Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor životního prostředí a dopravy - Doprava


<< zpět na seznam článků
ikonka10.01.2008

Investiční akce dokončené v roce 2007

V loňském roce bylo na území naší městské části dokončeno několik investičních akcí: kompletní rekonstrukce ulice Libušské a části Dobronické, rekonstrukce povrchů vozovek některých ulic na Libuši, vybudování chodníku v ulici U Bazénu a v areálu mateřské školy Ke Kašně.

Rekonstrukce ulice Libušské a Dobronické

Největší investiční akcí, která na naší městské části probíhala v letech 2006 a 2007 byla rekonstrukce ulice Libušské v úseku od ulice Mirotické (na severu) k otočce autobusů u sídliště Písnice (na jihu)  a rekonstrukce části ulice Dobronické.

Předmětem projektu byla komplexní úprava uličního prostoru, a to vozovek, chodníků a zeleně, nové veřejné osvětlení, dobudování některých inženýrských sítí a chybějících přípojek, kompletní odvodnění vozovky a zřízení světelné signalizace.

Stavba byla realizována po etapách tak, aby byla ve všech fázích výstavby zajištěna dopravní obslužnost dané lokality.

Investorem této akce byl Magistrát hl.m. Prahy - Odbor městského investora, zároveň byl v rámci Strukturálního fondu ERDF spolufinancován Evropskou unií, na projekt byla také poskytnuta dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu hl.m. Prahy.

Celkové náklady projektu činily 151,583.014 - Kč, z toho:

-         Dotace ze Strukturálního fondu ERDF  ve výši 29 500 000,- Kč

-         Dotace ze státního rozpočtu ve výši 17 287 000,- Kč

-         Dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 12 213 000,- Kč

-         Zbývající část nákladů ve výši 92 583 014,- Kč financoval Magistrát hl.m. Prahy - OMI

 

Oprava povrchů  některých ulic na Libuši

V závěru loňského roku byla dokončena rekonstrukce povrchů vozovek a chodníků v lokalitě RD v ulicích Drůbežářská, Husařská, Burianova, Chladírenská a části ulice V Koutě.

Investorem této akce byl Magistrát hl.m. Prahy - Odbor městského investora.

 

Vybudování nových chodníků

V ulici U Bazénu v části od ulice Libušské ke vchodu do SOU a v areálu mateřské školy v ulici Ke Kašně byly vybudovány nové chodníky. Rekonstrukci chodníků si vynutil jejich velmi špatný technický stav.

Investorem těchto akcí byla Městská část Praha - Libuš, na opravě chodníku v MŠ Ke Kašně  se finančně podílela také sama mateřská školka.

1 2 3 4 5 6
vymezovací obrázek

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 12/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý