Dne 3. 3. 2021 je uzavřen pro veřejnost odbor správní a školství ÚMČ Praha-Libuš na adrese K Lukám 664