Omezení fungování úřadu MČ Praha-Libuš v souvislosti s koronavirem

I n f o r m a c e   o b č a n ů m

Fungování Úřadu městské části Praha-Libuš

Úřad městské části Praha-Libuš přistoupil s platností od 16. března 2020 k dočasnému omezení kontaktu s veřejností.  Úřad není uzavřen, funguje, pouze žádáme občany, aby odložili vyřizování méně důležitých věcí na pozdější dobu, aby preferovali elektronické  podání a vyřízení své žádosti, u neodkladných záležitostí kontaktujte předem příslušné odbory na těchto telefonních číslech:

Odbor kancelář starosty - 261711380,  244471884

Odbor ekonomický - 244090100

Odbor správní a školství - 244021421, 244 021 423

Odbor správy majetku a investic - 244021426

Odbor životního prostředí a dopravy - 244021425

Úřední hodiny pro veřejnost s účinností od 16. března 2020 do odvolání

Pondělí  :  9.00 – 12.00 hodin
Středa :     9.00 – 12.00 hodin

I v úředních hodinách budou budovy ÚMČ Praha-Libuš uzamčené. Prosíme občany, aby si zazvonili na příslušný odbor, sdělili svoji žádost a na základě posouzení zaměstnance úřadu budou vpuštěni k vyřízení své žádosti. Podmínkou vstupu občana do budovy úřadu s účinností od 18.3.2020 je nasazený respirátor, rouška nebo šátek!!!!

Termín úhrady místního poplatku ze psů  se prodlužuje z 31.3.2020 do 30.6.2020.

O případných dalších změnách ve fungování ÚMČ Vás budeme informovat!

Akce pro veřejnost jsou do odvolání zrušeny!

V Praze–Libuši dne 16.3.2020

Jindřich Sochůrek v.r.
tajemník ÚMČ