Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Časopis - 04/2011Kronika

ikonka DEN ZEMĚ

Na Den Země 2011 v MČ Praha-Libuš děti s rodiči prošli pohádkovým lesem a hledali perníkovou chaloupku.

Čtvrteční odpoledne 14. dubna v libušském Sokole cele patřilo dětem a jejich rodičům. A oslavě Dne Země. Protože tento svátek si můžeme připomenout různě - osvětovými akcemi zaměřenými na poznávání a ochranu přírody, ekojarmarky, jarními úklidy. Anebo třeba odpoledním programem na pohádkové téma, během kterého se pobaví celé rodiny. Organizátoři akce Perníková chaloupka aneb Cesta pohádkovým lesem zvolili tuto variantu. A dobře udělali. Akce měla být původně venku, cesta pohádkovým lesem měla vést od prodejny Albert do Modřanské rokle, ale kvůli počasí se nakonec uskutečnila v Sokole. Přesto tělocvična praskala ve švech. Během odpoledne přišlo více než 120 lidí.

Vrátila jsem se do dětských let. Před vstupem do sokolovny mě uvítala pohádková babička, která mi připomněla pohádku O perníkové chaloupce a pobídla mě k hledání chaloupky. Dítě, které v cíli chaloupku našlo, si totiž mohlo odloupnout perníček. A jaký dobrý! Vždyť ji vyrobily děti z Klubu Junior. Na startu každé dítě dostalo kartičku s obrázkem a místem pro razítka a mohlo vyrazit na cestu k chaloupce přes různá stanoviště. Na každém stanovišti, kde ho vítala pohádková bytost, muselo splnit úkol spojený s poznáváním přírody. Jak jsem tak pozorovala, do plnění náročných úkolů se mnohdy zapojila celá rodina.

Hlavním organizátorem akce byl T. J. Sokol Libuš společně s MČ a dále s organizacemi: sdružení Pro Tebe, MC Kuřátko, SDH Libuš, SDH Písnice, sdružení Křížem krážem, Myslivecký svaz a Klub Junior. Všem děkuji za uspořádání tak pěkné akce, která zahřeje duši a potěší.

PhDr. Pavla Jedličková, zástupkyně starosty pro vzdělávání, bezpečnost a integrační politiku


<< nahoru

ikonka KVĚTNÁ NEDĚLE V KLUBU JUNIOR

Na Květnou neděli 17.dubna jsme se opět sešli v Klubu Junior dospělí zájemci o pletení košíků z pedigu.

Během celého odpoledne jsme pracovali s přírodním i barveným pedigem, s kukuřičným

provázkem a dřevěnými korálky. Domů si navečer  všichni účastníci odnesli vlastní krásné košíky, příjemnou náladu a hlavně radost z pěkně stráveného času.

Těšíme se na další setkání v Klubu Junior na  podzim.

Pavlína Bílková a Jana Váňová


<< nahoru

ikonka JARNÍ VÝSTAVA

V Mateřské škole Lojovická jsme se rozhodli přivítat jaro výstavou výtvarných prací.

Začali jsme ve všech třídách malovat, kreslit, stříhat a lepit. Víte co? No přece krásné barevné květiny, a aby jich bylo co nejvíce, zapojili se do výtvarného tvoření i rodiče, prarodiče a sourozenci. Děti se moc těšily, že budou mít vystavenou svou květinu hned vedle květiny, kterou rodiče vyrobili doma.

Výstavu jsme zahájili v prvním jarním týdnu. Ve třídě Kytička se sešly děti z celé školky i rodiče, kteří měli dopoledne čas, a návštěvou nás poctil i pan starosta Mgr. Jiří Koubek. Děti z hudební třídy zazpívaly jarní písničku, a poté si nejprve hosté a pak děti z jednotlivých tříd prohlédly výstavu. A bylo se na co dívat. Ostatní rodiče a hosté si mohou výstavu prohlédnout do konce května a potěšit se z krásných jarních obrázků i z rozzářených očí dětí, kteří je výstavou provázejí.

L. Likavčanová, učitelka MŠ Lojovická


<< nahoru

ikonka DĚTSKÝ KARNEVAL A JOSEFSKÁ NOC

Sbor dobrovolných hasičů Libuš pořádal 26. března odpoledne Dětský maškarní karneval a večer pak Maškarní rej josefské noci pro dospělé.

Dětský maškarní karneval pořádal SDH Libuš ve spolupráci se soukromou stájí Stable Donja Písnice od 14 hodin v libušské sokolovně. Pro všechny návštěvníky, zejména pro děti, byla připravena bohatá tombola, různé soutěže a občerstvení. K tanci a skotačení hrál DJ Tommy, a tak se skoro celá stovka dětí bavila až do pozdního odpoledne, kdy v závěru porota vybrala a ohodnotila nejlepší masky.

Od 20 hodin pak v sokolovně pořádal SDH Libuš Maškarní rej josefské noci. Pro všechny návštěvníky byla připravena bohatá tombola a občerstvení, k tanci a poslechu hrála hudební skupina Color Club Josefa Šráma, a tak se všichni zúčastnění v maskách i bez nich bavili až do brzkých ranních hodin.

Rád bych touto cestou poděkoval všem sponzorům za věcné dary do tomboly obou akcí.

Za SDH Libuš Pavel Mráz


<< nahoru

ikonka SENIOŘI V JIZERKÁCH

Senioři z Libuše a Písnice zažili nejkrásnější výlet do Jizerských hor.

Sluníčko svítilo, sešla se parta správných výletníků. Co více si přát?! Třináct účastníků bylo ubytováno tentokráte ve vedlejší budově penzionu Kitty, nově zařízené, s televizory na pokoji a hezkou společenskou místností. Večery jsme nakonec strávili všichni dohromady, řešili i nemoce, zazpívali si, vyprávěli anekdoty i vzájemně se poučili.

Všichni účastníci tvrdili, že tento zájezd byl nejkrásnější, bezproblémový. Na podzim se bude opět opakovat, sledujte proto časopis U nás! 

Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

je to půl roku, co jsem získal důvěru vás a následně i většiny zastupitelů a byl jsem zvolen libušským a písnickým starostou. Půl roku je dost dlouhá doba na to, aby se první změny projevily, slyším kolem sebe. Bez dobrého týmu spolupracovníků to však jde jen stěží či vůbec. Jak již mnozí občané zaznamenali, přistoupil jsem k personálním změnám na úřadu naší městské části. Na konci února jsem se rozloučil s tajemníkem úřadu, k poslednímu březnu jsem ukončil pracovní poměr s vedoucím odboru správy majetku a investic a trochu nečekaně o ukončení pracovního poměru požádala vedoucí humanitního oddělení; její žádosti jsem vyhověl. Z pěti vedoucích pracovníků úřadu tedy dochází k obměně na třech postech. Na mnoho dobrého lze navázat, děkuji za vykonanou práci pro obec v uplynulých letech.

Důležitější, než s kým se rozloučím, je pochopitelně to, koho si do týmu přivedu. Jako první novou klíčovou postavu vítám RNDr. Jiřího Maška, CSc. (1957), který v minulosti pracoval jako tajemník MČ Prahy 13, posléze jako ředitel kanceláře Asociace krajů ČR a naposledy jako ředitel kanceláře primátora hlavního města Prahy. Jak ukázaly již první dny od jeho nástupu, přináší dobrou znalost magistrátního prostředí, tolik důležitou pro každou „nečíslovanou" městskou část (viz článek o nedostatku míst ve školkách v rubrice Debata). Věřím, že se svými životními zkušenostmi mě bude vhodně doplňovat a vytvoříme dobrý tandem ku prospěchu vás, libušských a písnických občanů.

Děkuji všem, kteří svou účastí zareagovali na výzvu k účasti na Veřejném projednání rozvojového území kolem budoucí stanice metra Libuš. Naplněná jídelna základní školy Meteorologická mi dala jistotu, že k ožehavým tématům občané mají a také chtějí co říci. Radnice pod mým vedením nedopustí, aby občané při rozhodování o podobných tématech byli odstaveni na vedlejší kolej. Vaše postoje jsou pro nás cenné, v podobných diskuzích budeme i nadále pokračovat.

Přeji všem krásné jaro.


<< nahoru

ikonka JIŘINA ŠIKLOVÁ V KLUBU SENIOR

O přednostech seniorství

Paní Dr. Šiklová hovořila k věci, bez obalu a pravdivě. Poukazovala na to, že výhodou u seniorů je, když jsou otevřenější a vnímají svět kolem sebe. Sami sobě tím prospívají. Naopak ti, když se uzavírají do sebe, přináší jim to řadu obtíží; nejvíce, když přijde nemoc.

Pohovořila o celé škále etap z dřívější doby. Jejich předností bylo, jak sama na svém životě poznala, jak se klidně žilo, ale na druhé straně to bylo nemotivující. Lidé dělali i do 75 let, protože se tak nepracovalo jako nyní.

Je spoustu věcí, které by se měly řešit, ale v žádném státě to nefunguje, jak by mělo. Všude jsou problémy a to, že v roce 2030 bude asi 65 % důchodců, na které by mladí měli vydělávat, vidí paní Dr. Šiklová velmi špatně, protože se rodí na každou rodinu v průměru 1,2 dítěte.  Do r. 2030 by se tak mělo narodit asi dva miliony dětí, aby došlo k částečné rovnováze. Důchodová reforma se stále odkládá, je to pro vládu nepopulární. Mělo být učiněno podstatně dříve.

Hovořilo se i o tom, že dnešní mladí si nedovedou představit žít s rodiči, nebo i s prarodiči a mají hned vše. V současné době se nám všem dobře žije, ale nebude to  tak stále. Prognózy ukazují, že to nebude dlouho trvat a doba se přehoupne a budeme žít jako za 1. republiky. Proto je dobře, když rodiče vedou děti ke skromnosti a šetrnosti, protože jen ti, kteří budou připraveni, nebudou tolik naříkat. Důchodová reforma se nás již nebude týkat. Týká se mladší generace, a přesto asi nebude stačit, zvýší se odvod daní, vždyť třeba ve Švédsku platí každý občan až  50 %.

Nad dotazy našich studovaných seniorů se, myslím, paní Dr. Šiklová musela podivovat, jejich názorům, příkladům a zkušenosti nemohla jinak než dát za pravdu. Byli jsme moc rádi, neboť  paní Dr. Šiklová mnoho pověděla, tolik poučila a svojí vitalitou, mladistvým vzhledem a životním postojem dodala sílu nám všem - převážně vždy příkladem na svém osobním životě. S radostí konstatovala, že se život prodlužuje a je to tak dobře! Buďme, my senioři, pyšní na to, co jsme dokázali a v jakých podmínkách a dívejme se do budoucnosti ne na 14 dnů dopředu, jak to mnozí podprůměrní senioři dělají, ale dívejme se dále, pomyslně alespoň na 20 let.

K tomu je potřeba se nebát, hájit se, pozitivně myslet a být na sebe právem hrdí!

Zahradnická poradna

Klub Senior navštívil také pan Ing. Lehovec, uznávaný zahrádkář s velkou zkušeností a praxí, a odpovídal na dotazy místních, jak lépe ošetřovat zahradní květiny, stromy, pokojové výpěstky atd. Posezení splnilo účel poradny. Zopakujeme tuto besedu s dotazy opět před podzimním a zimním ošetřováním zahrad. Děkujeme panu Ing. Lehovcovi za návštěvu.

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka ÚKLID PROSTORU ZBUDOVSKÁ – K JEZÍRKU

Občanské sdružení Areál Zbudovská-Mirotická ve spolupráci s MČ Praha-Libuš a majitelem pozemků Pavlem Jagrikem ve čtvrtek 14. dubna zorganizovalo úklid křovin mezi ulicí Zbudovská a K Jezírku.

Za tři hodiny práce přibližně patnáct obyvatel z ulic Zbudovská a Mirotická vysbíralo plný kontejner odpadků (nejednalo se pouze o běžné odhozené plastové a skleněné lahve, obaly od potravin, ale likvidovaly se pneumatiky, lednice, televize, matrace a další velké předměty). V tomto prostoru je ještě potřeba odstranit velkou černou skládku, která se nachází U Pejřárny a i v tomto případě Pavel Jagrik přislíbil pomocnou ruku, i když už není majitelem těchto pozemků. Krátce před úklidem byl městskou policií proveden monitoring bezdomovců, kteří se zde usídlili, aby tato lokalita byla i nadále vhodným místem pro vycházky místních obyvatel.

Děkujeme všem zúčastněným.

Lívia Šavelková, předsedkyně občanského sdružení Areál Zbudovská-Mirotická


<< nahoru

ikonka KOLEM BUDOUCÍ STANICE METRA LIBUŠ

Jídelnu libušské základní školy zaplnili 19. dubna lidé, které zajímalo, co se chystá v oblasti kolem budoucí stanice metra Libuš.

K veřejnému projednání rozvoje území mezi ulicemi Zbudovská a Meteorologická, tedy poblíž budoucí stanice metra, pozval občany starosta MČ Praha-Libuš Jiří Koubek, který diskusi rovněž moderoval. Pozvání přijali kompetentní hosté. Ing. Arch. Oldřich Kratochvíl  z Útvaru rozvoje hl. m. Prahy představil podrobnosti připravovaného nového územního plánu v této oblasti. Ing. Vladimír Cigánek z Metroprojektu Praha, a. s., prezentoval projekt metra trasy D, zejména v oblasti Libuše a Písnice, kde bude trasa končit stanicí Depo Písnice. O projektu zástavby území mezi ulicemi Zbudovská a Meteorologická hovořil Pavel Jagrik z developerské společnosti KZP ideal invest, a. s.,  která zde vlastní pozemky a chystá postupnou výstavbu. Všichni také odpovídali na dotazy přítomných.

Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka ZŠ METEOROLOGICKÁ

DO LESA ZA POZNÁNÍM

Skupina padesáti dětí ze školní družiny ZŠ Meteorologická se 28. března zúčastnila ekologické akce organizované Lesy hl. m. Prahy s názvem Do lesa za poznáním a lesními bytostmi. V prostředí lesa v Modřanské rokli děti navštívily vodníka Šupinku a jeho vodní říši, lesního šotka Bořka v jeho lesích, mraveniště se skřítkem Lesoználkem a vílu Jahodnici v jejím lučním království.

Tato ekologicko-výchovná aktivita přiblížila dětem život v přírodě a dozvěděly se mnoho nového o zvířatech, která tam žijí. Děti v menších skupinách plnily různé úkoly. Aktivity byly vedené zábavnou a hravou formou. Počasí nám přálo, a tak jsme si v lese užili příjemné dvě hodinky. Následující den jsme nabité znalosti prověřili v pracovních listech, které jsme k tématu dostali.

Pod heslem „Prožitkem k poznání" se těšíme na další akci o přírodě.

Ilona Kiliánková, vychovatelka

 

EUROREBUS

Po rozdání atlasů jsme se společně s paní učitelkou Exnerovou vydali na cestu, vystřídali jsme autobus, metro a tramvaj a ocitli se v cíli - na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Přesně v 10.00 středoevropského času se otevřely „brány" soutěžního sálu.

Žáci druhého stupně naší školy se totiž zúčastnili již po sedmé krajského kola vědomostní soutěže Eurorebus. Za 7.A byli vybráni za nejlepší výsledky Jakub Koura, Marek Szkandera a Jakub Povolný. Nejprve jsme všichni vyplňovali písemný test a  protože jsme měli shodný počet bodů s dalšími účastníky, následoval bonusový rozstřel. Otázky byly z oboru zeměpis, matematika, přírodopis a všeobecný rozhled. Některé odpovědi jsme vybírali z nabízených možností, některé jsme museli zodpovědět sami.

Velké naděje na dobré umístění jsme si nedělali. O to větší bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že jsme s skončili na krásném čtvrtém postupovém místě. (Naše škola postoupila také v roce 2006.) Měli jsme obrovskou radost a paní učitelka slzy v očích. Slíbila nám hodnotné dary za úspěch v dalším kole. To je pro nás výzva, budeme se snažit nezklamat. Celostátní kolo proběhne 6. června na stejném místě.

Skupiny z ostatních tříd se také snažily aostudu sobě ani škole určitě neudělaly.

Jakub Povolný a Jan Vláčil, 7.A a 7.B

  

JARNÍ SRDÍČKOVÝ DEN

Na naší škole proběhl 12. a 13. dubna již tradiční Srdíčkový den. Tentokrát jsme prodali magnetky se zvířátky a reflexní náramky za 3 100 korun. Výtěžek půjde na pomoc těžce nemocným a hendikepovaným dětem, které jsou odkázány na domácí péči  rodičů.

Všem dětem, rodičům a zaměstnancům školy moc děkujeme.

J. Malíková

 

ROCKOVÁ HUDBA V KC 12

Naše třída 8.A se 14. dubna vypravila do KC 12 na pořad: Rocková hudba v Česku ve 20. století. Program začala ukázkou několika současných skupin, jako jsou například: Kryštof, Vypsaná fixa atd. Mohli jsme si také poslechnout ukázku krále českého rockenrolu Mikiho Volka. Pak jsme slyšeli písničky skupin jako například Rebels, Olympic nebo Katapult, která vytvořila mj. nejznámější český kytarový rif.

Diskutovali jsme pak, čím to je, že nikdo z českých skupin nebo zpěváků nepronikl na celosvětovou scénu. Shodli jsme se, že důvodem jsou peníze. Nakonec jsme došli k mé oblíbené skupině Kabát. Pořad byl zajímavý a doufám, že nějaký podobný brzy zase navštívíme.

Nakonec bych si dovolila ještě pořad osobně zhodnotit. Hodně mi vadil pěvecký výkon, podle mě nebyl dobrý. Taky mi vadilo, že jeden z dvojice vystupujících uměl hrát na kytaru, a přesto stejně většinou byla hra z playbacku a jen dělal, že hraje. Na druhou stranu se mně velmi líbila práce moderátora, který pořadem skvěle provázel a zapojoval do vystoupení i diváky.

Eliška Beňová, 8.A

 

FORTY FINGERS

Na koncertu ve Vinohradském divadle, kam jsme jeli 13. dubna, jsme mohli vidět a slyšet vystoupení klavírního kvarteta s názvem Forty fingers. Účinkující hráli na jeden klavír současně. Měli pro nás připravené zajímavé aktivity, kdy hudebníci hráli nějakou hudbu z večerníčků nebo z některého televizního seriálu, např. Simpsonovi, Nemocnice na kraji města, Maxi pes Fík, Rákosníček, Pink Panter a spoustu jiných. Kdo uhádl jako první, dostal sladkou odměnu v podobě lízátka.

Koncert byl moc hezký a nejvíce se nám líbila hudebníky připravená zábava.

Kačka a Pavel Čermákovi, 7.A

 

NEBÁT SE A NEKRÁST

,,Nebát se a nekrást" bylo heslo a životní motto prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. A právě o něm byl další pořad v KC 12, na který jsme se vydali s naší třídní učitelkou. Dozvěděli jsme se opět spoustu zajímavých informací a paní Dana nám zazpívala několik písniček, některé jsme si broukali s ní. Pořad byl poučný i zábavný. Škoda, že byl pro nás, deváťáky, už posledním pořadem v KC 12.

Tereza Koubková

 

KOLIK UŠETŘÍ JEDNA TELEVIZE?

ZŠ Meteorologická podporuje ochranu životního prostředí. Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin. Recyklohraní organizuje a vyhodnocuje nezisková společnost Asekol.

Loni jsme odevzdali k recyklaci 29 televizí a 17 monitorů. Odevzdání jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za 4 měsíce stálého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z 10 sprchování.

Díky tomu jsme ušetřili naší planetě elektrickou energii (7 kWh), ropu (136 litrů), primární suroviny (309 tun), vodu (34 469 litrů) a snížili jsme produkci skleníkových plynů a nebezpečného odpadu.

Po zamyšlení nad těmito čísly bychom se všichni měli snažit staré spotřebiče odevzdávat k dalšímu zpracování.

Za ZŠ Meteorologická Monika Exnerová a Alena Čermáková

 

PUSŤME SI DOMŮ DEŠŤOVOU VODU

Stalo se již tradicí, že se naše škola při oslavách Dne Země zapojí do některého z projektů občanského sdružení Koniklec, ekocentra, které je stále více v povědomí jako prostředník mezi dětmi z města a přírodou.

Tentokrát jsme vybrali téma Pusťme si domů dešťovou vodu týkající se úlohy vody v krajině a klimatických změn. Žáci druhého stupně pracovali celé dopoledne na stanovištích s imaginárními zásobníky vody na Zemi, porovnávali jejich význam a velikost, experimentovali s ledem a vodním válcem, a dokazovali tak fyzikální zákony, které již znají z výuky a, diskutovali nad termosnímky odvodněných měst a regionů. Závěrem každá skupinka vytvořila postery znázorňující rozdíly mezi domem, který využívá ke svému hospodaření dešťovou vodu, a domem, který ji nevyužívá. Zjištěné rozdíly jsou alarmující. Žáci pak využili nabízená opatření k diskusi o důležitosti dešťové vody v životě jednotlivce.

Doufejme, že podobné projektové dny se stanou jednou z cest, která vnese citlivý a rozvážný přístup do jednání budoucí generace, jíž jsou naši žáci součástí.

Ing. T. Hrubá


<< nahoru

ikonka ZŠ PÍSNICE

USILUJEME O BEZPEČNĚJŠÍ CESTU DO ŠKOLY

Cítíte se bezpečně při cestě do školy? Kde se konkrétně cítíte nejvíc ohroženi? Co udělat pro to, abyste se při cestě do školy pokud možno vyhnuli ohrožením ze strany agresivních nebo nepozorných řidičů? Takové otázky položili rodiče a učitelé žákům Základní školy Ladislava Coňka v Písnici.

Učitelé naší základní školy již dlouho usilují o to, aby cesta z domova do školy a zpět byla pro děti bezpečnější. Škola se nachází nedaleko frekventované silnice, po níž denně projíždí v obou směrech tisíce automobilů. Jednou z cest, která by mohla přinést kladné výsledky, byla pro naši školu výzva Magistrátu. hl. m. Prahy. Díky projektu, který jsme na škole zpracovali, byla naše škola vybrána jako jedna ze čtyř pražských škol pro podporu MHMP v programu: Bezpečná cesta do školy. 

Všechny zainteresované subjekty, tj. MHMP, občanské sdružení Pražské matky a Úřad městské části Praha-Libuš se v rámci tohoto projektu snaží spolu s pedagogy, rodiči a žáky pražských škol zvýšit bezpečnost dětí na jejich cestách do školy a ze školy. Je pravda, že finanční prostředky, které díky tomuto projektu získáme, sice nepokryjí náklady spojené s řešením konkrétního dopravního opatření, ale pomohou alespoň nastartovat procesy, které k takovému řešení povedou. 

V březnu tohoto roku obdrželi žáci Základní školy Ladislava Coňka a jejich rodiče podrobnou mapu okolí školy a dotazník. Děti s rodiči pak zakreslily do mapy ta místa, která považují na své cestě do školy za riziková, a v příloze doplnily komentář. Každá rodina pak také navrhla konkrétní opatření, která by měla napomoci odstranění nebo alespoň snížení hrozícího nebezpečí. Žáci potom v jednotlivých třídách diskutovali nad odevzdanými návrhy. V nejbližší době bude týmem složeným ze zástupců školy, rodičů a dětí vypracována jediná konsolidovaná školní mapa, která bude předána pražskému magistrátu, Úřadu městské části Praha-Libuš a městské policii. Projektant dopravních staveb pak navrhne řešení, která pomohou zvýšit bezpečí žáků.

Všichni věříme, že v co nejkratší možné době se nám společným úsilím podaří dosáhnout stanoveného cíle a cesta dětí do školy bude bezpečnější.

Michaela Pažoutová, ředitelka ZŠ L. Coňka

 

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Naše škola se již poněkolikáté účastní soutěže Požární ochrana očima dětí.

Soutěž vyhlásil Sbor dobrovolných hasičů Písnice ve spolupráci s DDM Modřany. Školního kola se v literární a výtvarné kategorii účastnili žáci 3.-5. třídy. Do školního kola vybraly paní učitelky nejzdařilejší práce a z těch byly vybrány tři nejlepší v obou kategoriích. Ty putovaly do okrskového kola SHD Písnice. Jednu z vítězných prací napsala Anička Cihlářová a obrázky nakreslili libovolnou technikou Bára Kratochvílová a To Ho Duc Nghia - Tomi.

A. Adlerová

ODCHOD PÁŤÁKŮ

Dne 30. 6. 2011 opustí bránu naší školy žáci pátých ročníků a budou přecházet na jiné základní školy, které jsou devítileté, nebo na gymnázia. Chceme jim popřát úspěšný start do další životní etapy a věříme, že neudělají naší škole ostudu a budou na pět let strávených zde vzpomínat v dobrém.

Mgr. Michaela Pažoutová, ředitelka školy

 

CO NOVÉHO V NAŠÍ DRUŽINĚ

Tentokrát píší žákyně 3. třídy: Perníková chaloupka aneb Cesta pohádkovým lesem (akce místního Sokola ke Dni Země 14. dubna 2011).

Perníková chaloupka se měla konat v lese, ale protože bylo venku ošklivě a pršelo, tak to bylo v Sokolovně. Plnily se tam různé úkoly. Například: horolezecká stěna, poznávání zvířat, cesta k perníkové chaloupce, hádanky, živí ptáci. U ptáků jsme si mohli pohladit káně, dostali jsme pohled a pírko. Tam se mi nejvíc líbilo. Jedna sova na mě pořád koukala. Vypadala úplně stejně jako sova Rozárka z Popelky. U trampolíny byla jedna přísná paní, která nás pořád komandovala. Na konci, když jsme splnili všechny úkoly a nasbírali všechna razítka, jsme si mohli vybrat nějaký dárek. Moc se mi tam líbilo.                                                

Adéla Strnadová

Venku poprchává a je chladno. Ale nám to nevadí, protože jsme byli v Sokolovně. Byla totiž akce, jmenovala se Perníková chaloupka. Byly tam různé soutěže, například poznávání zvířátek nebo lezení po zdi. Když jsme udělali všechny úkoly, tak jsme si z perníkové chaloupky mohli uloupnout perníček. Moc vám všem děkuji za povedený den.                        

Zuzanka Vu Tien


<< nahoru

Radnice

ikonka AKČNÍ PLÁN PRO ROK 2011

Usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 15/2011 ze dne 16. 3. 2011 byl schválen Akční plán pro rok 2011.

Akční plán je jednoletý plán vycházející ze Strategického plánu rozvoje MČ Praha-Libuš, který byl schválen zastupitelstvem v prosinci 2009. V Akčním plánu jsou obsaženy již konkrétní aktivity (projekty) s určením odpovědné osoby/garanta, indikátory a výše finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha-Libuš, popř. financí potřebných z externích zdrojů. Projekty do Akčního plánu pro rok 2011 byly vybírány na základě několika kritérií (časová a finanční náročnost vč. pravděpodobnosti získání dotace, organizační náročnost...). Realizace těchto projektů by měla být zahájena v letošním roce.           

Projekt/akce/intervence

Typ akce

Opatření

Orientační náklady z rozpočtu MČ (Kč)

Skutečné náklady z rozpočtu MČ ( Kč )

Externí finanční zdroje

Garanti

Indikátor

Ochrana proti hluku ze silničního okruhu SO 513

nepřímá

1.1.

0,- Kč

 

NE

Radní MČ - doprava

Tajemník

Počet jednání

Zahájit jednání s odborem městského investora MHMP ve věci vybudování odbočovací pruhu z ulice Libušské do ulice V Lužích

nepřímá

1.1.

0,- Kč

 

NE

Radní MČ - doprava

Vedoucí OŽPD

Ano x Ne

Definitivní úprava komunikace Ke Kašně

nepřímá

1.2.

0,- Kč

 

ANO - MHMP

Radní MČ - investice

Vedoucí OSMI

Ano x Ne

Rekonstrukce Libušské ul. v Písnici podle principů udržitelného rozvoje - iniciace urychlení rekonstrukce, výstavba a úpravy chodníků v Písnici s bezpečnostními opatřeními ve prospěch chodců

                                                                  

nepřímá

1.2.

0,- Kč

 

NE

Radní MČ - doprava

Tajemník

 

Ano x Ne

Příprava a realizace cyklostezek ve spolupráci s Radou pro cyklostezky MHMP, podpora cyklistické dopravy

nepřímá

investiční

1.5.

80 000,- Kč (projekt. dokumentace)

 

NE

Radní MČ - doprava

Vedoucí OŽPD

Projekt. dokumentace Ano x Ne

Instalace bezpečnostních kamer napojených na služebny MP na místech s rizikem výskytu sociálně patologických jevů - čtyřkamerový systém

investiční

2.1.

0,- Kč

 

MHMP

80 000,-Kč

Radní MČ - vzdělávání, bezpečnost a integrační politika

Vedoucí OSMI

Počet kamer

Hřiště Skalská - zajistit bezpečný stav a dodržování provozního řádu, oprava hřiště

investiční

2.1.

210 000,- Kč

 

NE

starosta

Vedoucí OSMI

Ano x Ne

Otevření sportoviště Klokotská

nepřímá

2.1.

0,- Kč

 

NE

Radní MČ - investice

Vedoucí OSMI

Otevření hřiště

Ano x Ne

Rekonstrukce hospodářské budovy MŠ Ke Kašně

investiční

2.2.

0,- Kč

 

MHMP - 3 mil Kč

Radní MČ - investice

Vedoucí OSMI

Ano x Ne

Rekonstrukce parkovacího domu v Dobronické ul.

investiční

2.2.

0,- Kč

 

Soukr. investor

20 mil Kč

Radní MČ - investice

Starosta

Vedoucí OSMI

Ano x Ne

Pokračování v rekonstrukci Libušská čp. 1 - klidové centrum obce

investiční

2.2.

700 000,- Kč

 

NE

Radní MČ - investice

Vedoucí OSMI

Ano x Ne

Systematický monitoring investičních záměrů na území MČ

nepřímá

2.4.

0,- Kč

 

NE

Radní MČ - investice

Vedoucí OSMI

Ano x Ne

Iniciace vzniku Regulačního plánu ve spolupráci s okolními městskými částmi - (regulační plán má v Praze pouze MČ Praha 1, na tzv. oblast Anenská, z konce 90. let minulého století. Od té doby nebyl nikde v Praze regulační plán přijat).

nepřímá

2.4.

0,- Kč

 

NE

Radní MČ doprava

Vedoucí OSMI

Ano x Ne

Zajištění realizace projektu „Environmentálně příznivé chování institucí MČ Praha-Libuš - praktická cesta k udržitelnosti" -

snížení energetické náročnosti spotřebičů, vytvoření návodu na energeticky šetrné užívání budov, efektivní užívání budov a chování uživatelů, dodržování standardních zásad energeticky úsporného chování, pořádání osvětových akcí pro děti, např. kampaň DISPLAY na ostatních budovách ZŠ a MŠ 

investiční

organizační

3.1.

3.3.

70 000,- Kč

 

ANO - Revolvingový fond MŽP

1 168  982,- Kč

na období 1.11.2010 - 31.10.2012

Koordinátor ZLP

Předseda energetického týmu

Počet plněných aktivit a výstupů projektu

Vytvoření koncepce integrační politiky na území MČ

investiční

organizační

nepřímá

4.3.

80 000,- Kč

 

5 975 537,20 na období 2011 - 2013, projekt Všichni společně na trhu práce

Radní MČ - vzdělávání, bezpečnost a integrační politika

Ano x Ne

Zefektivnění pracovišť ÚMČ Praha-Libuš ve vztahu k občanům (rozmístění pracovišť, iniciace vytvoření detašovaných pracovišť  živnostenského a stavebního odboru Phy 12)

nepřímá

investiční

organizační

5.1.

0,- Kč

 

MHMP

50 mil Kč (nový úřad)

Starosta

Tajemník

 

Počet jednání

Posílení spolupráce a zlepšení komunikace se zahraničními partnerskými městy

organizační

5.3.

0,- Kč

 

Dotace EU

10 000,- Kč

Projekt Všichni společně na trhu práce

Radní MČ - vzdělávání, bezpečnost a integrační politika

Ano x Ne

K tisku připravila Markéta Grundová


<< nahoru

ikonka NEPLAŤTE ZA BIOODPAD – KOMPOSTUJTE SAMI!

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zahájil realizaci projektu Podpora domácího kompostování občany hl. m. Prahy ve spolupráci s poradenskou společností ISES, s. r. o. Pro občany městské části Praha-Libuš připravil podrobnější informace na www.praha-libus.cz odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš.

Cílem je snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu a jeho maximální možné surovinové využití. V rámci projektu, který je realizován od května 2011 do září 2014, bude vybraným osobám (vlastníkům zahrad u rodinných případně bytových domů) zapůjčen zahradní kompostér (typ S 900 - viz obrázek), ve kterém si budou moci vyrábět kompost z vlastních surovin - biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad (příp. z domácností). Typizovaný zahradní kompostér o objemu 905 litrů (výška je 100 cm a průměr půdorysu 110 cm) je vyroben z recyklovaného plastu a je recyklovatelný.

 

Kompostér bude poskytnut zdarma na základě smlouvy o výpůjčce a předávacího protokolu, kde budou specifikovány podmínky, za kterých bude kompostér občanům města zapůjčen. Po skončení Projektu bude kompostér přenechán ve vlastnictví účastníka zdarma, případně za symbolickou zbytkovou cenu. V případě, že účastník projektu nebude moci nebo nebude dále ochoten v projektu pokračovat, bude moci kdykoliv kompostér vrátit. Text smlouvy o výpůjčce a předávacího protokolu je, případně v brzké době bude uveden na adrese www.ises.cz.

Kompostéry budou dle stanoveného harmonogramu v průběhu května a června 2011 postupně předávány tak, aby mohly být plně využívány již v průběhu letošního vegetačního cyklu. Nabídka je limitovaná počtem kompostérů do vyčerpání zásob.

Zdroj: odbor životního prostředí ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka CENTRUM PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

MČ Praha-Libuš plánuje otevřít od září Centrum pro předškolní děti. Chce tak pomoci rodičům, jejichž děti se tento rok nedostaly do mateřské školy.

Centra pro předškolní děti provozuje hlavní město Praha ve spolupráci s pražskými Domy dětí a mládeže. Reaguje tím na stávající situaci v oblasti předškolního vzdělávání v celé Praze, kde je kapacita předškolních zařízení nedostačující. Centra jsou alternativou dopoledních programů pro děti předškolního věku a jejich obrovskou výhodou je začlenění a rozvoj dítěte v kolektivu maximálně 15 dětí ve věku 3 až 6 let. To umožňuje individuální přístup k dětem ze strany dvou pedagogických pracovnic.

Výchovně-vzdělávací programy Center pro předškolní děti jsou zaměřeny na rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a herních aktivit a na osobnostně sociální rozvoj.

Centra v jednotlivých městských částech fungují od 8 do 13 hod. Děti si nosí svačinu, protože tato zařízení nezajišťují stravu. MČ Praha-Libuš se ale bude snažit pomoci svým občanům - rodičům, jejichž děti se tento rok nedostaly do MŠ, protože si uvědomuje komplikace, které jim tím vzniknou (např. komplikace pro maminky, které se od září chystaly nastoupit do zaměstnání). Z tohoto důvodu plánuje, že na Centrum budou po jeho zavření ve 13 hod. plynule navazovat dva kroužky, relaxační dílna do 14.30 hod. a hned po ní do 16 hod. kroužek pohybových cvičení. MČ navíc hledá způsob jak zajistit stravování dětí jiným způsobem.

Centrum pro předškolní děti by fungovalo od září v Klubu Junior.

Vážení občané - rodiče, rádi bychom znali váš názor na Centrum pro předškolní děti a také váš zájem o něj. Své dotazy, názory a připomínky mailujte, prosím, na pjedlickova@praha-libus.cz. Děkujeme.

PhDr. Pavla Jedličková, zástupkyně starosty pro vzdělávání, bezpečnost a integrační politiku


<< nahoru

ikonka DOTACE NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH AKTIVIT

Rada městské části Praha-Libuš schválila a vyhlašuje Dotační program projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 na podporu veřejně prospěšných aktivit pro rok 2011.

Vyhlášené programy:

I. Komunikace, informovanost

II. Zdravý životní styl

III. Životní prostředí

Termín uzávěrky: 25. května 2011

Místo a podání žádosti: podatelna ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš

Způsob podání: osobně, poštou (rozhodující je datum doručení)

Předkladatelem projektu může být právnická osoba prokazatelně neziskového charakteru - občanské sdružení, nadace, obecně prospěšná společnost, škola, školské zařízení.

Konkrétní výše dotace bude stanovena podle kvality předložených projektů a jejich množství.

Výše dotace může být poskytnuta až do výše 100 % uznatelných dotačních nákladů.

Celková částka, která je z rozpočtu MČ Praha-Libuš vyčleněna, činí 50 000,- Kč.

Kontaktní osoba: Jana Martínková - koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21, tel. 244 021 429, 732 643 920, e-mail: martinkova@praha-libus.cz.

I. Komunikace, informovanost

Cíl programu: Zvýšit povědomí občanů o městské části, zapojit občany do rozvoje městské části. Realizovat průzkumná a dotazníková šetření občanů v jejich různých oblastech života, pořádat kulaté stoly nad dílčími náměty rozvoje MČ. Podporovat projekty dětí a mládeže. Z programu je možno hradit zejména náklady na výrobu dotazníků a jejich zpracování, pronájem techniky a prostor k pořádání kulatých stolů, zajištění moderování.

II. Zdravý životní styl

Cíl programu: Realizovat osvětové kampaně a akce zaměřené na zvýšení povědomí o zdravém životním stylu, podporovat preventivní akce pro seniory (rekondiční pobyty, sportovní hry). Z programu je možno hradit zejména realizaci sportovních aktivit a kampaní, pronájem techniky, zajištění moderátora, ozvučení akce, nákup cen a drobného materiálu k zajištění akce.

III. Životní prostředí

Cíl programu: Podpořit aktivity občanů v rámci zkvalitnění životního prostředí v MČ (např. rekultivace veřejných prostranství, výsadba stromů a jejich údržba, realizace osvětových kampaní). Z programu je možno hradit zejména náklady na nákup drobného materiálu, pronájem techniky, zajištění moderátora.

Podrobné informace naleznete v Dotačním programu projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 v návaznosti na komunitní Plán zdraví a kvality života Libuš a Písnice. Dokumenty jsou umístěné na http://zdravemesto.praha-libus.cz - sekce Grantový program.

K tisku připravila Jana Martínková


<< nahoru

ikonka PRAHA-LIBUŠ NESOUHLASÍ S DALŠÍM KASINEM

Rada MČ ve svém usnesení ze dne 29. 3. 2011 vyjádřila zásadní nesouhlas s užíváním Multifunkčního centra Sapa jako hotelu, restaurace, herny a kasina a trvá na dodržení původního způsobu užívání dle platného stavebního povolení, tj. polyfunkční budovy s byty, hotelovým provozem a restaurací (pivnicí) s garážovými stáními.

Stavebník zaslal MČ Praha-Libuš dne 8. 3. žádost o vydání stanoviska, v němž tvrdí, že dle vydaného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu má být dokončená a zkolaudovaná stavba užívána jako hotel, restaurace, herna a kasino. Stavebník se obrátil na MČ, protože k provozu části Multifunkčního centra jako herna a kasino musí mít povolení ze strany Ministerstva financí ČR a k tomuto povolení musí doložit stanovisko místně příslušné obce, tj. MČ Praha-Libuš.

Na odboru výstavby Úřadu MČ Praha 12 jsme zjistili, že údaje uváděné stavebníkem v žádosti o vydání stanoviska naší MČ se nezakládají na pravdě: Platné stavební povolení je na stavbu polyfunkčního domu s byty, hotelovým provozem, pivnicí a s garážovými stáními, nikoli na hernu a kasino.

MČ Praha-Libuš zároveň odeslala dopis příslušnému odboru Ministerstva financí ČR, v němž se ohrazuje proti výstavbě, povolování a provozu jakýchkoli dalších heren a kasin na svém území.

Rada MČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka KONTEJNERY NA ODPAD

Vážení občané, vzhledem k tomu, že odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy přiděluje prozatím velkoobjemové kontejnery pouze na jeden měsíc, budou tedy v měsíci květnu 2011 přistaveny v  následující den na uvedených stanovištích:

17. 5. 2011 

Na Okruhu, K Vrtilce, Zbudovská, Ke Lhoteckému lesu (u ulice Lojovická)

Kontejnery budou přistaveny v  uvedeném termínu v ranních hodinách po naplnění odvezeny.

Opět upozorňujeme občany, že velkoobjemový odpad mohou také ZDARMA odevzdat ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v Modřanech, ul. Generála Šišky, tel. 244 400 164.

Hana Kučerová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka OČKOVÁNÍ PSŮ

Ekonomický odbor Úřadu městské části Praha-Libuš upozorňuje majitele psů, že dne 11. 5. 2011 proběhne očkování psů, a to v době:

15.00-16.30 před Úřadem MČ Praha-Libuš, Libušská 35, Praha-Libuš

17.00-18.30 před prodejnou ZooHaus, Libušská 313, Praha-Písnice

H. Malátková, ekonomický odbor ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

ikonka ČIŠTĚNÍ ULIC

Čistá Praha bez odtahů - Respektujme Pražany. Respektujme Prahu.

Vážení Pražané, hl. m. Praha vás žádá o spolupráci při pravidelném blokovém čištění ulic. Na plánovaný den čištění, prosím, přeparkujte svůj vůz mimo úsek čištění. Pomůžete nám tím udržovat ulice čisté a uklizené. 

O termínu blokového čištění ve vašem okolí se dozvíte prostřednictvím dopravního značení zakazujícího stání vozidel, které bude rozmístěno nejméně týden před dnem dočasného zákazu stání.

V případě, že bude vaše vozidlo po dobu čištění stát v místě, kde je to přenosnou dopravní značkou zakázáno, nedojde k jeho odtažení. Ovšem vystavujete se riziku uložení blokové pokuty a zároveň znemožníte kvalitní vyčištění dané ulice.

Vyjděte vstříc svému městu i svým sousedům. Pomožte nám vyčistit Prahu tím, že v den blokového čištění ulice přeparkujete svůj vůz. Děkujeme.

Magistrát hl. m. Prahy


<< nahoru

ikonka PARK U ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE

Městská část Praha-Libuš získala další velký projekt - Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie.

MČ Praha-Libuš podala v červnu 2010 v rámci 7. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) projektovou žádost na projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie", parc. č. 1057/1, 1057/2, 1057/3, 1057/45, 1059/1 a 1119/1, k. ú. Libuš. Tato žádost byla schválena na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 17. 2. 2011 a v polovině dubna byla s Magistrátem hl. m. Prahy, jako řídícím orgánem OPPK, podepsána smlouva o financování.

Předmětem projektu je revitalizace nevhodně využívaného veřejného prostranství v lokalitě U Zahrádkářské kolonie a jeho přeměna na park.

V rámci projektu dojde k :

- odstranění drobných betonových prvků z původní zahrádkářské kolonie,

- umístění cest pro pěší, veřejného osvětlení, sedacích zídek amfiteátru a mobiliáře,

- vybudování dětské herní plochy,

- revitalizaci a obnově zeleně a dendrologické stezky.

Realizací projektu dojde k vybudování veřejně přístupného parku o celkové rozloze 1,4 ha.

Stavební úpravy jsou navrženy s ohledem na bezpečnost jak chodců, tak i

osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Zároveň budou vybudovány stavební zpomalovací prahy v ul. Přírodní, která spojuje dolní a horní část parku a ve spodní části ulice U Zahrádkářské kolonie.

Partnerem projektu je OS Třešňovka, který byl do projektu zapojen již v přípravné fázi na jaře roku 2008 a bude se podílet i na realizaci projektu.

Projekt bude zahájen 1. 6. 2011 a ukončen 31. 1. 2013.

Celkové způsobilé výdaje byly schváleny ve výši 9 718 198,80 Kč, z toho dotace je ve výši 8 989 333,89 Kč.

Vzhledem k výraznému převisu žádostí v rámci výše uvedeného operačního programu, jsem velmi ráda, že naše žádost uspěla. V této souvislosti bych chtěla ocenit konstruktivní přístup hlavně kolegů zastupitelů hl. m. Prahy. Investice na vybudování parku ve výši téměř deseti milionů jistě významnou měrou přispěje ke zlepšení kvality života v naší městské části.

PaedDr. Jaroslava Adámková, zástupce starosty


<< nahoru

ikonka PODĚKOVÁNÍ


<< nahoru

ikonka ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 15. 3. do 11. 4. 2011. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada městské části Praha-Libuš:

•Souhlasí s výsledkem hospodaření školských zařízení za r. 2010 a s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku do peněžních fondů, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí usnesení.

 • Schvaluje darovací smlouvy se společnostmi Elektro - centrum DKV, Uniklemp a Datzer na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných MČ Praha-Libuš vroce 2011.
 • Souhlasí spřipojením sousední nemovitosti parc. č. 356, k. ú. Libuš, na místní komunikaci Božejovická.
 • Schvaluje Dodatek č. 1 kMandátní smlouvě o zajišťování údržby ploch veřejné zeleně sfirmou Tomáš Loukota, Frostova 343, 109 00 Praha 10 - Petrovice, ze dne 28. 4. 2008.
 • Schvaluje uzavření Smlouvy o provedení lektorské činnosti sJUDr. Miloslavem Hnídkem, Otavská 1069/13, 370 11 České Budějovice 2.
 • Zásadně nesouhlasí sužíváním Multifunkčního centra Sapa jako hotelu, restaurace, herny a kasina a trvá na dodržení původního způsobu užívání dle platného stavebního povolení, tj. polyfunkční budovy s byty, hotelovým provozem, restaurací (pivnicí) sgarážovými stáními.
 • Souhlasí se stavbou přechodu pro chodce vulici Meteorologická u křižovatky sulicí Šátalská, Zahrádecká na pozemcích parc. č. 1271/4, 814, 48/36, 48/4, k. ú. Libuš, dle projektu AGA - Letiště, s. r. o., z1/2011.
 • Souhlasí vrámci stavby „Optická síť sídliště Libuš" dle dokumentace M. Vokrouhlíka z02/2011 sdoplněním o uložení kabelu do pozemku parc. č. 557/41, k. ú. Libuš, za podmínek: Pro uložení vedení telekomunikačních optických kabelů do pozemků ve vlastnictví obce Praha, svěřeno MČ Praha-Libuš (pozemek parc. č. 557/41, k. ú. Libuš) bude před zahájením prací uzavřena smlouva o smlouvě budoucío úplatném věcném břemeni ktomuto pozemku. Budou dodrženy podmínky uvedené vusnesení rady MČ Praha-Libuš č. 33/2011 z1. 2. 2011. Situační nákres je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
 • Nesouhlasí se stavbou skladů a objektů pro drobnou výrobu a prodej na pozemcíchparc. č. 395/13, 395/14, 395/15, 395/16, 395/17, 393/1, 393/2, 393/3, 393/4, 395/19 a 394, k. ú. Libuš. Důvodem je nesoulad smožnostmi využití tohoto území súzemním plánem hl. m. Prahy.
 • Schvaluje nové znění Dotačního programu Projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21a vyhlašuje Programy na podporu veřejně prospěšných aktivit vrámci Projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 na rok 2011.
 • Schvaluje přidělení sponzorského daru ve výši 5 500,- Kč na aktivity a činnost TJ Sokol Libuš.
 • Souhlasí spřípravou a podáním žádosti na výsadbu dřevin vgrantové výzvě Nadace Partnerství - Pro přírodu 2011 za účelem zajištění alternativních finančních prostředků pro náhradní výsadbu dřevin. Souhlasí spředmětem žádosti, jímž je projekt na plošnou výsadbu dřevin a výsadbu nové aleje stromů vlokálním biokoridoru (dále jen Projekt) na pozemcích 53/1, 53/2, 53/6, 53/17, 53/29, 61/7, 61/8, vše vk. ú. Písnice, uvedených na LV 530 pro k. ú. Písnice, obec Praha ve vlastnictví hl. m. Prahy - svěřená správa nemovitostí MČ Praha-Libuš, a na pozemku parc. č. 978/1, složeném mimo jiné zčástí či celých pozemků PK 610, PK 611 a PK 623 vk. ú. Písnice, které jsou evidovány na LV 530 jako pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy - svěřená správa nemovitostí MČ Praha-Libuš. Souhlasí s tím, že Projekt bude připraven a realizován Sdružením pro životní prostředí Stromy a MČ Praha Libuš. Přípravou, podáním žádosti a realizací projektu pověřuje Rada paní Mgr. Danielu Partlovou a Sdružení pro životní prostředí Stromy. MČ Praha-Libuš bude partnerem projektu a na realizaci Projektu se bude podílet prostřednictvím Komise pro udržitelný rozvoj, součinností ÚMČ Praha-Libuš a finanční spoluúčastí do výše 25000,- Kč (tj. 25 % výše vypsaného grantu). Požaduje, aby zpracovatel před odesláním žádosti Nadaci Partnerství předložil kompletní Projekt se všemi přílohami ke schválení Radě MČ Praha-Libuš. Požaduje, aby byl Projekt realizován na základě výsadbového plánu. Souhlasí snáslednou péčí o realizované výsadby - písemný závazek je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Souhlasí: 1. Spředloženou studií upraveného konceptu zástavby území „Písnické rezidence - Vrtilka" - zpracovatel Loxia, a. s. - 4. 3. 2011. 118 RD - 118 bytových jednotek. Každý RD bude mít 2 nadzemní podlaží a podkroví (bez podzemního podlaží), střechu shřebenem max. 9,45 m nad terén. Vkaždém RD bude jeden byt a jedna garáž. Druhé parkovací místo bude na vlastním pozemku u každého RD. Pro návštěvníky bude zřízeno 21 parkovacích stání. Koncept dopravního řešení obsluhy území se nemění. 2. Snavrženou úpravou kódu míry využití území u akce „Písnické rezidence - Vrtilka" - funkční plocha OB - úprava ze stávajícího koeficientu „B" na navržený koeficient „C", také jako vlastník (správce) pozemků p. č. 53/1 (PK 662 - veřejný statek - cesta - LV 2), 53/6 (LV 530), 53/36 (LV 2), 659/15 (LV 530), 977/4 (LV 530), 977/5 (LV 530), vše k. ú. Písnice. 3. Požaduje 6 m šířku nejsevernější komunikace vúseku: od východního vjezdu do areálu po budoucí západní prodloužení. Název akce: Písnické rezidence - Vrtilka. Projektant: Loxia, a. s. Investor: LUNA Property, s. r. o.
 • Schvaluje mimořádnou odměnu pro p. Miroslava Habadu - vedoucího odboru správy majetku a investic dle přílohy, která není součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje darovací smlouvu se společnostmi Matuschka International, s. r. o., a Pro Trade, s. r. o., na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných MČ Praha-Libuš vroce 2011,

1.      pověřuje starostu podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

 • Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uložení podzemního vedení komunikační sítě sT-Systems Czech Republic, a. s., k pozemkům parc. č. 1118/3, 1118/4, 1122, 317/1, 318, 319, 364, 1141/1 a 317/3, vše v k. ú. Libuš, uvedeným na LV 849 pro k. ú. Libuš, obec Praha ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeno MČ Praha-Libuš.
 • Souhlasí srevokací usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 11/2011. Doporučuje Zastupitelstvu schválení znění opraveného usnesení krozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2011: 1. revokuje usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 11/2011, ze dne 16. 3. 2011. 2. schvaluje rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2011, v objemu příjmů ve výši 38 270,- Kč, financování z FRR a zůstatku r. 2010 ve výši 2115,- Kč a objemu výdajů ve výši 40 385,- Kč, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 3. Ve vedlejší hospodářské činnosti: výnosy 1 000,- Kč, náklady 500,- Kč a hrubý provozní výsledek 500,- Kč.
 • Schvaluje celoroční hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 2010 svýhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku o přezkoumání hospodaření. Doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš jeho schválení.
 • Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 2010.
 • Souhlasí svjezdem nákladních automobilů do ulice KLesu zdůvodu zásobování stavby na pozemcích parc. č. 1045/2 a 1045/4 vk. ú. Libuš za splnění následujících podmínek: Pro jízdu nákladních automobilů bude komunikace KLesu užívána pouze vúseku od ulice U Vodojemu kulici Ohrobecká, oběma směry. Vpřípadě poškození vozovky vozidly stavební firmy bude provedena oprava vozovky. Vpřípadě poškození travnatého pásu bude provedeno ohumusování a osetí plochy travním semenem. Uvedení komunikace, chodníků a travnatých ploch do původního stavu bude na náklady investora provedeno nejpozději ke dni kolaudace. Neuvedení komunikace, chodníků a travnatých ploch do původního stavu může být důvodem kvydání nesouhlasného stanoviska MČ Praha-Libuš ke kolaudaci stavby (k vydání kolaudačního souhlasu).
 • Nesouhlasí sumístěním oken do západní stěny objektu na pozemku parc. č. 407, k. ú. Libuš na hranici spozemkem parc. č. 409, k. ú. Libuš.
 • Souhlasí snavrženým programem zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 27. 4. 2011, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 • Schvaluje pořízení 2 ks jízdních kol Author Traction 2011, včetně doplňků, pro potřeby okrskářů městské policie, pracoviště Zahrádecká 376, 142 00 Praha 4 vcelkové výši 49 404,- Kč vč. DPH.
 • Schvaluje dodatek č. 4 kpojistné smlouvě číslo 0006572960.
 • Schvaluje dodatek ke smlouvě č. 400018617 - pojištění hasičského vozidla Renault-Middlum.
 • Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene sBohemiatel, s. r. o., pro stavbu „Optická síť Libuš" k pozemkům parc. č. 439/1, 439/3, 439/2, 557/51, 551, 557/43, 557/47, 557/41, 557/39, 557/37, 557/26, 557/27, 557/28, 557/30 v k. ú. Libuš, obec Praha ve vlastnictví hl. m. Prahy - svěřeno MČ Praha-Libuš.
 • Schvaluje text smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 1123/110, 1123/84, 303/12, 304/1, 1139, vše k. ú. Libuš, tvořících komunikaci vulici Předposlední ke stavbě této komunikace.
 • Schvaluje darovací smlouvu sfirmou Loxia, a. s.
 • Ruší usnesení rady MČ Praha-Libuš č. 4/2009 z13. 1. 2009. Nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 61/8 o výměře 5 m2 a prodejem části pozemku parc. č. 61/7 o výměře 13 m2 vk. ú. Písnice, obec Praha, panu Josefu Profousovi.
 • Schvaluje vyjádření kprojektové dokumentaci pro územní rozhodnutí Stavba č. 0088, TV Libuš, etapa 0012 - Obchvatová komunikace, které je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
 • Bere na vědomí obsah kompletního projektu na plošnou výsadbu dřevin a výsadbu nové aleje stromů vlokálním biokoridoru zpracovaného Sdružením pro životní prostředí Stromy. Souhlasí sjeho obsahem spřipomínkou, že rozsah alejí bude možné stanovit až dle aktuálního stavu území vroce 2012.

K tisku připravily Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová


<< nahoru

ikonka KOMENTÁŘ K ROZPOČTU

Rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2011 byl uveřejněn v dubnovém čísle časopisu U nás.

Rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2011 je finanční plán, jímž se řídí hospodaření městské části a jenž je sestaven jako vyrovnaný dle Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy, výdaje a další operace (tvorba Fondu rezerv a rozvoje...).

Příjmy rozpočtu naší městské části jsou pro každý rok - a tedy i pro rok 2011- dány tzv.

A) dotačními vztahy z rozpočtu hl. m. Prahy k naší MČ,  

B) dotačními vztahy státního rozpočtu ČR k rozpočtu hl. m. Prahy, jíž jsme součástí.

Podrobněji k oběma:

Ad A) tyto dotační vztahy se opírají o 3 stanovené ukazatele:

1. počet obyvatel naší městské části: 10 001 obyvatel,

2. rozloha našeho území: 5,2337 km2,

3. počet žáků našich ZŠ a MŠ: 683 žáci.

Celková dotace od Magistrátu hl. m. Prahy pro městskou část Praha-Libuš činí pro rok 2011 částku 24 002 000,- Kč, což je oproti roku 2010 o 1 539 000,- Kč méně, a to z důvodu poklesu ukazatele č. 1 (pokles o 641 trvale žijících obyvatel naší městské části).

Ad B) tyto dotační vztahy vyjadřují 2 příspěvky:

1. příspěvek na školství pro naši městskou část: 939 125,- Kč,

2. příspěvek na výkon státní správy MČ: 248 875,- Kč.

Příjmovou položkou v rozpočtu jsou dále:

a) Výnosy z daně z nemovitostí, jež se nacházejí na území naší městské části - tento výnos

stanovil rozpisem pro naši MČ Magistrát hl. m. Prahy v předpokládané výši 7,4 mil. Kč.

b) Vlastní příjmy MČ Praha-Libuš z místních daňových poplatků (např. poplatek za znečistěné ovzduší, poplatek za psa, rekreační poplatek, poplatek za zábor veřejného prostranství, poplatek za ubytování...) - pro rok 2011 předpokládaná výše příjmu 5,08 mil. Kč.

c) Posílení rozpočtu z výnosů z vedlejší hospodářské činnosti loňského roku ve výši 600 tis. Kč.

Celkové příjmy pro rok 2011 jsou 38 270 000,- Kč, financování z Fondu rezerv a rozvoje a zůstatku z loňského roku ve výši 2 115 000,- Kč a výdaje ve výši 40 385 000,- Kč.

Vzhledem k dané výši rozpočtu pro rok 2011 zaslala MČ Praha-Libuš opětovnou žádost na Magistrát hl. m. Prahy o přidělení dotací na investiční akce pro letošní rok:

-          v oblasti městské infrastruktury, konkrétně na technickou vybavenost naší obce požadavek ve výši 60 mil. Kč,

-          v oblasti rozvoje obce požadavek 2,8 mil. Kč,

-          v oblasti školství - konkrétně: plynofikace, rekonstrukce rozvodů vody v MŠ Ke Kašně = 2,8 mil. Kč, rekonstrukce plechové střechy, teras a chodníků v MŠ K Lukám = 3,15 mil. Kč, rekonstrukce venkovních prostor v MŠ Mezi Domy = 500 tis. Kč, zateplení fasády, rekonstrukce zahrad, teras, oplocení v MŠ Lojovická = 1,45 mil. Kč, výstavba sportovní haly, výměna podlahových krytin, rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ L. Coňka = 900 tis. Kč, výměna oken, rekonstrukce včetně střechy v ZŠ Meteorologická = 6,6 mil. Kč,

-          v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit (rekonstrukce historického objektu Libušská 1, dětské dopravní hřiště v MŠ Lojovická, rekonstrukce elektrorozvodů, střechy, topení, výměna oken a zateplení Klubu Junior) - 11,2 mil. Kč,

-          v oblasti bezpečnosti nová hasičská zbrojnice - 1 mil. Kč.

Zpracovala Ing. L. Koudelková, podklady za ekonomický odbor ÚMČ Praha-Libuš  Ing. M. Vachoušková    


<< nahoru

ikonka Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 16. 3. 2011:

č. 10/2011: ZMČ bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v MČ Praha-Libuš za rok 2010.

č. 11/2011: ZMČ schvaluje: 1. Rozpočet městské části Praha-Libuš na rok 2011 v objemu příjmů 39 870 tis. Kč, objemu výdajů 40 385 tis. Kč a financování ve výši 515 tis. Kč, který je součástí tohoto usnesení. 2. Ve vedlejší hospodářské činnosti: výnosy 1 000 tis. Kč, náklady 500 tis. Kč a hrubý provozní výsledek 500 tis. Kč.

č. 12/2011: ZMČ: 1. Schvaluje Grantové programy na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš pro rok 2011, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 2. Vyhlašuje termín pro ukončení přijímání žádostí o grant na 22. 4. 2011.

č. 13/2011: ZMČ jmenuje členy grantové komise pro výběr projektů podaných do grantového programu na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš pro rok 2011: Jan Duben - zastupitel MČ Praha-Libuš, Mgr. Radek Řezanka - zastupitel MČ Praha-Libuš, Ing. Jaroslava Kubů - občan MČ Praha-Libuš, RNDr. Zdeněk Čermák - občan MČ Prah-Libuš, Ing. Anna Rusiňáková - vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš, Eva Cochová - zapisovatelka komise, referentka humanitního odboru ÚMČ Praha-Libuš.

č. 14/2011: ZMČ: 1. Jmenuje za zřizovatele do školské rady při Základní škole Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš tyto členy: MUDr. Daniela Horčíková, Ing. Lenka Koudelková, Mgr. Radek Řezanka. 2. Jmenuje za zřizovatele do školské rady při Základní škole s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40, Praha 4 - Libuš, tyto členy: Ing. František Herc, Miroslav Štajner.

č. 15/2011: ZMČ schvaluje Akční plán pro rok 2011, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

K tisku připravily Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová


<< nahoru

Téma

ikonka ZAMEZIT ZTRÁTÁM NA ŽIVOTECH A MAJETKU

Rozhovor se starostou Sboru dobrovolných hasičů Libuš Pavlem Mrázem a starostou SDH Písnice Petrem Kopicem.

Co je úlohou starosty hasičského sboru?

P. Mráz: Starosta je vrchní představitel sboru a jeho hlavní úlohou je sbor vést, reprezentovat a jednat jeho jménem.

P. Kopic: Nerad bych hledal nějakou ekonomicko-sociálně-manažerskou definici, raději bych odkázal na úlohu starosty při realizaci po léta předávaných duševních hodnot a principů v dnešních moderních podmínkách. To není vždy jednouché.

Jaká je vaše osobní profese?

P. Mráz: Mojí osobní profesí je elektromechanik a v současnosti v tomto oboru podnikám.

P. Kopic: Celou svoji profesní éru se věnuji hotelovému průmyslu. V současnosti vykonávám pozici manažera kongresového úseku jednoho z pražských hotelů. Je mi ale hodně líto, že moje současné zaměstnání časově více nepodporuje mého koníčka.

Co vás osobně na činnosti dobrovolných hasičů nejvíc baví?

P. Mráz: Získávání nových odborných znalostí a dovedností potřebných pro činnost nejen v jednotce, ale hlavně práce s kolektivem, který má společný zájem a cíle.

P. Kopic: Hlavně činorodost. Jde o škálu aktivit, týkající se nejenom represe na úseku požární ochrany, ale i prevence, která pod sebou schovává práci s mládeží, odbornou i laickou veřejností, vyúsťuje v obecnou zábavu nebo i organizaci třeba Mistrovství požárního sportu ČR.

Jak je vymezeno poslání vašeho hasičského sboru?

P. Mráz: Poskytnout včas kvalifikovanou a odbornou pomoc při mimořádných událostech a zamezit tím ztrátám na životech a majetku.

P. Kopic: Základním kamenem je morální i společenská odpovědnost, přesně definovaná v hasičském desateru. Z právního pohledu je naše činnost jasně stanovená zákonem a vyhláškami Ministerstva vnitra, Generálním ředitelstvím HZS i stanovami SH ČMS.

Kolik dobrovolných hasičů aktuálně ve vašem sboru máte?

P. Mráz: Sbor dobrovolných hasičů Libuš má k dnešnímu dni 73 řádných členů. Z toho je 46 mužů a 27 žen.

P. Kopic: V současnosti náš sbor čítá 106 členů. Pilířem je výjezdová jednotka, jejíž početní stav se neustále rozšiřuje. Radost mám z toho, že si všichni uvědomují svoji úlohu a na své profesní výkonnosti neustále pracují. Motivace je navíc podpořená novou technikou, kterou jsme minulý rok převzali.

Jak dlouhá je historie vašeho hasičského sboru?

P. Mráz: Sbor dobrovolných hasičů Libuš byl založen roku 1928 v restauraci U Hertlů. V roce 2013 sbor oslaví výročí  85. let od založení.

P. Kopic: Tento rok slavíme 112 let působnosti hasičského sboru v Písnici. Kronika říká, že myšlenka založení sboru byla vyslovena -jak jinak než v hostinci, v centru všech obecních událostí, jak tomu na vesnicích bývá dodnes.

Můžete se stručně zmínit o důležitých historických událostech vašeho sboru?

P. Mráz: Po dlouhých desetiletích na přelomu roku 2009/2010 sbor získal ke své činnosti dvě zásahová vozidla, čímž se povedlo obnovit činnost zásahové jednotky.

P. Kopic: Sbor byl založený v r. 1899. Záhy byla svépomocí postavena požární zbrojnice, která nám slouží dodnes, a obecní zastupitelstvo obce Písnice darovalo sboru první ruční hasičskou stříkačku. Sbor od počátku plnil svou roli jak při ochraně života, zdraví a majetku, tak i v rámci kulturního dění v obci. K dnešním dnům nás provázelo několik důležitých „poprvé", jako hašení prvního požáru v r. 1901, pořádání prvního hasičského plesu v r. 1902, první družstvo mladých hasičů v r. 1932, nebo první ženy ve sboru od r. 1947. Historii sboru ale i smutně poznamenala např. okupační léta. Z nedávné historie považuji za významné převzetí vlastního praporu k našim 110. narozeninám, který jsme získali výhradně z finančních příspěvků občanů obce Písnice.

Čím ještě se činnost vaší jednotky odlišuje od jiných?

P. Mráz: Činnost naší jednotky se nijak zvláštně od jiných neodlišuje.

P. Kopic: To jste mě trochu zaskočili. Spíše bych čekal otázku na to, co může být tak inspirující, že nás všechny spojuje...?! 

Spolupracujete s druhou hasičskou jednotkou v naší městské části? Mění se nějak v průběhu času způsob spolupráce?

P. Mráz: Spolupráce s jednotkou SDH Písnice je v tuto chvíli minimální, ale v minulosti jsme si již různě vypomáhali. Kdyby vznikla z kterékoliv strany potřeba, existuje cesta spolupráci obnovit.

P. Kopic: Samozřejmě spolupracujeme, spolupráce je žádoucí! Donedávna nám sousední sbor SDH Libuš poskytoval především personální posílení během dlouhotrvajících zásahů. Podobnou spolupráci jsme v minulosti měli i se SDH Cholupice, kde se dodnes společně setkáváme např. při tréninkových aktivitách mládeže. Spolupráce je nezbytná, je důležitá jak v týmu, tak mezi sbory navzájem.

Jakých největších zásahů se vaše jednotka zúčastnila?

P. Mráz: V loňském roce bylo největším zásahem srpnové krupobití a likvidace následků povodní ve Frýdlantu, při kterém členové naší jednotky doplnili zásahovou jednotku SDH Kunratice.

P. Kopic: Za zmínku určitě stojí likvidace následků povodní v roce 2002, kdy jsme se po tři týdny z výjezdů takřka nevraceli. Vesměs jsme se pohybovali v uzavřených zónách, což znemožňovalo případné zásobování oblečením a potravinami ze strany našich rodin. Zpočátku se spalo v autech nebo na židlích ve zbrojnici a konzervy jsme si ohřívali na motoru cisterny. Tedy alespoň do té doby, než HZS vyřešila otázku plošného zásobování. Potom přišla Sapa, a to v několika dějstvích po sobě, a Průmyslový palác. Posledním větším zásahem byl výjezd do Frýdlantu v Čechách, který byl loni postižený povodní.

A jaký nejkurióznější případ musel váš sbor řešit?

P. Mráz: Při jedné akci pálení čarodějnic v libušském lomu nás oslovila jedna rodina, že si v panelovém domě na sídlišti Písnice zabouchla v bytě klíče, které zůstaly v zámku. Jednotka za pomoci žebříku vnikla přes balkon do bytu v 1. patře a zevnitř odemkla.

P. Kopic: Krmení králíků v zatopené oblasti, mytí nádobí naší čistou vodou během povodně v Chuchli - to byly určitě kuriózní zásahy. Za nejvíce inspirativní ale považuji „obyčejné" odlehčování větví stromů a odstraňování rampouchů v MŠ Ke Kašně v Písnici. Tento zásah inspiroval děti ve školce natolik, že jejich díla, malovaná v rámci celostátní soutěže Požární ochrana očima dětí, postoupila až do republikového výběru. Navíc to byly první dětské obrázky na toto téma, ve kterých nedominoval pouze oheň. A to mě opravdu potěšilo.  

S čím může vaše hasičská jednotka pomoci místním občanům? Mohou se na vás přímo obracet? Na jaký konkrétní kontakt?

P. Mráz: V případech, kdy nehrozí újma na životě, zdraví či majetku, se mohou místní občané obracet přímo na velitele jednotky pana Ondřeje Staška, tel. 608 311 284, který zhodnotí, zdali je jednotka v danou chvíli a případě schopna pomoci. Po domluvě je možná pomoc s odčerpáním vody, kácením stromů nebo čištěním studny.

P. Kopic: Občané se na nás mohou obrátit, pokud budou cítit, že je v ohrožení život, zdraví nebo majetek. Pomoci můžeme nejenom přímým zásahem, ale i radou vedoucí k odvrácení potenciálního problému. Veškeré potřebné kontakty, stejně jako více informací o nás, najdou na našich webových stránkách www.sdhpisnice.cz.  

Vykonáváte hasičskou činnost výhradně ve svém volném čase? Zadarmo? Nebo máte aspoň možnost refundace mzdy?

P. Mráz: Veškeré akce pořádané sborem SDH Libuš děláme dobrovolně, pokud možno ve svém volném čase, a to bez nároku na honorář. A to platí i při výjezdech zásahové jednotky či v případech mimořádných událostí nebo živelných pohrom, kdy je nasazení jednotky třeba i několikadenní. V těchto případech si členové jednotky u svých zaměstnavatelů berou dovolenou nebo náhradní volno.

P. Kopic: Veškeré aktivity spojené s touto činností vykonáváme ve svém volném čase. Z toho důvodu je pro nás velmi důležité posilovat členskou základnu tak, aby i v případě vyššího pracovního vytížení jednotlivců v kmenovém zaměstnání nedocházelo k oslabení akceschopnosti celé jednotky. A jak již plyne z názvu, tuto činnost vykonáváme dobrovolně, a tedy bezplatně. Jsem toho názoru, že motivační prvek si nese každý sám někde ve svém nitru. S projevy solidarity a ochoty pomoci druhému se ale nesetkávám jenom v rodině integrovaného záchranného systému. Mnoho občanů tuto činnost vykonává podvědomě, aniž by si svoji úlohu v celém řetězci uvědomovali. Ať už je to ochota uvolnit průjezd, nabídnout osobní pomoc nebo poskytnout třeba pitnou vodu nebo něco narychlo připraveného k snědku. Při dlouhých zásazích jsme se s touto vstřícností setkali nesčetněkrát a vždy to bylo velmi příjemné a milé.

Jak často se scházíte a trénujete?

P. Mráz: Členové sboru se schází vždy jednou týdně a trénují nepravidelně dle potřeb.

P. Kopic: Schůzky máme pravidelně jednou týdně, a pokud to vyžaduje situace, tak i častěji. Tréninkový čas nastává hlavně před soutěžemi, které jsou mnohdy součástí monitorované fyzické přípravy. Vesměs jde ale o uvolnění a vysazení z pracovního procesu, proto si soutěžních příležitostí hledíme náležitě užít. Prakticky nejvíce času věnujeme nácviku s technikou, hned krůček za ním je údržba a teoretická příprava. Získané odbornosti jsou pouze na pět let, potom se musí pravidelnými prověrkami obnovovat.

Jsou soutěže pro oddíly dobrovolných hasičů právě pouze pro dobrovolníky, nebo se jich účastní také profesionálově? A jakých se účastníte vy?

P. Mráz: Soutěže v požárním sportu jsou pouze pro sbory dobrovolných hasičů a dělí se na městská, krajská a celorepubliková kola. SDH Libuš se zúčastňuje jen některých soutěží v městském kole. Profesionální sbory mají soutěže vlastní.
P. Kopic: Záleží na tom, kdo je vyhlašovatelem soutěže a komu je určená. Většina soutěží probíhá odděleně a každá má svého mistra. Nabídka těch smíšených je ale také pestrá a dostane-li někdo chuť zařadit se mezi opravdové „drsňáky", může se zúčastnit např. vytrvalostního souboje Železný hasič. Jediným mým doporučením je opravdu nepodcenit mnohaměsíční fyzickou přípravu a opakovaně zvážit svoje hranice možností, protože pořadatel si na složení a obtížnosti jednotlivých disciplín dává puntičkářsky záležet. Naše družstvo se pohybuje na úrovni krajských kol a neodmítne ani výzvy našich spřátelených mimopražských sborů. Jeden z nich je z Písecka, kde je kromě soutěžního klání příležitost načerpat i vůni jihočeské pohostinnosti.

Kdo se může stát dobrovolným hasičem a zejména jakou musí mít fyzičku a zdravotní stav?

P. Mráz: Členem sboru se může stát každý, kdo má o tuto činnost zájem a nehledá v tom slávu ani bohatství. U členů sboru není fyzická zdatnost ani zdravotní stav rozhodující. U členů zásahové jednotky je mimo jiné dobrý zdravotní stav a fyzická kondice jednou z podmínek pro přijetí do jednotky.

P. Kopic: Členem sboru se může stát naprosto každý bez omezení. Důkazem toho je např. náš oddíl mladých hasičů. Ke členství ve výjezdové jednotce je potřeba splnit podmínky věkové a zdravotní způsobilosti.

Má dostatek lidí zájem o aktivní činnost v dobrovolné hasičské jednotce? Vybíráte si zájemce, nebo berete každého?

P. Mráz: Bohužel, zájemců o práci v zásahové jednotce je málo, ale i přesto si budoucí členy jednotky pečlivě vybíráme.

P. Kopic: Zájem je často ovlivňován úspěšnými a exponovanými akcemi jednotky. Samotného mě mrzí, pokud z nějakého důvodu nemohu na zásah odjet, a tak motivaci našich zájemců plně chápu. Nejvíce práce se ale odvádí mimo kabinu automobilu nebo požářiště samotné. Z toho důvodu necháme každého zájemce se nejprve seznámit s běžnými povinnostmi a až pokud zájem přetrvá, zahájíme vstupní kolečko školení a dalších povinností.

Přijímáte i ženské členky...

P. Mráz: Ženy ve sboru máme a stále nové zájemkyně přijímáme, jsou totiž nedílnou pořadatelskou součástí všech kulturních, společenských a dětských akcí organizovaných SDH Libuš.

P. Kopic: Dokonce ve výjezdové skupině již máme tři aktivní. Vezmu-li sbor jako celek, ženy tvoří třetinu našich členů.

V Písnici je oddíl mladých hasičů. Jak dlouhou tradici má? Jak vás napadlo jej v loňském roce obnovit a které akce se v rámci oddílu pro děti pořádají?
P. Kopic:
Tradice oddílu mladých hasičů začala už ve 30. letech minulého století, od té doby se ale činnost oddílu už několikrát přerušila a znovu obnovila. Já sám jsem hned po nástupu do základní školy v Písnici začal tento oddíl navštěvovat společně s dalšími spolužáky. Myšlenka vést mládež se vlastně nikdy nevytratila. Čekali jsme pouze na ty odvážné vedoucí, kteří se toho znovu chopí. Čeká je ještě mravenčí práce a zasluhují si obdiv a velký dík. Velký důraz je kladen především na všestrannost. Páteří činnosti dětí je celoroční hra Plamen, která je obsahově zaměřená na preventivně výchovnou činnost a zahrnuje požární sport, poznávání přírody i zdravovědu. Naším velkým snem je připravit naše svěřence tak, aby dostali příležitost probojovat se až k laťkám nejvyšším. Jsme teď bohužel omezeni finančními zdroji, hlavně k nákupu materiálu, se kterým mají děti soutěžit a pracovat, vlastně máme problém i se zakoupením souprav, do kterých děti při závodu obléknout. Chci ale zůstat optimistou. Možná jednou obléknou barvy našeho národního reprezentačního týmu na Mistrovství světa!

Co se vám líbí a co nelíbí v městské části Praha-Libuš?

P. Mráz: Za kladnou zmínku stojí určitě vstřícnost úřadu MČ Praha-Libuš při řešení hasičské problematiky.

P. Kopic: Jako patriotovi, který se tady narodil, se mi tato městská část přirozeně líbí a některé nedostatky možná i zaslepeně přehlížím. Co mě ale opravdu mrzí, je zbytečná rivalita mezi starousedlíky, co se Písnice a Libuše týče. Mladé generace se naštěstí tento svár už tolik netýká.

Co vám osobně v poslední době udělalo radost?

P. Mráz: Úspěšnost a velká návštěvnost akcí organizovaných SDH Libuš.

P. Kopic: Největší radost jsem měl a mám z narození mojí dcerky. Chápete, že na vše ostatní jsem v tu chvíli zapomněl.

Ptaly se Hana Kolářová a Kateřina Tomešová


<< nahoru

Salón

ikonka KNIHA – PŘÍTEL ČLOVĚKA

Kniha - přítel člověka. Platí v dnešní počítačové době toto přísloví? Určitě ano.

Žáci druhého stupně Základní školy Meteorologická v minulých dnech postupně navštěvovali Městskou knihovnu v Modřanech. Obě paní knihovnice byly velmi milé a vstřícné. Nejprve paní knihovnice poutavě dětem vyprávěla o tom, jak jsou knihy v knihovně rozděleny, co vše si můžou lidé v knihovnách půjčit - také CD, časopisy, a dokonce i obrazy.

Žáci se dozvěděli informace o knize samotné, jaké jsou knižní vazby, co je tiráž, předsádka atd. Nakonec knihovnice dětem ukázala, jak na počítači vyhledávat knihy podle autorů nebo žánrů a mnoho dalších zajímavých údajů o knihách. Ale k tomu je potřeba průkaz čtenáře.  Někteří již průkaz měli a při těchto exkurzích jsme získali 26 nových čtenářů, kteří si po přednášce okamžitě vypůjčili několik knih. A tak získali nového přítele - knihu.

Bronislava Skopalová, vyučující českého jazyka, ZŠ Meteorologická

 


<< nahoru

ikonka BŘEZNOVÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Pan starosta Mgr. Jiří Koubek slavnostně přivítal 24. března 2011 do naší městské části Praha-Libuš devatenáct nových občánků, mezi nimi i jedna dvojčata.

Paní učitelky s dětmi z mateřské školy Lojovická připravily milý program pro budoucí kamarády. O fotografickou dokumentaci se postarala paní Findejsová z Prahy 12.

Po proslovu  pana  starosty obdrželi rodiče dětí pamětní list, zlatý přívěsek, hračku, pamětní knížku a maminky dostaly květiny.

Přejeme dětem a jejich rodičům hodně šťastných chvilek, které budou společně prožívat.

Renáta Sobíšková, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš


<< nahoru

Debata

ikonka KARNEVAL

Ke zprávě Dětský karneval a Josefská noc v rubrice Kronika v tomto čísle U nás požádal o otištění své poznámky starosta MČ Praha-Libuš. Možnost reagovat nabídla redakce U nás rovněž pořadatelům akce.

Karneval s pachutí

Vítám jakoukoliv spontánní aktivitu spolků a občanských sdružení, která vede k pestřejšímu životu v naší obci. Upřímně oceňuji, že libuští hasiči uspořádali dětský karneval a odměnou za jejich přípravu a práci jim byly „jen" rozzářené oči desítek maskovaných dětí, mezi kterými bylo těžké vybrat a ocenit ty nejkrásnější převleky. Důrazně se však ohrazuji proti tomu, že se v tombole mezi výherními balíčky objevovaly reklamní předměty jedné z politických stran. Vědět to předem, pozvání do poroty nepřijmu. Chápu, že je obtížné získat dárky od sponzorů a organizátoři jsou vděční za cokoliv, co by mohlo dětem udělat radost, ale prosím, nepleťme dětem hlavy politikou, na to mají ještě času dost.

Jiří Koubek, starosta

I my vítáme jakoukoliv aktivitu ze stran sponzorů a nejsme bohužel v situaci kdybychom si sponzory mohli vybírat. Jsme vděčni za jakýkoliv sponzorský dar (v tomto případě propisovací tužky a odznáčky, které jak si osobně myslím nemohly nijak narušit budoucí potenciál voličů). Dar nám mohl dát kdokoli a i jakákoliv politická strana, pokud to nejsou letáky. Pan starosta byl vybrán do poroty O nejhezčí masku za MČ Praha 4 Libuš nikoliv za politickou stranu a ani to snad nikdo nepředpokládal. Nekažme to těm dětem politickou debatou.

Za opomenuté spolupořadatele Stable Donja Písnice Stašková Věra a za SDH Libuš Pavel Mráz


<< nahoru

ikonka MATEŘSKÉ ŠKOLY

Příspěvky v rubrice Debata nemusejí vyjadřovat názor redakce nebo vydavatele. Texty v této rubrice jsou otiskovány bez redakční a jazykové úpravy, pokud o ni autor výslovně nepožádá.

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Redakce U nás obdržela s žádostí o otištění vyjádření starosty MČ Praha-Libuš k přijímání dětí do mateřských škol v naší městské části. Nabídli jsme možnost reakce k věci z jiného pohledu rovněž předchozí místostarostce, která měla v minulém volebním období v kompetenci oblast školství. (red)

Cože? I na Libuši a Písnici nedostatek míst ve školkách?          

Úřad MČ zaspal. Nepíše se mi to lehce, ale konstatování je zcela na místě. Čtyřem desítkám rodičů byla zaslána zamítavá stanoviska ředitelek mateřských škol s tím, že jejich děti nebudou přijaty do předškolního vzdělávání. K tomuto množství připočtěme dalších zhruba deset dětí, které v Libuši a Písnici fakticky bydlí, ovšem kvůli nenaplněným slibům developerů v nezkolaudovaných domech, a jsou tedy bez trvalého bydliště a jakéhokoliv nároku na umístění do školek. V minulých letech byl problém opačný - dětí bylo málo. Polovinu mateřské školky K Lukám proto zabrala MČ pro potřeby svého Úřadu a přijímaly se děti „přespolní", tedy bez trvalého pobytu na území MČ. Byl to logický krok v době, kdy kapacity tříd byly naddimenzované, následně se však vedení MČ s příslušným odborem nedokázalo připravit na zvýšenou porodnost silných ročníků ze sedmdesátých let.

Za vzniklou situaci je odpovědné minulé vedení radnice a odbor, který má školství ve své kompetenci. Od svého zvolení v polovině listopadu jsem byl ujišťován, že tento problém u nás nehrozí. Jak se však ukázalo na přelomu března a dubna, příslušný odbor, kam tato problematika spadá, si nevedl podrobné statistiky, na jejichž základě by mohl kvalifikovaně odhadnout vývoj v následujících letech. Je to nepochopitelné o to víc, že o špatné situaci s umísťováním do školek se na celopražské a celostátní úrovni mluví již delší dobu. 

Jak z doprovodných grafů vyplývá, vzhledem ke kapacitě nynějších tříd (přes 300 míst) pro libušské a písnické děti máme papírově míst dostatek, ovšem zhruba čtvrtina je zaplněna „přespolními" dětmi.  Od září 2010 bylo přijato šestnáct „přespolních" dětí ve věku tří let, rok předtím jich bylo dokonce dvacet devět. I proto je pro školní rok 2011-2012  poprvé nedostatečný počet míst pro děti „domácí". Argument, že situaci nešlo předejít, je při řádném vedení statistik narozených a přistěhovaných dětí lichý. Již nejpozději v lednu 2010 bylo na základě statistik narozených dětí patrné, že o tři roky později (pro školní rok 2012-2013) bude potřeba o 60 míst více, tedy více než 2 třídy! Případný výkyv v podobě přistěhovaných a odstěhovaných dětí tento jasný trend pro příští roky nemůže výrazně změnit, spíše s ohledem na zvýšenou výstavbu můžeme očekávat vyšší zájem ze strany rodičů.

Kladu sobě i svým spolupracovníkům otázku, k čemu je občanům například projekt Zdravé Libuše a Písnice a jiné v minulosti „klíčové" aktivity, když MČ nebyla do budoucna schopna zajistit základní službu, jako je umístění dětí do mateřských škol? Jak asi „zdravě" spí maminky dětí, kterým bylo přijetí do školky v loňském roce přislíbeno, plánovaly návrat do zaměstnání a v dubnu se dozvěděly, že ve školkách je plno a jejich děti nebudou přijaty? Kladu otázku, k čemu je aktivita, kdy budeme za několik týdnů formou ankety zjišťovat „spokojenost občanů s místním společenstvím", když ten nejupřímnější indikátor spokojenosti - pardon - nespokojenosti mám v e-mailové poště od rozčilených, v některých případech až zoufalých rodičů? K čemu jsou nám ocenění „organizace zvyšující kvality veřejné služby", která jsme opakovaně obdrželi (naposledy za loňský rok), když se MČ podceněním zjevného demografického vývoje vzdálila základním potřebám mladých rodin?

Situaci, která bez povšimnutí roky zrála, nelze vyřešit ze dne na den. Rekonstrukce budovy K Lukám, přestěhování úředníků a zřízení plnohodnotné jedné či dvou tříd vyjde na miliony, které v napnutém čtyřicetimilionovém rozpočtu městské části nejsou a v nejbližších letech nebudou. Rozpočet hlavního města Prahy rezervy též nemá, a proto jsem požádal své spolupracovníky o jakékoliv náhradní řešení. Okamžitě po svém nástupu se do hledání východiska zapojil nový tajemník úřadu. Projevil se jako schopný krizový manažer, když následující den přišel s detailními informacemi o projektu Centra pro předškolní děti, které magistrát zřizuje jako reakci na zvýšenou poptávku po umístění dětí do školek, možným zřízením detašovaného pracoviště v některé z našich budov. Na naši žádost nás o týden později navštívili náměstek primátora Mgr. Ivan Kabický, zodpovědný v Radě MHMP za oblast zdravotnictví, volný čas a výstavnictví, a Mgr. Petr Bříza, předseda Výboru pro volný čas, sport, cyklostezky a výstavnictví zastupitelstva HMP, společně se dvěma magistrátními úředníky, se kterými jsme projednali podmínky vzniku tohoto volnočasového Centra pro předškolní děti v naší městské části. Velice si cením tohoto zájmu ze strany nejvyššího vedení hlavního města. Krátce před Velikonocemi jsme si spolu s ředitelkou Domu dětí a mládeže Jižní Město paní Janou Chytilovou prohlédli prostory v klubu Junior, kam bychom Centrum pro předškolní děti umístili.

Věřím, že se nám podaří nepříznivou situaci alespoň částečně vyřešit, problém pochopitelně pro následující roky ještě naroste. Jakmile budeme mít připravené reálné finální řešení, představím jej na společném setkání s rodiči. Byť jsem v minulých letech nebyl zastupitelem ani zaměstnancem Úřadu a nenesu přímý podíl na tomto problému, všem rodičům se za vzniklou situaci omlouvám. Ujišťuji všechny, že jeho řešení věnuji maximální pozornost.

Jiří Koubek, starosta

 

Vážený pane starosto,

přestože již nejsem místostarostkou, nedá mi nereagovat na Vaše vyjádření. Velice mě samozřejmě mrzí, že se všechny děti prozatím nepodařilo umístit v MŠ. Je to, bohužel, problém i mnoha dalších městských částí. Musím však oponovat některým tvrzením, která uvádíte.

Před třemi, čtyřmi lety jsme dokonce přemýšleli, že některé třídy MŠ uzavřeme, protože dětí z naší MČ prostě bylo málo. Nemohli jsme z finančních důvodů držet dva roky poloprázdné třídy, nebrat děti z jiných městských částí a čekat na další zápisy. Těžko si dovedu představit situaci, že v roce 2009 by rada předložila zastupitelstvu návrh na rekonstrukci určitých prostor na dvě třídy MŠ, které budou upraveny do roku 2011, a tato akce vyjde např. na 2 miliony korun. Přestože by rada argumentovala ,,demografickým čísly", závěr by byl jasný - nejsou finanční prostředky. Když se totiž narodí 50 dětí v roce 2008, neznamená to, že také všech 50 dětí půjde v roce 2011 do školky. Dále je nutno počítat s migrací a ta se dá těžko odhadovat.

V současné době nebylo do mateřských škol přijato 42 dětí trvale hlášených v MČ Praha-Libuš, z toho je 9 dětí, které dovrší tří let až v průběhu školního roku 2011/2012, dále 17 dětí, u kterých rodiče na přihlášku uvedli, že matka je doma s mladším sourozencem, a 15 dětí, jejichž rodiče na přihlášku uvedli, že matka pracuje nebo bude někdy v budoucnu nastupovat do zaměstnání. Přijímací řízení ještě ředitelky mateřských škol neukončily, nyní shromažďují odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy a budou je postupovat k vyřízení odvolacímu orgánu, Magistrátu hl. města Prahy. Humanitní odbor si vede statistiku počtu narozených dětí od roku 2005 a tím zároveň možný počet dětí v mateřských školách v jednotlivých školních letech, s navýšením o děti, které nemají trvalý pobyt v MČ, a o cizince, kteří také do mateřských škol docházejí. Tento vývoj je uveden i v Koncepci rozvoje vzdělávací soustavy a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš pro rok 2008-2012 schválené zastupitelstvem MČ dne 10. 9. 2008, usnesením č. 29/2008. V této koncepci je mimo jiné uvedeno, že MČ se bude snažit dle možností vytvořit ze stávajících dvojtřídních mateřských škol převážně zařízení troj až čtyřtřídní. V případě mateřské školy Mezi Domy se to od školního roku 2009/2010 podařilo. K řešení ještě zbývá Mateřská škola K Lukám.

Myslím, že současné vedení radnice jistě najde řešení, jak umístit všechny děti z naší MČ do předškolních zařízení.

Závěrem chci říci, že je někdy dobré nehledat viníky a neztrácet čas tím co bylo, ale naopak urychleně hledat řešení v současné době. Jak se říká: ,,po boji je každý generál". Nemám ráda, když okamžitá reakce je - za to může ten druhý!!!

Ivana Fendrychová


<< nahoru

Zveme

ikonka MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

Mateřské centrum Kuřátko, Na Okruhu 1/395, Praha 4 - Libuš, kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719, www.kuratko.mistecko.cz

Otevírací doba: centrum Kuřátko: pondělí až pátek 9.30-12.00 hod.

Montessori herna: středa + čtvrtek 10.00-12.00 hod.

Příspěvek na rodinu: jednorázově 40 Kč, předplatné 300 Kč/10 návštěv. Montessori herna jednorázově 100 Kč, předplatné 300 Kč / 5 návštěv.

Centrum poskytuje služby zejména rodičům s malými dětmi (do cca 4 let věku). První návštěva ZDARMA! Základní program (není-li uvedeno níže jinak): PO - hudební rytmika, ÚT a ČT - výtvarná dílnička, ST - sportování pro nejmenší, PÁ - Yamaha hudební školička a volná herna. Případné změny v programu naleznete na webu MC.

KVĚTEN 2011 - VÝBĚR Z PROGRAMU

Slavíme Den (měsíc) rodiny a připojujeme se ke kampani Rosa, o. p. s., Týden opravdových plen.

Hledáme nové dobrovolnice na výpomoc v centru a podíl na přípravě programů a aktivit od září  2011. Přihlaste se nám už nyní! Rády vás zaučíme ještě do prázdnin, co a jak. Těšíme se na vás!

10. 5.    úterý        Písková hmota - otisky nožiček, výroba knoflíků.*

11. 5.    středa       Sportovní olympiáda - soutěže zručnosti, závody, odměny, medaile pro děti - s Markétou.

12. 5.     čtvrtek    Malované kamínky - zvířátka.

14. 5.    sobota     14-18 hod. MC Kuřátko na Libušském Jarmarku.

15. 5.    neděle      9-13 hod. Sourozenecké konstalace - nadstavbový program pro absolventy kurzu Efekt. rodičovství. Sourozeneci - hádky - konflikty - jak je můžeme omezit, jak podpořit dětskou spolupráci? Cena 320 Kč. Předchozí registrace nutná (kuratkomc@seznam.cz) Pozor - počet míst omezen!

17. 5.    úterý        Veselí motýlci z kolíčků na prádlo.

18. 5.    středa       Týden opravdových plen - plenky jednorázové, či látkové? Výhody a nevýhody, formy a způsoby užívání. Prostor pro výměnu a získání zkušeností pro rodiče miminek a malých dětí. Plenková fotosoutěž.

19. 5.    čtvrtek     Výlet do zoo parníkem - s dětskou soutěží v Zoo Praha v Tróji, s odměnami a losováním o dvě vstupenky do zoo. Na akci je nutné se přihlásit prostřednictvím e-mailu či v přímo v MC do 16. 5. Záloha na parník (100 Kč). Akce se koná i za špatného počasí.

23. 5.    pondělí     Cestování s dětmi nejen na dovolenou aneb Nebojme se exotiky. V rámci cyklu Žijí zde s námi poodhalíme zkušenosti žen z výprav za prací a za poznáním (s dětmi do 3 let) do Turecka, Keni atd.).

24. 5.    úterý        Sádruji, sádruješ, sádrujeme aneb Tuhle práci zvládne každý.

26. 5     čtvrtek     Kachličkové obrázky ubrouskovou technikou.

28. 5.    sobota      14-18 hod.  Den dětí MČ Praha-Libuš za účasti MC Kuřátko.

30. 5.    pondělí    Přijďte pobejt aneb Den otevřených dveří v Kuřátku. U příležitosti oslav dne rodiny (15. 5.) přijďte diskutovat u kávy s lidmi ze sdružení Kuřátko o tom, co byste v centru rádi nacházeli za služby a programy i poté, co již půjdete do práce a vaše děti do školky či školy. Od září zvažujeme otevřít pravidelné programy také pro předškolní děti či malé školáky. Váš názor nás zajímá! Děkujeme.

Po celý měsíc i nadále probíhá program „herny praktického života" - pomůžeme a poradíme vám v tom, jak učit děti samostatnosti, odpovědnosti a podílení se na domácích pracech, jak u dětí rozvíjet logické, matematické a jazykové schopnosti. V naší Montessori herně máme k zapůjčení také odbornou literaturu na dané téma. Těší se na vás lektorky Kateřina, Lenka a Pavla.

5. 6. neděle - oslava 10. výročí vzniku mateřského centra Kuřátko. Těšte se na akce a překvapení.

Činnost MC Kuřátko v roce 2011 podporuje Ministerstvo práce s sociálních věcí a MČ Praha-Libuš.

Za MC Kuřátko Katka Tomešová

<< nahoru

ikonka LUHAČOVICE PRO SENIORY

Zájemce o Luhačovice upozorňuje, že máme ještě 4 místa:

Od 6. 6. do 12. 6., odjezd v 6.00 hodin od Eimů. S 5 procedurami za 3999,- Kč; polopenze, pokojíčky pro 2 osoby s příslušenstvím. Doprava 800,- Kč, včetně 3 výletů, cesty tam a zpět. Volejte ihned p. Prchlíkové na tel. č. 608 511 980.

Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka PRO SENIORY: NORDIC WALKING

Městská část Praha-Libuš nabízí seniorům nordic walking - svěží severskou chůzi, která léčí srdce i metabolismus.

MČ Praha-Libuš organizuje pro seniory další aktivitu - hodinu nordic walking. Uskuteční se ve čtvrtek 9. června od 14 do 16 hod. Sraz je před prodejnou Cykloemap - stanice Ke Březině autobusu 113. Trasa není náročná, povede směrem k Točné a zpět (cca 4 km). Hodinu povede zkušený lektor ze společnosti Nordic Walking. Součástí hodiny je instruktáž, procvičení a zapůjčení hůlek.

Zájemci se mohou hlásit do 31. května na humanitním odboru, a to buď osobně vždy v pondělí a ve středu od 8 do 12 hod. a od 13 do 17.30 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod., nebo telefonicky na 244 021 421 či 244 021 423.

Lekce nordic walking je pro naše seniory zdarma.

Co je to nordic walking?

Je to druh sportovní chůze se speciálními holemi, díky kterým se klasická procházka mění v efektivní cvičení, které léčí srdce i metabolismus. Zvyšuje fyzickou kondici, redukuje váhu, odstraňuje bolesti zad a napomáhá ke správnému držení těla. Posiluje paže a nezatěžuje klouby. Slouží při rehabilitaci po operacích nohou a kloubů.

Věděli jste, že nordic walking byl původně využíván jako letní příprava běžců na lyžích? A že špičkové speciální hole pro severskou chůzi obdržel jako dárek i prezident Václav Klaus? Dostal stejný model, který vlastní například papež Benedikt XVI., ale který byl panu prezidentovi upraven na míru.

PhDr. Pavla Jedličková, místostarostka pro vzdělávání, bezpečnost a integrační politiku

<< nahoru

ikonka KLUB ROZHLEDNA

Jsme volnočasový klub pro děti a mládež ve věku 6-15 let. Můžeš k nám přijít i odejít, kdykoli chceš.

Návštěvníci klubu vybrali nové jméno klubu. Místo Lačhe Čhave se nyní jmenuje Rozhledna. 

Za návštěvu klubu se nic neplatí, děti nám nemusí říkat ani svoje jméno. Na pátek, sobotu a neděli máme naplánované výlety, soutěže a společenské akce; na výlety a víkendové akce je obvyklý malý finanční příspěvek na jízdenky a vstupné. Přihlášku na akce si můžete vyzvednout osobně v klubu nebo nás kontaktujte e-mailem.

Kde nás najdete:

Budova SAPA, 6. patro, Libušská 319/126, 142 00 Praha-Libuš

Otevření klubu:

Pondělí, středa, čtvrtek 14-18 h

PROGRAM NA KVĚTEN

4. 5. Sypání mandal

9. 5. Beseda o recyklaci

12. 5. Turnaj v deskových hrách

19. 5. Turnaj v ping-pongu

26. - 29. 5. Bambiriáda - metro Dejvická (klub zavřen)

Každé úterý a pátek probíhá v klubu celý den doučování, stačí se objednat telefonicky, e-mailem nebo přímo v klubu v otevírací dny.

Kontaktní informace: info@lache-chave.cz, +420 723 293 601

Webová stránka: www.lache-chave.cz

Na všechny se těší:

Veronika Dostálová, sociální pracovnice, vedoucí NZDM Rozhledna


<< nahoru

ikonka ROZKVETLÁ LIBUŠ A PÍSNICE 2011

Městská část Praha-Libuš v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 vyhlašuje soutěž Rozkvetlá Libuš a Písnice.

Do soutěže se mohou přihlásit obyvatelé panelových domů, rodinných domů, ale i firmy, jejichž objekt je upravený a osázený květinami.

Vyzýváme místní občany, kteří sázejí, pěstují a zalévají, prostě všechny, kdo mají rádi rozkvetlá okna plná květin a zahrádky přinášející radost, přihlaste se do soutěže. Letos se koná již třetí ročník a díky sponzorům máme pro vítěze jednotlivých kategorií připraveny zajímavé ceny. Neváhejte a foťte si svá rozkvetlá místa, zdokumentujte prostřednictvím fotek své pěstitelské úspěchy už v průběhu sezóny, a potom nám záběry pošlete.

Soutěž se vyhlašuje od 1. května do 30. září 2011.

Pravidla soutěže a více informací naleznete na webových stránkách http://www.praha-libus.cz/.

Jana Martínková, koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21


<< nahoru

ikonka KLUB SENIOR

Zveme srdečně naše milé seniory do klubu na tento výborem připravovaný program:

3. 5. Na výlet do Benátek nad Jizerou srdečně zve výbor! Odjezd v 10 hodin od Eimů, návrat cca v 18.00. Oběd zajištěn!

10. 5. Pozvání na toto odpoledne přijala paní ředitelka místního veterinářského střediska Vetnemo, která nám bude povídat o práci na středisku, o nemocech našich domácích zvířátek atd. Kdo má nějaké problémy s mazlíčky, nechť tuto návštěvu určitě využije a dozví se více.

17. 5. Volná zábava a popovídání při kávičce a čaji. Přijďte si popovídat o dalších plánovaných výletech!

24. 5. Během tohoto odpoledne se nám představí vítězové Libušské hudební show, tj. soutěže hudebních dovedností dětí a mládeže v disciplinách: flétna, klavír, kytara, zpěv. Nejlepší předvedou svoji vítěznou skladbu. Zručnost, znalost a pěkný přednes vždy potěší. Přijďte si vyslechnout, co dnešní mládež také dovede!

7. 6. Promítání filmu Líbáš jako Bůh , oceněného několika cenami. Hrají: Kaiser, Holubová, Svěrák a jiní.

14. 6. Volná zábava.

Prázdniny již ťukají na dveře, přijďte si tedy vypůjčit knihu na dovolenou. Také bude možné tak učinit i během prázdnin, neboť pan knihovník je rád a ochoten sloužit pro potřeby milých čtenářů i v době prázdnin!

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková


<< nahoru

ikonka POZNÁVACÍ VÝLET PRO SENIORY

Městská část Praha-Libuš organizuje jednodenní poznávací výlet pro seniory na trase Mníšek pod Brdy - Dobříš - Strž ve Staré Huti.

Jednodenní poznávací výlet se v případě zájmu ze strany seniorů trvale hlášených v MČ Praha-Libuš uskuteční ve čtvrtek 16. června. Odjezd z MČ bude v 9 hod. (místo bude upřesněno), návrat kolem 17 hod.

Mníšku pod Brdy navštívíme zámek s expozicí, která připomíná život šlechty na počátku 20. století. Mníšek je známý také jako Lážov z knih o školákovi Kájovi Maříkovi. Dobříš měla v minulosti velký význam jako jedno z měst na Zlaté cestě z Podunají do Prahy. Rokokový zámek vlastnili od 18. století Colloredo-Mannsfeldové. Po konfiskaci v roce 1942 byl téměř 50 let využíván jako Domov spisovatelů, v roce 1998 se vrátil Colloredo-Mannsfeldům. U zámku je rovněž rokoková zahrada se sochařskou výzdobou. Památník Karla Čapka a Ferdinanda Peroutky ve Strži byl původně kovárnou Colloredo-Mannsfeldů. Po I. světové válce ji odkoupil a upravil Václav Palivec, bratr Čapkova švagra, a v roce 1935 ji věnoval jako svatební dar Karlu Čapkovi a Olze Scheinpflugové. Expozice připomíná právě Karla Čapka, jeho bratra Josefa a také jejich přítele novináře Ferdinanda Peroutku. V okolí je naučná stezka vedoucí kolem míst, která měl Karel Čapek rád.

Výlet stojí 400,- Kč na osobu. Cena zahrnuje služby průvodce a dopravu autobusem s klimatizací a WC. MČ hradí každému účastníkovi vstupné na zámek v Mníšku, v Dobříši, včetně zámeckého parku, a do Památníku ve Strži. Minimální počet účastníků je 40.

Zájemci se mohou přihlásit osobně na humanitním odboru ÚMČ, K Lukám 664, Libuš od 18. května do 6. června, v pondělí a ve středu 8.00-12.00 a 13.00-17.30, v úterý a ve čtvrtek 8.00-12.00 a 13.00-16.00 a v hotovosti zaplatit. Poplatek 400,- Kč se při neúčasti nevrací.

Výlet Mníšek pod Brdy - Dobříš - Strž ve Staré Huti organizuje MČ ve spolupráci s CK OK-Tours, a. s., v rámci projektu Cestování pro seniory a za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

PhDr. Pavla Jedličková, zástupkyně starosty pro vzdělávání, bezpečnost a integrační politiku


<< nahoru

ikonka ZUMBA VÍKEND S VENDY

Pro maminky, děti i tatínky pořádá Humanitární sdružení Protebe.

Termín: 3. 6. - 5. 6. 2011

Místo: RZ Borovice - středisko Ablas u Mnichova Hradiště

Doprava: vlastní (levnější forma), hromadně přistaveným autobusem - Dolní Břežany u hřiště v 17 hod., Praha-Libuš (spolu s dětmi sdružení Protebe). Návrat na místo odjezdu cca 16.00-16.30 hod.

Kapacita autobusu: 48 lidí

Cena včetně dopravy: dospělý 1500 Kč, děti 800 Kč

Cena bez dopravy: dospělý 1200 Kč, děti 700 Kč (vlastní doprava)

Hlídání dětí: organizovaný program pro děti po celou dobu pobytu (horolezecká stěna, krytý bazén, táborák, hry v přírodě - cvičení zumby podle chuti, společenské hry)

Program v ceně:

 • 5 lekcí cvičení: zumba, bodystyling, PortDeBras
 • ubytování v pokojích turistického typu - sociální zařízení na chodbě
 • plná penze 4x denně + pitný režim
 • zábavný program s dětmi, sobotní táborák, procházky, sport, aktivní odpočinek
 • neomezený vstup do krytého bazénu a na horolezeckou stěnu
 • parkování u rekreačního střediska

Rezervace:

Těšíme se na vás!

Zdena Kapicová a Vendy Aubrechtová


<< nahoru
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 01/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý