Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

EU, dotace, granty - Výzvy


<< zpět na seznam článků
ikonka15.08.2011

Grantový program na podporu projektů vlastníkům památkově významných projektů pro rok 2012

Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 945 ze dne 28. 6. 2011 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2012.

Hl. město Praha vyhlašuje granty vlastníkům památkově významných objektů v roce 2012

Grant lze v roce 2012 poskytnout:

na stavební a případné restaurátorské práce neinvestiční povahy, související přímo se zachováním či obnovou památkové hodnoty a podstaty objektů:

a) které jsou nemovitou kulturní památkou na území hl. m. Prahy (§2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů),

b) v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických památkových rezervacích na území hl.m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně),

c) v památkových zónách na území hl. m. Prahy,

d) majících potenciál se kulturní památkou stát podle standardních kritérií památkové péče zhlediska hl.m. Prahy,

e) pražských usedlostí,

f) v majetku církví a náboženských společností na území hl. m. Prahy,

pokud splňující alespoň jedno z uvedených kritérií.

Grant nelze poskytnout na:

a) modernizaci objektů, jako jsou zdravotnické technické instalace, vzduchotechnika, vytápění, silnoproudé a slaboproudé instalace, rozvody vody, kanalizace, zřizování obytných podkroví, inženýrská činnost,

b) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického apod.),

c) výkon stavebního dozoru, úhrad správních poplatků, výdaje na publicitu.

Grant:

- se poskytuje formou účelové dotace zrozpočtu hl. m Prahy.

- je považován za příspěvek na obnovu či zachování památkové hodnoty a podstaty objektů, nikoli za jediné financování prací uvedených vžádosti

- je možno poskytnout i zpětně na již realizované, resp. započaté práce související se zachováním či obnovou památkové hodnoty a podstaty objektu s datem zahájení po 1.7.2011.

Podání žádosti:

- žádost se podává na předepsaném formuláři včetně požadovaných příloh - viz zásady poskytování grantů

- formuláře pro žadatele jsou kdispozici na místech specifikovaných v oznámení o vyhlášení grantů

- žadatel musí být vlastníkem nebo se jedná o žádost všech spoluvlastníků

- žadatel může podat na každý objekt pouze 1 žádost o grant

- podání žádosti nejpozději do 30.11.2011 na adresu a s označením viz. zásady poskytování grantů

- čerpání prostředků z grantu je možné pouze do data - poslední možné kontroly čerpání grantů nejdéle, do 15.11.2012, poté nárok na prostředky z grantu zaniká.

Přílohy:

ikonka Oznámení o vyhlášení grantů HMP vlastníkům památkově významných objektů na 2012   (173.227 Kb)
ikonka Zásady poskytování grantů HMP vlastníkům památkově významných objektů v roce 2012   (906.759 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 01/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý