Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor životního prostředí a dopravy - Doprava


<< zpět na seznam článků
ikonka14.08.2008

Bezpečná cesta do školy

BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY

Tento projekt byl zahájen na podzim 2007 Žákovským zastupitelstvem Libuš působícím na Základní škole Meteorologická ve spolupráci s MČ Praha - Libuš a občanskými sdruženími Oživení a Pražské matky. Cílem projektu bylo zmapovat nebezpečná přístupová místa do ZŠ. Na základě sumarizace rizikových míst a sepsaných návrhů k řešení žáky základní školy, zajistil Magistrát hl. města Prahy u Ústavu dopravního inženýrství vypracování dopravní studie. O variantních řešeních 3 kritických míst uvedených v dopravní studii jednala dne 16.6.2008 pracovní skupina, složena z členů žákovského zastupitelstva, ředitele a učitelů ZŠ Meteorologická, pracovníků Úřadu MČ Praha - Libuš, zástupců Magistrátu HLMP a Technické správy komunikací HLMP,  ředitele Městské policie a zástupce občanského sdružení Oživení. Pracovní skupina se shodla na dopravním řešení 3 problematických míst v blízkosti školy:

1)      Křižovatka Skalská - Meteorologická: posunutí stávajícího přechodu pro chodce od křižovatky jižním směrem do ulice Skalská včetně vybudování bezbariérových úprav chodníkové hrany a instalace bezpečnostního zábradlí.

Termín realizace: Magistrát HLMP zařadí návrh do investičních akcí na příští rok.

2)      Ulice Nad Šejdrem: zjednosměrnění části ulice Nad Šejdrem.

Termín realizace: dopravní řešení tohoto místa je nejlevnější, bude zrealizováno na náklady MČ Praha - Libuš do konce září 2008.

3) Přechod pro chodce přes ulici Libušská, u autobusové zastávky U Libušské sokolovny:   vybudování dělícího ostrůvku. Řešení tohoto místa je po finanční i stavební stránce nejnáročnější. Magistrát zadá Technické správě komunikací zpracování projektu. Realizace se předpokládá v příštím roce.

Jedno opatření ke zklidnění dopravy, vyplývající z projektu, již bylo realizováno. U autobusové zastávky U Libušské sokolovny došlo k úpravě jízdních pruhů u přechodu pro chodce (více v příspěvku „Bezpečnostní pásy Rocbinda").

 

 

1 2 3
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 01/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý