Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

EU, dotace, granty - Výzvy


<< zpět na seznam článků
ikonka23.11.2011

Grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2012 (s ukončením realizace v roce 2013)

Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 1741 ze dne 8.11.2011 schválila vyhlášení grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP hl.m.Prahy pro rok 2012 (s ukončením v roce 2013).

Ukončení  přijímání žádostí: 19.12.2011 do 18,00 hod

Tématické oblasti:

 • I. Oblast veřejné zeleně
 • II. Obhospodařování zemědělské půdy přírodě blízkým způsobem, podpora BIO-certifikace
 • III. Oblast lesů
 • IV. Oblast ochrany přírody
 • V. Ekologická výchova
 • VI. Specifické projekty

Podmínky pro podání žádosti:

Žádost může podat:

 • fyzická osoba
 • právnická osob
 • tedy: školy, školky, kluby, zájmová sdružení ...

Limity:

 • Horní limit finanční podpory: 250.000,- Kč
 • Finanční spoluúčast žadatele: není podmínkou, ale je pozitivně hodnocen příspěvek z více jiných zdrojů
 • Jeden žadatel může podat: maximálně 3 žádosti
 • počet žadatelů na území MČ: není limitováno

Praktická upozornění:

 • při přípravě projektu je důležité zakomponovat do projektu odpovědi na všechny položky, které jsou předmětem hodnocení!
 • bodově pozitivně je hodnoceno vícezdrojové financování (finanční spoluúčasti jiných subjektů včetně MČ, dary finanční, části nákladů pokryté prací zdarma např. zapojením dobrovolníků, dobrovolné práce zpřízněných odborníků apd.)
 • bodově pozitivně je hodnocena návaznost na jiné, již běžící projekty (například ekologická výchova, odpadové hospodářství, úpravy zeleně, učebny v přírodě apd.)
 • velice široká možnost směřování projektů (podrobně viz. výzva)
 • příklady dobře zpracovaných a podpořených projektů jsou na strámkách MHMP

Způsob a místo podání: podrobně v textu výzvy !

 

ikonka Grantové řízení - výzva  (4471.349 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 01/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý