Úřední deska

Kategorie Název Vyvěšenoseřadit vzestupně Svěšeno Dokument
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva - nabídka pronájmu bytu 2+1 v objektu MŠ Lojovická 557/12, Praha-Libuš

6.1.2015 9.2.2015 posta 1364.pdf (pdf, 584.6 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení, změně povolení k nakládání s vodami - Bytový areál Nový park - Písnice, Praha-Libuš.

5.1.2015 21.1.2015 posta 1352.pdf (pdf, 561.06 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení, zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - Vrtaná studna, parc.č. 845/119 v k.ú. Písnice.

5.1.2015 21.1.2015 posta 1353.pdf (pdf, 639.1 KB)
Úřední deska

MHMP - Vyhlášení grantového řízení ke zlepšení stavu ŽP hl. m. Prahy pro rok 2015

5.1.2015 22.1.2015 2014 1800078 zadost o zverejneni vyhl.grantu na mc prilohy.pdf (pdf, 1.73 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí pro stavbu rodinného domu na pozemcích parc.č. 167/3, 166/9, 835/98 v k.ú. Písnice.

19.12.2014 5.1.2015 posta 1349.pdf (pdf, 2.45 MB)
Úřední deska

Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška - Pavel Novotný.

19.12.2014 5.1.2015 posta 1348.pdf (pdf, 253.48 KB)
Úřední deska

HMP - Správa služeb hlavního města Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

18.12.2014 18.2.2015 posta 1333.pdf (pdf, 244.06 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízené věcného břemene k pozemku parc.č. 659/39 k.ú. Písnice.

18.12.2014 5.1.2015 posta 1332.pdf (pdf, 605.77 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 4 - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - oprava retenční nádrže Rezerva v Praze - Kunraticích.

18.12.2014 5.1.2015 posta 1330.pdf (pdf, 1.17 MB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Plzeň-město, soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek - Usnesení o dražební vyhlášce.

18.12.2014 30.12.2014 posta 1331.pdf (pdf, 935.87 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Hloubětín.

18.12.2014 16.1.2015 posta 1328.pdf (pdf, 377.2 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Řeporyje.

17.12.2014 15.1.2015 posta 1315.pdf (pdf, 375.23 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Usnesení - Rozšíření distribuční kabelové sítě 1 kV PREdistribuce, a.s.

15.12.2014 2.1.2015 posta 1314.pdf (pdf, 1.36 MB)
Úřední deska

Státní pozemkový úřad - veřejná vyhláška - oznámení o odvolání veřejnou vyhláškou podle zákona č. 139/202 Sb. o pozemkových úpravách.

11.12.2014 5.1.2015 posta 1306.pdf (pdf, 356.29 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 4 v roce 2014.

10.12.2014 29.12.2014 posta 1298.pdf (pdf, 812.44 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Informace o otevíracích a úředních hodinách o vánočních prázdninách.

10.12.2014 5.1.2015 posta 1299.pdf (pdf, 168.75 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrhu změn Z - 1772/07, Z - 1892 a Z 1902/07.

9.12.2014 29.12.2014 posta 1295.pdf (pdf, 586.86 KB)
Úřední deska

HMP - Správa služeb HMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

8.12.2014 9.2.2015 posta 1291.pdf (pdf, 342.26 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti přeložky kabelů Telefónica O2, parc.č. 767/1, 772/1 a 772/3 v k.ú. Písnice.

3.12.2014 19.12.2014 posta 1269.pdf (pdf, 545.59 KB)
Úřední deska

Obvodní soud pro Prahu 4 - Oprava usnesení.

2.12.2014 18.12.2014 posta 1268.pdf (pdf, 223.95 KB)
Úřední deska

Obvodní soud pro Prahu 4 - Usnesení o dražební vyhlášce.

28.11.2014 27.3.2015 posta 1260.pdf (pdf, 629.89 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Čakovice.

27.11.2014 29.12.2014 posta 1250.pdf (pdf, 204.54 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Krč.

27.11.2014 29.12.2014 posta 1251.pdf (pdf, 191.46 KB), posta 1135.pdf (pdf, 4.91 MB)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola - Exekutorský úřad Brno - město - Usnesení o dražební vyhlášce.

27.11.2014 29.12.2014 posta 1254.pdf (pdf, 1.34 MB)
Úřední deska

MHMP - Zastavení řízení - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice.

26.11.2014 12.12.2014 posta 1243.pdf (pdf, 982.5 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání a k prokázání splnění kvalifikace - Rozvod plynu a ústřední vytápění v zázemí údržby v objektu Dobronická č.p. 694 - garážový dům, Praha 4 - Libuš.

26.11.2014 10.12.2014 posta 1245.pdf (pdf, 1.13 MB)
Úřední deska

HMP - Správa služeb HMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

25.11.2014 26.1.2015 posta 1238.pdf (pdf, 902.57 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš

25.11.2014 5.12.2014 posta 1239.pdf (pdf, 261.25 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 155/6 v k.ú. Písnice.

24.11.2014 10.12.2014 posta 1230.pdf (pdf, 651.46 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu rodinného domu na pozemcích parc.č. 167/3, 166/9, 835/98 v k.ú. Písnice.

21.11.2014 8.12.2014 posta 1229.pdf (pdf, 723.64 KB)
Úřední deska

Pražská plynárenská, a.s. - Mobilní obchodní Kancelář, termíny přistavení.

19.11.2014 24.6.2015 posta 1213.pdf (pdf, 280.67 KB)
Úřední deska

Ministerstvo životního prostředí - Závěr zjišťovacího řízení - Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy 2014.

18.11.2014 4.12.2014 posta 1205.pdf (pdf, 1.45 MB)
Úřední deska

HMP - Správa služeb hl. m. Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

14.11.2014 14.1.2015 posta 1203.pdf (pdf, 292.9 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn V - 1. část Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

12.11.2014 22.12.2014 posta 1186.pdf (pdf, 557.27 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Křeslice - Vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Křeslice.

10.11.2014 26.11.2014 posta 1172.pdf (pdf, 178.61 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva k podání cenové nabídky - Pronájem parkoviště na ulici Na Okruhu, Praha 4.

5.11.2014 14.11.2014 posta 1178.pdf (pdf, 804.89 KB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor - Exekuční příkaz.

5.11.2014 21.11.2014 posta 1150.pdf (pdf, 550.03 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Třeboradice.

4.11.2014 3.12.2014 posta 1142.pdf (pdf, 368.7 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení VB k pozemkům parc.č. 1120/1, 1139 v k.ú. Libuš

3.11.2014 19.11.2014 posta 1123.pdf (pdf, 1.13 MB)
Úřední deska

Státní pozemkový úřad pro Středočeský kraj - Rozhodnutí

3.11.2014 19.11.2014 posta 1126.pdf (pdf, 2.13 MB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

3.11.2014 3.12.2014 posta 1127.pdf (pdf, 481.92 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - S-108754 Rozšíření distribuční kabelové sítě 1 kV

3.11.2014 19.11.2014 posta 1124.pdf (pdf, 3 MB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Oznámení

3.11.2014 3.12.2014 posta 1125.pdf (pdf, 328.72 KB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí - zamítnutí odvolání na povolení k nakládání s povrchovými vodami.

30.10.2014 18.11.2014 posta 1122.pdf (pdf, 2.58 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení územního řízení - rozhodnutí o umístění stavby č. S-135652, Obnova vedení 1 k V PREdistribuce, ul. Bavorská, Švihovská.

29.10.2014 14.11.2014 posta 1118.pdf (pdf, 946.86 KB)
Úřední deska

Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, PhD. - Usnesení - Dražební vyhláška.

29.10.2014 14.11.2014 posta 1119.pdf (pdf, 4.65 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na 5. 11. 2014 v Klubu Junior.

27.10.2014 5.11.2014 posta 1111.pdf (pdf, 198.66 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka - část zateplení

24.10.2014 21.11.2014 posta 1102.pdf (pdf, 2.02 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č.p. 81

24.10.2014 21.11.2014 posta 1103.pdf (pdf, 957.18 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení územního řízení - Stavba č. 0088, TV Libuš, etapa 0008 - Komunikace Písnice, Rekonstrukce komunikace Ke Březině, K Pomníku, K Vrtilce, V Kálku, Vacovská

23.10.2014 10.11.2014 posta 1097.pdf (pdf, 954.92 KB)
Úřední deska

HMP - Správa služeb hlavního města Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

23.10.2014 23.12.2014 posta 1092.pdf (pdf, 289.69 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Nad Šejdrem

23.10.2014 12.11.2014 posta 1095.pdf (pdf, 842.72 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Zbudovská dne 7.11.2014

21.10.2014 10.11.2014 posta 1074.pdf (pdf, 1.36 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, oprava zřejmých nesprávností - rodinný dům na pozemcích parc.č. 166/9, 167/3, 835/98 v k.ú. Písnice, při ulici Lužská

20.10.2014 5.11.2014 posta 1068.pdf (pdf, 1.09 MB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Brno - město, Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor - Exekuční příkaz.

16.10.2014 3.11.2014 posta 1062.pdf (pdf, 530.28 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva k podání cenové nabídky - pronájem parkoviště v ul. Na Okruhu, Praha 4.

15.10.2014 24.10.2014 posta 1056.pdf (pdf, 793.97 KB)
Úřední deska

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví.

15.10.2014 31.10.2014 posta 1054.pdf (pdf, 2.17 MB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí - zamítnutí odvolání, bytový dům Písnice, parc.č. 910/1, 910/66, 910/86, 910/152, 921/13 v k.ú. Písnice.

13.10.2014 29.10.2014 posta 1048.pdf (pdf, 1.96 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce.

11.10.2014 27.10.2014 posta 1045.pdf (pdf, 1.78 MB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Slivenec.

8.10.2014 6.11.2014 posta 1029.pdf (pdf, 192.65 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášené platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Suchdol.

8.10.2014 6.11.2014 posta 1030.pdf (pdf, 4.5 MB)
Úřední deska

Ministerstvo životního prostředí - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci - Aktualizace strategického plánu hlavního města Prahy 2014.

8.10.2014 6.11.2014 posta 1031.pdf (pdf, 1.21 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat nakládání s nemovitým majetkem, parc.č. 59/15, 59/16, 59/17, 59/18, 59/19, 59/20 vše v k.ú. Libuš.

3.10.2014 20.10.2014 posta 1018.pdf (pdf, 514.01 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Usnesení - přerušení řízení stavby - Rozšíření distribuční kabelové sítě 1k V PREdistribuce, a.s.

25.9.2014 13.10.2014 posta 0991.pdf (pdf, 1.05 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení a pozvání k ústnímu jednání - S - 108754 Rozšíření distribuční kabelové sítě 1 k V.

25.9.2014 13.10.2014 posta 0992.pdf (pdf, 598.8 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení - Rozšíření distribuční kabelové sítě 1 k V PREdistribuce, a.s.

23.9.2014 9.10.2014 posta 0981.pdf (pdf, 701.42 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 1143 v k.ú. Libuš.

23.9.2014 9.10.2014 posta 0982.pdf (pdf, 561.19 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 6.10.2014

22.9.2014 7.10.2014 posta 0975.pdf (pdf, 283.64 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 6.10.2014

22.9.2014 7.10.2014 posta 0976.pdf (pdf, 289.91 KB), 0970.pdf (pdf, 3.64 MB), 0971.pdf (pdf, 4.71 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 3 v roce 2014.

22.9.2014 8.10.2014 posta 0974.pdf (pdf, 511.32 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva k podání cenové nabídky - Pronájem parkoviště v ulici Na Okruhu, Praha 4

17.9.2014 10.10.2014 posta 0952.pdf (pdf, 1019.78 KB)
Úřední deska

HMP - MHMP - veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1424/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

16.9.2014 16.10.2014 posta 0947.pdf (pdf, 283.15 KB)
Úřední deska

MHMP - Vyhlášení grantového řízení pro oblast národnostních menšin a oblast integrace cizinců - Program č.1 Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin. Program č.2 - Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin hl. m. Praze.

12.9.2014 18.11.2014 podminky nm 2015.pdf (pdf, 475.57 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na 17. 9. 2014

10.9.2014 18.9.2014 posta 0933.pdf (pdf, 270.03 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí - rodinný dům parc.č. 166/9, 167/3, 835/98 v k.ú. Písnice, při ul. Lužská,

9.9.2014 25.9.2014 posta 0931.pdf (pdf, 1.5 MB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 23.9.2014

8.9.2014 24.9.2014 posta 0927.pdf (pdf, 302.99 KB)
Úřední deska

Městská část Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pojednat pronájem částí pozemků parc.č. 910/69 a 910/81 v k.ú. Písnice.

4.9.2014 22.9.2014 posta 0918.pdf (pdf, 1.07 MB)
Úřední deska

HMP - Správa služeb hl. m. Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

3.9.2014 3.11.2014 posta 0914.pdf (pdf, 255.48 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Holyně.

3.9.2014 2.10.2014 posta 0913.pdf (pdf, 195.46 KB)
Úřední deska

MHMP - Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2015.

2.9.2014 31.10.2014 posta 0900.pdf (pdf, 524.68 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Kunratice - vyhlašuje výběrové řízení - referent/referentka hospodářsko-správního odboru - Investiční referent.

2.9.2014 1.10.2014 posta 0903.pdf (pdf, 434.53 KB)
Úřední deska

MHMP - Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia - Libuš. Informace jsou k dispozici na www.cenia.cz/eia

2.9.2014 18.9.2014 posta 0902.pdf (pdf, 183.48 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 933/1 a 932/4 v k.ú. Písnice.

2.9.2014 18.9.2014 posta 0901.pdf (pdf, 496.88 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 17.9.2014

2.9.2014 18.9.2014
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 16.9.2014

2.9.2014 17.9.2014 posta 0905.pdf (pdf, 181.47 KB)
Úřední deska

MHMP - Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015.

2.9.2014 30.9.2014 posta 0899.pdf (pdf, 274.32 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemenu k pozemkům parc.č. 922/10, 932/3 v k.ú. Písnice.

27.8.2014 12.9.2014 posta 0877.pdf (pdf, 454.16 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemenu k pozemkům parc.č. 5, 53/19, 53/20, 53/24, 75/1 v k.ú. Písnice.

27.8.2014 12.9.2014 posta 0879.pdf (pdf, 791.39 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemenu k pozemku parc.č. 599, 1149/1, 1150, 684 v k.ú. Libuš.

27.8.2014 12.9.2014 posta 0880.pdf (pdf, 555.89 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemenu k pozemku parc.č. 390/9, 319 v k.ú. Libuš.

27.8.2014 12.9.2014 posta 0878.pdf (pdf, 572.56 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemenu k pozemku parc.č. 155/1 v k.ú. Písnice.

27.8.2014 12.9.2014 posta 0876.pdf (pdf, 435.17 KB)
Úřední deska

HMP - Správa služeb hl. m. Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

21.8.2014 21.10.2014 posta 0855.pdf (pdf, 228.3 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby - studna na pozemku parc. č. 845/119 k.ú. Písnice.

20.8.2014 5.9.2014 posta 0854.pdf (pdf, 1.57 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Občanská demokratická strana.

19.8.2014 4.9.2014 posta 0845.pdf (pdf, 362.18 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Komunistická strana Čech a Moravy.

19.8.2014 4.9.2014 posta 0848.pdf (pdf, 366.85 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany KDU-ČSL a nezávislí kandidáti.

19.8.2014 4.9.2014 posta 0850.pdf (pdf, 1.69 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Demokratický spolek občanů Libuše a Písnice.

19.8.2014 4.9.2014 posta 0846.pdf (pdf, 402.73 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Česká strana sociálně demokratická.

19.8.2014 4.9.2014 posta 0844.pdf (pdf, 362.96 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany TOP 09 a nezávislí kandidáti.

19.8.2014 4.9.2014 posta 0843.pdf (pdf, 337.6 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany SNK Evropští demokraté.

19.8.2014 4.9.2014 posta 0847.pdf (pdf, 355.84 KB)

Stránky