Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 11/2010Kronika

ikonka DNY ZDRAVÍ - DUATLON A DRAKIÁDA

Den pro zdraví a udržitelnou energetiku v sobotu 2. října 2010 byl v rámci Dnů zdraví, které městská část Praha-Libuš pořádá každoročně v září a říjnu, věnován Duatlonu a Drakiádě, spojené se zdravotní a energetickou osvětou.

Duatlon

Dopoledne zahájil startem nejmladší kategorie, kdy děti běžely a jely na kole i s povolenou přímou pomocí svých rodičů nebo prarodičů. Následovaly další kategorie, jichž se mohly zúčastnit děti do 15 let. Start a cíl byl vždy před Klubem Junior v ulici Na Okruhu, kde bylo i zázemí pro pořadatele - rodinu Horčíkových a jejich pomocníků.

Celkem se zúčastnilo 40 dětí. Pro vítěze v několika kategoriích, jak mezi děvčaty tak mezi chlapci, poskytly ceny Pro Trade, s. r. o., Neoluxor - knihkupectví, Besip a MČ Praha-Libuš. Městská policie Prahy 12 zajišťovala bezpečnost dětí při jízdě na kole v určených ulicích.

Drakiáda

Odpoledne jsme se přesunuli na fotbalové hřiště v Písnici. Na Drakiádu se tam již od 14 hodin scházeli draci a dračice připravené soutěžit o nejhezčího, nejoriginálnějšího nebo nejdéle létajícího draka. Přišlo celkem sto draků, a tak měla porota složená z místostarostek MČ Praha-Libuš Ivany Fendrychové, Jaroslavy Adámkové a Lenky Koudelkové z čeho vybírat.

Protože den byl zaměřen na zdraví, všichni příchozí si mohli užít i pestré doprovodné aktivity. Skoro 60 lidí si nechalo zdarma vyšetřit pigmentové skvrny u kožní lékařky z Vinohradské nemocnice. Studentky se svými učiteli z Vyšší odborné zdravotnické školy Praha 4 zapojily převážně děti do ukázek poskytování první pomoci s možností vyzkoušet si různé techniky.

V oblasti energetiky předávaly informace a zkušenosti s projektem Zelená úsporám organizace Hnutí Duha, o. s., a Porsenna, o. p. s.

Občanské sdružení Info-dráček mělo stále plný stan, protože si v něm děti s rodiči vyráběly své originální draky, kteří dokonce u porotců vítězili a dostávali se mezi favority. Ve stánku Klubu Hanoi, o. s., bylo k ochutnání asijské jídlo a bylo zde možno také získat informace o způsobu integrace cizinců.

Veliký zájem byl o stánek Všeobecné zdravotní pojišťovny zajištěný naší městskou částí a občanským sdružením Info-dráček. Ve stánku bylo možno nechat si zdarma změřit tlak, tuk v těle, zasoutěžit si, dozvědět se zajímavosti v oblastí péče o zdraví, vyplnit dotazník týkající se spokojenosti služeb s VZP.

Během Drakiády bylo rovněž možno zakoupit si výrobky Fair Trade, produkty od ekofarmáře z Medníku a v rámci Fresch bedýnek (nákup čerstvých plodin do bedýnky). Jezdecký oddíl z TJ Tempo Praha vozil děti na koních.

Na závěr byly vyhodnoceni vítězní draci a předány ceny dětem od Pro Trade, s. r. o.,   knihkupectví Neoluxor a Esselte, s. r. o.

Poděkování patří rovněž fotbalistům z TJ Sokol Písnice a SDH Písnice za nenahraditelnou organizační pomoc.

Iva Hájková


<< nahoru

ikonka MČ Praha-Libuš konečně na Facebooku!


<< nahoru

ikonka JEZDECKÝ DEN

V sobotu 9. října se opět otevřel návštěvníkům a soutěžícím areál Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha v rámci Jezdeckého dne JO TJ Tempo Praha. 18. ročník této akce byl stejně jako předchozí léta zaštítěn Úřadem městské části Praha-Libuš s podtitulem O pohár městské části Praha-Libuš.

 

Šest disciplín

Programem Jezdeckého dne bylo šest disciplín. V první soutěži drezury stupně Z2 otevřené pro koně i pony se na prvním místě umístila naše Tereza Michalská na kobyle Kathy, na druhém Alžběta Patková na valachovi Justin ze stáje Equus Bohemia a na třetím Karolína Fränkelová na valachovi Fabian de Pluum ze stáje Stable Donja. V druhé části drezurní souteže určené pro pony zvítězila Mariana Kořalková s Bertíkem z JK Harfa před naší Monikou Černohousovou s poníkem Bzukem a také naší Natálií Nosákovou na poníku Ťukovi.

V parkuru s vodičem do 30 cm pro pony, nazvaném Ammy Cup na počest naší poničky Ammy, obsadila první místo Kristýna Chmelová s poníkem Bondem z JK Branaldi. Na druhém se umístila Julinka Pásková na Granadě z JK Marko a na třetím Tereza Svárovská s poničkou Nagena Rock Bar z JK Harfa.

V prvním dvoufázovém parkuru do 60 cm pro pony zvítězil Ondřej Klíma s valachem Briliant z JK Říčany před Lenkou Bambasovou s valachem Tomáškem z JK Věřice a Marií Bendovou s valachem Dusty ze stáje Stable Donja.

Ve druhém dvoufázovém parkuru do 80 cm pro pony zvítězila Helena Žemličková s klisnou Gazelka-S ze stáje Urban, před Lenkou Bambasovou s kobylou Grace a Eliškou Břečkovou s valachem Dubarem z JK Harfa.

Ve třetím dvoufázovém parkuru do 100 cm si pohár vítěze odvezla opět Helena Žemličková s klisnou Gazelka-S, na druhém místě skončila Kristýna Luxová s klisnou Corrida ze stáje Stable Donja a jako třetí se umístila Lenka Bambasová s klisnou Grace.

Na sklonku odpoledne byla zahájena nejnáročnější soutěž Jezdeckého dne - parkur stupně Z, který nesl podtitul O pohár městské části Praha-Libuš. Z vítězství se nakonec mohl radovat Jaroslav Křepinský s klisnou Kallista z JK Elán Praha, na druhém místě skončila Kristýna Luxová s klisnou Corrida a jako třetí se umístila Alžběta Simeonová s Justinem ze stáje Equus Bohemia.

Velká přízeň

Poháry a medaile pro vítěze i ceny pro účastníky na dalších místech předával závodníkům a závodnicím zástupce starosty MČ Praha-Libuš Ing. Pavel Macháček, který též Jezdecký den JO TJ Tempo Praha zahájil a přivítal všechny přítomné diváky i soutěžící. Stužky pro vítěze a věcné ceny zakoupené za podpory Úřadu MČ Praha-Libuš předával vítězným soutěžícím sbor rozhodčích ve složení Ing. Michal Veselý, pan Václav Svítil, paní Alice Limburská a Ing. Štěpánka Urbanová, kteří také po celý den na kolbištích odborně hodnotili sportovní výkony závodnic a dohlíželi na korektnost jednotlivých závodů a jejich průběh.

Velmi pěkné počasí přivedlo do areálu JO TJ Tempo Praha velké množství velkých i malých diváků z řad obyvatel nejen z MČ Praha-Libuš. Všichni mohli během slunečného odpoledne sledovat sportovní výkony dětí a mládeže - členů JO TJ Tempo Praha i ostatních jezdeckých klubů.

Za všechny členy Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha, všechny soutěžící i návštěvníky chceme mnohokrát poděkovat Úřadu MČ Praha-Libuš za finanční a mediální podporu Jezdeckého dne. Zejména bychom chtěli poděkovat starostovi MČ Praha-Libuš panu Petru Mrázovi za jeho obrovskou podporu a přízeň, kterou našemu Jezdeckému oddílu již řadu let po sobě projevuje.

Náš dík dále patří společnosti Ambulance Meditrans, s. r. o., za laskavé zajištění lékařské služby první pomoci.

Nashledanou na 19. ročníku Jezdeckého dne JO TJ Tempo Praha na podzim 2011!

Podrobnější informace o Jezdeckém oddílu TJ Tempo Praha jsou k dispozici na www.jotjtempo.cz.

 

Za JO TJ Tempo Praha S. Svobodová a S. Brož


<< nahoru

ikonka TÁBORÁK (NEJEN) PRO ŠKOLKÁČKY

Jako tradičně v Mateřské škole Lojovická i letos zahájili nový školní rok oblíbeným podzimním táborákem.

V posledních letech nás Svatý Petr trochu zkoušel a posílal na nás dešťové mraky, které opékání buřtů, živé hudbě a radovánkám na školní zahradě zrovna moc nesvědčí. Letos jsme se ale konečně mohli radovat! Bylo to zřejmé i z účasti, která byla opravdu hojná. Sešli se nejen stávající školkáčci, ale zavzpomínat přišli i čerství školáci - všichni samozřejmě v doprovodu rodičů. Pro všechny byl připraven pořádný oheň, mnoho buřtů a u jarmarečního stánku si mohli návštěvníci koupit, co vyrobily, ale hlavně upekly děti ze školky za pomoci paní kuchařky a její trouby. Takže nechyběla perníková srdce, lentilkoví dráčci z lineckého těsta, pravé jarmareční preclíky či malované kamínky. Dokonce i maminka malého Daníka ze třídy Čtyřlístek přispěla třpytivými přívěsky na krk, které spolu vlastnoručně vyrobili, a jen málokdo odcházel bez nich!

Ke všeobecnému veselí přispěla živá hudba, o kterou se postarali paní zpěvačky Zdenička a Líba se svým panem kapelníkem, a díky jejich účasti si i děti mohly vyzkoušet, jaké to je zpívat do opravdového mikrofonu s živým hudebním doprovodem.

A když podzimní soumrak ukončil naši milou sešlost, nezbývalo, než zkontrolovat pečlivě uhašené ohniště a popřát všem klidný a spokojený školní rok.

Na viděnou napřesrok J.

Radka Juránková, MŠ Lojovická


<< nahoru

ikonka NELAHOZEVEZES

Úřad městské části Praha-Libuš uspořádal oblíbený podzimní výlet pro seniory z Libuše a Písnice. Tentokrát zamířili 23. září do Nelahozevse, rodného místa Antonína Dvořáka.

Pestrý program doprovázelo po celý den i sluníčko, a tak si účastníci zájezd mohli užít do sytosti.

První zastávkou byl zámek Nelahozeves, jeden z našich nejvýznamnějších českých  renesančních zámků, který si dodnes zachoval původní pevnostní charakter. Příjemná paní průvodkyně poutavým výkladem přiblížila každodenní život vlivné šlechtické rodiny Lobkowiczů na jednom z jejích významných venkovských sídel.

Po prohlídce zámku čekala seniory návštěva rodného domu hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Památník je součástí Muzea české hudby. Příjemnou procházkou po Stezce Antonína Dvořáka dorazili účastníci na třetí zastávku podzimního výletu - zrekonstruovaný přístav Marina Vltava. Zde libušské a písnické seniory čekal oběd ve stylové restauraci.

Chvíli čekání na vyhlídkovou loď si někteří ukrátili procházkou po Dvořákově naučné stezce, jiní jen tak odpočívali při kávě a zákusku v zahradní kavárně. Marina Vltava funguje i jako sběrné místo Stanice hendikepovaných živočichů, v rámci spolupráce se Záchrannou stanicí Aves, Brandýsek-Čabárna. Zde si výletníci prohlédli některé zachráněné ptáky, například sovici sněžnou, krkavce, sovu pálenou nebo poštolku obecnou.

Plavba vyhlídkovou lodí jménem Carina, která byla poslední částí programu, naplnila účastníky klidem a pohodou podzimního sluníčka.

Doufáme, že pro všechny seniory to byl příjemně prožitý den.

Za humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš Renata Sobíšková a Eva Cochová


<< nahoru

ikonka PÍSNIČTÍ HASIČI MAJÍ NOVOU STŘÍKAČKU

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Písnice převzala 12. října 2010 od hlavního města Prahy novou automobilovou stříkačku a dopravní vozidlo.

Tak jsme se dočkali a přišla řada s obměnou a modernizací techniky i na nás!

Hlavní město Praha zakoupilo a předalo naší městské části Praha-Libuš a do provozování jednotce sboru dobrovolných hasičů Písnice cisternovou automobilovou stříkačku (CAS) Renault a dopravní automobil (DA) Ford Tranzit.

Obě vozidla za účasti zástupců Úřadu městské části Praha-Libuš, Svazu hasičů Čech, Moravy a Slezska, Městské policie Praha, SPS-THZ Slatiňany, Vesta Auto, zástupců okolních hasičských sborů a jejich představitelů, předal první náměstek primátora JUDr. Rudolf Blažek. Ve svém projevu ocenil práci, kterou odvádějí dobrovolní hasiči a zdůraznil jejich potřebnost pro občany Prahy a nutnost obměny techniky, která u mnohých sborů dosluhuje a přesluhuje a daří se ji udržet v provozuschopném stavu jen s vypětím sil a vydáváním nemalých finančních prostředků.

Po předání obě vozidla vysvětila a požehnala Petra Šáchová, farářka Církve československé husitské, která také promluvila k přítomným. Následovalo malé pohoštění pro přítomné v restauraci Kamenný dvůr v Písnici. Nová moderní technika pomůže urychlit zásahy a nezbývá než si přát, aby vozidla měla co nejméně důvodů k výjezdům na mimořádné události, nejen na území naší městské části, v Praze a koneckonců, jak ukázala nedávná situace s povodněmi na severu Čech, i po celé republice.

Vozidlo Renault je určené k výjezdům nejen k požárům, ale i technickým záležitostem. Disponuje čerpadlem o výkonu 2000 l/min, vysokotlakým hasicím zařízením, nádrží na vodu o objemu 4 m3 a místem pro šest zasahujících. Ve výbavě je elektrocentrála, dýchací přístroje, ženijní nářadí, rozbrušovací agregát, řetězová pila, hadice, vyprošťovací naviják, kropicí lišta a další nezbytná výbava.

Vozidlo Ford Tranzit je určeno pro dopravu osob, přepravu motorové stříkačky, hadic a dalšího materiálu na místo zásahu. Ve vozidle je místo pro osm osob.

Martin Volkán, SDH Písnice


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

JEMNIŠTĚ

Dlouho plánovaný výlet na zámek Jemniště ve  Středočeském kraji jsme uskutečnili 5. října.

Zámek Jemniště, nazývaný také barokní perlou středních Čech, nás uchvátil. Patnáct let oprav zámku přineslo výsledky jak uvnitř, tak zvenku. Krásnou zámecká zahrada je upravena tak, jak kdysi bývala, podoba zámku se přiblížila představám dnešních majitelů.

Stavitelem zámku Jemniště byl slavný český architekt František Maxmilián Kaňka. Zámek v roce 1717 koupil hrabě František Adam Trauttmannsdorf . Roku 1754 zámek zcela vyhořel, jen kaple sv. Josefa zůstala netknuta. Proto hrabě Trauttmannsdorf nechal zámek přestavět a dokonale vybavit. Kromě těchto oprav nedoznal zámek v dalších letech žádné zásadní změny. Měli jsme tedy jedinečnou možnost prohlédnout si typické šlechtické sídlo doby vrcholného baroka.

Do roku 1943 vlastnili Jemniště poslední majitelé Terezie (Sita) s Františkem Mensdorfem. Protože po okupaci zemí odmítli přistoupit k německé národnosti, byli vystaveni všemožné perzekuci. Terezie Mensdorfová žila až do své smrti (1985) v nedalekých Postupicích, na zámečku. Její manžel zemřel o šest let později. Protože byli bezdětní, zdědil nárok na Jemniště jejich synovec Jiří Sternberg se svou manželkou Petrou. Zde žijí i se svými dětmi od roku 1995, kdy byl zámek v restituci  navrácen a zpřístupněn veřejnosti. Zpřístupněna jsou jen ta místa, v kterých  majitelé zámku nebydlí.

A zámek na každém kroku k žije! Mimo jiné se zde nabízejí možnosti, jako je návštěva místní restaurace, kavárny s voňavou kávou a speciálními cukrářskými zákusky, například po krásné procházce parkem. Dále je tu prodejní obchůdek různých upomínkových předmětů. A zámek nabízí i možnost svatebních obřadů s ubytováním a též konání pikniků v zámecké zahradě.

Plni dojmů jsme z Jemniště odcestovali na oběd do nedaleké Vlašimi. Pojedli a popovídali jsme si o zážitcích ze zámku a plánovali, co si individuálně prohlédneme ve Vlašimi - náměstí, zámeckou zahradu nebo vlašimský zámek.  

Byl to pěkný, klidný výlet za historií, jaký děláme velmi rádi. 

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

DOMAŽLICE A CHAM

Při cestě ze Slovenska v  partě našich stálých účastníků, padl návrh uspořádat ještě jeden podzimní výlet třeba na Šumavu. Organizační výbor slíbil, zapracoval a výlet byl připraven - do Domažlilc, s prohlídkou města Cham v Německu.

Plzeňský Prazdroj s programem „Jak se dělá pivo" a s ochutnávkou mnohé nadchnul, Horšovský Týn byl bezkonkurenční, ubytování v Domažlicích praktické ve dvojlůžkových pokojících s perfektním umístěním autobusu a dobrým jídlem po dobu tří dnů. Prostorné posezení naše hudební večery zcela nadchlo, sympatický Jakub Rous nabídl perfektní doprovod při našich písničkách, a to mu je teprve patnáct let! Hrál velmi dobře, byl mezi námi očividně rád a chce s námi vždycky cestovat. Jsme moc rádi, že již máme hudebníka! Takže se zpívalo, povídalo, vyprávěly se příběhy, anekdoty a jiné.

Výjezd za hranice do Německa byl rozdělen na část v nákupním centru, kde jsme se nadchli nad vším možným, a na část historickou, kde jsme obdivovali historické stavby, obchůdky, kostely a muzea. Bezproblémový byl přechod hranic bez jediného celního pracovníka, hranice průjezdné, jako by nikdy nebyly.

Den třetí byl zasvěcen turistice s  prohlídkou památníku J. Š. Baara, s obědem v restauraci na Výhledech a dále turistikou do Klenčí pod Čerchovem za krásného slunného počasí. Autobus nás očekával v malé dílničce v Klenčí na předem domluvené exkurzi do výrobny porcelánu  s ukázkou malování tzv. domažlického ornamentu. Moc se nám to líbilo, nakoupili jsme malé dárečky a spokojeně odjeli na večeři. Posezení po večeři bylo ve znamení oslavy pana Václava, pro kterého jsme připravili dárek a příhodnou básničkou. Tento spontánní nápad se ujal a jmenovaného Václava potěšil a pak se gratulovalo, zpívalo, tančilo a slavilo.

Poslední den výletu byl zachmuřený. Nějaké mrholení nás ale nerozházelo. Čekalo nás město Klatovy s katakombami, barokní lékárnou a velmi dobře vybranou restaurací. Po obědě jsme opět ujížděli za historií. Vodní hrad Švihov s příjemným průvodcem, který si nenechal nic pro sebe a hodinu a půl nám vydával veškerá tajemství hradu. Neopomněl připomenout, že zde se mimo jiné natáčel film Tři oříšky pro popelku.

A tak skončil náš velmi pěkný výlet a čekala nás již jen cesta zpět do Prahy. V pohodě a bez problému jsme dorazili domů. Pan řidič zastavoval, kde bylo potřeba, zajel i do Písnice a tak i na závěr byli výletníci spokojeni.

Děkujeme organizačnímu výboru za přípravu zájezdu a budeme se těšit v příštím roce na další výlet do Domažlic, a to jiným směrem a za jinými historickými místy.

Zaznamenala Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka SOKOLENÍ

V T. J. Sokol Libuš se letos 15. září konal již 4. ročník Sokolení. Cílem této sportovně-zábavné akce pro děti i dospělé je představit co nejširší veřejnosti sportovní aktivity vhodné pro všechny věkové kategorie, které nabízí tělocvičná organizace Sokol.

Vzhledem k nepříznivému počasí bylo všech třináct připravených stanovišť umístěno pouze do budovy sokolovny, hlavně do tělocvičny, ale i do šaten a chodeb. Na jednotlivých stanovištích si účastníci Sokolení vyzkoušeli: č. 1 a 2 pohybové a silové testy (celková obratnost - cvičební sestava s tyčí, leh-sed, rychlost reakce, kloubní pohyblivost - hluboký předklon v sedu), č. 3 hrazda (vzpor, svis vznesmo, výmyk, nahoru jak umíš), č. 4 hrátky pro malé děti (chůdy, skákací míč, překážková dráha, hod na cíl), č. 5 gymnastické dovednosti (kotoul vpřed/ve vzduchu, kolébka do dřepu/houpání, svíčka/zvednuté nohy, kotoul vzad/válení sudů, váha/stoj na jedné noze, volný prvek/gymball), č. 6 šplh, žebřiny, kladina a jiné (šplh lano nebo tyč, lezení po žebřinách, chůze po kladině, přeskoky bedniček), č. 7, 8, 9 zábavné disciplíny (trampolína, opičí dráha, kruhy, ping-pong, hula-hop, hod kroužky na kužel), č. 10 skok z místa a přes švihadlo, č. 11 člunkový běh a běh slonů, č. 12 hody míčem a ringo kroužkem, č. 13 florbal slalom a hrátky s kopacím míčem. Podle počtu navštívených stanovišť obdrželi cvičenci drobné odměny a ti nejlepší i medaile a diplomy.

Ještě jednou děkujeme všem sponzorům, zejména Úřadu MČ Praha-Libuš, dále firmě Quelle, místní Poštovní spořitelně a vydavatelství Ringier ČR, a. s.

Letošní 4. ročník Sokolení v T. J. Sokol Libuš se opravdu vydařil. Přestože nám počasí nepřálo, účastníků bylo o 70 % více než v ročníku předcházejícím, celkem 115 a převážně dětí, ale jednotlivé disciplíny zdolávali spolu s dětmi i rodiče a dokonce i prarodiče. Za velkou účast vděčíme i vychovatelkám ze ZŠ L. Coňka, které přivedly na tuto akci 44 dětí ze školní družiny.

Velké poděkování za tuto akci patří všem cvičitelům, členům jednoty a i dalším dobrovolníkům (celkem jich bylo 17), kteří celé čtyři hodiny stáli na stanovištích. Odpoledne strávené sportováním a zábavou bylo pro účastníky i organizátory příjemně prožité.

Mgr. Jana Vlková, náčelnice T. J. Sokol Libuš


<< nahoru

ikonka V SAPĚ NEJEN O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

V neděli 3. října 2010 se v kulturním a obchodním centru Sapa v Praze-Libuši konal kulatý stůl Vietnamci v ČR a Češi ve Vietnamu: společná příležitost.

Kulatý stůl za účasti vládních institucí

Akce proběhla s podporou europoslance Jana Zahradila a pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a Svazu Vietnamců v ČR. Organizaci zajistila občanská sdružení Development Worldwide a Info-dráček a společnost Viet Media, s. r. o.

V prvním diskusním panelu o situaci vietnamské minority v ČR vystoupili zástupci Ministerstva vnitra, Svazu Vietnamců v ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu a neziskové organizace Info-dráček. Ve druhém bloku zaměřeném na nové možnosti soužití a spolupráce diskutovali zástupci České rozvojové agentury, Vietnamského fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí ČR a neziskové organizace Development Worldwide. V příspěvcích i následné diskusi se mluvilo o problémech vietnamských občanů žijících v České republice i o možnostech lepší vzájemné spolupráce v ČR i ve Vietnamu.

Pomoc postiženým dioxiny

Vietnamská vládní delegace, která během svého pobytu v ČR kromě kulatého stolu a odborných seminářů na MŽP a SFŽP navštívila také festival Ekofilm, pozitivně hodnotila dlouhodobou spolupráci a česko-vietnamské projekty v oblasti ochrany životního prostředí, mj. i při odstraňování následků kontaminace dioxiny z doby americko-vietnamské války. Rovněž zástupci partnerských českých institucí ocenili vzájemnou výměnu zkušeností a potvrdili zájem o další spolupráci. V diskusních vystoupeních vietnamských občanů žijících v ČR však často zaznívalo zklamání nad zkresleným obrazem vietnamské minority v českých médiích, který současně dále prohlubuje nedůvěru a neochotu Vietnamců komunikovat s médii i úřady.

Neziskové organizace Development Worldwide a Info-dráček na závěr představily společný projekt Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu, zaměřený na rekonstrukci a zajištění provozu rehabilitačního centra a chráněných dílen pro postižené děti a mládež v provincii Thai Binh.

Kulatý stůl moderoval europoslanec Jan Zahradil, který také po ukončení diskuse zahájil oslavu 1000 let města Hanoje, nejdůležitější vietnamské události letošního roku. Během oslavy měli hosté možnost se seznámit s vietnamskou kulturou, mimo jiné s dračím tancem a národní písněmi, a ochutnat tradiční vietnamská jídla. Při závěrečném karaoke zaujal vietnamský duet vietnamsko-českého manželského páru. Přátelská atmosféra celé akce byla potvrzením zájmu o vzájemné poznávání dvou odlišných, a přesto úzce spojených kultur.

Tisková zpráva o. s. Info-dráček, upraveno (red)


<< nahoru

ikonka VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-LIBUŠ 2010

 Tabulky na stránkách:

 Výsledky voleb zde a Jmenné seznamy zde

Podrobnosti najdete na internetových stránkách www.volby.cz.

Zdroj: Český statistický úřad<< nahoru

ikonka SPORTOVNÍ DEN

V Základní škole Meteorologická se 29. září konal sportovní den pro druhý stupeň.

Počasí bohužel nepřálo, a tak se trochu pozměnil program. Místo skoku do dálky jsme skákali přes švihadla. Ostatní disciplíny zůstaly. Každý žák se mohl zúčastnit běhu na 60 m či hodu  granátem.

Naše třída, 9.A, hlavně dívky, se musely povinně zúčastnit skákání přes švihadlo. To nám také přineslo spoustu odměn a diplomů. Posuďte sami: Ve skocích přes švihadlo 1. místo vyskákala Adéla Jindráčková, 2. místo Barča Vondrušková, 3. místo Erika Langerová. V běhu na 60 metrů nejrychleji běžela Adéla Jindráčková, na 2. místě skončila Natálie Simeonovová, 3. místo obsadila Martina Malzová. Ani kluci se nenechali zahanbit, běh na 60 metrů  i hod granátem vyhrál Dominik Haasz. Vyhlášení výsledků se konalo den poté.

Gratulujeme vítězům i ostatním zúčastněným.

Hana Stachová, 9.A

Naše třída 6.A se umístila na předních místech ve skocích přes švihadlo a v běhu na 60 m. Gratulujeme Janu Málkovi za 1. místo ve skoku přes švihadlo, Davidu Růžičkovi za 2.-3. místo v běhu na 60 m a Veronice Mährischlové ve skoku přes švihadlo.

Děkujeme také učitelskému sboru za uspořádání sportovního dne, který se vydařil, i když počasí moc nevyšlo.

David Růžička a David Šmíd, 6.A


<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE - COMENIUS

Koncem září navštívili základní školu v Písnici učitelé anglického jazyka partnerských škol, se kterými škola spolupracuje na projektu Comenius. V rámci slohového výcviku se žáci 5. třídy pokusili popsat atmosféru setkání s jednotlivými skupinami. Následující práce patřila mezi nejlepší.

Naše malá škola je už dva roky zapojena do projektu Comenius. 23. a 24. září k nám přijeli pedagogové ze škol z ostatních zemí zapojených do tohoto projektu. Se všemi skupinkami učitelů jsme si užili mnoho zábavy. Velice mile nás překvapili Španělé, se kterými jsme překládali papíry a vystřihovali z nich domečky, které, když se rozložily, se rázem proměnily v masku kocoura Comenia. Velice se nám také líbilo představení Norů, se kterými jsme hráli divadélko O třech kozách a zlém trollovi. Je to vlastně obdoba nám známé pohádky O třech prasátkách. Dále k nám přišli Britové, kteří nám ukazovali fotografie žáků z různých činností v době výuky i mimo vyučování. Ti s námi zpívali a tančili píseň v angličtině Hlava, ramena, kolena, palce, a potom jsme jako origami skládali červenou hlavu kocoura. Užili jsme si s nimi hodně zábavy. S Holanďany jsme se učili v holandštině písničku o opilém námořníkovi, ale moc nám to nešlo. Proto jsme ji raději zpívali anglicky jako What shall we do with drunken sailor. Finové do naší třídy bohužel nepřišli. Druhý den jsme hráli divadlo o stavbě Karlova mostu, které se celkem povedlo. Po odletu cizinců do jejich vlastí pokračujeme v projektu, aby jim naši učitelé ve Finsku předali filmovou verzi známé pražské pověsti.

Anna Cihlářová, Pavlína Šámalová, 5. třída


<< nahoru

ikonka OPRAVENÉ ULICE

Po silné bouři s krupobitím v srpnu letošního roku došlo k výraznému zhoršení některých komunikací v Písnici. Ve velmi špatném stavu a téměř nesjízdná zůstala nezpevněná část ulice Zátoňské a Putimské, špatně průjezdnou se stala ulice K Vrtilce, kde se ještě více prohloubily výtluky. Oprava ulice K Vrtilce byla navržena ve dvou variantách - oprava v celé šíři vozovky, nebo levnější oprava výtluků. Rada MČ se rozhodla pro levnější variantu a za ušetřené peníze mohla být opravena část ulice Ke Březině vedoucí od Hoštické k přečerpávací stanici.

Doufáme, i když opravy byly pouze provizorní, že současný stav ulic zlepší dopravní podmínky, včetně pohodlí pro chodce v těchto lokalitách.

           

Zuzana Kuryviálová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

Radnice

ikonka BEZPEČNĚJŠÍ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Audity zpracované certifikovanou osobou prokázaly, že dopadové plochy pod herními prvky na dětských hřištích nejsou vyhovující. Závady na herních prvcích zjištěné na hřištích v ulicích Hoštická, K Lukám a V Rohu byly během letošního roku odstraněny a dopadové plochy ohraničeny bezpečnými pryžovými obrubníky. V příštím roce počítáme s opravou již nevyhovujícího oplocení na dětském hřišti K Lukám.

Anna Rusiňáková, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka AKCE KLÍNĚNKA JÍROVCOVÁ 2010

Vážení občané, stejně jako v minulých letech, i letos Magistrát hlavního města Prahy zajišťuje možnost vyzvednutí papírových pytlů určených ke shrabání listí napadeného klíněnkou jírovcovou. Pytle na listí s klíněnkou je možné si vyzvednout ve sběrných dvorech na území Prahy a ve vybraných sběrných dvorech naplněné pytle odevzdat. Na území MČ Praha-Libuš  je možné si pytle vyzvednout i odevzdat ve sběrném dvoře na adrese:

Sběrný dvůr hl. m. Prahy

ul. Generála Šišky, Praha-Modřany

p. Roub                         (  244 400 164  

 

PO - PÁ           8.30 - 17.00   

SO                    8.30 - 15.00             

Pytle s klíněnkou je možné také přistavit ke stanovištím sběrných nádob na směsný odpad. V případě, že počet pytlů na stanovištích směsného odpadu bude do 5 ks, budou tyto pytle svezeny v rámci běžného svozu směsného odpadu. V případě většího počtu pytlů u stanovišť směsného odpadu je potřeba odvoz těchto pytlů objednat na e-mailu: radim.polak@cityofprague.cz, nebo telefonicky na tel. 236 004 376 (ing. Polák). Přitom je třeba uvést adresu nebo upřesnit místo a počet pytlů určených k odvozu. Svoz pytlů pak bude zajišťován spol. Pražské služby, a. s.

Akce bude ukončena 31. 12. 2010!

V případě, že pytle, které poskytlo hl. m. Praha občanům, budou obsahovat pouze listí z kaštanů napadené klíněnkou jírovcovou, mohou občané tyto pytle rovněž zdarma odevzdat přímo ve spalovně komunálního odpadu v Malešicích: PO-PÁ 6.00 - 14.00 hod.,  284 09 88 11, 88 04   284 09 18 09, 18 10                                

Hana Kučerová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka POZOR, OPENCARD

Od 14. 11. 2010 bude veškeré časové jízdné pro území Prahy v prodeji pouze v elektronické podobě na opencard (vyjma tarifní kategorie Student 19-26 let). Časové kupony pro vnější tarifní pásma budou i nadále v prodeji také v papírové podobě.

Co se změní k 13. listopadu 2010?

1. Platné papírové časové jízdenky platí do skončení jejich platnosti.

2. V sobotu 13. listopadu se budou naposledy prodávat papírové časové jízdenky s volitelným začátkem doby platnosti. Tyto jízdenky se prodávají až s 60denním předstihem, a tak si 13. listopadu 2010 můžete koupit papírovou časovou jízdenku platnou od 4. 1. 2011 do 3. 4. 2011 (tříměsíční) nebo od 4. 1. 2011 do 3. 2. 2011 (měsíční).

3. Pokud platnost vaší papírové časové jízdenky končí po 13. listopadu a vy si nezakoupíte další papírovou jízdenku (viz bod 2), další nákup časového jízdného pro kategorie dospělý a senior je možný již pouze s opencard!

4. Pokud dosud nemáte vydanou opencard, požádejte o ni a nakupte si elektronické časové jízdné s předstihem, ať se vyhnete frontám, které očekáváme na přelomu roku.

Kompletní informace o opencard najdete na webu www.opencard.cz nebo na infolince 12 444.

 

Zdroj: Informační zpravodaj PID 2010/19


<< nahoru

ikonka BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY

BEZPEČNĚJŠÍ PŘECHOD VE SKALSKÉ

V ulici Skalská byl na základě připomínek Žákovského zastupitelstva při ZŠ Meteorologická  posunut přechod pro chodce dále od křižovatky s ulicí Meteorologickou. Celou akci zajistila projekčně i finančně Technická správa komunikací hl. m. Prahy v rámci akce Bezpečná cesta do školy.

Zuzana Kuryviálová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 8. 9. do 19. 10. 2010. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

  

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Schvaluje prominutí nevymahatelných pohledávek za firmu H.O.T. Inwest, s. r. o., ve výši 30 000 Kč, p. Pavlem Davidem ve výši 2 x 8 000 Kč a pí Lenkou Málkovou ve výši 10 000 Kč a svyjmutím pohledávek vcelkové výši 56 000 Kč z účetnictví ÚMČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje prominutí nevymahatelných pohledávek vcelkové výši 44 000 Kč dle přiloženého seznamu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje rozpočtovou úpravu č. 1 vroce 2010 ve všech bodech.
 • Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi MČ Praha-Libuš, ZŠ Meteorologická a FSC Libuš.
 • Schvaluje dodavatele firmu Profi Morava k uzavření smlouvy knákupu komunálního vozidla Magma Alficar za cenu 1 428500 Kč bez DPH. Pověřuje pana Habadu, vedoucího OSMI, zajištěním leasingové smlouvy na nákup předmětného vozidla.
 • Schvaluje vyřazení 3 ks mobilních telefonů zmajetku MČ Praha-Libuš.
 • Revokuje usnesení č. 149/2010 z29. 6. 2010. Souhlasí se stavbou „Rekonstrukce zemědělského objektu a přístavba na cafe-restaurant na pozemku parc. č. 295/2 a 296/2, k. ú. Libuš", ul. U Pejřárny, Praha 4, včetně napojení na komunikaci U Pejřárny, uložení přípojek do pozemku parc. č. 294, k. ú. Libuš (komunikace), a přeložkou sloupu V.O. dle projektu RHM, a. s., (Ing. Tomášek) z06/2010 za následujících podmínek: Stavba včetně přípojek bude provedena až po stavbě (nebo zároveň) kanalizačního a vodovodního řadu vlokalitě, povrchy komunikace budou uvedeny do původního stavu.
 • Ruší usnesení Rady č. 177/2010. Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo sfirmou Chiuc, s. r. o., Pod Lesem 109, Tuchoměřice, jejímž předmětem je provizorní oprava výtluků teplou balenou drtí v komunikaci KVrtilce, vúseku od ulice Zátoňská kevjezdu k RD čp. 168/15 a 181/13, k. ú. Písnice.
 • Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo, jejímž předmětem je oprava části ulice Zátoňská a Putimská. Vybrala jako nejvhodnější firmu Cchic, s. r. o.
 • Schvaluje darovací smlouvu spanem Zdeňkem Sukem na poskytnutí sponzorského daru za účelem vysazení dřevin na pozemcích ve správě MČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje skupinovou pojistnou smlouvu č. 898 201286.
 • Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uložení plynovodní přípojky do pozemků parc. č. 670/1 a 845/23, vše vk. ú. Písnice, obec Praha (ulice VZákopech), mezi MČ Praha-Libuš jako povinným aIvanou a Ing. Jiřím Hlavničkovými jako oprávněnými.
 • Schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemenu č. ev. PRE VV/G33/5949/0904387 k pozemku parc. č. 557/25 vk. ú. Libuš, obec Praha, uvedenému na LV 849 pro k. ú. Libuš, sPREdistribucí, a. s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, za jednorázovou náhradu 21330 Kč bez DPH, dle znaleckého posudku číslo 4146/70/2010 vypracovaného Ing. Dagmar Leebovou.
 • Schvaluje Smlouvu o výpůjčce pozemků na Stavbu číslo 0088 - TV Libuš, etapa č. 0022, KVrtilce, mezi investorem hl. m. Praha, dle plné moci ze dne 21. 4. 2010, zastoupené firmou Zavos, s. r. o., a vlastníkem hl. m. Praha, MČ Praha-Libuš, kčásti pozemků parc. č. 4/1, 75/1, 259/1, 318/1, 319, 341, vše vk.ú. Písnice, obec Praha, uvedených na LV 530 pro k.ú. Písnice, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy - svěřená správa MČ Praha-Libuš.
 • Souhlasí se stavbou nového vedení kabelu elektro 1 kV a sjeho uložením do pozemků parc. č. 304/1 a 303/12, k. ú. Libuš (komunikace Předposlední) dle situace Elpo, s. r. o., z6/2010 za podmínek: Pro uložení do pozemků ve vlastnictví obce, svěřených MČ Praha-Libuš, bude před započetím prací uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o úplatném věcném břemeni (jedná se o pozemky parc. č. 304/1, 303/12, k. ú. Libuš). Stavba bude koordinována splánovanou rekonstrukcí ulice Předposlední (zajišťuje firma ORI, s. r. o., ul. 28. října 919, Neratovice). Povrchy budou uvedeny do původního stavu. Bude zachována průjezdnost ul. Předposlední a Zbudovská. Do povrchu komunikace Libušská nebude zasahováno.
 • Schvaluje dodatek č. 3 kpojistné smlouvě číslo 0006572960.
 • Souhlasí súpravou územního plánu U 0922 na pozemcích 835/109 a 835/116 dle návrhu J. Ziky z07/2010 zOB - A na OB - C. Ukládá Ing. Macháčkovi, aby tento návrh úpravy předložil kposouzení a usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva skladným doporučením.
 • Souhlasí se zapůjčením zasedací místnosti MČ Praha-Libuš, Libušská čp. 1 na předvolební kampaň ČSSD dne 12. října 2010 za finanční částku 1 000 Kč.
 • Souhlasí se zapůjčením zasedací místnosti MČ Praha-Libuš, Libušská čp. 1 na předvolební kampaň TOP 09 a nezávislí kandidáti dne 13. října 2010 za finanční částku 1000 Kč.
 • Schvaluje Smlouvu o bezúplatném pronájmu sokolovny mezi TJ Sokol Libuš a MČ Praha-Libuš na pořádání pěveckého festivalu pod názvem Libušsko-písnická nota, který se koná dne 16. října 2010.
 • Souhlasí se zavedením informačního systému provádění zimní údržby,jehož text je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí suzavřením Smlouvy o dílo na opravu části ulice Ke Březině, k. ú. Písnice, sfirmou Chic, s. r. o., Pod Lesem 109, 252 67 Tuchoměřice.
 • Souhlasí spřemístěním vjezdu na pozemek parc. č. 1037/1, k. ú. Libuš, zkomunikace Ohrobecká (parc. č. 895/10, k. ú. Libuš) za podmínky: plocha stávajícího příjezdu bude svýjimkou chodníku zatravněna, stavebník si zajistí vyjádření vmístě vedoucích inženýrských sítí a provede jimi navrhované opatření (chránička apod.), barevné značení příjezdové komunikace a chodníku bude dle platných pravidel.
 • Souhlasí se stavbou vodovodní přípojky pro dům vulici Dobronická, čp. 47, k. ú. Libuš, dle projektu A. Ljackého z2/2010 za předpokladu zachování průjezdnosti komunikace Opařanská. Toto vyjádření je zhlediska případného účastníka územního řízení. Vyjádření zhlediska vlastníka, resp. správce komunikace, je nutné se obrátit na MHMP, resp. TSK hl. m. Prahy.
 • Souhlasí svyplacením odměn vedoucím odborů ÚMČ Praha-Libuš dle přílohy, která není součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje vyplacení finančního daru pro členy výborů zastupitelstva a členy komisí zřad občanů za rok 2009 dle přiloženého seznamu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení,
 • Schvaluje uzavření kupní smlouvy č. KS10187 sfirmou Profi Morava na nákup komunálního vozidla Magma Alficar spříslušenstvím.
 • Nemá námitek kzáměru směny části pozemků parc. č. 873/3 a 873/4, o celkové výměře cca 230 m2, oba zapsané vk. ú. Libuš, obec Praha, na LV 455, ve vlastnictví společnosti Pražská plynárenská, a. s., za část pozemku parc. č. 873/58 o výměře cca 145 m2, zapsaného vk. ú. Libuš, obec Praha, na LV 461, ve vlastnictví hl. m. Prahy.
 • Schvaluje uzavření nájemní smlouvy se ZUŠ Adolfa Voborského, se sídlem Praha 4 - Modřany, Botevova 3114, na realizaci koncertu Klubu Junior.
 • Schvaluje navýšení ceny o 8 575 Kč pro stavební akci: „Výměna výplní otvorů vuliční fasádě - Aura oční optika, s. r. o., Libušská čp. 1" zdůvodu požadavku na vnitřní výlohu.
 • Ruší své usnesení č. 185/2010 ze dne 8. 9. 2010. Schvaluje opravený dodatek č. 1 ke smlouvě sTrigema Building, a. s., pro stavební akci „Zateplení fasády vMŠ KLukám 664".
 • Ukládá starostovi vyzvat několik subjektů sežádostí na podání nabídky na zpracování urbanistické studie na komplexní posouzení vztahů vširším okolí budoucí stanice metra Libuš (mezi ulicemi Novodvorská, Mirotická, Libušská, Kolektivní).
 • Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s Aira oční optika, s. r. o.
 • Revokuje usnesení č. 7/2010 ze dne 12. 1. 2010 vbodě č. 1 tak, že tento bude nově znít:

„Pro uložení vedení telekomunikačních optických kabelů do pozemků obce Prahy, svěřené MČ Praha-Libuš bude před zahájením prací uzavřena smlouva o úplatné smlouvě budoucí o věcném břemeni k těmto pozemkům. Jedná se o pozemky parc. č. 1058, 895/9, 912/2, 1118/1, 1118/3, 1118/4, 1122, 317/1, 318, 319, 364, 1141/1, 190/1, 1135/1, 1134, 517/1, 517/3, 516, 557/21, 557/36, 557/37, 557/39, 557/41, 557/47, 557/95, 557/52, 557/25, 557/53, 557/54, 164, 140, 873/95, 1271/6, 864/2, 104/1, 104/2, 855/5, 814, 795, 557/94, 557/1, 1149/1, 755, 1156, 1154, 718, 1153/3, 1136, 1160, 59/1, zapsané na LV 849 pro k. ú. Libuš. Dále pak pozemků parc. č. 910/81, 910/69, zapsané na LV 530, a 910/82 zapsaný na LV č. 1251, k.ú. Písnice." Ostatní body zůstávají  v platnosti.

 • Schvalujesmlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění stavby „Připojení CG Nad Modřanskou roklí a MKS na síť Pragonet" mezi T-Systems Czech Republic, a. s., jako budoucím oprávněným a hl. m. Praha, svěřená správa MČ Praha-Libuš jako budoucím povinným.
 • Schvaluje Smlouvu o dodávce vody a odpadních vod, včetně dodatků, sfirmou Pražské vodovody a kanalizace, a. s., na odběrné místo vul. Zahrádecká 376.
 • Nedoporučuje vyhovět žádosti firmy Oáza Nové Dvory o snížení místního poplatku za užívání veřejného prostranství.
 • Schvaluje pro stavební akci „Zateplení fasády Klubu Junior, Na Okruhu 395", dodatek č. 1 ke smlouvě svybraným zhotovitelem Trigema Building a. s.
 • Souhlasí se stavbou dřevěného altánu na pozemku parc. č. 11/1 pří domě čp. 3, k. ú. Písnice, dle projektu Ing. Otakara Nováka změsíce května roku 2010.
 • Souhlasí sumístěním vrtu pro primární okruh tepelného čerpadla na pozemku parc. č. 721, k. ú. Písnice, dle projektu Ing. Ivana Mičky změsíce září roku 2010.
 • Bere na vědomí současný stav sportovišť na Libuši vulici Skalská a Klokotská. Ukládá vedoucímu odboru správy majetku a investic Miroslavu Habadovi zjednat nápravu.
 • Schvaluje uzavření Dohody o spolupráci a partnerství sTýmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj vrámci zapojení do projektu „Města a klimatická změna - uhlíková stopa měst jako nástroj politiky ochrany klimatu na místní úrovni ČR".
 • Schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor pro SDH Písnice.
 • Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu zprostředků Revolvingového fondu MŽP sMinisterstvem životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 65, Praha 10.
 • Revokuje svoje usnesení č. 221/2008 z2. 9. 2008 - bod 5. Souhlasí sprovizorním řešením stavby komunikace Božejovická vúseku Třebějická - Rezidence Libuš dle navržené úpravy, jež tvoří přílohu usnesení. Konečná úprava povrchů bude provedena na základě dohody mezi Sicom stavební družstvo Libuš a Pražskou teplárenskou, a. s., dle dokumentace Dipro, s. r. o., po uložení vedení horkovodu, jak vyplývá ze zápisu zjednání 12. 10. 2010.
 • Schvaluje uzavření leasingové smlouvy č. 2002787, včetně přílohy č. 1, sČSOB Leasing, a. s.
 • Bere na vědomí informaci o projednávání Návrhu celoměstsky významných změn I + II územního plánu HMP. Pověřuje zástupce starosty Ing. Pavla Macháčka, aby ve spolupráci s právničkou MČ JUDr. Alenou Hiblerovou vypracoval právně akceptovatelnou formu stanoviska (nebo připomínky) MČ. Termín doručení na MHMP je do 15. 11. 2010.
 • Schvaluje závazné prohlášení pro přidělení grantu „Rekonstrukce nad Modřanskou roklí a vybavení fitness prvky".

 

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka SBĚR BIOODPADU A ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ

Vážení občané, jak jsme vás již informovali v časopisu U nás č. 9/2010, probíhá v měsíci říjnu a listopadu 2010 sběr bioodpadu, při kterém je možné také využít bezplatnou službu štěpkování, která je hrazena z prostředků MČ Praha-Libuš.

Podle prvních výsledků se tato akce jeví jako úspěšná a doufáme, že akci štěpkování občané využijí v co možná nejvyšší míře. V měsíci listopadu 2010 budou ještě kontejnery se štěpkovačem přistaveny:

6. 11. 2010 ulice Ke Kašně

13. 11. 2010 ulice Třebějická-Paběnická

Hana Kučerová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ MČ PRAHA-LIBUŠ

Po roce opět nabízíme čtenářům časopisu U nás přehled aktuálního stavu Zásobníku projektů MČ Praha-Libuš v říjnu 2010.

Jak funguje zásobník projektů

Zásobník projektů je veřejně přístupný, každá fyzická nebo právnická osoba může na webu MČ Praha-Libuš vkládat svůj projekt, záměr nebo jen návrh, který by bylo vhodné realizovat na území MČ Praha-Libuš. Zásobník sleduje pracovnice fondů EU na Úřadu MČ Praha-Libuš Markéta Grundová, grundova@praha-libus.cz, tel. 244 021 420, která vás bude v případě možnosti podání žádosti o čerpání finančních prostředků kontaktovat.

Formulář pro vyplnění projektu je umístěn na adrese:

http://dataplan.nszm.cz/index.shtml?apc=1994960qi.

Všechny projekty zadané do Zásobníku projektů je pak možno sledovat na adrese http://dataplan.info/cz/praha-libus/rozvojove-zamery/projekty nebo www.praha-libus.cz, sloupeček vlevo - odkaz EU, dotace a granty - Zásobník projektů.

MČ Praha-Libuš se snaží realizovat i jiné projekty, které nejsou uvedeny v zásobníku. O jejich realizaci vás informujeme v místním časopisu a na webových stránkách MČ Praha- Libuš.

Co se podařilo

V průběhu jednoho roku se nám podařilo získat finanční prostředky na rekonstrukci sportoviště při ul. Na Okruhu. V 7. výzvě Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost jsme předložili žádost o dotaci na projekt Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie. Úspěšně jsme dokončili realizaci projektu Strategický rozvoj MČ Praha - Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje. V MŠ Mezi Domy se nám podařilo vyměnit okna a objekt z velké části zateplit. MČ Praha-Libuš zrekonstruovala prostory v objektu Libušská 1 a díky této rekonstrukci vznikla nová zasedací místnost a prostor pro konání veřejných jednání, kulatých stolů a jiných akcí.

Věříme, že v budoucnu se nám podaří získat další finanční prostředky a v rekonstrukci objektu čp.1 na Libuši pokračovat a vytvořit z celého objektu nejen novou radnici, ale i centrum se službami, které by sloužilo občanům MČ Praha-Libuš.

Podrobnější informace k realizaci projektů jsou uvedeny v tabulce.

Markéta Grundová


<< nahoru

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení zastupitelstva MČ Praha-Libuš ze dne 22. 9. 2010:

č. 29/2010: ZMČ bere na vědomí převod členství v Bytovém družstvu Libuš z člena pana Vladimíra Krenka na pana Tomáše Krenka.

č. 30/2010: ZMČ bere na vědomí převod členství v Bytovém družstvu Libuš z člena paní Jany Novotné na paní Janu Novotnou.

č. 31/2010: ZMČ bere na vědomí výsledky ankety 10 problémů Libuše a Písnice roku 2010.

č. 32/2010: ZMČ souhlasí s rozpočtovou změnou č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, ve všech bodech.

č. 33/2010: ZMČ souhlasíprominutím nevymahatelné pohledávky za firmou Hal-pra, spol. s r. o., a s vyjmutím pohledávky ve výši 54 tis. Kč z účetnictví ÚMČ Praha-Libuš.

č. 34/2010: ZMČ souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky za firmou Nina, spol. s r. o., a s vyjmutím pohledávky ve výši 260 tis. Kč z účetnictví ÚMČ Praha-Libuš.

č. 35/2010: ZMČ souhlasí s  prominutím nevymahatelné pohledávky za firmou Masospol, a. s., a s vyjmutím pohledávky ve výši 850 tis. Kč z účetnictví ÚMČ Praha-Libuš.

č. 36/2010: ZMČ schvaluje dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Meteorologická. Pověřuje starostu Petra Mráze podpisem tohoto dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 37/2010: ZMČ schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na stavbu komunikace na části pozemku parc. č. 990/8, k. ú. Písnice za symbolickou částku 1000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 38/2010: ZMČ ukládá radě MČ Praha-Libuš zajistit vypsání výběrového řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, jehož cílem je výběr partnera pro rekonstrukci a přestavbu garážového objektu nacházejícího se v ulici Dobronická čp. 694  v k. ú. Libuš.

č. 39/2010: ZMČ schvaluje prodej pozemku parc. č. 245 o výměře 67 m2, zahrada v k. ú. Písnice, obec Praha, paní Elišce Kopecké za cenu 211 720,- Kč dle znaleckého posudku číslo 2476-94/10 vypracovaného dne 9.  9. 2010 Vladimírem Kubenkou, Masarykova 345, Řevnice. Pozemek parc. č. 245 v k. ú. Písnice, obec Praha je veden na LV 530 pro k. ú. Písnice, obec Praha s vlastnickým právem hl. m. Praha, svěřen MČ Praha-Libuš. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku včetně zápisu do katastru nemovitostí nese kupující. Pověřuje pana starostu Petra Mráze podpisem kupní smlouvy a návrhu na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 40/2010: ZMČ schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - objektu hromadných garážových stání čp. 694 ul. Dobronická. Pověřuje starostu MČ Praha-Libuš pana Petra Mráze podpisem tohoto dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 41/2010: ZMČ souhlasí s vyplacením odměn členům výborů a komisí Zastupitelstva MČ Praha-Libuš z řad občanů za rok 2009 v maximální celkové výši 70 tis. Kč. Konkrétní výši odměn stanoví Rada MČ Praha-Libuš.

č. 42/2010: ZMČ souhlasí s návrhem úpravy územního plánu U 0922 dle situace J. Ziky z 07/2010 na pozemcích 835/109 a 835/116, k. ú. Písnice, z kódu využití území OB-A na OB-C. Situace návrhu tvoří nedílnou přílohu usnesení.

 

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová 


<< nahoru

ikonka MČ PRAHA-LIBUŠ CHCE JEDNAT EKOLOGICKY

Č Praha-Libuš získala ve 4. výzvě Revolvingového fondu MŽP grant ve výši 1 168 982 korun na realizaci projektu Environmentálně příznivé chování institucí MČ Praha-Libuš - praktická cesta k udržitelnosti.

Projekt je zaměřen na tzv. zelené úřadování. Cílem projektu je zavést opatření, která povedou k environmentálně šetrnému chování úřadu MČ Praha-Libuš a jedné pilotní školy - ZŠ L. Coňka. Tato opatření pak využijeme pro osvětu a informování veřejnosti o možnostech a výhodách ekologického provozu institucí i domácností. Projekt bude zahájen v listopadu 2010 a ukončen v říjnu 2012.

Do projektu budou zapojeni zastupitelé a radní městské části, pracovníci úřadu a pilotní základní školy a také žáci této školy. Veřejnost a další organizace zřizované městskou částí budou v rámci projektu využívat environmentálně šetrných opatření při návštěvách veřejných budov a budou se účastnit kampaní Den Země, Dny Zdraví a Den udržitelné energetiky. Dále bude projekt využívat plakáty, letáky, samolepky, brožury, kalendáře a pravidelné informace na webových stránkách MČ a v měsíčníku U nás.

Tímto projektem městská část navazuje na úspěšný projekt Strategický rozvoj MČ Praha- Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje, který byl podpořen v 1. výzvě Revolvingového fondu a jeho realizace proběhla v období září 2008 - květen 2010. V září 2010 Ministerstvo životního prostředí schválilo závěrečnou zprávu k projektu a vyplatilo zbývající finance a tímto byl projet oficiálně ukončen.

Markéta Grundová, pracovnice fondů EU, ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

Téma

ikonka VYZNEJTE SE VE SVÝCH PENĚZÍCH (13)

PODÍLOVÉ FONDY A AKCIE

Ano, je to tak: převážná většina českých domácností drží veškeré své finanční rezervy především na účtech s nízkým výnosem. Zdůvodněním většinou bývá averze k riziku. Má-li to být sázka na jistotu, pak se jedná o jistotu ztráty. Nebo přinejmenším nulového výnosu.

Na hodnotu našich peněz totiž neustále působí inflace. K ochraně před ní ještě tak stačí podílové fondy peněžního trhu nebo spořicí účty. Pro splnění dlouhodobých cílů však je třeba výkonnějších nástrojů, portfolia namíchaná z akcií a dluhopisů. Rozumně balancovaný mix investic kapitálového trhu poskytne v delším časovém horizontu průměrný výnos šest až sedm procent ročně. Pro názornost se podívejme na ilustrační tabulku:

počáteční vklad

roční úrok

za 10 let

za 15 let

za 20 let

100 000,-

3 %

134 392,-

155 797,-

180 611,-

100 000,-

6 %

179 085,-

239 656,-

320 714,-

Vidíme, že rozdíl výnosů značně vzrůstá v čase. Pro dlouhodobé záměry, jakým je například finanční nezávislost, je využití vysoce výkonných investic nezbytností. Jinak se okrademe o nezanedbatelné částky a náročnější cíle budeme plnit jen s obtížemi. V horším případě bychom se některých z nich museli vzdát úplně.

No jo, jenže co s tím rizikem? Předně, rizika ohrožující investice jsou všelijaká. Například lidé spořící v kampeličkách se na vlastní kůži přesvědčili o kreditním riziku. To je situace, kdy daný peněžní ústav či emitent cenných papírů není schopen splácet své závazky. Pokud investujeme prostřednictvím otevřených podílových fondů, takové nebezpečí se nás prakticky netýká. A to dokonce i v případě, že zkrachuje správcovská společnost daného fondu. Jeho majetek totiž investiční společnosti nepatří, a v případě konkursu a vyrovnání není součástí konkursní podstaty. Peníze v bance bohužel takto zabezpečeny nemáme, zato však jsou do určitého limitu kryty pojištěním vkladů.

V případě akciových investic je hlavním rizikem kolísavost, volatilita. Což znamená, že během roku můžeme na trzích vydělat klidně třicet i více procent, ale také stejně tolik ztratit. Prodělečných období je ovšem historicky významně méně a především, z dlouhodobého hlediska akciové trhy rostou v průměru 7-14 % ročně. Každopádně, kolísání je nepříjemné. Slabší povahy období poklesu neustojí, likvidují pozice a realizují ztráty. Ochrání nás pouze železná disciplína a především jasná představa o tom, kam která investice směřuje. Pokud se značně sníží hodnota mých vkladů, které budu potřebovat za osm let, jsem v klidu. To je normální. Kdyby se tak stalo rok dva před koncem, mám průšvih.

Kvůli tomu portfolio nesmí zůstat statické, používáme tzv. investiční brzdu. V původně agresivním mixu pro dlouhodobou potřebu, s převahou akciových titulů, postupně přibývá dluhopisů a na závěr celý objem skončí v peněžním trhu, kde se mu nemůže nic stát. Z toho plyne i potřeba čas od času, nejméně jednou za dva roky, revidovat finanční plán a provést příslušné úpravy v nastavení aktiv.

Dalším opatřením, stejně tak důležitým, je využití konceptu pravidelného investování. Ať si trhy provádějí jakékoli hrátky, nakupujeme po malých částkách a tedy v dlouhodobém měřítku za průměrnou cenu. Tím eliminujeme riziko, že při velkém objemu investice trefíme vrchol nějaké bubliny a po následném poklesu se budeme potit hrůzou ještě několik let. Lidé jsou totiž notoricky neschopni předvídat vzrůsty a pády trhů, které jsou poháněny více psychologickými faktory, než racionálními ekonomickými úvahami. Pokud si myslíte opak, možná se budete lépe cítit v kasinu než v prostředí investic.

Nyní již známe rizika dlouhodobých, vysoce výnosných finančních nástrojů, a rovněž jak s nimi zacházet. Zbývá jen stanovit požadovaný objem financí pro splnění budoucích cílů, ovšemže při započtení vlivu inflace, a časový horizont plnění. Pro investiční výpočty si stáhněte kalkulačku z webu.

František Friš, e-konzultant


<< nahoru

ikonka PŘÍRŮSTEK STĚHOVÁNÍM SE SNIŽUJE

Letošní pololetní výstup Českého statistického úřadu (k 30. 6. 2010) v položce stav obyvatel hlavního města by se dal charakterizovat větou: Přírůstek stěhováním v Praze se snižuje. A jak je to v naší městské části?

Celkově se počet obyvatel v Praze opět zvětšil. Zatímco ale v minulosti to bylo dáno vysokým migračním přírůstkem, od začátku tohoto roku se situace změnila. Růst počtu obyvatel je z větší míry dán kladným přirozeným přírůstkem.

V Praze se v prvním pololetí živě narodilo 7 337 dětí, zemřelých bylo 5 889. Stále přetrvává přebytek narozených nad zemřelými osobami. Narozených bylo v prvním pololetí 2010 více než ve stejném období roku 2009. Kladný přirozený přírůstek byl v Praze poprvé zaznamenán v roce 2006 (po 26 letech) a také v prvním pololetí 2010 je stále kladný. Dokonce několikanásobně převýšil hodnotu dosaženou v 1. pololetí roku 2009. I když v prvním čtvrtletí 2010 došlo k tomu, že počet vystěhovalých z Prahy byl vyšší než počet přistěhovalých, data za celé pololetí snížení migrační atraktivity hlavního města Prahy potvrdila jen částečně. Počet přistěhovalých v celém prvním pololetí 2010 byl vyšší než počet vystěhovalých. Přírůstek stěhováním je ale velmi výrazně nižší než v prvním pololetí roku 2009. Pouze o 598 lidí více se do Prahy přistěhovalo, než se z ní vystěhovalo. Migrační přírůstek byl dlouho v řádu tisíců osob, v prvním pololetí 2010 se jedná o pouhé stovky osob.

Pro přehlednost uvádím v tabulce údaje týkající se konkrétně naší městské části a (pro srovnání) částí sousedících a srovnatelných:

Název MČ

Stav
1. 1. 2010

Sňatky

Rozvody

Narození

Zemřelí

Přistě-hovalí

Vystě-hovalí

  hl. m. Praha celkem

1 249 026

2 221

1 685

7 337

5 889

16 152

15 554

  Praha 4

129 475

213

160

707

763

3 083

3 555

  Praha 12

54 893

109

62

317

190

1 143

1 288

  Praha-Libuš

10 020

15

16

66

24

308

477

  Praha-Kunratice

8 458

15

16

56

26

295

257

  Praha-Zbraslav

9 420

20

13

56

42

193

212

A v další tabulce provedu procentuální vyjádřených zaznamenaných údajů

Název MČ

Stav
1.1.2010

Sňatky

Rozvody

Narození

Zemřelí

Přistě-hovalí

Vystě-hovalí

  hl. m. Praha celkem

1 249 026

0,17%

0,15%

0,59%

0,47%

1,3 %

1, 2%

  Praha 4

129 475

0,17%

0,12%

0,55%

0,59%

2,3%

2,8%

  Praha 12

54 893

0,20%

0,11%

0,58%

0,35%

2,1%

2,3%

  Praha-Libuš

10 020

0,15%

0,16%

0,66%

0,24%

3,7%

4,8%

  Praha-Kunratice

8 458

0,18%

0,19%

0,66%

0,31%

3,5%

3,0%

  Praha-Zbraslav

9 420

0,21%

0,14%

0,59%

0,45%

2,1%

2,3%12

Materiál ČSÚ pro U nás zpracoval Jiří Brixi


<< nahoru

Salón

ikonka Smuteční oznámení


<< nahoru

ikonka VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

V měsíci listopadu 2010 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 82 let, 83 let, 84 let, 85 let, 86 let, 87 let, 89 let, 90 let, 92 let a 94 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

Jindřich Chaloupka

Alena Handrychová

Elena Zimmermanová

Ludmila Matyášová

Dana Machová

Josef Vejmelka

Vlasta Reifová

Stanislav Kračmar

Miluše Melicharová

Libuše Brůhová

Milada Smolíková

František Sauer

Květoslav Dušek

Marie Beranová

Eduard Korb

Asen Pavlov

Blažena Liscová

Růzena Holá

Marie Hošková

Bořík Procházka

Pavel Zedník

Marie Jokešová

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.

Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografie v našich místních novinách „U nás", je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou -  tel. 244 021 423. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení.


<< nahoru

ikonka DIVADLO

Základní škola Meteorologická zprostředkuje žákům divadelní zážitky. Jaká představení děti navštívily a jak je přijaly?

Zlatovláska

V září jsme navštívili balet s názvem Zlatovláska ve Stavovském divadle. Měli jsme velmi dobrá místa v deváté řadě.

Představení bylo o kuchařovi Jiříkovi, který ochutnal hada určeného pro krále. Had měl zvláštní schopnost. Ten, kdo ho ochutnal, rozuměl všem zvířatům. Když král zjistil, že ho ochutnal Jiřík, poslal ho hledat ženu s krásnými zlatými vlasy nazývanou Zlatovláska. Cestou Jiřík pomohl mravencům, malým krkavcům a zlaté rybce. Když dorazil, spatřil Zlatovlásku a její sestry. Pak dostal tři úkoly, které udělal s pomocí zvířat a mohl si odvést Zlatovlásku. Ale Zlatovláska nechtěla být s králem. Když to král zjistil, poslal Jiříka ke katovi. Když Jiřík zemřel, Zlatovláska vzala mrtvou vodu, pokropila useknuté místo a rána se zahojila. Pak Zlatovláska polila Jiříka živou vodou a ten náhle oživl. Když to uviděl král, polil se mrtvou vodou a umřel.

Opona spadla a pak se znova zvedla a herci se začali klanět. Diváci tleskali asi 30 minut.  

Jakub Povolný a Tomáš Nguyen, 7.A

Prodaná nevěsta

Začátkem října někteří žáci naší školy zhlédli představení opery Prodaná nevěsta, která se hrála v Národním divadle.

Operu složil Bedřich Smetana, který je také autorem oper  Hubička a Tajemství. Před námi se odehrával příběh Jeníka a Mařenky, dvou zamilovaných, jejichž štěstí jim chce překazit Kecal - vesnický dohazovač. Vše ale dopadlo dobře a herci i orchestr mohli sklidit velký aplaus.

Děkujeme paním učitelkám za doprovod dětí a doufáme, že bude další příležitost k návštěvě podobné slavnostní události. 

Rebeka Larvová, 6.A<< nahoru

Zveme

ikonka KLUB JUNIOR

DĚTSKÝ SBOR Klubu Junior

www.klubjunior.cz

Na Okruhu 395/1
142 00 Praha 4
tel. 604 273 968, 605 486 126

Nově otvíráme kurz sborového zpěvu pro žáky 1. stupně ZŠ, pravidelné pěvecké zkoušky (lekce) každé pondělí od 14 do 15 hod.

Náš sbor vás naučí:

♪ správné používání lidského hlasu

♪ písně v různých jazycích

♪ hru na doprovodné hudební nástroje

♪ seznámení s hudební teorií pomocí hry

♪ reprezentaci na pódiu

Nabízíme:

♪ kvalitní výuku vedenou vzdělaným lektorem

♪ pravidelné koncertní vystoupení

♪ široké spektrum písní

♪ moderní i klasický repertoár

♪ prostornou učebnu s klavírním doprovodem

♪ účast na soutěžích

Mgr. Zuzana Treslerová

ZUMBA

JDEME NA TO! Přijďte si užít zumbu! J

Vždycky se vám líbily latinsko-americké tance, ale neměli jste odvahu je vyzkoušet, protože se vám zdály příliš složité? Nebo už vás nebaví aerobic nabitý posilováním? Pak je tu pro vás ideální kombinace - Zumba.

Co to vlastně je:

Jde o fitness program s latinsko-americkými prvky. Při hodině budete pálit kalorie, aniž byste o tom věděli, jen tím, že se budete dobře bavit. Zatančíte si Regaton, Calypso, Sambu, Quebraditu, Belly dance, Cumbii i Merengue. Čeká vás hodina plná tance, zábavy, posilování i relaxace.

Co potřebujete?

Oblečení a obuv na cvičení, ručník a dostatek pití.

Vždy v úterý v 17.30tělocvičně Klubu Junior, Na Okruhu 1, sídliště Písnice.

Přijďte, těším se na vás.

Jitka F.

1jita@seznam.cz


<< nahoru

ikonka POZVÁNÍ NA KARLŠTEJN

Vážení senioři, rád bych vás pozval na předvánoční posezení dne 9. 12. 2010 do Koliby U Elišky v městečku Karlštejn.

Jedeme dvěma autobusy, odjezd je pro všechny z konečné autobusové zastávky č. 113, ul. Na Konečné, Praha-Písnice. Sraz ve 13.30 hodin, odjezd autobusů ve 14.00 hodin. Návrat předpokládáme okolo 19. hodiny opět na místo odjezdu.

V kolibě je pro vás zajištěno menu s přípitkem (nápoje si každý hradí sám). K tanci i poslechu zahraje hudební skupina.

Pokud jste senior nebo seniorka s trvalým pobytem v městské části Prah-Libuš a máte zájem strávit hezkou předvánoční chvilku,volejte na humanitní odbor od 15. 11. do 26. 11. na tel. 244 021 423, 244 021 421, 244 401 646, 244 021 422

Petr Mráz, zastupitel MČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Mateřské centrum Kuřátko, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš, kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719, www.kuratko.mistecko.cz

Otevírací doba centra: pondělí až pátek 9.00-12.00 hod.

Montessori herna: středa + čtvrtek 10.00-12.00 hod.

Příspěvek na rodinu: jednorázově 40 Kč, předplatné 300 Kč/10 návštěv, tj. 30 Kč/rodinu. Montessori  herna jednorázově 100 Kč, předplatné 300 Kč/5 návštěv, tj. 60 Kč/rodinu. 

První návštěva centra a Montessori herny ZDARMA! Doprovodné služby - PC koutek,stálá burza.Přijďte a vyzkoušejte, jak si u nás můžete odpočinout! Skladbu programu Montessori herny a případné změny v programu, naleznete na webu MC.

Pokračují přednášky a besedy ke kampani Dny zdraví. Od září máme otevřeno již od 9 hodin, nyní také ve středu 17. 11. (stát. svátek). Začátky všech akcí, není-li uvedeno jinak, od 10 hodin. Odpoledne centrum otevřeno vždy min. 15 minut před začátkem  akce. Registrace na akce: registrace.kuratkomc@seznam.cz

LISTOPAD  2010 - VÝBĚR Z PROGRAMU

8. 11. Oslava 9. narozenin Kuřátka - karnevalové masky vítány, tanečky, dort.   

8. 11. od 16.00 Canisterapie - terapeutický a psychosociální vliv psa a dalších zvířat na člověka.

10. 11. Podzimní očista těla - zelené potraviny s M.Slámovou. Nebude chybět sportováníčko.

10. 11. od 16.00 Vývojové fáze řeči u nejmenších dětí (od narození do předškolního věku). Jak se vyvíjí dětská řeč, hlásky. Jak umět rozlišit, kdy je ještě vše v pořádku a kdy už je třeba obrátit se na odborníka.

11. 11. Výroba lampionů na lampionový průvod

11. 11. od 16.00  Způsoby řešení konfliktů a sporů (nejen)v rodině.

15. 11. Učení hrou aneb Neobvyklé logicko-motorické hračky pro nejmenší děti.

17. 11. od 17.00 Lampionový průvod aneb Cesta za pokladem. Sraz před MC Kuřátko v 16.45, s sebou lampiony, pláštěnky, dobrou náladu. Dobrodružná cesta nočním městem a překvapení v podobě pokladu. Akce se koná za každého počasí. Účast všech členů rodiny vítána! Nebude chybět ani překvapení pro rodiče. Z organizačních důvodů prosíme o předběžnou registraci účastníků v centru nebo na e-mailu: registrace.kuratkomc@seznam.cz

18. 11. Zásady první pomoci (nejen) pro rodiče I. - úrazy, prevence, způsoby ošetření zranění.

18. 11. od 16.00 Pěstounská a náhradní rodinná péče o děti  - právní rámec a aspekty různých typů péče.

22. 11. Povídání o životě a kouzlu Kyrgyzstánu - začátek v 9.30, vstup ZDARMA. Dopoledne plné kouzelných chutí z této země, tradiční hudba a příjemné povídání s Gulaym, matkou dvou malých dětí. O rozdílech ve výchově, o kultuře a o odlišnostech každodenního života. Ukážeme si fotky z tamního života a  krajiny. Zvláštní host - ředitelka o. s. Alterra. Povídání o projektu, do kterého se můžete zapojit i vy - veselý úsměv pro dětský domov.

23. 11. od 11.00  Loutkové divadlo J. Hrubce: Zvířátka a loupežníci, 30 Kč/osobu, z organ. důvodu  prosíme o registraci mailem nebo osobně v centru. Vhodné pro rodiče a děti od cca 1,5-2 let.

24. 11. Jak co nejlépe podpořit osobnostní rozvoj svého dítěte, prvotní učení a domácí vzdělávání .

25. 11. Zásady první pomoci (nejen) pro rodiče II. zaměřeno na prevenci a ošetření zvláště u dětí

25. 11. od 16.00 Zásady kooperativního vyjednávání aneb Jak si navzájem porozumíme - jak vhodným způsobem (nejen) v rodině vyjednávat, se dozvíte od lektorky D.Vrabcové.

29. 11. Divadélko pro nejmenší a zpívání s kytarou. 

30. 11. od 9.30 Adventní věnce - možnost vyrobit si pod vedením zkušených aranžérek ozdobu vánočního stolu. Přihlášky e-mailem či  přímo v MC do 24. 11. Cena dle spotřebovaného materiálu od 1 Kč, možno donést vlastní ozdoby. Vstupné obvyklé.

POZOR

5. a 6. 12. Mikulášské besídky v Kuřátku. Zájemci o účast, registrujte se už nyní. Více informací o akci a časech na webu MC. Dárky pro děti, tance, písničky. Čert chodí jen v neděli  :-) 

Činnost MC Kuřátko podporují v roce 2010 v rámci svých grantových programů na podporu rodiny Ministerstvo práce a sociálních věcí a programu na podporu a rozvoj volnočasových aktivit městská část Praha-Libuš

Za MC Kuřátko Katka Tomešová

<< nahoru

ikonka LAČHE ČHAVE

O poloviny měsíce října jsme vyzkoušeli otevření volnočasového klubu Lačhe Čhave i o víkendech a díky vysoké účasti klientů dochází k rozšíření otevírací doby. Na pátek, sobotu a neděli máme naplánované výlety, soutěže a společenské akce. Do klubu může přijít kdokoliv ve věku 6 - 15 let, klub je zcela zdarma. Na výlety a víkendové akce je obvykle malý finanční příspěvek na jízdenky a vstupné. Přihlášku na akce si můžete vyzvednout osobně v klubu nebo nás kontaktujte e-mailem.

Kde nás najdete:

Budova SAPA, 6. patro, Libušská 319/126, 142 00 Praha-Libuš

Otevření klubu:

Pondělí až čtvrtek 14 - 18 h

Pátek, sobota a neděle 13 - 18 h

Program na listopad:

5. 11. Návštěva botanické zahrady

6. 11. Kino 3D Smíchov - Legenda o sovích strážcích

7. 11. Dětská diskotéka

12. 11. Miniolympiada v Modřanské rokli

13. 11. Kino Smíchov - Alfa a Omega

14. 11. Dětský karneval (13-15 h výroba masek, 15-18 h soutěže a taneční zábava)

19. 11. Návštěva muzea - putování za dinosaury

20. 11. Kino Smíchov - Karate Kid

21. 11. Návštěva aqvaparku Průhonice

25.-28. 11. výjezd do Velké Úpy - putování do jiného světa

Kontaktní informace: www.lache-chave.cz, info@lache-chave.cz, +420 723 293 601

Těšíme se na všechny.

Markéta Foltýnková, předsedkyně o. s. Lačhe Čhave


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM KLUBU

Všechny příznivce Klubu Senior srdečně zveme na program připravený na měsíc listopad 2010:

2. 11.  Na odpoledne jsme do klubu pozvali pražskou policii, která nás bude opět po čase informovat, na co si máme v současné době zvláště dávat pozor.

9. 11. Opět pokračování v seznamování s problémy od naší místní okrskové policie v Libuši. Přijďte a budete vědět více, toto setkání vždy přináší mnoho zajímavého.

16. 11. Program připravovaný pro rozcvičení našich seniorů a jak s úspěchem doma pokračovat. Přináší vždy mnoho úsměvů a pobavení a na závěr končíme s písničkou za doprovodu p. prof. Kaněrové, která vše zorganizuje a velmi pěkně i se zajímavostmi

předává.

23. 11. Ke slovu Třebíz není co dodávat! Jako každým rokem v době předmikulášské odjíždíme do nedalekého Třebíze za písničkou, tancem, pobavením. Tentokráte si můžeme objednat i speciální procedury, které hotel Pod Sluncem nabízí. Kromě zdravotních masáží také koupele, rady pro zažívání, léčitelské metody a v neposlední řadě též vyzkoušené rady z hvězd a karet. Odjezd plánujeme na desátou hodinu ze stanice U Eimů, návrat v 19 hodin na stejné místo.

30. 11. Toto odpoledne si přijďte zhlédnout promítání z DVD, a to programu o rozvoji Prahy 4. Bude to jistě velmi zajímavé!

7. 12. Odpoledne zasvětíme zejména svátku Mikuláše, s různým povídáním a pochopitelně s volnou zábavou

14. 12. Slavnostní zakončení starého roku v Klubu s vrstevníky a možná i něco navíc!

KNIHOVNA

Je stále otevřena pravidelně každé úterý od 14.00 do 18.00 hodin.

UPOZORŇUJEME

Oznámené akce, Jizerky a Jívka-Náchod-Kudowa zdroj jsou naplněny.

Dále se připravuje Španělsko, Luhačovice, Šumava, zahrádkáři, a to již na jaro příštího roku 2011! Informujte se v Klubu, nebo na telefonním čísle 608 511 980, 2619124404.

Pro divadelní nadšence oznamujeme, že se bude konat divadlo jak v listopadu, tak v prosinci. Je jen potřeba cca v polovině měsíce listopadu, máte-li, zájem, informovat se na tel. čísle 608 511 980 u p. Prchlíkové nebo v Klubu Senior.

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

<< nahoru

ikonka Mikulášská zábava


<< nahoru
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 02/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý