Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 02/2011Kronika

ikonka BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Program Bezpečné cesty do školy, do kterého se zapojila i ZŠ Meteorologická, se dočkal dalšího evropského ocenění.

U příležitosti třetího ročníku Evropského dne silniční bezpečnosti vyhlášeného Evropskou komisí, získalo sdružení Pražské matky, které je hlavním organizátorem projektu Bezpečné cesty do školy, první místo za programové aktivity v roce 2009.

Porota složená z dvaceti zástupců sedmi evropských zemí ocenila celkové pojetí programu. Spočívá v propracovaném postupu a aktivní účasti dětí i dospělých a vede k zabezpečení každodenních cest dětí i k podpoře udržitelných způsobů dopravy.

Sdružení Pražské matky děkuje Základní škole Meteorologická a Žákovskému zastupitelstvu za práci pro Bezpečné cesty. Evropské ocenění patří všem, kteří nesou hlavní tíhu povinností a zodpovědnosti při realizaci školního projektu. Jsou to hlavně současní i bývalí žáci školy a ti dospělí, kteří s nimi spolupracovali.

Eva Šuchmanová, občanské sdružení Oživení, upraveno (red)


<< nahoru

ikonka KLUB JUNIOR - KOŠÍKAŘENÍ – KRÁSNÉ ŘEMESLO

Třetí lednovou sobotu proběhl v Klubu Junior kurz pletení košíků z pedigu.

Calamus rotant je popínavá palmová rostlinka pocházející z pralesů jihovýchodní Asie, jejíž pruty se nazývají pedig - ratan. Během dílny se pracovalo s přírodním a barveným pedigem a dřevěnými korálky.

Účastnice se seznámily se základy košíkaření. Naučily se základní oplétání třemi a dvěma pruty. Ty zdatnější se pustily do náročnějších vzorů. V příjemné atmosféře si z čistě přírodního materiálu upletly vlastní košík, který si odnesly domů. Dílen se zúčastnilo jedenáct lidí.

Pro velký zájem budeme rádi kurz opakovat na jaře.

Jana Váňová, www.kurzypletenikosiku.webnode.cz


<< nahoru

ikonka MAŠKARNÍ

Již po osmé zažila Základní škola Meteorologická maškarní odpoledne.

Tradiční maškarní odpoledne proběhlo 8. ledna 2011 v malé tělocvičně. Odpoledne připravila základní škola a Žákovské zastupitelstvo při MČ Praha - Libuš a Písnice. Dvouhodinový program byl určen pro děti prvního stupně základních škol a děti a mateřských škol. Programem provázela paní učitelka Monika Exnerová.

Odpoledne bylo zpestřeno mnoha hrami, například tancem s obručí, opičí dráhou nebo oblíbenými "židličkami". Čas mezi soutěžemi zaplňoval volný tanec.

Letošní ročník oblíbené akce zaznamenal obrovský úspěch. Zaznamenali jsme například velký věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším účastníkem, a to 2 a 10 let. Mezi obvyklými maskami, jako jsou u holek princezny a u kluků rytíři, se objevuje stále více netradičních masek. Například je to Zorro, dvojice otec a syn ve stylu Bořka stavitele, malý králíček, kterému byly teprve dva roky, veverka, několik vojáků, ohnivá žena nebo třeba husita z patnáctého století. Celkem jsme rozdali více než dvacet ocenění různým maskám.

Na samý závěr si každý poslepu "ustřihl" malou drobnost na památku. Proto i ti, kteří nic nevyhráli, odcházeli s úsměvem na rtech.

Celé odpoledne proběhlo v příjemné a milé atmosféře a doufáme, že se nám podaří uspořádat ještě alespoň tucet takových.

Za organizátory místostarosta Žákovského zastupitelstva Ondřej Kříž


<< nahoru

ikonka S ÚCTOU K DĚTEM...

Rozhovor s ředitelkou Základní školy L. Coňka Michaelou Pažoutovou a s ředitelem Základní školy Meteorologická Zdeňkem Běleckým.

Nač jste hrdí - co se vám za dobu vašeho působení v ředitelské funkci ve škole podařilo změnit k lepšímu?

M. Pažoutová: Mohla bych zde vypočítávat, co vše je ve škole nového, jaké pomůcky, vybavení a jaká vylepšení se podařilo zrealizovat. Mě osobně však nejvíc těší zvyšující se zájem rodičů o umístění dítěte do naší školy. Tato skutečnost je pro mě příjemným barometrem kvality práce školy. Nepochybuji o tom, že na tomto vývoji mají zásluhu všichni členové pedagogického sboru, kteří svým aktivním a profesionálním přístupem vytvářejí pozitivní obraz školy.

Z. Bělecký: Mám pocit, že většina dětí je hrdá na svou školu, že se s ní identifikuje a sdílí a spoluvytváří její hodnoty. Na to jsme hrdí, nedovedu ale rozlišit, zda a v jaké míře je to výsledek mého výkonu funkce ředitele, to mohou posoudit jiní. Jisté je, že bez schopných učitelek a učitelů a bez podpory týmu bych nezměnil nic. Mou snahou bylo stanovit cíle, vzdělávací program, pravidla, mantinely, způsob komunikace, zpětné vazby apod. To se zpočátku neobešlo bez otřesů včetně personálních změn. Doufám, že se daří měnit k lepšímu obraz školy v očích veřejnosti. Snad k tomu přispívá i postupné zlepšování materiálních podmínek vzdělávání, i když má pomalejší tempo, než bych si přál.

Co si myslíte, že je ve vaší škole jiné než v ostatních školách a chtěli byste se tím pochlubit?

Z. Bělecký: Ve srovnání s mnoha jinými školami slušné chování většiny našich žáků a důraz, který dáváme na jejich výchovu, neboť vzdělání bez charakteru je hrad postavený na písku. S tím souvisí otevřenost, fair play, nepředstíraný zájem o děti a zároveň úcta k nim jako k originálním lidem, ochota, schopnost a vůle řešit problémy se všemi aktéry vzdělávání, tj. dětmi, učiteli, rodiči. Prostor, který děti zaplnily svou nápaditostí a prací, se snad nejviditelněji projevuje v činnosti žákovského zastupitelstva, které jinde nemá obdoby.

 

M. Pažoutová: Myslím, že odlišnost naší školy spočívá právě v její celkové velikosti. Nabízíme spíše „komornější" prostředí výchovy a vzdělávání dětí, což zřejmě část rodičů preferuje. Jsou si vědomi toho, že  pohyb v celkově menším kolektivu může některým dětem více vyhovovat. A který ředitel školy může říct, že zná jména všech svých žáků? J

 

Jak budete řešit stále rostoucí zájem o ZŠ L. Coňka?

 

M. Pažoutová: Již nyní se potýkáme s nedostatkem prostor v naší škole. O této skutečnosti je městská část informována a já věřím, že najdeme spolu se zástupci městské části řešení, jak využít stávajících prostorových rezerv ve prospěch naší školy.

 

Pociťujete ve vaší škole současný babyboom? Jak se projevil v provozu a obsazenosti školy? Musíte v souvislosti s nárůstem porodnosti řešit nějaké problémy nyní či do budoucna?

 

Z. Bělecký: V posledních dvou letech jsme přijali více než dvojnásobný počet prvňáčků oproti několika rokům minulým. Zároveň z deváté třídy vycházely silné ročníky, které do naší školy nastupovaly v polovině devadesátých let. Tím se znatelně změnila struktura dětí, charakter školy a zčásti také složení pedagogického sboru. Dětí mladšího školního věku dnes máme dvakrát více než dětí na druhém stupni. Žádné problémy nám to nezpůsobuje, máme z toho radost.

 

M. Pažoutová: Upřímně řečeno nevím, jaký podíl na narůstajícím zájmu o naši školu lze přičítat vámi zmiňovanému babyboomu a nakolik je to způsobené vyšším zájmem o naši školu. Pravdou je, že zvyšování počtu žáků problémy přináší. Nyní se škola velmi přibližuje svému kapacitnímu maximu a já předpokládám, že toto téma bude jedním z prioritně diskutovaným při jednání s panem starostou, resp. s pověřenými pracovníky městské části.

Pražský rodič je pracovně velmi vytížený rodič. Není neobvyklé, aby jeden, někdy i oba rodiče, pracovali u zaměstnavatele od 7 do 17 hodin či ještě déle. Máte pocit, že se pracovní vytíženost rodičů projevuje v domácích přípravách žáků? Jaké možnosti nabízí vaše škola v oblasti napomáhání slaďování rodinných a pracovních povinností rodičů? 

 

M. Pažoutová: Ano, máte pravdu, mám dojem, že tato vytíženost rodičů má skutečně postupně čím dál větší vliv na kvalitu domácí přípravy. Rodičům to v žádném případě nevyčítám, sama nejlépe vím, jaké to je skloubit časově náročné pracovní povinnosti s výchovou dětí včetně jejich vedení k pravidelné a poctivé přípravě na vyučování. Na druhou stranu si rodiče musí uvědomit, že i oni musí nést svůj díl odpovědnosti za vzdělávání a výchovu svých dětí. Naše škola se snaží rodičům vycházet vstříc jednak maximální snahou o přizpůsobení při sjednávání termínů individuálních schůzek nebo např. i rozsahem hodin a personálním zajištěním školní družiny do 17.30 hod.

  

Z. Bělecký: Pracovní vytíženost rodičů a její vliv nejen na domácí přípravu, ale na celkový život rodin a výchovu dětí je (nejen v Praze) obecným jevem dnešní doby, takže se pochopitelně promítá i do naší školy. Reagujeme na to více způsoby: prodloužili jsme provoz družiny do 17.30, kromě běžných třídních schůzek nabízíme pravidelné konzultační hodiny učitelů (každou první středu v měsíci od 16 do 17 hod.), komunikujeme s rodiči e-mailem nebo telefonicky (někteří učitelé poskytují rodičům číslo svých soukromých mobilů). Ve větší míře zadáváme domácí úkoly tak, aby nebyly ze dne na den, případně umožňujeme, aby je děti mohly zaslat e-mailem. To je technická stránka věci. Jiná, vážnější otázka je, že se v neprospěch rodičů mění poměr času, který děti tráví ve škole (včetně družiny a kroužků) a v rodinách. Tím škola, ať chce nebo nechce, stále více přebírá výchovnou funkci rodiny. To mimo jiné klade zvýšené nároky na učitele a na rozsah povinností a profesionalitu celého týmu školní poradenské služby.  

Pořádáte v průběhu roku nějaké zajímavé akce pro celé rodiny? S jakým ohlasem se setkáváte, které akce jsou u rodičů oblíbené? 

 

M. Pažoutová: Ano. Některé společné akce se staly již tradicí naší školy. Mezi oblíbené bych zařadila zejména jarmarky, jak vánoční, tak velikonoční, dále besídku celé školy a rovněž den dětských dílen. Do budoucna budeme uvažovat i o čtenářských dílnách, do kterých bychom rádi zapojili rodiče a prarodiče.

  

Z. Bělecký: Výčet akcí by byl možná únavný, zájemce odkazuji na naše webové stránky. Za všechny jmenuji sobotní karneval pro malé děti. Nedávno proběhl již šestý ročník a účastníci se skoro nevešli do tělocvičny. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat našim učitelkám a dětem, které tyto akce organizují. 

 

Jak vnímáte formu spolupráce "škola, učitelé a rodina"? Máte pocit, že se rodiče na Libuši o vzdělávání svých dětí zajímají? O jaké oblasti kromě školního prospěchu se rodiče zajímají? Jak pomáhají rodiče organizovat provoz školy, doprovodných akcí a jak tuto práci oceňujete, resp. vnímáte? Je pro vás jako školu tato dobrovolná aktivita rodičů přínosná?

 

M. Pažoutová: Nerada bych tvrdila, že rodiče dětí na Libuši jsou zásadně jiní než v jiných školách nebo městských částech. Jako všude jsou rodiče s maximálním zájmem o informace ze školy a snahou co nejvíce spolupracovat, a jsou i rodiče, kteří do školy přijdou až po opakovaných výzvách v případě nějaké nepříjemnosti. Někteří rodiče nám velmi pomáhají zejména při organizování mimoškolních akcí. Tuto dobrovolnou činnost velmi oceňuji a vážím si těch, kteří se této práce pro školu a děti ve svém volnu ujali. Takže jakýkoli i sebemenší podíl rodičů na chodu školy je rozhodně přínosný a já se budu snažit takovou pomoc podporovat.

Z. Bělecký: Jen zcela výjimečně se najdou rodiče, kterým je jedno, jak jejich dítě prospívá a jak se chová. Jinými slovy zajímají se skoro všichni, ale mezi rodiči jsou přirozeně velké rozdíly v tom, v jaké míře se mohou a chtějí angažovat v životě školy. Někdo se spokojí s účastí na třídních schůzkách či konzultacích, někdo chodí na třídní vánoční dílnu či besídku, někdo se uplatní v Radě rodičů, někdo se přijde podívat do hodiny atp. Za nejdůležitější na spolupráci považuji otevřenou diskusi, vzájemné naslouchání, věcnou argumentaci a oboustranný respekt. Zájem rodičů o dítě pochopitelně vítáme a ceníme si námětů a připomínek rodičů na třídních schůzkách nebo na radách, ale nemyslím si, že by úlohou rodičů bylo organizovat provoz školy nebo školní akce.  

Jaké kroužky mohou ve vaší škole navštěvovat děti ze školy a které jsou přístupné pro širokou veřejnost?

 

Z. Bělecký: Na začátku školního roku jsme nabídli více než dvacet kroužků, naplnila se jich asi polovina. Děti mohou chodit na keramiku, angličtinu, logopedii, šachy, tanec, bojové sporty, florbal, dramatiku, míčové hry, výtvarný kroužek. O kroužky pro veřejnost prozatím nebyl zájem.

M. Pažoutová: V letošním školním roce nabízí naše škola tyto kroužky: keramika, informatika, jóga, čeština pro cizince, angličtina, aerobic, literárně-dramatický kroužek, oddíl mladých hasičů, flétna, konverzace v Aj. Upřednostňujeme děti z naší školy, ale je možné, v případě volných míst, přijmout i ostatní zájemce o kroužek.

Jaká je úspěšnost dětí vycházejících se ZŠ Meteorologická, co se týče přijetí na střední školy?

 

Z. Bělecký: V minulém školním roce absolutní, tj. všichni se nakonec dostali tam, kam se hlásili. Počínaje školním rokem 2006-2007 jsou tyto (a mnohé další) informace ke stažení na webových stránkách školy.  

 

Do jakých konkrétních projektů jste se zapojili v minulém a v tomto školním roce?

 

Z. Bělecký: Nevím, co je míněno termínem projekty, pokud bych měl popisovat všechny aktivity školy mimo běžnou výuku podle rozvrhu hodin nebo všechny aktivity financované z různých grantů nebo všechny soutěže, do kterých se naši žáci zapojili, asi by to zaplnilo celé číslo časopisu. Omezím se proto na neúplný výčet vybraný tak, aby akce reprezentovaly určité oblasti: Naše škola se stala jedním z prvních členů nové Asociace aktivních škol. Zúčastnili jsme se projektu Bezpečná cesta do školy. Zapojili jsme se do emergentního projektu vzdělávání a začleňování cizinců. Někteří žáci se zúčastnili výměnného pobytu v partnerském městě ve Francii. Získali jsme grant na renovaci podlahy v tělocvičně. Naši žáci zorganizovali další ročník cyklojízdy. Otevřeli jsme přípravnou třídu. Podíleli jsme se na organizaci pražského kola Indiánské stezky. Naši žáci vyhráli meziškolní soutěž ve šplhu. Naše škola je členem Asociace cambridgeských škol.

M. Pažoutová: V roce 2009/2010 jsme se zapojili do projektů: Zahrada u ZŠ s RVJ v Písnici (MČ Praha-Libuš), Comenius Partnerships (Dům zahr. služeb MŠMT, NAEP), Projekt Ekoškola - Učebna v zahradě (MČ Praha-Libuš, Zdravá Libuš a Písnice), Vietnamská komunita v MČ Praha-Libuš (MVČR, podprojekt MČ Praha-Libuš), Spolu hezky-česky s novými nápady (MŠMT ČR).  V roce 2010/2011: Kompostování na školních zahradách (MHMP), Spolu na jedné lodi (MVČR, podprojekt MČ Praha-Libuš), Babylon naruby (MŠMT ČR).

Spolupracuje vaše škola s druhou školou v naší městské části (či jinou školou, školkou či nevládní neziskovou organizací v naší  lokalitě) na nějakých menších či větších projektech a aktivitách?

 

Z. Bělecký: Se školou L. Coňka nespolupracujeme, nepočítám-li několik sportovních akcí a zapůjčenou tělocvičnu. Financování škol je bohužel nastaveno tak, že si spíše konkurujeme, alespoň pokud jde o první stupeň. Na druhý stupeň k nám děti z Písnice přecházejí v nevelkém počtu, což je způsobeno jakousi historickou zátěží, které příliš nerozumím. S paní ředitelkou Pažoutovou se pokoušíme tuto situaci změnit, zatím bezúspěšně. Pro děti z mateřských škol organizujeme Den Země a zveme je k návštěvě vyučování v prvních třídách. Vztahy se středními školami na území MČ jsou spíše v rovině občasných kontaktů. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, které se věnují environmentální výchově a integraci cizinců.    

  

M. Pažoutová: V rámci časových možností se snažíme spolupracovat se ZŠ Meteorologická a MŠ Ke Kašně. Vzájemně se navštěvujeme se školními družinami, účastníme se různých akcí. Dále spolupracujeme s Integračním centrem v Libuši a navázali jsme spolupráci s Metropolitní univerzitou v Praze.

  

Jsou nějaké problémy s integrací dětí národnostních menšin - jazyk, kultura, návyky apod.?

 

Z. Bělecký: Největším problémem je rozsah problému. Existence početné vietnamské komunity na území městské části samozřejmě naši školu výrazně ovlivňuje. Z našich tří set žáků tvoří jednu desetinu cizinci, většinou Vietnamci. Jejich vzdělávací potřeby jsou zejména pro jiný mateřský jazyk a neznalost češtiny odlišné od vzdělávacích potřeb českých žáků. Umíme je vzdělávat a integrovat, aniž bychom tím ohrozili vzdělávání českých dětí, po letech zkušeností máme vypracovanou účinnou strategii a zbytek republiky se od nás učí, ale efektivní vzdělávání takto početné skupiny cizinců stojí peníze, škola je v tom závislá na vypisovaných grantech a je tedy v trvalé finanční nejistotě. Škola je při tom jediná instituce, kde se Češi a Vietnamci mohou dlouhodobě, přirozeně a nenásilně setkávat, žít a navazovat osobní vztahy, které jsou pro úspěšnost integrace rozhodující. Děti mezi sebou žádné problémy nemají, bílé i žluté spolu kamarádí nebo nekamarádí podle osobních sympatií a zájmů, nikoli podle rasy, nemá však smysl skrývat, že se potýkáme s negativními postoji části dospělých.

  

M. Pažoutová: Bylo by ode mě neupřímné zastírat, že tyto problémy existují. Je vcelku logické, že všude tam, kde dochází ke „střetu" kultur a jazyků, musí vznikat třecí plochy. Tuto problematiku na naší škole myslím v žádném případě nepodceňujeme, a i z tohoto důvodu jsme se v minulém školní roce podíleli na zpracování i realizaci projektu, který byl uskutečněn právě se záměrem zmírnit a zjemnit možné důsledky takových konfliktů způsobených rozdíly mezi návyky a v neposlední řadě často i jazykovou bariérou mezi žáky různých národností. Protože žáků-cizinců neubývá, hodláme se touto problematikou zabývat i v budoucnu.

                                                      

Stěhováním některých tříd ze staré budovy údajně přišla ZŠ Meteorologická o hudebnu. Je to jen dočasný stav, nebo se hudební výchova bude učit v běžných třídách? Jak to vnímáte jako ředitel a jak jako učitel hudební výchovy?

 

Z. Bělecký: Malou učebnu hudební výchovy máme stále, kromě toho část hodin vyučuje paní učitelka ve třídě s pianem. Stav se zlepší od počátku příštího školního roku.  

 

Školní kroniky obou základních škol v Praze-Libuši jsou vedeny snad od počátku škol a pro pečlivost zápisů na ně často odkazovali i obecní kronikáři. V současnosti však kronikářství není v módě a zápisy jsou buď stručné, chybí nebo jen souhrnné za několik let. Jak je to ve vaší škole, je někdo z učitelského sboru k vedení kroniky ustanoven a komu zápisy předkládá?

 

M. Pažoutová: Kroniku na naší škole zatím nevedeme, ale děkuji za námět ke zvážení. Pokusím se najít v řadách našeho pedagogického sboru nadšence pro tuto oblast.

  

Z. Bělecký: Kroniku přede dvěma lety dopisovala paní učitelka Klečáková, která nám k mému velkému potěšení stále chodí občas vypomáhat. Zkusím ji poprosit, zda by pokračovala. Pokud jde o příčiny jakéhosi výpadku kronikářství, je to asi tím, že administrativní zátěž škol v posledních letech neuvěřitelně vzrostla a na kroniku už nezbývají síly. Dříve také školy neměly např. webové stránky. Čistě právnicky vzato není vedení školní kroniky povinnost (pokud vím už asi dvacet let), proto její psaní nemůžu nikomu nařídit.    

 

Jaké významné změny v provozu vaší školy plánujete zrealizovat do budoucna, zhruba v horizontu 3-5 let?

 

M. Pažoutová: O významných změnách v provozu školy se již hovořit nedá. Samozřejmě došlo do této chvíle k řadě zásadních změn týkajících se právě provozu školy. Nyní je ale situace provozu stabilní. Maximálně můžeme uvažovat o malých inovacích. Ale nač zásadně měnit něco, co dobře funguje.

  

Z. Bělecký: Doufám, že nebude vadit, když nejprve formuluji cíle pedagogické a teprve potom odpovím na otázku provozu. Pedagogické cíle mám tři. První koresponduje s dlouhodobým záměrem státu zavést v základních školách povinnou výuku druhého cizího jazyka. V našem případě to bude znamenat prohlubování dosavadní profilace, kterou je právě jazykové anebo přírodovědné vzdělávání. Chtěl bych, aby škola v jazykovém vzdělávání v horizontu pěti let dosáhla úrovně dřívějších škol s rozšířenou výukou cizího jazyka. Tyto školy už sice dnes neexistují, ale dosud žijí ze své dřívější prestiže. Druhým cílem je modernizace vyučování jak po stránce metod, tak techniky. Pokud jde o metody, počítám hlavně s podporou funkční čtenářské gramotnosti a rozvojem kritického myšlení. Představuji si mnohem širší uplatnění internetu a audiovizuální techniky, ne však nějaké mechanické googlování. Třetím cílem je dále rozvíjet třídy základního a doufám, že i předškolního vzdělávání stylu Montessori, a ve spolupráci se Společností Montessori vytvořit jakési centrum excelence. Z hlediska provozu školy budu považovat za úspěch, když se podaří opravit všechny zchátralé části budovy a areálu, pořídit nový nábytek a moderní pomůcky.      

 

Jak vnímáte jedinečnost městské části Praha-Libuš, zejména v pozitivním smyslu?

 

M. Pažoutová: V pozitivním slova smyslu je jistě výhodou městské části Praha-Libuš její tzv. vesnický ráz. Především to vnímáme v okolí naší školy, kde jsou krásné rybníčky, les, příroda, přestože po pár kilometrech zde proudí nejfrekventovanější dálnice ČR.

  

Z. Bělecký: Libuš a Písnice jsou příjemné polohou na kraji Prahy a, starousedlíci prominou, dosud částečně přetrvávajícím charakterem vesnic, které svádějí nerovný boj s velkoměstskou zástavbou a dopravou. Líbí se mi právě to, že městská část není ani typickým sídlištěm, ani satelitním městečkem, ani vesnicí, ani blokem cihlových činžáků. A zejména vedle školy je ještě dostatek zeleně.  

 

Co vám osobně v poslední době udělalo radost?

 

Z. Bělecký: Pes.

 

M. Pažoutová: Osobně mi udělala velkou radost zdařilá realizace lyžařského výjezdu v rámci projektu s MČ Praha-Libuš a MVČR. Na hory se totiž z důvodu proplacení dopravy, stravy i pobytu mohly podívat i děti, které by jinak z finančních důvodů pravděpodobně nejely.

Další, co mi udělalo radost, že naše škola vyzdobila vánoční stromy v Chrámu svatého Víta a po celou dobu vánoční zde visely cedulky s textem, že tyto stromy zdobila právě naše škola.

A samozřejmě vzhledem k času povánočnímu to byly Vánoce strávené v kruhu mé rodiny.

 

Ptali se: Iva Hájková, Matěj Kadlec, Hana Kolářová, Kateřina Tomešová, Martin Zikeš

 


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ

Pro zpestření výuky pořádá ZŠ Meteorologická pro žáky návštěvy vzdělávacích pořadů v kulturním centru KC 12 v Modřanech, naposledy v rámci českého jazyka a hudební výchovy.

 

Setkání s Janem Nerudou

Ve čtvrtek 6. ledna jsme se vydali do KC 12 na pořad o Janu Nerudovi. Viděli jsme známé tváře, paní Danu Matějkovou a pana Jana Hájka, které známe už z jiných pořadů. Slyšeli jsme mnoho zajímavého o Nerudově životě a také některé jeho známé básně, podčárníky čili fejetony a také povídky z Malé Strany. Jsme opět o  něco vzdělanější a těšíme se na další pořady.

Tereza Koubková, 9.A

 

Největší hvězdy pop music

O pár dní později jsme jeli do KC12 znovu. Tentokrát na hudební pořad Největší hvězdy pop music 50.-70. let 20. století. Pořad uváděli dva zpěváci - Pepa a Milan z Karlových Varů. Slyšeli jsme zajímavosti o zpěvácích tohoto období, také některé písně nám zahráli a zazpívali oni dva. Pořad byl doplněn zajímavou obrazovou prezentací. Poslechli jsme si písničky Elvise Presleyho, Eltona Johna, skupin Beatles, Queen, Abba a mnoha dalších známých umělců. Na konci pořadu se s námi průvodci rozloučili svojí vlastní písničkou, která byla moc hezká. Pořad se nám velmi líbil.

Lucie Chalupecká, 9.A


<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE - ČAS ZIMNÍCH RADOVÁNEK...

Zimu máme rádi. Jakmile začnou padat první sněhové vločky, nejraději bychom už stáli na kopci a jezdili na všem, na čem se jezdit dá.

Prostě se každým rokem nemůžeme dočkat. Letošní zima přála zimním aktivitám, a tak jsme si užívali bobů, sáněk, ale i bruslí. V prosinci jsme dokonce jeli na lyžařský zájezd do Janských Lázní. Byla to akce v rámci projektu "Spolu na jedné lodi", který byl podpořen finančními prostředky MV ČR. Všichni, kdo měli s sebou lyže, se naučili lyžovat. Moc se nám tam líbilo. Někdo přivítal současnou oblevu s radostí, ale my ne! Prosíme: "Zimo, neodcházej a pošli ještě pořádnou nadílku sněhu, ať si ho dosyta užijeme!"

Věra Brigantová, tř. učitelka, a žáci 3. třídy, ZŠ L. Coňka


<< nahoru

Radnice

ikonka JAKÉ PROBLÉMY TRÁPÍ MÍSTNÍ OBYVATELE

Na podzim loňského roku byla uspořádána společná setkání občanů s přestaviteli naší městské části. Na tuto akci nazvanou Kulaté stoly s... dostali pozvání místní podnikatelé, lékaři a zástupci neziskových organizací působících v Libuši a Písnici. Chtěli jsme znát jejich reálné zkušenosti a poznatky, které vyplývají z jejich pracovních aktivit a zároveň i problémy, které jim přináší život občanský v místě bydliště.

Po tři odpoledne byla místem našich setkání nová zasedací místnost v ulici Libušská. Na úvod byl vždy představen projekt Zdravé město a místní Agenda 21, který městská část už 5 let realizuje. Jedním z cílů tohoto projektu je pořádání veřejných setkání a zjišťování názorů obyvatel na spokojený a plnohodnotný život v současnosti s ohledem na generace, které přijdou po nás.

Společná diskuze se následně stočila k pobídce pojmenovat klady i zápory společného soužití v městské části. Všechny náměty upozorňující na problémy, ale i pochvalná hodnocení byla zaznamenána.

Ke kritickým podnětům se nyní vracíme a ve shrnujícím přehledu vám je přiblížíme spolu s komentářem pracovníků příslušného odboru úřadu městské části. Podněty jsou řazeny podle cílové skupiny přítomné u Kulatého stolu. 

KULATÝ STŮL S PODNIKATELI

§  Nedodržování rychlosti v ulici K Lukám: Je zpracován projekt na stavební zpomalovací prahy, vyřizuje se stavební povolení. Když nebudou finance na realizaci, uvažujeme o osazení alespoň „zpomalovacích polštářů" (vypouklé, kulaté, přišroubované do vozovky). Podmínkou však je schválení této položky v rozpočtu městské části.

§  Absence parkovacích míst na Libušské: Ulice není ve správě městské části, v okolí není prostor pro zřízení parkoviště.

§  Absence přechodu pro chodce přes Libušskou u restaurace Carolina: Při rekonstrukci Libušské požadovala městská část řešit i prostranství za Carolinou a přechod přes Libušskou, požadavek ale nebyl do projektu zapracován. Libušská i Jalodvorská jsou ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

§  Špatná viditelnost přes zábradlí s laminátem: V problémových místech - v křižovatkách - je laminát snížen (osazení laminátů posuzuje a schvaluje Policie ČR - dopravní inspektorát a odbor dopravy ÚMČ Praha 12).

§  Mirotická - umístit koš na psí exkrementy: Bude umístěn.

§  Mirotická - málo prostoru pro průjezd: V křižovatce s Libušskou byly v loňském roce zakresleny žluté čáry (zákaz zastavení). Tato lokalita bude řešena v rámci uvažované Koncepce dopravy, opět v závislosti na schváleném rozpočtu.

§  Radar při vjezdu do Libuše z Krče: Požádáme Technickou správu komunikací hl. m. Prahy o umístění (ulice je v jejich správě).

§  Autovrak v Betáňské: Vrak byl nahlášen Správě služeb hl. m. Prahy, která má problematiku vraků na starosti, ale auto nebylo ohodnoceno jako vrak. Hlášení opakujeme.

§  Seřídit světelnou signalizaci v Libušské - vytvořit tzv. zelenou zónu: V  roce 2010 městská část požádala o koordinaci křižovatek, Magistrát hl. m. Prahy semafory prověřil a sdělil, že v současnosti jsou seřízeny optimálně.

KULATÝ STŮL S LÉKAŘI

§  Málo parkovacích míst v oblasti zdravotního střediska a lékárny: Ve středu Libuše jsou po obou stranách parkovací pruhy, z prostorových důvodů víc nelze. Libušská je ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

§  Absence odbočovacího pruhu na křižovatce Libušská směr Meteorologická: Pruh nebyl vyprojektován, zřejmě z prostorových důvodů.

§  Zřídit přechod přes ul. Meteorologická směr Šátalská: Ulice je ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, tato společnost připravuje projekt ke stavebnímu řízení, přechod by měl být na náklady města realizován v roce 2011.

§  Ve spodním úseku parku U zahrádkářské kolonie je označení „soukromý pozemek": Toto označení je odůvodněné, je zde soukromý pozemek. 

KULATÝ STŮL S NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI

§  Hustá doprava před Sapou: Městská část požádala o posouzení, vyprojektování a zřízení odbočovacího pruhu z Libušské do ulice V Lužích.

§  Vysoká rychlost v ul. Výletní, Drůbežářská, K Lukám - Výletní je ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, K Lukám - viz podnikatelé, Drůbežářská -  městská část chce umístit zpomalovací polštáře (požadavek v rozpočtu).

§  Nebezpečná místa při docházení do ZŠ L. Coňka, množství aut před školou: Zpracovává se projekt definitivního řešení oblasti, včetně možnosti parkování, hledá se i provizorní - rychlé - řešení. Provizorní řešení ale závisí na získání souhlasu od vlastníka ulice Vltavická.

Na výše uvedené problémy odpověděly pracovnice odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš.

Jana Martínková, koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21


<< nahoru

ikonka SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Pro občany zdarma!

Mobilní sběrna nebezpečných odpadů bude na území Libuše a Písnice v roce 2011 projíždět ve dnech 3.3., 26.5. a 25.8.. V uvedených dnech bude obsluhována celá sběrová trasa se všemi zastávkami:

Písnice:    křižovatka K Vrtilce - Putimská                                                15.00-15.20 hod.

                  křižovatka Olšovická - Hoštická                                               15.30-15.50 hod.

      křižovatka  Na Okruhu - Ke Kurtům                                        16.00-16.20 hod.

Libuš:      křižovatka Zahrádecká - U Libušské sokolovny                        16.30-16.50 hod.

                 křižovatka Jirčanská - K Novému sídlišti                                   17.00-17.20 hod.

                 parkoviště K Lukám                                                                    17.30-17.50 hod.

     křižovatka Třebějická - Na Močále                                             18.10-18.30 hod.

     křižovatka Lojovická - Ohrobecká                                              18.40-19.00 hod.

Žádáme občany, aby nebezpečné odpady odevzdávali výhradně obsluze sběrového vozidla.

 

Odpady, které se sbírají: Barvy, baterie, akumulátory, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kyseliny, léky, lepidla a pryskyřice, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), ředidla, teploměry, tuky, výbojky, zářivky.

Kompletní harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu pro rok 2011 pro všechny městské části je umístěn na stránkách www.envis.praha-mesto.cz .

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR


<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 23. 11. 2010 do 18. 1. 2011. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada městské části Praha-Libuš:

 • Schvaluje uzavření Účastnické smlouvy Internet Na cesty Premium sfirmou T-Mobile.
 • Schvaluje dodatek č. 1 knájemní smlouvě o pronájmu pozemku parc. č. 696/1, k. ú. Písnice, obec Praha.
 • Souhlasí suložením inženýrských sítí, tj. elektřiny NN, veřejného osvětlení, vodovodu a sdělovacího kabelu do pozemku parc. č. 1132 a 1139, k. ú. Libuš, za

podmínek: 1. Povrchy budou upraveny do původního stavu, v případě narušení komunikace pro pěší budou povrchy předlážděny v celé šíři chodníku. 2. V trase procházející zelení nebudou poškozeny vzrostlé stromy, keře budou opětovně vysazeny (popř. přesazeny na základě požadavků OŽPD zdejšího úřadu). 3. Na vedení elektřiny NN a sdělovacího kabelu do pozemků svěřených MČ uzavře stavebník, nebo budoucí vlastník-provozovatel (PRE, a. s., Telefonica O2, a. s.), před započetím stavby smlouvu o smlouvě budoucí o úplatném věcném břemeni s MČ Praha-Libuš. 4. Přechod komunikace Libušská schválí vlastník komunikace MHMP a správce TSK Praha. V případě kladného stanoviska bude přechod realizovaný bez narušení povrchu silnice Libušská (protlak apod.). Provedení bude koordinováno s uvažovanou rekonstrukcí komunikace Božejovická.

 • Souhlasí spřipojením sousední nemovitosti parc. č. 632, k. ú. Písnice, na místní komunikaci Lipovická za splnění následujících podmínek: 1. Vedení inženýrských sítí vedoucích pod zamýšleným vjezdem bude uloženo do chrániček. 2. Veškeré stavební úpravy nájezdu na pozemek (doplnění dlažby a obrubníků) budou provedeny na náklady investora. 3. Vjezd bude proveden ve stejné barevnosti jako ostatní vjezdy vlokalitě - tzn. včervené barvě.
 • Schvaluje uzavření Účastnické smlouvy Internet Na cesty Premium sfirmou T-Mobile.
 • Nesouhlasí spředloženou projektovou dokumentací pro územní řízení na výstavbu dvou bytových domů na pozemcích p. č. 176/1 a 176/3, k. ú. Libuš, zdůvodu, že doposud není řádně zkolaudován sousední objekt na pozemcích parc. č. 175/1, 175/5, 176/5, k. ú. Libuš, který bude snavrženými objekty tvořit jeden společný areál.
 • Nesouhlasí ani snově předloženou žádostí o souhlas súpravou kódu směrného využití území U 0930 zkoeficientu C na koeficient D, ani súpravou hranic památkově chráněné zóny historického jádra obce, vše pro zástavbu 16 ŘRD na p. č. 293/4, 293/5, část p. č. 874/5 a 1120/1, k. ú. Libuš, navrhovatel: Pavel Jagrik, projektant: Nautila architekti, s. r. o.
 • Zásadně nesouhlasí ani spředloženou žádostí o souhlas súpravou kódu směrného využití území U 0931, ani snavrženou korekcí hranice městské památkové zóny historického jádra obce, vlokalitě vymezené ulicemi Zbudovská, Novodvorská, KJezírku, a VHrobech na ploše SV zF na Sa na ploše OB zB na H, pro potřeby výstavby „Centrum Libuš - 1. etapa", vše k. ú. Libuš, navrhovatel Oáza Nové Dvory, a. s., projektant Nautila architekti, s. r. o. Požaduje od investora, aby zajistil vypracování regulačního plánu na řešené území na svou žádost u OUP MHMP.
 • Schvaluje krátkodobé zapůjčení zasedací místnosti čp. 1 vul. Libušská za 300,- Kč / 1 hodinu + zákonná výše DPH na základě písemných žádostí žadatelů suvedením fakturačních údajů. Platba bude uhrazena předem v pokladně ekonomického odboru Úřadu městské části Praha-Libuš.
 • Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vyhotovení zakázky „Environmentálně příznivé chování institucí MČ Praha-Libuš - praktická cesta kudržitelnosti" se společností ZO ČSOP Veronica, se sídlem Panská 9, 602 00 Brno.
 • Bere na vědomí, že aktuální počet obyvatel k1. 1. 2011 je 8159.
 • Schvaluje dle písm. b) odst. 2 § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění platných předpisů Organizační řád Úřadu městské části Praha-Libuš súčinností od 1. 4. 2011, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Stanovuje dle písm. d) odst. 2 § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění platných předpisů, celkový počet zaměstnanců městské části Praha-Libuš zařazených do úřadu městské části súčinností od 1. 3. 2011 na 24.
 • Jmenuje Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek podaných ve výběrovém řízení na Dodávku HW a SW a vybavení školící místnosti ve složení: Ing. Macůrková, Ing. Vachoušková, Ing. Cetlová, PhDr. Jedličková a M. Grundová. Jmenuje náhradníky za členy Komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek podaných ve výběrovém řízení na Dodávku HW a SW a vybavení školící místnosti - J. Kváčová.
 • Jmenuje Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek podaných ve výběrovém řízení na Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb ve složení: Ing. Macůrková, Ing. Vachoušková, Ing. Nam, J. Kváčová, M. Grundová. Jmenuje náhradníky za členy Komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek podaných ve výběrovém řízení na Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb - PhDr. Jedličková.
 • Schvaluje uzavření Smlouvy o užívání učebny vareálu Sapa, Libušská 319, Praha 4, vrámci projektu „Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců MČ Praha-Libuš na trh práce" sNhien Nguyen Duy, VŠtíhlách 2051/4, Praha 4.
 • Povoluje výjimku zpočtu žáků ve třídách vZŠ Meteorologická na 34 žáků od 1.2.2011 do 31.8.2012.
 • Schvalujeplatové výměry ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš súčinností od 1.1.2011 dle přílohy, která není součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor vulici Libušská 1, Praha 4 sDomem národnostních menšin.
 • Schvaluje smlouvu sfirmou CTS corp., s. r. o., na zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti a vypracování samotné žádosti, v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 • Schvaluje členy Komunitní pracovní skupiny projektu „Environmentálně příznivé chování institucí městské části Praha-Libuš - praktická cesta kudržitelnosti" vtomto složení: zástupce školy ZŠ L. Coňka - Mgr. Michaela Pažoutová, zástupce rodičů - paní Veronika Radová, zástupce úřadu - paní Jana Martínková, zástupce mateřského centra - Mgr. Kateřina Tomešová, zástupce Klubu senior - Ing. Vladimír Kameník, zástupce Klubu Junior - Ing. Lenka Koudelková, Josef Budílek, zástupce Komise pro strategii a UR MČ Praha-Libuš - Ing. Štěpánka Macůrková, zapisovatelka - paní Iva Hájková.
 • Souhlasí se stavbou vodovodní přípojky dle zaměření ing. A. Čermákové z30.6.2009 a sjejím uložením do pozemku parc. č. 1141/1, k. ú. Libuš (komunikace Na Močále), který je ve vlastnictví obce Praha, svěřeno MČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 1132 k. ú. Libuš, obec Praha, o výměře 1 m2 na umístění reklamního zařízení při ulici Libušská před objektem čp. 110/244 vPraze-Libuši panu Ing. Petru Molčanovi - Krby Molčan na dobu od 1.1.2011 na dobu neurčitou.
 • A) Zásadně nesouhlasí zhlediska námi chráněných zájmů (dopravní zatížení, hluk, znečištění ovzduší, estetický, urbanistický a architektonický ráz území...) spředloženou Dokumentací vlivů na životní prostředí kzáměru „Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš" - kód PHA680 (web cenia). Důvody:

1. Předkladatel v Dokumentaci ani v přílohách vůbec nezpracoval posouzení vlivu stavby na plánovanou trasu metra D v dané lokalitě. V dokumentaci na straně 33 uvádí, že v „případě tohoto záměru proběhly konzultace projektanta se společností Metroprojekt, a. s. Navržené řešení projektu je v souladu s požadavky Metroprojekt, a. s. (viz příloha dokumentace č. H.12)." V seznamu příloh ovšem tuto přílohu uvádí pod číslem H.11 - Vzájemný vliv objektu a konstrukcí metra. Zmiňovaná příloha není součástí Dokumentace. Příloha H.11 je totožná s přílohou H.14 - Návrh sadových úprav, příloha H.12 je Stanovisko k vedení tramvajové trati v ul. Novodvorská.

MČ Praha-Libuš disponuje stanoviskem společnosti Metroprojekt z července 2009 adresovaným objednavateli K4, a. s., ve kterém je uvedeno, že „vzdálenost mezi klenbou tunelů a základovou spárou objektu je v nejvíce exponovaném místě pouhých 2,9 m". Rada MČ Praha-Libuš proto považuje předloženou Dokumentaci za neúplnou a nic neřešící, žádá její vrácení předkladateli a předložení nové, která bude obsahovat i posouzení vzájemného vlivu výstavby BD Novodvorská a objektů metra trasy D. Rada MČ Praha-Libuš zásadně nesouhlasí s jakýmkoliv projektem, jehož realizace by mohla ohrozit plánovanou stavbu metra a zdůrazňujeme, že takováto rizika jsou v posudku Metroprojektu zmíněna jako reálná.

2. Předkladatel vůbec nevyhověl připomínkám uvedeným při zjišťovacím řízení (získat souhlas spoluvlastníků, výrazně redukovat celý záměr a  doložit, že nedojde ke zhoršení poměrů v daném území). Požadujeme vypracování zcela nových variant řešení záměru, a to ze všech podstatných hledisek (které jsou uvedeny v tomto našem vyjádření).

3. Záměr je v naprostém rozporu s územním plánem - jde o urbanisticky zcela nevhodné řešení. Záměr je navržen ve stabilizovaném území, kde se nepředpokládá žádný další významný rozvoj. Je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury, bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. Lokalita je také nedaleko od „historického jádra obce" a to vyžaduje zásadně zcela jiný přístup k navrhování.

4. Z hlediska dopravy:

Metro: Vazba na metro D1 - nelze řešit stavby nad budoucím metrem v době, kdy není metro jednoznačně a závazně trasově a technicky dořešeno.

Automobilová doprava: Záměr neuvažuje s možností kruhového objezdu (Novodvorská, Zbudovská, Smotlachova), se zrušením nežádoucího propojení Novodvorské a Libušské ulicí Mirotickou. Vyjadřujeme zásadní nesouhlas s tím, že záměr zcela chybně přivádí automobilovou dopravu do vnitrobloku.

Parkování: Vůbec není vyřešen konkrétní mechanismus konkrétní náhrady stávajících parkovacích míst - pouze je zcela obecně uvedeno, že budou vybudována parkovací místa i pro stávající rezidenty. Počet parkovacích míst sice možná odpovídá OTTP, ale např. na 101 bytů s jednou obytnou místností je 55 parkovacích míst - to je v reálu zcela nedostatečné.

Záměr absolutně neřeší, kde budou po dobu výstavby vytvořena dočasná parkovací místa jako náhrada za rušená parkovací místa ve stávajících garážích a na stávající komunikaci (celkem 258 parkovacích míst). Záměr také neřeší náhradu stávajících volně přístupných a bezplatných parkovacích míst (cca 45 na stávajícím parkovišti a 18 před garážemi).

Cyklodoprava: Přestože byla páteřní cyklotrasa Novodvorskou ulicí přeložena, je výhledově nutné s ní stále v Novodvorské uvažovat.

5. Zásadním přetrvávajícím problémem je, že od počátku nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy, přestože to námi bylo důrazně požadováno (investor není vlastníkem celých řešených nemovitostí a nemůže tedy jednat bez zmocnění od ostatních spoluvlastníků). Jeho postup naprosto zpochybňuje základní principy soukromého vlastnictví. Jednoznačně  trváme na tom, že problematika vlastnických vztahů musí být dořešena již při EIA.

6. Hledisko námi očekávaného výrazného negativního vlivu na stávající obyvatele (jak z hlediska provádění stavby, tak i následného provozu) předkladatel účelově zcela bagatelizuje a konkrétně naprosto neřeší.

7. Hluk a znečištění ovzduší z dopravy, provětrávání lokality - zásadně nesouhlasíme s publikovanými závěry, že záměr bude mít nulový vliv a požadujeme vypracování realistických studií (např. v lokalitě došlo dle údajů měření ze stanice AIM v Praze-Libuši v roce 2009: a) k překročení 24hodinového imisního limitu pro prašné částice PM10, b) k překročení ročního cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren - tabulky jsou součástí rozptylové studie).

8. Rada MČ Praha-Libuš zásadně nesouhlasí s posouzením osvětlení, neboť byla použita nesprávná hodnota činitele denní osvětlenosti (použita  kategorie  3 - Dw 29 %,  má být použita kategorie 2 -  Dw 32 % ) - nejde o souvislou zástavbu v centru města. Zpracovatel Dokumentace nemá žádné vyjádření oprávněných institucí obce (zde HMP).

9. Zeleň: Rada MČ Praha-Libuš zásadně nesouhlasí s navrženou necitlivou likvidací lipové aleje, protože jde o území s ochranou souvislých ploch zeleně. V dokumentaci zcela chybí stanovisko OOP MHMP k posouzení vlivu záměru na krajinný ráz.

10. Inženýrské sítě: Jsou obecně navrženy přeložky páteřních sítí. V území s budoucí podzemní trasou metra jde o příliš obecné a nekonkrétní konstatování. Dešťová voda je v Dokumentaci odvedena do dešťové kanalizace. Dle OTPP má být dešťová voda řešena přednostně vsakem, s příp. akumulací.

B) Požaduje (pokud bude po přepracování Dokumentace vypracován Posudek) veřejné projednání Dokumentace a Posudku

C) Požaduje v daném území nejprve řešit urbanistickou strukturu ve vazbě na širší okolí - celé území kolem budoucí stanice metra Libuš

D) Doporučuje zastupitelstvu MČ, aby vyslovilo zásadně nesouhlasné stanovisko s předloženou Dokumentací.

 • Souhlasí snavrženým programem zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 18. 1. 2011, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Bere na vědomí převod členství vBytovém družstvu Libuš zčlena paní Jaroslavy Adámkové, nájemce bytu C 309 na pana Michala Valentu. Doporučuje předložit materiál na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Libuš.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V MČ ZA ROK 2010

Volené orgány MČ Praha-Libuš věnují otázkám bezpečnosti velkou pozornost. Občan, aby mohl u nás žít v klidu a bez obav, se musí především cítit v bezpečí. Proto samospráva úzce spolupracuje s mnoha složkami Policie ČR a s Městskou policií hl. m. Prahy. Rovněž bezpečnostní složky monitorují a jsou podrobně zpraveny o specifikách naší městské části vyplývajících, mimo jiné, z vysoké koncentrace cizineckých komunit a věnují nám zvýšenou pozornost.

 

Stejně jako v minulém roce i v tomto předkládáme veřejnosti Zprávu o bezpečnostní situaci v MČ Praha-Libuš za rok 2010.

 

Speciální policejní tým jen pro MČ Praha-Libuš

Výrazně prospěšným krokem ze strany Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy a Ředitelství služby cizinecké policie ČR bylo v květnu 2010 zřízení speciálního policejního týmu „Cizinec", který operuje na celé Libuši a Písnici, ale soustřeďuje se především na Sapu. Dlouhodobé akce realizuje ve spolupráci s dalšími státními složkami, například pražským magistrátem, Ministerstvem dopravy, Veterinární správou Praha, živnostenským úřadem, Českou lékárnickou komorou, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Hygienickou stanicí Praha, Českou obchodní inspekcí, Českou inspekcí životního prostředí či Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

Akce byly směřovány na zjištění skutečného stavu v dané lokalitě v návaznosti na zvýšenou koncentraci občanů Vietnamu, kteří zde podnikají, pracují a žijí. Jednotlivé akce byly preventivní i represivní, podle lokálních událostí a potřeb a reagovaly na zjištěný faktický stav. Policie při nich využila a zohlednila informace od místních občanů a samosprávy a adekvátně reagovala. Během akcí prováděných v areálu Saparia, a. s., který je soukromým majetkem, poskytlo vedení společnosti rozsáhlou spolupráci a podporu.

Dosud bylo v Sapě zkontrolováno 1 260 prodejních míst a 3 031 osob. Došlo například k zatčení falešných policistů (občanů ČR), kteří opakovaně působili v areálu velkotržnice. Osoby trvale ignorující požadavky na dodržování zákonnosti ve značném procentu po déle trvajících akcích opustily areál Saparia, a. s., a oblast Prahy 4. Došlo z velké části k odstranění zjevných nedostatků oproti původnímu stavu, kdy dochází k nálezu dalších méně závažných provinění, na které se zaměřují spolupracující orgány, nebo se projevují u nově příchozích osob. Část výsledků byla prezentována v médiích pod hlavičkou spolupracujících složek.

Probíhající akce je nejkomplexnějším počinem Policie ČR vůči problematice uzavřené komunity a místa, která navázala k vzájemné součinnosti další státní složky a orgány, které oblast opomíjely, nebo se zde nedokázaly samostatně orientovat díky zjevným překážkám v komunikaci.

MČ Praha-Libuš je s týmem Cizinec v úzkém a pravidelném kontaktu, což tento tým v oficiální zprávě o své činnosti vysoce oceňuje: „Je nutno zmínit také kladný podíl MČ Praha 4 Libuše, na jejímž katastrálním území se nachází velkotržnice Saparia, a. s., a která se v problematice zdejších komunit dlouhodobě angažuje."

 

Místní oddělení Policie ČR Lhotka

Zvýšenou pozornost věnuje naší MČ i Místní oddělení Policie ČR v Durychově ul. „Území je zvláštní tím, že se zde nacházejí areály Sapa a Xaverov, které jsou centrem vietnamské komunity na území ČR. Toto specifikum však přináší zvýšené bezpečnostní riziko pro zdejší obyvatele. Na výskyt osob této národnosti reagovalo i podnikatelské prostředí, a to i tak, že poptávka na trhu zapříčinila otevření většího množství kasin a heren. V této souvislosti dochází obecně k problémům s drobnou kriminalitou, výtržnostem a jinému protispolečenskému jednání", stojí ve zprávě MOP Lhotka.

Z pohledu specifikace trestné činnosti se u nás jedná především o majetkovou trestnou činnost, jako je vloupání do vozidel, krádeže vozidel, vloupání do domů, bytů, kanceláří a sklepů. V roce 2010 zde bylo oznámeno 282 přečinů a zločinů - např.: 94 vloupání do vozidla, 29 krádeží vozidla, 42 vloupání do domů, bytů, kanceláří a sklepů. Bylo zadrženo 51 pachatelů trestné činnosti a zajištěno dalších 14 osob vedených v různých pátracích opatřeních. V přestupkovém jednání bylo vedeno 110 skutků, především se jedná o újezdy od BČ Avanti bez zaplacení, krádeže RZ z vozidel a jízdu pod vlivem alkoholu a dále o drobné přestupky v dopravě, které jsou řešeny v blokovém řízení. „Problematika dopravních přestupků souvisí i s tím, že do areálu Sapa jezdí lidé z celého území ČR a tímto dochází ke zhoršené dopravní situaci ve špičkách provozu," píše se ve zprávě.

 

Strážníci Městské policie nám pomáhají každý den

Na Libuši a Písnici operuje 6 strážníků dislokovaných na pracovišti v Zahrádecké ul. Pracují ve stálých dvojicích, každá ve svém okrsku. Pracují pouze v denním režimu v osmihodinovém pracovním cyklu.

Libuš

Na základě požadavku MČ se okrskáři zaměřili na kontrolu zákazu vjezdu nákladních automobilů a v rámci kontrol byly v průběhu roku odhaleny přestupky v 68 případech. Celkově bylo v dopravě odhaleno 1019 přestupků, např.:

 

Zákaz vjezdu

Zákaz zastavení

Zákaz stání

Stání na chodníku

Stání v křižovatce

Stání na přechodu

Přestupky chodců

Vyhrazené parkoviště

82

459

20

95

55

19

86

173

 

Při porovnání s rokem 2009 došlo k poklesu u všech druhů zjištěných přestupků. Je to výsledek preventivního působení okrskářů ve vytipovaných lokalitách, zvýšeného právního povědomí občanů a také jejich větší ukázněnosti. Při spolupráci s jiným subjekty státní správy se okrskáři zúčastnili společných akcí s celní správou a ČOI při kontrolách v Sapě celkem v 9 případech.

Městská policie spolupracuje s humanitním odborem, např. formou přednášek mezi důchodci. Intenzivně spolupracuje se ZŠ Meteorologická při zabezpečení bezpečného chování dětí v dopravě, participuje při pořádání cyklistických závodů formou přednášek a hlídkováním na kontrolních stanovištích. Samozřejmostí je dohled u vybraných přechodů pro chodce v ranních hodinách nebo po domluvě s vedením školy také odpoledne.

V rámci výkonu se osvědčilo používání kol, které přispívá nejen k rychlejším zásahům v případě potřeby, ale také k vícenásobné kontrole všech kritických míst v okrsku.

Výskyt bezdomovců byl zaznamenám v blízkosti objektu Sapa při ubytovně s ukrajinskou komunitou. Jednalo se o skupinku bezdomovců, kteří byli upozorněni na dodržování jistých pravidel při dodržování veřejného pořádku. Tito bezdomovci většinu času trávili cestováním po hl. m. Praze.

V průběhu uplynulého roku byly prováděny kontroly v restauračních zařízeních, hernách na podávání alkoholu mladistvým a nezletilým. V průběhu kontrol nebyla zjištěna konzumace těmito osobami. Dále ke konci roku jsou prováděny kontroly v prodejnách pyrotechniky, kde bylo přijato v jenom případě opatření k nedovolenému prodeji pyrotechnického výrobku.

Písnice

Vybrané odhalené přestupky v dopravě

 

Stání na chodníku

Stání v křižovatce

Stání na přechodu

Přestupky chodců

14

6

22

15

 

Na základě stížnosti občanů ulice K Vrtilce byly prováděny kontroly průjezdu aut jednosměrnou ulicí. Kontrolou, která trvala nepřetržitě 4 dny, bylo zjištěno, že sami obyvatelé v této ulici se vícekrát pokusili tuto místní úpravu porušit.

MP úzce spolupracuje se ZŠ L. Coňka, a to přednáškovou činností nebo ukázkami nebezpečnosti zábavné pyrotechniky. Dále spolupracuje s dobrovolným hasičským sborem v Písnici.

                                                                                                 

Kompletní zpráva o bezpečnostní situaci v MČ Praha-Libuš za rok 2010 bude projednávána na zasedání zastupitelstva ve středu 16. března v 18 hodin v nové zasedací místnosti ÚMČ na Libušské 1. Jako hosté vystoupí zástupci pražské policie, cizinecké policie a Městské policie. Všechny občany, které toto téma zajímá, srdečně zveme. Dílčí zprávy od jednotlivých složek Policie budou zveřejněny i na www.praha-libus.cz.

 

Bezpečnostní situace v ulici Na Domovině

Na jaře loňského roku vyvrcholily dlouhodobé problémy, které obyvatelé domu Na Domovině 1 měli převážně s cizinci. K zabezpečení pořádku ve svém vchodě a k řešení těchto problémů založili Výbor pro bezpečnost a integraci, který organizoval pravidelné hlídky na chodbách domu a obrátil se na samosprávu MČ Praha-Libuš. Ta okamžitě kontaktovala Policii ČR, která příkladně a profesionálně zasáhla a od té doby věnuje tomuto prostoru zvýšenou pozornost. Tehdejší starosta MČ Petr Mráz a zastupitelka Pavla Jedličková v návaznosti na zhoršující se situaci nejen v ulici Na Domovině, ale i na dalších místech MČ  odeslali otevřené dopisy ministrovi vnitra, policejnímu prezidentovi a pražskému primátorovi s naléhavou žádostí o systematické a dlouhodobé řešení cizinecké problematiky na území Libuše a Písnice.

Jeden ze zakladatelů Výboru pro bezpečnost a integraci Na Domovině 1, pan Kamil Bolek, popsal pro časopis U nás současnou situaci v domě:

„Je tomu již třináct měsíců, kdy se odhodlalo několik zoufalých obyvatel našeho domu v ulici Na Domovině k ráznému jednání proti bezohlednému a trestnímu jednání některých sousedů. Připomeňme si, že slušní obyvatelé domu čelili každodenně nejen fyzickým útokům, sousedské šikaně, nepořádku, nebo bezdomovcům. Byli také častými svědky veřejné distribuce drog a prostituce. Tedy z dnešního pohledu naprosto absurdních situací, dějících se volně, a to ve vyspělé demokratické zemi! A co bylo horší, nikdo nevěděl, jak této zoufalé situaci čelit.

Jak se tedy situace změnila po roce činů z pohledu občana žijícího v této ulici? Odpověď zní, že nezměrně. Díky organizovanému přístupu majitelů a nájemníků bytů, díky pomoci paní Jedličkové, tlaku zástupců městské části Praha-Libuš na magistrátní úrovni a díky intenzivní pomoci policie ČR se podařilo viditelnou kriminalitu, porušování pravidel domovního řádu a omezování sousedských práv z našeho domu téměř vytlačit.

Jelikož předchozí známé pokusy občanů snažících se o nápravu naprosto selhaly, je současný výsledek významným úspěchem, který by si jistě zasloužil podrobnou analýzu. Pochopitelně všem děkujeme za jejich pomoc, podporu a vytrvalost".

Představitele vchodu Na Domovině 1 můžete kontaktovat na mailu redakce.nadomovine1@email.cz , více informací o dění v domě naleznete na www.nadomovine1.cz .

 

Vážení obyvatelé Libuše a Písnice, chtěla bych poděkovat všem občanům, kteří mě v otázkách bezpečnosti a cizinecké problematiky kontaktovali. Děkuji za jejich náměty, podněty a informace, které v mnoha případech byly orgánům tohoto státu velmi užitečné. Budu si i nadále vážit další spolupráce s Vámi na e-mailu pjedlickova@praha-libus.cz , na telefonu 261 711 380 či během osobního setkání.

 

PhDr. Pavla Jedličková, zástupkyně starosty pro vzdělávání, bezpečnost a integrační politiku


<< nahoru

Téma

ikonka LAČHE ČHAVE – OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Lačhe Čhave se snaží o zlepšení kvality života, předcházení a snižování rizik u dětí a mládeže v Praze-Libuši a blízkém okolí.

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6 do 15 let ohrožené společensky nežádoucími jevy z Prahy-Libuše a okolí, se zvláštním zřetelem k dětem a mládeži vietnamské národnosti.

Tento rok byl naším prvním na nové adrese ve vietnamské tržnici Sapa. Z důvodů velkého zájmu o klub o víkendech jsme prodloužili otevírací dobu i na sobotu a neděli, a to od 13.00 do 18.00, kdy se pořádají různé akce a výjezdy. Za devět měsíců fungování tohoto klubu bylo sepsáno 65 smluv se stálými klienty.

V roce 2010 probíhaly v klubu kurzy českého jazyka, romských tanců, vietnamských tanců, vietnamského zpěvu, vietnamského jazyka.

V klubu se dětem nabízejí různorodé aktivity. Převládají výtvarné a rukodělné činnosti. Jde o aktivity z oblasti artefiletiky, které se snaží nejen zlepšit dětskou jemnou motoriku, ale dávají také dětem šanci vyjádřit svoje osobní postoje a pocity. Mezi další aktivity patří deskové hry, turnaje ve fotbálku, čtení časopisů, hudební, pěvecké a taneční aktivity, navlékání korálků, modelování, zdobení předmětů, promítání filmů a další činnosti na přání klientů. Uživatelé mohou řešit s našimi lektory své každodenní trápení, poskytujeme i doučování a pomoc se školní přípravou. Dále se program upravuje podle možností a zájmu klientů.

Zároveň nabízíme individuální klub pro rodiny s dětmi a s ním spojené poradenství a aktivity.

O víkendových akcích pořádáme výlety do kina, zoo, diskotéky, karnevaly nebo výlety do přírody.

Projekt financovaly: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství a tělovýchovy, hlavní město Praha. Našimi partnery byly: Česká rada dětí a mládeže, Člověk v tísni - pobočka Mahenova,  Klub Hanoi, Info-Dráček. Našimi donátory byly: Watercooler systém, Memos software, Ideální kancelář, JUDr. Irena Fišarová, Mgr. Renata Kortusová, Ing. Marie Nováková, Hoang Thi Thom, Ngoc Leová.

Všem velmi děkujeme za podporu a spolupráci, těšíme se na mnoho dalších úspěšných let.

Za organizaci Markéta Foltýnková, předsedkyně občanského sdružení Lačhe Čhave

<< nahoru

ikonka MŠ K LUKÁM

Předškolní období dává šance, které se již ve spirále dalších vývojových období nebudou opakovat.  

 

Barevná spirála v logu mateřské školy naznačuje pestrost a rozmanitost vývoje dítěte v každém okamžiku předškolního věku jako klíčového období, jako období utváření budoucí osobnosti. Spirála znázorňuje vývoj bez potlačování svých přirozených potřeb a zájmů. Barevné otisky kolem spirály naznačují naší snahu vytvořit stimulující „barevné" prostředí, které bude podporovat zdravý psychický, fyzický, sociální, estetický a citový vývoj dítěte v celé jeho  rozmanitosti.

 

Chtěli bychom představit naši mateřskou školu, v níž rádi uvítáme všechny děti a jejich rodiče, mající zájem o příjemné, vstřícné, nově moderně upravené prostředí a pestrý výchovně vzdělávací program.                               

 

Přijímáme děti od 3 do 6  roků. Mateřská škola zajišťuje celodenní péči o děti od 6.30 do  17.00 hod.

Kapacita dle zřizovací listiny: 56 dětí, 2 třídy

Výše školného: 700,- Kč za 1 měsíc

Výše úplaty pro děti, jejichž rodiče pobírají rodičovský příspěvek: 2/3 úplaty

Ředitelka školy: PaedDr.Miroslava Majerová, specializace ředitelky - předškolní pedagogika VŠ, speciální pedagog VŠ (logoped, somatoped)

Učitelky:

PaedDr. Jarmila Kadeřábková - předškolní pedagogika, VŠ, Hv, Vv, dramatika

Hana Rutová - předškolní pedagogika SpŠ, Tv, Vv, Jv

Eva Janouchová - předškolní pedagogika SpŠ, flétna, Pv, Hv                                 

 

Výroční zprávu a Školní vzdělávací program MŠ K Lukám a další informace najdete na: www.sweb.cz/msklukam.

 

Nabízíme rozmanitý výchovně vzdělávací program, vycházející z požadavků Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a osobnostně orientovaného modelu.  

V rámci programu zajišťujeme:

-      kvalitní přípravu na ZŠ s ohledem na specifické individuální potřeby dětí

-      příjemné klima po stránce psychosociální, hygienické a podnětné prostředí pro činnosti dětí

-      pestrý program výchovně vzdělávacích činností s využitím kvalitních didaktických materiálů, zaměřený na celkový rozvoj osobnosti dítěte s respektováním individuality

-      podporujeme vlastní tvořivost dětí a jejich tvořivé myšlení

-      značnou pozornost věnujeme také fyzickému rozvoji, hygienickým a společenským návykům

-      celodenní stravu založenou na zásadách racionální dětské výživy, pitný režim celý den

 

Zaměření  školy

Orientace MŠ je dlouhodobě zaměřena na nadstandardní péči věnovanou dětem v oblasti přiměřeného dorozumívání (mluvního projevu) především v těchto oblastech: 1. prevence a reedukace vad mluvního projevu, 2. cíleného rozvíjení drobné motoriky a grafomotoriky.

Nabízené zájmové aktivity:

-      kroužek hry na flétnu (učitelka MŠ) pro rozvíjení správného dýchání, hudebního cítění

-      kurs anglického jazyka

-      plavání

-      taneční kroužek Rytmik

-      kroužek keramiky

-      pohybový kroužek - mažoretky

Pořádané akce pro všechny děti:

-      cvičení v místní sokolovně pro získání optimální fyzické zdatnosti a obratnosti dětí

-      kulturní - divadla, kouzelnická vystoupení, koncerty přímo v MŠ, přírodovědná vystoupení

-      návštěva a spolupráce s hasiči, Českou policií (dopravní výchova)

-      besídky (vánoční, jarní), Mikuláš, vánoční slavnosti, tematické výlety

-      ozdravné pobyty - školy v přírodě (Jizerské hory) 

-      dle zájmu skupinová návštěva solné jeskyně - zdravé dýchání

-      den dětí s karnevalem, slavnostní rozloučení se školáky, spolupráce s místním úřadem - vítání občánků (vystoupení dětí), výstavky dětských prací, účast na akcích pořádaných MČ Praha-Libuš

-      účast na zajímavých soutěžích (sportovní hry, výtvarné soutěže)

-      veřejná vystoupení např. na Libušském jarmarku

Formy spolupráce s rodinou:

Každodenní styk s rodiči, třídní schůzky s odbornými přednáškami nebo přímou ukázkou práce s předškolními dětmi, průběžné výstavky dětských prací, individuální konzultace, individuální logopedická práce i v přítomnosti rodičů, možná pomoc rodičů při oslavách dne dětí, společná setkání - práce děti + rodiče, vánoční koncert  pro děti i jejich rodiče s pohoštěním, vánoční slavnost s besídkou, společná oslava příchodu jara a dne matek, společné rozloučení předškoláků s MŠ na konci školního roku s pohoštěním,

možnost zapůjčení odborné literatury rodičům dětí.

Logopedické a výchovné poradenství přímo v mateřské škole (logoped, somatoped v MŠ).

Vybavenost MŠ:

Dostatečné množství didaktických pomůcek pro hry a výchovně vzdělávací činnosti dětí. Nově vybavený interiér a školní zahrada s novými hracími prvky splňuje nová hygienická a bezpečnostní kritéria v rámci EU.

 

Kontakt:

 

PaedDr. Miroslava Majerová, ředitelka

Lukám 664/1a, 142 00 Praha 4 - Libuš

Tel. 261 910 135

e-mail: msklukam@seznam.cz

http://www.sweb.cz/msklukam


<< nahoru

ikonka MŠ KE KAŠNĚ

„Společnou hrou poznáváme krok za krokem život a svět kolem nás"

(Motto našeho školního vzdělávacího programu)

MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ŽIVOT

Přiblížila se doba zápisů do mateřských škol, a tak vám otevíráme dveře, abyste společně s námi nahlédli do naší mateřské školy. Najdete nás v klidném prostředí zástavby rodinných domků v tzv. staré Písnici. Poloha na okraji Prahy předurčuje velké množství možností, jak využívat celoročně inspirujících vycházek (lesy, louky, rybník, báječně vybavené veřejné dětské hřiště). Zároveň máme prostornou zahradu s členitým terénem, a tak např. v zimě využíváme kopec k bobování a zimním radovánkám. Na prostorné zahradě je mnoho nových herních a sportovních prvků, máme nově vybudované sportovní hřiště s pevným bezpečnostním povrchem (dopravní, míčové a sportovní hry). Naše pískoviště jsou z hygienických důvodů krytá sítí a zároveň i pergolou proti slunci.

Zajišťujeme celodenní péči od 6.30 do 17 hodin. Pokud rodiče potřebují, vycházíme vstříc i jejich individuálním požadavkům po předchozí domluvě. Jsme dvoutřídní MŠ pro děti od 3 do 6 (7) let.

Ve třídě Želviček jsou ty nejmladší děti 3-4(5) leté, hlavní důraz se klade na citlivou a plynulou adaptaci dítěte, které si zvyká na nové prostředí.

Třída Slůňat je  předškolní, pro děti 5-6(7) leté, kde se věnuje značná pozornost přípravě dětí na vstup do první třídy základní školy. Máme dlouhodobě dobrou zkušenost ve spolupráci s klinickým logopedem a pedagogicko-psychologickou poradnou.

Kolektiv všech zaměstnanců vychází vstříc potřebám dětí, mají k dětem vlídný a laskavý vztah. V mateřské škole pracují kvalifikované učitelky, které využívají Rámcového vzdělávacího programu (závazný dokument pro předškolní vzdělávání). Při tvorbě vlastních třídních programů učitelky dbaly na věkové zvláštnosti dětí, volí si různé prostředky a metody a volně se rozhodují, jakou cestou se vydají ke společnému cíli. Témata se střídají po týdnu, námětově na sebe navazují, doplňují se a sledují gradaci od jednoduchého ke složitějšímu. Učitelky mají možnost aktuálně reagovat na dětské podněty a potřeby a společně se nad nimi s dětmi zamýšlet. Osvědčila se nám práce v menších skupinkách a tím možnost lépe poznávat individualitu a osobnost dítěte. Učitelky si uvědomují, jak je důležité neponechávat děti v pasivní roli, jak je důležité podněcovat jejich touhu po poznání, posilovat zdravé sebevědomí a navazovat nové vztahy.

Při tvorbě školního programu jsme vycházely z toho, že nejpřirozenější činností dítěte v tomto období, je hra. Při ní vnímavý pedagog pozná stupeň rozvoje osobnosti dítěte. Každá hra má motivaci, pravidla a splňuje určitý záměr. Poznáváme, jak dalece je dítě schopné se soustředit, být pozorné, tvořivé a nápadité, jak řeší neúspěch či prohru. Motivujeme děti k tomu, aby poznávaly okolní svět, kamarády a samy sebe. Pomáháme dětem rozvíjet řeč, učíme je naslouchat druhým a komunikovat s nimi, ptát se, chápat okolní svět. Je důležité učit děti uvědomovat si své emoce a umět je pojmenovávat. Pomocí tvořivých her zdokonalují jemnou a hrubou motoriku, pohybové dovednosti, smyslové vnímání, logické myšlení i výtvarné schopnosti. Podněcujeme je, aby při tvořivé činnosti projevovaly vlastní fantazii a nápady.

Každodenním posláním učitelek je vlastní tvořivá práce s dětmi. Přesto našim dětem nabízíme pro zpestření různé aktivity, které jsou oblíbené jako např. celoroční předplavecký výcvik v bazénu na Libuši (fyzická zdatnost, otužování, samostatnost), výuku anglického jazyka pod vedením odborné lektorky, která dbá na věkové zvláštnosti dětí (ukázkové hodiny pro rodiče), kroužek hudebně pohybové výchovy (dobře motivovaná pohybová aktivita). Mnoho dalších aktivit se uskutečňuje v průběhu školního roku: pobyt dětí na škole v přírodě na horách, divadelní představení v MŠ, ale vyjíždíme i do divadel (Minor, U Hasičů), zveme do školy kouzelníka, cirkus, ornitology s dravými ptáky, účastníme se výcviku policejních psů, vyjíždíme na školní výlety (zajímavá místa v okolí Prahy, farmy, ekologická centra, skanzeny), oslavujeme společně s rodiči Vánoce, svátek Matek, Den dětí a loučíme se se školáky. Děti se účastní výtvarných soutěží a společně s rodiči se zapojily do celoroční pražské soutěže ve sběru papíru. V rámci ekologické výchovy s dětmi třídíme odpad.

Jsme si vědomy toho, že vychovat šťastné a spokojené dítě je dlouhá a náročná cesta. Na začátku stojí rodina a mateřská škola se přidává hned jako první pomocník. Spolupráce mezi rodinou a mateřskou školou je nesmírně důležitá a těší nás, že v naší mateřské škole je tradičně dobrá.

Sami se můžete přesvědčit, jak se nám toto vše daří.

Rádi vás i vaše děti přivítáme u zápisu. V době vyzvedávání přihlášek od 21.2. do 11.3.2011 si můžete prohlédnout prostory a prostředí v mateřské škole a paní učitelky vám rády odpoví na vaše dotazy.

Kontaktní adresa:

Jana Vosátková - ředitelka školy

MŠ Ke Kašně 334

Praha 4 - Písnice

Tel. 261 911 449

www.mskekasne.cz


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ ŠKOLY - MŠ LOJOVICKÁ

Přiblížil se termín přihlašování dětí do mateřských škol. Všechny čtyři mateřské školy v MČ Praha-Libuš, které se vám představují, vydávají žádosti o přijetí dětí od 21. února do 11. března 2011.

MŠ LOJOVICKÁ

Dělá nám radost, když můžeme dělat radost.

Vážení rodiče, milé děti,

blíží se doba zápisů do mateřských škol, doba velké změny pro Vaše dítě i pro Vaši rodinu.

Ke spokojenosti a k úsměvům ve Vašich tvářích bezpochyby přispívá i vědomí, v jakém prostředí Vaše dítě čas ve školce bude trávit a kdo Vás na několik hodin denně nahradí. Proto mi dovolte, abych Vás pozvala k nám do Mateřské školky Lojovická. Přijďte se podívat, přijďte načerpat pozitivní energii. Přivítá Vás krásné prostředí, živě vymalované třídy, prostorná a herními prvky špičkově vybavená zahrada. Pochlubíme se Vám výtvarnou výstavou našich dětí. Věřím, že na Vás zapůsobí mile i celý pracovní kolektiv. V naší školce pracuje sedm učitelek a pro všechny je jejich práce koníčkem. Děti to cítí, a proto mají svoji Danu, Radku, Jarku, Kačku, Helenku, Marušku a Lidušku za to rády a do školky se těší. Nešlo by to ani bez naší školnice Jiřinky a paní uklizečky Veroniky, jezdí s námi na výlety a školky v přírodě a díky nim máme krásně čisté a upravené třídy. Vykouzlit takové kombinace, aby si všechny smysly přišly na své, to doopravdy umí jen naše paní kuchařky Ivetka a Janička pod vedením paní hospodářky Miládky. Vstup dítěte do MŠ patří k významným událostem v životě dítěte a my to víme. Budeme se na Vás těšit v Mateřské škole Lojovická, Lojovická 557/12, Praha 4 - Libuš, na Dni otevřených dveří 21.2.2011 od 8.00 do 10.00 a od 15.00 do 16.30 a na doprovodné akci k zápisu na Hracím dopoledni, a to 24.2., 1.3. a 3.3. od 9.00 do 11.00. Na tuto akci je třeba, pro velký zájem, se předem objednat, a to na tel. č. 241 471 378, osobně nebo e-mail sykorova.mslojovicka@seznam.cz. Veškeré podrobné informace získáte i na www.mslojovicka.cz                                       

Ivana Sýkorová, ředitelka

TŘI TŘÍDY V MATEŘSKÉ ŠKOLE LOJOVICKÁ

Výtvarná třída - Kytička

Ve třídě Kytička se věnujeme všem činnostem, které harmonicky rozvíjí osobnost dětí. Nejraději ale kreslíme a malujeme. Děti mají k dispozici výtvarný ateliér, kde si dle zájmu a beze spěchu mohou tvořit na volné nebo dané téma. Nabízíme dětem možnost využití nových, méně obvyklých výtvarných technik i práce s přírodními materiály, které prezentujeme na výtvarných soutěžích. Vedeme děti k tomu, aby se nebály výtvarně vyjádřit své pocity a zážitky. Pro předškolní děti organizujeme výtvarný kroužek, pracují na časově náročnějších výtvarných dílech složitějšími technikami nebo kombinují několik technik dohromady. V Kytičce samozřejmě také zpíváme, tančíme, cvičíme, učíme se básničky, povídáme si, chodíme do přírody, ale hlavně si hrajeme. Jsme rádi, když děti do naší mateřské školy chodí rády, jsou spokojené a když všechny činnosti probíhají v příjemné a radostné atmosféře.

Marie Holerová a Ludmila Likavčanová, učitelky

Pohybově-relaxační třída - Sluníčko
U sluníček kamarádi zacvičí si vždycky rádi. Sportujeme, ne pro vítězství, ale pro radost. Po celý den mají děti možnost pohybového vyžití a tím zlepšování fyzické kondice, proložené důležitou relaxací. Mezi oblíbené patří hudebně-pohybové hry, tanečky, prvky jógy, obruče, kuželky, švihadla, z nářadí pak žebřiny, kladina, trampolína. Favoritem je však padák. Jsme šikovní na bruslích, jde nám plavání a cvičení ve velké tělocvičně se nebojíme. Devizou je pak lesopark, který máme u nosu a poskytuje nám spoustu sportovních zážitků. Rádi jezdíme na koloběžkách, ale často si také zazpíváme, baví nás malování, výlety a vyprávění pohádek. Zajímáme se o všechno kolem nás.  

Helena Böhmová, Bc. Kateřina Černá a  Jaroslava Klášterková, učitelky

Hudební třída - Čtyřlístek

Čtyřlístek nabízí dětem zvýraznění v hudební oblasti. V praxi to znamená, že ze třídy často uslyšíte melodie všeho druhu - ať ve formě audio nahrávek, anebo přímo vlastní dětské realizace. Děti se učí písničky, které běžně neznají, stále mají k dispozici různé hudební nástroje. Hudba se prolíná do všech činností, ať ve formě poslechu hudby, hudebních pohádek, cvičení při hudbě, anebo v hudebním kroužku, který v rámci rozšíření hudební náplně probíhá jednou týdně (ten mohou navštěvovat i děti z ostatních tříd). Malí zpěváčci vystupovali např. na Vítání občánků, potěšili rodiče při koncertu a nechyběli na hudební soutěži. To vše si však žádá pochopení rodičů a potažmo umožnění účasti dětí na těchto akcích, které znamenají pro děti opravdu významnou událost a hlavně zúročení jejich snažení. Předpokládáme samozřejmě, že hudební třídu nebo kroužek navštěvují děti, které mají k této oblasti vztah a zpívají rády - pak je radost podobné vystoupení zhlédnout a právě nadšený dětský projev je nám největší odměnou.   

Radka Juránková a Dana Fáberová, učitelky


<< nahoru

ikonka MŠ MEZI DOMY

Mateřská škola Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 - Písnice  

ředitelka školy: Irena Procházková   

telefon: 261 910 122 

e-mail: reditelka@msmezidomy.cz

www.msmezidomy.cz

provoz: 6.45-17.00 hod.       

Školné: 700,- Kč měsíčně, stanovená částka se za dobu nepřítomnosti dítěte v MŠ nesnižuje!

Stravné:  t.č. 27,- Kč 

 

Dle volné kapacity mají  rodiče možnost si vybrat ze dvou vzdělávacích programů.

 

PROGRAM MONTESSORI

Motto: „Pomoz mi, abych to dokázal sám."

  

 • Děti jsou zde věkově smíšené. Učí se tak vycházet sdětmi různého věku a různých schopností a respektovat práci a prostor ostatních (sourozenci pohromadě).
 • Třída je vybavena pomůckami Montessori, které pomáhají hravou formou rozvíjet schopnosti i dovednosti každého dítěte. Pomůcky na sebe navazují, a protože se stejnými nebo podobnými pomůckami se dítě setká i vZŠ Montessori (Meteorologická 191, Praha 4, www.zsmeteo.cz, ), je jeho přechod do ZŠ jen malým krůčkem kdalšímu poznávání. Dítě si pomůcky vybírá samo a pracuje snimi samostatně nebo vmalé skupince.
 • Učitelka je pro dítě partnerem, který mu pomůže (bude-li o to požádán) a který nenásilnou formou motivuje dítě kjednotlivým činnostem. Dítě tak získává nezávislost, sebeúctu i úctu kostatním.
 • Každý den se scházíme vkruhu (elipse), kde dostane každý svůj prostor ke sdílení. Povídáme si o věcech, které nás zajímají,zpíváme, nebo se něco nového dozvíme.
 • Rodiče mají volný přístup do třídy. Společně snimi prožíváme všechny události vMŠ (Vánoce, Den matek...). Hodně nám pomáhají při přípravě pomůcek a společných akcí.

 

PROGRAM SE ZAMĚŘENÍM NA  SPORTOVNÍ AKTIVITY ...

... a specifické činnosti související s tělesnou výchovou a celkovým rozvojem pohybových dovedností, podporující u dětí zdravý životní styl  

 

V tomto programu preferujeme:

 • Hru - jako přirozenou potřebu dítěte, která je i základní metodou vzdělávání dětí předškolního věku. Při hře se dítě učí, aktivizuje se, modeluje životní situace, cvičí základní dovednosti, rozvíjí vyjadřování, hudební i výtvarné vlohy a kompenzuje si náročnost současného života.
 • Pohyb - je pro dítě prvním učením, jak ovládnout své tělo, jak si poradit sokolím, a tím nabýt potřebné zkušenosti. Pohybem je pěstována orientace vtělním schématu, orientace vprostoru, rovnováha a koordinace, jemná motorika, schopnost soustředit se - tedy vlastnosti, které jsou prevencí poruch učení. U šestiletých dětí je motorická vyspělost jedním zdominantních kritérií školní zralosti. Pohybová aktivita vpředškolním věku je důležitým faktorem všestranného rozvoje dítěte.

Díky odvaze a nadšení pracovnic patří již několik roků v naší školce k nadstandardním aktivitám pravidelné cvičení na nářadí v TJ Sokol Libuš, delší turistické vycházky a výlety, jízdy na tříkolkách, koloběžkách, ale i kolech (k zajištění bezpečnosti dětí je předpokladem ukázněné chování, reakce na povel a spolupráce s rodiči).

I proto jsou děti v tomto programu  rozděleny do tříd podle věku a fyzických možností.

 • Vzdělávání - probíhá především na základě prožitkového učení, se zaměřením na citlivé střídání spontánních a řízených činností, svyužitím velkého množství didaktických pomůcek a materiálů. Uskutečňuje se při všech činnostech a situacích, které se vprůběhu dne vMŠ vyskytnou, které si učitelka plánuje. Cílem vzdělávání je rozvíjet samostatné a zdravé děti cestou přirozené výchovy, na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Důraz je kladen na rozvoj zdravých životních návyků a postojů, na rozvoj osobních a citových vlastností. Děti by si měly trvale osvojit soubory dovedností, poznatků, prožitků, zkušeností a hodnot a měly by být připraveny je uplatňovat vdalším vzdělávání i vživotě.

Velký důraz je kladen na to, aby děti svůj první důležitý krok do života - úspěšný vstup do 1. třídy ZŠ - zvládly zcela bez problémů a radostně.

 • Během roku je dětem zajišťován dostatek kulturních akcí, výletů, společných oslav a setkání - Mikuláš snadílkou, Vánoce, hledání pokladu na školní zahradě, přespání ve školce, karneval, MDD, divadelní představení, koncerty, výchovné programy...

  

V každém z těchto programů se budeme snažit o to, aby MŠ nebyla posuzována jako místo, kam se děti dávají na „ohlídání", ale aby si zde prožívaly plnohodnotně svůj dětský věk, aby všechny děti prošly naší mateřskou školou v psychické pohodě a prožily si své dětství aktivně, svobodně a radostně. I nadále budeme pro všechny zájemce pořádat placené kurzy angličtiny, keramiky, flétny, plavání, tanečky, ozdravný pobyt mimo Prahu...

  

Irena Procházková, ředitelka MŠ Mezi Domy


<< nahoru

ikonka MÁMO, TÁTO, NAUČTE MĚ PLAVAT!

Aneb proč plavat s dětmi ihned od narození.

Bohaté zkušenosti odborníků i historie statistik jednoznačně ukazuje, že nejdůležitější pohybovou dovedností pro každého člověka je kromě chůze plavání. Jedná se nejen o životně důležitou dovednost z hlediska prevence proti utonutí, ale zároveň o velice významnou pohybovou aktivitu, díky které si člověk zlepší rovnováhu, koordinaci i orientaci, otuží se a posílí na celý život. Obrovskou výhodou je, že tuto aktivitu je možno jako jedinou provozovat ihned od narození, ovšem při dodržení přísných zásad z hlediska hygieny, bezpečnosti i přístupu k dítěti.

U zrodu této aktivity stála Eva Kiedroňová, zakladatelka organizovaného kojeneckého plavání, jehož možnost máme i na Libuši, a autorka metodiky, kterou se dnes řídí celá republika. Je rovněž autorkou několika odborných knih a publikací. Světem oceňována metodika Evy Kiedroňové, je založena na vzorovém chování rodičů při láskyplné hře s dítětem ve vodě v souladu s jeho psychomotorickou vyspělostí. Při této aktivitě rodiče věnují svým dětem tolik potřebnou láskyplnou pozornost a čas. Děti se tak pravidelně psychicky i fyzicky otužují již od narození. Velmi příjemným výsledkem je zdravé, spokojené a šťastné dítě, které dobře prospívá, jí i spí.

Nejčastější otázky, které paní Evě Kiedroňové na četných besedách rodiče pokládají:

Kdy je podle vás nejvhodnější začít s miminkem plavat?

První rok je nejdůležitějším obdobím v životě člověka. Díky programu plavání s kojenci mají rodiče jedinečnou příležitost získat ucelené důležité informace, znalosti i dovednosti, které velmi pozitivně ovlivní jejich přístup k dítěti i manipulační a komunikační návyky s ním do budoucna. S ohledem na tuto skutečnost platí zásada - čím dříve začnou rodiče se svými dětmi plavat pod vysoce odborným vedením, tím lépe. Nejlépe od narození. Dítě je navíc na vodní prostředí, v němž žilo po dobu devíti měsíců, přirozeně adaptováno. Proto je v příjemně teplé vodě a v láskyplné náruči rodiče také velmi spokojené.

Kde a jak tedy doporučujete začít?

Nejlépe je získat potřebné informace, znalosti i dovednosti v oblasti základní péče a manipulace s dítětem už v těhotenství, kdy se rodiče na příchod dítěte teprve připravují. Vřele doporučuji absolvovat ještě před narozením kurz, kde se nastávající rodiče dozvědí všechny důležité informace a na panence nacvičí potřebné dovednosti. Ihned po narození mohou rodiče kontaktovat odbornou instruktorku a požádat o lekce v domácím prostředí. Následně poté doporučuji začít docházet do specializovaného centra a nechat se vést profesionálním a zkušeným odborníkem v rámci pravidelných lekcí. Je škoda každé chybičky, která může vést k trvalým následkům pohybových projevů dítěte či jeho vztahu k vodě.

Jak takové „plavání" s novorozenci vypadá?

„Plavání" s novorozencem je především láskyplná hra rodičů s dítětem ve vodním prostředí. Začínáme v dětské vaničce, teprve později ve velké vaně. S dítětem si ve vodě hrajeme za doprovodu písniček, básniček, říkadel a škádlivek v souladu s jeho psychomotorickou vyspělostí. Nejdříve se učíme správně manipulovat na suchu. Teprve poté tyto zkušenosti uplatníme při hrách a činnosti s dítětem ve vodě nebo při společné koupeli rodiče s dítětem, která je také nejlepší průpravou na pozdější výuku plavání rodičů s dětmi v bazénu.

Kdy se dítě naučí plavat?

Každý člověk, který se chce naučit plavat, musí nejdříve získat důvěru a cit pro vodu, naučit se vydechovat do vody, potápět se, splývat v poloze na bříšku i na zádech, skákat do vody a orientovat se v ní. Tyto základní plavecké dovednosti je možno získat jedině pravidelným a častým pobytem ve vodě, naplněným smysluplnou a cílenou činností. Řada lidí tyto dovednosti nezíská za celý život. Malému dítěti stačí naopak jeden jediný rok, ale je potřeba chodit pravidelně s rodičem dvakrát týdně na výcvik a některé jednoduché dovednosti trénovat alespoň třikrát týdně doma ve vaně v rámci běžného koupání. První plavecké pohyby se děti obvykle začínají učit až kolem devátého desátého měsíce, a to ještě pomocí her. Tříleté až čtyřleté děti už ale obvykle velice hezky plavou. Dokážou splývat, skákat do vody, orientovat se v ní a správně dýchat. Je radost se na ně dívat. Plavání je prvním a nejlepším sportem, který můžeme dětem poskytnout pravidelně. Pravidelným plaváním si děti posílí všechny důležité svaly, rozvinou soustředěnou pozornost, rovnováhu, koordinaci pohybů i sílu svalů, naučí se reagovat na pokyny a spolupracovat s vrstevníky i autoritou. Rodiny s dětmi si navíc příjemně obohatí a zpestří společné chvíle a odnesou si krásné vzpomínky na celý život.                                                    

Jaroslav Růžička


<< nahoru

Salón

ikonka ZŠ PÍSNICE - BETLÉM

Jako tři králové jsme se 6. ledna vydali s družinou k betlému paní Hlaváčkové ve Staré Písnici.

Stává se pomalu tradicí, že nás paní Eva zve k sobě domů. Mohli jsme tedy opět obdivovat její umně vyřezávané postavičky z lipového dřeva. U betlému jsme si ještě zazpívali koledy a tak se krásně rozloučili s Vánoci. Děkujeme.

Za školní družinu ZŠ Ladislava Coňka Radmila Vlčková


<< nahoru

ikonka LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ 61

CO JSEM POTKAL NA PROCHÁZCE, NAŠEL V PAMĚTI A TEPRVE OČEKÁVÁM

Tedy občas chodím, byť o holi, i na procházky. Nesmí být tolik sněhu, jako onehdy, to s bídou doklopýtám i do práce. Už někdy předtím jsem si v ulici Na Močále všiml „přístavu dětství", resp. Baby clubu Kenny a zaujalo mě to už proto, abych viděl, co to je za přístav a club, který mé už velké děti minul. A zjistil jsem - nehledě k mé nechuti ke zbytečnému pronikání anglického pravopisu do českého jazyka -, že se jedná o realizaci aktivit paní Evy Kiedroňové, autorky doposud dvou knih, se kterými vás v dnešním knihkupectví seznámím.

Eva Kiedroňová: Rozvíjej se děťátko - moderní poznatky o významu správné stimulace kojence v souladu s jeho psychomotorickou vyspělostí. ISBN: 978-80-247-3744-7
Tato kniha je určena pro všechny nastávající rodiče, rodiče s dětmi a odborníky, kteří sledují, ovlivňují nebo stimulují psychomotorický vývoj dítěte do 1 roku.

 

Eva Kiedroňová: Něžná náruč rodičů - moderní poznatky o významu správné manipulace s novorozencem a malým dítětem. ISBN: 80-247-1210-5

Tato publikace doplněná filmem je pak určena všem, kteří chtějí porozumět nejmenším dětem a nabídnout jim kvalitní péči. Největší vliv na rozvoj dítěte v nejranějším věku mají samozřejmě rodiče, takže i tato kniha je věnována především jim.

Z pohledu vysloužilého rodiče bych k tomu podotkl „nic nového pod Sluncem" - že je plavání pro kojence zdravé a přirozené, to se vědělo i za našich dětí a že se s nimi má cvičit, aby dobře prospívaly, vlastně také. Ale zcela jistě jsou tyto „manuály" pro výchovu nejmenších dobrým zdrojem a souhrnem informací pro určenou skupinu uživatelů, i když k těm nejpotřebnějším se z nejrůznějších důvodů asi nedostanou... Nehledě k tomu, že za našeho Jana ještě podmínky pro plavání malých dětí nebyly až takové, zato Andulka už plavala a zatímco Andulka vždycky byla plavec bez bázně a hany, nejsem si jist, jaký vztah k plavání má čtyřiadvacetiletý Honza...

Teda našel jsem to „něco" z nadpisu dnešního Libušského virtuálního knihkupectví v paměti počítače, protože jednou jsme měli moc příspěvků, tak jsem se tohoto svého vzdal, ale bylo mi to líto...

Stephen Hawking, Lucy Hawkingová: Jirkův tajný klíč k vesmíru ISBN: 978-80-242-2185-4

Kniha je tak trochu z rodu fantasy. Přední astrofyzik současnosti seznámí čtenáře prostřednictvím veselých příběhů a mnoha barevných fotografií s novými poznatky o černých dírách a vesmíru vůbec. Za vším je útěk Jirkova ochočeného prasátka. Díky němu se Jirka seznámí se svými sousedy - Aničkou a jejím otcem Erikem, který se zabývá vědou. Erik má nejvýkonnější počítač na světě a říká mu Kosmo. Ten dokáže vyslat Jirku a jeho kamarády na jakékoli místo ve vesmíru. Kosma by ovšem rád využil i někdo jiný - a Erik s Jirkou se tím dostanou do obrovského nebezpečí. Ve vesmíru totiž není nic nebezpečnějšího než černá díra... Kniha se čte jedním dechem a spojuje veselé dobrodružství s vědeckými údaji o vesmíru.

A teprve očekávám a s předstihem upozorňuji na vydání knihy Alexe Rosse Zbývá jen hluk (naslouchání 20. století) v překladu Petra Kopeta. Ross je hudební publicista, který ve své kni­ze mapuje hudbu určeného období. Zaměřuje se na hudbu tzv. vážnou, i na její spojitosti s jinými žánry. Klade si otázku, jak je možné, že moderní výtvar­né umění je široce sdílené a respektované, zatímco moderní hudbě se tak široké pozornosti a pochopení nedostává. Svůj čti­vý výklad zasazuje do historického kontextu a odhaluje i překvapivé souvislosti politické. Název knihy je polemickou citací námit­ky, že moderní hudba se poslouchat nedá. Kniha byla vyhlášena v tradiční anketě New York Times knihou roku.

Pěkné únorové počtení i poslech přeje

jbx


<< nahoru

ikonka TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA POPRVÉ V LIBUŠI

Pamětníci mi potvrdili, že se tu zatím koledovat nechodilo, myslím to klasické koledování od domu k domu. Tak nás s dětmi napadlo, že se začátkem ledna připojíme k Tříkrálové sbírce, kterou pořádá Charita ČR, a vypravíme se na ten nejistý podnik, jako je zpívání u cizích dveří. 

Sbírku zde organizačně zajišťuje lhotecká římskokatolická farnost, a tak jsme dostali kasičku, vyrobili královské koruny, nacvičili „My tři králové jdeme k vám" a vyrazili do mrazu. Děti to velmi bavilo a snad i sousedy, blízké i vzdálenější, kteří nám otevřeli a přispěli do celorepublikové sbírky. Její výtěžek půjde na charitativní projekty Charity ČR u nás i v cizině (www.charita-adopce.cz).

Během pěti dní jsme v Libuši vykoledovali úžasnou částku 3260 korun, polovina peněz z „naší" kasičky navíc v Libuši zůstane. Bude věnována stacionáři pro nemocné Parkinsonovou nemocí v Brunelově ulici. Děkujeme srdečně všem štědrým sousedům, k mnohým jsme bohužel nedošli, protože rádius skupinky malých dětí zahrnuje jen pár bloků. Proto pokud byste chtěli příští rok se sbírkou pomoci, ozvěte se, prosím, rádi předáme naše čerstvé kolednické zkušenosti.

Pavla Tůmová, pavla.tumova@gmail.com


<< nahoru

Zveme

ikonka KLUB JUNIOR

Na Okruhu 395/1 

142 00 Praha 4 - sídl. Písnice

kontakt: ing. Koudelková 604 273 968

kjunior@centrum.cz

Přehled nabídky jazykových kurzů pro 2. pololetí školního roku 2010/11:

 - příprava k mezinárodním zkouškám z angličtiny (SJZ, PET, FCE, CAE), němčiny, ruštiny

 -  příprava k nové maturitě

-          angličtina pro děti 3-6 let

-          angličtina pro rodiče na MD v dopoledních hodinách (s vybavenou hernou pro děti)

-          angličtina, němčina, ruština, francouzština pro žáky ZŠ v odpoledních hodinách

-          angličtina, němčina, ruština, francouzština pro dospělé - dopoledne i odpoledne

-          intenzivní či individuální výuka angličtiny, ruštiny, němčiny, francouzštiny dle vašeho plánu

-          výuka češtiny (výukové lekce vedeny česky, rusky, anglicky)

Zápis na kurzy - průběžně zasláním přihlášky na e-mailovou adresu či na tel. 725 649 539.

Mgr. Nina Ludvíková


<< nahoru

ikonka KALENDÁRIUM

Termín

Název akce

Místo konání

Čas konání

5.2.

Tradiční pochod PoHrom

SDH Písnice, start u hasičské zbrojnice

8.30-11

5.2.

Hasičský ples SDH Libuš

Libušská sokolovna

Vstupenky od 10.1.2011 a v den plesu v sokolovně,

rezervace tel. 777 867 00

od 20 hodin

7.2.

Zápis do 1. ročníku

ZŠ L. Coňka

10-17

 

9.2.

Zápis do 1. ročníku

ZŠ Meteorologická

14-18

11.2.

Den otevřených dveří

MŠ K Lukám

10-17

21.2.

Den otevřených dveří

MŠ Lojovická

8-10

15-16.30

22.2.

Den otevřených dveří

MŠ Mezi Domy

8-10

15-17

 

Zápis na kurzy  pro 2. pol. školního r. 2010/11

Klub Junior, kjunior@centrum.cz, tel. 725 649 539

 

Poznámka: V Kalendáriu jsou pouze akce, jejichž oznámení měla redakce U nás k dispozici do data uzávěrky.

Připravila Renata Sobíšková


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Mateřské centrum Kuřátko, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš, kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719, www.kuratko.mistecko.cz

Otevírací doba: centrum Kuřátko: pondělí až pátek 9.00-12.00 hod.

Montessori herna: středa + čtvrtek 10.00-12.00 hod.

Příspěvek na rodinu: jednorázově 40 Kč, předplatné 300 Kč/10 návštěv, tj. 30 Kč/rodinu. Montessori  herna jednorázově 100 Kč, předplatné 300 Kč / 5 návštěv, tj. 60 Kč/rodinu.

Centrum poskytuje služby zejména rodičům s malými dětmi (do cca 4 let věku). První návštěva centra a Montessori herny ZDARMA!

Základní program (není-li uvedeno níže jinak) PO - hudební rytmika, ÚT a ČT - výtvarná dílnička, ST -sportování pro nejmenší, PÁ - Yamaha hudební školička a volná herna. Případné změny v programu naleznete na webu MC.

F Po úspěchu akcí Povídání o Kyrgyzstánu a Turecká kuchyně na českém stole navazujeme sérií setkání se zástupci rodin z dalších pro nás více či méně exotických zemí (Mongolsko, Arménie atp.). Cyklus těchto dopoledních setkání jsme nazvali Žijí s námi aneb (ne)všední exotika blízká i vzdálená. Více informací k cyklu naleznete na našem webu. Součástí setkání budou fotografie, povídání, ochutnávky místní kuchyně, tradice, případně krátký film a další zajímavosti té které země a ze života tamních rodin.

F Ve spolupráci s Baby clubem Kenny uspořádalo MC Kuřátko sérii tří setkání s Evou Kiedroňovou, zakladatelkou kojeneckého plavání u nás. Více info níže či na webu MC

8.2.      ÚT       Karnevalové masky - nejen pro ty z vás, kteří se chystají na naši sobotní velkou zimní slávu. 9.2.            ST         Zpívání s kytarou - aneb o Eskymácích trochu jinak.

10.2.    ČT       Výroba voňavých mejdlíček - dárky pro srdce našich maminek a babiček, s Ivetou k Valentýnovi

12.2.    SO       Masopustní rej aneb Karneval plný zábavy od 10 hodin. Čeká vás pohádková soutěž, soutěž o nejhezčí masku, nejlepšího tanečníka, tombola atp. Z organizačních důvodů nutná předchozí rezervace. Příspěvek: 100 Kč / dospělý, děti zdarma.Více info k akci na webu MC.       

14.2.    PO       naše Křeslo pro hosta uvítá od 10.00 hodin paní Evu Kiedroňovou, zakladatelku Baby clubu Kenny. Autorka mnoha odborných publikací pohovoří s rodiči zejména o své lásce k dětem a o svém  celoživotním poslání předávání poznatků v oblasti péče a zdravého vývoje kojenců, batolat. Vstup zdarma.

15.2.    ÚT       Čajové kytičky (tea-bag flowers) aneb jak z papírového sáčku vytvořit kouzelnou květinu.

17.2.    ČT       Ovečka z vlny, kterou si společně vyrobíme s Ivetou, nás zahřeje a pohladí po duši.

21.2.    PO       Divadélko pro nejmenší - Katčina maňásková pohádka, kterou (ne)znáte.

22.2.    ÚT       Mongolsko, země (ne)známá - námi pozvaní návštěvníci vám představí svoji kulturu, tradice, rodinné rituály. Budeme společně připravovat typické národní jídlo a posvátný čaj. Shlédneme jeden díl nového dokumentárního cyklu ČT pro děti, právě o dívce Nomin z Mongolska.

24.2.    ČT       Nežná náruč rodičů - 9.30-12.30 E. Kiedroňová nás  mimo jiné seznámí v rámci programu se správnou manipulací s dítětem v souladu s jeho psychomotorickou vyspělostí. Vhodné zejména pro těhotné ženy a rodiče s dětmi do cca 6 měsíců věku. Příspěvek 150 Kč / 3 hodiny, min. počet 6 účastníků, registrace nutná. Návštěvníci mohou mimo to volně zavítat na pravidelný výtvarný program s Ivetou.

28.2.    PO       Psychomotorický vývoj dětí, zejména kojenců a batolat v době 9.30-12.30. Poslední ze série setkání s E. Kiedroňovou spojené s poradnou pro rodiče. Registrace nutná, příspěvek 150 Kč / 3 hodiny, min. počet 6 účastnic. Jako doprovodný program zařazena hudební rytmika s Petrou.

Herna praktického života s prvky Montessori probíhá pro zájemce jako vždy každou středu a čtvrtek v době 10.00-12.00 hod. Na setkání s vámi se těší  lektorky, rodiče a děti z centra Kuřátko!

Za MC Kuřátko Katka Tomešová                 


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

PROGRAM KLUBU - ÚNOR 2011

Zveme srdečně všechny naše milé seniory na připravovaný program:

1. 2. Rady a porady pro naše seniory týkající se tentokráte pojištění. Navštíví nás pracovnice

České pojišťovny Praha. Přijďte se také poučit a přesvědčit o správnosti!

8. 2. Opět veselé odpoledne s paní Mgr. Janičkou Kaněrovou při cvičení, s písničkou pro dobrou náladu. Vždyť s dobrou náladou jde život líp! Zacvičte a zazpívejte si s námi!

15. 2. Paní profesorka Randová pro nás připravila povídání o historii. Přijďte si opět něco zajímavého vyslechnout!  

22. 2. Volná zábava, při čaji, kávě a popovídání. Přijďte si s námi posedět!

1. 3. Na toto odpoledne si připravila p. MUDr. Brigita Mastná opět něco o zdraví: o dietě,  něco o váze, o jarní únavě a jak tuto situaci ustát. Je to jen na nás, jak to zvládneme!

8. 3.  Mezinárodní den žen.

 

Na naše společné setkávání se těší opět výbor Klubu Senior, a to pravidelně každé úterý

od 14.00 do 18.00 hodin. Současně s klubem je otevřena knihovna s oblíbenými i novými publikacemi.

 

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková


<< nahoru
vymezovací obrázek

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 12/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý