Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 01/2011Kronika

ikonka CHCEME BÝT VIDĚT!

Základní škola Meteorologická se letos účastnila fotografické soutěže pro školy v rámci kampaně Chceme být vidět! vyhlášené sdruženími Oživení, Pražské matky a Nadace Partnerství.

Soutěž spočívá v tom, že soutěžící se v co nejviditelnějším a nejreflexnějším oděvu vyfotí a organizující  škola zašle fotografii organizátorovi soutěže. Na děti čekají ceny, jako je koloběžka, batoh nebo blikačka.

Soutěž byla určena pro děti prvního stupně. Zajímavý byl počet soutěžících - soutěžních fotek jsme totiž mohli poslat maximálně dvacet a k našemu štěstí se zúčastnilo přesně dvacet dětí v rozmezí přípravné třídy až pátého ročníku. Nezapomenutelný byl Matěj Löwinger ze 3.A, který již velmi reflexní oděv doplnil blikačkou.

Všichni zúčastnění  byli v dobré náladě a soutěž se jim líbila.

Ptáte se proč, vůbec taková soutěž? Zjistilo se totiž, že mnoho dětí chodí ve špatně viditelném oblečení. Zvláště v zimních měsících, kdy je již v půl páté tma, pro ně je někdy veliké riziko i odejít ze školy domů.

Všem zúčastněným upřímně děkujeme a všem vítězům od srdce gratulujeme. A nezapomeňte - ať jste vidět!

Za pořádající Žákovské zastupitelstvo místostarosta Ondřej Kříž


<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR - ÚSPĚŠNÍ JUDISTÉ

Mladí judisté z oddílu Judo Dragons při Klubu Junior se 11. prosince 2010 zúčastnili judistických závodů ve Zbraslavi.

Jako každý rok se závody konaly v předvánočním shonu. Atmosféra byla úžasná, nechybělo ani občerstvení a na vítěze čekaly krásné dárky, medaile a pro tři nejúspěšnější týmy i poháry. Celý závod vyvrcholil bohatou tombolou.

Všichni statečně zápasili, zúčastnilo se hodně oddílů a velmi zkušených závodníků. Nicméně umístění našich judistů bylo v jednotlivých kategoriích úspěšné: Verča Švandová - 1. místo, Lucka Procházková - 2. místo, Jan Hájek - 3. místo, Jan Zedník - 4. místo, Adam Bílek - 4. místo, Petr Bušek - 4. místo, Luboš Pata - 6. místo.

Snad se na dalších závodech sejdeme v hojnějším počtu! Budeme se těšit.   

Lucie Procházková    


<< nahoru

ikonka ADVENT V LOJOVICKÉ

Rok uplynul jako voda a zase přišel Advent. Rozsvítily se nejen ulice a okna, ale také oči dětí v naší Mateřské škole Lojovická, když jsme začali s přípravou na Vánoce a všechno kouzlení kolem nich.

Nic jsme nenechali náhodě, a tak již v listopadu, především díky obětavé práci paní učitelky                 H. Böhmové, se mohly maminky i někteří tatínkové společně s dětmi pustit do tradiční výroby adventních věnců. Skvosty, které jim vznikly pod rukama, mohli někteří z vás spatřit na vstupních dveřích domů po celé Libuši.

Co by byly pro většinu z nás Vánoce bez kapra? Tento symbol českých Vánoc se stal letošním tématem naší vánoční výstavy. A tak se 3. prosince provozní chodba naší zasněžené mateřské školy proměnila v galerii plnou krásných výtvorů dětí a jejich rodin. Nešlo o dokonalost provedení, ale o radost ze společného vyrábění a těšení se, přesto z vystavených děl oči až přecházely. Když jsme se dost vynadívali a potěšili, mohli jsme se vydat do svých tříd a očekávat příchod Mikuláše a rozverného čerta, který po školce chrastil řetězy. S menším či větším strachem odzpívaly a odříkaly děti písničky a básničky připravené pro Mikuláše, ti odvážnější si dokonce zatancovaly taneček s Mikulášem a čertem, ale většina obav se rozplynula teprve, když Mikuláš dětem rozdal balíčky s nadílkou.

Pak už nás čekala „jen" vánoční besídka a s ní spojené posezení u stromečku a čekání na toho pravého Ježíška.

Velmi děkujeme všem rodičům za přispění k dobré náladě v MŠ (materiální i morální) a vám všem přejeme krásný nový rok.

K. Černá, MŠ Lojovická


<< nahoru

ikonka PREVENCE SOCIÁLNĚPATOLOGICKÝCH JEVŮ

Již třetím rokem probíhá na Základní škole Meteorologická kompaktní navazující program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů, který je realizován společností Proxima Sociale se sídlem v Modřanech.

Žáci pátého až devátého ročníku absolvují během školního roku tři dvouhodinové bloky. Bloky vedou vždy dva lektoři (nebo lektorky) a jsou vždy věnovány určitému tématu. Žáci absolvují různé hry, aktivity, diskuze a mohou se otevřeně zeptat na cokoli, co s tématem souvisí nebo co je zajímá či trápí.

V pátém ročníku žáci zatím absolvovali tzv. Úvodní seznamovací blok a blok nazvaný Vztahy I; v šestém ročníku mají za sebou Vztahy II a nesmírně důležitý blok Šikana a agresivita; v sedmém ročníku pokračování tématu Šikana a agresivita a blok věnovaný PC a internetu a nebezpečím s ním souvisejícím; v osmém ročníku blok Drogy II a s napětím očekávaný blok Partnerství a sexualita; v devátém ročníku pak bloky na téma Manipulace a Rasismus a xenofobie.

Program byl financován částečně z grantu Magistrátu hlavního města Prahy „Zdravé město 2010" a zčásti z rozpočtu Městské části Praha-Libuš.

Alena Stehlíková, metodik prevence rizikového chování, ZŠ Meteorologická


<< nahoru

ikonka LIBUŠ ANI PÍSNICE NEJSOU MANHATTAN...

... říká v rozhovoru nový starosta MČ Praha-Libuš Jiří Koubek.

Pane starosto, prosím, můžete se čtenářům z Libuše a Písnice představit - kdo je Jiří Koubek?

Mám humanitní vzdělání, v posledních devíti letech jsem pracoval v knižním a časopiseckém oboru na obchodních manažerských pozicích. Jsem devět let ženatý a s manželkou, která je překladatelka, vychováváme osmiletého syna. V naší městské části bydlím necelých pět let, pravděpodobně nejkratší dobu ze sedmnáctičlenného zastupitelstva. Tato doba se může zdát někomu jako nevýhoda, současně mi to ale dává možnost nadhledu, nejsem zatížen „starými křivdami", jak jsem o nich slyšel od mnohých již zasloužilých kolegů.

Co vás motivovalo kandidovat v komunálních volbách?

 

Hlavní motivací pro mne byla obava, zda bývalé vedení městské části skutečně hájí zájmy obyvatel, a nikoli své pohodlí. Zároveň i chuť zapojit se do veřejného života, měnit věci k lepšímu v bezprostředním okolí.

 

Čeho chcete dosáhnout jako starosta městské části?

 

Změny v přístupu chování úřadu k obyvatelům naší městské části. Více naslouchat a následně vyhodnotit všechny možnosti, které každá jednotlivá situace nabízí. Jsme limitováni tím, že jsme jen malou městskou částí, a tomu odpovídá i náš rozpočet. Konkrétně to znamená, že naše desetitisícová městská část má zhruba osminový až desetinový rozpočet oproti jiným desetitisícovým samosprávným jednotkám mimo Prahu. V rozhodování o opravě komunikací či jejich převzetí do naší správy jsme doslova závislí na rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy. Nezbývá jiná cesta než vyvíjení neustálého tlaku, aby Praha jako celek vzala konečně v potaz své okrajové městské části, aby zaměřila svoji pozornost na prioritu nejzákladnější - na dobudování infrastruktury, a tedy veškerých sítí v těchto malých okrajových městských částech. Písnice a Libuš nejsou v této situaci zdaleka samy - podívejte se jen do nedalekých Cholupic.   

 

Jaké jsou vaše priority? Nejlépe, jestli je můžete v bodech vyjmenovat.

 

a) Základní prioritou je dobrá komunikace s občany, neuzavřít se ve své kanceláři, jít za lidmi, být v terénu. Vidět a vědět, co se kolem nás děje, co spoluobčany trápí. Mám jinou představu o vzájemném vztahu úřadu a občanů, například nedostatečně jsou využívány webové stránky úřadu, které považuji za vysloveně slabý článek.

b) Spolu s koaličními partnery a případně i opozicí, budou-li mít zájem pomoci občanům, bojovat o více peněz z magistrátního rozpočtu na opravu ulic v celé obci, nejpalčivěji to vnímám nyní v Písnici.

c) Vyvinout účinný tlak a poskytnout co nejmasivnější podporu velkým investičním dopravním akcím, jako je přivedení metra D do obce, prodloužení tramvajové linky z Modřan a tlak na vybudování funkčního východního obchvatu Písnice.

d) Mým velkým přáním je neustrnout, znovu přivést do obce alespoň detašované pracoviště stavebního a ideálně i živnostenského odboru - zde bude také záležet na vstřícném jednání Prahy 12

 

 

Jak bude vedení městské části podporovat rozvoj základních škol a mateřských školek v Libuši a Písnici?

 

V prvním týdnu v úřadě jsem se spíše jen pozdravil s ředitelkami a ředitelem mateřských a základních škol, jichž je MČ zřizovatelem. Zda budeme moci lépe podporovat rozvoj, na který se ptáte, budu více vědět koncem ledna, kdy je navštívím znovu, tentokrát již na skutečné a delší pracovní setkání a detailněji se s jejich problémy seznámím. Již při prvním setkání jsem je požádal, aby mi sdělili jeden problém, nikoli finančního rázu, s kterým jim může MČ pomoci. Odpovědí bylo méně, než jsem čekal, hlavním problémem je stav budov, a tedy opět finance, respektive jejich nedostatek.

 

Jak se stavíte k problému intenzivní dopravy v městské části a blízkém okolí a průvodních nezdravých jevů?

 

Život obyvatel metropole stále více směřuje k individuální dopravě a tomu odpovídá i postupný nárůst dopravy. Ostatně každý, kdo bydlí u Libušské ulice v Libuši či Písnici nebo po ní jezdí, to denně zažívá. Situace se nezlepší, dokud nebude dobudována trasa D metra, obchvat Písnice od pražského okruhu a propojení přes Kunratickou spojku na Vídeňskou ulici. Nemůžu slíbit nic jiného než setrvalý tlak na to, aby dopravní priority naší MČ byly stále na očích těch, kdo skutečně rozhodují. V polovině letošního roku má být dokončen projekt obchvatu, magistrátní koaliční strany se zavázaly k výstavbě metra D. Jen se obávám, aby pro splnění svých slibů neskončili jen stanicí Nové Dvory a další rozšíření neoddálili.

 

Chcete regulovat očekávanou další developerskou výstavbu v Libuši a Písnici? Pokud ano - jak?

 

Developeři plánují v naší městské části masivní až megalomanskou výstavbu. Ve svých plánech často nerespektují, že toto území má svou paměť, že nevstupují na zelenou louku, a myslí si, že jejich komerční zájem je nadřazen zájmům domácích. Nemůžeme vlastníkům pozemků bránit ve výstavbě bezdůvodně, současně ale jen těžko hledám důvody, proč za náš úřad souhlasit se zvyšováním stávajících koeficientů (např. výškových hladin), které by nadměrně zatížily dopravou, hlukem a jinými negativy naše území. Jakýkoliv rozvoj musí respektovat stávající zástavbu. Libuš ani Písnice nejsou Manhattan. MČ se pod mým vedením v této oblasti bude prát za současné obyvatele. Těším se z toho, že nejsme v tomto názoru osamoceni, jak bylo patrné z prosincové návštěvy Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, kde jsme jednali například o oblasti související s výstavbou budoucí stanice metra Libuš. V ní je vedle výstavby plánován i městský park oddělující starou a novou zástavbu a nová výstavba by zde měla být v souladu s výškou okolních budov.

 

Zamýšlíte v rámci svých pravomocí nějak zlepšovat kvalitu životního prostředí v městské části, chránit přírodní prostředí?

 

Jednou z konkrétních a doslova aktuálních akcí z doby před letošními Vánocemi - jak jistě dobře víte a mnozí spoluobčané, kteří se do této akce aktivně zapojili a vyjádřili v ní své mínění - je Petice proti hluku, kterou podepsalo bezmála 350 našich spoluobčanů a je dobré vědět, že jsme se jako jedna z mála pražských městských částí díky aktivitě zastupitelky Mgr. Daniely Partlové zapojili do iniciativy proti zvyšování hlukových limitů. Spolu s Prahou 12 jsme se totiž stali přímými účastníky řízení proti zvyšování již tak dost tolerantních hygienických limitů hluku.

Další oblastí, kterou hodlám naplňovat, a nikoli jen papírově vykazovat, je skutečný a koncepční rozvoj cyklostezek. Skrze naši městskou část - jak dokládá tzv. generel cyklistických stezek - vede páteřní cyklistická stezka napříč ČR. Je tedy teď na nás, abychom se před lety započatého díla znovu chopili a abychom Magistrátu hl. m. Prahy nabídli konkrétní úseky, kde může své peníze dobře investovat.

 

Jaké změny plánujete v chodu místní veřejné správy - v úřadu městské části?

 

Změny budou, to je nepochybné. Bude tomu ovšem předcházet analýza. Nyní se seznamuji s úřadem, jeho konkrétními agendami a lidmi, kteří je mají v kompetenci. Nejsem zastáncem ukvapených řešení. Chci vědět, jaký krok B bude následovat po kroku A. Už v průběhu předvolební kampaně mi občané posílali podněty a připomínky k práci úřadu, mnozí v tom i nadále pokračují. Ověřování těchto informací mi pomáhá utvářet si názor na chod celého úřadu.

 

Budete nadále podporovat účast veřejnosti na rozhodování o rozvoji městské části formou kulatých stolů a hlasováním pro 10 problémů MČ?

Rozhodně. Budu se však více zasazovat o to, aby veškeré výstupy z této agendy byly maximálně efektivní. V tomto čísle časopisu se ke čtenářům dostávají dvě konkrétní výzvy - výzva k aktivnímu zapojení do nově vznikajících pracovních skupin souvisejících s utvářením budoucí podoby tváře naší obce a výzva pro potenciální nové členy redakční rady - otevřeně nabízíme skutečnou participaci aktivním novým lidem, kteří chtějí přinést nový pohled na věci kolem nás v naší městské části.

 

Jaké kroky podniknete k dalšímu zapojování veřejnosti do rozhodování o MČ?

V hlavě nosím myšlenku na setkání s občany nad již zmíněným územím okolo budoucí stanice metra Libuš vedle stávající komunikace Novodvorské. Témat je ale daleko více a očekávám velkou iniciativu od lidí zapojených právě v nových pracovních skupinách pro strategické plánování čili budoucnost naší obce.

 

Budou veřejná jednání zastupitelstva městské části přenášena webkamerou on-line? Od kdy? Pokud o tom neuvažujete, proč?

 

Jednoznačně jsem pro, ale chci o ideální podobě mluvit se zastupiteli koalice i opozice. V Praze se tato možnost ještě příliš nevyužívá, inspirací je např. Praha 6, kde je nejen on-line vysílání v dobrém rozlišení, ale záznam je následně sestříhán a uložen na webových stránkách spolu s jednotlivými usneseními a občan má možnost zpětně se podívat na konkrétní bod programu, jenž ho bezprostředně zajímá. Důležité je ale zmínit fakt, že zajištění on-line přenosů je finančně nákladné. Přesto jsem ale stoprocentně přesvědčen o pozitivním přínosu on-line přenosů, tato služba přispívá nejen k větší informovanosti občanů, ale také ke kultivaci samotného jednání zastupitelů.

 

Co vám v současné době dělá radost?

Rozhovor uskutečňujeme pár dní před Vánocemi, odpověď se nabízí. Těším se, že rodině částečně nahradím to, o co jsem ji v poslední době nejvíce ošidil - společně strávený čas. Z pracovního hlediska mám radost z toho, kolik kultivovaných podnětů mi na úřad během čtyř týdnů od zvolení přišlo. Jsou pochopitelně občané, kteří mě sice nikdy asi neviděli a už mají na mě a mou práci jasný názor, ale byla jich opravdu jen menšina. Nejsem naivní, rychlý vděk nečekám. Ale vím, že každý slušně zformulovaný byť kritický názor je dobrým znamením, že občanům není lhostejné, kde žijí a jak to u nás vypadá. Rád bych je tímto ubezpečil, že ani mně. S jistou nadsázkou a s respektem k mým předchůdcům - Libuš a Písnice mají pro nového starostu jedno velké kouzlo: kam se podívá, tam může začít.

 

Ptali se Hana Kolářová a Matěj Kadlec


<< nahoru

ikonka ROZKVETLÁ LIBUŠ A PÍSNICE – OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010

S výsledky druhého ročníku soutěže Rozkvetlé okno, balkón a okolí domu jste se mohli seznámit v minulém čísle časopisu U nás. Tentokrát nabízíme snímky nejhezčích květinových a zahradních úprav z této soutěže: pro povzbuzení uprostřed letošní tuhé zimy a pro inspiraci do roku 2011 všem, kteří rádi rostliny pěstují, i těm, které pohled na ně prostě jen těší.

Připravily Jana Martínková a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

Na chvilky trávené v Klubu Senior během uplynulých deseti let a na ty všechny ostatní, kteří s námi již nejsou, jistě budeme vzpomínat právě teď v době vánočních svátků. Jaké byly poslední akce?

TŘEBÍZ A JEHO LÉČEBNÉ ÚČINKY

Uskutečnila se slíbená návštěva Třebíze s nákupem předvánočních květin a dárečků v nedalekém zahradnictví, s předem objednaným pohoštěním v hotelu Pod sluncem a další novou nabídkou v místním masážním a léčebním centru, kde nám byly nabídnuty některé velmi zajímavé procedury, masáže, koupele, ale i rady z karet, které také někteří využili. Vše bylo zorganizováno diskrétně předem a tyto možnosti využila skoro polovina našich seniorů.

Ostatní si užili hezké posezení při hudbě a zazpívali si. Degustace kvalitních pálenic rozjela další ochutnávání, a tak se přátelské povídání přešlo do zpěvu i tance a nemuselo se k tomu ani pobízet. Během cesta zpátky jako vždy ještě jiskřily zážitky a veselí pokračovalo. Pan řidič pak ukončil výlet rozvozem k plné spokojenosti nás všech.

KRÁSNÝ KARLŠTEJN

Jako už několikrát, předvánoční výlet byl opravdu sousedským setkáním všech seniorů s posezením ve stylové Kolibě na Karlštejně. Byla pro nás přichystána opět chutná večeře, oblíbená hudba Evy a Vaška z Libuše, která svými známými melodiemi nenechala v klidu některé  tanečníky, kteří využili vyhrazený prostor. Poděkování je jistě na místě, a to především celému úřadu městské části a všem, kteří se o dokonalé odpoledne pro seniory z Libuše a Písnice starali a vše připravili, včetně odvozu na Karlštejn a zpět. Litovali jsme, že odpoledne uteklo tak rychle, ale budeme věřit, že  nějaké příště opět bude.  

OSLAVA VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Zakončení klubu před vánočními svátky bylo spojeno s oslavou již zmíněného desetiletého trvání našeho klubu, o který se staral celou dobu výbor ve stejném složení. Předsedkyně klubu poděkovala za desetiletou záslužnou činnost členek výboru ve prospěch ostatních seniorů.  A věřte,  nebylo toho málo! Poděkování se dostalo také všem přítomným i nepřítomným, kteří přispívají a pomáhají například zajímavými přednáškami, příspěvky i celkovou pomocí, aby pobyt v našem klubu byl vždy hodnotný.     

I v tento den byl vyčleněn čas na přiblížení historie oslav Štědrého dne a vánočních svátků krátkým příspěvkem, abychom si  společně zavzpomínali, jak to všechno bylo a vznikalo a jak tuto tradici, včetně dárečků, klidu, pohody a lásky zachováváme a uctíváme dodnes. A s přáním: „Šťastné a veselé vánoční svátky v lásce, klidu a pohodě." V době vánočních svátků se čas jakoby zastaví a každý si uvědomí, jak je sám nepatrný v tom velkém náročném kolotoči a bohužel smrtelnosti života. 

Hudebním programem, kterým nám zpříjemnil čas zdejší vedoucí městské policie p. Piršej, jsme ukončili závěrečné hezké odpoledne v tomto roce.

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka T. J. SOKOL LIBUŠ - TROJNÁSOBNÉ VÍTĚZSTVÍ V MÍČOVÉM TROJBOJI

V sobotu 20. listopadu 2010 se v T. J. Sokol Karlín uskutečnil celopražský míčový trojboj pořádaný Pražským sdružením Sport pro všechny a Pražskými župami ČOS.

Soutěžilo se ve třech kategoriích: rodiče s dětmi (R+D - děti nar. 2006 s rodičem), předškolní děti (PD - ročníky 2004, 2005) a nejmladší žactvo (NŽ - ročník 2003) v disciplínách kop na branku, hod na branku a střelba na koš. Ve všech třech kategoriích naše družstva zvítězila (R+D chlapci, NŽ chlapci, PD dívky) a zbývající vyslané družstvo obsadilo místo třetí (PD chlapci)! Kromě toho jsme získali i pět medailí v soutěži jednotlivců - Václav Nádvorník 1. místo chlapci R+D, Anna Nádvorníková 1. místo dívky PD, Eduard Fojtíček a Martin Marek 2. místo chlapci NŽ, Václav Nádvorník s tatínkem 3. místo za úspěšný pár R+D.

Děkujeme všem za úspěšnou reprezentaci jednoty!

 

Mgr. Jana Vlková, náčelnice a cvičitelka T. J. Sokol Libuš


<< nahoru

ikonka LISTOPADOVÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Pan starosta Mgr. Jiří Koubek 25. listopadu 2010 slavnostně přivítal do naší městské části Praha-Libuš 33 nových občánků, mezi nimi i dvoje dvojčátka.

Děti z mateřské školy Ke Kašně s paními učitelkami si připravily milý program pro své budoucí kamarády. O fotografickou dokumentaci se postarala paní Findejsová z Prahy 12.

Po proslovu pana starosty obdrželi rodiče dětí pamětní list, zlatý přívěsek, hračku, pamětní knížku a maminky dostaly květiny.

Přejeme dětem a jejich rodičům hodně šťastných chvilek, které budou společně prožívat.

Renáta Sobíšková, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka LIBUŠ A PÍSNICE OBHÁJILA SVOU CESTU K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI

V prostorách Ministerstva životního prostředí proběhly 24. listopadu 2010 veřejné obhajoby postupu v místní Agendě 21. Je to mezinárodní program, který v sobě zahrnuje jak aktivní zapojování veřejnosti do dění v místě, tak strategické řízení města/obce/regionu, to vše za směřování k udržitelnému rozvoji v praxi.

Před členy Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj a dalšími zájemci obhajovali zástupci pěti měst, jedné městské části a jednoho mikroregionu své kvality. Městská část Praha-Libuš byla právě jednou z nich a podařilo se jí splnit kategorii B kritérií místní Agendy 21 (kategorie Z - zájemci, D - začátečníci, C - mírně pokročilí, B - pokročilí, A - proces MA21 na vysoké úrovni). Svůj postup představila městská část Praha-Libuš spolu s městy Chrudim, Vsetín, Litoměřice, Kopřivnice a Hodonín a mikroregionem Drahanská vrchovina. Naše městská část obhajovala svou pozici z minulého roku, kdy se poprvé zařadila mezi nejlepší místní Agendy 21 v ČR.

Před samotnou obhajobou na ministerstvu probíhalo několikahodinové šetření přímo v Libuši. Ve středu 20. října se sešli v nové zasedací místnosti zástupci politické reprezentace městské části, pracovníků úřadu a partnerských organizací, které úzce spolupracují. Oponentem se stali hodnotitelé z několika ministerstev a z pracovní skupiny při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. O naše aktivity a načerpání nových zkušeností se zajímaly i jiné městské části a města z okolí Prahy. Během necelých čtyř hodin jsme spolu s neziskovými organizacemi, školami, zástupci soukromého sektoru, místním časopisem U nás a zástupci občanů zapojených do projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21 prezentovali aktivity, kterými se snažíme zapojovat veřejnost, strategicky řídit postupy v městské části a cíleně směřovat k udržitelnému rozvoji. Že je naše cesta správná, se odrazilo i v závěrečném hodnocení komise.

O měsíc později na Ministerstvu životního prostředí, kde se jednotliví účastníci představovali formou krátkých prezentací, byla vidět rozdílnost přístupů a kladení důrazu na různá témata, jež považují realizátoři místní Agendy 21 v místní situaci za podstatné. Každý má totiž jiné podmínky, ať již geografické, demografické či finanční. Zájemci o splnění kritérií měli možnost navzájem se inspirovat, porovnat své zkušenosti, dosažené úspěchy a také problematické oblasti. Sál zaplněný posluchači si nejdříve vyslechl prezentaci dané municipality, následoval prostor pro dotazy a poté hodnotitelé hlasovali o prokázání kvalit a splnění kategorie B. Naše městská část, všech pět měst a jeden mikroregion své postupy v letošním roce obhájily, a staly se tak nejpokročilejšími místními Agendami v ČR.

Gratulaci a diplom za své aktivity jsme spolu s ostatními převzali z rukou náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízkové, která nám popřála mnoho dalších úspěchů a vyzdvihla postupy a dobrou praxi v této oblasti jako inspiraci pro další obce i regiony. 

Ředitel NSZM a člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj Petr Švec k obhajobě splnění oficiálních Kritérií MA21, kategorie B říká: „Zástupci všech měst, mikroregionu i městské části dokázali, že splnění náročných kritérií není žádnou formální záležitostí. Potvrdili, že místní Agenda 21 je dlouhodobým procesem, který nekončí splněním jednoho úkolu ani koncem volebního období. Zapojování široké veřejnosti do strategického rozhodování o rozvoji obcí i regionů je věcí, která se dlouhodobě vyplácí."

Jana Martínková, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ

MIKULÁŠSKÁ S KNIHOU HŘÍCHŮ A DOBRÝCH SKUTKŮ

Naši deváťáci již tradičně připravili pro žáky školy Mikulášskou nadílku.

Nedočkaví čerti, andělé a nakonec i důstojný Mikuláš postupně ve všech třídách napomenuli nebo pochválili vybrané žáky, jak jim ukládala Kniha hříchů a dobrých skutků. U malých dětí se radši představily nebeské bytosti jen v menším počtu, zato na starší kolikrát ani osm čertů nestačilo. Tehdy Mikuláš zavelel: "Chopte se jich!" A nezbedníci putovali do pytle. Neboť pod tlakem všichni nakonec zpytovali svědomí, i ti nejzlobivější od andělů nadílku dostali. Děkujeme tedy našim andělům (i těm ze školní kuchyně) a přejme si i napřesrok tak hodná strašidla!

Terezie Hrubá

VÁNOČNÍ NOTĚ JE DVANÁCT LET

Dne 8. 12. 2010 v naší škole proběhlo obvodní kolo tradiční pěvecké soutěže Vánoční nota. Letos to je přesně dvanáct let, kdy byla soutěž založena.

Soutěžící byli rozděleni do pěti kategorií podle svého věku. Účastníci si připravili jednu píseň s libovolnou tematikou. Nezapomenutelný byl „raper" ze ZŠ Ohradní anebo „šumař z Karlova mostu" v podání Ondřeje Kříže. Celá soutěž proběhla v přátelské a milé atmosféře.

Všem zúčastněným moc děkujeme a těm, co se medailově umístili, srdečně gratulujeme.

Ondřej Kříž, 7.B

KAM TO VŠICHNI JELI? NA VÁNOČNÍ HVĚZDU!

Jako každý rok, se na naší škole konala Vánoční hvězda. Dopoledne žáci pracovali v dílnách. Vánočních dílen byla celá řada, od vytváření cukroví až po vystřihování ozdob. Přibližně po dvou vyučovacích hodinách se začaly připravovat stánky. Všechny třídy měly vybrané místo, pro svůj stánek. Začalo se sestavováním prodejních pultů z lavic. Pak většina žáků opustila školu a šli na chvíli domů.

Ve tři hodiny odpoledne se žáci, kteří chtěli pracovat ve stánku své třídy, sešli ve škole. Přišli také spolužáci kteří měli od čtyř hodin hrát florbalový turnaj. Mezi tím, co se hráči připravovali, začali stánkaři vyzdobovat a naplňovat své stánky zbožím.

Když minula čtvrtá hodina, nepoznali byste, že plné autobusy míří do obyčejné základní školy, asi byste si mysleli, že směřují do velkých obchodních center. Lidí přišlo na Vánoční hvězdu opravdu dost. Někteří se šli jen podívat na florbalový zápas, někteří jeli nakupovat. Myslím si, že třídy opravdu hodně svých výrobků prodaly. A jak dopadl zápas? Na prvním místě 8.A, na druhém 7.A a 7.B a na třetím (bronzovém) místě se umístila 9.A.

Myslím si, že se letošní Vánoční hvězda opravdu povedla. 

Jan Vláčil, 7.B


<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE

O NEJHEZČÍM OBDOBÍ NEJEN V ŽIVOTĚ DĚTSKÉM

Čas adventu je čas očekávání něčeho kouzelného, štědrého a dobrého, a přesně tak ho chceme i my v naší malé škole přibližovat dětem.

Oslavy nám začaly na sv. Martina, kdy jsem uskutečnili s žáky naší školy lampionový průvod do okolí, vybaveni lampióny vlastní výroby. Součástí příprav na sv. Martina byla i výroba perníčků - svatomartinských podkoviček. Ve školní družině to krásně vonělo směsí koření anýzu, hřebíčku, pečícího papíru i barev při barvení lampiónů. Děti tak pomalu nasávaly vůni adventních tradic, o kterých si průběžně celý advent vyprávíme.

Na jeden z nejoblíbenějších svátků dětí - sv. Mikuláše - kouzelné postavy dobrého Mikuláše, božského andílka a trochu strašidelného čerta ztvárnily naše paní učitelky a někteří rodiče žáků. Přišli k nám do všech tříd a nechyběla ani „nebeská" nadílka pro hodné děti a těm zlobivějším zase čertík zařinčel řetězy na poučenou.

Před vánočními prázdninami nás čekaly oslavy největší. V posledním předvánočním týdnu jsme pořádali v prostorách školy vánoční jarmark. Děti mohly prodávat své výrobky samostatně ve svých stáncích za symbolické ceny všem návštěvníkům školy a jarmarku. Výrobky na jarmark si připravily buď samostatně, nebo je zhotovily ve škole v hodinách výtvarné výchovy a pracovním vyučování, případně ve školní družině. Nedílnou součástí příprav bylo i pečení vánočních perníčků. Děti za podpory našich učitelů upekly ve škole své perníčky na ozdobu vánočního stromečku, mísy či slavnostní vánoční tabule.

Na závěr školní docházky v tomto kalendářním roce jsme připravili na večerní hodiny vánoční besídku pro všechny rodiče a přátele školy. Děti připravily nejen vánoční program - pásmo plné vánočních koled, říkanek a tanečků, ale i dramatické ztvárnění povídky O kocouru Comeniovi v anglickém jazyce či vystoupení aerobikové skupiny naší školy, hru dětí na flétnu apod. Na programu letošní vánoční besídky se podílely všechny třídy školy, ale i téměř všechny zájmové kroužky, kterých máme letos ve škole opravdu hodně, např. kroužek literárně dramatický, kroužek keramiky, dětského aerobiku, jógy, sebeobrany, flétny, anglické konverzace, kroužek počítače nebo českého jazyka pro cizince...

Myslím, že příprava na vánoční svátky společně s dětmi, s jejich tvorbou a radostným očekáváním je tím nejhezčím obdobím nejen v životě dětském.

Vánoční jarmark navštívilo mnoho rodičů i přátel školy, ve vánoční atmosféře si zakoupili výrobky našich žáků, potěšili tak mnohé malé „prodejce" a přispěli tak pro ně na drobné školní potřeby. Během tohoto dne se do školy podívali i noví budoucí žáčci s rodiči v rámci Dne otevřených dveří. Zhotovili si zde mnohé vánoční drobnosti, ve třídách byla pro ně připravena stanoviště na výrobu dárečků, přáníček a ozdob na stromeček, rodiče se zatím mohli podívat na výuku ve třídách. Po jarmarku se už všichni těšili na slavnostní večer. V sokolovně jsme pak oslavili příchod vánoc besídkou, kde nechyběla poezie, zpěv, tanec, aerobic ani dramatické ztvárnění pohádek a pověstí. Vše jsme zakončili společným zpěvem vánočních koled.

Olga Kretíková, tř. učitelka, ZŠ Písnice, L. Coňka

PLAY - HRA, KTERÁ NEKONČÍ

Začátkem prosince jsme se vydali se školní družinou na interaktivní výstavu PLAY - hra, která nekončí v pražském Mánesu. V první části galerie jsou „materiálová termitiště„ s různými předměty, a tak jsme spojovali, přemísťovali, vázali a pozorovali skrze periskopy a krasohledy. V dolní části je vytvořen labyrint světelných, zvukových a hmatových nástrojů, které nás vtáhly do hry - mohli jsme se jich dotýkat, dotvářet a vstupovat do nich. Těžko vybrat z toho, co nás nejvíce nadchlo, ale třeba Kroužkový kanón, Petorchestr, Zvonici, a hlavně Stůl chuti (kuličkový kinetický objekt) bychom měli rádi  i ve škole.                                         

Za školní družinu Radmila Vlčková

 

 


<< nahoru

ikonka SETKÁNÍ S DĚTSKÝM ZASTUPITELSTVEM V LITOMĚŘICÍCH

Žákovské zastupitelstvo Prahy-Libuš se v prosinci 2010 vydalo do Litoměřic, kde se jeho členové setkali s tamním podobným sdružením.

Cestovali jsme vlakem. V Litoměřicích každá strana předvedla svou prezentaci a stručně informovala o práci dětských a studentských zastupitelů a o akcích, které pořádá. Nasbírali jsme nové informace, tím pádem to pro nás bylo přínosem. Dále si pro nás litoměřičtí připravili malé občerstvení, čaj a koláče. Také jsme hráli hry, abychom se lépe poznali. Návštěvu jsme zakončili v restauraci. Celé setkání bylo fajn. Těšíme se, až oni dorazí k nám.

Adéla Jindráčková za Žákovské zastupitelstvo Libuš

Dětské zastupitelstvo v Litoměřicích působí od roku 2002 pod Střediskem ekologické výchovy SEVER; Žákovské zastupitelstvo Libuš od roku 2007 pod MČ Praha-Libuš. Věk litoměřických členů je stejný jako v našem Žákovském zastupitelstvu - zhruba od 13 do 18 let. Srovnáme-li činnost, naše ŽZ Libuš se více zapojuje do dění v městské části pořádáním anket a dotazníků na různá témata. Překvapili jsme úspěšnou realizací projektu Bezpečná cesta do školy, který ŽZ Libuš realizuje od roku 2008. V tomto roce se v ZŠ Meteorologická uskutečnilo opakované mapování cest žáků do a ze školy s vyznačením nebezpečných míst. Vedení Dětského zastupitelstva v Litoměřicích chválilo prezentaci našeho ŽZ Libuš, ze které vyplynulo, že činnost je rozsáhlá, výstupy jsou řešeny ve spolupráci s MČ Praha-Libuš, Městskou policií Prahy 12 a Magistrátem hl. m. Prahy a vše dokáží členové ŽZ Libuš prezentovat na různých akcích a medializovat. Domlouvali jsme se nad tématem společném projektu, tak snad se podaří prohloubit spolupráci. O činnosti se více dozvíte na www.zz-praha-libus.cz

Iva Hájková, koordinátorka ŽZ Libuš


<< nahoru

ikonka HLUK ZE SILNIČNÍHO OKRUHU

Vyjádření zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR ke stížnostem občanů na hluk z nově otevřené části silničního okruhu, zaslané redakci U nás 16. 12. 2010:

Po zprovoznění silničního okruhu dne 20.9.2010 nám docházejí buď přímo nebo prostřednictvím hygienické stanice či orgánů samosprávy stížnosti na zvýšenou hladinu hluku z provozu. Tento stav je pochopitelný, neboť zprovoznění okruhu určitou hlukovou zátěž způsobilo zvláště v lokalitách, kde byla doposud pole a otevřená krajina. Proto byl vliv stavby na životní prostředí posuzován již v procesu EIA, v územním a stavebním řízení. Součástí dokumentace pro stavební povolení je i hluková studie s předpokládanými hladinami hluku v okolí okruhu. Z této studie vyplynulo, že hluková zátěž, přesahující hodnoty podle hygienických předpisů, nebyla v obytných zónách podél okruhu předpokládána, proto nebyly žádné protihlukové stěny v projektu navrženy. Ochrana před hlukem byla řešena zářezem komunikace v terénu, zemními valy při vedení komunikace po terénu a zelenými pásy podél zemních těles.

Aby se předpoklady hlukové studie ověřily, je ve stavebním povolení jako jedna z podmínek stanovena povinnost stavebníka předložit ke kolaudaci výsledky měření hluku v okolí stavby za provozu. Proto byla před zahájením stavby provedena měření na projektovou dokumentací určených místech, aby bylo možno výsledky měření porovnat s původním stavem. Podle dohody s MČ Praha-Libuš byla tato měření doplněna ještě v prostoru budoucí zástavby podle územního plánu a dodatečně byly doplněny ještě protihlukové zemní valy podél okruhu. Níže je uvedený seznam míst, kde bylo proměření provedeno před zahájením provozu.

Seznam míst měření z roku 2006:

1) Objekt statku Šabatka                                                     

2) Chata za statkem Šabatka                                                

3) Chata Na Jitřence 20                                                                   

4) RD v ul. Pod Lesem 33, Komořany                                           

5) RD Ke křížku 92, Cholupice                                                      

6) RD ke Křížku 99

7) RD U Obce 73

8) RD U Obce 139

9) Dům K Ladům 100

10) Objekt statku Nouzov

11) ŘD K Závorám

Seznam míst měření z roku 2008:

1) Jesenice, Lázeňská 1091                                                  

2) Zlatníky 128                                                                                

3) Hodkovice 73                                                                  

4) Vestec, Hodkovická 94

5) Hotel Head, Vídeňská 360

6) Písnice - v polích (bod 2)

7) Písnice - u ulice Libušská (bod 1)

Na základě stížností a pro splnění podmínky stavebního povolení bylo po zprovoznění zahájeno proměření hluku odbornou firmou. Vlastní měření se provádí podle hygienické směrnice a v ní jsou stanoveny podmínky, které je nutno dodržet pro věrohodnost a průkaznost měření. Tyto podmínky jsou mimo jiné limitovány roční dobou, dnem v týdnu a hlavně klimatickými podmínkami (bez větru, bez deště, bez mrazu a sněhu). Po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí bylo povoleno provádět měření i v měsíci listopadu, i když směrnice uznává měření jen do konce října. Přes to se podařilo realizovat měření jen v omezené míře, což bylo způsobeno nestabilním počasím (vítr, mlha, déšť), v jednom případě i přerušením dodávky elektrického proudu. Měření k některým stížnostem byla již provedena a naměřené hodnoty nepřekročily hygienické limity. Protokoly o výsledcích měření nám budou předány do 15.12.2010 a následně předloženy Hygienické stanici.

V Dolních Břežanech byly vytipovány objekty nejblíže k okruhu a tam provedena měření, u ostatních vzdálenějších nelze předpokládat překročení normovaných hodnot. V Písnici se také měření již uskutečnila, výsledné hodnoty jsou podlimitní a další budou zpracovány. Poněvadž v současné době již měření nelze provádět, budou se další dosud neuskutečněná realizovat na jaře 2011 za vhodných klimatických podmínek. Protokoly o měření budou opět předány hygienické stanici k rozhodnutí o případných opatřeních. Trasa našeho úseku spadá do působnosti Hygienické stanice hl. m. Prahy a Hygienické stanice Středočeského kraje. Na základě rozhodnutí a po vyřízení všech potřebných povolení by se pak protihluková opatření realizovala.

Výše popsaný postup současně předáváme úřadům městských částí a dotčených obcí se žádostí, aby prostřednictvím svých odborů a mediálních prostředků informovaly všechny své obyvatele.

Ing. Jiří Mayer, ředitel Závodu Praha, Ředitelství silnic a dálnic ČR


<< nahoru

Radnice

ikonka VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM KLOKOTSKÁ

Sportoviště je umístěno na ploše (pozemek p. č. 557/1, k. ú. Libuš), která je v majetku hl. m. Prahy a ve správě MČ Praha-Libuš. Tato plocha je územním plánem určena pro sport. O výstavbě sportoviště se začalo uvažovat v roce 2005. Daná lokalita byla nejprve oplocena a následně postupně, podle finančních možností, probíhala výstavba vlastního sportoviště. Na začátku roku 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí, ke konci roku 2008 nabylo právní moci stavební povolení. V roce 2009 proběhla hlavní část výstavby. V areálu jsou umístěna dvě hřiště s umělým povrchem (22,0 x 14,0 m a 18,0 x 9,0 m) a provozní budova. Zároveň byly vybudovány přípojky (elektro, voda, kanalizace), opěrná zeď, přeloženo veřejné osvětlení, vybudována vsakovací jáma a umělé osvětlení hřišť. Finanční krytí bylo z několika dotací Magistrátu hl. m. Prahy, celkové náklady překročily 6 mil. Kč.

Akce byla stavebně dokončena na konci roku 2009, ale dosud neproběhla kolaudace. Objekt je plně elektrifikovaný, napojený na elektrickou síť, ale tato síť není funkční. V roce 2009 došlo v rámci dostavby ulice Mílová k přeložení trasy elektrické sítě v této lokalitě. Akci zajišťovala na základě mandátní smlouvy firma Zavos, s. r. o., přímo pro odbor městského investora (OMI) magistrátu hl. m. Prahy. Tato nově vybudovaná trasa však nebyla do dnešního dne řádně zkolaudována. Na této akci se MČ Praha-Libuš nijak nepodílela a mnohokrát celou záležitost urgovala, bohužel zatím bez výsledku. Dle sdělení pracovníků firmy Zavos, s. r. o., vázne kolaudace na neudělení souhlasu s kolaudací majitele jednoho z pozemků, na kterém se nově přeložená trasa elektrického vedení nachází, přestože tento majitel s umístěním trasy do svého pozemku před vydáním stavebního povolení souhlasil. Protože je sportoviště připojeno na tuto nefunkční  přeložku, nelze vypracovat revizní zprávu na elektrické rozvody na sportovišti a bez této revizní zprávy nelze stavbu kolaudovat. Firma Zavos, s. r. o., v současné době prověřuje možnost částečné kolaudace u té části přeložky, která se nenachází na problematických pozemcích. To by umožnilo následně i kolaudaci sportoviště. 

V současné době je provozní objekt provizorně temperován, byla ošetřena zeleň, počítá se s pravidelnou údržbou sportovních ploch.

Tomáš Hejzlar, tajemník MČ Praha-Libuš

Ing. arch. Zdeněk Kříž, pracovník odboru správy majetku a investic MČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY V LEDNU A ÚNORU

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy přidělil městské části Praha-Libuš kvótu velkoobjemových kontejnerů (VOK) na měsíc leden a únor 2011 o počtu 5 kusů. Důvodem přidělení VOK pouze na 2 měsíce (leden a únor) je dosud neschválený rozpočet na rok 2011. 

Koncem února 2011 by měl odbor ochrany prostředí MHMP rozeslat oznámení o kvótě VOK na zbývající část roku 2011. Jakmile bude MČ Praha-Libuš přidělen další počet kontejnerů, budou občané informováni o dalších termínech a stanovištích, na která budou kontejnery přistaveny.

Kontejnery v měsících leden a únor budou přistaveny v následujících dnech na uvedených stanovištích:

18. 1. 2011         Ohrobecká, K Vrtilce

15. 2. 2011         Hoštická, Zbudovská, K Lukám

Kontejnery budou přistaveny v uvedeném termínu v ranních hodinách a po naplnění odvezeny.

Opět upozorňujeme občany, že velkoobjemový odpad mohou také  ZDARMA odevzdat ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v Modřanech, ul. Generála Šišky, tel. 244 400 164.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

 


<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 2. do 23. 11. 2010. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada městské části Praha-Libuš:

  

 • Schvaluje rozpočtovou úpravou č. 2 vr. 2010 ve všech bodech, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi nabídek podaných ve výběrovém řízení na zpracování zakázky „Environemtálně příznivé chování institucí MČ Praha-Libuš - praktická cesta kudržitelnosti" ve složení: Ing. Rusiňáková, J. Martínková, M. Grundová, T. Hejzlar, P. Mráz, PhDr. Jedličková a Ing. Koudelková. Jmenuje náhradníky za členy komise pro otvírání obálek a hodnotící komise nabídek podaných ve výběrovém řízení na zpracování zakázky „Environemtálně příznivé chování institucí MČ Praha-Libuš - praktická cesta kudržitelnosti": MUDr. Horčíková, Ing. Kuryviálová, I. Hájková, Ing. Vachoušková.
 • Bere na vědomí omezení a přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Libuš vobdobí od 23. do 31. 12. 2010 dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení.
 • Souhlasí spřevedením účastnické smlouvy sfirmou T-Mobile ktelefonnímu číslu 603538887 na pana Petra Mráze.
 • Schvaluje uzavření tří účastnických smluv sfirmou T-Mobile.
 • Schvaluje pro stavební akci „stavební úpravy a opravy bytového objektu vareálu MŠ Ke Kašně - 1. a 2. etapa" jako zhotovitele firmu Stano Praha, a. s. Souhlasí se zněním smlouvy stímto zhotovitelem.
 • Schvaluje dodatek č. 1 kDarovací smlouvě projektu humanitárního sdružení Protebe ze dne 2.4.2010.
 • Schvaluje navržený program zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 9. 12. 2010.
 • Stanovuje kompetence členů rady:

starosta - zastřešuje činnost rady a řídí úřad

zástupce starosty Ing. Pavel Macháček - územní plán, životní prostředí doprava

zástupce starosty Ing. Lenka Koudelková - ekonomika

zástupce starosty PaedDr. Jaroslava Adámková - investice a správa majetku

zástupce starosty PhDr. Jedličková - vzdělávání, bezpečnost a integrační politika 

 • Schvaluje pořízení čtyřkolky spříslušenstvím na odklízení sněhu typ Stiga Park Power 4x4 za cenu 158 990 Kč.
 • Schvaluje komisi pro strategii a udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš vcelkovém počtu 11 členů ve složení: předseda - Ing. Macůrková, členové - starosta, 4 zástupci starosty, 5 členů bude jmenováno. Předmětem činnosti komise je agenda projektu Zdravé město a místní Agenda 21. Komise dále převezme aktivity bývalého strategického týmu.
 • Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb pro realizaci projektu „Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců MČ Praha-Libuš na trh práce" se společností Polytechna Consulting, a. s., Thámova 181/20, Praha 8,
 • Schvaluje ukončení dohody o zapůjčení věci se Základní školou srozšířenou výukou jazyků.
 • Schvalujesmlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení 1 kV kpozemkům parc. č. 303/12, 304/1, 1123/109 a 1123/111 v k. ú. Libuš, obec hl. m. Praha, svěřených do správy MČ Praha-Libuš a uvedeným na LV 849 pro k. ú. Libuš, sPREdistribucí, a. s.
 • Trvá na usnesení Rady MČ Praha-Libuš číslo 194/2010 zjednání konaného dne 8.9.2010, ve kterém zásadně nedoporučuje a nesouhlasí spředloženým záměrem hlavního města Prahy, který je předmětem žádosti o stanovisko ke směně pozemků hl. m. Prahy č. j. MHMP 266300/2008 OSM-PS/1169/10/S 255 ze dne 25.6.2010. Předmětná žádost o stanovisko ke směně pozemků vk. ú. Prosek, Hrdlořezy, Vysočany za části pozemku parc. č. 428/1 vk. ú. Libuš, obec Praha tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.
 • Schvalujedarovací smlouvu s Pražskou teplárenskou, a. s., - poskytnutí finančního příspěvku na provoz Klubu Senior, zřízeného MČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje pro stavební akci „Zateplení fasády Klubu Junior, Na Okruhu 395" dodatek č. 2 ke smlouvě svybraným zhotovitelem Trigema Building, a. s.
 • Schvaluje zřízení likvidační komise vtomto složení: předseda - Miroslav Habada, členové - Ing. Marta Vachoušková, Blanka Popelíková, Markéta Grundová, tajemnice - Věra Dvořáková.
 • Schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor vulici Ke Kašně čp. 100, Praha 4, spanem Josefem Kořínkem - Dry Sucho.
 • Schvaluje smlouvu o užívání telefonní linky včp. 1, ul. Libušská.
 • Jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi nabídek podaných ve výběrovém řízení na zpracování zakázky „Environemtálně příznivé chování institucí MČ Praha-Libuš - praktická cesta kudržitelnosti" ve složení: Mgr. Jiří Koubek, JUDr. Alena Hiblerová, PhDr. Pavla Jedličková, Ing. Lenka Koudelková, Markéta Grundová. Jmenuje náhradníky za členy komise pro otvírání obálek a hodnotící komise nabídek podaných ve výběrovém řízení na zpracování zakázky „Environemtálně příznivé chování institucí MČ Praha-Libuš - praktická cesta kudržitelnosti": Jana Martínková, Ing. Marta Vachoušková, Ing. Anna Rusiňáková, Ing. Zuzana Kuryviálová. Ukládá komisi pořídit před ukončením jednání zápis o průběhu výběrového řízení, podepsaný všemi účastníky.
 • Schvaluje uzavření dvou účastnických smluv Internet Na cesty Standart sfirmou T-Mobile.
 • Schvaluje plnou moc pro paní Mgr. Danielu Partlovou ve věci jednání o ochraně území a občanů proti hluku ze silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) a Vesteckého přivaděče.
 • Schvaluje zřízení komise pro územní plánování ve složení: předseda - Mgr. Václav Kuthan, členové - Mgr. Radek Řezanka, Ing. Pavel Macháček, Mgr. Jiří Koubek, PaedDr. Jaroslava Adámková, tajemník komise - Ing. arch. Zdeněk Kříž.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka VÝZVA

Vážení spoluobčané,

v uplynulých letech realizovala naše městská část projekt „Zdravá Libuš a Písnice" související s místní Agendou 21 programu Národní sítě Zdravých měst. Z této aktivity vzešla celá řada pozoruhodných nápadů a námětů, které se podařilo více či méně úspěšně realizovat v praxi. Velmi oceňujeme zapojení občanů, kteří se na úkor svého volného času pravidelně setkávali a společnou diskusí přispěli k řadě cenných podnětů - touto cestou děkujeme za spolupráci p. t.: MUDr. Haně Cabrnochové, Janě Dyršmídové, Mgr. Kateřině Tomešové, Miroslavu Štanclovi, Ivanu Mikešovi, Ing. Zdeňku Horčíkovi, Daliboru Šulcovi, Ladislavu Borzy, Matěji Kadlecovi, Kryštofu Štaflovi. Na základě těchto zkušeností bychom rádi nabídli zapojení i dalším občanům.

Nové vedení naší městské části, jež si klade za cíl otevřenou, transparentní a s občany spolupracující radnici, si Vás tímto dovoluje oslovit a nabídnout těm nejaktivnějším z Vás spolupráci na výše zmíněných, ale též řadě nových projektů a aktivit. Takových aktivit, které postupně učiní naši obec příjemnějším místem k životu napříč věkovým spektrem.

Rádi bychom vyzvali, vážení spoluobčané, všechny z Vás, kteří máte chuť, elán, nadšení i erudici - přihlaste se na elektronické adrese: mc.libus@praha-libus.cz , případně zašlete krátkou informaci o Vašem odborném zaměření poštou na korespondenční adresu úřadu do 31. ledna 2011. Vytvořme společně týmy z laické i odborné veřejnosti, z těch z Vás, kteří pracujete ve veřejné správě, v soukromém i neziskovém sektoru, ze zaměstnanců i podnikatelů - a to v oblastech životního prostředí, udržitelného rozvoje obce a občanské vybavenosti, dopravy, zdravotnictví, vzdělání, kultury a sportu, bezpečnosti, sociální oblasti a oblasti integrační politiky.

Vážení spoluobčané, těšíme se společně s Vámi na oboustranně inspirativní spolupráci.

Rada městské části Praha-Libuš

Vážení spoluobčané,

rádi bychom oslovili ty z Vás, kteří mají zájem o práci v redakční radě časopisu U nás, a o to, aby tento časopis nadále a ještě lépe informoval o dění v naší obci a vyjadřoval názory jejích obyvatel. Obracíme se i na ty občany, kteří zároveň mají novinářské vzdělání či praxi a zkušenost s vydáváním tištěných periodik. Prosíme zájemce o zasílání svých nabídek se stručným profesním životopisem na adresu mc.libus@praha-libus.cz, případně na poštovní adresu ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4. Práce v redakční radě našeho časopisu je dobrovolná a neplacená. Předem děkujeme všem, kteří chtějí přispět k rozvoji naší obce a podílet se na dalším zkvalitňování časopisu U nás.

Rada MČ Praha-Libuš

 


<< nahoru

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ze dne 9. 12. 2010:

•č. 7/2010: ZMČ uděluje předběžný souhlas s převzetím komunikací na pozemcích parc. č. 166/2, 166/3, 166/4, 167/1, 835/38, 835/89, 835/99, 835/104, 835/107, 835/115, 835/112 a 835/120, k. ú. Písnice, vybudovaných v rámci akce 26 RD Kálek, které tvoří komunikace Klenovická (část), Javorenská, Lužská, Ostruženská po jejich kolaudaci na základě smlouvy a za následujících podmínek: 1. Komunikace bude fyzicky bez závad (budou opraveny propadliny v uvedených komunikacích, dokončeny úpravy mezi obrubníky a ploty, odstraněn navezený skládkový materiál atd.). 2. Povrch komunikace Klenovická mezi Libušskou a novou částí bude uveden do původního stavu dle dokumentace MČ Praha-Libuš a investora před zahájením stavby. 3. Převzetí komunikací bude provedeno na základě smlouvy, náklady na celý převod ponese žadatel, resp. lze uvést i symbolickou cenu. Uvedené pozemky, včetně samotné stavby komunikace, budou v době převodu bez právních vad a závazků. 4. Na povrchy komunikací bude ze strany stávajících vlastníků smluvně garantována záruka v  délce 60 měsíců od data kolaudace. 5. Zástupci MČ budou účastníky kolaudačního řízení.

•č. 8/2010: ZMČ souhlasí s rozpočtovou změnou č. 3 ve všech  bodech, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

•č. 9/2010: ZMČ schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2011, které bude platit do schválení definitivního rozpočtu. Ukládá starostovi zabezpečit čerpání nákladů do max. výše tohoto rozpočtového provizoria.

•č. 10/2010: ZMČ 1. zřizuje: I. podle § 100 s vazbou na § 77 a 78 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  ve znění pozdějších předpisů výbor kontrolní, II. podle § 100 s vazbou na § 77 a 78 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů výbor finanční. Stanovuje I. počet členů výboru kontrolního na 7 členů, II. počet členů výboru finančního na 5 členů.

•č. 11/2010: ZMČ volí členy kontrolního výboru v tomto složení: Ing. Jan Bagin, Petr Čermák, Eva Fortinová, Jana Novotná, Bohumil Staroba, Miroslav Štancl, tajemnice výboru - Blanka Popelíková.

•č. 12/2010: ZMČ 1. stanovuje: a) podle ustanovení § 89 odst. 1. písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, odměnu ve výši 100 % maximální možné částky již včetně příplatků stanovené pro funkci neuvolněného člena rady, neuvolněného člena zastupitelstva, neuvolněného předsedy výboru a komise a neuvolněného člena výboru a komise zastupitelstva MČ Praha-Libuš dle přílohy nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. b) podle ustanovení § 2 odst. 2, nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva městské části Praha-Libuš takto: novým členům zastupitelstva městské části, ode dne složení slibu, předsedům výborů zastupitelstva a předsedům komisí ode dne jejich  zvolení či jmenování do funkce. Ukládá starostovi městské části Praha-Libuš zajistit realizaci tohoto usnesení.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

Téma

ikonka VYZNEJTE SE VE SVÝCH PENĚZÍCH (15 – ZÁVĚREČNÝ DÍL)

TŘI TIPY PRO VAŠE BOHATSTVÍ

Starejte se o svoje rodinné bohatství stejně pečlivě jako o svoje zdraví. Vyplatí se to. Ve své poradenské praxi pomáhám desítkám lidí k finanční nezávislosti. Finanční nezávislost je stav, kdy jejich pasivní příjem pokryje jejich běžné výdaje. Nejsou závislí na tom, jestli parlament změní důchodový věk na 70 let. Někteří z nich si plánují finanční nezávislost už od padesáti. Ti lidé nepracují víc než ostatní. Jenom dodržují jednoduchá pravidla, se kterými se můžete na webu seznámit i vy. Stačí je začít dodržovat.

Vydělejte peníze navíc jenom tím, že o nich budete lépe přemýšlet. V tomto článku najdete tři tipy, které vám pomohou vydělat peníze navíc.


Tip č. 1:

Udělejte si přehled o svých financích. Při budování a ochraně svého rodinného bohatství zacházejte pečlivě s vydělanými penězi. Přemýšlejte o tom, jestli je nutné kupovat všechna lákadla, která nás obklopují. Bohatí lidé zpravidla žijí velmi umírněně a jejich výdaje jsou velmi hluboko pod jejich příjmy. Neutrácejte všechny peníze a odkládejte si část vydělaných peněz na pozdější spotřebu. Bill Gates, nejbohatší muž planety je zhruba 200 000 krát bohatší než průměrný Američan. Přesto ale neutrácí 200 000 krát víc za jídlo, dovolenou a koníčky. Zacházejte se svými penězi podobně, i když v menším objemu. Uděláte první důležitý krok k budování svého bohatství. Většina lidí nemá přesnou představu o tom, jak vypadá jejich rodinný rozpočet. Stačí si sepsat a sečíst pravidelné příjmy a výdaje. Vaše výdaje by měly být podstatně nižší než příjmy. Pokud jsou čísla na obou stranách vyrovnaná, je nutné s tím začít něco dělat. Recept je jednoduchý a nezabere vám to příliš času. Podrobnější informace vyhledáte snadno na webu.

Tip č. 2:

Budujte si rodinné rezervy. Obecně se doporučuje tvorba tří typů rezerv. Krátkodobá, která slouží k vyřešení událostí typu nákup nové pračky, ledničky apod. Tato rezerva by měla být ve výši měsíčního příjmu.

Střednědobá rezerva ve výši tříměsíčního příjmu by vám měla pomoci překlenout nenadálé události typu ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc apod. V praxi je možné tyto dva typy rezerv sloučit v jednu.

Dlouhodobá finanční rezerva ve výši tří ročních příjmu by měla pomoci v kritických životních situacích, jako je například invalidita. Držení dlouhodobé rezervy je ale drahé a komplikované, proto je výhodnější si tyto rezervy zajistit vhodným typem pojištění. Více informací o rodinných rezervách najdete opět na webu, např. pod heslem „Vyznejte se v investování".


Tip č. 3:

Změňte svoje finanční návyky. Pokud by se ve školách vyučoval předmět Základní finanční dovednosti, měli bychom všichni mnohem jednodušší start do praktického života. Většina lidí se poprvé setká s problematikou řízení osobních financí až v době, kdy vydělá svoje první peníze. A se svými penězi většinou začneme zacházet podle příruček a marketingových akcí finančních společností. Ministerstvo školství zavádí do rámcových vzdělávacích programů škol program Finanční gramotnost, na jehož implementaci do škol se také podílím. Skvělá zpráva pro naše dítka. Až odjedou ze školy, budou mít představu o tom, jak pracovat s penězi, které si vydělají, a jak se nenechat napálit od finančních společností. Nás, dospělé, už to ve škole nenaučí. Musíme se to naučit sami. Přemýšlejte o svých penězích jinak. Stačí dodržovat jednoduchá pravidla, která najdete snadno na webu.

František Friš, e-konzultant


<< nahoru

Salón

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ 60

ZAČNEME LETOS TÍM, CO MÁM RÁD

Snažím se v tomto seriálu vybírat doporučované knihy tak, aby si mohl vybrat každý. Ale protože a aby se mi dobře psalo, dnes napíšu o tom, co  mám rád já. Etabloval jsem se - nejen na stránkách U nás - jako tak trochu literární kritik, a tak doufám, že i výběr podle mého vkusu se bude líbit mým čtenářům. O Ladislavu Smoljakovi, zesnulém v loňském roce, už jsem v těchto sloupcích psal, ale nedá mi to, abych nenapsal ještě jednou. Když jsem šel na Cimrmany, vždycky jsem se těšil, že bude hrát on, i když Svěrákovo cimrmanovské herectví mám také rád. Ale nemohl jsem se poslední dobou zbavit pocitu, že Svěrák se nejprve baví sám a až potom diváka, zatímco Smoljak... Netroufl jsem si od jeho smrti k Cimrmanům zajít...

Ladislav Smoljak hrající, bdící.

ISBN: 978-80-253-1157-8

Ladislav Smoljak (*9. prosince 1931, † 6. června 2010). Učitel, redaktor, scenárista, herec a režisér. V roce 1966 stál společně s Jiřím Šebánkem, Zdeňkem Svěrákem a Miloněm Čepelkou u kolébky Divadla Járy Cimrmana. Je spoluautorem a režisérem všech jeho15 her a seminářů, které má toto divadlo na repertoáru přes 40 let. Tato kniha je obrazovou vzpomínkou přátel z Divadla Járy Cimrmana na jeho nezapomenutelné role i na chvíle strávené s tímto vzácným člověkem mimo divadelní prkna. Mimochodem, tato kniha je dobrá, ale pozor objevily se po Smoljakově smrti jakoby biografické knihy, které dobré nejsou!

Na televizi a zejména na některé stanice se v podstatě nedívám a když, tak si pečlivě vybírám. Ale jsou i pořady, které si nenechám utéct...

House. Oficiální průvodce slavným televizním seriálem.

ISBN: 978-80-257-0378-6

Oficiální průvodce fenomenálním seriálem oceněným cenou Emmy dává nahlédnout do způsobu vymýšlení a výroby televizní zábavy v USA. Poskytuje kromě vtipné předmluvy Hugha Laurieho, (představitele hlavní role), také informace o tom, jak byl seriál vymyšlen a vytvořen, jak vznikají scénáře jednotlivých dílů a koncepce celých řad, jak scenáristé spolupracují s výrobou, jak byli obsazováni herci a vybíráni režiséři nebo jak vypadá obyčejný natáčecí den, co všechno mu předchází a co po něm následuje, než se epizoda dostane na televizní obrazovku. Kniha zkrátka vnáší světlo do fenoménu Dr. House a pomáhá fanouškům pochopit jeho úspěch

Když už jsme v té Americe, mám rád americké (a anglické) spisovatele. S Williamem Saroyanem jsem se dokonce jednou málem sešel. Byl v Praze, besedoval na filosofické fakultě, ale na besedu byli vpuštěni jenom  připravení anglisté. A to já holt nebyl. Ani anglista a vůbec ne už (soudružsky) připravený.

William Saroyan: Tracyho Tygr.

2 CD

Půvabný příběh o lásce, o fantazii a odvaze. Příběh o tygrovi, o Thomasu Tracym a Lauře Luthyové. Thomas Tracy je newyorský mladík, ke kterému se jednoho dne připojí jako stálý společník tygr, na něhož Tracy už od dětství čeká, aby v něm probudil lásku k dívce Lauře a naučil ho dalším důležitým věcem, jež potřebuje ke své proměně v muže. Co kdybychom každý měli svého tygra, který by nám ukazoval cestu k našim největším snům? Nové vydání kultovní novely v podobě dramatizované četby s mimořádným hereckým obsazením. Jako Tracy se představí Vojta Dyk, Martha Issová jako Laura, Arnošt Goldflam jako doktor Pingitzer, Ivan Trojan jako kapitán Huzinga a Lukáš Hlavica jako vypravěč. V dalších rolích Josef Abrhám, Jiří Lábus, Ilja Racek, Jaroslav Satoranský, Jiří Schmitzer, Pavel Nový a další. Nahrávku režíroval osvědčený režisér audiomédií Jan Jiráň, hudbu složil Dominik Renč. 

Dobrou zábavu letos poprvé (a doufá, že ne naposledy) přeje

Jiří Brixi


<< nahoru

Zveme

ikonka KLUB JUNIOR

ZUMBA

JDEME NA TO! Přijďte si užít zumbu!

Vždycky se vám líbily latinsko-americké tance, ale neměli jste odvahu je vyzkoušet, protože se vám zdály příliš složité?  Nebo už vás nebaví aerobic nabitý posilováním? Pak je tu pro vás ideální kombinace - zumba.

Co to vlastně je: Jde o fitness program s latinsko-americkými prvky. Při hodině budete pálit kalorie, aniž byste o tom věděli, jen tím, že se budete dobře bavit. Zatančíte si Regaton, Calypso, Sambu, Quebraditu, Belly dance, Cumbii i Merengue. Čeká vás hodina plná tance, zábavy, posilování i relaxace.

Co potřebujete? Oblečení a obuv na cvičení, ručník a dostatek pití.

Znovu v novém roce  2011 každé úterý  17:30-18:30 v tělocvičně Klubu Junior, Na Okruhu 1, sídliště Písnice.

Přijďte, těším se na vás.                                                       

Jitka F., e-mail: 1jita@seznam.cz


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Mateřské centrum Kuřátko, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš, kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719, www.kuratko.mistecko.cz

Otevírací doba centra: pondělí až pátek 9.00-12.00 hod.

Montessori herna: středa + čtvrtek 10.00-12.00 hod.

Příspěvek na rodinu: jednorázově 40 Kč, předplatné 300 Kč/10 návštěv, tj. 30 Kč/rodinu. Montessori  herna jednorázově 100 Kč, předplatné 300 Kč/5 návštěv, tj. 60 Kč/rodinu.

Centrum poskytuje služby zejména rodičům s malými dětmi (do cca 4 let věku). První návštěva centra a Montessori herny ZDARMA!

Základní program (není-li uvedeno níže jinak) PO - hudební rytmika, ÚT a ČT - výtvarná dílnička, ST -sportování pro nejmenší, PÁ - Yamaha hudební školička a volná herna. Případné změny v programu naleznete na webu MC.

F Od února chystáme pro rodiče další cyklus seminářů Efektivního rodičovství, tentokrát ve večerních hodinách. Zájemce zveme na ukázkovou hodinu ve středu 19. 1. od 20 hod.

F Děkujeme za vaši dosavadní přízeň a veliký zájem o loňské akce, divadélka, dílny, kurzy, výlety i hernu. Těšíme se na shledání v roce 2011. Co jsme pro vás nachystali?

LEDEN

10. 1.  PO       Říkadla o zimě a sněhulácích.

10. 1.   PO       Od 16.00 hod. Mami půjdu už do školy? aneb K otázce školní zralosti dítěte: chcete vědět, zda je vaše dítě připravené na vstup do ZŠ a které dovednosti u něj ještě můžete podpořit než do školy na podzim skutečně nastoupí? Přijďte se informovat a poradit s Mgr. Š. Wagenknechtovou, spec. pedagožkou a logopedkou.

11. 1. ÚT        Sněhuláci a jiné zimní vyráběnky.

13. 1. ČT         Korálková hvězdička.  

17. 1. PO        Divadélko pro nejmenší - maňásková pohádka, kterou (ne)znáte.

18. 1. Tučnáčci na okno i na lampičku.

19. 1. Od 20.00 hod.  Efektivní rodičovství - úvodní přednáška k cyklu interaktivních seminářů s Martinou Běťákovou.

20. 1. Bylinky jako prevence a lék - tymián, levandule, jalovec, tea-tree, aloe vera a další léčivé rostliny v naší koupelně, kuchyni i lékárně.

24. 1. Křeslo pro hosta tentokrát s novým starostou MČ Libuš a Písnice panem Mgr. J. Koubkem. Milí rodiče, přijďte se seznámit a popovídat s panem starostou o životě v naší obci a výhledech do budoucna. V programu nebudou chybět ani tanečky pro děti. Vstup zdarma.

25. 1. Turecká kuchyně na českém stole - kolegyně Pavla B. nám ukáže přípravu tureckého snídaňového menu. Vaříme a jíme přímo v centru. Že jste něco typicky tureckého dosud neochutnali? Přijďte, jste zváni.

27. 1. Skládací vatoví sněhuláci, pro radost a pro legraci.

Za MC Kuřátko Katka Tomešová                                           


<< nahoru

ikonka LAČHE ČHAVE

Jsme volnočasový klub pro děti a mládež ve věku 6-15 let. Můžeš k nám přijít i odejít, kdykoli chceš.

Za návštěvu klubu se nic neplatí, děti nám nemusí říkat ani svoje jméno. Na pátek, sobotu a neděli máme naplánované výlety, soutěže a společenské akce; na výlety a víkendové akce je obvyklý malý finanční příspěvek na jízdenky a vstupné. Přihlášku na akce si můžete vyzvednout osobně v klubu nebo nás kontaktujte e-mailem.

Kde nás najdete:

Budova SAPA, 6. patro, Libušská 319/126, 142 00 Praha-Libuš

Otevření klubu:

Pondělí až čtvrtek 14 - 18 h

Pátek, sobota a neděle 13 - 18 h

PROGRAM NA LEDEN

7. 1. Výroba sněhuláků

8. 1. Sáňkování

9. 1. Promítání filmů v klubu

14. 1. Den stolních her

15. 1. Návštěva Národního muzea

16. 1. Kino - Letopisy Narnie

21. 1. Válecí den

22. 1. Výroba stojánků na svíčky

23. 1. Kino - Gulliverovi cesty

28. 1. Malování oblíbené hračky

29. 1. Turnaj ve fotbálku

30. 1. Bruslení

Kontaktní informace: www.lache-chave.cz, info@lache-chave.cz, +420 723 293 601

Těšíme se na všechny.

Markéta Foltýnková, předsedkyně o. s. Lačhe Čhave


<< nahoru

ikonka SDH LIBUŠ

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

Výkonný výbor SDH Libuš vás zve na výroční valnou hromadu, konanou v sobotu 15. ledna 2011 od 10 hodin v restauraci U Hertlů, Libušská 393/225, Praha-Libuš

HASIČSKÝ PLES

Sbor dobrovolných hasičů v Libuši vás srdečně zve na hasičský ples který se koná v sobotu 5. února 2011 od 20 hodin v libušské sokolovně. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Bieno. Občerstvení a bohatá tombola zajištěna. Předprodej vstupenek bude zahájen 10. ledna 2011, po předchozí domluvě na tel. 777 867 000 a v den plesu od 16 hodin v sokolovně. Cena vstupenky je 150 Kč.Těšíme se na vaši účast.

Za SDH Libuš Pavel Mráz


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM KLUBU - LEDEN 2011

Výbor klubu seniorů vás zve co nejsrdečněji na uvítání nového roku 2011 v klubu s tímto programem:

4. 1.  Zahájení klubu s písničkou. Radujme se!

11. 1. Mary Kay - kosmetická poradkyně a vizážistka paní Jana Boháčová nám vyplní odpoledne a bude radit a doporučovat nejmodernější přípravky na to, abychom byly ještě krásné! Přinese též vyzkoušené a hodnotné vzorky, které je možno i zakoupit. Přijďte se též poradit a některé věci vyzkoušet.

18. 1. Volná zábava a čas pro obyčejné popovídání při kávě a čaji.

25. 1. Odpoledne bude zasvěceno četbě podle výběru našeho knihovníka, a to k zamyšlení nebo k zasmání. Přijďte se něco dovědět!

KNIHOVNA

Naše knihovna je stále k dispozici každé úterý od 14.00 do 18.00 hodin.

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková


<< nahoru
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 01/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý