Od 18.3.2020 jsou uzavřeny všechny mateřské školy zřízené městskou částí

Rada městské části Praha-Libuš dne 17.3.2020 Praha-Libuš souhlasila s přerušením provozu zřizovaných mateřských škol a s nimi souvisejících školských zařízení na základě vyhodnocení aktuálního situace zájmu o provoz těchto mateřských škol paní ředitelkami těchto škol na základě závažných důvodů, které z organizačních a technických příčin znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání, a to v souladu s  §3 odst. 2 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání s účinností od 18. 3. 2020 od 6:00 hodin do odvolání; jedná se o:

  • Mateřskou školu K Lukám, K Lukám 664/1, 142 00 Praha 4 – Libuš,
  • Mateřskou školu Ke Kašně, Ke Kašně 334/14, 142 00 Praha 4 – Písnice,
  • Mateřskou školu Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – Libuš,
  • Mateřskou školu Mezi Domy, Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha 4 – Písnice.

Rada městské části Praha-Libuš ukládá ředitelkám výše jmenovaných mateřských škol informovat o způsobu zajištění péče o děti v době přerušení provozu mateřských škol v souladu s Usnesením vlády ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření.

Podrobnější informace jsou v přílohách.

Pro další informace v závislosti na vývoji situace sledujte webové stránky školy.