Omezení fungování Úřadu městské části Praha-Libuš - aktuální úřední hodiny

Úřad městské části Praha-Libuš přistoupil s platností od 12. října 2020 k dočasnému omezení kontaktu s veřejností.  

V upravených úředních hodinách preferujeme individuální možnost objednání se předem.

 Úřední hodiny pro veřejnost s účinností od 12. října 2020

Pondělí  :  8.00 – 13.00 hodin

Středa :    12.00 – 17.00 hodin

Odbor kancelář starosty -   261711380,  244471884
Odbor ekonomický -  244090100                                                      
Odbor správní a školství - 244021421, 244 021 423 (CZECH POINT, ověřování podpisů, evidence obyvatel)                                                      
Odbor správy majetku a investic -  244021426                                                     
Odbor životního prostředí a dopravy  - 244021425