Úřední deska

Kategorie Název Vyvěšenoseřadit vzestupně Svěšeno Dokument
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Česká strana sociálně demokratická.

19.8.2014 4.9.2014 posta 0844.pdf (pdf, 362.96 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Zastupitelstva městské části Praha-Libuš a Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se uskuteční dne 10. a 11. října 2014.

18.8.2014 13.10.2014
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o době a místě konání voleb - volby do Zastupitelstva městské části Praha-Libuš a Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se uskuteční dne 10. a 11. října 2014.

18.8.2014 13.10.2014 posta 0838.pdf (pdf, 511.39 KB)
Úřední deska

JUDr. Juraj Podkonický, PhD. soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce.

18.8.2014 8.10.2014 posta 0839.pdf (pdf, 1.06 MB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Čakovice.

14.8.2014 12.9.2014 posta 0826.pdf (pdf, 262.96 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 2.9.2014.

14.8.2014 3.9.2014 posta 0825.pdf (pdf, 295.05 KB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

11.8.2014 13.10.2014 posta 0814.pdf (pdf, 283.87 KB)
Úřední deska

MČ Praha 4 - Rozhodnutí - I., II. územní rozhodnutí - Soubor rodinných domů Nové Dvory

7.8.2014 25.8.2014 posta 0808.pdf (pdf, 8.19 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení územního řízení - RD na pozemcích č. parc. 166/9, 167/3, 835/98 v k. ú. Písnice

6.8.2014 22.8.2014 posta 0803.pdf (pdf, 823.56 KB)
Úřední deska

ČR - Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu/pachtu

6.8.2014 6.11.2014 posta 0804.pdf (pdf, 1.05 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřizení věcného břemene k pozemkům parc. č. 439/3 a 429/15 vše v k.ú. Libuš

4.8.2014 20.8.2014 posta 0799.pdf (pdf, 793.81 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - v k.ú. Krč.

30.7.2014 28.8.2014 posta 0788.pdf (pdf, 349.05 KB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

25.7.2014 25.9.2014 posta 0774.pdf (pdf, 246.93 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Doplňující informace č. 1 k zadávací dokumentaci - Zateplení MŠ Lojovická - část zateplení, bez výměny osvětlení.

24.7.2014 29.7.2014 posta 0773.pdf (pdf, 1.48 MB)
Úřední deska

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníků nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě. Celkový seznam na www.uzsvm.cz.

21.7.2014 19.8.2014 posta 0756.pdf (pdf, 2.16 MB)
Úřední deska

Soudní exekutor Mgr. Zuzana Sobíšková - Usnesení o odročení provedení exekuce.

21.7.2014 6.8.2014 posta 0757.pdf (pdf, 312.42 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení územního řízení, vrtaná studna na pozemku parc.č. 845/119 v k.ú. Písnice.

17.7.2014 4.8.2014 posta 0755.pdf (pdf, 575.91 KB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

15.7.2014 15.9.2014 posta 0748.pdf (pdf, 237.16 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje počet potřebných podpisů na peticích dle § 21 odst. 4 pro volby do zastupitelstva obce, které se konají ve dnech 10. a 11. října 2014.

15.7.2014 13.8.2014 posta 0749.pdf (pdf, 185.94 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Výuka češtiny pro cizince hovořící vietnamsky v roce 2014 v úrovni nula - 2. část, v rámci projektu podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 2014.

14.7.2014 22.7.2014 posta 0745.pdf (pdf, 3.16 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zakázce malého rozsahu - Zateplení mateřské školy Lojovická - část zateplení, bez výměny osvětlení

11.7.2014 29.7.2014 posta 0739.pdf (pdf, 3.62 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 59/1, 59/16, 59/17, 59/18, 59/19 a 1136, vše v k.ú. Libuš, obec Praha

11.7.2014 28.7.2014 posta 0738.pdf (pdf, 746.32 KB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Kuželová - Dražební vyhláška proti povinnému Novák Miroslav

9.7.2014 12.9.2014 posta 0732.pdf (pdf, 2.03 MB)
Úřední deska

HMP - MHMP - Usnesení - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice

9.7.2014 28.7.2014 posta 0731.pdf (pdf, 1.15 MB)
Úřední deska

HMP - Správa služeb hl. m. Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

7.7.2014 8.9.2014 posta 0723.pdf (pdf, 331.6 KB)
Úřední deska

Ministerstvo životního prostředí - Stanovisko k návrhu koncepce - Operační program Praha - pól růstu ČR

4.7.2014 21.7.2014 posta 0719.pdf (pdf, 2.42 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Výzva, vyjádření k podanému odvolání - Ekospol, a.s.

3.7.2014 21.7.2014 posta 0717.pdf (pdf, 1.62 MB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby - v k.ú. Klánovice.

1.7.2014 1.7.2014 posta 0705.pdf (pdf, 419.32 KB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí o odvolání, umístění stavby - trasa I.D metra v Praze - provozní úsek I.D - Náměstí Míru - Depo Písnice.

1.7.2014 17.7.2014 1818 2014.pdf (pdf, 408.21 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Klánovice.

1.7.2014 30.7.2014 posta 0779.pdf (pdf, 413.68 KB)
Úřední deska

Soudní exekutor Mgr. Ervín Dreiseitel - Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba (elektronická vyhláška)

30.6.2014 30.7.2014 posta 0693.pdf (pdf, 1.71 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Doplňující informace č. 1 k zadávání dokumentaci - Výuka češtiny pro cizince hovořící vietnamsky v roce 2014 v úrovni nula.

30.6.2014 1.7.2014 posta 0699.pdf (pdf, 250.67 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet za rok 2013.

26.6.2014 14.7.2014 posta 0686.pdf (pdf, 2.34 MB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

26.6.2014 26.8.2014 posta 0684.pdf (pdf, 274.46 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 2 v roce 2014.

26.6.2014 14.7.2014 posta 0685.pdf (pdf, 469.02 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Klubu Junior č.p. 395 v k.ú. Písnice, na pozemcích č. parc. 910/34, 910/35 v k.ú. Písnice, Praha 4 - Písnice, při ulici Na Okruhu, Praha 4 - Písnice, spočívající v provedení 3 ks oken v severní a západní fasádě v 1. NP pro provoz jednoho oddělení mateřské školy.

25.6.2014 3.7.2014 posta 0683.pdf (pdf, 1.35 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Výuka češtiny pro cizince hovořící vietnamsky v roce 2014 v úrovni nula.

25.6.2014 1.7.2014 posta 0687.pdf (pdf, 3.09 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - žádost o změnu povolení k nakládání s povrchovými vodami, společnost Ekospol, a.s.

23.6.2014 9.7.2014 posta 0661.pdf (pdf, 4.81 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o počtu členů zastupitelstva na příští volební období

23.6.2014 9.7.2014 pocet zastupitelu.pdf (pdf, 194.27 KB)
Úřední deska

Predistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

19.6.2014 7.7.2014 posta 0654.pdf (pdf, 763.04 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - v k.ú. Ďáblice.

19.6.2014 18.7.2014 posta 0653.pdf (pdf, 739.82 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Doplňující informace č. 2 k zadávací dokumentaci

16.6.2014 20.6.2014 posta 0642.pdf (pdf, 433.45 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Doplňující informace č. 1 k zadávací dokumentaci

16.6.2014 20.6.2014 posta 0639.pdf (pdf, 3.72 MB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Brno-venkov - Dražební vyhláška

12.6.2014 1.8.2014 posta 0633.pdf (pdf, 2.28 MB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Oznámení - obnovený katastrální operát v k.ú. Suchdol

12.6.2014 14.7.2014 posta 0634.pdf (pdf, 324.87 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem - hřiště Klokotská

12.6.2014 30.6.2014 posta 0632.pdf (pdf, 598.48 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem - byt v ZŠ Meteorologická 181

12.6.2014 30.6.2014 posta 0631.pdf (pdf, 523.63 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na 18. 6. 2014

10.6.2014 19.6.2014 posta 0591.pdf (pdf, 400.18 KB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

6.6.2014 6.8.2014 posta 0619.pdf (pdf, 230.51 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění - kvalifikace zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka - veřejná zakázka č. 20140603.

3.6.2014 20.6.2014 posta 0617.pdf (pdf, 3.19 MB)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí - METRO - trasa I.D metra - provozní úsek I.D - Náměstí Míru - Depo Písnice.

2.6.2014 18.6.2014 posta 0611.pdf (pdf, 761.15 KB)
Úřední deska

Pražská plynárenská, a.s. - Informace o letních odstávkách pro rok 2014.

29.5.2014 15.8.2014 posta 0595.pdf (pdf, 315.44 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozbor hospodaření za rok 2013.

29.5.2014 16.6.2014 posta 0592.pdf (pdf, 2.19 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

29.5.2014 16.6.2014 posta 053.pdf (pdf, 8.4 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet za rok 2013.

29.5.2014 16.6.2014 posta 055.pdf (pdf, 2.86 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 2 v roce 2014.

29.5.2014 16.6.2014 posta 0590.pdf (pdf, 459.31 KB)
Úřední deska

Pražská plynárenská, a.s. - Mobilní obchodní kancelář.

29.5.2014 5.12.2014 posta 0589.pdf (pdf, 283.97 KB)
Úřední deska

Mgr. Zuzana Sobíšková, Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6 - Dražební vyhláška.

29.5.2014 18.7.2014 posta 0594.pdf (pdf, 961.39 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výkaz zisku a ztráty.

29.5.2014 16.6.2014 posta 0593.pdf (pdf, 627.49 KB)
Úřední deska

Městská část Praha - Troja vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola na Kazankou, Praha 7 - Troja.

22.5.2014 24.6.2014 posta 0574.pdf (pdf, 476.52 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Slivenec.

20.5.2014 18.6.2014 posta 0559.pdf (pdf, 272.61 KB)
Úřední deska

MHMP - Osvobození od daně z nemovitých věcí u nemovitostí dotčených živelní pohromou v roce 2013.

20.5.2014 5.6.2014 posta 0560.pdf (pdf, 550.35 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Usnesení, oprava zřejmých nesprávností - Stavba č. 0088 - Tv Libuš, etapa 0010, Komunikace Libušská - část B, Okružní křižovatka Libušská - Kunratická spojka, ul. K Mejtu.

20.5.2014 5.6.2014 posta 0561.pdf (pdf, 1.4 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš informuje občany v souvislosti s loňskými povodněmi majitele zasažených nemovitostí.

19.5.2014 4.6.2014
Úřední deska

MČ Praha - Ďáblice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce tajemníka/tajemnice ÚMČ Praha - Ďáblice.

16.5.2014 2.6.2014 posta 0549.pdf (pdf, 836.21 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat výpůjčku části pozemku parc.č. 290/1 v k.ú. Písnice, obec Praha.

16.5.2014 2.6.2014 posta 0550.pdf (pdf, 663.44 KB)
Úřední deska

Ministerstvo životního prostředí - Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí - Operační program Praha - pól růstu.

15.5.2014 13.6.2014 posta 0541.pdf (pdf, 474.88 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Zličín.

14.5.2014 12.6.2014 posta 0532.pdf (pdf, 182.79 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Dolní Měcholupy - Vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy Kutnohorská 36, Praha 10.

12.5.2014 12.6.2014 posta 0523.pdf (pdf, 289.5 KB)
Úřední deska

MHMP - Informace o programu Čistá energie Praha v letech 1994 - 2013.

6.5.2014 1.10.2014 posta 0517.pdf (pdf, 742.4 KB)
Úřední deska

MHMP- Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrhu celoměstsky významné změny I+II Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - Z 2265/00.

5.5.2014 20.6.2014
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z - 1563/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

5.5.2014 20.6.2014 posta 0508.pdf (pdf, 748.24 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent Odboru správy majetku a investic

30.4.2014 26.5.2014 posta 0503.pdf (pdf, 785.84 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Informace občanům - Oznámení o uzavření úřadu dne 9. 5. 2014

30.4.2014 12.5.2014 info 9 5 2014.pdf (pdf, 220.36 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení a výzva ve věci odvolání proti rozhodnutí odboru výstavby Ú MČ Praha 12 - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0010, Komunikace Libušská - část B, Okružní křižovatka Libušská - Kunratická spojka

29.4.2014 15.5.2014 posta 0493.pdf (pdf, 340.23 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská v Praze 4 - Písnici

29.4.2014 15.5.2014 posta 0496.pdf (pdf, 1.62 MB), posta 0861.pdf (pdf, 246.44 KB)
Úřední deska

Finanční úřad pro hl. m. Prahu - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2014

29.4.2014 15.5.2014 posta 0492.pdf (pdf, 345.18 KB)
Úřední deska

MČ Praha 4 - Oznámení - Soubor rodinných domů Nové Dvory včetně napojení na inženýrské sítě

29.4.2014 15.5.2014 posta 0497.pdf (pdf, 1.42 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - Stavba 0088 - TV Libuš - Rekonstrukce komunikace ul. Ke Kašně

28.4.2014 14.5.2014 posta 0481.pdf (pdf, 1.74 MB)
Úřední deska

HMP - MHMP - Rozhodnutí ve věci odvolání, které podala společnost Hercesa CZ, s.r.o.

24.4.2014 12.5.2014 odvolani hercesa.pdf (pdf, 8.11 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí grantu městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2014.

18.4.2014 5.5.2014 vyhlaseni vr program j5.pdf (pdf, 216.55 KB)
Úřední deska

Městská část Praha-Libuš - Hledá zájemce na obsluhu hřiště v ul. Klokotská.

18.4.2014 5.5.2014 posta 0446.pdf (pdf, 273.61 KB)
Úřední deska

HMP - MHMP- Veřejné projednání - Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia - Libuš

17.4.2014 25.4.2014 posta 0433.pdf (pdf, 554.56 KB)
Úřední deska

HMP - MHMP - Rozhodnutí pro dočasné využití části pozemku pro výkup a skladování druhotných surovin na části pozemku parc.č. 837/19 v k.ú. Písnice

17.4.2014 5.5.2014
Úřední deska

MČ Praha-Libuš informuje o očkování psů a koček, které proběhne 14. 5. 2014 před Ú MČ Praha-Libuš a prodejnou Zoohaus v Písnici.

15.4.2014 15.5.2014 posta 0431.pdf (pdf, 392.88 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 4 - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - Oprava retenční nádrže Rezerva v Praze - Kunraticích.

15.4.2014 2.5.2014 posta 0429.pdf (pdf, 914.32 KB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 8, JUDr. Katarína Maisnerová, soudní exekutor - Sdělení exekutora o odročení dražby.

15.4.2014 2.5.2014 posta 0410.pdf (pdf, 315.32 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 259/1 v k.ú. Písnice, obec Praha

11.4.2014 28.4.2014 posta 0403.pdf (pdf, 598.74 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 1 v roce 2014.

3.4.2014 21.4.2014 posta 0384.pdf (pdf, 225.08 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš- Zveřejňuje záměr projednat nakládání s nemovitým majetkem - prodej části pozemku z důvodu zateplení bytového domu na ul. Na Domovině 685 - 686 obec Praha, parc.č. 557/41 v k.ú. Libuš.

3.4.2014 21.4.2014 posta 0385.pdf (pdf, 492.91 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Ďáblice.

3.4.2014 2.5.2014 posta 0386.pdf (pdf, 273.11 KB)
Úřední deska

Městská část Praha - Troja - Vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Kazankou, Praha 7 - Troja.

1.4.2014 16.5.2014
Úřední deska

MHMP - Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia - Libuš.

1.4.2014 24.4.2014 posta 0379.pdf (pdf, 212.62 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 23. a 24 května 2014.

27.3.2014 26.5.2014 posta 0372.pdf (pdf, 1.54 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Borotínská a Božejovická v Praze 4 - Libuši.

27.3.2014 14.4.2014 posta 0374.pdf (pdf, 943.02 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o době a místě konání voleb - Volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 23. a 24 května 2014.

27.3.2014 26.5.2014 posta 0373.pdf (pdf, 509.37 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Uhříněves.

26.3.2014 24.4.2014 posta 0366.pdf (pdf, 192.72 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o svolání 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na středu 2. 4. 2014.

25.3.2014 3.4.2014 posta 0363.pdf (pdf, 284.48 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0010, komunikace Libušská - část B, Okružní křižovatka - Kunratická spojka, ul. K Mejtu.

24.3.2014 9.4.2014 posta 0358.pdf (pdf, 7.07 MB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

24.3.2014 26.5.2014 posta 0355.pdf (pdf, 232.8 KB)

Stránky