Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor životního prostředí a dopravy - Doprava


<< zpět na seznam článků
ikonka15.05.2012

Plánovaná dopravní opatření v MČ Praha-Libuš

Pro letošní rok plánuje městská část několik dopravních opatření, která by měla přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu a zklidnění dopravy.

Zklidnění lokality ulic Drůbežářská, Husařská, V Koutě, Burianova, Chladírenská

V loňském roce zahájila Městská část Praha-Libuš projekt dopravního zklidnění lokality ulic Drůbežářská, Husařská, V Koutě, Burianova a Chladírenská. V této lokalitě dochází k nežádoucímu průjezdu vozidel, která si zkracují cestu z Dobronické ulice na Libušskou, a to i přesto, že zde platí  dopravní značení „Zóna průjezd zakázán".

                Návrh řešení, který byl vypracován, počítal s rozmístěním 7 příčných prahů tvořených z malých zpomalovacích polštářů, se snížením rychlosti na 30 km/hod. v celé  lokalitě a se zjednosměrněním části ulice Husařská. Tento návrh dopravního opatření byl veřejně projednán v říjnu 2011. Na veřejné projednání byli pozvaní všichni obyvatelé dotčených ulic, zúčastnil se také zpracovatel projektu a zástupci městské části. Občané  dostali prostor k uplatnění svých názorů a připomínek, probíhala živá debata s projektantem, byly probrány a vysvětleny i jiné možnosti řešení. Všichni zúčastnění se nakonec shodli na změně řešení:

1)      Příčné prahy budou tři a budou umístěny při vjezdu do lokality v ulicích Husařská, Chladírenská a Drůbežářská.

2)      V  lokalitě bude uplatněn systém jednosměrek tak, aby došlo k zamezení přímého průjezdu lokalitou (ve směru Dobronická - Libušská) a místní obyvatelé přitom nebyli zásadně omezeni.

3)      Průjezd opačným směrem (Libušská - Dobronická) bude zklidněn tzv. rozvlněním a to rozmístěním fyzických zábran, čímž dojde k lokálnímu zúžení ulic a tím ke snížení rychlosti projíždějících vozidel. Jedná se především o ulici Drůbežářskou, ale také Husařskou a Burianovu.

4)      Celá zóna bude vyznačena jako zóna s rychlostí 30km/hod. a zóna  průjezd zakázán.

 

Konečný  návrh zklidnění lokality  byl  předložen příslušnému silničnímu správnímu úřadu a Policii ČR, kde projekt prošel dlouhým schvalovacím řízením, které bylo ukončeno vydáním „Opatřením obecné povahy" .

Realizace opatření pro zklidnění lokality bude, především z finančních důvodů,  rozdělena do dvou fází. V první fázi, která by měla být realizována během léta,  budou umístěny zpomalovací polštáře, osazeno svislé dopravní značení a vyznačeno vodorovné dopravní značení. V druhé fázi dojde k umístění fyzických zábran určených k lokálnímu zúžení komunikací (umístěny budou zřejmě velké květináče osázené vhodnou zelení). Toto opaření se předpokládá během příštího roku.

 

Bezpečnější  bude i ulice K Lukám

                V rámci výše uvedené akce byl také odsouhlasen návrh umístění  dvou příčných prahů složených z kruhových zpomalovacích polštářů v ulici K Lukám, která svou přehledností a délkou svádí k rychlé jízdě. Zpomalovací práh bude umístěn před dětským hřištěm (poblíž křižovatky s ulicí vedoucí od panelových domů) a u  přechodu pro chodce u křižovatky s ulicí Provozní.

 

Ulice Brunelova

                Součástí akce bezpečná cesta do školy, kterou organizuje žákovské zastupitelstvo při ZŠ Meteorologická, je i požadavek na umístění zpomalovacích prvků v ulici Brunelova, která slouží pro dopravní obsluhu základní školy Meteorologická, ale především pro obsluhu Anglické mezinárodní školy v této ulici. Jsou to především automobily jedoucí  do/z  anglické školy, které nedodržují bezpečnou rychlost a nerespektují přednost vozidel vyjíždějících od parkoviště u ZŠ Meteorologická. Proto bylo požádáno o povolení umístění tří zpomalovacích prahů a dopravního značení omezující  rychlost na 30km/hod.

                Ke zvýšení bezpečnosti by mělo  přispět i posunutí přechodu pro chodce v ulici Brunelova u ulice Generála Šišky. Posunutí přechodu dále od křižovatky zajišťuje Magistrát hl.m. Prahy -  v letošním roce bude zpracovaná projektová dokumentace, příští rok by mělo být posunutí přechodu realizováno z finančních prostředků BESIP.

 

Věříme, že realizací  plánovaných akcí dojde ke zvýšení bezpečnosti účastníků provozu, ke zklidnění dopravy, k zamezení nežádoucího průjezdu vozidel a ke snížení negativních vlivů dopravy na život a zdraví obyvatel.

 

 

vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 01/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý