Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 09/2010Kronika

ikonka ELEKTROŠROT PŘIJDE VHOD

Mateřská škola Mezi Domy se zúčastnila pilotníhoprojektu, jehož záměrem bylo motivovat předškolní dětí i jejich rodiče ke třídění odpadů, konkrétněelektrošrotu, a tím k ochraně životního prostředí.

Projekt pro mateřské školy z malých městských částí vyhlásily Pražskéslužby, a. s. Od společnosti jsme obdrželi  popelnici a igelitové pytle, které byly ponaplnění odvezeny, zváženy a každé mateřské škole bylo příslušné množství v kilogramechsčítáno. V odpadu se objevily různé tranzistory, kabely, PC a klávesnice, telefony anabíječky, žehličky, varné konvice, toustovače, fritézy a další malé domácí spotřebiče.

Vyhlášení vítězůproběhlo 28. června v Městské knihovně na Mariánském náměstí. Přesto, žejsme se neumístili na předních místech (naše školka sebrala celkem 150 kg), děkujeme všem,kteří nám se sběrem pomáhali!

Pro zajímavost - vítěznáškolka z Dolních Chaber sebrala neuvěřitelných 2 360 kg.

 

Irena Procházková, MŠMezi Domy


<< nahoru

ikonka SDH PÍSNICE

PÍSNIČTÍ HASIČI POMÁHALI PŘI POVODNÍCH NA LIBERECKU

V úterý 10.srpna 2010 byl velitel jednotky Martin Frank požádán Operačním informačnímstřediskem Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy o zajištění hasičů a technikypro čtvrteční celodenní výjezd pražských dobrovolných hasičů do oblastípostižených povodní.

Během několika hodin se veliteli sboru nahlásilo celkem osmhasičů schopných výjezdu, a tak jednotka v počtu 7+1, s technikou CAS25 Škoda 101L, pod velitelem Petrem Kopicem ve složení Pavel Reinisch, MarekSteiner, Tomáš Kačír, Milan Kott, Miloš Petr, Martin Tománek a Libor Šindelářvyrazila ve čtvrtek 12. srpna ve 3.15 ráno na místo srazu k čerpacístanici na Černém Mostě. Zde jednotka vyčkala na příjezd dalších jednotek sborůdobrovolných hasičů z Řep, Řeporyjí, Třebonic, Satalic a Březiněvse apřesně v 5.00 vyrazila směrem k Frýdlantu.

Kolona celkem osmi hasičských vozidel, mezi kterými byla 3xCAS 25 Škoda 101L, 1x CAS 24 Scania, 2x CAS 32 Tatra T-815, 1x DA 8 FordTransit, 1x DA 8 Volkswagen LT, dorazila na Frýdlantské náměstí přesně v 7.00.Technika byla zaparkována a velitelé jednotlivých sborů odešli do velitelskéhostanoviště, které bylo zřízeno v místní hasičské zbrojnici. Zde každýz velitelů obdržel mapu postižené části města s označenými ulicemi,kde byla třeba naše pomoc.

Vítaná pomoc

Naše jednotka vyrazila do ulice Raisova. V této ulicibyl most přes místní potok Řasnice, na kterém kolegové z Řep zřídiličerpací stanoviště. V první fázi jsme provedli vyčištění chodníků asilnice od nánosů bahna mezi mostem a ulicí Míru.

Následně se naše jednotka rozdělila a zatímco Milan Kotts Liborem Šindelářem a Pavlem Reinischem pokračovali v čištěníkomunikace dále od mostu, Marek Steiner, Tomáš Kačír, Miloš Petr a MartinTománek nabídli svou pomoc místním občanům. Ti s nadšením přivítali nejennaši pomoc v podobě vykonané práce, ale také množství hygienickýchprostředků, rukavic, lopat, košťat, hadrů či pytlů na odpad, které členovéjednotky v rámci humanitární pomoci s sebou přivezli.

Během dopoledne se jednotka kromě čištění komunikace podílelataké na vyklízení sklepů a přízemí rodinných domů. To zahrnovalo například vyváženíbahna a naplavenin, vytrhání dřevěné podlahy, demontování dřevěných obložení, futer,dveří a oken, oklepání vlhké omítky či demontování plastového obložení fasádydomu.

Během dopoledne byl členy naší jednotky také ošetřen jedenze zasahujících dobrovolníků, který utrpěl tržnou ránu na pravém předloktí. Prvnífáze zásahu byla velitelem ukončena ve 12.30, kdy se jednotka odebrala na oběddo místní základní školy.

Ve 13.15, se jednotka vrátila zpět do Raisovy ulice. Zdejsme byli požádáni o pomoc s vyklízením a především vymytím garážív autoopravně. Vynášení různých náhradních dílů, drobných součástek, ale icelých motorů utopených v bahně zabralo členům jednotky více než hodinu.Následně bylo provedeno důkladné vymytí nejen podlah, ale i stěn a stropův celkem pěti místnostech. V průběhu této činnosti byl velitel PetrKopic požádán o obdobnou pomoc jedním z majitelů řadové garáže poblíž řekySmědá, a tak po uklizení veškerého použitého načiní se jednotka přesunula zhrubao 400 metrůdále do ulice Míru, kde poblíž totálně zničeného parku bylo provedeno další vyklízenía vymytí garáže. Zároveň byla odpojena baterie v jednom z vyplavenýchvozů.

Voda v kině

Jelikož jsme v tuto dobu měli splněny všechny úkolyzadané ráno na velitelském štábu, odjeli jsme do místní hasičské zbrojnice prodalší instrukce. Po pár minutách strávených ve „velíně" nám velitel oznámildalší úkol: čerpání vody z místního kina. Kino se nacházelo na druhé straněřeky Smědá. Po příjezdu na místo jsme byli informováni o situaci na místě jižzasahující jednotkou frýdlantských hasičů. Bylo rozhodnuto použít kalovéčerpadlo Honda. Jelikož bylo z důvodu výfukových zplodin vhodné nechatkalové čerpadlo mimo budovu, byla za pomoci švédské sekery, páčidla a následněi rozbrušovacího agregátu odstraněna krycí mříž k  dvorku u vstupu dobudovy. Po vyčištění a zprovoznění jedné z mnoha ucpaných kanalizačníchvpustí poblíž kina bylo k této vpusti nataženo vedení od čerpadla,napojeny savice a zahájeno čerpání. Odčerpávání sklepních prostor bylo velmikomplikované a zdlouhavé, neboť sací koš se neustále ucpával velkýmmnožstvím odpadků, které byly do budovy naplaveny. Po téměř třech hodinách bylavoda ze sklepa vyčerpána a zásah mohl být ukončen.

Informace od frýdlantských kolegů, že v Liberci kvůlibouřce padají stromy, nikoho nepotěšila. Obzvláště, když balení hadic a úklidveškerého použitého vybavení již probíhalo za mírného deště, který se během párminut proměnil v silnou bouřku. Značně unavená a hladová jednotka vyrazilakolem půl sedmé na večeři do základní školy. Po deseti hodinách náročné prácebyl teplý buřtguláš velmi vítán. Během večeře se bouřka přehnala a zůstal po níjen slabý déšť. Obavy, které v nás situace v Liberci vyvolala, senaštěstí nenaplnily.

Po večeři se jednotka odebrala na místo srazu k čerpacístanici na silnici do Liberce. Zde se také „najedla" naše značně hladová Líza apo příjezdu dalších sborů se celá kolona vydala směr Praha. Ohlášením 342ujetých kilometrů a návratu jednotky na základnu na OPIS hl. m. Prahy ve 22.40byl zároveň ukončen i celý zásah.

 

Miloš Petr, SDHPísnice


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

SLOVENSKO ROKU2010

Krásné, čistýmvzduchem a lesem provoněné, to je Slovensko v místech Žiarské doliny, kamjezdíme velmi rádi za turistikou nebo jen za odpočinkem. Základní program doplňujemenovinkami.

Zůstávámeale u tradice návštěvy Vysokých Tater, kde naši turisté nacházejí stále novémožnosti středně náročného výstupu. Tentokrát to bylo ke Štrbskému plesu a naSolisko.

Skupinanatěšených rekreantů se o tento výlet již sama hlásí a v  dubnu mívámestav naplněn. Osobně se musím přiznat, že západní Tatry jsou i mojí velkouláskou, a tak stále

s organizačnímvýborem hledáme, co bychom mohli pro naše rekreanty ještě připravit nového!

Horskémasivy stále na svém místě čekají, ukazují obrovskou sílu a my se jim obdivujeme!Výlety doplňují přednášky Horské služby a také náš již pravidelný hostfotograf, který také filmuje, a to z nejvyšších vrcholků, a nám tak ukazujemísta, kam se my senioři již nikdy nedostaneme! Vyslechli jsme si také postěžování,že lidé kteří zachovávají výtvarné a umělecké tradice Slovenska, vymírají. Avšakskupina fotografů a kameramanů chce tyto tradice nafilmovat a uchovat. Proto sev současné době mapují místa, kde řemesla ještě fungují, i když jen naurčený víkend v roce ve skanzenech, na tzv. den medu, den řezbářství, denkrajkářství, den sýrů, den hrnčířství atp. Filmují také vzácné kostelíky,krajiny, vesničky, zvyky našich předků. Tento filmový unikát Slovenska prý takéuvidíme. A tak se máme na co těšit!

Nadoporučení našeho pana fotografa se napříště můžeme těšit také výletem donedalekého Polska do Zakopaného, kde si naši turisté nejen prohlédnou plejádurůzných řemesel, obchůdků, ale místní koňkou se dostanou asi 10 km k jezírku Mořskéoko s nezapomenutelnými výhledy na okolí. „Při cestě zpět navštivte koupalištěOravici," doporučil pan fotograf, „a budete moc a moc spokojeni." A protožetoto moderní termální koupaliště jsme již jednou navštívili a obdivovali, hnedjsme se rozhodli příště, až pojedeme na Slovensko, se tam vydat.

V doběnašeho pobytu, kdy v Praze prý jen pršelo, nám Slovensko připravilo plnounáruč slunných dnů s možností koupání a takovým množství pravých hřibův hlubokých lesích, jaké zde v Čechách nespatříme! Nasušené i čerstvéhouby si rekreanti vezli domu. Při cestě zpět jsme se podle plánu a za pěknéhopočasí zastavili na Pustevnách, a tak se nám i Beskydy ukázaly v  pravékráse.

Závěrečnýoběd ve vyhlášené restauraci nás opět nezklamal a poslední zastávkou již tradičněbyla  Studená Loučka - na posilnění,odpočinek a na nákup právě vyuzených salámů a olomouckých sýrů.

Poděkováníza naši krásnou a pohodovou dovolenou plnou spokojených rekreantů patří panuřidiči Fr. Novotnému, za kvalitní službu a ochotu ke všem rekreantům, a dalšímorganizátorům, pro které slovní spojení „to není možné" neexistuje!

Zdena Prchlíková 


<< nahoru

ikonka ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU

Jako obvykle zdravími v měsíci září všechny milé čtenáře a příznivce našeho místního časopisuU nás a dovolím si vás opět seznámit s několika postřehyz prázdninových měsíců.

 

Pondělí 21. červen.Sešel jsem se s Milanem Pospíšilem, tajemníkem Rady vlády pro národnostnímenšiny, a Ondřejem Klípou, vedoucím sekretariátu této rady. Tématemschůzky byli cizinci a hlavně vietnamská komunita v naší městské části,jejich vliv na městskou část, negativa a pozitiva, která vyplývají z jiždosažených zkušeností a dostupných informací. Na závěr jsme se domluvili nadalší spolupráci.

 

Středa 23. červen.Proběhlo jednání zastupitelstva MČ Praha-Libuš a k mé velké radosti seuskutečnilo již v nových prostorách čp. 1 na Libuši, kde se podařilov tomto roce zrekonstruovat zasedací síň. Bude sloužit naší městskéčásti nejen pro konání zastupitelstev, ale i jako prostor na různá setkávání sespoluobčany. Také bude dostatečně důstojná pro slavnostní příležitosti, jako jevítání občánků, a vrátí na naši městskou část také možnost svatební síně, kdese bude moci plnohodnotně oddávat. Bohužel je to pouze část plánovanérekonstrukce tohoto objektu, ale pevně věřím, že se v brzké době najdemožnost financování, aby bylo možno pokračovat s rekonstrukcí celéhoobjektu čp. 1. Tím by naše městská část získala již dlouho potřebnou novouradnici, včetně zázemí, kde by občané vyřídili vše pod jednou střechou,případně navštívili lékaře nebo využili jiné služby, případně nákupy.

 

Čtvrtek 1. červenec.Zúčastnil jsem se smutečního rozloučení po náhlém úmrtí pana Karla Fürsta.  Pan Fürst byl nejen vlastníkem novězrekonstruovaného statku ve staré Písnici u rybníka a velkým příznivcem našíměstské části a, ale také majoritním vlastníkem pozemků fotbalového hřištěv Písnici, které si do současné doby pronajímá městská část ke sportovnímúčelům a má zde již dlouhá léta sídlo TJ Sokol Písnice. Loučení bylo opravduvelmi smutné, a to nejen vzhledem k nejasnosti dalšího osudu písnickéhofotbalového hřiště, ale i proto, že Karel Fürst byl též můj dlouholetý kamarád.

 

Středa 21. červenec.Navštívil mne současný starosta Dolních Břežan Věslav Michalik. Přišel se informovatna názor naší městské části k případné možnosti otevření sjezdu a nájezduna nový silniční okruh, a to z důvodů, že na jeho osobu je vyvíjen tlakbřežanských spoluobčanů, kteří by rádi, aby tyto sjezdy a nájezdy byly otevřenysoučasně s novým okruhem, případně v co nejbližší době. Odpověděljsem, že v minulosti došlo k vzájemné dohodě všech okolních městskýchčástí, že k otevření zmiňovaných sjezdů a nájezdů dojde až současněs napojením v Praze-Komořanech a s realizací výstavby plánovanéhoobchvatu Písnice směrem na Kunratickou spojku, což by vzhledemk předloženým studiím garantovalo odlehčení dopravní zátěžev současné době jediné páteřní komunikace v naší městské části -Libušské ulice.

 

Úterý 10. srpen.Sešel jsem se s  Ivo Fürstem, bratrem zesnulého Karla Fürsta, a jehoprávním zástupcem JUDr. Kamarytem. Hovořili jsme o možnosti dalšíhopronájmu fotbalového hřiště v Písnici a případné směně pozemků, které bylynavrženy radou naší městské části. Žádal jsem o možnost dlouhodobého pronájmuči směny, ale vzhledem k tomu, že v současné době není dokončeno dědickéřízení, není jiná možnost než pronájem. Po dlouhé rozpravě mi bylo přislíbeno,že nám bude hřiště pronajato na dobu pěti let a během této doby po ukončenídědického řízení dojde k dalšímu jednání o směně pozemků. V současnédobě vypracovává JUDr. Horáková, která byla již v minulosti pověřenatěmito záležitostmi, smlouvu na pětiletý pronájem hřiště naší městské části,která hradí nájem.

 

V noci z neděle15. na pondělí 16. srpna se naší městskou částí prohnala bouřes abnormálním přívalem velkých krup, které ničily okna, střechy, omítky ivegetaci, došlo k zatopení několika sklepů a k dalším škodám. Rádbych touto cestou poděkoval všem hasičským sborům, které asistovaly a přijelyna pomoc našim šokovaným a nešťastným spoluobčanům. Podobnou bouři s takvelkými kroupami a následky nepamatují ani naši senioři. Všichni včetně mnebezmocně a s úžasem přihlíželi bouřícímu živlu. Někteří lidé tápali, copoté dělat se škodami, a v mnoha případech kontaktovali úřad naší městskéčásti s dotazy, co dělat a jak postupovat. Po krátké ranní poraděs tajemníkem úřadu, jsem rozhodl, že dáme na webové stránky MČ Praha-Libušněkolik pomocných rad, případně telefonních čísel, kde budou poskytnuty základníinformace.

 

Na závěr mi dovolte popřát všem krásný začátek babího létabez dalších živelních pohrom a našim nejmenším úspěšný vstup do nového školníhoroku.

 

Petr Mráz, starosta MČPraha-Libuš, 16. 8. 2010

 

 


<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE - POPRVÉ VE ŠKOLNÍ LAVICI

V Základní školes rozšířenou výukou jazyků L. Coňka ve staré Písnici letos v zářínastupuje třicet prvňáčků.

HLOUPÝ ŘÍKÁ, CO VÍ,MOUDRÝ VÍ, CO ŘÍKÁ

Vzhledem k tomu, že nám nastupuje 30 prvňáčků a našíprioritou je věnovat jim maximální péči a jejich vstup do nového prostředí jimco nejvíce usnadnit, zvolili jsme model rozdělení třídy na dvě poloviny vhlavních předmětech (Čj, M, Aj). V ostatních předmětech budou děti pracovatspolečně.

Další novinkou pro naše nejmenší je vybudování samostatnéšatny právě pro prvňáčky. Nechceme děti stresovat chaosem ve velké šatně,chceme jim dát prostor pro dobrou aklimatizaci v co největší pohodě a klidu.

Velký úkol čeká s nástupem dítěte do školy i na rodiče.Vašemu školákovi pomůže, pokud si s ním popovídáte, proč je dobré získávat novéinformace, učit se nové věci, naučit se respektovat druhé, proč musí chodit doškoly. Zvláštní důraz, prosím, dejte na vzájemný respekt, toleranci k druhých.Je důležité, aby se dítě naučilo být zodpovědné ke své práci ve škole, aby sisamo uvědomovalo, proč a k čemu je škola pro něj dobrá. Chvalte své dítě,přestože se vám bude zdát, že ostatní děti zvládají některé věci lépe. Pochvalaje pro děti, které se snaží, zlatou medailí.

Zásady slušnosti - umět pozdravit, poprosit, poděkovat -jsou pro naši školu prioritou a žák naší školy by toto vše měl zvládnou hravě.Měl by brát ohled na druhé, neskákat ostatním do řeči, respektovat autoritu.

Není třeba, aby dítě znalo písmena, číslice... Klademe důrazna to, aby znalo své celé jméno, vědělo kde bydlí, mělo by dát dohromady pársouvislých vět o rodině, o svých zálibách. Chápat pojmy dnes - včera - zítra,ráno - poledne - večer, znát barvy, základní geometrické tvary, porovnatobjekty (větší - menší).

Školák by se měl rychle a bez problémů převlékat, zavazovatsi boty, dodržovat základní hygienická pravidla, používat příbor a být v zásaděsoběstačný.

Nikdy se nenechávejte strhnout a nechtějte po němnepřiměřené úkoly. Pokud něco nezvládá dle vašich představ, zachovejte chladnouhlavu, vysvětlete vícekrát a třeba i napočítejte do deseti.

 

NOVINKY NA NAŠÍ ŠKOLE

- Od září jsme pro velký zájem otevřeli třetí odděleníškolní družiny.

- Otevíráme opět spoustu zájmových kroužků.

- V celé škole postupně pokračujeme s úpravami. Škola jenově vymalovaná, v přízemí jsme nechali vybudovat samostatnou šatnu pro prvňáčky.Nakoupili nové lavice, koberce...

- Upravujeme průběžně webové stránky školy -www.zspisnice.info.

- Od září máme na škole asistenta pedagoga.

- Vv vyučujeme ve všech ročnících v Aj.

- V rámci projektu Comenius nás v září čeká návštěvavyučujících z pěti spřátelených zemí - Anglie, Holandska, Finska, Norska aŠpanělska. Naše děti si vyzkouší práci pod vedením těchto pedagogů .

- Velkou pozornost budeme věnovat dětem s SPU,dětem nadaným a zvláštní péčí chceme docílit rychlé aklimatizace dětí jiné národnosti.

O dalších novinkách vás budeme průběžně informovat.

 

Mgr. MichaelaPažoutová, ředitelka školy

 

Základní škola srozšířenou výukou jazyků

Ladislava Coňka 40/3,142 00 Praha 4 - Písnice     

tel. 261 911 451,mobil 603 532 049

e-mailzs.pisnice@volny.cz

www.zspisnice.info


<< nahoru

Radnice

ikonka SBĚR BIOODPADU DO KONTEJNERŮ A ŠTĚPKOVAČ VĚTVÍ

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m.Prahy zajistil pro jednotlivé městské části velkoobjemové kontejnery (VOK) prosběr bioodpadu, které hradí z rozpočtu Hl. m. Prahy (z paragrafuprevence vzniku odpadů).

Městská část Praha-Libuš proto ve spolupráci s odboremochrany prostředí MHMP organizuje pro občany s trvalým bydlištěm v našíměstské části sběr bioodpadu.

V rámci této akceMČ Praha-Libuš poskytne občanům nově a bezplatněmožnost štěpkování větví. Tato služba bude hrazena z prostředků městskéčásti. Stroj na štěpkování bude přistaven na stanovištích ve stejnýchtermínech, v jakých budou přistaveny kontejnery na biooodpad, a to vždy v určenýden od 9.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod.

Občané budou moci větve na štěpkování předat na určenémstanovišti obsluze štěpkovače.  Štěpky pakbudou vysypány do přistavených VOK. V případě zájmu si občané pozpracování odevzdaných větví mohou vzít štěpky pro vlastní potřebu.

Větve na štěpkování by měly mít průměr do 12 cm a měly by být bezpříměsí (tj. bez papírů, provázků, drátů apod.). Ve štěpkovači se také nedádrtit drobný odpad - listí, tráva apod.  

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny nanásledujících stanovištích v termínech:

16.10.2010                                         Ul. ohrobecká (křižovatka s ulicí Lojovická)

(sobota)     

  

24.10.2010               ul. K Vrtilce (naprotiulice Putimská - u kontejnerů

(neděle)                        naseparovaný odpad)                                                                               

30.10.2010 (sobota)         UL.K NOvému sídlišti (ulice Šátalská - u kontejnerů                         na separovaný odpad)                                                               

 6.11.2010 (sobota)             ul. Ke Kašně (u ul. Vacovská - u kontejnerů naseparovaný                         odpadu MŠ Ke Kašně)

13.11.2010                       ul. třebějická - paběnická

(sobota)     

Po celou dobu přistavení VOK bude odborná obsluhamonitorovat naplňování kontejneru bioodpadem a zodpovídat za čistotuvysbíraného bioodpadu.

Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad především ze zahrad - listí,tráva, neznečištěná zemina. Zvlášť větve, které budou zpracovány na štěpky(vizinformace uvedené výše).

Protože celá tato akce je organizována pro občanys místem trvalého pobytu v Libuši a Písnici, bude nutné prokázattrvalý pobyt nejlépe předloženímobčanského průkazu přímo odborné obsluze.


Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČPraha-Libuš


<< nahoru

ikonka KONTEJNER NA ELEKTROZAŘÍZENÍ MÁ NOVÉ STANOVIŠTĚ

Vážení občané, bylijsme nuceni na počátku letošního roku na přechodnou dobu ze stanovištěv ulici K Vrtilce odvézt kontejner na elektrozařízení.

Bylo to na základě stížností občanů, ale také upozorněníMěstské policie, jež se týkaly nepořádku u tohoto kontejneru a v jehookolí, o který se zřejmě „postarali" vandalové, kteří vylamovali zámek arozházeli to, co si neodnesli pro svou potřebu, u kontejneru a v jehookolí.

Proto bylo s firmou Rema Systém, která má odvozelektrozařízení na starosti, dohodnuto, že kontejner nebude provozován do doby,než MČ Praha-Libuš zajistí nové vhodné místo, kde by nedocházelok poškozování kontejneru, resp. vylamování zámku a následnému nepořádku.

Nyní je kontejner opět přistaven, a to na nové adrese Libušská1 - ve dvoře za poštou, vedle kontejneru na nepotřebný textil. Elektrozařízeníje možné odkládat v pracovní dny od 8 do 18 hodin. Mimo tuto dobu asoboty a neděle je dvůr uzavřen. Předpokládáme, že na tomto nově zvoleném místěnebude docházet k poškozování kontejneru, a tím také k nepořádku.

 

Nadále platí:

 • do tohoto kontejneru je možno odkládat tyto skupiny elektrozařízení

- malé domácí spotřebiče

-         zařízení pro informační a telekomunikační technologie

-         spotřebitelská zařízení, elektrické a elektronickénástroje

-         hračky, vybavení pro volný čas a sporty

-         lékařské přístroje

-         přístroje pro monitorování a kontrolu

 • do kontejneru není možné odkládat velké domácí spotřebiče (lednice, pračky, myčky, TV a monitory, zářivky, žárovky, mikrovlnky atp.) a autobaterie. 

Odbor životníhoprostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka TISKOVÁ ZPRÁVA - NEZPROVOZNĚNÍ KŘIŽOVATKY BŘEŽANY NA SILNIČNÍM OKRUHU

Vyjádření městské části Praha-Libuš k nezprovozněnímimoúrovňové křižovatky Břežany (MÚK Břežany) umístěné na křížení Silničníhookruhu kolem Prahy (SOKP) s komunikací III. třídy Písnice - Dolní Břežany.

V současné době přicházína Městskou část Praha-Libuš stížnosti různých občanů na skutečnost, žev okamžiku zprovoznění SOKP nebude zprovozněna MÚK Břežany. K tétozáležitosti uvádíme: 

Městská část Praha-Libušdlouhodobě upozorňovala všechna kompetentní místa na skutečnost, že návrh SOKPje nutný doplnit o mimoúrovňovou křižovatku napojující Prahu 12 (Modřany) naSOKP. Dále jsme požadovali, aby současně se zprovozněním SOKP došlo kezprovoznění východního obchvatu Písnice. Tyto své připomínky a námitky jsmeuplatňovali již od okamžiku projednávání vlivu stavby na životní prostředí předcca 10 lety, a následně při územním a stavebním řízení. Výsledkem je to, že jakúzemní rozhodnutí, tak stavební povolení stavby SOKP jednoznačně stanoví, žeMÚK Břežany bude zprovozněn až současně s východním obchvatem Písnice.

Není naší vinou, že východníobchvat Písnice je oproti SOKP v několikaletém skluzu. Zatím neprobíhá aniúzemní řízení. Naše stanovisko je známé nejméně 8 let (usnesení zastupitelstvaMČ Praha-Libuš z r. 2002 k dokumentaci pro územní řízení). Územnírozhodnutí bylo vydáno v roce 2004, stavební povolení v roce 2007.

Ke zřízení MÚK Komořanymůžeme uvést pouze to, že již v roce 2002 jsme upozorňovali na naprostounevhodnost nepřímého napojení Prahy 12 přes sousední MÚKy Břežany a Lahovice.Doporučovali jsme zřízení MÚK Komořany (v místě, kde se nyní buduje přemostěnípro budoucí MÚK), případně MÚK Točná (v místě současné služební křižovatky).

Ke schválení MÚK Komořanydošlo až se značným zpožděním (v r. 2008). Tuto názorovou změnu jsme samozřejměpřivítali. Stejně tak jako v současné době prováděné přemostění SOKPv Komořanech, které zřízení MÚK Komořany v budoucnu umožní bezvelkých zásahů do provozu na SOKP.

Z výše uvedeného jezřejmé, že ze strany MČ Praha-Libuš se jedná o dlouhodobé, věcně správné akontinuální stanovisko, na němž není nutné nic měnit. V žádném případě senejedná o náhlý předvolební populismus, jak jsme některými občany podezíráni.Zřízení východního obchvatu Písnice i křižovatky v Komořanech (a na ninavazující komunikaci, tzv. KOMOKO) je v kompetenci hlavního města Prahy.Tímto si dovolujeme požádat zklamané občany, aby své připomínky a žádostisměřovali na vedení hlavního městy Prahy. Pouze to je smysluplné. MČ Praha-Libušnemá ke zřízení východního obchvatu Písnice ani prostředky ani kompetence.

 

V Praze dne 10. 8. 2010

 

Ing. Pavel Macháček, zástupce starosty


<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usneseníRady městské části Praha-Libuš v období od 15. 6. do 10. 8. 2010. Plnáznění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Nainternetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsouveřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

  

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Schvaluje smlouvu o dílu č. 10003 na servis a provádění zkoušek činnosti při provozu a ročních periodických revizí elektrické zabezpečovací signalizace.
 • Schvaluje pro stavební akci „Oprava uliční a boční fasády Libušská čp. 1" jako zhotovitele firmu Redstav, s. r. o., ul. 28. pluku 128/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice. Schvaluje znění smlouvy se zhotovitelem.
 • Nesouhlasí se stavbou „Rekonstrukce zemědělského objektu a přístavba cafe-restaurant na pozemku parc. č. 295/2 a 296/2, k. ú. Libuš", ul. U Pejřárny, Praha 4 do doby vyřešení kanalizačních a vodovodních řadů vlokalitě.
 • Souhlasí s doplňkovými stavbami na pozemku parc. č. 642, 643, k. ú. Písnice - přistavěný zahradní domek, pergola, bazén, dřevník a psí bouda.
 • Souhlasí svyplacením odměn vedoucím odborů ÚMČ Praha-Libuš dle přílohy, která není součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí spronájmem části pozemku parc. č. 558/1 vk. ú. Písnice, obec Praha, o výměře 111 m2 paní Slávce Urbanové. Pozemek parc. č. 558/1 o celkové výměře 9 912 m2, druh pozemku ostatní plocha, je uveden na LV 530 pro k. ú. Písnice, obec Praha, ve vlastnictví hlavního města Prahy - svěřen MČ Praha-Libuš. Schvaluje smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 558/1 vk. ú. Písnice, mezi MČ Praha-Libuš a paní Slávkou Urbanovou na zahrádku pro pěstitelské účely na dobu neurčitou za cenu 30 Kč/m2 stím, že nájemce zaplatí částku ve výši 6 660 Kč/m2 za užívání předmětné nemovitosti za dobu dva roky zpátky.
 • Souhlasí spronájmem části pozemku parc. č. 558/1 vk. ú. Písnice, obec Praha, o výměře 172 m2 paní Dagmar Kavkové. Pozemek parc. č. 558/1 o celkové výměře 9 912 m2, druh pozemku ostatní plocha, je uveden na LV 530 pro k. ú. Písnice, obec Praha, ve vlastnictví hlavního města Prahy - svěřen MČ Praha-Libuš. Schvaluje smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 558/1 vk. ú. Písnice, obec Praha, o výměře 172 m2 mezi MČ Praha-Libuš a paní Dagmar Kavkovou na zahrádku pro pěstitelské účely na dobu neurčitou za cenu 30 Kč/m2 stím, že nájemce zaplatí částku ve výši 10 320 Kč/m2 za užívání předmětné nemovitosti za dobu dva roky zpátky.
 • Schvaluje dodatek číslo 1 ke smlouvě o nájmu pozemku parc. č. 853/3 v k. ú. Libuš, obec Praha, evid. číslo 2008074059, mezi hl. m. Praha - MČ Praha-Libuš jako pronajímatelem a SHS stavebně technická společnost, spol. sr.o.
 • Schvaluje znění dodatku č. 1 ke smlouvě sAsokno, s. r. o., pro stavební akci „Výměna oken vklubu Junior, Na Okruhu 395".
 • Schvaluje znění dodatku č. 1 ke smlouvě sAsokno, s. r. o., pro stavební akci „Výměna oken vMŠ KLukám 664".
 • Souhlasí suzavřením Smlouvy na dodání lanové pyramidy Corocord 3244 sfirmou Lenka Moštěková - Toja, Evropská24, 160 00 Praha 6, která byla hodnotící komisí vybrána jako nejvhodnější krealizaci této zakázky.
 • Schvaluje uzavření Dohody o přistoupení k partnerství na vzájemnou spolupráci při realizaci projektu „Environmentálně příznivé chování institucí městské části Praha-Libuš - praktická cesta kudržitelnosti" se Základní školou srozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice.
 • Souhlasí spřipojením sousední nemovitosti parc. č. 406/1, k. ú. Libuš, na místní komunikaci U Pejřárny za splnění následujících podmínek: Vedení inženýrských sítí vedoucích pod zamýšleným vjezdem bude uloženo do chrániček. Vjezd bude zhotoven ze stejného typu a ve stejné barevnosti zámkové dlažby jako ostatní vjezdy vulici U Pejřárny. Veškeré stavební úpravy nájezdu na pozemek (snížení obrubníků, výměna a doplnění zámkové dlažby) budou provedeny na náklady investora.
 • Schvaluje jednostranné zvýšení nájemného ve výši maximálního přírůstku měsíčního nájemného, tj. o 10,6 %, tj. 80,99 Kč/m2/měsíc podlahové plochy bytu na základě příslušných ustanovení zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného zbytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb. a dle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb., a to od 1. ledna 2011.
 • Souhlasí snavrhovanou stavbou RD (přízemní RD se sedlovou střechou a podkrovím) na pozemku parc. č. 216, 217, k. ú. Libuš, včetně oplocení a přípojek kanalizace, vodovodu, plynovodu a v komunikaci Jirčanská (parc. č. 214, k. ú. Libuš) dle projektu Ing. V. Housky (Skloprojekt, s. r. o.) z04/2010 za následujících podmínek: Při stavbě přípojek, řadů bude zachován průjezd komunikací. Povrchy komunikace budou upraveny do původního stavu. Před započetím stavby přípojek nebo jiných částí staveb, které budou omezovat průjezd komunikací, stavebník požádáMČ o výpůjčku této komunikace. Před stavbou plynovodní přípojky uzavře stavebník (nebo budoucí vlastník) s MČ Praha-Libuš smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni uložení přípojky do pozemku parc. č. 214, k. ú. Libuš, který je ve vlastnictví obce, svěřený MČ Praha-Libuš.
 • Nesouhlasí se stavbou čerpací stanice pohonných hmot při ulici Libušská na pozemku parc. č. 907/9, k. ú. Písnice. Důvodem je obava ze zablokování již tak vsoučasné době vytížené ulice Libušská při větším počtu zájemců o tankování.
 • Schvaluje dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na pronájem bytu 2+1 vMŠ Lojovická.
 • Schvaluje Smlouvu o nájmu bytu na pronájem bytu 2+1 vMŠ Lojovická.
 • Schvaluje smlouvu o převodu správy majetku č. 10009 7 00 (MČ Praha-Kunratice).
 • Schvaluje uzavření smlouvy o poskytování hlasových služeb vobjektu Libušská 1/206.
 • Schvaluje pro stavební akci „Zateplení fasády MŠ KLukám 664" jako zhotovitele firmu Trigema Buildings, a. s. Schvaluje znění smlouvy se zhotovitelem.
 • Schvaluje platový výměr súčinností od 1. 9. 2010 pro pana Mgr. Zdeňka Běleckého, ředitele Základní školy Meteorologická.
 • Schvaluje smlouvu o výpůjčce sHMP, předmětem výpůjčky je počítač HP Compaq 6000 Pro.
 • Souhlasí súpravou areálové kanalizace, II. etapa, vareálu Saparia na pozemku parc. č. 906/1, k. ú. Písnice, dle dokumentace PMZ projekt, s. r. o. (Ing. Jan Rabiňák z6/2010).
 • Souhlasí se stavbou nového vedení kabelu elektro 1 kV na pozemcích parc. č. 303/28, 303/21, 303/29, 303/22, 303/31, 1123/109, 1123/116, 1123/124, 1123/111, 1123/71, 1123/58, 303/50, 303/52, 303/12, 304/1 a 1123/4, k. ú. Libuš, za podmínek: Pro uložení do pozemků ve vlastnictví obce, svěřené MČ Praha-Libuš, bude před započetím prací uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o úplatném věcném břemeni (jedná se o pozemky parc. č. 303/12, 304/1, 1123/109, 1123/111, k. ú. Libuš). Stavba bude koordinována splánovanou rekonstrukcí ulice Předposlední (zajišťuje firma ORI, s. r. o., ul. 28.října 919, Neratovice). Povrchy budou uvedeny do původního stavu. Bude zachována průjezdnost ulice Zbudovská.
 • Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ktíži pozemku parc. č. 990/8, k. ú. Písnice, který je ve vlastnictví obce, svěřený MČ Praha-Libuš, spočívající v uložení el. vedení 1 kV a vodovodu pro stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 990/19, k .ú. Písnice, sIng. Reginou Netolickou. Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na stavbu komunikace na části pozemku parc. č. 990/8, k. ú. Písnice, který je ve vlastnictví obce, svěřený MČ Praha-Libuš, za symbolickou částku 1000 Kč. Text smlouvy tvoří nedílnou přílohu 2 tohoto usnesení. Pověřuje PaedDr. Adámkovou kpředložení smlouvy na nejbližším zasedání zastupitelstva MČ spolu stímto doporučením.
 • Souhlasí spřemístěním vedení vodovodu vč. vodoměrné šachty a elektrického kabelu NN 1 kV na pozemky parc. č. 961/10 a 961/8, k. ú. Písnice, které jsou ve vlastnictví obce Praha, svěřeny MČ Praha-Libuš, za těchto podmínek: Vedení bude uloženo vzeleném pásu komunikace. Povrchy budou uvedeny do původního stavu. Na vedení elektro bude před započetím prací uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni uložení do pozemku ve vlastnictví obce. Přeložkami nedojde kfinančním nárokům vůči obci MČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje Smlouvu o odpisování technického zhodnocení pronajatého majetku sČeskou poštou, s. p., provedeného v objektu pošty 413, ul. Libušská, na částku 12407 Kč.
 • Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 428/20 v k. ú. Libuš, obec Praha, o výměře 1 m2 na umístění reklamního zařízení při komunikaci ulice Obrataňská firmě VDK, s.r. o., U Papírny 100/2 Praha 7, zastoupené Ing. Zdeňkem Voborou, jednatelem společnosti, od 1. 9. 2010 na dobu neurčitou. Pozemek parc. č. 428/20 vk. ú. Libuš je veden na LV 849 pro k. ú. Libuš, obec Praha, ve vlastnictví hlavního města Prahy - svěřen MČ Praha-Libuš.
 • Schvalujesmlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění komunikačního zařízení pod označením SO 401 - sdělovací kabely vpozemcích parc. č. 155/1, 1001/13 a 1001/1 vk. ú. Písnice vrámci stavby č. 0088 - TV Libuš, Komunikace Písnice, Rekonstrukce komunikace vul. Na Losách, mezi Telefónica O2 Czech Republic, a. s., budoucí oprávněným, MČ Praha-Libuš, budoucím závazným, a hl. m. Prahou, investorem vynucené překládky komunikačního zařízení. Pozemky parc. č. 155/1, 1001/13 a 1001/1 vk. ú. Písnice jsou vedeny na LV 530 pro k. ú. Písnice, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy - svěřené do správy MČ Praha-Libuš.
 • Souhlasí sobjednávkou na opravu komunikace KVrtilce, vúseku od ulice Zátoňská kulici Libušská, pro firmu Proasfalt, s. r. o., Na Truhlářce 25/1581, Praha 8 za cenu 460 Kč/m2 bez DPH.
 • Souhlasí snávrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství snásledujícími připomínkami:

1) Zrušit původní textv příloze č. 1 OZV pro městskou část Praha-Libuš: § 2 odst. 1 písm. b),písm. c) bod 1 apísm. d) vyhlášky Kč 10,- všechna veřejnáprostranství. 2) Vložit nový text v příloze č. 1 OZV pro městskou částPraha-Libuš: § 2 odst.1 písm. b) vyhlášky Kč10,-  všechna veřejná prostranství; §2 odst. 1 písm. c) bod 1, písm. d), písm. e) a písm. k) vyhlášky Kč 1,- všechna veřejná prostranství.

 • Souhlasí sobjednávkou na pronájem štěpkovače sobsluhou vrámci akce přistavení VOK na bioodpad pro občany na vybraná stanoviště ve stanovených termínech a hodinách u firmy Sekáči, s. r. o., ul. Durychova, 14200 Praha4. Celková cena nepřesáhne 36 000 Kč bez DPH.
 • Schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování hlasových služeb vobjektu KLukám 664/1.
 • Schvaluje uzavření dodatku kÚčastnické smlouvě sfirmou T-Mobile ktelefonním číslům 603538887, 732491850.
 • Ruší usnesení č. 297/2009. Souhlasí se stavbou „připojení kotelny LL16 na Pražskou teplárenskou soustavu - 2. stavba (připojení kotelny V Lužích)" dle situace Alimoprojekt, s. r. o., z 08/2010 za podmínek: Pro uložení vedení horkovodu do pozemků obce Prahy, svěřených MČ Praha-Libuš, bude před zahájením prací uzavřena smlouva o úplatné smlouvě budoucío věcném břemeni k těmto pozemkům. Jedná se o pozemky parc. č. 1120/4, 1120/1, 1139, 1132, 353/3, 391/12, 390/10, 428/20, 557/53, k. ú. Libuš. Po dokončení budou povrchy upravené do původního stavu. V případě narušení zpevněné vrstvy komunikace bude povrch opraven v celé šíři. Stavba bude koordinována s dalšími plánovanými (uvažovanými) stavbami na území MČ, zejména: výstavba optických kabelů Pragonet, RD U Parku, soubor Na Močále - Božejovická, RD V Hrobech, rekonstrukce Libušská. Na místech vedení podél stávajícími komunikacemi bude vedení umístěno v zeleném pásu, nikoliv ve zpevněné komunikaci, pokud lze. V prostorech dosud nezastavěných, ale určených k zástavbě dle územního plánu, bude při návrhu ochrany potrubí uvažována možnost pojezdu těžké techniky. Při zásahu do komunikací bude zachována jejich průjezdnost. Rovněž bude zachován přístup k okolním nemovitostem.
 • Schvaluje text tiskové zprávy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

 

K tisku připraviliTomáš Hejzlar a Hana Kolářová 

<< nahoru

ikonka ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011

Jaksi jistě někteří z vás, vážení čtenáři, všimli a paní Barbora Kudrnová násprvní upozornila, v minulém čísle: „Na straně 18 si zřejmě u vás zařádilšotek, jelikož jste uveřejnili organizaci školního roku 2011/2012. To byškoláci začínali až 1. září 2011 - což by jim určitě nevadilo :-)." Děkujeme zalaskavé a vtipné upozornění, všem se omlouváme a tentokrát si snad šotek už dápokoj. (red)

Organizaceškolního roku 2010/2011 v základních školách, středních školách,základních uměleckých školách a konzervatořích:

Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne vevšech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách akonzervatořích ve středu 1. září 2010.Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2011. Období školního vyučování ve druhémpololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30.června 2011. Podzimní prázdninypřipadnou na středu 27. října a pátek29. října 2010. Vánoční prázdninybudou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna 2011.Vyučování                    začne v pondělí 3. ledna 2011. Jednodennípololetní prázdniny připadnou napátek 4. února 2011.

Jarní prázdniny
v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanovenytakto:

  

 Termín

  

Okresy, obvody hl. města Prahy

  

  7. 2. - 13. 2. 2011


Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

  

 14. 2. - 20. 2. 2011


Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

  

 21. 2. - 27. 2. 2011


Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

  

 28. 2. - 6. 3. 2011


Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník


  7. 3. - 13. 3. 2011


Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

 
  14. 3. - 20. 3. 2011


Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná


Poznámky k tabulce:
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha1, Praha 2, Praha 3, Praha 4,  Praha 5,Praha 11,  Praha 12, Praha 13, Praha 16,Praha-Kunratice, Praha-Libuš,Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov,Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části:
Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves,Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha - Dolní Měcholupy,Praha - Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje,Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí,Praha-Petrovice, Praha - Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol,Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdninypřipadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek22. dubna 2011.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do středy 31.srpna 2011.
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.

  

Zdroj: www.msmt.cz


<< nahoru

ikonka KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010

Kompletní informace o volbách najdete nainternetových stránkách Ministerstva vnitra ČR:http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-777397.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d¨

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DOZASTUPITELSTEV OBCÍ

Volič

Voličem jeobčan obce za předpokladu, že jde o státního občana ČR, který alespoňdruhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v tétoobci přihlášen k trvalému pobytu.

Voličem je také státní občan jiného státu, který nejpozdějidruhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den volebv této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznávámezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírcemezinárodních smluv. V současné době je takovou mezinárodní smlouvouSmlouva o přistoupení ČR k Evropské unii. Občané členských států EU,kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo, pokud požádali o zápis do dodatku stáléhoseznamu voličů, hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce.

Volební místnost

Voliči jsou o době a místě konání voleb v obciinformováni oznámením starostyobce nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (30. září 2010). Je-li na území obcezřízeno více volebních okrsků, starosta obce uvede, které části obce náležído jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na územíkaždého z nich. V oznámení jsou uvedeny adresy volebních místností.

Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšenhlasovací lístek označený nápisem "vzor", prohlášení kandidáta o vzdání se kandidaturynebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin předzahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdanýmpro takového kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskovýchchybách na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje. Volební místnostmusí být pro každý volební okrsek vybavena zákonem č. 491/2001 Sb., ovolbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve zněnípozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčenk nahlédnutí.

Hlasování

Prokázánítotožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskovévolební komisi svou totožnost astátní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platnýmcestovním pasem ČR. Jde-li o cizince prokáže po příchodu do volebnímístnosti okrskové volební komisi státní občanství státu, jehož občané jsouoprávněni volit na území ČR průkazem o povolení k pobytu vydanýmpodle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některýchzákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 

Je nezbytné, abyvolič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státníobčanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněnhlasovat na území ČR, nebude mu hlasování umožněno.

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů (neboz dodatku ze stálého seznamu voličů) obdrží volič od okrskové volebníkomise prázdnou úřední obálku opatřenou příslušným razítkem.
 

Hlasovací lístek

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může býtvytištěn oboustranně.

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden názevobce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Kandidáti každévolební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadíurčeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcíchumístěných vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračujísloupce v následující řadě, případně na druhé straně hlasovacího lístku.Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, nebo sdruženípolitických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálněkandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj očlenství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politickýchhnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; pro informaci voličůbudou na zadní straně informace doručované voličům společně s hlasovacímilístky uvedeny tyto zkratky s úplnými názvy.

Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítkaobecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu.

Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličůmnejpozději 3 dny přede dnem voleb (12.října 2010). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacíholístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi ojiný hlasovací lístek.
 

Úprava hlasovacíholístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku,vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohotoprostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků voličmůže hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

 • Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
 • Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
 • Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacímlístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží doúřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několikhlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

  

Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístkuhlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí dovolební schránky.

Každý volič hlasujeosobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sámupravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, můžebýt v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič,nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit avložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volebníschránky

Hlasování dopřenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodůobecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohlhlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stáléhovolebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členys přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Přihlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachovánatajnost hlasování.

 

Hlasování voličůzapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelským nebo konzulárnímúřadem ČR (dále jen „zastupitelský úřad") není při volbách dozastupitelstev obcí možné. Zvláštní seznamy voličů vedou zastupitelské úřady nazákladě bydliště voliče v zahraničí, který z tohoto titulu o zápispožádal, a mají proto povahu stálého seznamu voličů, Vzhledem k tomu, ževolič může v daných volbách hlasovat pouze jednou, může být veden pouzev jednom stálém seznamu voličů. V důsledku svého zápisu do zvláštníhoseznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem byl volič vyškrtnut ze stálého seznamuvoličů vedeného obecním úřadem. K tomu, aby byl volič opětovně zapsán vestálém seznamu voličů vedeném obecním úřadem v místě jeho trvalého pobytuna území ČR, musí požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů příslušnýzastupitelský úřad a o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu potvrzení,popř. toto potvrzení předložit v den voleb okrskové volební komisi.

 

Zdroj: www.mvcr.cz


<< nahoru

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení zastupitelstva MČPraha-Libuš ze dne 23. 6. 2010:

  

č. 23/2010: ZMČ stanovuje v souladus ustanovením § 88, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve zněnípozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva na příští volební období r.  2010-2014 na 17 členů. Ukládá starostoviměstské části oznámit počet členů zastupitelstva pro volební období r.2010-2014 na úřední desce nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení.

  

č. 24/2010: ZMČ odvoláváz funkce koordinátorky projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21paní Ivu Hájkovou. Ustanovuje koordinátorkou projektu Zdravá Libuš a Písnice amístní Agenda 21 paní Janu Martínkovou.

  

č. 25/2010: ZMČschvaluje odejmutí pozemků parc.č. 1159/5 o výměře 877 m2,ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1159/13 o výměře 105 m2 ostatníplocha, jiná plocha, parc. č. 1159/14 o výměře 361 m2, zastavěnáplocha a nádvoří, parc. č.  1159/15 ovýměře 271 m2ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Libuš, obec Praha, uvedených naLV 849 pro k. ú. Libuš, obecPraha, ze svěřené správy městskéčásti Praha-Libuš do vlastnictví hlavního města Prahy. Pověřuje PaedDr.Jaroslavu Adámkovou, zást. starosty,zajištěním odeslání usnesení zastupitelstva, kterým bylo schváleno odejmutísprávy předmětného nemovitého majetku na odbor správy majetku, odděleníměstských částí MHMP. Veškeré úkony spojené s odejmutím správy provedeMHMP sám.

  

č. 26/2010: ZMČsouhlasí s předložením projektové žádosti Revitalizace parku „UZahrádkářské kolonie" s celkovým rozpočtem 11 766 728,- Kč vrámci vyhlášené 7. výzvy k předkládání projektových žádostív Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost. Schvaluje poskytnutí7,5% podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu MČ Praha-Libuš, tj.882 504,60 Kč. Schvaluje financování nezpůsobilých výdajů projektu. Pověřujestarostu MČ Praha-Libuš předložením projektové žádosti v rámci vyhlášené7. výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha -Konkurenceschopnost.

  

č. 27/2010: ZMČsouhlasí s předložením projektové žádosti „Environmentálně příznivéchování institucí městské části Praha-Libuš - praktická cestak udržitelnosti" s celkovými uznatelnými výdaji projektu ve výši1 413 982,- Kč v rámci vyhlášené 4. výzvy Revolvingového fonduMŽP ČR. Schvaluje poskytnutí 17,3% podílu uznatelných nákladů projektuz rozpočtu MČ Praha-Libuš, tj. 245 000,- Kč. Schvaluje financovánínezpůsobilých výdajů projektu. Pověřuje starostu MČ Praha-Libuš předloženímprojektové žádosti v rámci vyhlášené 4. výzvy Revolvingového fondu MŽP ČR.

  

č. 28/2010: ZMČPraha-Libuš souhlasí s objednávkou projektu na rekonstrukcigarážového domu čp. 694 v ulici Dobronická u Ing. Hany Pospíšilové,projekční kancelář, za cenu 700 000,- Kč bez DPH.

 

K tiskupřipravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka Pronájem billboardu

Městská část Praha-Libuš nabízí k pronájmu plochu probillboard na budově hromadných garážových stání v ul. Dobronická 694, Praha 4 -Libuš. Informace na tel. 261 910 142.


<< nahoru

Téma

ikonka VYZNEJTE SE VE SVÝCH PENĚZÍCH (11)

POJISTKY

  

Pojistky jsounástrojem k zabezpečení nahodilých a zpravidla nepříjemných událostí.Krádež, zničení majetku, smrt, invalidita a další. To všechno jsou věci, kterési nikdo z nás nepřeje, ale občas se někomu přihodí. Proto jsou pojistkyběžnou součástí našich výdajů. V tomto článku se dozvíte, jak mít pojistkysprávně nastavené - abyste neplatili zbytečně mnoho peněz pojišťovnám a aby vámpojišťovny v případě škody zaplatily to, co budete potřebovat.

  

Udělejte si samivelmi jednoduchou inventuru svých pojistek.

Možná zjistíte, že můžete ušetřit spoustupeněz. Nejdříve si pojďme vysvětlit, k čemu vlastně pojistkyslouží: Pojistky by měly sloužit k tomu, aby nám pomáhalyv situacích, které bychom sami finančně nezvládli. Inventura vašichpojistek by měla začít právě tímto bodem:

Neplatíte za něco zbytečně?

Mějte pojištěna jenom ta rizika, která byste samifinančně nezvládli. Ztráta střechy nad hlavou po povodni nebo požáru násmůže výrazně ekonomicky ohrozit. Rozbité okno ale zvládneme zaplatit sami.Podobné to je u životních a úrazových pojistek. Když někdo po autonehodězůstane invalidní, přichází o budoucí příjmy v hodnotě stovek tisíc nebomilionů korun. Je to velké riziko, které se vyplatí mít pojištěné. Mnoho lidísi platí pojistky pro případ drobných úrazů. Za zlomenou ruku pět tisíc. Zadeset stehů tři tisíce. Taková pojistka může stát i dvě stě korun měsíčně. Apřitom toho moc neřeší. Zlomená ruka neohrozí vaši finančníkondici, s tím si poradíte sami. Pokud byste ty ušetřené dvě stovkypravidelně investovali do akciového portfolia, získáte na dvacetiletémhorizontu téměř sto tisíc korun.

Zaplatí mi pojišťovny v krizovýchsituacích?

Mám pojištěnou nemovitost tak, abych v případětotální škody dostal peníze na postavení stejné nemovitosti? Recept jejednoduchý. Podívejte se do pojistné smlouvy, jestli je pojištěná na novouhodnotu. Dále odhadněte, kolik by dnes stála výstavba stejné nemovitosti. Pokudse váš odhad příliš neliší od pojistné částky, je vše v pořádku. Pokud jev těchto částkách významnější rozdíl, pak je možné, že platíte pojistkuzbytečně. Pojišťovny v případě škody mohou namítat podpojištění -v případě škody budou plnit ve stejném poměru, jako je nová cena a výše pojistnéčástky.

Máte životní pojistku?

K čemu vám slouží? Životní pojistka by mělasloužit primárně k tomu, aby zajistila vaše blízké, kteří jsou na vásfinančně závislí. Zkuste si spočítat, kolik by vaší rodině měsíčně scházelov rodinném rozpočtu. Pokud nemáte příjem, který je nezávislý na vaší práci(např. příjem z pronájmu nemovitosti), pak by pojistná částka pro případsmrti měla být alespoň ve výši vašeho tříletého příjmu.

Kolik stojí vaše pojistka?

Máte životní pojistku na dva miliony korun za 3 000měsíčně? Taková pojistka vás může stát významně méně. Může stát jenom dvatisíce. A bude krýt stejná rizika. Může stát jenom tisíc korun. Třikrát méně. Apořád kryje stejná rizika. Rozdíl mezi první a poslední variantou je dva tisícekorun. Pokud byste ty ušetřené dva tisíce korun pravidelně investovali doakciového portfolia, získáte na dvacetiletém horizontu 993 tisíc korun.

Ušetřete na pojistkách.

Pokud je to možné, zvolte si vyšší spoluúčast. Už víte,že je důležité pojišťovat jenom důležitá rizika. Vyšší spoluúčastí říkátepojišťovně, že drobné škody zvládnete sami a s těmi velkými potřebujetepomoci. Pojišťovna vám za to nabídne nižší sazbu pojistného.

Velmi drahé a zbytečné pojištění.

Někteří lidé platí pojistku, ze které se nikdy nemůžeplnit. Jsou to případy, kdy při sjednávání pojistky nesdělili pojišťovněpravdivé informace. Pojišťovny si většinou neprověřují pravdivost informací přisjednávání pojistek, ale až při případném plnění. A v pojistnýchpodmínkách je vždy ustanovení o tom, že v případě uvedení nepravdivýchinformací se může snížit nebo odmítnout plnění. Takto sjednaná pojistka jevelmi drahá a zbytečná. Nikdy se z ní nebude plnit. Jako příklad lze uvéstpojištění pracovní neschopnosti. Při sjednání je důležité uvést všechnysoučasné i minulé zdravotní potíže. Pokud se dostanete do pracovní neschopnostinapř. s onemocněním jater, pojišťovna si vyžádá výpis ze zdravotnídokumentace. A pokud se dozví, že klient v mládí prodělal žloutenku,zřejmě odmítne plnit.

František Friš, e-konzultant


<< nahoru

ikonka Z PAMĚTI

TATRY PŘED 40 LETY A DNES (5)
Jak jsem si z  dovolené 2008 přievezl z Kožiarudáreček
Po37 letech, a poté, co se mi podařilo zprovoznit roaming na mém mobilu, abychměl spojení s paní Prchlíkovou, vedoucí zájezdu, jsem se znovu vypravil naBaranec. Po téměř pětihodinovém výstupu byl vrchol už nadosah. V poslednímostrůvku kleče, asi tři metry vpravo od pěšiny, ve výšce kolem 2000 m vidím něco černého.Jdu se podívat a on to černý psík - štěně. Úplně bezvládný, horký nos, kolemmordičky slepené chlupy, neudržel se na nohou. Vytáhl jsem poslední zásobuvody, nalil do dlaně a strčil mu do ní nos. S námahou vystrčil jazyk azačal lízat, to ještě mohl a to ho vlastně zachránilo. Když se nalízal vody, napůl hodiny usnul vyčerpáním. Po probuzení zbaštil půlku rohlíku a dva plátkysalámu a zase lízal vodu, tentokrát už s větším elánem. A zase usnul. Z dalšíhovýstupu už nebylo nic, vzal jsem ho do náruče a nesl dolů. Když jsme přišlik vyhlídce asi ve výši 1700m, probudil se a vylízal poslední zbytek vody. Vyžebraljsem od okolo jdoucích turistů asi půl litru sladké limonády. Tu vypil už dosthbitě, cukr mu udělal dobře a tentokrát usnul asi na dvě hodiny. Odpočinul jsemsi také, mezitím se začalo zatahovat a vrchol Barance zmizel v mracích.Pes se probudil už s chutí k jídlu, spořádal další rohlík se salámem,ale na chůzi byl ještě slabý. Donesl jsem ho až dolů, poslední 2 km došel po svých. Kdyžuslyšel vedle cesty zurčet potůček, už tam byl a dlouze pil a pil. Do Kožiarujsme přišli za tmy. A vůbec jsem neměl představu, co se štěnětem udělám. Byloúplně vyhublé, chomáček černých rozcuchaných chlupů, kost a kůže a právě mulezly zoubky - ostré jehličky.
Jakse asi dostal až nahoru na Baranec a proč málem zahynul žízní? Zřejmě se přidalk turistům a s nimi se dostal až na hřeben a pak se před zimouschoval do kleče. Vodu získával ráno lízáním rosy z trávy a pokud něconevyžebral od turistů, tak škubal mech a pod ním vybíral různé larvy a brouky -jak to později ještě zkoušel. V ten den, co jsem ho našel, přicházelabouřková fronta, a to, jak známo, rosa není, což se mu málem stalo osudným. NaBaranci nikde žádná voda není, nejbližší se najde o dobrých 1000 výškovýchmetrů níže. Musel být nahoře jistě už delší dobu a asi v noci zkusil hodnězimy.
Pozoruhodnébylo, jak rychle chápal povely a přijal jméno Bertík. Dostal ho proto, že bylúplně černý. Choval se vzorně, jen když uslyšel auto, uklidil se ze silnice dotrávy nebo křoví. Zřejmě si pamatoval, jak ho jeho majitel odvezl někam autem anechal ho osudu. U našeho stolu vždycky něco zbylo od oběda nebo večeře, tak seměl dobře, a později mi pro něj vždy něco schovali i v kuchyni. Na pokojijsem mu vedle válendy položil na zem osušku, kde jsem mu vykázal místo, takžemi ležel u hlavy a lehá tak u mě na dece na zemi vedle válendy dosud.V autobuse, když jsme jeli na výlet, vždy ukázněně ležel pod sedadlem,nikoho neobtěžoval - zkrátka úplně vzorný pes. Zprvu jsem vůbec neměl představu,co s ním udělám, ale když si mě svým chováním takhle získal, rozhodl jsemse, že si ho nechám. Moje žena Blažena s tím z počátku nadšenánebyla. Nakonec si na něj také zvykla a dnes už by ho nikomu nedala. Jen nášstarší pes - drsnosrstý jezevčík - na něj zpočátku vrčel a nechtěl ses ním dělit o naší přízeň. Po půl roce si zvykl i on.
Vladimír Kameník

<< nahoru

ikonka Z DENÍKU TROJČÁTEK (9)

CO SE VŠECHNOUDÁLO

Všechny vás moczdravíme. Po delší odmlce opět přicházíme se zajímavostmi z našehodeníčku. Budeme se tedy trochu vracet v čase.

Po únorovékontrole u paní doktorky přišly mamčiny bezesné noci. Martinku totiž panídoktorka poslala na vyšetření pro vyloučení křivice. Po tom všem, čím jsme simusely projít, bylo tohle pro mamku dost těžké, zvláště když musela čekat dalšítři týdny. 9. března vzala Marťu a jely spolu do centra pro poruchy pohybovéhoaparátu. Naštěstí vyšetření ukázalo, že křivici je možno pro tuto chvílivyloučit, ale problémy s nožkami trochu má. V říjnu máme přijít nakontrolu všechny a zřejmě dostaneme speciální ortézky na prsty u nohou. Kdyžběžíme, stáčíme je totiž dovnitř, a tím si udržujeme rovnováhu. Snad to všenakonec dobře dopadne J

13. března jsmese zúčastnily nádherného karnevalu v místní sokolovně. Pořadatelům patřívelký dík a obdiv, jak skvěle to měli připravené. Protože kupovat kostýmy protak malé špunty, jako jsme my, je na jeden karneval vcelku zbytečné, mamkaprohrabala skříně a nakonec z toho sesmolila tři pirátky. Namalovala náms taťkou a tetou vousy, jizvy, „potetovali" nás a vyrazily jsme. Nakarnevalu se nám strašně moc líbilo. Tančily jsme skoro dvě hodiny v kusea hrozně moc se nám líbil zajíček. Byla s námi i teta Martina, která náspomáhala hlídat, takže to proběhlo vcelku v pohodě. Bohužel pouze do doby,než se vyhlašovaly ceny za masky. Vyhlásili nás jako zvláštní cenu, což násstrašně moc potěšilo, ale bohužel opět někteří z rodičů si neodpustili párkomentářů, které nebyly zrovna příjemné, a tak cesta na jeviště a zpět byla prorodiče dost nepříjemná. Mamce s taťkou to úplně zkazilo náladu. Zkrátkaněkteří lidé nám asi závidí i ty tři čokolády L

V květnubyla již dlouho plánovaná Míšina kontrola na očním. Měla po narození v okuzánět, který trval přes dva měsíce. Jelikož jsme ale hodně nedonošené, panídoktorka nás pozvala na kontrolu všechny. Abychom to zkrátily, Markétkaskončila s brýlemi na dálku. Jinak jsme to měly hodně hraniční, ale zatímse to dá zvládnout bez brýlí. Prý to ještě ale není definitivní, protože oči senám pořád vyvíjí a sílí, tak snad je nebudeme muset mít vůbec.

V červnu semamka zúčastnila kurzu Jak se neztratit na trhu práce. Využila toho, že běhemkurzu je možnost hlídání dětí. Poprvé v životě nás měl hlídat někdo jiný,než mamka s taťkou. Mamka z toho měla vcelku strach, ale my jsme jipřekvapily. Když se na nás šla o přestávce s obavami podívat, jen jsme jímávly a hrály si dál. Hlídací tety byly hrozně hodné a milé a nám ses nimi moc líbilo. Taky nás každý den chválily, jak jsme šikovné a hodné amamka byla moc ráda. Patří jim poděkování, jak dobře se o nás staraly azajišťovaly bohatý program J

Konečně přišelten velký den. I když těsně po porodu tomu nikdo moc nevěřil a naděje bylamalá, 9. srpna jsme oslavily druhé narozeniny. My je tedy slavily už dříve,protože taťka odjížděl pracovně na pár týdnů na Slovensko. Mamka nás překvapiladortem se třemi tučňáčky a velkým iglú. Také nám na něm zapálili s taťkounádhernou pokojovou fontánu. Moc se nám to líbilo. Velké uznání patří cukrárněDon Pablo, která udělala opravdu nádherný a hlavně skvěle chutnající dort J

Nakonec sedostáváme k velmi nepříjemné události, a to když jsme se 15. srpna poprvésetkaly s kroupami. Ještě jsme nespaly a když to všechno začalo, sedlyjsme si samy od sebe na gauč a chytly se všechny za ruce. Celá ta hrůza trvalapřes půl hodiny, ale my jsme ani neplakaly. Spíš se nám zdálo, že mamka jez toho vyplašená víc, než my J.Po tom všem zavolala mamka taťkovi na Slovensko, ať si s námi povídá a šlaobhlídnout škody venku. Náš Maxík (auto) bylo pomlácené. Horší ale bylo, že námkroupy rozbily okno. Udělal se na něm obrovský pavouk. Navíc nám po proudechtekla zpod parapetů voda do hraček a na koberec. Mamka nás na noc přestěhovala.V noci ale přišla druhá vlna. Byla sice mírnější, ale okno se pohnulo.Protože se nachází přesně nad vchodem, mamka zavolala na 112, co s tím.Tam jí dali číslo na technické služby, ale ty byly zavaleny hlášeními a řeklijí tam, ať zavolá hasiče. Do 10 minut přijeli dobrovolní hasiči z Písnice.Velitel mamku ujistil, že okno se nevysype (bohužel jsme se ráno přesvědčili,že výjimky potvrzují pravidlo), že tahle plastová jsou tak dělaná, ale projistotu vše zajistili a přelepili. Byli velmi vstřícní. Ráno, když s námimamka vyšla ven, abychom obhlídly škody, zjistila, co se mohlo stát, kdybyhasiči nepomohli. Další tři okna, která byla v našem domě večer stejněpoškozena jako to naše, pár střepů pustily. Naštěstí okna, ze kterých seuvolnily, byla nad trávníkem. Pokud by okno u nás hasiči ochotně nezajistili,mohlo to někomu spadnout přímo na hlavu. Proto chceme moc poděkovat místnímdobrovolným hasičům za jejich výborný zákrok a profesionální přístup. Když jsmeuviděly našeho Maxíka, začaly jsme ho hladit a brečet, že má bolístky. Mamkanás pak nemohla dostat z parkoviště, protože jsme takhle chtěly hladitkaždé auto, které mělo důlky po kroupách nebo bylo rozbité. Následně jsmevysoušely pokojík, musely vyhodit nějaké hračky a plyšáky, protože do nichnateklo, koberec a kdyby taťka nevymaloval měsíc před touhle spouští,vymalovali bychom. Předběžná cena opravy na našem Maxíkovi je 100 000.Naštěstí má povinné ručení u Kooperativy a ta jako jediná má živelné pojištěnízdarma. Větší část tudíž uhradí pojišťovna. Chceme popřát všem lidem, které tojakkoli postihlo, hodně sil, nervů a štěstí při řešení pojistných událostí J

Tak to byl výčettěch nejzajímavějších akcí z našeho deníčku. Léto se pomalu blíží kekonci, ale i tak bychom vám rády popřály ještě spoustu slunných a pohodovýchdnů, protkaných jen samým štěstím a láskou J

TrojčátkaMichalka, Markétka a Martinka Hurníkovi


<< nahoru

Salón

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci září 2010 se dožívají významných jubileí(70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 82 let, 83 let, 86 let, 87 let, 89 let a 91let) tito občané z Písnice a z Libuše:

Karel Ehrenberger

Antonín Řezníček

Jarmila Kučerová

Věra Fišarová

Jiřina Braunová

Dušan Horváth

Dagmar Tomášková

Arnošt Bek

František Jelínek

Miluše Rubášová

Věra Chovancová

Jaroslav Rudolf

Libuše Urbanová

Marie Macourková

Jindřich Täubner

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti aživotního optimismu.

Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občanézájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkýchadresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách „U nás", jenutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou -  tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale iv opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno.Děkujeme za pochopení.


<< nahoru

Zveme

ikonka POZIMNÍ AKCE

O ZDRAVÍ PRO ZDRAVÍ - ZÁBAVNĚ I VÁŽNĚ...

...takový je podtitulletošních Dnů zdraví, které se jako každý rok budou konat v naší městskéčásti v září a říjnu. Ke kampani se připojují města v celé Českérepublice, ale nejen ta, Dny zdraví se pořádají po celém světě, jejich rozsah jemezinárodní.

Program pro všechnyvěkové kategorie

Od dětí v mateřských školkách až po seniory, prostě provšechny věkové kategorie se připravují různé osvětové, sportovní a zábavníaktivity, které mají za cíl podpořit zdravý životní styl a pomoci při prevencinemocí a úrazů.   

Ke Dnům zdraví se s městskou částí připojují všechnymateřské a základní školy, mateřské centrum Kuřátko, Klub Junior, humanitárnísdružení Protebe, fitness centrum Bodypoint, Klub Senior, T. J. Sokol Libuš, TJTempo Praha, SP Kolo, o.s., Info-dráček, o. s., pěvecké sdružení Nashira.

Za ostatní účast přislíbila VZP, Český červený kříž, Danone,a. s., Státní zdravotní ústav Praha, Ahold Czech Republic, Hnutí Duha, Porsenna,o. p. s., Fair Trade, Střední zdravotnická škola

5. května Praha 4, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Freshbedynky.cz, Ráj chutí.

Konkrétní akce určené pro veřejnost uvádíme v přehledua budou také průběžně zveřejňovány na webových stránkách městské části.

Drakiáda - den prozdraví a udržitelnou energetiku

Vyvrcholením Dnů zdraví bude v sobotu 2. 10. 2010 akce nazvaná Drakiáda - Denpro zdraví a udržitelnou energetiku. Bude probíhat na fotbalovém hřišti veŠvihovské ulici v Písnici od 15 do 18 hodin a všechny na ni zveme.

Spolu s městskou částí ji pořádá Info-dráček, o. s.,SDH Písnice, TJ SokolPísnice, Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha. Občanům se nabízí:

 • nechat si zdarma změřit základní tělesné hodnoty a získat informace o elektronické zdravotní knížce IZIP
 • nechat si zdarma provést kontrolu pigmentových projevů
 • shlédnout ukázky první pomoci
 • seznámit se s kampaní Velká výzva
 • získat informace o úsporách energií, stavbě pasivních domů
 • nakoupit u bio prodejců
 • dozvědět se, co to jsou výrobky značky Fair Trade a zakoupit si je
 • vyzkoušet si zdarma různé formy cvičení ve fitness centru Bodypoint, www.bodypoint.cz
 • ochutnat teplé i studené nápoje z produktů biofarem
 • poznat svého farmáře

Děti si mohou vyrobit svého vlastního draka a vyhrátv soutěži věcné dárky.

Přehled akcí proveřejnost

 • 15. 9. od 14 do 18 hodin Sokolení - pořádá T. J. Sokol Libuš v areálu libušské sokolovny a v okolí, www.sokol.eu
 • 26. 9. od 9 do 15 hodin Cyklistický závod O pohár MČ Praha-Libuš - pořádá SP-kolo, o. s., start a cíl u restaurace Kamenný Dvůr, Putimská ulice, Písnice
 • 2. 10. od 9 do 12 hodin Duatlon pro děti od 2 do 15 let - pořádá pan Ing. Horčík, start před Klubem Junior
 • 2. 10. od 15 do 19 hodin Drakiáda - den pro zdraví a udržitelnou energetiku - pořádá městská část ve spolupráci s Info-Dráček na fotbalovém hřišti Švihovská, Písnice
 • 9. 10. po celý den Jezdecký den  - pořádá TJ Tempo Praha v areálu jezdeckého oddílu v ulici Zátoňská
 • 16. 10. od 13 do 20 hodin Libušsko-písnická nota, pořádá paní Eva Máchová s ženským pěveckým sborem Nashira, v libušské sokolovně
 • v průběhu měsíce října se uskuteční  přednáškový program Primární prevence proti šikaně, záškoláctví, kriminalitě a drogové závislosti, pořádá humanitární sdružení Protebe v Klubu Junior

Jana Martínková,koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21


<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR

ZÁPIS DO KROUŽKŮ, KURZŮ A OBORŮ

Školní rok 2010/11

Klub Junior

www.klubjunior.cz

Na Okruhu 1, 142 00Praha 4

kontakt: 604 273 968- ing. Lenka Koudelková

kjunior@centrum.cz

Klub Junior volnočasových aktivit při MČ Praha-Libuš jepestré otevřené centrum pro každý věk,které nabízí již jedenáctým rokem zájmové vzdělávání v oblasti hudební,jazykové, sportovní, odborně vzdělávací a umělecké tvorby.

Aktuální nabídku jednotlivých zájmových kroužků, kurzů aoborů nabízíme všem zájemcům bez ohledu na míru talentu či dispozic:

AEROBIK

ANGLIČTINA

ČEŠTINA PRO CIZINCE

ČTENÍ PSANÍ JAKO HRANÍ

FLÉTNA

FLORBAL

FRANCOUZŠTINA

HOBOJ

HUDEBNÍ NAUKA

CHYSTÁME SE DO ŠKOLY

JÓGA

JUDO

KLAVÍR

KLÁVESY

KREATIVNÍ TVORBA

KYTARA

NĚMČINA

POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

RUŠTINA

SALSA

SPORTOVNÍ HRY

ŠPANĚLŠTINA

TVOŘÍNEK

VÝTVARNÁ TVORBA

ZPĚV A JEHO INTERPRETACE

 


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Mateřské centrumKuřátko, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš, kuratkomc@seznam.cz, tel. 777001 719, www.kuratko.mistecko.cz

Základní otevírací doba: pondělí ažpátek  9/9.30-12.00 hod.

Příspěvek na rodinu: 40 Kč, předplatné300 Kč/10 návštěv; Montessori 100 Kč, předplatné 300 Kč/5 návštěv 

První návštěva centra a Montessori hernyZDARMA! Přijďte a vyzkoušejte si spolu se svými dětmi naše služby!

Základní program centra (PO-PÁ),informace o lektorech a program Montessori herny (ST a ČT) naleznete na webuMC.

 

NOVINKY:

§ Témaměsíce: Vítáme vás po prázdninách

§ Děti ajejich rodiče čeká v centru několik novinek, např. kuličkovýmolitanový bazének, nová kuchyňka a knihovnička pro rodiče s odbornouliteraturou o rodičovství i knížkami pro děti, nové didaktické a edukativníhračky v Montessori herně.

§ Týdenotevřených dveří 13.-17. 9. Přijďte a vyzkoušejte si naše starší velmioblíbené či nové lektorované programy ZDARMA

§ I nadále je možno ZDARMA po dobu vaší návštěvy využítPC koutek (připojení na internet) - na požádání u denní služby.

§ Rodiče srdečně zveme na informativnípřednášku k podzimnímu cyklu 6 seminářů o výchově a komunikacis dětmi s názvem Efektivnírodičovství v úterý 14. 9. od 10hod.

 

ZÁŘÍ  2010

  

6. 9.      pondělí    Otvíráme po prázdninách - hudebně sportovnírytmika s Petrou K.

7. 9.      úterý        Patchworkz papíru pro maminky i malé děti

9. 9.      čtvrtek     Vzpomínkyna prázdniny s Ivetou (tematické obrázky)

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - vstup a drobnéobčerstvení po tyto dny ZDARMA, dárek pro dítě i rodiče

13. 9.   pondělí                 Divadélko pro nejmenší - (ne)známámaňásková pohádka pro malé  i velké

                              Rytmickácvičení a zpívání s kytarou - Katka

14. 9.    úterý          Efektivnírodičovství - úvodní informativní přednáška k cyklu 6 seminářů v MC ovýchově  a vzájemné  komunikaci rodičů a dětí s Mgr. M .Beťákovou.Přednášky proběhnou v MCK každé úterý od 5. 10.  v době 9-12 hod. Pro zájemce možnostzajištění hlídání dětí.Více informací o kurzu a přihlášku  naleznete na webu.

15. 9.   středa       Sportování pro nejmenší s Markétou, vhodnépro děti od 1,5 roku

16. 9.   čtvrtek      Výroba puzzle a jiné kreativní hrátky sIvetou

20. 9.   pondělí                Sportovně-hudební rytmika s Petrou

21. 9.   úterý         Vyrábímez přírodnin s Gábinou

22. 9.   středa        Narozeninová party - pro dětipřipravíme malou oslavu a předáme malý dárek. Máte-li zájem, přihlaste svéoslavence, podrobnosti domluvte  na  tel. 777 001 719 (Tomešová)     

23. 9    čtvrtek       Papíroví dráčci - veselý zápich dokvětináče s podzimní tematikou

27. a 28. 9. Po, Út      ZAVŘENO - státnísvátek       

29. 9.   středa       Sportování pro nejmenší

30. 9.   čtvrtek         Děšťové kapky aneb Prší, prší, jen seleje, veselý obrázek s děštníkem se na nás směje

 

POZORZMĚNA:

Montessoriherna je pro vás otevřena nově každou středu a čtvrtek  v době 9.30-12.00 hod.

 

ČinnostMC Kuřátko podporují v roce 2010 v rámci svých grantových programů na podporu rodiny Ministerstvopráce a sociálních věcí a programu na podporu a rozvoj volnočasových aktivitměstská část Praha-Libuš.

 

Přijďte a užívejte sispolu s námi začátek babího léta.               

 

Za MC Kuřátko KatkaTomešová


<< nahoru

ikonka LAČHE ČHAVE

Jsme volnočasový klubpro děti a mládež ve věku 6-15 let. Můžeš k nám přijít i odejít,kdykoli chceš. Za návštěvu nic neplatíš, nemusíš nám říkat ani svoje jméno.

Klub otevřen: každývšední den 14-18 h

Budova SAPA, 6. patro, Libušská 319/126, 142 00 Praha-Libuš

Tel. 723 293 601

www.lache-chave.cz

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2010

2. 9. Window color

9. 9. Modelování z moduritu

16. 9. Výroba rámečku na fotografie

23. 9. Turnaj ve fotbálku

VÝLETY V ZÁŘÍ

- Ptačí trylky v Kunratickém lese

- návštěva deskoherny Paluba

- návštěva Mořského světa v Holešovicích 

Přesná data budou vyvěšena na www.lache-chave.cz.

KROUŽKY

Od měsíce září připravujeme pro děti kroužky. Nábor dokroužků: čeština, angličtina, němčina, vietnamský tanec, romský tanec, přípravana střední školu, výtvarná dílna, divadelní dílna, paličkování, filmová dílna,kroužek pro kluky. Přihlášky od 23. 8. přímo v klubu každé pondělí ažpátek 14-18 h.

Lucie Kneslová, Dis.


<< nahoru

ikonka VÝLET NA ZÁMEK NELAHOZEVES

Městská část Praha-Libuš pořádá pro seniory naší městskéčásti zájezd.

Zájezd je určenobčanům, kteří věkově splnili podmínky nároku na výplatu starobního důchodu ajsou trvale hlášeni v naší městské části.

Kam pojedeme?

Podzimní zájezd plánujeme do rodiště Antonína Dvořáka, kdenavštívíme památník - jeho rodný dům a renesanční zámek Nelahozeves.V zámkusi prohlédneme nově otevřenou expozici zámeckých interiérů  rodiny Lobkowiczů. Po obědě máme zamluvenouhodinovou plavbu lodí s malým občerstvením.

Cena zájezdu?

Všem zúčastněným bude ÚMČ Praha-Libuš hradit autobusovou alodní dopravu, vstup na zámek a vstup muzea. Oběd si hradí každý sám. Je možnostoběd předem objednat v restauraci Marina Vltava. Výběr z těchtojídel:

Polévka 25,- Kč - bramborová nebo hovězí vývar s masema nudlemi.

Hlavní jídlo 75,- Kč  -přírodní kuřecí plátek, rýže

                                     -  vepřovápečeně, zelí, houskový knedlík.

 A samozřejmě moučník,zeleninové saláty nebo zmrzlina dle výběru z jídelního lístku.

Pokud budete mít zájem o oběd v této restauraci,prosíme nahlásit při přihlášení vaši volbu.

Kdy pojedeme?

Ve čtvrtek 23. září  2010. Ráno vyjedeme v 7.45 hodin.Sraz bude v 7.30 hod. v ulici K  Lukám 664/1, Praha-Libuš (předÚřadem MČ Praha -Libuš). Návrat se předpokládá v 17.00 až 18.00 hodin.

Přihlašovat se můžete od 13. 9. 2009 na humanitním odboruÚMČ Praha-Libuš, telefon 

261 910 145 nebo 244 401 646.

Na výlet s vámi se těší

Eva Cochová a RenataSobíšková, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka PRAŽSKÉ PŘÍVOZY (2)

Všechny sezónnípražské přívozy PID jezdí na svých pravidelných trasách od 1. dubna. PřívozyP3, P5 a P6 mají od letoška celoročníprovoz.

Linky pražskýchpřívozů

-         P3 Dvorce(Veslařský ostrov) - Lihovar
(rozsah provozu: pracovní dny 6-22 hod., víkendy 7-22 hod.)

-         P4 Národnídivadlo-Hollar - Dětský ostrov
(rozsah provozu: denně 8-20 hod.)

-         P5 Jiráskovonáměstí - Císařská louka
(rozsah provozu: denně 8-20 hod.)

-         P6 NádražíModřany - Lahovičky
(rozsah provozu: denně 8-20 hod.)

Stručná historiepražských přívozů

Přívozy jako nejstarší prostředek veřejné dopravy mají svémísto i v Praze. Doložit první přívoz není možné, protože existovaly doslova odnepaměti. Vltavu bylo možné překonat třemi základními způsoby: brodem, přívozemči mostem (a teprve nedávno přibyl tunel). Brody zanikly po regulaci Vltavy arostoucí provoz dal vznikat celé řadě mostů. Přívozy byly historickyprovozovány téměř na 50 místech stávajícího území hl. m. Prahy, ještěv první polovině 20. století jich byla v provozu necelá polovina.Změna dopravních návyků, podmínek pro provozování živností a stavba dalšíchmostů přinesla v druhé polovině 20. století postupný zánik přívozů, jakoposlední dojezdil v roce 1992 sedlecký přívoz.

A právě ten byl v červenci 2005 jako první obnoven a to jakolinka Pražské integrované dopravy. Od té doby každý rok přibyla další linka (vroce 2008 dvě), na počátku roku 2010 bylo rozhodnuto o rozšíření provozuvětšiny přívozů na celý rok a výhledově je plánováno obnovení přívozu přesBerounku v Kazíně. 

Tipy na výlety s využitím přívozů

Do Troje přes vodu

Přívoz linky P2 nabízí zajímavou a výhodnou možnost, jak sevýletně dopravit do Zoologické nebo Botanické zahrady.

Kde opouští Vltava Prahu?

Navštivte malebné údolí Vltavy v místech, kde pod příkrýmiskalnatými břehy opouští tato řeka naše hlavní město. Projděte se po pravémbřehu mezi přívozy P1 a P2, případně vystoupejte na bohnickou vyhlídku. Pro návratzpět můžete využít cestu na levém břehu řeky a vystoupat zde na suchdolskouvyhlídku.

Na kolo

Přívozy (s výjimkou přívozu P4) nabízejí především zajímavápropojení páteřních vltavských cyklotras A1 a A2, atraktivní jsou i„transvltavská" prodloužení cyklotras A12 („prokopská"), A17 („šárecká"),A21 („modřanská") či A28 („bohnická"). Přívoz tak může být zpestřením výletui zkrácením cesty.

Na in-line brusle

Přívozy mohou být i dobrým pomocníkem pro in-line bruslaře,aby se dostali na dobrý povrch v pěkném prostředí. Doporučujeme tytolokality:

 • asfaltová cyklostezka A1 v Sedlci (přívoz P1)
 • pravobřežní asfaltová silnička s omezeným provozem automobilů - cyklotrasa A2; úsek Zámky - Troja, případně i Troja - Pelc-Tyrolka (přívozy P1 a P2)
 • pravobřežní cyklotrasa A2 (většinou cyklostezka); úsek Podolí - Braník - Modřany - Komořany - Závist (přívozy P3 a P6)
 • levobřežní cyklotrasa A1 (většinou cyklostezka); úsek Lihovar - Hlubočepy - Malá Chuchle - Lahovičky (přívozy P3 a P6); v Lahovičkách nelze k přívozu P6 na bruslích dojet!

Zdroj: ROPID, upraveno(red)


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM KLUBU

7. 9. Zahájení klubu seniorů, uvítání tradičním projevem amilým setkáním po prázdninách! Přijďte, jste srdečně zváni!

14. 9.  Odpoledne budeopět po roce otevřena kronika, kterou pro vás připravujeme a tím dokumentujeme vašezážitky, ať již v klubu nebo na výletech či akcích mimo klub. Přijďte siprohlédnout, jakými programy jsme již prošli!

21. 10.  Do klubu přijdounaši pražští policisté, aby nás opět instruovali o nebezpečí, které nás můžepotkat, a tím i varovali před napadením a podobně! Nepochybíte, když si tutopřednášku přijdete vyslechnout!

28. 9.  Státní svátekČR. Klub v tento sváteční den uzavřen!

5. 10.  Výlet zahistorií, tentokráte do zámku Jemniště nad Vltavou, poté přesun do nedalekéVlašimi, kde poobědváme. Dále si doprohlédneme zámeckou  zahradu či samotné městečko, které jsme siposledně  neprohlédli. Odjezd v 10 hodindopol. od Eimů, návrat pravděpodobně mezi 17-18 hod. Přihlášky uskutečňujteihned v klubu!

12. 10.  Na tento denje připravena návštěva Branického divadla, a to od 19.00 hodin. Přihlášky v klubu,nebo na tel. 608 511 980

Klub Senior je otevřen každé úterý od 14.00 do 18.00 hodin.

Současně s ním je v provozu knihovna, kde je stálek dispozici velký výběr knih pro čtenáře. Děkujeme za přízeň, kterou k naší knihovně stále věnujete!

Za výbor Klubu seniorZdena Prchlíková 


<< nahoru

ikonka T. J. SOKOL LIBUŠ

  

Zveme děti i dospěléna cvičení do sokolovny.

Zahájení cvičebníhoroku 2010/2011 dle pravidelného rozvrhu:  pondělí  6. září 2010 - děti i dospělí!

Od 9.září 2010 vždy ve čtvrtek 20:00 - 21:00 hodin nově cvičení FITBALL - cvičení navelkých míčích!

 

Předškolní děti

všestranný tělocvik

4-7  let

pondělí a středa

16:00-17:00 hod.

Mladší a starší žáci

všestranný tělocvik

7-15 let

úterý a čtvrtek

17:00-18:00 hod.

Mladší žákyně

všestranný tělocvik

7-11 let

pondělí a středa

17:00-18:00 hod.

Starší žákyně

všestranný tělocvik

12-15 let

pondělí a středa

18:00-19:00 hod.

Rodiče a děti

všestranný tělocvik

2-5 let

úterý

16:00-17:00 hod.

Rodiče a děti

všestranný tělocvik

2-5 let

čtvrtek

16:00-17:00 hod.

Ženy

zdravotní tělocvik

 

pondělí

19:00-20:00 hod.

Ženy a dorostenky

aerobik

 

pondělí

20:00-21:00 hod.

Ženy

všestranný tělocvik

 

středa

19:00-20:00 hod.

Ženy

fitball

 

čtvrtek

20:00-21:00 hod.

Muži a ženy

rekreační volejbal

 

pondělí, čtvrtek

21:00-22:00 hod.

Muži a ženy

rekreační volejbal

 

pátek

20:00-21:30 hod.

Ženy

rekreační volejbal

 

středa

20:00-21:00 hod.

Muži

registr. volejbal

(soutěž PVS)

úterý

18:00-20:00 hod.

Muži

registr. volejbal

(soutěž PVS)

pátek

18:00-20:00 hod.

Ženy

registr. volejbal

(soutěž PVS)

čtvrtek

18:00-20:00 hod.

 

Zaměření cvičení a náplň cvičebních hodin -s přihlédnutím k věku, zájmu a schopnostem cvičenců. Všestrannápohybová průprava zahrnující prvky gymnastiky, atletiky a míčových her. Důrazje kladen na rozvoj obratnosti, síly, rychlosti, vytrvalosti, koordinaci pohybua správné držení těla. Náplň cvičebních hodin: zahájení, rozcvičení, rozběhání,cvičení v družstvech dle výkonnosti, závodivé hry, míčové hry - vybíjená,přehazovaná, kopaná, florbal, košíková, volejbal, softball, zakončení hodiny,zklidnění.

Celoroční členský příspěvek: děti do 18let  a důchodci  100,- Kč, dospělí  300,- Kč (v 09/2010 platí pouze nový členSokola).  V členských příspěvcích jezahrnuto úrazové pojištění. Oddílový příspěvek za 1 hodinu cvičení se pohybujeod 9,- do 25,- Kč dle jednotlivých cvičících kategorií a může se platit 2x zarok (1x za 6 měsíců - 01-06, 1x za 4 měsíce - 09-12).

Cvičenci se mohou zúčastňovat závodůsokolské všestrannosti a různých turnajů a závodů organizovaných sokolskoužupou a Českou obcí sokolskou, dále sobotních doplňkových činností dětí idospělých (např. plavání, turistika ap.).

 

 

VladimíraTomášková, T. J. Sokol Libuš

Libušská 294/129,Praha 4 - Libuš

Tel.261 912 456 od 8.00 do 12.00 hodin

E-mail sokollibus@volny.cz,web www.sokollibus.cz


<< nahoru

ikonka CYKLISTICKÝ ZÁVOD HORSKÝCH KOL

V sobotu 26. září pořádá cyklistický oddíl SP KOLO zapodpory MČ Praha-Libuš cyklistický závod horských kol O pohár MČ Praha-Libuš.Závod je určen pro nejmladší děti, školáky, ale i dospělé cyklisty. Tratě budouodpovídat věkovým kategoriím. Zázemí pro závod poskytla restaurace KamennýDvůr, Putimská 6/13, Praha-Písnice. Prezentace závodu je od 9 hod. Časovýprogram závodu, přihlášku a propozice najdete aktuálně na webu cyklistickéhooddílu: www.cyklo-team.estranky.cz.

Pro všechny kategorie budou připraveny zajímavé ceny a takétombola. Přijďte strávit pěkný den s kolem.

 

Karel Kubín


<< nahoru
vymezovací obrázek

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 12/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý