Úřední deska

Kategorie Název Vyvěšenoseřadit sestupně Svěšeno Dokument
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředník: samostatný referent/ka odboru správního a školství Úřadu městské části Praha - Libuš 

10.3.2020 26.3.2020 skm c25820031010160.pdf (pdf, 101.6 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

10.3.2020 16.4.2020 skm c25820031011050.pdf (pdf, 167.63 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 05 úprav - opakované veřejné projednání U 1353/05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

10.3.2020 16.4.2020 skm c25820031011201.pdf (pdf, 182.76 KB)
Úřední deska

Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol ode dne 11. března 2020

11.3.2020 31.5.2020 mimoradne opatreni - uzavreni zakladnich strednich a vysokych skol od 1.pdf (pdf, 198.06 KB)
Úřední deska

Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob ode dne 10. března 2020 od 18:00

11.3.2020 27.3.2020 mimoradne opatreni - zakaz konani akci nad 100 osob od 18 hodin dne 10. .pdf (pdf, 192.25 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy povozu na pozemní komunikaci K Lukám v Praze 4 - Libuši 

11.3.2020 27.3.2020 skm c25820031115400.pdf (pdf, 265.15 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - K Lukám, Na Domovině, U Bazénu, Zbudovská, Mirotická, V Rohu

11.3.2020 23.3.2020 skm c25820031115390.pdf (pdf, 1.1 MB)
Úřední deska

Městská část Praha 12  - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - NN3147 (K Lukám) v Praze 4 - Libuši

11.3.2020 27.3.2020 skm c25820031115391.pdf (pdf, 252.88 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12  - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích 

11.3.2020 23.3.2020 skm c25820031115380.pdf (pdf, 3.25 MB)
Úřední deska

Odložení vítání nových občánků městské části a souvisejícího společného sázení stromu

13.3.2020 30.6.2020 skm c25820031311411.pdf (pdf, 28.76 KB)
Úřední deska

Mimořádné opatření - zrušena všechna setkání Klubu Seniorů a zrušeny všechny výlety organizované Klubem pro členy Klubu Senior

13.3.2020 31.7.2020 skm c25820031311412.pdf (pdf, 42.05 KB)
Úřední deska

Opatření - Změna ve způsobu předávání přání a dárkových balíčků jubilantům

13.3.2020 30.6.2020 skm c25820031311410.pdf (pdf, 37.94 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12  - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Zátoňská, Putimská, Těšovická, Ladislava Coňka a K Vrtilce v Praze 4 

16.3.2020 1.4.2020 skm c25820031609170.pdf (pdf, 252.2 KB)
Úřední deska

Informace občanům - Fungovaní Úřadu městské části Praha - Libuš

16.3.2020 24.4.2020 omezeni fungovani uradu - 16-03-2020 taj.docx (docx, 17.85 KB)
Úřední deska

Nařízení - zákaz vstupu, pobytu a pohybu cestujících ve všech prostředcích městské hromadné dopravy na území hl. m. Prahy bez ochranných prostředků dýchacích cest

17.3.2020 31.7.2020 skm c25820031713430.pdf (pdf, 48.57 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhů změn vlny 17 -  Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17, Z 3280/17

17.3.2020 27.3.2020 skm c25820031713491.pdf (pdf, 48.77 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhů změn vlny 12 - Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12

17.3.2020 25.3.2020 skm c25820031713490.pdf (pdf, 50.17 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhu změny Z 3164/12 vlny 12

17.3.2020 25.3.2020 skm c25820031713510.pdf (pdf, 48.79 KB)
Úřední deska

Hlavní město Praha - Nařízení - veřejným zřizovatelům škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost primátorovi hl. m. Prahy v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let ve skupinách po nejvýše 15 dětech

18.3.2020 31.5.2020 skm c25820031812400.pdf (pdf, 81.33 KB)
Úřední deska

Rozhodnutí primátora hlavního města Prahy -  zákaz vstupu, pobytu a pohybu veřejnosti bez ochranných prostředků dýchacích cest

18.3.2020 25.5.2020 skm c25820031812401.pdf (pdf, 123.89 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - Usnesení o dražební vyhlášce

19.3.2020 22.4.2020 processed drazebni vyhlaska.pdf (pdf, 240.53 KB)
Úřední deska

Zrušení dražební vyhlášky ze dne 19.2.2020

25.3.2020 3.4.2020 processed zruseni drazebni vyhlasky.pdf (pdf, 52.02 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

26.3.2020 15.4.2020 skm c25820032514260.pdf (pdf, 71.92 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

26.3.2020 16.4.2020 skm c25820032514270.pdf (pdf, 75.86 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12  - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP - dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích

27.3.2020 6.4.2020 skm c25820032713130.pdf (pdf, 3.04 MB)
Úřední deska

Městská část Praha 12 - OOP - pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 - Libuši a Písnici

27.3.2020 13.4.2020 skm c25820032713120.pdf (pdf, 1.1 MB)
Úřední deska

Městská část Praha 12  - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Mirotická v Praze 4

27.3.2020 13.4.2020 skm c25820032713110.pdf (pdf, 188.99 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Praha 4, Lhotka, ul. Mirotická č.p. 626, 929, 396, č. parc. 315

27.3.2020 17.4.2020 skm c25820032713111.pdf (pdf, 73.14 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Na Konečné, K Vrtilce, Těšovická, Ladislava Coňka, Vltavická, Putimská, NN4125 a Libušská v Praze

27.3.2020 13.4.2020 skm c25820032713140.pdf (pdf, 837.82 KB)
Úřední deska

Výzva k podaní nabídky a k prokázání splnění klasifikace - Oprava oplocení u objektu Klubu Junior - 2 část, Na Okruhu 395/1, Praha 4

31.3.2020 16.4.2020 processed skm c25820033112360.pdf (pdf, 211.55 KB)
Úřední deska

Výzva k podaní nabídky a k prokázání splnění klasifikace - Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická č.p. 181, pavilon C, Praha - Libuš

31.3.2020 16.4.2020 processed skm c25820033112370.pdf (pdf, 224.98 KB)
Úřední deska

Výzva k podání cenové nabídky - Pronájem parkoviště v ulici Na Okruhu, Praze 4

1.4.2020 24.4.2020 processed skm c25820040113140.pdf (pdf, 93.87 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská v Praze 4

1.4.2020 17.4.2020 skm c25820040114290.pdf (pdf, 223.45 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení konání veřejného projednání změn U 1372/09 a U 1373/09 vlny 09 úprav ÚP SÚ HLMP

1.4.2020 10.4.2020 skm c25820040114280.pdf (pdf, 46.99 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení konání veřejného projednání změny U 1353/05 vlny 05 úprav ÚP SÚ HLMP

1.4.2020 10.4.2020 skm c25820040114281.pdf (pdf, 49.52 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12  - Vyrozumění o podaném odvolání - Zástavba skupiny 16 řadových rodinných domů Praha, Libuš, při ulici V Hrobech

6.4.2020 22.4.2020 processed skm c25820040612470.pdf (pdf, 1.86 MB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - Usnesení o dražební vyhlášce

8.4.2020 12.5.2020 processed skm c25820040811250.pdf (pdf, 227 KB)
Úřední deska

FÚ pro hlavní město Prahu - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020

9.4.2020 11.5.2020 skm c25820040911030.pdf (pdf, 64.55 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12  - Oznámení o zahájení řízení - garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš

17.4.2020 4.5.2020 skm c25820041709060.pdf (pdf, 134.2 KB)
Úřední deska

Svolání 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Libuš v roce 2020

20.4.2020 28.4.2020 skm c25820042014570.pdf (pdf, 32.58 KB)
Úřední deska

MČ Praha Kunratice - Vyhlášení výběrového řízení - vedoucí úřadu - tajemník

21.4.2020 13.5.2020 skm c25820042114210.pdf (pdf, 194.72 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředník: samostatný referent/ka odboru správního a školství Úřadu městské části Praha - Libuš 

22.4.2020 30.4.2020 skm c25820042209110.pdf (pdf, 104.44 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - zveřejnění záměru - pronájem části pozemku parc. č. 978/9 v k.ú. Písnice

23.4.2020 11.5.2020 processed skm c25820042312050.pdf (pdf, 10.7 MB)
Úřední deska

MHMP - nařízení - změna nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

23.4.2020 11.5.2020 oznameni s narizenim c. 8-2020 sb. hl. m. prahy kterym se meni narizeni c. 9-2011 sb. hl. m. prahy kterym se vydava trzni rad ve zneni pozdejsich predpis.pdf (pdf, 1.37 MB), skm c25820042312500.pdf (pdf, 45.99 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání změny vlny 12 Z 3164/12 ÚP sídelního útvaru hlavního města Prahy

27.4.2020 3.6.2020 skm c25820042709000.pdf (pdf, 234.92 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání změny vlny 12 Z 3148/12, Z 3158/12, Z 3183/12 ÚP sídelního útvaru hlavního města Prahy

27.4.2020 3.6.2020 skm c25820042709130.pdf (pdf, 238.93 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání změny vlny 05 úprav Z 1353/05 ÚP sídelního útvaru hlavního města Prahy

27.4.2020 3.6.2020 skm c25820042709220.pdf (pdf, 234.33 KB)
Úřední deska

Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2020

27.4.2020 27.5.2020 skm c25820042709290.pdf (pdf, 101.34 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích V Kálku, K Pomníku, Ke Březině a Vacovská v Praze 4 - Písnici

27.4.2020 13.5.2020 skm c25820042710040.pdf (pdf, 523.47 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 ÚP sídelního útvaru HMP

4.5.2020 10.6.2020 skm c25820050409260.pdf (pdf, 236.71 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání změn 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 ÚP sídelního útvaru HMP

4.5.2020 10.6.2020 skm c25820050409261.pdf (pdf, 231.15 KB)
Úřední deska

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici - Sociální pracovník - referent - Odbor občanských záležitostí Městského úřadu Jesenice

5.5.2020 25.5.2020 skm c25820050509360.pdf (pdf, 122.43 KB)
Úřední deska

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění klasifikace - Rekonstrukce oplocení u ZŠ s Rvj. Písnice, Ladislava Coňka č.p. 40, Písnice

5.5.2020 20.5.2020 processed skm c25820050514180.pdf (pdf, 217.24 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12 - Rozhodnutí - Změna stavby před dokončením - garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš

6.5.2020 22.5.2020 skm c25820050614260.pdf (pdf, 324.04 KB)
Úřední deska

Zveřejnění záměru - prodeje pozemku par.č. 1159/22 v k.ú. Libuš

7.5.2020 25.5.2020 processed skm c25820050708430.pdf (pdf, 44.16 KB)
Úřední deska

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění klasifikace - Rekonstrukce střechy objektu Libušská č.p. 1 , Praha - Libuš

13.5.2020 25.5.2020 skm c25820051311410.pdf (pdf, 285.18 KB)
Úřední deska

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění klasifikace - Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně MŠ K Lukám 664, Praha 4 - Libuš

13.5.2020 25.5.2020 skm c25820051311411.pdf (pdf, 308.59 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12 - Oznámení - zahájení územního řízení - Připojení objektů FTTS Praha 12 - 2. stavba na síť TMCZ

15.5.2020 1.6.2020 skm c25820051508470.pdf (pdf, 329.27 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška 

18.5.2020 3.6.2020 processed skm c25820051809312.pdf (pdf, 254.09 KB)
Úřední deska

Usnesení - Dražební vyhláška 

18.5.2020 3.6.2020 processed skm c25820051809311.pdf (pdf, 137.65 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice K Vrtilce, Zátoňská, Těšovická

18.5.2020 3.6.2020 skm c25820051809320.pdf (pdf, 71.9 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Zátoňská

18.5.2020 4.6.2020 skm c25820051809321.pdf (pdf, 70.12 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice K Vrtilce, Zátoňská, Těšovická

18.5.2020 2.6.2020 skm c25820051809322.pdf (pdf, 73.54 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha - Libuš

19.5.2020 8.6.2020 skm c25820051908460.pdf (pdf, 114.94 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - prodloužení nájmu nebytových prostor

21.5.2020 8.6.2020 processed skm c25820052111070.pdf (pdf, 43.33 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lukám

21.5.2020 8.6.2020 skm c25820052112370.pdf (pdf, 256.33 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Na Močále č.p. 1035, 1061, 525

22.5.2020 10.6.2020 skm c25820052209110.pdf (pdf, 72.48 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - pronájem bytové jednotky o dispozici 2+1 

22.5.2020 8.6.2020 processed skm c25820052212400.pdf (pdf, 40.91 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Nad Šejdrem, Hvězdonická, Zahrádecká

22.5.2020 10.6.2020 skm c25820052213430.pdf (pdf, 68.46 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny - Z 2748/00

25.5.2020 1.7.2020 skm c25820052508441.pdf (pdf, 222.73 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Účetní závěrka za rok 2019

27.5.2020 15.6.2020 skm c25820052715440.pdf (pdf, 1.58 MB)
Úřední deska

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace - Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 Libuš - sadové úpravy

29.5.2020 15.6.2020 skm c25820052913310.pdf (pdf, 666.9 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent Odboru kancelář tajemníka - PR 

29.5.2020 25.6.2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (pdf, 140.52 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent Odboru správních věcí - přestupková agenda

29.5.2020 25.6.2020 skm c25820052911410.pdf (pdf, 129.88 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška

4.6.2020 8.7.2020 processed skm c25820060409240.pdf (pdf, 82.7 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška

4.6.2020 8.7.2020 processed skm c25820060409250.pdf (pdf, 240.94 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - Zpomalovací prah v ulici K Lukám, Praha 4 - Libuš

9.6.2020 25.6.2020 skm c25820060909480.pdf (pdf, 189.35 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

15.6.2020 3.7.2020 skm c25820061514080.pdf (pdf, 119.61 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Svolání 4. zasedání zastupitelstva v roce 2020

15.6.2020 23.6.2020 skm c25820061514081.pdf (pdf, 49.75 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

16.6.2020 3.7.2020 skm c25820061613070.pdf (pdf, 73.35 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lukám

19.6.2020 7.7.2020 skm c25820061908380.pdf (pdf, 227.26 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci  Na Močále a Na Jezerách v Praze 4

19.6.2020 7.7.2020 skm c25820061908381.pdf (pdf, 360.44 KB)

Stránky