Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 06/2010Kronika

ikonka SDH LIBUŠ - ČARODĚJNICE 2010

V libušském lomu se 30. dubna od 16 hodin konalo tradiční pálení čarodějnic, které pořádal SDH Libuš ve spolupráci se soukromou stájí Stable Donja Písnice za finanční podpory MČ Praha- Libuš. Občerstvení zajistil SDH Libuš. Letos už podruhé se připojil i JO TJ Tempo pod vedením Martina Vaško a zhruba dvě hodiny před zapálením hranice bavili malé děti zdarma jízdou na malých i větších koních. Hasiči připravili obrovskou hranici s čarodějnicí a pro děti, mimo jiné, stříkání vody ze dvou C proudů na terč plněnými čerpadlem Heron EMPH 80 W a stříkání z vodního děla naší nové cisterny CAS K 25, Liaz 110.860. Dále byla připravena prohlídka hasičských vozů SDH Llibuš: DA Avia 31, CAS 25 Škoda 706 „Mates" a CAS K 25, Liaz 110.860. V průběhu akce byla připravena i ukázka první pomoci, kterou si děti mohly vyzkoušet na resuscitačních figurínách. Počasí se vydařilo, a tak byla hojná účast až do večerních hodin.

Za SDH Libuš Ondřej Stašek

Foto archív SDH Libuš

GRANT NA PREVENTIVNĚ VÝCHOVNOU ČINNOST V ROCE 2010

Pálení čarodějnic v libušském lomu jsme neorganizovali poprvé. Přesto byl tento ročník pro nás něčím novým a výjimečným. Získali jsme totiž grant a s ním i finanční podporu, abychom mohli pro děti realizovat projekt: Preventivně výchovná činnost.

O názvu projektu jsme před dětmi raději dopředu nemluvili. Mohly by se leknout a chtít raději zůstat doma. Udělaly by ale chybu, protože projekt se skutečně podařil. Byl rozdělen do tří částí.

V první části se děti mohly praktickou a zážitkovou formou seznámit s prací hasičů a s jejich technikou. Vyzkoušely si čerpadla, prošly a prozkoumaly si tři hasičská auta: CAS K 25, Liaz, CAS 25, Š 706 RTHP a DA Avia A30. Do rukou se jim dostalo i naše zásahové vybavení a výstroj. Jsem si téměř jistý, že většina z nich nikdy neměla tu možnost stát na střeše šestnáctitunového hasičského auta a stříkat dělem z cisterny se dvěma a půl tisíci litry vody. Nešlo však jen o to, aby si zkusily hasičskou techniku. Důležité bylo především, aby  získaly důvěru ve složky integrovaného záchranného systému a v hasiče v jejich uniformách. I když i zde se ukázalo, že s dětmi z Libuše a Písnice nepracujeme poprvé. Jeden z našich hasičů - strojník - dostal od mladé slečny květinu se slovy, že má ráda hasiče. Když píši mladé slečny, myslím skutečně mladé, tak šestileté.

Druhá část projektu byla zaměřena na zdravovědu. Po počátečních nesmělých pohledech se stanoviště zaplnilo dětmi, které měly možnost si vyzkoušet první pomoc pod vedením profesionálního záchranáře.

Ve třetí, teoretické části projektu, jsme děti seznamovali s tím, jak přivolat pomoc, pokud se dostanou do nebezpečné a krizové situace. Dozvěděly se, kam zavolat, co říci a hlavně jsme je upozorňovali na to, aby se samy nevystavovaly nebezpečí.

Chceme poděkovat za podporu městské části Praha-Libuš a jejímu humanitnímu odboru. Kdo ví, možná jsme i díky nim v pátek 30. dubna poprvé potkali naše nové kamarádky a kamarády, budoucí členy sdružení dobrovolných hasičů Libuš.

Za SDH Libuš Ondřej Budil


<< nahoru

ikonka DEN ZEMĚ 2010 V LIBUŠI A PÍSNICI

Městská část Praha-Libuš se připojila k mezinárodní ekologické kampani na oslavu Dne Země společnými aktivitami řady místních organizací a institucí. Probíhaly během celého měsíce dubna.

„Do programu se zapojily společně děti i dospělí v mateřských školách, základních školách ale i občanská sdružení a všichni, kdo měli chuť podílet se na prospěšné aktivitě," říká koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice Jana Martínková.

Děti z mateřských škol K Lukám, Lojovická, Ke Kašně a Mezi Domy sázely stromy a keře, uklízely v okolí školek a zvelebovaly prostranství. Den Země se slavil také v Ekoškolce, kde se děti setkaly při různých hrách a soutěžích.

Jezdecký oddíl působící v Písnici se pustil do zvelebování celého areálu stájí a přilehlých ulic. 

Mateřská škola Mezi Domy se přihlásila do projektu Sběr drobného elektroodpadu, který předškolní děti motivuje ke třídění odpadů a tím ochraně životního prostředí.

Základní škola Ladislava Coňka využila spolupráce se studenty z SOŠ Bohemia Regia Praha a společně provedli ošetření stávající vegetace, vysadili nové stromy a osázeli květinové záhony.

Velice zajímavá byla beseda o včelách v Klubu Junior, organizovaná Humanitárním sdružením Protebe a Vyšehradskými včelaříky, při které se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací o tomto užitečném hmyzu a měly možnost vidět skutečný včelí úl i s včelstvem.

Do aktivit se zapojilo také Mateřské centrum Kuřátko. Děti spolu s maminkami sely a vysazovaly rostlinky a povídaly si o planetě Zemi, modelovaly sopky a planety či vyráběly květinové desky na herbáře rostlin.

Úřad městské části Praha-Libuš vyhlásil soutěž Rozkvetlé okno, balkón, okolí domu a letos poprvé i Rozkvetlá firma. Radnice chce podpořit aktivity směřující ke zvelebení a vytvoření příjemného prostředí v Libuši a Písnici.

Celá kampaň vyvrcholila v Základní škole Meteorologická, kde byl ve spolupráci s partnery připraven pestrý ekologický program. Děti se během jednoho dopoledne formou her a soutěží seznamovaly s tříděním odpadů, poznávaly různé druhy sběrných nádob, učily se správně zacházet s nebezpečnými odpady, dozvídaly se o pražských chráněných územích, a spoustu dalších věcí. 

Poděkování patří partnerům celé akce - společnostem Asekol, Elektrowin, Ekolamp, Eko-kom, Pražské sběrné suroviny, středisku ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy, občanskému sdružení Koniklec a Magistrátu hlavního města Prahy.

„Účastníci akcí měli příležitost získat informace o praktické ochraně přírody v blízkém okolí svého bydliště, zúčastnili se osvětových přednášek a na řadě míst proběhl jarní úklid a sázení stromů. Podpořili tak celosvětovou kampaň, která se v České republice slaví již podvacáté," shrnuje starosta Petr Mráz

Více informací získáte na stránkách www.praha-libus.cz v sekci fotogalerie.

Tisková zpráva MČ Praha-Libuš, 10. 50. 2010, upraveno (red)

<< nahoru

ikonka DEMONSTRACE

12. května odpoledne na náměstíčko na sídlišti Písnice svolala svůj mítink Dělnická strana sociální spravedlnosti, nástupkyně Dělnické strany, která byla jako extremistická soudně zrušena. DSSS podle vlastního vyjádření „reagovala na události z nedávné doby, kdy místní radnice varovala před zhoršujícím se soužitím mezi českými občany a vietnamskou komunitou". Městská část Praha-Libuš aktivity Dělnické strany na svém území jasně odmítla (viz tisková zpráva v rámečku).

Podle osobního svědectví jednoho z místních občanů, který asi v půl sedmé projížděl okolo místa demonstrace na kole, na prostranství bylo zhruba 250 lidí, z toho minimálně třetina policistů a členů antitikonfliktního týmu a další možná třetina „zvědavci  postávající v hloučcích trošku stranou, aby viděli a slyšeli, ale vlastně nebyli. V širším okolí bylo mnoho desítek dalších policistů s dodávkami s pletivem na oknech, nebo hlídkujících ve dvojicích až trojicích," sdělil očitý svědek, „na místě celkem klid, když se v jednu chvíli schylovalo k nějaké strkanici u transparentu, myslím NE xenofobii NE Dělnické straně, tak hned přispěchali lidé z antikonfliktního týmu, nastražili se policisti postávající v ochranných vestách kousek opodál (díky jejich upozorňování se navzájem jsem si všiml, že se něco děje), ale ti zůstali na místě a nezvyšovali nervozitu u té strkanice. Naopak novináři a několik televizí se tam natlačili téměř hned, několik velkých kamer a minimálně pět profi foťáků. Ti 
protikonfliktní to zvládali dokonale a policisti vybavení na rvačky to viděli a jen zpovzdálí jistili, bylo to naprosto profesionální a secvičené."

Na následující den občanské sdružení Gọi Nắng, složené z „občanů různých států, národností a ras a vyznání, s cílem napomáhat přátelskému soužití a umírnění nepřátelských nálad, vyznávajíce principy demokracie" v reakci na mítink Dělnické strany sociální spravedlnosti, pozvalo „všechny lidi dobré vůle na setkání s názvem Závitek pro Libuš" v centru Libuše u pošty. Při této příležitosti nabízeli ochutnávku vietnamské kuchyně - jarních závitků. Sdružení rovněž vyzývalo předem účastníky, aby „žádným způsobem nenarušovali mítink DSSS. Chceme se vyhnout jakémukoliv střetu a projevům agresivity, které by mohly kteroukoliv ze zúčastněných stran jakkoliv poškodit."


<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR - LIBHUSH 2010

5. ročník hudební soutěže Klubu Junior Libhush 2010 se vydařil!

V celkem čtyřech hudebních oborech soutěžilo tentokrát 56 mladých účastníků, kteří poměřili své síly při hře na kytaru, flétnu, klavír a klávesy a  zpěv. Absolutní prvenství a věcnou cenu získali ve své kategorii: Alice Kendíková, Monika Suchopárová, Tereza Chlapcová, Sára Osičková, Vojtěch Lanz, Nella Klimánková, Klára Osičková, Pavel Pata, Karolína Menclová, Aneta Ransdorfová.

Gratulujeme!                         

Lenka Koudelková


<< nahoru

ikonka MŠ LOJOVICKÁ - SPOKOJENÝ DEN ZEMĚ

ZŠ Meteorologická nás pozvala na oslavu Dne Země. Žáci z devátých tříd spolu s učiteli připravili pro děti sportovní a vědomostní soutěže, za které děti dostávaly odměny a razítka. Ekologičtí aktivisté zase připravili, formou hry, soutěže k třídění odpadu. Děti si z tohoto dopoledne odnesly mnoho pěkných zážitků a poučení. Největší atrakcí byla přetahovaná mezi školáky a našimi předškoláky. Chtěla bych poděkovat všem organizátorům za velmi pěkně strávené dopoledne a velkou spokojenost všech dětí

Jaroslava Klášterková, učitelka MŠ Lojovická


<< nahoru

ikonka MŠ MEZI DOMY - DEN BEZPEČOSTI

V areálu SOŠ a SOU Dobronická se 11. května 2010 uskutečnila jednodenní akce Magistrátu hl. m. Prahy zaměřená na bezpečnost silničního provozu. Program byl určen především pro žáky ZŠ. I nejstarší děti z MŠ Mezi Domy ale využily příznivé dopolední počasí a zúčastnily se profesionálně připraveného programu.

V nabídce bylo dostatek témat a soutěží, ze kterých si mohly vybírat. Pod vedením policistů a pořadatelů se učily správně a bezpečně ovládat jízdní kolo, dozvěděly se, proč je důležité používat reflexní pomůcky, samy dokonce vyprávěly o nebezpečí alkoholu a drog za volantem a seznámily se se základy poskytnutí první pomoci při úrazech na silnicích. A nyní už je všem dětem jasné, že při jízdě v automobilu musí používat dětské autosedačky a pásy.

Akce se dětem moc líbila a byla  i pro předškolní děti přínosná. Domů si odnášely množství zážitků a spoustu upomínkových předmětů. Děkujeme všem. 

Milena Fiedlerová

<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PODĚKOVÁNÍ ZA ŠPANĚLSKO

Touto cestou bychom  chtěli vyslovit velké poděkování v rámci našeho družebního přátelství v palírně v Třebízi, a to paní vedoucí Formánkové, která nám předala velmi zajímavou nabídku od cestovní kanceláře Pragainfo na zájezdy do Španělska a do jiných zemí (my jsme si vybrali Španělsko) s 50% podporou z EU. Nabídky byly předány paní Prchlíkové, aby se ujala celé této akce, sepsala zájemce, kteří by se chtěli zúčastnit atd. Přes námitky výboru, ať si to každý sám zařídí, dnes již víme, že to byla dobrá volba, neboť další organizace, společné srazy, celková administrativa, výběr peněz a dojednání schůzek, aby vše bylo na 100 % zajištěné, jak to brala osobně paní Prchlíková, bylo velmi dobré rozhodnutí. Po celou dobu se ještě leccos měnilo a my jsme již vystupovali jako skupina, která se domluví, aby vše proběhlo bez problémů.

Zájemců bylo mnoho, bohužel se na všechny nedostalo, hlavně, ze strany letecké společnosti která nemohla pojmout  a dopravit větší počet zájemců, v hotelích by nebyl problém další seniory umístit.

K celému spokojenému zájezdu, hlavně při přípravě a vlastním vyřizováním, přispěla p. Prchlíková, která se celé tři měsíce před odjezdem nezištně starala o tento zájezd, sjednávala schůzky, výběr a doručení peněz, ale i po dobu pobytu, co bylo třeba, včetně výletů, sdružení celého kolektivu apod. Též padla v debatě v klubu na p. Prchlíkovou pochvala ze stran účastníků tohoto zájezdu. 

O tomto všem jsme uspořádali dne 4. 5. 2010 malou klubovou besedu za  přítomnosti některých zúčastněných, kteří všem ostatním vyprávěli, jaké je krásné Španělsko, a jak to vše probíhalo. Paní Mgr. Jana Kaněrová ze svých osobních zápisků podrobně sdělila, co vše jsme viděli, co jsme zažili, další účastníci se připojili se svými zážitky (Pospíšilovi, Mohylovi), aby tak dokreslili, co p. profesorka již řekla. Přítomní senioři tak naslouchali a měli ucelený pohled na tento zájezd za hranice. Vyprávění bylo doloženo množstvím fotografií p. Prchlíkové a různými dokoupenými fotografiemi p. Kaněrové.

Španělsko je členem EU a bude po dobu čtyř let takovéto zájezdy pro české seniory pořádat, za přispění EU. My budeme jistě u toho, neboť naši rekreanti se předvedli ve Španělsku na jedničku, jako ukázněné, kamarádské a hlavně lidské bytosti, Českou republiku dobře  reprezentovali, (což může zvláště p. Prchlíková dosvědčit ze svého zdravotního zážitku), daleko od domova.  

Přáli bychom toto všechno zažít většině našich seniorů z Libuše a Písnice. Budete-li o tom na příští rok uvažovat, sledujte časopis U nás, zveřejníme plánovaný výjezd za hranice. Nevíme dosud kam, ale věříme, že to bude opět zážitek!

Též stojí za zmínku, že jsme měli možnost posoudit zájezdy jiných cestovek (českých seniorů), kterým byl pobyt též zajišťován, avšak náklady, tj. cena na osobu, byly nesrovnatelně větší, než jsme měli my.

Proto bychom ještě jednou rádi moc poděkovali p. Formánkové osobně dne 29. 6. 2010, kdy plánujeme zakončení klubu výletem do Třebíze, a předali  jí malou pozornost!

 

Výbor Klubu Senior

VÝLET NA ZÁMEK ZBIROH U PLZNĚ

Škoda pro ty, kteří se nemohli zúčastnit výletu na zámek Zbiroh u Plzně!

Byl i pro ty, kteří toho moc nenachodí, neboť velmi příjemné bylo i posezení v autobuse - projet se nádhernou krajinou, nechat se unášet historií, vidět monument zámku, slyšet o jeho historii, prohlédnout si místnosti, kde na vás přímo dýchala někdejší doba, spatřit upravenou zámeckou zahradu a mnoho tam již vykonané práce! Poslouchat slova o síle člověčenství, mnoho o národě, střídání vládců, o špatném hospodaření některých majitelů, o těch, kteří stále zámek zdokonalovali, o tom, jak se naši předkované snažili odkázat něco pro nás budoucí. A tak nás napadalo, co že my zanecháme pro budoucí?

O historii zámku, o vzniku jeho názvu Zbiroh, co uvidíme v plánovaném okruhu, nám ještě v autobuse vyprávěla naše klubová historička p. prof. Randová, za což jsme jí vždycky moc vděčni. Mimo jiné zdůraznila, že se zámek nachází na rozhraní Křivoklátska a brdských lesů, v rodišti Josefa Václava Sládka, místo si oblíbil Fráňa Šrámek, Adolf Branald i Alfons Mucha, který zde na zámku pobýval 20 let a vytvořil zde velkolepé dílo - Slovanskou epopej.

Zámek je v současné době v soukromých rukách a netrpí. Vzkvétá, plánují se další opravy, další aktivity, rozšířené ubytování, v zámecké kapli se pořádají svatby, pohoštění, též oslavy v zámecké restauraci. Měli jsme možnost spatřit nádherný apartmán, kde mohou návštěvníci strávit pobyt, novomanželé svatební noc. Je možné naplánovat ve Zbirohu víkendy, které děti darují svým rodičům k významným jubileím jako dárek, je možno využít vše, co se nabízí - wellness centrum, včetně masáží, bazénu, procházek atd. Přála bych všem vidět tu změnu od roku 1990! I my věříme, že se opět vrátíme za čas v tato místa a budeme opět srovnávat.

Průvodkyně mladá, schopná, plná energie nám vše pověděla. Na objednaném jídle v zámecké restauraci s domluveným menu a s výhodnou cenou, jak na svíčkové tak na vepřové, jsme si moc pochutnali. Zákusek byl přímo umělecké chutné dílo. A co bychom popřáli tomuto krásnému zámku, a jeho aktivitám? Hodně úspěchu na vykročené cestě!

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

JÍVKA - STÁRKOV - KUDOWA ZDROJ

Velmi dobrá parta, hezké počasí, možnosti nákupů, nahlédnutí do historie naší země, jak v pátek tak v neděli - to náš kolektiv sdružuje a vždy se mnoho zájemců hlásí a do posledního místečka zaplní autobus. Tento jarní výjezd na tato místa byl výjimečně zdařilý. Sluníčko hřálo nepřetržitě, a dokonce po příjezdu nás vytáhlo na společnou procházku k nedalekému rybníku.

Pátek s plánovanou prohlídkou zámku Hrádek u Nechanic byl mimořádný hlavně tím, že nás provázela průvodkyně velmi znalá a když viděla, že nás výklad moc zajímá, přidala ještě mnoho dalších informací a neváhala prodloužit čas vyhrazený na prohlídku. Pravidelný čas na předvečerní grog s dortíky z libušské cukrárny byl nahrazen sladkostmi od jedné oslavenkyně, která je vezla s sebou a moc nás překvapila. Jak jinak, moc jsme si pochutnali.

Hezké chvilky strávené u našich sousedů, to je již tradice a každý počítá, plánuje, co si doveze, koho podaruje a co si pro radost sobě udělá. Čas utekl jako voda a v klidu a v pohodě  jsme si mohli v penzionu ve tři odpoledne již odpočinou, nebo se projít, nebo v místní restauraci při kávě popovídat.

V neděli při cestě zpět byla naším výborem naplánována prohlídka zámku v Ratibořicích s příjemnou procházkou na Staré Bělidlo. Po obědě v  hospůdce Barunka čas příjemně utekl, pochutnali jsme si a v klidné a spokojené náladě se ubírali  k domovu.

Poděkování patří celému  organizačnímu výboru, ale především našemu panu řidiči, který jezdil klidně a dovezl nás šťastně domů.

Ještě stojí za zmínku slova cestovatelů z tohoto zájezdu, kterými nám dali najevo, že tak bezproblémový zájezd plný pohody a porozumění dosud nezažili a chtějí s námi opět na podzim, tj. 5. 11. 2010 v pátek v 11.00, odcestovat!

Zaznamenala Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka SOKOL LIBUŠ - SOUTĚŽ SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI

Ve dnech 23. - 25. dubna se konala již tradiční Soutěž sokolské všestrannosti Praha pro rok 2010.  Závodilo se v plavání, gymnastice, šplhu a atletice. T. J. Sokol Libuš reprezentovalo v žákovských kategoriích 6 žákyň a 8 žáků - Kuželková Zuzana, Sobíšková Štěpánka, Čechurová Monika, Mádrová Klára, Viklická Natálie, Vlková Veronika, Černý Michael, Chmelík Jaroslav, Kučerák Jan, Kuneš Jan, Klyuev Leon, Sobíšek Tomáš, Vlk Martin a Sobíšek Martin. V kategorii Žáci I celkově zvítězil Tomáš Sobíšek (plavání 2. místo, sportovní gymnastika 3. místo a atletika 1. místo), Martin Vlk obsadil celkově místo 4. - 5., Leon Klyuev vybojoval v atletice stříbrnou medaili a Jan Kuneš získal ve sportovní gymnastice místo 5. V kategorii Žáci III vyhrál plavecký závod Martin Sobíšek a v atletice obsadil místo 3.  V kategorii Žákyně I získala Zuzana Kuželková stříbrnou medaili za atletiku. V kategorii Žákyně II vybojovala Monika Čechurová bronzovou medaili za atletiku.

Všem účastníkům blahopřejeme k dosaženým výsledkům, děkujeme za účast a úspěšnou reprezentaci jednoty. Dále děkujeme všem rodičům za jejich ochotu umožnit dětem reprezentovat naši jednotu, stejně tak i všem cvičitelům, kteří se na přípravě dětí na závody podíleli.

Mgr. Jana Vlková, náčelnice a cvičitelka T. J. Sokol Libuš


<< nahoru

ikonka SOU POTRAVINÁŘSKÉ

Poděkování žákům Středního odborného učiliště potravinářského a městské části Praha-Libuš

V rámci akce Uklidíme své okolí vyhlášené Magistrátem hl. m. Prahy jsme po tuhé a dlouhé zimě vyčistili a upravili okolí školy, trafostanice a Domova mládeže včetně přilehlých ploch v ulicích Libušská a U Bazénu. Za jarního sluníčka šla práce pěkně od ruky a výsledek našeho snažení je opravdu viditelný.

Chci touto cestou poděkovat nejenom našim žákům, ale i panu starostovi a odboru životního prostředí a dopravy městské části Praha-Libuš za vstřícnou pomoc při zajištění kontejneru včetně odvozu.

Určitě to nebyla poslední taková akce. Naše škola je přece součástí Písnice a na našem okolí nám záleží. Chceme pomáhat při zajišťování pěkného vzhledu naší městské části. Rukou máme dost, chuť a elán také. Proč toho nevyužít!

Ing. Milada Valentová, ředitelka SOU potravinářského, Libušská 320/111, 142 00  Praha 4 -Písnice


<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Zdravím všechny milé příznivce a čtenáře časopisu U nás i v měsíci červnu a dovolte, abych vás jako vždy seznámil s několika postřehy z minulého období.

22. duben. Navštívil jsem pana ing. Rostislava Gutha, vedoucího oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy. O schůzku jsem požádal z důvodu poděkování za naše dobrovolné hasiče, jak písnické, tak libušské. Pro SDH Libuš se podařilo získat starší hasičský vůz převodem ze sousedních Kunratic, jelikož Kunratice dostaly nový vůz. JSDH Písnice dostane pravděpodobně v říjnu letošního roku úplně nové vozidlo. Dalším bodem jednání byla žádost písnických hasičů o nový automobil na přepravu osob a drobného materiálu, protože jejich mnoholetá Škoda 1203 již neprošla technickou kontrolou. Dostalo se mi příslibu, že příští rok vozidlo dostanou. Dalším bodem byla plánovaná výstavba nové hasičské zbrojnice v Písnici a možnost jejího financování ze strany hl. m. Prahy, stejně tak plánovaná výstavba multifunkčního objektu ve Skalské ulici, v jehož části by podle projektu měl být prostor pro hasiče SDH Libuš. Pevně věřím, že příští rok bude na finanční prostředky lepší než ten letošní a že se všechny naše plánované projekty podaří zrealizovat. Bohužel nic nejde tak rychle, jak bychom si představovali.

23. duben. Proběhlo jednání se zástupci MČ Praha-Kunratice. Navštívila mě paní starostka Ing. arch. Ivana Kabelová a místostarosta Václav Chalupa. Tématem schůzky bylo poděkování za předání zmíněného hasičského vozidla Libuši, dále problém nárůstu cizinců v našich městských částech a řešení společných problémů s tím souvisejících, k čemuž se též dostavila zastupitelka naší MČ PhDr. Jedličková, aby prezentovala naše problémy s cizinci. Jsem velice rád, že jsme se shodli v některých názorech a některé problémy budeme řešit společně.

27. duben. Proběhla schůzka s pražským policejním ředitelem Martinem Červíčkem, paní doktorkou Jedličkovou a tajemníkem úřadu na téma mítinky Dělnické strany v naší městské části a zajištění bezpečnosti. Došlo také k vyhodnocení dosud probíhající spolupráce, k níž patří, jak jste se již mnozí všimli, množství strážníků Policie ČR, kteří se pohybují celoplošně po městské části jak v denních, tak nočních hodinách. Dále k ní patří časté měření rychlosti aut jedoucích v městské části. Jsem velice rád, že policie vyhověla našim požadavkům, za což jsem též krajskému řediteli poděkoval.

27. duben. Zúčastnil jsem se též besedy v Klubu Senior. Rád bych touto cestou seniorům poděkoval za jejich pozvání a příjemné odpoledne. Na setkání proběhla volná diskuse formou dotazů směřovaných na mou osobu. Padla snad všechna témata, která se dotýkají naší městské části, jak jejího současného stavu, tak i našich plánů do budoucna.

28. duben. Proběhlo zastupitelstvo naší městské části. Jedním z bodů byla jako vždy interpelace občanů. Mezi občany se vtěsnali zástupci neziskových organizací, kteří pracují na integraci vietnamské komunity zdržující se v naší městské části. Zazněly jejich dotazy na možnost veřejného vystoupení. Dle dikce zákona jako subjekt, který nemá trvalé bydliště v naší městské části či jakékoli majetkové poměry spojující subjekt s městskou částí, se samozřejmě zúčastnit zastupitelstva může, ale pokud chce vystoupit, musí zastupitelé svým hlasování rozhodnout o jejich možném příspěvku. Svým hlasováním zastupitelstvo opakovaně jejich vystoupení nepovolilo. I přesto jsme na jejich hlasité interpelace odpověděli, a to že integrace ze strany městské části neskončila, tak jak bylo prezentováno v médiích, ale že pokračuje a jsou i připravené projekty, které městská část chce v budoucnu realizovat. Dalším z bodů jednání byla žádost firmy Ekospol o stanovisko k dopravnímu řešení komunikace Švihovská, a to ve vztahu k připravované výstavbě bytových domů v lokalitě Nový Park Písnice. Byla připravena dvě usnesení, a to průjezdná varianta, která by propojila Kunratickou spojku s ulicí Švihovská, která se napojuje na ulici Libušskou. Druhé usnesení navrhovalo fyzické uzavření Švihovské pevnou bariérou. K tomuto bodu vystoupil zástupce občanského sdružení Rodinné domy pan Bagin a navrhl, aby se jednání rozšířilo i na ulici V Zákopech, a to z důvodu projíždění nákladních automobilů těmito komunikacemi během stavby, a požadoval od investora vystavení oplocení podél ulice V Zákopech a preferoval řešení s uzavřením a neprůjezdností ulice Švihovská. Zastupitelstvo odhlasovalo neprůjezdnou variantu, která byla jednohlasně přijata všemi zastupiteli.

15. květen. V odpoledních hodinách proběhl tradiční jarmark pořádaný MČ Praha-Libuš v prostorách náměstíčka na písnickém sídlišti před Albertem. I při chladném počasí mne potěšila poměrně velká účast místních i přespolních. Ve stáncích byla široká nabídka, například ruční výrobky, šperky, biopotraviny, hračky apod. Myslím, že si každý našel to své. Mezi vystupujícími byly též děti z našich předškolních i školních zařízení, čímž přispěly ke krásné atmosféře slavnostního odpoledne. Bylo rozdáno i mnoho krásných cen v závěrečné tombole. Myslím, že se akce zdařila, a doufám, že bude pokračovat i v příštích letech.

Na závěr mi dovolte popřát našim nejmenším krásné vysvědčení a mnoho sluníčka do začínajících prázdnin a vám, dospělým, krásné, teplé a slunné začínající léto.

Petr Mráz, starosta MČ Praha-Libuš, 17. 5. 2010


<< nahoru

ikonka ZÁJEZD SENIORŮ DO HRADCE KRÁLOVÉ

Městská část Praha-Libuš uspořádala 29. dubna zájezd pro seniory do Hradce Králové, kde jsme navštívili dopoledne Hvězdárnu a planetárium a odpoledne Obří akvárium.

V Planetáriu jsme vyslechli moc zajímavou přednášku od slečny Lenky Trojanové a pana Mgr. Karla Bejčka. Pozorovali jsme hvězdnou oblohu, souhvězdí v planetáriu a slunce. Někteří využili možnost koupit si suvenýr na památku.

Po dobrém obědě jsme se přemístili do Obřího akvária, kde jsme pozorovali krmení ryb. Protože nám zbyl čas a bylo nádherné počasí, navštívili jsme ještě zámeckou zahradu v Častolovicích, kde někteří navštívili minizvěřinec a bylo možné vidět i pštrosy a bílé daňky v oboře.

Doufáme, že se výlet všem líbil a těšíme se na další na podzim.

 

Jaroslava Klemešová a Eva Cochová, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ

DEN ZEMĚ

Dni Země, pořádaný v ZŠ Meteorologická 28. dubna, se nesl ve znamení sluneční nálady. Naši deváťáci si se svými třídními připravili nejrůznější soutěže pro předškoláčky z nedalekých mateřinek. Na travnatém vnitrobloku školy se odehrály skoky v pytlích, přetahovaná lanem, běh s tříděným odpadem, Kimovka - rozděl odpadky do správných popelnic, poznej zvířátka a rostlinky atd. U informačních stánků se pak žáci mohli dozvědět  a diskutovat o možnostech dalšího využívání vytříděných surovin, jako jsou papír, sklo, plasty, bioodpad a nápojové kartony, dozvědět se jak lze správně nakládat s nebezpečnými odpady, kde je v Praze jaké chráněné území, kde získat bližší informace o životním prostředí v Praze atd. Děti z prvního stupně strávily dopoledne s občanským sdružením Koniklec na vybraných lokalitách - u Modřanských tůní nacházely nejrůznější vodní či luční živočichy, v Modřanské rokli se dozvěděli něco o geologii a fauně a floře tohoto chráněného území a v Lesoparku Kamýk zas něco o lesních ekosystémech. Žáci z 2. stupně se činili při úklidu prořezaného roští, odtahali větve a vyhrabali a uklidili křoviny nad školou. Přičiněním všech zúčastněných se Den Země vydařil, za což všem patří dík.

 

JARNÍ SRDÍČKOVÝ DEN

 

Na naší škole proběhl 19. a 20. dubna Srdíčkový den. Tuto akci pořádáme již několik let ve spolupráci s občanským sdružením Život dětem. Za prodej magnetek se zvířátky bylo vybráno 4 600 korun. Tyto peníze půjdou na nákup inkubátorů pro neonatologická centra nemocnic, která pečují o nemocné, handicapované a opuštěné děti. Všem dětem, zaměstnancům školy a rodičům moc děkujeme.

J. Malíková

 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE VE FRANCII

Ve dnech 3. - 8. května 2010 se ve francouzském městě Caudebec-lès-Elbeuf konalo každoroční mezinárodní setkání mládeže partnerských měst. Tentokrát se prvně zúčastnili i reprezentanti naší školy ZŠ Meteorologická, kteří byli vybráni ze žáků učících se francouzsky, italsky či dobře anglicky.

Jazyky se nám hodily, byli jsme totiž ubytováni ve francouzských rodinách a zjistili jsme, že česky se nedomluvíme. Výběr jídel k večeři, domluva na večerním programu či jen dotaz na jakoukoliv informaci se stal zapeklitou situací, s níž jsme se potýkali a někdy i zvítězili. Při celodenním programu jsme se setkávali se skupinkou Italů, Němců a Francouzů, a tak mezinárodní babylon pokračoval.

V místní základní škole jsme byli přítomni v hodině matematiky, hudební výchovy nebo němčiny a měli jsme možnost zjistit, že výuka není odlišná od té naší. Žáci školy však žijí jednotným ročním projektem - připomínají si historii otrokářství, na němž v minulosti Francie bohatla. Na stěnách celé školy jsou umístěny velké malby připomínající otrokářství a stejně tak bylo pojato i vyvrcholení divadelním představením pro partnerské země. V rámci bohatého poznávacího programu jsme navštívili přístav Le Havre, který kdysi proslul obchodem s černými otroky, pak kompletně vybombardován při 2. světové válce a poté znovu vystavěn architektem Perretem. Viděli jsme přírodní rezervaci v mokřadech Seiny, objevovali jsme staré uličky mezi hrázděnými domy a uctili jsme památku Johanky z Arku v Rouen.

Vyvrcholením celého pobytu byla zajisté pro mnohé návštěva Paříže. Eifelovka je skutečně nebetyčná a pokud si stoupnete přímo pod ni, je dojem mohutnosti umocněn, stejně tak i Vítězný oblouk, Louvre a Náměstí svornosti jsou monumenty, které přitahují pozornost všech návštěvníků.

Závěrečným bodem programu bylo páteční sportování v místní tělocvičně, zahráli jsme si volejbal, basketbal, stolní tenis, všichni proti všem, zvítězil opět sport. Závěrečného slavnostního rozloučení s hostitelskými rodinami v místním kulturním domě se zúčastnil i starosta, který poděkoval všem účastníkům a organizátorům a předal jim reprezentativní dárky. My jsme podobné prezenty neměli, a tak jsme hostitele obdarovali alespoň drobnými suvenýry s motivem Prahy a českých pamětihodností. Nezbývá než si přát, aby příští podobná akce proběhla třeba zrovna v naší obci a abychom se organizace zhostili se stejnou velkorysostí.

T. Hrubá, ZŠ Meteorologická

 

PLANETA ZEMĚ 3000

V pátek 7. května se naše třída společně s celým druhým stupněm vydala do kina v Modřanech na zeměpisný pořad Česká republika - země známá neznámá. Protože jsme do Modřan přijeli dříve, zašli jsme si do obchodu koupit ,,mamky" do kina. Vešli jsme do sálu, usadili se a vzhůru na výlet po krásách České republiky. Film byl udělaný velmi zajímavě i poučně. Cestou domů jsme ještě zažili hodně legrace a po dobrém obědě jsme se s přáním hezkého víkendu rozešli domů.

Adéla Jindráčková, 8.A

 

INDIÁNSKÁ STEZKA

Den, na který nezapomene snad žádný účastník, byl 13. květen, kdy se konalo pražské kolo soutěže Indiánská stezka. Z naší školy se sešel vcelku velký počet zájemců, pro které to znamenalo naučit se například morseovku, typy ohnišť, vázání uzlů, rozpoznat zvířecí stopy, pojmenovat rostliny a zvířata nebo se dokázat orientovat pomocí buzoly. Proto v této soutěži nestačilo být jen chytrý, ale i rychlý a zdatný. Začátek i konec celé této soutěže byl v Modřanské rokli, kam jsme se vždy podle našeho času startu přesunuli. Běhali jsme ve dvojicích jak stejného, tak odlišného pohlaví, ale podle toho jsme pak také byli hodnoceni. U každého stanoviště jsme dostali za každý nesplněný úkol určitý počet trestných minut, ale i s jejich velkým množstvím jsme neházeli flintu do žita. Šlo totiž hlavně o rychlost, tedy uběhnutý čas. Ti nejlepší z každé kategorie byli odměněni medailí a knihou a naše škola získala pohár. Tento den byl hodně náročný, ale všichni jsme si užili hodně legrace a získali spoustu informací. Nejlepší z nás postupují do celostátního kola, které proběhne v Ústeckém kraji na podzim letošního roku.

Za všechny účastníky ZŠ Meteorologická Lucka Lešnerová, 9.A


<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE

S ČERVENÝMI KOCOURY NA CESTÁCH

V polovině května se část pedagogického sboru naší školy zúčastnila dalšího výjezdu v rámci projektu Comenius. Projekt je zaměřený na vytváření partnerství mezi školami v Evropě, maskotem je červený kocour. Tentokrát směřovala výprava do Norska, kam mimo jiné vezla materiály zpracované našimi žáky v hodinách anglického jazyka. Bylo natočeno DVD s osudy holandského červeného kocoura Katera v delfináriu v Harderwijku. S příběhem Katera se každý může seznámit na www.zspisnice.info. 

Český červený kocour Karel bude naše žáky provázet i na chystané škole v přírodě u Týna nad Vltavou, kam vyjede celá škola v týdnu od 14. do 18. června. Všechny hry, soutěže a vycházky, které nás na škole v přírodě čekají, budou zaměřeny na poznávání partnerských zemí - Holandska, Anglie, Norska, Finska, Španělska. Chceme poznávat zvyky, tradice, místopis, hudbu, jídlo a způsob života v těchto zemích. Doufáme, že nám bude přát počasí a že si celý týden společně hezky užijeme.

J. Klimešová

 

ODPOLEDNÍ AKTIVITY...

Protože jaro vybízí k vycházkám do přírody, i my v naší družině jsme se rozhodli, že bychom rádi vyrazili do lesa. Jen tak na procházku chodíme často, ale teď se nám zachtělo podniknout něco neobvyklého. Rozhodli jsme se oslovit Lesy hlavního města Prahy a využít jimi nabízený program. Podle popisu na jejich internetových stránkách nás nejvíce oslovil ten s názvem Lesní zvěř.

A tak jsme 4. května odpoledne vyrazili s plnou polní na výlet. Den před tím vydatně pršelo, měli jsme tudíž trochu obavy, ale vládce lesa nás vyslyšel a nespadla ani kapka.Naši průvodci, Simona a Vašek, nás formou her seznámili s životem lesních zvířat. Vyzkoušeli jsme si sluch, který i zvířata hojně využívají, se zavázanýma očima jsme museli podle zvuku najít své kamarády. Při jiné hře jsme museli všichni spolupracovat, domlouvat se na strategii, abychom protivníky z druhého družstva obelstili. Nebylo to vůbec lehké!Věřte nám, že nové poznatky o zvířatech nezískaly pouze děti, ale i paní vychovatelky. Víte třeba, že se přemnožily sojky? My už ano.

Pracovníkům z Lesů hl. m. Prahy děkujeme za hezký a zajímavý program.

Za děti a vychovatelky Marie Štaflová


<< nahoru

Radnice

ikonka JAK SE PLNIL AKČNÍ PLÁN V PRVNÍ ČTVRTLETÍ 201

Akční plán 2010 MČ Praha-Libuš byl schválen zastupitelstvem městské části dne 2. 12. 2009 usnesením č. 56/2009.

Akční plán na rok 2010 (AP) je jednoletý soubor projektů (konkrétních aktivit), které vycházejí ze strategického plánu a z různých koncepcí MČ. Projekty do akčního plánu byly vybírány na základě několika kritérií (např. časová náročnost, finanční náročnost vč. pravděpodobnosti získání dotace, organizační náročnost). Realizace těchto projektů bude zahájena v daném roce.

Za kontrolu plnění akčního plánu zodpovídá strategický tým MČ Praha-Libuš. Na podzim připravuje akční plán na následující rok, který prováže s rozpočtem, poté předloží ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. V lednu zadá strategický tým přípravu a realizaci jednotlivých projektů a akcí garantům, kteří jsou určeni z řad vedoucích odborů a radních za danou oblast a zodpovídají za jejich realizaci. Garanti vypracují čtyři průběžné zprávy k průběhu realizace plnění jednotlivých projektů a akcí (k 31. 3. 2010, 30. 6. 2010, 30. 9. 2010 a 31. 12. 2010 ). Průběžné zprávy jsou projednávány na jednání strategického týmu. K 31. 3. 2010 byly strategickému týmu předány první průběžné zprávy. Jejich přehled otiskujeme v následující tabulce.

  

Projekt

Iniciace urychlení výstavby východního obchvatu Libuše a Písnice

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          zaslán dopis na OMI MHMP se žádostí o informace o stavu příprav projektu, žádost o urychlení řešení (č. j. 619/10/OŽPD/ZK)

Instalace dopravních značek a opatření zamezujících průjezdu ulicí nebo snižujících rychlost vozidel ve vedlejších ulicích

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          ul. Na Musilech a K Lukám - vozidla do areálu SAPA v ul. V Lužích  - v ul. V Lužích nainstalovány sloupky, které brání v průjezdu do ul. Na Musilech a K Lukám

-          ul. K Lukám - instalace DZ „Pozor děti", nový přechod pro chodce, vyhotoven projekt na zpomalovací prahy, nejsou finance

-          ul. Lojovická a K Hájovně - zpracován projekt na výstavbu stav. zpomal. prahů, stavební povolení, chybí finance

-          ul. K Vrtilce - instalace DZ  „Pozor děti", instalace značení, které zabraňuje objíždění zpomalovacího prahu

-          příprava PD na rekonstrukci ul. Lad. Coňka a K Vrtilce (Zavos)

Úseková měření rychlosti a další opatření zaměřená na snížení rychlosti na hlavních ulicích

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          průběžná jednání pana starosty s řediteli policií - pravidelné kontroly měření rychlosti

-          zasílání dopisů se žádostmi o pravidelné kontroly, dopis č.. 620/10/OŽPD/ZK

-          v PD na rekonstrukci Libušské ul. v Písnici jsou  navrženy stavební zpomalovací prahy v místech autobusových zastávek

Prověření koordinace světelných křižovatek

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          zaslán požadavek na prověření na MHMP, dopis č. j. 1031/10/OŽPD/ZK

Dokončení výstavby kruhové křižovatky Novodvorská-Meteorologická

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          kruhový objezd byl vybudován na podzim 2009 (investor TSK hl. m. Prahy), dopis č. j. 12/10/OŽPD/ZK, č. j. TSK/01673/8001

Zvýšení bezpečnosti dětí v ulicích v okolí ZŠ Meteorologická (již se realizuje úprava přechodu pro chodce) a ZŠ Písnice (rekonstrukce okolních ulic)

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          ZŠ Meteorologická - na podzim 2009 vybudována kruhová křižovatka, připravuje se posunutí přechodu v ul. Skalská (investor TSK)

-          ZŠ LCoňka - připravuje se rekonstrukce ulic K Vrtilce a L. Coňka (Zavos), firmou Dipro je vypracována studie dopravního řešení těchto ulic (chodníky, DZ, parkovací místa, zjednosměrnění ulic). Po vypracování projektu bude svoláno společné jednání zástupců MČ, rady školy a projektanta (připomínkování projektu), prozatím bylo instalováno dopravní značení „Pozor děti" a DZ zabraňující nebezpečnému objíždění zpomalovacího prahu

Uspořádání jednání na téma „Doprava v MČ Praha-Libuš z mnoha pohledů" s Magistrátem hl. m. Prahy, Ropidem, Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Útvarem rozvoje hl. m. Prahy s účastí veřejnosti

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          20 10. 2009 - Kulatý stůl - Doprava v MČ Praha-Libuš (zástupci MČ, Ropidu, DP, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, magistrátu )

-          15. 2. 2010 - Kulatý stůl - Cyklodoprava

Zasílání dopisů se stanoviskem Zastupitelstva/Rady MČ k rozvoji městské hromadné dopravy na území městské části organizaci Ropid

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          jednání mezi MČ a Ropidem probíhají průběžně

-          Ropid obdržel petici občanů na obnovení linky č. 197 přes sídliště Písnice

-          únor 2010 - poslední jednání s Ropidem - předložení výsledků dopravního šetření - zrušení linky č. 153, prozatímní navrácení linky č. 197 do původní trasy přes sídl. Písnice z důvodu uzavření komunikace ul. K Šeberáku v Kunraticích

Iniciace prověření návaznosti autobusových linek

1. průběžná zpráva (leden - únor 2010)

-          zaslán dopis na Ropid - žádost o koordinaci a návaznosti spojů, č. j. 16/10/OŽPD/ZK

Dostavba cyklistické stezky do Modřan a Cholupic

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          jednání s ing. Polákem z MHMP (koordinátor pro cyklodopravu na území hl. m. Prahy  )

-          MČ objednala projekt dopravního značení cyklistických tras a stezek na území MČ

-          TSK hl. m. Prahy provede dle projektu osazení dopravního značení

Prověření možnosti vzniku nového centrálního prostoru jižně od sídliště Písnice (i za využití podkladů vzniklých v rámci projektu Zelená zóna Písnice)

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          pozemky jsou v majetku soukromých vlastníků, kteří mají s pozemky vlastní záměry

-          MČ bude o případném využití pozemků jednat s jejich vlastníky

Zahájení úprav/rekonstrukce lokálních centrálních míst („míst setkávání")

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          pozemek je v soukromém vlastnictví

-          MČ se bude snažit zúčastnit jednání ohledně využití pozemků (např. při výstavbě stanice metra)

Iniciace vzniku regulačního plánu / regulačních plánů

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          pořízení RP rozhoduje hl. m. Praha, RP se v Praze nedaří realizovat

-          o RP bylo zažádáno v průběhu připomínkování nového územního plánu - šance minimální

Realizace schůzek s investory a dotčenými úřady ohledně rozvojových záměrů investiční výstavby

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          březen 2010 - jednání pana starosty s vedoucí stav. odboru MČ Praha 12 - projednávání větších záměrů  s MČ Praha-Libuš (Rada MČ), např. jednání ohledně záměrů větších obytných celků na Libuši a v Písnici, jednání s vlastníky pozemků u budoucí stanice metra

Zahájení instalace plastových tepelně-izolačních oken do budov v majetku městské části

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          v roce 2009 vyměněna okna v MŠ Mezi Domy a část objektu Libušská 35

-          na rok 2010 je požádáno o dotaci na výměnu oken v MŠ K Lukám a v Klubu Junior

Zpracování energetického auditu (EA) budov mateřských a základních škol

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          v roce 2009 zpracovány EA na: MŠ Mezi Domy, MŠ Lojovická, MŠ Ke Kašně, ZŠ L. Coňka

-          požádáno o zaslání nabídky na EA na MŠ K Lukám (Porsenna)

Identifikace vhodných budov pro instalaci obnovitelných zdrojů energie

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          budovy škol a školek byly prohlédnuty dvěma odbornými firmami (Systema, s. r. o., a Energy Systems, s. r. o. ), obě firmy od záměru ustoupily

-          zveřejněn záměr na dlouhodobý pronájem střešních plášťů na vybudování fotovoltaických elektráren (webové stránky MČ Praha-Libuš )

Pořádání multikulturních a integračních akcí

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          7. 1. 2010 - 120 seniorů na novoročním posezení v restauraci Dong Do v areálu Sapy - kulturní přehled a ochutnávka vietnamského jídla, prohlídka buddhistického chrámu a areálu Sapa

-          11. 2. 2010 - oslava Lunárního roku v restauraci Little Hanoi, pozváno 100 občanů

-           17. 5. 2010 - Jarmark, akce MČ - stánek s vietnamským jídlem, vystoupení tanečního kroužku Sapy

Školení pracovníků veřejné správy pro jednání s cizinci a národnostními menšinami

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          školení s organizací Člověk v tísni - přístup k vietnamské komunitě - 4. 6. 2010 9:00 - 12:00 na úřadu MČ, K Lukám 664, další školení proběhne v září a listopadu

Zvýšení dohledu městské policie na okolí ZŠ Meteorologická (ochrana dětí před sociálně-patologickými jevy)

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          8. 2. 2010 proběhlo jednání na HO (pí Hájková, p. Piršl - zástupce MP Praha 12, pí Fendrychová a p. Bělecký - ředitel ZŠ Meteorologická). Na jednání bylo domluveno, které problémy je třeba řešit (zabezpečení přechodu na kruhovém objezdu v době 12:45 - 13:15, zkrácení intervalu na světelné křižovatce Meteorologická x Skalská, kontrola vjíždějících aut do areálu školy v odpoledních hodinách, řešit osvětlení parkoviště u školy, setrvání bezdomovců za objektem anglické školy).

-          22. 3. 2010 předal pan Piršl zprávu o řešení (přechod je v uvedenou dobu používán v průměru 7 dětmi, MP bude požádána o vypozorování stáří dětí, zkrácení světelné signalizace MP řešila s TSK a zároveň OŽPD odeslalo dopis na MHMP, od 15. 3. 2010 mělo dojít ke zkrácení, všechna kontrolovaná vozidla patřila rodičům žáků školy, osvětlení parkoviště nebude řešeno z finančních prostředků, bezdomovci vykázáni.

-          Kontrola hřiště Skalská a okolí - nebyla prokázána protiprávní jednání, areál není správně zabezpečen (řetěz s průchodem 80 cm).

Kontroly budou nadále probíhat, i v odpoledních hodinách.

Iniciace jednání ohledně možného založení/vzniku/rozšíření středních škol

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          25. 2. 2010 zpráva z MHMP - z důvodu nepříznivého demografického vývoje nebude MHMP zřizovat ani rozšiřovat střední školu na území MČ.

Systematizace a dlouhodobá stabilizace vyhlašování a přidělování grantů

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          Grantový program byl schválen usnesením ZMČ č. 58/2009 ze dne 2. 12. 2009

-          termín ukončení podání žádostí o grant - 22. 2. 2010

-          rada MČ schválila doporučené projekty - usnesení č. 47/2010

-          celkem podpořeno 11 projektů v celkové výši 155 000,- Kč

Rekonstrukce webových stránek městské části

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-                                  rekonstrukce webových stránek probíhá, bude změněna grafická podoba, struktura zůstane stejná

Využití dalších komunikačních nástrojů pro zlepšení informovanosti obyvatel a subjektů v MČ

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          probíhají jednání pro využití výstražného komunikačního systému (sirén) pro „místní rozhlas" (pozvánky na akce MČ)

-          informační plakátovací válce - v současné době chybí fin. prostředky

Pořádání veřejných setkání a jednání k jednotlivým tématům rozvoje městské části a k významným projektovým záměrům

1. průběžná zpráva (leden - březen 2010)

-          15. 2. 2010 - kulatý stůl na téma Cyklodoprava na Libuši a Písnici

-          18. 3. 2010 - závěrečný seminář k projektu „Strategický rozvoj MČ Praha-Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje"


<< nahoru

ikonka KONTEJNERY NA ODPAD

Vážení občané, Magistrát hl. m. Prahy, který přiděluje naší městské části velkoobjemové kontejnery (VOK), nám pro letošní rok počet kontejnerů omezil. Z těchto důvodů by tak v měsících červenec a srpen  2010 nemohly být kontejnery přistaveny. Proto se Městská část Praha-Libuš rozhodla, že tyto kontejnery občanům poskytne ze svého rozpočtu. Velkoobjemové kontejnery budou tedy přistaveny v uvedený den od 9 hod. a nebudou vyměňovány a po jejich naplnění budou odvezeny stejně, jak to bylo u kontejnerů poskytnutých MHMP.

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v následujících termínech na těchto stanovištích:

13. 7. 2010          Ohrobecká, K Novému sídlišti, K Vrtilce, Na Domovině, U Bazénu 

10. 8. 2010          Ohrobecká, Výletní,  Hoštická, K Lukám (parkoviště), Zbudovská 

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka AUTOBUSY MHD – ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Od neděle 9. 5. 2010 došlo k některým drobným trvalým změnám autobusových linek PID.

Upraveny jsou jízdní řády linek 196, 197 a 198. Důvodem je návrat trasy linky 197 do původní stopy vedené přes Kunratickou spojku (linka nově jede přes Sídliště Písnice a již nejede přes Kunratice). Jelikož je změna provedena v průběhu výluky v Kunraticích, ve skutečnosti se tedy výluková trasa této linky plynule překlápí do trasy trvalé. Změna jízdních řádů linek 196 a 198 znamená pouze časové posuny z důvodu koordinace časových poloh s linkou 197. V této souvislosti se také mění charakter zastávky Na Proutcích (původně stálá, nově na znamení).

Zdroj: ROPID, upraveno (red)


<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 7. 4. do 4. 5. 2010. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Souhlasí stermíny pro podání žádostí o přijetí dětí kpředškolnímu vzdělávání na školní rok 2011/2012 do mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Libuš:

-vyzvedávání žádostí v jednotlivých mateřských školách: od 21. 2. do 11. 3. 2011,

-odevzdávání vyplněných žádostí v jednotlivých mateřských školách: 14. 3. a 15. 3. 2011 od 13.00 hod. do 17.00 hod.,

-roztřídění přihlášek ředitelkami MŠ na humanitním odboru (pozván výbor pro výchovu a vzdělávání): 23. 3. 2011 od 10.30 hodin,

-vyzvedávání rozhodnutí o přijetí x nepřijetí dítěte do mateřské školy: od 4. 8. 4. 2011 v konkrétních MŠ.

 • Bere na vědomí přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Libuš vměsících červenec a srpen 2010 vsouladu svyhláškou č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání.

Přerušení provozu bude:       

-MŠ Ke Kašně - od 1. 7. do 31. 8. 2010

-MŠ Lojovická - od 1. 7. do 31. 8. 2010

-MŠ Mezi Domy - od 7. 7. do 27. 8. 2010

-MŠ K Lukám - od 7. 7. do 31. 8. 2010

 • Schvaluje darovací smlouvu se společnostmi Pro Trade, s. r. o., a Esselte, na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných MČ Praha-Libuš vroce 2010.
 • Souhlasí s pořádáním veřejného fóra nad celkovým rozvojem MČ Praha-Libuš dne 9. června 2010 od 17 hodin vtělocvičně Klubu Junior, Na Okruhu 395, Praha 4 - Písnice.
 • Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene sTelefónica O2 Czech Republic, a. s., k pozemku parc. č. 1141/1, k. ú. Libuš, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy - svěřeno MČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi MČ Praha-Kunratice a MČ Praha-Libuš na výpůjčku automobilové cisternové stříkačky CAS K24-Liaz, SPZ: AP 55 10.
 • Souhlasí se stavbou zastřešeného bazénu 3 x 4,5 m na pozemku parc. č. 643, k. ú. Písnice.
 • Souhlasí snavrženým programem zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 28. 4. 2010, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Bere na vědomí stav energetické náročnosti budov mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš.
 • Souhlasí se stavbou kanalizační přípojky zulice Na Domovině (pozemek parc. č. 551 a 557/51) a telefonní přípojky (pozemek parc. č. 551, vše k .ú. Libuš) k pozemku parc. č. 553/2, k. ú. Libuš, dle situace Ing. Adolfa Cerháka z 10/2009 za podmínky: Povrchy komunikace budou uvedeny do původního stavu vcelé šíři. Před započetím stavby si stavebník vyžádá stanovisko OŽPD MČ Praha-Libuš k záboru komunikace. Stavebník uzavře sMČ Praha-Libuš smlouvu o odpovědnosti při realizaci přípojek. Stavebník (nebo budoucí vlastník) telefonní přípojky uzavře před započetím prací smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni uložení této přípojky do pozemku parc. č. 551, k. ú. Libuš, který je ve vlastnictví obce Praha, svěřený MČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene sTelefónica O2 Czech Republic, a. s., pro stavbu Ph12, Na Močále, Rezidence Libuš, ÚPS,11010-027021, k pozemku parc. č. 1141/1 k. ú. Libuš, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy - svěřeno MČ Praha-Libuš.
 • Souhlasí se stavbou vodovodní přípojky dle zákresu Ing. Ždimery z19. 4. 2010 a jejím uložením do pozemku parc. č. 439/1 (ul. Chladírenská), který je ve vlastnictví obce Praha, svěřený MČ Praha-Libuš, za podmínky převzetí záruky na povrch komunikace od jejího zhotovitele Pragis, a. s., Budovatelská 286, Praha 9. O výkopové povolení a zábor komunikace požádá stavebník po kladném vyjádření stavebního úřadu.
 • Schvaluje Smlouvu o odpisování technického zhodnocení pronajatého majetku sČeskou poštou, s. p., provedeného v objektu pošty 413, ul. Libušská, Praha 4.
 • Souhlasí se záměrem pronajmout část pozemku parc. č. 1138/3 vk. ú. Libuš, obec Praha, a část pozemku parc. č. 910/81 vk. ú. Písnice, obec Praha, které jsou ve vlastnictví hlavního města Praha - svěřeny MČ Praha-Libuš, společnosti Outdoor akcent, s .r. o., na umístění oboustranného, osvětleného reklamního zařízení maximálních rozměrů 5,1 x 2,4 m za nabídnutou cenu na umístění jednoho reklamního zařízení 40 000 Kč ročně, celkem pak 80 000 Kč ročně za celý předmět pronájmu. Protože umístění reklamního zařízení je vázáno na souhlas příslušného stavebního úřadu, nájemní smlouva bude uzavřena až po jeho udělení, nejpozději však do 1. 9. 2010.
 • Schvaluje text tiskové zprávy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor vulici Ke Kašně č. p. 100 spanem Josefem Kořínkem - Dry Sucho, se sídlem Mirotická 954/7, Praha 4.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš ze dne 28. 4. 2010:

č. 13/2010: ZMČ bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 2009. Ukládá starostovi připravit opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě.

č. 14/2010: ZMČ schvaluje celoroční hospodaření MČ Praha-Libuš na rok 2009 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření. Ukládá provést opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

č. 15/2010: ZMČ schvaluje dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Mezi Domy 373, Praha 4 - Písnice. Pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 16/2010: ZMČ schvaluje dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš. Pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 17/2010: ZMČ schvaluje dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Lojovická 557, Praha 4 - Libuš. Pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 18/2010: ZMČ schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, Praha 4 - Písnice. Pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 19/2010: ZMČ schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ke Kašně 334, Praha 4 - Písnice. Pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 20/2010: ZMČ schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy K Lukám 664/1a, Praha 4 - Libuš. Pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 21/2010: ZMČ souhlasí s rozpočtovou změnou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, ve všech  bodech.

č. 22/2010: ZMČ schvaluje dopravní řešení komunikace Švihovská ve vazbě na připravovanou výstavbu bytových domů Nový park Písnice - investor Ekospol, a. s. -  neprůjezdnou variantu: fyzicky uzavřít propojení Švihovské a Libušské pevnou bariérou. Od místa uzavření směrem na východ budou stávající (i případně nově vybudované) RD napojeny novou komunikací na východní obchvat Písnice.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová 


<< nahoru

Téma

ikonka VYZNEJTE SE VE SVÝCH PENĚZÍCH (9)

POJIŠTĚNÍ

Neuplyne snad ani jediný den, aby nás reklama ve sdělovacích prostředcích nemasírovala nabídkou nejrůznějších pojistných produktů. Houfy agentů táhnou krajem a přesvědčují, že právě s nimi sjednaná smlouva zaručí celoživotní štěstí. Někdy skutečně můžete tento produkt potřebovat; abyste však uměli rozhodnout, jaká rizika a v jaké výši je nanejvýš nutné zajistit a kdy se naopak jedná už jen o sponzorování pojišťoven a pojišťováků, je třeba se ve věci alespoň rámcově orientovat.

Dnes je pojišťovnictví jistě velmi zajímavý, celosvětově rozšířený byznys. Jak to ale vlastně všechno začalo?

Je známo, že Féničané, ve starověku jeden z obchodně nejúspěšnějších národů, založili svoji prosperitu na vynikajícím mořeplaveckém umění. Obchodní lodě brázdily vlny Středozemního moře a rozšiřovaly oblast fénického vlivu do stále vzdálenějších míst. Mimo jiné založili Kartágo, které později svým vlivem konkurovalo i všemocnému Římu a málem se mu podařilo jej vojensky porazit, a na severozápadě obchodní centrum Massilii, kterou dnes známe pod názvem Marseille. Ovšem situace nebyla tak úplně idylická. Flotilám hrozila mnohá nebezpečí, počínaje mořskými bouřemi a konče nájezdy pirátů. Každoroční ztráty na lodích i posádkách byly značné. Náklady na stavbu lodí tehdy, podobně jako dnes, byly nemalé.

S piráty se pokoušeli Féničané vypořádat v té době obvyklým způsobem. Pokud jim některý z nich padl do rukou, velmi pomalu ho zaživa stáhli z kůže. Systém příliš dobře nefungoval, nájezdy pirátů neřídly. A na špatné povětrnostní podmínky tento postup neměl vliv vůbec, ačkoli se rituální popravy provozovaly jako oběť příslušným bohům, kteří měli tenkrát počasí na starosti.

Pokud přišel o galéru či dvě bohatý rejdař, určitě mu pár dní nechutnalo. Ale majitel pouze jedné či dvou lodí byl ohrožen přímo existenčně. Problém vyžadoval řešení, a to rychle.

Jak už asi tušíte, princip pojištění byl záhy na světě. Jestliže se několik, řekněme patnáct, co do majetku menších majitelů obchodních lodí dohodlo na společném podniku a vložilo do něj jako základní kapitál každý jednu galéru, pak v případě ztráty jedné či dvou z nich utrpěl společný podnik ztrátu ve výši jedné či dvou patnáctin celkového majetku. Nikdo ze zúčastněných však nezůstal na mizině, což by se stalo obchodníkovi samotnému. A pokud podnik odkládal v průběhu roku část zisku stranou, nebyl problém flotilu opět doplnit. 

Dnes již není třeba zakládat vlastní pojišťovnu, pokud snad nehodláte v této lukrativní oblasti podnikat. Postačí, pokud s dostatečně kapitálově vybavenou institucí (pojišťovnou) uzavřete dohodu (pojistnou smlouvu), že za určitou úplatu (pojistné) převezme na sebe předem určené riziko, jež by pro vaše domácí či podnikatelské hospodaření znamenaly vážné ohrožení. 

Z uvedené archaické historky plyne několik poměrně současných doporučení:

 • Rizika, která jsou pro náš profesionální či osobní život kritická, je třeba zajistit.
 • Zajišťujeme jen taková rizika, která nejsme sami schopni zvládnout.
 • Povšimněte si obratu „předem určené riziko" - při uzavírání smlouvy je třeba se ujistit o tom, co je a co není pojištěno; pokud to zjistíte až při pojistné události, pravděpodobně budete příštích pár dnů bez nálady.
 • Důležitým prvkem zajištění je tvorba vlastních majetkových rezerv - jak se zvyšují, snižuje se nutnost pojištění, a o to více prostředků můžeme využít pro jiné účely.

František Friš, e-konzultant


<< nahoru

ikonka JAK NA ÚSPORY ENERGIE

aneb: snížení provozních nákladů v domácnosti

Vzhledem ke stále rostoucím cenám energie (v průměru okolo 5 % ročně) potřebné k celkové funkčnosti domu a k naplnění dnes požadovaného standardu bydlení, je v zájmu každého majitele objektu nebo budoucího stavebníka co nejvíce ponížit tuto spotřebu energie.

Kromě samotného snížení rodinného rozpočtu je zřejmý i společenský užitek - snížení dopadu na životní prostředí kolem nás, úspora přírodních zdrojů.

Čím je tvořena spotřeba energie v domácnosti?

Spotřebu energie v objektu či domácnosti lze rozdělit do několika spotřebních oblastí, tj. vytápění, ohřev vody, osvětlení a elektrické spotřebiče (kuchyňské, kancelářské a zábavní).

Procentuální rozložení jednotlivých spotřeb je závislé na několika vstupních faktorech domu a jeho vybavení, jako je např. obalová konstrukce, typ osvětlovací soustavy nebo zdroj tepla. V grafu je znázorněn přibližný poměr hlavních spotřeb v rodinném domě.

Jak co nejefektivněji snížit spotřebu energie?

Je hned několik možností jak snížit energetickou náročnost objektu. Jak je vidět z grafu, největší spotřeba je skryta ve vytápění objektu.

Snížení spotřeby vytápěním lze dosáhnout jednak drastickým způsobem - že se sníží teplota v interiéru, tedy utáhnou se kohoutky, obleče se svetr či se začne skákat přes švihadlo. Důstojnější a komfortnější možnost, jak dosáhnout nižší spotřeby na vytápění, kdy lze ponechat vnitřní teplotu, jaká uživateli vyhovuje, je provést opatření zamezující úniku tepla do vnějšího prostoru, tzn. prozkoumat stav obalových konstrukcí a provést jejich případně tepelně-technické ošetření. Pro úsporu energie je tedy možné vyměnit okna, zateplit fasádu, střešní konstrukci nebo ostatní konstrukce nacházející se na styku s nevytápěnými prostory, jako jsou sklepy a půdy.

Dalšími možnostmi, jak účinně snížit spotřebu energie v objektu, je řešení otopné soustavy, výměna zdroje tepla (kotle) za účinnější, instalace úsporného osvětlení v objektu či optimalizace ohřevu vody a její spotřeba.

Proč provádět tato opatření právě teď?

V loňském roce získala Česká republika díky prodeji emisních kreditů finanční obnos a v dubnu vyhlásila program Zelená úsporám. Finanční podpora je určena k rozdělení mezi občany, kteří napomohou ke snížení emisí skleníkových plynů, tedy kteří snižují svoji osobní spotřebu energie na vytápění.

Poku lidé zateplí objekt, vymění okna či vymění neekologický zdroj tepla (elektrokotel, kotel na tuhá nebo fosilní paliva) za ekologický, sníží tak sobě spotřebu na vytápění a na provedená opatření zároveň získají finanční podporu až ve výši investičních nákladů.

Ing. Iveta Vlčková, Porsenna, o. p. s., poradenské středisko SFŽP pro program Zelená úsporám, poradenské středisko Centra pasivního domu


<< nahoru

ikonka Z PAMĚTI

TATRY PŘED 40 LETY A DNES (3)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Při cestě do Demänovské doliny jsem na silnici levým předním kolem vymetl díru v asfaltu, najel na něco ostrého, ozvalo se sssss, hodilo mně to na levou polovinu silnice a kolo bylo prázdné. Nedaleký Liptovský Mikuláš byl sice okresní město, ale svým charakterem připomínal větší vesnici. Ulice byly prašné a ty vyasfaltované byly samá díra, domy oprýskané, sem tam nějaký ten obchod připomínající známý román Ignáta Herrmanna...  Dlouho jsme hledali nějakou dílnu, kde by nám opravili pneumatiku. Konečně jsme v blízkosti dnešního náměstí našli malý domek s malou cedulí: Komunálný podnik - opravovňa pančúch a pneuservis. Děvčata z „opravovni pančúch" nás poslala na dvůr, kde byl v dřevěné kůlně připomínající venkovskou kovárnu onen pneuservis. Veprostřed opravdu kovářská výheň, vedle dřevěná káď s vodou. Mladík znaleckým okem kouknul na proraženou pneumatiku a duši s trhlinou dobrých 5 cm, z hromady gumových odřezků vyhrabal kus tvrdší gumy, ustřihl z ní masivními nůžkami na plech velkou záplatu a prohlásil: „Prohlédnete si zatiaľ Mikuláš, já vám to spravím, musí se to ale zašiť a zavulkanizovať." Když jsme asi za hodinu přišli, duše už měla navařenou bytelnou záplatu z červené gumy, a pneumatika byla našponovaná mezi dva tvarované tlusté plechy a přistrčená ke kovářské výhni, ve které hořel koks. Prý se to musí ještě chvíli vulkanizovat. Pak na pneumatiku hodil hadr namočený do vody, zasyčelo to, osvobodil ji ze sevření plechů, ochladil, vše zkompletoval a nafoukl, kolo vyvážil a povídá: „Nějakou dobu vám to vydrží, než se to „prešúchá", domů s tím určitě dojedete." Pneumatika ale vydržela dalších téměř 20.000 km, jen v místě opravy, kde byl vzorek vyplněn vulkanizovanou gumou, se začala rychleji sjíždět a z gumy se začalo separovat kordové pletivo, takže bylo nutné pneumatiku vyměnit. Dnes by nad tímto způsobem opravy odborníkům z bezpečnosti silničního provozu vstávaly hrůzou vlasy na hlavě - pokud by dnes vůbec někdo uměl takto poškozenou pneumatiku opravit, to znamená jen podle citu zavulkanizovat a kolo jen „podle oka" vyvážit.

Dnes je Liptovský Mikuláš prakticky celý přestavěný, původní je snad jen kostel Sv. Mikuláše. Stará venkovská kovárna i s domečkem je asi zbouraná, zato tam najdeme celou řadu moderních budov, několik supermarketů, podchody pod hlavní ulicí a podobné „pokrokové" prvky.

Vladimír Kameník


<< nahoru

ikonka MÍSTNÍ KAPSÁŘ – ZDRAVOTNICTVÍ 2010, část 3

V minulém čísle jsme otiskli pokračování Místního kapsáře Zdravotnictví v Libuši a Písnici, vydání druhé. Tentokrát přehled doplňujeme o lékárny a dále otiskujeme opravy, které přišly do redakce. Pokud zjistíte chybějící, nesprávné nebo zastaralé informace, prosíme, napište na e-mail Hurnikova.Martina@email.cz

OPRAVTE SI:

KOŽNÍ LÉKAŘKA

MUDr. Eliška Vyskočilová

Libušská 60/149, 142 00 Praha 4

Tel. 602 305 797

Původně uvedené telefonní číslo neplatí. Všechny ostatní údaje uvedené v minulém čísle jsou platné

STUDIO ESTETICKÉ A KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE

MUDr. Eliška Vyskočilová

Libušská 60/149, 142 00 Praha 4

Všechny ostatní údaje uvedené v minulém čísle jsou platné.


LÉKÁRNY

LIBUŠSKÁ LÉKÁRNA

Libušská 65/157, tel. 241 471 287

Otevírací doba:

pondělí - pátek 8.00-18.00

 

LÉKÁRNA S NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM

V areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice, pavilon E - vpravo vedle vrátnice

tel. 261 084 019

Otevírací doba:

pondělí-pátek 7.15-18.30 

sobota 8.00-13.00  13.30-18.30

neděle 9.00-13.00  13.30-18.30

V ostatní dobu pohotovostní služba na zazvonění.


<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci červnu 2010 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 82 let, 83 let, 84 let, 85 let, 86 let, 87 let, 89 let a 90 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

 

František Hron

Irena Peterková

Stanislav Mareček

Jaroslav Braun

Karel Bastl

Miluše Štěpánková

Bohumila Herychová

Eva Němečková

Božena Větrovcová

Antonín Štumpf

Zdeňka Adámková

Jaromír Čížek

Dagmar Součková

Marie Netrefová

Květa Růžičková

Anna Stanglerová

Libuše Žofková

Karel Hozman

Ladislav Kubiš

Jaromír Kubeš

Stanislav Očenášek

Helena Podstránská

Ladislav Lanc

Jana Ježková

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách „U nás", je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou -  tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení.


<< nahoru

ikonka KATKA

Vydali jsme se se školou do kina na dokument Katka. Věděli jsme, že je to dokument o dívce, co propadla drogám, ale více nic. Jak skončí lidé, co berou drogy, jsme všichni tušili. Ale nikdo neměl ani ponětí, co všechno drogy mohou zničit a do jakých situací se člověk může dostat.

Všechno začalo r. 1996, kdy bylo Katce 19 let a ocitla se na začátku své závislosti. Toužila být jako normální lidé, mít rodinu a přátele, ale drogy jí to nedovolily. Když se rozhodla s drogami skoncovat a odjet do léčebny, potkala kluka Láďu, také závislého na drogách, a začala s ním chodit. Proto po několika dnech z léčebny utekla. Potom ji ale Láďa začal bít. Rozešla se s ním a potkala dalšího kluka Romana, se kterým se opět dala dohromady a otěhotněla, i přesto, že stále byla závislá. Chtěla přestat, ale vždy byly drogy silnější než ona. Blížil se termín porodu a Katka stále brala drogy. Neměla byt ani připravené věci pro miminko. Když otěhotněla, byla šťastná. Ale stále ji trápila drogová závislost a také to, že malá Terezka bude také závislá a bude se muset vyléčit. Proto dala malou Terezku do kojeneckého ústavu a musela odjet do plzeňské léčebny. Tam ale opět dlouho nevydržela a když se dva měsíce o Terezku nezajímala, přišla o ni. Tím ztratila veškerou motivaci k vyléčení a ocitla se i se svým přítelem Romanem na kolejích. Když nad tím teď tak přemýšlím, ani nevím, jestli měla Katka o Terezku zájem. Myslím si, že nebýt režisérky Třeštíkové, která s Katkou strávila celých 14 let, nedostala by tolik šancí na vyléčení. Až do teď jsem vůbec netušila, co z člověka může droga udělat, ale po shlédnutí tohoto dokumentu jsem ráda za to, co mám, a snad všichni jsme si uvědomili, že droga není osvobození, ani látka, která nám zajistí odlišnost od ostatních.

Lucka Lešnerová, ZŠ Meteorologická


<< nahoru

ikonka DÍKY, ŠKOLKO V PÍSNICI – KE KAŠNĚ


<< nahoru

ikonka POZVÁNKA NA VÝSTAVU

RUKAMA HLAVOU SRDCEM

Neobvyklý soubor fotografií a olejomaleb si můžete prohlédnout od  27. června do  9. července v klubu ČT Rohlík na Kavčích Horách. V malé retrospektivě zde Daniela Partlová představuje veřejnosti výběr svých prací z uplynulých deseti let.

Společným jmenovatelem souboru pětadvaceti fotografií a patnácti olejomaleb je vztah autorky k přírodě a krajině a její osobní prožitky zpracované v konkrétní vizuální výpovědi.

Vystavené fotografie se v letmé retrospektivě dotýkají autorčina občanského angažmá při obnově přírody a krajiny v Písnici. Spolu s doprovodným CD poodhalují  příběh, který zde v uplynulých deseti letech prožila. Snímky zaujmou svou prostou autenticitou a houževnatostí při mapování neklidného vývoje životního prostředí v okrajové části Prahy. Záměrem autorky není předložit divákům dokument o letech práce pro obnovu přírody a krajiny, ale nabídnout jim malé, avšak zásadní zastavení a zamyšlení.    

Vystavené olejomalby zachycují naopak obrazy klidné, harmonizující a sílu dodávající přírody a krajiny. Obrazy autorce blízkých míst a prosté motivy přírody obohacené o osobní poetiku vypovídají o velmi niterném vztahu k přírodě a  krajině.

Výstava s názvem Rukama Hlavou Srdcem je otevřena v prostorách Rohlíku denně od 9 do 23 hodin. Spojení: 7 minut pěšky od metra Pražského povstání, autobusem 2 zastávky.

V.P.


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (55)

VÍTEJTE V DIVNÉM SVĚTĚ POLITIKŮ

Tak trochu jsem si tenhle název vypůjčil z titulu jedné knihy, o které se zmíním. Je po parlamentních volbách, které určitě nějak dopadly, a ať dopadly, jak dopadly, radost z toho nebudeme mít nejspíš nikdo. Alespoň já ne a asi ani autoři prvních tří dnešních publikací. Zato hlavní postava čtvrté z nich je typickým hrdinou své doby - ročník 1968, absolvent ostravské Vysoké školy báňské, člen ODS, později ČSSD, ministr vnitra ve „vládě odborníků" a, jestli to pro něj dobře dopadlo, možná i ve vládě řádné. Tak pojďme radši na ty knihy:

Emanuel Pecka: Sociologie politiky.

ISBN: 978-80-247-2793-6

Sociologie politiky je považována v současnosti za významnou sociologickou disciplínu. Tato publikace pečlivě mapuje důležitá témata oboru. Prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc., se tu věnuje zejména klasické sociologii politiky, sociálnímu a politickému chování, teorii národů a davu, politickým systémům, politickému vzdělání, politické kultuře, teorii elit a konsenzu konfliktu. Srovnává principy politiky české, evropské a světové a vysvětluje jejich odlišnosti.Vychází z moderních sociologických hledisek koncipovaných především na základě klíčových dokumentů EU a čtenářům připravil dobrou a přístupnou příručku pro posuzování politiků a jejich politiky.

Vlastimil Havlík České politické strany a evropská integrace. Eropeizace, evropanství, euroskepticismus?

ISBN: 978-80-210-5080-8

Politický systém v České republice prošel po roce 1989 dynamickým vývojem. Velkou výzvu pro politické strany představuje evropský integrační proces ztělesněný Evropskou unií. Součástí politologické reflexe vzájemného působení evropské a domácí politiky se stal termín evropeizace. Tato publikace se pokouší objasnit, jakým způsobem se v České republice odráží evropská integrace v činnosti důležitých politických stran. Zaměřuje se primárně na vývoj postojů politických stran k evropskému integračnímu procesu a vliv evropského tématu na fungování a dynamiku systému politických stran v České republice.

Anina Jiřičková Vítejte v divném světě politiků a ráji podvodníků. A co k tomu říká pan inženýr Miloš Zeman a publicista a politik Radek John.

ISBN: 978-80-87275-17-7

Zamyšlení mimo jiné nad tím, proč politici neprochází psychologickými testy před vstupem do vysoké politiky, když naopak pro řidiče autobusu či nákladního auta je to samozřejmostí. Mají snad řidiči větší zodpovědnost než politik, který má v rukou pouze „osud národa"? Také nad tím, jak se Miloš Zeman stává opět se svou Stranou práv občanů důležitým politikem a jak jsou mu kladeny ze stran místních úřadů velké překážky. A v interwiev se seznámíme i s Radkem Johnem, který se nikdy nebál poukazovat veřejně na problémy v naší společnosti, ať už jako chráněný svazák, „investigativní" publicista nebo teď jako oblíbený politik, který v politice ještě nic nedokázal... (Možná je to jeden z podvodníků v titulu.)

Kristián Chalupa: Martin Pecina bez příkras ve fejetonech a v rozhovoru.

ISBN: 978-80-251-2592-2

  

Martin Pecina, rodilý severomoravák z Havířova, prý pohodový člověk, který zná spoustu humorných historek a anekdot. Je flexibilní a schopný domluvit se s každým. Dokáže také naslouchat názorům jiných a snést kritiku na vlastní adresu. O tom, že ho původ a charakteristické vlastnost předurčují k dráze vrcholného politika se nás snaží přesvědčit toto dílo jeho blízkého spolupracovníka.

Pohodu i v povolebním červnu přeje všem

-jbx-


<< nahoru

Debata

ikonka TO JSME TO TEDA DOPRACOVALI,

řekl jsem si v duchu nahlas, když na mě tento pátek (7. 5. 2010) vypadla z kastlíku pozvánka Dělnické strany sociální spravedlnosti na předvolební mítink s Tomášem Vandasem, regulérním představitelem malého českého šovinismu, který dokáže i ustavit víceméně nezrušitelnou politickou stranu a kandidovat s ní a se svým jednoduchým programem (není ta jednoduchost politického programu v Čechách typická jen pro něj) v parlamentních volbách. Ještě nevím, jak v nich dopadne a vy už víte, jak dopadl - to je ta nevýhoda měsíčníku a jeho uzávěrek. Nehledě na to, co se ještě stane, pokusím se už dnes trochu zrekapitulovat, co se vlastně stalo a děje:

Už skoro dvacet let se nám na Libuši vehementně usazuje jiná kultura. Navíc ze země, která dokázala 40 let úspěšně vzdorovat francouzským i americkým uchvatitelům a díky tomu se mnohému naučila a dokáže to aplikovat i v jiných podmínkách - vytrvalosti až úpornosti, pilnosti a pracovitosti. A šlendriánu bohužel... Ostatně to slovo šlendrián je takové hezké české...

Jsou jiní - jedí psi. My zase jíme krávy, které nejedí Indové. Jejich mateřská země je stále komunistická a oni se u nás živí kšeftem a švindly, typickými pro raný kapitalismus. Ostatně jiný u nás není. Pěstují ve velkém „trávu", protože jim to čeští a jiní spotřebitelé umožňují. Falšují ochranné známky a cigarety, protože vědí, že to od nich Češi koupí. (Ostatně hloupí Češi nakupují i od chytrých Francouzů licence na špatné městské autobusy.)

V něčem jsou také skoro stejní - pijí lihové nápoje, fetují, dělají nepořádek a vaří jídla, která nám nevoní. Nepřijímají dobrovolně do svého života kulturu, která je hostí...

Každý s nimi máme své zkušenosti. Já třeba tu, jak jsem šel za deště o holi od autobusu domů a vietnamská spoluobčanka mi s úsměvem nabídla deštník, který jsem já s úsměvem odmítl, abych ji nezdržoval... Nebo tu, jak jsem o holi a s manželkou nastoupil na Kačerově do metra, místa pro invalidy byla obsazena Vietnamci a ti je uvolnili, až když na Budějovické vystupovali. Trochu se od nás přece jen liší, takže je rozeznáme... Chci tím říci, že je jejich chování od našeho vlastně k nerozeznání, jenom je snáze identifikujeme...

Sedm(?) veřejně prospěšných organizací starajících se o migranty se podepsalo pod prohlášení otištěné v minulém čísle tohoto časopisu, organizace starající se o domorodce se bohužel prezentuje jen jako politická strana pana Vandase.

Někde je chyba, kterou musíme každý napravovat sám pro sebe, před sebou a po svém. Ono to úporné ochraňování všeobecných lidských práv může být koneckonců podobně únavné jako obhroublá vandasovská ochrana pofidérních práv národních.

Jiří Brixi


<< nahoru

ikonka Poznámka k sekci Debata

Příspěvky v rubrice Debata nemusejí vyjadřovat názor redakce, či vydavatele. Texty v této rubrice jsou otiskovány bez redakční a jazykové úpravy, pokud o ni autor nepožádá.


<< nahoru

ikonka ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA A PEJSCI

Chtěla bych se s vámi podělit o pár svých úvah a pohledů na téma: životní prostředí, příroda a pejsci v našem okolí.

Bydlím na Libuši již od 70. let a něco jsme tady již zažili. Výstavbu sídlišť z obou stran, kanalizace, vody, inženýrských sítí pro obě sídliště - nekonečné hory bahna a rozježděné cesty, na nákup a do školky až na Tempo, smetiště na každém konci ulice, které vedly k lesu, či do polí... A proto si velmi cením toho, jak se nám teď na Libuši žije - krásně vydlážděná Ohrobecká ulice, údržba zeleně (tady chci pochválit firmu, co se nám o zeleň starala v loňském roce - doufám, že tak bude i letos), kontejnery na tříděný odpad a zajištěný úklid okolo nich, velkoobjemové kontejnery s pravidelným odvozem, sběrný dvůr a teď i trvalé kontejnery vedle pošty na Libuši...
A protože velký koníček mého manžela a můj je pěstování okrasných stromů a dendrologie (nebo spíše posedlost, pro jiné nepochopitelná), po úpravě Ohrobecké ulice jsme se s vervou vrhli i na výsadbu před naším plotem, aby se pokochali krásou také spolubydlící a kolemjdoucí. V prvních letech, než zeleň začala udržovat firma, jsme o zeleň a sekání trávy pečovali sami (a nejen my, i většina sousedů), měli jsme radost z upraveného okolí. Všichni vysadili dle své nátury nějaký keřík či stromek a vzhledem k tomu, že pro nás je to zábava, já s manželem jsme na plácku před námi vysadili kolem 25 ks stromů, okrasných keřů, nějaké cibuloviny a těšili jsme se, jak si to budou lidi považovat. Netajím se tím, že částečný důvod byl i ten, abychom si zakryli výhled na kontejnery na třídený odpad, kde někteří uživatelé bezohledně odkládají vše, co se jim nehodí (naštěstí to tam neleží dlouho, to by byl ráj pro potkany), brzy je díky MČ Libus uklizeno.

Co to dalo za práci - aby stromy v nekvalitním podloží přežily - hlavně první tři roky - to pochopí jen ten, kdo přírodě trochu rozumí. Neustále navážet kvalitní zem, vykopat v libušském kamení dostatečně hluboké jámy a do nich dát kvalitní zeminu, stromy přihnojovat, v úpalu zalévat, nekonečné hodiny strávené se sekačkou. Část výsadby jsme přesadili z tehdy rušených zahrádek, část jsme zakoupili z vlastni kapsy.
A proč se vlastně tak ze široka rozepisuji - k tomu se právě dostávám. Předem upozorňuji, že nejsem žádný nepřítel psů - sama jsem pejsky vlastnila po dobu 25 let - snažila jsem se ale, aby nikoho neobtěžovali, ať svým štěkáním, či svými výkaly.
V době, kdy jsem ještě trávník sekala, vždy než jsem vyjela se sekačkou, jsem posbírala půl kbelíku exkrementů, abych v tom nemusela šlapat, a při sekání mně to nelétalo kolem hlavy - a dodnes - i když v menší míře exkrementy uklízím, když nechci, aby moje vnoučata a děti, které ulicí procházejí, dýchaly poletující částice ze zaschlých exkrementů, o zápachu, který je vždy po dešti, ani nemluvím. A o tom, jak si lidé neuváženě pořizují pejsky, je také škoda mluvit. Ze 14 domů, které jsou postaveny do Ohrobecké ulice, pouze 6 domů psa nevlastní, další desítky denně jich kolem projde - málokdo po svém pejskovi uklidí - pravda pár se jich už najde, což před pár lety nebylo.
A tak se ze mne časem stala taková ta "baba", co se jí pořád něco nelíbí... Remcá, když chodí lidé přes trávník a prodírají se výsadbou ke kontejnerům, remcá, když pejskové očůrávají vysazené keře (kolik jich pejsci "učůrali ", již ani nepočítám - prostě je vyměním za jiné, opět koupené z vlastní kapsy... Když upozorním majitele pejska, aby po něm uklidil, v dalším dnu jej " uklidí" - přehodí jej přes plot na naši zahradu...
Zrovna tak se ohradím proti bezohlednému zbytečném hluku, kterého si všichni užíváme nad míru. Pár majitelů pejsků své miláčky má vychované - ale většina z nich ráno odejde do práce, pejsky nechá venku a děj se vůle páně!
A pak stačí jeden pes na procházce - a o randál je postaráno. A protože jich kolem denně projde pěkná řádka, tak o klidném trávení nyní už volného času na zahradě nemůže být ani řeč.Vnoučata, pokud jsem je chtěla dát spát v kočáru na zahradu, neměla šanci - musela spát doma při uzavřených oknech.
A já s údivem koukám na to, jak dětská populace je uzavírána do ohrad, za ploty a zvířata mají volnost. S obavami pozoruji nárůst astmatických a alergických dětí a mám pocit, že to nikomu nevadí!? Jak je možné, že nám na tom přestalo záležet, v čem a jak vyrůstají naše děti? Jaké mají podmínky k životu?
A tak mě časem pár sousedů přestalo zdravit, další na moje výtky mně sdělili, že se na ty moje posr... kytky a stromy mohou vykašlat, další jsou udivení, proč mě vytáčí nějaká ulomená větev...
Naštěstí mám 30 let zkušeností v práci s lidmi a jsem nad určité typy lidí povznesena a i nadále je hodlám svými připomínkami otravovat a kazit jim dobrou náladu. Mně a mojí rodině totiž záleží na tom, aby svět byl lepší a děti zdravější.
A děti a příroda bude u mě mít vždy přednost před bezohlednými konzumenty života, jejichž směr vede jen za materiálními požitky a pozitivní a láskyplný vztah vyřeší tím, že si koupí psa. Ten je miluje bez výhrad a nemusí se s ním ani proběhnout třeba ve zrušených zahrádkách - stačí přeci pár kroků, vyčůrat a hajdy domů... panička nebo páníček na něj přeci nemá čas... A pejsek jim oddaně olízne ruku... co na tom, že za pár let třeba dostane cukrovku - z nedostatku pohybu.
Omlouvám se, že jsem se tak obšírně rozepsala - ale já jsem opravdu moc vděčná za obrovský kus práce, kterou všichni zaměstnanci městské části Libuš za ta léta odvedli - a všem jim touto cestou děkuji!
Vítezslava Dvořáková


<< nahoru

Zveme

ikonka TJ TEMPO TITANS PRAHA

BASEBALL

V pondělí 14. června v 17 h proběhne v baseballovém a softballovém areálu TJ Tempo Praha v Libuši nábor do baseballového klubu. Všichni chlapci a děvčata ve věku od 6 do 14 let, kteří by chtěli hrát baseball, jsou srdečně zváni do areálu TJ Tempo Praha, který se nachází v ulici Zelenkova 530/3. Přesný popis cesty k areálu naleznete na oficiálních stránkách baseballového klubu na adrese www.titans.cz v sekci Klub - Hřiště.

Na hřišti se vám i vašim rodičům budou po celou dobu věnovat trenéři s mnohaletými zkušenostmi s tréninkem mládeže a ochotně vám zodpoví veškeré otázky. Případné další dotazy prosím směřujte na e-mailovou adresu nabor@titans.cz nebo telefonujte na číslo +420 605 739 132 nebo +420 603 179 586.

Těšíme se na vaši návštěvu areálu nejen v den náboru.

Kontakt na klub: Tempo Titans Praha, oddíl baseball, Zelenkova 530/3, 142 00 Praha-Libuš, e-mail baseball@titans.cz, www.titans.cz

Michal Hanuš, předseda baseballového klubu Tempo Titans Praha


<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR

KLUB JUNIOR

www.klubjunior.cz

Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4

Kontakt: 604 273 968 - Ing. Lenka Koudelková, kjunior@centrum.cz

Klub Junior volnočasových aktivit je pestré otevřené centrum pro každý věk, které nabízí zájmové vzdělávání v oblasti hudební, jazykové, sportovní, odborně vzdělávací a umělecké tvorby.

Vedle celoroční činnosti nabízí v období letních prázdnin tři dětské tábory.         

  

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY

Léto je tu a s ním i naše aktuální nabídka již tradičních letních dětských táborů!

Opravdové dobrodružství a skutečná kamarádství můžete zažít s námi na táboře v Zátoni na Šumavě blízko Lenory se skupinou vedoucích, kteří spolu jezdí již přes 15 let! Podívejte se na www.klubjunior.cz a klikněte v sekci Novinky na naši akci Pojeďte s námi na náš tradiční tábor - tam se dozvíte vše!

Chcete-li jet s námi na tábor v srpnu, pojeďte na Letní integrovaný dětský tábor do jižních Čech nedaleko Blatné - více informací opět na webových stránkách Klubu Junior.

Povinná táborová schůzka rodičů s hlavními vedoucími všech 3 letních dětských táborů KJ se uskuteční ve středu 16. června v 18 h v Klubu Junior, Na Okruhu 395/1.                                                                 

Lenka Koudelková, 604 273 968


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Mateřské centrum Kuřátko, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš, kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719, www.kuratko.mistecko.cz

Základní otevírací doba: pondělí až pátek 9.30-12.00

Příspěvek/rodinu: 30 Kč, předplatné 200 Kč/10 návštěv, Montessori 50 Kč

Základní program centra (PO-PÁ) stejně jako program Montessori herny (PO a STŘ) naleznete na webu MC

 

NOVINKY

§  Pokračujeme s divadelní sezonou v Kuřátku, tentokrát s pohádkami Zvířátka a loupežníci (10. 6.) a Pohádka ze zoo (23. 6.) a přednáškovou činností na téma Podpora rozvoje čtení a logického myšlení u malých dětí (10. 6. od 10 hod. a 17. 6. od 16 hod.)

§  Rodiče srdečně zveme na informativní besedu k podzimnímu cyklu seminářů o výchově a komunikaci s dětmi s názvem Efektivní rodičovství v pondělí 21. 6. od 10 hod.Více info na webu MC.

§  Na webu MC naleznete průběžné výsledky miniankety pro rodiče z května 2010 na téma Podpora a rozvoj služeb pro rodinu na území MČ Praha-Libuš, do které se můžete vyplněním dotazníku i nadále zapojit.

§  Téma měsíce Těšíme se na prázdniny přinese mnoho inspirace ve výtvarných technikách, zábavy pro děti a poučení pro rodiče. Ve Fotogalerii na webu MC si můžete stáhnout fotky z většiny akcí, které jsme pro vás během roku pořádali.

 

UPOZORNĚNÍ

Centrum  Kuřátko bude od úterý 29. 6.  po celé letní prázdniny uzavřeno.

 

ČERVEN  2010

7. 6.      pondělí    Zpívání s kytarou

8. 6.      úterý        Děti a racionální strava - beseda rodičů s Mudr. Skalskou na téma děti - strava - pohyb   

10. 6.    čtvrtek     Rozvoj logiky a jemné motoriky u dětí - interaktivní beseda pro rodiče a malé děti s praktickými ukázkami pomůcek na podporu rozvoje logického myšlení u dětí.

10. 6.    čtvrtek     od 16:30 Dřevěné divadlo: Zvířátka a loupežníci, 50 Kč/osobu, akce 2+1 zdarma

12. 6.   sobota                  10-13 hod. Seminář břišních tanců, cena 300 Kč, info a rezervace www.brisnitance-magdalena.cz

14. 6.   pondělí                  Divadélko pro nejmenší - (ne)známá maňásková pohádka

15. 6.   úterý          Malování na textil

16. 6.   středa        Jak se žije s vícečaty - info beseda s vedoucí Klubu dvojčat a vícečat G. Vítkovou

17. 6.   čtvrtek       Broučci a berušky z roliček papíru

17. 6.   čtvrtek       od 16:00 Logopedie - čtení s malými dětmi jako prevence dyslexie, informační beseda pro rodiče na téma: jak nejlépe podpořit rozvoj slovní zásoby u  nejmenších dětí formou čtení a výběru vhodné literatury. Prostor pro dotazy rodičů na téma: logopedie a vývoj řeči u dětí.

21. 6.   pondělí                  Efektivní rodičovství - informační beseda k připravovanému cyklu seminářů v MC o výchově a vzájemné komunikaci rodičů a dětí s Mgr. M. Beťákovou

22. 6.   úterý          Batikování a savování triček a látek pro začátečníky i pokročilé

23. 6.   středa        Divadlo Hračka: Pohádka ze zoo, 30 Kč/osobu, akce 2+1 zdarma

24. 6.   čtvrtek       Barevný větrník

28. 6.   pondělí      Zmrzlinová party s trampolínou spojená s narozeninovou oslavou

 

Činnost MC Kuřátko podporují v roce 2010 v rámci svých grantových programů na Podporu rodiny Ministerstvo práce a sociálních věcí a Programu na podporu a rozvoj volnočasových aktivit městská část Praha-Libuš.

 

Přijďte a užijte si spolu s námi začátek léta.                                                            

 

Za MC  Kuřátko Katka Tomešová


<< nahoru

ikonka LAČHE ČHAVE

Jsme volnočasový klub pro děti a mládež ve věku 6-15 let. Můžeš k nám přijít i odejít, kdykoli chceš. Za návštěvu nic neplatíš, nemusíš nám říkat ani svoje jméno.

Klub otevřen: každý všední den 14-18 h

Budova SAPA, 6. patro, Libušská 319/126, 142 00 Praha-Libuš

Tel. 723 293 601

www.lache-chave.cz

5x týdně otevřený klub (fotbálek, ping-pong, počítače, hry, zábava...)

Každý měsíc víkendové výjezdy (Praha, okolí Prahy i celá ČR)

Prázdninový tábor (tento rok 14 dní)

Kulturní akce, výlety návštěvy kin

 

ČERVEN

Program v klubu:

11. 6. turnaj ve hře Activity

17. 6. promítání filmu na přání

21. 6. korálkový workshop

Výlety a kulturní akce:

14. 6. oslavy 100 let Žlutých lázní

18. 6. Refufest na Náměstí Míru

19. 6. Všehodění v Podviní

24. 6. Den žonglování

Přihlášky na akce získáte při osobní návštěvě klubu.

Markéta Foltýnková, předsedkyně občanského sdružení Lačhe Čhave


<< nahoru

ikonka MODRÝ KLÍČ

Modrý klíč otevírá další možnosti pro samostatnější život osob s mentálním postižením.

Nově zrekonstruovaná budova Modrého klíče, budoucího Centra vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením v Modřanech, byla v květnu slavnostně předána. „Dne 28. května končí stavební etapa projektu spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z rozpočtu Magistrátu hlavního města Praha a z vlastních zdrojů Modrého klíče, na kterých se spolupodílí mnoho významných sponzorů i soukromých dárců," řekla ředitelka Modrého klíče Ing. Mgr. Milana Remarová. „Současně otevíráme nově vybudované prostory pro ubytování týdenního stacionáře. Tento projekt plně hrazený z vlastních zdrojů byl podpořen velkou sbírkovou akcí Otevřete srdce Modrým klíčem. Velký dík  patří všem dárcům, kteří na projekt týdenního stacionáře přispěli."

Výsledkem projektu Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením bude referenční pracoviště určené pro školení a další vzdělávání podnikatelů, pracovníků nevládních neziskových organizací a zástupců veřejné správy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním, speciálně s mentálním a kombinovaným postižením. Pro 5 osob s tímto druhem postižení je zde připraveno chráněné pracoviště a pro dalších 15 nový prostor nabídne denní program zácvikových pracovišť jako specifickou formu předprofesní přípravy. Pracovníci budou zacvičováni na pozice pomocných sil v recepci, kuchyni, na zahradě nebo pro sanitářské práce, které budou následně vykonávat buď pro domovskou organizaci Škola SPMP Modrý klíč anebo jiný subjekt. Příjem pracovníků a klientů projektu je plánován na červen 2010, stejně jako pilotní vzdělávací kurz. Nebojte se zaměstnat osoby s mentálním postižením. V Modrém klíči vám odpoví na vaše dotazy jak pracovně právní, tak ty lidské, naučíte se zde s těmito lidmi komunikovat a připravit jim pracovní pozici. Čeká na vás moderně technicky vybavená školící místnost, příjemné prostředí galerie, kde se přesvědčíte o dovednostech lidí s mentálním a kombinovaným postižením a milý ochotný personál.

Tisková zpráva Školy SPMP Modrý klíč, zkráceno (red)

 


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM KLUBU

Vážení senioři!

Již se nám pomalu přibližuje závěr prvního pololetí, a proto vás co nejsrdečněji zveme do klubu na poslední programy připravené před prázdninami.

 

8. 6. Velký celodenní výlet za krásami naší vlasti, s příspěvkem Úřadu MČ Praha-Libuš, a to do vzdálené Litomyšle na zámek, dále na zámek do Nových Hradů u Skutče ( tzv. druhý Schönbrun). Plánovaný odjezd v 7.00 od Eimů, návrat cca ve 20.00. Oběd zajištěn.

 

15. 6.  Zhodnocení našich programů a výletů při volné zábavě a posezení mezi přáteli.

 

22. 6.  Další pokračování četby p. Kameníka (našeho seniora), který vypráví ve svém  desetistránkovém článku o Slovensku a srovnává velmi zajímavě i se svými zkušenostmi:  Slovensko včera a dnes. Tento text též zkráceně vychází v časopisu U nás

 

29. 6. Netradiční zakončení prvního pololetí v klubu. A jak? Plánujeme odjezd do pálenice ve Třebízi, se zastávkou v Mošťárně, dále individuálně návštěva japonské zahrady, nebo prohlídka místního skanzenu. Oběd a hudba zajištěna. Odjezd plánován na 10.00 dopoledne od Eimů, návrat cca v 19.00 hodin.

 

Srdečně zveme naše milé seniory na program a krásné slavnostní zakončení programu klubu v Třebízi.

Na závěr bychom chtěli popřát všem našim seniorům, aby po dobu prázdnin nejen odpočívali, ale též dávali na sebe pozor, abychom se všichni společně ve zdraví a spokojenosti opět dne

7. září 2010 setkali. Těm, kteří v závěrečný den nemohou přijít a jsou nemocni, přejeme  brzké uzdravení!

 

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: JÁNSKÉ LÁZNĚ

 

Zveřejňujeme zájezd  Českého červeného kříže Praha 4 a Praha 2 do Janských lázní - Hotel Astoria, 5 minut od kolonády. Koná se od 12. do 19. června  (tj. od soboty do soboty) v sezóně, s možností procedur, bazénu atd. Pro seniory, tentokráte bez příspěvku, a to za plnou cenu 3500 Kč, včetně dopravy tam a zpět, plná penze, chutná strava, ubytování s televizí a sociálním zařízením. Sraz v sobotu 12. 6. v 7.30 na Černém mostě. Jízdenky s místenkami zakoupeny. Máme ještě 4 místa volná. Přihlaste se pokud možno ihned na tel. č. 608 511 980 p. Prchlíkové, nebo na 261 912 404 p. Urbanové.

 

Zdena Prchlíková


<< nahoru
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 02/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý