Úřední deska

Kategorie Název Vyvěšenoseřadit sestupně Svěšeno Dokument
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Novodvorská, Zbudovská, Zlatokorunská v Praze 4 - Kamýku a Libuši

24.10.2019 11.11.2019 skm c25819102410461.pdf (pdf, 145.21 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 . Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu opratření obecné povahy, vázva k uplatnění  připomínek nebo námitek, stanovení místní úpravy provozu na komunikacích Novodvorská, Zbudovská a Zlatokorunská v Praze 4 - Kamýku a Libuši

24.10.2019 11.11.2019 skm c25819102410460.pdf (pdf, 136.2 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 14/2019 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 44/2019 až č. 47/2019  

29.10.2019 1.4.2020 skm c25819102915130.pdf (pdf, 44.87 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat výpůjčku části budovy Klubu Junior, parc.č.910/34 v k.ú. Písnice, pro Rodinné centrum Kuřátko, z.s. na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021       

30.10.2019 15.11.2019 skm c25819103015390.pdf (pdf, 199.85 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednatvý půjčku části budovy Klubu Junior, parc.č. 910/34 v k.ú. Písnice, pro KPM Křížem Krážem, z.s., na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

30.10.2019 15.11.2019 skm c25819103015350.pdf (pdf, 208.05 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronájmu nebytového prostoru a 2 mobilních Unimo buněk, parc.č. 466 v k.ú. Libuš, předem známému zájemci - Českomoravskému svazu poštovních holubů, ZO 0111 Chovatelů poštovních holubů Praha-Libuš od 1.1.2020 - 1.1.2023 

30.10.2019 15.11.2019 skm c25819103015343.pdf (pdf, 232.31 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav, Územního plánu sídleního útvaru hlavního města Prahy 

4.11.2019 12.12.2019 skm c25819110421360.pdf (pdf, 208.65 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Výletní, K Vrtilce, Jirčanská a Kolektivní v Praze 4 - Písnici a Libuši 

4.11.2019 20.11.2019 skm c25819110421330.pdf (pdf, 606.34 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš

4.11.2019 27.11.2019 skm c25819110417330.pdf (pdf, 113.82 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš

4.11.2019 27.11.2019 skm c25819110417331.pdf (pdf, 90.89 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru správního a škloství Úřadu městské části Praha-Libuš

4.11.2019 19.12.2019 skm c25819110417332.pdf (pdf, 105.52 KB)
Úřední deska

MHMP - Seznámení s podklady pro rozhodnutí - Tvamvajová trať MOdřany - Libuš, 1. etapa

4.11.2019 20.11.2019 skm c25819110421470.pdf (pdf, 353.69 KB)
Úřední deska

MČ Praha 4 - Rozhodnutí, územního rozhodnutí o rpodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby - Stavba dráhy speciání metra I.D, včetně vymezení obvodu dráhy v Praze, provozní úsek I.D, N8městí Míru - Depo Písnice 

6.11.2019 22.11.2019 u.d. praha 4.pdf (pdf, 1.14 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš si dovoluje oznámit, že dne 28. 11. 2019 bude pro veřejnost z technických důvodů uzavřen odbor správní a školství

11.11.2019 29.11.2019 skm c25819111116220.pdf (pdf, 24.8 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Dobronická Praze 4 - Libuši 

13.11.2019 29.11.2019 skm c25819111316131.pdf (pdf, 305.72 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

13.11.2019 29.11.2019 skm c25819111316140.pdf (pdf, 80.98 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy, prodloužení stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Dobronická v Praze 4 - Libuši    

13.11.2019 29.11.2019 skm c25819111316141.pdf (pdf, 312.1 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr  projednat prodej pozemku parc.č. 614 v k.ú. Libuš předem známému zájemci paní Prof. MUDr. Věře Adámkové, CSc.

13.11.2019 29.11.2019 skm c25819111316142.pdf (pdf, 51.19 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

13.11.2019 29.11.2019 skm c25819111316143.pdf (pdf, 102.99 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Návrhů rozpočtu – plánů výnosů a nákladů pro rok 2020 a Návrhů střednědobých výhledů rozpočtu - plánů výnosů a nákladů pro roky 2021 a 2022 všech příspěvkových organizací

15.11.2019 2.12.2019 skm c25819111600400.pdf (pdf, 54.15 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Libuš v pondělí dne 25. 11. 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Libušská č.p. 1

18.11.2019 26.11.2019 program zastupitelstva 2019 11 25.pdf (pdf, 57.68 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Na MOčále, Třebějická a Na Jezerách v Praze 4 - Libuši

22.11.2019 9.12.2019 skm c25819112215130.pdf (pdf, 360.04 KB)
Úřední deska

Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Praha-východ - rozhodnutí o dražební vyhlášce 

22.11.2019 12.12.2019 processed 3116 19.pdf (pdf, 340.35 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

22.11.2019 11.12.2019 2307 19.pdf (pdf, 296.32 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Dodávka záchranného nafukovacího člunu s příslušenstvím

25.11.2019 3.12.2019 skm c25819112513020.pdf (pdf, 237.57 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

28.11.2019 11.12.2019 skm c25819112814381.pdf (pdf, 85.14 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny U 933/02, Územního plánu sídleního útvaru hlavního města Prahy 

28.11.2019 7.1.2020 skm c25819112814371.pdf (pdf, 177.41 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lesu v Praze 4 - Libuši

28.11.2019 11.12.2019 skm c25819112814380.pdf (pdf, 327.57 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředník: vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš 

28.11.2019 16.12.2019 skm c25819112813290.pdf (pdf, 114.48 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 15/2019, rozpočtové opatření č. 48/2019

29.11.2019 1.4.2020 skm c25819112910520.pdf (pdf, 43.22 KB)
Úřední deska

MČ praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020

2.12.2019 1.4.2020 skm c25819113014520.pdf (pdf, 42.91 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Revokace přílohy č. 1 UZMČ č. 42-2019 ze dne  23. 9. 2019, navýšení příspěvku na provoz ZŠ Meteorologická na rok 2019

2.12.2019 1.4.2020 skm c25819113015130.pdf (pdf, 49.46 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 7. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Libuš v pondělí dne 9. 12. 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Libušská č.p. 1

2.12.2019 10.12.2019 program z 2019 12 09.pdf (pdf, 24.63 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace  - Modernizace plynové kotelny v ZŠ Meteorologická

3.12.2019 14.1.2020 skm c25819120314430.pdf (pdf, 332.09 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace  - Dodávka vybavení pro Jednotku dobrovolných hasičů Praha-Písnice

5.12.2019 17.12.2019 skm c25819120512400.pdf (pdf, 209.56 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy, prodloužení stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Vrtilce v Praze 4 - Písnici 

6.12.2019 23.12.2019 skm c25819120609031.pdf (pdf, 224.6 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy, prodloužení stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lukám v Praze 4 - Libuši

6.12.2019 23.12.2019 skm c25819120609030.pdf (pdf, 201.97 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení vydání změn vlny 01 úprav U 1004/01 a U 1244/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 

6.12.2019 15.1.2020 skm c25819120614232.pdf (pdf, 181.72 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení vydání změn vlny 01 úprav U 1004/01 a U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 

6.12.2019 15.1.2020 skm c25819120614231.pdf (pdf, 193.26 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška, oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn  Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

6.12.2019 15.1.2020 skm c25819120614230.pdf (pdf, 206.46 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - informuje občany o otevíracích a úředních hodinách o nadcházejícíh vánočních svátcích 

10.12.2019 2.1.2020 skm c25819121015120.pdf (pdf, 26.95 KB)
Úřední deska

 Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

12.12.2019 15.1.2020 processed skm c25819121211411.pdf (pdf, 281.72 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška   

12.12.2019 15.1.2020 processed skm c25819121211460.pdf (pdf, 103.26 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Novodvorská, Zbudovská a Zlatokurunská v Praze 4 - Libuši a Kamýku

12.12.2019 30.12.2019 skm c25819121211470.pdf (pdf, 284.71 KB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 9, soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda - Dražební vyhláška

12.12.2019 16.1.2020 processed skm c25819121211410.pdf (pdf, 471.19 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš II., III., IV. třídy   

13.12.2019 30.12.2019 skm c25819121315400.pdf (pdf, 216.22 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

13.12.2019 29.1.2020 processed skm c25819121315401.pdf (pdf, 245.7 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

13.12.2019 22.1.2020 processed skm c25819121315410.pdf (pdf, 248.15 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

13.12.2019 22.1.2020 skm c25819121315411.pdf (pdf, 315.17 KB)
Úřední deska

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice - Dražební vyhláška

17.12.2019 6.2.2020 processed skm c25819121715360.pdf (pdf, 360.46 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, referent Odboru kancelář starosty Úřadu městské části Praha-Libuš

8.1.2020 27.1.2020 vr referent oks.pdf (pdf, 113 KB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodutí, stavební povolení, Tramvajová trať Modřany - Libuš, 1. etapa

9.1.2020 27.1.2020 tt modrany - libus 1. etapa sp .pdf (pdf, 526.54 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

13.1.2020 20.2.2020 skm c25820011312240.pdf (pdf, 183.91 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení  návrhu celoměstsky významné změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 

21.1.2020 10.3.2020 skm c25820012115490.pdf (pdf, 205.62 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - pozvána na ples SDH Libuš, v sobotu dne 2. 1. 2020.

22.1.2020 3.2.2020 ples sdh libus.pdf (pdf, 152.34 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Výzva, seznámní s podklady rozhodnutí, zástavba skupiny 16 řadových rodinných domů, Libuš, pri ulici V Hrobech

24.1.2020 10.2.2020 skm c25820012414400.pdf (pdf, 320.55 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru správního a škloství Úřadu městské části Praha-Libuš

28.1.2020 2.3.2020 skm c25820012815300.pdf (pdf, 112.77 KB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k vyjádření k podanému odvolání - Tramvajová trať Modřany - Libuš, 1. etapa

28.1.2020 13.2.2020 skm c25820012815310.pdf (pdf, 802.81 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout bytovou jednotu o dispozici 2+1 v objektu MŠ Lojovická předem známému zájemci paní Petře Lehovcové

29.1.2020 14.2.2020 skm c25820012915300.pdf (pdf, 58.68 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout bytovou jednotu o dispozici 2+1 v objektu MŠ Lojovická předem známému zájemci paní Petře Lehovcové po dobu jednoho roku

29.1.2020 14.2.2020 processed zamer pani lehovcova.pdf (pdf, 40.07 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Zveřejňuje záměr vypůjčit část budovy (ul. Ladislava Coňka), která je součástí pozemku parc .č. 341 v j,p, Písnice předem známému zájemci Hlavní město Praha, Městská policie hl. m. Prahy. Praha 10 na dobu od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020

31.1.2020 17.2.2020 skm c25820013111280.pdf (pdf, 173.97 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 1. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Libuš v pondělí dne 10. 2. 2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Libušská č.p. 1

3.2.2020 11.2.2020 svolani zasedani 2020 02 10.pdf (pdf, 39.17 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška  

5.2.2020 26.2.2020 processed skm c25820020510310.pdf (pdf, 260.63 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška  

5.2.2020 26.2.2020 processed skm c25820020510300.pdf (pdf, 246.77 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška  

5.2.2020 26.2.2020 skm c25820020510311.pdf (pdf, 289.6 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lukám v Praze 4 - Libuši      

5.2.2020 21.2.2020 skm c25820020510312.pdf (pdf, 216.99 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Vrtilce v Praze 4 - Libuši   

5.2.2020 21.2.2020 skm c25820020510320.pdf (pdf, 247.53 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Územní opatření o tsavební uzávěře pro stavby č. 518 Ruzyně - Suchdol a č. 519 Suchdol - Březiněves Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy)

5.2.2020 9.3.2020 skm c25820020510321.pdf (pdf, 206.29 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

7.2.2020 19.3.2020 skm c25820020710050.pdf (pdf, 208.19 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výroční zráva MČ Praha-Libuš zveřejněná podle zákona č. 106/1999 Sb.

11.2.2020 27.2.2020 skm c25820021115080.pdf (pdf, 103.36 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2020

12.2.2020 28.2.2020 oznameni o zverejneni.pdf (pdf, 60.4 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3131/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  

13.2.2020 10.4.2020 skm c25820021313332.pdf (pdf, 165.47 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  

13.2.2020 10.4.2020 skm c25820021313331.pdf (pdf, 177.76 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  

13.2.2020 1.4.2020 skm c25820021313330.pdf (pdf, 166.03 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3148/12, 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy       

13.2.2020 1.4.2020 skm c25820021312500.pdf (pdf, 187.13 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

13.2.2020 1.4.2020 skm c25820021313350.pdf (pdf, 151.2 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3175/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  

13.2.2020 10.4.2020 skm c25820021313340.pdf (pdf, 168.32 KB)
Úřední deska

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor - Dražební vyhláška

14.2.2020 18.3.2020 processed skm c25820021411191.pdf (pdf, 167.23 KB)
Úřední deska

Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce 

14.2.2020 25.3.2020 processed skm c25820021411150.pdf (pdf, 240.33 KB)
Úřední deska

Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce 

14.2.2020 4.3.2020 skm c25820021413380.pdf (pdf, 303.73 KB)
Úřední deska

Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce 

14.2.2020 4.3.2020 skm c25820021413381.pdf (pdf, 572.03 KB)
Úřední deska

Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce 

14.2.2020 4.3.2020 skm c25820021413382.pdf (pdf, 439.9 KB)
Úřední deska

Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce 

14.2.2020 4.3.2020 skm c25820021413383.pdf (pdf, 329.68 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přeušení dodávky elektřiny

14.2.2020 28.2.2020 skm c25820021413390.pdf (pdf, 74.86 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Dotační program MČ Praha-Libuš na rok 2020 pro poskytování programových dotací

18.2.2020 25.5.2020 dotacni program 2020.pdf (pdf, 846.8 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - komunikace L. Coňka

19.2.2020 6.3.2020 skm c25820021915500.pdf (pdf, 387.73 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - komunikace Na Konečné, K Vrtilce, Zátoňská, Velká Lada, Těšovická a U Vrtilky

19.2.2020 6.3.2020 skm c25820021916390.pdf (pdf, 288.05 KB)
Úřední deska

Soudní exekutor JUDr. Podkonický - Dražební vyhláška - Lucie Mašek Miričová

20.2.2020 3.4.2020 processed skm c25820022012420.pdf (pdf, 141.61 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 2. zasedání Zastupitelstva v roce 2020 na 2. 3. 2020

24.2.2020 3.3.2020 program z 2020 03 02 ud.pdf (pdf, 25.41 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Velká Lada čp. 0155,čp. 235,čp. 54

25.2.2020 17.3.2020 skm c25820022510171.pdf (pdf, 71.26 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Velká Lada čp. 151

25.2.2020 18.3.2020 skm c25820022510170.pdf (pdf, 70 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Velká Lada čp. 186/21, čp. 111/19 - U Nové Louky čp. 189

25.2.2020 19.3.2020 skm c25820022510380.pdf (pdf, 73.05 KB)
Úřední deska

Hlavní město Praha - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17

25.2.2020 2.4.2020 skm c25820022509580.pdf (pdf, 182.5 KB)
Úřední deska

Městská část Praha-Libuš - záměr prodeje pozemku parc.č.1001/38 v k.ú. Písnice, obec Praha

26.2.2020 13.3.2020 skm c25820022612470.pdf (pdf, 177.46 KB)
Úřední deska

Městská část Praha-Libuš - záměr prodeje pozemku parc.č.155/8 v k.ú. Písnice, obec Praha

26.2.2020 13.3.2020 skm c25820022613030.pdf (pdf, 168.16 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12  - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Kálku, K Pomníku, Ke Brezině a Vacovská v Praze 4 - Písnici

26.2.2020 13.3.2020 skm c25820022616350.pdf (pdf, 483.48 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12  - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

26.2.2020 13.3.2020 skm c25820022616340.pdf (pdf, 472.49 KB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 9 - Dražební vyhláška - SZ: 098 EX 00486/19 - 042 

3.3.2020 16.4.2020 processed skm c25820030312170.pdf (pdf, 247.88 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12  - Dodatečné povolení - Povolení k nakládání s vodami

4.3.2020 20.3.2020 skm c25820030414470.pdf (pdf, 4.73 MB)
Úřední deska

Městská část Praha 12  - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Jezerách v Praze 4 - Libuši

9.3.2020 25.3.2020 skm c25820030914330.pdf (pdf, 226.03 KB)

Stránky