Úřední deska

Kategorie Název Vyvěšeno Svěšenoseřadit sestupně Dokument
Úřední deska

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kladně - Veřejná vyhláška, oznámení o uložení písemnosti - Vladimír Tošovský.

9.1.2014 27.1.2014 posta 008.pdf (pdf, 251.93 KB)
Úřední deska

MHMP - Výzva - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice.

9.1.2014 27.1.2014 posta 007.pdf (pdf, 352.97 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pojednat nakládání s nemovitým majetkem - prodej části pozemku z důvodů zateplení bytového domu v ul. Na Domovině 682/18, parc.č. 557/43 v k.ú. Libuš, obec Praha.

10.1.2014 27.1.2014 posta 0015.pdf (pdf, 1.16 MB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Strašnice.

8.1.2014 6.2.2014 posta 006.pdf (pdf, 382.24 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o pokračování stavebního řízení - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0010, Komunikace Libušská - část B. Okružní křižovatka Libušská - Kunratická spojka.

24.1.2014 10.2.2014 posta 0065.pdf (pdf, 1.58 MB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Libeň.

13.1.2014 11.2.2014 posta 0019.pdf (pdf, 193.36 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2014.

27.1.2014 12.2.2014 posta 0077.pdf (pdf, 1.73 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o svolání 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na středu 12. 2. 2014.

4.2.2014 13.2.2014 posta 0111.pdf (pdf, 1.03 MB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Holyně.

16.1.2014 14.2.2014 posta 0035.pdf (pdf, 1.07 MB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 14. 2 .2014.

3.2.2014 17.2.2014 posta 0099.pdf (pdf, 266.22 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 18. 2. 2014.

3.2.2014 19.2.2014 posta 0101.pdf (pdf, 237.19 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 17. 2. 2014.

3.2.2014 19.2.2014 posta 0105.pdf (pdf, 1.07 MB)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o projednání návrhu nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze - Pražské stavební předpisy.

21.1.2014 19.2.2014 posta 0050.pdf (pdf, 915.33 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výroční zpráva za rok 2013.

6.2.2014 24.2.2014 posta 0132.pdf (pdf, 253.52 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Ďáblice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce tajemník/tajemnice ÚMČ Praha - Ďáblice.

23.1.2014 25.2.2014 posta 0059.pdf (pdf, 868.24 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2014.

14.2.2014 3.3.2014 posta 0167.pdf (pdf, 2.27 MB)
Úřední deska

Správa služeb HMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

2.1.2014 3.3.2014 posta 00641.pdf (pdf, 243.31 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 4 v roce 2013.

14.2.2014 3.3.2014 posta 0166.pdf (pdf, 488.69 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Nebušice.

31.1.2014 3.3.2014 posta 0093.pdf (pdf, 352.17 KB)
Úřední deska

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - Informace o výluce vodovodu.

17.2.2014 5.3.2014 posta 0173.pdf (pdf, 187.97 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na Údržbu zeleně v Městské části Praha-Libuš.

4.2.2014 6.3.2014 posta 0112.pdf (pdf, 1.4 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - umístění dopravního značení na komunikaci Borotínská a Božejovická v Praze 4 - Libuši.

19.2.2014 7.3.2014 posta 01820001.pdf (pdf, 769.21 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2833/00, Územního plánu sídelného útvaru hl. m. Prahy.

24.1.2014 10.3.2014 posta 0066.pdf (pdf, 691.17 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu celoměstsky významné změny Z 2838/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

5.2.2014 10.3.2014 posta 0128.pdf (pdf, 4.04 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Usnesení o zániku mandátu zastupitele p. Hnaťuka.

24.2.2014 12.3.2014 posta 0194.pdf (pdf, 232.73 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat nakládání s nemovitým majetkem - prodej části pozemku z důvodu zateplení bytového domu v ulici K Lukám 650, obec Praha, parc.č. 557/30 v k.ú. Libuš.

25.2.2014 13.3.2014 posta 0197.pdf (pdf, 3.27 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat nakládání s majetkem - prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v ZŠ Meteorologická v k.ú. Libuš, obec Praha o 3 měsíce

27.2.2014 17.3.2014 posta 0213.pdf (pdf, 294.31 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - stavební úpravy v objektu MŠ č.p. 334 ul. Ke Kašně, k.ú. Písnice, MČ Praha-Libuš.

4.3.2014 20.3.2014 posta 0230.pdf (pdf, 2.1 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - stavební úpravy v objektu MŠ č.p. 334 ul. Ke Kašně, k.ú. Písnice, MČ Praha-Libuš - Dodatečná informace č. 1 k zadávací dokumentaci a pokynům pro zpracování nabídky

10.3.2014 20.3.2014 posta 0247.pdf (pdf, 378.07 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách v obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Holyně.

19.2.2014 20.3.2014 posta 0184.pdf (pdf, 250.23 KB)
Úřední deska

MČ Praha 4 - Výzva k doplnění žádosti a usnesení - Soubor rodinných domů Nové Dvory včetně napojení na inženýrské sítě

5.3.2014 21.3.2014 posta 0236.pdf (pdf, 1.28 MB), posta 1787.pdf (pdf, 3.18 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Vyhlašuje programy na podporu veřejně prospěšných aktivit v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21.

25.2.2014 27.3.2014 posta 0201.pdf (pdf, 556.24 KB), posta 0102.pdf (pdf, 1.23 MB), posta 0103.pdf (pdf, 364.45 KB), posta 0104.pdf (pdf, 1011.96 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat nakládaní s majetkem na části pozemku parc.č. 61/7 a 61/8 v k.ú. Písnice, Obec Praha.

11.3.2014 27.3.2014 posta 0302.pdf (pdf, 448.36 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat nakládaní s majetkem - bezplatná výpůjčka víceúčelové sportovní plochy v ul. Klokotská od 2. 4. 2014 do 29. 6. 2014.

11.3.2014 27.3.2014 posta 0305.pdf (pdf, 656.55 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Zličín.

27.2.2014 28.3.2014 posta 0217.pdf (pdf, 260.81 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Grantový program, Podpora projektů v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit.

14.2.2014 31.3.2014 grantovy program final 2014 pro z.pdf (pdf, 440.87 KB)
Úřední deska

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Říčanech - Oznámení o uložení písemnosti - Lenka Piňosová.

13.3.2014 31.3.2014 posta 0318.pdf (pdf, 260.99 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 1 v roce 2014.

18.3.2014 3.4.2014 posta 0326.pdf (pdf, 192.09 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí Odboru správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš

3.3.2014 3.4.2014 posta 0228.pdf (pdf, 899.82 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o svolání 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na středu 2. 4. 2014.

25.3.2014 3.4.2014 posta 0363.pdf (pdf, 284.48 KB)
Úřední deska

Úřad pro zastupování sátu ve věcech majetkových - Zveřejnění seznamu vlastníků nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon.

19.3.2014 4.4.2014 posta 0334.pdf (pdf, 977.01 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek na pozemní komunikaci Libušská v Praze 4 - Písnici.

19.3.2014 4.4.2014 posta 0335.pdf (pdf, 1.01 MB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Satalice.

10.3.2014 8.4.2014 posta 0296.pdf (pdf, 392.91 KB)
Úřední deska

MČ Praha 4 - Opravné rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí ve věci územního řízení o umístění stavby trasa I.D metra v Praze, stavba - provozní úsek I.D - Náměstí Míru - Depo Písnice

21.3.2014 8.4.2014 posta 0349.pdf (pdf, 1.36 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o pokračování řízení a pozvání k ústnímu jednání - Bytový areál Nový park Písnice, Praha-Libuš, dešťová kanalizace s retenčním příkopem.

24.3.2014 9.4.2014 posta 0356.pdf (pdf, 1006.62 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0010, komunikace Libušská - část B, Okružní křižovatka - Kunratická spojka, ul. K Mejtu.

24.3.2014 9.4.2014 posta 0358.pdf (pdf, 7.07 MB)
Úřední deska

Správa služeb HMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

10.2.2014 10.4.2014 posta 0135.pdf (pdf, 227.93 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Borotínská a Božejovická v Praze 4 - Libuši.

27.3.2014 14.4.2014 posta 0374.pdf (pdf, 943.02 KB)
Úřední deska

Soudní exekutor, JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8 - Dražební vyhláška - Radek Sedlák.

24.1.2014 18.4.2014 posta 0067.pdf (pdf, 1.16 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 1 v roce 2014.

3.4.2014 21.4.2014 posta 0384.pdf (pdf, 225.08 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš- Zveřejňuje záměr projednat nakládání s nemovitým majetkem - prodej části pozemku z důvodu zateplení bytového domu na ul. Na Domovině 685 - 686 obec Praha, parc.č. 557/41 v k.ú. Libuš.

3.4.2014 21.4.2014 posta 0385.pdf (pdf, 492.91 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Uhříněves.

26.3.2014 24.4.2014 posta 0366.pdf (pdf, 192.72 KB)
Úřední deska

MHMP - Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia - Libuš.

1.4.2014 24.4.2014 posta 0379.pdf (pdf, 212.62 KB)
Úřední deska

HMP - MHMP- Veřejné projednání - Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia - Libuš

17.4.2014 25.4.2014 posta 0433.pdf (pdf, 554.56 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 259/1 v k.ú. Písnice, obec Praha

11.4.2014 28.4.2014 posta 0403.pdf (pdf, 598.74 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy návrhy změn ÚP SÚ MHMP.

21.3.2014 30.4.2014 posta 0347.pdf (pdf, 1.02 MB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Dagmar Kuželová - Dražební vyhláška.

24.2.2014 30.4.2014 posta 0193.pdf (pdf, 978.54 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/lky příspěvkové organizace Mateřská škola Mezi Domy, Mezi Domy 373, Praha 4 - Písnice.

20.3.2014 30.4.2014 posta 0341.pdf (pdf, 525.63 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Ďáblice.

3.4.2014 2.5.2014 posta 0386.pdf (pdf, 273.11 KB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 8, JUDr. Katarína Maisnerová, soudní exekutor - Sdělení exekutora o odročení dražby.

15.4.2014 2.5.2014 posta 0410.pdf (pdf, 315.32 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 4 - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - Oprava retenční nádrže Rezerva v Praze - Kunraticích.

15.4.2014 2.5.2014 posta 0429.pdf (pdf, 914.32 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí grantu městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2014.

18.4.2014 5.5.2014 vyhlaseni vr program j5.pdf (pdf, 216.55 KB)
Úřední deska

Městská část Praha-Libuš - Hledá zájemce na obsluhu hřiště v ul. Klokotská.

18.4.2014 5.5.2014 posta 0446.pdf (pdf, 273.61 KB)
Úřední deska

HMP - MHMP - Rozhodnutí pro dočasné využití části pozemku pro výkup a skladování druhotných surovin na části pozemku parc.č. 837/19 v k.ú. Písnice

17.4.2014 5.5.2014
Úřední deska

HMP - MHMP - Rozhodnutí ve věci odvolání, které podala společnost Hercesa CZ, s.r.o.

24.4.2014 12.5.2014 odvolani hercesa.pdf (pdf, 8.11 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Informace občanům - Oznámení o uzavření úřadu dne 9. 5. 2014

30.4.2014 12.5.2014 info 9 5 2014.pdf (pdf, 220.36 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - Stavba 0088 - TV Libuš - Rekonstrukce komunikace ul. Ke Kašně

28.4.2014 14.5.2014 posta 0481.pdf (pdf, 1.74 MB)
Úřední deska

Správa služeb HMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

14.3.2014 14.5.2014 posta 0319.pdf (pdf, 2.39 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská v Praze 4 - Písnici

29.4.2014 15.5.2014 posta 0496.pdf (pdf, 1.62 MB), posta 0861.pdf (pdf, 246.44 KB)
Úřední deska

Finanční úřad pro hl. m. Prahu - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2014

29.4.2014 15.5.2014 posta 0492.pdf (pdf, 345.18 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš informuje o očkování psů a koček, které proběhne 14. 5. 2014 před Ú MČ Praha-Libuš a prodejnou Zoohaus v Písnici.

15.4.2014 15.5.2014 posta 0431.pdf (pdf, 392.88 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení a výzva ve věci odvolání proti rozhodnutí odboru výstavby Ú MČ Praha 12 - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0010, Komunikace Libušská - část B, Okružní křižovatka Libušská - Kunratická spojka

29.4.2014 15.5.2014 posta 0493.pdf (pdf, 340.23 KB)
Úřední deska

MČ Praha 4 - Oznámení - Soubor rodinných domů Nové Dvory včetně napojení na inženýrské sítě

29.4.2014 15.5.2014 posta 0497.pdf (pdf, 1.42 MB)
Úřední deska

Městská část Praha - Troja - Vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Kazankou, Praha 7 - Troja.

1.4.2014 16.5.2014
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent Odboru správy majetku a investic

30.4.2014 26.5.2014 posta 0503.pdf (pdf, 785.84 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 23. a 24 května 2014.

27.3.2014 26.5.2014 posta 0372.pdf (pdf, 1.54 MB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

24.3.2014 26.5.2014 posta 0355.pdf (pdf, 232.8 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o době a místě konání voleb - Volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 23. a 24 května 2014.

27.3.2014 26.5.2014 posta 0373.pdf (pdf, 509.37 KB)
Úřední deska

JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, soudní exekutor - Dražební vyhláška.

26.2.2014 29.5.2014 posta 0206.pdf (pdf, 702.08 KB)
Úřední deska

JUDr. Dalimil Mika, soudní exekutor, exekutorský úřad Klatovy - Dražební vyhláška.

12.3.2014 29.5.2014 posta 0307.pdf (pdf, 1.66 MB)
Úřední deska

MČ Praha - Ďáblice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce tajemníka/tajemnice ÚMČ Praha - Ďáblice.

16.5.2014 2.6.2014 posta 0549.pdf (pdf, 836.21 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat výpůjčku části pozemku parc.č. 290/1 v k.ú. Písnice, obec Praha.

16.5.2014 2.6.2014 posta 0550.pdf (pdf, 663.44 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš informuje občany v souvislosti s loňskými povodněmi majitele zasažených nemovitostí.

19.5.2014 4.6.2014
Úřední deska

MHMP - Osvobození od daně z nemovitých věcí u nemovitostí dotčených živelní pohromou v roce 2013.

20.5.2014 5.6.2014 posta 0560.pdf (pdf, 550.35 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Usnesení, oprava zřejmých nesprávností - Stavba č. 0088 - Tv Libuš, etapa 0010, Komunikace Libušská - část B, Okružní křižovatka Libušská - Kunratická spojka, ul. K Mejtu.

20.5.2014 5.6.2014 posta 0561.pdf (pdf, 1.4 MB)
Úřední deska

MČ Praha - Dolní Měcholupy - Vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy Kutnohorská 36, Praha 10.

12.5.2014 12.6.2014 posta 0523.pdf (pdf, 289.5 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Zličín.

14.5.2014 12.6.2014 posta 0532.pdf (pdf, 182.79 KB)
Úřední deska

Ministerstvo životního prostředí - Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí - Operační program Praha - pól růstu.

15.5.2014 13.6.2014 posta 0541.pdf (pdf, 474.88 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

29.5.2014 16.6.2014 posta 053.pdf (pdf, 8.4 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozbor hospodaření za rok 2013.

29.5.2014 16.6.2014 posta 0592.pdf (pdf, 2.19 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet za rok 2013.

29.5.2014 16.6.2014 posta 055.pdf (pdf, 2.86 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 2 v roce 2014.

29.5.2014 16.6.2014 posta 0590.pdf (pdf, 459.31 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výkaz zisku a ztráty.

29.5.2014 16.6.2014 posta 0593.pdf (pdf, 627.49 KB)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí - METRO - trasa I.D metra - provozní úsek I.D - Náměstí Míru - Depo Písnice.

2.6.2014 18.6.2014 posta 0611.pdf (pdf, 761.15 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Slivenec.

20.5.2014 18.6.2014 posta 0559.pdf (pdf, 272.61 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na 18. 6. 2014

10.6.2014 19.6.2014 posta 0591.pdf (pdf, 400.18 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Doplňující informace č. 1 k zadávací dokumentaci

16.6.2014 20.6.2014 posta 0639.pdf (pdf, 3.72 MB)
Úřední deska

MHMP- Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrhu celoměstsky významné změny I+II Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - Z 2265/00.

5.5.2014 20.6.2014
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Doplňující informace č. 2 k zadávací dokumentaci

16.6.2014 20.6.2014 posta 0642.pdf (pdf, 433.45 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění - kvalifikace zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka - veřejná zakázka č. 20140603.

3.6.2014 20.6.2014 posta 0617.pdf (pdf, 3.19 MB)

Stránky