktivity.

 

10. březen. Vyvěsili jsme jako každý rok tibetskou vlajku na podporu Tibetu.

 

13. březen. Byl jsem pozván na dětský karneval do libušské sokolovny. Pořádali ho libušští hasiči spolu s jezdeckým oddílem Stable Donja. Rád bych touto cestou poděkoval organizátorům. Dle mého názoru to byla velmi vydařená akce. Měl jsem tu čest být i členem poroty při výběru nejlepších masek. Rozhodování z pohledu porotce bylo pro mne velice těžké. Nejraději bych odměnil všechny zúčastněné masky, ale bohužel musely být vybrány čtyři nejlepší. Zájem o karneval byl opravdu velký, jak bylo vidno ze zcela zaplněného sálu. Potěšilo by mne, kdyby se podařilo tento karneval udržovat jako tradici v naší městské části.

 

Závěrem mi dovolte popřát všem nejen při čtení našeho časopisu hodně jarního sluníčka, které přispěje k našemu zdraví, ale hlavně vylepší náladu.

 

Petr Mráz, starosta MČ Praha-Libuš, 18. března 2010

<< nahoru

ikonka BŘEZNOVÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Pan starosta Petr Mráz slavnostně přivítal 4. března 2010 do naší městské části Praha-Libuš 18 nových občánků:

Ve 14 hodin Jindřicha Harvana, Barboru Felisovou, Nikolu Bahenskou, Elišku Lukášovou, Vladimíra Valoušeka, Annu Šteflovou, Šárku Kaveckou, Zdeněka Mráze a Catherinu Pekárkovou

V 15 hodin Barboru Kodýmovou, Vojtěcha Ledvinku, Matyáše Fleissiga, Tobiáše Krejčího, Petronellu Beneš, Dominika Koderu, Tomáše Zajíce a Kláru Dankovou,

Děti z mateřské školy K Lukám se svou paní učitelkou Evou Janouchovou si připravily milý program pro své budoucí kamarády. O fotografickou dokumentaci se postarala paní Findejsová z Prahy 12.

Po proslovu  pana  starosty obdrželi rodiče dětí pamětní list, zlatý přívěsek, hračku, pamětní knížku a maminky květiny.

Přejeme dětem a jejich rodičům hodně šťastných chvilek, které budou společně prožívat.

 

Renáta Sobíšková, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE

VELIKONOČNÍ TRH

Stalo se tradicí, že před velikonočními svátky se v naší škole koná trh nejen pro žáky, jejich rodiče, ale i pro nejširší veřejnost .I letos děti připravily ve škole i doma výrobky s velikonoční tematikou, které se zaujetím nabízely. Pro příchozí byla ve školní jídelně k dispozici "kavárna" s možností občerstvení. Při posezení u kávy si příchozí mohli pochutnat na pečivu, které připravily paní kuchařky. Přivítání jara se nám vydařilo.
Mgr. Jarmila Kaňovská

  

VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny a nám to ve školní družině utíká jako voda. Jak by ne, vždyť máme stále co na práci. Když si po dobrém obědě poslechneme nějakou poutavou četbu (nejraději máme Darebáka Davida), můžeme si zacvičit jógu s paní vychovatelkou Evou nebo si zazpíváme s paní vychovatelkou Maruškou při kytaře. Pak se s chutí pustíme do různých činností. Háčkujeme, malujeme, stříháme, lepíme, objevujeme nové techniky. Když nemáme právě náladu něco vytvářet, hrajeme společenské hry, budujeme domečky, stavíme stavebnice, sportujeme, zkrátka si můžeme vybrat. Na vycházkách jsme si letos užili dost sněhových hrátek, tak se těšíme na jaro, až zase začneme podnikat výpravy do přírody. Rádi se účastníme společných akcí - divadlo, bubeníci, kouzelník, solná jeskyně, karneval, diskotéka a na další se těšíme.

Za děti ze ŠD Písnice Radmila Vlčková

 

 


<< nahoru

Radnice

ikonka Billboard


<< nahoru

ikonka VEŘEJNÁ SBÍRKA NA POMOC HAITI


<< nahoru

ikonka VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Vážení občané, konečně nastává očekávané jaro a jistě opět rádi využijete kontejnery pro jarní úklid, které jsou, jako každoročně, hrazeny z prostředků městské části Praha-Libuš a budou přistaveny v následujících termínech a na těchto stanovištích:

 

16.-18. 4. 2010                                    

Zbudovská

Ke Kašně

Betáňská

Na Okruhu

K Novému sídlišti (u ul. Jirčanská)

  

23.-25. 4. 2010               

K Vrtilce

K Lukám (parkoviště)

Na Močále

K Jezírku

Ke Kurtům                                                                  

 

30. 4. -  2. 5. 2010   

Hoštická (u ul. Olšovické)

V Rohu

U Bazénu

Ke Lhoteckému lesu (u ul. Lojovická)

Na Konečné

                                  

 7.-9. 5. 2010

Výletní

Zahrádecká

Drůbežářská

Ohrobecká

Na Domovině

 

Prosíme občany, aby do kontejnerů neodkládali lednice, mrazáky, autobaterie a jiný nebezpečný odpad.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka AUTOBUSOVÁ VÝLUKA V KUNRATICÍCH – DALŠÍ ETAPA

Od 16. 2. 2010 cca do května 2010 je z důvodu uzavírky ulice K Šeberáku změněna trasa linek 165 a 197. Od 7. 3. 2010 dochází k úpravě výlukových opatření. Linka 165 je v úseku U Tří svatých - Hrnčířský hřbitov odkloněna po Vídeňské ulici a Kunratické spojce. V úseku U Tří svatých - Hrnčířský hřbitov je v ranní a odpolední špičce pracovního dne v provozu pouze polovina spojů. Zastávky Kunratická škola, Kunratice a Šeberák jsou linkou 165 obsluhovány pouze ve špičkách pracovního dne a pouze vloženými spoji v trase Šeberák - Komořany. Linka 197 je v úseku mezi zastávkami Jirčanská a Na Proutcích odkloněna přes zastávky U Libušské sokolovny, Sídliště Písnice a U Studánky.

Zdroj: Informační zpravodaj PID 2010/5

<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 8. 2. do 9. 3.  2010. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

  

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Souhlasí s posílením investičního fondu z fondu rezerv MŠ Lojovická a použitím prostředků ztohoto fondu k zakoupení zahradního altánu.
 • Schvalujenavýšení počtu dětí vmateřských školách nad 24 dětí ve třídě na školní rok 2010/2011 dle příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje pro stavební akci: „Rekonstrukce Libušská čp. 1 - etapa 2010" dodatek č. 1 ke smlouvě se zhotovitelem Trigema Building, a. s.
 • Schvaluje uzavření dodatku internetového připojení ktelefonní přípojce 261911460 vobjektu hasičské zbrojnice, ul. Ladislava Coňka 318/6, Praha 4.
 • Schvaluje nájemní smlouvu mezi MČ Praha-Libuš, zastoupenou starostou Petrem Mrázem, a paní Janou Hejtmánkovou, Mirotická 17, Praha 4, na pronájem části pozemku parc. č. 317/1, k. ú. Libuš, obec Praha, o výměře 1 m2 na umístění reklamního zařízení o rozměrech 0,58 x 0,98 m při křižovatce ulic Libušská - Mirotická vPraze-Libuši od 1. 3. 2010 na dobu neurčitou.
 • Pověřuje starostu pana Petra Mráze jednáním svlastníky pozemku parc. č. 696/1 vk.ú. Písnice, obec Praha, uvedeného na LV 1203 pro k. ú. Písnice o směně tohoto pozemku za část pozemku parc. č. 390/10 vk.ú. Libuš, obec Praha, který je veden na LV 849 pro k. ú. Libuš, ve vlastnictví hlavního města Prahy - svěřen městské části Praha-Libuš.
 • Souhlasí snavrhovanou stavbou RD včetně přípojek kanalizace a vodovodu dle projektu A. Ljackého z 1/2010 a předložené studie RD (přízemní RD se sedlovou střechou a obytným podkrovím) za následujících podmínek: Při stavbě přípojek bude zachován průjezd komunikací. Povrchy komunikace budou upraveny do původního stavu. Před započetím stavby přípojek nebo jiných částí staveb, které budou omezovat průjezd komunikací, stavebník požádáMČ o výpůjčku této komunikace. Vpřípadě kácení stromů je nutné požádat o stanovisko OŽPD MČ Praha-Libuš.
 • Zamítá nabídku Pražské teplárenské, a. s., na napojení ZŠ Meteorologická na centrální horkovod.
 • Souhlasí se stavbou rekonstrukce elektrického vedení Písnice v ulicích V Zákopech, Ke Kašně, K Pomníku, V Kálku (I. část) a U Jednoty, Klenovická, Modravská, Na Losách a Libušská (II. část) dle projektu Ing. Kroupy z 10/2009 za podmínek: Pro uložení vedení elektřiny 1 kV do pozemků obce Prahy, svěřené MČ Praha-Libuš, bude před zahájením prací uzavřena smlouva o úplatné smlouvě budoucío věcném břemeni k těmto pozemkům. Po dokončení budou povrchy upravené do původního stavu. Stavba bude koordinována s dalšími plánovanými (uvažovanými) stavbami na území MČ, zejména rekonstrukcí Libušské ulice, ulice Ke Kašně a Na Losách. Při zásahu do komunikací bude zachována jejich průjezdnost. Rovněž bude zachován přístup k okolním nemovitostem. Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro pozemky parc. č. 231, 670/1 767/1, 787 (část I), 114, 155/1, 210 (část II), k. ú. Písnice, které jsou ve vlastnictví obce Praha, svěřené MČ Praha-Libuš, ve prospěch PRE distribuce, a. s., a pověřuje starostu MČ jejím podepsáním. Text smlouvy tvoří nedílnou přílohu tohoto usnesení.
 • Schvaluje uzavření dodatku kÚčastnické smlouvě sfirmou T-Mobile ktelefonním číslům 733576049, 736673421 a 736775883.
 • Souhlasí se smlouvou o výpůjčce pozemků ve vlastnictví obce Praha, svěřené MČ Praha-Libuš, parc. č. 155/1, 1001/1, 1001/13, 1006/5, vše k. ú. Písnice, na nichž leží komunikace Na Losách, na dobu provádění rekonstrukce jejího povrchu.
 • Souhlasí s využitím pozemků parc. č. 303/12, 304/1, 1123/109, 1123/110, 1123/86, 1123/111 pro uložení inž. sítí plynovodu, V.O., vodovodu a pro vybudování komunikace v rámci akce ŘRD U Parku dle situačního výkresu zpracovaného Ing. arch. Mazáčkem v01/2010 za následujících podmínek: Stavba bude koordinována splánovanou rekonstrukcí ulice Předposlední (zajišťuje firma ORI, s. r. o., ul. 28. října 919, Neratovice). Povrchy budou uvedeny do původního stavu. Před započetím prací stavebník uzavře sMČ Praha-Libuš smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni uložení vedení elektro NN, plynu do pozemků ve vlastnictví obce Praha, svěřených MČ Praha-Libuš. Bude zachována průjezdnost ul. Zbudovská. Požadujeme zachovat průjezdnost nově vzniklé komunikace a plnohodnotné propojení mezi ulicí Předposlední a V Hrobech.
 • Schvaluje odměny členům redakční rady časopisu U nás za 4. čtvrtletí 2009 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene sPražskou teplárenskou, a. s., pro stavbu „Připojení kotelen LL12 a LL13 na PTS" k pozemkům parc. č. 1056/1 a 1118/1 v k. ú. Libuš, obec Praha, vedeným na LV 849 pro k. ú. Libuš, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy - svěřeno MČ Praha-Libuš.
 • Nesouhlasí se stavbou 14 ŘRD při ulici V Hrobech dle dokumentace ing. arch. Marušiaka z 1/2010. Důvodem je problematické označení zejména vnitřních objektů jako „rodinné" domy. Rovněž poslední podlaží nemá charakter podkroví. Souhlasí s uložením a stavbou vodovodního řadu, dešťové kanalizace, el. vedení, veřejného osvětlení, části splaškové kanalizace, plynovodu, a sdělovacích kabelů do pozemku parc. č. 1120/1, k. ú. Libuš (komunikace V Hrobech) za podmínky: Povrchy budou upraveny do původního stavu, chodníky zámkové dlažby v Libušské ulici budou předlážděny v celé šíři. Před započetím prací stavebník (nebo budoucí provozovatel) vedení elektro, plynu a spj. kabelů uzavře s MČ Praha-Libuš smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni k tíži pozemků patřících obci Praha, svěřených MČ Praha-Libuš. Stavebník požádá před započetím prací o výkopové povolení OŽPD Praha-Libuš. Souhlasí se stavbou komunikace V Hrobech dle dokumentace pro akci „14 ŘRD při ulici VHrobech" zpracované Ing. arch. Mazáčkem v1/2010. Nesouhlasí s řešením napojení 14 ŘRD při ul. V Hrobech na komunikaci a požaduje řešit propojení ulic V Hrobech a U Pejřárny komunikací přes pozemek parc. č. 874/5, jak bylo uvedeno v předešlých studiích.
 • Souhlasí sfinanční podporou ve výši 10 000 Kč z rozpočtu MČ Praha-Libuš na realizaci projektu „Více informací pro méně problémů" realizovaného vZŠ Meteorologická.
 • Souhlasí svýsledkem hospodaření školských zařízení za r. 2009, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Souhlasí snávrhem na rozdělení hospodářského výsledku do peněžních fondů.
 • Schvaluje grantovou komisí doporučené projekty vrámci Grantového programu pro rok 2010 dle tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Bere na vědomí grantovou komisí nedoporučené projekty vrámci Grantového programu pro rok 2010 dle tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Pověřuje starostu MČ Praha-Libuš kpodpisu Smluv o poskytnutí finančních prostředků schválených projektů.
 • Schvaluje uzavření Reciproční smlouvy o spolupráci na propagaci ve formě reklamního spotu na rozhlasové stanici Český rozhlas Regina na akci: závěrečný seminář kprojektu „Strategický rozvoj MČ Praha - Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje".
 • Schvaluje uzavření dodatku kÚčastnické smlouvě sfirmou T-Mobile ktelefonním číslům 603529932 a 731179913.
 • Pověřuje starostu zveřejněním (webové stránky MČ) možného obecného záměru MČ na pronájem střešních plášťů 4 MŠ za možným účelem vybudování fotovoltaických elektráren. Případné konkrétní nabídky budou následně předloženy Radě MČ kposouzení a ke stanovení dalšího postupu.
 • Souhlasí s: navrhovanou přístavbou rodinného domu č. p. 525, k. ú. Libuš, při ulici Na Močále dle dokumentace Ing. Rohlíčka z 12/2009, s připojením vjezdu na komunikaci Na Močále - pozemek parc. č. 1141/1, k. ú. Libuš, a dále s výjimkou z vyhl. č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu (dále OTPP) čl. 56, bod 1) - odstup vjezdu do garáže od okraje jízdního pásu komunikace.
 • Souhlasí se stavboukanalizační přípojky pro objekt č. p. 190 na pozemku parc. č. 666/1, zulice V Zákopech, pozemek parc. č. 670/1, k. ú. Písniceza podmínky: Povrch komunikace bude uveden do původního stavu. Bude zachován průjezd pro vozidla. Stavba přípojky bude koordinována, resp. předcházet uvažované stavbě rekonstrukce povrchu komunikace.
 • Schvalujesmlouvu o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení 1 kV k pozemkům parc. č. 1123/89, 1123/90, 1123/109, 303/12 a 304/1 v k. ú. Libuš, obec Praha, svěřeným do správy MČ Praha-Libuš a uvedeným na LV 849 pro k. ú. Libuš, obec Praha, sPREdistribucí, a. s.
 • Schvaluje dodatek č. 7 ke Smlouvě o umístění zařízení sTelefónicou O2 Czech Republic, a. s.
 • Souhlasí snavrženým programem zasedání zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 17. 3. 2010, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Jmenuje Lukáše Malého jako člena komise pro spolupráci se zahraničními městy.
 • Souhlasí sopravou DPH vdodatku č. 1 ke smlouvě se zhotovitelem Trigema Building, a. s. pro stavební akci: „Rekonstrukce Libušská č. 1 - etapa 2010" (oprava sazby z19 % platné roce 2009 na nyní platnou sazbu 20 %).
 • Revokuje usnesení č. 41/2010 tak, že bod č. 5 bude nově znít takto: Požadujeme zachovat provizorní průjezdnost znově vzniklé komunikace do ulice VHrobech s tím, že plnohodnotné a definitivní propojení mezi ulicemi Předposlední a VHrobech bude realizováno při akci „Řadové domy při ulici VHrobech", ostatní body usnesení č. 41/2010 zůstávají vplatnosti.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka KONTEJNER NA NEPOTŘEBNÝ TEXTIL

V minulém čísle časopisu U nás jsme otiskli informaci o nově zakoupeném kontejneru na nepotřebný textil, jehož odvoz bude zajišťovat firma Diakonie Broumov. Kontejner je umístěn ve dvoře za poštou na adrese Libušská 1. 

Pro odkládání nepotřebného textilu na tomto stanovišti je doba omezena pouze na pracovní dny od 8 do 18 hodin. (Původně byla stanovena pouze do 17 hodin, nyní je prodloužena do 18, nadále platí, že mimo tuto dobu a o sobotách a nedělích je dvůr uzavřen.)

Věříme, že budete, vážení občané, i nadále možnosti odkládání textilu rádi využívat.

Znovu ještě upozorňujeme, že je nutné, aby všechny odkládané věci byly zabalené v igelitových pytlích, a také, že kromě textilu je možno zde odkládat i nepoškozenou obuv.

 

Hana Kučerová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2010

Základní informace pro občany městské části Praha-Libuš o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2010.

Podle čl. 63, odst. 1, písm f) Ústavy České republiky a podle zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů rozhodl prezident republiky dne 5. 2. 2010 o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na pátek 28. května 2010 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a sobotu 29. května 2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod. Toto rozhodnutí prezidenta bylo publikováno ve Sbírce zákonů č. 37/2010 dne 8. 2. 2010 a tímto dnem byly tedy volby vyhlášeny.

Od téhož data je tak možno podávat žádost o voličský průkaz. (Viz další podrobné informace).

Hlasování probíhá ve volebních místnostech na území České republiky a ve volebních místnostech zřízených při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své členy s přenosnou volební schránkou. Požádat o to lze kdykoli před volbami na tel. 261 910 145 - paní Klemešová.

Místem konání voleb:

v okrsku č. 1071 (1) je místnost v Základní škole, ulice Meteorologická čp. 181, Praha 4 - Libuš,

v okrsku č. 1072 (2) je místnost v Základní škole, ul. Ladislava Coňka čp. 40, Praha 4 - Písnice,

v okrsku č. 1073 (3) je místnost v Základní škole, ulice Meteorologická čp. 181, Praha 4 -  Libuš,

v okrsku č. 1074(4) je místnost v Základní škole, ulice Meteorologická čp. 181, Praha 4 - Libuš,

v okrsku č. 1075 (5) je místnost v Klubu Senior v objektu ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám čp. 664, Praha 4 - Libuš,

v okrsku č. 1076 (6) je místnost v Klubu Senior v objektu ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám čp. 664,  Praha 4 - Libuš.

Adresu volební místnosti a číslo volebního okrsku naleznou voliči na obálce, v níž jim budou domů doručeny hlasovací lístky.

Přesné rozdělení volebních okrsků po jednotlivých ulicích bude vyvěšeno na úřední desce i na

webových stránkách. Dotazy týkající se volebních místností Vám na požádání sdělí paní Klemešová, tel. 261 910 145.

 

Zápis do zvláštního seznamu voličů při dlouhodobém pobytu v zahraničí

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje zákon o volbách do Parlamentu zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelských úřadem (ZÚ) v místě pobytu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 18.4.2010 (neděle). Hlasuje poté ve zvláštním okrsku toho ZÚ.

Upozornění:

V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, je volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud tento volič chce poté v budoucnu opět volit na území České republiky, je nutné požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení, které je nutné odevzdat přede dnem voleb úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu (Úřad MČ Praha - Libuš, K Lukám 664, Humanitní  odbor, paní Klemešová) nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

 

Žádost o voličský průkaz

Postup přijímání žádostí o voličský průkaz pro Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28. - 29. 5. 2010:

Zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů v § 6a odst. 2 stanoví následující: "Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam voličů vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu. Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle."

Volič proto může buď

- doručit úřadu MČ Praha-Libuš písemnou žádost s úředně ověřeným podpisem (formulář ke stažení v záložce „Žádost o vydání voličského průkazu..."), a to nejpozději do 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 21. 5. 2010, kde uvede, na jakou adresu chce voličský průkaz zaslat, případně uvede že si jej přijde osobně vyzvednout,

nebo může

- osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu dne 26. května 2010 do 16.00 hodin sepsat (podat) žádost na Úřadu MČ Praha-Libuš, kde uvede, na jakou adresu chce voličský průkaz zaslat, nebo uvede, že si jej nejdříve 15 dnů přede dnem konání voleb tj. 13. 5. 2010 vyzvedne osobně, případně využije formulář se zmocněním pro jinou osobu k vyzvednutí průkazu a tento formulář zmocněné osobě po ověření podpisu předá.

Pokud bude chtít voličský průkaz vyzvednout osobně, bude mu v době od 13. 5. 2010 vydán na humanitním odboru ÚMČ Praha-Libuš na adrese K Lukám 664. Upozorňujeme, že voličský průkaz bude vydán pouze žadateli o tento průkaz, případně jiné osobě vybavené plnou mocí k vyzvednutí voličského průkazu opatřenou úředně ověřeným podpisem.

 

Od 13. 5. 2009 bude Úřad MČ Praha-Libuš zasílat voličský průkaz těm, kteří požádali o jeho zaslání na adresu uvedenou v žádosti. Průkazy budou zasílány obyčejnou poštou, aby voliči nebyli nuceni chodit na poštu pro doporučenou zásilku.

Termíny příjmu žádostí a výdeje voličských průkazů jsou dány zákonem a nelze je měnit.

Úřední ověření podpisu na „Žádosti o voličský průkaz" které volič zasílá poštou, je osvobozeno od správního poplatku.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů v den voleb do Poslanecké sněmovny PČR v jakémkoli volebním okrsku na území ČR, popřípadě zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Pokud bude občan s voličským průkazem volit mimo území hlavního města Prahy, nemůže pro hlasování použít hlasovací lístky, které mu budou doručeny v místě jeho trvalého bydliště, neboť by byly neplatné.

Po příchodu do volební místnosti tam, kde se rozhodne volit, odevzdá voličský průkaz, prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem nebo platným občanským průkazem a od okrskové volební komise obdrží sadu hlasovacích lístků platných pro příslušný volební kraj.

 

Tomáš Hejzlar, tajemník ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka MÍSTNÍ AGENDA 21 V LIBUŠI A PÍSNICI

ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ K PROJEKTU ROZVOJE MČ PRAHA-LIBUŠ

 

Dne 18. 3 .2010 proběhl v prostorách Klubu Junior v městské části Praha-Libuš závěrečný seminář k projektu „Strategický rozvoj MČ Praha-Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje". Tento projekt byl podán v 1. výzvě Revolvingového fondu MŽP ČR (duben 2008). Městská část získala grant ve výši 700 000 korun. Celkové náklady projektu činí 863 400 korun. Projekt byl zahájen v září 2008 a ukončen bude na jaře letošního roku.

Na semináři byly přítomným prezentovány výsledky projektu. Občané se tak mohli seznámit s indikátory udržitelného rozvoje, které jsme v MČ v rámci projektu sledovali. Měřením těchto ukazatelů jsme zjišťovali, jak se občanům v MČ žije, jak jsou spokojeni s dostupností služeb, s veřejnými službami. Dále jsme se dozvěděli, jak se občané přepravují do práce, za nákupy, k lékaři a jak jsou spokojeni s fungováním MHD, jaká je kvalita ovzduší a jakou má MČ ekologickou stopu (jak hospodaříme s energiemi, zemním plynem a teplem, jaká je produkce komunálního a tříděného odpadu).

Výsledky těchto indikátorů sloužily jako podklad pro Strategický plán rozvoje MČ Praha-Libuš, který vznikl během tohoto dvouletého projektu. Strategický plán je dlouhodobý rozvojový dokument, který řeší rozvoj MČ ve všech oblastech (životní prostředí, volný čas, doprava, bezpečnost, školství, energetické úspory...). Strategický plán bude naplňován jednoletými akčními plány, které bude každý rok schvalovat zastupitelstvo MČ. V akčním plánu jsou již obsaženy konkrétní projekty s určením garantů z řad zastupitelů a úředníků, kteří zodpovídají ze realizaci těchto projektů. Strategický plán bylo třeba posoudit, zda nemá negativní dopad na životní prostředí a veřejné zdraví. Toto se provádí tzv. procesem SEA. Výsledkem tohoto procesu je, že realizace stratetického plánu nebude mít negativní vliv na životní prostředí, naopak, jeho realizace bude mít řadu pozitivních dopadů. Posouzení vlivů strategického plánu rozvoje MČ Praha-Libuš na životní prostředí bylo úplně prvním posouzením strategického plánu městské části v rámci Prahy.

Naším dalším cílem v rámci projektu bylo i zintenzivnění spolupráce MČ s veřejností, neziskovým a podnikatelským sektorem. V průběhu projektu jsme občany, podnikatele a neziskové organizace zapojili do dotazníkových šetření, řízených rozhovorů, pracovních skupin, které se podílely na tvorbě strategického plánu, pořádali jsme veřejná projednání, kulaté stoly a ankety.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se do projektu zapojili, a budu se těšit na další spolupráci. Děkuji: občanům, podnikatelům, zástupcům neziskového sektoru, zastupitelům, úředníkům, členům komise projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 a v neposlední řadě můj dík patří spolupracujícím organizacím - TIMUR, o. s., SPF Group, v. o. s., Ing. Bohumil Sulek, CSc.

Více o projektu, indikátorech a Strategickém plánu rozvoje MČ Praha-Libuš na:

www.praha-libus.cz - Rozvoj městské části, Projekt Zdravé město a místní Agenda 21.

Mediálním  partnerem semináře byl Český rozhlas Regina.

Tato akce byla financována z prostředků Revolvingového fondu MŽP ČR.

Markéta Lukešová, koordinátorka projektu

<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ - PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA OD 1. 9. 2010

Přípravná třída je vhodná pro děti s odkladem školní docházky, které již nechtějí docházet do mateřské školy. Je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním, jejím hlavním smyslem je připravit na první třídu základní školy děti:

§         se sníženou koncentrací pozornosti

§         se sníženou koordinací pohybu

§         s vadou řeči

§         s grafomotorickými obtížemi

§         se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním

§         se zdravotním oslabením 

Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu dětí.

Výuka probíhá od 8.00 do 11.40, děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu a ranní i odpolední školní družinu (6.30-17.30).

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absolvovalo.

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Třída bude otevřena při minimálním počtu 7 dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15.

Pro přihlášení dítěte je třeba, aby se do školy dostavil zákonný zástupce s dokladem totožnosti, s dítětem a jeho rodným listem, a to v individuálně domluveném termínu, nejpozději do 31. 5. 2010. Pro zařazení dítěte je nutné doporučení poradny - viz přihláška.

Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.

 

Mgr. Zdeněk Bělecký, ředitel

ZŠ, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš, tel. 242 446 611, www.zsmeteo.cz

 

<< nahoru

ikonka MEZINÁRODNÍ VÝZKUM DOSPĚLÝCH

Libuš a Písnice vybrána k účasti v mezinárodním výzkumu znalostí a dovedností dospělých Předpoklady úspěchu v práci a v životě (Programme for International Assessment of Adult Competencies - PIAAC).

Během dubna až června proběhne ve vybraných českých domácnostech pilotní šetření k mezinárodnímu výzkumu dospělých, který je zaměřen na zjišťování dovedností, jež lidé uplatňují v každodenním životě (čtení, vyhledávání údajů, využívání počítačů a technologií), na jejich pracovní zkušenosti a vzdělávání. Naše městská část byla vybrána náhodným výběrem, aby se tohoto výzkumu zúčastnila.

Výzkum budou provádět vyškolení tazatelé společnosti SC&C v domácnostech nebo na jiných místech, na nichž se s dotazovanými domluví, např. v knihovnách. Tazatelé budou mít průkazku se jménem a fotografií a budou vybaveni materiály k výzkumu a pověřením. Rozhovor zabere přibližně dvě hodiny a jeho dokončení bude odměněno částkou 500 Kč. Informace poskytnuté v rámci výzkumu budou naprosto důvěrné, neboť zpracovatel je vázán zákonem o ochraně osobních údajů.

Výběr občanů, kteří budou požádáni o účast ve výzkumu, probíhá zcela náhodně. Je velmi důležité, aby se výzkumu zúčastnilo co nejvíce občanů, kteří budou osloveni, neboť každý oslovený zastupuje tisíce dalších dospělých po celé České republice a podle mezinárodních pravidel výzkumu nelze vybrané občany nahrazovat jinými. Proto prosíme všechny oslovené, aby účast ve výzkumu neodmítali a pomohli nám dozvědět se více o znalostech a dovednostech občanů ČR, aby bylo možné získané informace porovnat s informacemi z dalších zúčastněných zemí a využít je jako podklad pro rozhodování v oblasti vzdělávací a sociální politiky.

Na mezinárodní úrovni je výzkum řízen Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V naší republice jej na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy provádí Ústav pro informace ve vzdělávání ve spolupráci se společností SC&C.

Které země se vedle ČR výzkumu účastní? Austrálie, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chile, Irsko, Itálie, Japonsko, Jižní Korela, Kanada, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

Výzkum je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Další informace o výzkumu jsou uvedeny na stránce www.piaac.cz.

Mgr. Veronika Platkevičová, Ústav pro informace ve vzdělávání, upraveno (red)


<< nahoru

Téma

ikonka VYZNEJTE SE VE SVÝCH PENĚZÍCH (7)

PŮJČKY POPRVÉ

 

Úvěry a půjčky jsou všude kolem nás. Každou chvíli jsme účastníky diskuzí na téma půjčovat si peníze, nebo ne? Většinou je to starší generace, která říká: „Nepůjčuj si, kupuj si jenom to, na co máš!" Mají svým způsobem pravdu. Ale ne tak docela.

Pro správné rozhodnutí je důležité promyslet tři věci:

 • Na co si půjčuji
 • Jaký typ půjčky si beru
 • Jaký je poměr mého příjmu a splátky

Hodně na tom záleží, protože půjčit si dneska peníze je velmi snadné. Lákavé nabídky jsou všude kolem nás. Drahého zboží jsou plné obchody. Staví se nové a pěkné byty i domy. Marketingové kampaně finančních ústavů na nás útočí ze všech stran. Není problém si peníze půjčit a už vůbec není problém, za co je utratit. Pojďme se tedy zamyslet nejprve nad tím, na co budeme úvěr potřebovat.
Jsou věci, které nutně k životu nepotřebujeme. Obecně do této kategorie patří spotřební zboží. Domácí kino je věc, bez které se obejdeme, a není vhodné si na něj půjčovat. Sestava za 80 tisíc na splátky udělá na chvíli radost, ale splácení nás čeká následující tři roky. Po třech letech zjistíme, že jsme celkem zaplatili hodně přes sto tisíc a doma máme krám v hodnotě několika stovek. A z výlohy se na nás směje nový super systém za super cenu.
Ještě horší situace nastane při koupi dovolené na splátky. „Kupte nyní, plaťte potom" - podobné slogany používají cestovní kanceláře při prodeji zájezdů. Užít si skvělých čtrnáct dnů v exotické destinaci je příjemná věc. Ale potom splácet dvanáct měsíců něco, co už vlastně neexistuje? K tomu se velmi těžko hledá motivace.

Obecně lze říci, že dluhy na spotřební zboží jsou dluhy špatné. Úroky bývají velmi vysoké a hodnota pořizovaných věcí velmi rychle klesá.

Na druhou stranu jsou věci, bez kterých se žije jen velmi těžko. Třeba střecha nad hlavou. Ať už je to byt nebo dům, má smysl ho pořídit na dluh. Pokud budeme financovat bydlení půjčkou s rozumným úrokem (nejčastější je hypotéka), pak je to jeden z mála dobrých dluhů. Koupíme si rodinný dům za dva miliony a začneme splácet. Máme sice dluh, ale zároveň máme na straně aktiv něco hodnotného. V případě zhoršení naší ekonomické situace můžeme nemovitost prodat a dluh splatit. To u dluhu na spotřební zboží nejde, protože hodnota zboží je po roce násobně nižší než dluh. Navíc při pořízení vlastního bydlení šetříme na nájemném.

Obecně lze říci, že dluh na bydlení je dobrým dluhem.

  

V příštím článku se dozvíte o půjčkách, které jsou velmi nebezpečné a za jejichž nezvládnutím bývá často exekutor. V bankách se objevují pod názvem konsolidační půjčky.

  

František Friš, e-konzultant


<< nahoru

ikonka KUŘÁTKO V ROCE 2010

Milí rodiče, milé maminky, máte pocit, že jaro ne a ne přijít? Že na vás padá tíha domácího úklidu? Každodenní nákupy, starosti a péče o děti? Že nemáte čas si v klidu sednout, odpočinout si a zrelaxovat? Pak přijďte mezi nás se svými malými „kuřátky", miminky i batolátky a užijte si příjemné dopoledne ve společnosti ostatních maminek a jejich dětí. Možná zjistíte, že se cítí podobně jako vy.

 

Kompletní vybavení a zázemí

Mateřské centrum Kuřátko vám nabízí kompletní vybavení a zázemí (herna) pro rodiče a děti (do cca 4 let věku) s doprovodným aktivním programem. Domů vyrazíte odpočatí, plní energie a vašemu malému drobečkovi se bude po dopoledni plném zážitků jistě velice dobře spát!

V tomto roce pro vás Kuřátko (centrum pro rodiče s dětmi) připravilo kromě standardní nabídky programů a služeb i několik novinek. Pokud jste u nás, milé maminky, se svými dětmi ještě nebyly, přijďte a vyzkoušejte si služby našeho centra. První návštěvu máte zcela zdarma! Nově jsou aktivity každého měsíce rámovány společným tématem (zima, jaro, naše příroda apod). V rámci dopoledních doprovodných programů obnovujeme od března oblíbené sportování pro rodiče s malými dětmi (středa), rozšířili jsme nabídku výtvarných aktivit pro rodiče a děti (úterý a čtvrtek). V případě zájmu ze strany rodičů zrealizujeme další mimořádné víkendové kreativní workshopy, stále se aktivně zapojujeme do společných kampaní Den Země či Dny zdraví. Letos bychom rádi dokončili úpravu zázemí centra (nová kuchyňka) a zřídili novou knihovničku s časopiseckou literaturou o výchově a rodičovství.

Montessori herna

Montessori herna, kterou  vám nabízíme dvě dopoledne v týdnu (středa a pátek dopoledne) podpoří vaše dítě v osobním rozvoji a manuální zručnosti. V rámci hrubé motoriky trénujeme koordinaci pohybu a soustředění (rovnováhy) pomocí tanečků a rytmických cvičení. Společnou svačinko" trénujeme návyky stolování v rodině. Připravené prostředí herny a odborně vyškolená lektorka vám zde nabídnou spoustu typů na podporu rozvoje dětské samostatnosti v rodinném prostředí. Netradiční hračky jistě zaujmou nejen dítě, ale i vás a přinesou vám mnoho podmětných inspirací.

 Maminčino dopoledne

Rádi bychom, abyste si, milé maminky, pobyt v centru Kuřátko se svými dětmi užily dle svých představ. Od pondělí do pátku v době provozu centra (9.30-12.00 hod.) si tedy vedle hlavní nabídky doprovodného programu můžete zorganizovat svůj vlastní kreativní dopolední program za využití materiálů a pomůcek centra (výtvarné a sportovní potřeby). Uspořádat si spolu s ostatními přítomnými maminkami malou sportovní desetiminutovku, tanečky s hudbou, kreslící či modelovací kroužek. Domluvit se můžete s denní službou centra, která vám vždy ráda poradí a pomůže. Uvítáme také náměty na nové aktivity, které byste si u nás rády vyzkoušely či zrealizovaly, či kontakty na zajímavé odborníky nebo instituce, se kterými byste se rády setkaly.

Nová informační služba - maminky maminkám

Navštívili jste s rodinou zajímavou akci? Či jste naopak byli se službami v některých zařízeních nespokojeni? Podělte se se svými zkušenostmi s ostatními rodiči. V Kuřátku jsme pro vás zřídili nástěnku pro vaše náměty, tipy na výlet včetně nabídky jiných organizací zaměřených na podporu  či realizaci služeb pro rodinu.

Kromě výše uvedených aktivit plánujeme v roce 2010 pokračovat v realizaci oblíbených mimořádných akcí ( přednášky a semináře pro rodiče, kreativní workshopy, zajímavá setkání).

 

Provoz centra služeb mateřského centra Kuřátko  podporuje v roce 2010 MČ Praha-Libuš a  Ministerstvo práce a sociálních věcí (neinvestiční dotace z programu na Podporu rodiny).

Základní nabídku aktuálního programu a služeb naleznete na webu www.kuratko.mistecko.cz nebo přímo v prostorech centra, v objektu Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 - Libuš.

Těšíme se na shledání právě s vámi!

 

Katka Tomešová, vedoucí centra


<< nahoru

ikonka Z PAMĚTI - TATRY PŘED 40 LETY A DNES (2)

Vladimír Kameník jezdí do hor od 60. let. Jeho původní vzpomínky, které redakce časopisu U nás získala prostřednictvím Klubu Senior, otiskujeme na pokračování. Tentokrát vás autor zve do Západních Tater.

  

ZÁPADNÍ TATRY A BEŠENOVÁ

Západní Tatry, pod jejichž svahy se nachází i koliba Kožiar, kam my, důchodci z Libuše a Písnice, jezdíme každý rok na dovolenou, jsou hory na pohodlnou procházku. Jen na Baranec nebo na nejvyšší horu Bystrou vede dlouhé a namáhavé stoupání, taková trochu tupá dřina. Vystoupat od Kožiaru (850 m) na vrchol Barance (2185 m) dá přece jenom trochu námahy. Doba udávaná na ukazateli - 3,5 hodiny - je tak pro mladé a trénované, pro věk kolem sedmdesátky je reálných tak 5 hodin.

Před 40 lety se mi to jako námaha ovšem nezdálo - z Barance jsme to vzali přes Žiarské sedlo na hřeben Jakobíny a po dalším horském hřbetu Odrance zpět do našeho tábořiště. Od 5 ráno do 9 večer jsme ve vysokohorském terénu ušli dobrých 30 km. Tábořili jsme v ústí Jamnické doliny, asi 4 km od Kožiaru. Opět to bylo divoké tábořiště s pramenem velmi dobré železité kyselky. Přesunout se tehdy z Roháčské do Jamnické doliny znamenalo najet asi 160 km, údolím Oravy a Váhu do Liptovského Mikuláše a zpět k horám. Dnes vede přes hory nová „vyhlídková" silnice, z Mikuláše do Zuberce je to maximálně 30 km. Také dřívější vesnička Zubrerec měla tehdy tak 20, 30 dřevěných chalup a jeden miniaturní „židovský" obchůdek, kde se dostalo všechno možné, a dnes je Zuberec rozlehlé městečko s rekreačními zařízeními, skanzenem a nedalekým akvaparkem Oravica. Ale ta stará romantika je nenávratně pryč.

Bešenovou jsme navštívili někdy v polovině 70. let při cestě do Nízkých Tater. V místech, kde je dnes stejnojmenný akvapark s drahým vstupným, byly dva betonové bazény, jeden s příjemně teplou nazrzlou vodou, druhý trochu chladnější. Areál byl oplocen drátěným pletivem a sloužil jako autokempink. Poplatky byly lidové. Za parkování auta 2 Kčs/den, za osobu nebo stan po 1 Kčs/den, takže jeden den pro 2 osoby přišel na 5 Kčs. Dnes stojí v Bešenové půlden 600 Sk nebo 20 Euro... Vzpomínám si také na tu vesnici. U „socialistického" řezníka jsme tam na radu hlídačky autokempinku koupili asi 3,5 kg vážící a 7 cm silný plát uzeného domácího špeku vynikající chuti, který nám vydržel v ledničce celou zimu a ze kterého jsme až do jara ukrajovali. V Zuberci nebylo nikdy JR(Z)D a ani  v Bešenové nebrali Slováci socialistická nařízení a omezování moc vážně.

Pokračování příště

 

Vladimír Kameník


<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci duben 2010 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 82 let, 84 let, 86 let, 87 let, 90 let, 91 let a 93 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

Stanislav Bareš

Věra Ehrenbergerová

Milena Tintěrová

Josef Pachta

Jiří Letošník

Jaroslava Zachová

Hana Studničková

František Hertl

Božena Žákovská

Marie Štefková

Jaroslava Očenášková

Květa Viturková

Libuše Roubíčková

Věra Nosková

Jaroslav Kareš

Jaroslava Kopecká

Milada Augustinová

Jarmila Melicharová

Vlasta Boušková

 

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách „U nás", je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou -  tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení.


<< nahoru

ikonka Smuteční oznámení


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (53)

DO JARA SE STARÝMI LÁSKAMI A PRO DĚTI

  

Původně jsem březnové knihkupectví chtěl (originálně) věnovat jaru, ale pak jsem si prohlédl novinky v našich knihkupectvích a bylo rozhodnuto. Ve 38. Virtuálním knihkupectví jsem vám doporučil Lososa pochyb předčasně zesnulého Douglase Adamse, autora kultovního Stopařova průvodce vesmírem, a ve 45. jsem vás seznámil s Artemisem Fowlem, hrdinou románů irského spisovatele Eoina Colfera. Nezdůrazňoval jsem podivuhodnou tvůrčí a tematickou blízkost obou autorů, která se nakonec projevila sama:

 

Eoin Colfer:

Stopařův průvodce Galaxií 6. - A ještě něco

ISBN: 978-80-257-0259-8

Eoin Cofler svérázně oslavil touto knihou 30. výročí vydání slavného cyklu Douglase Adamse, textu, který navždy proměnil naše postoje k dvouhlavým mimozemšťanům, ginu s tonikem, dějinám vlastní planety, hlasité hudbě, ojetým propisovačkám, robotům, čaji a zejména ručníkům. Autora, který vytvořil trilogii o pěti svazcích, který dokázal své čtenáře rozesmát a nenutil je ronit zbytečně slzy sentimentálního dojetí. Jaksi samozřejmě s trochou zlomyslnosti, s náležitou dávkou pokory a se samozřejmým svolením Adamsovy manželky dopsal a vydal šestý díl kultovní ságy! 

Dan Brown (* 22. června 1964  Exeter, (New Hampshir, USA) je bezesporu dalším kultovním autorem naší současnosti. Syn profesionální hudebnice a středoškolského profesora vystudoval elitní internátní střední školu Phillips Exeter Academy a  roku 1986 absolvoval vysokou školu Amherst College. Nějakou dobu učil angličtinu a tvůrčí psaní a v  roce 1996 vydal svůj první román Digitální pevnost. Ten se stal brzy bestsellerem, a Dan Brown se dal na dráhu spisovatele „na plný úvazek". I další Brownovy romány Andělé a démoni, Šifra mistra Leonarda a Pavučina lží se staly světovými bestsellery. Šifra mistra Leonarda zvedla takovou vlnu zájmu, že ji Vatikán přidal na "index". Byla již přeložena do 42 jazyků, prodalo se jí více než 10 miliónů výtisků a byla také zfilmována. Spisovatelova tvorba se neustále pohybuje na hraně mezi fikcí a skutečností. Čtenář většinou neví, ve které oblasti se právě nachází a autor hranici záměrně rozmazává. Knihy Dana Browna jsou navíc psány nesmírně čtivým způsobem patrným i z českých překladů. Řečené se týká i Brownovy novinky na českém trhu:

Dan Brown

Ztracený symbol

ISBN: 978-80-25702-406

Po Andělech a démonech a Šifře mistra Leonarda jde o třetí příběh se symbologem Robertem Langdonem. Po předchozích šetřeních v Římě, Vatikánu, Paříži a Londýně se Langdon poprvé zaplete do dešifrovací honičky na území USA, v samotném Washingtonu D.C. K řešení záhady je vyzván hrůzostrašným předmětem ležícím na zemi v Kapitolu, ukazujícím na nástropní fresku s obrazem George Washingtona. A není náhodou, že bývalý americký prezident položil základní kámen Kapitolu roku 1793 se zednářským kladívkem a zednářskou lžící v rukou. A tak se právě zde odehrává honba za legendárním zednářským pokladem...

 

Tolik, co se týče těch starých (literárních) lásek a na děti taky nezapomenu - mám pro ně knihu plnou námětů na jarní pohádkové výlety a usměvavou knížku Pavla Šruta, autora už pomalu také kultovního...

 

Radek Laudin:

Nejznámější pohádková místa křížem krážem po Česku

ISBN: 978-80-253-0973-5

Návod na cesty po stopách českých pohádek a filmů pro děti nás dovede třeba tam, kde chtěla princezna Krasomila po králi Miroslavovi zavázat střevíček, i tam, kde se Bimbác ze Tří veteránů zamiloval do krásné princezny a ještě leckams!

 

Pavel Šrut - Galina Miklínová:

Pan Kdybych hledá kamaráda

ISBN: 978-80-7432-006-4

Už jako malý Kdybýšek měl ten Kdybych jediného přítele - plyšového Psa. Stárnoucí pan Kdybych si teď pořád stýská. Že nemá nějakého kamaráda, který umí hrát šachy nebo aspoň lízaný mariáš a se kterým se dá zajít do hospůdky, do přírody nebo třeba do divadla. A tak jeho chytrý Pes dá do novin inzerát: „Pan Kdybych hledá kamaráda. Seznámení možné na lavičce u sochy básníka na Petříně." A hned nato se na lavičce u pana Kdybycha vystřídá podivná galerie postaviček: pan Abych, pan Jábych, pan Cobych, paní Květa Ledabych... Den co den tu sedá také ijáčkovsky ustýskaný pan Nebych, který už na žádné kamarádství nevěří. Ale tento pohádkový příběh samozřejmě skončí šťastně! Galina Miklíková už po několikáté vyzdobila Šrutovu knihu půvabným ilustracemi a podle mne by kniha mohla kandidovat na titul Nejkrásnější kniha roku v kategorii Knihy pro děti a mládež.

  

Pěkné březnové pohádkové počteníčko přeje svým čtenářům

 

jbx


<< nahoru

Zveme

ikonka DĚTSKÝ DEN V NOVÉM

Již tradičně zveme všechny děti na oslavu jejich svátku. pořádá ji pořádá MČ Praha-Libuš ve spolupráci s TJ Sokol Písnice, SDH Písnice, SDH Libuš dne 29. 5. 2010 od 14 do 18 hodin na fotbalovém hřišti v ulici Švihovská v Písnici.

Letošní Dětský den bude probíhat v „novém kabátě". O zábavu se bude starat Umělecká agentura se soutěžně-zábavný programem, který se bude jmenovat Rozdováděné léto s klaunem Ferdou.

Městská policie opět zajistí svůj program a jezdecký oddíl TJ Tempo sveze děti na ponících.

Občerstvení v podobě pití a vuřtu je pro děti zajištěno zdarma.

 

MČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK

Městská část Praha-Libuš již tradičně pořádá pro veřejnost dne 15. května 2010 od 14 do 18 hodin společensko-kulturní akci na prostranství před nákupním střediskem na panelovém sídlišti Písnice a v jeho okolí.

Vystoupí děti ze základních a mateřských škol, vlastním programem přispěje fitness centrum Bodypoint, pěvecký sbor Prážata, taneční soubor Caramelka, mažoretky, dále to bude taneční vystoupení vietnamských dětí. Hudební skupina nám zahraje k dobrému posezení a občerstvení, které bude možné si na této akci koupit.

Ve stáncích bude možno zakoupit květiny, proutěné košíky, hračky, ručně vyrobené zboží od místních občanů nebo dětí ze základních škol a z chráněných dílen Modrý klíč.

Pro děti a mládež budou připraveny např. soutěže, skákadla, horolezecká stěna.

Na závěr jarmarku se uskuteční losování z tomboly, do které přispějí sponzoři z místních firem.

Přijďte společně prožít příjemné odpoledne.

 

Petr Mráz, starosta MČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY

Nabídka letních intenzivních jazykových kurzů v Klubu Junior: angličtina, ruština i čeština pro cizince.

Nemáte během roku na učení čas? Učili jste se angličtinu léta a stále vám chybí jistota v komunikaci? Potřebujete si jen zopakovat a setřídit  své gramatické znalosti, uplatnit svou angličtinu či ruštinu v komunikaci s rodilým mluvčím?

Pak právě vám nabízíme vhodný letní intenzivní kurz cizího jazyka, který bude probíhat v červenci a srpnu. Rozsah a čas výuky stanovíme individuálně dle vašich znalostí. Cena dle rozsahu výuky.

Kurz je vhodný pro dospělé i pro žáky vyšších ročníků ZŠ či studenty gymnázii.

Předběžné přihlášky do 30. 5. 2010.

Veškeré dotazy na e-mail adrese: n.ludvikova@seznam.cz

 

Mgr. Nina Ludvíková 


<< nahoru

ikonka KALENDÁRIUM – DUBEN 2010

Termín

Název akce

Místo konání

Čas konání

MČ Praha-Libuš se během měsíce dubna zapojuje do osvětové ekologické kampaně Den Země

21. 4.

Přednáška: Zelené potraviny

 MC Kuřátko, Na Okruhu 395

www.kuratko.mistecko.cz

9.30-12 hod

28. 4.

Aktivní dopoledne pro veřejnost: info stánky, soutěže, kvízy atd....

ZŠ Meteorologická

dopoledne

28. 4.

Beseda s rodiči: (ne)výhody látkových  / jednorázových plen

MC Kuřátko, Na Okruhu 395

www.kuratko.mistecko.cz

9.30-12 hod

28. 4.

Den Země v ZŠ Meteorologická

Pestrý ekologický program pro veřejnost v okolí ZŠ Meteorologická 181, Libuš

9.00-13.00

29. 4.

Výlet pro seniory MČ Praha-Libuš

Hradec Králové

Přihlášky od 19. 4.

na tel. 261 910 145

celodenní

30. 4.

Pálení čarodějnic

V libušském lomu,

 pořádá SDH Libuš

od 18 hodin

 

  

 

 

 

  

 

 

Připravila Renáta Sobíšková


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Mateřské centrum Kuřátko, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš, kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719, www.kuratko.mistecko.cz

Základní otevírací doba: pondělí až pátek 9.30-12.00

Příspěvek: 30 Kč, předplatné 200 Kč/10 návštěv, Montessori 50 Kč

Základní přehled aktivit a služeb centra, včetně herny Montessori, naleznete na webu MC.

NOVINKY

V pondělí 5. dubna zavřeno. Hlavním březnovým tématem našich aktivit jsou oslavy Dne Země. Ve dnech 26. 4. - 2. 5. se MC Kuřátko připojuje ke kampani Týden opravdových plen.

Nové služby a aktivity: 

 • Plánujeme znovuobnovení aktivit Klubu dvojčat a vícečat při MC Kuřátko. Pro rodiče svícečaty či více dětmi blízko po sobě otevřeme novou informační sekci na webu MC, od května pak bude do aktivit zařazen pravidelný program ktomuto tématu (jednou za měsíc).
 • Vyjednáváme lektory a podmínky pro realizaci kurzu pro rodiče Efektivní rodičovství (podzim 2010) - cyklus besed na téma „ jak co nejlépe zvládnout role rodičovství a výchovu vlastních dětí".Více informací ke kurzu naleznete od května na našem webu, informační schůzka pro zájemce - červen 2010.
 • Prosíme hodnoťte: Prosíme návštěvnice centra o vyplnění dotazníku MC o nabídce, kvalitách a spokojenosti rodičů se službami a aktivitami. Za vyplnění dotazníku obdrží maminka poukaz na 1 volný vstup do centra Kuřátko.

 

DUBEN 2010

5. 4.      pondělí             zavřeno

6. 4.      úterý             Bramborová tiskátka

7. 4.      středa             Jarní sportování

8. 4.      čtvrtek             Stromeček kávovníček                       

12. 4.    pondělí             Malé maňáskové divadélko pro děti

13. 4.    úterý       Bylinky jako prevence a lék (beseda)

14. 4.    středa     Modelování planet(y) Země - výtvarně-sportovní dopoledne

14. 4.    středa od 16.30    Logopedie a rozvoj grafomotoriky (informační beseda)

15. 4.    čtvrtek             Veselá zvířátka z kamenů*

19. 4.    pondělí             Narozeninová party pro malé dubnové oslavence (nutnost přihlášení)

20. 4.    úterý             vyrábíme Květinové desky

21. 4.    středa             Zelené potraviny ve výživě (beseda)

21. 4.    středa od 16.30 Divadlo Hračka - krátké pohádky na přání pro předškolní děti  (od cca 1,5 roku) vstupné 50 Kč/osobu, nutnost přihlášení (osobně v MC či e-mailem)

22. 4.    čtvrtek             Den Země: společné sázení květin před MC, soutěž pro děti  *

26. 4.    pondělí              Zpívání s kytarou

27. 4.    úterý             Výroba zkamenělin

28. 4.    středa             Plenkování (látkové pleny) (beseda nad zkušenostmi rodičů)

29. 4.   čtvrtek             Čarodějné slavnosti - grilování a karneval pro děti a rodiče*

            

*Za pěkného počasí se bude aktivita realizovat venku na zahradě Klubu Junior.

 

Katka Tomešová                   


<< nahoru

ikonka LETNÍ INTEGROVANÝ DĚTSKÝ TÁBOR 2010

Humanitárního sdružení Protebe a Klubu Junior za podpory městské části Praha-Libuš a Magistrátu hl. města Prahy

 

Vážení rodiče, milé děti, nabízíme vám volná místa na letním dětském táboře v chatové osadě, která se nachází v jižních Čechách, nedaleko města Blatná, mezi obcemi Lažánky a Blatenka, uprostřed lesů na břehu rybníka Ostrý.

Termín konání: od 8. do 22. 8. 2010

Cena: 4800 Kč

Odjezd:  8. 8. 2010 ve 14:00, konečná autobusu č. 215, Praha-Libuš

Návrat: 22. 8. 2010 ve 12:00 na místo srazu

Ubytování: v dřevěných čtyřlůžkových chatičkách, sociální zařízení společné. V areálu je volejbalový kurt, stolní tenis, skluzavka, půjčovna loděk a tábořiště.

Strava: 5x denně, celodenní pitný režim

Nabízíme: Míčové a jiné sportovní skotačení, stálou partu zkušených a proškolených vedoucích, skvělou partu nových kamarádů, zdravotní a odbornou péči a hlavně spoustu zábavy při oddílovém i celotáborovém programu. Doprava zajištěna hromadně autobusy z Prahy-Libuše.

Rezervace: Pokud se pro náš tábor rozhodnete, ozvěte se na uvedené kontakty, bude vám zaslána složenka i další informace. Požadujete-li, vystavíme fakturu (zašlete vzor textu).

Poté, co od vás obdržíme vyplněnou přihlášku, bude vám místo na táboře rezervováno do 31. 5. 2010. Neobdržíme-li do tohoto data doklad o zaplacení, může být vaše místo nabídnuto jinému zájemci.

Program: Celotáborová hra na námět úspěšného filmu Stvoření světa. Kromě této táborové dominanty osvědčené i nové zábavné hry na suchu i ve vodě, sportovní soutěže, diskotéky, společenské hry, táboráky, práce s lanem i s pastelkou.

Tábora se zúčastní cca 75-80 dětí. Menší počet dětí vytváří na táboře příjemnou atmosféru, ke které přispívá i skutečnost, že se děti i vedoucí navzájem znají a oslovují se jmény. Velkou část programu tvoří aktivity s oddílem, při kterých si děti hrají, poznávají přírodu, učí se vzájemné toleranci, samostatnosti a pozitivnímu kamarádskému jednání.

 

DÁLE PŘIPRAVUJEME TYTO AKCE:

2. 4. - 5. 4. 2010     -            Velikonoční pobyt na Slapech

22. 4. 2010                  -          Den země na Libuši v Klubu Junior pro školky, školy

                                                od 9 hodin       

24. 5. 2010                  -            Výlet na zámek zámek Berchold

5. 6. - 6. 6. 2010          -          Výlet parníkem do Botanické zahrady v Praze pro celé rodiny 

 

Informace: tel. 241 410 421, 777 603 883, e-mail zdenka.kapicova@quick.cz, webové stránky se upravují

 

Zdenka Kapicová


<< nahoru

ikonka LIBHUSh

Již popáté je tu Libhush alias Libušská hudební show,   soutěž hudebních dovedností dětí a mládeže.

             Uplynulé ročníky ukázaly velký talent všech účastníků. Zastoupeni byli flétnisté, kytaristé, klavíristé i zpěváci.  Přihlásí se také letos ti, kteří muzicírují i jinde než v Klubu Junior?  Budou jejich kvality takové jako předcházející ročníky, udělali mladí virtuózové další pokroky? A kdo se vlastně může zúčastnit? Soutěžit mohou všichni  hudební zájemci, kteří si připraví libovolnou píseň či skladbu.

 

Disciplíny:       

A. flétna *)

B. klavír, keyboard

C. kytara

D. zpěv *)

 

Věkové kategorie:

1.      0-6 let

2.      7-10 let

                  3.  11-15 let

                                                                                                     4. 15 a více let

 

*) V případě sólového charakteru těchto dvou disciplín je možné účastnit se soutěže za doprovodu dalšího hudebního nástroje.

 

I letos budou v porotě zasedat lektoři hudebních oborů Klubu Junior, kteří budou mít nelehký úkol - vybrat ty, které ocení diplomem a hodnotnou cenou! Nerozhoduje však pouze talent a výběr skladby, ale celkový projev mladého umělce.

Přátelské klání se uskuteční v neděli 16. května od 16 hodin v prostorách Klubu Junior (Na Okruhu 395/1)

 

Bližší informace:

Lenka Koudelková, 604 273 968

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přihláška do soutěže Klubu JUNIOR

LIBHUSh

 

Jméno a příjmení............................................................         Telefon..............................................

 

Adresa........................................................................................................................................................

 

*Disciplína: : A. flétna                                            *Kategorie: 1. 0-6 let

          B. klavír, keyboard                                         2. 7-10 let

 C. kytara                                                               3. 11-15 let

          D. zpěv                                                               4. 15 a více let

                           

Přihlášku je nutno odevzdat do 30. 4. 2009 do Klubu JUNIOR,

Na Okruhu 395/1, Praha 4

*zakroužkujte

<< nahoru

ikonka ROZKVETLÁ LIBUŠ A PÍSNICE 2010

Podmínky soutěže:

Do kategorií pro občany může být přihlášeno jakékoliv soutěžní rozkvetlé místo (balkón, okno, předzahrádka, zahrádka), u firem úprava a zajímavá květinová výzdoba v Libuši a Písnici.

Soutěžní místo může přihlásit kdokoliv (majitel, sousedé, kolemjdoucí apod.). Po vyhodnocení budou majitelé, resp. firmy, vybraných rozkvetlých míst osloveni, aby si mohli převzít ceny. Ceny budou předávat v listopadu 2010 starosta MČ Praha-Libuš a sponzorské firmy.

 

Přihlášení do soutěže je možné prostřednictvím:

e-mailu: ziv.prostredi@praha-libus.cz

webu: www.praha-libus.cz - Rozkvetlá Libuš a Písnice

telefonicky: 261 911 876

osobně: na odboru životního prostředí a dopravy na adrese K Lukám 664, Praha 4 - Libuš.

 

Přihlášení musí obsahovat:

1. Označení místa, které je přihlášeno do soutěže (název ulice s  číslem popisným u rodinných domů, u panelových domů s bližším určením okna či balkónu, u firem název firmy).

2. Určení kategorie.

3. Po přihlášení do soutěže je nutné doložit nejméně 3 fotografie přihlášeného místa. V případě, že nebudou moci být fotografie doloženy, může o jejich zhotovení být požádáno na odboru životního prostředí a dopravy.

 

Způsob hodnocení:

1. Rada MČ Praha-Libuš ustanoví hodnotící komisi složenou z pracovníka úřadu, zastupitele MČ, zástupců sponzorských firem, neziskového sektoru a komise Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21.

2. Zaslané  fotografie budou (z důvodu ochrany soukromého majetku bez uvedení bližšího určení místa) průběžně zveřejňovány na internetové adrese www.praha-libus.cz - Rozkvetlá Libuš a Písnice, případně též v časopisu U nás.

3. Hodnocení bude prováděno na základě předložených fotografií, případně hodnocením na místě.

4. Komise bude hodnotit zejména celkový vzhled, dojem a nápaditost.

5. Celkové vyhodnocení provede hodnotící komise po ukončení soutěže, tj. po 30. 9. 2010 s vytvořením pořadí.

6. Pracovnice odboru životního prostředí a dopravy následně zjistí zájem majitele vybraného místa o převzetí či nepřevzetí ceny - dárkové poukázky, resp. písemného poděkování.

Ceny u 1. - 3. kategorie budou opět formou dárkové poukázky s platností do 30. 6. 2011 na odběr zboží v květinářství BodyPoint paní Hejtmánkové nebo prostřednictvím firmy T & V Loukotovi  v Zahradnictví Jan Smitka Vestec. Vítěz v kategoriích obdrží milé překvapení od pana Chaloupky - Don Pablo Libuš. V případě odmítnutí bude osloven majitel následujícího vybraného místa.

U nové 4. kategorie obdrží firmy, které se umístí na 1. - 3. místě písemné poděkování od starosty MČ Praha-Libuš.

7. Slavnostní předání dárkových poukázek a písemných poděkování pro firmy panem starostou MČ Praha-Libuš a zástupci sponzorských firem se uskuteční v listopadu 2010.

8. Závěrečné výsledky budou uveřejněny v časopisu U nás a na adrese www.praha-libus.cz.

 

Věříme, že jako v loňském roce se mnoho z vás, vážení občané, přihlásí do soutěže. Zároveň s novou kategorií je to i výzva pro firmy, které se jistě rády budou chtít také zapojit.

 

Děkujeme sponzorům:

 

Don Pablo                                                       BodyPoint                                                      Louka

cukrárna

pizzerie

jídelna

                                                                                                                                                                                                                  T &V Loukotovi

Pavel Chaloupek                                                                                  Jana Hejtmánková                                                                          zahradnická firma                                                                                 

Libušská 394/229                                                                               Květinářství                                                                                    Frostova 343,  Praha 10Petrovice

142 00 Praha 4                                                                     Mirotická 929/12, Praha 4 - Libuš                                                 mobil: 602 255 208, 724 368 648

tel. 731 154 000                                                                    mobil: 602 249 285                                                                        www.tomlouka.cz

e-mail: donpablo@donpablo.cz                                   www.bodypoint.cz                                                                         

www.donpablo.cz                                                                               e-mail: jana@bodypoint.cz


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM KLUBU

Zveme srdečně naše milé seniory na program připravený na duben a začátek května 2010:

 

6. 4.  Na toto odpoledne jsme připravili něco málo o tradici slavení svátků velikonočních.

 

13. 4.  Odpoledne si zpestříme krásnými scénkami a vyprávěním našeho slavného vypravěče pana Menšíka.

 

 20. 4. Odpoledne plné pohody a povídáním s vrstevníky při kávě a čaji.

 

27. 4. Sousedské setkání našich seniorů s panem P. Mrázem, starostou naší městské části Praha-Libuš.

 

4. 5.  Toto odpoledne zasvětíme cvičení pro lepší kondici - doporučené každodenní cviky při rozcvičce. Pokračovat  budeme tzv. s písničkou, se kterou jde všechno líp, vždy se za zpěvu a po cvičení  zasmějeme, a to je moc dobře! Připravila paní Mgr. J. Kaněrová.

 

11. 5.  Výlet za historií, tentokráte na zámek Zbiroh. Odjezd v 10 hodin od Eimů, návrat cca v 17.00 hodin. Je připravena prohlídka zámku, okruh podle vlastních možností, posezení v  zámecké restauraci s objednaným pohoštěním, prohlídka okolí a jiné.

 

Těšíme se na vás všechny v našem klubu, který je připraven pro potěšení a popovídání

s přáteli.

Máte i možnost zajít do místní knihovny pro hodnotnou četbu, která je vám vždy k dispozici. Otevřena vždy od 14.00 do 18.00 hodin, stejně jako náš Klub Senior.

 

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka ZA KRÁSAMI A ODPOČINKEM NA SLOVENSKO

Další nabídka pro seniory z Libuše a Písnice.

 

Krásné léto, ještě teplo,

Slovensko vám neuteklo!

Ještě pár míst k tomu máme,

proto rádi přivítáme!

S naší stálou hvězdnou partou

zažijete dovolenou velkou!

Nebojte se, senioři, jet!

Za rok s námi opět budete chtět!

Je již proto čas, vždyť hory volají nás!

 

Do krásného prostředí Žiarské doliny, turistických výstupů pro zdatné, nebo jen pro odpočinek a procházky po lesích vod a strání, vás co nejsrdečněji zve stálý organizační výbor, a to již osmým rokem a jen proto, že se nám zde moc líbí! Máme k dispozici ubytování ve dvojlůžkových pokojíčcích s přísl. a balkonem, výběrem chutné stravy, plná penze. Posezení jak na baru, tak i na terase.

Mimo jiné připravujeme: koupání v lázních Bešeňová, výlet do Nízkých Tater - Chopok, plavení po pltích, prohlídka Oravského zámku, Liptovský Mikuláš a Liptovská Mara, přednáška Horské služby, seniorský výstup s p. Ďuriškou, fotografické snímky z vrcholků hor na DVD, tradičně na přivítanou nám zahraje folklorní skupina k tanci a poslechu.

Odjezd: Sraz dne 6. 8. 2010 v 23.30 hod., ve 24.00 odjezd z Písnice, dále u sokolovny Libuš, Černý Most.

Návrat: Dne 14. 8. 2010 cca ve 21.00-22.00 hodin.

Doporučujeme: Pojištění na týden v cizině. Vzít s sebou léky, které potřebujete i některé na ev. potřebu. Platný cestovní pas, ev. občanský průkaz. Kapesné doporučujeme 100 až 150 euro. Jen na pití, suvenýry, vstupy. Jídlo máme v dostat. množství! Cena podle propočtu na rok 2010 je 150 euro (výběr do konce května) a 1 300 Kč - výběr do konce června.

Obraťte se proto na: paní Urbanová za Písnici na tel. 261 912 404, paní Prchlíková za Libuš   na tel. 608 511 980.

Srdečně zve organizační výbor:

 

p. Lehovec, Braun, Prchlíková, Urbanová


<< nahoru

ikonka VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI V PÍSNICI

DEN ZEMĚ - DOPOLEDNE VČELY

Mezinárodní Den Země přímo vybízí k zamyšlení nad ekologickými dopady lidské činnosti. Připomíná potřebu chránit naši přírodu i všechny v ní žijící živočichy. Mezi ty nejužitečnější patří včely. A právě jim, jejich životu a způsobu chovu se bude věnovat dopolední program, který v Klubu Junior v Praze-Písnici organizuje kroužek mladých včelařů Vyšehradští včelaříci ve čtvrtek 22. dubna 2010. Děti z okolních základních i mateřských škol si zde budou moci prohlédnout nejrůznější včelařské pomůcky, uvidí živé včely, uslyší vyprávění zkušených včelařů. Své čerstvě získané znalosti o včelách a včelařství budou moci ihned zužitkovat v připravených hrách a soutěžích, ze kterých si vítězové odnesou nějakou tu sladkou medovou pochoutku. Možná, že se z některých návštěvníků akce stane člen včelařského kroužku a později samostatný včelař, který pomůže i v Praze udržet tento krásný a prospěšný obor lidské činnosti.   

 

Zdenka Kapicová


<< nahoru

ikonka ZÁJEZD DO VÝCHODNÍCH ČECH

Městská část Praha-Libuš pořádá pro seniory naší městské části zájezd.

 

Zájezd je určen občanům, kteří věkově splnili podmínky starobního důchodu a jsou

trvale hlášeni v naší městské části.

 

Kam pojedeme?

Navštívíme východní Čechy - hvězdárnu a planetárium a obří akvárium v Hradci Královém. 

 

Cena zájezdu?

Všem zúčastněným bude ÚMČ Praha-Libuš hradit autobusovou dopravu a vstupy do  hvězdárny a akvária.

 

Kdy pojedeme?

Ve čtvrtek 29. dubna 2010. 

 

Program zájezdu:

Ráno vyjedeme už v 7.30 hodin. Sraz bude v 7.15 hod. v ulici K Lukám 664/1 -  před Úřadem MČ Praha-Libuš (je zde Klub Senior). Po návštěvě hvězdárny a planetária s prohlídkou a programem se stavíme v restauraci na oběd, kde je možnost se naobědvat. Vzhledem k většímu počtu lidí a času je domluveno menu za 65 korun (polévka a přírodní kuřecí řízek s bramborem). Oběd si hradí každý sám. Kdo bude mít zájem o tento oběd, je potřeba to nahlásit při přihlášení. Jiná možnost na oběd nebude, protože se pak přesouváme do obřího akvária, abychom stihli krmení ryb. Návrat se předpokládá kolem 18. hodiny.

 

Přihlašovat se můžete od 19. 4. 2010 na humanitním odboru ÚMČ Praha-Libuš,

telefon  261 910 145.

 

Iva Hájková a Jaroslava Klemešová


<< nahoru
vymezovací obrázek

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 12/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý