Úřední deska

Kategorie Název Vyvěšeno Svěšenoseřadit sestupně Dokument
Úřední deska

MHMP- Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrhu celoměstsky významné změny I+II Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - Z 2265/00.

5.5.2014 20.6.2014
Úřední deska

Městská část Praha - Troja vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola na Kazankou, Praha 7 - Troja.

22.5.2014 24.6.2014 posta 0574.pdf (pdf, 476.52 KB)
Úřední deska

Pražská plynárenská, a.s. - Oznámení o umístění mobilní obchodní kanceláře.

21.11.2013 25.6.2014 posta 00462.pdf (pdf, 379.74 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem - hřiště Klokotská

12.6.2014 30.6.2014 posta 0632.pdf (pdf, 598.48 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem - byt v ZŠ Meteorologická 181

12.6.2014 30.6.2014 posta 0631.pdf (pdf, 523.63 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Doplňující informace č. 1 k zadávání dokumentaci - Výuka češtiny pro cizince hovořící vietnamsky v roce 2014 v úrovni nula.

30.6.2014 1.7.2014 posta 0699.pdf (pdf, 250.67 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Výuka češtiny pro cizince hovořící vietnamsky v roce 2014 v úrovni nula.

25.6.2014 1.7.2014 posta 0687.pdf (pdf, 3.09 MB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby - v k.ú. Klánovice.

1.7.2014 1.7.2014 posta 0705.pdf (pdf, 419.32 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Klubu Junior č.p. 395 v k.ú. Písnice, na pozemcích č. parc. 910/34, 910/35 v k.ú. Písnice, Praha 4 - Písnice, při ulici Na Okruhu, Praha 4 - Písnice, spočívající v provedení 3 ks oken v severní a západní fasádě v 1. NP pro provoz jednoho oddělení mateřské školy.

25.6.2014 3.7.2014 posta 0683.pdf (pdf, 1.35 MB)
Úřední deska

Predistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

19.6.2014 7.7.2014 posta 0654.pdf (pdf, 763.04 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o počtu členů zastupitelstva na příští volební období

23.6.2014 9.7.2014 pocet zastupitelu.pdf (pdf, 194.27 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - žádost o změnu povolení k nakládání s povrchovými vodami, společnost Ekospol, a.s.

23.6.2014 9.7.2014 posta 0661.pdf (pdf, 4.81 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 2 v roce 2014.

26.6.2014 14.7.2014 posta 0685.pdf (pdf, 469.02 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet za rok 2013.

26.6.2014 14.7.2014 posta 0686.pdf (pdf, 2.34 MB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Oznámení - obnovený katastrální operát v k.ú. Suchdol

12.6.2014 14.7.2014 posta 0634.pdf (pdf, 324.87 KB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí o odvolání, umístění stavby - trasa I.D metra v Praze - provozní úsek I.D - Náměstí Míru - Depo Písnice.

1.7.2014 17.7.2014 1818 2014.pdf (pdf, 408.21 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - v k.ú. Ďáblice.

19.6.2014 18.7.2014 posta 0653.pdf (pdf, 739.82 KB)
Úřední deska

Mgr. Zuzana Sobíšková, Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6 - Dražební vyhláška.

29.5.2014 18.7.2014 posta 0594.pdf (pdf, 961.39 KB)
Úřední deska

Ministerstvo životního prostředí - Stanovisko k návrhu koncepce - Operační program Praha - pól růstu ČR

4.7.2014 21.7.2014 posta 0719.pdf (pdf, 2.42 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Výzva, vyjádření k podanému odvolání - Ekospol, a.s.

3.7.2014 21.7.2014 posta 0717.pdf (pdf, 1.62 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Výuka češtiny pro cizince hovořící vietnamsky v roce 2014 v úrovni nula - 2. část, v rámci projektu podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 2014.

14.7.2014 22.7.2014 posta 0745.pdf (pdf, 3.16 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 59/1, 59/16, 59/17, 59/18, 59/19 a 1136, vše v k.ú. Libuš, obec Praha

11.7.2014 28.7.2014 posta 0738.pdf (pdf, 746.32 KB)
Úřední deska

HMP - MHMP - Usnesení - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice

9.7.2014 28.7.2014 posta 0731.pdf (pdf, 1.15 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Doplňující informace č. 1 k zadávací dokumentaci - Zateplení MŠ Lojovická - část zateplení, bez výměny osvětlení.

24.7.2014 29.7.2014 posta 0773.pdf (pdf, 1.48 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zakázce malého rozsahu - Zateplení mateřské školy Lojovická - část zateplení, bez výměny osvětlení

11.7.2014 29.7.2014 posta 0739.pdf (pdf, 3.62 MB)
Úřední deska

Soudní exekutor Mgr. Ervín Dreiseitel - Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba (elektronická vyhláška)

30.6.2014 30.7.2014 posta 0693.pdf (pdf, 1.71 MB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Klánovice.

1.7.2014 30.7.2014 posta 0779.pdf (pdf, 413.68 KB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Brno-venkov - Dražební vyhláška

12.6.2014 1.8.2014 posta 0633.pdf (pdf, 2.28 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení územního řízení, vrtaná studna na pozemku parc.č. 845/119 v k.ú. Písnice.

17.7.2014 4.8.2014 posta 0755.pdf (pdf, 575.91 KB)
Úřední deska

Soudní exekutor Mgr. Zuzana Sobíšková - Usnesení o odročení provedení exekuce.

21.7.2014 6.8.2014 posta 0757.pdf (pdf, 312.42 KB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

6.6.2014 6.8.2014 posta 0619.pdf (pdf, 230.51 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje počet potřebných podpisů na peticích dle § 21 odst. 4 pro volby do zastupitelstva obce, které se konají ve dnech 10. a 11. října 2014.

15.7.2014 13.8.2014 posta 0749.pdf (pdf, 185.94 KB)
Úřední deska

Pražská plynárenská, a.s. - Informace o letních odstávkách pro rok 2014.

29.5.2014 15.8.2014 posta 0595.pdf (pdf, 315.44 KB)
Úřední deska

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníků nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě. Celkový seznam na www.uzsvm.cz.

21.7.2014 19.8.2014 posta 0756.pdf (pdf, 2.16 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřizení věcného břemene k pozemkům parc. č. 439/3 a 429/15 vše v k.ú. Libuš

4.8.2014 20.8.2014 posta 0799.pdf (pdf, 793.81 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení územního řízení - RD na pozemcích č. parc. 166/9, 167/3, 835/98 v k. ú. Písnice

6.8.2014 22.8.2014 posta 0803.pdf (pdf, 823.56 KB)
Úřední deska

MČ Praha 4 - Rozhodnutí - I., II. územní rozhodnutí - Soubor rodinných domů Nové Dvory

7.8.2014 25.8.2014 posta 0808.pdf (pdf, 8.19 MB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

26.6.2014 26.8.2014 posta 0684.pdf (pdf, 274.46 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - v k.ú. Krč.

30.7.2014 28.8.2014 posta 0788.pdf (pdf, 349.05 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 2.9.2014.

14.8.2014 3.9.2014 posta 0825.pdf (pdf, 295.05 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany TOP 09 a nezávislí kandidáti.

19.8.2014 4.9.2014 posta 0843.pdf (pdf, 337.6 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany SNK Evropští demokraté.

19.8.2014 4.9.2014 posta 0847.pdf (pdf, 355.84 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Pro Prahu.

19.8.2014 4.9.2014 posta 0849.pdf (pdf, 352.05 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Občanská demokratická strana.

19.8.2014 4.9.2014 posta 0845.pdf (pdf, 362.18 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Komunistická strana Čech a Moravy.

19.8.2014 4.9.2014 posta 0848.pdf (pdf, 366.85 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany KDU-ČSL a nezávislí kandidáti.

19.8.2014 4.9.2014 posta 0850.pdf (pdf, 1.69 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Demokratický spolek občanů Libuše a Písnice.

19.8.2014 4.9.2014 posta 0846.pdf (pdf, 402.73 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Česká strana sociálně demokratická.

19.8.2014 4.9.2014 posta 0844.pdf (pdf, 362.96 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby - studna na pozemku parc. č. 845/119 k.ú. Písnice.

20.8.2014 5.9.2014 posta 0854.pdf (pdf, 1.57 MB)
Úřední deska

HMP - Správa služeb hl. m. Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

7.7.2014 8.9.2014 posta 0723.pdf (pdf, 331.6 KB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Kuželová - Dražební vyhláška proti povinnému Novák Miroslav

9.7.2014 12.9.2014 posta 0732.pdf (pdf, 2.03 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemenu k pozemkům parc.č. 922/10, 932/3 v k.ú. Písnice.

27.8.2014 12.9.2014 posta 0877.pdf (pdf, 454.16 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemenu k pozemkům parc.č. 5, 53/19, 53/20, 53/24, 75/1 v k.ú. Písnice.

27.8.2014 12.9.2014 posta 0879.pdf (pdf, 791.39 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemenu k pozemku parc.č. 599, 1149/1, 1150, 684 v k.ú. Libuš.

27.8.2014 12.9.2014 posta 0880.pdf (pdf, 555.89 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Čakovice.

14.8.2014 12.9.2014 posta 0826.pdf (pdf, 262.96 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemenu k pozemku parc.č. 390/9, 319 v k.ú. Libuš.

27.8.2014 12.9.2014 posta 0878.pdf (pdf, 572.56 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemenu k pozemku parc.č. 155/1 v k.ú. Písnice.

27.8.2014 12.9.2014 posta 0876.pdf (pdf, 435.17 KB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

15.7.2014 15.9.2014 posta 0748.pdf (pdf, 237.16 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 16.9.2014

2.9.2014 17.9.2014 posta 0905.pdf (pdf, 181.47 KB)
Úřední deska

MHMP - Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia - Libuš. Informace jsou k dispozici na www.cenia.cz/eia

2.9.2014 18.9.2014 posta 0902.pdf (pdf, 183.48 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 933/1 a 932/4 v k.ú. Písnice.

2.9.2014 18.9.2014 posta 0901.pdf (pdf, 496.88 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 17.9.2014

2.9.2014 18.9.2014
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na 17. 9. 2014

10.9.2014 18.9.2014 posta 0933.pdf (pdf, 270.03 KB)
Úřední deska

Městská část Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pojednat pronájem částí pozemků parc.č. 910/69 a 910/81 v k.ú. Písnice.

4.9.2014 22.9.2014 posta 0918.pdf (pdf, 1.07 MB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 23.9.2014

8.9.2014 24.9.2014 posta 0927.pdf (pdf, 302.99 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí - rodinný dům parc.č. 166/9, 167/3, 835/98 v k.ú. Písnice, při ul. Lužská,

9.9.2014 25.9.2014 posta 0931.pdf (pdf, 1.5 MB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

25.7.2014 25.9.2014 posta 0774.pdf (pdf, 246.93 KB)
Úřední deska

MHMP - Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015.

2.9.2014 30.9.2014 posta 0899.pdf (pdf, 274.32 KB)
Úřední deska

MHMP - Informace o programu Čistá energie Praha v letech 1994 - 2013.

6.5.2014 1.10.2014 posta 0517.pdf (pdf, 742.4 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Kunratice - vyhlašuje výběrové řízení - referent/referentka hospodářsko-správního odboru - Investiční referent.

2.9.2014 1.10.2014 posta 0903.pdf (pdf, 434.53 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Holyně.

3.9.2014 2.10.2014 posta 0913.pdf (pdf, 195.46 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 6.10.2014

22.9.2014 7.10.2014 posta 0975.pdf (pdf, 283.64 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 6.10.2014

22.9.2014 7.10.2014 posta 0976.pdf (pdf, 289.91 KB), 0970.pdf (pdf, 3.64 MB), 0971.pdf (pdf, 4.71 MB)
Úřední deska

JUDr. Juraj Podkonický, PhD. soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce.

18.8.2014 8.10.2014 posta 0839.pdf (pdf, 1.06 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 3 v roce 2014.

22.9.2014 8.10.2014 posta 0974.pdf (pdf, 511.32 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení - Rozšíření distribuční kabelové sítě 1 k V PREdistribuce, a.s.

23.9.2014 9.10.2014 posta 0981.pdf (pdf, 701.42 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 1143 v k.ú. Libuš.

23.9.2014 9.10.2014 posta 0982.pdf (pdf, 561.19 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva k podání cenové nabídky - Pronájem parkoviště v ulici Na Okruhu, Praha 4

17.9.2014 10.10.2014 posta 0952.pdf (pdf, 1019.78 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o době a místě konání voleb - volby do Zastupitelstva městské části Praha-Libuš a Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se uskuteční dne 10. a 11. října 2014.

18.8.2014 13.10.2014 posta 0838.pdf (pdf, 511.39 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Usnesení - přerušení řízení stavby - Rozšíření distribuční kabelové sítě 1k V PREdistribuce, a.s.

25.9.2014 13.10.2014 posta 0991.pdf (pdf, 1.05 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení a pozvání k ústnímu jednání - S - 108754 Rozšíření distribuční kabelové sítě 1 k V.

25.9.2014 13.10.2014 posta 0992.pdf (pdf, 598.8 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Zastupitelstva městské části Praha-Libuš a Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se uskuteční dne 10. a 11. října 2014.

18.8.2014 13.10.2014
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

11.8.2014 13.10.2014 posta 0814.pdf (pdf, 283.87 KB)
Úřední deska

HMP - MHMP - veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1424/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

16.9.2014 16.10.2014 posta 0947.pdf (pdf, 283.15 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat nakládání s nemovitým majetkem, parc.č. 59/15, 59/16, 59/17, 59/18, 59/19, 59/20 vše v k.ú. Libuš.

3.10.2014 20.10.2014 posta 1018.pdf (pdf, 514.01 KB)
Úřední deska

HMP - Správa služeb hl. m. Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

21.8.2014 21.10.2014 posta 0855.pdf (pdf, 228.3 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva k podání cenové nabídky - pronájem parkoviště v ul. Na Okruhu, Praha 4.

15.10.2014 24.10.2014 posta 1056.pdf (pdf, 793.97 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce.

11.10.2014 27.10.2014 posta 1045.pdf (pdf, 1.78 MB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí - zamítnutí odvolání, bytový dům Písnice, parc.č. 910/1, 910/66, 910/86, 910/152, 921/13 v k.ú. Písnice.

13.10.2014 29.10.2014 posta 1048.pdf (pdf, 1.96 MB)
Úřední deska

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví.

15.10.2014 31.10.2014 posta 1054.pdf (pdf, 2.17 MB)
Úřední deska

MHMP - Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2015.

2.9.2014 31.10.2014 posta 0900.pdf (pdf, 524.68 KB)
Úřední deska

HMP - Správa služeb hl. m. Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

3.9.2014 3.11.2014 posta 0914.pdf (pdf, 255.48 KB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Brno - město, Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor - Exekuční příkaz.

16.10.2014 3.11.2014 posta 1062.pdf (pdf, 530.28 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na 5. 11. 2014 v Klubu Junior.

27.10.2014 5.11.2014 posta 1111.pdf (pdf, 198.66 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, oprava zřejmých nesprávností - rodinný dům na pozemcích parc.č. 166/9, 167/3, 835/98 v k.ú. Písnice, při ulici Lužská

20.10.2014 5.11.2014 posta 1068.pdf (pdf, 1.09 MB)
Úřední deska

ČR - Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu/pachtu

6.8.2014 6.11.2014 posta 0804.pdf (pdf, 1.05 MB)
Úřední deska

Ministerstvo životního prostředí - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci - Aktualizace strategického plánu hlavního města Prahy 2014.

8.10.2014 6.11.2014 posta 1031.pdf (pdf, 1.21 MB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Slivenec.

8.10.2014 6.11.2014 posta 1029.pdf (pdf, 192.65 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášené platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Suchdol.

8.10.2014 6.11.2014 posta 1030.pdf (pdf, 4.5 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení územního řízení - Stavba č. 0088, TV Libuš, etapa 0008 - Komunikace Písnice, Rekonstrukce komunikace Ke Březině, K Pomníku, K Vrtilce, V Kálku, Vacovská

23.10.2014 10.11.2014 posta 1097.pdf (pdf, 954.92 KB)

Stránky