Úřední deska

Kategorie Názevseřadit sestupně Vyvěšeno Svěšeno Dokument
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmou pozemek parc.č. 400/6 v k.ú. Libuš o výměře 343 m2 oddělený z pozemku parc.č. 400/1 k.ú. Libuš dle geometrického plánu číslo 1530-21/2013 předem známým zájemcům panu Tomáši a Vladislavu Drtinovi.

15.3.2017 31.3.2017 posta 224.pdf (pdf, 248.12 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku parc.č. 318 v k.ú. Libuš, obec Praha pro umístění reklamního zařízení

6.11.2012 22.11.2012 2012 11 06 .pdf (pdf, 436.05 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout nemovitého majetku, bytu 3+1 v objektu ZŠ Meteorologická, obec Libuš předem známému zájemci panu Pavlu Juhosovi.

6.11.2017 22.11.2017 posta 691.pdf (pdf, 68.66 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout nemovitý majetek na pozemku parc. č. 428/20 v k.ú. Libuš, ul. Obrataňská, Praha 4.

16.2.2012 5.3.2012 0979.pdf (pdf, 330.04 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout nemovitý majetek na pozemku parc. č. 843/1 k.ú Písnice.

4.11.2011 21.11.2011 0874.pdf (pdf, 481.65 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout nemovitý majetek, domovnický byt 2+1 v objektu MŠ Lojovická 557, k.ú. Libuš.

18.2.2013 6.3.2013 0037.pdf (pdf, 335.53 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout nemovitý majetek, parc. č. 290/1 v k.ú. Písnice.

5.9.2012 21.9.2012 0219.pdf (pdf, 1.3 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout nemovitý majetek, parc.č. 240 v k.ú. Písnice, obec Praha.

7.8.2012 23.8.2012 0192.pdf (pdf, 345.14 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout předem známému zájemci - G.A.P. education, střední škola s.r.o., nebytové prostory nacházející se v budově Základní školy Meteorologická 181, Praha 4, parc.č. 859 k.ú. Libuš, obec Praha.

27.10.2015 10.11.2015 posta 25010.pdf (pdf, 610.9 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor - kancelář v objektu č.p. 1, ulice Libušská, 142 00 Praha 4, 2 mobilní Unimo buňky umístěné u objektu č.p. 1 Libuš, na pozemku parc.č. 466 vše v k.ú. Libuš, obec Praha předem známému zájemci - Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

31.10.2017 16.11.2017 posta 661.pdf (pdf, 64.07 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor - kancelář včetně příslušenství o výměře 26/98 m2 v objektu č.p. 1 Libuš, ulice Libušská, 142 00 Praha 4 na pozemku parc.č. 466 k.ú. Libuš. Zveřejňuje záměr pronájmu 2 mobilní Unimo buňky umístěných u objektu č.p. 1 Libuš, na pozemku parc.č. 466 k.ú. Libuš, vše obec Praha předem známému zájemci Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů.

13.4.2016 29.4.2016 posta 0422.pdf (pdf, 686.64 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronájmu nemovitého majetku, se kterým má Městská část Praha-libuš na základě § 1, zákona číslo 172/1991 Sb., oprávnění nakládat jako vlastník a to sportoviště Klokotská č.p. 1033/1 na pozemcích prac.č. 557/118 a 557/110 k.ú. Libuš, obec Praha uvedenými na LV 849 předem známému zájemci Základní škole Wonderland Academy s.r.o., U Školky 880, Praha 4 - Šeberov na dobu neurčitou v rozsahu 2 hod/týdně.

6.1.2016 22.1.2016 posta 001.pdf (pdf, 338.47 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronájmu nemovitého majetku, se kterým má Městská část Praha-Libuš oprávnění nakládat jako vlastní a to vymezených prostor o celkové ploše 44,12 m2 v přízemí v dubově Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 - Písnice.

8.4.2016 25.4.2016 posta 0381.pdf (pdf, 416.45 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronájmu předem známému zájemci - Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

5.10.2017 23.10.2017 posta 592.pdf (pdf, 70.92 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - zveřejňuje záměr vypůjčit nebytové prostory předem známému zájemci - Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, nebytové prostory se nacházejí v budově č.p. 81, ulice Libušská, Praha 4

29.12.2015 14.1.2016 posta 2737.pdf (pdf, 788.47 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr využití pozemků nebo jejich částí dle přílohy číslo 1 uvedeny na LV 849 pro k.ú. Libuš, obec Praha na LV 530 v k.ú. Písnice, obec Praha. 1. Pro trvalé stavby se samostatným účelovým určením - pražského metra trasy D. 2. Pro uložení věcných břemen na kabelová vedení v souvislosti se stavbou metra trasy D. 3. Dočasnou výpůjčku pozemků po dobu stavby metra D.

6.6.2016 22.6.2016 posta 0613.pdf (pdf, 303.03 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene l pozemku parc.č. 1145/2 v k.ú. Libuš, obec Praha.

23.9.2015 9.10.2015 posta 2381.pdf (pdf, 532.44 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr, změny smluvních podmínek spočívajících ve zvýšení ceny za pronájem bytu, se kterým má Městská část Praha-Libuš na základě § 1, zákona číslo 172/1991 Sb., o oprávnění nakládat jako vlastník a to bytu 2+1, o celkové ploše 61, 10 m2, v objektu MŠ K Lukám 664, k.ú. Praha-Libuš, obec Praha, LV 849 předem známému zájemci (stávající nájemník) paní Marii Coufalové, K Lukám 664, 142 00 Praha 4.

25.4.2016 11.5.2016 posta 0465.pdf (pdf, 532.03 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš informuje o očkování psů a koček, které proběhne 14. 5. 2014 před Ú MČ Praha-Libuš a prodejnou Zoohaus v Písnici.

15.4.2014 15.5.2014 posta 0431.pdf (pdf, 392.88 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš informuje občany o otevíracích a úředních hodiních o nadcházejících vánočních prázdninách.

10.12.2012 2.1.2013 uredni hodiny vanoce.pdf (pdf, 154.32 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš informuje občany v souvislosti s loňskými povodněmi majitele zasažených nemovitostí.

19.5.2014 4.6.2014
Úřední deska

MČ Praha-Libuš si dovoluje oznámit, že dne 16. října 2017 bude z technických důvodů pro veřejnost uzavřen odbor ekonomický.

3.10.2017 17.10.2017 posta 573.pdf (pdf, 28.55 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš si dovoluje oznámit, že dne 29. 9. 2017 bude z technických důvodů Úřad městské části Praha-Libuš pro veřejnost uzavřen.

21.9.2017 2.10.2017 posta 561.pdf (pdf, 29.65 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemenu k pozemku parc.č. 155/1 v k.ú. Písnice.

27.8.2014 12.9.2014 posta 0876.pdf (pdf, 435.17 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemenu k pozemku parc.č. 390/9, 319 v k.ú. Libuš.

27.8.2014 12.9.2014 posta 0878.pdf (pdf, 572.56 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemenu k pozemku parc.č. 599, 1149/1, 1150, 684 v k.ú. Libuš.

27.8.2014 12.9.2014 posta 0880.pdf (pdf, 555.89 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemenu k pozemkům parc.č. 5, 53/19, 53/20, 53/24, 75/1 v k.ú. Písnice.

27.8.2014 12.9.2014 posta 0879.pdf (pdf, 791.39 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemenu k pozemkům parc.č. 922/10, 932/3 v k.ú. Písnice.

27.8.2014 12.9.2014 posta 0877.pdf (pdf, 454.16 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš zveřejňuje záměr projednat zřízení věcnho břemene k pozemkům parc.č. 155/6, 290/1 a 927/1 v k.ú. Písnice, obec Praha.

20.12.2012 7.1.2013 0353.pdf (pdf, 4.42 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš – Záměr o výpůjčce předem známému zájemci

22.10.2012 7.11.2012 2012 10 22 3.pdf (pdf, 441.23 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš – Záměr o výpůjčce předem známému zájemci

22.10.2012 7.11.2012 2012 10 22 2.pdf (pdf, 436.69 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš – Záměr o výpůjčce předem známému zájemci

22.10.2012 7.11.2012 2012 10 22 1.pdf (pdf, 1.37 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš – Záměr projednat směnu pozemků

23.10.2012 8.11.2012 0298.pdf (pdf, 462.98 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš – Zveřejňuje záměr prodat nemovitý majetek, parc.č. 259/1 k.ú. Písnice.

15.4.2011 2.5.2011 ccf15042011 00002.pdf (pdf, 509.7 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš- Rozpočtová změna č. 3 v roce 2013.

5.12.2013 23.12.2013 posta 00519.pdf (pdf, 751.09 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš- Zveřejňuje záměr projednat nakládání s nemovitým majetkem - prodej části pozemku z důvodu zateplení bytového domu na ul. Na Domovině 685 - 686 obec Praha, parc.č. 557/41 v k.ú. Libuš.

3.4.2014 21.4.2014 posta 0385.pdf (pdf, 492.91 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Troja - Oznámení o volném pracovím místu - referent/referentka životního prostředí.

22.4.2015 7.5.2015 posta 1796.pdf (pdf, 568.67 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Troja - Oznámení o volném pracovním místu, referent/referentka životního prostředí.

21.8.2017 11.9.2017 posta 497.pdf (pdf, 109.61 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Troja - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - hlavní účetní, rozpočtář/rozpočtářka.

31.8.2016 21.9.2016 posta 0911.pdf (pdf, 535.53 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Újezd - Vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Vodnická, Praha 4 - Újezd u Průhonic.

19.10.2017 20.11.2017 posta 636.pdf (pdf, 118.78 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - hlavní účetní

27.7.2016 16.8.2016 posta 0828.pdf (pdf, 652.7 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - sociální pracovník

27.7.2016 31.8.2016 posta 0829.pdf (pdf, 818.15 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, Referent územního rozvoje - Odbor majetku, rozvoje a investic.

4.7.2017 24.7.2017 posta 413.pdf (pdf, 476.22 KB)
Úřední deska

Městská část Praha - Kunratice - Oznámení veřejnou vyhláškou k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na obsazení místa údržbář, úklid komunikací.

4.10.2011 18.11.2011 0829.pdf (pdf, 527.13 KB)
Úřední deska

Městská část Praha - Libuš - Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva dne 15. 11. 2010.

5.11.2010 16.11.2010
Úřední deska

Městská část Praha - Satalice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí úřadu - tajemník úřadu Městské části Praha - Satalice.

4.1.2012 23.1.2012 0939.pdf (pdf, 813.29 KB)
Úřední deska

Městská část Praha - Šeberov - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci referenta státní správy úřadu MČ.

29.6.2011 3.10.2011 0774.pdf (pdf, 557.44 KB)
Úřední deska

Městská část Praha - Šeberov - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci tajemníka úřadu MČ.

29.6.2011 3.10.2011 0775.pdf (pdf, 574.15 KB)
Úřední deska

Městská část Praha - Troja - Vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Kazankou, Praha 7 - Troja.

1.4.2014 16.5.2014
Úřední deska

Městská část Praha - Troja vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola na Kazankou, Praha 7 - Troja.

22.5.2014 24.6.2014 posta 0574.pdf (pdf, 476.52 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 11 - Oznámení o uložení písemnosti, Anbina, s.r.o.

6.3.2017 22.3.2017 posta 195.pdf (pdf, 114.59 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 4 - Oznámení I. zahájení územního řízení o dělení a scelování pozemků II. zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k ústnímu jednání - Soubor rodinných domů Nové Dvory včetně napojení na inženýrské sítě.

3.6.2013 19.6.2013 posta 0043.pdf (pdf, 785.82 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 4 - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - Oprava retenční nádrže Rezerva v Praze - Kunraticích.

15.4.2014 2.5.2014 posta 0429.pdf (pdf, 914.32 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 4 - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Trasa I.D metra v Praze, provozní úsek I.D. Náměstí Míru - Depo Písnice.

17.7.2013 2.8.2013 posta 00138.pdf (pdf, 2.4 MB)
Úřední deska

Městská část Praha 4 - Rozhodnutí - zamítnutí dělení a scelování pozemků parc.č. 3124/1 a 3152/2 v k.ú. krč v Praze 4 pro potřebu umístění stavby nazvané Soubor rodinných domů Nové Dvory.

10.9.2013 26.9.2013 posta 00251.pdf (pdf, 3.9 MB), vr - zadavaci dokumentace.pdf (pdf, 2.73 MB), zelen.jpg (jpg, 1.15 MB), technicke podminky 3.pdf (pdf, 234.64 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 4 - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - oprava retenční nádrže Rezerva v Praze - Kunraticích.

18.12.2014 5.1.2015 posta 1330.pdf (pdf, 1.17 MB)
Úřední deska

Městská část Praha-Kolovraty - Vyhlášení konkursního řízení na fuknci ředitele-ředitelky Mateřské školy Praha-Kolovraty.

17.2.2012 2.4.2012 0982.pdf (pdf, 466.69 KB)
Úřední deska

Městská část Praha-Kolovraty - Vyhlášení konkursního řízení na fuknci ředitele-ředitelky Základní školy Praha-Kolovraty.

17.2.2012 3.4.2012 0981.pdf (pdf, 454.81 KB)
Úřední deska

Městská část Praha-Kunratice - Oznámení veřejnou vyhláškou k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na obsazení místa úklid komunikací.

4.10.2011 18.11.2011 0830.pdf (pdf, 500.25 KB)
Úřední deska

Městská část Praha-Libuš - Hledá zájemce na obsluhu hřiště v ul. Klokotská.

18.4.2014 5.5.2014 posta 0446.pdf (pdf, 273.61 KB)
Úřední deska

Městská část Praha-Libuš - Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2012.

1.3.2012 21.3.2012 0005.pdf (pdf, 441.21 KB)
Úřední deska

Městská část Praha-Libuš - Vyhlašuje grantové programy na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš pro rok 2012.

31.1.2012 1.3.2012 0964.pdf (pdf, 4.76 MB)
Úřední deska

Městská část Praha-Libuš - Vyhlašuje programy na podporu veřejně prospěšných aktivit v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21.

1.2.2012 2.3.2012 0964.pdf (pdf, 4.76 MB)
Úřední deska

Městská část Praha-Libuš - Výroční zpráva městské části Praha-Libuš zveřejněná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.

6.2.2017 22.2.2017 posta 104.pdf (pdf, 152.39 KB)
Úřední deska

Městská část Praha-Libuš - výroční zpráva za rok 2011.

2.3.2012 19.3.2012 0009.pdf (pdf, 361.39 KB)
Úřední deska

Městská část Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pojednat pronájem částí pozemků parc.č. 910/69 a 910/81 v k.ú. Písnice.

4.9.2014 22.9.2014 posta 0918.pdf (pdf, 1.07 MB)
Úřední deska

Městská část Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat prodej pozemku parc.č. 240 v k.ú. Písncie uvedeného na LV 530 pro k.ú. Libuš, obec Praha

24.10.2016 9.11.2016 posta 1058.pdf (pdf, 642 KB)
Úřední deska

Městská část Praha-Lipence - Vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele-ředitelky Základní školy Praha-Lipence.

30.1.2012 2.4.2012 0961.pdf (pdf, 634.88 KB)
Úřední deska

Městská část Praha-Lysolaje - Vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Pampeliška.

8.8.2013 26.8.2013 posta 00170.pdf (pdf, 318.2 KB)
Úřední deska

Městská část Praha-Velká Chuchle - Pozvánka na sportovně - společenskou akci - Metropolitní štafetový závod městských částí.

22.5.2013 8.7.2013 posta 222.pdf (pdf, 405.8 KB)
Úřední deska

Městský soud v Praze - Vyrozumění o probíhajícím řízení

10.10.2012 26.10.2012 2012 10 10.pdf (pdf, 309.27 KB)
Úřední deska

Městský úřad Duchcov - Opravné rozhodnutí, oprava zřejmých nesprávností - Rekonstrukce chodníků město Duchcov, 1. etapa.

18.8.2016 5.9.2016 posta 0879.pdf (pdf, 791.39 KB)
Úřední deska

Městský úřad Duchcov - Oznámení o zahájení stavebního řízení ve věci stavby - Rekonstrukce chodníků město Duchkov, 1. etapa.

12.8.2016 29.8.2016 posta 0863.pdf (pdf, 657.82 KB)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, Exekutorský úřad Praha 7 - Exekuční příkaz.

20.4.2016 19.5.2016 posta 0445 opr.pdf (pdf, 481.35 KB)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, Exekutorský úřad Praha 7 - Usnesení o dražebním jednání - odročení na neurčito.

9.3.2015 25.3.2015 posta 1612.pdf (pdf, 486.11 KB)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor - Exekuční příkaz na provedení exekuce prodejem nemovistosti povinného.

23.3.2012 10.4.2012 0041.pdf (pdf, 3.48 MB)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor - Exekuční příkaz na provedení exekuce prodejem nemovitosti povinného.

23.3.2012 10.4.2012 0040.pdf (pdf, 1.86 MB)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce

27.2.2017 7.4.2017 posta 177.pdf (pdf, 522.45 KB)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce.

23.3.2016 1.6.2016 posta 0308.pdf (pdf, 1.57 MB)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce.

24.8.2016 30.9.2016 posta 0897.pdf (pdf, 1.53 MB)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor - Zveřejnění exekučního příkazu na provedení exekuce prodejem nemovistí povinného.

25.1.2012 10.2.2012 0951.pdf (pdf, 801.11 KB)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor, exekutorský úřad Praha 7 - Usnesení - dražební vyhláška.

28.1.2013 28.2.2013 0021.pdf (pdf, 2.3 MB)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7 - Usnesení - rozhodnutí o provedení exekuce dražební vyhláškou.

27.11.2013 17.1.2014 posta 00495.pdf (pdf, 1.64 MB)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7 - Usnesení o dražební vyhlášce.

22.1.2015 9.2.2015 posta 1427.pdf (pdf, 1.4 MB)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7 - Usnesení o dražební vyhlášce.

21.6.2016 5.8.2016 posta 0695.pdf (pdf, 1.46 MB)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7 - Usnesení o zrušení dražební vyhlášky č.j. EX 407/11-112 ze dne 18.1.2113.

18.2.2013 6.3.2013 0036.pdf (pdf, 580 KB)
Úřední deska

Mgr. Hynek Sekyra - Usnesení o dražební vyhlášce o provedení dražby nemovité věci

24.10.2016 22.11.2016 posta 1059 exekuce.pdf (pdf, 1.63 MB)
Úřední deska

Mgr. Ivana Pýchová, Exekutorský úřad Praha 2 - Usnesení - Odročení exekuce na neurčito.

24.6.2013 10.7.2013 posta 00091.pdf (pdf, 161.28 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor - Dražební vyhláška.

31.10.2016 30.11.2016 posta 1079.pdf (pdf, 1.52 MB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - Usnesení - dražební vyhláška.

27.10.2017 30.11.2017 processed posta 655.pdf (pdf, 114.65 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - usnesení o dražební vyhlášce.

17.1.2018 21.2.2018 processed drazebni vyhlaska.pdf (pdf, 230.37 KB)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola - Dražební vyhláška.

16.11.2015 13.1.2016 posta 2580.pdf (pdf, 1.32 MB)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola - Exekutorský úřad Brno - město - Usnesení o dražební vyhlášce.

27.11.2014 29.12.2014 posta 1254.pdf (pdf, 1.34 MB)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno - město - dražební vyhláška.

3.9.2015 6.10.2015 drazebni vyhlaska.pdf (pdf, 405.58 KB)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor - Exekutorský úřad Brno - město - Dražební vyhláška.

13.12.2017 24.1.2018 processed posta 782.pdf (pdf, 258.34 KB)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor - Exekutorský úřad Brno - město - Dražební vyhláška.

13.12.2017 24.1.2018 processed posta 783.pdf (pdf, 254.59 KB)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor - Exekutorský úřad Brno - město - Dražební vyhláška.

13.12.2017 24.1.2018 processed posta 784.pdf (pdf, 256.25 KB)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor - Exekutorský úřad Brno - město - Dražební vyhláška.

13.12.2017 24.1.2018 processed posta 785.pdf (pdf, 254.54 KB)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor - Exekutorský úřad Brno - město - Dražební vyhláška.

13.12.2017 24.1.2018 processed posta 786.pdf (pdf, 256.49 KB)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor - Exekutorský úřad Brno - město - Dražební vyhláška.

13.12.2017 24.1.2018 processed posta 787.pdf (pdf, 267.04 KB)

Stránky