Úřední deska

Kategorie Název Vyvěšeno Svěšenoseřadit sestupně Dokument
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Na MOčále, Třebějická a Na Jezerách v Praze 4 - Libuši

22.11.2019 9.12.2019 skm c25819112215130.pdf (pdf, 360.04 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 7. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Libuš v pondělí dne 9. 12. 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Libušská č.p. 1

2.12.2019 10.12.2019 program z 2019 12 09.pdf (pdf, 24.63 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném jednání nad návrhem územní studie Sídliště a okolí budocí stanice metra D Libuš 

21.10.2019 10.12.2019 skm c25819102115130.pdf (pdf, 194.47 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

22.11.2019 11.12.2019 2307 19.pdf (pdf, 296.32 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

28.11.2019 11.12.2019 skm c25819112814381.pdf (pdf, 85.14 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lesu v Praze 4 - Libuši

28.11.2019 11.12.2019 skm c25819112814380.pdf (pdf, 327.57 KB)
Úřední deska

Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Praha-východ - rozhodnutí o dražební vyhlášce 

22.11.2019 12.12.2019 processed 3116 19.pdf (pdf, 340.35 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav, Územního plánu sídleního útvaru hlavního města Prahy 

4.11.2019 12.12.2019 skm c25819110421360.pdf (pdf, 208.65 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředník: vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš 

28.11.2019 16.12.2019 skm c25819112813290.pdf (pdf, 114.48 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace  - Dodávka vybavení pro Jednotku dobrovolných hasičů Praha-Písnice

5.12.2019 17.12.2019 skm c25819120512400.pdf (pdf, 209.56 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru správního a škloství Úřadu městské části Praha-Libuš

4.11.2019 19.12.2019 skm c25819110417332.pdf (pdf, 105.52 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy, prodloužení stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Vrtilce v Praze 4 - Písnici 

6.12.2019 23.12.2019 skm c25819120609031.pdf (pdf, 224.6 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy, prodloužení stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lukám v Praze 4 - Libuši

6.12.2019 23.12.2019 skm c25819120609030.pdf (pdf, 201.97 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Novodvorská, Zbudovská a Zlatokurunská v Praze 4 - Libuši a Kamýku

12.12.2019 30.12.2019 skm c25819121211470.pdf (pdf, 284.71 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš II., III., IV. třídy   

13.12.2019 30.12.2019 skm c25819121315400.pdf (pdf, 216.22 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Rozpočtu na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkových organizací

18.1.2019 31.12.2019 skm c25819011813210.pdf (pdf, 45.3 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - informuje občany o otevíracích a úředních hodinách o nadcházejícíh vánočních svátcích 

10.12.2019 2.1.2020 skm c25819121015120.pdf (pdf, 26.95 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny U 933/02, Územního plánu sídleního útvaru hlavního města Prahy 

28.11.2019 7.1.2020 skm c25819112814371.pdf (pdf, 177.41 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace  - Modernizace plynové kotelny v ZŠ Meteorologická

3.12.2019 14.1.2020 skm c25819120314430.pdf (pdf, 332.09 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení vydání změn vlny 01 úprav U 1004/01 a U 1244/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 

6.12.2019 15.1.2020 skm c25819120614232.pdf (pdf, 181.72 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení vydání změn vlny 01 úprav U 1004/01 a U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 

6.12.2019 15.1.2020 skm c25819120614231.pdf (pdf, 193.26 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška, oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn  Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

6.12.2019 15.1.2020 skm c25819120614230.pdf (pdf, 206.46 KB)
Úřední deska

 Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

12.12.2019 15.1.2020 processed skm c25819121211411.pdf (pdf, 281.72 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška   

12.12.2019 15.1.2020 processed skm c25819121211460.pdf (pdf, 103.26 KB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 9, soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda - Dražební vyhláška

12.12.2019 16.1.2020 processed skm c25819121211410.pdf (pdf, 471.19 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

13.12.2019 22.1.2020 processed skm c25819121315410.pdf (pdf, 248.15 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

13.12.2019 22.1.2020 skm c25819121315411.pdf (pdf, 315.17 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, referent Odboru kancelář starosty Úřadu městské části Praha-Libuš

8.1.2020 27.1.2020 vr referent oks.pdf (pdf, 113 KB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodutí, stavební povolení, Tramvajová trať Modřany - Libuš, 1. etapa

9.1.2020 27.1.2020 tt modrany - libus 1. etapa sp .pdf (pdf, 526.54 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

13.12.2019 29.1.2020 processed skm c25819121315401.pdf (pdf, 245.7 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - pozvána na ples SDH Libuš, v sobotu dne 2. 1. 2020.

22.1.2020 3.2.2020 ples sdh libus.pdf (pdf, 152.34 KB)
Úřední deska

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice - Dražební vyhláška

17.12.2019 6.2.2020 processed skm c25819121715360.pdf (pdf, 360.46 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Výzva, seznámní s podklady rozhodnutí, zástavba skupiny 16 řadových rodinných domů, Libuš, pri ulici V Hrobech

24.1.2020 10.2.2020 skm c25820012414400.pdf (pdf, 320.55 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 1. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Libuš v pondělí dne 10. 2. 2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Libušská č.p. 1

3.2.2020 11.2.2020 svolani zasedani 2020 02 10.pdf (pdf, 39.17 KB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k vyjádření k podanému odvolání - Tramvajová trať Modřany - Libuš, 1. etapa

28.1.2020 13.2.2020 skm c25820012815310.pdf (pdf, 802.81 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout bytovou jednotu o dispozici 2+1 v objektu MŠ Lojovická předem známému zájemci paní Petře Lehovcové

29.1.2020 14.2.2020 skm c25820012915300.pdf (pdf, 58.68 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout bytovou jednotu o dispozici 2+1 v objektu MŠ Lojovická předem známému zájemci paní Petře Lehovcové po dobu jednoho roku

29.1.2020 14.2.2020 processed zamer pani lehovcova.pdf (pdf, 40.07 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Zveřejňuje záměr vypůjčit část budovy (ul. Ladislava Coňka), která je součástí pozemku parc .č. 341 v j,p, Písnice předem známému zájemci Hlavní město Praha, Městská policie hl. m. Prahy. Praha 10 na dobu od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020

31.1.2020 17.2.2020 skm c25820013111280.pdf (pdf, 173.97 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

13.1.2020 20.2.2020 skm c25820011312240.pdf (pdf, 183.91 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lukám v Praze 4 - Libuši      

5.2.2020 21.2.2020 skm c25820020510312.pdf (pdf, 216.99 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Vrtilce v Praze 4 - Libuši   

5.2.2020 21.2.2020 skm c25820020510320.pdf (pdf, 247.53 KB)

Stránky