Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 07-08/2010

<< Zpět na seznam čísel
 

ikonka U nás - 07-08/2010pdf Místní kapsář - KRONIKA ROKU 2009  (439.465 Kb)
pdf U nás - Kronika  (1363.968 Kb)
pdf U nás - Radnice  (255.613 Kb)
pdf U nás - Téma  (229.605 Kb)
pdf U nás - Salón  (323.79 Kb)
pdf U nás - Zveme, Inzerce  (2057.277 Kb)


Kronika

Radnice

Téma

Salón

ZvemeKronika

ikonka JAK SE NEZTRATIT NA TRHU PRÁCE

V Mateřském centru Kuřátko se maminky naučily, jak se neztratit na trhu práce. A pokud přesto mají pochybnosti, na řadu přichází kouč.

Po tři červnové týdny byly prostory Mateřského centra Kuřátko místem, kde se pravidelně scházeli rodiče s dětmi do 15 let. Obecně prospěšná společnost Attavena pro ně uspořádala dva cykly seminářů s názvem Jak se neztratit při návratu na trh práce. Záměrem bylo nastínit rodičům, především na mateřské nebo rodičovské dovolené, možnosti přípravy na co nejhladší návrat do práce.

Během šesti lekcí vyslechlo dvacet osm maminek prezentace lidí z řad odborníků i laiků, kteří podobnou životní etapu již úspěšně překonali. Na rozdíl od stejných seminářů pořádaných v květnu v Čakovicích se těchto v Libuši nezúčastnil ani jeden tatínek.

Cílem šestidílného souboru seminářů bylo prvotně zbavit maminky obav z nástupu do práce, poukázat na dovednosti, kterým se během rodičovské dovolené naučily, jako je např. timemanagement nebo emoční inteligence, nastínit jim možnosti alternativních pracovních úvazků, ukázat různé možnosti sladění pracovního a rodinného života.

„Jedním z témat bylo také vymezení pozice rodiče na trhu práce, schopnosti sebeprezentace a základních předpokladů jak umět ‘prodat‘ sami sebe," říká k náplni kurzu koordinátorka projektu Jitka Šimková a dodává: „Největší nadšení zaznamenala lekce koučinku s koučkou Kateřinou Kryllovou, na které si maminky mohly zkusit samy pracovat na odstranění vnitřních bariér a maximálním rozvinutí vlastního potenciálu prostřednictvím krátkodobých cílů a jasných aktivit k nim směřujících."

Účastnice se mohly na semináře plně koncentrovat, o jejich děti se během výuky starala skupina asistentek hlídání převážně z řad studentek vysokých škol. Možnosti svěřit své dítě na tři hodiny najatým chůvám využily téměř všechny. Pro ratolesti byl na místě zajištěn aktivní program.

Kurz proběhl díky projektu V práci jako doma spolufinancovaném z rozpočtu Evropského sociálního fondu a hl. m. Prahy, a byl proto pro všechny bezplatný.

Za tým Attaveny, o. p. s., Olga Trpáková


<< nahoru

ikonka V LIBUŠI OTEVŘENO CENTRUM PRO INTEGRACI

V dubnu  letošního roku byla organizace Dům národnostních menšin, o. p. s., vyzvána panem radním Janečkem pro sociální a bytovou politiku Magistrátu hl. m. Prahy ke spolupráci na zřízení Centra pro integraci při Domě národnostních menšin, o. p. s. Vznik takového centra je reakcí na situaci, která již zrála v posledních několika letech, kdy se v okrajových oblastech na území hlavního města Prahy vytvářely a vytvářejí početnější cizinecké komunity. V těchto oblastech dochází v rámci styku mezi komunitou cizinců a majoritní společností k občasným k neshodám. Obvykle vyplývají s nedostatečné ochoty obou skupin vzájemně komunikovat, z celkové odlišnosti kultur, strachu z neznámého, ale i z neznalosti českých zákonů. Centrum má za úkol v první řadě identifikovat aktuální problémy v soužití mezi majoritou a cizinci a dále napomoci zjištěné problémy řešit. Centrum chce být pomocníkem v komunikaci mezi cizinci a institucemi státních i samosprávních úřadů, sociálními, zdravotnickými a vzdělávacími institucemi či sociálně-právními poradnami. Dalším úkolem tohoto centra bude zajištění úvodních kurzů socio-kulturní orientace cizinců ve společnosti, zprostředkování nízkoprahových kurzů českého jazyka pro cizince a zároveň podpora v oblasti integrace cizinců prostřednictvím propagace kulturních, osvětových či jiných akcí podle potřeby regionu. Zároveň bude centrum sloužit majoritě, která potřebuje taktéž podporu pro navázání vzájemného dialogu a zlepšení komunikace s komunitami cizinců.

Centrum pro integraci by mělo přispět k celkovému zklidnění někdy dosti vypjatých situací ve spolupráci s pracovníky úřadů městských částí a Magistrátu hlavního města Prahy, a tak vytvořit co nejlepší podmínky pro integraci cizinců. Centrum pro integraci DNM, o. p. s., bude spolupracovat kromě uvedených státních institucí především s Organizací pro pomoc uprchlíkům, a to zejména v oblasti právního poradenství, dále pak s Poradnou pro integraci, a to hlavně v oblasti sociálního poradenství a kurzů českého jazyka pro cizince.

Centrum zahájilo svou činnost 15. června 2010 v kanceláři na adrese Libušská 1/206. Úřední  hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 9-16 h a úterý a čtvrtek 10-17. V pondělí a úterý je v úředních hodinách k dispozici tlumočník z českého jazyka do vietnamštiny, vzhledem k početné vietnamské komunitě v této městské části. V oblasti pořádání kulturních aktivit a propagace se počítá se spoluprací se  Svazem Vietnamců. U ostatních komunit cizinců bude Centrum spolupracovat v oblasti jazykové i v oblasti znalostí reálií jednotlivých národností s příslušnými nevládními neziskovými organizacemi, které se touto problematikou zabývají.

Mgr. Romana Hrabáková, ředitelka DNM, o. p. s., www.dnm-praha.eu, upraveno (red)


<< nahoru

ikonka CYKLOJÍZDA

Členové žákovského zastupitelstva uspořádali 1. června 2010 ve spolupráci se ZŠ Meteorologická již třetí ročník cyklojízdy. Jako v loňském roce byli účastnici rozděleni do tří kategorií: A - 1. a 2. třída, B - 3. a 4. třída, C - 5. třída.                                                                                                      

Závod byl rozdělen na dvě etapy. Pro kategorii A byly soutěže pouze na hřišti a pro zbylé kategorie byl připraven závod roklí a dále pokračovaly úkoly na hřišti. I letos byly připraveny přednášky ve spolupráci s policií a s SP kolo. Cyklojízdy se zúčastnilo okolo 110 dětí, a to nejen z naší školy. I když bylo počasí celkem pochmurné a chladné, stejně nám aspoň trochu přálo - nerozpršelo se. Vítězové závodu byli odměněni pěknými cenami od našich sponzorů, kterým touto cestou děkujeme.

Všem vítězům blahopřejeme.

Adéla Pavlíčková, členka Žákovského zastupitelstva


<< nahoru

ikonka DĚTSKÝ DEN A JARMARK ROKU 2010

V květnu pořádala MČ Praha-Libuš dvě kulturní a společenské akce - 15. 5. Jarmark a 29. 5. Dětský den.

JARMARK

Konal se na prostranství spol. ČEZ, a. s., v písnickém sídlišti od 14 do 18 hodin. Na dvou pódiích se střídala hudební skupina Broky Františka Kanečka s vystoupením Mažoretek Zlaté Prahy a Pampelišek Praha. Děti z Mateřské školy K Lukám předvedly krásné pohybové i pěvecké vystoupení. Skupina Caramelka se představila v americkém stepu Clogging, tradičním country a kankánu. Pěvecký sbor Prážata doprovázel pohybové vystoupení malých dětí Rytmiky Bodypoint. Z areálu Sapa přišla vietnamská děvčata se svým tanečním vystoupením.

Během akce bylo mnoho doprovodných programů: skákací hrad, skákadlo s míčky, elektrický býk, jízda zručnosti a soutěže pro děti i dospělé. Ve stáncích bylo možno zakoupit výrobky z ekofarmy, dřevěné hračky, květiny, korálky, keramiku, koláčky, medovinu apod. Občerstvit se bylo možné např. staročeským trdlem, cukrovou vatou, grilovaným selátkem, palačinkami, bramborovými lupínky nebo asijskou kuchyní. Mateřské centrum Kuřátko se věnovalo malým dětem a jejich rodiče mohli vyplnit anketu o možnostech rozvoje prorodinných služeb a aktivit na území městské části. Představila se i nová soukromá mateřská škola v Písnici Eko-školka.

Na závěr losoval starosta naší městské části pan Petr Mráz a místostarostka paní Ivana Fendrychová ceny z tomboly, které věnovala společnost Pro Trade, s. r. o., a Aquapark Čestlice.

DĚTSKÝ DEN

Byl tento rok v novém pod vedením klauna Ferdy a dalších maskotů se zábavným programem, diskotékou, humornými scénkami a živými papoušky. Děti se rozhýbaly na skákacím hradu se skluzavkou, v bazénu s kuličkami a trampolíně. Zdarma si mohly nechat namalovat na svůj obličej vybraný motiv profesionálními barvami na obličej a v balónkové dílně si vyrobit různé tvary. Mateřské centrum Kuřátko poskytlo pro děti trampolínu a drobné soutěže. Městská policie Praha předvedla ukázku výcviku služebního psa a policejního zásahu, děti si mohly pod odborným vedením vyzkoušet projet dopravní hřiště na kole s možností získání dětského řidičského průkazu. SDH Písnice a SDH Libuš umožnilo dětem prohlídku hasičských vozů. Jezdecký oddíl z Písnice vozil děti na koních. Pro děti městská část Praha-Libuš zajistila zdarma grilované špekáčky, limonádu a zmrzliny od Family Frost. Děti mohly získat hodnotné dary od společnosti Pro Trade, s. r. o., pěkné knihy z knihkupectví Neoluxor a drobné dárky od Mateřídoušky a Sluníčka.

Děkujeme sponzorům obou akcí:

Aquapark Čestlice, Beam ČR, s. r. o., ČEZ, a. s., Datzer, spol. s r. o., DDD servis, s. r. o., DKNV stavební, s. r. o., Elektro-centrum DKV, Esselte, s. r. o., Evropos, Family Frost, Kratochvíl střechy, s. r. o., KZP Ideal Invest, a. s., Neoluxor knihkupectví, Matuschka international, s. r. o., Neoset, Pro Trade, s. r. o., Sdružení Heran, Setron, s. r. o., Vetnemo, s. r. o., Uniklemp.

Iva Hájková


<< nahoru

ikonka SENIOŘI ZAVÍTALI NA MORAVSKÉ SLOVÁCKO

Zájezd seniorů na Moravské Slovácko směřoval nejen za historii, ale také šlo o to více dovědět o pěstování a sklizni vína a o výrobě značkových vín, tudíž jsme naplánovali navštívit i sklípek. Zájezd byl sestaven již v měsíci lednu, pak několikrát časově upravován, abychom hodně viděli, mohli to zvládnout a pohodově se přemísťovat.

Navštívili jsme osm nezapomenutelných míst, užili krásné posezení při obědě v restauraci, s rychlou obsluhou. Navštívili jsme zámek Slavkov, Baťův kanál, sklípek Krumvíř s večeří a exkurzí o vínech, Masarykovo muzeum a Galerii bratří Úprků v Hodoníně, zámek Milotice, vyhlášené sklepy vín a pálenic p. Jaroška v Mutěnicích s historickým muzeem, kde jsme viděli, jak to fungovalo před sto lety. Ale také jsme navštívili tzv. ráj všech žen - galanterii v Brumovicích, která je vyhlášená široko daleko v okolí, a to potřebami k šití náročných krojů, s množstvím látek, je možno si nechat kroj šít i na zakázku. Vyrábí se zde velké množství krajek, bílých i barevných.

Sklípek byl speciálně vybrán na ochutnávku oceněných vín a také, abychom se něco o této práci dověděli. Posezení bylo v příjemně vytopené vrchní části sklípku, po degustaci ve vlastním sklepním prostředí, kde jsme si pěkně zazpívali. Bylo velmi příjemné. Cesta do Hodonína pak za zpěvu a veselých příhod byla završena pěkným ubytováním v hotelu Crystal v Hodoníně se snídaní. Vše zorganizováno tak, abychom neponocovali, abychom byli včas v hotelu a mohli tak bez únavy absolvovat další den plný zážitků.

Odpočinuti jsme ráno načerpali nejprve něco z historie v muzeu T. G. Masaryka, mimořádně výstižné, dobově upravené a také filmově zpracované. Dále jsme se přesunuli do Galerie bratří Úprků, kde jsme prohlíželi kresby a výtvarné umění. Nasyceni duševní stravou jsme vyhladovělí ujížděli do Taverny, krásné restaurace, za výborným jídlem. Ale již ve 14 hodin na nás čekal zámek v Miloticích s nezapomenutelnou prohlídkou výjimečně dobře vybaveného zámku. Probíhala zde i prohlídka s dobovým oblečením. Jedna a půl hodiny nám  ke všemu prohlížení ani nestačila.

A to ještě naši účastníci nevěděli, co pěkného na ně čeká ve sklepích vín a pálenic p. Jaroška. Již samotné prostranství s promítací místností nás upoutalo, dále místnost k ochutnávce a posezení při slavnostech, myslivecké místnosti s pomůckami pro honitbu, vycpanými trofejemi zvířat, včetně medvěda, výzdoba malbami, prodejna, to vše dodávalo muzeu na zajímavosti. Na závěr jsme sešli do studeného sklípku, kde jsme ochutnali připravené domácí škvarečky k zakusování vždy před dalšími pálenicemi. Byla to 50procentní síla, mnozí tuto ochutnávku ani degustaci nezvládli. A v prodejním centru? Nemohli jsme se ani v množství druhů zorientovat a vybrat.

Cesta k domovu utíkala velmi dobře, známka to dobrého výběru pana řidiče. V závěru se musím zmínit a současně též poděkovat za dokonale připravenou přednášku o vínech a zdravotní poučení o vínu jako léku p. Braunovi při cestě na Moravu. Při  zpáteční cestě z rodné vísky Krumvíře své zážitky z dětství a za války velmi zajímavě komentoval pan ing. Lehovec. Poděkování patří i celému organizačnímu výboru zájezdu, a to Ing. Lehovcovi, p. Braunovi, p. Prchlíkové, p. Urbanové, p. Hamrové, p. Literové, kteří přispěli k pěknému dvoudennímu zájezdu v příjemném kolektivu.

Přála bych všem účastníkům hodně a hodně zdraví do dalšího zájezdu, a organizačnímu výboru dvojnásob.

Zaznamenala Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka MŠ KE KAŠNĚ V HARRACHOVĚ

A je to tady! Po dlouhých měsících jsme se konečně dočkali a znovu odjeli na školku v přírodě do Harrachova. Těšili se všichni - ti, co jeli poprvé, byli zvědaví na nové zážitky, a ti ostatní už věděli, co je čeká. Trochu starostí nám dělalo jen počasí - konec května by mohl být přece jen slunnější a teplejší, my jsme si ale sbalili zimní bundy, čepice a rukavice a v duchu rčení „větru, dešti neporučíš" jsme směle vyrazili vstříc všem dobrodružstvím. A že jich nebylo málo - stezka odvahy, hledání pokladu, výpravy k Mumlavským vodopádům, na Liščí stezku i ke skokanským můstkům. Před deštěm jsme se schovali do Hornického muzea, do muzea lesnictví Šindelka a do sklárny. Děti si užily zábavu při karnevalovém odpoledni i koupání v bazénu, navštívil nás Krakonoš. Vyvrcholením školy v přírodě byly sportovní hry, při kterých se soutěžilo o opravdové medaile, a závěrečné předávání diplomů a cen.

Velké poděkování patří všem zaměstnancům chaty Lovecká Mumlava v Harrachově pod vedením p. R. Krále, kteří pro nás připravili krásné ubytování, výborné jídlo a svým milým a ochotným přístupem k nám a všem našim dětem přispěli k báječné atmosféře, která po celý týden navzdory nepříznivému počasí na školce v přírodě vládla.

Naše další poděkování patří také panu Berkovi, který pro nás zajistil autobus a cestu do Harrachova i zpět nám dal jako sponzorský dar, dále všem rodičům, kteří nám věnovali ovoce, sladkosti a drobné dárky na odměny pro děti.

Letošní škola v přírodě skončila. Děti odjížděly domu s řadou nezapomenutelných zážitků a s pocitem, že jsou trochu samostatnější a „o kus větší", než když se před týdnem loučily se svými rodiči. Největší odměnou pro nás dospělé bylo vidět rozzářené dětské oči a nadšení, se kterým se děti pouštěly do všech připravených aktivit. Nezbývá než zvolat „sláva!" a těšit se znovu za rok na další úžasnou školu v přírodě.

Ivana Koutná, učitelka MŠ


<< nahoru

ikonka MŠ MEZI DOMY - CESTA DO DĚTSKÉHO RÁJE

V červnu děti z mateřské školky Mezi Domy uskutečnily výlet do Vidovic. V tamním zámeckém parku Berchtold prošly pohádkovou zemí. S velkým zájmem si prohlédly miniaturní hrady a zámky, vystavená strašidýlka a skřítky. Dokonce si v perníkové chaloupce  vyzkoušely „jak se na lopatě sedí". Ty nejodvážnější vstoupily i do podzemí, kde bylo skutečné peklo, s Luciferem a hlučnými čerty. Cesta z pohádky přivedla děti k malé zoo, kde si pohladily zvířátka. Výlet, na který se všechny děti těšily, se vydařil.

Jarmila Budková, MŠ Mezi Domy


<< nahoru

ikonka POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Z POHLEDU SDH PÍSNICE

V rámci oslav Dětského dne, které se konaly 27. května 2010, se v DDM v Praze-Modřanech, předali zástupci Sdružení dobrovolných hasičů Písnice ocenění za nejlepší výtvarná díla na téma Požární ochrana očima dětí v městských částech Libuš, Písnice a Praha 12. Letošní výtvarné výtvory potvrdily bohatou dětskou fantazii - děti si dnes pod požární ochranou nepředstavují jen hašení požárů, ale i záchranu koťátek z výšek nebo shazování ledu ze střech. Bez zajímavosti není ani to, že většina kreseb obsahovala ženské příslušnice hasičských sborů namísto mužských. Dva z oceněných výtvorů, které kreslily děti z mateřské školy Ke Kašně v Písnici, postoupily až do celorepublikového kola výtvarné soutěže. Fotografie všech děl byly zpřístupněny veřejnosti ke shlédnutí zdarma v prostorám DDM v Modřanech do konce tohoto školního roku.

Za SDH Písnice Petr Kopic

Z POHLEDU MŠ KE KAŠNĚ

Děti mateřské školy Ke Kašně se zúčastnily výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí.

Inspirací pro výtvarné práce byla pomoc Sboru dobrovolných hasičů v Písnici naší mateřské škole v době zimní kalamity. Pod tíhou sněhu nám praskaly větve borovic. Děti sledovaly zásah hasičů a potom vznikaly na podkladě zážitků dětí z této akce velmi pěkné výtvarné práce, které jsme poslali do soutěže. V květnu proběhlo v DDM v Modřanech předání ocenění autorům nejlepších prací, které postoupily do krajského kola celostátní výtvarné a literární soutěže pro děti a mládež - Požární ochrana očima dětí. Z 1 630 soutěžících postoupili dva z našeho obvodu a jsou to právě děti z MŠ Ke Kašně - v kategorii mladších dětí MŠ postoupila Eliška Zedníková, v kategorii starších dětí MŠ se do krajského kola dostala Filipka Janoušková.

Na vyhlášení krajského kola soutěže 27. června v hasičské zbrojnici v Praze-Letňanech byly pozvány i Eliška a Filipka se svými rodiči. Učitelky mateřské školy předaly dětem za pěkné práce malé dárečky a popřály jim mnoho štěstí ve finále.

Na závěr děkují zaměstnanci MŠ Ke Kašně Sboru dobrovolných hasičů v Písnici za pomoc při sněhové kalamitě.

Jana Vosátková, ředitelka MŠ


<< nahoru

ikonka SDH PÍSNICE - ZASLOUŽILÍ HASIČI ČR – V PÍSNICI

Hasiči tradičně v květnu slaví svátek svatého Floriana, patrona hasičů.

Sdružení dobrovolných hasičů Čech a Moravy se i letos při této příležitosti rozhodlo udělit vybraným dlouholetým a zasloužilým členům dobrovolných hasičů v rámci celé České republiky čestná vyznamenání.

Dne 11. května 2010 tak ve slavnostním sále zámku v Přibyslavi, tradiční baště dobrovolných hasičů, udělilo Sdružení dobrovolných hasičů celkem 23 nejvyšších ocenění - čestných titulů „Zasloužilý hasič". Mezi oceněnými jsou i dva členové SDH Písnice - pan Miloslav Coňk (70) a pan Miroslav Štancl (65). Oba mají lví celoživotní zásluhy na činnosti písnického sboru a stále se řadí mezi jeho aktivní členy.

Oceněným upřímně gratulujeme!

Za SDH Písnice Petr Kopic


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

CELODENNÍ VÝLET DO LITOMYŠLE A NOVÝCH HRADŮ

Organizační výbor Klubu Senior uskutečňuje tradičně výlety za finančního přispění z rozpočtu městské části Praha - Libuš, Písnice. Tentokráte jsme se vydali do Litomyšle na prohlídku města i zámku a zastavili jsme se i v nedalekých Nových Hradech na prohlídku zámku, kterému se též říká „druhý Schönbrunn" a který je tč. v soukromých rukách.

Sluníčko umocňovalo naše zážitky jak na zámku tak v okolí, ale i při obědě v krásném prostředí - vše v kolektivu známých, kteří se rádi dovídají něco z historie a potěší je výlet, který by si již sami nemohli dopřát.

V Nových Hradech jsme opět byli svědky usilovné práce současných majitelů - manželů Kučerových - kteří za restituci z vlastních peněz a peněz z EU zrekonstruovali zámek, doplnili nákupem starožitností, různými dobovými předměty a nábytkem. Některé autentické doplňky byly zachovány, vyzvednuty ze skladiště a restaurovány. Třináctileté úsilí o zkrášlení hezky položeného a architektonicky působivého zámku, v minulé době tak zdevastovaného,  přineslo výsledek. Tito lidé s velkých srdcem a pracovitostí předají dalšímu pokolení zámek, o němž je dochováno písmem, jak vznikal a byl opraven. Vytváří tak perlu ve zdejší krajině. Zámek je účelně doplněn před schodištěm barem s občerstvením a restaurací k pohodlnému zastavení a posilnění při výletu.

Litomyšl je krásné staré město stále lépe opravované, s množstvím obchodů a služeb, restaurací, cukráren, s krásným bydlením pro zdejší obyvatele, s kostely a muzei, vyprávějícími o nelehké historii města.

Byl to opět výlet za přemýšlením. Vždy narážíme na těžký až úmorný život obyvatel dříve a nyní. Myslím, že si dnes v žádném případě nemůžeme naříkat, zvláště lidé pracovití, kteří jsou spokojeni a vědí, že bez práce nikdy nebyly koláče.

Cestou k domovu nás stihla vydatná bouřka s krupobitím, že nebylo na dva metry vidět. Náš obdiv a uznání patřily panu řidiči, který nás v klidu, pohodě a s opatrností dovezl domů a zastavoval při cestě podle přání.

Děkujeme ještě jednou místnímu úřadu Praha - Libuš, Písnice za vydařený výlet a za spokojenost našich seniorů, dále panu řidiči za klidnou cestu a všem účastníkům za milou společnost!

 

LÉKAŘ VYPRÁVĚL O HOROLEZECTVÍ

S překvapením jsme sledovali dokonale připravené povídání pana MUDr. Jaroslava Henzla o horolezectví s ukázkami pomůcek pro výstup i srovnávání, jak to bylo dříve. Představa, že horolezci kolem roku 1970 upřednostňovali jako vyzkoušenou obuv domácí bačkory, je ale neuvěřitelná! Dnes mají speciálně vytvarované a vyzkoušené obutí, které dopomáhá k udržení se jak ve svislé, tak nakloněné rovině. Celé povídání bylo doplněno množstvím diapozitivů z našich i zahraničních hor, s útvary pojmenovanými např. sloní chobot, jehla, kočka atd. Moc se nám vše líbilo. Všestranný pan MUDr. Henzl nám dokázal, že kromě vlastního zodpovědného zaměstnání má krásné koníčky a může předávat znalosti našim seniorům, kteří rádi zjišťují, co všechno je možné v lidské činnosti ovládat; my však můžeme v našem seniorském věku jen obdivovat. Na příští návštěvu se budeme opět těšit, neboť víme, že nám místní internista dlouhodobě zachovává přízeň a vždy připraví nějaké překvapení. Příště  to bude opět ze zdravotnictví.

 

ZAHRADY POD HRADEM

Po poslední mimoklubové návštěvě Prahy (Vítkova) jsme si domluvili výlet do pražských zahrad pod Hradem společně s naší paní historičkou prof. Randovou. Této plánované návštěvy se zúčastnilo asi 15 osob. Připravený komentář p. Randové byl sestaven z velmi zajímavých historických momentů i s tečkou k dnešku. Tento výklad je nám vždy vzácný. Následovala prohlídka, při níž jsme obdivovali budovy či květy v zahradách. Postupně jsme  vystoupali až na vrcholek zahrad pod Hradem, prohlédli restauraci U Zlaté studny, poseděli, popovídali a rozhlíželi se nad krásnou matičkou Prahou. Vždy takto naplánujeme malé posezení na kávě a zhodnocení vycházky. A pro ty, kdo se nemohli zúčastnit, ještě jsme naplánovali pokračování 13. července do dalších zahrad.

 

Za organizační výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

 


<< nahoru

ikonka ZLATÁ MEDAILE PRO T. J. SOKOL LIBUŠ

V neděli 6. června 2010 se na stadionu Dukly Praha na Julisce konal již tradiční Pražský společný závod v atletice předškolních dětí pořádaný Pražským sdružením Sport pro všechny a Pražskými sokolskými župami ČOS. Soutěžilo se v několika disciplínách - skok do dálky, hod míčkem, běh na 10 nebo 20 m a vytrvalostní běh na 100 nebo 150 m.  Za T. J. Sokol Libuš závodili tito cvičenci:  Kategorie rodiče a děti - Jakimičová Valerie, Tomečka Artur a Skwarski Vladan společně s rodiči - družstvo se umístilo na 6. místě. Kategorie předškolní děti - Bartáček Vojtěch, Drobek Lukáš, Fojtíček Eduard a Jakimič Viktor  - družstvo se umístilo na 4. místě. A konečně  kategorie nejmladší žactvo: Černý Michal, Chmelík Jaroslav, Kučerák Jan a Šámal Štěpán - družstvo  se umístilo na 1. místě a získalo zlatou medaili a Michal navíc vybojoval stříbrnou medaili v jednotlivcích! Ze čtyř vybraných děvčat do kategorie předškolní děti dívky neonemocněla jen Štěpánka Skwarska, a tak společně se zástupci Sokola Zbraslav v mix družstvu vybojovala 2. místo (v jednotlivcích 10. místo z 56 dívek).

Děkujeme všem našim závodníkům a  jejich rodičům za reprezentování jednoty a taktéž cvičitelkám Sokola Libuš, které se na přípravě dětí na závody podílely. Většina reprezentantů Sokola Libuš se nedělního klání zúčastnila jako nejlepší z těch, kteří během května při pravidelném cvičení předškoláků závodili v atletických disciplínách a 7. června pak byli, podle výkonů, odměněni medailemi kovovými nebo čokoládovými.

Vladimíra Tomášková,  T. J. Sokol Libuš


<< nahoru

ikonka MŠ KE KAŠNĚ - 5. SPORTOVNÍ HRY MŠ PRAHY 2010

Je středa 2. června. Přišel dlouho očekávaný den, na který se těšilo našich deset sportovců - pět dívek a pět chlapců. Naše mateřská škola se totiž dostala do finále 5. sportovních her MŠ Prahy 2010, které se koná v ZŠ Campanus v Praze-Chodově.

Protože nám počasí vůbec nebylo nakloněno, byla připravena „mokrá varianta" - místo na stadionu probíhala v tělocvičnách.

Ale od začátku... Při příchodu jsme dostali „hostesáka Petra" (student soukromého tělovýchovného institutu), který měl za úkol nás celými hrami provázet. V 9 hodin nastoupilo všech 22 školek v čele se svým vlajkonošem a „školkovou" vlajkou a proběhlo slavnostní „olympijské" zahájení, při kterém nechyběl náš známý olympionik Imrich  Bugár, který nesl olympijský oheň. Po zahajovacím ceremoniálu a projevu zastupitelů magistrátu Prahy 11 byly sportovní hry odstartovány. Soutěžilo se v pěti disciplínách - štafetový běh, hod do dálky, překážková chůze, skok do dálky a pětiskok. Skok do dálky se nakonec neuskutečnil, protože v tělocvičně není tato disciplína bezpečná. Všichni se snažili na maximum, jak se říká "do posledního dechu". Byl to opravdu obrovský boj a vše probíhalo v duchu olympijského fair play. Mezi jednotlivými disciplínami měly děti možnost se občerstvit. O to se postarali generální partneři akce Danone - Kostíci - Zdravá abeceda, kteří připravili pro malé sportovce jogurty , ovoce, limonády a bagety.

A bylo dobojováno. Byly rozdány poháry a medaile vítězným školkám, které se umístily na 1.,2. a 3. místě. Všichni sportovci si odnesli malé dárečky na památku za účast. Zvítězit nemohou samozřejmě všichni, ale důležité je zúčastnit se, zasportovat si s kamarády a užít si to. A o to jde především - o sportování, kamarádství a krásné zážitky! Už teď se s dětmi těšíme, že někdy v budoucnu budeme mít to štěstí opět se dostat do finále a zasportovat si.

Pavlína Jindrová, učitelka MŠ


<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Dovolte mi nejprve pozdravit všechny milé čtenáře našeho časopisu na začátku prázdnin a seznámit vás s několika postřehy z minulého měsíce.

20. květen. Navštívil jsem ředitelku Mateřské školy K Lukám paní Majerovou. Zároveň s  předáním květin jsem jí poděkoval za její náročnou práci s dětmi a požádal ji o informace o stavu budovy a potřebách mateřské školy, v rámci soupisu investic pro příští školní rok.

21. květen. Navštívil jsem Základní školu L. Coňka a též jsem květinou poděkoval za náročnou práci paní ředitelce Pažoutové. Dotázal jsem se na současný stav budovy a poznamenal si potřeby školy, abych je mohl zařadit do plánovaných investic. Dále jsem měl též možnost pohovořit s dětmi a odpovědět na jejich dotazy.

Na návštěvu ZŠ Meteorologická se chystám 23. června, kde navštívím pana ředitele Běleckého. Též mu poděkuji za jeho dosavadní práci. Rovněž s ním budu konzultovat současný stav budov a předpokládané investice pro další školní rok.

26. květen. Předal jsem květinu a poděkoval za náročnou práci ředitelce Mateřské školy Mezi Domy paní Procházkové. Též jí jsem se dotázal na současný stav budovy a požadované investice pro příští rok.

27. květen. Byl jsem navštívit MŠ Ke Kašně, kde jsem předal květinu paní ředitelce Vosátkové. Poděkoval jsem za její náročnou práci a mé dotazy také směřovaly na současný stav budovy a požadované investiční záměry na další školní rok.

28. květen. Měl jsem možnost poděkovat rovněž ředitelce Mateřské školy Lojovická paní Sýkorové za její nelehkou práci. Dotázal jsem se na investiční potřeby školky pro další školní rok. Při této příležitosti jsem byl pozván na oslavy Dětského dne, který se konal v mateřské škole a měl jsem možnost ochutnat zde velmi dobrou zmrzlinu. Podle rozzářených dětských tváří jsem viděl, že chutná všem.

29. květen. Proběhl tradiční Dětský den pořádaný městskou částí Praha-Libuš na fotbalovém hřišti v Písnici. Myslím, že se tato akce povedla, což naznačovala hojná účast nejen dětí, ale i dospělých. Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval sponzorům, zaměstnancům úřadu, zvláště humanitního odboru pod vedením paní Hájkové, dobrovolným hasičům z Libuše a Písnice, Sokolu Písnice a dalším, bez kterých by takovouto akci nebylo možné uskutečnit. Pevně věřím, že tato tradice bude pokračovat i v příštích letech.

31. květen. Podařilo se umístit štítky s informacemi o energetické spotřebě na tři mateřské školy - MŠ Mezi Domy, MŠ Lojovická, MŠ Ke Kašně. Zároveň  se dětem dostalo vysvětlení, proč se tento štítek vyvěšuje a co znamenají hodnoty, které jsou na něm vyznačeny, a jak jsou důležitá úsporná opatření.

2. červen. Měl jsem jednání se zástupci firmy ČEZ a firmy Ahold, která provozuje prodejny Albert. Týkalo se rozšíření současného obchodu na sídlišti Písnice o další rozšíření parkovacích ploch a rozšíření prodejny, aby zákazník mohl pohodlně zajet nákupním vozíkem k autu, jako je to v jiných lokalitách. Tomuto záměru jsem velmi nakloněn a mám za to, že to přivítá i většina občanů naší městské části.

3. červen. Energetický štítek byl vyvěšen také na MŠ K Lukám.

3. červen. V odpoledních hodinách proběhlo již tradiční vítání občánků do naší městské části. Opět jsem byl překvapen velkým množstvím miminek. Je pro mne velkou ctí a milou povinností miminka přivítat mezi občany městské části Praha-Libuš.

4. červen. Byl vyvěšen již druhý energetický štítek na ZŠ L. Coňka a ZŠ Meteorologická. Díky tomu je možné porovnat hodnoty, jak se vyvíjejí v čase. V ZŠ L. Coňka evidentně došlo k úsporám vody i energie, na rozdíl od ZŠ Meteorologická, kde došlo k nepatrnému zhoršení, ale bylo to vzhledem k předlouhé zimě a k havárii vodovodního systému.

14. červen. Městská část pořádala tiskovou konferenci o nově vzniklém Centru pro integraci při Domě národnostních menšin, a to za pomoci Magistrátu hl. m. Prahy. Centrum je umístěno v části nově zrekonstruovaných prostor v čp. 1 na Libuši (bývalá restaurace). Tiskové konference se též zúčastnil radní hl. m. Prahy Janeček, zastupitelka naší městské části dr. Jedličková, paní ředitelka domu národnostních menšin a pan předseda Svazu Vietnamců. Toto středisko vzniklo na základě našeho již v minulosti zmiňovaného dopisu, který byl adresován magistrátu a ministerstvům s žádostí o pomoc při řešení současné situace s vietnamskou komunitou v naší městské části. Středisko bude sloužit jak pro většinové obyvatele městské části, tak pro vietnamskou komunitu. Magistrát vyčlenil dva pracovníky a překladatelku, kteří dle mého názoru budou dělat arbitry při případných nedorozuměních, stížnostech apod. Někteří lidé své problémy raději vyřeší na podobném středisku než prostřednictvím policie. Uvidíme, zda se tento projekt osvědčí a splní svůj účel.

Na závěr mi dovolte popřát všem na prázdniny a dovolené hodně sluníčka a příjemný odpočinek.

Petr Mráz, starosta MČ Praha-Libuš, 16. 6. 2010

<< nahoru

ikonka CO TRÁPÍ OBYVATELE LIBUŠE A PÍSNICE?

Každoroční setkání obyvatel Libuše a Písnice nad problémy městské části zvané „10 problémů Libuše a Písnice" je součástí projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 (strategický rozvoj městské části ve spolupráci s veřejností směřující ke zkvalitňování života). Letos se konalo ve středu 9. června v prostorách tělocvičny Klubu Junior na sídlišti Písnice.

10 P

Sešli se tu nejen místní občané a představitelé městské části Praha-Libuš, ale i zástupci neziskových organizací a okolních městských částí (MČ Praha 12 a MČ Praha-Kunratice). Takováto setkání se konají každoročně už od roku 2006 a dávají tak možnost občanům vyjádřit své názory a diskutovat nad problémy, které jsou pro ně aktuální a palčivé. Jak bylo patrné, občané přicházeli na veřejné fórum s cílem prosadit konkrétní podněty, protože pochopili, že zde mají jedinečnou možnost, aby byl jejich problém zařazen mezi tzv. „10 P", následně ověřen v anketě a projednán na zastupitelstvu městské části.

Veřejné projednání se letos konalo v horkém letním počasí a tím byla poznamenána i účast občanů (43 lidí). Příčinou nižšího zájmu je i zkrácení termínu od minulého veřejného fóra konaného v listopadu 2009. Má to však své opodstatnění. Je potřeba získat časový předstih pro zahrnutí vybraných problémů do rozpočtu městské části na rok 2011.

Vystoupení ženského pěveckého sboru Nashira bylo pěkným úvodním bodem odpoledního programu. Moderátorka Iva Hájková poté pozdravila všechny přítomné a představila významné hosty - zastupitele městské části Praha-Libuš, zástupce z okolních městských částí a ředitele Národní sítě Zdravých měst ČR pana Petra Švece

Výběr nejnaléhavějších problémů

Místostarosta Ing. Pavel Macháček zhodnotil stav a úspěchy, kterých bylo dosaženo při řešení problémů stanovených na veřejném fóru v roce 2009. Jeho slova doplnila obrazová prezentace, která přiblížila zúčastněným téma problému.

Po tomto prvním a shrnujícím úvodu následovalo pokračování už za aktivní účasti všech přítomných pod vedením moderátora Petra Švece. V sále se lidé shlukovali u šesti stolů určených pro různá témata a bylo na každém jednotlivci, jaký tematický stůl si zvolí. Na výběr měli témata: 1.veřejná správa, 2. občanská vybavenost, 3. zdravotnictví, sociální oblast, národnostní menšiny, 4. kultura, sport, volný čas, 5. životní prostředí, 6. doprava. Občané mohli vyjádřit svůj podnět hned u několika stolů najednou a naskýtala se jim tak příležitost přenést svůj námět k diskusi s ostatními. Tímto způsobem získali jednotliví garanti (zástupci MČ) u stolů problémy a společně vybrali dva nejnaléhavější. Zástupce reprezentující každý stůl představil výběr dvou nebo tří témat a vybídl ostatní k dalším námětům. Takto se dospělo k závěrečné fázi a to až k samotnému hlasování. Každý příchozí totiž dostal dvě hlasovací kolečka, která měl příležitost nyní použít a udělit svůj hlas problémům, které osobně považuje za nejzávažnější. Z tohoto procesu vzešlo pořadí témat letošního veřejného fóra - 10 problémů Libuše a Písnice pro rok 2010.

Anketa pro občany

Celé projednání problémů má však ještě pokračování. Tím je veřejná anketa mezi občany Libuše a Písnice, kteří se hlasování osobně neúčastnili. Na anketním lístku naleznete všechny problémy z veřejného fóra a navíc je tu i prostor pro jiný, nový problém. V anketě je možno označit dva problémy.

A nyní jak hlasovat. Na úvodní straně webových stránek www.praha-libus.cz je v pravé části v sekci ankety umístěn anketní lístek. Jeho vyplněním se k tématům vyjádříte

i vy a to až do uzávěrky 31. 7. 2010.

Distribuce anketních lístků probíhala prostřednictvím základních škol, mateřských škol, mateřského centra Kuřátko, Klubu Junior a Sokola Libuš. Děkujeme za spolupráci.

Konečné výsledky a seznam nejožehavějších problémů předáme zastupitelstvu městské části k projednání a schválení na zářijovém zasedání. Všechny podněty z veřejného fóra budou zařazeny do komunitního Plánu zdraví a kvality života Libuše a Písnice pro rok 2010 - http://dataplan.info/cz/praha-libus - a ty největší do Akčního plánu MČ pro rok 2011.

Na tomto místě se také sluší poděkovat sponzorům, kteří nám poskytli drobné dárky do tomboly pro zúčastněné. Děkujeme firmě Matuschka International, s. r. o., Tomáš Loukota - Louka, Libušská lékárna, Fair Trade a MČ Praha-Libuš. Děkujeme i Žákovskému zastupitelstvu Libuš za pomoc s organizací.

Zájem o veřejné dění

Kompetentní vedoucí odborů na úřadu městské části Praha-Libuš a další odborníci se budou vybranými problémy zabývat a řešit je tak, aby v co nejkratším čase došlo ke zlepšení nebo nápravě. Při tvorbě Akčního plánu MČ Praha-Libuš a dalších koncepčních dokumentů se bude vycházet právě z prioritních 10 P, tedy problémů vybraných občany.

Je velice důležité, že občané projevují zájem o veřejné dění, o zkvalitnění života na Libuši a Písnici a zapojují se do probíhajících aktivit. Vždyť právě na veřejném fóru se jim naskýtá jedinečná příležitost vyjádřit se k tomu, co by chtěli na Libuši a Písnici změnit a co jim chybí k tomu, aby zde mohli spokojeně žít. Příští veřejné fórum se bude konat v březnu roku 2011.

Více informací ohledně veřejného fóra a ankety získáte na stránkách www.praha-libus.cz.

Jana Martínková, koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21, e-mail martinkova@praha-libus.cz , mobil 732 643 920, tel. 261 911 875

Foto Michaela Slámová, Žákovské zastupitelstvo Libuš

 

PROBLÉMY ROKU 2010 VYTIPOVANÉ OBČANY

  

Problém

Pořadí

Hlasy

F/3 - Důsledně kontrolovat dodržování rychlosti, zejména v obydlených oblastech

1.

8

F/1 -  Zvýšit bezpečnost přechodu pro chodce u konečné zastávky autobusové linky 215

2.

7

A/1 -  Vytvořit regulační plán

3. - 4.

6

A/2 -  Zlepšit komunikaci MČ s občany, aktuálně zveřejňovat informace (web)

3. - 4.

6

D/2 - Pokračovat ve výstavbě cyklostezek

5. - 6.

4

F/2 - Definitivní úprava ulice Ke Kašně, včetně řešení kabelového vedení a likvidace dešťových vod

5. - 6.

4

B/2 - Snažit se regulovat počet heren a řešit problémy související s jejich provozem

7.

3

C/1 - Zpřísnit dohled nad dodržováním zákonů

8. - 9.

2

D/1 - Vytvořit otevřené sportoviště při ZŠ L. Coňka

8. - 9.

2

B/1 - Zvýšit dohled policie nad konzumací alkoholu na veřejných místech (okolí prodejních stánků)

10. - 11.

1

C/2 - Zlepšit informovanost o areálu SAPA (možnost využití obchodů a služeb pro veřejnost)

10. - 11.

1

E/1 - Zřídit chemické toalety na hřišti Hoštická

 

0

E/2 - Opravit dětské hřiště pod ulicí Mezi Domy, zlepšit údržbu

 

0


Souhrn ostatních problémů:

Oblast A - Rozvoj MČ, bezpečnost, veřejná správa, urbanismus

- jednoduchá a logická struktura webových stránek

- bezpečnost chodců v dopravě

- vytvoření facebook prezentace - pozvánky na akce

Oblast B - Občanská vybavenost, podnikání, služby

-

Oblast C - Zdravý životní styl, zdravotnictví / sociální oblast, národnostní menšiny

 - široká škála náboženství (nevíme co je třeba abychom neurazili)

 - kontrola dodržování pravidel

 - zdravotní pojištění pro vietnamské občany - ošetření v nemocnici je nevymahatelné

Oblast D - Školství, volný čas, sport, turistika, kulturní a společenský život

- jednat s majiteli pozemků v zájmu vybudovat otevřené hřiště při ZŠ L. Coňka

- při otevřených sportovištích (Skalská) funkční správa

- dořešit pozemky hřiště Písnice (fotbal)

Oblast E - Životní prostředí, péče o vzhled/bydlení

-

Oblast F - Doprava

            - nedodržování rychlosti (ulice K Lukám, ulice Libušská v Písnici)

            - vyřešit chodníky v ulici Na Jezerách


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ

BULHARSKO 2010

Jako každoročně naše škola uspořádala zahraniční zájezd. Letos jsme letěli do Bulharska. Zájezd se konal 6. - 13. 6. 2010. Zúčastnili se žáci 6. až 9. tříd. Jako učitelský dozor s námi jely paní učitelky Exnerová a Malíková. Bydleli jsme ve městě Primorsko v hotelu Belvedere. Absolvovali jsme tři výlety: projížďku po řece Ropotamo, návštěvu města Sozopol a návštěvu aquaparku. Koupali jsme se v moři i v bazénu. V bazénu jsme také uspořádali soutěž na nafukovacích matracích. Jelikož do Bulharska jezdí hodně Čechů, většina stánkařů a zaměstnanci v hotelu uměli mluvit česky, tudíž jsme se snadno o většině věcí dorozuměli. Všichni jsme se vraceli se spoustou zážitků a radostných pocitů.

Barbora Pichová, Lenka Pilařová, 9.B


<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE

SETKÁNÍ S HASIČI

Jednoho deštivého dne, začátkem června, naší družině paní ředitelka domluvila setkání se sborem místních dobrovolných hasičů. Lilo jako z konve! Ale nic naplat, hasiči se samozřejmě vody nebojí, tak jsme se ani my nenechali zahanbit a statečně snášeli všechny dopadající kapky.

I přes nepřízeň počasí jsme s hasiči prožili příjemné odpoledne a získali mnoho nových poznatků o jejich práci, výzbroji a výstroji. Děkujeme a přejeme co nejméně nebezpečných zásahů.

Marie Štaflová

NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

Téměř celá Základní škola s rozšířenou výukou jazyků L. Coňka se 14. června vypravila  na  školu v přírodě do krásného prostředí malebného městečka Týna nad Vltavou. Ubytovali jsme se v pěkných pokojích ve stylovém penzionu  Nový dvůr.

Naše škola je zapojená do mezinárodního projektu Comenius zaměřeného na rozvoj znalostí anglického jazyka našich dětí. Do tohoto projektu je zapojeno pět škol z následujících evropských zemí: Velká Británie, Holandsko, Norsko, Finsko a Španělsko. Proto jsme každý den dětem zábavnou formou představili kulturní, politická, geografická a hospodářská fakta jedné z těchto zemí.

V dopoledních hodinách jsme si vždy zopakovali formou her a hádanek to, co jsme se během roku naučili. V odpoledních hodinách nás vždy čekal pestrý a náročný  program. Děti sportovaly, soutěžily, zručnost a odvahu si vyzkoušely na horolezecké stěně a v lukostřelbě. Ještě větší úspěch měla noční „strašidelná" bojovka.

Podnikali jsme výlety a poznávali rozkvetlou přírodu a památky v okolí. Uspořádali jsme karneval, včetně soutěže o nejlepší masku, soutěžili o zajímavé ceny v různých sportovních disciplínách apod. Večer nás čekaly písničky u táboráku, bobřík odvahy a podobné hry.

Společně jsme si užili spoustu zábavy, legrace, utužili jsme kamarádství a hlavně bude na co vzpomínat...

Gabriela Kadidlová

ODCHOD 5. TŘÍDY

Přiblížil se konec školního roku a s ním i odchod našich páťáků. Někteří z nich se úspěšně dostali na gymnázium, jiní půjdou do šesté třídy, ale všem se po naší školičce určitě bude stýskat. Strávili tu své dětství, sdíleli s námi své první úspěchy, drobné starosti i radosti. Byli jsme jim vždy nablízku, ochotné poradit a podat pomocnou ruku. Mohli se na nás vždy s důvěrou obrátit. Teď už vstupují do světa "dospělých" a musí se spolehnout pouze sami na sebe.

Za nás všechny bych jim ráda popřála hodně úspěchu na nové škole a doufám, že na nás budou vzpomínat vždy v dobrém.

Za pedagogický sbor Gabriela Kadidlová, tř. učitelka 5.tř.


<< nahoru

ikonka MŠ KE KAŠNĚ - DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Dopravní výchovu v naší mateřské škole chápeme jako prevenci předcházení dopravním úrazům u dětí. Prvky dodržování zásad bezpečnosti prolínají naším celoročním výchovným programem. Na závěr tohoto celoročního snažení jsme naplánovali návštěvu Muzea Policie ČR v Praze 2 a jízdy na dopravním hřišti.

Během školního roku rozvíjíme takové vlastnosti a dovednosti, které dokáží ovlivnit reakce dětí v určitých situacích. Využíváme k tomu tvořivých, didaktických, pohybových her s dopravní tematikou, při kterých děti:

 -   procvičují rychlé, obratné, pohotové reakce na zvukové, barevné signály, na pokyny       

      učitelky

-          rozvíjí volní vlastnosti (pozornost, soustředěnost, poslušnost, paměť, odvahu, ohleduplnost apod.)

-          rozlišují intenzitu zvuků (sluchové hry)

-          získávají znalosti o barvách a jejich významu na semaforech, na dopravních značkách

-          rozlišují geometrické tvary při poznávání dopravních značek (příkazové, zákazové, výstražné, informativní)

-          procvičují prostorové vnímání (vpravo, vlevo, vedle, vpředu apod.)

-          prožitky zaznamenáváme ve výtvarných činnostech s dopravní tematikou

-          velkým zdrojem inspirace a zkušeností jsou vycházky a cestování mimo objekt mateřské školy

Všechny tyto činnosti jsou motivovány např. písničkami, čteme na pokračování příběhy s dopravní tematikou, děti o tématech diskutují, přemýšlí v souvislostech, hodnotí a řeší situace, shlédli jsme divadelní představení Pohádkový semafor a do mateřské školy zavítala skupina s hudebním pořadem Chodíme, jezdíme, létáme.

Největší motivací pro děti ovšem byl příslib, že po teoretickém zvládnutí dopravní problematiky, vyjedeme na opravdové dopravní hřiště. To se nám podařilo zajistit díky spolupráci s regionálním pracovištěm BESIP. Získali jsme kontakt na dopravní hřiště Muzea Policie ČR v Praze 2.

V pátek 28. května odjelo po svačině 25 dětí na dopravní hřiště, kde nás už očekávaly dvě milé pracovnice muzea. Děti si prohlédly prostředí hřiště (opravdové silnice, křižovatky, fungující semafory, dopravní značky, přechody apod.). Pracovnice muzea vyzkoušely děti ze znalostí značek a byly velmi překvapené, kolik jich děti znají a jak dobře odpovídají na doplňující otázky. Po této úvodní části už zbývalo jen se dohodnout, kdo z dětí bude „chodcem" a kdo „řidičem" dopravních prostředků (kola, koloběžky). Nebyl problém, děti se střídaly. „Řidiči" si nasadili helmy, reflexní vestičky měli všichni a mohlo se odstartovat. Zpočátku jezdily děti opatrně a pomalu, ale jakmile se více zorientovaly, přidaly na rychlosti. Bylo zajímavé pozorovat, jak děti dobře reagovaly, jak si této hry užívaly a jak ji zároveň braly velmi vážně. K žádné velké kolizi nedošlo, i když brzdy občas zaskřípaly. Dětem čas na dopravním hřišti rychle uběhl, ani se jim nechtělo končit. Na závěr proběhlo hodnocení. Děti dostaly od pracovnic muzea dárek na památku a současně hodně velkou pochvalu a obdiv za to, jak báječně zvládly jízdy a jak velké mají znalosti. Společně jsme jim popřály, aby nic z naučeného nezapomněly a aby se v dopravním provozu chovaly vždy bezpečně.

Dagmar Čadová, učitelka MŠ


<< nahoru

Radnice

ikonka KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA

JAK VZNIKÁ KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA LIBUŠE A PÍSNICE?

 

Sám název vypovídá, že se jedná o práci skupin (komunity) na plánu rozvoje Libuše a Písnice. V roce 2005 se sešlo několik nadšených občanů, zástupci neziskového a soukromého sektoru, zástupci úřadu a starosta MČ Praha-Libuš a začali diskutovat nad problémy městské části, které sepisovali do Plánu zdraví a kvality života Libuše a Písnice. V roce 2006 byl tento plán prvně projednán s veřejností na veřejném fóru a od té doby je doplňován náměty a aktivitami po každém kulatém stolu, veřejném projednání a veřejném fóru. S veřejností je projednán každoročně, v posledních letech na veřejném fóru pod názvem: „10 problémů Libuše a Písnice - přijďte je říct".

K aktivitám komunitního plánu je stanovena odpovědná osoba, popř. spolupracující organizace a výše financí z rozpočtu městské části plánovaných na realizaci. V dalších námětech je pak uvedeno to, na co nejsou v rozpočtu městské části vyčleněny finance, a to i v případech, že záměr není možné snadno realizovat.

Na komunitním plánu se podílí i komise pro Zdravou Libuš a Písnici a místní Agendu 21 a pracovníci úřadu. Komise je složena ze zástupců neziskových organizací, podnikatelských subjektů, pracovníků úřadu a vedení městské části. Komise stanovila například místní ukazatele (indikátory), kterými sleduje postup městské části k udržitelnému rozvoji a každoročně je vyhodnocuje.

Komunitní plán byl jeden ze základních podkladů pro vytvoření dlouhodobého strategického plánu městské části, který byl schválen v prosinci 2009 zastupitelstvem městské části. Od dubna 2010 je koordinátorkou projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 paní Jana Martínková, na kterou se můžete obrátit s dotazy, náměty, připomínkami: martinkova@praha-libus.cz, tel. 261 911 875.

Iva Hájková

 

 

 

KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA LIBUŠ A PÍSNICE 2010

A. ROZVOJ MČ, BEZPEČNOST, VEŘEJNÁ SPRÁVA, URBANISMUS

Námět: usilovat o získaní lidské kapacity pro čerpání zdrojů z EU, zaměstnanec úřadu nebo externí pracovník - splněno k 1. 4. 2007

Náměty:

- snaha o sociálně, ekonomicky a environmentálně vyvážený další rozvoj (udržitelný rozvoj)
- zachování současného charakteru obcí Libuš a Písnice (prostřednictvím kvalitního urbanismu)
- získání statutu MČ se státní správou pro Prahu-Libuš
- podle možností bude eliminována výstavba velkých staveb určených k bydlení
- vytvoření centra Libuše a centra Písnice
- internet pro veřejnost - vyčlenit volně přístupný prostor např. na úřadu

  

A.1 Bude regulován rozvoj MČ a celková koncepce území (převážně v oblasti výstavby) 10P

Náměty:

- dosáhnou zpracování podrobného regulačního plánu (plán výstavby)
- zvýšení autority a autonomie MČ
- zvýšit pravomoc MČ (statut obce s rozšířenou působností), úprava metodiky územního plánu
- centralizovat úřad MČ
- obnovit plochy a zařízení pro sport a parkování v rozsahu územního rozhodnutí k výstavbě sídliště Písnice
- zkulturnit volné plochy (pole) mezi ul. Na Okruhu a Hoštická a severně od ul. V Rohu

A.1.1 Vytvořit koncepci rozvoje MČ

A.1.1.1 Zpracování strategického plánu rozvoje MČ a jeho naplňování

Odpovědnost: Starosta

Realizace: ÚMČ

Roky realizace: 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 145    

Komentář: Zpracování strategického plánu bylo financováno z Revolvingového fondu MŽP (v roce 2009). Strategický plán bude posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA).

A.1.1.2 Sledovat indikátory udržitelného rozvoje

Odpovědnost: Starosta

Realizace: ÚMČ

Spolupráce: Timur

Roky realizace: 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 30    

Komentář: MČ sleduje místní ukazatele stanovené v komunitním plánu, celostátní indikátory v oblasti dopravy a eneregtiky a Společné evropské indikátory sady ECI (Spokojenost s místním společenstvím, Kvalita místního ovzduší, Mobilita a místní přeprava, Ekologická stopa)

MČ sleduje místní ukazatele stanovené v komunitním plánu, celostátní indikátory v oblasti dopravy a eneregtiky a Společné evropské indikátory sady ECI (Spokojenost s místním společenstvím, Kvalita místního ovzduší, Mobilita a místní přeprava, Ekologická stopa) <<

 

A.2 Bude se rozvíjet komunikace mezi veřejností a ÚMČ

Náměty:

- zpřehlednit informace na webovém portálu MČ jednoduchou a logickou strukturou
- aktuálně zveřejňovat informace na webovém portálu MČ
- komunikovat s občany prostřednictvím facebook

A.2.1 Shromažďovat názory a připomínky od občanů MČ

A.2.1.1 Informovat občany o rozvojových záměrech MČ Praha-Libuš

Odpovědnost: Tajemník

Realizace: Odbor správy majetku a investic

Roky realizace: 2009, 2010

Komentář: Informace pravidelně uveřejňovat na webovém portálu MČ Praha-Libuš, v místním měsíčníku U Nás, pořádáním kulatých stolů.

 

A.2.1.2 Organizování veřejných projednávání a kulatých stolů ke konkrétním oblastem

Odpovědnost: Tajemník

Realizace: Hájková Iva

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 8    

 

A.2.1.3 Dotazníkové šetření a ankety zjišťující spokojenost občanů

Odpovědnost: Tajemník

Realizace: Hájková Iva

Spolupracující organizace: TIMUR, o.s., SPF Group, v.o.s.

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 4    

 

A.2.1.4 Aktualizace a každoroční veřejné projednávání komunitního Plánu zdraví a kvality života Libuš a Písnice

Odpovědnost: Starosta

Realizace: Hájková Iva

Spolupracující organizace: Národní síť Zdravých měst ČR

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 4  

 

A.3 Děti a mládež se budou zapojovat do dění v městské části

A.3.1 Spolupráce MČ a žákovského zastupitelstva

A.3.1.1 Podpora činnosti žákovského zastupitelstva

Odpovědnost: Humanitní odbor

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 8  

Komentář: založeno na jaře roku 2007 jako poradní orgán zastupitelstva městské části

Náměty:

- realizace projektu Bezpečná cesta do školy
- pomoc při realizaci veřejných jednání
- řešení problémů v MČ s jejími představiteli
- realizace anket
- realizace kampaní

A.3.1.2 Realizace projektu Bezpečná cesta do školy

Odpovědnost: ZŠ Meteorologická

Realizace: Odbor životního prostředí a dopravy

Spolupráce: ÚMČ

Spolupracující organizace: Žákovské zastupitelstvo Libuš, o. s. Pražské matky, o. s. Nadace Partnerství, o. s. Oživení, Magistrát hl. města Prahy

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 2    

Komentář: děti v rámci projektu určí pro ně nebezpečná místa při docházení do/ze školy

- zrealizováno dopravní opatření na přechodu u libušské sokolovny
- zrealizováno zjednosměrnění komunikace Nad Šejdrem
- vybudována okružní křižovatka Meteorologická x Novodvorská Gen. Šišky
- všechny realizace jsou z prostředků Magistrátu HMP

děti v rámci projektu určí pro ně nebezpečná místa při docházení do/ze školy
- zrealizováno dopravní opatření na přechodu u libušské sokolovny
- zrealizováno zjednosměrnění komunikace Nad Šejdrem
- vybudována okružní křižovatka Meteorologická x Novodvorská Gen. Šišky
- všechny realizace jsou z prostředků Magistrátu HMP <<

 

A.4 Bude dbáno na zvyšování bezpečnosti občanů

Náměty:

- výstavba hasičské zbrojnice
- zvýšit dohled městské policie s ukládáním pokut (psí výkaly, odpadky, žvýkačky, měření rychlosti, volně pobíhající psi)
- zavést kamerový systém

A.4.1 Zavedení kamerového systému

A.4.1.1 Kamerový systém u objektu Libušská čp. 1

Odpovědnost: Starosta

Realizace: Odbor správy majetku a investic

Roky realizace: 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 79    

 

A.5 Městská část bude dobře propagována

A.5.1 Zvyšovat povědomí o realizaci místní Agendy 21 v MČ

A.5.1.1 Propagace MČ Praha-Libuš

Odpovědnost: Sekretariát

Realizace: Starosta

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 60    

Komentář: časopis U nás, kalendář + reklamní předměty 25 tis.

Náměty:

- zhotovení propagačních předmětů MČ, mapy MČ, podpora vydávání měsíčníku U Nás
- spolupráce s Českým rozhlasem jako mediálním partnerem
- propagace MČ prostřednictvím tisku, např. Listů hl. města Prahy

A.5.1.2 Kvalitní prezentace MČ Praha - Libuš prostřednictvím www stránek

Odpovědnost: Tajemník

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 25  

Náměty:

- průběžně aktualizovat informace na www stránkách
- umístit informace od všech odborů úřadu
- zpřehlednit vyhledávací základní tlačítka
- uveřejnit základní informace o MČ (historie, rozloha, počet obyvatel atd.)
- umístit informace o partnerských městech

A.6 Bude podporována spolupráce s partnerským francouzským městem a partnerskými zahraničními městy (Francie, Itálie, Německo)

Náměty:

- vytvoření společného projektu
- výměnné pobyty školních dětí

A.7 Spolupráce s ostatními Zdravými městy ČR

Náměty:

- vzájemná výměna informací, přenos příkladů „dobré praxe"

A.7.1 Sdílení zkušeností, příklady dobré praxe

A.7.1.1 Školení koordinátora a asistenta projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA 21

Odpovědnost: Starosta

Roky realizace: 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 10  

 

A.8 Zavedení dotačního programu projekt Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

A.8.1 Zapojit občany do rozvoje MČ

A.8.1.1 Podpora projektů rozvíjejících aktivity uvedené v Komunitním plánu zdraví a kvality života

Odpovědnost: Hájková Iva

Roky realizace: 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 50  

 

B. Občanská vybavenost, podnikání, služby

Náměty:

- podporovat vytvoření místa na pořádání jarmarku
- dbát na ekologicky šetrný způsob hospodaření v budovách v majetku MČ
- smysluplně využívat zemědělskou půdu
- podporovat zvýšení počtu maloobchodů
- snažit se regulovat počet heren a řešit problémy související s jejich provozem
- podporovat vznik nekuřácké místnosti v některé z místních restaurací
- usilovat o zkvalitnění nákupního centra ve vlastnictví ČEZ - „náves" na sídlišti Písnice
- podporovat výstavbu objektu pro služby (v majetku MČ Praha-Libuš)
- zřídit informační centrum pro drobné a střední podnikatele

B.1 Podporovat zkvalitnění obchodů 10P

Náměty:

- zvýšit dohled policie nad konzumací alkoholu na veřejných prostranstvích, převážně v okolí prodejních stánků

B.1.1 Vytvoření kvalitní obchodní sítě

Náměty:

- dle možností podporovat zkvalitnění stávajících obchodů
- dle možností podporovat zkvalitnění obchodní sítě v oblasti služeb
- jednat s vlastníkem pozemků (ČEZ) nákupního střediska v Písnici ke zlepšení obchodní sítě

B.2 Podporovat rozvoj místního podnikání a služeb v souladu se zákonnými předpisy a normami

Náměty:

- zřízení hřbitova

C. Zdravý životní styl, zdravotnictví / sociální oblast, národnostní menšiny

Náměty:

- zlepšování komunikace a spolupráce zdravotníků s poskytovateli soc. služeb (a tím zlepšení servisu pro klienty)
- dobrá vzájemná komunikace a informovanost mezi občany a policií (z důvodu zvýšení bezpečnosti)
- dobrá komunikace s místní vietnamskou a čínskou komunitou (zapojení do místní občanské společnosti)
- dle možností vytvořit informační centrum poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb
- vytvořit právní poradnu pro širokou veřejnost

C.1 Bude podporována informovanost občanů o vietnamské komunitě 10P

Komentář:

- vytvořit integrační centrum pro cizince - pořádat kulaté stoly z důvodu objasnění rozvojových záměrů vietnamské komunity v městské části - realizovat projekt "Poznáváme svého souseda" - tradice a zvyky vietnamské komunity - spolupracovat s organizacemi realizujícími v MČ integrační projekty s právním a sociálním poradenstvím pro vietnamskou komunitu - nadále komunikovat se Svazem Vietnamců ČR a se soukromou společností Saparia, a.s.... více >>

- vytvořit integrační centrum pro cizince
- pořádat kulaté stoly z důvodu objasnění rozvojových záměrů vietnamské komunity v městské části
- realizovat projekt "Poznáváme svého souseda" - tradice a zvyky vietnamské komunity
- spolupracovat s organizacemi realizujícími v MČ integrační projekty s právním a sociálním poradenstvím pro vietnamskou komunitu
- nadále komunikovat se Svazem Vietnamců ČR a se soukromou společností Saparia, a. s. (vlastník objektu bývalého masokombinátu a drůbežáren)
- zpřísnit dohled nad dodržováním zákonů ČR
- zlepšit informovanost o areálu Sapa s možností využití obchodů a služeb pro veřejnost

- vytvořit integrační centrum pro cizince
- pořádat kulaté stoly z důvodu objasnění rozvojových záměrů vietnamské komunity v městské části
- realizovat projekt "Poznáváme svého souseda" - tradice a zvyky vietnamské komunity
- spolupracovat s organizacemi realizujícími v MČ integrační projekty s právním a sociálním poradenstvím pro vietnamskou komunitu
- nadále komunikovat se Svazem Vietnamců ČR a se soukromou společností Saparia, a.s. (vlastník objektu bývalého masokombinátu a drůbežáren)
- zpřísnit dohled nad dodržováním zákonů ČR
- zlepšit informovanost o areálu Sapa s možností využití obchodů a služeb pro veřejnost <<

 

C.1.1 Osvěta o vietnamské komunitě

C.1.1.1 Vietnamci očima Čechů, Češi očima Vietnamců

Aktivita v tomto roce neprobíhá

Odpovědnost: Humanitní odbor

Realizace: ÚMČ, Svaz Vietnamců ČR

Spolupracující organizace: Klub Hanoi, o. s., Poradna pro integraci, Saparia, a. s.

Roky realizace: 2008, 2009

Finance 2010 [tis. Kč]: 0    

C.1.1.2 Pořádání diskusních veřejných setkání

Odpovědnost: Výbor pro multikulturní soužití ZMČ Praha-Libuš

Roky realizace: 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 10  

Komentář: MČ Praha-Libuš obdržela na základě projektu dotaci z MV na Integraci dětí cizinců na školách zřizovaných MČ Praha-Libuš. Součástí projektu je výuka češtiny pro rodiče žáků cizinců, integrační aktivity ve školách.... >>

MČ Praha-Libuš obdržela na základě projektu dotaci z MV na Integraci dětí cizinců na školách zřizovaných MČ Praha-Libuš. Součástí projektu je výuka češtiny pro rodiče žáků cizinců, integrační aktivity ve školách. MČ pořádá diskusní setkání z důvodu získání informací o vietnamské komunitě, o jejich zvycích tradicích a způsobu života.

MČ Praha-Libuš obdržela na základě projektu dotaci z MV na Integraci dětí cizinců na školách zřizovaných MČ Praha-Libuš. Součástí projektu je výuka češtiny pro rodiče žáků cizinců, integrační aktivity ve školách. MČ pořádá diskuzních setkání z důvodu získání informací o vietnamské komunitě, o jejich zvycích tradicích a způsobu života. <<

 

C.2 Bude podporována informovanost občanů v oblasti péče o zdraví

C.2.1 Pořádat osvětové kampaně

C.2.1.1 Osvětová kampaň Dny zdraví

Odpovědnost: Hájková Iva

Realizace: Humanitní odbor

Spolupracující organizace: Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha, SEV Toulcův dvůr, Zdravotní ústav v Praze, základní školy, mateřské školy, TJ Tempo Praha, VZP Praha, SP-kolo, o. s., Český červený kříž, Střední zdravotní škola

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 12  

Komentář: přednášky, duatlon, ekojarmark, návštěva škol na ekofarmě, sportovní turnaj škol, cyklistický závod pro veřejnost aj.

 

C.2.1.2 Osvěta proti kouření a škodlivosti drog

Odpovědnost: ,

Realizace: ,

Spolupracující organizace: Česká koalice proti tabáku

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 2    

 

C.2.1.3 Osvěta ke snižování nadváhy

Odpovědnost: Humanitní odbor

Realizace: ZÚ Praha

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 2  

 

C.2.1.4 Projekt Dny bez úrazů

Realizace: ZŠ Meteorologická

Spolupracující organizace: Žákovské zastupitelstvo Libuš, BESIP, Městská policie, prodejna Cyklo EMAP

Roky realizace: 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 2  

 

C.2.1.5 Osvětové akce pro rodiče na mateřské dovolené

Odpovědnost: Humanitní odbor

Realizace: MCK

Spolupráce: Hájková Iva

Spolupracující organizace: místní lékaři

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 2  

 

C.3 Budou zajištěny podmínky pro aktivní a kvalitní život seniorů a dostupnost zdravotní péče

Náměty:

- rekondiční pobyty a sportovní hry pro seniory

C.3.1 Podporovat akce pro seniory

C.3.1.1 Poznávací zájezdy

Odpovědnost: Humanitní odbor

Realizace: Humanitní odbor

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 30

 

C.3.1.2 Preventivní akce pro seniory

Odpovědnost: Humanitní odbor

Realizace: Klub Senior

Spolupracující organizace: Zdravotní ústav se sídlem v Praze, Městská policie hl. m. Prahy

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 2  

Náměty: zdravotní přednášky, měření tlaku, preventivní programy městské policie

C.4 Bude zajištěn dostatečný servis a mimořádná pomoc pro seniory, rodiny s dětmi, mládež, lidi se zdravotním postižením

C.4.1 Zvýšení informovanosti o sociálních službách

C.4.1.1 Vyhledat kvalitní poskytovatele sociálních služeb pro pečovatelskou oblast

Odpovědnost: Humanitní odbor

Roky realizace: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 0  

Náměty: průběžná informovanost občanů o sociálních službách v místním měsíčníku

C.4.2 Podporovat seniory a rodiny s novorozenci

C.4.2.1 Vítání občánků

Odpovědnost: Starosta

Realizace: Humanitní odbor

Roky realizace: 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 50  

 

C.4.2.2 Dárkové balíčky pro seniory

Odpovědnost: Starosta

Realizace: Humanitní odbor

Roky realizace: 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 70  

 

D. Školství, volný čas, sport, turistika, kulturní a společenský život

D.1 Bude se zlepšovat technický stav škol 10P

Náměty:

- solární panely pro školy, další alternativní zdroje, využití bioodpadu
- zateplení ZŠ Meteorologická, výměna oken, sociálního zařízení, dokončení nástavby školy
- zateplení mateřských škol, výměna oken
- opravit budovu s technickým zázemím v MŠ Ke Kašně
- vybudovat bezbariérový přístup do škol
- zkulturnit betonovou stěnu před objektem ZŠ Meteorologická
- podporovat účelné využití celého objektu ZŠ Meteorologická pro vzdělávací subjekty
- zachovat dostatek míst v mateřských a základních školách z důvodu předpokládané výstavby v městské části

D.1.1 Snižovat náklady na provoz škol

D.1.1.1 Údržba a zlepšování technického stavu škol

Odpovědnost: Odbor správy majetku a investic

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 10 530  

 

D.1.1.2 Zapojení základních a mateřských škol do kampaně Display

Odpovědnost: Kříž Zdeněk

Realizace: Odbor správy majetku a investic

Spolupráce: Porsenna, o. p. s.

Spolupracující organizace: základní a mateřské školy

Roky realizace: 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 0  

Komentář: energetická náročnost budovy s opatřením štítku, snažit se snižovat energetickou náročnost budov, zpracování energetických auditů

 

D.2 Budou vytvářeny podmínky pro sport

Náměty:

- multifunkční sportovní areál (z toho alespoň jeden zastřešený, nejlépe s bazénem), a to nejlépe v oblasti mezi ul. Na Okruhu a ul. K Mejtu
- bazén se saunou
- plocha na umělé kluziště
- umístit ke sportovišti za objektem ZŠ Meteorologická přenosnou tribunu
- vybudovat dopravní hřiště v objektu MŠ Lojovická
- vybudovat otevřené tělovýchovné zařízení pro ZŠ L. Coňka

D.2.1 Zpracovat koncepci rozvoje sportovišť

D.2.1.1 rekonstrukce hřiště v objektu ZŠ Lad.Coňka

Aktivita v tomto roce neprobíhá

Odpovědnost: ZŠ L. Coňka

Realizace: ZŠ L. Coňka

Spolupráce: Odbor správy majetku a investic

Roky realizace: 2008

Finance 2010 [tis. Kč]: 0  

D.2.1.2 Vytvoření otevřeného sportoviště v ul. Klokotská

Odpovědnost: Odbor správy majetku a investic

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 0  

D.2.1.3 Rekonstrukce hřiště v objektu ZŠ Meteorologická

Aktivita v tomto roce neprobíhá

Komentář: požádáno o grant Magistrát hl.m.Prahy, grant nebyl poskytnut. V říjnu 2008 poskytnuta dotace MHMP

 

D.2.2 Rozvoj a podpora tělovýchovných jednot

D.2.2.1 rekonstrukce hřiště v ul. Skalská - „Oranžové hřiště"

Aktivita v tomto roce neprobíhá

Odpovědnost: Odbor správy majetku a investic

Roky realizace: 2007

Finance 2010 [tis. Kč]: 0  

Komentář: splněno

 

D.3 Budou vytvářeny podmínky pro kulturní činnost

Náměty:

- kulturní centrum (např. kino, divadlo, knihovna, internetová kavárna, vzdělávací kurzy, výstavní prostory)

D.3.1 Vytvořit náměstí jako centrum společenských aktivit

Komentář: s vytvořením centra v Libušské čp.1 a jejího okolí

Náměty: podporovat rozšíření pošty; vybudování kulturní místnosti, zasedací místnosti; restaurace, čajovna atd.

D.3.1.1 Podporovat akce pro veřejnost

Odpovědnost: Humanitní odbor

Realizace: Humanitní odbor

Spolupráce: FSC Libuš, SDH, Sokol Písnice, TJ Tempo

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 200  

Komentář: Den Dětí, Jarmark, Drakiáda, Pálení čarodějnic, Maškarní ples, Pohrom, Jezdecký den, Vítání občánků, Balíčky pro jubilanty

 

D.3.1.2 Podporovat místní veřejnou knihovnu

Odpovědnost: Humanitní odbor

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 5  

Komentář: rozšířit o půjčovnu videokazet, finančně podporovat obnovu knižního fondu

 

D.4 Bude podporován rozvoj školství a volnočasových aktivit

D.4.1 Vytvoření koncepce rozvoje školství a volnočasových aktivit

D.4.1.1 Podporovat koncepční záměry

Odpovědnost: Starosta

Realizace: Humanitní odbor

Spolupráce: Ekonomický odbor

Roky realizace: 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 50  

 

D.5 Podporovat rozvoj základních škol

D.5.1 Rozvoj ZŠ Meteorologická

D.5.1.1 Zvýšit image školy

Odpovědnost: ZŠ Meteorologická

Spolupráce: ÚMČ

Roky realizace: 2008, 2009, 2010

Komentář: snažit se zvýšit počet žáků, dořešit dopravu v okolí školy, vytvořit byty pro učitele, rozšířit program Montessori

 

D.6 Bude se zvyšovat kvalita a úroveň vzdělávání ve školských zařízeních (pro jejich větší přitažlivost)

Náměty:

- pořádat výměnné zahraniční pobyty žáků škol, realizátor: základní školy
- využívat finanční zdroje z přístupných grantů ke zkvalitnění vzdělávacích programů, realizátor: základní a mateřské školy
- podporovat a rozšířit vzdělávací program Montessori
- dosáhnout a udržet přijatelný počet dětí v mateřských školách s ohledem na jejich bezpečnost a na kvalitu výuky

D.7 Bude se podporovat spolková činnost

D.7.1 Zapojit neziskový sektor do rozvoje MČ

D.7.1.1 Podpora hasičského spolku

Odpovědnost: Ekonomický odbor

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 435  

D.7.1.2 Podpora mateřského centra

Odpovědnost: Ekonomický odbor

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 5  

D.7.1.3 Podpora občanských sdružení v rámci grantového programu

Odpovědnost: Ekonomický odbor

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 150    

Komentář: V prosinci 2009 byl schválen Grantový program na podporu projektů v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit.

D.7.1.4 Podpora Klubu Senior

Odpovědnost: Ekonomický odbor

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 10  

D.7.1.5 Podpora a rozvoj nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež Klubu Junior

Odpovědnost: Ekonomický odbor

Realizace: Klub Junior, Pro tebe,

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 690  

D.7.1.6 Údržba a rekonstrukce budovy Klubu Junior

Odpovědnost: Odbor správy majetku a investic

Roky realizace: 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 0  

Komentář: Finance nejsou součástí rozpočtu MČ, v případě potřeby jsou tam začleněny.

Náměty: vytvořit kulturní centrum

D.8 Budou vytvářeny podmínky pro turistiku

Náměty:

- turistická stezka značená na Točnou s uvedením zajímavých turistických bodů
- propojit turistickou či cyklistickou stezku od Modřanské rokle ke Krčskému (Kunratickému) lesu
- vybudovat in line trať

D.8.1 Podporovat cyklistickou a pěší turistiku

D.8.1.1 Dokončit cyklotrasy a cyklostezky na území MČ Praha-Libuš (Modřany - Kunratice, Modřany - Cholupice)

Odpovědnost: Starosta

Realizace: MHMP

Spolupracující organizace: Stromy, o. s.

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 0  

Komentář: MČ má zpracovaný generel (základní koncept) cyklistických tras, který v r. 2006 schválila Rada MČ. O budování cyklostezek na území Prahy (proces územního a stavebního řízení a vlastní realizaci) se stará komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu pod vedením Ing. Pavla Poláka, předsedy komise. Často se naráží na složitá jednání se soukromými vlastníky pozemků (např. v úseku ze sídliště Písnice k ulici Hoštická v Písnici) a finanční možnosti MČ a MHMP. V roce 2009 zrealizována TSK cyklostezka v délce 37 m mezi ulicemi Novodvorská - Mašovická.

MČ má zpracovaný generel (základní koncept) cyklistických tras, který v r. 2006 schválila Rada MČ. O budování cyklostezek na území Prahy (proces územního a stavebního řízení
a vlastní realizaci) se stará Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu pod vedením Ing. Pavla Poláka, předsedy komise.
Často se naráží na složitá jednání se soukromými vlastníky pozemků (např. v úseku ze sídliště Písnice k ulici Hoštická v Písnici) a finanční možnosti MČ a MHMP.
V roce 2009 zrealizována TSK cyklostezka v délce 37 m mezi ulicemi Novodvorská - Mašovická. <<

 

E. Životní prostředí

Náměty:

- bude zajištěna větší kontrola čistění komunikací od TSK
- usilovat o zrekonstruování ul. Na Konečné, K Vrtilce s vyústěním na ul. Libušská
- řešit vybudování jednostranného chodníku na ul. Na Konečné
- požadovat zřízení více odpadkových košů na ul. Libušská
- jednat se ZD Hodkovice ohledně častého zápachu

E.1 Budou vytvořena lokální centra a zajištěna jejich údržba 10P

Náměty:

- jednat s vlastníky pozemků z důvodu rekultivace plochy mezi ul. Na Okruhu - Hoštická a severně od panelového domu ul. V rohu. Jedná se o pole.
- zřídit chemické toalety na hřišti Hoštická v Písnici

E.1.1 Zřizovat odpočinkové zóny

E.1.1.1 Opravy hřišť ve správě MČ Praha - Libuš

Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy

Roky realizace: 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 200  

Komentář:

- dbát na funkční správu hřišť (např. hřiště Skalská)
- dořešit pozemek fotbalového hřiště v Písnici (ul. Švihovská)

 

E.1.1.2 Rekultivace parku U Zahrádkářské kolonie

Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 0  

Komentář:

- s pokračováním přeměny na veřejně odpočinkovou zónu - v roce 2009 projekt podán do operačního programu Praha-konkurenceschopnost, žádost nebyla podpořena - ve IV.... >>

- s pokračováním přeměny na veřejně odpočinkovou zónu
- v roce 2009 projekt podán do operačního programu Praha-konkurenceschopnost, žádost nebyla podpořena
- ve IV. čtvrtletí 2010 se předpokládá vyhlášení další výzvy, žádost bude opětovně předložena

- s pokračováním přeměny na veřejně odpočinkovou zónu
- v roce 2009 projekt podán do operačního programu Praha-konkurenceschopnost, žádost nebyla podpořena
- ve IV. čtvrletí 2010 se předpokládá vyhlášení další výzvy, žádost bude opětovně předložena <<

 

E.1.1.3 Vytvoření veřejné odpočinkové zóny v oblasti ul. K Jezírku

Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy

Spolupracující organizace: zrealizuje společnost Central Group na vlastní náklady

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 50  

Komentář: v roce 2009 byly pozemky parku odkoupeny do vlastnictví MČ

E.1.1.4 Údržba hřiště V Rohu

Aktivita v tomto roce neprobíhá

Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy

Roky realizace: 2007, 2008

Finance 2010 [tis. Kč]: 0  

Komentář: doplnění herních prvků

 

E.1.1.5 Oprava laviček a doplnění městského mobiliáře

Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 100  

 

E.1.1.6 Rekonstrukce hřiště Na Okruhu

Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy

Roky realizace: 2007, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 0  

Komentář: hřiště v majetku ČEZ a.s., v roce 2009 byla MČ podána žádost o nadační příspěvek na rekonstrukci hřiště v rámci projektu Oranžové hřiště - žádosti nebylo vyhověno;v říjnu 2009 podala MČ žádost o grant na MHMP, který byl vyhlášen v oblasti sportu a ... >>

hřiště v majetku ČEZ, a. s. V roce 2009 byla MČ podána žádost o nadační příspěvek na rekonstrukci hřiště v rámci projektu Oranžové hřiště - žádosti nebylo vyhověno. V říjnu 2009 podala MČ žádost o grant na MHMP, který byl vyhlášen v oblasti sportu a tělovýchovy v programu: Úprava veřejných ploch určených pro sportování. MČ obdržela grant ve výši 500 tis. Kč, ČEZ, a. s., poskytla 540 tis. Kč a MČ 40 tis. Kč. Rekonstrukce by měla proběhnout do konce roku 2010.

hřiště v majetku ČEZ a.s., v roce 2009 byla MČ podána žádost o nadační příspěvek na rekonstrukci hřiště v rámci projektu Oranžové hřiště - žádosti nebylo vyhověno;v říjnu 2009 podala MČ žádost o grant na MHMP, který byl vyhlášen v oblasti sportu a tělovýchovy v programu : Úprava veřejných ploch určených pro sportování. MČ obdržela grant ve výši 500 tis. Kč, ČEZ, a.s. poskytla 540 tis. Kč a MČ 40 tis. Kč. Rekonstrukce by měla proběhnout do konce roku 2010. <<

 

E.2 Budou čistá veřejná prostranství

Náměty:

- kontejnery na tříděný odpad na zastávkách MHD
- dbát na důslednou kontrolu odklízení psích exkrementů, realizátor: Městská policie

E.2.1 Snažit se zajistit čistotu MČ

E.2.1.1 Využití čistícího multifunkčního stroje k úklidu komunikací a chodníků

Odpovědnost: Odbor správy majetku a investic

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 54    

Komentář: stroj byl slavnostně představen při dubnové kampani Den Země 2007 v prostorách ZŠ Meteorologická

 

E.2.1.2 Koše na psí výkaly, odpadkové koše na veřejných prostranstvích

Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 70  

E.2.1.3 Likvidace odpadů z veřejných prostranství (zajištění kontejnerů)

Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 150    

 

E.2.1.4 Likvidace černých skládek

Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 100  

 

E.3 Bude snižována energetická náročnost budov ve vlastnictví MČ

E.3.1 Zapojení MČ do projektu Model

E.3.1.1 realizovat energetické úspory budov ve vlastnictví MČ

Odpovědnost: Kříž Zdeněk

Realizace: Odbor správy majetku a investic

Spolupracující organizace: Porsenna, o. p. s.

Roky realizace: 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 825  

Komentář: finance jsou vyčleněny na splátku EPC projektu; vytvořit na úřadu energetický tým; zajistit vyškolení energetického týmu; vytvořit akční plán energetických úspor budov

 

E.4 Bude rozšířena zeleň a bude zajištěno její udržování

Náměty: rekultivace areálu a okolí ZŠ Meteorologická, osazení lavičkami a průřez keřů

E.4.1 Zvyšovat podíl zeleně k zastavěným plochám

E.4.1.1 Údržba zeleně

Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 2050  

E.4.1.2 Výsadba stromů

Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 50  

Komentář: finanční prostředky jsou určeny zejména na výsadbu stromů v rámci konání akce Den Země

 

E.5 Bude udržována chráněná oblast Modřanská rokle

Komentář: finanční podpora MČ pro NNO pro údržbu potoka, v roce 2009 na Den Země se děti ze základních škol podílely na úklidu Modřanské rokle s OS Koniklec

 

E.6 Bude probíhat regenerace sídlišť

Komentář: usilovat o jednání se spol. ČEZ - vlastníkem některých pozemků na sídlišti Písnice

 

E.6.1 Zkvalitňovat život občanů v sídlištích

E.6.1.1 Rekonstrukce hřiště na sídlišti K Lukám

Aktivita v tomto roce neprobíhá

Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy

Roky realizace: 2006

Finance 2010 [tis. Kč]: 0

Komentář: splněno

 

E.6.1.2 Rekultivace veřejných ploch a prostranství

Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy

Realizace: Odbor životního prostředí a dopravy

Spolupráce: MCK

Spolupracující organizace: Mateřské centrum Kuřátko, o. s.

Roky realizace: 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 110  

Komentář: realizace projektu Mimizahrádka mateřským centrem Kuřátko v rámci první výzvy Dotačního programu Zdravá Libuš a Písnice a MA21.

Náměty: kultivace ploch květinovou a rostlinou výsadbou v okolí Klubu Junior a dětského hřiště V Rohu

E.7 Bude likvidován odpad z domácností

Náměty:

- zajištění kontejnerů na tříděný odpad, realizátor: školy
- umístit kontejnery na tříděný odpad na autobusové zastávky

E.7.1 Zajistit likvidaci sezónního odpadu

E.7.1.1 Likvidace objemného odpadu pro potřeby občanů

Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy

Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2010 [tis. Kč]: 600  

Komentář: Externí zdroje financuje Magistrát hl. m. Prahy

 

<< nahoru

ikonka VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD

Vekoobjemové kontejnery na odpad budou ve 2. pololetí 2010 přistaveny v následujících dnech na uvedených stanovištích:

7.  9. 2010       Ohrobecká, K Novému sídlišti, K Vrtilce, Na Domovině, Na Okruhu

5. 10. 2010      Ohrobecká, Výletní,  Hoštická, K Lukám, Na Močále

2. 11. 2010       Ohrobecká, K Novému sídlišti, K Vrtilce, Na Domovině, Ke Kurtům

7. 12. 2010      Ohrobecká, Výletní,  Hoštická, K Lukám, Drůbežářská

Kontejnery budou přistaveny v ranních hodinách a po naplnění odvezeny.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Pro občany zdarma 26. srpna 2010!

Mobilní sběrna nebezpečných odpadů pro občany bude opět projíždět na území Libuše a Písnice dne 26. 8. 2010. V uvedeném dni je obsluhována celá sběrová trasa se všemi zastávkami:

Písnice:    křižovatka K Vrtilce - Putimská                                               15.00 - 15.20 hod.

                  křižovatka Olšovická - Hoštická                                               15.30 - 15.50 hod.

      křižovatka  Na Okruhu - Ke Kurtům                                        16.00 - 16.20 hod.

 

Libuš:      křižovatka Zahrádecká - U Libušské sokolovny                        16.30 - 16.50 hod.

                 křižovatka Jirčanská - K Novému sídlišti                                   17.00 - 17.20 hod.

                 parkoviště K Lukám                                                                    17.30 - 17.50 hod.

     křižovatka Třebějická - Na Močále                                             18.10 - 18.30 hod.

     křižovatka Lojovická - Ohrobecká                                               18.40 - 19.00 hod.

 

Žádáme občany, aby nebezpečné odpady odevzdávali výhradně obsluze sběrového vozidla!

Odpady, které se sbírají:

Barvy, baterie, akumulátory, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kyseliny, léky, lepidla a pryskyřice, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), ředidla, teploměry, tuky, výbojky, zářivky.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka OTÁZKY A ODPOVĚDI

O jaké pozemky (parc. č. 1159/5, 1159/13 1159/14 a 1159/15) jde v rozhodnutí Rady MČ Praha-Libuš, v němž souhlasila s odejmutím ze svěřené správy MČ Praha-Libuš do vlastnictví hl. m. Prahy?

Jedná se o pozemky u usazovaní nádrže na konci ulice Na Šejdru. 

Kde se bude nacházet stavba komunikace (parc. č. 990/8, 990/6), s jejímž umístěním souhlasila rada MČ?

Bude u Libušské ulice na konci Písnice přímo naproti vjezdu do Písnických zahrad.

Ptala se Hana Kolářová, odpovídal Tomáš Hejzlar, tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš

 


<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 5. 5. do 15. 6. 2010. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Souhlasí svýší odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš za hospodaření vekonomické oblasti za rok 2009 dle přílohy, která není součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje darovací smlouvu se společností Sdružení Heran na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných MČ Praha-Libuš vroce 2010.
 • Schvaluje uzavření dodatku internetového připojení ktelefonní přípojce 244401638 vobjektu detašovaného pracoviště ÚMČ Praha-Libuš, ul. KLukám 664.
 • Souhlasí se záměrem odejmutí pozemků parc. č. 1159/5 o výměře 877 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1159/13 o výměře 105 m2,ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 159/14 o výměře 361 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1159/15 o výměře 271 m2 ostatní plocha, jiná plocha, vše vk.ú. Libuš, obec Praha, uvedených na LV 849 pro k. ú. Libuš, obec Praha, ze svěřené správy městské části Praha-Libuš do vlastnictví hlavního města Prahy[HK1].
 • Souhlasí se stavbou přípojky kanalizace kdomu čp. 456 zkomunikace Na Šejdru - pozemek parc. č. 252, k. ú. Libuš, který je ve vlastnictví obce, svěřen MČ Praha-Libuš, dle situace ing. Kaliny z03/95 (potvrzená PVK, a. s., 20. 1. 2010) za podmínky: Povrchy komunikace budou uvedeny do původního stavu. Před započetím stavby si stavebník vyžádá stanovisko OŽPD MČ Praha-Libuš k záboru komunikace.
 • Schvalujeuzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k uložení sdělovacích kabelů do pozemků parc. č. 772/1, 772/3 a 767/1, k. ú. Písnice (komunikace Ke Kašně) sTelefónicou O2 (investor hl. m. Praha).
 • Souhlasí se stavbou jímek na dešťovou vodu napozemku parc č. 1135/1, k. ú. Libuš za podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném věcném břemeni kumístění jímek na dešťovou vodu do uvedeného pozemku. Stavebník doloží hydrogeologické posouzení vylučující negativní dopady výše uvedené stavby na přilehlé komunikace.
 • Souhlasí sumístěním stavby komunikace na pozemcích parc. č. 990/8, 990/6 k. ú. Písnice[HK2] dle situace ing. M. Melichera z2/2009, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, za podmínky: Komunikace včetně závory bude zhotovena na náklady stavebníka. Stavebník uzavře před zahájením stavby sMČ Praha-Libuš smlouvu o smlouvě budoucí kupní na část komunikace na pozemku parc. č. 990/8, k. ú. Písnice, která je ve vlastnictví obce, svěřená MČ Praha-Libuš, za symbolickou cenu. Závora bude odstraněna na náklady žadatele do 3 měsíců od obdržení výzvy MČ Praha-Libuš. Výzva bude uplatněna pouze vsouvislosti svyužitím komunikace jako veřejné při plánované zástavbě a rozvoji na pozemku parc. č. 990/6, k.ú. Písnice. Komunikace bude spovrchem ze zámkové dlažby súnosností dovolující pojezd nákladních automobilů.
 • Bere na vědomí odstoupení vybraného zhotovitele: Jaroslav Kopic Stafiko. Schvaluje pro stavební akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Písnice" jako zhotovitele firmu: Redstav, s. r. o., se sídlem 28. pluku 128/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice, za cenu 598 600 Kč vč. DPH.
 • Schvaluje pro stavební akci „Výměna oken vKlubu Junior, Na Okruhu 395" jako zhotovitele firmu Asokno, s. r. o., se sídlem Maternova 5, 148 00 Praha 4 - Kunratice, za cenu 1230 244,60 Kč vč. DPH.
 • Schvaluje pro stavební akci „Výměna oken vMŠ KLukám 664" jako zhotovitele firmu: Asokno, s. r. o., se sídlem Maternova 5, 148 00 Praha 4 - Kunratice, za cenu 1537 979,80 Kč vč. DPH.
 • Revokuje usnesení Rady městské části Praha-Libuš č. 109/2010 ze dne 4. 5. 2010. Schvaluje Smlouvu o odpisování technického zhodnocení pronajatého majetku sČeskou poštou, s. p., provedeného v objektu pošty 413, ul. Libušská, Praha 4,
 • Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 12. 2009 týkající se realizace projektu Revitalizace parku „U Zahrádkářské kolonie" se společností SPF Group, v. o. s., Masarykova 129/106, Ústí nad Labem.
 • Schvaluje Smlouvu o nájmu bytu na pronájem bytu 2 + 1 vMŠ Mezi Domy 373, Praha 4 - Písnice.
 • Jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek podaných ve výběrovém řízení na zpracování zakázky na úpravu hřiště Na Okruhu vtomto složení: Ing. Macůrková, T. Hejzlar, Ing. Rusiňáková, I. Hájková, M. Lukešová. Jmenuje náhradníky za členy komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek podaných ve výběrovém řízení na zpracování zakázky na úpravu hřiště Na Okruhu: Ing. Koudelková, Ing. Kuryviálová, J. Martínková, Ing. Matějovský.
 • Schvaluje plnou moc pro JUDr. Alenu Hiblerovou.
 • Schvaluje znění smlouvy svybraným zhotovitelem Redstav, s. r. o., pro stavební akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Písnice".
 • Schvaluje znění smlouvy svybraným zhotovitelem Asokno, s. r. o., pro stavební akci „Výměna oken vMŠ KLukám 664 ".
 • Schvaluje znění smlouvy svybraným zhotovitelem Asokno, s. r. o., pro stavební akci „Výměna oken vklubu Junior, Na Okruhu 395".
 • Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení plynovodní přípojky do pozemku parc. č. 214, k. ú. Libuš (ulice Jirčanská) sMUDr. Ivanou Vyhnánkovou.
 • Souhlasí súpravou areálové kanalizace 1. etapa vareálu Saparia na pozemku parc. č. 906/1, k. ú. Písnice, dle dokumentace PMZ projekt, s. r. o. (Ing. Jan Rabiňák z5/2010).
 • Souhlasí se změnou dopravního režimu v ulici KVrtilce a Ladislava Coňka spočívající ve zneprůjezdnění ulice KVrtilce (mezi ulicemi Vltavická a L. Coňka) a včástečném zjednosměrnění ulice Ladislava Coňka (v úseku před základní školou). Pověřuje odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš zasláním žádosti odboru dopravy ÚMČ Praha 12.
 • Souhlasí spřipojením sousední nemovitosti parc. č. 216 a 217, k. ú. Libuš, na místní komunikaci Jirčanská za splnění následujících podmínek: Vedení inženýrských sítí vedoucích pod zamýšleným vjezdem bude uloženo do chrániček. Veškeré stavební úpravy nájezdu na pozemek (např. sklopení obrubníků) budou provedeny na náklady investora.
 • Schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování žádosti o grant - získání prostředků zRevolvingového fondu MŽP ČR na podporu místní Agendy 21 se zpracovatelem projektové žádosti Mgr. et Mgr. Dita Tesařová, se sídlem Moutnická 2, 627 00 Brno-Slatina.
 • Souhlasí sobjednávkou na přípravné práce pro projekt rekonstrukce garážového domu čp. 694 vulici Dobronická u Ing. Hany Pospíšilové, projekční kancelář, za cenu 250 000 Kč bez DPH.
 • Souhlasí snavrženým programem zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 23. 6. 2010.
 • Souhlasí vrámci projektu Revitalizace parku „U Zahrádkářské kolonie" sposkytnutím finančních prostředků zrozpočtu MČ Praha-Libuš ve výši 350000 Kč bez DPH na roční údržbu a opravy parku po dobu 5 let od ukončení realizační fáze projektu.
 • Schvaluje sestavení projektového týmu na zpracování projektové žádosti a realizaci projektu Revitalizace parku „U Zahrádkářské kolonie" ve složení: starosta - statutární zástupce MČ, Ing. Macůrková, Ing. Rusiňáková, Ing. Vachoušková, M. Lukešová, T. Hejzlar, Ing. Matějovský, Ing. Mikeš a Mgr. Benda.
 • Schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství na vzájemnou spolupráci při zajištění přípravy a realizaci projektu Revitalizace parku „U Zahrádkářské kolonie" sobčanským sdružením Třešňovka, zastoupeným Ing. Ivanem Mikešem, se sídlem Klesu 889/36, Praha-Libuš.
 • Souhlasí soplocením areálu Rezidence Libuš mezi ulicemi Božejovická a Na Močále vPraze-Libuš dle dokumentace Ing. Šembery z01/2010 (AA Kama, s. r. o.).
 • Bere na vědomí geometrické zaměření betonového oplocení pozemku parc. č. 213/1, k. ú. Libuš, a netrvá na odkupu nebo směně částí pozemku vzniklých přípustnými odchylkami zaměření ve smyslu vyhlášky č. 26/2007 Sb. vplatném znění.
 • Souhlasí se stavbou vodovodní přípojky dle dokumentace A. Ljackého z5/2010 a jejím uložením do pozemku parc. č. 814 (ul. Zahrádecká), který je ve vlastnictví obce Praha, svěřený MČ Praha-Libuš za podmínky: Zachování průjezdu vkomunikaci Zahrádecká i vjezdu do přilehlých nemovitostí. Uvedení povrchu komunikace do původního stavu. Stavebník projedná před započetím prací zábor sOŽPD MČ Praha-Libuš. O výkopové povolení a zábor komunikace požádá stavebník po kladném vyjádření stavebního úřadu.
 • Souhlasí suzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o vytvoření místa zpětného odběru elektrozařízení a o jejich zpětném odběru s Rema Systém, a. s., Budějovická 1667/64, 140 00 Praha.
 • Schvaluje dohodu o úpravě práv a povinností kpozemkům parc. č. 926, 927/2, k. ú. Písnice.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012

Organizace školního roku 2011/2012 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.

Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2011. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2012. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2012.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2011.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skončí v pondělí 2. ledna 2012. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2012.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2012.

Jarní prázdniny
v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 

 Termín

 

Okresy, obvody hl. města Prahy

 

   6. 2. - 12. 2. 2012


Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná 

 

 13. 2. - 19. 2. 2012


Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

 

 20. 2. - 26. 2. 2012


Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

 

 27. 2. -  4. 3. 2012


Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál


         5. 3. - 11. 3. 2012


Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník


       12. 3. - 18. 3. 2012


Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město


Poznámky k tabulce:
 

Praha 1 až 5 jsou městské části :  Praha 1,  Praha 2,  Praha 3,  Praha 4,  Praha 5,  Praha 11,  Praha 12,  Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
 

Praha 6 až 10 jsou městské části : Praha 6,  Praha 7,  Praha 8,  Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15,  Praha 17, Praha 18, Praha  19, Praha  20, Praha  21, Praha  22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní  Chabry, Praha-Dolní  Měcholupy, Praha-Dolní  Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2012 do neděle 2. září 2012.
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012.

Dokument MŠMT č. j. 11988/2010-20

Zdroj www.msmt.cz


<< nahoru

ikonka KOMUNÁLNÍ VOLBY


<< nahoru

Téma

ikonka VYZNEJTE SE VE SVÝCH PENĚZÍCH (10)

NEMOVITOSTI

Nedílnou součástí efektivního investičního portfolia jsou nemovitosti, ať již pro pozdější prodej a realizaci nárůstu ceny, či k pronájmu a zajištění trvalého příjmu. Zároveň jeho vhodný podíl v majetku vyvažuje nestálost výnosů z kapitálového majetku, který je dán kolísáním kapitálových trhů.

Nicméně oblast nemovitostí s sebou nese jistá úskalí, která ohrožují plánované zisky. Proto je vhodné dodržet některá pravidla při jejich nákupu a pronajímání. Investování do bytů určitě není návodem na rychlé zbohatnutí, je to ale osvědčený a bezpečný způsob, jak si postupně a s omezeným rizikem, když víte, na co si dávat pozor, zajistit pasivní příjem.

Podívejme se nyní společně na některé aspekty tohoto způsobu investování.

Podobně jako u  kterékoli jiné investice, i zde je nutno nejdříve zvážit, s jakým očekávaným výnosem je možno kalkulovat. Jeho rozumná hladina se pohybuje u nemovitostí kolem 5 % p. a. Do výpočtu vstupuje na straně příjmů nájemné, přičemž pro jistotu je rozumné počítat s obsazeností pouze deset či jedenáct měsíců v roce. Na straně výdajů pak náklady na správu, údržbu, opravy a pojištění. Výsledek pak porovnáme s nabývací cenou, samozřejmě včetně souvisejících poplatků.

Dále je třeba provést výběr lokality zamýšlené investice. V menších městech jsou ceny bytů nižší, ale také nájemné se pohybuje na nižší úrovni. Rovněž možnosti pronájmu jsou v místech s menším počtem obyvatel omezenější v porovnání např. s univerzitními městy. Budete-li plánovat nákup vícero bytů, pak by asi nebylo nejmoudřejší, pokud by je dělily velké vzdálenosti. Umístění je hodno pozoru i z jiného hlediska. Jestliže lze zjistit, co se stane v blízkosti vaší investice v budoucnosti, nebude to rozhodně na škodu. Její hodnota by mohla totiž výrazně poklesnout, pokud pod okny po pár letech povede dálnice nebo by bylo okolí časem obohaceno vyhlídkou na supermarket či rozsáhlé parkoviště.

Máme-li v těchto věcech jasno, můžeme přistoupit k realizaci vlastního nákupu. Nejdříve ovšem bedlivě prostudujeme výpis z katastru nemovitostí neboli list vlastnictví. V něm nalezneme informace o vlastníkovi, případně vlastnících námi vybraného bytu či domu. Dále také případná omezení týkající se předmětu koupě, jako jsou věcná břemena, zástavy ve prospěch třetích stran apod. Ideálně tam nic takového není; pokud ano, pravděpodobně to nákup zkomplikuje, pokud k němu vůbec dojde. Pochopitelně bedlivě prohlédneme i samotný předmět koupě, zdali neskrývá některé závady, jež by mohly ovlivnit jeho užitnou hodnotu. Není od věci přizvat k prohlídce odborníka z oboru stavebnictví, náklad na jeho honorář se jistě vyplatí.

K sepsání kupní smlouvy je možno použít některého ze vzorových formulářů nebo pověřit jejím sestavením právní kancelář zabývající se touto problematikou.

Měli bychom mít již předem promyšleno, komu chceme naši nemovitost pronajímat. Budou-li to studenti nebo zahraniční dělníci, zřejmě jich tam bude bydlet větší počet a získáme poněkud zajímavější nájemné. Zároveň však musíme počítat s vyšší rezervou na opravy, neboť opotřebení tomu bude odpovídat. Nevýhodou bude asi i vyšší fluktuace. Mladá rodina naopak může být zajímavá z hlediska dlouhodobějšího a klidnějšího pronájmu. Sepsání nájemní smlouvy je opět rozumné svěřit příslušné advokátní kanceláři. Případné nedostatky v tomto dokumentu by nás mohly vyjít mnohem dráž, než činí odměna advokáta za příslušný úkon.

Popsaný způsob nákupu a pronájmu bytů či domů využijí investoři, kteří pro zajištění své finanční nezávislosti modelují vyvážené portfolio. Ti, kteří nakupují a prodávají nemovitosti za účelem zisku prostřednictvím nárůstu jejich hodnoty, budou muset zvládnout mnohem rozsáhlejší problematiku a také podstoupit vyšší riziko, pokud plánovaná spekulace nedopadne podle představ.

Financování koupě nemovitosti je natolik obsáhlé téma, že je mu věnován samostatný článek, který najdete na webu pod názvem: Vyznejte se v úvěrech.

František Friš, e-konzultant


<< nahoru

ikonka ELEKTRONICKÉ ZASÍLÁNÍ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Organizace ROPID spustila na svých webových stránkách unikátní aplikaci, která umožňuje v rámci Portálu zastávkových jízdních řádů PID každému uživateli s e-mailovou schránkou pravidelné zasílání jízdních řádů při jakékoli změně. Cestující si tak již nemusí zjišťovat, zda se právě jeho linka nemění - jízdní řád mu bude tři dny před každou změnou automaticky zaslán až domů e-mailem. Jedná se o průlomovou službu v oblasti veřejné dopravy, která nemá v České republice obdoby.

Jak nová služba funguje?

Princip je jednoduchý - stačí si pro odebírání novinek v jízdních řádech zaregistrovat a aktivovat platnou e-mailovou adresu na adrese www.ropid.cz nebo přímo na http://portalpid.idos.cz. Po úspěšné registraci, resp. aktivaci je možné si objednat z jakékoli zastávky jakoukoli linku PID, a to včetně linkových nebo souhrnných linkových jízdních řádů. Služba je bezplatná a uživatel si může zvolit, zda chce dostávat jízdní řády přímo ve formátu PDF nebo jen jako odkazy na soubory ke stažení (vhodné pro mobily). V rámci svého profilu si může také libovolně upravovat seznam objednaných jízdních řádů.

Čím je nová aplikace tak převratná?

Průlom spočívá především v tom, že poprvé nemusí cestující chodit za informací, ale informace si naopak najde cestujícího. V mnoha případech tak předejdeme nedorozumění, kdy cestující přijde na zastávku a je překvapen náhlou změnou jízdního řádu. Nyní má každý možnost získat přehled o novinkách a změnách, které ho zajímají, a to v dostatečném, třídenním předstihu. Novou službu ROPID záměrně spustil před začátkem velkých letních tramvajových výluk, kdy bude ke změnám jízdních řádů docházet podstatně častěji.

Nová služba, která je nyní zhruba na tři měsíce ve veřejném zkušebním provozu, byla vyvinuta ve spolupráci se společností Chaps, která pro ROPID spravuje také vyhledávač spojení PID (http://pid.idos.cz) a Portál jízdních řádů PID (http://portalpid.idos.cz). Současně s tímto rozšířením služeb pro cestující jsou v rámci Portálu jízdních řádů nově zveřejněny také souhrnné linkové jízdní řády ve vybraných trasách, kde jezdí více linek ve společném úseku. Vše je dostupné zdarma na webových stránkách www.ropid.cz v sekci Jízdní řády.

Zdroj: Zpravodaj PID 2010/11, upraveno (red)


<< nahoru

ikonka Z PAMĚTI - TATRY PŘED 40 LETY A DNES (4)

VYSOKÉ A POLSKÉ TATRY

...jsme „prolezli" v roce 1971, včetně Tater Belanských. Ve Vysokých Tatrách byla v té době navštěvována hlavně známá střediska - Štrbské pleso, Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Tatranská Polianka. Autokempinky byly tehdy dva, v Tatranských Matliaroch a Tatranské Lomnici. Návštěvníků tu bylo sice víc než v Roháčích a Západních Tatrách, ale nic moc. Hlavně východní Němci a Češi, slovenštinu slyšet nebylo. Výčet, co vše jsme slezli, by byl dlouhý, uvedu jen Rysy (2499 m) a nádherný pohled z jejich vrcholu na polskou stranu na jezera Czarny staw a Morské oko. Vypadají dole jako na dlani a na dosah ruky, ale sestup dolů trvá podle ukazatele 4,5 hodiny. Czarny staw má téměř černou barvu a je položený o 300 výškových metrů výše než modrozelené Morské oko, které je ve výši 1200 m n. m. Belanské Tatry je hřeben přibližně kolmý na hřeben Vysokých Tater, výšku mají mezi 1600 a 1900 m a jmenují se tak proto, že jsou složeny převážně ze světlých vápencových hornin. Dnes je to velmi přísně chráněná přírodní rezervace, kam je vstup zakázán.

Na polské straně je ve srovnání se Slovenskem jen nepatrná část Tater, 10 až 20 %. Zato návštěvníků tam byly nekonečné proudy, doslova hlava na hlavě. Kaszprowy vrch (1985 m) nad Zakopaným, na který vede lanovka, byl doslova obležený návštěvníky. Co do obtížnosti lezení ale vyniká Svinica (2300 m) - strmé stěny, řetězy na šplhání po skalách a proud turistů nahoru i dolů. Při vyhýbání jsem šlápl na uvolněný kámen, který se pak s rachotem řítil dobrých 5 minut dolů. Rány, řícení kamenů, trnul jsem hrůzou, kdy se ozve výkřik, že někoho zasáhl. Nic nebylo vidět, vše bylo v mracích. Až konečně rachot ustal. Nahoře pod převisem socha panenky Marie a konečně vrchol. Mraky se na chvilku roztrhly a bylo vidět jen příkré, téměř kolmé skalní stěny a hluboko pod námi horské pleso s tmavou vodou, obklopené skalními stěnami.

Tři dny jsme strávili na břehu jezera Ružnowské přehrady, která se nachází v podhůří Tater na řece Dunajci. Travnatá louka, pláž a osada z malých chatiček připomínajících ptačí budky, které stály na 2 m vysokých kůlech, ne na zemi, nahoru se lezlo po žebřících. Asi podle polských předpisů, když chata nestojí na zemi, není to chata... O přísun potravin jsme se starat nemuseli. Každé ráno přicházely babky s nůšemi a nabízely: „Potřebuje pán maslo, miso, mleko, šmietanu, slivky, špek, zeleninu, brambory, domácí chléb... Je nutné si uvědomit, že v Polsku nikdy neproběhla kolektivizace zemědělství, ani se nestíhal drobný obchod jako u nás. Toto vše byly domácí produkty místních drobných zemědělců. Koupili jsme si kus tlačenky a dvě jelita. Kousek od nás se usadili mladí Poláci se dvěma stany a psíkem Kubušem, se kterým celé odpoledne dováděli. Když jsme si druhý den k snídani chtěli opéci jelita, abychom se posilnili po vyčerpávajících dnech lezení, našli jsme vedle stanu jen mastný papír... Najednou se objevil viník - Kubuš! Sotva táhl břicho po zemi. V noci vyčmuchal dobrotu, vytáhl ze stanu kořist a naládoval se, co se do něj vešlo.

Vladimír Kameník


<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci červenci 2010 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 82 let, 83 let, 85 let, 88 let a 89 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

Vladimír Přibyl

Marie Svobodová

Alžběta Kračmarová

Josef Hůrka

Jarmila Stibůrková

Pavel Tomšík

Ellen Landesmannová

Miroslav Sedlák

Alois Podzimek

Marie Täubnerová

Vlasta Zumpfová

Jiřina Menclová

Zdeňka Birsáková

Anna Rodová

Marcela Vítová

Oldřiška Dohnalová

Libuše Lehovcová

Eva Beneschová

Antonín Habrcetl

Věra Cikánová

Marie Ouředníková

Anna Máchová

Věra Součková

Josef Hejda

Jaroslav Linhart

Josef Maršíček

 

V měsíci srpnu 2010 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 82 let, 83 let, 84 let, 85 let, 86 let, 87 let a 90 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

Václav Engelmann

Helena Kozelková

Miluše Kulhavá

Marie Urbanová

Marie Kubišová

Jarmila Bastlová

Helena Simonová

Božena Jokešová

Jan Pařez

Květa Brunnerová

Ludvík Roučka

Zdeňka Tejčková

Margita Gebarowská

Václav Černý

Jindřiška Kučerová

Oldřich Černý

Karel Ouředník

Hubert Ječný

Milena Nováková

Helena Vančurová

Marie Drápalíková

Blažena Bělecká

Jiřina Kolářová

Ludmila Černá

Jiřina Profousová

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách „U nás", je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou -  tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení.


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (56) - TAK ZAS UŽ VELKÉ ČTENÍ NA PRÁZDNINY

Krize - nekrize i letos si vezmeme na prázdniny nějakou tu knihu, ne? Pro čtenářskou inspiraci bych tu měl nejprve dvě cestovatelské a abychom se zrekreovali, také jednu fantasy pro malé i velké, kvalitní komiks pro menší, napínavé historické počtení pro romantiky a pozoruhodné novověké přestrojení klasických hrdinů...

Zdeněk Thoma, Petr David, Vladimír Soukup: Skvosty skal a skalních měst.                              ISBN: 978-80-242-2734-4

Skály a skalní města patří k oblíbeným turistickým cílům, kterých je v České republice na relativně malém prostoru opravdu dost. V této knize autoři představují z tisícovek českých skalních útvarů ty nejcennější a nejhezčí - od Adršpašských a Teplických skal přes Český ráj až po úchvatná seskupení v oblasti Českého Švýcarska. Publikace nezapomíná na osamělé skály v horách či v lesích a skalní hradby, ani na formace ještě nedávno před našimi zraky ukryté - například skalní scenérie v Ralsku. Všechny tyto přírodní útvary čekají trpělivě na naši návštěvu už proto, že nám vlastně dovolují nahlédnout do dávné minulosti.

                                  

Radomil Hradil: Duše měst

ISBN: 978-80-86600-67-3

Spisovatel, překladatel a publicista Radomil Hradil píše o lidech, přírodě, ekologii a především o lidském údělu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Česká biozahrada - zelenina a ovoce bez chemie, Duše rostlin, Skřítkové a víly v pověstech a na zahradě, Jmenuji se, nakolik je mi známo, Kaspar Hauser, Lidstvo na rozcestí, Mysterium českých dějin nebo (možná nejznámější), Rokytka - Putování k pramenům. V knize Duše měst se s autorem vydáme do 12 českých měst (Litoměřice, Nymburk, Znojmo, Hranice, Chrudim, Beroun a další) i do města v jižní Francii, abychom společně s autorem pátrali po jejich géniu loci (duši) a silových strukturách a také po bytostech s duší a duchem, které k nám na těchto místech stále promlouvají...

 

Jan Č. Galeta: Lvi Lucemburští

ISBN: 978-80-7413-082-3

Historický román s prvky fantasy zavede čtenáře do středověku, kde proti sobě stojí dva nesmiřitelní nepřátelé - Jošt a Prokop z rodu Lucemburků. Osudy prostého vojáka Ondřeje a vladyky Jakuba Štěněte z Bělin se proplétají na jižní Moravě. Oba muži si razí cestu složitým světem na přelomu 14. a 15. století, kdy je Morava zmítána boji mezi markraběcími bratry Joštem a Prokopem a jejich bratranci, královskými sourozenci Zikmundem a Václavem. Tito lvi z rodu Lucemburků si nemohou přijít na jméno a kují proti sobě jednu pikli za druhou, spojenectví mezi nimi se neustále mění a Jakub s Ondřejem slouží svým panovníkům jako pěšáci na šachovnici. A ještě se do všeho míchají  síly, kterým dnes říkáme nadpřirozené, ačkoli pro středověkého člověka byly běžnou realitou...

 

Jules Verne: Cesta do středu Země

ISBN: 978-80-247-3389-0

Už jsem myslím na těchhle stránkách psal, že nemůžeme na dnešních dětech chtít, aby četly tlusté verneovky přesto, že příběhy Julese Verna, obvykle plné neobyčejných dobrodružství a báječných nápadů, jsou nesmrtelné. Tato publikace svědčí o tom, že si toho nejsem vědom jenom já. Toto komiksové zpracování známého Verneova románu je určeno čtenářům od 9 let. Krásné ilustrace a jednoduchý text jistě nadchnou všechny kluky a holky, kteří milují záhady a dobrodružství. Když profesor Lidenbrock se synovcem Axelem najdou starodávný pergamen, nemají nejmenší tušení, nakolik tento objev ovlivní jejich životy. Dávnou šifru se po mnoha týdnech podaří rozluštit a hrdinové se po stopách dávného islandského vědce vydávají do útrob islandské sopky Sneffels. Musejí sestoupit do jejího kráteru a odtud až někam do nitra planety.

 

Louis Bayard: Černá věž

ISBN: 978-80-242-2618-7

Francie se na počátku 19. století zmítá v porevolučním období plném nejistot. Tehdy se ocitají doktor Hektor Carpentier a policejní vyšetřovatel Eugene Vidocq na stopě případu, který by mohl změnit francouzské dějiny - odhalí totiž existenci vězně drženého po mnoho let v takzvané černé věži, který je s největší pravděpodobností potomkem Ludvíka XVI., zákonným dědicem francouzského trůnu. Stále více se však potvrzuje jejich domněnka, že jak objevenému následníkovi tak jim samotným hrdinům hrozí bezpečí. Lid stále lační po královské krvi a gilotina je připravená...

 

Vojtěch Steklač: Tři muži v jednadvacátém století

ISBN: 978-80-7388-356-0

Vojtěch Steklač přenesl Georga, Harrise a Jeroma do jednadvacátého století. Tři nerozluční kamarádi filozofují, stejně jako v knížkách napsaných Jeromem Klapkou Jeromem, o smyslu života a vztahů mezi mužem a ženou, přáteli, příbuznými... prostě o životě jako takovém Jejich rozumování je plné odboček a veselých příhod. Autorovi se podařilo navázat na skvěle rozehrané příběhy z konce 19. a začátku 20. století a přesvědčit nás, že lidé se ve svém chování naštěstí vlastně příliš nezměnili...

 

Nějak koncem dubna jsme stačili s manželkou a přítelkyní našeho Jana zajít do Žižkovského divadla na Cimrmana v říši hudby. Zaskočilo nás, jak Ladislav Smoljak špatně vypadá a jak to naprosto neovlivňuje jeho hereckou a v tomto případě i pěveckou  suverenitu. A než se sešel měsíc s měsícem, zbyla nám na Ladislava Smoljaka jen vzpomínka a nějaká ta kniha, třeba:

 

Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak: Hry a semináře.

Úplné vydání.

ISBN: 978-80-7185-973-4

Zde není potřeba dlouhých řečí - jedná se o definitivní knižní komplet obsahující všech patnáct titulů cimrmanovských her,   jejichž mystifikační humor zasáhl několik generací a z Járy Cimrman udělal největšího (protože nejtypičtějšího) Čecha. Cimrmanovský humor je specifický a o jeho genezi může svědčit i historka, kterou jsem kdysi od samotného Smoljaka slyšel:

 

To učil v Brandýse fyziku, zrovna vykládal o elektřině a do hodiny vstoupil  soudruh inspektor. S průběhem hodiny byl spokojen a po jejím skončení Smoljakovi řekl: „Vykládal's to výborně, soudruhu profesore, ale stejně nevím, poznají-li tví žáci, z které zdířky jde kladný a z které záporný proud." „On je to proud střídavý," na to Smoljak. „Vidíš, tak ono je to ještě těžší," triumfoval soudruh inspektor.

Pěkné prázdniny i dovolené s knihami i bez nich přeje                                                       

 

 

 

Jiří Brixi

 


<< nahoru

ikonka SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ

Spolužáci z obou tříd libušské základní školy, kteří ji ukončili v roce 1975, se sešli letos 22. května v písnické hospůdce V podkroví...


<< nahoru

ikonka PŘIVÍTÁNÍ NEJMENŠÍCH OBČÁNKŮ

Dne 3. června 2010 slavnostně přivítal pan starosta Petr Mráz do naší městské části Praha-Libuš 22 nových občánků:

Annu Barochovou, Karolínu Laňkovou, Kristýnu Čižinskou, Michaelu Řezníčkovou, Šárku Balážovou, Šimona Nováka, Ondřeje Neškudlu, Lauru Urbanovou, Teu Vršinskou, Davida Böhma, Jana Strhana, Sofii Schlitterovou, Teodora Jungwierta, Moniku Čížovou, Kristýnu Fischerovou, Filipa Adama, Karolínu Šubertovou, Jana Vyskočila, Julii Šaňkovou, Matěje Haluzu, Veroniku Musílkovou a Julii Kovaříkovou.

Děti z mateřské školy Mezi Domy a MŠ K Lukám zazpívaly a zarecitovaly básničku svým budoucím kamarádům.

O fotografickou dokumentaci se postarala paní Perská z Prahy 12.

Po proslovu pana starosty obdrželi rodiče dětí pamětní list, zlatý přívěsek, hračku, pamětní knížku a maminky květiny.

Přejeme dětem a jejich rodičům hodně šťastných chvilek, které budou vzájemně prožívat.                                                                        

Jaroslava Klemešová, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

Zveme

ikonka 10 PROBLÉMŮ LIBUŠE A PÍSNICE ROK 2010


<< nahoru

ikonka DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KLUBU JUNIOR

www.klubjunior.cz

Praha 4 - Na Okruhu 1, 142 00

kontakt: 604 273 968 - ing. Lenka Koudelková

kjunior@centrum.cz

 

Klub JUNIOR volnočasových aktivit při MČ Praha-Libuš je pestré otevřené centrum pro každý věk, které nabízí již jedenáctým rokem zájmové vzdělávání v oblasti hudební, jazykové, sportovní, odborně vzdělávací a umělecké tvorby.

Aktuální nabídku jednotlivých zájmových oborů, kurzů a kroužků nabízíme všem zájemcům bez ohledu na míru talentu či dispozic:

 

AEROBIK

ANGLIČTINA

ČEŠTINA PRO CIZINCE

ČTENÍ PSANÍ JAKO HRANÍ

FLÉTNA

FLORBAL

FRANCOUZŠTINA

HUDEBNÍ NAUKA

CHYSTÁME SE DO ŠKOLY

JÓGA

JUDO

KLAVÍR

KLÁVESY

KREATIVNÍ TVORBA

KYTARA

MODERNÍ VÝRAZOVÝ TANEC

NĚMČINA

POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

RUŠTINA

SALSA

SPORTOVNÍ HRY

ŠPANĚLŠTINA

TVOŘÍNEK

VÝTVARNÁ TVORBA

ZPĚV A JEHO INTERPRETACE

  

Srdečně vás zveme na:

 

Den otevřených dveří v úterý 7. září  v 18 hodin,

 

kde si zájemci mohou prohlédnout výukové prostory klubu, seznámit se s plánem aktivit na celý rok 2010/11, osobně si  pohovořit s lektory a domluvit i časový rozvrh docházky na vybrané obory.

 

Lenka Koudelková a kolektiv lektorů


<< nahoru

ikonka LAČHE ČHAVE

Jsme volnočasový klub pro děti a mládež ve věku 6-15 let. Můžeš k nám přijít i odejít, kdykoli chceš. Za návštěvu nic neplatíš, nemusíš nám říkat ani svoje jméno.

Klub otevřen: každý všední den 14-18 h

Budova SAPA, 6. patro, Libušská 319/126, 142 00 Praha-Libuš

Tel. 723 293 601

www.lache-chave.cz

 

5x týdně otevřený klub (fotbálek, ping-pong, počítače, hry, zábava...)

Každý měsíc víkendové výjezdy (Praha, okolí Prahy i celá ČR)

Prázdninové divadelní dílny a návštěvy festivalů

Kulturní akce, výlety návštěvy kin

 

ČERVENEC

Z programu v klubu:

19.- 25. 7. divadelní dílna II

Větší děti (12 a více let) 10-12.30 h

Menší děti (8 až 11 let) 15-17.30 h

Přihlášky na webových stránkách

  

Výlety a kulturní akce:

27. 7. město Dobříš - zámek, turnaj ve fotbalu s NZDM Nezdi

 

Přihlášky na akce získáte při osobní návštěvě klubu.

 

Markéta Foltýnková, předsedkyně občanského sdružení Lačhe Čhave


<< nahoru

ikonka PRAŽSKÉ PŘÍVOZY

Všechny sezónní pražské přívozy PID jezdí na svých pravidelných trasách od 1. dubna. Jedná se o následující linky:

-          P3 Dvorce (Veslařský ostrov) - Lihovar
(rozsah provozu: pracovní dny 6-22 hod., víkendy 7-22 hod.)

-          P4 Národní divadlo-Hollar - Dětský ostrov
(rozsah provozu: denně 8-20 hod.)

-          P5 Jiráskovo náměstí - Císařská louka
(rozsah provozu: denně 8-20 hod.)

-          P6 Nádraží Modřany - Lahovičky
(rozsah provozu: denně 8-20 hod.)

Novinkou pro všechny Pražany je, že přívozy P3, P5 a P6 budou nově celoroční, provoz tedy neskončí v říjnu, ale budou jezdit i přes zimu.

  

TIP NA VÝLET S VYUŽITÍM PŘÍVOZŮ

Pět ostrovů a tři přívozy

Při výletu můžete navštívit až pět pražských ostrovů. Začněte Veslařským ostrovem v Podolí, na který se dostanete po mostu - ten z Podolského nábřeží odbočuje proti plaveckému stadionu (nejbližší zastávky Kublov a Dvorce). Na ostrově se nacházejí vodácké loděnice a severní cíp je nezvykle opuštěným místem. Přívozem P3 z jižního cípu ostrova se pak přeplavíte na levý břeh, po dlážděné cestě vystoupáte ke Strakonické ulici - pak se ale držte vpravo, přes most se dostanete na Císařskou louku. Z ostrova je netradiční výhled na bájný Vyšehrad a na nezaměnitelný železniční most z roku 1901. Z přístaviště přívozu P5 na severním cípu ostrova popojedete blíže centru města - vystoupit můžete již na Výtoni a projít se do centra po náplavce, nebo až u Jiráskova náměstí. Součástí budovy spolku Mánes je i průchod na Slovanský ostrov (též zvaný Žofín), vlevo za budovou Žofína je pak přístaviště přívozu P4. To, zda navštívíte nejdřív ostrov Dětský (též zvaný Židovský) nebo Střelecký, můžete nechat rozhodnout loď, která z přístaviště vyplouvá oběma směry.

 

Zdroj: ROPID, upraveno (red)


<< nahoru

ikonka SOUTĚŽ O ROZKVETLEJŠÍ LIBUŠ A PÍSNICI


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

Pro milovníky knih sdělujeme, že místní knihovna je otevřena i přes prázdniny, a to pravidelně, jak jste zvyklí: každé úterý od 14.00 hodin do 18.00 hodin.

Pan knihovník se na Vás těší a tímto taktéž všechny časté návštěvníky pozdravuje!

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

 


<< nahoru

ikonka T. J. SOKOL LIBUŠ

T. J. Sokol Libuš, Libušská 294/129, Praha 4 - Libuš

Tel. 261 912 456 od 8.00 do 12.00 hodin

E-mail: sokollibus@volny.cz, www.sokollibus.cz

 

Zveme děti i dospělé na cvičení do sokolovny.

Zahájení cvičebního roku 2010/2011 dle pravidelného rozvrhu: pondělí 6. září 2010 - děti i dospělí!!!

Od 9. září 2010 vždy ve čtvrtek od  20:00-21:00 hodin nově cvičení FITBALL - cvičení na velkých míčích!!!

 

Předškolní děti

všestranný tělocvik

4-7  let

pondělí a středa

16:00-17:00 hod.

Mladší a starší žáci

všestranný tělocvik

7-15 let

úterý a čtvrtek

17:00-18:00 hod.

Mladší žákyně

všestranný tělocvik

7-11 let

pondělí a středa

17:00-18:00 hod.

Starší žákyně

všestranný tělocvik

12-15 let

pondělí a středa

18:00-19:00 hod.

Rodiče a děti

všestranný tělocvik

2-5 let

úterý

16:00-17:00 hod.

Rodiče a děti

všestranný tělocvik

2-5 let

čtvrtek

16:00-17:00 hod.

Ženy

zdravotní tělocvik

 

pondělí

19:00-20:00 hod.

Ženy a dorostenky

aerobik

 

pondělí

20:00-21:00 hod.

Ženy

všestranný tělocvik

 

středa

19:00-20:00 hod.

Ženy

fitball

 

čtvrtek

20:00-21:00 hod.

Muži a ženy

rekreační volejbal

 

pondělí, čtvrtek

21:00-22:00 hod.

Muži a ženy

rekreační volejbal

 

pátek

20:00-21:30 hod.

Ženy

rekreační volejbal

 

středa

20:00-21:00 hod.

Muži

registr. volejbal

(soutěž PVS)

úterý

18:00-20:00 hod.

Muži

registr. volejbal

(soutěž PVS)

pátek

18:00-20:00 hod.

Ženy

registr. volejbal

(soutěž PVS)

čtvrtek

18:00-20:00 hod.

 

Zaměření cvičení a náplň cvičebních hodin - s přihlédnutím k věku, zájmu a schopnostem cvičenců. Všestranná pohybová průprava zahrnující prvky gymnastiky, atletiky a míčových her. Důraz je kladen na rozvoj obratnosti, síly, rychlosti, vytrvalosti, koordinaci pohybu a správné držení těla. Náplň cvičebních hodin: zahájení, rozcvičení, rozběhání, cvičení v družstvech dle výkonnosti, závodivé hry, míčové hry - vybíjená, přehazovaná, kopaná, florbal, košíková, volejbal, softball, zakončení hodiny, zklidnění.

Celoroční členský příspěvek: děti do 18 let  a důchodci  100 Kč, dospělí 300 Kč (v 09/2010  platí pouze nový člen Sokola). V členských příspěvcích je zahrnuto úrazové pojištění. Oddílový příspěvek za 1 hodinu cvičení se pohybuje od 9 do 25 Kč dle jednotlivých cvičících kategorií a může se platit 2x za rok (1x za 6 měsíců - 01-06, 1x za 4 měsíce - 09-12).

Cvičenci se mohou zúčastňovat závodů sokolské všestrannosti a různých turnajů a závodů organizovaných sokolskou župou a Českou obcí sokolskou, dále sobotních doplňkových činností dětí i dospělých (např. plavání, turistika ap.).

 

Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš


<< nahoru

ikonka ZÁJEZD PRO SENIORY NA ZÁMEK NELAHO-ZEVES

Městská část Praha-Libuš připravuje pro seniory naší městské části 23. září 2010 zájezd na zámek Nelahozeves a hodinovou plavbu lodí.

Přihlašovat se budete moci od 13. 9. 2010 na humanitním odboru ÚMČ Praha-Libuš, telefon  261 910 145 nebo 244 401 646.

Podrobnosti zájezdu se dozvíte v zářijovém čísle časopisu U nás.

Eva Cochová, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru
vymezovací obrázek

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 12/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý