Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 12/2010Kronika

ikonka NOVÉ ZNAČENÍ CYKLOTRAS

Na území Libuše a Písnice bylo osazeno dopravníznačení celoměstské cyklotrasy A 42.

Cílem akce bylo propojitjižní část cyklistické trasy A 42 s navazujícím územím Středočeského kraje. Projektovoudokumentaci za 70 000 korun zajistila městská část Praha-Libuš. Osazenídopravního značení realizovala Technická správa komunikací hl. m. Prahy.Dopravní značení zůstává ve správě této organizace.

Anna Rusiňáková, odbor životního prostředí a dopravyÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka JAK SE DĚLÁ PIVO ATD.

V partěnašich stálých účastníků seniorských zájezdů při cestě ze Slovenska padl návrhuspořádat ještě jeden podzimní výlet třeba na Šumavu. Organizační výbor slíbil,zapracoval a výlet byl připraven - do Domažlilc, s prohlídkou města Chamv Německu.

Plzeňský Prazdroj s programem „Jak se dělápivo" a s ochutnávkou mnohé nadchnul, Horšovský Týn byl bezkonkurenční,ubytování v Domažlicích praktické ve dvojlůžkových pokojícíchs perfektním umístěním autobusu a dobrým jídlem po dobu tří dnů.Prostorné posezení pro naše hudební večery zcela nadchlo, sympatický Jakub Rousnabídl perfektní doprovod k našim písničkám, a to mu je teprve patnáct! Bylmezi námi očividně rád a chce s námi vždycky cestovat. Jsme moc rádi! Takžese zpívalo, povídalo, vyprávěly se příběhy, anekdoty...

Výjezd za hranice do Německa byl rozdělen na částv nákupním centru, kde jsme se nadchli nad vším možným, a na částhistorickou, kde jsme obdivovali historické stavby, obchůdky, kostely a muzea.Bezproblémový byl přechod hranic bez jediného celníka, hranice průjezdné, jako bynikdy nebyly.

Den třetí byl zasvěcen turistice s  prohlídkoupamátníku J. Š. Baara, s obědem v restauraci Na Výhledech a turistikou doKlenčí pod Čerchovem za krásného slunného počasí. Autobus nás očekával u malédílničky v Klenčí na předem domluvené exkurzi do výrobny porcelánu  s ukázkou malování tzv. domažlickéhoornamentu. Moc se nám to líbilo, nakoupili jsme malé dárečky a spokojeně odjelina večeři. Posezení po večeři bylo ve znamení oslavy pana Václava, pro kteréhojsme připravili dárek s příhodnou básničkou. Tento spontánní nápad se ujal ajmenovaného Václava potěšil a pak se gratulovalo, zpívalo, tančilo a slavilo.

Poslední den výletu byl zachmuřený. Nějaké mrholenínás ale nerozházelo. Čekalo nás město Klatovy s katakombami, baroknílékárnou a velmi dobře vybranou restaurací. Po obědě jsme opět ujížděli zahistorií. Vodní hrad Švihov s příjemným průvodcem, který si nenechal nicpro sebe a hodinu a půl nám vydával veškerá tajemství hradu. Neopomnělpřipomenout, že zde se natáčel film Tři oříšky pro popelku.

V pohodě a bez problému jsme dorazili domů. Panřidič zastavoval, kde bylo potřeba, zajel i do Písnice, a tak i na závěr byli výletnícispokojeni.

Děkujeme organizačnímu výboru za přípravu zájezdu abudeme se těšit v příštím roce na další výlet do Domažlic, a to jinýmsměrem a za jinými historickými místy.

ZaznamenalaZdena Prchlíková 


<< nahoru

ikonka PODZIM MEZI DOMY

Měsíc říjen utekl v Mateřskéškole Mezi Domy jako voda a ze stromů nám opadalo barevné listí. Využili jsmeho k lepení, obtiskování a k dalším pracovním činnostem.

Když foukalo, pouštěli jsme draky, které jsme si samivyrobili. V přírodě jsme sbírali kaštany, šišky, jeřabiny, žaludy, oříšky,stromovou kůru a vyrobili jsme si tzv. Podzimníčka. Povídali jsme si opodzimním lese, jak žije louka a pole na podzim. Učili jsme se básničky,písničky, nechyběly ani oblíbené omalovánky, skládanky a vystřihovánky. Celépovídání o podzimu jsme zakončili společným výletem do Vraného nad Vltavou, kamjsme cestovali vláčkem. Byl to krásný zážitek. Viděli jsme přehradu, malénádraží a krásný hrad v parčíku. Výlet se nám líbil, počasí nám přálo.

Milena Fiedlerová a děti ze třídy Berušky


<< nahoru

ikonka DENNÍ STACIONÁŘ PARKINSON

V Praze-Libuši, v Brunelově ulici, bylv říjnu letošního roku otevřen první stacionář pro nemocné Parkinsonovouchorobou. Společně se stacionářem byla vybavena a postupně se uvádí do provozurehabilitace, která je pro tyto nemocné velmi důležitá hned od počátku nemoci. Zařízeníje určeno klienům z celé Prahy a ti sem pomalu začínají docházet.

Pod vedením odbornéergoterapeutky Lucie a s pomocí sociální pracovnice Magdalény se snažímezajistit klientům program na celý den. Také máme v plánu další aktivity,jak kulturní, tak společenské, které klientům zpříjemní život, stabilizujíjejich zdravotní stav a mnohým zase pomohou nabýt sebevědomí, které tatochoroba ubírá.

Bude k nám docházetpsycholog, logoped, neurolog a již jednou týdně ordinuje paní doktorka na rehabilitaci.

Parkinsonova choroba jeneurogenerativní onemocnění, způsobené nedostatkem dopaminu, který je potřebnýk přenosu nervového vzruchu na neuronech. To se projeví u nemocnéhotřesem, ztuhlostí, akinesií nebo poruchou stability. Pomalé, plíživě se rozvíjejícíonemocnění často zapříčiní u nemocného deprese, stejně tak nucený odchod zezaměstnání či rozpad manželství.

Stacionář provozuje Domovseniorů Háje s paní ředitelkou Bc. Dagmar Zavadilovou. Vybaven jez peněz získaných z adventního koncertu v prosínci 2009, jehokapacita je až 15 lidí. Zatím není naplněna, ale časem se jistě o stacionářidozví více lidí a zájem stoupne.

Nesmím zapomenout navybavení rehabilitace, kde je magnetoterapie, ultrazvuk, lymfodrenáž,elektroterapie a ještě přibude vana s perličkou a podvodní masáží. Rehabilitacimohou navštěvovat jak klienti ze stacionáře, tak ambulatně nemocní z celéPrahy.

Na závěr bych rádapozvala všechny zájemce na vánoční besídku, která se zde koná  9. prosince od 13 hodin, vystoupí EvaHenychová, zpěvačka a kytaristka. Přijeďte se podívat, případné zájemce o stacionářrádi provedeme a seznámíme.

Veškeré informace ostacionáři a rehabilitci najdete na www.dshaje.cza dále na telefonním čísle 774 443 557.

Mária Opltová, koordinátorka stacionáře a nemocnáParkinsonovou chorobou      


<< nahoru

ikonka NEJHEZČÍ ROZKVETLÁ MÍSTA V LIBUŠI A PÍSNICI

Letos již druhým rokem proběhla v našíměstské části soutěž Rozkvetlé okno,balkón a okolí domu. Impuls k jejímu pořádání vzešel z projektu ZdraváLibuš a Písnice a místní Agenda 21. Obyvatelé ale i firmy měli možnost poslat fotografieupravených ploch a přihlásit se do soutěže. Naším záměrem bylo podpořitvšechny, kteří se starají o své okolí, zvelebují ho a dělají tím radost nejensobě, ale i všem ostatním.

Pro mnohé občany jezálibou a oblíbeným koníčkem pečovat o svou zahrádku, okno nebo balkón. Víme otom a jsme tomu rádi.  A budeme ještěraději, když se o ta pestrobarevná zákoutí podělí. Příležitost k tomu bude i vpříštím roce.

A jak to letosvlastně dopadlo? Byly vyhlášeny celkem čtyři kategorie a přihlásilo se do nich24 přispěvatelů. Zvláštní poděkování patří jediné odvážné firmě - SkladySlabihoud, která se stala průkopníkem v této kategorii a do budoucna, doufáme,i inspirací pro ostatní. Mezi firmami jsme v městské části sice našli pěkné,upravené prostory, ne všichni ale byli ochotni se do soutěže přihlásit. Třebase to povede v dalším ročníku změnit.

Je na místě vyjádřitnaše díky i sponzorům soutěže - Zahradnictví Louka, zastoupenému paní Loukotovou,firmě Bodypoint paní Hejtmánkové, panu Chaloupkovi, majiteli cukrárny, jídelnya pizzerie Don Pablo, a úřadu naší městské části. Paní Loukotová a Hejtmánkovábyly i členkami hodnotící komise. 

Ti, kteří se umístiliv jednotlivých kategoriích na prvních místech, si odnesli domů sladkou odměnu -dort ve tvaru loga soutěže, který věnoval pan Chaloupek. Paní Hejtmánkováposkytla poukázky v hodnotě 2000, 1500 a 1000 korun do květinářství Bodypoint.Výherci v další kategorii získali od paní Loukotové dárkové poukazy ve stejnýchhodnotách do zahradnictví Smitka ve Vestci. Městská část věnovala poukázky dokvětinářství Bodypoint. Děkujeme všem.

Slavnostní vyhlášenívýsledků se uskutečnilo v pondělí 1. listopadu za účasti bývalého starostyPetra Mráze v nově zrekonstruovaných reprezentačních prostorách městské části vulici Libušská. Fotografie ze slavnostního předávání cen si můžete prohlédnouti na webových stránkách městské části. 


<< nahoru

ikonka ZÁSAH PROTI TERORISTICKÉMU ÚTOKU

Sbordobrovolných hasičů Písnice si sáhl Až nadno - tak se jmenovalo tematické cvičení jednotek Integrovaného záchrannéhosystému při simulovaném teroristickém útoku na školu v Kladně, jehož sepísničtí hasiči zúčastnili.

Ozvala se střelba, výkřiky a nářek. Ze dveří Střednízdravotnické školy v Kladně vybíhají tři zranění, dívka na půli cesty zasvobodou padá na trávník a zůstává ležet. Velkou rychlostí k budově přijíždípolicejní vůz.

Dva muži zákona se opatrně s připravenými zbraněmipřibližují ke dveřím. Po spatření ozbrojených teroristů volají posily. Pochvilce přijíždějí tři další vozidla se zásahovou jednotkou. U školy se jižtvoří hlouček prvních zvědavců. Ozývají se další výbuchy. Z aut vyskakujímaskovaní policisté a okamžitě podnikají první kroky. Přikrčení, se zbranípřipravenou kdykoliv vystřelit, pomalu školu obkličují. K zásahu je připraventaké pyrotechnik. Přijíždějí i hasiči a záchranáři.

Už je jasné, co se stalo. Teroristé drží ve školníbudově neznámý počet rukojmích. „Zazvonil nám telefon od operačního důstojníkaa vyjeli jsme na sdělenou adresu. Všude rány, střelba, kouř, policie a plnolidí, kteří křičeli. Hned po příjezdu k zásahu jsme byli informování o tom, žeškola byla obsazená teroristy," sděluje příčiny shonu jeden ze záchranářů.

Po chvíli zásahová jednotka policie vniká do budovy,ozývá se střelba a po krátkém okamžiku mohutný výbuch. Exploze byla tak silná,že se otřásla okna zásahových vozidel. Po několika desítkách vteřin hrobovéhoticha vychází z budovy velitel policie s pyrotechnikem a sděluje hasičům azáchranářům, že všichni teroristi jsou zneškodněni. Při vstupu policie dobudovy odpálil jeden terorista nálože, jejichž výbuch zranil velký počet lidíuvnitř a způsobil požár. Další nebezpečí výbuchu prý nehrozí. Jeden policistabyl zraněn odraženou kulkou do nohy.

V té chvíli předává místo zásahu hasičům, kteří poprozkoumání zakouřených prostor a po dohašení požáru, předávají velenízáchranářům. Po vstupu do budovy záchranáři zjišťují, že nálož byla odpálena vtělocvičně plné lidí a uvnitř je asi 40 zraněných osob. Po rychlém roztříděníbyli všichni ranění evakuováni z budovy za pomoci hasičů a na provizornímshromaždišti raněných ošetřeni.

Naštěstí krev byla jen umělá, teroristi s rukojmímbyli jen figuranti a ve skutečnosti nikdo zraněný nebyl. Jednalo se ozávěrečnou etapu záchranářské soutěže Až na dno 2010, která proběhla 15. - 17.10. 2010 v Kladně. Mezi sebou soutěžily jednotlivé posádky záchranářů a JSDHPísnice se účastnila tohoto cvičení jako zasahující složka Inegrovanéhozáchranného systému. Cílem prý bylo uspořádat soutěž, kde si její účastníciskutečně sáhnou na úplné dno nejen svých sil, ale také zkušeností.

Celý scénář bombového útoku se "odehrál"celkem dvakrát, vždy pro pět zdravotnických posádek najednou. Záchranáři se natomto stanovišti naučili spolupracovat s policií a s hasiči při pohybu na místězásahu s hrozbou z budovy (např. střelbou z okna), třídění velkého počturaněných a spolupráce s hasiči při evakuaci zraněných. Díky maskérům -specialistům z Červeného kříže - vypadala zranění vskutku reálně a lidem seslabší povahou nedělal dobře pohled např. na otevřené zlomeniny či amputovanoukončetinu.

Po skončení tohoto úkolu posádky záchranářůzhodnotily své nové zkušenosti a vytkly si některé chyby, kterých si připrůběhu povšimly. Více informací o této soutěži naleznete na www.aznadno.eu. Další fotografie naleznete vefotogalerii na stránkách www.sdhpisnice.cz

JSDH Písnice se účastnila s technikou CAS K 25 Liaz101.860. Zasahující členové: Pavel Reinish, Ondřej Kozárik, Vlastislav Škoda,Libor Šindelář, Lukáš Fér a Marie Vobecká.

ZaSDH Písnice napsal Ondřej Kozárik


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

Dnem 12.prosince 2010 oslavíme neuvěřitelné desetileté výročí založení Klubu Senior.

Jsmesi vědomi, že hlavní zásluhu za vznik a založení Klubu Senior má paníexstarostka Ing. A. Macháčková. Nikdy její zásluha nebyla opomenuta. Výbor klubupracuje stále v takovém složení jako v roce 2000, při jeho založení. Děkujemeještě jednou paní ing. Macháčkové za tento šťastný nápad a přejeme krásné aničím nerušené vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku 2011.

SETKÁNÍ S MĚSTSKÝMIPOLICISTY

Policiez naší městské části nás na setkání 2. listopadu velmi mile překvapila.Dověděli jsme se o jejich práci mnoho. Hlavní důraz kladou na pořádek a klid naLibuši. Práci si mezi sebou rozdělují a stížnosti mapují. V současnosti pracujev naší městské části již osm strážníků. Dle jednotlivých stížnostíproblémy řeší, k tomu také policie slouží. Je jen potřeba způsobené škodya problémy hlásit - policie nás k tomu vyzývá. Na jednotlivé problémy bylověcně odpovídáno. Vedoucí policie pan Rudolf Piršel se rád rozpovídal, jak seněkteré věci řeší i jinde, například v Polsku, na Slovenku,v Maďarsku, kde jistou dobu u policie pracoval.

Jsmerádi, že pracovníci hodně napověděli o chybách samotných důchodců, o jejichnepozornosti, důvěře, o neopatrnosti. Není to určitě naposledy, kdy jsme sesešli. Tyto přednášky vždy končí velkou diskusí a přinášejí i pochopení, žev naší malé zemi již nebudou žít a pracovat jenom Češi, ale i jinénárodnosti a musíme i toto brát na zřetel.

Dalšíčást přednášky Městské policie hl. m. Prahy následovala 16. listopadu,tentokrát s filmovými ukázkami a další diskusí na téma oheň - hašení -voda a protipovodňová opatření a dále ochrana majetku a osob. Naplánované je opětdalší pokračování, a to přednáška o  zdravotnictví, obraně při útoku atd. Na závěr byly rozdány dárečky,z nichž alarm a píšťalka jsou velmi dobrými pomůckami seniorů, když sinevědí rady a potřebují nutně pomoc.

CVIČENÍS PROF. KANĚROVOU

Jižtradičně zveme do klubu paní prof. Kaněrovou, která připravuje pro naše senioryspeciální cvičení. A tak nejen hodinku cvičíme, zpíváme, ale paní profesorka nakonecvždy přidá povídání ze svých cest, tentokráte z Kalifornie, kde hlídala dvaměsíce vnoučata. Dozvěděli jsme se, jak je na rozdíl od nás zcela samozřejméděti dovážet a vyzvedávat ze školy, sama se o tom přesvědčila. Hned okolísleduje, zda je děcko bez doprovodu a vedou to jako závažný přečin. Jakmile jevše v pořádku, kynou na srozuměnou, že je to „ókey". Další zajímavostvyprávěla, jak byla také pozvána k rozloučení na pohřbu s dosti mladoukamarádkou a její dcerou. Všichni zúčastnění se postupně se zesnulou loučilivyprávěním zážitků s ní strávených, a tak si při této příležitosti i ostatníodnášejí spousty zážitků ještě s čerstvým pocitem a nezapomenutelnouatmosférou, která zde vzniká. Každý kraj, jiný mrav. Bylo to velmi zajímavé a vpodání paní prof. Kaněrové velký zážitek.

Za výbor KlubuSenior Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka T. J. SOKOL LIBUŠ

Listopad, obdobípošmourného počasí, přivádí větší počet cvičenců do tělocvičny T. J. SokolLibuš.

HALLOWEENSKÉ CVIČENÍ

Pro zpestření cvičení předškolních dětí a čtvrtečníhocvičení rodičů a dětí připravila cvičitelka Monika Köhlerová zvláštní hodinu.Ve středu 3. 11. ave čtvrtek 4. 11. 2010 přišly děti v maskách a byly pro ně připravenynetradiční soutěže. Tělocvična byla vyzdobena dýněmi a jinými dušičkovýmimotivy. Pomáhaly nejen cvičitelky předškolního oddělení, ale i další rodiče.Moc jim za jejich pomoc, a to nejen při tomto cvičení, děkujeme. Také děkujemevšem za věnované odměny a sladkosti.

ZÁVOD PLAVECKÝCH  ŠTAFET

V pátek 5. 11. se konal v Tyršově domě již 6. ročník závoduplaveckých štafet 50 x 25metrů O pohárstarostů pražských žup. Za T. J. Sokol Libuš ve štafetě za naši župu JanaPodlipného závodili Marie Kočová, Jana Vlková a Martin Knapp. Župa JanaPodlipného získala 3. místo. O hodinu dříve se poprvé konal 1. ročník závoduplaveckých štafet 25 x 25metrů O minipohárstarostů pražských žup pro závodníky do 15 let. Za T. J. Sokol Libušzávodili Natálie Viklická, Veronika Vlková a Martin Vlk. Župa Jana Podlipnéhose umístila na 2. místě. Celý závod se nesl v přátelské atmosféře a všemúčastníkům děkujeme.

Mgr. Jana Vlková,náčelnice a cvičitelka T. J. Sokol Libuš


<< nahoru

ikonka NOVÉ VEDENÍ MČ PRAHA-LIBUŠ

Z usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva městskéčásti Praha-Libuš ze dne 15.11.2010:

 • č. 1/2010: Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš volí podle ustanovení § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., uvolněným starostou městské části Praha-Libuš pana Mgr. Jiřího Koubka (hlasováno: 12-4-1).
 • č. 2/2010: Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš stanovuje vsouladu sustanovením § 89 odst. 1, písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 4 (čtyři) neuvolněné zástupce starosty městské části Praha-Libuš.
 • č. 3/2010: Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš volí podle ustanovení § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., neuvolněným zástupcem starosty městské části Praha-Libuš: pana Ing. Pavla Macháčka (hlasováno: 12-5-0), paní Ing. Lenku Koudelkovou (hlasováno: 12-5-0), paní PhDr. Pavlu Jedličkovou (hlasováno: 10-6-1), paní PaedDr. Jaroslavu Adámkovou (hlasováno: 13-4-0).
 • č. 4/2010: Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš pověřuje kpodepisování doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů: paní MUDr. Danielu Horčíkovou (hlasováno: 17-0-0), pana Miroslava Štajnera (hlasováno: 16-0-1), pana Jana Dubna (hlasováno: 17-0-0), pana Ing. Františka Herce (hlasováno: 16-1-0).
 • č. 5/2010: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš volí předsedu finančního výboru zastupitelstva městské části Praha-Libuš: pana Miroslava Štajnera.
 • č. 6/2010: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš volí předsedu kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha-Libuš: pana Ing. Františka Herce.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a HanaKolářová, zvýraznění textu (red)


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ

PODZIMNÍ SBĚR UMETEOROLOGŮ

V měsíci říjnu proběhl na naší škole již tradičnípodzimní sběr papíru a plastových víček. A opět jsme se pochlapili. Školanasbírala úctyhodných 3 212 kg.V mezitřídní soutěži tentokrát vyhrála 8.A, v závěsu za ní 4.A a natřetím místě skončila 7.B. A kdo patří do nejlepší pětky sběračů? První místobezkonkurenčně obsadil Martin Svoboda a dále se umístili: Katka Obrazová, KarelČerný, Jindra Jeřábek a Ondra Zmeškal.

Nejen těmto žákům,ale všem dětem naší školy, jejich rodičům i prarodičům moc a moc DĚKUJEME.  

jm

EXKURZE VE SVÍČKÁRNĚ
V říjnu díky příspěvku z grantu vyjelanaše 2.B s třídou 2.A na výlet za Prahu. Byli jsme na exkurzi ve svíčkárněRodas.
Během dopoledne jsme viděli výrobu i zdobení svíček. V obchodě, kde to hodněvonělo, jsme vybírali dárečky. Každý nenakupoval, protože vlastnoručně ozdobenévěci jsme si mohli odvést domů. Na dvoře jsme si prohlédli různá domácízvířata.

Cesta pěkným autobusem bylapříjemná, paní průvodkyně nám zopakovala, z čeho byly svíčky udělané a my jsmese radovali z výrobků... Ale to je tajné!
Žáci 2.A a 2.B

ČERVENÝ ÚJEZD

V úterý 26. října jsme se sešli před bránou školy aautobusem jeli na Smíchovské nádraží, pak metrem na Zličín a odtamtudpříměstským autobusem do malé vesničky Červený Újezd. Hrad se stavěl celkem 18měsíců a hotov byl v roce 2002. Kolem hradu je skanzen - velká zahrada,v ní malé cestičky, které vedly do domečků postavených ve starém stylu,ale také jezero. Na nádvoří hradu byla větší a menší studna a také tam bylyvystaveny velké sudy o objemu 1000-3000 litrů, nejspíše byly na alkohol. Uvnitřjsme mohli pozorovat náčiní a nářadí na truhlářství, pekařství, vinařství, aletaké řeznictví, dále různé formy a pekáče na pečení a spoustu ošatek na chleba.U pekařství bylo vodní kolo postavené někdy v 17. století našeholetopočtu. Nejvíce nás asi velmi pěkný zaujal betlém ze dřeva, ručně vyráběný čtrnáctlet. Nakonec jsme viděli různé zbraně a brnění, které nosili vojáci vestředověku, zbraně byly hlavně husitské. Překvapilo nás, jak byla napříkladkroužková vesta těžká. Výlet se nám líbil, byl zajímavý.

Žáci 8.A

EZOP A TI DRUZÍ

S naší třídou jsme 9. listopadu navštívili v K12v Modřanech představení Ezop a ti druzí.

Dozvěděli jsme se, co je bajka a kdo byl Ezop - řecký sluhaa moudrý muž, který svými bajkami lidi učil, jak se mají chovat a co by dělatneměli. Dva herci nám představili například bajku Čáp a liška, Vlk a kůzlátko, Leva pastýř, Vlk a pes, Lišák a hrozny... Dalšími spisovateli bajek byli La Fontaine, Krylov, KarelČapek, Jiří Žáček... Představení bylo velmi vtipné a poučné. Děkuji paníučitelce, že nám ho objednala.

Eliška Kobernová, 4.A

PO STOPÁCH KARLA IV.

V listopadu jsme podnikli výpravu po stopách Karla IV.na hrad Karlštejn. Naším prvním cílem bylo Muzeum betlémů, kde jsme obdivovalibetlémy různých velikostí a z různých materiálů. Společně jsme si tuzazpívali známé vánoční koledy a připomněli si tak blížící se vánoční svátky.Nakoupili jsme první suvenýry, posilnili se svačinkou a pokračovali do muzeavoskových figurín. Zde jsme se setkali tváří v tvář napříklads císařem Napoleonem, vojákem Švejkem, skladatelem Mozartem a hlavně sezakladatelem Karlštejna - Karlem IV.

Výlet jsme si užili a už se těšíme na další!

1.A, 1. B, 1. M a přípravná třída


<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE - OD OVEČKY DO KULIČKY

Včera (9. listopadu) přišla do naší družiny Kačka Vlčková aukázala nám vlnu z ovce. Vzali jsme si ji do ruky, žmoulali ji, mačkali aočichali... Potom jsme z ní udělali kuličku, přidali navrch barevnou vlnu,namočili ji, namydlili a dlouho kouleli v dlaních. Když byla kulička úplnětvrdá, tak jsme ji ještě vykoupali v umyvadle. Teď se suší a příště si z níuděláme přívěšek na klíče. Byla to hezká voňavá práce. Kačko, děkujeme!

Johanka Hůrková,Hedvika Pancířová a Lucie Šteinerová, 1. třída


<< nahoru

Radnice

ikonka INTEGRACE DĚTÍ CIZINCŮ NA ŠKOLÁCH

MČ Praha-Libuš se i vtomto roce stala příjemcem dotace Ministerstva vnitra na emergentní projekty. Vpořadí druhý emergentní projekt Integracedětí cizinců na školách zřizovaných MČ Praha-Libuš  běží od září do prosince tohoto roku nazákladních školách Meteorologická a Ladislava Coňka. Objem přidělenýchfinančních prostředků dosahuje výše 567 tisíc Kč.

ZŠ Meteorologická zaměstnává v rámci projektu asistentkuvietnamských žáků. Tato rodilá mluvčí, výborně ovládající český jazyk, pomáhážákům a jejich rodičům v komunikaci se školou, při tlumočení a překládání a jek dispozici žákům při vyučování. Škola organizuje výuku českého jazyka v malýchskupinách žáků - cizinců. Výuku vedou pedagogové školy, kteří v rámci předcházejícíhoemergentního projektu absolvovali akreditovaný kurz výuky češtiny jako cizíhojazyka. Součástí výuky češtiny je i seznamování žáků s českými reáliemi. TřídyZŠ Meteorologická vyjíždějí na poznávací výlety s cílem poznat historii areálie Prahy a dalších míst České republiky a také na kulturní akce, jako jsoudivadelní představení, koncerty, návštěvy galerií. Škola organizuje i přednáškyo zemích původu cizinců a integrační projekt jí umožňuje i větší zapojení dětí- cizinců do akcí pořádaných školou - sportovních soutěží, maškarního plesu,oslav státních svátků atd.

ZŠ Ladislava Coňka, škola s rozšířenou výukou jazyků, díkyprojektu může ještě více zkvalitnit výuku v hodinách prvouky, vlastivědy ačeského jazyka pro cizince. I její pedagogové využívají při tom znalostí, kterév rámci předcházejícího emergentního projektu nabyli na akreditovaném kurzuvýuky češtiny jako cizího jazyka. Individuální péče o cizince v hodinách jenavíc zajištěna i asistentem pedagoga, který spolupracuje nejen s učitelem, alei s rodiči žáků. ZŠ L. Coňka pořádá pro děti cizinců výlety za pražskýmipamátkami a připravuje několikadenní integrační pobyt na horách určený provšechny žáky. Projekt ZŠ umožňuje věnovat více pozornosti také logopedicképéči.

Pro více informací kontaktujte, prosím, paní PhDr. PavluJedličkovou, koordinátorku projektu, na e-mailu pjedlickova@praha-libus.cz.

Tisková zpráva MČPraha-Libuš z 11. 11. 2010


<< nahoru

ikonka LANOVÁ PYRAMIDA

V ulici NaOkruhu na sídlišti Písnice otevřeli 7. října 2010 nově upravené a vybavenédětské hřiště zástupci institucí, které se podílely na financování jehorekonstrukce - MČ Praha-Libuš, Magistrátu hl. m. Prahy a společnosti ČEZ. Dětemse zde nabízí další možnost, jak aktivně trávit volný čas.

Samotná úprava hřiště zahrnovala instalaci dopadovéhopovrchu z pryže a usazení sedmimetrové lanové pyramidy. Rekonstrukcev celkové výši 1 070 tisíc korun by nebyla možná, pokud by Magistrát hl. m.Prahy neposkytl městské části grant ve výši 500 tisíc korun a společnost ČEZ senepodílela částkou 540 tisíc korun. Hřiště je volně přístupné a je určeno dětemod 5 do 12 let. V postupné revitalizaci hřiště chce městská částpokračovat. Z tohoto důvodu byla v letošním roce, po dohodě sezástupci vlastníka pozemku - společnosti ČEZ - podána na Magistrát hl. m. Prahy žádost o grant na další etapurekonstrukce hřiště. V případě poskytnutí grantu rozšíříme hřiště oposilovací fitness prvky.

Anna Rusiňáková, odborživotního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka DALŠÍ INTEGRAČNÍ PROJEKT

MČ Praha-Libuš získala další integračníprojekt: Bude vzdělávat cizince ve znalosti zákonů. Mezinárodní integrační projekt se jmenuje Využití zkušeností zahraničních partnerů prořešení problematiky začlenění cizinců MČ Praha-Libušna trh práce a bude financován z Evropského sociálního fondu aStátního rozpočtu ČR.

Jedná se o pilotní projekt, který začíná tento měsíc a bude probíhattři roky. V jeho průběhu bude otestován a uveden dopraxe nový produkt: Speciální modulovězaměřený šestiměsíční program vzdělávání pro cizince (zaměstnance, zaměstnavatelei OSVČ), s cílem jejich udržení či zapojení se na trhu práce v souladus právním řádem České republiky.

Obsahem projektu bude seznámení s právním řádem ČR, předevšíms daňovou legislativou a legislativou upravující pobyt cizinců v ČR, azískání znalosti předpisů vztahujících se k práci v potravinářském anepotravinářském sektoru a ve stavebně montážních pracích (pracovně-právnípředpisy, ochrana spotřebitele, hygiena, bezpečnost práce, základní českáodborná terminologie podle oborů, atd.). Součástí přednášek bude i seznámení sestátním uspořádáním ČR, vzdělávacím systémem ČR a mentalitou a způsobem životav ČR.

Projekt je sice otevřen pro všechny cizince, ale s přihlédnutímk velké koncentraci vietnamské komunity v MČPraha-Libuš bude primárně zaměřen na ni. Během tří let budeproškoleno v právních předpisech ČR 500 cizinců. Kurzy povedou zkušenílektoři, které zajišťuje český partner projektu a zároveň jeho odborný garant,Středočeská asociace manažerek a podnikatelek. Druhým českým partnerem projektuje Svaz Vietnamců v České republice.

MČ Praha-Libuš bude moci využítv projektu své dlouhodobé spolupráce se zahraničními partnerskýmiměsty, Vigarano Mainarda (Itálie) a Caudebec-lès-Elbeuf (Francie). Obě dvě majírovněž dlouholeté zkušenosti s cizineckou problematikou. Proto bude každýšestiměsíční kurz zakončen mezinárodním workshopem, na němž si účastníci kurzu,lektoři a další pozvaní odborníci vymění zkušenosti s řešením cizinecképroblematiky v těchto zemích.

MČ Praha-Libuš tímto projektem navazujena své dosavadní integrační aktivity.

PhDr. Pavla Jedličková,tisková mluvčí projektu, místostarosta MČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka O VÝSTAVBĚ METRA NA LIBUŠI A V PÍSNICI

Dne 15. listopadu 2010 proběhlo jednání Metroprojektu(projektant metra) s MČ Praha-Libuš, MČ Praha-Kunratice a MČ Praha 12.  Za MČ Praha-Libuš se zúčastnil zástupcestarosty ing. Pavel Macháček a ing. arch. Zdeněk Kříž.

Obsahem jednání bylo upřesnění výstavby trasy 1D metra (jdeo propojení Náměstí Míru přes Pankrác až do Depa Písnice). První etapou tétotrasy bude propojení Pankráce až do Depa Písnice. Výstavba bude zahájena v roce2014, úsek mezi Pankrácí a Novými Dvory bude zprovozněn v roce 2018,prodloužení do Depa Písnice v roce 2021 a prodloužení na Náměstí Míru v roce 2024.

Na území naší MČ budou tři stanice: Libuš, Písnice a DepoPísnice.

Stanice Depo Písnice:mělce zahloubená stanice, autobusový terminál, parkoviště P+R. Trasa směrem kdalší stanici Písnice bude částečně povrchová - v tomto úseku bude kapotovaná.Jde přes obchvat Písnice a Kunratickou spojku.

Stanice Písnice(u SAPA): mělce zahloubená stanice. Umístění parkoviště P+R bude řešeno územnístudií.

Stanice Libuš:poslední hloubená stanice, další už budou ražené, tramvajová smyčka(prodloužení tramvaje z Modřan), stanice se dvěma vestibuly.

Ing. arch. ZdeněkKříž, odbor správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka CHYBĚJÍCÍ ODBOČOVACÍ PRUH

Na letošním setkání veřejnosti s představiteli městskéčásti Praha-Libuš, kde bylo definováno 10 největších problémů, které trápíobyvatele městské části, byl uveden i problém  s dopravou v důsledku chybějícíhoodbočovacího pruhu na Libušské ulici do ulice V Lužích, kteráslouží jako příjezdová komunikace do areálu SAPA.

Ulice Libušská je ve vlastnictví hlavního města Prahy, aproto byla na odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy zaslána žádost o prověření možnosti vybudováníodbočovacího pruhu, vypracování projektu a následnou realizaci takovéhodopravního opatření, které by řešilo neuspokojivou dopravní situaciv ulici Libušská.

Doufáme, že magistrát pochopí nutnost řešení situace ak celé věci zaujme aktivní přístup. Dalším důležitým předpoklademk úspěšnému řešení bude i uvolnění finančních prostředků z rozpočtuhl.m. Prahy na tuto akci.

Zuzana Kuryviálová,odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usneseníRady městské části Praha-Libuš v období od 19. 10. do 2. 11. 2010. Plnáznění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Nainternetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsouveřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Bere na vědomí výroční zprávy mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš za školní rok 2009/2010.

  Schvaluje výši odměn za pedagogickou a řídící oblast ředitelům mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš za školní rok 2009/2010 dle přílohy, která není součástí tohoto usnesení.
 • Ukládá vedoucímu odboru správy majetku a investic připravit odpověď svysvětlením uvedeným vodůvodnění, které je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
 • Souhlasí sprovedením výkopových prací pro realizaci napojení vodovodního řadu zulice Švihovská na pozemek parc. č. 845/100, k. ú. Písnice.
 • Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene STL přípojky plynu kpozemku parc. č. 214 v k. ú. Libuš, obec Praha, zapsaném u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu na LV č. 849 pro obec Praha, k. ú. Libuš, mezi budoucím oprávněným zvěcného břemene Mgr. Jitkou Bémovou a budoucím povinným zvěcného břemene MČ Praha-Libuš, která bude uzavřena před započetím prací.
 • Schvaluje dokument DOK - 4 kpojistné smlouvě č. 400 018 617 o pojištění pojízdných strojů a zařízení,
 • Doporučuje převzetí komunikací na pozemcích parc. č. 166/2, 166/3, 166/4, 167/1, 835/38, 835/89, 835/99, 835/104 a 835/107, k. ú. Písnice, vybudovaných v rámci akce 26 RD Kálek, které tvoří komunikace Klenovická (část), Javorenská, Lužanská, Ostružanská, po jejich kolaudaci na základě smlouvy a za následujících podmínek: 1. Komunikace bude fyzicky bez závad (budou opraveny propadliny vuvedených komunikacích, dokončeny úpravy mezi obrubníky a ploty, odstraněn navezený skládkový materiál atd.). 2. Bude opraven povrch komunikace Klenovická mezi Libušskou a novou částí. 3. Převzetí komunikací bude provedeno na základě smlouvy, náklady na celý převod ponese žadatel, resp. lze uvést i symbolickou cenu. 4. Uvedené pozemky, včetně samotné stavby komunikace, budou vdobě převodu bez právních vad a závazků. 5. Na povrchy komunikací bude ze strany stávajících vlastníků smluvně garantována záruka vminim. délce 60 měsíců. 6. Zástupci MČ budou účastníky kolaudačního řízení. Žádost bude předložena k rozhodnutí na zasedání zastupitelstva MČ svýše uvedeným doporučením.
 • Schvaluje uzavření dodatku leasingové smlouvy č. 2002787 - dohody o úhradách. Pověřuje starostu MČ Praha-Libuš kpodpisu tohoto dodatku leasingové smlouvy, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí spředloženým návrhem U 0918 na úpravu Územního plánu SÚ HMP - zvýšení míry využití území zC na D, a zB na D (plocha OB - čistě obytné). Jde výhradně o pozemek p. č. 846/7 - 727 m2, k. ú. Písnice. Pozemek slouží pro výstavbu jednoho RD sjednou bytovou jednotkou, vrozsahu dle Studie RD Lauerových vPísnici, zpracované Atelierem A.T.D., s. r. o., (IČO 49824619) včervnu 2010.
 • Schvaluje darovací smlouvu sAlbertem Bartošem na zajištění festivalu Libušsko-písnická nota.
 • Souhlasí snavrženým programem ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 15. 11. 2010, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a HanaKolářová


<< nahoru

ikonka NADSTANDARDNÍ SVOZ ODPADU O VÁNOCÍCH

Jako každý rok budezajištěn standardní svoz směsného i tříděného odpadu v období vánočních anovoročních svátků na území hl. m. Prahy, budou ho zajišťovat Pražské služby.Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob anevznikal nepořádek kolem nich.

Na Štědrý den a na Silvestra bude svoz odpadu zajištěn dlepátečních  programů. Od 25. 12. do 31.12. 2010 již bude zajištěna normální pracovní směna a odvoz směsného odpadubude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných všedníchdnech. Na Nový rok bude zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických místvysoké zástavby (sídliště) a na Praze 1. U tříděného odpadu budeme ve dnech 20.- 31. 12. 2010 a3. - 7. 1. 2011 provádět mimořádný svoz skla, 25. 12. 2010 pak proběhne takémimořádný svoz papíru a jinak bude vše probíhat dle příslušných svozovýchprogramů.

Svoz směsného odpaduv období 24. 12. 2010 - 2. 1. 2011:

24.12.2010            normální svoz odpadu dle pátečníchprogramů

25.12.2010            plný svoz dle sobotních programů

26.12.2010            plný svoz dle nedělních  programů

27.-30.12.2010   normální pracovní směny, svoz dle příslušných svozových      

                            programů

31.12.2010            normální svoz odpadu dle pátečníchprogramů

1.1.2011                svoz z kritických míst vysoké zástavby(sídliště) a na Praze 1

2.1.2011                provedení sobotních a nedělních svozovýchprogramů                              

Svoz tříděnéhoodpadu:

24.12.2010          normální svoz v rozsahu pátečních programů

25.12.2010          normální svoz v rozsahu sobotních programů, mimořádný

                            svoz papíru 

26.12.2010          normální svoz v rozsahu nedělních programů

21.-31.12.2010    mimořádný svoz skla, jinak odvoz dle příslušných

                            svozových programů

1.1.2011                bez svozu

2.1.2011                provedení sobotních a nedělních  svozových programů                              

3.-7.1.2011           mimořádný svoz skla vybraných stanovišť

Svoz vánočníchstromků

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálnímodpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2010 do 28. 2. 2011.Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunálníodpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad.Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu a na stanoviště nádobsměsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde seprovádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánočnístromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.

Miroslava Egererová,tisková mluvčí, Pražské služby, upraveno (red)


<< nahoru

ikonka VYTÁPĚNÍ DOMŮ A ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

Vážení občané, vzhledemk tomu, že opět začala topná sezóna, chceme v této souvislostiupozornit na některé problémy, které s vytápěním domů vznikají.

V době, kdy je topná sezóna, si spoluobčané častostěžují na nepříjemný kouř a zápach z komínů sousedů. Víme, že tutozáležitost není jednoduché řešit, a proto se obracíme na vás, vážení občané,s prosbou, abyste ve svých kamnech, kotlích atd. nepálili nekvalitní uhlí,ale především odpadky, jako jsou plasty a nebezpečné látky. Spalovánímškodlivých látek se velmi znečišťuje ovzduší, které poškozuje stále více zdravílidí. Vědci přinášejí stále nové důkazy, že lidé, kteří se dlouhodobě pohybujíve znečištěném prostředí, jsou častěji nemocní a hůře se uzdravují. Také děti,které se pohybují v takovém prostředí, bývají mnohdy nemocné a mohou mítvážné zdravotní potíže v dospělosti.

Děkujeme, vážení občané, za vaši podporu a spolupráci přiřešení tohoto problému a věříme, že tak bude méně případné stížností na tento nešvar.

V této souvislosti také upozorňujeme na skutečnost, žeti občané, kteří získali dotaci na přeměnu původních topných systémůz tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva (topný plyn,elektřina), musejí dodržovat pravidla, která jsou stanovena k  poskytnutí této dotace.

Odbor životníhoprostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš 


<< nahoru

ikonka ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA ÚZEMÍ MČ PRAHA-LIBUŠ

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se zápis do 1.ročníků základních škol koná vždy od 15. ledna do 15. února. Místo a dobustanovuje ředitel školy.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, kterýnásleduje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku, pokud mu není povolen odklad.Odklad povoluje ředitel školy na základě žádosti rodičů, doporučení dětskéholékaře a školského poradenského zařízení.

K zápisu na školní rok 2011/2012 přijdou tudíž dětinarozené od 1.9.2004 do 31.8.2005. K zápisu se dostaví rodičes dítětem, jeho rodným listem a svým občanským průkazem.

Pokud budete chtít školu navštívit a prohlédnout si učebny,je možno se předem domluvit s řediteli škol.

Termíny zápisů:                              

základní škola

adresa

ředitel(ka)

den otevřených dveří

den zápisu

telefon

e-mailová adresa

webové stránky

LADISLAVA COŇKA

1.-5.třída

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Don´t worry be happy.

Ladislava Coňka 40/3,

Praha 4 - Písnice

Mgr. Michaela Pažoutová

 

21. 12. 2010

8.00 - 13.00 hod.

7. 2. 2011

10:00 - 17:00 hod.

 

261911451

zs.pisnice@volny.cz

www.zspisnice.info

METEOROLOGICKÁ 

1.-9. třída

Výuka podle školního vzdělávacího programu Škola pro každého ve třídách Amos nebo Montessori.

Meteorologická 181,

Praha 4 - Libuš

Mgr. Zdeněk Bělecký

 

19. 1. 2011

8.00 - 17.00 hod.

9. 2. 2011

14.00 - 18.00 hod.

 

242446611

 

reditel@meteo.cz

www.zsmeteo.cz

Zdroj: Humanitní odborÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA-LIBUŠ

V souladu se školským zákonemč. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávaní, sepředškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šestilet. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítětek předškolnímu vzdělávání na základě kritérií jím vydaných azveřejněných na veřejně přístupném místě. Přednostně jsou přijímány dětiv posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalýmpobytem na území MČ Praha-Libuš. Tyto děti mají předškolní vzdělávání bezplatné.Ostatní děti hradí měsíční úplatu nejvýše do 50 % neinvestičníchměsíčních nákladů konkrétní mateřské škole za uplynulý kalendářní rok. O výšiúplaty rozhoduje ředitel.

Po dohodě se zřizovatelem (MČ Praha-Libuš)ředitelé stanovili tyto termíny pro podání žádostí o přijetí dítětek předškolnímu vzdělávání na školní rok 2011/2012:

Termín zápisů je stejný ve všechmateřských školách:

21. 2. až 11. 3. 2011  -  výdejžádostí v mateřských školách

14. 3.  a  15.3. 2011  - příjem žádostí v době od 13.00 do 17.00 hod.v ředitelství mateřských škol

  4. 4.  až  8.4. 2011  - výdej rozhodnutí o přijetí(nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání

název MŠ

adresa

ředitel/ka

telefon

den otevřených dveří

e-mail

webové stránky

MŠ KE KAŠNĚ

Ke Kašně 334, Písnice

Jana Vosátková

261911449

probíhá v rámci zápisu

vosatkova.mskekasne@quick.cz

www.mskekasne.cz

MŠ K LUKÁM

K Lukám 664, Libuš

PaedDr. Miroslava Majerová

261910135

11.2.2011  10.00-17.00

 

msklukam@seznam.cz

www.sweb.cz/msklukam

MŠ LOJOVICKÁ

Lojovická 557, Libuš

Ivana Sýkorová

241471378

21.2.2011

8.00-10.00 15.00-16.30

sykorova.mslojovicka@seznam.cz

www.mslojovicka.cz

MŠ MEZI DOMY 

(i pro vzdělávací program Montessori)

Mezi Domy 373, Písnice

Irena Procházková

261910122

22.2.2011

8.00-10.00

15.00-17.00

info@msmezidomy.cz

 

www.msmezidomy.cz

 

Zdroj: Humanitní odborÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka JAK JE TO SE ZIMNÍ ÚDRŽBOU KOMUNIKACÍ?

Zimní údržbu hlavních komunikací na území městskéčásti Praha-Libuš zajišťuje Technická správa komunikací hl.m. Prahy. Jedná se okomunikace Libušská (na Libuši i v Písnici), Meteorologická,Dobronická, Novodvorská a Kunratická spojka a o téměř všechnychodníky vedoucí podél těchto komunikací. Údržbu chodníků zajišťuje TSKpostupně - tzn., že chodníky jsou zařazeny v I. a II. pořadí.

Místní komunikace na sídlišti Písnice - ul. NaOkruhu, U Bazénu, Ke Kurtům, Zahrádecká, Mezi Domy a Výletní - jsou také vesprávě Technické správy komunikací, která zajišťuje jejich zimní údržbu. O chodníkyna tomto sídlišti se stará firma Ikon, která vykonává správu ploch pro ČEZ.

Pro informaci uvádíme, že na internetových stránkách www.tsk-praha.cz budek dispozici aktuální aplikace pro sezónu 2010/2011 „Zimní údržba", kdebude možné zjistit pořadí úklidu komunikací a chodníků ve správě TSK.

Ostatní místní komunikace III. třídy a chodníky, kteréjsou ve správě městské části, jsou vyhláškou hlavního města Prahy č.45/1997 Sb. hl. m. Prahy ve znění p. p. zařazeny mezi komunikace a chodníky, nakterých se v zimním období nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňovánímsněhu a náledí.

To samozřejmě neznamená, že městská část neprovádí žádnouzimní údržbu. Letošní zimu bude městská část poprvé zajišťovat zimní údržbusama svými technickými prostředky. Pro tyto účely byla zakoupena multikáras radlicí a sypačem, k dispozici bude i stroj na úklid chodníků.

Zimní údržba bude zajišťována postupně - nejdříve budouuklízeny cesty v okolí škol (ulice Skalská, Ladislava Coňka,K Vrtilce), školek (Lojovická, Ke Kašně, K Lukám) a u úřadu(K Lukám, Libušská), chodníky v hustě obydlené zástavbě (ul.Na Domovině, K Lukám, V Rohu) a některé cesty k autobusovýmzastávkám (Provozní, K Novému sídlišti). Podle technických, finančních apersonálních možností budou postupně uklízeny i další chodníky akomunikace  na území městské části.

Musíme se také zmínit o komunikacích, které nejsou ve správěměstské části Praha-Libuš ani TSK hl. m. Prahy. Tyto komunikace jsou vevlastnictví jiných subjektů a jejich údržbu by proto měli zajistit titovlastníci. Jedná se např. o ulice Borotínská, Jistebnická, Vyšebrodská(vlastník hl. m. Praha), Okrová, Nad Libušským potokem, Ostředecká, Javorenská,Lužská, Ostruženská, V Lužích a Písnické zahrady (vlastníkem jsou jinéprávnické osoby).

Zuzana Kuryviálová,odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

Téma

ikonka VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (14)

KTERAK PAN ŽÁČEK O STŘECHU NAD HLAVOU PŘIŠEL

Majetek jev rodinném hospodaření velmi zajímavou položkou. Bez některých základníchvěcí se neobejdeme, jiné zvyšují náš komfort. Další mohou sloužit jako zdrojnezávislých příjmů.

Pojištění

Budování majetku není jednoduché. Vždy jsme nucenizvažovat, jakou část prostředků využijeme pro zajištění aktuálních potřeb akolik věnujeme na dlouhodobější cíle. A sotva se podaří něco nahospodařit,nastane další úkol - jak majetek ochránit proti hrozícím rizikům.

Zatímco u finančních aktiv používáme jako klíčovýobranný prvek diverzifikaci, movité a nemovité věci nejlépe ochráníme vhodnýmpojištěním. Jaká rizika majetek ohrožují? Kromě naší vlastní hloupostipředevším živelní události a odcizení, případně vandalismus.

Co je živelníriziko?

Takže začne pršet, takový docela hustý přívalový déšť,těsnění kolem oken to nezvládne a v bytě máme potopu. Ale my jsmepojištění, a proto docela v klidu nahlásíme průšvih pojišťovně: zaplaťteškody. Jaké však nemilé překvapení! Pojišťovna s politováním sděluje, žev tomto případě žádnou náhradu neobdržíme, anžto déšť nepatří mezi živelnírizika.

Protože jsme si nepročetli pojistné podmínky, dostalijsme lekci. V pojistné smlouvě, jejíž jsou součástí, je vždy popsáno, cobude předmětem případného pojistného plnění, a co nikoli. Rovněž tam najdemedefinice jednotlivých rizik. Například škody spáchané větrem pojišťovna uhradípouze v případě, že bude mít sílu vichřice nebo větší. Což znamená, žejeho rychlost musí překročit hranici stanovenou dle Beaufortovy stupnice sílyvětru či v kilometrech za hodinu nebo metrech za sekundu. Čerstvý či silnývítr, byť by způsobil škodu, nezpůsobí výplatu od pojišťovny.

Odcizení

Podobně užitečné je prostudovat pojistné podmínkyvztahující se k odcizení. A to zejména statě pojednávající o předepsanémzabezpečení pojištěných věcí. Mohou být odlišné u různých pojišťoven, přičemžněkterá zabezpečení jsou přímo požadována a bez nich plnění nenastane. Jiná, pokudjimi máme majetek chráněn, přinesou nezanedbatelnou slevu na pojistném.

Spoluúčast

Další slevu získáme sjednáním rozumné spoluúčasti naškodě. Jde o dohodnutou částku, do jejíž výše si hradíte škody sami. Napříkladpři škodě 187 000,- a spoluúčasti 30 000,- vyplatí pojišťovna157 000,-; při škodě 28 000,- nevyplatí nic. Klientovi se to alevětšinou vyplatí, pokud úspora na pojistném díky spoluúčasti převýší část škodynehrazenou pojišťovnou.

Co se naopak nikdy nevyplatí, je uzavírat pojištění zaúčelem výdělečným. Požadovat plnění za fiktivní nebo zmanipulované škody jepodle zákona trestným činem. Jednejte vždy korektně a totéž samozřejměpožadujte od pojišťovny. Jestliže nebudete spokojeni s výší vyplacenénáhrady škody, neváhejte ji rozporovat, shledáte-li pro to rozumný důvod.Pojišťovna jako každá jiná obchodní společnost se snaží minimalizovat náklady avyplacená plnění za škody jsou jedním z nich. O konkrétní škodě rozhodují konkrétnílidé, a ti nejsou neomylní. Pokud to bude nutné, braňte svá práva zdvořile, alepevně. Velmi často pak dojde k revizi rozhodnutí a doplacení spornéčástky.

Volba pojišťovny

Měnit pojišťovnu kvůli nespokojenosti s výšínáhrady? Jen v krajním případě. V oddělení likvidace škod různýchpojišťovacích ústavů sedí velmi podobní zaměstnanci, kteří používají obdobnépostupy. Pojišťovnu je třeba vybírat především se zřetelem na její kapitálovouvybavenost a schopnost vyplatit náhradu ihned po došetření všech potřebnýchskutečností.

Podpojištění

Většina pojištění majetku je dnes uzavírána na novouhodnotu. To je cena na znovupořízení věci ve chvíli, kdy nastala škoda. A s tímsouvisí koncept podpojištění, který může být překvapivěnepříjemný. Ukážeme si to na příkladu:
Před 25 lety pan Žáček postavil rodinný dům za cca 300 000,-. Pokud by jejdnes prodával, obdržel by za něj něco kolem 2 500 000,-. Kdyby ho alenechal postavit, stejně velký a stejně vybavený, zaplatil by cca 5000 000,-. A to je částka, která by měla být uvedena na pojistné smlouvě.Jenže pan Žáček je šetřílek, a pojistí dům právě na 2 500 000,-, itak se mu to zdá drahé. Na pojistném šetří 2 000,- za rok. I přijdev pátém roce vichr a rozebere střechu. Cena za materiál a práci při opravěje 300 000,-. Pan Žáček je v klidu, vždyť má pojistku na2 500 000,-, což je více než osmkrát tolik. K jeho úžasu vypadnez pojišťovny méně než 150 000,-, manželka mu přikládá studenéobklady. Vydělal za pět let 10 000,- na ušetřeném pojistném a šmahemprodělal více než 150 000,-.

Podpojištění totiž znamená, že pojišťovna nevyplatíplnění do výše pojistné částky uvedené na pojistné smlouvě, nýbržv poměru, v jakém je částka na smlouvě vzhledem k nové hodnotěpojištěné věci. Minus penále za klientem nesprávně uvedené údaje.
Mimo jiné to znamená, že pojistné částky je potřeba občas revidovat. Nováhodnota věcí díky inflaci totiž roste a roste a roste...

František Friš,e-konzultant

 


<< nahoru

Salón

ikonka LIBUŠSKO-PÍSNICKÁ NOTA

V říjnu seuskutečnil již pátý ročník festivalu pěveckých těles Libušsko-písnická nota.

Vedle tradičních pěveckých hostů Myšáků (pod novým vedenímsbormistra Lukáše Moravce) a Zpěvandulí (jediný mimo pražský návštěvníkpocházející z Mimoně) zavítaly do libušské sokolovny také nové sbory. Díkyženskému uskupení Arytmie zazněly v sokolovně i melodie z rádia, jakonapříklad filmový hit Halleluyah či Dancing Queen. Zastoupené však bylo itradiční sborové umění v podání smíšeného sboru Sanguis novus. Nejmladším ajistě i nejroztomilejším účastníkem byl dětský pěvecký sbor Mendy - dětiobohatily pohádkovou píseň Buchet jespousta dokonce hereckými výkony.

Ženský pěvecký sbor Nashira, který společně s městskoučástí Praha-Libuš festival pořádá, přivítal všechny účinkující téměřs otevřenou náručí. Na závěr vystoupení přizvala Ema Máchová, sbormistryněNashiry, na pódium postupně jednotlivé sbory ke společným, mnohdyimprovizovaným, písním, které svůj úspěch potvrdily zejména v závěru zpívajícímpublikem. Zkrátka festival už nebyl jen přehlídkou jednotlivých pěveckýchsborů, ale akcí všech, kteří mají zpěv rádi. Snad i díky tomu se festivaludostalo prezentace v lokální televizi Mitel (www.mitel-tv.cz). Tři hodiny utekly jakovoda a nám nezbývá než se těšit na další ročník. 

Viktor Mácha


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (59)

NIČÍM AKTUÁLNÍM UŽ NEVÁZÁN...

...a tak trochu před Vánocinabídnu vám dnes bez zbytečných a marných komentářů pár knížek, které měv poslední době zaujaly a o kterých si myslím, že by se vám i vašimbližním - třeba pod stromečkem -  mohlytaké líbit:

Už tě nemiluju.

ISBN: 80-86526-15-1

Výbor  ze současné povídkové tvorby domácích autorů je do značné mírytematicky postmoderní - nikoli o lásce, ale o rozchodech, neporozumění avytrácejících se citech. Tak třeba Petr Šabach zachycuje ve své povídcešokující konec zdánlivě spořádaného manželství. O vlastně rutinnímmimomanželském poměru je povídka Ivana Klímy. O lásce v období totalityvyprávějí Eva Kantůrková a Iva Pekárková. Až morbidní je povídka Miloše Urbana,vlastně všední příběhy o vzájemném nepochopení přinášejí autorská dvojice ZdenaBratršovská a František Hrdlička a také Kateřina Rudčenková. Až patologickývztah dcery a matky rozkrývá ve své povídce Alexandra Berková.

Dvěma ukázkami se vrátím k tématu, které násstarší pořád v podstatě traumatizuje, nás mladší obvykle alespoň zajímá az pohledu historicky-obecného je stále živé...

Laurent Binet : HHhH. Himmlerův mozek se jmenuje Heydrich.

ISBN: 978-80-257-0354-0

Je květen 1942 a výsadkáři Jozef Gabčík a Jan Kubiš sepřipravují na cíl operace Antropoid: zabít Reinharda Heydricha, zastupujícíhoříšského protektora Protektorátu Čechy a Morava, "pražského kata" a"blonďatou bestii". Druhého nejvyššího muže v hierarchii SS provázíšeptem pronášená tajemná zkratka HHhH: Himmlers Hirn heißt Heydrich - Himmlerůvmozek se jmenuje Heydrich. Strhující prvotina francouzského spisovateleLaurenta Bineta, který dlouho pobýval na Slovensku a v Česku, barvitěvykresluje okolnosti "nejodvážnějšího protinacistického činu v dějináchdruhé světové války".

JosefUrban: Habermannův mlýn.

ISBN: 978-802548100-4

Kniha byla poprvé vydána v roce 2001 a vyvolala velkékontroverze. Její obsah byl v době uvedení na trh velmi neobvyklý, pro českéhočtenáře až skandální. Je v ní popsán dramatický osud německého mlynářeHabermanna a jeho českého kamaráda Jana Březiny. Příběh byl na Šumpersku známýpředevším tím, že mlynář, který v průběhu války pomáhal Čechům, na konci válkyza záhadných okolností zmizel. Říkalo se, že se stal nepohodlným několikavýznamným lidem na okrese. Urban se svým dílem nevinného mlynáře zastal apodařilo se mu zásadně prolomit doktrínu o „české holubičí povaze".

A nakonec jednu „pohodovku" pro děti i jejich rodiče.

JanSvěrák: Kuky se vrací.

ISBN: 978-80-204-2293-4

JanSvěrák, otec  tří dětí, z nichžnejmladší mu byl nejen později představitelem hlavní dětské role vestejnojmenném filmu, ale možná i základní inspirací pro tuto pohádku, přeneslpůvodně filmový příběh i na stránky knížky a vytvořil bestseller. Ilustracemitext doplnil autor výtvarné podoby filmu Jakub Dvorský. A pro hodnocení uvedu jen název recenze Stanislava Šulce (Deník E15, 2. června t. r.).:Knižního Kukyho si děti užijí i za pár let.

jbx


<< nahoru

ikonka ZELENÁ MAPA PRAHY

Jak se dostat skočárkem z Malé Strany na Letnou? Kde vaří vegetariánské obědy? Jak si vybratnekuřácké kavárny? Kde nakoupit čerstvou zeleninu přímo od farmářů? Odpověď natyto a řadu dalších otázek nabízí první Zelená mapa Prahy. Představuje zcelanový pohled na město. Nejde o mapu dopravní, ale plán příjemných tras prochodce, rodiče s dětmi, seniory a cyklisty, odpovědných obchodů a míst protrávení volného času. Mapu vydala iniciativa Auto*Mat a je k dispozici zdarma.

„Praha trpí automobilovou dopravou a řada ulic je vysloveněnepříjemná k procházení. Rodiče s malými dětmi denně zápolí s bariérami naulicích i v budovách, restaurace bývají zakouřené. Obyvatelům města chceme dáttipy, kudy a také kam chodit," vysvětluje motivy ke vzniku mapy MichalKřivohlávek z iniciativy Auto*Mat.

„Zelená mapa ukazuje jinou tvář Prahy. Město přátelské kdětem, seniorům a cyklistům. Doporučuje cesty přes parky, zelené koridory apasáže, doporučuje komunitní a mateřská centra, památky a sídla neziskovýchorganizací, obchody a podniky šetrné k životnímu prostředí. Lidé v nich získajíinformace, dostanou výrobky se značkou Fair Trade nebo zdravé jídlo. Ukazujetaké zajímavá kulturní a sportovní zařízení," doplňuje za tým autorů mapyVratislav Filler.

Mapa zahrnuje zhruba 600 různých tipů. Na jejím vznikupracoval několik měsíců tým dvaceti dobrovolníků. Auto*Mat bude mapu šířitzdarma prostřednictvím sítě provozoven, které mají v mapě svou značku. Vydánobylo 40 tisíc kusů.

„Obyvatelé řady měst světa používají zelené mapy už dlouhéroky. Souvisí to se změnou hodnot společnosti a posunem od konzumu ke kvalitě.V chaosu měst jsou zelené koridory i přívětivé podniky jak kapky v moři a nenísnadné je najít. Zelená mapa je návodem k tomu, jak si město opravu užít. Jeskvělé, že se dočkala i Praha," řekl Dan Mourek z Nadace Partnerství, ježumožnila spolu s Ministerstvem životního prostředí vydání mapy. Podle nějpodpoří zelenou ekonomiku a turistický ruch.

Metodiku mapování zastřešuje celosvětová síť Green Map sesídlem v New Yorku.

Zelená mapa zobrazuje širší centrum Prahy od Troje po Nuslea od Radlic po Libeň. Vychází v měřítku 1:12 000. Čtvrthodinku chůze tak namapě představuje plocha deseti centimetrů. Auto*Mat chce ke konci roku spustittaké webovou verzi Zelené mapy. Nová aktualizovaná edice by měla vyjít znovu zadva roky.

Zdroj: www.auto-mat.cz, zkráceno (red)


<< nahoru

ikonka ZLATÁ VIDLIČKA 2010

Nevíte, co to je? My jsme to také nevěděly, jen jsmetušily, že bude jednat o soutěž, která nám má přiblížit práci číšníků akuchařů.

Přihlásilo se nás pět odvážných zeZŠ Meteorologická - Kristýna Balážová, Lucka Chaloupecká, Adéla Jindráčková,Klára Listopadová a Eliška Mičkalová. S paní učitelkou jsme se 9. listopaduvydaly do hotelu Crowne Plaza a tam jsme téměř přestaly dýchat; vestibul bylnádherný. Zaregistrovaly jsme, dostaly jsme č. 3 a přesunuly se dokongresového sálu. Po přivítání vedením Střední školy hotelnictví a gastronomiejsme se všichni, soutěžící i pedagogové, vydali na prohlídku hotelových prostora nachodili jsme mnoho kilometrů po schodištích, která nám připadala jakobludiště. Ale prostory hotelu nás uchvátily. Na konci prohlídky jsme my,soutěžící, vyplnili vědomostní test. Výsledky se započítávaly do celkovéhohodnocení.
Po exkurzi jsme dostali občerstvení, které pro nás před našima očimapřipravovali studenti hotelové školy - těstoviny s několika druhy omáček, čaj apro učitele káva. Mezi soutěžením jsme ještě dostali vynikající palačinky,jedna báseň. Po obědě konečně vypuklo soutěžní klání.
Náš tým začínal u poznávání kuchyňského nádobí (tácy, příbory, kleštičky...),poté jsme skládaly ubrousky podle předlohy, zkoušely přenášet pečivo pomocílžíce a vidličky, poznávaly ovoce, zeleninu a bylinky, poznávaly suroviny sezavázanýma očima. Zvládly jsme také štafetu beze ztráty bodu, umíchaly nápoje všejkru, ozdobily dort - ten jsme si později také snědly - a na konci soutěžejsme se oblékly do rondonu. Tím pro nás soutěž skončila, odevzdaly jsme kartu sbody a všechny týmy čekaly netrpělivě na vyhlášení výsledků.
Nejprve všichni soutěžící i pedagogové dostali malé dárky jako pozornoststřední školy a hotelu, a pak nastala nejočekávanější chvíle - vyhlášenívítězů. Když jsme slyšely jméno naší školy - ZŠ Meteorologická - nevěřily jsmevlastním uším, že jsme na druhém místě! Měly jsme ohromnou radost, soutěženíjsme si užily a doufáme, že příští rok převezmou úspěšnou štafetu letošníosmáci.

Adéla Jindráčková, 9.třída ZŠ Meteorologická


<< nahoru

Zveme

ikonka KLUB JUNIOR

VÁNOČNÍ KONCERTY

Již tradičně v předvánočním čase připravují lektořihudebních oborů Klubu Junior společně se svými žáky dva vánoční koncerty prosvé blízké, známé i pro širokou veřejnost.

Zveme vás tedy srdečně na první či druhý koncert - konají sev pondělí 6. prosince a ve středu 8. prosince, vždy v 18.30 hodin vkoncertním sále ZUŠ Adolfa Voborského a Amfiteátru anglické školy.

Na setkání s námi se těší:

Lektoři hudebníchoborů flétna, klavír, kytara, sborový a sólový zpěv spolu s vedením KlubuJunior

PŘÍPRAVA K NOVÉMATURITĚ Z ANGLIČTINY

Od září probíhají v Klubu Junior kurzy přípravy k novému typu maturityz angličtiny. Výuka je vedena podle nejnovější učebnice, jež byla vydánaspeciálně pro tento typ zkoušky a poskytuje vše potřebné k tomu, aby se žáci nejenskutečně naučili anglicky, ale byli zároveň  k maturitě dobře připraveni. Maturita inMind je učebnice v českém vydání, která zachovává cílený rozvoj všechjazykových dovedností na úroveň B1, živý jazyk v částech nazvaných EverydayEnglish, obsahuje ale také informace o životě v anglicky mluvících zemích v částechnazvaných Culture in Mind.

Učebnice Maturita inMind reaguje na specifické požadavky českého vzdělávacího systému aobsahuje přesné požadavky k maturitní zkoušce s označením základní úrovně.

Vedle této specifické nabídky probíhají v KJ kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštinya to již od věku 3 let dětí, dále úroveň ZŠ, SŠ a VŠ, včetně dospělé populace na všech úrovních znalostí. Klub Juniorzajišťuje úspěšně také kurzy přípravy k mezinárodním zkouškám a výukučeštiny pro cizince.

Mgr. Nina Ludvíková,725 649 539, vedoucí jazykové sekce


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Mateřské centrumKuřátko, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš, kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001719, www.kuratko.mistecko.cz

Otevírací doba centra: pondělí až pátek 9.00-12.00hod.

Montessori herna: středa + čtvrtek 10.00-12.00hod.

Příspěvek na rodinu: jednorázově 40 Kč, předplatné 300 Kč/10 návštěv, tj. 30Kč/rodinu. Montessori  herna jednorázově100 Kč, předplatné 300 Kč/5 návštěv, tj. 60 Kč/rodinu.

Centrum poskytuje službyzejména rodičům s malými dětmi (do cca 4 let věku). První návštěva centra a Montessori herny ZDARMA!

Skladbu programuMontessori herny a případné změny v programu naleznete na webu MC

F Děkujemevšem bezmála dvěma stům  účastníků  listopadového lampionového průvodu  a cesty za pokladem. Doufáme, že  jste spolu s dětmi načerpali potřebnoupodzimní pohodu.

F Anketavaší spokojenosti: Během prosincesi vás dovolíme oslovit a požádat o společné zhodnocení naší činnosti zaposlední měsíce formou dotazníku. Předem velice děkujeme za vaši zpětnou vazbua zhodnocení naší činnosti, které nám usnadní budoucí plánování dalších akcípro vás a vaše děti. Dotazník lze vyplnit také elektronicky a posílat na adresu:anketa.kuratkomc@seznam.cz.

F V prosinci od nás každý návštěvník centra obdrží malou vánoční pozornost pro radost apotěšení.

F MCKuřátko bude od 23. 12. 2010 do 3. 1. 2011 uzavřeno.

F StaročeskéVánoce v Kuřátku: Přijďte sis dětmi prohlédnout betlém, vánoční aranžmá ve džbánu, řetězy ze sušených plodůa textilu, papíru, bílé vystřihovánky a jiné.

PROSINEC 2010

 

7. 12. Vánoční ladění - společně si vyrobíme jablíčkový či pomerančový vánoční svícen.

7. 12.    od 16.30 hod. Divadlo J. Hrubce: KlaunskéVánoce - humorný činoherní příběh o tom, jak si klaun zdobil stromeček, balildárky, chystat večeři apod. Prosíme o předběžné přihlášení e-mailem či osobně v centru.Příspěvek 50 Kč /osobu (rodič/dítě od 2 let).

8. 12.    Společné zdobení Kuřátkového vánočníhostromečku.

9. 12.    Adventní přáníčka aneb nejen stromeček z luštěnin.

11. 12.  10-17 hod.Libušsko-písnické vánoční kreativní dílny - více informací v samostatné pozvánce v této rubrice.

13. 12.  Učíme se koledy aneb Vánoce se blíží...

13. 12. od 16.15 hod.Čtecí dárky pro děti aneb Není kniha jako kniha - spec. pedagožka Š.Wagenknechtová poradí rodičům, jaké typy knih pohádek a příběhů pro dětipomáhají rozvíjet dětské myšlení, mluvní dovednosti, řeč, základy četby.

14. 12. Pečení cukroví - linecké a perníčkovétěsto. Společné zážitky z pečení, společné dobroty k snědení.

15. 12. Vánoční dekoračnísvícny - pod vedením zkušenýcharanžérek z Květiny Babeta si vyrobíme ozdobu svátečního stolu.Z organizačních důvodů (pořízení materiálu) nutnost přihlášení mailem či přímo v MC do 10. 12. Cena materiálu od 1 Kč. Vstupné obvyklé. Začátek v 9.30hod. Cena aranžmá dle spotřebovaného materiálu cca 120-170 Kč.

16. 12.  Svíčky a ozdoby z voskových plátů -provoní nám a osvítí celý zbytek Adventu.

20. 12.  Divadélko - dětem i dospělým zahrajememalou pohádku, vyrobíme si poslední ozdobičky 21. 12.             Vánoce v Kuřátku - se „soutěží o nejlepší cukroví" apředáváním vánočních dárků. Vstupenka na oslavu - dáreks překvapením pro dítě/děti a pro rodiče, pod stromečkem naleznete dárek jiný.Porota složená z přítomných  rodičů i dětí ochutná donesené cukroví a ohodnotí,jak nám  budou  letos chutnat Vánoce J.

22. 12. od 16.00 hod. Divadlo Extrem: O vánoční hvězdičce - o Hvězdičce z vánočního stromku, která se chtělaz nebe podívat, kde všude a jak se slaví Vánoce - pohádka loutkově hudebněčinnoherní pro (pra)rodiče a děti každého věku, příspěvek 50 Kč/osobu.Zájemce prosímeo registraci e-mailem či osobně v MC.Nalaďte se vánočně!

 

MC Kuřátko vám přeje rodinnou pohodu, šťastnéprožití vánočních svátků a klidné vykročení do roku 2011.

Činnost MC Kuřátkopodporují v roce 2010 v rámci svých grantových programů na Podporu rodiny Ministerstvo práce a sociálníchvěcí a Programu na podporu a rozvoj volnočasových aktivit Městská část Praha-Libuš.

Za MC Kuřátko Katka Tomešová                       

<< nahoru

ikonka LAČHE ČHAVE

Jsme volnočasový klub pro děti a mládež ve věku 6-15let. Můžeš k nám přijít i odejít, kdykoli chceš.

Za návštěvuklubu se nic neplatí, děti nám nemusí říkat ani svoje jméno. Na pátek, sobotu aneděli máme naplánované výlety, soutěže a společenské akce; na výlety avíkendové akce je obvyklý malý finanční příspěvek na jízdenky a vstupné.Přihlášku na akce si můžete vyzvednout osobně v klubu nebo nás kontaktujtee-mailem.

Kde nás najdete:

Budova SAPA,6. patro, Libušská 319/126, 142 00 Praha-Libuš

Otevření klubu:

Pondělí ažčtvrtek 14 - 18 h

Pátek,sobota a neděle 13 - 18 h

PROGRAM NA PROSINEC

St   1. 12. -Výroba velkého Betlému

Pá  3. 12. -Vánoční přáníčka

So  4. 12. -Andělíčci, čerti, Mikulášové z různých materiálů

Ne  5. 12. -Říkanky a básničky

Po  6. 12. -Mikulášské odpoledne

Út  7. 12. -Spací a válecí den

Pá 8. 12. - Vánoční filmy - promítání

So  11. 12. -Ozdoby ze slaného těsta

Ne 12. 12. - Perníčky

Po  13. 12. -Výroba svíček ze skořápek

Čt  16. 12. -Den plný her

Pá 17. 12. - Vánoční disko

So  18. 12. -Výroba ozdob  

Ne 19. 12. - Adventní věnce

St  22. 12. -Vánoční večírek

Kontaktní informace: www.lache-chave.cz, info@lache-chave.cz,+420 723 293 60

Těšíme se navšechny.

Markéta Foltýnková, předsedkyně o. s. Lačhe Čhave


<< nahoru

ikonka HUMANITÁRNÍ SDRUŽENÍ PROTEBE

Občanské sdružení Protebe jeneziskovou organizací dětí a mládeže, která prostředky pro svoji činnostzískává jednak z příspěvků od rodičů účastníků svých akcí, dález dotací z veřejných rozpočtů a konečně z darů partnerů,sponzorů a příznivců. Díky všem - naše sdružení uzavírá již 16. ročník svéčinnosti. Jarní a letní akce a tábory 2010 jsou úspěšně za námi našichakcí se zúčastnilo přes 500 dětí a mládeže i se zdravotním handicapem. Děkujemerodičům za důvěru, dětem za jejich hravost a nadšení pro naše soutěže a hry i  všem vedoucím za stoprocentní nasazení. Zájemrodičů a dětí nás velmi těší a zároveň podporuje v naší činnosti i rozvoji akcí pro další rok 2011.

Přejeme vám všem krásnéprožití vánočních svátků a dovolujeme si vám nabídnout naše prosincové akce procelé rodiny, rodiče, děti a vaše přátele. 

•II.reprezentační ples VYŠEHRADSKÝCH VČELAŘÍKŮ, pražských včelařů a jejich přátel

Srdečně vás zveme na II. reprezentační ples pořádanýVyšehradskými včelaříky, který se  uskutečnív sobotu 11. 12. 2010 v KC 4 - Volnočasová, Novodvorská 1013, Praha 4.       Uvítání proběhne v 19.00 hodin vpředsálí KC Novodvorská, začátek plesu je v 19.30 hodin. Pozvánka platí ipro vašeho partnera, kolegy či přátele. Svoji účast, prosím, potvrďtenejpozději do 28. 11. 2010. Vstupenky následně obdržíte zdarma poštou nebo vámbudou doručeny osobně. Pevně věříme, že pozvání přijmete a děkujeme za vaše  sympatie k naší celoroční činnosti.

•Veselé Mikulášskébubnování s nadílkou...za podpory MČ Praha-Libuš

Kde: Klub Junior, Praha Libuš-Písnice                                

Kdy: 6. 12. 2010, 17 h

Pro koho: MŠ a ZŠ Praha 4 a jejich rodiče...

•Zimnítábor s ohňostrojem...prázdniny plné pohybu, soutěží a radosti

Kde: Zderaz 119, Proseč u Skutče -hotelové ubytování, pokoje s příslušenstvím

Kdy: 27. 12. 2010 - 1. 1. 2011  

Pro koho: MŠ a ZŠ (5-15 let)

Celý hotelový komplex se nachází naúpatí Českomoravské vysočiny, která je jednou z ekologicky nejčistšíchoblastí České republiky. Více informací na níže uvedených kontaktech.

Protebe, JÚŠ, V Pevnosti 4, 128 41Praha2, protebeh@seznam.cz, mobil +420 604 739 121, předsedkyně tel. 777 603 883, zdenka.kapicova@quick.cz

Zao. s. Protebe Zdeňka Kapicová


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM KLUBU

Rok 2010 utekl jako voda a již tu máme závěr roku! Vidělijsme mnoho díky výletům klubu a dalšímu programu. Přijďte proto na závěr roku vměsíci prosinci, jistě rádi vše zhodnotíte.

7. 12. Po mikuláškém dni pobavení v našem klubu. Možná iněco z tradice!

14. 12. Závěr klubu, rozloučení před vánočními prázdninami,gratulace do nového roku 2011. Přijďte se radovat!

4. 1. Zahájení nového roku 2011 a nás v klubu! Přijďteoslavit!

11. 1. Přednáška o kosmetice firmy Mary Kay, v zastoupenípaní Jany Boháčové - kosmetické poradkyně a vizážistky. Přijďte se poučit, neníještě pozdě být krásná!

Všem, kdo v této době cítí únavu a jejichž zdravotní stavnedovoluje, aby se přišli rozloučit na závěr roku, přejeme prostřednictvímčasopisu všechno nejlepší, hodně zdraví a lásky v kruhu  nejbližších.

A v lednu, tj. 4. 1. 2011, hajdy opět k nám do klubu sveselou náladou!

Ať tedy i pro nás dříve narozené zazáří nový rok 2011paprsky stálého zdraví, s úsměvem na tváři a v celkové pohodě!

DIVADLO

Pro milovníky divadla sdělujeme, že pro malý zájem o dvěpředstavení v Branickém divadle byla zrušena.

Na měsíc leden plánujeme návštěvu ve Vinohradském  divadle, sledujte časopis U nás.

KNIHOVNA                           

Místní knihovna je pro čtenáře otevřena i přes vánočníprázdniny, a to každé úterý od 14.00 do 18.00 hodin.

Za výbor Klubu SeniorZdena Prchlíková

PŘIPRAVUJEME NA ROK2011

Organizační výbor pro všechny seniory naší městské částiPraha - Libuš a Písnice připravuje na rok 2011.

Duben:

Jívka - Polsko, 3dny, 15. - 17. 4., 1 000 Kč, za historií, výlet Polsko

Květen:

Španělsko, 14 dnů,14. - 28. 5., 13 250 Kč, Andaluzie, letecky, odjezd autobusem z Libuše

Červen:

Luhačovice, 7 dnů,6. - 12. 6., 3 999 Kč, polopenze, bazén, vč. 5 procedur, autobus

Českomoravskávrchovina, Telč, Dačice atd., 2 dny 18 - 19. 6., 1 200 Kč, zahrádkáři

Chorvatsko, 13dnů, 21. 6. - 3. 7., cena 7000 Kč

Srpen:

Slovensko, 8 dnů,5. - 13. 8., 150 eur + 1 300 Kč, Žiarská dolina,Smrečno, Zakopané,Chopok

Září:

Maďarsko,Hevíz, 4dny 22. - 25. 9., 140 eur + BUS, 3 hod. bazén v ceně, H. Panorama sbazénem

Domažlice - SRN,3 dny, 30. - 2. 10., 1 800 Kč, návšt. památek + nákupy

Listopad:

Jívka, Polsko, 3dny, 4. - 6. 11. 1 000 Kč, za historií, předvánoční nákupy

Změna programuvyhrazena!

Pokud máte zájem o některý z nabízených zájezdů v pohodovépartě a s bezpečnou jízdou  pana řidičem,volejte na tel. číslo 261 912 404 paní Urbanové za Písnici a 608 511 980paní Prchlíkové za Libuš - do konce roku 2010!

Za organizační výbor ZdenaPrchlíková 


<< nahoru

ikonka PŘEDVÁNOČNÍ AKADEMIE


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKO-PÍSNICKÉ - VÁNOČNÍ KREATIVNÍ DÍLNY


<< nahoru
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 01/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý